عنوان :
خطوط ترجمه بدون سيم براي سيستم صوتي سالن كنفرانس
نويسنده اصلي :
امين مقدم، محسن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1388
شماره ركورد :
66157
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
صديقي، عليرضا
رشته تحصيلي :
برق - الكترونيك
استاد راهنما :
تابان، محمد رضا
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت