عنوان :
بررسي نقش رفتارهاي اخلاقي دبيران معارف اسلامي در الگوپذيري اخلاقي دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان خرم اباد
نويسنده اصلي :
حيدري، علي اشرف
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور قم
رشته تحصيلي :
اخلاق اسلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
68666
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
عليرضا اژدر
استاد راهنما :
عباس علي شاملي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت