عنوان :
بررسي نقش مراكز مشاوره كميته امداد امام خميني (ره ) در كاهش آسيبهاي اجتماعي مراجعين تحت پوشش
نويسنده اصلي :
رنجبر، طيبه
محل تحصيل :
تهران : دانشگاه پيام نور ,
رشته تحصيلي :
رشته علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
80867
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
پروانه دانش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت