عنوان :
خوانش فمينيستي از رمان انتخاب شده نوشته آين مك ايوان
نويسنده اصلي :
قاسمي ،محدثه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين پايان نامه سعي دارد كه از نظريه هاي فمينيستي در رمان عشق پايدار (1997) نوشته آين مك ايوان (1948- ) بهره جويد. كيت ميلت در كتابش، انقلاب جنسي (1970) آزادي زنان را در جنبش موج دوم فمينيسم ارائه ميدهد. او نگرشگري حائز اهميت است كه از ديدگاه فمينيسم راديكال نظريه هايش را توصيف مي كند. كيت ميلت قدرت مرد سالاري را در نظريه ي مرد سالاري اش تجزيه و تحليل مي كند.رمان عشق پايدار (1997) نوشته آين مك ايوان شامل نكته اي كليدي است كه در آن منطق مردان براي خواننده بايد قابل باور باشد و همه فرضيات مردان بايد به درستي ثابت شود ، او تلاش دارد در رمان نشان دهد كه همه ي ديدگاههاي مثبت توسط مردان و تصميمات آنها رهبري مي شود و به زنان هسچ نقش برجسته اي در رمان داده نشده است. آين مك ايوان از اين شيوه در رمان عشق پايدار (1997) از طريق اعمال و رفتار جو و كلريسا ، دو شخصيت اصلي رمان، استفاده مي كند. اين موضوع از ابتداي داستان آشكار است زماني كه خواننده مي تواند بفهمد كه جو راوي داستان است و كلريسا در بعضي قسمت ها حتي ديالوگي براي صحبت كردن ندارد زيرا او در پشت صحنه رها شده است. اين خلاف اين ديدگاه كيت ميلت است كه زنان و مردان بايد از حقوق مساوي در جامعه برخوردار باشند، در اينجا است كه قدرت در بين آنها به صورت مساوي توزيع نشده است. همچنين مك ايوان كلريسا را از ديدگاهي منفي نشان مي دهد.در اينجا مك ايوان از نظريه هاي كيت ميلت پيروي نمي كند. در اين پايان نامه ما تجزيه و نحليل مي كنيم كه چگونه نظريه هاي ميلت در اين رمان به كار گرفته شده است و رخدادهاي رمان از ديدگاه فمينيستي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
شماره ركورد :
57373
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
اسماعيل زهدي
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات انگليسي
استاد راهنما :
سهيلا فغفوري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت