عنوان :
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش حاصل از الكترود ER70S در فرايند GMAW
نويسنده اصلي :
مظفري، مهديه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
78033
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
كلانتر، مهدي
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد
استاد راهنما :
مصلايي پور، مسعود , قاسمي، سيد صادق
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت