عنوان :
خوانش فرويدي از نمايشنامه هاي جورج برنارد شاو: "پيگماليون" و " بشر و فوق بشر
نويسنده اصلي :
اصفهاني پور ،ماني
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين تحقيق، نمايشنامه برنارد شاو "پيگماليون" و "بشر و فوق بشر" مطرح شده است و نمايشنامه را از ديدگاه روانشناسي در رابطه با نظريه هاي فرويد بررسي ميكنيم. در ابتدا بحث مختصر در مورد نظريه هاي فرويد درباره نقد روانشناسي و همچنين نقش برنارد شاو به عنوان يك نويسنده و منتقد بررسي مي شود. اين مطالعه نظريه روان فرويد را در هر دو نمايشنامه نويس و شخصيت هاي نمايشنامه بر اساس نظريه هاي فرويد را بررسي مي كند. علاوه بر اين، اين مطالعه در مقايسه با شاو و فرويد هر دو را از نظر روانكاوي ترسيم مي كند و تاكيد مي كند كه چگونه نظريه هاي فرويدي درباره ي شخصيت و هويت و عقده ي اديپ بر شخصيت هاي شاو در اين نمايشنامه تأثير مي گذارند. سرانجام، نظريه هاي فرويد درباره انتقاد روانشناسي به اين دو نمايشنامه برنارد شاو اعمال مي شود.
شماره ركورد :
55807
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
اسماعيل زهدي
رشته تحصيلي :
زبان انگليسي گرايش ادبيات
استاد راهنما :
سهيلا فغفوري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت