عنوان :
خواص پس از ضربه ي كامپوزيت هاي هيبريد تقويت شده با پارچه هاي تاري-پودي
نويسنده اصلي :
سبداني، جمال رحيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
۱۳۹۷
شماره ركورد :
82099
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
ابراهيمي، سعيد
رشته تحصيلي :
مهندسي نساجي
استاد راهنما :
احمدي، محمد صالح
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت