عنوان :
خلقت انسان از نگاه ملاصدرا
نويسنده اصلي :
محمدي خرم دشتي، معصومه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
۱۳۹۷
شماره ركورد :
82563
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
آرامي، عباسعلي
رشته تحصيلي :
فلسفه و حكمت اسلامي
استاد راهنما :
وحيدي مهرجردي، شهاب الدين
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت