عنوان :
بررسي روش هاي تست رله هاي حفاظتي
نويسنده اصلي :
محمدموسايي، فرزاد
محل تحصيل :
دانشگاه صنعتي جندي شاپور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
53898
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
استاد مشاور :
مصطفي سرلك
رشته تحصيلي :
برق - قدرت
استاد راهنما :
ايمان پورفر
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت