عنوان :
بررسي نقش عوامل موثر در بهبود بهره وري واحد توليدي روغن لسيتين در شركت صنعتي بهپاك
نويسنده اصلي :
كشاورزيان ، فهيمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
ليسانس
چكيده :
هدف از اين پژوهش اهميت بهره وري به عنوان كليد سودآوري سازمان ها و شركت ها و يكي از مسئولين عامل پيشرفت كشورها به موضوع بهره وري در يكي از واحدهاي توليدي شركت بهپاك پرداخته شود.سه عنصر اساسي در برنامه هاي بهره وري موفق ،عبارتند از : محيط ، كار و فرد ، محيط و فضاي مناسب باعث فرآهم آمدن انگيزش مي شود و اجراي موفق برنامه هاي بهره وري را تضمين مي كند.
شماره ركورد :
77550
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آريا هوسمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت