<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آشكارسازي كهولت فيزيكي الياف پلي استر با بررسي تغييرات رنگ پذيري پليمر
2
آشكارسازي گاماهاي آني حاصل از برهمكنش پروتون با بافت در طول پروتون تراپي
3
آشكارسازي لبه‌ها به منظور شناسايي كانال‌ها در داده‌هاي لرزه‌اي سه بعدي با استفاده از فيلتر مورفولوژي در اكتشاف منابع هيدروكربوري
4
آشكارسازي لخته خون در سر با تصويربرداري مايكرويو به روش راداري
5
آشكارسازي مخاطرات اقليم كشاورزي كشت گندم ديم در استان هاي چهار محال بختياري، كهگيلويه و بوير احمد و فارس
6
آشكارسازي مقاوم فعاليت گفتاري به كمك شبكه عصبي
7
آشكارسازي مولفه هاي شناختي مغز به كمك سيستم هاي فازي احتمالاتي جهت دروغ سنجي
8
آشكارسازي ناقص درنمونه گيري خوشه اي سازوار: مورد استفاده درمطالعه ي هوايي اشعه ي گاما
9
آشكارسازي ناهمسانگردي ها توسط سونداژهاي مقاومت ويژه آزيمموتي
10
آشكارسازي نشتي آب از لوله هاي فلزي و پلاستيكي دفن شده در زير خاك در دو مدل آزمايشگاهي و صحرايي با استفاده از رادار زميني (GPR)
11
آشكارسازي نفوذ در شبكه‌هاي مخابراتي مبتني بر يادگيري ماشين
12
آشكارسازي نفوذ گره المثني در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك
13
آشكارسازي هدف در كلاتر غير گوسي در رادار چند ورودي و چند خروجي
14
آشكارسازي هدف متحرك در رادارهاي مايموبا آنتن گسترده براساس آزمون رائو و والد در حضور كلاتر غيرگوسي
15
آشكارسازي هدف هوايي در تصاوير مادون‌قرمز با اطمينان‌پذيري بالا بر مبناي توجه بصري انسان
16
آشكارسازي هوشمند ناهنجاري هاي بدخيم پستان با استفاده از تصاوير ترموگرافي
17
آشكارسازي و آشكارسازهاي نوترون
18
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي اطراف رودخانه زاينده رود
19
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي شهر شيراز با استفاده از روش هاي CA-Markov و LCM
20
آشكارسازي و تجزيه و تحليل پالس هاي تخليه جزئي در عايق هاي الكتريكي
21
آشكارسازي و تخمين پارامتر در رادارهاي MIMO بر اساس تنكي سيگنال
22
آشكارسازي و تشخيص بيماري مالاريا در تصاوير ميكروسكوپي خون با استفاده از روش Morphology
23
آشكارسازي و تشخيص بيماري مالاريا در تصاوير ميكروسكوپي خون با استفاده از روشMorphology
24
آشكارسازي و تصويربرداري اهداف متحرك زميني با استفاده از تبديل فوريه كسري در رادارهاي روزنه مصنوعي
25
آشكارسازي و تفكيك مقاوم عيب در سيستم¬هاي سينگولار تأخيري خطي متغير با پارامتر
26
آشكارسازي و توزيع فضايي يون هاي هليوم در پلاسماي كانوني با آشكارسازهاي ردپاي هسته اي حالت جامد
27
آشكارسازي و درزه نگاري توده سنگ با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
28
آشكارسازي و ردگيري بلادرنگ و مقاوم هدف: پياده سازي يك نمونه
29
آشكارسازي و رديابي خودروهاي متخلف عبوري از چراغ قرمز به كمك روش‌هاي پيشرفته پردازش تصوير
30
آشكارسازي و طبقه بندي توده هاي سرطاني و غيرسرطاني در سينه با استفاده از يادگيري عميق
31
آشكارسازي و كمي سازي آلترنانس موج T در سيگنال هاي ECG
32
آشكارسازي و كمي‌سازي ساختارهاي منسجم جريان آشفته در خنك‌كاري لايه‌اي پره توربين مدل
33
آشكارسازي و كمي‌سازي ساختارهاي منسجم جريان آشفته در خنك‌كاري لايه‌اي پره توربين مدل
34
آشكارسازي و مشخّصه يابي پديده كوبش و ارائه راهكار برطرف نمودن آن در موتور احتراق داخلي
35
آشكارسازي و مشخصه‌يابي ديسك‌هاي پيش‌سياره‌اي به كمك ماهواره‌ي WFIRST
36
آشكارسازي يون ها در پلاسماي كانوني با آشكارسازي خورشي الكتروشيمي حالت جامد
37
آشكارسازي يون هاي هليم در دستگاه پلاسماي كانوني با آشكارساز خورشي الكتروشيميايي حالت جامد
38
آشكارسازي، تشخيص نوع واندازه گيري شدت اختلال هاي كيفيت توان بااستفاده ازتحليل موجك
39
آشكارسازي، خطاهاي امپدانس بالا همراه با جرقه در سيستمهاي قدرت
40
آشنائي با الكترونيك و كاربردهاي آن در سينما و تلويزيون
41
آشنائي با تصاوير ديجيتال
42
آشنائي با روش پردازش مكالمه )CALL PROCESSING ( در مركز TDX-1B
43
آشنائي با عكاسي پزشكي
44
آشنائي با قالبگيري تزريقي پلاستيكها
45
آشنائي با ليزرهاي گازي بويژه ليزر هليوم -نئون
46
آشنائي با نوترون راديوگرافي و ساخت سيستم جابجايي فيلم
47
آشنايي با Microsoftfor efronttmg
48
آشنايي با NHibernnate و پياده سازي يك نمونه پايگاه داده توسط آن
49
آشنايي با OLED ها و كاربردهاي آن
50
آشنايي با super sap algor
51
آشنايي با ابزار و وسايل آناليز نانو مواد
52
آشنايي با ابعاد مديريت ساخت و توليد هواپيما به همراه نمودار سازماني
53
آشنايي با اجزاء سيستم هاي هيدروليكي و طراحي مدار هيدروليكي يك پرس 100 تن
54
آشنايي با استانداردهاي 9000 ISO و مدلهاي تضمين كيفيت و عناصر موجود در آن
55
آشنايي با استخرهاي خورشيدي
56
آشنايي با اصول طراحي و ساخت قالبهاي برش دقيق
57
آشنايي با اصول و عناصر تفسير موسيقايي در نوازندگي سه قطعه ي سولوي فلوت در دوره ي باروك
58
آشنايي با الگوريتم ژنتيك
59
آشنايي با امنيت در شبكه هاي بي سيم
60
آشنايي با امنيت در شبكه هاي بي سيم
61
آشنايي با انواع رزين و كاربردهاي آن
62
آشنايي با بازي كودكان
63
آشنايي با برخي از كاربردهاي ليزر در صنعت
64
آشنايي با برخي از ليزرهاي صنعتي
65
آشنايي با برخي كاربردهاي همانستگي جبرلي در رياضيات و فيزيك
66
آشنايي با برنامه ريزي منابع سازماني و مديريت ارتباط با مشتريان و پياده سازي يك نرم افزار نمونه برنامه ريزي منابع سازماني
67
آشنايي با بيوديزل و بررسي تاثير استفاده از آن بجاي گازوئيل در موتورهاي ديزل به منظور كاهش آلويندگي
68
آشنايي با پديده ماگنوس و كاربرد آن در ضربات آزاد فوتبال
69
آشنايي با پروتكل كارتهاي ﴿SD ﴾ Secure gigitalو ﴿ MMC ﴾ Multi meelia card و راه اندازي و ارتباط آنها با ميكروكنترلرهاي سري PIC
70
آشنايي با تاريخچه فيبر نوري زير دريا...
71
آشنايي با تاسيسات يك استخر مدرن با بهره گيري از انرژي خورشيدي
72
آشنايي با تدريس و فنون آن
73
آشنايي با تكنولوژي NFC و شيوه هاي تامين امنيت در آن
74
آشنايي با تكنيك VOC مطالعه موردي ماشين لباسشويي
75
آشنايي با تكنيك طيف سنجي (LIBS) جهت شناسايي و آناليز مواد
76
آشنايي با تني چند از هنرمندان معاصر (قبل و پس از انقلاب اسلامي )
77
آشنايي با توربين هاي باد عمودي
78
آشنايي با جيگ وفيكسچر
79
آشنايي با حقوق طبيعي زنان
80
آشنايي با ردياب ها و شبيه سازي آنها در مخازن به وسيله خطوط جريان
81
آشنايي با روش ها و ابزار معاصر در مسير ارتقاء و پيشرفت خراطي ايران
82
آشنايي با روش هاي استفاده از انرژي زمين گرما
83
آشنايي با روش هاي اندازه گيري اپتيكي
84
آشنايي با روش هاي چاپ و ايجاد طرح بر روي سراميك ها
85
آشنايي با زبان برنامه نويسي دلفي
86
آشنايي با سئو
87
آشنايي با سازمان بازرسي فني هواپيما
88
آشنايي با سازه هاي آبي سنتي ايران
89
آشنايي با سازه هاي آبي سنتي ايران
90
آشنايي با سامانه هاي توليد همزمان برق و گرما (CHP) و كاربرد آن
91
آشنايي با سامانه هاي كشف مزاحم
92
آشنايي با سيستم 3D MOTION CAPTUER انواع و كاربردهاي آن در علوم مختلف
93
آشنايي با سيستم PET و تاثير پارامترهاي آن در تصوير
94
آشنايي با سيستم تشخيص نفوذ و كاربرد آن )IDS(
95
آشنايي با سيستم رانش واتر جت
96
آشنايي با سيستم كيفيت مجتمع فولاد مباركه و نحوه اشتراك آن
97
آشنايي با سيستم يكپارچه اطلاعات هواپيما
98
آشنايي با سيستمهاي پركاربرد و جديد فرمان اتومبيل و تحليل و برسي بازوي هزار خاري با كمك نرم افزارهاي CATIAوANSYS
99
آشنايي با شاخص طراحي بهره وري انرژي
100
آشنايي با شاخه هاي عكاسي
101
آشنايي با شبكه هاي حسگر بي سيم و كاربرد آن در علم پزشكي
102
آشنايي با شيوه هاي بين المللي نت خواني و نت نويسي بريل
103
آشنايي با صنايع دستي ايران
104
آشنايي با صنعت فنرسازي وكنترل كيفيت
105
آشنايي با عامل هاي هوشمند
106
آشنايي با عملكرد توربين بادهاي عمودي و تحليل نتايج تجربي آن
107
آشنايي با فرآيند متالورژي پودر و كاربرد آن در خودرو
108
آشنايي با فيزيولوژي مارها و سموم آن
109
آشنايي با فيلتر كالمن و رديابي هدف با استفاده از آن
110
آشنايي با قالبهاي فلزي وطراحي آنها
111
آشنايي با كاربرد رادارهاي ليزري " ليدار " در تحقيقات جوي
112
آشنايي با كامپوزيت هاي PE/FC و بهبود خواص چسبندگي بين سطحي
113
آشنايي با كامپوزيت هاي پليمري
114
آشنايي با كتاب خانه ي OpenCV و كارايي آن در پردازش تصوير
115
آشنايي با كنتورهاي گاز ديافراگمي و مدل سازي آن به روش باند گراف
116
آشنايي با گياهان دارويي و تجارت آن در ايران و جهان
117
آشنايي با ليزرها وآشكارسازهاي نيمه رسانا
118
آشنايي با ليزرهاي اكسايمر و كاربردهاي آن
119
آشنايي با ليزرهاي پزشكي
120
آشنايي با ليزرهاي دفاعي و كاربردهاي استراتژيك ليزر
121
آشنايي با ليزرهاي مايعي رنگي DYELASER
122
آشنايي با ماتريس منفرد و شبه معكوس منفرد
123
آشنايي با مباني فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع عريض و ناوداني
124
آشنايي با مكانيزم هاي سايش مكانيكي
125
آشنايي با منبت، معرق و مواد اوليه و لوازم
126
آشنايي با مهندسي گاف انرژي و چاه هاي كوانتومي در سيستم هاي اپتوالكترونيكي
127
آشنايي با مواد تابعي پيوسته و كاربرد آنها در قالب هاي اكستروژن
128
آشنايي با مواد راديو اكتيو وكاربرد آن در تشخيص برخي بيماريها
129
آشنايي با مواد كربني جديد
130
آشنايي با مواد نانو كامپوزيت
131
آشنايي با موتور موشك سوخت جامد و روش هاي طراحي بهينه آن
132
آشنايي با ميكرو عملگر؛ انتخاب مناسب براي كاربرد خاص و شبيه سازي با مدل ساده از اصطكاك
133
آشنايي با ميكروكنترولرهاي AVR
134
آشنايي با نانوتكنولوژي و كاربردهاي آن
135
آشنايي با نرم افزار Maple
136
آشنايي با نرم افزار OpenFOAM و استفاده از آن براي حل مسائل ديناميك سيالات عددي
137
آشنايي با نرم افزار spss
138
آشنايي با نرم افزار شبكه اي NS2
139
آشنايي با نرم افزار فلش
140
آشنايي با نظام مديريت مشاركتي و راهنماي جامع طرح نظام پيشنهادات
141
آشنايي با نظريه مجموعه هاي فازي و منطق هاي فازي ساختاري
142
آشنايي با هيدروژل ها و خواص مورد نظر براي استفاده در كشاورزي
143
آشنايي با وايمكس
144
آشنايي باTRIZ (نوآوري نظام يافته )
145
آشنايي باپلتفرم جاوا وبرنامه نويسي براي موبايل
146
آشنايي باشاخه هاي عكاسي
147
آشنايي باشبكه هاي جديد شبكه روي تراشه وحسگر
148
آشنايي باطرح آزمايش تاگوچي
149
آشنايي بانرم افزار fluent
150
آشنايي بانرم افزار solid works
151
آشنايي بانرم افزارR وكاربردآن در رگرسيون
152
آشنايي بر آورد مدل هاي پارامتريك
153
آشنايي زدايي در دو داستان ﴿موميا و عسل و شرق بنفشه﴾ شهريار مندني پور
154
آشنايي زدايي در غزليات شمس
155
آشنايي زدايي زباني در برگزيده آثار داستان نويسان معاصر
156
آشنايي كامل باDID و رفع اشكال در مراكز پرظرفيت
157
آشنايي مقدماتي با نرم افزار ( اس - پلاس ) به زبان ساده
158
آشنايي نرم افزار NISA
159
آشنايي و راه اندازي نرم افزارTMG
160
آشوب بر حسب نگاشت w( x,f ) - X توصيف مجموعه هاي w- حدي
161
آشوب در استاديوم مسطح و استاديوم دوار
162
آشوب در مكانيك آماري غير تعادلي
163
آشوب در يك سيستم ديناميكي غير خطي ميرا
164
آشوب و حركت يك ذره روي كره
165
آشوب و دورنماي كنترل آشوب در يك سيستم روتور- ياتافان
166
آشوب و دوشاخگي در ماهواره هاي ژايروستاب ناميزان
167
آشوبي از پس آرامش
168
آشيانه كودك
169
آغاز و آغاز
170
آغاز و سرانجام كانستر اكتيويسم در سده بيست
171
آغاز و فرجام زيديه در نوار شمالي ايران از اواخر قرن دوم تا اوايل قرن يازدهم ه .ق
172
آفات خرما
173
آفات و بيماريهاي گياهي و اعتبارات مورد نياز مبارزه با آنها در قانون پنجم توسعه
174
آفت زدايي مواد غذايي ﴿غلات و خشكبار﴾توسط مواد فركانس و قدرت بالا
175
آفت كنه مركبات (نارنگي انشو) واثر سموم مختلف روي اين آفت
176
آفريقا كتاب Africa جلد اول
177
آفريقاي شرقي و جنوبي بخشي از كتاب Africa and the Islands
178
آفريقاي غرب از صفحه 1 تا 177 West Africa
179
آفريقاي غربي west Africa ساحل عاج )Oast. Ivory( (از صفحه 344 تا 351)
180
آفريقاي غربي بخشي از كتاب Africa and the Islands
181
آفرينش از ديدگاه صدرالمتالهين و نقد آن
182
آفرينش خط
183
آفرينش در قرآن و رابطه آن با خلاقيت هنري از ديدگاه ملاصدرا ﴿با نگاهي به نگاره شيرين در چشمه﴾
184
آفرينش در موسيقي ايراني از ديدگاه شريف لطفي
185
آفرينش زن از ديدگاه اسلام،يهوديت و مسيحيت
186
آفرينش فطري مسكن و بازگرداندن حيات به زندگي
187
آفرينش نقوش با اتكاء به مفاهيم معنوي
188
آفرينش نقوش با اتكاء به مفاهيم معنوي
189
آفرينش و فراموشي: بررسي خلق اثر هنري توسط هنرمندان مبتلابه آلزايمر و آسيب مغزي
190
آقا محمد خان، فتحعلي شاه و محمد شاه قاجار از نگاه سفرنامه نويسان اروپايي معاصر آنان
191
آكادمي فوتسال بانوان شهر بوشهر
192
آكادمي موسيقي سنتي
193
آكادمي هنرهاي ايراني
194
آكروبات بازها
195
آگاه از ناداني خويش آزاد مثل كودك
196
آگاهي از ديدگاه دنت
197
آگاهي از ناهنجاريهاي جسماني و تاثير آن بر ميزان عزت نفس و تصوير بدني دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهرستان فردوس
198
آگاهي پنجم- جايي فراتر از آسمان
199
آگاهي زبان آموزان فارسي زبان از راهبردهاي مؤدبانه و غيرمؤدبانه در زبان انگليسي
200
آگاهي زباني معلمان و آموزش دستور زبان : مطالعه موردي معلمان زبان انگليسي ايران
201
آگاهي زوج هاي در حال ازدواج از بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي ‏(‏STD‏) و نظر آنها در مورد غربالگري قبل از ازدواج‏
202
آگاهي كوانتومي از ديدگاه پن روز و همروف
203
آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
204
آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
205
آگاهي معلم از روشها و فنون تدريس و عملكرد آن بر يادگيري دانش آموزان
206
آگاهي معلمان ايراني از فرايند عملگرا در درك شنيداري زبان انگليسي
207
آگاهي معلمان به زبان بومي و پيشرفت تحصيلي در مناطق دو زبانه
208
آگاهي معلمان به زبان بومي وپيشرفت تحصيلي در مناطق دو زبانه
209
آگاهي موقعيتي ،با رويكرد شناخت راديويي غ ،با استفادع از روش آماري-عصبي
210
آگاهي و عمل در منطق با وضعيت متغير - مرحله اي
211
آگاهي و نكرش دانش آموزان مقطع ديپلم دبيرستان هاي شهر لاهيجان نسبت به ايدز در سال 1388
212
آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به كيفيت ژورنال كلاب، يك مقاله توصيفي در شمال ايران
213
آگاهي و نگرش ربيان مهدكودك هاي شهر ساري در مورد آسيبهاي دنداني در سال 95-94
214
آگاهي وعملكردفوتباليست هاي حرفه اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري ازآسيب
215
آگاهي ونگرش دانشجويان دندانپزشكي يزد از پروتز ايمپلنت هاي دنداني درسال ۱۳۹۷
216
آگاهي‌بخشي به عنوان هويت تئاتر با توجه به نظريات "رد" دريدا و ديالكتيك هگل
217
آگاهي، نگرش و عملكرد زنان بالاي 45 سال مراجعه كننده به درمانگاه عمومي بيمارستان هاي پورسينا و رازي رشت در رابطه با پيشگيري از استئوپروز
218
آگوست استريندبرگ
219
آگوستوبوآل و نمايش هاي خلاق در ايالات متحده آمريكا و مقايسه تكنيك هاي بوال با وينيفرد وارد و دوروتي هيث كات
220
آگوستوبوآل و نمايش هاي خلاق در ايالات متحده آمريكا و مقايسه تكنيك هاي بوال باوينيفرد وارد و دوروتي هيث كات
221
آلات دقيق سيستم
222
آلاچيق (طرح كمك آموزشي براي كودكان عشاير آذربايجان -ايلسون )
223
آلاچيق : طرح كمك آموزشي براي كودكان عشاير آذربايجان - ايلسون
224
آلارم مركزي براي مراكز تلكس سطح كشور
225
آلارمهاي ... سيستم 12 در پي سي ام
226
آلاينده هاي گازي و كاربرد نانو تكنولوژي در بهبود سيستم هاي جذب آلاينده ها
227
آلاييدن سيليكان به فسفر
228
آلبر كامو
229
آلبر كامو و تجزيه و تحليل نمايشنامه عادلها
230
آلبوم نقشه هاي پروژه ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بهادران
231
آلجينات ها
232
آلفا -ملكولها
233
آلفاكيموتريپسين و موارد استعمال آن
234
آلفرد هيچكاك از طريق فيلم "بيمار روحي "
235
آلكيل دار كردن گزينشي بنزن با 2- پروپانل بر روي كاتاليست H3PO4-ZSM-5
236
آلكيل دار كردن گزينشي فنل توسط t-بوتانل در فاز بخار بر روي كاتاليزورH3PO4/AL-MCM-41
237
آلگوريتم تشخيص خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت به روش فازي - عصبي
238
آلو مينا و كاربرد درصنايع شيميايي
239
آلودگي آب ﴿ روشهاي تعيين كيفيت آب ﴾
240
آلودگي آب رودخانه زاينده رود اصفهان Pollution of Isfahan Zayandehrood River
241
آلودگي آب و فاضلاب
242
آلودگي خاك توسط عنصر سرب حاصل از وسائل نقليه در محدوده برخي از بزرگراههاي ايران
243
آلودگي خاك هاي مناطق گلخانه اي به فلزات سنگين ﴿ كاديوم و آرسنيك ﴾ در اثر استفاده از مواد حاصلخيز كننده
244
آلودگي رسوبات زاينده رود توسط فلزات سنگين و شناسايي منابع معين آلاينده
245
آلودگي زدايي پساب دارويي به روش پلاسماي سرد
246
آلودگي صوتي در خودروهاي سبك و سنگين
247
آلودگي صوتي و نقش آن در سيستم هاي هيدروليكي
248
آلودگي موتورهاي احتراق داخلي
249
آلودگي موتورهاي بنزيني و روش هاي كنترل آن
250
آلودگي نيتراتي آبهاي آشاميدني شهرهاي ايران و ارايه راهبرد مديريت كاهش آلودگي
251
آلودگي هاي صنعتي و اثرات آن بر محيط زيست شهر اصفهان
252
آلودگي هوا و اثرات مخرب آن بر محيط زيست ﴿ بررسي مزيت سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري نسبت به كاربراتور در كاهش آلودگي ﴾
253
آلودگي هوا و تجهيزات صنعتي كنترل آن
254
آلوده زدايي آب زيرزميني آلوده به شيرابه به وسيله لايه نفوذپذير فعال با استفاده از تكنولوژي نانو
255
آلومتري در ژئومورفولوژي
256
آلوميناميزنيگ ورق فولادي كم كربن به روش غوطه وري گرم
257
آلومينيوم در ايران
258
آلومينيوم و آلياژهاي آن
259
آلومينيوم و تعين اتلاف آن
260
آلومينيوم و كاربرد آلياژهاي آن در ساخت بدنه كشتي ، جوشكاري و بررسي آن از ديدگاه لويدز
261
آلومينيوم و كاربرد آن در صنايع هواپيماسازي
262
آليات التناص في الخطاب الشعري الجاهلي: عدي بن زيد العبادي نموذجا
263
آلياژ (X)UAL ، تهيه و كاربرد آن در تكنولوژي هسته اي
264
آلياژ سازي مكانيكي پودرهاي آهن آلومينيوم و بررسي ريزساختار آن
265
آلياژ سازي مكانيكي تركيب بين فلزي AI3FE و بررسي پارامترهاي آسيا
266
آلياژ سازي مكانيكي مخلوط پودرهاي آلومينيوم - گرافيت
267
آلياژ لاستيك طبيعي و لاستيك نيتريل و نقشي سازگاركننده ها
268
آلياژسازي منيزيم با منگنز براي كاربرد به عنوان ايمپلنت و بررسي تاثير خواص خوردگي آلياژ در محيط شبيه سازي شاده ي بدن
269
آلياژسازي و ريخته گري آلياژ منيزيمي حاوي روي، كلسيم و عناصر نادر خاكي و بررسي رفتار خوردگي پس از عمليات مكانيكي و شيميايي
270
آلياژسازي و كامپوزيت سازي سطحي چدن خاكستري به روش درجا
271
آلياژهاي الاستومر-الاستومر و كاربرد آنها در ترد تاير
272
آلياژهاي حافظه دار
273
آلياژهاي ريخته گري و نوردي آلومينيم
274
آلياژهاي فلزي نا بلور
275
آلياژهاي فولاد و چدن
276
آلياژهاي مسي با هدايت بالا و استحكام بالا
277
آلياژهاي مقاوم آلومينيم سازي اراك
278
آليزارين رد به عنوان يك حسگر شيميايي رنگزا براي دو آناليت: تشخيص وتعيين يون هاي كبالت(II) و دي هيدروژن فسفات در محيط آب با كاربردهاي تجزيه اي
279
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون تنگستن و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون سيانيد در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
280
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون نيكل و آنيون هاي سيانيد و كربنات در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
281
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذير براي تعيين كاتيون مس و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون كربنات با روش رنگ سنجي در محيط آبي با كاربردهاي تجزيه اي
282
آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري مطالعه ي موردي بانك صادرات تهران، منطقه ي غرب
283
آمادگي براي مقابله با بحرانهاي كسب وكار شركت مپنا
284
آمادگي جسماني و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان در مقايسه با پيش دانشگاهي ها
285
آمادگي گذار از دانشگاه به كار و مقايسه ي سه نوع مشاوره مسير شغلي مبتني بر الگو واره هاي راهنمايي، رشدي و طراحي مسير شغلي بر آن در دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان
286
آماده سازي اراضي 35 هكتاري شهر جديد هشتگرد
287
آماده سازي اطلاعات اسكادا بصورت ONLINE جهت آناليز شبكه هاي الكتريكي
288
آماده سازي برنامه هاي ترتيبي شيء گرا براي اجراي تقريبا"بهينه در محيطهاي توزيعي
289
آماده سازي پشم توسط اشعه ماوراءبنفش (UV) به منظور رنگرزي آن در دماي پايين
290
آماده سازي حالت هاي كوانتومي با استفاده از بازآواگرهاي گرافني و كاربردهاي آن
291
آماده سازي زمين در محله اي از منطقه 22
292
آماده سازي زمين در محلي اي از منطقه 22
293
آماده سازي سازمان ايراني جهت اجراي ERP
294
آماده سازي طرح براي فرش ماشيني با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
295
آماده سازي فضاهاي باز شهري در ارتباط با پدافند غيرعامل در ايران
296
آماده سازي كاغذ براي استفاده در چاپ انتقالي در منسوجات
297
آماده سازي كالاي مخلوط پلي استر / پنبه به روش هاي مختلف و اثرات آن بر رنگپذيري و خصوصيات ظاهري كالا
298
آماده سازي كتاب درسي هنر
299
آماده سازي كوره كوپلار براي سوخت گاز شهري
300
آماده سازي محله هاي شهري براي سالمندان از ديدگاه مكاني -رفاهي
301
آماده سازي مخلوط پنبه پلي‌استر به منظور افزايش قابليت رنگ‌پذيزي به روش چاپ انتقالي
302
آماده سازي مسير در نمونه سازي سريع
303
آماده سازي مسير در نمونه سازي سريع قطعات فلزي
304
آماده سازي مواد اوليه هنر قاليبافي
305
آماده سازي مواد متن درسي در زمينه دستور زبان فارسي بر اساس نظريه گشتاري براي مقطع دبيرستان
306
آماده سازي و انتخاب ژل مناسب جهت جاسازي سلولها براي كاربرد در مهندسي بافت جهت انكپسولاسيون سلول ها
307
آماده سازي و بررسي ويژگي‌هاي پارچه پنبه/نايلون عمل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و نقره
308
آماده سازي و پوشش سطوح گالوانيزه
309
آماده سازي و مشخصه يابي الكترود كامپوزيت نانو الياف كربن و آلياژ قلع براي آند باتري هاي يون ليتيم
310
آماده سازي و مشخصه يابي الكترود كامپوزيت نانو الياف كربن و سيليسيم براي آند باتريهاي يون ليتيم
311
آماده سازي و مشخصه يابي داروي چشمي بارگذاري شده در حامل هاي نيوزومي به منظو ربررسي ميزان رهايش
312
آماده سازي و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي اتيلن ترفتالات حاوي نانو ذرات طلا براي تشخيص دوپامين به روش رنگ سنجي
313
آماده سازي، ارزيابي و انتخاب توده هاي سلولي و بستر هيدروژلي مناسب جهت ايجاد ساختارهاي سه بعدي هيبريدي سلول- داربست توسط تكنيك چاپ زيستي به عنوان روشي نوين در مهندسي بافت
314
آماده كردن بيمار براي عمل جراحي
315
آماده نمودن لغات آزمون و كسلر كودكان (براي كودكان استثنائي شهرستان آغاجاري)
316
آماده‌سازي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي (LDHs) و ارزيابي استفاده از آن‌ها به عنوان تركيبات كندرهاي روي
317
آمار delta$‎$ شوك بر اساس فرايندهاي تصادفي و سياست جايگذاري بهينه آن
318
آمار چند متغيره كاربردي رگرسيون چند متغيره تحليل چند متغيره داده هاي تجربي
319
آمار در پزشكي
320
آمار رياضي (1)
321
آمار رياضي 1
322
آمار كاربردي و زبان برنامه نويسي SAS
323
آمار مقايسه مجموعه نواحي اطمينان توام براي ميانگين و واريانس از توزيع نرمال
324
آمار ناپارامتري
325
آمار ناپارامتري و استفاده از آن در تحليل داده هاي تصادفات استان گلستان
326
آمار واحتمال
327
آماراجتماعي و آمارگيري
328
آمارگرايي در شعر سعدي
329
آمارمحاسباتي وتجزيه وتحليل داده ها
330
آماره T2 هتلينگ در كنترل كيفيت چند متغيره
331
آماره بسنده ،آماره بسنده مينيمال
332
آماره هاي ترتيبي
333
آماره هاي ترتيبي تعميم يافته
334
آماره هاي ترتيبي توزيع هاي پايدار و كاربردهاي آن ها
335
آماره هاي كمكي ، كاربرد و تعميم هاي آن
336
آماره هاي مرتب تعميم يافته و توزيع هاي شرطي
337
آماره ي يو و كاربردهاي آن
338
آماره يU و نتايج تقريبي آن براي برخي اندازه هاي فقر و نابرابري
339
آمارهاي تخطي و كاربردهاي آن
340
آمارهاي ترتيبي تعميم يافته
341
آمايش (پسمانداري) پسمان هاي راديواكتيو مايع حاصل از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي ...
342
آمايش حوزه جنگه سر با استفاده از نرم افزار arc/info در سيستم G.I.S
343
آمايش سرزمين بخشي از حوزه آبخيز رودخانه باراندوزچاي
344
آمايش سرزمين حوزه آبخيز نهند چاي
345
آمايش سرزمين منطقه شينه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
346
آمايش سرزمين و ارزيابي شاخصهاي اجتماعي - اقتصادي مناطق
347
آمايش سطحي آلومينيوم
348
آمايش سطحي ذرات كربنات كلسيم توسط عامل كوپلينگ سيلاني و بهبود خواص آن در پوشش آلي
349
آمايش سطحي رنگدانه قرمز شماره 3 جهت بهبود خواص آن در سيستم هاي آب پايه
350
آمايش سطحي نانو سيليكا با مواد هيبريدي ارگانو سيلان به منظور بهبود خواص آن در پوششهاي شفاف خودرويي
351
آمايش مناطق مرزي؛ نمونه مورد مطالعه محورمرزي سومار-نفتشهر (از تخليه تا حيات دوباره)
352
آمدم شايد بيهوده نباشم
353
آمريكا و بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران
354
آمريكا و سازمان ملل متحد در بحران عراق 2011-2003
355
آمريكاي لاتين
356
آموزش #c
357
آموزش asp.net
358
آموزش CCNA
359
آموزش SPSS
360
آموزش Z08 Microprocessor با كمك multi media
361
آموزش آهنگ معنايي افعال از طريق يادگيري بر اساس استخراج داده و تاثير آن در انتخاب مناسب واژگاني در زبان آموزان زبان انگليسي
362
آموزش اتوكد
363
آموزش ارزشهاي اخلاقي اسلام بر مبناي روانشناسي رشد
364
آموزش از راه دور
365
آموزش از راه دور وتوسعه پايدار
366
آموزش از طريق وسايل سيار Mobile - Learning
367
آموزش اسامي زبان انگليسي به نوزادان ايراني يكساله , TEACHING ENGLISH NOUNS TO IRANIAN INFANTS AROUND THE AGE OF ONE
368
آموزش اعداد﴿فصل اول كتاب رياضي اول دبيرستان﴾به زبان#c
369
آموزش اكسل وكاربرد آن درآمار
370
آموزش الكترنيكي و توليد محتوا
371
آموزش الكترونيك - مروري بر تكنولوژيهاي سيستم مديريت آموزش ، سيستم مدرسه مجازي
372
آموزش الكترونيكي
373
آموزش الكترونيكي تجهيزات پزشكي مبتني بر وب
374
آموزش الكترونيكي درس مدارهاي الكتريكي
375
آموزش انگشت گذاري مقدماتي ساز عود ( با تحليل كاربردي تمرينات )
376
آموزش باز واز راه دور و مديريت
377
آموزش باز واز راه دور وبهره وري
378
آموزش بافت تركي با استفاده از مدياي آموزشي
379
آموزش بر اساس رايانه سي بي تي
380
آموزش برنامه نويسي جاوا
381
آموزش به كمك كامپيوتر
382
آموزش پرورش اسب و اسب دواني
383
آموزش تار ( مقدماتي )
384
آموزش تحت وب فارسي پايه به غير فارسي زبانان
385
آموزش تلفظ واكه ها و تكيه واژگان در زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش آشكار و پنهان
386
آموزش جاوا با استفاده از رباتهاي لگو ماينداستورم
387
آموزش حقوق بشر در مدارس
388
آموزش رفتار دروازه‌باني ربات انسان‌نماي فوتباليست شبيه‌سازي شده با استفاده از روش يادگيري تقويتي قطعي عميق
389
آموزش رفتارهاي فردي عاملهاي فوتباليست بصورت توزيع شده با استفاده ازبرنامه نويسي ژنتيكي
390
آموزش رياضي
391
آموزش رياضي و ارتباط آن با زندگي
392
آموزش رياضي و چگونگي حل مسئله
393
آموزش ريتم به كودكان
394
آموزش زبان برنامه نويسي پاسكال
395
آموزش زبان پي اچ پي
396
آموزش ساخت بازي با نرم افزار GAME MAKER
397
آموزش ساخت بازي هاي كامپيوتري بااستفاده از نرم افزار 3D Game studio
398
آموزش ساخت فروشگاه اينترنتي با asp.net
399
آموزش سيتم عامل DOS
400
آموزش شبكه خود كدگذار عميق براي رده‌بندي گرايش متون
401
آموزش شبكه عصبي مصنوعي جهت پيشبيني فازها و سرعت سرد شدن در جوشكاري
402
آموزش شبكه هاي بيزي توسط اتوماتا هاي يادگير و كاربرد آندر دسته بندي اسناد وب
403
آموزش صريح نشانگرهاي فراكلامي و نقش آن در بهبود توانايي خواندن و درك مفاهيم در بين فراگيران ايراني زبان انگيسي در سطوح متوسط و پيشرفته
404
آموزش طراحي معماري مبتني بر تفاوتهاي جنسيتي و با رويكرد اسلامي
405
آموزش طراحي وب سايت
406
آموزش عالي شهرسازي در تعامل با دانش عملي ارائه روشي فرا كلامي براي بهبود مشاركت در خدمت آموزي
407
آموزش عكاسي ( شيمي عكاسي )
408
آموزش عكاسي خبري
409
آموزش غيررسمي الكترونيكي : الزامات و چالشها
410
آموزش فيبر نوري
411
آموزش قاليبافي به افراد ناشنوا با زبان اشاره
412
آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي به كودكان پيش دبستاني و دبستان
413
آموزش كاربردي كامپيوتر
414
آموزش كلمات متجانس ناقص انگليسي به زبان آموزان ايراني با استفاده از رويكرد پيكره زباني
415
آموزش كودكان زير7 سال از طريق طراحي پارچه
416
آموزش گام به گام طراحي و تحليل جرخ دنده و تسمه پولي در نرم افزار kiss soft
417
آموزش گرافيكي معماري كامپيوتر از طريق ايجاد تجسم ذهني
418
آموزش مجازي
419
آموزش مجازي
420
آموزش مجازي
421
آموزش مجازي و استاندارهاي آموزش مجازي
422
آموزش مديريت مشمول بخش امور استخدامي كشور و (در برخي از كشور هاي اروپايي )
423
آموزش مقدماتي نقاشي متحرك (تئوري مراحل توليد)
424
آموزش مقدماتي نقاشي متحرك (تئوري مراحل توليد)
425
آموزش مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي مقطع ششم دبستان شهر تنكابن.
426
آموزش مهارتهاي تفكر و تاثير آن در موفقيت تحصيلي و فهم از مطالعه دانش آموزان دور ابتدائي
427
آموزش مهارتهاي تفكر و تاثير آن درموفقيت تحصيلي و فهم از مطالعه دانش آموزان دوره ابتدائي
428
آموزش موسيقي و كودكان
429
آموزش نرم افزار ميني تب 13
430
آموزش نوين :مدرسه راهنمايي تحصيلي
431
آموزش نوين ، مدرسه راهنمايي تحصيلي
432
آموزش نوين مدرسه راهنمائي تحصيلي
433
آموزش نيروي انساني و مشكلات آن ( شركت آب و فاضلاب ايران )
434
آموزش هك سيستم
435
آموزش هك سيستم هاي كامپيوتري
436
آموزش هنر به كودكان
437
آموزش هنر به كودكان كم شنوا وناشنوا
438
آموزش هنر قلمزني براي كارگاه هاي فلز مقاطع كارداني وكارشناسي مراكز آموزش عالي وآزاد ايران
439
آموزش هنر قلمزني براي كارگاههاي فلز مقاطع كارداني و كارشناسي مراكز آموزش عالي و ازاد ايران
440
آموزش هوشمند زبان انگليسي
441
آموزش و بازشناخت الگوهاي مختلف به وسيله شبكه اي متشكل از نورون هاي زيستي IF
442
آموزش و بهسازي منابع انساني در رابطه با بهره برداري، نگهداري و تعميرات ماشين آلات راهسازي
443
آموزش و پرورش براي فردا اثر جان ويسزي
444
آموزش و پرورش تطبيقي ايران و فرانسه
445
آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
446
آموزش و تحليل مدارات ديجيتال
447
آموزش و توسعه نيروي انساني
448
آموزش و شناخت اعمال انسان به كمك ويژگي هاي حركتي در تصاوير ويدئويي
449
آموزش و يادگيري الكترونيكي ، مسائل و راهكارهاي آن
450
آموزش وپرورش تطبيقي تركيه- ايران
451
آموزش وتوسعه كار آفريني در ميان دانشجويان رشته مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور اهواز
452
آموزش ودرمان ناشنوايان
453
آموزش وطراحي برنامه كاربردي كار با فايلها به صورت پيشرفته با زبان سي شارپ
454
آموزش يك رفتاربه عامل هاي فوتباليست شبيه سازي شده بااستفاده ازنرو-فازي
455
آموزش‌هاي مجازي ارائه رويكردي جهت شناسايي و رد يابي تقلب درمحيط‌هاي
456
آموزشكده ي تخصصي هنري با رويكردهاي موسيقي، نقاشي، عكاسي
457
آموزشگاه آزاد هنرهاي تجسمي
458
آموزشگاه خياطي
459
آموزشگاه موسيقي
460
آموزشگاه موسيقي
461
آموزشگاه و نمايشگاه هنرهاي تجسمي
462
آموزشگر روشهاي مرتب سازي
463
آموزه هاي اخلاقي امام رضا﴿ع﴾ در برخورد با مخالفين
464
آموزه هاي اخلاقي د ردو اثرمصيبت نامه و اسرارنامه ي عطار باتوجه به مباني جامعه شناسي
465
آموزه هاي اخلاقي در اشعار دكتر طاهره صفار زاده
466
آموزه هاي اخلاقي در اشعار دكتر طاهره صفارزاده
467
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (3-1)
468
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (6-4)
469
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (جلد 4-6)
470
آموزه هاي اخلاقي در ديوان ملك الشعراي بهار
471
آموزه هاي اخلاقي سفر از ديدگاه آيات و روايات
472
آموزه هاي اسلامي در توسعه برنامه ريزي روستايي
473
آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
474
آموزه هاي محوري كلامي در صحيفه سجاديه
475
آموزه هاي محوري كلامي در صحيفه سجاديه
476
آموزه هاي معرفتي ،اجتماعي و سياسي حج از ديدگاه ائمه شيعه عليهم السلام , the cognitive,socialand political teachings of hajj from the view point ofshiites'imams)a.s.(
477
آموزه هايي درباره عكاسي معماري
478
آمونيت(ژوراسيك ايران)
479
آميختگي واقعيت و نمايش در آثار تام استا پارد
480
آميزه سازي واكنشي آليا‍‍ژ PET/SBR-g-GMA
481
آميزه سازي واكنشي آلياژ pet/sebs-g-mah
482
آمين دار شدن كاهشي تركيبات كربونيل توسط سديم بوروهيدريد و كاتاليست آمبرليست -15
483
آمين دار كردن كاهشي تركيبات كربونيل با استفاده از كاتاليزور اسيدي جامد 2،6-دي كربوكسيليك اسيدپريدين
484
آمين ها
485
آمينوليز پلي استر هم زمان با سنتز نانو ذرات نقره، اكسيد روي و نانو كامپوزيت اكسيد روي/نقره
486
آن شب راحت خوابيد
487
آنا ليز عددي اثرات حفاري تونل بر روي شمع در حالت تحليل شبه ديناميكي
488
آناتومي برش عرضي و مقطع نگاري رايانه اي سر در بز مرخز و سانن : يك رهيافت مقايسه اي
489
آناتومي كاربردي براي نوازندگان
490
آناتومي و هيستولوژي دستگاه توليدمثل نر در سوسمار اسكينگ مار شكل مرنجاب Ophiomorus maranjabensis
491
آنادايزينگ سخت آلومينيوم
492
آنالز انتشار موج در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش المانهاي مجزا
493
آنالوگ
494
آنالوگ‌هاي گوشت
495
آناليز ، طراحي و ساخت يك نمونه تقويت كننده خطي و لگاريتمي با آشكارساز و پيش تقويت كننده همراه باSTC، IAGC ، تقويت كننده هاي ويدئو و فليترهاي IF
496
آناليز CFD جريان تيلور نانو سيال ﴿r-Al2O3/Water﴾ در ميكرو كانال دو بعدي با در نظر گرفتن لايه ي مايع
497
آناليز CFD جريان لخته اي نانو سيال و هوا در ميكرو كانال ها
498
آناليز CFD خشك كن بستر سيالي واحد PVC
499
آناليز CFD خشك‌كردن مواد غذايي- كاربرد در توليد پاستا
500
آناليز آزمايش و كامپيوتري دست مصنوعي از نوع كنترلي
501
آناليز آسيب هاي مغزي ناشي از فعاليت هاي ورزشي با در نظر گرفتن اثر تعامل سلول و محيط آن با استفاده از روش ميكرو مكانيك
502
آناليز آگزرژي سيستم آب شيرين كن هيبريدي خورشيدي تبريد تراكمي
503
آناليز آماري داده هاي رگرسيوني در spss
504
آناليز آنتن ميكرواستريپ با تزويج روزنه اي توسط روش SEMN
505
آناليز آنتن ميكرواستريپ با روش المانهاي مرزي
506
آناليز آنتنهاي شكافي بتدريج باز شونده خطي به روش TLM
507
آناليز آيروديناميكي خودرو مزدا
508
آناليز ابزارها و تكنيك هاي رايج در خصوص طراحي و ساخت ترانسديوسرهاي ضخامت از نوع شاتري و اشعه گاما، به منظور بهينه سازي فرايند كنترلي ذيربط، همراه با ارائه چند مصاديق كاربردي
509
آناليز اثرات كشش (تراكشن ) برد فورميتيهاي ستون فقرات و ساخت دستگاه تراكشن
510
آناليز اجرايي سنات ويولا اثر د. شستاكويچ اپوس 147
511
آناليز اجزاء محدود ارتعاش هارمونيك صفحات نازك الاستيك تحت خمش به كمك نرم افزاري ANSYS
512
آناليز اجسام صلب با استفاده از امواج ماوراء صوت
513
آناليز ارتعاش آزاد تير بر نولي با استفاده از الگوريتم تربيع ديفرانسيلي
514
آناليز ارتعاش آزاد ورق مركب ساندويچ با رفتار ويسكوالاستيك در تماس با آب به روش تحليلي و تجربي
515
آناليز ارتعاش آزاد ورق نازك ترك خورده
516
آناليز ارتعاش سكوهاي ثابت دريايي با لحاظ نمودن اثر موج هاي نا منظم
517
آناليز ارتعاش و كمانش گرافين صفحه چند لايه بر روي بستر الاستيك بر پايه تئوري الاستيسيته غير محلي با استفاده از روش هاي عددي المان محدود وريتز
518
آناليز ارتعاشات اجباري نانو لوله با روش گرين
519
آناليز ارتعاشات تيرهاي چرخان با ويژگي هاي عملكرد درجه بندي شده
520
آناليز ارتعاشات خطي و غيرخطي ورق چرخان با زاويه حمله متغير با زمان
521
آناليز ارتعاشات متقارن ديسك دوار
522
آناليز ارتعاشات و پايداري احتمال انديشانه اي نانولوله هاي كربني سيال بر بر پايه ي آمارهاي سرعت سيال
523
آناليز ارتعاشات و عيب يابي
524
آناليز ارتعاشي بدنه خودرو در نرم افزار CATIA
525
آناليز ارتعاشي تيرهاي كامپوزيتي باريك شونده چرخان
526
آناليز ارتعاشي رينگ خودرو به كمك نرم افزار ANSYS
527
آناليز ارتعاشي ورق هاي ضخيم با لايه هاي پيزو الكتريك به كمك روش المان محدود
528
آناليز اسپرمن و اسپرميدين به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي و آناليز همزمان بايفنترين و تترامترين به روش اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
529
آناليز اسپكتروسكوپي و ديناميك مولكولي ميان كن بين ترازودون و پروتئين تاو (ايزوفرم 1N4IR)
530
آناليز استاتيكي سيستم زمين چند لايه به روش ممان و استفاده از تئوري تصوير اصلاح شده
531
آناليز استاتيكي موتور تك سيلندري بانرم افزار Abaqus ومعرفي برنامه
532
آناليز استاتيكي و ديناميكي اسكلت ساختمان به كمك نرم افزار ANSYS
533
آناليز استاتيكي و طراحي سازه بال يك هواپيماي سبك اكروباتيك با Wingbrac
534
آناليز استاتيكي ورق هاي ويسكوالاستيك و بررسي پايداري آن ها به روش نوار محدود
535
آناليز اشاعه ترك در پره هاي متحرك توربين گازي پس از برخوردجسم خارجي
536
آناليز افت توليد چندفازي در مخازن گاز ميعاني
537
آناليز اقتصادي آبگرمكن خورشيدي با آبگرمكن گازي براي تهيه آبگرمكن مصرفي بااستفاده از نرم افزار ees
538
آناليز اگزرژي و اقتصادي جهت طراحي سيستم تهويه مطبوع با استفاده از نرم افزار كرير در ساختمان آزمايشگاه دانشگاه صنعتي سيرجان
539
آناليز الاستوديناميك روتور قائم در دورهاي بالا
540
آناليز الاستيك پلاستيك پوسته هاي متقارن تقويت شده به روش اجزاء محدود
541
آناليز الكترومغناطيس و حرارتي كوره هاي قوس الكتريكي با استفاده از روش هاي المان محدود
542
آناليز المانهاي محدود با استفاده از لاپلاس ترنسفورم در حالت دو بعدي براي ترموالاستيسيته عمومي كوپل بر اساس مدل LS
543
آناليز امكان ساخت اتوماتيك قطعات ماشينكاري
544
آناليز انتقال پريستالتيكي سيالات دولايه اي بيولوژيكي در مجراهاي يكنواخت و غيريكنواخت با استفاده از مدل قانون تواني
545
آناليز انتقال حرارت جابجايي در زانويي داراي مانع
546
آناليز انتقال حرارت در ميله سوخت راكتور هسته اي
547
آناليز انرژي و اكسرژي خشك شدن موز با استفاده از خشك كن هيبريدي
548
آناليز انرژي و اكسرژي يك خشك كن بستر بر مبناي نتايج آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي
549
آناليز انرژي و پيشنهاد كاهش مصرف انرژي در كوره هاي قوس الكتريكي شركت فولاد مباركه
550
آناليز انرژي، اگزرژي، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از سيستم توليد همزمان حرارت، سرمايش و قدرت (CCHP) به همراه سيكل اورگانيك رانكين (ORC) و كلكتور خورشيدي برمبناي ميكروتوربين براي مناطق مختلف ايران
551
آناليز انشعابات يك آونگ معكوس
552
آناليز انفراد هم پاياي سيستم هاي هميلتوني با تشديد ۲: ۲
553
آناليز انواع سنسورهاي فيبر نوري از منظر ساختاري و عملكردي، همراه با كارويژه هاي مهم ذيربط
554
آناليز ايروالاستيسيته پره هاي روتور هليكوپتر آميخته با محرك چرخشي فيبر كامپوزيت پيزوالكتريك
555
آناليز ايروديناميك موشك با سطح مقطع مربع با اتكاء به روش هاي عددي موجود
556
آناليز ايمني راكتور، توليد ميله هاي سوخت و بازفرآوري سوخت هاي پرتو ديده
557
آناليز ايمني و قابليت اطمينان سيستم حفاظت اتوماتيك قطار (ATP) در خط2 متروي تهران
558
آناليز ايوزتوپ هاي ليتيوم مواد با باريكه يوني
559
آناليز بارگذاري پل هاي جعبه اي مدفون در خاك با در نظر گرفتن رفتار متقابل خاك -سازه
560
آناليز بال هواپيماي بدون سرنشين به كمك نرم افزار فلوئنت
561
آناليز بخش عملي
562
آﻧﺎليز ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﻟﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داده ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺠﯽ
563
آناليز برگشت فنري در فرآيند شكل دهي كششي به روش المان محدود
564
آناليز برگشتي اندركنش خاك و شمع در اسكله با توجه به مسير ساخت (مطالعه موردي اسكله لافت)
565
آناليز برگشتي داده هاي ابزار دقيق مغار سد مسجدسليمان
566
آناليز برگشتي دو مورد از مكانيزم خرابي پي سازه هاي شهر تهران(شهرك بوعلي در فرحزاد)
567
آناليز برگشتي رفتار ديوارهاي مهارسازي شده با استفاده از مدل سازي عددي و نتايج پايش
568
آناليز برگشتي و تحليل عددي داده هاي ابزار دقيق مغار نيروگاه سد مسجد سليمان به روش اجزاء منفرد
569
آناليز بقاياي آفت كش هاي ارگانو فسفره ﴿فوزالون ، كلرپريفوس ، ديازينون﴾ درسيب و فراورده هاي آن به روش ميكرو استخراج مايع-مايع متصل شده به كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
570
آناليز بوسرلين و كلسي تونين سالمون با روش استخراج الكتريكي مايع-مايع و طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
571
آناليز بيان miR-9 و هدف‌هاي پيش بيني شده‌اش در رده سلولي SH-SY5Y
572
آناليز بيان اختصاصي آللي ( ASE) در دو زير گونه گاو ( bos taurus ، bos indicus ) با استفاده از دادههاي RNA-Seq
573
آناليز بيان ژن هاي بيوسنتزي آنتوسيانين در انارهاي سفيد، قرمز و سياه طي مراحل مختلف رشدي
574
آناليز بيان ژن هاي بيوسنتزي كاروتنوييدها در انارهاي سفيد، قرمز و سياه طي مراحل رشد ميوه
575
آناليز بيان ژن هاي متالوتيونين درگير در ذخيره سازي روي (MT4 و MT2b2) در لايه آلرون بذر جو در پاسخ به هورمون ها
576
آناليز بيومكانيكي فلج مغزي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
577
آناليز پارامترهاي تأثيرگذار در فرآيند تزريق فوم
578
آناليز پارامترهاي زمين شناسي مهندسي با استفاده از روش لرزه اي در مخزن بزرگ آب شهر اراك
579
آناليز پارچه
580
آناليز پايداري ديواره هاي معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
581
آناليز پايداري سيستم قدرت تركشن الكتريكي از منظر ريزنوسانات توان و ارايه ي يك روش كنترل بهينه جهت بهبود پايداري اين سيستم
582
آناليز پايداري سيستم هاي سوئيچينگ تأخيردار با روش هاي مكث زماني و لياپانوف معكوس
583
آناليز پايداري شيب محل سد و پاياب و مواد كاربردي آن ؛ مهندسي پايداري شيبهاي سنگي
584
آناليز پايداري شيب هاي AGS با در نظر گرفتن مقاومت مهارها
585
آناليز پايداري لايه مرزي جريان عبوري بر روي بال و بدنه هواپيما
586
آناليز پايداري مكانيكي و شيميايي چاه در يكي از ميادين گازي جنوب ايران
587
آناليز پايداري نقاط شبكه پايش جابجايي با استفاده از تئوري سرشكني كمترين مربعات كامل -وزندار
588
آناليز پايداري و نويز در نوسانسازهاي تزريق شده
589
آناليز پتانسيل هاي وابسته به يك رخداد در تك آزمايش چند كاناله سيگنال EEG با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل
590
آناليز پتانسيل‌هاي مغزي وابسته به رخداد در تبليغات پس‌زمينه‌اي فيلم‌هاي تلويزيوني در حوزه بازاريابي عصبي
591
آناليز پخش بار در شبكه ي AC راه آهن برقي بر اساس مدل و شرايطواقعي عملكرد آن
592
آناليز پره توربو شارژر به روش اجزاي محدود
593
آناليز پروتئوم ريشه وبرگ وارقام مقاوم وحساس گندم دروم تحت تنش شوري
594
آناليز پوسته خروجي كوره دوار پخت سيمان و بررسي علل بروز يرك در آن
595
آناليز پوسته كروي ارتوتروپيك
596
آناليز پوسته هاي متقارن تقويت شده به روش اجزاء محدود
597
آناليز پوشش گياهي منطقه حفاظت شده مانشت ايلام و ارتباط آن با شرايط فيزيكو شيميايي خاك
598
آناليز پينچ به كمك نرم افزار MATLAB [مطلب]
599
آناليز تأخير در سيستم هاي سرويس راديويي بسته اطلاعات عمومي
600
آناليز تئوري و بررسي تطبيقي جاذب هاي ارتعاشي مواد هوشمند ﴿ SMAو پيزوالكتريك﴾
601
آناليز تاثير خط HVDC بر نتايج پخش بار بهينه و قيمت حاشيه اي محلي
602
آناليز تاسيسات الكتريكي كارخانه ماشين سازي سايپا (رنو)
603
آناليز تجربي و تئوري خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مورد اشتفاده در بدنه شناور هاي تندرو و نظامي بر اساس استانداردهاي ISOوASTM
604
آناليز تجربي و عددي انرژي واگزرژي در يك صفحه با انتقال حرارت و رطوبت
605
آناليز تحليلي سيلندر دوار جدار ضخيم ناهمگن پيزو الكتريك تحت بار مكانيكي و حرارتي در ميدان مغناطيسي
606
آناليز تحليلي و عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد بر روي سطوح موج دار
607
آناليز ترافيكي و بررسي آماري مراكز تلفن ديجيتال ...
608
آناليز تركيب گازي مجهول با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري (LIBS)
609
آناليز ترموالاستيك مخازن فشاري كروي از جنس FGM در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت تحت بارهاي مكانيكي و حراراتي
610
آناليز ترموديناميكي احتراق در موتور بنزيني
611
آناليز ترموديناميكي و دماي تراكم بهينه كند انسور مياني در سيستم تبريد آبشاري
612
آناليز ترمومكانيك تماس چرخ و ريل
613
آناليز ترموهيدروليكي ديگ بخار كنورتور ذوب آهن
614
آناليز تزريق و توليد چاه هاي يك ميدان جهت بهينه كردن توليد از چاه ها
615
آناليز تزويج پالس الكترومغناطيس به خطوط انتقال با بار غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي
616
آناليز تست چاه هاي افقي در مخازن گاز ميعاني
617
آناليز تستهاي چاه آزمايي افت فشار و خيز فشار در مخازن گاز ميعاني در سيستمهاي دو فازي و سه فازي
618
آناليز تصادفي سكوهاي دريائي فولادي
619
آناليز تصاوير سفالوگرام جهت تشخيص بيماريهاي آناتومي ارتودنسي
620
آناليز تصاوير ماموگرافي و طبقه بندي رسوبات كلسيم با استفاده از ويژگي هاي مالتي ويولت
621
آناليز تصويري اسناد چندزبانه
622
آناليز تصويري ساختار فوم‌هاي فلزي و اثر پارامترهاي هندسي بر استحكام فوم آلومينيوم A356
623
آناليز تغيير مكان ارابه فرود يك هواپيماي سبك به روشهاي اجزا؟ محدود و آزمايش و مقايسه نتايج
624
آناليز تغييرات خط ساحلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني
625
آناليز تقويت كننده هاي با نويز كم ﴿ LNA ) و تكنيك هاي رايج ذيربط در سيستم ها و مدارهاي ويژه الكترونيكي
626
آناليز تكنيك ها و ترانسديوسرهاي رايج در سنجش و آشكارسازي انواع فرآيندهاي گازي در بخش ابزار دقيق صنعت نفت با ذكر مصاديق كاربردي
627
آناليز تكنيك ها و ساختار و عملكرد انواع ترانسديوسرهاي اولتراسونيكي رايج در مهندسي پزشكي
628
آناليز تكنيك ها و مكانيزم هاي كنترل دماي ماهواره ها
629
آناليز تكنيك ها، سيستم و مدارات الكترونيكي رايج در انواع تلويزيون هاي رنگي
630
آناليز تكنيك هاي رايج در سنجش دقيق فاصله توسط سيستم هاي ماهواره اي و تكنيك هاي پردازش سيگنال هاي مربوطه
631
آناليز تكنيك‌هاي هدايتي و كنترلي متداول در سيستم‌ها و پرنده‌هاي UAV
632
آناليز تكنيكها و ابزارهاي بكار رفته در طراحي و ساخت انواع سيستم هاي (مدارهاي) مجتمع خطي
633
آناليز تكنيكها و فرآيندهاي رايج در سنجش ارتفاع با استفاده از سيستم هاي راداري همراه با مصاديق كاربردي آن
634
آناليز تكنيكهاي هدايتي و كنترلي متداول در سيستم ها و پرنده هايUAV
635
آناليز تنسوري پوسته ها و ارائه روش اجزاء محدود بر مبناي المانهاي پوسته اي عميق
636
آناليز تنش - تغيير مكان در مكانيزمهاي حركتي به وسيله نرم افزار
637
آناليز تنش ، كرنش ، جابجايي در پوسته تقويت شده متقارن محوري به كمك نرم افزار ANSYS
638
آناليز تنش پوسته هاي كروي به طرف المان هاي محدود گلركين و تحليلي
639
آناليز تنش در ريز ساختار استخوان فشرده
640
آناليز تنش در شكست پلاك هاي شرياني
641
آناليز تنش در ليكامنت CRUCIATE از طريق اجزاء محدود در فضاي دو بعدي
642
آناليز تنش در ورق هاي ساده و تقويت شده
643
آناليز تنش ديافراگم فشار سنج الكتريكي به روش المانهاي محدود
644
آناليز تنش -كرنش در مواد كامپوزيت
645
آناليز تنش نانو حلقه/نانو قوس به كمك تئوري الاستيسيته نا موضعي
646
آناليز تنش هاي باقي مانده در صفحه جوش شده
647
آناليز تنش هاي ترموالاستوپلاستيك ، پس مانده و عمر خستگي سيلندرهاي جدار ضخيم با ترك شعاعي
648
آناليز تنش هاي مكانيكي ورد بر اسپيندل ماشين هاي تراش
649
آناليز تنش و كرنش در فنرهاي فشاري چند رشته به روش مدل سازي اجزاء محدود
650
آناليز تنشهاي ترمومكانيكي و بهينه سازي راهگاهي آب سرسيلندر موتورگازسوز
651
آناليز توابع خطي
652
آناليز توالي نو كلئوتيدي ناحيه بسيار متغير ژن S1 ويروسهاي برونشيت عفوني جدا شده از گله هاي مرغ گوشتي تجاري استان خراسان رضوي , Hypervariable refion nucleotide sequence analyzing s1 gene in infectious bronchitis virus isolates , derived from a number of commercial broilers in khorasan razavi province
653
آناليز توزيع ميدان مغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب با اشكال مختلف در اطراف يك قطعه فلز با ابعاد بينهايت
654
آناليز تونل هاي مستغرق دريايي تحت اثر بار هاي محيطي دريا
655
آناليز تونل هاي مستغرق دريايي تحت اثر بارهاي محيطي دريا
656
آناليز تيرها به كمك كامپيوتر
657
آناليز جامع هارمونيكي شبكه‌هاي قدرت در شرايط گذرا
658
آناليز جذب انرژي صفحات فلزي بر روي فونداسيون هاي مختلف
659
آناليز جريان در يك توربوماشين به روش انحناي خط جريان
660
آناليز جريان روي پروانه به كمك نرم افزار ANSYS
661
آناليز جريان سيال و انتقال حرارت در يك چگالنده تابشي بوسيله ديناميك سيالات محاسباتي
662
آناليز جكاپ در مراحل ساخت، انتقال و نصب
663
آناليز چاه آزمايي چندلايه
664
آناليز چاه آزمايي در مخازن گاز ميعاني
665
آناليز چند فراكتاني و كاربردهاي آن در سيگنال هاي فيزيكي
666
آناليز چندمتغيره سري هاي زماني پارامترهاي دوران زمين
667
آناليز حاصلضرب هاي خاص از جبر هاي باناخ
668
آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن (FMEA) در شركت كاشي كوير يزد با همكاري شركت DQS
669
آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن ﴿FMEA﴾ در شركت كاشي پارسيان ميبد
670
آناليز حرارتي پديده الكتروكينتيك در يك نانو كانال
671
آناليز حرارتي پيستون موتور XU7 در وضعيت دوگانه سوز
672
آناليز حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت تحت شرايط خطاياتصال كوتاه حلقه به حلقه
673
آناليز حرارتي گرمايش القايي ثابت، بررسي اثر تغييرات هندسي و اثر تغيير فركانس
674
آناليز حرارتي و بررسي توزيع دما در سازه هاي بتني و مدلسازي آن توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
675
آناليز حرارتي و بررسي ساختار سه چدن سيليسيمي ، آلومينيومي و مسي با كربن معادل يكسان
676
آناليز حرارتي وديناميكي
677
آناليز حركت اسب و سواركار
678
آناليز حساسيت ارتعاشات ميكروتيرك AFM به روش المان محدود در محيط هاي كاري مختلف در مود ضربه اي
679
آناليز حساسيت انحناي اوليه در كمانش محوري ورقهاي ضخيم
680
آناليز حساسيت به پارامتر در انواع روش‌هاي كنترلي ماشين‌ سنكرون مغناطيس دائم دروني
681
آناليز حساسيت پارامتر هاي دخيل در امپدانس ضربه سيستم هاي زمين در جهت كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه
682
آناليز حساسيت پارامترهاي سيستم تعليق خودرو
683
آناليز حساسيت پارامترهاي گروه شمع در خاك‏هاي رسي تحت بارگذاري جانبي
684
آناليز حساسيت پارامترهاي موثر ربات متحركبازودار به روش سوبل جهت به دست آوردن مسير بهينه حمل بار ماكزيمم
685
آناليز حساسيت تاثير پارامترهاي مختلف بر رفتار هيدرومكانيكي توده سنگ درزه¬دار
686
آناليز حساسيت تحليل مواد مركب لايه اي نسبت به تغيير خواص مكانيكي لايه تك جهته
687
آناليز حساسيت تعيين تجربي ضريب درگ يك نمونه AUV در حوضچه كشش
688
آناليز حساسيت چرخ دنده با رعايت پديده هاي خستگي
689
آناليز حساسيت رفتار موتور بنزيني پرخوران EF7-TC به همراه كنترل مكانيزم شير هدررو به منظور بهبود عملكرد
690
آناليز حساسيت سازه هاي كنترل شده با دمپرهاي MR براي عدم يقين ها
691
آناليز حساسيت سنجي و شبيه سازي تزريق پليمر و فعال كننده هاي سطحي به منظور ازدياد برداشت نفت از مخازن نفتي با استفاده از شبيه ساز UTCHEM
692
آناليز حساسيت سيستم هاي مكانيكي چند جسمي
693
آناليز حساسيت عكس العمل هاي روسازي بااستفاده از مدل سازي غير خطي
694
آناليز حساسيت كمپرسور گريز از مركز
695
آناليز حساسيت متغييرهاي ترموديناميكي در يك سيستم توليد همزمان برق و گرما
696
آناليز حساسيت ميزان انتقال حرارت سطح خارجي موتور از طريق شبيه سازي جريان بيروني بلوك سيلندر و بقيه ملحقات آن
697
آناليز حساسيت ميزان دبي هواي محفظة موتور از طريق شبيه سازي جريان از جلوپنجره تا سيني زير
698
آناليز حساسيت و ارزيابي مدل ديناميكي نانو منيپوليشن دو بعدي نانو ذرات در AFM
699
آناليز حساسيت و بهينه سازي احتمالاتي سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن ناهمواري تصادفي جاده
700
آناليز حساسيت و بهينه سازي عملكرد و آلايندگي موتور ديزل MT4.244 با سوخت هاي بيوديزل
701
آناليز حساسيت و كاربرد نظريه ي اختلال هموتوپي در مدل هاي بيولوژيكي
702
آناليز حل سيستم هاي كنترل بهينه غيرخطي چند جمله اي
703
آناليز خرابي پيشرونده در قابهاي با مهاربند واگرا با استفاده از الگوريتم EPCA
704
آناليز خستگي شناور به روش طيفي تحت اثر امواج دريا
705
آناليز خصيصه‌هاي ساختاري و عملكردي و تكنيك‌هاي كنترلي رايج در PID هاي اصلاح شده و نمونه‌هايي از كاربرد عمده‌ي آن‌ها
706
آناليز خطا براي سيستم راه آهن برقي AC با مود تغذيه اتوترانسفرمر
707
آناليز خطا براي سيستم راه آهنبرقي ACبامود تغذيه اتوترانسفرمر
708
آناليز خطوط لوله به روش نرمي
709
آناليز خطوط لوله به روش نرمي تحت نيرو‏هاي خارجي،دما و اثر وزن
710
آناليز خطي براي كنترل يك سيستم الكتروهيدروليك با استفاده از سوپاپ كنترل جهت تناسبي
711
آناليز خطي و غير خطي ساختمان و مقايسه آنها به روش طراحي بر اساس عملكرد
712
آناليز خطي و غيرخطي سيستمهاي قاب خشمي و مهاربندي شده همگرا بمنظور بررسي عملكرد آنها
713
آناليز خمشي ورق مركب قيطان بافي شده ي سه بعدي در معرض بارهاي جانبي
714
آناليز خوشه بندي
715
آناليز داده هاي دماي درون چاهي براي تطبيق پديده هاي جريان چندفازي چاه به كمك مدلسازي بهبوديافته انتقال حرارت
716
آناليز داده هاي دماي گذرا براي ارزيابي ويژگي هاي مخزن نفتي
717
آناليز داده هاي شاخص‌هاي تاب‌آوري شهر اصفهان در برابر بحران
718
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكاف دار داراي جريان غير دارسي با استفاده از روش مستقيم تركيبي
719
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكافدار چندفازي ﴿آب و نفت﴾ با استفاده از روش مستقيم ساختگي
720
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكافدار دو فازي (آب و نفت) در شرايط جرياني ناپايدار با استفاده از روش مستقيم تركيبي
721
آناليز داده¬هاي جرم با استفاده از الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين در آمار قضائي
722
آناليز دادههاي دماي گذرا براي ارزيابي ويژگيهاي مخزن گازي
723
آناليز دال هاي تخت دو طرفه با استفاده از روش شيب- افت
724
آناليز دو سيكل مولد انرژي با سوخت زغال‌سنگ
725
آناليز دوشاخگي و كنترل پايداري گردشي خودرو با ترمزگيري
726
آناليز ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) جوشش جرياني مادون سرد در ميكروكانال
727
آناليز ديناميك فلاكس هاي متابوليكي
728
آناليز ديناميك ميكروشناگر ها در شرايط عدد رينولدز پايين
729
آناليز ديناميك و طراحي بدنه كامپوزيت يك ربات زيردريايي و بررسي شكست بدنه
730
آناليز ديناميكي المان محدود يك ورق كلاسيك پيزوالكتريك مستطيلي شكل ايزوتوپ
731
آناليز ديناميكي المان هاي محدود طيفي تير تيموشنكوي با حركت محوري بر پايه ي تبديل موجك
732
آناليز ديناميكي پلهاي تركه اي تحت اثر زلزله با توجه به شرايط مختلف كابلها
733
آناليز ديناميكي پي هاي شمعي با استفاده از روش هاي عددي
734
آناليز ديناميكي تير مگنتوالكتروالاستيك با خاصيت مدرج هدفمند
735
آناليز ديناميكي خطي لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر امواج زلزله
736
آناليز ديناميكي ديوار آب بند بتن پلاستيك(مطالعه موردي سد ماملو)
737
آناليز ديناميكي رفتار متقابل آب و سازه هاي دريائي
738
آناليز ديناميكي روبوت با كنترل غيرخطي
739
آناليز ديناميكي روتورها در ماشين آلات چرخشي و رفت و برگشتي
740
آناليز ديناميكي سازه اي منارجنبان بررسي آسيبهاي وارده در اثر ارتعاشات وارده چگونگي مرمت و باز ساري آن
741
آناليز ديناميكي سازه اي منارجنبان بررسي آسيبهاي وارده در اثر ارتعاشات وارده چگونگي مرمت و بازسازي آن
742
آناليز ديناميكي سازه هاي با درجات آزادي زياد
743
آناليز ديناميكي سازه هاي لغزشي متكي بر بستر ارتجاعي
744
آناليز ديناميكي سازه هاي متكي بر جداگر FPS با در نظر گرفتن اندر كنش خاك -سازه
745
آناليز ديناميكي سازههاي فلزي پايه ثابت در مقابل بار انفجار
746
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني با استفاده از روش مودال غير وابسته در محدوده زمان
747
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني با استفاده از شرايط مرزي تقريبي انقطاعي در محدوده زمان
748
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني در بازه زمان با استفاده از روش مودال وابسته
749
آناليز ديناميكي سدهاي خاكي به روش باريكه هاي برشي
750
آناليز ديناميكي سدهاي خاكي تحت بار زلزله به روش اجزاء محدود
751
آناليز ديناميكي سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر زلزله
752
آناليز ديناميكي سكوهاي دريايي تحت اثر بارگذاريهاي ناشي از امواج دريا و بررسي حساسيت نتايج نسبت به پارامترهاي بارگذاري
753
آناليز ديناميكي سكوي اسپار مهار شده تحت اثر امواج دريا
754
آناليز ديناميكي سيستم چرخ و نوار
755
آناليز ديناميكي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن لغزش پايه
756
آناليز ديناميكي غير خطي قابهاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
757
آناليز ديناميكي گروه شمع تحت بار نامتوازن ماشين آلات
758
آناليز ديناميكي لوله سلاح تحت اثر فشار بالستيك
759
آناليز ديناميكي مجموعه پي و ديوار آب بند در سدهاي خاكي تحت بارگذاري زلزله
760
آناليز ديناميكي و محاسبه پاسخ زلزله مخازن آب
761
آناليز ديناميكي و مطالعه پارامتريك قطعه اي محدود از لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر بارگذاري زلزله
762
آناليز ديناميكي و ناپايداري پلهاي شناور در امواج
763
آناليز ديوار برشي فولادي كوپله تحت بارگذاري چرخه اي
764
آناليز ديوارهاي برشي كوپل
765
آناليز رادارهاي باياستاتيك در باند UHF و VHF
766
آناليز ربات PR با استفاده از كنترل PD همراه با تحليل ديناميك معكوس
767
آناليز رفتار الاستوپلاستيك لوله ها در پروسه فروكشي و طراحي و ساخت دستگاه فروكشي لوله جهت سايزينگ
768
آناليز رفتار ديناميكي كشتي نظامي صدمه ديده در موج
769
آناليز رفتار سد دوستي در مرحله ساخت و آبگيري و مقايسه آن با قرائت هاي ابزارگذاري
770
آناليز رفتار سدهاي سنگريز با رويه‌ي بتني تحت بار زلزلهمطالعه موردي سد گلورد نكا
771
آناليز رفتار سكوي كشتي‌سان در موج با در نظر گرفتن مهاربندي و رايزر
772
آناليز رفتار فيلترهاي وفقي در ميدانهاي تبديل يافته
773
آناليز رفتارنگاري سد زاينده رود در دوران بهره برداري با استفاده از نتايج ابزار دقيق
774
آناليز رفتارهاي جمعي هماهنگ براساس وضعيتهاي محلّي با پايداري تضمين شده و كاربرد آن در شبكه هاي حسگر سيّار
775
آناليز رفتاري بادبندهاي مركب و تعيين طول موثر و مشخصات مكانيكي پوشش بادبند
776
آناليز رگرسيون خطي كاربردي
777
آناليز رگرسيون فازي غير خطي
778
آناليز روي جبرهاي *C - سگال
779
آناليز روي جبرهاي سگال مجرد
780
آناليز روي جبرهاي لائوي دوگان
781
آناليز روي حاصل ضرب هاي نيم مستقيم از جبرهاي باناخ
782
آناليز رياضي داده ها، مدل سازي و ارزيابي تاثير متغيرهاي عملياتي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه اصفهان بر عملكرد و محصولات آن
783
آناليز ريزش هاي تركيبي در شيب هاي سنگي (مطالعه موردي : معدن شماره 1 آنومالي 20)
784
آناليز ريسك در انتخاب و توسعه تامين كنندگان
785
آناليز ريسك در پروژه هاي ساخت با استفاده از تركيب روش هاي درخت خطا، درخت وقايع و منطق فازي
786
آناليز ريسك در عمليات مانده يابي
787
آناليز ريسك در قراردادهاي نفت و گاز
788
آناليز ريسك سيستم هاي آب شهري تحت شرايط كم آبي
789
آناليز ريسك و مدلسازي پيش بيني پيامد هاي حوادث در يكي از واحد هاي پتروشيمي
790
آناليز ريسك وبررسي پيامدهاي حوادث ناشي از نشت در لوله هاي خطوط انتقال گاز
791
آناليز ريسك يكپارچه سيستم ها بر پايه تحليل شبكه هاي پتري
792
آناليز زلزله سازه هاي نامتقارن لغزشي
793
آناليز زوال پره هاي ثابت توربين هاي گازي نيروگاهي
794
آناليز ژنتيكي مرگ و مير گوساله هاي شيري و تليسه هاي جايگزين در گله هاي گاو شيري
795
آناليز ژنتيكي و تشخيص گونه هاي آسپرزيلوس مولد آفلاتوكسين به وسيله واكنش زنجيره اي پليمر از كيفي كيو پي سي آر
796
آناليز ساختار فضايي شهر همدان
797
آناليز ساختار و عملكرد انواع تكنيك ها و ترانسديوسرهاي سنجش دبي سيالات و فشار
798
آناليز ساختار و عملكرد انواع سيستم ها و دستگاه هاي زنده ياب همراه با چندين مصداق كاربردي
799
آناليز ساختار و عملكرد انواع نوسان سازهاي AF و RF و كاربرد نوسان سازهاي AF و RF در صنايع مربوطه
800
آناليز ساختار و عملكرد ترانسديوسرهاي نوري و كاربردها و تكنيك هاي ذيربط در سنجش كميت هاي فيزيكي در صنايع گوناگون
801
آناليز ساختار و عملكرد زيرمجموعه هاي كنترل كننده هاي صنعتي PID همراه با فرآيند پياده سازي PLC در پروسه هاي صنعتي ذيربط
802
آناليز ساختار و عملكرد سنجشگر و كنترلگر دما با بهره گيري از سنسور LM35 و ماژول هاي HMT &HMR
803
آناليز ساختار و عملكرد سيستم هاي سونار فعال و كارويژه هاي آن ها
804
آناليز ساختار و عملكرد مقوله هاي wincc [وين سي سي] و profibus [پروفيبوس] و بكارگيري آنها در بهينه سازي صنايع ذيربط
805
آناليز ساختار و عملكرد و تكنيك هاي به كارگرفته شده در مقوله RFID [آر. اف. آِ. دي]، به همراه چند مصداق كاربردي مربوطه
806
آناليز ساختار و عملكرد و كاربردهاي شبكه صنعتي PROFIBUS [پروفيباس] و نقش و جايگاه آن در سيستم هاي كنترل صنعتي
807
آناليز ساختار و عملكرد و كارويژه هاي برنامه هاي طرحي شده در انواع سيستم هاي اتوماسيون صنعتي همراه با چند مصداق كاربردي
808
آناليز ساختاري تعدادي تركيبات Punica granatum وشبيه سازي برهم كنش آن ها با پروتئين داستيلاز كنندهsirtuin1 به كمك روش ديناميك مولكولي و مقايسه اين تركيبات با resveratrol
809
آناليز سازه اي منارهاي تاريخي آجري ايراني
810
آناليز سازه اي-سيالاتي﴿كوپلينگ﴾به روش محيط فيزيكي و ماكروي FSSOLVE
811
آناليز سرعت بحراني روتورها به روش اجزاي محدود
812
آناليز سرعت فلاتر در سيستم هاي تطبيقي هواكشسان برداشت كننده ي انرژي
813
آناليز سري هاي زماني پايدار
814
آناليز سفالومتري جهت تشخيص ناهنجاريهاي ارتودنسي
815
آناليز سكوهاي درياني تحت اثر بارگذاريهاي ناشي از امواج دريا و بررسي حساسيت نتايج به پارامترهاي بارگذاري
816
آناليز سكوي شابلوني در مراحل ساخت،انتقال و نصب
817
آناليز سه بعدي اجزاء محدود ليگامان كروشئيت قدامي (ACL)
818
آناليز سه بعدي تانسور استرين با استفاده از سريهاي زماني GPS
819
آناليز سه بعدي مواد تراكم ناپذير به روش تكرار با استفاده از المانهاي خطي
820
آناليز سه بعدي نورد تخت و عيوب محصولات نوردي
821
آناليز سونات اپوس 27 شماره 1 اثر بتهوون
822
آناليز سونات براي فلوت و پيانو در مي مينور اثر يوهان سباستين باخ
823
آناليز سونات شماره 1 برامس براي كلارينت يا ويولن آلتو
824
آناليز سونات شماره 23 در فاماژور ﴿ sonat .No. 23 In F major ﴾ يوزف هايدن
825
آناليز سونات شماره 9 ﴿ اپوس 14 شماره ي 1 ﴾ در مي ماژور Sonat. No.9 (Op. 14. No.1 ) in Emajor لودويك فان بتهوفن
826
آناليز سونات هاي شماره 19و20 ، اپوس 49 بتهوون براي پيانو
827
آناليز سيتو كسيته و القا آپوپتوز توسط فراكسيون هاي مختلف ريشه گياه SOPHORA PACHYCARPA بر روي برخي رده هاي سلولي سرطاني , analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of sophora pachycarpa root extract on cancer cell lines
828
آناليز سيستم اطلاعات راديولوژي بر اساس متدلوژي RUP و طراحي UML
829
آناليز سيستم قدرت نمونه با استفاده از تئوري سينگولار و مقايسه با روشهاي موجود methods regular with compary and theory singular using (study - case) analysis system Power
830
آناليز سيستم هاي تاخيري خطي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
831
آناليز سيستم هاي سينگولار دو بعدي با توسعه تئوري هاي مدل WAM
832
آناليز سيستمهاي سوژروايزري هايبريد با استفاده از پتري نت
833
آناليز سيستمهاي سينگولار غيرخطي با استفاده از توابع متعامد
834
آناليز سيگنال الكتروانسفالوگرام در تبليغات پس‌زمينه اي فيلم‌ها‌ي تلويزيوني در حوزه بازاريابي عصبي
835
آناليز سيگنال هاي فراصوتي ناشي از وقوع تخليه جزئي در تجهيزات فشار قوي
836
آناليز سينماتيك حدي شيب هاي ميخ كوبي شده با در نظر گرفتن سطح ايستايي آب و لايه بندي خاك
837
آناليز سينماتيكي شمعها در مقابل بارهاي تصادفي
838
آناليز سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم با دامك و پيرو
839
آناليز سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم بادامك و پيرو
840
آناليز شاسي
841
آناليز شالوده روي تكيه گاه ارتجاعي با شرايط هندسي و بارگذاري مختلف ؛ ارائه محدوده پذيرش روش هاي كلاسيك
842
آناليز شبكه سه فاز با استفاده از كامپيوتر
843
آناليز شبكه هاي تغيير شكل در مناطق زمين لغزش با استفاده از مشاهدات دو فركانسه و تك فركانسه
844
آناليز شبكه هاي تهويه معدن بوسيله ريز كامپيوتر
845
آناليز شبكه هاي لوله به وسيله ي رايانه
846
آناليز شبكه ي متابوليكي به كمك مسيرهاي پايه
847
آناليز شدت جراحات در تصادفات رخ داده بين سه وسيله نقليه
848
آناليز شكست پره ي متحرك توربين گازي از جنس سوپرآلياژ پايه آهن A-286
849
آناليز شكست ديوارهاي برشي بنايي با بازشوهاي شطرنجي تحت بار چرخه اي
850
آناليز شكست قلاب اتوماتيك SA3 واگنهاي باري ساخته شده از آلياژ ريختگي5 GS20MN
851
آناليز شكست گيربكس قيچي برش ورق
852
آناليز شكست لوله هاي انتقال از API 5L X60 و بررسي ارتباط ريزساختار و رفتار ترد شوندگي
853
آناليز شكست محور واگن باري
854
آناليز شكنندگي پل هاي بتني مورب چند قابي با مقطع جعبه اي
855
آناليز شمع هاي فراساحلي به روش عددي
856
آناليز شيب هاي مسلح شده به روش AGS با بهره گيري از روشهاي عددي
857
آناليز شيميايي اسانس گياهان مريم گلي لوله اي ،مريم گلي ارغواني ،مرزه بختياري و گل محمدي در استان فارس به روش كروماتوگرافي گازي - طيف سنجي جرمي
858
آناليز شيوه حركت ربات نرم راه رونده درخشكي
859
آناليز صد هاي تنفسي در تشخيص امراض ريوي
860
آناليز صريح توسط ANSYS/LS-DYNA
861
آناليز صفحات مثلثي در دستگاه طبيعي مساحتي (استاتيكي ، ارتعاش و ناپايداري)
862
آناليز صفر بعدي سيكل موتور جت
863
آناليز طراحي مكانيزم برگشت سريع
864
آناليز طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
865
آناليز طراحي و پياده‌سازي سخت افزاري مدلاسيون OFDM پوش ثابت با به كارگيري مدلاتورهاي MSKوGMSK
866
آناليز طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم جهت يافتن چند جسم متحرك و رهگيري آن با استفاده از تخمين فلوي اپتيكي
867
آناليز طراحي، كارآيي،پايداري و كنترل يك هواپيماي بدون سرنشين
868
آناليز طرح باداده هاي تكراري
869
آناليز طيفي آنتن ميكرواستريپ مستطيلي
870
آناليز طيفي جزرومد در چهار ايستگاه شمال خليج فارس
871
آناليز ظرفيت و زمانبندي بخش جراحي بيمارستان با استفاده از شبيه سازي
872
آناليز عددي اثر پارامترهاي حاكم بر انتقال حرارت در جريان جت برخوردي مصنوعي
873
آناليز عددي اثر روش مدل سازي شار حرارتي آشفته در پيش بيني انتقال حرارت
874
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آشفته در يك كانال تحت فين هاي مختلف با استفاده از مدل K- E بهبود يافته ﴿RNG)
875
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آشفته در يك كانال تحت فين هاي مختلف با استفاده از مدل K- E بهبود يافته ﴿RNG)
876
آناليز عددي انتقال حرارت در پديده جوشش استخري نانو سيالات
877
آناليز عددي انفجار ناحيه‌ برش با چال‌هاي موازي در حفاري تونل و مقايسه آن با نتايج تجربي
878
آناليز عددي باربري و رفتار زمين زير پي هاي بزرگ
879
آناليز عددي برخورد جت متلاطم نانوسيال به صفحه تخت
880
آناليز عددي پايداري ديناميكي شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده توسط تريشه موكت
881
آناليز عددي پايداري ژئوتكنيكي تونلهاي تحت فشار بدون پوشش و يا با پوشش
882
آناليز عددي پديده كاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفيوژ
883
آناليز عددي پي سازة فراساحلي جك آپ بر روي خاك رس كائولين با استفاده از نتايج آزمايش سانتريفيوژ
884
آناليز عددي پي سازة فراساحلي جكآپ بر روي خاك رس كائولين با استفاده از نتايج آزمايشسانتريفيوژ
885
آناليز عددي تكنيك خنك كاري لايه اي مبتني بر يك رديف سوراخ شكل داده شده تزريق و با زاويه مركب
886
آناليز عددي تنش تماسي در سطوح زبر و صاف
887
آناليز عددي تومور در حال پايا
888
آناليز عددي تونل هاي سطحي تحت بار استاتيكي نامتقارن
889
آناليز عددي تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچشي و شرايط خمشي - پيچشي و برشي - پيچشي و ارزيابي تئوريهاي خرپاي فضايي و خمش كج و روابط آئين نامه بتن ايران
890
آناليز عددي جريان جابجايي تركيبي آشفته در چندين هندسه ي مختلف معيار
891
آناليز عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال آشفته حول يك سيلندر مربعي
892
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي دو ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ تعيين فصل مشترك
893
آناليز عددي جهت طرح هندسه و ميزان كوش ﴿وزن مخصوص﴾ هسته سد خاكي با توجه به پديده عمل قوس
894
آناليز عددي رفتار استاتيكي و شبه ديناميكي سد هاردفيل شفارود
895
آناليز عددي رويه هاي آسفالتي (مدل رفتاري)
896
آناليز عددي سه بعدي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير هم جنس آلومينيوم ومس
897
آناليز عددي سيال در لوله هاي هم مركز با شارژ حرارتي متفاوت
898
آناليز عددي فرآيند تقطير در لوله هاي افقي
899
آناليز عددي فرآيند جوشش در جريان دو فاز حلقوي داخل لوله هاي قائم
900
آناليز عددي ماتريس سختي مجموع شمع و خاك (با استفاده از آناليز برگشتي و فصل مشترك آنها)
901
آناليز عددي نيروهاي هيدروديناميكي شناورهاي تندرو
902
آناليز عددي و تجربي صفحات موج‌دار با دامنه متغير
903
آناليز عددي1همراه با نرم افزار مطلب
904
آناليز عدم قطعيت بلوك هاي سنگي در حفاره هاي بزرگ زيرزميني با استفاده از مدل هاي عددي و تحليلي - مطالعه ي موردي بر روي يك مغار حفرشده در كشور سوئد
905
آناليز عدم قطعيت تنش برشي مرزي بدست آمده با آنتروپي هاي شانون وتيساليس
906
آناليز عدم قطعيت و آناليز ريسك در يك مخزن نفتي با استفاده از پراكسي مدل
907
آناليز عدم قطعيت و بهينه سازي روش سيلابزني بخار در يك مخزن نفت سنگين با استفاده از يك مدل‏ تحليلي (Proxy Model)
908
آناليز عملكرد SP-MF, يك پروموتر مصنوعي القا شونده توسط پاتوژن ها با استفاده از روش اگرواينجكشن در گياه توتون
909
آناليز عملكرد توربين هاي سرمايشي سرعت بالا با استفاده از شبيه سازي عددي
910
آناليز عملكرد ديناميكي سرو ولو هيدروليكي
911
آناليز عملكرد ساختمان راكتور در مقابله با حوادث احتمالي
912
آناليز عملكرد فايروال درتامين امنيت شبكه از طريق تحليل ترافيك داده ي عبوري از آن
913
آناليز عملكردي برج خنك كننده
914
آناليز عملكردي برج هاي خنك كننده
915
آناليز عناصر سنگين با استفاده از روش XRF شبيه سازي كد MCNP
916
آناليز عوامل انساني و سازماني موثر برفرهنگ ايمني نيروگاه هسته اي بوشهر
917
آناليز غير استاندارد و كاربردهاي آن در اثبات قضيه خم ژردان و قضيه نمايش استون
918
آناليز غير خطي (Heart Rate Variability) HRV بين افراد سالم ومبتلا به آسم
919
آناليز غير خطي ديوارهاي سازه اي بلند بر اساس رابطه ممان - انحناء
920
آناليز غير خطي ستونهاي بتن آرمه تحت اثر نيروي محوري و لنگر خمشي دو محوره
921
آناليز غير خطي كمانش يك طرفه پانل هاي مركب لايه لايه بر روي فونداسيون الاستيك بدون كشش برانگيخته شده با نيروهاي مكانيكي و گرمايي
922
آناليز غير خطي كمانش يك طرفه ورق مركب لايه لايه پيزوالكتريك بر روي بيشتر الاستيك بدون كشش برانگيخته شده با نيروهاي الكتريكي، مكانيكي و گرمايي
923
آناليز غير خطي كوله خاك مسلح با ژئوسينتيك ها براي پلها
924
آناليز غير خطي و بررسي رفتار تيرهاي I شكل فولادي خميده در پلان
925
آناليز غير مخرب تركيبات مدل ليگنين و ليگنين يوركمن صنوبر )populous alba( به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي سطحي به منظور استنتاجهاي ساختاري در مورد ساختار ليگنين يوركمن
926
آناليز غير هموار و برخي از كاربردهاي آن روي خمينه هاي ريماني
927
آناليز غيرخطي اتصالات سازه اي بتن پيش ساخته
928
آناليز غيرخطي پل هاي تركه اي و طرح بهينه سطح مقطع عرشه پل
929
آناليز غيرخطي تيرهاي بتني پيش تنيده به منظور ارزيابي مقاومت برشي مقاطع و مقايسه نتايج باآيين نامه هاي معتبر
930
آناليز غيرخطي ديوارهاي خاك مسلح تحت اثر زلزله
931
آناليز غيرخطي سيگنال‌هاي RF اولتراسوند به منظور كمي‌سازي اثر اولتراسوند كانوني شده با شدت بالا
932
آناليز غيرخطي هندسي سازه هاي منشوري، تحت كوتاه شدن انتهايي ، با استفاده از روش نوار محدود
933
آناليز غيرمتمركز سازه هاي فضاكار با ميراگر مگنتورئولوژيكال
934
آناليز غيرمخرب تركيبات مدل ليگنين و ليگنين يوركمن صنوبر ﴿populous alba﴾به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي سطحي به منظور استنتاجهاي ساختاري در مورد ساختار ليگنين يوركمن
935
آناليز فرآيند ساخت پره كامپوزيتي شناور به روش تجربي و عددي
936
آناليز فرايند كنترل سيستم هاي موشكي با استفاده از سيستم موقعيت جهاني ﴿GPS﴾ [[جي. پي. اس.]
937
آناليز فركانس تشديد و كوپلاژ بين محفظه هاي استوانه اي بار شده عايقي با ساختار صفحه اي و كاربرد آن در طراحي و ساخت فيلترهاي ميان گذر
938
آناليز فركانسي ANALIZER FREQUENCY
939
آناليز فرم
940
آناليز فرم ، هاموني و اركستراسيون قطعه ي ني نوا اثر حسين عليزاده
941
آناليز فرم فضاي داخلي مسكوني و تاثير آن بر هيجان و فعاليت‌هاي مغزي (بهره گيري از رويكرد معماري عصب محور در واقعيت مجازي)
942
آناليز فروپاشي سازه ها به روش المانهاي مجزاي بهبود يافته ( IAEM )
943
آناليز فروريزش پوسته هاي متقارن محوري تقويت شده
944
آناليز فلاكس هاي متابوليك در جوامع ميكروبي
945
آناليز فناوري هاي سيستم هاي فتوولتاييك و پديده ي جزيره اي شدن PV [پي. وي.] همراه با شبيه سازي به روش P & O
946
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
947
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
948
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
949
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
950
آناليز فني و اقتصادي پالايشگاه زيستي بر مبناي گياه كرچك و منداب
951
آناليز فني و امكان سنجي اقتصادي توليد برق از فاضلاب توسط پيل سوختي ميكروبي و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
952
آناليز فيتوشيمي، بررسي خواص آنتي اكسيداني و تعيين سميت دانه گياه گاودانه خام و خيسانده شده در آب
953
آناليز فيلم كولونوسكوپي به منظور تشخيص فريم مشكوك به پوليپ
954
آناليز فيلوژنتيكي توالي هاي كلروپلاستي حاصل از داده هاي RNA seq در گونه هاي آويشن
955
آناليز قاب هاي دوبعدي با استفاده از اعضاء غيرمنشوري براي تيرها و ستون ها
956
آناليز قابليت اطمينان سيستم سروو الكتروهيدروليك بر اساس عدم قطعيت هاي ناشي از ساخت موجود در پارامترهاي شير سروو
957
آناليز قابليت اطمينان و محاسبه احتمال شكست صفحه فولادي سوراخدار
958
آناليز قطعات اجرايي
959
آناليز قطعات اجرايي
960
آناليز قطعات بخش عملي
961
آناليز قطعات رسيتال پيانو
962
آناليز قطعه villanesca اثر انريكو گرانادوس و آناليز قطعه maria carolina اثر آنتونيو لارو
963
آناليز قطعه ي la cathedral از Agustin barrios
964
آناليز قطه ي ايرانا اثر فوزيه مجد از منظر هارموني ، فرم و روابط تماتيك
965
آناليز قيمت و جريان نقدينگي در يك واحد قطعه سازي
966
آناليز كابلهاي باربر و پيش تنيده در سقفهاي كابلي به روش اجزاء محدود غيرخطي
967
آناليز كارآيي سيستمهاي مخابرات ديجيتال با مدولاسيون MQAM و MPSK در گذراز دو كانال غير خطي حافظه دار همراه با نويز سفيد گوسي
968
آناليز كارويژه ها و تكنيك هاي رايج در صنايع مرتبط با سنجش فشار،در خصوص سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي (نيوماتيكي)، از منظر ساختار و عملكرد
969
آناليز كارويژه هاي ساختاري و عملكرد تست هاي غير مخرب (NDT) [ان. دي. تي] ترانسديوسرهاي اولتراسونيك با ذكر چند مصداق كاربردي
970
آناليز كارويژه هاي ساختاري و عملكردي سيستم هاي SVC (جبران سازهاي ايستاي توان راكتيو) همراه با چند مصداق كاربردي و شبيه‌سازي
971
آناليز كارويژه هاي سيستم هاي كنترلي اسكادا (SCADA)، همراه با چند مصداق كاربردي آنها
972
آناليز كامپوزيت هاي پليمري بر پايه لاستيك اكريلونيتريل/بوتادين (NBR)جهت تعيين ميزان الياف آراميدي
973
آناليز كامپوزيت هاي پليمري برپايه لاستيك اكريلونيتريل / بوتادين (NBR) جهت تعيين ميزان الياف آراميدي
974
آناليز كامپيوتري اسپرم با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين بر مبناي ديناميك پويايي غيرخطي
975
آناليز كامپيوتري تنش هاي ايجادشده در اثر (اتصال كلرگي ، پوسته در مخازن تحت فشار)
976
آناليز كرنش با استفاده از داده‌هاي ژئودتيك و لرزه‌اي در برخورد قاره‌اي– قاره‌اي
977
آناليز كرنش با استفاده از روش هاي مختلف ژئودزي فضايي و مقايسه نتايج بدست آمده
978
آناليز كلگي آلتمراسونيك مولد ارتعاشات توسط نرم افزار ANSYS
979
آناليز كمانش تيرهاي مركب با تغيير ضخامت بال در مقطع عرضي
980
آناليز كمانش ديناميكي و پخش موج در نانو لوله هاي كربني دو ديواره به كمك مدل هاي ساختاري ناموضعي تير و پوسته هاي استوانه اي
981
آناليز كمانش صفحات فولادي داراي سوراخ تحت بار كششي با استفاده ازروش اجزاي محدود
982
آناليز كمانش ورقهاي مستطيلي با ضخامت پله اي ناشي از فرسايش در كشتي
983
آناليز كمي برخي فلزات سنگين در رسوبات جنگل هاي حرا منطقه خليج فارس ( قشم و خمير)
984
آناليز كنترل فرايند محصولات صنعتي با استفاده از PCS7 [پي. سي. اس. هفت] با بكارگيري كامپيوتر و سيستم هاي كنترل برنامه پذيري
985
آناليز كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر آنتونيو ويوالدي
986
آناليز كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر آنتونيو ويوالدي
987
آناليز كنسرتو پيانو مندلسون در (G - minor)
988
آناليز كنسرتو پيانو يك بتهوون ﴿ موومان 1 ﴾
989
آناليز كننده لاجي بر روي پي سي آيبي ام
990
آناليز كوئينتت موتزارت
991
آناليز كوواريانس
992
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش پرومته
993
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل ( مطالعه موردي پروژه نوسازي مدارس)
994
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل فازي :مطالعه موردي پروژه لايروبي بندر انزلي
995
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل فازي:مطالعه موردي پروژه لايروبي بندر انزلي
996
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش VIKOR ؛ مطالعه موردي پروژه بلوار جام جم مراغه
997
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش VIKOR ؛ مطالعه موردي پروژه بلوار جام جم مراغه
998
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش ويكور،مطالعه موردي پروژه راه آهن هجاما ساوا
999
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده ازروش ويكور،مطالعه موردي پروژه راه آهن هجاما ساوا
1000
آناليز كيفي مواد مخدر موسوم به كراك خياباني،ارجاعي به آزمايشگاه سم شناسي پزشكي قانوني استان خوزستان- ايران
بازگشت