عنوان :
بررسي نقش عوامل موثر در بهبود بهره وري واحد توليد روغن ليستين در شركت صنعتي بهپاك
نويسنده اصلي :
اذعاني ، محمد حسن
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
مديريت صنعتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
76270
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مهدي عموزاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت