<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آئين پرخوان در تركمن صحرا
2
آئين خون بست در لرستان
3
آئين دوست يابي در نهج البلاغه
4
آئين فتوت و عياري
5
آئين گذر در شهر بلداجي
6
آئين مذهبي ارامنه
7
آئين مزديسنا و نفوذ آن در اسلام
8
آئينه كاري روي چوب مرمت آئينه كاري يكي از اورسي هاي خانه نصير الملك ﴿شيراز﴾
9
آئينه كاري روي چوب: مرمت آئينه كاري يكي از اروسي هاي خانه نصير الملك ﴿ شيراز ﴾
10
آب
11
آب
12
آب ، باد، خاك ، آتش در بافته ها و نبافته ها و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
13
آب بندان ماهي فروشان ساري
14
آب بندها وچگونگي انتخاب آنها
15
آب بندهاي استاتيكي
16
آب بندي پوشش هاي WC - 12Co توليدي به روش HVOF توسط فرايندهاي سل ژل و الكتروپليتينگ
17
آب بندي پوشش هاي آلياژ پايه نيكل توليدي به روش پاشش حرارتي توسط فرآيند الكتروپليتينگ
18
آب بندي پوششهاي كروماته جهت بهبود مقاومت به خوردگي آنها
19
آب در معماري ايراني "مطالعه موردي (هشت بهشت )"
20
آب در معماري ايراني مطالعه موردي ﴿هشت بهشت ﴾
21
آب درماني آريو برزن ياسوج
22
آب ريخت شناسي حوضه آبي حيدري
23
آب ريخت شناسي حوضه آبي ميان رودان
24
آب ريخت شناسي حوضه سهرين
25
آب زادئي از گاز طبيعي توسط ترياتيلن گليكول
26
آب زدايي از گاز طبيعي توسط غشاي پليمري آب دوست
27
آب زدايي از محلول اتانول با استفاده از غشاي ماتريس آميخته به روش تراوش تبخيري
28
آب زدايي از مخلوط هاي دو تايي و سه تايي استون/ ايزوپروپانول/ آب توسط غشاي كامپوزيتي PVA/NaA به روش تراوش تبخيري
29
آب شكستگي پايه هاي پل و روش هاي پيش گيري آن
30
آب شناسي
31
آب شيرين كن خورشيدي
32
آب شيرين كن خورشيدي
33
آب شيرين كن هاي خورشيدي
34
آب موزه خليج فارس
35
آب و آبياري در نائين
36
آب و توسعه پايدار در حقوق بين الملل
37
آب و فاضلاب اصفهان و مقايسه آن با شهرهاي مشابه
38
آب و هوا و آب شناسي قاره آفريقا از كتاب: A review of the natural resources of the african continent
39
آب و هواشناسي پوشش برف در ايران با بهره گيري از داده هاي دورسنجي
40
آب و هواشناسي رطوبت نسبي در ايران
41
آب و هواشناسي سپيدايي در ايران به كمك داده هاي CDR
42
آب يعني زندگي ، ( حوض نقاشي )
43
آب‌بندي و متراكم‌سازي ملات سخت شده با استفاده از مواد معدني
44
آب‌گيري از محلول دماز با استفاده از غشاي زئوليتي
45
آباژور فرفورژه
46
آببندها ﴿Seals﴾
47
آبخيزداري در مناطق شهري
48
آبخيزداري و مهار سيل در حوضه رود زرد از زير حوضه هاي رودخانه جراحي
49
آبرساني شهرك مسكوني 12000 نفري
50
آبرساني شهري
51
آبرساني شهري، جمعآوري فاضلاب و طراحي تصفيه خانه فاضلاب
52
آبريخت شناسي حوضه رودخانه چله گاه (زير حوضه كارون شمالي)
53
آبزدايي از گاز طبيعي با استفاده از غشاي آلياژي پليمري
54
آبزدايي محلول آب /اتيلن گليكول بروش غشايي تراوش تبخيري با استفاده از غشاء زئوليتي نوع NaA
55
آبشيرين كن خورشيدي انفرادي
56
آبكاري آلياژ NI-ZN از حمام قليايي زينكات
57
آبكاري آلياژ برنج بر روي مس
58
آبكاري آلياژ روي - نيكل بر روي ورقه هاي فولادي كم كربن
59
آبكاري آلياژي روي - نيكل از حمام استات
60
آبكاري آلياژي روي-نيكل در حمام اسيدي بااستفاده از جريان پالسي
61
آبكاري آلياژي مس-قلع بر روي زيرلايه فولاد ساده كربني
62
آبكاري آلياژي مس-قلع بر روي زيرلايه فولاد ساده كربني
63
آبكاري الكتريكي نيكل- كروم و بررسي مكانيزم خوردگي آن در محلول فلوبوريك اسيد
64
آبكاري الياژي روي - نيكل و بررسي عوامل موثر برآن
65
آبكاري انتخابي نيكل
66
آبكاري پلاستيك
67
آبكاري پوشش نيكل - بور الكترولس و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و شيميايي آن پس از آبكاري و عمليات حرارتي
68
آبكاري روي در حمام اسيدي
69
آبكاري روي در حمام اسيدي كلريد روي
70
آبكاري سطوح پلاستيك به روش الكترولس
71
آبكاري طلا
72
آبكاري غير الكتريكي نيكل
73
آبكاري فلزات گران بها
74
آبكاري كامپوزيتي نيكل - آلومينا در حمام سولفات نيكل
75
آبكاري كامپوزيتي نيكل - كاربيد سبليسيم در حمام سولفامات نيكل
76
آبكاري كامپوزيتي نيكل كاربيدسيليسيم با استفاده از ذرات آسياكاري شده ي SIC
77
آبكاري كرم سخت سطح فولاد نتيريده
78
آبكاري نيكل بر روي گرافيت
79
آبكاري نيكل بطريقه الكترولس روي آلومينيم
80
آبكاري نيكل و نانو پودر سراميكي به روش هاي DC و Pulse
81
آبكافت آنزيمي مواد ليگنوسلولزي : ارزيابي منابع داخلي
82
آبگرم كن خورشيدي
83
آبگرمكن خورشيدي با گردآور پارا بوكبل
84
آبگرمكن دو كاوه
85
آبگيري متانول از مخلوط آب و متانول با استفاده از فرآيند جداسازي غشايي تراوش تبخيري
86
آبنماي AC
87
آبنماي خورشيدي (طراحي و ساخت شارژر و سيستم حفاظتي )
88
آبهاي دره نجف آباد
89
آبياري خوزستان از بعد از اسلام تا پايان دوره قاجار
90
آبياري هوشمند
91
آپارتچي هاي سينما
92
آپانديسيت حاد در كودكان (تا 12 سال ) و بررسي آن در بيمارستان پورسينا
93
آپانديسيت هائيكه در اثر كرمهاي روده ايجاد ميشود
94
آپتا حسگرهاي عامل دار شده با نانو ذرات: استراتژي جديدي براي تشخيص برخي تركيبات مهم زيستي و تشخيص زودهنگام سرطان كبد
95
آپتاحسگر الكتروشيميايي فوق حساس بدون برچسب بر پايه ي گرافن دوپ شده با نيتروژن براي تشخيص ويروس هپاتيت سي
96
آپتاسنسور الكتروشيميايي مبتني بر نانو‌ذرات جهت تشخيص آميلورايد
97
آپوكاليپس در سينما
98
آپوكاليپس در سينما
99
آت اكولوژي، خصوصيات و پراكنش گونه آتريپلكس و روسيفرا در استان اصفهان
100
آتش مقدس در هنرايران : دوران اسلامي
101
آتش نشاني سانتريفوژ دو مرحله اي
102
آتش نشاني: طراحي مركز آتشنشاني شهر خرمشهر
103
آتشكاري كنترل شده در معدن گرافيت خرمدره ، خليفه لو
104
آتليه تخصصي عكس كودك
105
آتول فوگارد و تحليل نمايشنامه سلام و خداحافظ
106
آتوماتاهاي يادگيرسلولي
107
آتوماسيون اصلاح وزن و استاندارد سازي خطوط توليد قطعات پليمري
108
آثار 6 هفته تمرين مقاومتي با محدوديت جريان خون بر پاسخ هاي هورموني در مردان جوان تمرين نكرده : مقايسه تكرار و حجم جلسات تمرين
109
آثار 8 هفته تمرين مقاومتي هيپوكسيك و نورموكسيك و هيپوكسي استراحتي بر عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبيعروقي در مردان با اضافه وزن
110
آثار 8 هفته تمرين همزمان مقاومتي و هوازي بر سطوح بزاقي اينترلوكين 21 و كورتيزول ،كيفيت خواب و كيفيت زندگي در زنان يائسه ي مبتلا به سرطان سينه
111
آثار 8 هفته تمرين همزمان مقاومتي و هوازي بر سطوح بزاقي فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا و تستوسترون در زنان يائسه ي مبتلا به سرطان سينه
112
آثار 8 هفته تمرين هوازي و مصرف عرق آرتيشو بر سطوح چربي كبد و سطوح سرمي ALT و AST در زنان چاق يا داراي اضافه وزن مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
113
آثار آرايـش‌ تمرين و كانون توجه در اكتـساب و يادگيري پرتاب دارت
114
آثار اجتماعي باور به معاد از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه با تأكيد بر تفسير نمونه و شرح ابن ابي الحديد
115
آثار اجتماعي، اقتصادي و كالبدي سد داريان بر جوامع روستايي منطقه اورامان، زاگرس شمالي
116
آثار اجراي قوانين كارگري و كارفرمايي در مناطق ويژه اقتصادي ايران
117
آثار استفاده از مواد اصلاحي و تيمارهاي مختلف آبياري براي احياي مناطق نيمه خشك
118
آثار اعتبارات خرد بر كاهش فقر روستايي
119
آثار اعتبارات خرد بر كاهش فقر روستايي
120
آثار اقتصاد سياسي مبتني بر نفت بر امنيت ملي ايران
121
آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت برنظام مالياتي
122
آثار انعطاف پذيري تقاضا در بهبود عملكرد بازار برق در سيستمهاي قدرت تجديدساختاريافته
123
آثار باستاني شهر قم
124
آثار باستاني و جاذيه هاي گردشگري استان كرمانشاه
125
آثار باستاني و جهانگردي شهرستان قاين
126
آثار باقي مانده آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي خاك در مراتع شهرستان فريدن
127
آثار برهم كنش الكترون - فونون تحت مدل هولشتاين روي جذب نوري نانو لوله هاي كربني
128
آثار برهم كنش الكترون الكترون روي هدايت الكتريكي - نانو نوار آرمچير
129
آثار پيش سرمايش و سرمايش بر پاسخ هاي عصبي، فيزيولوژيكي و عملكردي دانشجويان دختر دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
130
آثار پيشگيرانه دو پروتكل تمرين استقامتي تداومي و تناوبي بر بيان ژنهاي گلكتين- 3 و استئوپونتين ميوكارد در رت هاي ويستار پس از ابتلا به انفاركتوس قلبي
131
آثار تجزيه عراق بر وا گرايي قومي در ايران (مطالعه موردي: كردستان ايران)
132
آثار تجهيزات ورزشي تعديل‌شده بر فرايندهاي يادگيري حركتي كودكان
133
آثار تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب با درآمد متوسط رو به بالا
134
آثار تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب با درآمد متوسط رو به بالا
135
آثار تحولات جمعيتي كشور بر تقاضا براي ارائه خدمات سالمندي از سوي صندوق تامين اجتماعي ﴿ با استفاده از مدل prost)
136
آثار تربيتي باور به معاد بر اساس تفسير تسنيم و تفسير في ظلال القرآن
137
آثار تربيتي حضور مادران در كنار فرزندان
138
آثار تغذيه دانه سورگوم جارويي فرآيند شده بابخار بركيفيت شير و عملكرد گاوهاي شيري
139
آثار تغيير اقليم بر منابع آب سطحي و زيرزميني توسط مدل جامع هيدرولوژيك هيدروژئوسفر در دشت همدان-بهار
140
آثار تغيير جنسيت در روابط مالي زوجين و والدين با فرزندان
141
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي با نگاهي به كنوانسيون بيع بين المللي
142
آثار تمرين سرعتي و مقاومتي با دو ترتيب متاوت در صبح و بعداظهر بر پاسخ حاد هورمون رشد در كشتي گيران
143
آثار تمرين مقاومتي حاد بر شاخصهاي بيوشيميايي )cTnT , cTnI, CK-MB( آسيب ميوكارد در دختران غير ورزشكار
144
آثار تمرين مقاومتي، استقامتي و مصرف عصاره سير بر برخي ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در رتهاي نر ويستار مبتلا به سندروم - متابوليك
145
آثار تمرينات يكپارچه شناختي حركتي بر نوروتروفين هاي مغزي و...
146
آثار تنش كمبود آب بر خصوصيات فيزيولوژيك، شاخص هاي رشد، كارايي مصرف آب و ميزان اسانس و تركيبات آن در گونه هاي آويشن
147
آثار توزيعي مخارج بهداشتي دولت مطالعه بين استاني ﴿1388-1379﴾
148
آثار تيمارهاي مختلف بر شكست خواب و جوانه زني بذر انار
149
آثار جهاني شدن بر حقوق رقابت تجاري
150
آثار جهاني شدن بر زنان شهر بابل
151
آثار حاد ترتيبهاي متفاوت تمرين همزمان استقامتي پر شدت -قدرتي بر سطوح تستوسترون در مردان جودوكار
152
آثار حاد تمرين هاي هوازي تناوبي وتداومي بر FMD ، فشار خون ونيم رخ چربي درزنان مبتلا به پيش پرفشارخوني
153
آثار حاد تمرين هوازي و هيپوكسي تناوبي بر فشار خون و اركسين A در مبتلايان به پيش پرفشار خوني
154
آثار حاد تمرينات مقاومتي با محدوديت جريان خون بر فشار خون و شاخص فشار پايي- بازويي (ABI ) در زنان يائسه مبتلا به پرفشار خوني
155
آثار حاد دو روش تمريني دوي تناوبي هوازي وتمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ چربي واشتها درمردان داراي اضافه وزن
156
آثار حاد فعاليت تناوبي بر شدت وفعاليت مقاومتي بر سطوح نيتريك اكسايد وفشارخون درزنان مبتلا به پيش پرفشاري خون
157
آثار حاد فعاليت مقاومتي در شرايط هايپوكسي و نورموكسي بر سطوح گرلين و ابستاتين در دختران دانشجو
158
آثار حاد كشش ايستا وPNF بر حداكثر گشتاورنيروي درون گرا وعملكرد چابكي مردان فوتساليست شهرستان كرمانشاه
159
آثار حاد و مزمن مصرف مكمل كوآنزيم Q10 بر لاكتات دهيدروژناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز
160
آثار حاد و مزمن مصرف مكمل كوآنزيم Q10بر پاسخ كراتين كيناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز
161
آثار حاد ومزمن تمرين تناوبي شديد بر سطوح تستوسترون ، كورتيزول ونيمرخ چربي دركودكان چاق وداراي اضافه وزن
162
آثار حاد يك وهله تمرين همزمان بر بيان ژن ILB, TNF ,IL10 درلكوسيت زنان سالم وبيماران ديابتي نوع 2
163
آثار حضور ميدان مغناطيسي روي نوسانات جمعي الكترون ها در شبكه نانو نوار آرمچر كربني و آرمچر برن نيتريد
164
آثار حقوق مالكيت فكري و انتقال تكنولوژي بين المللي با تاكيد بر حق توسعه كشورها
165
آثار حقوقي تحريم هاي بين المللي بر تداركات در صنعت نفت ايران
166
آثار حقوقي ضمانت
167
آثار حقوقي نسبت خارج از نكاح
168
آثار خويش آميزي و تنوع جمعيت F2 برخي هيبريدي هاي فلفل دلمه اي
169
آثار زوال رابطه ي قراردادي
170
آثار سو مواد مخدر در خانواده
171
آثار سوء كامپيوتر در كودكان
172
آثار شركت در نماز جماعت بر رشد اجتماعي دانش آموزان
173
آثار شش هفته تمرينات حركتي دوطرفه با آينه بر عملكرد حركتي و زمان واكنش ساده دست مبتلاي كودكان فلج مغزي همي پلژي اسپاستيك
174
آثار شش هفته مكمل خوراكي آب هيدروژن بر تغييرات لاكتات دهيدروژناز و سوپراكسايد ديسموتاز ناشي از كوفتگي عضلاني تاخيري در مردان قايقران
175
آثار علم وحكمت از منظرقرآن ونهج البلاغه
176
آثار عملكردي و رفاهي ناشي از تغيير در مولفه هاي آب و هوايي و پيش بيني اثرات آن بر محصولات كشاورزي منتخب مطالعه موردي استان هرمزگان
177
آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي (وين 1980)
178
آثار فقهي و حقوقي اذن
179
آثار قبض در حقوق
180
آثار قطبش اسپيني روي رفتار فركانس پذيرفتاري باري شبكه نانو لوله برن نيتريد وصفحات برن نيتريد
181
آثار كوتاه‌مدت و بلند‌مدت مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير و تكنولوژي بر توسعه پايدار
182
آثار گناه در روابط همسران از منظر قرآن و روايات
183
آثار ماتيس و تاثير وي از هنر شرق
184
آثار مخارج دولت بر اقتصاد منطقه : مطالعه موردي " استان اصفهان ﴿1388- 1385﴾" ﴿استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي﴾
185
آثار ملاحظات امنيتي بر سياست انرژي ايالات متحده آمريكا در منطقه ي خليج فارس (مطالعه موردي : دوره ي رياست جمهوري باراك اوباما)
186
آثار موجود زبان پهلوي
187
آثار نا متقارن نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت كالاهاي تجاري در ايران
188
آثار نظري و عملي تفكر و تعقل از ديدگاه قرآن كريم
189
آثار نماز بر سلامت جسم و روح از منظر قرآن و سنت از ديدگاه طب
190
آثار نوع وشدت انقباض هاي ارادي با دوره هاي ريكاوري مختلف بر توان وحداكثر نيروي گشتاور دردختران تمرين كرده جوان
191
آثار هشت هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل استويا بر كيفيت زندگي، سطوح مقاومت به انسولين و نيمرخ چربي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
192
آثار و احكام فقهي روابط زن و مرد نامحرم
193
آثار و احوال سخن سراي جامع قرن سيزدهم هجري ميرزا حبيب الله قاآني شيرازي
194
آثار و بازمانده هاي هنري انسان در فلات ايران پيش از تاريخ
195
آثار و پيامدهاي بدعت هاي (تحريف )ايجاد شده در عزاداري در عصر صفوي
196
آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم كنث والنز
197
آثار و سوابق تاريخي، اوضاع جغرافيائي، لغات، آداب و رسوم ضرب المثل هاي معروف بروجرد
198
آثار يخچالهاي طبيعي كهك
199
آثار يكسان سازي نرخ ارز بر رشد محصولات كشاورزي
200
آثاربرهمكنش الكترون - فونون تحت مدل هولشتاين روي جذب نوري نانولوله هاي كربني
201
آثارحاد فعاليت مقاومتي درشرايط هايپوكسي ونورموكسي بر سطوح هورمون رشد ولاكتات درمردان ورزشكار
202
آثارحقوقي حق شرط كلي و غيرقانوني باتكيه برعملكرددولت هاوآراء قضايي بين المللي
203
آثارقراردادنسبت به اشخاص ثالث درحقوق ايران،اصول قراردادهاي تجاري بين الملل واصول حقوق قراردادهاي اروپا
204
آجرهاي عايق
205
آخرت از ديدگاه نهج البلاغه و مقايسه آن با دين يهود
206
آخرت شناسي در اديان قديم و جديد
207
آخرين درمان درباره لوسمي ها
208
آخرين قضيه فرما
209
آداب سخن گفتن در قرآن كريم با تكيه بر مباحث اخلاقي
210
آداب سلوك و رياضت در مثنوي مصيبت نامه و منطق الطير عطار
211
آداب سوگواري در ايل بختياري
212
آداب معنوي خوشنويسي
213
آداب معنوي در تعليم هنر خوشنويسي با توجه به فتوت نامه ها و رسالات
214
آداب مهمان نوازي در فرهنگ شيراز
215
آداب و آيين و باورها در اشعار نيما يوشيج
216
آداب و آيين و باورها در اشعار نيما يوشيج
217
آداب و اخلاق ملت لبنان
218
آداب و رسوم ، باورها و اعتقادات مردمان تاتي زبان وفس
219
آداب و رسوم اجتماعي در سياست گذاري فرهنگي امام علي ﴿ع﴾
220
آداب و رسوم روستاي سيجاوند
221
آداب و رسوم شيعي در عصر صفويه در آثار سفرنامه نويسان خارجي
222
آداب و رسوم شيعي عصر قاجار در خلال سفرنامه ها
223
آداب و رسوم گذشته روستاهاي دهستان زارم بخش هزار جريب از توابع شهرستان نكاء
224
آداب و رسوم مردم رامهرمز
225
آداب و رسوم مردم شهرستان دزفول
226
آداب و رسوم و پراكندگي جغرافيايي اعراب خوزستان
227
آداب و رسوم و صنعت جوشقان قالي
228
آداب و روش تبليغ دين از ديدگاه قرآن
229
آداب و نمادهاي عزاداري در سيره اهل بيت عليهم السلام
230
آداب وآيين و باورها در اشعار نيما يوشيج
231
آداب وباورهادرشعرخراساني (رودكي سمرقندي،فرخي سيستاني،منوچهري دامغاني)
232
آداب ورسوم ازدواج درروستاي طاق دامغان
233
آداب ورسوم ازدواج درشهرديباج
234
آدريان
235
آدريان﴿مجموعه پرستشگاهي زرتشتيان﴾
236
آدريان﴿مجموعه پرستشگاهي زرتشتيان﴾
237
آدم ربايي
238
آدم قانون
239
آدمك
240
آراء فقه الحديثي كليني در الكافي
241
آراء متفكران در باب هنر
242
آراء متفكران در باب هنر
243
آراء نوانديشان معاصر عرب درباره زبان قرآن
244
آراء و احوال و سخنان احنف بن قيس
245
آراء و افكار مكتب طبيعت گرا
246
آراء و عقايد بر تراندراسل فيلسوف و رياضي دان معاصر انگليسي
247
آراء و عقايد برتراندراسل فيلسوف و رياضي دان معاصر انگليسي
248
آراءاتين ژيلسون درباره ي نقاشي به انضمام ترجمه ي فصول مربوط به نقاشي از كتاب "Painting and Reality"
249
آراءالكوفيين مع البيان من ديوان المتنبي في شرحه
250
آراستگي نوك ترك در مدل‎سازي شكست ترموالاستيك با استفاده از روش المان‎محدود توسعه‎يافته
251
آرام سازي ترافيك در محلات مسكوني
252
آرام سازي ترافيك در محلات مسكوني
253
آرام سازي ترافيك شهر سيرجان نمونه موردي خيابان قدس
254
آرام سازي خيابان پاسداران ايلام با رويكرد طراحي خيابان مشترك شهري
255
آرامش با تجريد فرم هاي بصري
256
آرامش بخشي زن در قرآن و بررسي مباني آن
257
آرامش روان از منظر قرآن و روايات، موانع و راهكارها
258
آرامشكده كوهستاني فرحزاد با تاكيد بر ضرورت ارتقاي نقش آب و طبيعت در زندگي امروز شهر
259
آرامگاه سهراب سپهري
260
آرامم به بوي مهر مادر
261
آرانگاري و تجزيه و تحليل ماهور يحيي خان زرينچه
262
آراي تفسيري مجاهدبن جبر مكي درتفسير طبري
263
آراي خاص فقهي محقق اردبيلي
264
آرايش بندي چند عاملي در صفحه حول منبع نامعلوم با استفاده از كنترل مرزي معادله حرارت
265
آرايش بهينه ميخ‌كوبي در پايداري ديوارهاي حائل
266
آرايش پرواز ماهواره با قابليت تجديد ساختار ناشي از عيب حسگرهاي وضعيتي
267
آرايش حركتي شناورها و زيردريايي هاي خودگردان
268
آرايش سيستم هاي چند عامله با استفاده از كنترل يادگير با تكرار
269
آرايش مناسب گره‌ها در شبكه‌ها‌ي حسگر بي‌سيم
270
آرايش و پيرايش ﴿گل هاي زندگي﴾
271
آرايش يافتگي و شناسايي آن در فيلم دمشي پلي اتيلن : نقش پارامترهاي فرايند
272
آرايش‌بندي عامل‌ها با استفاده از يادگيري تقويتي در محيط‌هاي رقابتي
273
آرايه شناسي ماهي لوتك دهان بزرگ ﴿Cypring macrost Heckel,1843﴾ ولوتك دهان كوچك﴿Cyprinion kais Heckel,1843﴾ در حوضه رودخانه كرخه و رودخانه گدار خوش در استان ايلام
274
آرايه ها در مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي و ارائه طرح بازسازي سردر عاليقاپو و احياء تزئينات آن
275
آرايه ها در مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي و ارائه طرح بازسازي سردر عاليقاپو و احياء تزئينات آن
276
آرايه هاي ادبي (بديع) در شعر كردي كلهري با تاكيد بر ديوان سيديعقوب ماهيدشتي ، شاكه و خان منصور، شاهنامه الماس خان كندوله اي و شامي كرمانشاهي
277
آرايه هاي ادبي در ديوان قصايد قوامي رازي (با تاكيد بر عناصر صورخيال )
278
آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه
279
آرايه هاي بديعي در غزليات قاسم انوار
280
آرايه هاي فازي با بيم قابل كنترل توسط ولتاژ
281
آرايه هاي فرش
282
آرايه وطلسم
283
آرايه‌هاي متعامد چند سطحي براي برآورد اثرات اصلي و اثرات متقابل معين
284
آرتور آدامف و تحليل نمايشنامه همانطور كه بوده ايم
285
آرتور ميلر
286
آرتور ميلر و نمايشنامه همه پسران من ، طرح يك صحنه از نمايش و ماكت آن
287
آرتورميلروكارگرداني نمايشنامه همه پسران من
288
آرش
289
آرش شپواتير "نقد و بررسي اسطوره آرش "
290
آرشيو دانشگاه هنر اصفهان
291
آركئو.متري سفال جلينگي بر اساس مطالعات مينرالوژيك در سيستم سيليسيم - كلسيم - منيزيم
292
آركه¬تايپ ها در فرايند برندينگ: مطالعه موردي آركه تايپ (عاشق) در سه برند: شنل، نسكافه، استي لادر
293
آركي تايپ سفر در آثار روائي سهروردي
294
آرمان سراي كودك
295
آرمان شهر اسلامي ﴿ با تاكيد بر ابعاد فيزيكي، فرهنگي، اجتماعي﴾
296
آرمان شهر در آثار اميرخسرو دهلوي باتكيه بر هشت بهشت و آيين اسكندري
297
آرمان گرايي در شعر حميد مصدق
298
آرمان و انديشه باستان گرايي در متون تاريخي ايران از انقلاب مشروطه تا آغاز روي كارآمدن رضاشاه
299
آرمان و هنر فردوسي در شاهنامه
300
آرمانشهر افلاطون و مقايسه آن با آرمانشهر ايران اسلامي
301
آرمانشهر درآثار ناصرخسرو
302
آرنز - منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار
303
آرنز منظم بودن جبرهاي حاصل از نرم هاي تنسوري
304
آرنز منظم پذيري عملگرهاي دو خطي كراندار و ميانگين پذيري دوگان دوم جبرهاي باناخ
305
آروماتيزه كردن اكسيداسيوني مشتقات 7- آريل - 9، 10 ،11 ، 12- تتراهيدرو - 6 H -كرومنو {4 ، 3-B} كينولين -6 ،8- دي اون ها
306
آروماتيك زدائي از برش هگزان (+C6 )با روش تقطير استخراجي
307
آريتمي هاي بطني در زمينه انفاركتوس ميوكارد و ايسكمي
308
آريتمي هاي قلبي فيزيولوژيك مرتبط با سن در برخي از گوسفندان دنبه دار ايراني
309
آريل دار كردن تيوفنل ها و فنل ها با استفاده از كاتاليزور مس بر روي بستر ام سي ام 41 عاملدار شده با تري متوكسي(3-{اكسيران-2-ايل)متوكسي}پروپيل)سيلان و متفورمين
310
آزاد سازي بخش كشاورزي: آثار اقتصادي حذف سوبسيد نهادهاي مطالعه موردي سيب زميني
311
آزاد سازي تجارت- تعديل ساختار بودجه دولت (مورد حذف. كاهش تعرفه هاي تجاري) (72-1343)
312
آزادسازي پتاسيم از برخي كاني هاي ميكايي تحت تاثير چند اسيد آلي و ريز و سفر يونجه
313
آزادسازي در توسعه پستي
314
آزادسازي فلزات سنگين از رسوبات لايروبي شده ي تالاب انزلي تحت شرايط گزينه هاي مختلف دفع
315
آزادسازي كنترل شده سموم علفكش توسط هيدروژل ها
316
آزادگي و ادب اعتراض در شعر عطّار
317
آزادي
318
آزادي اجتماعي از ديدگاه قرآن و مقايسه‌ي آن با فرهنگ غرب
319
آزادي انديشه در سيره معصومين ﴿ع﴾
320
آزادي بيان ، عقيده و اطلاع رساني در فقه اماميه
321
آزادي بيان از ديدگاه امام علي عليه السلام با محوريت نهج البلاغه
322
آزادي در فلسفه كانت
323
آزادي در نظر ژان پل - سارتر
324
آزادي مشروط
325
آزادي مشروط و اعمال آن در حبس ابد
326
آزادي مشروط واعمال آن در حبس ابد
327
آزادي و تربيت
328
آزاديهاي عمومي در اسلام و مقايسه آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر
329
آزار و اذيت محل كار: نقش بازدارنده رهبري تحول آفرين و ويژگي هاي اصلي شغل (مورد مطالعه : واحدهاي ستادي شركت مخابرات ايران)
330
آزار و اذيت محل كار: نقش بازدارنده رهبري تحول آفرين و ويژگي هاي اصلي شغل (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شركت مخابرات ايران)
331
آزمايش آب
332
آزمايش الهي از ديدگاه امام علي (ع ) در نهج البلاغه
333
آزمايش بر روي آب شهركرد
334
آزمايش تجربي دهانه ورودي موتور با شكل S
335
آزمايش دام استان يزد با محوريت دامداري صنعتي
336
آزمايش روي صفحات FRP استفاده شده در سازه هاي دريايي
337
آزمايش شكست بر روي استخوان فشرده و بررسي تاثير ميكرو ساختار در شكست
338
آزمايش شكست روي قطعه اي با ترك مركزي
339
آزمايش عملي و شبيه سازي فرآيند فورج حالت نيمه جامد آلياژ AL6061
340
آزمايش فكري در علم به مثابه مدل سازي ذهني(بررسي آراي نانسي نرسسيان)
341
آزمايش قابليت اطمينان
342
آزمايش كشش اجسام در حرارت هاي مختلف
343
آزمايش گيربكس
344
آزمايش مبدل حرارتي بستر سيلان چرخشي
345
آزمايش مدل جهت بررسي پايداري و پاسخ سكوي پايه كششي ستاره دريايي به امواج دريا
346
آزمايش مودال تجربي و تبديلات موجك در سامانه پايش سلامت سازه ها
347
آزمايش مودال تجربي وتبديلات موجك در سامانه پايش سلامت سازه ها
348
آزمايش هاي عاملي با پاسخ هاي گسسته
349
آزمايش و تخمين طول عمر عايق ترانسفورماتور مبتني بر تنش هاي الكتريكي - حرارتي و ارائه مدل قابليت اطمينان آن
350
آزمايش و تكميل مبدل بستر شناور چرخشي و بررسي مكان دمنده هاي هوا
351
آزمايش و شبيه سازي آوادرخش در فركانسهاي پايين توسط كوبش سيال
352
آزمايشگاه تحقيقاتي احتراق مطالعه احتراق تك ذره آلومينيوم و محاسبه زمان سوزش
353
آزمايشگاه جدا سازي و شناسايي تركيبات آلي
354
آزمايشگاه جدا سازي و شناسايي تركيبات آلي فنول
355
آزمايشگاه جداسازي و شناسايي مواد آلي
356
آزمايشگاه راه دور
357
آزمايشگاه شيمي كارخانه لبنيات
358
آزمايشگاه كنترل خاك و كودهاي شيميايي موسسه تحقيقات آب و خاك
359
آزمايشگاه كنترل كيفيت مجتمع پتروشيمي خراسان
360
آزمايشگاه مجازي تحليل جت آب
361
آزمايشگاه مجازي تحليل جريان درو نتوري متر
362
آزمايشگاه مصنوعي براي ايجاد و مقايسه الگوريتمهاي يادگيري از صفر
363
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
364
آزمايشگاه هيدروليك صنعتي (راه اندازي و تدوين دستورالعمل )
365
آزمايشگر كامپيوتري رله هاي جريان زياد و زمين استاتيك و ديجيتال
366
آزمايشگر كنتور مشتركين مراكز تلفن EMD
367
آزمايشهاي بر جاي مكانيك سنگ در سد پارسيان مسني
368
آزمايشهاي ماسه و بررسي چند نمونه از ماسه هاي ايران
369
آزماينده برد TX
370
آزمودن چند روش اسپكتروشيميايي براي تعيين آرسنيك در آب آشاميدني شهر رفسنجان (Linum usitatissimum L.)
371
آزمودن چند روش الكتروشيميايي براي تعيين آرسنيك در آب آشاميدني شهر رفسنجان
372
آزمون آني براي تشخيص microRNA مبتني بر پروكسي DNAzyme كافته
373
آزمون الكترونيكي
374
آزمون الگوي هكشر-اهلين با رويكرد ساختار شبكه بين الملل طي دوره زماني 2012-2000
375
آزمون امنيتي مبتني بر مدل براي سامانه هاي بي درنگ با استفاده از شبكه هاي پتري زماني
376
آزمون انقباضي براي واريانس توزيع نرمال تحت تابع زيان نامتقارن
377
آزمون براي مقايسه ميانگين ها تحت ناهم واريانسي
378
آزمون بيز تجري براي ميانگين توزيع نرمال
379
آزمون بيزي ريشه واحد در مدل هاي واريانس ناهمگن شرطي با استفاده از روش هاي MCMC
380
آزمون پذير ساختن يك پردازنده كم دستور به وسيله يكي از روشهاي پويش
381
آزمون تئوري هاي رفتار مالي با استفاده از ثبات و روند عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384- 1375
382
آزمون تجربي از نامساوي بل با استفاده از تجزيه كننده تغيير زمان
383
آزمون تجربي الگوي يادگيري سرمايه گذار از اعلام سودهاي فصلي و سالانه در شرايط عدم اطمينان: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
384
آزمون تجربي كارايي بورس اوراق بهادار تهران
385
آزمون جديد براي فرض مقابل چتري و فاصله اطمينانهاي همزمان مربوط به آن
386
آزمون دوجمله اي
387
آزمون رابطه بين نرخ تسهيلات بانكي و نرخ تورم و بررسي تاثيرات قانون منطقي كردن نرخ تسهيلات بانكي در اقتصاد ايران
388
آزمون ريشه واحد براساس برآورد درست نمايي ماكزيمم غير شرطي مدلهاي اتورگرسيو - ميانگين متحرك
389
آزمون عقلانيت و خطاهاي پيش بيني در بودجه ريزي ايران 1387 -1344
390
آزمون علامت با استفاده از طرح‌هاي نمونه‌گيري بر مبناي رتبه
391
آزمون عملكردي مدار هاي آنالوك و سيگنال مختلط
392
آزمون عملكردي مدارهاي آنالوگ و سيگنال مختلط
393
آزمون غير مخرب التراسونيك بر روي نمونه هاي كامپوزيتي تحت اثر ضربه با انرژي هاي مختلف
394
آزمون غير مخرب براي تشخيص نقص مدارهاي مايكرواستريپ با استفاده از بررسي ميدان هاي نزديك
395
آزمون فاز جهت كشف آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي
396
آزمون فرض
397
آزمون فرض آماري بر اساس آنتروپي و كاربردهاي آن
398
آزمون فرض استقلال در جداول رسته اي دو طرفه با استفاده از تشكيل ناحيه باورپذير همزمان بيزي براي اثر متقابل
399
آزمون فرض استقلال در جداول رسته اي دو طرفه بااستفاده از تشكيل ناحيه باور پذير همزمان بيزي براي اثرات متقابل
400
آزمون فرض بيزتجمعي درمدل هاي رگرسيون دوجمله اي باتوزيع هاي پيشين انتگرال
401
آزمون فرض بيزي با آماره هاي ناپارامتري
402
آزمون فرض توزيع نمايي با استفاده از معيار كولبك-لايبلر بر اساس تابع بقا
403
آزمون فرض خطي بودن بردارهاي ميانگين با بعد بالا با ماتريس كواريانس نامساوي
404
آزمون فرض خطي بودن بردارهاي ميانگين با بعد بالا با ماتريس كوواريانس نا مساوي
405
آزمون فرض ها و كنترل كيفيت آماري در نرم افزار اكسل
406
آزمون فرض هاي آماري و انتخاب مدل مناسب بر اساس چگالي هاي شرطي
407
آزمون فرض هاي بيز ناپارامتري
408
آزمون فرض وآزمون نسبت احتمال دنباله اي فازي
409
آزمون فرضيه هاي هم زماني
410
آزمون قر ض چندگانه و كاربردهاي آن
411
آزمون كارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فيلتر
412
آزمون كارايي"تئوريهاي برخاسته از زمينه"در معماري به سوي متر يك كردن مفاهيم كيفي
413
آزمون كاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي شهري
414
آزمون كولموگروف-اسميرنوف تعميم يافته
415
آزمون مدل LCAPM با استفاده از معيار‌هاي منتخب نقد شوندگي در بورس اوراق بهادار تهران
416
آزمون مدل توزيع شده ي زبان هاي مدل سازي شيء بنياد
417
آزمون مدل مبتني بر عمل در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان در شهر دبي در سال تحصيلي 91-90
418
آزمون مدل هاكمن- الدهام در پالايشگاه اصفهان
419
آزمون مديريت سود از طريق اقلام تعهدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
420
آزمون مسير صوتي مشتركين سوئيچ آ تي ام
421
آزمون ميانگين توزيع نرمال برپايه ي داده هاي نادقيق
422
آزمون ناپارامتري براي پيش بيني اثرات طولاني با همبستگي پايدار
423
آزمون ناپارامتري نيكويي برازش كلاس توزيع...
424
آزمون ناپارامتريك و كاربرد آن با نرو افزار اس پي اس اس
425
آزمون ناهمساني واريانس و همبستگي فضايي در مدل رگرسيوني پانلي با مولفه هاي خطاي يك طرفه
426
آزمون نسبت احتمال دنباله اي تصادفي : نظريه و كاربرد
427
آزمون نسبت نيكويي برازش براي توزيع لاپلاس
428
آزمون نظريه برابري قدرت خريد در برابري پول ايران با پول منتخبي از شركاي تجاري همسايه
429
آزمون نظريه برابري قدرت خريد دركشورهاي ايران و امارات متحده عربي
430
آزمون نفوذپذيري برنامه‌هاي كاربردي تحت وب در مقابل حمله‌ي xss به كمك فازينگ تكاملي
431
آزمون نيكويي برازش بر اساس نسبت درستنمايي تجربي جك نايف شده
432
آزمون نيكويي برازش براي برخي توزيع‌ هاي چوله يك و چند متغيره
433
آزمون نيكويي برازش براي توابع مفصل
434
آزمون نيكويي برازش جديد براي برخي از توزيع هاي يك متغيره
435
آزمون نيكويي برازش دقيق براي خانواده توزيع هاي شكل- مقياس تحت سانسور نوع دوم
436
آزمون نيكويي برازش و استقلال بر اساس انتروپي و كاربردها
437
آزمون نيكويي پرازش براي مدل هاي ضربي
438
آزمون هاي آماري
439
آزمون هاي آماري ناهمسانگردي براي بافت هاي زمخت، كاربردي بر ماموگرافي ديجيتال با ميدان كامل
440
آزمون هاي استقلال در جدول هاي توافقي بر اساس معيار واگرايي في
441
آزمون هاي استوار در مدل رگرسيون لجستيتك
442
آزمون هاي استوار در مدل هاي خطي تعميم يافته با پاسخ هاي گم شده
443
آزمون هاي اوليه در تحليل مميزي
444
آزمون هاي بوت استرپ براي برابري ميانگين ها و واريانس ها
445
آزمون هاي تشخيص ساختار غير خطي در سري هاي زماني
446
آزمون هاي جايگشتي استوار براي دو نمونه اي ها
447
آزمون هاي جايگشتي استوار مجانبي و دقيق
448
آزمون هاي جايگشتي پايا براي ضرايب رگرسيون و همبستگي
449
آزمون هاي جايگشتي توزيع تي استيودنت نمونه خورد شده
450
آزمون هاي جايگشتي در تحليل نقطه اي تغيير
451
آزمون هاي شرطي دقيق مونت كارلو براي مدلهاي خطي و لجستيك
452
آزمون هاي غير مخرب
453
آزمون هاي غير مخرب (NDT)
454
آزمون هاي غير مخرب و كاربرد آ»ها در جوشكاري
455
آزمون هاي غير مخرّب مناسب براي توربين بخار
456
آزمون هاي فرض روش هاي ناپارامتري
457
آزمون هاي فرض ها وپرتوان ترين آزمون هاي يكنواخت
458
آزمون هاي ناپارامتري
459
آزمون هاي ناپارامتري براي ترتيب هاي تصادفي در مسائل دو نمونه اي
460
آزمون هاي ناپارمتري و كاربردهاي آن
461
آزمون هاي نيكويي بر ارزش براساس شاخص هاي درآمد و مقايسه ي آن با روش هاي متداول ديگر , testing goodness of fit based on indices of income and compare it with other conventional methods
462
آزمون هاي نيكويي برازش بر مبناي آنتروپي
463
آزمون هاي نيكويي برازش براي توزيع نرمال چوله
464
آزمون هاي نيكويي برازش براي توزيع نرمال -چوله
465
آزمون هاي نيكويي برازش براي داده هاي سانسور شده ي پيش رونده ي نوع دوم
466
آزمون هاي هم انباشتگي در سريهاي زماني نامانا
467
آزمون هاي همبستگي
468
آزمون همبستگي همزمان اختلال ها در سيستم معادلات رگرسيوني ظاهرا نامرتبط
469
آزمون همگني واريانس ها در چندين جامعه نرمال
470
آزمون و تحليل رفتار پاده‌اي در بورس اوراق بهادار تهران با روش FHW
471
آزمون و مقايسه عملكرد واريانس پويا و مدل‌ هاي همبستگي در برآورد ارزش در معرض خطر
472
آزمون وجود اثر كاغذ چسبنده در عوارض ارزش افزوده پرداختي به شهرداري ها در شهرهاي ايران
473
آزمون‌هاي جريان جانبي مبتني بر فانوس‌هاي مولكولي پايدار شده به وسيله G-quadruplex جهت تشخيص نوكلئيك اسيد ويروسي
474
آزمون‌هاي دو نمونه‌اي با ابعاد بالا
475
آزمون‌هاي شناسايي براي سري‌هاي زماني غيرسببي با واريانس نامتناهي
476
آزمون‌هاي هم‌زمان براي مجموعه داده‌هاي بعدبالا
477
آزمون‌هايي براي تفاضل متوالي چندك‌ها
478
آزمونهاي آماري وطرح هاي عاملي درs-plus
479
آزمونهاي جايگشتي در تحليل نقطه اي تغيير
480
آزمونهاي جايگشتي و كاربرد آن در رگرسيون
481
آزمونهاي چندگانه وروش فاصله اطمينان براي احتمال پوشش پارامترهاي توزيع دو جمله اي
482
آزمونهاي دوره اي تعيين عملكرد نيروگاه بخار
483
آزمونهاي فرض و كاربرد آن در كشاورزي
484
آزمونهاي ناپارامتري همراه با نرم افزارهاي اس پي اس اس و اس پلاس ج .2
485
آزمونهاي نيكويي برازش جديد برابر توزيع خطاي مدل اتورگرسيو
486
آزمونهايي در آمار
487
آزمونهايي درباره ي چندك هاي جامعه بااستفاده ازنمونه گيري مجموعه رتبه دار
488
آزموني براي برازش توزيع گوسين معكوس
489
آزموني براي نرمال بودن با توان يكنواخت بالا
490
آزموي نيكويي برازش دقيق براي داده هاي سانسور شده بر اساس ماكسيمم همبستگي هوفدينگ
491
آژاكس
492
آژانس پژوهش فرهنگ و تمدن سازمان ملل متحد (يونسكو)
493
آژيدهاك
494
آسانسور
495
آسانسور مينياتوري
496
آسانسور هيدروليك با ظرفيت 4 نفر
497
آسايش حرارتي ( سرمايش ) در ساختمانهاي مسكوني ،عملي : بادگير پيش ساخته
498
آسايش حرارتي (سرمايش ) در ساختمانهاي مسكوني
499
آسايش محيطي در فضاهاي باز شهري ارزيابي آسايش حرارتي در پار كهاي منتخب شهر تهران
500
آسايشگاه روحي رواني
501
آسايشگاه نگهداري از بيماران رواني
502
آسايشگاه نگهداري از بيماران رواني
503
آسپراسيون ريوي
504
آسپيراسيون اجسام خارجي در كودكان
505
آستان قدس رضوي در تصوير
506
آستانه ، چهارچوبي بسوي نور و معنا
507
آستانه گذار فردريكز در بلورهاي مايع نماتيك حاوي نانوذرات فروالكتريك
508
آسترهاي نرم دائمي وموارد استفاده آنها در پروتزهاي متحرك
509
آستنيت باقيمانده در زير ساختار چدن هاي سفيد ضد سايش كم آلياژ
510
آسفالت گوگردي
511
آسفالتين و روش هاي جلوگيري از رسوب آن
512
آسمان شب
513
آسمان نما در اصفهان
514
آسمانيان ،مركز توانبخشي معلولين جسمي-حركتي
515
آسمون جمعي شزطي بزاي مدل هاي سزي سماني اتورگزسيوغيز خطي با واريانس شزطي ناهمسان
516
آسي بشناسي پزشكي در تصاويرMRIبا استفاده ازمدل چند لايه مخفي ماركوف
517
آسياب
518
آسياب هاي لوله اي﴿tumbling mill)
519
آسيب DNA(ژنوتوكسيسيتي ) ناشي از به كارگيري نانو ذرات پلي اتيلن ايمين به عنوان و كتور غيرويروسي در ژن درماني سرطان با استفاده از روش camet assay , evaluation of DNA damage induced by polyethylenimine nanoparticles used in cancer gene therapy with an alkaline single cell gel electrophoresis )comet( assay
520
آسيب اجتماعي در شهر حميديه
521
آسيب پذيري اتصالات جوشي در زمين لرزه نورتريچ و نحوه مقاوم سازي آنها با توجه به ضوابط جديد آيين نامه آمريكا
522
آسيب پذيري نواحي شهري در مقابل با حملات هوايي از سنجش تا ارائه راهكار
523
آسيب ديدگي مته هاي حفاري در معدن سنگ آهن سنگان
524
آسيب سنجي اندام هاي بدن در آزمايش هاي رايج راديوگرافي شهر ياسوج
525
آسيب شناسي ، تميز كاري و مرمت درب مربوط به بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
526
آسيب شناسي آجرهاي گنبد خواجه نظام الملك در مسجد جامع اصفهان و بناي ذيقورات چغازنبيل
527
آسيب شناسي آجرهاي گنبد خواجه نظام الملك در مسجدجامع اصفهان و بناي ذيقورات چغازنبيل
528
آسيب شناسي آموزش طراحي در نظام آموزشي ايران ( از 1320 تاكنون )
529
آسيب شناسي آموزش طراحي قالي در موسسات آموزش عالي وپيشنهاد الگوي واحد در دانشگاه ها
530
آسيب شناسي آموزش هنرديجيتال در ايران
531
آسيب شناسي آناليز رديف و آناليز ملوديك دستگاه شور رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند
532
آسيب شناسي آهارهاي سنتي لعابي به كار گرفته شده در كاغذ به استناد مطالعات آزمايشگاهي و منابع مكتوب
533
آسيب شناسي اجتماعي در ادبيات عرفاني (از اوايل قرن پنجم تا آخر قرن هفتم )
534
آسيب شناسي اجتماعي روابط دختر و پسر با تأكيد بر ديدگاه اسلام
535
آسيب شناسي اجتماعي مسئله حجاب و عفاف
536
آسيب شناسي اجتماعي مسئله حجاب و عفاف ﴿تحليل جامعه شناختي گرايش زنان ودختران به گرايشهاي مدرن ليبراليستي و فمينيستي و تاثير آن بر مسئله حجاب و عفاف ﴾﴿مطالعه موردي :دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر﴾
537
آسيب شناسي اجراي برنامه هاي تحول اداري از ديدگاه مديران و كارشناسان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
538
آسيب شناسي اجراي برنامه هاي تحول اداري از ديدگاه مديران وكار شناسان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
539
آسيب شناسي اجراي برنامه هاي تحول اداري از ديدگاه مديران وكارشناسان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درسال 1387
540
آسيب شناسي اجراي دوره پيش دبستاني وارائه راهكار هاي افزايش پوشش آن در شهرستان بجنورد
541
آسيب شناسي اخلاق اجتماعي در نهج البلاغه
542
آسيب شناسي اخلاقي انتظار
543
آسيب شناسي ازدواج موقت
544
آسيب شناسي استانداردهاي مديريتي استقرار يافته در سطح ستاد و مناطق شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) و تكنيكهاي نقشه شناختي فازي(FCM)
545
آسيب شناسي استراتژي¬هاي اجرا شده در شركت صنعتي نيرو محركه
546
آسيب شناسي استفاده از شيوه جهش تحصيلي براي دانش آموزان از ديدگاه دبيران متوسطه اول شهر اصفهان
547
آسيب شناسي استقرار سيستم مديريت دانش در شركت SCOMI OILTOOLS با استفاده از روش SEM ‏
548
آسيب شناسي اشتغال در بخش كشاورزي در استان يزد با رويكرد تصميم گيري چند شاخصه
549
آسيب شناسي اشتغال مادران و تاثير آن بر افسردگي فرزندان
550
آسيب شناسي اعتبارات اسنادي ( با توجه به نمونه هاي موجود در شعب بانك صادرات ايران در امارات متحده عربي )
551
آسيب شناسي اعتياد
552
آسيب شناسي اعتياد به هرزه نگاري اينترنتي و خانواده
553
آسيب شناسي افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير با استفاده از دو تكنيك درخت تصميم و قوانين وابستگي
554
آسيب شناسي اقتصادي و سياسي دولت هاي رانتير در خاورميانه، مطالعه موردي (عربستان، كويت ،قطر و بحرين)
555
آسيب شناسي الگوهاي رايج مسكن شهري با تاكيد بر توسعه پايدار (مورد مطالعه: شهر ساري)
556
آسيب شناسي الگوهاي رايج مسكن شهري با تاكيد بر توسعه پايدار (مورد مطالعه: شهر ساري)
557
آسيب شناسي الگوهاي فرهنگي رايج در ميان تماشاگران ورزش فوتبال
558
آسيب شناسي الواح فشرده در حوزه ي ادبيات فارسي ﴿بررسي عيوب الواح ادبي و شناخت روشهاي رفع نقص آنها﴾
559
آسيب شناسي الياف پشمي سياه رنگ در گليم كردستان و ارائه ي طرح مرمت
560
آسيب شناسي انتظار از منظر قرآن كريم
561
آسيب شناسي اينترنت
562
آسيب شناسي بافت در تصاوير حاصل از MRI و CT
563
آسيب شناسي بافت در فرايند هاي حفظ و مرمت نقاشي سه پايه اي با نگاهي به آثار پيشگامان نقاشي معاصر ايران
564
آسيب شناسي بتن در سدها
565
آسيب شناسي بدرفتاري هاي پژوهشي در نظام آموزش عالي ايران؛ با توجه به اخلاق حرفه اي پژوهش
566
آسيب شناسي برنامه درسي انشاء در پايه ششم دوره تحصيلي ابتدايي در شهر يزد
567
آسيب شناسي برنامه درسي تفكر و سبك زندگي از نظر معلمان و دانش آموزان پايه هشتم دوره متوسطه شهرستان مهريز
568
آسيب شناسي برنامه درسي رياضي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر يزد
569
آسيب شناسي برنامه رسانه اي ماهواره از نظر ديني و اخلاقي بر افراد جامعه
570
آسيب شناسي برهم كنش جريان هاي عكاسي و نقاط عطف تاريخ معاصر ايران ( از انقلاب اسلامي تا كنون )
571
آسيب شناسي بكارگيري تجارت الكترونيك در صنعت فرش با رويكرد تحليل شكاف
572
آسيب شناسي بهره برداري از سنگ‌هاي قيمتي و نيمه‌قيمتي قم
573
آسيب شناسي بهره وري نيروي انساني در ساز مانهاي دولتي بر اساس مدل سه شاخگي ﴿مطالعه موردي:سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان﴾
574
آسيب شناسي بيماران رواني و رابطه ي آن با جرم شناسي
575
آسيب شناسي بيمارستان هاي دولتي شهر اصفهان بر اساس اصول پدافند غيرعامل و ارائه راهبردهاي بهبود بخش
576
آسيب شناسي بيمه معلم استان هرمزگان با استفاده از مدل الماس تعالي
577
آسيب شناسي بيمه ي معلم استان هرمزگان با استفاده از مدل الماس تعالي
578
آسيب شناسي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت نمايشي و مقايسه ي تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي بر آسيب هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان
579
آسيب شناسي پداگوژي آواز كلاسيك غربي در ايران ﴿ 93 - 1373 ﴾
580
آسيب شناسي پزشكي در تصاوير MRI با استفاده از مدل چند لايه مخفي ماركوف
581
آسيب شناسي پزشكي در تصاوير ماوگرافي با استفاده از شناسايي اراكي الگو
582
آسيب شناسي پزشكي در ماموگرافي با استفاده از شناسايي ادراكي الگو
583
آسيب شناسي تاثير معماري معاصر بر سبك زندگي ايراني اسلامي
584
آسيب شناسي تاخيرات خريدهاي خارجي در شركت پالايش نفت اصفهان
585
آسيب شناسي تبليغات در بازار ايران
586
آسيب شناسي تربيت بانگاهي برشخصيت شناسي ازديدگاه نهج البلاغه
587
آسيب شناسي تربيت جنسي از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان مرودشت
588
آسيب شناسي تربيت ديني در مجموعه هاي تربيت محور (مطالعه موردي، مËسسه نخبگان ميثم تمار قم )
589
آسيب شناسي تربيتي رسانه هاي ارتباطي ﴿اينترنت،تلفن همراه،ماهواره﴾دربين دانش اموزان دختر پيش دانشگاهي شهرستان كنگاور در سال تحصيلي 92-91
590
آسيب شناسي تزئينات آجر كاري مناره هاي سلجوقي اصفهان ﴿ مطالعه موردي :مناره سين ﴾
591
آسيب شناسي تسهيل تامين مالي صنايع كوچك و متوسط﴿مطالعه موردي صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان﴾
592
آسيب شناسي تشيع درانديشه امام خميني (قدس ره) و آيت الله خامنه اي مد ظله
593
آسيب شناسي تصاوير پزشكي با استفاده از نگاشت هاي ادراكي فازي
594
آسيب شناسي تعاملات اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
595
آسيب شناسي تعاملات شوراي اسلامي شهر و شهرداري در استان لرستان
596
آسيب شناسي تعاوني هاي روستايي و راهكارهاي كارآمد نمودن آنها﴿نمونه موردي:شهرستان اصفهان﴾
597
آسيب شناسي تعريف و بررسي ماهيت بيكاري (مورد كاوي استانهاي ايران 1345 تا 1395)
598
آسيب شناسي تغييرات مديريتي (سازماني)‌پروژه و راهكارهاي كنترل آن براساس مباني استانداردهاي بين المللي مديريت پروژه
599
آسيب شناسي تفاسير علمي با تاكيد بر تفسير المنار رشيدرضا و تفسير پروتوي از قرآن آيت الله سيد محمو طالقاني
600
آسيب شناسي تفاسير موضوعي فارسي (بررسي موردي منشور جاويد، پيام قرآن و تفسير موضوعي )
601
آسيب شناسي تلفن همراه در بين دانش ‌آموزان مقطع متوسطه شهر خور
602
آسيب شناسي تمدن اسلامي از منظر آيت الله سيد علي خامنه اي
603
آسيب شناسي توسعه اقتصادي ايران از انقلاب تا كنون
604
آسيب شناسي توسعه ي كارآفريني سازمان با كاربرد روش FCM (قلمرو مطالعه: شركت آب و فاضلاب شهري استان يزد)
605
آسيب شناسي توقف فعاليت هاي صنعتي مطالعه موردي صنايع واقع در شهرك هاي صنعتي استان يزد طي برنامه سوم توسعه كشور﴿ 83-1379﴾
606
آسيب شناسي جامعه ديني در نهج البلاغه
607
آسيب شناسي جذب پروژه هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي توسط اعضاي هيأت علمي كتابداري و اطلاع رساني
608
آسيب شناسي حبس هاي كوتاه مدت و تجزيه و تحليل تطبيقي راه كارهاي جايگزين در حقوق ايران و فرانسه
609
آسيب شناسي حكومت هاي شيعه ايراني تا قرن دهم هجري
610
آسيب شناسي حوادث و شبه حوادث، تعيين عوامل انساني و سازماني به منظور ارائه راهكارها و مداخله هاي لازم در جهت افزايش ايمني شركت گاز استان اصفهان
611
آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبك هاي تصميم گيري و حجم كار ذهني به منظور ارائه الگويي كاربردي جهت كاهش خطاي انساني كاركنان فولاد مباركه اصفهان مورد مطالعه :ناحيه نورد سرد
612
آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براساس مدل شش بعدي وايزبورد
613
آسيب شناسي در بافت و توليد فرش هاي دستباف﴿مطالعه موردي فرش دستباف﴾
614
آسيب شناسي در مديريت
615
آسيب شناسي دست بافته‌هاي كاربردي عشاير بختياري به منظور مطابق سازي آن‌ها با نيازهاي امروزي
616
آسيب شناسي دموكراسي نمايندگي و ارائه راهكارهاي جايگزين
617
آسيب شناسي دنيازدگي از ديدگاه نهج البلاغه
618
آسيب شناسي دين از منظر قرآن كريم
619
آسيب شناسي ديوارنگاري براي پيش دبستاني هاي ناحيه 3 اصفهان
620
آسيب شناسي رابطه معلم و دانش آموز از ديدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه در شهرستان پارس آباد
621
آسيب شناسي راهبردهاي ياددهي- يادگيري در آموزش هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اصفهان
622
آسيب شناسي راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي شهرداري با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد: شهرداري سياهكل)
623
آسيب شناسي راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي شهرداري با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد: شهرداري سياهكل)
624
آسيب شناسي رشته فرش در آموزش متوسطه و ارائه راهكارهاي برون رفت از آن
625
آسيب شناسي رفتار استنادي اعضاي هيات عامي دانشگاه فردوسي مشهد در استفاده از منابع چاپي و الكترونيكي , pathology citation behavior of academic staff offerdowsi university of mashhad in using print and electronic resources
626
آسيب شناسي رفتار راي دهي از منظر خطاهاي شناختي مطرح در نظريه اقتصاد رفتاري
627
آسيب شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن‌ها با عوامل فردي و روان شناختي در كاركنان پروژه‌هاي اجرايي شركت گاز استان خوزستان
628
آسيب شناسي رهبري حركت هاي اجتماعي در ايران معاصر (انقلاب مشروطيت، ملي شدن نفت، انقلاب اسلامي ايران)
629
آسيب شناسي روابط اجتماعي دانشجويان ﴿دختران و پسران﴾ در دانشگاه يزد
630
آسيب شناسي روش‌هاي تدبر در قرآن
631
آسيب شناسي ريل هاي مترو و راه آهن و ارائه راهكار پيشنهادي ايمني ريل هاي مترو در زمان تردد قطارها
632
آسيب شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائه مدلي جهت آسيب شناسي زندگي زوجين
633
آسيب شناسي زيرساختهاي جذب گردشگر در شهرستان تالش
634
آسيب شناسي زيرساختهاي جذب گردشگر در شهرستان تنكابن
635
آسيب شناسي سؤالات (صرف و نحو )آزمونهاي ورودي كارشناسي
636
آسيب شناسي ساخت و سازهاي شهري رودسر با تاكيد بر منظر شهري
637
آسيب شناسي ساختار سازمان انرژي اتمي ايران و ارائه مدل بهينه
638
آسيب شناسي سازمان آموزش و پرورش استان قم با استفاده از مدل الماس تعالي
639
آسيب شناسي سازمان تعاون روستايي استان هروزگان با استفاده از مدل الماس تعالي
640
آسيب شناسي سازماني آموزشكده قدسيه ساري در جهت رفع معضلات و مشكلات
641
آسيب شناسي سازماني بر اساس مدل شش بعدي وايزبورد مورد مطالعه: شركت ساخت هواپيماي مسافري ايران
642
آسيب شناسي سازماني دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت سازماني و كيفيت محيط كار
643
آسيب شناسي سازماني در كتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهر اصفهان بر اساس مدل وايزبورد
644
آسيب شناسي سازماني در نظام بانكي شعب بانك ملي استان مازندران
645
آسيب شناسي سازه اي در سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
646
آسيب شناسي سازه¬اي در سازه¬هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم¬هاي فراابتكاري
647
آسيب شناسي سنتهاي اجتماعي
648
آسيب شناسي سنگ هاي تخت جمشيد و ارائه طرح مرمتي بر اساس تركيبات جديد ملات سيمان آميخته پوزولان و آهنگ (ساپا)
649
آسيب شناسي سنگ هاي سياه مجموعه پاسارگاد و پيشنهاد راه حل حفاظتي
650
آسيب شناسي سنگهاي تخت جمشيد و ارائه طرح مرمتي بر اساس تركيبات جديد ملات سيمان آميخته پوزولان و آهك ساپا
651
آسيب شناسي سوالات حديث آزمون هاي كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث ....
652
آسيب شناسي سوالات صرفي و نحوي آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد
653
آسيب شناسي سياست گذاري توسعه فناوري پيل سوختي در ايران
654
آسيب شناسي سيستم اطلاعات مديريت بانك ملت استان فارس با رويكرد سيستم اطلاعات استراتژيك
655
آسيب شناسي سيستم مديريت بر خود در ميان دانشجويان رشته مديريت دانشگاه اصفهان
656
آسيب شناسي سينماي ايران بين سال هاي 1376 تا 1384
657
آسيب شناسي سينماي ديني تاريخ گراي ايران
658
آسيب شناسي شخصيت از ديدگاه نهج البلاغه
659
آسيب شناسي شعر امروز دشتستان
660
آسيب شناسي صادرات فرش ايران
661
آسيب شناسي صنعت توريسم درماني و ارائه راهكارهاي بهبود ان استان هاي شمالي كشور
662
آسيب شناسي صنعت گردشگري با استفاده از تئوري سه شاخگي و ارائه راه كار مناسب(مورد مطالعه:منطقه آزاد قشم)
663
آسيب شناسي صنعت گردشگري با استفاده از تيوري سه شاخگي و ارايه راه كار مناسب ‌ ○ ‌ ■ ‌آسيب شناسي صنعت گردشگري با استفاده از تئوري سه شاخگي و ارائه راه كار مناسب
664
آسيب شناسي ضايعات ناشي از تبلور نمك ها در تزيينات معماري خانه تاريخي بخردي ﴿ حاج رسوليها ﴾ اصفهان
665
آسيب شناسي طرح توسعه فضاي شهري حرم حضرت زينب (س) با استفاده از تكنيك FMEA و ارائه راهبردهاي بهبودبخشي
666
آسيب شناسي طرح هادي روستا در هدايت وضعيت فيزيكي روستاها (مطالعه موردي روستاي فهرج ﴾
667
آسيب شناسي طرح هاي اماده سازي با تاكيد بر كيفيت هاي فضاي عمومي نمونه موزد مطالعه : طرح آماده سازي 93 هكتاري كوثر صفائيه
668
آسيب شناسي طلاق از ديدگاه قرآن و روايات
669
آسيب شناسي عدم اجراي پيشنهاد در شركت آب و فاضلاب قم
670
آسيب شناسي عدم جذب دانش آموز در رشته فرش در آموزش و پرورش
671
آسيب شناسي عرضه دستبافته هاي استان يزد﴿مورد مطالعه زيلوي ميبد﴾
672
آسيب شناسي عرضه دستبافته هاي سنتي استان يزد ﴿مورد مطالعه زيلوي ميبد﴾
673
آسيب شناسي عمده ترين نقش برجسته هاي كرمانشاه و پيشنهاد راه حل هاي حفاظتي
674
آسيب شناسي عمده ترين نقش برجسته هاي كرمانشاه و پيشنهاد راه حلهاي حفاظتي
675
آسيب شناسي عملكرد، ارزيابي و شناخت سازمان مركزي دانشگاه پيام نور بر مبناي مدل EFQM
676
آسيب شناسي عوام زدگي از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه
677
آسيب شناسي عوامل مؤثر بر تأخير در پروژه هاي منطقه سه عمليات انتقال گاز ايران
678
آسيب شناسي عوامل محيطي كالبدي تسهيل كنننده جرم در بخش مركزي شهر زنجان(مورد مطالعه:بزه سرقت)
679
آسيب شناسي عوامل موثر در هنر هاي چوبي (نمونه مطالعاتي :هنر هاي چوبي در كارگاه هاي توليدي شيراز)
680
آسيب شناسي فرآيند تصميم گيري در بانك ملت شهر تهران سال 1392
681
آسيب شناسي فرار دختران 23 - 14 سال از خانه در سطح شهرستان گرگان
682
آسيب شناسي فراگيري ساز﴿پداگوژي﴾در موسيقي كلاسيك ايراني مطالعه موردي : ﴿تار﴾
683
آسيب شناسي فرايند انتقال فناوري در صنعت ملي نفت ايران
684
آسيب شناسي فرايند توسعه سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركتهاي دولتي (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
685
آسيب شناسي فرايند ياددهي - يادگيري در آموزش هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 92-91
686
آسيب شناسي فردي و اجتماعي هويت هاي دوجنسيتي
687
آسيب شناسي فرهنگ پوشش اسلامي حجاب( در شهر ايلام ) (يك پژوهش كيفي)
688
آسيب شناسي فرهنگي انقلاب اسلامي ايران
689
آسيب شناسي فرهنگي در ارتقاي سلامت اداري واحدهاي كسب و كار
690
آسيب شناسي فضاي مجازي و راهكارهاي كاربردي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات
691
آسيـب شناسي فقـهي ـ حقـوقي نظام هاي مالي بانك و بورس
692
آسيب شناسي قدرت از ديدگاه امام علي (ع ) با تاكيد بر نهج البلاغه
693
آسيب شناسي كار گروهي در خدمات حرفه اي حسابداري
694
آسيب شناسي كاربرد نت در موسيقي كلاسيك ايراني
695
آسيب شناسي كاركودكان روستايي درفعاليت هاي كشاورزي دهستان ماهيدشت
696
آسيب شناسي كاشي سنتي جسمي خراسان و روش بهينه سازي بدنه آن
697
آسيب شناسي كاشي سنتي جسمي خراسان و روش بهينه سازي بدنه آن
698
آسيب شناسي كتاب صهاي زبان فارسي دوره سوادآموزي از ديدگاه آموزشياران منطقه شاهين شهر
699
آسيب شناسي كيفرگذاري جرايم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر
700
آسيب شناسي گرافيك معاصر در تبليغات
701
آسيب شناسي گردشگري در شهر ماسال با تاكيد بر عناصر زيرساختي (مطالعه موردي: شهر ماسال)
702
آسيب شناسي گردشگري در شهر ماسال با تاكيد بر عناصر زيرساختي (مطالعه موردي: شهر ماسال)
703
آسيب شناسي مبلمان وگرافيك شهري بين پل خواجو وپل چوبي شهر اصفهان
704
آسيب شناسي مبلمان وگرافيك شهري بين پل خواجو وپل چوبي شهر اصفهان
705
آسيب شناسي مداخلات كالبدي فيزيكي در نوسازي بهسازي بافت هاي فرسوده و قديمي (مطالعه موردي: محله شمال خيابان فروغي اصفهان واقع در منطقه 8)
706
آسيب شناسي مديريت استعداد در شركت رز پليمر و ارائه راهكار ها براي بهود آن
707
آسيب شناسي مديريت كيفيت جامع (TQM) در صنايع كوچك و متوسط استان البرز و تدوين مدل موانع پياده سازي آن با تكنيك ISM
708
آسيب شناسي مديريت كيفيت جامع (TQM) در صنايع كوچك و متوسط استان البرز و تدوين مدل موانع پياده سازي آن با تكنيك ISM
709
آسيب شناسي مديريت مشاركتي آبياري (مطالعه تعاوني هاي آب بران منطقه ميان دربند شهرستان كرمانشاه )
710
آسيب شناسي مديريت منابع انساني با توجه به تغيير جنسيت (موردمطالعه : شركت سهامي آب منطقه اي فارس )
711
آسيب شناسي مديريت منابع انساني در شركتهاي كوچك
712
آسيب شناسي مسئله هويت در نقاشي قاجاريه ﴿دوره فتحعلي شاه﴾
713
آسيب شناسي مسائل و مشكلات كشاورزي روستاي شرودان شهرستان فلاورجان با استفاده از روش ارزيابي مشاركتي روستايي
714
آسيب شناسي مساكن روستايي به منظور مديريت بحران با تأكيد بر زلزله(مطالعه موردي : دهستان گلاب، شهرستان كاشان)
715
آسيب شناسي مسكن مهر با تاكيد بر كيفيت ساخت (نمونه موردي شهرجديد هشتگرد)
716
آسيب شناسي مسكن مهر با تاكيد بر كيفيت ساخت (نمونه موردي شهرجديد هشتگرد)
717
آسيب شناسي مشاركت زنان در ساختار مديريت سياسي
718
آسيب شناسي معاونت آموزش تحقيقات وفناوري دانشگاه علوم پزشكي قم
719
آسيب شناسي مفهوم تمرين در كار بازيگر بر پايه ديدگاه هاي استانيسلاوسكي با تأكيد بر تمرينات تمركز و رهايي سازي
720
آسيب شناسي مقررات حمل و نقل درون شهري
721
آسيب شناسي مقررات ناظر بر خيارات در حقوق مدني ايران
722
آسيب شناسي مكان يابي شهرك هاي صنعتي و ارايه الگوي مناسب
723
آسيب شناسي منابع انساني درسيستم هاي كاراقماري با تكيه بر مشكلات خانواده و طراحي الگوي مناسب (مطالعه موردي درشركت پالايش گاز فجر جم)
724
آسيب شناسي مهاجرت نخبگان و متخصصين در بخش آموزش عالي با استفاده از رويكرد فازي
725
آسيب شناسي مواجهه با مكيدن شست و جويدن ناخن در كودكان 4-6 ساله در مؤسسه قرآني آل طه ﴿ع﴾شهرستان شهرضا
726
آسيب شناسي مواد و فرآيند توليد محصولات شيشه دست ساز در كارگاه هاي شيشه گري تهران
727
آسيب شناسي ميدان مركزي شهر رشت و خيابان هاي منتهي به آن،از ديد منظر شهري
728
آسيب شناسي نثر مصنوع (با نگاهي به نفثه المصدور)
729
آسيب شناسي نحوه تخصيص و مصارف انفال در ايران بر اساس معيارهاي اقتصادي :با تاكيد بر منابع نفت و گاز
730
آسيب شناسي نظام ارتباطات موجود سازمان و ارائه راهكارهايي براي ايجاد نظام ارتباطات موثر در شركت توزيع نيروي برق استان مازندران
731
آسيب شناسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان نيروگاه منتظر قائم
732
آسيب شناسي نظام بيمه محصولات كشاورزي درشهرستان كرمانشاه (دهستان درود فرامان )
733
آسيب شناسي نظام پرداخت كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نيرو و ارائه راهكارهاي مناسب آن
734
آسيب شناسي نظام پيشنهادات با استفاده از مدل سه شاخگي دستگاههاي اجرايي منتخب ﴿سازمان امور اقتصادي و دارايي- سازمان بازرگاني- جهاد كشاورزي- استانداري﴾ استان قم
735
آسيب شناسي نظام توزيع فضايي - مكاني كاربري هاي شهري (مطالعه موردي كاربري فضاي سبز منطقه 13 تهران )
736
آسيب شناسي نظام توزيع فضايي و الگوي مكان يابي كاربري هاي شهري (مطالعه موردي :كاربري هاي آموزش متوسط شهر زنجان )
737
آسيب شناسي نظام خانواده از ديدگاه قرآن و سنت
738
آسيب شناسي نظام فضايي كاربري‌هاي بهداشتي و درماني شهر سنندج
739
آسيب شناسي نظام مديريت عملكرد واحد بازاريابي و فروش با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي: گروه شركتهاي صنايع استيل البرز و هفت الماس﴾
740
آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني بر اساس استاندارد 34000 (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
741
آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني بر اساس سطح مقدماتي استاندارد 34000 (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
742
آسيب شناسي نقاشي معاصر ايران و همگامي آن با جريانات هنر معاصر جهان
743
آسيب شناسي نقاشي هاي كليساي سنت استپانوس و مرمت بخشي از آن
744
آسيب شناسي نقش احزاب سياسي در انتخابات جمهوري اسلامي ايران
745
آسيب شناسي نقش استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي در كيفيت تربيت ديني دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه يازده شهر تهران در سال تحصيلي 1394-1393
746
آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن براي خانواده هاي يزدي
747
آسيب شناسي نمايشگاههاي بين المللي فرش دستباف و ساير نمايشگاههاي داخلي
748
آسيب شناسي هدايت بازيگر در ايران
749
آسيب شناسي هدايت بازيگر در ايران
750
آسيب شناسي هنرستان و مراكز آموزش جهاد كشاورزي شهرستان سنندج
751
آسيب شناسي هويت اجتماعي در ايران با اتخاذ رويكرد تمدني (تحليل مضمون كتاب دريغ است ايران كه ويران شود)
752
آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت تزئينات گچي محراب مسجد جامع هفتشويه
753
آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظتي براي مقابله با تأثير عوامل بيولوژيكي محوطه خشتي دهانه غلامان سيستان
754
آسيب شناسي و ارائه طرح مرمتي نقوش تك رنگ شاه نشين خانه سرهنگ بخردي اصفهان
755
آسيب شناسي و ارزيابي بنياد معرفتي شناختي وضعيت موجود رشته هنر اسلامي
756
آسيب شناسي و اولويت بندي عوامل موثر بر هدر رفت اب در تلفات شبكه توزيع آب شهري
757
آسيب شناسي و برآورد ضرايب ايمني پايداري در ديواره هاي بالادست سد لتيان با استفاده از شبيه سازي عددي
758
آسيب شناسي و بررسي راه حل هاي حفاظتي و مرمت پيكره سنگي هركول در بيستون
759
آسيب شناسي و بررسي راه حل هاي حفاظتي و مرمت پيكره سنگي هركول در بيستون
760
آسيب شناسي و بررسي ساختار مضمون ترانه¬ فارسي بر اساس سبك¬هاي مختلف موسيقي
761
آسيب شناسي و بررسي عملكرد بازاريابي مويرگي در جذب منابع فروش محصولات اعتباري و خدمات الكترونيكي در بانك ملت
762
آسيب شناسي و تحليل علل وقوع جرم اختلاس در بانكهاي شهرستان شيراز( فارس)
763
آسيب شناسي و تحليل محتوايي مراثي و مدايح در مراسم و مواسم شيعي در دوره معاصر
764
آسيب شناسي و حفاظت الياف پشمي رنگ شده با نيل در قالبهاي بختياري(استخراج و شناسايي رنگ نيل و حفاظت الياف رنگ شده با آن )
765
آسيب شناسي و حفاظت الياف پشمي رنگ شده با نيل در قاليهاي بختياري : استخراج و شناسايي رنگ نيل و حفاظت الياف رنگ شده با آن
766
آسيب شناسي و حفظ و مرمت مجموعه فلزات هفت تپه بر پايه داده هاي آركئومتالورژيك
767
آسيب شناسي و طبقه بندي ضايعات ده تابلو رنگ و روغن از مجموعه سعدآباد و نياوران و مرمت يك نمونه آن
768
آسيب شناسي و طرح درمان خانه ي حاج حسين داوودي اصفهان
769
آسيب شناسي و طرح مرمت بخش شاه نشين خانه ميرزا شفيع مشكي
770
آسيب شناسي و طرح مرمت بخشي از سالن مركزي خانه تاريخي سوكياس (1)
771
آسيب شناسي و طرح مرمت جبهه ي جنوبي خانه ي مصورالملكي
772
آسيب شناسي و طرح مرمت جبهه ي شرقي خانه ي مصورالملكي
773
آسيب شناسي و طرح مرمت جبهه ي شمالي خانه ي حبيب آبادي
774
آسيب شناسي و طرح مرمت حسينيه نواب
775
آسيب شناسي و طرح مرمت طبقه همكف اندروني خانه ي نصيرالدوله ي تهران
776
آسيب شناسي و طرح مرمت منار مسجد علي
777
آسيب شناسي و ظرفيت سنجي شبكه معابر شهري با رويكرد مديريت بحران ﴿ مطالعه موردي: شهرك وليعصر تبريز﴾
778
آسيب شناسي و فن شناسي قالي هاي ابريشمي ايراني ﴿ و ارائه دستورالعمل حفاطتي و مرمتي
779
آسيب شناسي و فن شناسي كاشي هاي تصويري دوره قاجار ﴿مربوط به ازاره ضلع شرقي تكيه معاون الملك كرمانشاه﴾ و ارائه راهكارهاي حفاظتي- مرمتي
780
آسيب شناسي و مستند نگاري تزئينات داخلي بناي گنبد سلطانيه
781
آسيب شناسي و مستندنگاري تزئينات داخلي بناي گنبد سلطانيه..
782
آسيب شناسي و مطالعه مكانيسم هاي فرسايش بادي مصالح خاكي در بناي قلعه بمپور ايرانشهر و ارائه راهكار حفاظت و مرمت
783
آسيب شناسي وارائه استراتژيهاي احياي طرح ها ونقوش فرش استان لرستان بابهره گيري از ماتريس
784
آسيب شناسي وارائه استرانژي هاي احياي طرح ها ونقوش فرش استان لرستان با بهره گيري از ماتريس
785
آسيب شناسي وارائه راهكارهاي توسعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان شهرستان ثلاث باباجاني
786
آسيب شناسي وارائه راهكارهاي توسعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان شهرستان ثلاث باباجاني
787
آسيب شناسي وتبيين روابط معلمين بادانش آموزان درمقطع متوسط تحصيلي شهربوشهر
788
آسيب شناسي وضعيت انطباق شغل با شاغل در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ارائه الگوي بهينه
789
آسيب شناسي وضعيت موجود توسعه مديران و طراحي الگوي نظام توسعه مديران در وضعيت مطلوب صنعت بيمه ايران
790
آسيب شناسي وطبقه بندي ضايعات ده تابلو رنگ روغن از مجموعه سعد آباد نياوران ومرمت يك نمونه آن
791
آسيب شناسي وفن شناسي تكنيك طلا كاري به شيوه زرك، مطالعه موردي تزيينات موجود درخانه اخوان حقيقي اصفهان
792
آسيب شناسي يادگيري مكالمه عربي فصيح
793
آسيب شناسي، طرح مرمت و احياء شاه نشين خانه ابراهيمي
794
آسيب شناسي، فن شناسي و مرمت نقوش حيواني تك رنگ خانه سو كياسيان
795
آسيب شناسي، فن شناسي و مرمت نقوش حيواني تك رنگ خانه سوكياسيان
796
آسيب شناسي، فن شناسي، حفظ و مرمت نقاشي سقف كليساي وانك
797
آسيب شناي و فا داري در زندگي زناشويي وراهكارهاي پيشگيري ودرمان آن جهت سمينار ﴿پروهشهاي عملي وانفر ادي﴾
798
آسيب فمور عابر پياده در اثر برخورد با اتومبيل
799
آسيب ها و تهديدهاي شبكه متخصصين هاي ماهواره اي فارسي زبان بر سبك زندگي زنان ايراني(استفاده از نظرات متخصصين از طريق روش پانل)
800
آسيب هاي اخلاق اجتماعي بر اساس روايات معصومين(ع)
801
آسيب هاي امواج مغناطيسي بر سلامت اجتماعي ﴿مطالعه موردي شهرستان گرگان ﴾
802
آسيب هاي زندان و تعيين الگوي مناسب و كارآمد پيشگيري از آن (مطالعه موردي زندان شهرضا)
803
آسيب هاي ستون فقرات و نخاع
804
آسيب يابي بر پايه ي امواج هدايت شده براي كاربردهاي پايش تندرستي سازه ها
805
آسيب يابي و پايش تندرستي سازه ها بر پايه ي امواج هدايت شده ي فراصوت با الگوريتم پردازش سيگنال فراكتال
806
آسيب‌‌شناسي بين‌فردي‌زوجي مردان مبتلابه اختلال دوقطبيII و مقايسه ميزان تأثير زوج‌درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بومي‌سازي شده (ACT) و درمان نظم اجتماعي بين‌فردي بومي‌سازي شده (IPSRT) برآسيب‌هاي بين‌فردي‌زوجي آنان
807
آسيب‌شناسي اكوسيستم كارآفريني كشاورزي در منطقه مركزي اصفهان
808
آسيب‌شناسي الگوهاي سفر درون‌شهري در شهر مشهد و ارائه راهكارهايي براي اصلاح آن
809
آسيب‌شناسي بازاريابي، فروش و فروشندگي حرفه‌اي صنعت داروسازي ايران و ارائه راهكارهايي براي ايجاد تحول در آنها
810
آسيب‌شناسي بازيگري در تله تئاترهاي رئاليستي بعد از انقلاب ايران با تكيه بر آموزه‌هاي «ريچارد بولسلاوسكي» و «لي استراسبرگ»
811
آسيب‌شناسي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت مرزي و مقايسه‌ي تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي بر آسيب‌هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان
812
آسيب‌شناسي تربيت زيبايي‌شناختي در حوزه‌ي پرورشي آموزش و پرورش شهر اصفهان
813
آسيب‌شناسي تربيت زيبايي‌شناختي در حوزه‌ي پرورشي آموزش و پرورش شهر اصفهان
814
آسيب‌شناسي خانواده‌هاي تك‌والد كميته امداد (مادر و دختر) و مقايسه تأثير مشاوره خانواده مبتني بر تاب‌آوري و پذيرش و تعهد بر آسيب ها، كيفيت رابطه والد- فرزندي و عملكرد خانواده
815
آسيب‌شناسي زندگي زوجين هردو شاغل و مقايسه تأثير مشاوره زوجي مبتني بر نظريه‌هاي سنتي (ساختي) مدرن ( شناختي- رفتاري) فرامدرن (راه‌حل- محور) برآسيب‌هاي زوجين هر دوشاغل
816
آسيب‌شناسي ساختار سازماني براي استقرار دولت الكترونيك (مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش ممسني)
817
آسيب‌شناسي سازماني در نظام بانكي شعب بانك ملي استان مازندران
818
آسيب‌شناسي سيستم جبران خدمت كاركنان(حقوق و مزايا):مطالعه موردي يك سازمان دولتي در ايران(وزارت بازرگاني)
819
آسيب‌شناسي شيوه‌هاي نمايش و معرفي آثار در موزه فرش با تأكيد بر آموزش محور بودن
820
آسيب‌شناسي شيوه‌ي ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشگاه از ديدگاه دانشجويان (مورد مطالعه: اساتيد دانشگاه يزد)
821
آسيب‌شناسي عملكرد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شوراهاي اسلامي شهرستان سيرجان
822
آسيب‌شناسي عوامل انساني بروز سوانح و حوادث و تعيين نقش عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به رعايت مسائل ايمني به منظور ارائه الگويي كاربردي درجهت ارتقاي سطح ايمني در شركت گاز استان اصفهان
823
آسيب‌شناسي فعاليت موريانه‌ها در محوطه تاريخي هفت‌تپه به‌منظور ارائه راهكار حفاظتي
824
آسيب‌شناسي لغزش موحدان از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه
825
آسيب‌شناسي مخاطرات مترتب بر بافت‌هاي تاريخي ناشي از طرح‌هاي جامع تهران مورد مطالعه؛ محدوده حصار صفوي در منطقه 12 شهر تهران
826
آسيب‌شناسي مداخلات در نوسازي بافت هاي فرسوده شهر اصفهان نمونه موردي: محله جويباره
827
آسيب‌شناسي مركب در يك قطعه از مجموعه كتيبه‌ها‌ي پارچه‌اي آستان امامزاده حسين (ع) قزوين مربوط به دوره قاجار
828
آسيب‌شناسي نظام توزيع و فروش پارچه در شهر تهران و شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر رفتار خريد خرده‌فروشان اين محصول
829
آسيب‌شناسي وضعيت موجود چموش ماسوله به ‌منظور ارائه الگويي متناسب با نياز جامعه‌ امروز
830
آسيب¬شناسي لعاب كاشي معرق ضلع شمالي كاخ گلستان (عمارت خوابگاه) به منظور ارائه راهكار حفاظتي
831
آسيبشناسي پروژه ايستگاه پمپاژ روستاي پاسار شهرستان هرسين
832
آسيبشناسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
833
آسيت
834
آسيل دار كردن گروه هاي الكلي، آميني و كربونيلي با استفاده از نانو كاتاليزور متخلخل فلز-آلي (MOFs)
835
آسيلاسيون تركيبات آروماتيك با استفاده از كاتاليزگرهاي نشانده شده بر روي پليمر پلي (4-وينيل پيريدين)
836
آشفتگي در پارامترهاي مداري ماهواره ناشي از ميدان گرانش زمين
837
آشفتگي در حركت ماهواره ها توسط هواي زمين
838
آشفتگي زناشويي زنان شهر كرمانشاه: تحليلي پديدارشناسانه
839
آشفتگي نشانه ها
840
آشكار ساز ترتيبي توزيعي در شبكه هاي راديو شناختي با ارسال هدفمند به مركز ادغام
841
آشكار ساز گاز CO
842
آشكار سازهاي پرتو گاماي بسيارپرانرژي
843
آشكار سازي اهداف راداري در حوزه مشترك زمان - فركانس
844
آشكار سازي با تثبيت نرخ هشدار كاذب در رادارهاي چند ورودي - چند خروجي در حضور كلاتر
845
آشكار سازي با نرخ هشدار غلط ثابت در كلاتر غير گوسي
846
آشكار سازي با نرخ هشدار غلط ثابت در كلاتر غير يكنواخت
847
آشكار سازي برخي خصوصيات كمي و كيفي ريزگردهاي صنعتي- محلي با تلفيق داده هاي طيفي (مطالعه موردي - دشت يزد)
848
آشكار سازي بهينه و زير بهينه پارامتري سيگنال هاي مخابراتي
849
آشكار سازي پديده درخت الكتريكي در عايق كابل هاي فشار قوي
850
آشكار سازي تغييرات پناهگاه حيات وحش موته طي سالهاي 1351 الي 1385 با استفاده از سنجش از دور ﴿RS ) و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي﴿GIS)
851
آشكار سازي تغييرات پوشش اراضي اصفهان با استفاده از سنجش از راه دور و GIS
852
آشكار سازي تغييرات پوشش اراضي شهر اراك با استفاده از RS و GIS
853
آشكار سازي تغييرات پوشش اراضي و الگوهاي مكاني سيماي سرزمين در ذخيرگاه زيستكره ارسباران در جهت ارائه برنامه هاي مديريت مشاركتي
854
آشكار سازي تغييرات سطوح نفوذ ناپذير در محدوده كلان شهر اصفهان
855
آشكار سازي تغييرات كاربري اراضي شهر گرگان با استفاده از داده هاي سنجش از دور و تكنولوژي GIS 1978-2002
856
آشكار سازي چهره و پردازش تصوير
857
آشكار سازي حفره هاي زير سطحي و كارست با استفاده از روش مقاومت ويژه
858
آشكار سازي حمله داده اي در شبكه هوشمند برق
859
آشكار سازي خرابي در تيرهاي بتن مسلح با استفاده از داده هاي استاتيكي و ديناميكي
860
آشكار سازي خرابي در سازه ها با استفاده از آناليز مودال
861
آشكار سازي خرابي در سازه ها بر اساس خواص ديناميكي با استفاده از روش هاي خود اصلاح گر
862
آشكار سازي خرابي در سازه ها به كمك المان طيفي
863
آشكار سازي خطاي سنسور با استفاده از روش هاي هوشمند
864
آشكار سازي ديناميكي شكل مودها در سه بعد با استفاده از تحريك هارمونيك نقطه اي پيمايشگر
865
آشكار سازي رادار
866
آشكار سازي رنگي اشياء
867
آشكار سازي روا در مسائل آزمون فرضيه مركب
868
آشكار سازي روند تغييرات كاربري و پوشش اراضي بخش مركزي شهرستان هرسين با استفاده از تكنيك سنجش از راه دور
869
آشكار سازي ساختار دندريتي در چدنهاي نشكن و تاثير عناصر قلع و منگنز بر آن
870
آشكار سازي سازهاي نوري GALNASP
871
آشكار سازي سيستئين به روش پتاسيومتري با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده به وسيله كبالت سالوفن و كبالت فوتالوسيانين
872
آشكار سازي سيگنال رادارهاي چند ورودي - چند خروجي در حضور كلاتر
873
آشكار سازي سيگنال هاي طيف گسترده با نرخ هشدار كاذب ثابت
874
آشكار سازي فازي سيگنال هاي رادار
875
آشكار سازي نواحي احتمالي دخيل در سرطان پستان انساني مبتني برواكاوي هاي مجازي وتحقيقات آزمايشگاهي ژن BRcA1
876
آشكار سازي و پيش‌يابي نوسانات مكاني- زماني نمايه‌‌‌‌‌‌هاي حدي دما و بارش در استان خراسان رضوي با استفاده از مدل‌LARS-WG
877
آشكار سازي و پيشبيني [پيش بيني] حملات صرعي با استفاده از آنتروپي نمونه EEG درون جمجمه اي
878
آشكار سازي و تعيين نوع المان غير خطي سازه ها  به كمك تبديل Hilbert در فضاي فركانس
879
آشكار سازي و حذف اثرات جانبي در اكتشافات ژئوالكتريك
880
آشكار سازي و رديابي هدف متحرك با دوربين ويديويي متحرك
881
آشكار سازي و رديابي يك انسان متحرك در حالات مختلف بدني
882
آشكار سازي وفقي سيگنال هاي رادار در كلاتر غير گوسي
883
آشكار سازي، تخمين و كنترل تحمل پذيري عيب در موتورهاي كششي القايي
884
آشكارساز انرژي با استفاده از مشخصات آماري مرتبه چهارم
885
آشكارساز تطبيقي براي گيرنده هاي ...
886
آشكارساز خطا بر اساس ولتاژ با مصونيت در مقابل ناپايداري ولتاژ
887
آشكارساز دايمي طول لكه جهت اندازه يري نياز شيميايي نيازشيميايي اكسيژن ( COD ) و آناليز تصوير صفحه نمايش آشكارساز
888
آشكارساز غيرآنزيمي گلوكوز مبتني بر نانولوله هاي عمودي كربني
889
آشكارساز فعاليت صوتي
890
آشكارسازي آسيب در سازه ها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي بر اساس نتايج آناليز مودال ناقص
891
آشكارسازي اثرات خشكسالي بر روند تغييرات پوشش اراضي غرب استان اصفهان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از راه دور
892
آشكارسازي اثرانگشت نهان با استفاده از فلوئورسانس القائي ليزري
893
آشكارسازي اسپايك عصبي در ثبت خارج سلولي با نويز پس زمينه
894
آشكارسازي اشباع در ترانسفورماتور جريان با استفاده از شبكه عصبي و PSO و جبرانسازي آن
895
آشكارسازي اشباع و تصحيح خطاي آن در ترانسفورماتورهاي جريان
896
آشكارسازي امواج مايكروويو در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي PtSi/Porous Si
897
آشكارسازي اهداف (كشتي) در تصاوير SAR
898
آشكارسازي اهداف در تصاوير توسط تبديل موجك
899
آشكارسازي اهداف راداري با نرخ ثابت هشدار كاذب به كمك تبديل موجك
900
آشكارسازي اهداف كوچك در حال پرواز در تصاوير مادون قرمز بر پايه مورفولوژي
901
آشكارسازي اهداف متحرك در كلاتر با استفاده از تبديل موجك
902
آشكارسازي اهداف متحرك كوچك در تصوير مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختي فازي
903
آشكارسازي ايزوتوپهاي شاخص گاز هگزا فلوئوريدسولفور با بهره گيري از ليدار جذب ديفرانسيلي DIAL براي تست يابي سريع از راه دور در پستهاي فشار قوي
904
آشكارسازي با عملكرد مطلوب براي حسگري طيفي در راديوشناختگر با بهره گيري از پهناي باند اضافي
905
آشكارسازي با قدرت تفكيك بالاي هر فعاليت فركانسي در باند X و اندازه‌گيري مهم‌ترين مشخصات آن
906
آشكارسازي با نرخ ثابت هشدار كاذب در رادارهاي MIMO
907
آشكارسازي با نرخ هشدار غلط ثابت در برابر تداخل ناهمگن ناشي از سيگنال هاي تداخلي
908
آشكارسازي بازگشتي كدهاي مبتني بر گراف در كانالهاي فيدينگ MIMO
909
آشكارسازي بازگشتي كدهاي مبتني بر گراف دركانالهاي فيدينگ MIMO
910
آشكارسازي باقيمانده هاي تتراسايكلين به روش ميكروبي چهارپليت در كبد وعضلات مرغ ،اندازه گيري با الايزا ،استخراج به روش انجماد دو فازي و سپس تاييد اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
911
آشكارسازي بخشهاي گفتاري در سيگنال هاي صوتي
912
آشكارسازي بلادرنگ اهداف با اندازه‌هاي مختلف در سامانه‌هاي جستجوگر و ردياب مادون‌قرمز
913
آشكارسازي بلادرنگ و اجراي سخت‏افزاري آن براي سيستمهاي هپتيك مبتني بر واقعيت مجازي
914
آشكارسازي پارامتر يك مرزهاي بسته در تصاوير با تلفيق روشهاي لبه اي و ناحيه اي
915
آشكارسازي پالس هاي راداري و تخمين پارامترهاي آن‌ ها در كاربردهاي جنگ الكترونيك
916
آشكارسازي پالس هاي ليزري و برآورد زمان وقوع رخداد در فاصله ياب هاي ليزري
917
آشكارسازي پتانسيل هاي تاخيري بطني
918
آشكارسازي پتانسيلهاي تاخيري بطني
919
آشكارسازي پديده ي كاويتاسيون و انجام مطالعات تجربي در جريان همراه با گاز محلول
920
آشكارسازي تابش مادون قرمز و طراحي پيش تقويت كننده آشكارساز InSb
921
آشكارسازي تصاوير مات دريايي
922
آشكارسازي تصوير به روش HMM در كانال هاي نامشخص
923
آشكارسازي تغييرات زيستگاه سنجاب ايراني (Sciurus anomalus) در استان كردستان
924
آشكارسازي تغييرات غلظت گاز SF6 با روشهاي بيناب سنجي ليزري فوتوآكوستيك، فروشكست القايي و جذب تفاضلي
925
آشكارسازي تغييرات كاربري و پوشش اراضي شهرستان بهبهان ناشي از احداث سدهاي مارون و كوثر
926
آشكارسازي تغييرات واحدهاي ژئومورفولوژي پلاياهاي ايران مركزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه (گاوخوني، دق سرخ، نمك قم، ابركوه، ميغان، طبس، سيرجان، جازموريان)
927
آشكارسازي توزيع شده عيب در سيستم هاي ابعاد وسيع
928
آشكارسازي توزيعي حفره هاي طيفي در سيستم هاي راديو شناختي
929
آشكارسازي توزيعي سيگنال با فرض وابستگي مشاهدات
930
آشكارسازي توزيعي و ادغام تصميمات در شبكه هاي سنسوري
931
آشكارسازي تومورهاي تصاوير ماموگرافي با استفاده از كانتورهاي فعال و الگوريتم ژنتيك
932
آشكارسازي جدايش كاتدي پوشش هاي پليمري با استفاده از ميكروكپسول هاي خود ترميم شونده
933
آشكارسازي جريان با استفاده از دستگاه دودساز
934
آشكارسازي چند كاربره در CDMA -TIME BLOCK CODED MC -SPACE
935
آشكارسازي چند كاربره در سيستمهاي CDMA/DS با استفاده از هوش محاسباني
936
آشكارسازي چند كاربره در شبكه هاي مشاركتي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
937
آشكارسازي چند كاربري وفقي بهينه و زير بهينه
938
آشكارسازي چندكاربره درسيستم هاي رله‌ي مبتني بردسترسي چندگانه تقسيم كد
939
آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
940
آشكارسازي چهره با الهام از مغز
941
آشكارسازي چهره در تصاوير پيچيده با استفاده از دسته بندهاي تركيبي: شبكه هاي عصبي، تئوري فازي و الگوريتم ژنتيك
942
آشكارسازي چهره در تصاوير رنگي با استفاده از شبكه عصبي
943
آشكارسازي چهره مبتني بر پياده سازي موازي با استفاده از برنامه نويسي كودا
944
آشكارسازي چهره مقاوم به چرخش در تصاوير ثابت با پس زمينه پيچيده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
945
آشكارسازي حالت جزيره‌اي منابع توليد پراكنده بادي مجهز به ژنراتور DFIG با استفاده از تبديل موجك
946
آشكارسازي حركات سر
947
آشكارسازي حفره هاي طيفي در سيستم هاي راديوي هوشمند با استفاده از فيلتر ذره اي در تخمين كانال
948
آشكارسازي حملات تزريق داده غلط در شبكه هوشمند انرژي با استفاده از روشهاي يادگيري عميق
949
آشكارسازي حمله اخلال در خدمت توزيع شده براساس روش متوسط گيري متحرك
950
آشكارسازي خرابي در سازه‌ها با استفاده از فركانس هاي طبيعي و داده هاي پاسخ فركانسي
951
آشكارسازي خطاهاي امپدانس بالا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي
952
آشكارسازي خطاي امپدانس بالا با استفاده از الگوريتم آماري هارمونيكهاي جريان
953
آشكارسازي خطاي امپدانس بالا در شبك ههاي توزيع با استفاده از تبديل S تبديل TT و مقايسه با تبديل موجك
954
آشكارسازي درحين كار (online) خطاي اتصال حلقه درترانسفورماتورهاي قدرت
955
آشكارسازي درخت عروق خوني شبكيه چشم با استفاده از روش قطعه بندي تصوير بر مبناي مدل اتوماتاي سلولي
956
آشكارسازي درهم تنيدگي كوانتومي در سامانه هاي با متغير پيوسته
957
آشكارسازي دنباله اي نقطه تغيير با استفاده از فرايندهاي شمارشي تجديد
958
آشكارسازي ديواره رگ در تصاوير توموگرافي همدوسي نوريدرونرگي ( IVOCT ( مبتني بر گراف متناظر
959
آشكارسازي رخداد در تصاوير ويدئويي به منظور كاربرد در يك سامانه نظارتي
960
آشكارسازي زيستگاه هاي اصلي پرندگان تالاب گاوخوني در فاصله سالهاي 1355 تا 1387
961
آشكارسازي سرطان پستان در تصاوير ماموگرافي
962
آشكارسازي سيگنال AM به روش IF SAMPLING
963
آشكارسازي سيگنال باند باريك در حضور نويز آلفا - استيبل
964
آشكارسازي سيگنال در محيط غير ايستان با استفاده از تبديل موجك
965
آشكارسازي سيگنال رادار در حالت غيرگوسي
966
آشكارسازي سيگنال راداري با شيفت داپلر نامعلوم در تداخل شبه گوسي
967
آشكارسازي سيگنال راداري در تداخل شبه گوسي با استفاده از تقريب تابع در ستنمايي شرطي
968
آشكارسازي سيگنال هاي LPI از نوع چيرپ با فرض محدوديت منابع پردازشي
969
آشكارسازي سيگنال هاي بيزين براي بيماري هاي قلبي، ايسكمي قلبي
970
آشكارسازي سيگنال هاي تنك به روش CFAR
971
آشكارسازي سيگنالها بر اساس فيلترهاي منطبق و آمارگان مراتب بالا
972
آشكارسازي سيگنالهاي Cyclostationary و اندازه گيري Thraughput براي كاربرد در ماهواره
973
آشكارسازي شبكه‌هاي دگرگوني پي‌در‌پي بر پايه‌ي الگوي رفتاري
974
آشكارسازي ضربان قلب با استفاده از تغييرات بيوامپدانس
975
آشكارسازي عيب بلبرينگ بر اساس آناليز ارتعاشات
976
آشكارسازي عيوب در قطعات فلزي با استفاده از تلفيق پردازش تصوير و قواعد فازي در روش جريان گردابي
977
آشكارسازي فعاليت گفتاري در محيط هاي نويزي
978
آشكارسازي فعاليت گفتاري در محيطهاي نويزي با استفاده از تركيب چند ويژگي
979
آشكارسازي فعاليت هاي گروهي با استفاده از سامانه‌ي چندعامله‌ي پياده سازي شده با هدف آشكارسازي بات‌نت‌ها
980
آشكارسازي فوتون‌ها در سلول‌هاي گيرنده نوري چشمي
981
آشكارسازي فوتوني مايكروويودرمدارQED
982
آشكارسازي كانتور و قطعه بندي سلسله مراتبي تصوير
983
آشكارسازي كهولت فيزيكي الياف پلي استر با بررسي تغييرات رنگ پذيري پليمر
984
آشكارسازي گاماهاي آني حاصل از برهمكنش پروتون با بافت در طول پروتون تراپي
985
آشكارسازي لبه‌ها به منظور شناسايي كانال‌ها در داده‌هاي لرزه‌اي سه بعدي با استفاده از فيلتر مورفولوژي در اكتشاف منابع هيدروكربوري
986
آشكارسازي لخته خون در سر با تصويربرداري مايكرويو به روش راداري
987
آشكارسازي مخاطرات اقليم كشاورزي كشت گندم ديم در استان هاي چهار محال بختياري، كهگيلويه و بوير احمد و فارس
988
آشكارسازي مولفه هاي شناختي مغز به كمك سيستم هاي فازي احتمالاتي جهت دروغ سنجي
989
آشكارسازي ناقص درنمونه گيري خوشه اي سازوار: مورد استفاده درمطالعه ي هوايي اشعه ي گاما
990
آشكارسازي ناهمسانگردي ها توسط سونداژهاي مقاومت ويژه آزيمموتي
991
آشكارسازي نشتي آب از لوله هاي فلزي و پلاستيكي دفن شده در زير خاك در دو مدل آزمايشگاهي و صحرايي با استفاده از رادار زميني (GPR)
992
آشكارسازي نفوذ گره المثني در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك
993
آشكارسازي هدف در كلاتر غير گوسي در رادار چند ورودي و چند خروجي
994
آشكارسازي هدف متحرك در رادارهاي مايموبا آنتن گسترده براساس آزمون رائو و والد در حضور كلاتر غيرگوسي
995
آشكارسازي هدف هوايي در تصاوير مادون‌قرمز با اطمينان‌پذيري بالا بر مبناي توجه بصري انسان
996
آشكارسازي هوشمند ناهنجاري هاي بدخيم پستان با استفاده از تصاوير ترموگرافي
997
آشكارسازي و آشكارسازهاي نوترون
998
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي اطراف رودخانه زاينده رود
999
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي شهر شيراز با استفاده از روش هاي CA-Markov و LCM
1000
آشكارسازي و تجزيه و تحليل پالس هاي تخليه جزئي در عايق هاي الكتريكي
بازگشت