عنوان :
خانواده توزيع‌هاي T-X و ويژگي‌هاي آن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
55109
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
آمار گرايش آمار رياضي
استاد راهنما :
حميد بيدرام
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت