عنوان :
خانه هنر مشهد
نويسنده اصلي :
حزب الهي ، حسين
محل تحصيل :
اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
,
شماره ركورد :
4989
دانشكده :
پرديس
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
معماري داخلي
استاد راهنما :
فرامز شاهي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت