عنوان :
بررسي نقش تفاوت سني زوجين در رضايت مندي از زندگي زناشويي در دانشگاه يزد
نويسنده اصلي :
نسب عبداللهي، فاطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1381
شماره ركورد :
51507
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما :
بهارستان ، جليل
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت