عنوان :
بررسي نقش تعاونيهاي آموزشگاهي در ترويج فرهنگ تعاون در دبيرستانهاي دخترانه شهر يزد در سال 1380
نويسنده اصلي :
استقامت ، عزت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1380
شماره ركورد :
51116
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي - تعاون و رفاه اجتماعي
استاد راهنما :
زارع ، اكبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت