عنوان :
بررسي روشهاي مقاوم سازي بناهاي قديمي به منظور كاهش خطرات زلزله: بافت تاريخي محله فهادان شهر يزد
نويسنده اصلي :
جعفري كاكلكي، سعيد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1385
شماره ركورد :
61974
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مهرشاهي، داريوش
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
استاد راهنما :
مستوفي الممالكي، رضا , شماعي، علي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت