<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
. 122 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3 + 73 كتابنامه.
2
.[ Modern techniques ] ◄ .[ Saxophone ] ◄ .[ Slap ] ◄ .[ Circular breathing techniques ] ◄ .[ Altissimo techniques
3
.[ بلا ويكتور يانوس بارتوك]. ◄ [ ديميتري ديميتريويچ شستاكوويج ]. ◄ [ بافت ]. ◄ [ رنگ ]. ◄ [ كوارتت ].
4
.Adaptation ◄ .Screenplay ◄ .Ancient Literature ◄ .Mayths ◄ .Iranian Animation ◄ .Ali Akbar Sadeghi
5
.American cinema ◄ .Horror gener ◄ .World cinema ◄ .Documentary structure
6
.Analysis ◄ .Form ◄ .Harmony ◄ .Mode ◄ .Osyan ◄ .Hossein Alizadeh
7
.Analysis ◄ .Reincarnation ◄ .Transformations ◄ .Mizak ◄ .Mohammadreza Darvishi
8
.Architecture Decoration ◄ .Tower tombs ◄ .Resket ◄ .Holy shrine of Yahya ◄ .Holy shrine of Qasem ◄ .[ Sari ]
9
.Art ◄ .Objectivity an‎d Subjectivity ◄ .Complex system ◄ .Photogaraphy ◄ .Social turning points
10
.Astronomic Semiotic elements ◄ .Fixed stars ◄ .Constellation ◄ .Astronomy in the Fourth Century ◄ .Azophi ◄ .Heavenly Bodies ◄ .Buyids
11
.Change ◄ .Guilan ◄ .Musical life ◄ .Cross - cultural an​d inter - cultural change
12
.Child ◄ .Education ◄ .Art ◄ .Creativity
13
.Children an​d Adolescents' Theater ◄ .Pedagogical Theater ◄ .Education ◄ .Environment
14
.Children،s paticipation ◄ Participation planning ◄ .Local development planning ◄ .Sarshoor neighborhood
15
.Communicative planning ◄ .Interactive ◄ .Administrative an​d institutional mechanisms ◄ .Institutionalism ◄ .Tehran
16
.Computre ◄ .Technology ◄ .CGI ◄ .Computer Generated Imagery ◄ .Animation ◄ .Pixar ◄ .Disny
17
.Contemporary art ◄ .Contemporary Santoor playhng ◄ .Dulcimer ◄ .Free - metric music ◄ .Free rhythm ◄ .Improvisation ◄ .Ardavan Kamkar
18
.Costal tourism ◄ .Waterfront ◄ .Environmental ◄ .Esthetic ◄ .Noshahr city
19
.Daramaturg ◄ .Daramaturgy ◄ .Jesus Christ،s life story ◄ .Radio show
20
.Disaster Manangement ◄ .Temporary an​d Emergency Hosing Center ◄ .Earthquake ◄ Site Selection ◄ .12th region of Theran
21
.Discontinuous effects ◄ .Editing ◄ .Ranging bull
22
.Dwelling ◄ .Flexibility ◄ .Public Space ◄ .Sociability ◄ .Residential Complex
23
.Edit ◄ .Diretor ◄ .World Cinema ◄ .Auteur theory ◄ .Art Film
24
.Energy efficient urban design ◄ .City facade ◄ .Energy efficiecy ◄ .Urban design guide
25
.Energy Retrofitting ◄ .Existing Builing ◄ .Envelope Retrofit ◄ .Heat Insulation
26
.Experimental Cinema ◄ .Malcolm Le Grice ◄ .Film Experiment
27
.Fairy tales ◄ .Folklore ◄ .Illustration
28
.Feasibility Analysis ◄ .Deteriorated area ◄ .Participatory renovation ◄ .Development Management ◄ .Land Readjustment (LR ◄ .Abiverdi neighborhood - Shiraz
29
.Formal ◄ .Animal ◄ .Kerman carpets ◄ .Mons Ahrar
30
.Gooran ◄ .Lak ◄ .Lakestan ◄ .Sahneh ◄ .Yarsan
31
.Hossein Alizadeh ◄ .The Tar playing techniques ◄ .Ten pieces for Tar
32
.Informal settlements ◄ .Social capital ◄ .Enpowerment ◄ .Varamin
33
.Interface managment ◄ .Rework ◄ .Unwanted change ◄ .Construction projects
34
.Interior architecture ◄ .Networked office ◄ .Contemporary offices ◄ .Glass Co. Qazvin
35
.Interior design ◄ .Architectural office ◄ .Creativity ◄ .Work space ◄ .Sensory simulation
36
.Iranian cinema ◄ .Post-revolutionary Cinema ◄ .Comic cinema ◄ .Social aspects
37
.Iranian classical music ◄ .Dastgah-e shur ◄ .Polyphonic Music ◄ .Microtonal music
38
.Kalile-h Va-Damneh ◄ .School of Injuids ◄ .School of Shiraz 2/Timurid ◄ .Lithography ◄ .Visualization
39
.Kids an​d Teenagers ◄ .Theater ◄ .Brecht theater ◄ .Distancing ◄ .Estrangement ◄ .Theater
40
.Magical Realism ◄ .Fact ◄ .Fiction ◄ .Magic ◄ .Dream
41
.Makeup design ◄ .Character ◄ .Drama action ◄ .Faust
42
.Manafi-al-Hayavan ◄ .Ibn bukhtishu ◄ .Chinese art ◄ .Islamic art ◄ .School of Tabriz (1* period )
43
.Mayor election procedure ◄ .Directly Elected Mayor ◄ .Urban administration system ◄ .Iran ◄ .Europe
44
.Mise-en-scene ◄ .Iranian Children،Cinema ◄ . The Boot ◄ .Mohammad ali Talebi
45
.Music ◄ .Musical instrument ◄ .Elamit music ◄ .Mesopotamian music ◄ .Music theory
46
.Music education ◄ .Persian Music ◄ .Education technology ◄ .Sound recording in class ◄ .Sound recorder
47
.Paintings ◄ .Pottery ◄ .Golden shades ◄ .Draperies ◄ .Brocade ◄ .Seljuk
48
.Perception ◄ .Legibility ◄ .Sign ◄ .Shgning ◄ .Space syntax ◄ .Tehran
49
.Persepolis ◄ .Achaemenian ◄ .bas-relif carving ◄ .Human figures
50
.Portfolio ◄ .Governance ◄ .Portfolio governance ◄ .Project performance
51
.Public interest ◄ .Mechanism of realization ◄ .Needs an​d resoueces ◄ .Urban theories ◄ .Successful urban development plans
52
.Pure artwork ◄ .Self-taught artists ◄ .Children،s art ◄ .Primitive art ◄ .Art by the Insane
53
.Refugee ◄ .Refugee camps ◄ .Livability ◄ .Livable city ◄ .Life Quality
54
.Restoration ◄ .Main structure ◄ .Historical texture ◄ .Iranian -Islamic Urbanism ◄ .Varzaneh
55
.Romano ◄ .Romani ◄ .Gypsi ◄ .Roma Identity
56
.Sanandaj ◄ .Chamber music ◄ .Bartonana an​d Domana ◄ .Folk ◄ .gender ◄ .Identity ◄ .Nationalism
57
.Sense of place ◄ .Women ◄ .Design principles ◄ .[ Tehran ] Sabz meydan square ◄ .[Tehran ] Haft hoz square ◄ .[Theran ] Razi square ◄ .Tehran
58
.Shiraz music ◄ .Musicians of Shiraz ◄ .Zand period ◄ .Qajar period ◄ .Instrumental music
59
.Space ◄ .Space behavior ◄ .Performance ◄ .Environmental theater ◄ .Naghshe Jahan Square
60
.Structure ◄ .Architecture ◄ .Space ◄ .Constructional systems ◄ .Exhibition ◄ .Visual Art
61
.Survey on mentality ◄ .Folk music ◄ .Music of Kumesh ◄ .Survey on mentality in music ◄ .Music an​d sustainable development
62
.The music of parade in Tasua , Ashura ◄ .West Almut ◄ .Milak ◄ .Vargil
63
.The role of an angel ◄ .Illustration ◄ .Children، book
64
.The role of Cedar ◄ .Safavid Carpet ◄ .Myth an​d Symbol ◄ .Iranian Art
65
.Tombak ◄ .Percussion Instrument ◄ .Rhythm an​d Meter
66
.Townscape ◄ .Urban facade ◄ .Components of facade ◄ .Mental image ◄ .Fatemi street
67
.Urban spaces ◄ .Behavioral pattern ◄ .Environmental psychology ◄ .Women ◄ .Local street ◄ .Emamzadeh - yahya neighborhood ◄ .Zargandeh neighborhood
68
.Urban sustainable development ◄ .Urban ecolog yKaraj city ◄ .Sustainable development
69
.Variety ◄ .Comic ◄ .Comic strip ◄ .Contemporary ◄ .Illustration
70
.Vartan Hovanessian ◄ .Vartan،s house ◄ .House of conversation an​d architecture ◄ .Revival ◄ .Iranian modern architecture
71
.Viola sonata ◄ .Dmitrii Shostakovich ◄ .Technique ◄ .Structure ◄ .Analysis ◄ .Performance
72
.Visibility ◄ .3d Isovist ◄ .Behavior ◄ .Line of sight ◄ .Sabze Meydan Square
73
.War ◄ .Holy War ◄ .Photo ◄ .Semiotics ◄ .Social Semiotics
74
.Wooden capitals ◄ .Safavi balconies ◄ .Bonab mosques ◄ .Palaces of Isfahan
75
.Yard ◄ .Outdoor Central ◄ .Identity ◄ .Residential complex
76
.جبران خدمات
77
.ساختار فرمال. ◄ عبارتبندي. ◄ مكث و توفق اجرايي. ◄ اجراهاي متر آزاد. ◄ تار نوازي.
78
.ص99.تصوير، نمودار، جدول. 16-61كتابنامه
79
.طراحي كلاه ايميني موتور سوار
80
.معماري- طرح و نقشه اجرايي ◄فضايهاي عمومي ◄اصفهان
81
.نمايشگاه ◄ .اكسپو ◄ معماري ايران. ◄ غرفه. ◄ پاويون.
82
.هنر. ◄ شاه عباس اول. ◄ تحولات اقتصادي.
83
.ي،102ص، تصوير، جدول، نمودار، 10+62 كتابنامه، 23ص. ضمائم
بازگشت