عنوان :
خانواده آرماني از ديدگاه امام علي عليه السلام
نويسنده اصلي :
ديبند خسروي، مطهره
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
76156
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
دبيري، احمد
رشته تحصيلي :
نهج البلاغه
استاد راهنما :
دهقان منگابادي، بمانعلي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت