عنوان :
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و ارزش افزوده اقتصادي در چرخه هاي تجاري مختلف
نويسنده اصلي :
محمدي، روح اله
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1393
شماره ركورد :
73684
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
فريد، داريوش
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني - مالي
استاد راهنما :
برزگري خانقاه، جمال
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت