عنوان :
بررسي نقش مشاور در هدايت تحصيلي دانش آموزان ﴿ سال دوم دبيرستان هاي ناحيه 2 يزد ﴾
نويسنده اصلي :
جمالي، اصغر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1389
شماره ركورد :
57301
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما :
جباري فر، تقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت