عنوان :
بررسي نقش ساختارهاي زمين¬شناسي بر داده¬هاي لرزه¬نگاري شكست مرزي كم ژرفا با استفاده از مدل¬سازي مستقيم
نويسنده اصلي :
ضامن ، كاميار
كليدواژه فارسي :
61ص ، تصوير ، جدول ، نمودار 3+22كتابنامه
چكيده :
ژئوفيزيك، امروزه نقش مهمي را در دنياي مهندسي و علوم، از مهندسي عمران، جهت مطالعه پي سنگ سدها تا مهندسي معدن و نفت، جهت اكتشاف نهشته¬هاي كانسارها و مخازن هيدروكربني ايفا مي¬كند. روش¬هاي لرزه¬اي در زمره مهمترين روش¬هاي ژئوفيزيكي هستند كه تصاوير واضح با كيفيت بالايي را از ساختارهاي زير سطحي، بدون نياز به حفر گمانه¬ها بدست مي¬دهند، و از اين نظر كه مي¬توان اطلاعات يك گمانه را به يك ناحيه وسيع¬تر گسترش داد، از لحاظ اقتصادي بسيار مقرون به صرفه مي¬باشند. داده-هاي شكست مرزي، در مقايسه با داده¬هاي بازتابي به ميزان چشمگيري ارزانتر بوده و براي اهداف در اعماق كم موثر مي¬باشد. از داده¬هاي لرزه¬نگاري شكست مرزي مي¬توان مدول سنگ¬ها و سرعت امواج لرزه¬اي در لايه¬ها و شكاف¬پذيري سنگ¬ها را بدست آورد. در اين تحقيق مدلسازي از ساده¬ترين حالت به شرايط پيچيده¬تر انجام شد. در ابتدا تاثير لايه¬بندي افقي موازي با سطح زمين بررسي شد (در تمامي حالات فرض بر اين بود كه سطح زمين افقي است)، سپس توجه را معطوف به حالات پيچيده¬تر كرديم. مانند زماني كه چندين لايه افقي داريم. هدف بعدي لايه¬بندي شيب¬دار بود. مانند حالت قبلي ابتدا فرض بر وجود دو لايه بوده و سپس مدلسازي براي حالت چند لايه¬اي انجام شد. سپس گسل¬ها و چين¬ها مورد بررسي قرار گرفت. در انتها خطاهاي روش شكست مرزي مورد بررسي قرار گرفت و چند روش جهت جبران اين خطاها ارايه شده است.
شماره ركورد :
48800
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رمضي ، حميد رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت