عنوان :
خاصيت نقطه ثابت ضعيف نيم گروههايي از نگاشتهاي نا انبساطي
نويسنده اصلي :
هنزايي نژاد، فاطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1390
شماره ركورد :
68439
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مدرس مصدق، محمد صادق
رشته تحصيلي :
رياضي محض
استاد راهنما :
مشتاقيون، محمد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت