عنوان :
بررسي نقش ماهي در نقاشي معاصر ايران
نويسنده اصلي :
ميردامادي، رسول
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
51342
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
نقاشي
استاد راهنما :
اخويان ، مهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت