<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آئين پرخوان در تركمن صحرا
2
آئين خون بست در لرستان
3
آئين دوست يابي در نهج البلاغه
4
آئين فتوت و عياري
5
آئين گذر در شهر بلداجي
6
آئين مذهبي ارامنه
7
آئين مزديسنا و نفوذ آن در اسلام
8
آئينه كاري روي چوب مرمت آئينه كاري يكي از اورسي هاي خانه نصير الملك ﴿شيراز﴾
9
آئينه كاري روي چوب: مرمت آئينه كاري يكي از اروسي هاي خانه نصير الملك ﴿ شيراز ﴾
10
آب
11
آب
12
آب ، باد، خاك ، آتش در بافته ها و نبافته ها و كاربرد آن در دكوراسيون داخلي
13
آب بندان ماهي فروشان ساري
14
آب بندها وچگونگي انتخاب آنها
15
آب بندهاي استاتيكي
16
آب بندي پوشش هاي WC - 12Co توليدي به روش HVOF توسط فرايندهاي سل ژل و الكتروپليتينگ
17
آب بندي پوشش هاي آلياژ پايه نيكل توليدي به روش پاشش حرارتي توسط فرآيند الكتروپليتينگ
18
آب بندي پوششهاي كروماته جهت بهبود مقاومت به خوردگي آنها
19
آب در معماري ايراني "مطالعه موردي (هشت بهشت )"
20
آب در معماري ايراني مطالعه موردي ﴿هشت بهشت ﴾
21
آب ريخت شناسي حوضه آبي حيدري
22
آب ريخت شناسي حوضه آبي ميان رودان
23
آب ريخت شناسي حوضه سهرين
24
آب زادئي از گاز طبيعي توسط ترياتيلن گليكول
25
آب زدايي از گاز طبيعي توسط غشاي پليمري آب دوست
26
آب زدايي از محلول اتانول با استفاده از غشاي ماتريس آميخته به روش تراوش تبخيري
27
آب زدايي از مخلوط هاي دو تايي و سه تايي استون/ ايزوپروپانول/ آب توسط غشاي كامپوزيتي PVA/NaA به روش تراوش تبخيري
28
آب شكستگي پايه هاي پل و روش هاي پيش گيري آن
29
آب شناسي
30
آب شيرين كن خورشيدي
31
آب شيرين كن خورشيدي
32
آب شيرين كن هاي خورشيدي
33
آب موزه خليج فارس
34
آب و آبياري در نائين
35
آب و توسعه پايدار در حقوق بين الملل
36
آب و فاضلاب اصفهان و مقايسه آن با شهرهاي مشابه
37
آب و هوا و آب شناسي قاره آفريقا از كتاب: A review of the natural resources of the african continent
38
آب و هواشناسي پوشش برف در ايران با بهره گيري از داده هاي دورسنجي
39
آب و هواشناسي رطوبت نسبي در ايران
40
آب و هواشناسي سپيدايي در ايران به كمك داده هاي CDR
41
آب يعني زندگي ، ( حوض نقاشي )
42
آب‌بندي و متراكم‌سازي ملات سخت شده با استفاده از مواد معدني
43
آب‌گيري از محلول دماز با استفاده از غشاي زئوليتي
44
آباژور فرفورژه
45
آببندها ﴿Seals﴾
46
آبخيزداري در مناطق شهري
47
آبخيزداري و مهار سيل در حوضه رود زرد از زير حوضه هاي رودخانه جراحي
48
آبرساني شهرك مسكوني 12000 نفري
49
آبرساني شهري
50
آبرساني شهري، جمعآوري فاضلاب و طراحي تصفيه خانه فاضلاب
51
آبريخت شناسي حوضه رودخانه چله گاه (زير حوضه كارون شمالي)
52
آبزدايي از گاز طبيعي با استفاده از غشاي آلياژي پليمري
53
آبزدايي محلول آب /اتيلن گليكول بروش غشايي تراوش تبخيري با استفاده از غشاء زئوليتي نوع NaA
54
آبشيرين كن خورشيدي انفرادي
55
آبكاري آلياژ NI-ZN از حمام قليايي زينكات
56
آبكاري آلياژ برنج بر روي مس
57
آبكاري آلياژ روي - نيكل بر روي ورقه هاي فولادي كم كربن
58
آبكاري آلياژي روي - نيكل از حمام استات
59
آبكاري آلياژي روي-نيكل در حمام اسيدي بااستفاده از جريان پالسي
60
آبكاري آلياژي مس-قلع بر روي زيرلايه فولاد ساده كربني
61
آبكاري آلياژي مس-قلع بر روي زيرلايه فولاد ساده كربني
62
آبكاري الكتريكي نيكل- كروم و بررسي مكانيزم خوردگي آن در محلول فلوبوريك اسيد
63
آبكاري الياژي روي - نيكل و بررسي عوامل موثر برآن
64
آبكاري انتخابي نيكل
65
آبكاري پلاستيك
66
آبكاري پوشش نيكل - بور الكترولس و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و شيميايي آن پس از آبكاري و عمليات حرارتي
67
آبكاري روي در حمام اسيدي
68
آبكاري روي در حمام اسيدي كلريد روي
69
آبكاري سطوح پلاستيك به روش الكترولس
70
آبكاري طلا
71
آبكاري غير الكتريكي نيكل
72
آبكاري فلزات گران بها
73
آبكاري كامپوزيتي نيكل - آلومينا در حمام سولفات نيكل
74
آبكاري كامپوزيتي نيكل - كاربيد سبليسيم در حمام سولفامات نيكل
75
آبكاري كامپوزيتي نيكل كاربيدسيليسيم با استفاده از ذرات آسياكاري شده ي SIC
76
آبكاري كرم سخت سطح فولاد نتيريده
77
آبكاري نيكل بر روي گرافيت
78
آبكاري نيكل بطريقه الكترولس روي آلومينيم
79
آبكاري نيكل و نانو پودر سراميكي به روش هاي DC و Pulse
80
آبكافت آنزيمي مواد ليگنوسلولزي : ارزيابي منابع داخلي
81
آبگرم كن خورشيدي
82
آبگرمكن خورشيدي با گردآور پارا بوكبل
83
آبگرمكن دو كاوه
84
آبگيري متانول از مخلوط آب و متانول با استفاده از فرآيند جداسازي غشايي تراوش تبخيري
85
آبنماي AC
86
آبنماي خورشيدي (طراحي و ساخت شارژر و سيستم حفاظتي )
87
آبهاي دره نجف آباد
88
آبياري خوزستان از بعد از اسلام تا پايان دوره قاجار
89
آبياري هوشمند
90
آپارتچي هاي سينما
91
آپانديسيت حاد در كودكان (تا 12 سال ) و بررسي آن در بيمارستان پورسينا
92
آپانديسيت هائيكه در اثر كرمهاي روده ايجاد ميشود
93
آپتا حسگرهاي عامل دار شده با نانو ذرات: استراتژي جديدي براي تشخيص برخي تركيبات مهم زيستي و تشخيص زودهنگام سرطان كبد
94
آپتاحسگر الكتروشيميايي فوق حساس بدون برچسب بر پايه ي گرافن دوپ شده با نيتروژن براي تشخيص ويروس هپاتيت سي
95
آپتاسنسور الكتروشيميايي مبتني بر نانو‌ذرات جهت تشخيص آميلورايد
96
آپوكاليپس در سينما
97
آپوكاليپس در سينما
98
آت اكولوژي، خصوصيات و پراكنش گونه آتريپلكس و روسيفرا در استان اصفهان
99
آتش مقدس در هنرايران : دوران اسلامي
100
آتش نشاني سانتريفوژ دو مرحله اي
101
آتش نشاني: طراحي مركز آتشنشاني شهر خرمشهر
102
آتشكاري كنترل شده در معدن گرافيت خرمدره ، خليفه لو
103
آتول فوگارد و تحليل نمايشنامه سلام و خداحافظ
104
آتوماتاهاي يادگيرسلولي
105
آتوماسيون اصلاح وزن و استاندارد سازي خطوط توليد قطعات پليمري
106
آثار 6 هفته تمرين مقاومتي با محدوديت جريان خون بر پاسخ هاي هورموني در مردان جوان تمرين نكرده : مقايسه تكرار و حجم جلسات تمرين
107
آثار 8 هفته تمرين مقاومتي هيپوكسيك و نورموكسيك و هيپوكسي استراحتي بر عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبيعروقي در مردان با اضافه وزن
108
آثار 8 هفته تمرين همزمان مقاومتي و هوازي بر سطوح بزاقي اينترلوكين 21 و كورتيزول ،كيفيت خواب و كيفيت زندگي در زنان يائسه ي مبتلا به سرطان سينه
109
آثار 8 هفته تمرين همزمان مقاومتي و هوازي بر سطوح بزاقي فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا و تستوسترون در زنان يائسه ي مبتلا به سرطان سينه
110
آثار 8 هفته تمرين هوازي و مصرف عرق آرتيشو بر سطوح چربي كبد و سطوح سرمي ALT و AST در زنان چاق يا داراي اضافه وزن مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
111
آثار آرايـش‌ تمرين و كانون توجه در اكتـساب و يادگيري پرتاب دارت
112
آثار اجتماعي باور به معاد از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه با تأكيد بر تفسير نمونه و شرح ابن ابي الحديد
113
آثار اجتماعي، اقتصادي و كالبدي سد داريان بر جوامع روستايي منطقه اورامان، زاگرس شمالي
114
آثار اجراي قوانين كارگري و كارفرمايي در مناطق ويژه اقتصادي ايران
115
آثار استفاده از مواد اصلاحي و تيمارهاي مختلف آبياري براي احياي مناطق نيمه خشك
116
آثار اعتبارات خرد بر كاهش فقر روستايي
117
آثار اعتبارات خرد بر كاهش فقر روستايي
118
آثار اقتصاد سياسي مبتني بر نفت بر امنيت ملي ايران
119
آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت برنظام مالياتي
120
آثار انعطاف پذيري تقاضا در بهبود عملكرد بازار برق در سيستمهاي قدرت تجديدساختاريافته
121
آثار باستاني شهر قم
122
آثار باستاني و جاذيه هاي گردشگري استان كرمانشاه
123
آثار باستاني و جهانگردي شهرستان قاين
124
آثار باقي مانده آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي خاك در مراتع شهرستان فريدن
125
آثار برهم كنش الكترون - فونون تحت مدل هولشتاين روي جذب نوري نانو لوله هاي كربني
126
آثار برهم كنش الكترون الكترون روي هدايت الكتريكي - نانو نوار آرمچير
127
آثار پيش سرمايش و سرمايش بر پاسخ هاي عصبي، فيزيولوژيكي و عملكردي دانشجويان دختر دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
128
آثار پيشگيرانه دو پروتكل تمرين استقامتي تداومي و تناوبي بر بيان ژنهاي گلكتين- 3 و استئوپونتين ميوكارد در رت هاي ويستار پس از ابتلا به انفاركتوس قلبي
129
آثار تجزيه عراق بر وا گرايي قومي در ايران (مطالعه موردي: كردستان ايران)
130
آثار تجهيزات ورزشي تعديل‌شده بر فرايندهاي يادگيري حركتي كودكان
131
آثار تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب با درآمد متوسط رو به بالا
132
آثار تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب با درآمد متوسط رو به بالا
133
آثار تحولات جمعيتي كشور بر تقاضا براي ارائه خدمات سالمندي از سوي صندوق تامين اجتماعي ﴿ با استفاده از مدل prost)
134
آثار تربيتي باور به معاد بر اساس تفسير تسنيم و تفسير في ظلال القرآن
135
آثار تربيتي حضور مادران در كنار فرزندان
136
آثار تغذيه دانه سورگوم جارويي فرآيند شده بابخار بركيفيت شير و عملكرد گاوهاي شيري
137
آثار تغيير اقليم بر منابع آب سطحي و زيرزميني توسط مدل جامع هيدرولوژيك هيدروژئوسفر در دشت همدان-بهار
138
آثار تغيير جنسيت در روابط مالي زوجين و والدين با فرزندان
139
آثار تقابل عوضين در عقود معاوضي با نگاهي به كنوانسيون بيع بين المللي
140
آثار تمرين سرعتي و مقاومتي با دو ترتيب متاوت در صبح و بعداظهر بر پاسخ حاد هورمون رشد در كشتي گيران
141
آثار تمرين مقاومتي حاد بر شاخصهاي بيوشيميايي )cTnT , cTnI, CK-MB( آسيب ميوكارد در دختران غير ورزشكار
142
آثار تمرين مقاومتي، استقامتي و مصرف عصاره سير بر برخي ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در رتهاي نر ويستار مبتلا به سندروم - متابوليك
143
آثار تمرينات يكپارچه شناختي حركتي بر نوروتروفين هاي مغزي و...
144
آثار تنش كمبود آب بر خصوصيات فيزيولوژيك، شاخص هاي رشد، كارايي مصرف آب و ميزان اسانس و تركيبات آن در گونه هاي آويشن
145
آثار توزيعي مخارج بهداشتي دولت مطالعه بين استاني ﴿1388-1379﴾
146
آثار تيمارهاي مختلف بر شكست خواب و جوانه زني بذر انار
147
آثار جهاني شدن بر حقوق رقابت تجاري
148
آثار جهاني شدن بر زنان شهر بابل
149
آثار حاد ترتيبهاي متفاوت تمرين همزمان استقامتي پر شدت -قدرتي بر سطوح تستوسترون در مردان جودوكار
150
آثار حاد تمرين هاي هوازي تناوبي وتداومي بر FMD ، فشار خون ونيم رخ چربي درزنان مبتلا به پيش پرفشارخوني
151
آثار حاد تمرين هوازي و هيپوكسي تناوبي بر فشار خون و اركسين A در مبتلايان به پيش پرفشار خوني
152
آثار حاد تمرينات مقاومتي با محدوديت جريان خون بر فشار خون و شاخص فشار پايي- بازويي (ABI ) در زنان يائسه مبتلا به پرفشار خوني
153
آثار حاد دو روش تمريني دوي تناوبي هوازي وتمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ چربي واشتها درمردان داراي اضافه وزن
154
آثار حاد فعاليت تناوبي بر شدت وفعاليت مقاومتي بر سطوح نيتريك اكسايد وفشارخون درزنان مبتلا به پيش پرفشاري خون
155
آثار حاد فعاليت مقاومتي در شرايط هايپوكسي و نورموكسي بر سطوح گرلين و ابستاتين در دختران دانشجو
156
آثار حاد كشش ايستا وPNF بر حداكثر گشتاورنيروي درون گرا وعملكرد چابكي مردان فوتساليست شهرستان كرمانشاه
157
آثار حاد و مزمن مصرف مكمل كوآنزيم Q10 بر لاكتات دهيدروژناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز
158
آثار حاد و مزمن مصرف مكمل كوآنزيم Q10بر پاسخ كراتين كيناز پس از فعاليت هوازي وامانده ساز
159
آثار حاد ومزمن تمرين تناوبي شديد بر سطوح تستوسترون ، كورتيزول ونيمرخ چربي دركودكان چاق وداراي اضافه وزن
160
آثار حاد يك وهله تمرين همزمان بر بيان ژن ILB, TNF ,IL10 درلكوسيت زنان سالم وبيماران ديابتي نوع 2
161
آثار حضور ميدان مغناطيسي روي نوسانات جمعي الكترون ها در شبكه نانو نوار آرمچر كربني و آرمچر برن نيتريد
162
آثار حقوق مالكيت فكري و انتقال تكنولوژي بين المللي با تاكيد بر حق توسعه كشورها
163
آثار حقوقي تحريم هاي بين المللي بر تداركات در صنعت نفت ايران
164
آثار حقوقي ضمانت
165
آثار حقوقي نسبت خارج از نكاح
166
آثار خويش آميزي و تنوع جمعيت F2 برخي هيبريدي هاي فلفل دلمه اي
167
آثار زوال رابطه ي قراردادي
168
آثار سو مواد مخدر در خانواده
169
آثار سوء كامپيوتر در كودكان
170
آثار شركت در نماز جماعت بر رشد اجتماعي دانش آموزان
171
آثار شش هفته مكمل خوراكي آب هيدروژن بر تغييرات لاكتات دهيدروژناز و سوپراكسايد ديسموتاز ناشي از كوفتگي عضلاني تاخيري در مردان قايقران
172
آثار علم وحكمت از منظرقرآن ونهج البلاغه
173
آثار عملكردي و رفاهي ناشي از تغيير در مولفه هاي آب و هوايي و پيش بيني اثرات آن بر محصولات كشاورزي منتخب مطالعه موردي استان هرمزگان
174
آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي (وين 1980)
175
آثار فقهي و حقوقي اذن
176
آثار قطبش اسپيني روي رفتار فركانس پذيرفتاري باري شبكه نانو لوله برن نيتريد وصفحات برن نيتريد
177
آثار كوتاه‌مدت و بلند‌مدت مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير و تكنولوژي بر توسعه پايدار
178
آثار گناه در روابط همسران از منظر قرآن و روايات
179
آثار ماتيس و تاثير وي از هنر شرق
180
آثار مخارج دولت بر اقتصاد منطقه : مطالعه موردي " استان اصفهان ﴿1388- 1385﴾" ﴿استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي﴾
181
آثار ملاحظات امنيتي بر سياست انرژي ايالات متحده آمريكا در منطقه ي خليج فارس (مطالعه موردي : دوره ي رياست جمهوري باراك اوباما)
182
آثار موجود زبان پهلوي
183
آثار نا متقارن نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت كالاهاي تجاري در ايران
184
آثار نظري و عملي تفكر و تعقل از ديدگاه قرآن كريم
185
آثار نماز بر سلامت جسم و روح از منظر قرآن و سنت از ديدگاه طب
186
آثار نوع وشدت انقباض هاي ارادي با دوره هاي ريكاوري مختلف بر توان وحداكثر نيروي گشتاور دردختران تمرين كرده جوان
187
آثار هشت هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل استويا بر كيفيت زندگي، سطوح مقاومت به انسولين و نيمرخ چربي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
188
آثار و احكام فقهي روابط زن و مرد نامحرم
189
آثار و احوال سخن سراي جامع قرن سيزدهم هجري ميرزا حبيب الله قاآني شيرازي
190
آثار و بازمانده هاي هنري انسان در فلات ايران پيش از تاريخ
191
آثار و پيامدهاي بدعت هاي (تحريف )ايجاد شده در عزاداري در عصر صفوي
192
آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم كنث والنز
193
آثار و سوابق تاريخي، اوضاع جغرافيائي، لغات، آداب و رسوم ضرب المثل هاي معروف بروجرد
194
آثار يخچالهاي طبيعي كهك
195
آثار يكسان سازي نرخ ارز بر رشد محصولات كشاورزي
196
آثاربرهمكنش الكترون - فونون تحت مدل هولشتاين روي جذب نوري نانولوله هاي كربني
197
آثارحاد فعاليت مقاومتي درشرايط هايپوكسي ونورموكسي بر سطوح هورمون رشد ولاكتات درمردان ورزشكار
198
آثارحقوقي حق شرط كلي و غيرقانوني باتكيه برعملكرددولت هاوآراء قضايي بين المللي
199
آثارقراردادنسبت به اشخاص ثالث درحقوق ايران،اصول قراردادهاي تجاري بين الملل واصول حقوق قراردادهاي اروپا
200
آجرهاي عايق
201
آخرت از ديدگاه نهج البلاغه و مقايسه آن با دين يهود
202
آخرت شناسي در اديان قديم و جديد
203
آخرين درمان درباره لوسمي ها
204
آخرين قضيه فرما
205
آداب سخن گفتن در قرآن كريم با تكيه بر مباحث اخلاقي
206
آداب سلوك و رياضت در مثنوي مصيبت نامه و منطق الطير عطار
207
آداب سوگواري در ايل بختياري
208
آداب معنوي خوشنويسي
209
آداب معنوي در تعليم هنر خوشنويسي با توجه به فتوت نامه ها و رسالات
210
آداب مهمان نوازي در فرهنگ شيراز
211
آداب و آيين و باورها در اشعار نيما يوشيج
212
آداب و آيين و باورها در اشعار نيما يوشيج
213
آداب و اخلاق ملت لبنان
214
آداب و رسوم ، باورها و اعتقادات مردمان تاتي زبان وفس
215
آداب و رسوم اجتماعي در سياست گذاري فرهنگي امام علي ﴿ع﴾
216
آداب و رسوم روستاي سيجاوند
217
آداب و رسوم شيعي در عصر صفويه در آثار سفرنامه نويسان خارجي
218
آداب و رسوم شيعي عصر قاجار در خلال سفرنامه ها
219
آداب و رسوم گذشته روستاهاي دهستان زارم بخش هزار جريب از توابع شهرستان نكاء
220
آداب و رسوم مردم رامهرمز
221
آداب و رسوم مردم شهرستان دزفول
222
آداب و رسوم و پراكندگي جغرافيايي اعراب خوزستان
223
آداب و رسوم و صنعت جوشقان قالي
224
آداب و روش تبليغ دين از ديدگاه قرآن
225
آداب وآيين و باورها در اشعار نيما يوشيج
226
آداب وباورهادرشعرخراساني (رودكي سمرقندي،فرخي سيستاني،منوچهري دامغاني)
227
آداب ورسوم ازدواج درروستاي طاق دامغان
228
آداب ورسوم ازدواج درشهرديباج
229
آدم قانون
230
آدمك
231
آراء فقه الحديثي كليني در الكافي
232
آراء متفكران در باب هنر
233
آراء متفكران در باب هنر
234
آراء و احوال و سخنان احنف بن قيس
235
آراء و افكار مكتب طبيعت گرا
236
آراء و عقايد بر تراندراسل فيلسوف و رياضي دان معاصر انگليسي
237
آراء و عقايد برتراندراسل فيلسوف و رياضي دان معاصر انگليسي
238
آراءاتين ژيلسون درباره ي نقاشي به انضمام ترجمه ي فصول مربوط به نقاشي از كتاب "Painting and Reality"
239
آراءالكوفيين مع البيان من ديوان المتنبي في شرحه
240
آراستگي نوك ترك در مدل‎سازي شكست ترموالاستيك با استفاده از روش المان‎محدود توسعه‎يافته
241
آرام سازي ترافيك در محلات مسكوني
242
آرام سازي ترافيك در محلات مسكوني
243
آرام سازي ترافيك شهر سيرجان نمونه موردي خيابان قدس
244
آرام سازي خيابان پاسداران ايلام با رويكرد طراحي خيابان مشترك شهري
245
آرامش با تجريد فرم هاي بصري
246
آرامش بخشي زن در قرآن و بررسي مباني آن
247
آرامش روان از منظر قرآن و روايات، موانع و راهكارها
248
آرامشكده كوهستاني فرحزاد با تاكيد بر ضرورت ارتقاي نقش آب و طبيعت در زندگي امروز شهر
249
آرامم به بوي مهر مادر
250
آرانگاري و تجزيه و تحليل ماهور يحيي خان زرينچه
251
آراي تفسيري مجاهدبن جبر مكي درتفسير طبري
252
آراي خاص فقهي محقق اردبيلي
253
آرايش بندي چند عاملي در صفحه حول منبع نامعلوم با استفاده از كنترل مرزي معادله حرارت
254
آرايش بهينه ميخ‌كوبي در پايداري ديوارهاي حائل
255
آرايش پرواز ماهواره با قابليت تجديد ساختار ناشي از عيب حسگرهاي وضعيتي
256
آرايش حركتي شناورها و زيردريايي هاي خودگردان
257
آرايش سيستم هاي چند عامله با استفاده از كنترل يادگير با تكرار
258
آرايش مناسب گره‌ها در شبكه‌ها‌ي حسگر بي‌سيم
259
آرايش يافتگي و شناسايي آن در فيلم دمشي پلي اتيلن : نقش پارامترهاي فرايند
260
آرايش‌بندي عامل‌ها با استفاده از يادگيري تقويتي در محيط‌هاي رقابتي
261
آرايه شناسي ماهي لوتك دهان بزرگ ﴿Cypring macrost Heckel,1843﴾ ولوتك دهان كوچك﴿Cyprinion kais Heckel,1843﴾ در حوضه رودخانه كرخه و رودخانه گدار خوش در استان ايلام
262
آرايه ها در مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي و ارائه طرح بازسازي سردر عاليقاپو و احياء تزئينات آن
263
آرايه ها در مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي و ارائه طرح بازسازي سردر عاليقاپو و احياء تزئينات آن
264
آرايه هاي ادبي (بديع) در شعر كردي كلهري با تاكيد بر ديوان سيديعقوب ماهيدشتي ، شاكه و خان منصور، شاهنامه الماس خان كندوله اي و شامي كرمانشاهي
265
آرايه هاي ادبي در ديوان قصايد قوامي رازي (با تاكيد بر عناصر صورخيال )
266
آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه
267
آرايه هاي بديعي در غزليات قاسم انوار
268
آرايه هاي فازي با بيم قابل كنترل توسط ولتاژ
269
آرايه هاي فرش
270
آرايه وطلسم
271
آرايه‌هاي متعامد چند سطحي براي برآورد اثرات اصلي و اثرات متقابل معين
272
آرتور آدامف و تحليل نمايشنامه همانطور كه بوده ايم
273
آرتور ميلر
274
آرتور ميلر و نمايشنامه همه پسران من ، طرح يك صحنه از نمايش و ماكت آن
275
آرتورميلروكارگرداني نمايشنامه همه پسران من
276
آرش
277
آرش شپواتير "نقد و بررسي اسطوره آرش "
278
آرشيو دانشگاه هنر اصفهان
279
آركئو.متري سفال جلينگي بر اساس مطالعات مينرالوژيك در سيستم سيليسيم - كلسيم - منيزيم
280
آركه¬تايپ ها در فرايند برندينگ: مطالعه موردي آركه تايپ (عاشق) در سه برند: شنل، نسكافه، استي لادر
281
آركي تايپ سفر در آثار روائي سهروردي
282
آرمان شهر اسلامي ﴿ با تاكيد بر ابعاد فيزيكي، فرهنگي، اجتماعي﴾
283
آرمان شهر در آثار اميرخسرو دهلوي باتكيه بر هشت بهشت و آيين اسكندري
284
آرمان گرايي در شعر حميد مصدق
285
آرمان و انديشه باستان گرايي در متون تاريخي ايران از انقلاب مشروطه تا آغاز روي كارآمدن رضاشاه
286
آرمان و هنر فردوسي در شاهنامه
287
آرمانشهر افلاطون و مقايسه آن با آرمانشهر ايران اسلامي
288
آرمانشهر درآثار ناصرخسرو
289
آرنز - منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار
290
آرنز منظم بودن جبرهاي حاصل از نرم هاي تنسوري
291
آرنز منظم پذيري عملگرهاي دو خطي كراندار و ميانگين پذيري دوگان دوم جبرهاي باناخ
292
آروماتيزه كردن اكسيداسيوني مشتقات 7- آريل - 9، 10 ،11 ، 12- تتراهيدرو - 6 H -كرومنو {4 ، 3-B} كينولين -6 ،8- دي اون ها
293
آروماتيك زدائي از برش هگزان (+C6 )با روش تقطير استخراجي
294
آريتمي هاي بطني در زمينه انفاركتوس ميوكارد و ايسكمي
295
آريتمي هاي قلبي فيزيولوژيك مرتبط با سن در برخي از گوسفندان دنبه دار ايراني
296
آريل دار كردن تيوفنل ها و فنل ها با استفاده از كاتاليزور مس بر روي بستر ام سي ام 41 عاملدار شده با تري متوكسي(3-{اكسيران-2-ايل)متوكسي}پروپيل)سيلان و متفورمين
297
آزاد سازي بخش كشاورزي: آثار اقتصادي حذف سوبسيد نهادهاي مطالعه موردي سيب زميني
298
آزاد سازي تجارت- تعديل ساختار بودجه دولت (مورد حذف. كاهش تعرفه هاي تجاري) (72-1343)
299
آزادسازي پتاسيم از برخي كاني هاي ميكايي تحت تاثير چند اسيد آلي و ريز و سفر يونجه
300
آزادسازي در توسعه پستي
301
آزادسازي فلزات سنگين از رسوبات لايروبي شده ي تالاب انزلي تحت شرايط گزينه هاي مختلف دفع
302
آزادسازي كنترل شده سموم علفكش توسط هيدروژل ها
303
آزادگي و ادب اعتراض در شعر عطّار
304
آزادي
305
آزادي اجتماعي از ديدگاه قرآن و مقايسه‌ي آن با فرهنگ غرب
306
آزادي انديشه در سيره معصومين ﴿ع﴾
307
آزادي بيان از ديدگاه امام علي عليه السلام با محوريت نهج البلاغه
308
آزادي در فلسفه كانت
309
آزادي در نظر ژان پل - سارتر
310
آزادي مشروط و اعمال آن در حبس ابد
311
آزادي مشروط واعمال آن در حبس ابد
312
آزادي و تربيت
313
آزاديهاي عمومي در اسلام و مقايسه آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر
314
آزار و اذيت محل كار: نقش بازدارنده رهبري تحول آفرين و ويژگي هاي اصلي شغل (مورد مطالعه : واحدهاي ستادي شركت مخابرات ايران)
315
آزار و اذيت محل كار: نقش بازدارنده رهبري تحول آفرين و ويژگي هاي اصلي شغل (مورد مطالعه: واحدهاي ستادي شركت مخابرات ايران)
316
آزمايش آب
317
آزمايش الهي از ديدگاه امام علي (ع ) در نهج البلاغه
318
آزمايش بر روي آب شهركرد
319
آزمايش تجربي دهانه ورودي موتور با شكل S
320
آزمايش دام استان يزد با محوريت دامداري صنعتي
321
آزمايش روي صفحات FRP استفاده شده در سازه هاي دريايي
322
آزمايش شكست بر روي استخوان فشرده و بررسي تاثير ميكرو ساختار در شكست
323
آزمايش شكست روي قطعه اي با ترك مركزي
324
آزمايش عملي و شبيه سازي فرآيند فورج حالت نيمه جامد آلياژ AL6061
325
آزمايش فكري در علم به مثابه مدل سازي ذهني(بررسي آراي نانسي نرسسيان)
326
آزمايش قابليت اطمينان
327
آزمايش كشش اجسام در حرارت هاي مختلف
328
آزمايش گيربكس
329
آزمايش مبدل حرارتي بستر سيلان چرخشي
330
آزمايش مدل جهت بررسي پايداري و پاسخ سكوي پايه كششي ستاره دريايي به امواج دريا
331
آزمايش مودال تجربي و تبديلات موجك در سامانه پايش سلامت سازه ها
332
آزمايش مودال تجربي وتبديلات موجك در سامانه پايش سلامت سازه ها
333
آزمايش هاي عاملي با پاسخ هاي گسسته
334
آزمايش و تخمين طول عمر عايق ترانسفورماتور مبتني بر تنش هاي الكتريكي - حرارتي و ارائه مدل قابليت اطمينان آن
335
آزمايش و تكميل مبدل بستر شناور چرخشي و بررسي مكان دمنده هاي هوا
336
آزمايش و شبيه سازي آوادرخش در فركانسهاي پايين توسط كوبش سيال
337
آزمايشگاه تحقيقاتي احتراق مطالعه احتراق تك ذره آلومينيوم و محاسبه زمان سوزش
338
آزمايشگاه جدا سازي و شناسايي تركيبات آلي
339
آزمايشگاه جدا سازي و شناسايي تركيبات آلي فنول
340
آزمايشگاه جداسازي و شناسايي مواد آلي
341
آزمايشگاه راه دور
342
آزمايشگاه شيمي كارخانه لبنيات
343
آزمايشگاه كنترل خاك و كودهاي شيميايي موسسه تحقيقات آب و خاك
344
آزمايشگاه كنترل كيفيت مجتمع پتروشيمي خراسان
345
آزمايشگاه مجازي تحليل جت آب
346
آزمايشگاه مجازي تحليل جريان درو نتوري متر
347
آزمايشگاه مصنوعي براي ايجاد و مقايسه الگوريتمهاي يادگيري از صفر
348
آزمايشگاه معماري كامپيوتر
349
آزمايشگاه هيدروليك صنعتي (راه اندازي و تدوين دستورالعمل )
350
آزمايشگر كامپيوتري رله هاي جريان زياد و زمين استاتيك و ديجيتال
351
آزمايشگر كنتور مشتركين مراكز تلفن EMD
352
آزمايشهاي بر جاي مكانيك سنگ در سد پارسيان مسني
353
آزمايشهاي ماسه و بررسي چند نمونه از ماسه هاي ايران
354
آزماينده برد TX
355
آزمودن چند روش اسپكتروشيميايي براي تعيين آرسنيك در آب آشاميدني شهر رفسنجان (Linum usitatissimum L.)
356
آزمودن چند روش الكتروشيميايي براي تعيين آرسنيك در آب آشاميدني شهر رفسنجان
357
آزمون آني براي تشخيص microRNA مبتني بر پروكسي DNAzyme كافته
358
آزمون الكترونيكي
359
آزمون الگوي هكشر-اهلين با رويكرد ساختار شبكه بين الملل طي دوره زماني 2012-2000
360
آزمون امنيتي مبتني بر مدل براي سامانه هاي بي درنگ با استفاده از شبكه هاي پتري زماني
361
آزمون انقباضي براي واريانس توزيع نرمال تحت تابع زيان نامتقارن
362
آزمون براي مقايسه ميانگين ها تحت ناهم واريانسي
363
آزمون بيز تجري براي ميانگين توزيع نرمال
364
آزمون بيزي ريشه واحد در مدل هاي واريانس ناهمگن شرطي با استفاده از روش هاي MCMC
365
آزمون پذير ساختن يك پردازنده كم دستور به وسيله يكي از روشهاي پويش
366
آزمون تئوري هاي رفتار مالي با استفاده از ثبات و روند عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384- 1375
367
آزمون تجربي از نامساوي بل با استفاده از تجزيه كننده تغيير زمان
368
آزمون تجربي الگوي يادگيري سرمايه گذار از اعلام سودهاي فصلي و سالانه در شرايط عدم اطمينان: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
369
آزمون تجربي كارايي بورس اوراق بهادار تهران
370
آزمون جديد براي فرض مقابل چتري و فاصله اطمينانهاي همزمان مربوط به آن
371
آزمون دوجمله اي
372
آزمون رابطه بين نرخ تسهيلات بانكي و نرخ تورم و بررسي تاثيرات قانون منطقي كردن نرخ تسهيلات بانكي در اقتصاد ايران
373
آزمون ريشه واحد براساس برآورد درست نمايي ماكزيمم غير شرطي مدلهاي اتورگرسيو - ميانگين متحرك
374
آزمون علامت با استفاده از طرح‌هاي نمونه‌گيري بر مبناي رتبه
375
آزمون عملكردي مدار هاي آنالوك و سيگنال مختلط
376
آزمون عملكردي مدارهاي آنالوگ و سيگنال مختلط
377
آزمون غير مخرب التراسونيك بر روي نمونه هاي كامپوزيتي تحت اثر ضربه با انرژي هاي مختلف
378
آزمون غير مخرب براي تشخيص نقص مدارهاي مايكرواستريپ با استفاده از بررسي ميدان هاي نزديك
379
آزمون فاز جهت كشف آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي
380
آزمون فرض
381
آزمون فرض آماري بر اساس آنتروپي و كاربردهاي آن
382
آزمون فرض استقلال در جداول رسته اي دو طرفه با استفاده از تشكيل ناحيه باورپذير همزمان بيزي براي اثر متقابل
383
آزمون فرض استقلال در جداول رسته اي دو طرفه بااستفاده از تشكيل ناحيه باور پذير همزمان بيزي براي اثرات متقابل
384
آزمون فرض بيزتجمعي درمدل هاي رگرسيون دوجمله اي باتوزيع هاي پيشين انتگرال
385
آزمون فرض بيزي با آماره هاي ناپارامتري
386
آزمون فرض توزيع نمايي با استفاده از معيار كولبك-لايبلر بر اساس تابع بقا
387
آزمون فرض خطي بودن بردارهاي ميانگين با بعد بالا با ماتريس كواريانس نامساوي
388
آزمون فرض خطي بودن بردارهاي ميانگين با بعد بالا با ماتريس كوواريانس نا مساوي
389
آزمون فرض ها و كنترل كيفيت آماري در نرم افزار اكسل
390
آزمون فرض هاي آماري و انتخاب مدل مناسب بر اساس چگالي هاي شرطي
391
آزمون فرض هاي بيز ناپارامتري
392
آزمون فرض وآزمون نسبت احتمال دنباله اي فازي
393
آزمون فرضيه هاي هم زماني
394
آزمون قر ض چندگانه و كاربردهاي آن
395
آزمون كارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فيلتر
396
آزمون كارايي"تئوريهاي برخاسته از زمينه"در معماري به سوي متر يك كردن مفاهيم كيفي
397
آزمون كاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي شهري
398
آزمون كولموگروف-اسميرنوف تعميم يافته
399
آزمون مدل LCAPM با استفاده از معيار‌هاي منتخب نقد شوندگي در بورس اوراق بهادار تهران
400
آزمون مدل توزيع شده ي زبان هاي مدل سازي شيء بنياد
401
آزمون مدل مبتني بر عمل در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان در شهر دبي در سال تحصيلي 91-90
402
آزمون مدل هاكمن- الدهام در پالايشگاه اصفهان
403
آزمون مديريت سود از طريق اقلام تعهدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
404
آزمون مسير صوتي مشتركين سوئيچ آ تي ام
405
آزمون ميانگين توزيع نرمال برپايه ي داده هاي نادقيق
406
آزمون ناپارامتري براي پيش بيني اثرات طولاني با همبستگي پايدار
407
آزمون ناپارامتري نيكويي برازش كلاس توزيع...
408
آزمون ناپارامتريك و كاربرد آن با نرو افزار اس پي اس اس
409
آزمون ناهمساني واريانس و همبستگي فضايي در مدل رگرسيوني پانلي با مولفه هاي خطاي يك طرفه
410
آزمون نسبت احتمال دنباله اي تصادفي : نظريه و كاربرد
411
آزمون نسبت نيكويي برازش براي توزيع لاپلاس
412
آزمون نظريه برابري قدرت خريد در برابري پول ايران با پول منتخبي از شركاي تجاري همسايه
413
آزمون نظريه برابري قدرت خريد دركشورهاي ايران و امارات متحده عربي
414
آزمون نفوذپذيري برنامه‌هاي كاربردي تحت وب در مقابل حمله‌ي xss به كمك فازينگ تكاملي
415
آزمون نيكويي برازش بر اساس نسبت درستنمايي تجربي جك نايف شده
416
آزمون نيكويي برازش براي برخي توزيع‌ هاي چوله يك و چند متغيره
417
آزمون نيكويي برازش براي توابع مفصل
418
آزمون نيكويي برازش جديد براي برخي از توزيع هاي يك متغيره
419
آزمون نيكويي برازش دقيق براي خانواده توزيع هاي شكل- مقياس تحت سانسور نوع دوم
420
آزمون نيكويي برازش و استقلال بر اساس انتروپي و كاربردها
421
آزمون نيكويي پرازش براي مدل هاي ضربي
422
آزمون هاي آماري
423
آزمون هاي آماري ناهمسانگردي براي بافت هاي زمخت، كاربردي بر ماموگرافي ديجيتال با ميدان كامل
424
آزمون هاي استقلال در جدول هاي توافقي بر اساس معيار واگرايي في
425
آزمون هاي استوار در مدل رگرسيون لجستيتك
426
آزمون هاي استوار در مدل هاي خطي تعميم يافته با پاسخ هاي گم شده
427
آزمون هاي اوليه در تحليل مميزي
428
آزمون هاي بوت استرپ براي برابري ميانگين ها و واريانس ها
429
آزمون هاي تشخيص ساختار غير خطي در سري هاي زماني
430
آزمون هاي جايگشتي استوار براي دو نمونه اي ها
431
آزمون هاي جايگشتي استوار مجانبي و دقيق
432
آزمون هاي جايگشتي پايا براي ضرايب رگرسيون و همبستگي
433
آزمون هاي جايگشتي توزيع تي استيودنت نمونه خورد شده
434
آزمون هاي جايگشتي در تحليل نقطه اي تغيير
435
آزمون هاي شرطي دقيق مونت كارلو براي مدلهاي خطي و لجستيك
436
آزمون هاي غير مخرب
437
آزمون هاي غير مخرب (NDT)
438
آزمون هاي غير مخرب و كاربرد آ»ها در جوشكاري
439
آزمون هاي غير مخرّب مناسب براي توربين بخار
440
آزمون هاي فرض روش هاي ناپارامتري
441
آزمون هاي فرض ها وپرتوان ترين آزمون هاي يكنواخت
442
آزمون هاي ناپارامتري
443
آزمون هاي ناپارامتري براي ترتيب هاي تصادفي در مسائل دو نمونه اي
444
آزمون هاي ناپارمتري و كاربردهاي آن
445
آزمون هاي نيكويي بر ارزش براساس شاخص هاي درآمد و مقايسه ي آن با روش هاي متداول ديگر , testing goodness of fit based on indices of income and compare it with other conventional methods
446
آزمون هاي نيكويي برازش بر مبناي آنتروپي
447
آزمون هاي نيكويي برازش براي توزيع نرمال چوله
448
آزمون هاي نيكويي برازش براي توزيع نرمال -چوله
449
آزمون هاي نيكويي برازش براي داده هاي سانسور شده ي پيش رونده ي نوع دوم
450
آزمون هاي هم انباشتگي در سريهاي زماني نامانا
451
آزمون هاي همبستگي
452
آزمون همبستگي همزمان اختلال ها در سيستم معادلات رگرسيوني ظاهرا نامرتبط
453
آزمون همگني واريانس ها در چندين جامعه نرمال
454
آزمون و تحليل رفتار پاده‌اي در بورس اوراق بهادار تهران با روش FHW
455
آزمون و مقايسه عملكرد واريانس پويا و مدل‌ هاي همبستگي در برآورد ارزش در معرض خطر
456
آزمون وجود اثر كاغذ چسبنده در عوارض ارزش افزوده پرداختي به شهرداري ها در شهرهاي ايران
457
آزمون‌هاي جريان جانبي مبتني بر فانوس‌هاي مولكولي پايدار شده به وسيله G-quadruplex جهت تشخيص نوكلئيك اسيد ويروسي
458
آزمون‌هاي دو نمونه‌اي با ابعاد بالا
459
آزمون‌هاي شناسايي براي سري‌هاي زماني غيرسببي با واريانس نامتناهي
460
آزمون‌هاي هم‌زمان براي مجموعه داده‌هاي بعدبالا
461
آزمون‌هايي براي تفاضل متوالي چندك‌ها
462
آزمونهاي آماري وطرح هاي عاملي درs-plus
463
آزمونهاي جايگشتي در تحليل نقطه اي تغيير
464
آزمونهاي جايگشتي و كاربرد آن در رگرسيون
465
آزمونهاي چندگانه وروش فاصله اطمينان براي احتمال پوشش پارامترهاي توزيع دو جمله اي
466
آزمونهاي دوره اي تعيين عملكرد نيروگاه بخار
467
آزمونهاي فرض و كاربرد آن در كشاورزي
468
آزمونهاي ناپارامتري همراه با نرم افزارهاي اس پي اس اس و اس پلاس ج .2
469
آزمونهاي نيكويي برازش جديد برابر توزيع خطاي مدل اتورگرسيو
470
آزمونهايي در آمار
471
آزمونهايي درباره ي چندك هاي جامعه بااستفاده ازنمونه گيري مجموعه رتبه دار
472
آزموني براي برازش توزيع گوسين معكوس
473
آزموني براي نرمال بودن با توان يكنواخت بالا
474
آزموي نيكويي برازش دقيق براي داده هاي سانسور شده بر اساس ماكسيمم همبستگي هوفدينگ
475
آژاكس
476
آژانس پژوهش فرهنگ و تمدن سازمان ملل متحد (يونسكو)
477
آژيدهاك
478
آسانسور
479
آسانسور مينياتوري
480
آسانسور هيدروليك با ظرفيت 4 نفر
481
آسايش حرارتي ( سرمايش ) در ساختمانهاي مسكوني ،عملي : بادگير پيش ساخته
482
آسايش حرارتي (سرمايش ) در ساختمانهاي مسكوني
483
آسايش محيطي در فضاهاي باز شهري ارزيابي آسايش حرارتي در پار كهاي منتخب شهر تهران
484
آسپراسيون ريوي
485
آسپيراسيون اجسام خارجي در كودكان
486
آستان قدس رضوي در تصوير
487
آستانه ، چهارچوبي بسوي نور و معنا
488
آستانه گذار فردريكز در بلورهاي مايع نماتيك حاوي نانوذرات فروالكتريك
489
آسترهاي نرم دائمي وموارد استفاده آنها در پروتزهاي متحرك
490
آستنيت باقيمانده در زير ساختار چدن هاي سفيد ضد سايش كم آلياژ
491
آسفالت گوگردي
492
آسفالتين و روش هاي جلوگيري از رسوب آن
493
آسمان شب
494
آسمان نما در اصفهان
495
آسمانيان ،مركز توانبخشي معلولين جسمي-حركتي
496
آسمون جمعي شزطي بزاي مدل هاي سزي سماني اتورگزسيوغيز خطي با واريانس شزطي ناهمسان
497
آسي بشناسي پزشكي در تصاويرMRIبا استفاده ازمدل چند لايه مخفي ماركوف
498
آسياب
499
آسياب هاي لوله اي﴿tumbling mill)
500
آسيب DNA(ژنوتوكسيسيتي ) ناشي از به كارگيري نانو ذرات پلي اتيلن ايمين به عنوان و كتور غيرويروسي در ژن درماني سرطان با استفاده از روش camet assay , evaluation of DNA damage induced by polyethylenimine nanoparticles used in cancer gene therapy with an alkaline single cell gel electrophoresis )comet( assay
501
آسيب اجتماعي در شهر حميديه
502
آسيب پذيري اتصالات جوشي در زمين لرزه نورتريچ و نحوه مقاوم سازي آنها با توجه به ضوابط جديد آيين نامه آمريكا
503
آسيب پذيري نواحي شهري در مقابل با حملات هوايي از سنجش تا ارائه راهكار
504
آسيب ديدگي مته هاي حفاري در معدن سنگ آهن سنگان
505
آسيب سنجي اندام هاي بدن در آزمايش هاي رايج راديوگرافي شهر ياسوج
506
آسيب شناسي ، تميز كاري و مرمت درب مربوط به بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
507
آسيب شناسي آجرهاي گنبد خواجه نظام الملك در مسجد جامع اصفهان و بناي ذيقورات چغازنبيل
508
آسيب شناسي آجرهاي گنبد خواجه نظام الملك در مسجدجامع اصفهان و بناي ذيقورات چغازنبيل
509
آسيب شناسي آموزش طراحي در نظام آموزشي ايران ( از 1320 تاكنون )
510
آسيب شناسي آناليز رديف و آناليز ملوديك دستگاه شور رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند
511
آسيب شناسي آهارهاي سنتي لعابي به كار گرفته شده در كاغذ به استناد مطالعات آزمايشگاهي و منابع مكتوب
512
آسيب شناسي اجتماعي در ادبيات عرفاني (از اوايل قرن پنجم تا آخر قرن هفتم )
513
آسيب شناسي اجتماعي روابط دختر و پسر با تأكيد بر ديدگاه اسلام
514
آسيب شناسي اجتماعي مسئله حجاب و عفاف
515
آسيب شناسي اجتماعي مسئله حجاب و عفاف ﴿تحليل جامعه شناختي گرايش زنان ودختران به گرايشهاي مدرن ليبراليستي و فمينيستي و تاثير آن بر مسئله حجاب و عفاف ﴾﴿مطالعه موردي :دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر﴾
516
آسيب شناسي اجراي برنامه هاي تحول اداري از ديدگاه مديران و كارشناسان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
517
آسيب شناسي اجراي برنامه هاي تحول اداري از ديدگاه مديران وكار شناسان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
518
آسيب شناسي اجراي برنامه هاي تحول اداري از ديدگاه مديران وكارشناسان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درسال 1387
519
آسيب شناسي اجراي دوره پيش دبستاني وارائه راهكار هاي افزايش پوشش آن در شهرستان بجنورد
520
آسيب شناسي اخلاق اجتماعي در نهج البلاغه
521
آسيب شناسي اخلاقي انتظار
522
آسيب شناسي ازدواج موقت
523
آسيب شناسي استانداردهاي مديريتي استقرار يافته در سطح ستاد و مناطق شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) و تكنيكهاي نقشه شناختي فازي(FCM)
524
آسيب شناسي استراتژي¬هاي اجرا شده در شركت صنعتي نيرو محركه
525
آسيب شناسي استفاده از شيوه جهش تحصيلي براي دانش آموزان از ديدگاه دبيران متوسطه اول شهر اصفهان
526
آسيب شناسي استقرار سيستم مديريت دانش در شركت SCOMI OILTOOLS با استفاده از روش SEM ‏
527
آسيب شناسي اشتغال در بخش كشاورزي در استان يزد با رويكرد تصميم گيري چند شاخصه
528
آسيب شناسي اشتغال مادران و تاثير آن بر افسردگي فرزندان
529
آسيب شناسي اعتبارات اسنادي ( با توجه به نمونه هاي موجود در شعب بانك صادرات ايران در امارات متحده عربي )
530
آسيب شناسي اعتياد
531
آسيب شناسي اعتياد به هرزه نگاري اينترنتي و خانواده
532
آسيب شناسي افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير با استفاده از دو تكنيك درخت تصميم و قوانين وابستگي
533
آسيب شناسي اقتصادي و سياسي دولت هاي رانتير در خاورميانه، مطالعه موردي (عربستان، كويت ،قطر و بحرين)
534
آسيب شناسي الگوهاي رايج مسكن شهري با تاكيد بر توسعه پايدار (مورد مطالعه: شهر ساري)
535
آسيب شناسي الگوهاي رايج مسكن شهري با تاكيد بر توسعه پايدار (مورد مطالعه: شهر ساري)
536
آسيب شناسي الگوهاي فرهنگي رايج در ميان تماشاگران ورزش فوتبال
537
آسيب شناسي الواح فشرده در حوزه ي ادبيات فارسي ﴿بررسي عيوب الواح ادبي و شناخت روشهاي رفع نقص آنها﴾
538
آسيب شناسي الياف پشمي سياه رنگ در گليم كردستان و ارائه ي طرح مرمت
539
آسيب شناسي انتظار از منظر قرآن كريم
540
آسيب شناسي اينترنت
541
آسيب شناسي بافت در تصاوير حاصل از MRI و CT
542
آسيب شناسي بافت در فرايند هاي حفظ و مرمت نقاشي سه پايه اي با نگاهي به آثار پيشگامان نقاشي معاصر ايران
543
آسيب شناسي بتن در سدها
544
آسيب شناسي برنامه درسي انشاء در پايه ششم دوره تحصيلي ابتدايي در شهر يزد
545
آسيب شناسي برنامه درسي تفكر و سبك زندگي از نظر معلمان و دانش آموزان پايه هشتم دوره متوسطه شهرستان مهريز
546
آسيب شناسي برنامه درسي رياضي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر يزد
547
آسيب شناسي برنامه رسانه اي ماهواره از نظر ديني و اخلاقي بر افراد جامعه
548
آسيب شناسي برهم كنش جريان هاي عكاسي و نقاط عطف تاريخ معاصر ايران ( از انقلاب اسلامي تا كنون )
549
آسيب شناسي بهره برداري از سنگ‌هاي قيمتي و نيمه‌قيمتي قم
550
آسيب شناسي بهره وري نيروي انساني در ساز مانهاي دولتي بر اساس مدل سه شاخگي ﴿مطالعه موردي:سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان﴾
551
آسيب شناسي بيماران رواني و رابطه ي آن با جرم شناسي
552
آسيب شناسي بيمارستان هاي دولتي شهر اصفهان بر اساس اصول پدافند غيرعامل و ارائه راهبردهاي بهبود بخش
553
آسيب شناسي بيمه معلم استان هرمزگان با استفاده از مدل الماس تعالي
554
آسيب شناسي بيمه ي معلم استان هرمزگان با استفاده از مدل الماس تعالي
555
آسيب شناسي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت نمايشي و مقايسه ي تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي بر آسيب هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان
556
آسيب شناسي پداگوژي آواز كلاسيك غربي در ايران ﴿ 93 - 1373 ﴾
557
آسيب شناسي پزشكي در تصاوير MRI با استفاده از مدل چند لايه مخفي ماركوف
558
آسيب شناسي پزشكي در تصاوير ماوگرافي با استفاده از شناسايي اراكي الگو
559
آسيب شناسي پزشكي در ماموگرافي با استفاده از شناسايي ادراكي الگو
560
آسيب شناسي تاثير معماري معاصر بر سبك زندگي ايراني اسلامي
561
آسيب شناسي تاخيرات خريدهاي خارجي در شركت پالايش نفت اصفهان
562
آسيب شناسي تربيت بانگاهي برشخصيت شناسي ازديدگاه نهج البلاغه
563
آسيب شناسي تربيت جنسي از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان مرودشت
564
آسيب شناسي تربيت ديني در مجموعه هاي تربيت محور (مطالعه موردي، مËسسه نخبگان ميثم تمار قم )
565
آسيب شناسي تربيتي رسانه هاي ارتباطي ﴿اينترنت،تلفن همراه،ماهواره﴾دربين دانش اموزان دختر پيش دانشگاهي شهرستان كنگاور در سال تحصيلي 92-91
566
آسيب شناسي تزئينات آجر كاري مناره هاي سلجوقي اصفهان ﴿ مطالعه موردي :مناره سين ﴾
567
آسيب شناسي تسهيل تامين مالي صنايع كوچك و متوسط﴿مطالعه موردي صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان﴾
568
آسيب شناسي تشيع درانديشه امام خميني (قدس ره) و آيت الله خامنه اي مد ظله
569
آسيب شناسي تصاوير پزشكي با استفاده از نگاشت هاي ادراكي فازي
570
آسيب شناسي تعاملات اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان
571
آسيب شناسي تعاملات شوراي اسلامي شهر و شهرداري در استان لرستان
572
آسيب شناسي تعاوني هاي روستايي و راهكارهاي كارآمد نمودن آنها﴿نمونه موردي:شهرستان اصفهان﴾
573
آسيب شناسي تعريف و بررسي ماهيت بيكاري (مورد كاوي استانهاي ايران 1345 تا 1395)
574
آسيب شناسي تغييرات مديريتي (سازماني)‌پروژه و راهكارهاي كنترل آن براساس مباني استانداردهاي بين المللي مديريت پروژه
575
آسيب شناسي تفاسير علمي با تاكيد بر تفسير المنار رشيدرضا و تفسير پروتوي از قرآن آيت الله سيد محمو طالقاني
576
آسيب شناسي تفاسير موضوعي فارسي (بررسي موردي منشور جاويد، پيام قرآن و تفسير موضوعي )
577
آسيب شناسي تلفن همراه در بين دانش ‌آموزان مقطع متوسطه شهر خور
578
آسيب شناسي توسعه اقتصادي ايران از انقلاب تا كنون
579
آسيب شناسي توسعه ي كارآفريني سازمان با كاربرد روش FCM (قلمرو مطالعه: شركت آب و فاضلاب شهري استان يزد)
580
آسيب شناسي توقف فعاليت هاي صنعتي مطالعه موردي صنايع واقع در شهرك هاي صنعتي استان يزد طي برنامه سوم توسعه كشور﴿ 83-1379﴾
581
آسيب شناسي جامعه ديني در نهج البلاغه
582
آسيب شناسي جذب پروژه هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي توسط اعضاي هيأت علمي كتابداري و اطلاع رساني
583
آسيب شناسي حبس هاي كوتاه مدت و تجزيه و تحليل تطبيقي راه كارهاي جايگزين در حقوق ايران و فرانسه
584
آسيب شناسي حكومت هاي شيعه ايراني تا قرن دهم هجري
585
آسيب شناسي حوادث و شبه حوادث، تعيين عوامل انساني و سازماني به منظور ارائه راهكارها و مداخله هاي لازم در جهت افزايش ايمني شركت گاز استان اصفهان
586
آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براساس مدل شش بعدي وايزبورد
587
آسيب شناسي در بافت و توليد فرش هاي دستباف﴿مطالعه موردي فرش دستباف﴾
588
آسيب شناسي در مديريت
589
آسيب شناسي دست بافته‌هاي كاربردي عشاير بختياري به منظور مطابق سازي آن‌ها با نيازهاي امروزي
590
آسيب شناسي دموكراسي نمايندگي و ارائه راهكارهاي جايگزين
591
آسيب شناسي دنيازدگي از ديدگاه نهج البلاغه
592
آسيب شناسي دين از منظر قرآن كريم
593
آسيب شناسي ديوارنگاري براي پيش دبستاني هاي ناحيه 3 اصفهان
594
آسيب شناسي رابطه معلم و دانش آموز از ديدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه در شهرستان پارس آباد
595
آسيب شناسي راهبردهاي ياددهي- يادگيري در آموزش هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اصفهان
596
آسيب شناسي راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي شهرداري با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد: شهرداري سياهكل)
597
آسيب شناسي راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي شهرداري با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد: شهرداري سياهكل)
598
آسيب شناسي رفتار استنادي اعضاي هيات عامي دانشگاه فردوسي مشهد در استفاده از منابع چاپي و الكترونيكي , pathology citation behavior of academic staff offerdowsi university of mashhad in using print and electronic resources
599
آسيب شناسي رفتار راي دهي از منظر خطاهاي شناختي مطرح در نظريه اقتصاد رفتاري
600
آسيب شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن‌ها با عوامل فردي و روان شناختي در كاركنان پروژه‌هاي اجرايي شركت گاز استان خوزستان
601
آسيب شناسي رهبري حركت هاي اجتماعي در ايران معاصر (انقلاب مشروطيت، ملي شدن نفت، انقلاب اسلامي ايران)
602
آسيب شناسي روابط اجتماعي دانشجويان ﴿دختران و پسران﴾ در دانشگاه يزد
603
آسيب شناسي روش‌هاي تدبر در قرآن
604
آسيب شناسي ريل هاي مترو و راه آهن و ارائه راهكار پيشنهادي ايمني ريل هاي مترو در زمان تردد قطارها
605
آسيب شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائه مدلي جهت آسيب شناسي زندگي زوجين
606
آسيب شناسي زيرساختهاي جذب گردشگر در شهرستان تالش
607
آسيب شناسي زيرساختهاي جذب گردشگر در شهرستان تنكابن
608
آسيب شناسي سؤالات (صرف و نحو )آزمونهاي ورودي كارشناسي
609
آسيب شناسي ساخت و سازهاي شهري رودسر با تاكيد بر منظر شهري
610
آسيب شناسي ساختار سازمان انرژي اتمي ايران و ارائه مدل بهينه
611
آسيب شناسي سازمان آموزش و پرورش استان قم با استفاده از مدل الماس تعالي
612
آسيب شناسي سازمان تعاون روستايي استان هروزگان با استفاده از مدل الماس تعالي
613
آسيب شناسي سازماني آموزشكده قدسيه ساري در جهت رفع معضلات و مشكلات
614
آسيب شناسي سازماني بر اساس مدل شش بعدي وايزبورد مورد مطالعه: شركت ساخت هواپيماي مسافري ايران
615
آسيب شناسي سازماني دانشگاه هاي منتخب دولتي شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت سازماني و كيفيت محيط كار
616
آسيب شناسي سازماني در كتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهر اصفهان بر اساس مدل وايزبورد
617
آسيب شناسي سازماني در نظام بانكي شعب بانك ملي استان مازندران
618
آسيب شناسي سازه اي در سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
619
آسيب شناسي سازه¬اي در سازه¬هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم¬هاي فراابتكاري
620
آسيب شناسي سنتهاي اجتماعي
621
آسيب شناسي سنگ هاي تخت جمشيد و ارائه طرح مرمتي بر اساس تركيبات جديد ملات سيمان آميخته پوزولان و آهنگ (ساپا)
622
آسيب شناسي سنگ هاي سياه مجموعه پاسارگاد و پيشنهاد راه حل حفاظتي
623
آسيب شناسي سنگهاي تخت جمشيد و ارائه طرح مرمتي بر اساس تركيبات جديد ملات سيمان آميخته پوزولان و آهك ساپا
624
آسيب شناسي سوالات حديث آزمون هاي كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث ....
625
آسيب شناسي سوالات صرفي و نحوي آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد
626
آسيب شناسي سياست گذاري توسعه فناوري پيل سوختي در ايران
627
آسيب شناسي سيستم اطلاعات مديريت بانك ملت استان فارس با رويكرد سيستم اطلاعات استراتژيك
628
آسيب شناسي سيستم مديريت بر خود در ميان دانشجويان رشته مديريت دانشگاه اصفهان
629
آسيب شناسي سينماي ايران بين سال هاي 1376 تا 1384
630
آسيب شناسي سينماي ديني تاريخ گراي ايران
631
آسيب شناسي شخصيت از ديدگاه نهج البلاغه
632
آسيب شناسي شعر امروز دشتستان
633
آسيب شناسي صادرات فرش ايران
634
آسيب شناسي صنعت توريسم درماني و ارائه راهكارهاي بهبود ان استان هاي شمالي كشور
635
آسيب شناسي صنعت گردشگري با استفاده از تئوري سه شاخگي و ارائه راه كار مناسب(مورد مطالعه:منطقه آزاد قشم)
636
آسيب شناسي صنعت گردشگري با استفاده از تيوري سه شاخگي و ارايه راه كار مناسب ‌ ○ ‌ ■ ‌آسيب شناسي صنعت گردشگري با استفاده از تئوري سه شاخگي و ارائه راه كار مناسب
637
آسيب شناسي ضايعات ناشي از تبلور نمك ها در تزيينات معماري خانه تاريخي بخردي ﴿ حاج رسوليها ﴾ اصفهان
638
آسيب شناسي طرح توسعه فضاي شهري حرم حضرت زينب (س) با استفاده از تكنيك FMEA و ارائه راهبردهاي بهبودبخشي
639
آسيب شناسي طرح هادي روستا در هدايت وضعيت فيزيكي روستاها (مطالعه موردي روستاي فهرج ﴾
640
آسيب شناسي طرح هاي اماده سازي با تاكيد بر كيفيت هاي فضاي عمومي نمونه موزد مطالعه : طرح آماده سازي 93 هكتاري كوثر صفائيه
641
آسيب شناسي طلاق از ديدگاه قرآن و روايات
642
آسيب شناسي عمده ترين نقش برجسته هاي كرمانشاه و پيشنهاد راه حل هاي حفاظتي
643
آسيب شناسي عمده ترين نقش برجسته هاي كرمانشاه و پيشنهاد راه حلهاي حفاظتي
644
آسيب شناسي عملكرد، ارزيابي و شناخت سازمان مركزي دانشگاه پيام نور بر مبناي مدل EFQM
645
آسيب شناسي عوام زدگي از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه
646
آسيب شناسي عوامل مؤثر بر تأخير در پروژه هاي منطقه سه عمليات انتقال گاز ايران
647
آسيب شناسي عوامل محيطي كالبدي تسهيل كنننده جرم در بخش مركزي شهر زنجان(مورد مطالعه:بزه سرقت)
648
آسيب شناسي فرآيند تصميم گيري در بانك ملت شهر تهران سال 1392
649
آسيب شناسي فرار دختران 23 - 14 سال از خانه در سطح شهرستان گرگان
650
آسيب شناسي فراگيري ساز﴿پداگوژي﴾در موسيقي كلاسيك ايراني مطالعه موردي : ﴿تار﴾
651
آسيب شناسي فرايند انتقال فناوري در صنعت ملي نفت ايران
652
آسيب شناسي فرايند توسعه سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركتهاي دولتي (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
653
آسيب شناسي فرايند ياددهي - يادگيري در آموزش هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 92-91
654
آسيب شناسي فردي و اجتماعي هويت هاي دوجنسيتي
655
آسيب شناسي فرهنگ پوشش اسلامي حجاب( در شهر ايلام ) (يك پژوهش كيفي)
656
آسيب شناسي فرهنگي انقلاب اسلامي ايران
657
آسيب شناسي فرهنگي در ارتقاي سلامت اداري واحدهاي كسب و كار
658
آسيب شناسي فضاي مجازي و راهكارهاي كاربردي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات
659
آسيـب شناسي فقـهي ـ حقـوقي نظام هاي مالي بانك و بورس
660
آسيب شناسي قدرت از ديدگاه امام علي (ع ) با تاكيد بر نهج البلاغه
661
آسيب شناسي كار گروهي در خدمات حرفه اي حسابداري
662
آسيب شناسي كاربرد نت در موسيقي كلاسيك ايراني
663
آسيب شناسي كاركودكان روستايي درفعاليت هاي كشاورزي دهستان ماهيدشت
664
آسيب شناسي كاشي سنتي جسمي خراسان و روش بهينه سازي بدنه آن
665
آسيب شناسي كاشي سنتي جسمي خراسان و روش بهينه سازي بدنه آن
666
آسيب شناسي كتاب صهاي زبان فارسي دوره سوادآموزي از ديدگاه آموزشياران منطقه شاهين شهر
667
آسيب شناسي گردشگري در شهر ماسال با تاكيد بر عناصر زيرساختي (مطالعه موردي: شهر ماسال)
668
آسيب شناسي گردشگري در شهر ماسال با تاكيد بر عناصر زيرساختي (مطالعه موردي: شهر ماسال)
669
آسيب شناسي مداخلات كالبدي فيزيكي در نوسازي بهسازي بافت هاي فرسوده و قديمي (مطالعه موردي: محله شمال خيابان فروغي اصفهان واقع در منطقه 8)
670
آسيب شناسي مديريت استعداد در شركت رز پليمر و ارائه راهكار ها براي بهود آن
671
آسيب شناسي مديريت كيفيت جامع (TQM) در صنايع كوچك و متوسط استان البرز و تدوين مدل موانع پياده سازي آن با تكنيك ISM
672
آسيب شناسي مديريت كيفيت جامع (TQM) در صنايع كوچك و متوسط استان البرز و تدوين مدل موانع پياده سازي آن با تكنيك ISM
673
آسيب شناسي مديريت مشاركتي آبياري (مطالعه تعاوني هاي آب بران منطقه ميان دربند شهرستان كرمانشاه )
674
آسيب شناسي مديريت منابع انساني با توجه به تغيير جنسيت (موردمطالعه : شركت سهامي آب منطقه اي فارس )
675
آسيب شناسي مديريت منابع انساني در شركتهاي كوچك
676
آسيب شناسي مسئله هويت در نقاشي قاجاريه ﴿دوره فتحعلي شاه﴾
677
آسيب شناسي مسائل و مشكلات كشاورزي روستاي شرودان شهرستان فلاورجان با استفاده از روش ارزيابي مشاركتي روستايي
678
آسيب شناسي مساكن روستايي به منظور مديريت بحران با تأكيد بر زلزله(مطالعه موردي : دهستان گلاب، شهرستان كاشان)
679
آسيب شناسي مسكن مهر با تاكيد بر كيفيت ساخت (نمونه موردي شهرجديد هشتگرد)
680
آسيب شناسي مسكن مهر با تاكيد بر كيفيت ساخت (نمونه موردي شهرجديد هشتگرد)
681
آسيب شناسي مشاركت زنان در ساختار مديريت سياسي
682
آسيب شناسي معاونت آموزش تحقيقات وفناوري دانشگاه علوم پزشكي قم
683
آسيب شناسي مفهوم تمرين در كار بازيگر بر پايه ديدگاه هاي استانيسلاوسكي با تأكيد بر تمرينات تمركز و رهايي سازي
684
آسيب شناسي مقررات ناظر بر خيارات در حقوق مدني ايران
685
آسيب شناسي مكان يابي شهرك هاي صنعتي و ارايه الگوي مناسب
686
آسيب شناسي منابع انساني درسيستم هاي كاراقماري با تكيه بر مشكلات خانواده و طراحي الگوي مناسب (مطالعه موردي درشركت پالايش گاز فجر جم)
687
آسيب شناسي مهاجرت نخبگان و متخصصين در بخش آموزش عالي با استفاده از رويكرد فازي
688
آسيب شناسي مواجهه با مكيدن شست و جويدن ناخن در كودكان 4-6 ساله در مؤسسه قرآني آل طه ﴿ع﴾شهرستان شهرضا
689
آسيب شناسي مواد و فرآيند توليد محصولات شيشه دست ساز در كارگاه هاي شيشه گري تهران
690
آسيب شناسي ميدان مركزي شهر رشت و خيابان هاي منتهي به آن،از ديد منظر شهري
691
آسيب شناسي نثر مصنوع (با نگاهي به نفثه المصدور)
692
آسيب شناسي نحوه تخصيص و مصارف انفال در ايران بر اساس معيارهاي اقتصادي :با تاكيد بر منابع نفت و گاز
693
آسيب شناسي نظام ارتباطات موجود سازمان و ارائه راهكارهايي براي ايجاد نظام ارتباطات موثر در شركت توزيع نيروي برق استان مازندران
694
آسيب شناسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان نيروگاه منتظر قائم
695
آسيب شناسي نظام بيمه محصولات كشاورزي درشهرستان كرمانشاه (دهستان درود فرامان )
696
آسيب شناسي نظام پرداخت كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نيرو و ارائه راهكارهاي مناسب آن
697
آسيب شناسي نظام پيشنهادات با استفاده از مدل سه شاخگي دستگاههاي اجرايي منتخب ﴿سازمان امور اقتصادي و دارايي- سازمان بازرگاني- جهاد كشاورزي- استانداري﴾ استان قم
698
آسيب شناسي نظام توزيع فضايي - مكاني كاربري هاي شهري (مطالعه موردي كاربري فضاي سبز منطقه 13 تهران )
699
آسيب شناسي نظام توزيع فضايي و الگوي مكان يابي كاربري هاي شهري (مطالعه موردي :كاربري هاي آموزش متوسط شهر زنجان )
700
آسيب شناسي نظام خانواده از ديدگاه قرآن و سنت
701
آسيب شناسي نظام فضايي كاربري‌هاي بهداشتي و درماني شهر سنندج
702
آسيب شناسي نظام مديريت عملكرد واحد بازاريابي و فروش با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي: گروه شركتهاي صنايع استيل البرز و هفت الماس﴾
703
آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني بر اساس سطح مقدماتي استاندارد 34000 (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
704
آسيب شناسي نقاشي معاصر ايران و همگامي آن با جريانات هنر معاصر جهان
705
آسيب شناسي نقاشي هاي كليساي سنت استپانوس و مرمت بخشي از آن
706
آسيب شناسي نقش احزاب سياسي در انتخابات جمهوري اسلامي ايران
707
آسيب شناسي نقش استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي در كيفيت تربيت ديني دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه يازده شهر تهران در سال تحصيلي 1394-1393
708
آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن براي خانواده هاي يزدي
709
آسيب شناسي هدايت بازيگر در ايران
710
آسيب شناسي هدايت بازيگر در ايران
711
آسيب شناسي هنرستان و مراكز آموزش جهاد كشاورزي شهرستان سنندج
712
آسيب شناسي هويت اجتماعي در ايران با اتخاذ رويكرد تمدني (تحليل مضمون كتاب دريغ است ايران كه ويران شود)
713
آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت تزئينات گچي محراب مسجد جامع هفتشويه
714
آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظتي براي مقابله با تأثير عوامل بيولوژيكي محوطه خشتي دهانه غلامان سيستان
715
آسيب شناسي و ارائه طرح مرمتي نقوش تك رنگ شاه نشين خانه سرهنگ بخردي اصفهان
716
آسيب شناسي و ارزيابي بنياد معرفتي شناختي وضعيت موجود رشته هنر اسلامي
717
آسيب شناسي و اولويت بندي عوامل موثر بر هدر رفت اب در تلفات شبكه توزيع آب شهري
718
آسيب شناسي و برآورد ضرايب ايمني پايداري در ديواره هاي بالادست سد لتيان با استفاده از شبيه سازي عددي
719
آسيب شناسي و بررسي راه حل هاي حفاظتي و مرمت پيكره سنگي هركول در بيستون
720
آسيب شناسي و بررسي راه حل هاي حفاظتي و مرمت پيكره سنگي هركول در بيستون
721
آسيب شناسي و بررسي ساختار مضمون ترانه¬ فارسي بر اساس سبك¬هاي مختلف موسيقي
722
آسيب شناسي و بررسي عملكرد بازاريابي مويرگي در جذب منابع فروش محصولات اعتباري و خدمات الكترونيكي در بانك ملت
723
آسيب شناسي و تحليل علل وقوع جرم اختلاس در بانكهاي شهرستان شيراز( فارس)
724
آسيب شناسي و تحليل محتوايي مراثي و مدايح در مراسم و مواسم شيعي در دوره معاصر
725
آسيب شناسي و حفاظت الياف پشمي رنگ شده با نيل در قالبهاي بختياري(استخراج و شناسايي رنگ نيل و حفاظت الياف رنگ شده با آن )
726
آسيب شناسي و حفاظت الياف پشمي رنگ شده با نيل در قاليهاي بختياري : استخراج و شناسايي رنگ نيل و حفاظت الياف رنگ شده با آن
727
آسيب شناسي و حفظ و مرمت مجموعه فلزات هفت تپه بر پايه داده هاي آركئومتالورژيك
728
آسيب شناسي و طبقه بندي ضايعات ده تابلو رنگ و روغن از مجموعه سعدآباد و نياوران و مرمت يك نمونه آن
729
آسيب شناسي و طرح درمان خانه ي حاج حسين داوودي اصفهان
730
آسيب شناسي و طرح مرمت بخش شاه نشين خانه ميرزا شفيع مشكي
731
آسيب شناسي و طرح مرمت بخشي از سالن مركزي خانه تاريخي سوكياس (1)
732
آسيب شناسي و طرح مرمت جبهه ي جنوبي خانه ي مصورالملكي
733
آسيب شناسي و طرح مرمت جبهه ي شرقي خانه ي مصورالملكي
734
آسيب شناسي و طرح مرمت جبهه ي شمالي خانه ي حبيب آبادي
735
آسيب شناسي و طرح مرمت حسينيه نواب
736
آسيب شناسي و طرح مرمت طبقه همكف اندروني خانه ي نصيرالدوله ي تهران
737
آسيب شناسي و طرح مرمت منار مسجد علي
738
آسيب شناسي و ظرفيت سنجي شبكه معابر شهري با رويكرد مديريت بحران ﴿ مطالعه موردي: شهرك وليعصر تبريز﴾
739
آسيب شناسي و فن شناسي قالي هاي ابريشمي ايراني ﴿ و ارائه دستورالعمل حفاطتي و مرمتي
740
آسيب شناسي و فن شناسي كاشي هاي تصويري دوره قاجار ﴿مربوط به ازاره ضلع شرقي تكيه معاون الملك كرمانشاه﴾ و ارائه راهكارهاي حفاظتي- مرمتي
741
آسيب شناسي و مستند نگاري تزئينات داخلي بناي گنبد سلطانيه
742
آسيب شناسي و مستندنگاري تزئينات داخلي بناي گنبد سلطانيه..
743
آسيب شناسي و مطالعه مكانيسم هاي فرسايش بادي مصالح خاكي در بناي قلعه بمپور ايرانشهر و ارائه راهكار حفاظت و مرمت
744
آسيب شناسي وارائه راهكارهاي توسعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان شهرستان ثلاث باباجاني
745
آسيب شناسي وارائه راهكارهاي توسعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان شهرستان ثلاث باباجاني
746
آسيب شناسي وتبيين روابط معلمين بادانش آموزان درمقطع متوسط تحصيلي شهربوشهر
747
آسيب شناسي وضعيت انطباق شغل با شاغل در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ارائه الگوي بهينه
748
آسيب شناسي وضعيت موجود توسعه مديران و طراحي الگوي نظام توسعه مديران در وضعيت مطلوب صنعت بيمه ايران
749
آسيب شناسي وطبقه بندي ضايعات ده تابلو رنگ روغن از مجموعه سعد آباد نياوران ومرمت يك نمونه آن
750
آسيب شناسي وفن شناسي تكنيك طلا كاري به شيوه زرك، مطالعه موردي تزيينات موجود درخانه اخوان حقيقي اصفهان
751
آسيب شناسي يادگيري مكالمه عربي فصيح
752
آسيب شناسي، طرح مرمت و احياء شاه نشين خانه ابراهيمي
753
آسيب شناسي، فن شناسي و مرمت نقوش حيواني تك رنگ خانه سو كياسيان
754
آسيب شناسي، فن شناسي و مرمت نقوش حيواني تك رنگ خانه سوكياسيان
755
آسيب شناسي، فن شناسي، حفظ و مرمت نقاشي سقف كليساي وانك
756
آسيب شناي و فا داري در زندگي زناشويي وراهكارهاي پيشگيري ودرمان آن جهت سمينار ﴿پروهشهاي عملي وانفر ادي﴾
757
آسيب فمور عابر پياده در اثر برخورد با اتومبيل
758
آسيب ها و تهديدهاي شبكه متخصصين هاي ماهواره اي فارسي زبان بر سبك زندگي زنان ايراني(استفاده از نظرات متخصصين از طريق روش پانل)
759
آسيب هاي اخلاق اجتماعي بر اساس روايات معصومين(ع)
760
آسيب هاي امواج مغناطيسي بر سلامت اجتماعي ﴿مطالعه موردي شهرستان گرگان ﴾
761
آسيب هاي ستون فقرات و نخاع
762
آسيب يابي بر پايه ي امواج هدايت شده براي كاربردهاي پايش تندرستي سازه ها
763
آسيب يابي و پايش تندرستي سازه ها بر پايه ي امواج هدايت شده ي فراصوت با الگوريتم پردازش سيگنال فراكتال
764
آسيب‌‌شناسي بين‌فردي‌زوجي مردان مبتلابه اختلال دوقطبيII و مقايسه ميزان تأثير زوج‌درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بومي‌سازي شده (ACT) و درمان نظم اجتماعي بين‌فردي بومي‌سازي شده (IPSRT) برآسيب‌هاي بين‌فردي‌زوجي آنان
765
آسيب‌شناسي اكوسيستم كارآفريني كشاورزي در منطقه مركزي اصفهان
766
آسيب‌شناسي الگوهاي سفر درون‌شهري در شهر مشهد و ارائه راهكارهايي براي اصلاح آن
767
آسيب‌شناسي بازاريابي، فروش و فروشندگي حرفه‌اي صنعت داروسازي ايران و ارائه راهكارهايي براي ايجاد تحول در آنها
768
آسيب‌شناسي بازيگري در تله تئاترهاي رئاليستي بعد از انقلاب ايران با تكيه بر آموزه‌هاي «ريچارد بولسلاوسكي» و «لي استراسبرگ»
769
آسيب‌شناسي بين فردي زوجي زنان داراي علائم شخصيت مرزي و مقايسه‌ي تأثير مشاوره‌ي فردي و زوجي بر آسيب‌هاي بين فردي زوجي وكيفيت زناشويي آنان
770
آسيب‌شناسي تربيت زيبايي‌شناختي در حوزه‌ي پرورشي آموزش و پرورش شهر اصفهان
771
آسيب‌شناسي تربيت زيبايي‌شناختي در حوزه‌ي پرورشي آموزش و پرورش شهر اصفهان
772
آسيب‌شناسي خانواده‌هاي تك‌والد كميته امداد (مادر و دختر) و مقايسه تأثير مشاوره خانواده مبتني بر تاب‌آوري و پذيرش و تعهد بر آسيب ها، كيفيت رابطه والد- فرزندي و عملكرد خانواده
773
آسيب‌شناسي زندگي زوجين هردو شاغل و مقايسه تأثير مشاوره زوجي مبتني بر نظريه‌هاي سنتي (ساختي) مدرن ( شناختي- رفتاري) فرامدرن (راه‌حل- محور) برآسيب‌هاي زوجين هر دوشاغل
774
آسيب‌شناسي ساختار سازماني براي استقرار دولت الكترونيك (مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش ممسني)
775
آسيب‌شناسي سازماني در نظام بانكي شعب بانك ملي استان مازندران
776
آسيب‌شناسي سيستم جبران خدمت كاركنان(حقوق و مزايا):مطالعه موردي يك سازمان دولتي در ايران(وزارت بازرگاني)
777
آسيب‌شناسي شيوه‌هاي نمايش و معرفي آثار در موزه فرش با تأكيد بر آموزش محور بودن
778
آسيب‌شناسي شيوه‌ي ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشگاه از ديدگاه دانشجويان (مورد مطالعه: اساتيد دانشگاه يزد)
779
آسيب‌شناسي عملكرد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شوراهاي اسلامي شهرستان سيرجان
780
آسيب‌شناسي عوامل انساني بروز سوانح و حوادث و تعيين نقش عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به رعايت مسائل ايمني به منظور ارائه الگويي كاربردي درجهت ارتقاي سطح ايمني در شركت گاز استان اصفهان
781
آسيب‌شناسي فعاليت موريانه‌ها در محوطه تاريخي هفت‌تپه به‌منظور ارائه راهكار حفاظتي
782
آسيب‌شناسي لغزش موحدان از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه
783
آسيب‌شناسي مخاطرات مترتب بر بافت‌هاي تاريخي ناشي از طرح‌هاي جامع تهران مورد مطالعه؛ محدوده حصار صفوي در منطقه 12 شهر تهران
784
آسيب‌شناسي مداخلات در نوسازي بافت هاي فرسوده شهر اصفهان نمونه موردي: محله جويباره
785
آسيب‌شناسي مركب در يك قطعه از مجموعه كتيبه‌ها‌ي پارچه‌اي آستان امامزاده حسين (ع) قزوين مربوط به دوره قاجار
786
آسيب‌شناسي نظام توزيع و فروش پارچه در شهر تهران و شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر رفتار خريد خرده‌فروشان اين محصول
787
آسيب‌شناسي وضعيت موجود چموش ماسوله به ‌منظور ارائه الگويي متناسب با نياز جامعه‌ امروز
788
آسيب¬شناسي لعاب كاشي معرق ضلع شمالي كاخ گلستان (عمارت خوابگاه) به منظور ارائه راهكار حفاظتي
789
آسيبشناسي پروژه ايستگاه پمپاژ روستاي پاسار شهرستان هرسين
790
آسيبشناسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
791
آسيت
792
آسيل دار كردن گروه هاي الكلي، آميني و كربونيلي با استفاده از نانو كاتاليزور متخلخل فلز-آلي (MOFs)
793
آسيلاسيون تركيبات آروماتيك با استفاده از كاتاليزگرهاي نشانده شده بر روي پليمر پلي (4-وينيل پيريدين)
794
آشفتگي در پارامترهاي مداري ماهواره ناشي از ميدان گرانش زمين
795
آشفتگي در حركت ماهواره ها توسط هواي زمين
796
آشفتگي زناشويي زنان شهر كرمانشاه: تحليلي پديدارشناسانه
797
آشفتگي نشانه ها
798
آشكار ساز ترتيبي توزيعي در شبكه هاي راديو شناختي با ارسال هدفمند به مركز ادغام
799
آشكار ساز گاز CO
800
آشكار سازهاي پرتو گاماي بسيارپرانرژي
801
آشكار سازي اهداف راداري در حوزه مشترك زمان - فركانس
802
آشكار سازي با تثبيت نرخ هشدار كاذب در رادارهاي چند ورودي - چند خروجي در حضور كلاتر
803
آشكار سازي با نرخ هشدار غلط ثابت در كلاتر غير گوسي
804
آشكار سازي با نرخ هشدار غلط ثابت در كلاتر غير يكنواخت
805
آشكار سازي برخي خصوصيات كمي و كيفي ريزگردهاي صنعتي- محلي با تلفيق داده هاي طيفي (مطالعه موردي - دشت يزد)
806
آشكار سازي بهينه و زير بهينه پارامتري سيگنال هاي مخابراتي
807
آشكار سازي پديده درخت الكتريكي در عايق كابل هاي فشار قوي
808
آشكار سازي تغييرات پناهگاه حيات وحش موته طي سالهاي 1351 الي 1385 با استفاده از سنجش از دور ﴿RS ) و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي﴿GIS)
809
آشكار سازي تغييرات پوشش اراضي اصفهان با استفاده از سنجش از راه دور و GIS
810
آشكار سازي تغييرات پوشش اراضي شهر اراك با استفاده از RS و GIS
811
آشكار سازي تغييرات پوشش اراضي و الگوهاي مكاني سيماي سرزمين در ذخيرگاه زيستكره ارسباران در جهت ارائه برنامه هاي مديريت مشاركتي
812
آشكار سازي تغييرات سطوح نفوذ ناپذير در محدوده كلان شهر اصفهان
813
آشكار سازي تغييرات كاربري اراضي شهر گرگان با استفاده از داده هاي سنجش از دور و تكنولوژي GIS 1978-2002
814
آشكار سازي چهره و پردازش تصوير
815
آشكار سازي حفره هاي زير سطحي و كارست با استفاده از روش مقاومت ويژه
816
آشكار سازي حمله داده اي در شبكه هوشمند برق
817
آشكار سازي خرابي در تيرهاي بتن مسلح با استفاده از داده هاي استاتيكي و ديناميكي
818
آشكار سازي خرابي در سازه ها با استفاده از آناليز مودال
819
آشكار سازي خرابي در سازه ها بر اساس خواص ديناميكي با استفاده از روش هاي خود اصلاح گر
820
آشكار سازي خرابي در سازه ها به كمك المان طيفي
821
آشكار سازي خطاي سنسور با استفاده از روش هاي هوشمند
822
آشكار سازي ديناميكي شكل مودها در سه بعد با استفاده از تحريك هارمونيك نقطه اي پيمايشگر
823
آشكار سازي رادار
824
آشكار سازي رنگي اشياء
825
آشكار سازي روا در مسائل آزمون فرضيه مركب
826
آشكار سازي روند تغييرات كاربري و پوشش اراضي بخش مركزي شهرستان هرسين با استفاده از تكنيك سنجش از راه دور
827
آشكار سازي ساختار دندريتي در چدنهاي نشكن و تاثير عناصر قلع و منگنز بر آن
828
آشكار سازي سازهاي نوري GALNASP
829
آشكار سازي سيستئين به روش پتاسيومتري با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده به وسيله كبالت سالوفن و كبالت فوتالوسيانين
830
آشكار سازي سيگنال رادارهاي چند ورودي - چند خروجي در حضور كلاتر
831
آشكار سازي سيگنال هاي طيف گسترده با نرخ هشدار كاذب ثابت
832
آشكار سازي فازي سيگنال هاي رادار
833
آشكار سازي نواحي احتمالي دخيل در سرطان پستان انساني مبتني برواكاوي هاي مجازي وتحقيقات آزمايشگاهي ژن BRcA1
834
آشكار سازي و پيش‌يابي نوسانات مكاني- زماني نمايه‌‌‌‌‌‌هاي حدي دما و بارش در استان خراسان رضوي با استفاده از مدل‌LARS-WG
835
آشكار سازي و پيشبيني [پيش بيني] حملات صرعي با استفاده از آنتروپي نمونه EEG درون جمجمه اي
836
آشكار سازي و تعيين نوع المان غير خطي سازه ها  به كمك تبديل Hilbert در فضاي فركانس
837
آشكار سازي و حذف اثرات جانبي در اكتشافات ژئوالكتريك
838
آشكار سازي و رديابي هدف متحرك با دوربين ويديويي متحرك
839
آشكار سازي و رديابي يك انسان متحرك در حالات مختلف بدني
840
آشكار سازي وفقي سيگنال هاي رادار در كلاتر غير گوسي
841
آشكار سازي، تخمين و كنترل تحمل پذيري عيب در موتورهاي كششي القايي
842
آشكارساز انرژي با استفاده از مشخصات آماري مرتبه چهارم
843
آشكارساز تطبيقي براي گيرنده هاي ...
844
آشكارساز خطا بر اساس ولتاژ با مصونيت در مقابل ناپايداري ولتاژ
845
آشكارساز دايمي طول لكه جهت اندازه يري نياز شيميايي نيازشيميايي اكسيژن ( COD ) و آناليز تصوير صفحه نمايش آشكارساز
846
آشكارساز غيرآنزيمي گلوكوز مبتني بر نانولوله هاي عمودي كربني
847
آشكارساز فعاليت صوتي
848
آشكارسازي آسيب در سازه ها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي بر اساس نتايج آناليز مودال ناقص
849
آشكارسازي اثرات خشكسالي بر روند تغييرات پوشش اراضي غرب استان اصفهان با استفاده از داده هاي هواشناسي و سنجش از راه دور
850
آشكارسازي اثرانگشت نهان با استفاده از فلوئورسانس القائي ليزري
851
آشكارسازي اسپايك عصبي در ثبت خارج سلولي با نويز پس زمينه
852
آشكارسازي اشباع در ترانسفورماتور جريان با استفاده از شبكه عصبي و PSO و جبرانسازي آن
853
آشكارسازي اشباع و تصحيح خطاي آن در ترانسفورماتورهاي جريان
854
آشكارسازي امواج مايكروويو در دماي اتاق با استفاده از ديود شاتكي PtSi/Porous Si
855
آشكارسازي اهداف (كشتي) در تصاوير SAR
856
آشكارسازي اهداف در تصاوير توسط تبديل موجك
857
آشكارسازي اهداف راداري با نرخ ثابت هشدار كاذب به كمك تبديل موجك
858
آشكارسازي اهداف كوچك در حال پرواز در تصاوير مادون قرمز بر پايه مورفولوژي
859
آشكارسازي اهداف متحرك در كلاتر با استفاده از تبديل موجك
860
آشكارسازي اهداف متحرك كوچك در تصوير مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختي فازي
861
آشكارسازي ايزوتوپهاي شاخص گاز هگزا فلوئوريدسولفور با بهره گيري از ليدار جذب ديفرانسيلي DIAL براي تست يابي سريع از راه دور در پستهاي فشار قوي
862
آشكارسازي با قدرت تفكيك بالاي هر فعاليت فركانسي در باند X و اندازه‌گيري مهم‌ترين مشخصات آن
863
آشكارسازي با نرخ ثابت هشدار كاذب در رادارهاي MIMO
864
آشكارسازي با نرخ هشدار غلط ثابت در برابر تداخل ناهمگن ناشي از سيگنال هاي تداخلي
865
آشكارسازي بازگشتي كدهاي مبتني بر گراف در كانالهاي فيدينگ MIMO
866
آشكارسازي بازگشتي كدهاي مبتني بر گراف دركانالهاي فيدينگ MIMO
867
آشكارسازي باقيمانده هاي تتراسايكلين به روش ميكروبي چهارپليت در كبد وعضلات مرغ ،اندازه گيري با الايزا ،استخراج به روش انجماد دو فازي و سپس تاييد اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
868
آشكارسازي بخشهاي گفتاري در سيگنال هاي صوتي
869
آشكارسازي بلادرنگ اهداف با اندازه‌هاي مختلف در سامانه‌هاي جستجوگر و ردياب مادون‌قرمز
870
آشكارسازي بلادرنگ و اجراي سخت‏افزاري آن براي سيستمهاي هپتيك مبتني بر واقعيت مجازي
871
آشكارسازي پارامتر يك مرزهاي بسته در تصاوير با تلفيق روشهاي لبه اي و ناحيه اي
872
آشكارسازي پالس هاي راداري و تخمين پارامترهاي آن‌ ها در كاربردهاي جنگ الكترونيك
873
آشكارسازي پالس هاي ليزري و برآورد زمان وقوع رخداد در فاصله ياب هاي ليزري
874
آشكارسازي پتانسيل هاي تاخيري بطني
875
آشكارسازي پتانسيلهاي تاخيري بطني
876
آشكارسازي پديده ي كاويتاسيون و انجام مطالعات تجربي در جريان همراه با گاز محلول
877
آشكارسازي تابش مادون قرمز و طراحي پيش تقويت كننده آشكارساز InSb
878
آشكارسازي تصاوير مات دريايي
879
آشكارسازي تصوير به روش HMM در كانال هاي نامشخص
880
آشكارسازي تغييرات زيستگاه سنجاب ايراني (Sciurus anomalus) در استان كردستان
881
آشكارسازي تغييرات غلظت گاز SF6 با روشهاي بيناب سنجي ليزري فوتوآكوستيك، فروشكست القايي و جذب تفاضلي
882
آشكارسازي تغييرات كاربري و پوشش اراضي شهرستان بهبهان ناشي از احداث سدهاي مارون و كوثر
883
آشكارسازي تغييرات واحدهاي ژئومورفولوژي پلاياهاي ايران مركزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه (گاوخوني، دق سرخ، نمك قم، ابركوه، ميغان، طبس، سيرجان، جازموريان)
884
آشكارسازي توزيع شده عيب در سيستم هاي ابعاد وسيع
885
آشكارسازي توزيعي حفره هاي طيفي در سيستم هاي راديو شناختي
886
آشكارسازي توزيعي سيگنال با فرض وابستگي مشاهدات
887
آشكارسازي توزيعي و ادغام تصميمات در شبكه هاي سنسوري
888
آشكارسازي تومورهاي تصاوير ماموگرافي با استفاده از كانتورهاي فعال و الگوريتم ژنتيك
889
آشكارسازي جدايش كاتدي پوشش هاي پليمري با استفاده از ميكروكپسول هاي خود ترميم شونده
890
آشكارسازي جريان با استفاده از دستگاه دودساز
891
آشكارسازي چند كاربره در CDMA -TIME BLOCK CODED MC -SPACE
892
آشكارسازي چند كاربره در سيستمهاي CDMA/DS با استفاده از هوش محاسباني
893
آشكارسازي چند كاربره در شبكه هاي مشاركتي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
894
آشكارسازي چند كاربري وفقي بهينه و زير بهينه
895
آشكارسازي چندكاربره درسيستم هاي رله‌ي مبتني بردسترسي چندگانه تقسيم كد
896
آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
897
آشكارسازي چهره با الهام از مغز
898
آشكارسازي چهره در تصاوير پيچيده با استفاده از دسته بندهاي تركيبي: شبكه هاي عصبي، تئوري فازي و الگوريتم ژنتيك
899
آشكارسازي چهره در تصاوير رنگي با استفاده از شبكه عصبي
900
آشكارسازي چهره مبتني بر پياده سازي موازي با استفاده از برنامه نويسي كودا
901
آشكارسازي چهره مقاوم به چرخش در تصاوير ثابت با پس زمينه پيچيده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
902
آشكارسازي حالت جزيره‌اي منابع توليد پراكنده بادي مجهز به ژنراتور DFIG با استفاده از تبديل موجك
903
آشكارسازي حركات سر
904
آشكارسازي حفره هاي طيفي در سيستم هاي راديوي هوشمند با استفاده از فيلتر ذره اي در تخمين كانال
905
آشكارسازي حملات تزريق داده غلط در شبكه هوشمند انرژي با استفاده از روشهاي يادگيري عميق
906
آشكارسازي حمله اخلال در خدمت توزيع شده براساس روش متوسط گيري متحرك
907
آشكارسازي خرابي در سازه‌ها با استفاده از فركانس هاي طبيعي و داده هاي پاسخ فركانسي
908
آشكارسازي خطاهاي امپدانس بالا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي
909
آشكارسازي خطاي امپدانس بالا با استفاده از الگوريتم آماري هارمونيكهاي جريان
910
آشكارسازي خطاي امپدانس بالا در شبك ههاي توزيع با استفاده از تبديل S تبديل TT و مقايسه با تبديل موجك
911
آشكارسازي درحين كار (online) خطاي اتصال حلقه درترانسفورماتورهاي قدرت
912
آشكارسازي درخت عروق خوني شبكيه چشم با استفاده از روش قطعه بندي تصوير بر مبناي مدل اتوماتاي سلولي
913
آشكارسازي درهم تنيدگي كوانتومي در سامانه هاي با متغير پيوسته
914
آشكارسازي دنباله اي نقطه تغيير با استفاده از فرايندهاي شمارشي تجديد
915
آشكارسازي ديواره رگ در تصاوير توموگرافي همدوسي نوريدرونرگي ( IVOCT ( مبتني بر گراف متناظر
916
آشكارسازي رخداد در تصاوير ويدئويي به منظور كاربرد در يك سامانه نظارتي
917
آشكارسازي زيستگاه هاي اصلي پرندگان تالاب گاوخوني در فاصله سالهاي 1355 تا 1387
918
آشكارسازي سرطان پستان در تصاوير ماموگرافي
919
آشكارسازي سيگنال AM به روش IF SAMPLING
920
آشكارسازي سيگنال باند باريك در حضور نويز آلفا - استيبل
921
آشكارسازي سيگنال در رادارهاي OFDM
922
آشكارسازي سيگنال در محيط غير ايستان با استفاده از تبديل موجك
923
آشكارسازي سيگنال رادار در حالت غيرگوسي
924
آشكارسازي سيگنال راداري با شيفت داپلر نامعلوم در تداخل شبه گوسي
925
آشكارسازي سيگنال راداري در تداخل شبه گوسي با استفاده از تقريب تابع در ستنمايي شرطي
926
آشكارسازي سيگنال هاي LPI از نوع چيرپ با فرض محدوديت منابع پردازشي
927
آشكارسازي سيگنال هاي بيزين براي بيماري هاي قلبي، ايسكمي قلبي
928
آشكارسازي سيگنال هاي تنك به روش CFAR
929
آشكارسازي سيگنالها بر اساس فيلترهاي منطبق و آمارگان مراتب بالا
930
آشكارسازي سيگنالهاي Cyclostationary و اندازه گيري Thraughput براي كاربرد در ماهواره
931
آشكارسازي شبكه‌هاي دگرگوني پي‌در‌پي بر پايه‌ي الگوي رفتاري
932
آشكارسازي ضربان قلب با استفاده از تغييرات بيوامپدانس
933
آشكارسازي عيب بلبرينگ بر اساس آناليز ارتعاشات
934
آشكارسازي عيوب در قطعات فلزي با استفاده از تلفيق پردازش تصوير و قواعد فازي در روش جريان گردابي
935
آشكارسازي فعاليت گفتاري در محيط هاي نويزي
936
آشكارسازي فعاليت گفتاري در محيطهاي نويزي با استفاده از تركيب چند ويژگي
937
آشكارسازي فعاليت هاي گروهي با استفاده از سامانه‌ي چندعامله‌ي پياده سازي شده با هدف آشكارسازي بات‌نت‌ها
938
آشكارسازي فوتون‌ها در سلول‌هاي گيرنده نوري چشمي
939
آشكارسازي فوتوني مايكروويودرمدارQED
940
آشكارسازي كانتور و قطعه بندي سلسله مراتبي تصوير
941
آشكارسازي كهولت فيزيكي الياف پلي استر با بررسي تغييرات رنگ پذيري پليمر
942
آشكارسازي گاماهاي آني حاصل از برهمكنش پروتون با بافت در طول پروتون تراپي
943
آشكارسازي لبه‌ها به منظور شناسايي كانال‌ها در داده‌هاي لرزه‌اي سه بعدي با استفاده از فيلتر مورفولوژي در اكتشاف منابع هيدروكربوري
944
آشكارسازي لخته خون در سر با تصويربرداري مايكرويو به روش راداري
945
آشكارسازي مخاطرات اقليم كشاورزي كشت گندم ديم در استان هاي چهار محال بختياري، كهگيلويه و بوير احمد و فارس
946
آشكارسازي مولفه هاي شناختي مغز به كمك سيستم هاي فازي احتمالاتي جهت دروغ سنجي
947
آشكارسازي ناقص درنمونه گيري خوشه اي سازوار: مورد استفاده درمطالعه ي هوايي اشعه ي گاما
948
آشكارسازي ناهمسانگردي ها توسط سونداژهاي مقاومت ويژه آزيمموتي
949
آشكارسازي نشتي آب از لوله هاي فلزي و پلاستيكي دفن شده در زير خاك در دو مدل آزمايشگاهي و صحرايي با استفاده از رادار زميني (GPR)
950
آشكارسازي نفوذ گره المثني در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك
951
آشكارسازي هدف در كلاتر غير گوسي در رادار چند ورودي و چند خروجي
952
آشكارسازي هدف متحرك در رادارهاي مايموبا آنتن گسترده براساس آزمون رائو و والد در حضور كلاتر غيرگوسي
953
آشكارسازي هدف هوايي در تصاوير مادون‌قرمز با اطمينان‌پذيري بالا بر مبناي توجه بصري انسان
954
آشكارسازي هوشمند ناهنجاري هاي بدخيم پستان با استفاده از تصاوير ترموگرافي
955
آشكارسازي و آشكارسازهاي نوترون
956
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي اطراف رودخانه زاينده رود
957
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي شهر شيراز با استفاده از روش هاي CA-Markov و LCM
958
آشكارسازي و تجزيه و تحليل پالس هاي تخليه جزئي در عايق هاي الكتريكي
959
آشكارسازي و تخمين پارامتر در رادارهاي MIMO بر اساس تنكي سيگنال
960
آشكارسازي و تشخيص بيماري مالاريا در تصاوير ميكروسكوپي خون با استفاده از روش Morphology
961
آشكارسازي و تشخيص بيماري مالاريا در تصاوير ميكروسكوپي خون با استفاده از روشMorphology
962
آشكارسازي و تصويربرداري اهداف متحرك زميني با استفاده از تبديل فوريه كسري در رادارهاي روزنه مصنوعي
963
آشكارسازي و تفكيك مقاوم عيب در سيستم¬هاي سينگولار تأخيري خطي متغير با پارامتر
964
آشكارسازي و توزيع فضايي يون هاي هليوم در پلاسماي كانوني با آشكارسازهاي ردپاي هسته اي حالت جامد
965
آشكارسازي و درزه نگاري توده سنگ با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
966
آشكارسازي و ردگيري بلادرنگ و مقاوم هدف: پياده سازي يك نمونه
967
آشكارسازي و رديابي خودروهاي متخلف عبوري از چراغ قرمز به كمك روش‌هاي پيشرفته پردازش تصوير
968
آشكارسازي و كمي سازي آلترنانس موج T در سيگنال هاي ECG
969
آشكارسازي و كمي‌سازي ساختارهاي منسجم جريان آشفته در خنك‌كاري لايه‌اي پره توربين مدل
970
آشكارسازي و كمي‌سازي ساختارهاي منسجم جريان آشفته در خنك‌كاري لايه‌اي پره توربين مدل
971
آشكارسازي و مشخّصه يابي پديده كوبش و ارائه راهكار برطرف نمودن آن در موتور احتراق داخلي
972
آشكارسازي و مشخصه‌يابي ديسك‌هاي پيش‌سياره‌اي به كمك ماهواره‌ي WFIRST
973
آشكارسازي يون ها در پلاسماي كانوني با آشكارسازي خورشي الكتروشيمي حالت جامد
974
آشكارسازي يون هاي هليم در دستگاه پلاسماي كانوني با آشكارساز خورشي الكتروشيميايي حالت جامد
975
آشكارسازي، تشخيص نوع واندازه گيري شدت اختلال هاي كيفيت توان بااستفاده ازتحليل موجك
976
آشكارسازي، خطاهاي امپدانس بالا همراه با جرقه در سيستمهاي قدرت
977
آشنائي با الكترونيك و كاربردهاي آن در سينما و تلويزيون
978
آشنائي با تصاوير ديجيتال
979
آشنائي با روش پردازش مكالمه )CALL PROCESSING ( در مركز TDX-1B
980
آشنائي با عكاسي پزشكي
981
آشنائي با قالبگيري تزريقي پلاستيكها
982
آشنائي با ليزرهاي گازي بويژه ليزر هليوم -نئون
983
آشنائي با نوترون راديوگرافي و ساخت سيستم جابجايي فيلم
984
آشنايي با Microsoftfor efronttmg
985
آشنايي با NHibernnate و پياده سازي يك نمونه پايگاه داده توسط آن
986
آشنايي با OLED ها و كاربردهاي آن
987
آشنايي با super sap algor
988
آشنايي با ابزار و وسايل آناليز نانو مواد
989
آشنايي با ابعاد مديريت ساخت و توليد هواپيما به همراه نمودار سازماني
990
آشنايي با اجزاء سيستم هاي هيدروليكي و طراحي مدار هيدروليكي يك پرس 100 تن
991
آشنايي با استانداردهاي 9000 ISO و مدلهاي تضمين كيفيت و عناصر موجود در آن
992
آشنايي با استخرهاي خورشيدي
993
آشنايي با اصول طراحي و ساخت قالبهاي برش دقيق
994
آشنايي با اصول و عناصر تفسير موسيقايي در نوازندگي سه قطعه ي سولوي فلوت در دوره ي باروك
995
آشنايي با الگوريتم ژنتيك
996
آشنايي با امنيت در شبكه هاي بي سيم
997
آشنايي با امنيت در شبكه هاي بي سيم
998
آشنايي با انواع رزين و كاربردهاي آن
999
آشنايي با بازي كودكان
1000
آشنايي با برخي از كاربردهاي ليزر در صنعت
بازگشت