عنوان :
بررسي رفتار متقاضيان مسكن به منظور ارائه مسكن مناسب در شهر يزد
نويسنده اصلي :
جعفري نسب، حسين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395
شماره ركورد :
75864
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
لشكري، احسان
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
استاد راهنما :
سرايي، محمد حسين
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت