عنوان :
خيال و جمال در چشم انداز صدرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
49034
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
مجيد صادقي
رشته تحصيلي :
فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي
استاد راهنما :
سيد مهدي امامي جمعه
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت