عنوان :
بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم گيري مديريان مورد مطالعه كاركنان استانداري مركزي و واحد هاي تابعه
نويسنده اصلي :
مجيد عرفان طلب
محل تحصيل :
دليجان
رشته تحصيلي :
مديريت منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395
شماره ركورد :
58386
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمد جواد حضوري
استاد راهنما :
مجتبي رفيعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت