عنوان :
بررسي نقش شعر" كسي كه مثل هيچكس نيست" اثر فروغ فرخزاد بر پايه ي نظريه ي سيستمي - نقش گراي هليدي
نويسنده اصلي :
صفايي، مژگان
محل تحصيل :
مشهد
رشته تحصيلي :
زبان شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/6/2
شماره ركورد :
54148
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
رمضان زاده لك، محمود
استاد راهنما :
عادل، سيد محمد رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت