<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
بررسي رويكرد هاي فرمي ومحتوايي كاركاتورهاي نشريه گل آقا در دهه هاي (60تا80)
2
بررسي رويكردهاي فرمي ومحتوايي كايكاتورهاي نشريه گل آقا در دهه هاي(60تا 80)
3
بررسي ريتم وحركت در پوستر هاي ايران
4
بررسي زنجيره تامين فرش دستباف اصفهان
5
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
6
بررسي زندگي نامه و تجزيه وتحليل آثار استاد امير هوشنگ جزي زاده
7
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
8
بررسي زندگي نامه و نقد آثار استاد شرعي وتاثير گذاري ايشان بر فرش نايين
9
بررسي زندگي نامه وآثار هنرمند معاصر ايران درودي
10
بررسي زيباشناسانه پوسترهاي نمايشي لهستان
11
بررسي زيباشناسانه پوسترهاي نمايشي لهستان
12
بررسي زيباشناسانه فرش دستباف اصفهان وتبريز در دوره پهلوي
13
بررسي زيور آلات تركمن و كاربرد شكل و فرم آنها در طراحي گليم
14
بررسي ساختار تايپ فيس در ايران
15
بررسي ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره مغول تا صفوي
16
بررسي ساختار روايي آثار نگارگري با مضامين قرآني از دوره مغول تا صفوي
17
بررسي ساختار و ويژگي هاي شيميايي برخي مواد رنگزاي طبيعي
18
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
19
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
20
بررسي ساختاري ارگونومي استفاده شده در طراحي لباس كار در ايران
21
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجسمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
22
بررسي ساختاري ومحتوايي نقاشي ديواري ها ومجمه هاي شهر اصفهان در دو دهه اخير
23
بررسي سال ورود اعلان هاي هنري به ايران
24
بررسي سبك رنگ بندي فرش هاي صفويه
25
بررسي سبك مينيماليسم در آثار ارتباط تصويري
26
بررسي سختي تماس بر اساس ميكرو مدل هاي آماري
27
بررسي سرعت هاي ته نشيني دوغاب باطله سنگ آهن در شرايط مختلف دانه بندي ودرصد جامد در لوله هاي طويل و تحليل امكان سنجي انتقال آنها براساس نتايج محاسبات تئوري
28
بررسي سرگرمي در مجله هاي نوجون ايران
29
بررسي سرمايش سالن امتحانات
30
بررسي سفال سراميك ميبد ودلايل ركود آن وامكان سنجي تلفيق آن با مليله فلز
31
بررسي سفالينه هاي گورستان كما با تاكيد بر نقوش
32
بررسي سفالينه هاي گورستان لما باتاكيد برنقوش
33
بررسي سكه هاي ساساني
34
بررسي سليقه يابي فرش دستباف ايراني در شهر پاريس
35
بررسي سير تحول توليد و طراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
36
بررسي سير تحول توليد وطراحي قالي در درچه اصفهان از ابتداي عهد قاجار تا به امروز
37
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتور هاي صفوي قبل از فرنگي سازي
38
بررسي سير تحول رنگ ونقش در منسوجات مينياتورهاي صفوي قبل از فرنگي سازي
39
بررسي سير تحول سرپوش زنان ايراني از تمدن ماد تا دوران صفويه بر اساس منابع تاريخي (با تاكيدبر منابع تويري)
40
بررسي سير تحول طرح ورنگ در هنر كاشي كاري دوران فوي تا قاجار در ايران
41
بررسي سير تحول فرم گل نيلوفر ﴿لوتوس ايراني﴾به نقش مايه گل شاه عباسي
42
بررسي سير تحول نقش گل و مرغ در هنر ايراني با تاكيد بر شكل گيري مكتب جديد در ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
43
بررسي سير تحول نقوش نجومي در هنر بعد از اسلام در ايران
44
بررسي سير تحول وتطور نقش پرنده در نگارگري دوره صفوي
45
بررسي سير تطبيقي طرح شكارگاه از صفوي تا امروز
46
بررسي سيرتحولات توليد در هنر منبت كاري ايران
47
بررسي سيستم ترمز ضد قفل ABS
48
بررسي سيستم ترمزهاي حفاري﴿ترمزهاي برقي﴾شركت ملي حفاري ايران
49
بررسي سيستم تعليق پژو 405
50
بررسي سيستم چند درجه آزادي
51
بررسي سيستم فرمان اتومبيل
52
بررسي سيستم هاي MEMS در رباتيك ، تكنولوژي ساخت ، تجزيه و تحليل حركت يك ميكروربات ارتعاشي
53
بررسي سيستم هاي piping بااستفاده از نرم افزارهاي CAESARوPDMS
54
بررسي سيستم هاي بالابر در هواپيما هاي مسافربري
55
بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق به وسيله نرم افزار MATLAB
56
بررسي سيستم هاي هيدروليك ﴿پمپ ها ،فرمان وجبعه فرمان هيدرو ليكي خودرو﴾
57
بررسي سيستمهاي تبريد
58
بررسي سيستمهاي كنترل در سنگ شكن ها وصنعت
59
بررسي سيستمهاي هيدروليك در پرسها
60
بررسي سيكل تركيبي توان و تبريد كالينا و بهينه سازي بازده گروايي با الگوريتم مبتي بر آموزش و يادگيري
61
بررسي سينماتيك حركت مكانيزم استوارت سه درجه آزادي با محركهاي پيستوني
62
بررسي شبكه هاي حسگر بيسيم زير آب
63
بررسي شكل گيري روايت داستاني در ذهن كودكان پيش دبستاني بر مبناي تصوير سازي كتاب
64
بررسي شكل گيري روايت داستاني در ذهن كودكان پيش دبستاني بر مبناي تصوير سازي كتاب
65
بررسي شكل گيري شخصيت هاي كارتوني تام وجري از ابتدا تا كنون
66
بررسي شمايل انساني وحيواني در طلسم هاي ايراني
67
بررسي شيد رنگي حاصل از روناس بر روي الياف پشم
68
بررسي شيوه هاي بافت و نقوش انواع دستبافت هاي گليمي كوهدشت
69
بررسي صفحه اصلي وب سايتهاي انتشارات
70
بررسي صنايع دستي ايلام از لحاظ آماري و تئوريك
71
بررسي صور نوري در معماري اسلامي به واسطه تجلي مفاهيم وهنرهاي سنتي ﴿معماري موردي مساجد﴾
72
بررسي ضخامت مورد نياز درطراحي لوله ها ومخازن تحت فشار
73
بررسي ضريب انتقال حرارت وافت فشار در كندانسور ، كولرگازي ، اوپراتور
74
بررسي طبقه بندي قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران
75
بررسي طبيعت در امپرسيونيسم و پست امپرسيونيسم وعكاسي مبتني بر آن
76
بررسي طراحي آيروديناميكي هواپيما
77
بررسي طراحي سر لوحه هاي روزنامه هاي ورزشي ايران
78
بررسي طراحي گرافيتي و نقاشي خياباني
79
بررسي طرح قالي شيخ صفي الدين اردبيلي و احياي ترنج آن
80
بررسي طرح مجتمع تجاري مسكوني
81
بررسي طرح نقش و رنگ گليمهاي انا طولي تركيه
82
بررسي طرح ها و نقوش قفقاز و مقايسه تطبيقي آن با طرح هاي عشاير ايران
83
بررسي طرح ها ونقوش فرش دستباف قزوين جهت احياء
84
بررسي طرح ها ونقوش فرش دستباف قزوين جهت احياء
85
بررسي طرح هاي يزد
86
بررسي طرح و رنگ آميز قالي در عرب فارس
87
بررسي طرح و نقوش بكاررفته در موزه فرش ايران
88
بررسي طرح ونقش فرش بلوچ خراسان
89
بررسي طرح ونقش قالي هاي منطقه قفقاز
90
بررسي طلسم هاي باران خواني در دستبافته هاي عشايري فارس
91
بررسي ظرفيت كارآفريني صنايع دستي فلزي اصفهان (نمونه موردي ساخت احجام فلزي وكوفي گري)
92
بررسي عايق تشعشعي بربهينه سازيانرژي در ساختمان به كمك نرم افزار ANSYS
93
بررسي عددي انتقال حرارت در لوله هاي انتقال گاز در كوره MTBE پتروشيمي بندر امام خميني
94
بررسي عددي پديده كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ با نرم افزار ANSYS
95
بررسي عددي پديده واماندگي بر روي ايروفويل، با استفاده از روشLES
96
بررسي عددي تاثير اساس مسلح شده باژئوسل بر عملكرد روسازي هاي مقطع معكوس به كمك روش المان محدود غير خطي
97
بررسي عددي كاويتا سيون در زانويي به كمك نرم افزار Ansys Fluent
98
بررسي عكاسي در دوره قاجار
99
بررسي عكس در پوستر فيلم ايران
100
بررسي علل افول فرش كرمان و ارائه راهكارهاي كاربردي در مناطق : كرمان ، راور ، رفسنجان ، ماهان و زرند كرمان ﴾
101
بررسي علل بهم خوردن تعادل اتومبيل
102
بررسي علل خرابي و نشتي در ولوها و ارائه راهكارهاي عملي براي افزايش كيفيت آنها
103
بررسي علل ماندگاري فرش صفوي و ارائه الگويي براي استفاده دست اندركاران فرش معاصر
104
بررسي علل ماندگاري نقوش پته
105
بررسي عملكرد خودرو هاي دوگانه سوزو روشهاي افزايش قدرت موتور
106
بررسي عملكرد سيكل ترموديناميكي رم جت
107
بررسي عملكرد شركت تعاوني فرش دستباف انعام شهرستان بروجن وارزيابي عملكرد آن در استان چهار محال وبختياري
108
بررسي عملكرد ماشين هاي CMM & CNC
109
بررسي عمليات حرارتي كوره زنجيره متحرك در گندله سازي كانه هاي آهن و بهبود آن در جهت بالا بردن كيفيت محصول
110
بررسي عناصر بصري بقعه سيد ركن الدين يزدي
111
بررسي عناصر بصري تبليغات
112
بررسي عناصر بصري در مسجد شيخ لطف الله
113
بررسي عناصر تصويري كتيبه هاي معماري اسلامي در بناهاي كرمان ﴿ مجموعه گنجعلي خان ﴾
114
بررسي عناصر چهارگانه﴿آب.خاك،آتش،باد﴾در قرآن كريم
115
بررسي عناصر هنري نهفته در فرش باتوجه به موسيقي اصيل ايراني
116
بررسي عنصر آب بر روي دست بافته هاي ايل قشقايي و ايل شاهسون
117
بررسي عوامل اثر بخش برو فاداري برند در پوشاك بانوان
118
بررسي عوامل اثر بخش وفاداري بر ند در پوشاك بانوان
119
بررسي عوامل بازرگاني تاثير گذار بر فروش داخلي فرش دستباف
120
بررسي عوامل تاثير گذار در طراحي لباس سينما وسريال هاي زائر درام تاريخي ايران معاصر
121
بررسي عوامل تاثير گذار در طراحي لباس سينما وسريال هاي ژانر درام تاريخي ايران معاصر
122
بررسي عوامل تاثير گذار طراحي لباس سينما سريال تلويزيون زائر مكدي ﴿مطالعه موردي سريال قهوه تلخ﴾
123
بررسي عوامل تاثيرگزار بر فرگانس طبيعي شفت دوار به كمك نرم افزار Work bench
124
بررسي عوامل جامعه شناسانه ي موثر بر احياي كارگاه هاي قلمزني در بازار مسگران كرمان
125
بررسي عوامل داخلي وخارجي موثر در احياي فرشبافي دوران قاجار
126
بررسي عوامل فرهنگي تاثير گذار بر طرح و رنگ فرش اصفهان از دوره صفويه تاكنون
127
بررسي عوامل مختلف بربازده Expander
128
بررسي عوامل موثر بر پياده سازي تبليغات الكترونيك در صنعت فرش دستباف ايران (مطالعه موردي فرش دستباف استان اصفهان)
129
بررسي عوامل موثر بر پياده سازي تبليغات الكترونيك در صنعت فرش دستباف ايران(مطالعه موردي فرش دستباف استان اصفهان)
130
بررسي عوامل موثر بر توسعه صنايع دستي استان بوشهر
131
بررسي عوامل موثر بر توسعه صنايع دستي استان بوشهر
132
بررسي عوامل موثر بر حركت گندله خام روي سرند غلطكي به روش المان محدود
133
بررسي عوامل موثر بر طول عمر لوله ها در صنعت و طراحي و ساخت دستگاه نوار پيچ لوله﴿ WRAPPING MACHIN)به كمك نرم افزار ‍‍CATIA
134
بررسي عوامل موثر بر طول عمر لوله ها در صنعت و طراحي و ساخت دستگاه نوار پيچ لوله﴿ WRAPPING MACHIN)به كمك نرم افزار ‍‍CATIA
135
بررسي عوامل موثر بر قيمت گذاري فرش دستباف ﴿مورد مطالعه:فرش مشهد﴾
136
بررسي عوامل موثر بر قيمت گذاري فرش دستباف ﴿مورد مطالعه:فرش مشهد﴾
137
بررسي عوامل موثر بر كيفيت ميناي نقاشي اصفهان در حال حاضر
138
بررسي عوامل موثر بر كيفيت ميناي نقاشي اصفهان در حال حاضر
139
بررسي عوامل موثر بر مدگرايي بانوان دانشجوي دانشگاههاي آزاد تهران
140
بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري در فرش
141
بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري در فرش دستباف
142
بررسي عوامل موثر در خريد آثار نقاشي معاصر اسران
143
بررسي عوامل موثر در راندمان برج هاي خنگ كننده نيروگاهي
144
بررسي عوامل موثر در مديريت روابط مشتري ﴿CRM)دربرخي از برندهاي معتبر پوشاك ايران﴿مورد مطالعه؛گراد وهاكوپيان﴾
145
بررسي عوامل موفقيت فر ش هاي جنگ افغانستان در بازاهاي جهاني
146
بررسي عوامل موفقيت فر ش هاي جنگ افغانستان در بازاهاي جهاني
147
بررسي عيوب ترانس
148
بررسي غبارگيرهاي مجتمع مس سرچشمه
149
بررسي فتو فونتاژ
150
بررسي فرآيند تبديل گاز طبيعي به هيدرو كربن ها از طريق واكنش كلريزاسيون متان
151
بررسي فرآيند توليد انيدريد فتاليكو دي اكتيل فتالات
152
بررسي فرآيند هاي توليد DME
153
بررسي فرايند استخراج ،رنگرزي وخواص ثباتي رنگينه هاي حنا وپوست انار به كمك دستگاه آلتراسونيك
154
بررسي فرايند استخراج،رنگرزي وخواص ثباتي رنگينه هاي حنا وپوست انار به كمك دستگاه آلتراسونيك
155
بررسي فرايند توليد وايجاد راهكارهاي نوآوري در سفال وسراميك ميبد
156
بررسي فرايند توليد وايجاد راهكارههاي نوآوري در سفال وسراميك ميبد
157
بررسي فرايند نورد به همراهFEA
158
بررسي فرش بافي منطقه آباده فارس با تاكيد بر طبقه بندي ايلات
159
بررسي فرش بافي منطقه آباده فارس باتاكيد بر طبقه بندي ايلات
160
بررسي فرش خراسان رضوي
161
بررسي فرش خراسان شمالي﴿كرمانج وتركمن﴾
162
بررسي فرش در بازار تهران
163
بررسي فرش در نقاشي ايراني و غير ايراني
164
بررسي فرش در نقاشي هاي دوران رنسانس و باروك
165
بررسي فرش راور ومقايسه آن با فرش كرمان
166
بررسي فرش هاي تصويري وغيرتصويري دوره قاجاريه
167
بررسي فرش يزد در بازارهاي داخلي
168
بررسي فرشهاي آدمكي دو قزلو
169
بررسي فرشهاي خشتي استان چهار و محال و بختياري
170
بررسي فرم اسب در فرهنگ اساطيري ايران
171
بررسي فرم دايره وجايگاه آن در عكاسي
172
بررسي فرمهاي الاستوپلاستيك ورقهاي كشيده شده روي قالب
173
بررسي فرهنگ شناختي تصوير زن در نقاشي هاي زير لاكي عهد قاجار
174
بررسي فرهنگ شناختي تصوير زن در نقاشي هاي زير لاكي عهد قاجار
175
بررسي فضا در تصويرسازي سنتي ايران
176
بررسي فضا در تصويرسازي سنتي ايران
177
بررسي فضاهاي تصوير سازي شده در ادبيات اساطيري ايران
178
بررسي فضاي كاري و طراحي بهينه كنترل كننده تنا سبي - مشتقي - انتگرالي فازي براي يك ربات كابلي صفحه اي سه درجه آزادي به كمك الگوريتم بهينه سازي دسته ميگو
179
بررسي فقهي ◄ سپرده ها بانكي
180
بررسي قابليت انطباق اصول حاكم بر طراحي فرش دستباف با قواعد دكوراسيون داخلي در دوران قاجار
181
بررسي قابليت ها وظرفيت هاي نمد مالي در استان چهار محال بختياري و ارائه ي راهكارههاي جديد براي احياءاين محصول
182
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش ايران براي طراحي لباس
183
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش دستبافت ايران براي استفاده آنها در نقش برجسته هاي سفالين
184
بررسي قابليت هاي طرحهاي فرش ايران براي طراحي لباس
185
بررسي قابليت هاي فرمي نقوش ﴿قابي وخشتي﴾فرش براي استفاده در آثار چرم
186
بررسي قابليت هاي نقوش گچبري خانه بروجردي ها در گرافيك محيطي
187
بررسي قابليتهاي روش فيتيله اي
188
بررسي قالبهاي برش و تحليل تنش و بهينه سازي پانچ به وسيله نرم افزار ABAQUS
189
بررسي قالي اسد آباد
190
بررسي قالي ملاير
191
بررسي قالي مود و درخش
192
بررسي قالي نائين ودلايل ركورد آن در دوره ي اخير
193
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
194
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
195
بررسي قواعد تايپ Zar و تايپ Times New Roman
196
بررسي كاربرد پيكتوگرام در فضاي داخلي
197
بررسي كاربرد تكنيك فتومونتاژ در پوسترهاي معاصر ايران
198
بررسي كاربرد خط فارسي در ديوانگاره هاي معاصر ايران ﴿قبل وبعد از انقلاب﴾
199
بررسي كاربرد رنگ در طراحيبسته بندي مواد غذايي
200
بررسي كاربرد رنگ در مدارس ابتدايي شهر يزد
201
بررسي كاربرد نقوش هندسي و گياهي هفت مناره اصفهان
202
بررسي كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين
203
بررسي كاركرد خط در طراحي پارچه در ايران
204
بررسي كارگاههاي رنگرزي سنتي شهر اصفهان و كاشان و مقايسه كالاهاي رنگ شده در آن با كالاهاي رنگ شده به شيوه آكادميك
205
بررسي كتيبه ها﴿خط نوشته هاي﴾زيلوي ميبد
206
بررسي كلي تعاوني هاي فرش دستباف روستايي استان فارس و ارزيابي عملكرد شركت تعاوني فرش دستباف روستايي شهرستان مرودشت در راستاي دستيابي به اهداف
207
بررسي كمانش مواد ويسكوالاستيك وتحليل آن با نرم افزار ANSYS
208
بررسي كوپل الاستوهيدروديناميكي ميل بادامك
209
بررسي كيفي قالي بافي در شهرستان گلپايگان
210
بررسي كيفيت رنگ حنابرروي كالاي پشمي
211
بررسي كيفيت نقطه جوش ورقهاي فولادي در صنعت خودروسازي
212
بررسي گالوانيزه فولاد هاي كم كربن
213
بررسي گرافيك راهنما در مكان هاي گردشگري ايران:بررسي موردي ميدان نقش جهان اصفهان
214
بررسي گرافيك محيطي درمبلمان شهري
215
بررسي گرافيكي در ايران وجهان
216
بررسي گرايك حجمي با رويكرد طراحي آثار حجمي
217
بررسي لايه مرزي حرارتي در لوله
218
بررسي لوگو تايپ هاي فارسي كه ريشه در خط نستعليق دارند
219
بررسي لوگو تايپ هاي مواد غذايي ده سال اخير در بازار ايران
220
بررسي لوگوتايپ مجلات دهه 70تابه الان
221
بررسي لوگوتايپ هاي بسته بندي مواد خوراكي در ايران
222
بررسي لوگوتايپ هاي بسته بندي مواد خوراكي در ايران
223
بررسي لوگوتايپ هاي فارسي كه ريشه در خط نستعليق دارند
224
بررسي لوگوي شبكه هاي خبري تلويزيون داخلي و خارجي تصحيح و پيشنهاد لوگو براي بعضي شبكه هاي خبري داخلي﴿با تاكيد بر لوگوهاي شبكه هاي خبري داخلي﴾
225
بررسي ليچينگ اسفالريت در حضور آب اكسيژنه
226
بررسي ماده 214 ◄ قانون آيين نامه دادرسي كيفري ◄ امور كيفري منابع فقهي
227
بررسي ماسك در تئاتر ايران
228
بررسي ماسه گير راه آهن وراه هاي جلوگيري از آن
229
بررسي ماشينهاي الكتريكي مخصوص
230
بررسي مايعات يوني و كاربرد آن ها
231
بررسي مبادله كن هاي گرماو تحليل عددي آنها به كمك نرم افزار Fluent
232
بررسي مباني تركيب بندي در طراحي پوستر
233
بررسي مباني مشترك گرافيك نوشتاري ونقاشيخط
234
بررسي مبلمان شهري با كاركرد خدماتي
235
بررسي محاسبه و طراحي چيلر جذبي ليتيوم برو مايد آب با ظرفيت 100تن تبريد
236
بررسي محتواي تبليغات بازرگاني تلويزيون ﴿مبتني بر نمايش الگوي مصرف فرهنگي با تاكيد بر مفهوم جنسيت﴾
237
بررسي محتواي تبليغات بازرگاني تلويزيون﴿مبتني بر نمايش الگوي مصرف فرهنگي با تاكيد بر مفهوم جنسيت﴾
238
بررسي محفظه هاي گاز مايع
239
بررسي مخاطرات زيست محيطي
240
بررسي مدلسازي سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده در سيستم‌هاي قدرت
241
بررسي مرقعات دوره صفوي با تاكيدبر تك نگاره هاي مكتب اصفهان
242
بررسي مضامين ومفاهيم نقش خورشيد در نقاشي كودكان
243
بررسي معادلات حاكم بر ايرفويل ها و تحليل سيالاتي ايرفويل ها به كمك نرم افزار فلوئنت
244
بررسي معرق هنر مندان معاصر اصفهان
245
بررسي مفاهيم تصويري اشعار سهراب سپهري در دفتر پنجم
246
بررسي مفاهيم جانوري در فرهنگ عامه و نمود تصويري آن در داستان ها
247
بررسي مفاهيم رنگ در آيات قرآن
248
بررسي مفاهيم ماورايي در هنر ايران باستان و بكارگيري آن در گرافيك محيطي
249
بررسي مفاهيم نمادين نقوش در قالي تركمن
250
بررسي مفهوم آبستره- انتزاع
251
بررسي مفهوم اعتراض در آثار ساعدي،رادي وبيضايي در دهه چهل
252
بررسي مفهوم تناسخ در عرفان بودايي با نگاهي به فيلم بوداييي كوچك
253
بررسي مفهوم عنصر اعتراض در آثار ساعدي،رادي وبيضايي در دهه چهل
254
بررسي مفهوم نمادين سواستيكا در فرش
255
بررسي مقايسه اي طراحي 350 و 500 شانه فرش ماشيني
256
بررسي مقايسه اي فام رنگي و ثبات شستشويي سه رنگزاي جفت ،رازيانه و اسپرك بر روي پشم و ابريشم
257
بررسي مقايسه اي مرمت قالي دستباف با ساير دستبافته ها ﴿گليم﴾ در دوره معاصر
258
بررسي مكانيزم هاي جذب آلودگي آب توسط نانو لوله هاي كربني
259
بررسي مكانيزم هاي نفوذ و جذب سطحي در بهبود عملكرد مصاح ساختماني
260
بررسي منابع علل و ايجاد عيوب در ذوب و ريخته گري قطعات چدني و فولادي
261
بررسي مواد اوليه اصلي ، افزودني ونيز اثر و نوع چسب مورد استفاده در گندله سازي كانه هاي آهن
262
بررسي مواد و مصالح در بسته بندي كالا
263
بررسي موتور SVC
264
بررسي موتور هاي دوراني و مزيتهاي آن نسبت به موتورهاي پيستوني
265
بررسي موتور وانكل و مقايسه آن باديگر موتورهاي احتراق داخلي
266
بررسي موتورهاي جستجو و بهينه سازي آنها
267
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربرد ي كردن آن در البسه امروزي
268
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربردي كردن آن در البسه امروزي
269
بررسي موضوع تبعيض جنسيتي در تصويرسازي كتاب هاي درسي فارسي دبستان از دهه 1350تا1380
270
بررسي موضوعي فرش هاي تصويري كرمان در دوره قاجار
271
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
272
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
273
بررسي ميرابي ارتعاشات در سازه هاي مركب
274
بررسي ميرابي ساختاري مواد مركب و شناسايي بار وارد شده به يك ورق مركب چند لايه با در نظر گرفتن اثرات ميرابي
275
بررسي ميزان اثر بخشي انواع رسانه در تبليغات فرش دست بافت
276
بررسي ميزان پيروي مشتريان توليد كنندگان پوشاك زنانه ايراني از رنگ سال پنتون﴿لباس مجلسي﴾
277
بررسي ميزان پيروي مشتريان توليد كنندگان پوشاك زنانهايراني از رنگ سال پنتون ﴿لباس مجلسي﴾
278
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
279
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
280
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي ،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
281
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
282
بررسي ميزان تاثير گرافيك محيطي بر جنبه هاي شخصيتي و رواني مخاطبين
283
بررسي ميزان تاثيرگذاري دوره‌هاي آموزشي كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايجاد مهارت‌ها و تخصص‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان
284
بررسي نانو سيالات درمبدلهاي حرارتي
285
بررسي نانو لوله هاي كربني
286
بررسي نانولوله هاي كربني
287
بررسي نبروي برخورد به ماده مركب و اثرات حاصل ازبرخورد
288
بررسي نحوه توزيع تنش وشكست در لاينر هاي آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
289
بررسي نحوه عملكرد ابزار آلات نانو تكنولوژي AFM,TEM,SPM
290
بررسي نحوه عملكرد دستگاه آب شيرين كن نوع 2t500 اسكله شهيد رجائي بندرعباس
291
بررسي نحوه ي فراوري سنگ معدن تيتانيوم
292
بررسي نرم افزار سلف سرويس
293
بررسي نرم افزارها و روش استفاده كاربردي گرافيك در خروجي چاپ ماشيني
294
بررسي نشانه بر اساس نقوش هندسي سنتي ﴿گره﴾ايران
295
بررسي نشانه بر اساس نقوش هندسي سنتي ﴿گره﴾ايران
296
بررسي نشانه هاي تصويري متاثر از نقوش ايراني اسلامي در سه دهه اخير ايران
297
بررسي نشانه هاي موسسات اتوبوسراني ايران
298
بررسي نظري و عملي مرمت يك تخته قاليچه آسيب ديده
299
بررسي نظريه ◄ جبران ارزش پول ◄ حقوق اسلامي
300
بررسي نقاشي خط از ديدگاه نقاشان ،خوشنويسان وگرافيست ها
301
بررسي نقاشي خط استاد احصايي
302
بررسي نقاشي قهوه خانه اي در نقش برجسته
303
بررسي نقاشي هاي زير لاكي دوره قاجار با تاكيد بر پيكره زنان اروپايي
304
بررسي نقش اسطوره ها در تصوير سازي شاهنامه
305
بررسي نقش بازسازي برند﴿ريبرندينگ﴾
306
بررسي نقش بته جقه از ابتدا تا دوره قاجار
307
بررسي نقش پرنده در فلز كاري هاي دوره سلجوقي وكاربرد آن در منبت چوب
308
بررسي نقش رسانه بر مد لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب 1357
309
بررسي نقش رسانه بر مد لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب1357
310
بررسي نقش رنگ در گرافيك محيطي با رويكرد رنگ در هتل ها
311
بررسي نقش رنگ ونور در طراحي دكوراسيون هتل
312
بررسي نقش سرمايه اجتماعي برروي مديريت اجتماعي و نوآوري
313
بررسي نقش شيروخورشيددر هنرهاي ايراني
314
بررسي نقش عناصر تجسمي در عنوان بندي فيلم
315
بررسي نقش فرشته در آثار هنري پس از اسلام تا عهد صفوي با توجه به آراي سهروردي
316
بررسي نقش گل لوتوس درطراحي نشانه هاي معاصر ايران
317
بررسي نقش لوتوس در گرافيك و معماري
318
بررسي نقش مايه خزندگان در تمدن هاي ايراني با محتواي فرمي ونمادشناسي
319
بررسي نقش مايه گليم فرش هاي شمال غربي و جايگاه آن در طراحي نشانه
320
بررسي نقش مايه هاي پوشاك هخامنشي و ساساني و استفاده ي آن در پوشاك بانوان ايران امروز
321
بررسي نقش مايه هاي تزئيني سفالينه هاي ايران
322
بررسي نقش مايه هاي تصويري ونوشتاري
323
بررسي نقش مايه هاي جانوري در گليم و گبه هاي فارس
324
بررسي نقش مايه هاي زيلوي ميبد
325
بررسي نقش مايه هاي سفالينه سيلك كاشان و كاربرد آن در گرافيك محيطي﴿احجام شهري﴾
326
بررسي نقش مايه هاي فرش استان چهار محال وبختياري با تاكيد بر مفاهيم اسطوره اي
327
بررسي نقش مايه هاي كل فرنگ در بافته هاي دوران صفوي وقاجار با هدف الكوبرداري در منسوجات تزئيني خانگي
328
بررسي نقش مايه هاي مار كژدم در هنر واساطير ايران باستان
329
بررسي نقش مديريت دانش بر توسعه هنر صنعت فرش دستباف﴿مورد مطالعه:فرش دستباف مشهد﴾
330
بررسي نقش مديريت دانش برتوسعه هنر صنعتفرش دستباف ﴿مطالعه موردي:فرش دستباف مشهد﴾
331
بررسي نقش مديريت دانش وتوان فناوري اطلاعات در تحقيق وتوسعه هنر فرش دست باف (مورد مطالعه :سازمان صنعت ومعدن اصفهان)
332
بررسي نقش منابع ذخيره ساز انرژي برپخش باربهينه در سيستم قدرت
333
بررسي نقش و اهميت طراحي بسته بندي
334
بررسي نقش و رنگ در تزئينات بقه سيد ركن الدين يزد ◄ مدرسه ركنيه ◄
335
بررسي نقشمايه سفال هاي تپه سيلك و شوش و كاربرد آن در طراحي كاغذ كادو
336
بررسي نقشمايه هاي گياهي،جانوري وانتزاعي در نشانه هاي نوشتاري
337
بررسي نقشمايه هاي گياهي،جانوري وانتزاعي در نشانه هاي نوشتاري
338
بررسي نقشه خواني و لالايي هاي فرش دستباف استانهاي اصفهان ﴿ نايين و كاشان﴾ يزد ﴿ اركان﴾
339
بررسي نقوش اساطيري ايران وتاثير آن بر فرش
340
بررسي نقوش اسكناس هاي دوره معاصر
341
بررسي نقوش انساني در 25قاليچه ي تصويري همدان وروستاي آن
342
بررسي نقوش به كار رفته بر روي اسكناس دوره قاجار وپهلوي
343
بررسي نقوش پارچه هاي ساساني وامكان سنجي استفاده از اين طرح ها در اجراي زيور آلات امروزي
344
بررسي نقوش پرنده در هنر هاي اسلامي﴿تا دوره صفويه﴾
345
بررسي نقوش ترمه
346
بررسي نقوش تزئيني بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي واستفاده از آن در دكوراسيون داخلي
347
بررسي نقوش تزئيني در كاشي كاري هاي مسجد جامع نطنز
348
بررسي نقوش تزئيني لباسهاي زنان ومردان دوره ي قاجار
349
بررسي نقوش تمدن هاي بين النهرين ،چين،آمريكاي مركزي ونقش آن در گرافيك
350
بررسي نقوش جانوري دستبافته هاي ايلات خمسه
351
بررسي نقوش حاشيه فرش همدان و كاربرد آن در صنايع
352
بررسي نقوش حمام عليقلي آقا اصفهان
353
بررسي نقوش در قالي سراب
354
بررسي نقوش درختي روي دست بافته هاي بختياري
355
بررسي نقوش درختي روي دست بافتههاي بختياري
356
بررسي نقوش روي پارچه هاي دوره ساساني در طاق بستان
357
بررسي نقوش زيور آلات ايران قبل از اسلام وكاربرد آن در طراحي امروز
358
بررسي نقوش زيور آلات ايران قبل از اسلام وكاربرد آن در طراحي امروز
359
بررسي نقوش سفال﴿هندسي و حيواني﴾
360
بررسي نقوش سفالينه هاي تل باكون استان فارس و كاربرد آنها در طراحي گليم
361
بررسي نقوش سفالينه هاي شوش و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
362
بررسي نقوش سفالينه هاي نيشابور سده 3و4هجري قمري
363
بررسي نقوش سنتي وكاربرد در گرافيك محيطي
364
بررسي نقوش سواد وبياض در سياه مشق هاي نستعليق
365
بررسي نقوش شكسته وعشايري روستايي وكاربردآن در طراحي كاغذ ديواري
366
بررسي نقوش صخره اي منطقه ميمند شهر بابك
367
بررسي نقوش قابل تكثير ساساني و كاربرد آن در يونيت هاي قابل تكثير
368
بررسي نقوش كاشيكاري مجموعه شاه نعمت الله ولي وكاربردآن در طراحي نشانه
369
بررسي نقوش كرمان با تمركز بر تنوع رنگ بندي فرشهاي اين منطقه
370
بررسي نقوش گبه فارس ﴿ايلات ممسني وقشلايي﴾
371
بررسي نقوش گچبري ومنسوجات دوره سلجوقي وبهره گيري از آنها در طراحي پارچه هاي امروزي
372
بررسي نقوش گچبري ومنسوجات دوره سلجوقي وبهره گيري از آنها در طراحي پارچه هاي امروزي
373
بررسي نقوش گرافيكي كاشي كاري
374
بررسي نقوش گردان بناي مدرسه چهار باغ اصفهان و ارائه طرحي كاربردي از نقوش اين بنا در قالب يك طرح لچك ، ترنج
375
بررسي نقوش گياهي اساطيري بر پايه تبديل نقوش ناتوراليستي تجريدشده واستفاده از آن در تزئين سنگ نماي شهري
376
بررسي نقوش گياهي دستبافته هاي استان فارس
377
بررسي نقوش گياهي سفال وزيلوي ميبد
378
بررسي نقوش گياهي گچبري ساساني وكاربردي كردن آن در جواهرات
379
بررسي نقوش گياهي مسجد جامع اصفهان و كاربرد آن در پوستر ايرانگردي
380
بررسي نقوش مشترك هنرهاي ظريفه در دوره صفويه و قاجاريه
381
بررسي نقوش معماري ساساني وكاريردآندر طراحي فرش
382
بررسي نقوش نجومي در فلز كاري دوره سلجوقي
383
بررسي نقوش هنر آجر كاري برج هاي دوران اسلامي ﴿بررسي موردي برج هاي خرقان﴾
384
بررسي نقوش هولباين و لوتو در نقاشي هاي اروپايي با تاكيد بر فرش هاي تركيه
385
بررسي نقوش وآثار سياه مشق وتاثير آن برگرافيك
386
بررسي نقوش وپارچه هاي زربفت صنايع مستظرفه از 1307تا امروز
387
بررسي نقوش وپارچه هاي زربفت صنايع مستظرفه از 1307تا امروز
388
بررسي نگاره بز در هنر ايران
389
بررسي نگاره كودكان به دنياي اطراف و تفاوت آن با نگاه بزرگسالان در عكاسي
390
بررسي نگاره هاي سيلك بر اساس فرم
391
بررسي نگاره هاي مكتب عباسي ونقش پيكره ها در آثار اين مكتب با تكيه بر آثار رضا عباسي
392
بررسي نماد بز وچليپا در ايران باستان و كاربردآن در ايران باستان
393
بررسي نماد خاك بر روي طرح ها ونقوش فرش بختياري
394
بررسي نماد خاك بر روي طرح ها ونقوش فرش بختياري ◄
395
بررسي نماد خورشيد و نمادهاي مربوط به آن در دستبافتهاي ايراني
396
بررسي نماد خير وشر در نقاشي كودكان پيش از دبستان
397
بررسي نماد شناسي چشم زخم در دستبافته هاي ايراني
398
بررسي نماد شير در هنر ايران باستان مادوهخامنشي
399
بررسي نماد كل نيلوفر در ايران وهندباستان
400
بررسي نماد نشانه در ادبيات كودك با تاكيد برآثار صمد صمد بهرنگي ﴿ماهي سياه كوچولو﴾
401
بررسي نماد ونشانه در برند هاي معروف به مد
402
بررسي نمادها وآرايه هاي تزئيني در دوره پارس وپارت
403
بررسي نمادهاي خرافه در زندگي معاصر
404
بررسي نمادين نقش مايه ي سيمرغ در هنر ايران
405
بررسي نوآوري ها و ابداعات در فرش
406
بررسي نور در بازار يزد﴿خان﴾
407
بررسي نوسانات گالو پينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي
408
بررسي نوشتارهاي خط كوفي وكاربرد آن در گرافيك معاصر
409
بررسي نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند نرم افزار ANSYS
410
بررسي نوع وفراواني واژگان ومفاهيم مربوط به كتابت در آثار سعدي
411
بررسي نوع وفراواني واژگان ومفاهيم مرتبط با هنر كتابت در آثار سعدي
412
بررسي نيروگاههاي بخار وگازي
413
بررسي نيروهاي خير و شر در شاهنامه
414
بررسي هد ، فشار و ضرايب افت اصطكا كي بر روي يك سيستم هيدرو ليكي بر اساس روش هاي مختلف حل رياضي در شبكه با اجزاء و اتصالات مختلف
415
بررسي هنر شال بافي كرمان واستفاده كاربردي از آن در طراحي لباس امروزي بانوان
416
بررسي هنر شالبافي كرمان ﴿از قاجار تا امروز﴾واستفاده كاربردي از آن در طراحي لباس امروزي
417
بررسي هنرهاي وابسته به تزيينات معماري مجموعه مادرشاه در عهد شاه سلطان حسين صفوي
418
بررسي هويت سازماني در شركتهاي توليدي وخدماتي
419
بررسي هويت سازماني مناسب براي آژانس هاي هوايي
420
بررسي هيدوديناميكي پروانه هاي كشتي
421
بررسي و ايجاد بسته بندي براي قاليچه تا ابعاد دو ذرع
422
بررسي و تجزيه و تحليل خط كوفي در كتيبه ها
423
بررسي و تحليل آرم موسسات آموزش عالي ايران
424
بررسي و تحليل اصول عملكردي و تعميراتي پمپ هاي صنعتي
425
بررسي و تحليل انواع ترمزها و مقايسه آنها
426
بررسي و تحليل ايرفويل فوق بحراني وتاثيرات تغيير هندسه بر روي آن
427
بررسي و تحليل تاثير نور محيط بر فام بصري فرش با استفاده از نرم افزار 3dوفتوشاپ
428
بررسي و تحليل تصوير بناها در شاهنامه شاه طهماسبي
429
بررسي و تحليل سيستم تعليق خودرو
430
بررسي و تحليل سيستم هاي توليد همزمان برق ، حرارت ﴿وبرودت ﴾
431
بررسي و تحليل عناصر تصويري در نقاشي كودكان عقب مانده ذهني
432
بررسي و تحليل مخازن تحت فشار داخلي با استفاده از نرم افزارالمان محدود ANSYS
433
بررسي و تحليل نرم افزاري ميزان شار عبوري از شيشه هاي دو و سه جداره و بررسي حالت هاي بهينه
434
بررسي و تحليل نيرو گاه هاي آبي ، نيرو گاه هاي تلمبه ذخيره اي و سيستم هاي تركيبي
435
بررسي و تحليل ياتاقان هاي ميل سوپاپ ﴿پژو405﴾ و مقايسه با حالت جايگزيني اين ياتاقانها با ياتاقان غلتشي
436
بررسي و تغييرات طرح و نقش فرش كاشان از دوره صفوي تا پايان پهلوي
437
بررسي و تفكيك نقشهاي تزئيني نماي بناهاي سه باغ عفيف باد ، ارم و دلگ
438
بررسي و حل عددي جريان نقطه سكون دوبعدي
439
بررسي و ريشه يابي روش نمدمالي و بافت چادرشب در منطقه رامسر به منظور حفظ و احياء دستبافته هاي سنتي منطقه و مقايسه روش توليد نمد با منطقه تركمن
440
بررسي و ريشه يابي علل ركود صنعت فرش دستبافت پس از انقلاب
441
بررسي و ريشه يابي نقوش گليم هاي شاهسون شمال غرب
442
بررسي و ساخت سيكل تبريد جذبي آمونياك
443
بررسي و شبيه سازي مبدل هاي قدرت DC-DC غيرايزوله با استفاده از نرم افزارMATLAB
444
بررسي و شناخت فرش افشار كرمان
445
بررسي و شناخت فرش يلمه
446
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در ارتقاء جايگاه فرش دستباف در توسعه ي اقتصادي بدون نفت
447
بررسي و طبقه بندي فرشهاي دوره صفوي ، زند و قاجار موجود در موزه فرش ايران
448
بررسي و طراحي دارالمجانين
449
بررسي و طراحي دستگاه پوست زدا WaterDescaler
450
بررسي و طراحي صفحات HOME PAGE شركت ها و كارخانه هاي نوشيدني
451
بررسي و محاسبه پارمترهاي طراحي زير دريايي شبه كلاس- كيلو
452
بررسي و مدل سازي عددي جريان هاي تراكم پذير متلاطم درون يك نازل همگرا- واگراو تاثير تغيرات قطر گلوگاه
453
بررسي و مدلسازي شرا يط ترموديناميكي هيدرات گازي
454
بررسي و مطالعه سطوح انتخابگر فركانسي
455
بررسي و معرفي موتور دوراني وانكل و طراحي اجزاي اصلي آن
456
بررسي و مقايسه خصوصيات رنگ پذيري و خواص ثبات رنگزاي طبيعي روناس دو منطقه سردسير ﴿تبريز﴾و گرمسير﴿اردكان﴾
457
بررسي و مقايسه طرح ها و نقوش گليم استان هاي فارس و كردستان
458
بررسي و مقايسه عمق و فام رنگي رنگزاهاي گياهي با استفاده از دوروش رنگرزي معمولي ورنگرزي با استفاده از توري
459
بررسي و مقايسه فامهاي رنگي حاصل از نيل طبيعي و مصنوعي بر روي الياف پشم و ابريشم
460
بررسي و مقايسه ي روش هاي مختلف تصفيه آب
461
بررسي وآناليز جعبه دنده هاي اتوماتيك
462
بررسي وابستگي ضريب تمركز تنش در خار روي شفت به پارامترهاي هندسي و جنس اجزا
463
بررسي وارزيابي شيوهاي آموزش اكادميك كارگاه طرح قالي
464
بررسي وبهينه سازي چيلرهاي جذبي
465
بررسي وپژوهش معنا در صورت مساجد سلجوقي با استناد به مسجد جامع اصفهان
466
بررسي وتاثير پوستر هاي تجاري در مطبوعات ايران قبل از انقلاب
467
بررسي وتاثير طول ساق پرز ﴿پرداخت ﴾فرش دستباف مناطق يزد و نايين با تغيير رجشمار
468
بررسي وتاثير هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار
469
بررسي وتحليل بن مايه هاي اجتماعي در شعر احمد شاملو
470
بررسي وتحليل بن مايه هاي اجتماعي در شعر احمد شاملو
471
بررسي وتحليل تايپوگرافي مدرن در طراحي كتيبه
472
بررسي وتحليل سيستم نگهداري فرش هاي آستان قدس رضوي
473
بررسي وتحليل عوامل موثر بر ارزش افزوده فرش خراسان جنوبي
474
بررسي وتحليل عوامل موثر بر ارزش افزودهدفرش خراسان جنوبي
475
بررسي وتحليل فرم ورنگ بر ديواره نگاره هاي كاخ چهلستون
476
بررسي وتحليل فضاي منفي در طراحي نشانه
477
بررسي وتحليل گل ومرغ دوره قاجار ومعاصر
478
بررسي وتحليل نرم افزاري مخازن تحت فشار
479
بررسي وتحليل نقوش كاشي كاري ميدان امير چخماق
480
بررسي وتحليل نقوش هندسي در مسجد جامع اصفهان ويزد
481
بررسي وجوه انساني چهره حيوانات در كتاب منافع الحيوان وكليله ودمنه﴿بررسي ده اثر﴾
482
بررسي وشناخت جانوران اسطوره اي وتلفيقي در آثار هنري دوره ساساني
483
بررسي وشناخت جانوران اسطوره اي وتلفيقي در آثار هنري دوره ساساني
484
بررسي وشناخت طرحها ونقوش دستبافته هاي استان كهكيلويه و بوير احمد
485
بررسي وشناسايي دستبافته هاي استان قزوين با تاكيد بر طبقه بندي نقوش
486
بررسي وشناسايي طرح ونقوش گليم هاي شاهسون شمال غرب ايران
487
بررسي وشناسايي عوامل موثر در ارتقا،جايگاه فرش دستباف در توسعه اقتصادي بدون نفت
488
بررسي وضعيت بازار فرش دستباف در آمريكا باتاكيد بردكوراسيون و نمايشگاه هاي مرتبط
489
بررسي وضعيت تابلو بافي
490
بررسي وضعيت فروش فرش اصفهان در دوره معاصر باتحليل سوات
491
بررسي وضعيت وسايل نقليه در ايران
492
بررسي وطبقه بندي ظروف كاربردي مجموعه خصوصي آقاي جواد سماوي با تاكييد بر فرم شناسي
493
بررسي وطبقه بندي فرش هاي تصويري حوزه فرش ايران
494
بررسي وطبقه بندي فرمي و موضوعي نقوش بافته هاي بختياري ﴿فرش ،ساير زير اندازها﴾
495
بررسي وطبقه بندي قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران
496
بررسي وطبقه بندي نقوش ماهي درهم در نيمه غربي كشور
497
بررسي وكابرد نقوش منسوجات سنتي در فضاي مهد كودك
498
بررسي ومدل سازي انتقال حرارت دو بعدي وگذرا با كمك نرم افزار MATLAB
499
بررسي ومطالعه ارزش هاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
500
بررسي ومطالعه ارزشهاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
501
بررسي ومطالعه پمپهاوتوربين ها
502
بررسي ومطالعه رنگ وفرم در پرورش خلاقيت كودكان
503
بررسي ومطالعه فن شناسي گليم بافي در دوره صفويه وباز توليد يك نمونه
504
بررسي ومطالعه نقش مايه هاي بال در هنر ايران قبل از اسلام
505
بررسي ومطالعه نقوش تزئيني ساساني و تاثير آن بر نشانه هاي معاصر
506
بررسي ومعرفي فرش و فرهنگ هاي پيراموني آن در غزليات شمس
507
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك متداول برخواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
508
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك ومتداول بر خواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
509
بررسي ومقايسه تطبيقي در پيكره ئنگاري رضا عباسي ومهر علي
510
بررسي ومقايسه رنگ پذيري نخ هاي دستريس (دوك ريس)حاصل از پشم هاي بومي رنگ شده با رنگزاهاي گياهي مختلف
511
بررسي ومقايسه سوزن دوزي بلوچ با ژته دوزي كرمان از لحاظ طرح ودوخت
512
بررسي ومقايسه نتايج اندازه گيري شاخص در صد بازگشت پذيري فرش دستباف تحت شرايط بارگذاري دينامكي واستانيكي
513
بررسي ويژگي تبعيت فرم از موضوع ومحتواي نوشته درتاپيو گرافي
514
بررسي ويژگي هاي تصويري در ديوارنگار كاخ چهل ستون در دوره صفوي
515
بررسي ويژگي هاي تصويري نقوش تشعير دوران صفوي ﴿با تاكيد بر نقش حيوانات افسانه اي﴾
516
بررسي وي‍گي هاي تصويري نگاره هاي سلطان محمد در شاهنامه ي شاه طهماسبي
517
بررسيگرافيك جلد آلبوم هاي موسيقي با تكيه بر سبك راك دهه ي90ميلادي
518
بررشي آشگار سازي چهره با شبگه هاي عصبي
519
بررشي نانو كاتاليست هاي پايه فلزي و كاربردشان در سنتز نانو ساختارهاي كربني
520
برري وپژوهش معنا در صورت مساجد سلجوقي ﴿با استناد به مسجد جامع اصفهان﴾
521
برسي انتقال حرارت در پهي متحرك رديف اول توربين گاز به كمك نرم افزار Ansys
522
برسي رابطه بين رضايت مندي شغلي وميل ماندن برشغل مديران مدارس شهرستان دزفول
523
برسي رابطه درون خانوادگي ورفتار نابهنجار وبزهكارانه دختران
524
برسي ضريب اطمينان اجزاء مكانيكي تحت بار ديناميكي
525
برسي موتورهاي انژكتوري
526
برش هاي شاخه اي
527
برق خودرو
528
برق خوزستان●كاركنان●ارزشيابي
529
برق قدرت ◄ كنترل موتور القايي
530
برگمان، اينگمار ◄ نمايش(تهيه و كارگرداني) ◄ سينما
531
برگمن ، اينگمار-1918◄سينما◄هرمنيوتيك مدرن ◄نقد نشانه شناسي ◄سينما(فيلم )◄مهر هفتم (فيلم )◄توت فرنگي هاي وحشي (فيلم )◄چهره (فيلم )◄چشم شيطان (فيلم )◄همچون در يك آينه (فيلم )◄تور زمستاني (فيلم )◄سكوت (فيلم )◄حاشيه (فيلم )◄پرسونا(فيلم )◄نقد و تفسير◄فاني و الكساندر (فيلم )
532
برنامه EXchanger Server
533
برنامه آموزش مترجم ► برنامه درسي ► تكنولوژي‌ ترجمه ► بازار ترجمه ► اساتيد ► كارفرمايان
534
برنامه آموزشي ◄ مدل اعتقاد بهداشتي ◄ بهداشت دهان و دندان
535
برنامه آموزشي موبايلي ◄ بهداشت دهان و دندان
536
برنامه انتخاب واحد به زبان سي شارپ
537
برنامه جامع فروشگاهي آسمان
538
برنامه حسابداري بيمارستان با استفاده از بانك اطلاعاتي در ويژال بيسيك
539
برنامه خريد فروش تعمير و سفارش قطعات و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي
540
برنامه داروهاي مصرفي كلينيك
541
برنامه درسي ► ترجمه ► آموزش ﴿ترجمه﴾ ► بازار ترجمه ► مترجمي زبان انگليسي ► دانشجوي فارغ التحصيل ► درجه كارشناسي ارشد ► پرسشنامه
542
برنامه درسي اساتيد
543
برنامه دفتر تلفن با # و SQL
544
برنامه دوز
545
برنامه ريزي . ◄ كاربري اراضي. ◄ رودخانه شهري. ◄ شهر سبز. ◄ كرمانشاه.
546
برنامه ريزي ► مهارت زباني ► نوشتار به زبان دوم ► توليد زباني ► فعاليت زباني ► رواني زبان ► پيچيدگي زبان ► صحت زباني ► نوشتار آموزشي ► نوشتار استدلالي
547
برنامه ريزي آموزشي ◄آموزش و پرورش ◄ايران ◄تاريخ ◄آمار◄نه شرقي نه غربي ◄شعارها
548
برنامه ريزي چند فرهنگي ◄ سكونتگاه غير رسمي ◄ تنگك دو ◄ تنوع ◄ تفاوت
549
برنامه ريزي خدمه ◄ برنامه ريزي روساي قطار
550
برنامه ريزي فرهنگي ◄آمار◄يونسكو
551
برنامه ريزي كاربري زمين شهري. ◄ شبكه هاي عصبي مصنوعي. ◄ شاخص هاي مكاني - محيطي. ◄ حوزه برنامه ريزي مركزي كلانشهر مشهد.
552
برنامه ريزي هفتگي اساتيد وكلاسها
553
برنامه ريزي و طراحي باغ موسيقي
554
برنامه ريزي وطبقه بندي فضاها ◄ فضاهاي نمايشگاهي
555
برنامه ريزي وطراحي باغ كودك
556
برنامه ريزي، مديران
557
برنامه سازي شطرنج
558
برنامه سيستم جامع فروشگاه
559
برنامه مداخله اي ◄ گردوغبار ◄ بيماري هاي قلبي عروقي ◄ انگيزش محافظت
560
برنامه مطب پزشك با#C
561
برنامه نويسي # C﴿پروژه بازي تتريس﴾
562
برنامه نويسي اندرويد طراحي نرم افزار ساز ني
563
برنامه نويسي بانرم افزار دلفي
564
برنامه نويسي به زبان ASP.NET
565
برنامه نويسي همروند
566
برنامه نويسي وب
567
برنامه نويسي وب ، تحت معماري MVC وفريم ورك لاراول
568
برنامه نويسي ويژال بيسيك
569
برنامه نويسي ويژال بيسيك در اكسس
570
برنامه هاي ماهواره●فرهنگ خانواده
571
برنامه‌ريزي منابع سازماني (ERP) ◄ ريسك ◄ تحليل حالات بالقوه خرابي(FMEA) ◄ تحليل سلسله مراتبي(AHP) ◄ كارت امتيازي متوازن(BSC)
572
برنامه‌ريزي منابع سازماني پايدار ◄ مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري ◄ مؤلفه‌هاي پايداري ◄ پايداري زيست محيطي ◄ پايداري اقتصادي ◄ پايداري اجتماعي
573
برنامۀ درسي ► ساخت گرايي اجتماعي ► ترجمۀ شفاهي پياپي ► تحليل نيازها ► تعامل ► يادگيري تلفيقي
574
برند ◄ ارزش ويژه برند ◄ طنين برند ◄ عملكرد برند ◄ كيفيت ادراك شده
575
برند ◄ برند شخصي ◄ اينفلوئنسر ◄ اينستاگرام
576
برند- ◄ معماري داخلي فضاهاي تجاري- ◄ زعفران.
577
برند سازي. ◄ مراكز شهري. ◄ برندينگ شهري. ◄ باز طراحي ميدان توپخانه. ◄ تهران.
578
برند سبز ◄ عشق به برند سبز ◄ وجهه‌ي برند سبز ◄ اعتماد به برند سبز ◄ نگرش برند سبز
579
برند(طراحي) ◄ برندسازي ◄ آركه تايپ
580
برند. ◄ برندسازي. ◄ معماري داخلي. ◄ طلا. ◄ جواهرات. ◄ زيورآلات.
581
برنز قلع
582
برهم كنش سيال - سازه ◄ محفظه ◄ ورق بيضوي ◄ پاسخ ديناميكي
583
بروك، پيتر ◄ نمايش ﴿تهيه و كارگرداني ﴾ ◄ شكسپير، ويليام
584
برون داد ► فعاليت ► واژه آموزي ► به يادسپاري ► واژه گان ► پس آزمون اول ► پس آزمون دوم
585
برون سپاري ◄ بهره وري ◄ اثربخشي ◄ كارايي ◄ فعاليت‌هاي قابل واگذاري ◄ لكوموتيو معادل
586
برينگهاي غلتشي به همراه نرم افزار تعيين عمر برينگ
587
بزتو، برونو ◄ متحرك سازي ﴿ايتاليا ﴾ ◄ ايتاليا
588
بزرگراه نواب. ◄ بازآفريني. ◄ فرهنگ مبنا. ◄ هويت. ◄ فضاي جمعي.
