عنوان :
بررسي نقش تبليغات دربازاريابي
نويسنده اصلي :
بتول رضايي
محل تحصيل :
نجف اباد
رشته تحصيلي :
مديريت صنعتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
اسفند91
چكيده :
نقش اصلي تبليغات را ميتوان تفهيم اطلاعات درموردخصوصيت كالا وخدمات تعريف نمود.هدف تبليغ منحصرادردست گرفتن بازار نيست بلكه تبليغات به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي اميخته بازاريابي است
شماره ركورد :
61748
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حامد اميرخاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت