<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
n+114ص ٰ تصوير، جدول، نمودار،6+5كتابنامه
2
Narrative in motion pivctures ◄ Narrative &narration ◄ Genette, Gerard ◄ Bordwell, David
3
nigella sativa ◄ سياه دانه ◄ آديپوژنز ◄ آنزيم هاي كبدي ◄ پروفايل ليپيدي ◄ زنان چاق
4
Non-Newtaian FIow in The Process Industries
بازگشت