589
بزه ديدگي ◄ فضاي سايبر ◄ كودك ◄ زن ◄ هرزه نگاري
590
بزه ديده ◄ جرم بدون بزه ديده ◄ سياست جنايي تقنيني ◄ مباني جرم انگاري ◄ جرم زدايي
591
بزه ديده ◄ عدالت ترميمي ◄ لايحه آيين دادرسي كيفري ◄ جبران خسارت ◄ بزه ديده شناسي
592
بزه ديده شناسي ◄ خشونت خانگي ◄ بزه ديده خاص خانگي ◄ سيستان و بلوچستان
593
بزه شناخت ◄ جرم شناسي راه كارها
594
بزه كاري ،خانواده
595
بزهكاري
596
بزهكاري
597
بزهكاري
598
بزهكاري ◄ كانون جرم‌زا ◄ فقر ◄ يقه سفيدي ◄ فساد مالي ◄ شهر اراك ◄ جرم‌شناسي
599
بزهكاري ◄ كانون جرم‌زا ◄ فقر ◄ يقه سفيدي ◄ فساد مالي ◄ شهر اراك ◄ جرم‌شناسي
600
بزهكاري اطفال و نوجوانان ◄ بزهكاري اطفال و نوجوانان ◄ بيش فعالي
601
بزهكاري●جوانان● نواح●اجتماعي
602
بسامد خوراك ◄ ارزيابي دريافت غذايي
603
بست نگهدارنده ◄ قفل مكانيكي ◄ آماده¬سازي سطح ◄ الياف¬هاي تقويت كننده ◄ افزايش استحكام اتصال ◄ اتصالات ساده تك لبه¬اي
604
بستر كشت ◄ سديم ◄ رشد ◄ كودهاي آلي ◄ ورمي كمپوست
605
بستري
606
بسته بندي
607
بسته بندي
608
بسته بندي
609
بسته بندي
610
بسته بندي
611
بسته بندي
612
بسته بندي ◄ اوريگامي ◄ كاغذ
613
بسته بندي ◄ بسته بندي(ژاپن) ◄ بسته بندي(طراحي)
614
بسته بندي ◄ بسته بندي(طراحي) ◄ خاتم سازي(صادرات) ◄ خاتم سازي(طراحي)
615
بسته بندي ◄ چاپ
616
بسته بندي ◄ خرما
617
بسته بندي ◄ خرما- بسته بندي ◄ كودكان - تغذيه
618
بسته بندي ◄ صادرات
619
بسته بندي ◄ طنز ◄ گرافيك
620
بسته بندي ◄ لوازم آرايش(بسته بندي) ◄ بسته بندي(فرانسه) ◄ لوازم آرايش(طراحي)
621
بسته بندي ◄ موادغذايي ◄ واقعيت افزوده ◄ گرافيك
622
بسته بندي اسكناس
623
بسته بندي خوراكي كودك. ◄ بسته بندي در اروپا. ◄ تصويرسازي بسته بندي. ◄ تبليغات خوراكي.
624
بسته بندي در كشور ژاپن ◄ طراحي بسته بندي ◄ مواد بسته بندي ◄ حجم هاي بسته بندي
625
بسته بندي صادرات ميوه ﴿مركبات﴾
626
بسته بندي مواد غذايي
627
بسته بندي مواد غذايي
628
بسته بندي، بازار
629
بسته بندي◄صنايع بهداشتي - بسته بندي
630
بسته كمك اموزشي كودكان ناشنوا
631
بسته يندي ◄ چسب چوب
632
بسط ◄ مجموعه هاي تلويزيوني ◄ فيلمنانه نويسي ◄ ساختار سه پرده اي ◄ ضد ساختار گرايي
633
بصورت گوناگون ص.، تصوير، جدول، نمودار، 4+17 كتابنامه، ضمائم
634
بعداز مدسه ◄ معماري داخلي ◄ كودك ◄ روانشناسي محيط
635
بغي ◄ باغي ◄ محارب ◄ محاربه ◄ مفسد في الارض ◄ افساد في الارض
636
بغي ◄ ماهيت بغي ◄ عناصر بغي ◄ جرم سياسي ◄ محاربه ◄ افساد في الارض
637
بقا ◄ سرطان پستان ◄ مدل كاكس بيزي
638
بقاياي گياهي ◄ پالم پيت ◄ روناس ◄ كوكوپيت ◄ نانو كود پتاسيم
639
بقعه شيخ صفي ◄ در ◄ چوب ◄ تزئينات ◄ دوره صفويه
640
بكارگيري الياف نامتعارف در فرش دستبافت
641
بكارگيري عصاره گلوردبر روي كالاي ابريشمي اصلاح شده باپلاسماي اكسيژن واشعه ما وراءبنفش وبررسي خواص كالاي نهايي
642
بكارگيري نقش مايه هاي فرش كرمان در اجراي چاپ باسمه اصفهان ﴿پارچه قلم كار﴾
643
بكت ، ساموئل ◄ نمايشنامه ◄ نمايش - تهيه و كارگرداني ◄ نمايشنامه نويسان فرانسوي ◄ نمايش
644
بكت،ساموئل ◄ كنش ارتباطي ◄ ماس، هابر
645
بلاك چين ◄ شبكه هوشمند برق ◄ رمزارز
646
بلاكينگ ◄ شخصيت پردازي در سينما ◄ شخصيتهاي كارتوني ◄ جلوه هاي ويژه ◄ روشهاي آماري(سينما) ◄ سينما(تهيه و كارگرداني) ◄ فيلمبرداري
647
بلاهاي طبيعي ◄ امدادرساني ◄ زلزله ﴿پيش بيني هاي ايمني﴾ ◄ زلزله زدگان ﴿پوشاك﴾ ◄ زلزله زدگان ﴿اسكان﴾
648
بلاهاي طبيعي ◄ زلزله زدگان ﴿اسكان﴾
649
بلبرينگ اسپيندل ماشين فرز ◄ سفتي غير خطي ◄ منحني تنش كرنش غير خطي ◄ آناليز تماسي ◄ روش اجزاء محدود ◄ نرم افزار انسيس ◄ هندسه بلبرينگ
650
بلوچ ◄ صنايع دستي ◄ سيستان و بلوچستان ◄ سوزن دوزي ◄ پوشاك ايراني ◄ سراميك ◄ گرافيك
651
بلور AL2O3 ، روش ريتولد
652
بلور پلاسمايي ، ليزر
653
بلور فوتوني ، ماتريس انتقال
654
بلورZRO2
655
بلوغ عاطفي
656
بلوغ مديريت دانش ◄ مديريت دانش ◄ چابكي ◄ چابكي نيروي انساني ◄ چابكي سازمان
657
بلوك هاي شهري. ◄ طراحي پارامتريك. ◄ مدلسازي پارامتريك. ◄ نرم افزار سيتي انجين.
658
بم - فرهنگي ◄ مجموعه فرهنگي بم
659
بند ► مرز بند ► متون توصيفي ► متون توضيحي ► زبان آموزان ► عنوان ►
660
بند اروميه ◄ اروميه ◄ باغهاي ايراني ◄ پاركها
661
بند خاكي شماره دو سيبك ◄ ارزيابي اقتصادي ◄ اقتصاد مهندسي ◄ ارزش حال خالص ◄ نسبت منفعت به هزينه ◄ نرخ بازده داخلي
662
بند رخت
663
بندي سيلاب با استفاده از مدل هاي HEC-RAS وWMC﴿مطالعه موردي : رود خانه كاروند - دامن - بمپور حوضه هامون - جازموريان ﴾
664
بنديان درگز◄آثار تاريخي (گچي )◄بازسازي◄نگهداري و مرمت ◄اشياي گچي
665
بنرهاي تبليغاتي - اينترنتي
666
بنزيل آدنين ◄ پرآوري ◄ تي ديازورون ◄ ريزازديادي ◄ سرو ابركوه ◄ كينتين
667
بنگاه مشاور املاك وتهيه مسكن آسيا
668
بنياد شاهنامه
669
بنيادگراي مردد اثر محسن حامد ► بريك لين اثر مونيكا علي ► ، شيكاگو اثر علا الاسواني ► سايه¬هاي سوخته اثر كاميلا شمسي ► رمان پس از يازده سپتامبر ► حافظه فرهنگي ► تروما ► هويت
670
به علت رفتار متفاوت نانوذرات مانند تفاوت در رفتارهاي اپتيكال، حرارتي، كاتاليستي و خواص مكانيكي در مقايسه با ماكروكريستال‌ها، توجهات ويژه‌اي به اين ذرات مي‌شود. اين گستره ويژگي‌ها منجر به استفاده از نانودرات در زمينه‌هاي مصارف هدايت جريان، سنسورها، مواد جاذب راديواكتيو، پوشش‌ها، بيوتكنولوژي، مصارف پزشكي و غيره شده‌ است. سريا يكي از اين نانوذرات بوده كه به علت پايداري در دماي بالا، جذب اشعه UV، چقرمگي بالا و واكنش‌پذيري خوب، مورد توجه قرار گرفته است. يكي از روش‌هاي توليد اين نانو‌ذرات، سنتز كه نوعي واكنش شيميايي خود تامين كننده حرارت است، بوده كه در اين پژوهش از سنتز احتراق محلولي استفاده شد. در هر آزمايش، يكي از نسبت‌هاي 1 به 2، 1 به 1 و 2 به 1 از مخلوط سريم‌(III) نيترات چهار آبه [Ce(NO3)3.4H2O] و سوخت CTAB را در بشري حاوي cc30 آب مقطر ريخته وتا خشك ‌شدن آن و تبديل به ژلي سفيد‌رنگ حرات داديم. سپس اين ژل بدست آمده را در محيط سنتز كرده و پودر سريم اكسايد زردرنگ بدست آمد. پودر‌هاي سنتزشده مرحله قبل در كوره القايي و در دماي 500 درجه سانتي‌گراد به مدت يك ساعت كلسينه شد تا براي آزمايش فوتوكاتاليست آماده شود. به‌منظور بررسي تشكيل اكسايد، مورفولوژي، اندازه تخلخل‌ها، اندازه پودر و خواص فوتوكاتاليستي، در اين پژوهش از آزمايش‌هاي XRD، SEM و دستگاه UV استفاده شد. تصاوير SEM بيانگر مورفولوژي، اندازه و توزيع تخلخل‌ها و اندازه پودر است. با محاسبه در بزرگنمايي ده هزار برابر مي‌توان دريافت اندازه پودر در نسبت 1 به 2 برابر 5/17 ميكرون و در نسبت 1 به 1 برابر 25/16 ميكرون است. همچنين با توجه به اندازه تخلخل‌ها مي‌توان دريافت، هر چه نسبت سوخت به سريم نيترات بيشتر شود، ميانگين كلي اندازه تخلخل‌ها افزايش مي‌يابد اما در نسبت 1 به 2 توزيع يكنواخت‌تري از تخلخل‌ها داريم. باتوجه به نتايج آزمايش فوتوكاتاليستي، مي‌توان تاثير كلسينه كردن و ميزان pH محلول متيلن‌بلو را به وضوح بر بهبود تخريب ملاحظه كرد. در مواردي كه pH خنثي بود و همچنين در موارد بدون كلسينه كردن، نمودار تخريب صعودي مي‌شد كه نشان ازعدم فعاليت فوتوكاتاليستي پودر سريم اكسايد دارد. در اين پژوهش خواص فوتوكاليستي نانو‌ذرات سريم اكسايد (CeO2)، كه با سنتز احتراق محلولي در فضاي بازبه‌دست آمده اند؛ مورد بررسي قرار گرفت. ◄ خواص فوتوكاتاليستي
671
به كار گيري دست بافته هاي گليم در فضاهاي داخلي به صورت كالاي كاربردي و تزئيني
672
به كار گيري نمادهاي گليم شاهسون در طراحي پوستر
673
به كارگيري الگوي مولر وتطبيق آن با سايز بندي كودكان ايراني (يزد)
674
به كارگيري الگوي مولر وتطبيق آن با سايزبندي كودكان ايراني(يزد)
675
به كارگيري روش گسترش عملكرد كيفيت در شناسايي وتحليل نيازهاي مشتريان فرش دستباف در فرايند بازاريابي الكترونيك
676
به كارگيري عصاره گلورد بر روي كالاي ابريشمي اصلاح شده با پلاسماي اكسيژن واشعه ماوراءبنفش وبررسي خواص كالاي نهايي
677
به كارگيري نمادهاي گليم شاهسون در طراحي پوستر
678
بهارستان ◄ معماري ﴿طرح و نقشه اجرايي﴾ ◄ هنر ﴿آموزش﴾
679
بهارستان، اصفهان ◄ بيمارستانها ﴿طرح و ساختمان ﴾
680
بهارستان، اصفهان ◄ فرهنگسراها ﴿طرح و ساختمان﴾ ◄ فرهنگ ◄ اوقات فراغت
681
بهاري، علي اصغر ◄ كمانچه ﴿پارتيسيون﴾ ◄ موسيقي ايراني
682
بهبود از اعتياد●برگشت به اعتياد●مراجعين مركز درمان سرپايي●شهرستان اهواز
683
بهبود بار گذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر روي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
684
بهبود بارگذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم برروي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
685
بهبود بهره وري ◄ پرستاران شاغل
686
بهبود تشخيص شكستگي استخوان در تصاوير پزشكي
687
بهبود تصوير با حذف نويز نمك و فلفل از تصاوير
688
بهبود رنگ پذيري الياف پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به كمك پلاسماي اكسيژن ونانو ذرات دندريمر
689
بهبود رنگ پذيري الياف پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به كمك پلاسماي اكسيژن ونانو ذرات دندريمر
690
بهبود رنگ پذيري كالاي پشمي با گل لاله وحشي به كمك پلاسما وبررسي خواص ضد ميكروبي آن در حضور نانو ذرات اكسيد روي
691
بهبود رنگ پذيري كالاي پشمي باگل لاله وحشي به كمك پلاسما وبررسي خواص ضد ميكروبي آن در حضور نانو ذرات اكسيد روي
692
بهبود عمليات پرزسوزي ﴿كزدادن﴾با ساخت دستگاه اتوماتيك پرزسوز
693
بهبود عمليات پرزسوزي﴿كزدادن﴾باساخت دستگاه اتوماتيك پرزسوز
694
بهبود كنترل اسكالر ماشين القايي با استفاده از منطق فازي
695
بهبود كيفيت خدمات در حوزه فرش دستباف:با تاكييد بر فناوري هاي پيشرفته
696
بهبود كيفيت خدمات در حوزه ي فرش دستباف :با تاكيد بر فناوري هاي پيشرفته
697
بهترين تقريب بوسيله چند جمله اي ها
698
بهترين تقريب و هم تقريب در فضاي نرم دار
699
بهترين روش آموزش رياضيات
700
بهترين روش آموزش و يادگيري رياضي
701
بهداشت ◄ شيرآلات ◄ خانه سازي
702
بهداشت حرفه اي ◄ پالايشگاه گازي ◄ رويكرد سيستماتيك
703
بهداشت حرفه اي ◄ حادثه رانندگي ◄ آناليز بقاء
704
بهداشت حرفه اي ◄ خطاهاي انساني ◄ نيروگاه سيكل تركيبي ◄ متد SHERPA
705
بهداشت رواني
706
بهداشت و ايمني كارگاه هاي فرش دستبافت
707
بهداشت●تاريخچه●مدارس● بهداشت فردي و رواني
708
بهرام بيضايي ◄ نمايشنامه فارسي ◄ ژنت، ژرار
709
بهرام بيضايي●ادبيات نمايشي(دراماتيك)●اسطوره
710
بهرام صادقي ► مارگريت دوراس ► رمان نو ► شخصيت ► ملكوت ► درد
711
بهره گيري از تايپ فيس در طراحي پوسترهاي ايراني
712
بهره وري در بيمارستان
713
بهره وري سازماني ◄ وسواس فكري ◄ عدم امنيت شغلي ◄ شعب بانك ملت اصفهان
714
بهره وري كل عوامل توليد ◄ برون سپاري بين المللي ◄ سرريزهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ◄ مخارج R and D ◄ آسيا و اقيانوسيه و كشور هاي داراي بازار هاي نوظهور
715
بهره وري نيروي انساني
716
بهره وري●ارتقاء●
717
بهره‌وري جزئي ◄ ضريب كشش توليد ◄ تابع توليد ◄ شهرستان اشكذر
718
بهروري به كمك داده كاوي
719
بهزاد رنجبران ◄ كنسرتو پيانو ◄ تحليل هارموني ◄ تحليل فرم ◄ موسيق معاصر ايران ◄ آهنگسازان ايراني
720
بهزاد، كمال الدين ◄ نقاشي ايراني ◄ نشانه شناسي ◄ تصوير ﴿نشانه شناسي﴾
721
بهشت كوچك ◄ طراحي خانه سالمندان
722
بهينه سازي . ◄ تجميع سازماني . ◄ فضاهاي اداري . ◄ معاصر سازي.
723
بهينه سازي ◄ تخريب رنگ ◄ تكنيك فراصوت
724
بهينه سازي ◄ كاهش آلودگي ◄ توليد همزمان
725
بهينه سازي با ANSYS
726
بهينه سازي با ANSYS
727
بهينه سازي بانرم افزار ANSYS
728
بهينه سازي براي موتورهاي جستجو ﴿ سئو ﴾
729
بهينه سازي برج هاي خنك كننده
730
بهينه سازي تركيبات مايع ظرفشويي
731
بهينه سازي توابع
732
بهينه سازي چند هدفه سطوح گسترش يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك
733
بهينه سازي حرارتي ◄ ديوار خارجي ◄ بناهاي روستايي ◄ اقليم گرم و خشك ◄ شبيه سازي انرزي
734
بهينه سازي خطي و كاربردها
735
بهينه سازي دارهاي قالي بافي كارگاهي در راستاي اصلاح سيستم كشش چله ها
736
بهينه سازي دسته موتور باالگوريتم ژنتيك
737
بهينه سازي ريپل گشتاور ماشين DC بدون جاروبك با استفاده از تغيير پارامتر هاي ورودي
738
بهينه سازي ژنتيك
739
بهينه سازي ژنتيك
740
بهينه سازي سيستم صفحات مستعرق با استفاده از الگوريتم ژنتيك ﴿GA )و الگوريتم رقابت استعماري ﴿ICA )
741
بهينه سازي شارژ خودروهاي هيبريدي در شبكه هوشمند(PHEV)
742
بهينه سازي صفحات وب براي موتورهاي جستجو (Search Engine Optimization)
743
بهينه سازي غير خطي
744
بهينه سازي فر آيند هاي نفتي با استفاده از الگاريتم ژنتيك
745
بهينه سازي فرايند استخراج ،رنگرزي وخواص ثباتي رنگزاهاي روناس ووسمه به كمك فرايند آلتراسونيك
746
بهينه سازي فرايند استخراج،رنگرزي و خواص ثباتي رنگزاهاي روناس و وسمه به كمك فرايند التراسونيك
747
بهينه سازي كلكتورهاي خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
748
بهينه سازي كنترل كننده سيستم هاي آونگ وارون با استفاده از الگوريتم GOA
749
بهينه سازي كنترل كننده مقاوم مود لغزشي براي سيستم سطع مايع غير خطي با اسنفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
750
بهينه سازي كولر هاي گازي
751
بهينه سازي محدب
752
بهينه سازي مسائل به روش الگوريتم ژنتيك
753
بهينه سازي هوشمند انرژي برپايه مديريت كار آمد انرژي ها ي تجديد پذير در خانه هوشمند
754
بهينه سازي و الكوريتم ژنتيك
755
بهينه سازي. ◄ ارزيابي چرخه حيات. ◄ عايق حرارتي. ◄ ساختمان هاي مسكوني.
756
بهينهسازي شكلي،الگوريتم ژنتيك، شبكه عصبي،مدل جايگزين، ميكروتوربين
757
بوآل ,آگوستو ◄ وارد, وينفرد مري ◄ هيث كات , دوروتي ◄ نمايش و آموزش و پرورش
758
بوآل، آگستو ◄ نمايش(تهيه و كارگرداني) ◄ رادي، اكبر
759
بوتور، ميشل ► زمان ► مكان ► دگرگوني
760
بودا و بودائيسم(شمايل) ◄ چين ◄ هند ◄ Icon Painting
761
بودجه ◄ انتظارات عقلايي ◄ خطاي پيش بيني بودجه ◄ شاخص نابرابري تيل ◄ آزمون تسلسل ◄ آزمون حافظه بلند مدت
762
بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي ◄ رويكرد تاكتيكي ◄ رويكرد كارايي محور
763
بودريار، ژان ► فرگوس ﴿كتاب﴾ ► كاتوليك ها ﴾كتاب﴾ ► مجموعه ي عظيم ويكتوريايي ﴿كتاب﴾ ► هنر ► تاريخ ► رسانه گروهي ► مصرف زدگي ► حاد واقعيت
764
بورس كالا
765
بورس. ◄ تالار معاملات. ◄ طراحي داخلي.
766
بوركهارت، تيتوس ◄ هنراسلامي ◄ گنون، رنه ژان ماري ژوزف ◄ كوماراسوامي، آنانداكنتيش ◄ شوان، فريتيف ◄ نصر، حسين ◄ لينگز، مارتين ◄ سنت گرايي
767
بوستان معارف ومعنويت
768
بوشهر●شركت تور بافي دام●كاركنان●كارگروهي●انگيزش
769
بوطيقاي شناختي ► نظريه فضاهاي ذهني ► مدل‌سازي ذهني ► جهان‌هاي ممكن ► حراج جنس شماره 49 ► نظريه ذهن ► توماس پينچون
770
بوكان ◄ كردان ◄ مسكن ◄ خانه سازي
771
بول، آگستو ◄ تي هال، ادوارد ◄ رانسير، ژاك ◄ نمايش(تهيه و كارگرداني) ◄ بوال، آگستو
772
بوم صدابرداري ﴿طراحي﴾
773
بومي سازي ► تطبيق فرهنگي بافت ► ليپ سينك ► همزماني ► همزمان سازي ► سينك ► دوبله
774
بيابان زايي ◄ پهنه بندي رقومي ◄ القاگر الكترومغناطيس ◄ نقشه سه بعدي ◄ شوري خاك
775
بيابان زايي ◄ كنترل فرسايش ◄ بنتونيت ◄ جذب رطوبت ◄ سختي خاك
776
بيابان زدايي ◄ اردكان ◄ IMDPA ◄ GIS
777
بيابان زدايي ◄ تحليل اقتصادي ◄ كشت نهال ◄ سياه تاغ ◄ اردكان
778
بيابان زدايي ◄ دشت سر پوشيده ◄ سياه تاغ ◄ دست سر اپانداژ ◄ كشت نهال ◄ اردكان
779
بيابان‌زايي تكنوژنيكي ◄ مدل IMDPA ◄ تغيير كاربري اراضي ◄ شهر طبس
780
بيابان‌زدايي ◄ باغ‌شهري ◄ مدل IMDPA ◄ GIS
781
بيان ◄ نقد نمايش ◄ نمايش ◄ شوانكماير، يان
782
بيان بصري نقطه در طراحي نشانه
783
بيان سينمايي
784
بيان سينمايي
785
بيان شفاهي ► بيان نوشتاري ► زبان خارجي ► زبان فرانسه ► واژگان ► توانش زباني ► زبان آموزي
786
بيان شفاهي ► زبان فرانسه ► زبان آموز ايراني ► توانش زباني ► زبان نوشتاري ► اشتباه ► آموزش
787
بيان مقابله اي ► معاني بيان مقابله اي انتقادي ► ساختار بلاغي ► آموزش نوشتن ► كتب درسي
788
بيان نمادين لباس در آثار استاد كمال الدين بهزاد
789
بيت المال ◄ عاقله ◄ مسئوليت دولت ◄ فرار قاتل ◄ عدم شناسايي قاتل ◄ قاعده لايبطل ◄ پرداخت ديه
790
بيت خواني. ◄ موسيقي بوشهر. ◄ بيت راسو. ◄ بيت وارو. ◄ تحليل موسيقي.
791
بيت كوين ◄ لايت كوين ◄ ارز ديجيتال ◄ پول
792
بيجار◄پوشاك محلي ◄كردستان ◄دستبافي
793
بيداد. ◄ چند مدي. ◄ دستگاه واره.
794
بيرينگ ها
795
بيست + 125 ص.، تصوير، جدول، نمودار،3 + 41 كتابنامه
796
بيست + 129ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 8 + 36 كتابنامه، 128ص. ضمائم
797
بيست + 147 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 4+15 كتابنامه، ضمائم
798
بيست + 441 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه ، 63 + 3 كتابنامه ، خلاصه به فارسي و انگليسي
799
بيست و دو + 119ص، شكل، نمودار، فرمول، جدول،2+49 كتابنامه.
800
بيست و دو + 198 ص، تصوير، جدول، نمودار، 0+88 كتابنامه، ضمائم
801
بيست و دو+210 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 11+188 كتابنامه
802
بيست و دو+308ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه،47+74 كتابنامه، 41ص. ضمائم.
803
بيست و سه + 160 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 0+22 كتابنامه، 46ص. ضمائم
804
بيست و سه+ 195ص.، تصوير، جدول، نمودار، 104 + 0 كتابنامه
805
بيست و شش+164ص.،جدول، نمودار، 3+75
806
بيست و شش+205 ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه،31 كتابنامه، ضمائم
807
بيست و نه + 266 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 16+126 كتابنامه.
808
بيست و هشت+ 227 ص، جدول، نمودار، مصور.11+53كتابنامه.
809
بيست و هفت + 365 ص.، تصوير، جدول، 1 + 109 كتابنامه، 125 ص. ضمائم
810
بيست و هفت+107 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 82 كتابنامه،
811
بيست و يك+ 150ص.، تصوير، جدول، نمودار،7+62 كتابنامه
812
بيست و يك+207ص، جدول، نمودار، 60 كتابنامه، ضمائم
813
بيست ودو+114ص.، تصوير، جدول، نمودار، نقشه،3+61 كتابنامه، 23ص. ضمائم
814
بيست+ 147ص.، تصوير، جدول،3+41 كتابنامه
815
بيست+141ص.، تصوير، جدول،5+39 كتابنامه
816
بيست+167ص،تصوير،جدول، نمودار،136 كتابنامه، وا‍‍ ژه نامه
817
بيست+255ص.، جدول، تصوير، نمودار، 57كتابنامه
818
بيست+318ص، تصوير، جدول، نمودار، 1+332 كتابنامه، 20ص. ضمائم
819
بيش اعتمادي مديران ◄ تأمين مالي داخلي ◄ كارايي سرمايه گذاري ◄ كارايي سرمايه گذاري ◄ كم سرمايه گذاري
820
بيصايي، بهرام ◄ نمايشنامه فارسي
821
بيصايي، بهرام ◄ نمايشنامه فارسي
822
بيضا ◄ موسيقي قومي ◄ فارس ◄ فرهنگ ◄ لر ◄ لك ◄ قشقايي ◄ باصري
823
بيضايي، بهرام ◄ روايت و روايتگري ◄ نمايشنامه نويسي
824
بيضايي، بهرام ◄ روايت و روايتگري ◄ نمايشنامه نويسي
825
بيضايي، بهرام ◄ كاسيرر، ارنست ◄ اساطير درنمايش ◄ نمايشنامه
826
بيضايي، بهرام ◄ نادري، عليرضا ◄ نمايشنامه فارسي
827
بيضايي،بهرام ◄ نمايشنامه فارسي
828
بيع ◄ ثمن شناور
829
بيع سلم ◄ بيع سلف ◄ حقوق اماميه ◄ عرف بازار
830
بيع شرط
831
بيع فاسد ◄ فقه اسلامي ◄ حقوق اسلامي
832
بيكاري
833
بيكاري●پسران●شوشتر
834
بيكاري●تعريف●انواع●ايران●آسيبهاي اجتماعي
835
بيكاري●تعريف●انواع●تاثيرات●اقدامات●اسيب شناسي
836
بيكاري●جوانان●سوسنگرد
837
بيكاري●مفهوم●انواع●زنان●اشتغال●تاريخچه●ايران●غرب●موانع
838
بيكن، فرانسيس ◄ روانكاوي ◄ نقاشيهاي ايرلندي
839
بيگانگي تحصيلي ◄ دخالت خانواده ◄ حمايت خانواده ◄ ابعاد هويت
840
بيگانه اتباع ◄ مالكيت اتباع ◄ اموال غيرمنقول ◄ ايران
841
بيگانه‌وشي ► بيابان ► لوكلزيو، ژان ماري گوستاو ► اشنوز، ژان ► قطب ► فضا ► هويت ► من مي‌روم ► ما سه نفر ► آرامش ► خودشناسي
842
بيلگه جيلان . نوري ◄ سينماي تركيه ◄ كمينه گرائي ﴿هنر﴾
843
بيلگه جيلان . نوري ◄ سينماي تركيه ◄ كمينه گرائي ﴿هنر﴾
844
بيماران ◄ دستگاه تشخيص و ثبت بيماران(طراحي) ◄ طراحي صنعتي
845
بيماران بستري-- پرستاري
846
بيماران سالمند-- پرستاري
847
بيماران قلبي-- مشاركت خانواده
848
بيماران-- وضعيت
849
بيمارستان تخصصي كودكان
850
بيمارستان دولتي ◄ مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
851
بيمارستان ﴿طرح و ساختمان ﴾ ◄ اصفهان ◄ معماري ايراني
852
بيمارستان عمومي
853
بيمارستان عمومي 64 تختخوابه ◄ 64 تختخوابه
854
بيمارستان ها ◄ عمومي ◄ آموزش ◄ بيمارستان عمومي ◄ بيمارستان آموزشي
855
بيمارستان ها ◄ مديريت خدمات بهداشتي و درماني
856
بيمارستان هوشمند
857
بيمارستان. ◄ عوامل محيطي. ◄ معماري شفابخش. ◄ محيط درماني.
858
بيمارستانها◄راهنماها (بيمارستانها)◄راهنماها (طراحي )
859
بيماري روده تحريك پذير، ساكارومايسيس بولاردي، درد، نفخ شكم، اسهال
860
بيماري عروق كرونر ◄ داده‌كاوي ◄ تكنيك‌هاي داده‌كاوي ◄ ويژگي‌هاي موثر ◄ متدولوژي
861
بيماري قلبي ◄ تعهد زناشويي ◄ حمايت همسر ◄ محيط خانواده ◄ رفتار خود مراقبتي
862
بيماري قلبي عروقي ◄ اسكيزوفرني ◄ اختلال دو قطبي ◄ CVD
863
بيماري كليه-- مراقبت پرستاري.
864
بيماري كليه-- مراقبت پرستاري.
865
بيماري هاي تيروئيدي ◄ فلورايد ◄ آب آشاميدني
866
بيماري هاي خون
867
بيماري هاي قلبي عروقي ◄ گشتاور تعميم يافته ◄ كووريد
868
بيماري هاي كودكان
869
بيماري هاي كودكان
870
بيماري هاي كودكان
871
بيماري هاي كودكان ◄ گاسترو انتريت
872
بيماريهاي ارتوپدي-- زانو-- پرستاري ◄ جراحي
873
بيماريهاي زنان-- مشاوره
874
بيماريهاي قلبي-- اكسيژن درماني
875
بيماريهاي قلبي-- پرستاري
876
بيماريهاي كودكان ◄ كليه
877
بيماريهاي كودكان ◄ كليه
878
بيمه ◄ بيمه‌گر ◄ بيمه‌گذار ◄ شخص ثالث ◄ جبران خسارت
879
بيمه ◄ جداول داده ستانده ◄ توليد ناخالص ◄ ارزش افزوده ◄ بخش هاي اقتصادي
880
بيمه اتكايي ◄ مديريت ريسك ◄ واسطه گري مالي ◄ ريسك ورشكستگي ◄ داده هاي تابلويي
881
بيمه تضمين كيفيت. ◄ ساخت و ساز شهري. ◄ ذينفعان.
882
بيمه محصولات كشاورزي ◄ بيمه درآمدي ◄ ارزش گذاري مشروط ◄ تمايل به پرداخت
883
بيمه و مسئوليت مدني ◄ رابطه
884
بين المللي رودخانه ها
885
بين المللي فضاي معماري ◄ فضاي معماري
886
بين راهي عقدا ◄ كوير سرا ◄ عقدا ◄ مجموعه عقدا
887
بين راهي عقدا كلاس ا ◄ عقدا كلاس 1 ◄ مجتمع عقدا كلاس 1
888
بينامتنيت ► ديگري ► گفتگومندي ► مجنونِ السا ► لويي آراگون ► ليلا و مجنون ► جامي
889
بينامتنيت ◄ نمايشنامه فارسي
890
بينايي ماشين ◄ يادگيري عميق ◄ شمارش افراد
891
بيننده ي فرضي. ◄ تاب آوري. ◄ تصوير مشترك. ◄ آيين فيلم ديدن.
892
بينه
893
بيو متريك
894
بيوآئروسل هاي باكترياي و قارچي ◄ بيمارستان شهداي محراب ◄ مقاومت آنتي بيوتيكي
895
بيوالكترومغناطيس
896
بيوترببولوژي
897
بيوتكنولوژي
898
بيوچار ◄ تنش خشكي ◄ صفات مورفولوژيك ◄ صفات فيزيولوژيك ◄ گلرنگ
899
بيوشيمي ► پلاسما تي 4 ► كورتيزول ► كتو استروييد ادراري ► كتونزا ► استروئيدها
900
بيوماركرها ◄ مواجهه شغلي ◄ كارگران
901
بيومتريك
902
بيومس ◄ موتور استرلينگ ◄ احتراق ذرات ◄ محفظه ا حتراق ◄ شبيه سازي عددي
903
بيومكانيك ◄ تحليل المان محدود ◄ مفصل زانو
بازگشت