عنوان :
خيار در تجارت الكترونيكي و تطبيق احكام و قوانين موضوعه آن بافقه اسلامي
نويسنده اصلي :
رضوي اصل،سيدمحسن
شماره ركورد :
93337
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
سيد محمد صدري
استاد راهنما :
سيد جواد موسوي زاده
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت