عنوان :
بررسي نقش عوامل باندينگ ( گلوماوان باند ) در استحكام عرضي نمونه هاي اكريلي ترميم شده
نويسنده اصلي :
پيشگاه هاديان ، مريم
محل تحصيل :
رشت
شماره ركورد :
84977
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
جهانديده ، يوسف
استاد راهنما :
نشاندار اصلي ، حميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت