<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
A new aIgorithm based on team games
2
ABS، EBD، ترمز ضد قفل، ترمز ضد لغزش، سنسور سورعت، واحد كنترل هيدروليكي، واحد كنترل الكترونيكي، ضريب لغزش
3
Academic achievement◄Relationship management◄Social awareness◄Self_management◄Self_-awareness◄EFL learners◄English language◄University students◄Academic achievement◄Emotional intelligence
4
ACHIV ◄ كيفيت زندگي كاري ◄ شبكه بهداشت اردكان
5
Adaptive Genetic Algorithm and its Application on Demand Estimation of Oil in Iran
6
Adaptive robust hybrid of PID and SIiding Control OPtimized by muIti - objective genetic aIgorithm optimization
7
Alice Munro ► Cognitive Narratology ► Affective Narratology ► Short Story, ► Emotion
8
APPIication of a new combination of the transfer matrix method and genetic aIgorithm methhhod in dynamic stabiIity of periodic pipes conveyingfIuid
9
Architecture Ntier
بازگشت