عنوان :
بررسي فازهاي مختلف فولادهاي چندفازي از گريدهاي 1.3505 و 1.7225 به روش سختي سنجي روبشي
نويسنده اصلي :
حميدي، پارميدا
كليدواژه فارسي :
و-63 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 5+18 كتابنامه
چكيده :
از گذشته تاكنون چگونگي ارتباط بين ريزساختار هر فولاد با خواص مكانيكي و فيزيكي آن، دغدغه‌ي محققان بوده است. اندازه‌گيري سختي يك روش معمول در تحقيقات مواد به شمار مي‎‌آيد؛ بديهي است كه هر فاز در ميكروساختار يك فولاد سختي خود را دارد. بنابراين تعيين ماهيت و چگونگي توزيع فازهاي موجود در داخل نمونه‌هاي فولادي، مي‌تواند به راحتي از طريق نقشه‌ي سختي انجام شود.
شماره ركورد :
80479
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نادري، مالك
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت