<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آشكارسازي هوشمند ناهنجاري هاي بدخيم پستان با استفاده از تصاوير ترموگرافي
2
آشكارسازي و آشكارسازهاي نوترون
3
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي اطراف رودخانه زاينده رود
4
آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي شهر شيراز با استفاده از روش هاي CA-Markov و LCM
5
آشكارسازي و تجزيه و تحليل پالس هاي تخليه جزئي در عايق هاي الكتريكي
6
آشكارسازي و تخمين پارامتر در رادارهاي MIMO بر اساس تنكي سيگنال
7
آشكارسازي و تشخيص بيماري مالاريا در تصاوير ميكروسكوپي خون با استفاده از روش Morphology
8
آشكارسازي و تشخيص بيماري مالاريا در تصاوير ميكروسكوپي خون با استفاده از روشMorphology
9
آشكارسازي و تصويربرداري اهداف متحرك زميني با استفاده از تبديل فوريه كسري در رادارهاي روزنه مصنوعي
10
آشكارسازي و تفكيك مقاوم عيب در سيستم¬هاي سينگولار تأخيري خطي متغير با پارامتر
11
آشكارسازي و توزيع فضايي يون هاي هليوم در پلاسماي كانوني با آشكارسازهاي ردپاي هسته اي حالت جامد
12
آشكارسازي و درزه نگاري توده سنگ با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
13
آشكارسازي و ردگيري بلادرنگ و مقاوم هدف: پياده سازي يك نمونه
14
آشكارسازي و رديابي خودروهاي متخلف عبوري از چراغ قرمز به كمك روش‌هاي پيشرفته پردازش تصوير
15
آشكارسازي و كمي سازي آلترنانس موج T در سيگنال هاي ECG
16
آشكارسازي و كمي‌سازي ساختارهاي منسجم جريان آشفته در خنك‌كاري لايه‌اي پره توربين مدل
17
آشكارسازي و كمي‌سازي ساختارهاي منسجم جريان آشفته در خنك‌كاري لايه‌اي پره توربين مدل
18
آشكارسازي و مشخّصه يابي پديده كوبش و ارائه راهكار برطرف نمودن آن در موتور احتراق داخلي
19
آشكارسازي و مشخصه‌يابي ديسك‌هاي پيش‌سياره‌اي به كمك ماهواره‌ي WFIRST
20
آشكارسازي يون ها در پلاسماي كانوني با آشكارسازي خورشي الكتروشيمي حالت جامد
21
آشكارسازي يون هاي هليم در دستگاه پلاسماي كانوني با آشكارساز خورشي الكتروشيميايي حالت جامد
22
آشكارسازي، تشخيص نوع واندازه گيري شدت اختلال هاي كيفيت توان بااستفاده ازتحليل موجك
23
آشكارسازي، خطاهاي امپدانس بالا همراه با جرقه در سيستمهاي قدرت
24
آشنائي با الكترونيك و كاربردهاي آن در سينما و تلويزيون
25
آشنائي با تصاوير ديجيتال
26
آشنائي با روش پردازش مكالمه )CALL PROCESSING ( در مركز TDX-1B
27
آشنائي با عكاسي پزشكي
28
آشنائي با قالبگيري تزريقي پلاستيكها
29
آشنائي با ليزرهاي گازي بويژه ليزر هليوم -نئون
30
آشنائي با نوترون راديوگرافي و ساخت سيستم جابجايي فيلم
31
آشنايي با Microsoftfor efronttmg
32
آشنايي با NHibernnate و پياده سازي يك نمونه پايگاه داده توسط آن
33
آشنايي با OLED ها و كاربردهاي آن
34
آشنايي با super sap algor
35
آشنايي با ابزار و وسايل آناليز نانو مواد
36
آشنايي با ابعاد مديريت ساخت و توليد هواپيما به همراه نمودار سازماني
37
آشنايي با اجزاء سيستم هاي هيدروليكي و طراحي مدار هيدروليكي يك پرس 100 تن
38
آشنايي با استانداردهاي 9000 ISO و مدلهاي تضمين كيفيت و عناصر موجود در آن
39
آشنايي با استخرهاي خورشيدي
40
آشنايي با اصول طراحي و ساخت قالبهاي برش دقيق
41
آشنايي با اصول و عناصر تفسير موسيقايي در نوازندگي سه قطعه ي سولوي فلوت در دوره ي باروك
42
آشنايي با الگوريتم ژنتيك
43
آشنايي با امنيت در شبكه هاي بي سيم
44
آشنايي با امنيت در شبكه هاي بي سيم
45
آشنايي با انواع رزين و كاربردهاي آن
46
آشنايي با بازي كودكان
47
آشنايي با برخي از كاربردهاي ليزر در صنعت
48
آشنايي با برخي از ليزرهاي صنعتي
49
آشنايي با برخي كاربردهاي همانستگي جبرلي در رياضيات و فيزيك
50
آشنايي با برنامه ريزي منابع سازماني و مديريت ارتباط با مشتريان و پياده سازي يك نرم افزار نمونه برنامه ريزي منابع سازماني
51
آشنايي با بيوديزل و بررسي تاثير استفاده از آن بجاي گازوئيل در موتورهاي ديزل به منظور كاهش آلويندگي
52
آشنايي با پديده ماگنوس و كاربرد آن در ضربات آزاد فوتبال
53
آشنايي با پروتكل كارتهاي ﴿SD ﴾ Secure gigitalو ﴿ MMC ﴾ Multi meelia card و راه اندازي و ارتباط آنها با ميكروكنترلرهاي سري PIC
54
آشنايي با تاريخچه فيبر نوري زير دريا...
55
آشنايي با تاسيسات يك استخر مدرن با بهره گيري از انرژي خورشيدي
56
آشنايي با تدريس و فنون آن
57
آشنايي با تكنولوژي NFC و شيوه هاي تامين امنيت در آن
58
آشنايي با تكنيك VOC مطالعه موردي ماشين لباسشويي
59
آشنايي با تكنيك طيف سنجي (LIBS) جهت شناسايي و آناليز مواد
60
آشنايي با تني چند از هنرمندان معاصر (قبل و پس از انقلاب اسلامي )
61
آشنايي با توربين هاي باد عمودي
62
آشنايي با جيگ وفيكسچر
63
آشنايي با حقوق طبيعي زنان
64
آشنايي با ردياب ها و شبيه سازي آنها در مخازن به وسيله خطوط جريان
65
آشنايي با روش ها و ابزار معاصر در مسير ارتقاء و پيشرفت خراطي ايران
66
آشنايي با روش هاي استفاده از انرژي زمين گرما
67
آشنايي با روش هاي اندازه گيري اپتيكي
68
آشنايي با روش هاي چاپ و ايجاد طرح بر روي سراميك ها
69
آشنايي با زبان برنامه نويسي دلفي
70
آشنايي با سئو
71
آشنايي با سازمان بازرسي فني هواپيما
72
آشنايي با سازه هاي آبي سنتي ايران
73
آشنايي با سازه هاي آبي سنتي ايران
74
آشنايي با سامانه هاي توليد همزمان برق و گرما (CHP) و كاربرد آن
75
آشنايي با سامانه هاي كشف مزاحم
76
آشنايي با سيستم 3D MOTION CAPTUER انواع و كاربردهاي آن در علوم مختلف
77
آشنايي با سيستم PET و تاثير پارامترهاي آن در تصوير
78
آشنايي با سيستم تشخيص نفوذ و كاربرد آن )IDS(
79
آشنايي با سيستم رانش واتر جت
80
آشنايي با سيستم كيفيت مجتمع فولاد مباركه و نحوه اشتراك آن
81
آشنايي با سيستم يكپارچه اطلاعات هواپيما
82
آشنايي با سيستمهاي پركاربرد و جديد فرمان اتومبيل و تحليل و برسي بازوي هزار خاري با كمك نرم افزارهاي CATIAوANSYS
83
آشنايي با شاخص طراحي بهره وري انرژي
84
آشنايي با شاخه هاي عكاسي
85
آشنايي با شبكه هاي حسگر بي سيم و كاربرد آن در علم پزشكي
86
آشنايي با شيوه هاي بين المللي نت خواني و نت نويسي بريل
87
آشنايي با صنايع دستي ايران
88
آشنايي با صنعت فنرسازي وكنترل كيفيت
89
آشنايي با عامل هاي هوشمند
90
آشنايي با عملكرد توربين بادهاي عمودي و تحليل نتايج تجربي آن
91
آشنايي با فرآيند متالورژي پودر و كاربرد آن در خودرو
92
آشنايي با فيزيولوژي مارها و سموم آن
93
آشنايي با فيلتر كالمن و رديابي هدف با استفاده از آن
94
آشنايي با قالبهاي فلزي وطراحي آنها
95
آشنايي با كاربرد رادارهاي ليزري " ليدار " در تحقيقات جوي
96
آشنايي با كامپوزيت هاي PE/FC و بهبود خواص چسبندگي بين سطحي
97
آشنايي با كتاب خانه ي OpenCV و كارايي آن در پردازش تصوير
98
آشنايي با كنتورهاي گاز ديافراگمي و مدل سازي آن به روش باند گراف
99
آشنايي با گياهان دارويي و تجارت آن در ايران و جهان
100
آشنايي با ليزرها وآشكارسازهاي نيمه رسانا
101
آشنايي با ليزرهاي اكسايمر و كاربردهاي آن
102
آشنايي با ليزرهاي پزشكي
103
آشنايي با ليزرهاي دفاعي و كاربردهاي استراتژيك ليزر
104
آشنايي با ليزرهاي مايعي رنگي DYELASER
105
آشنايي با مباني فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع عريض و ناوداني
106
آشنايي با مكانيزم هاي سايش مكانيكي
107
آشنايي با منبت، معرق و مواد اوليه و لوازم
108
آشنايي با مهندسي گاف انرژي و چاه هاي كوانتومي در سيستم هاي اپتوالكترونيكي
109
آشنايي با مواد تابعي پيوسته و كاربرد آنها در قالب هاي اكستروژن
110
آشنايي با مواد راديو اكتيو وكاربرد آن در تشخيص برخي بيماريها
111
آشنايي با مواد كربني جديد
112
آشنايي با مواد نانو كامپوزيت
113
آشنايي با موتور موشك سوخت جامد و روش هاي طراحي بهينه آن
114
آشنايي با ميكرو عملگر؛ انتخاب مناسب براي كاربرد خاص و شبيه سازي با مدل ساده از اصطكاك
115
آشنايي با ميكروكنترولرهاي AVR
116
آشنايي با نانوتكنولوژي و كاربردهاي آن
117
آشنايي با نرم افزار Maple
118
آشنايي با نرم افزار OpenFOAM و استفاده از آن براي حل مسائل ديناميك سيالات عددي
119
آشنايي با نرم افزار spss
120
آشنايي با نرم افزار شبكه اي NS2
121
آشنايي با نرم افزار فلش
122
آشنايي با نظام مديريت مشاركتي و راهنماي جامع طرح نظام پيشنهادات
123
آشنايي با نظريه مجموعه هاي فازي و منطق هاي فازي ساختاري
124
آشنايي با هيدروژل ها و خواص مورد نظر براي استفاده در كشاورزي
125
آشنايي با وايمكس
126
آشنايي باTRIZ (نوآوري نظام يافته )
127
آشنايي باپلتفرم جاوا وبرنامه نويسي براي موبايل
128
آشنايي باشاخه هاي عكاسي
129
آشنايي باشبكه هاي جديد شبكه روي تراشه وحسگر
130
آشنايي باطرح آزمايش تاگوچي
131
آشنايي بانرم افزار fluent
132
آشنايي بانرم افزار solid works
133
آشنايي بانرم افزارR وكاربردآن در رگرسيون
134
آشنايي بر آورد مدل هاي پارامتريك
135
آشنايي زدايي در دو داستان ﴿موميا و عسل و شرق بنفشه﴾ شهريار مندني پور
136
آشنايي زدايي در غزليات شمس
137
آشنايي زدايي زباني در برگزيده آثار داستان نويسان معاصر
138
آشنايي كامل باDID و رفع اشكال در مراكز پرظرفيت
139
آشنايي مقدماتي با نرم افزار ( اس - پلاس ) به زبان ساده
140
آشنايي نرم افزار NISA
141
آشنايي و راه اندازي نرم افزارTMG
142
آشوب بر حسب نگاشت w( x,f ) - X توصيف مجموعه هاي w- حدي
143
آشوب در استاديوم مسطح و استاديوم دوار
144
آشوب در مكانيك آماري غير تعادلي
145
آشوب در يك سيستم ديناميكي غير خطي ميرا
146
آشوب و حركت يك ذره روي كره
147
آشوب و دورنماي كنترل آشوب در يك سيستم روتور- ياتافان
148
آشوب و دوشاخگي در ماهواره هاي ژايروستاب ناميزان
149
آشوبي از پس آرامش
150
آشيانه كودك
151
آغاز و آغاز
152
آغاز و سرانجام كانستر اكتيويسم در سده بيست
153
آغاز و فرجام زيديه در نوار شمالي ايران از اواخر قرن دوم تا اوايل قرن يازدهم ه .ق
154
آفات خرما
155
آفات و بيماريهاي گياهي و اعتبارات مورد نياز مبارزه با آنها در قانون پنجم توسعه
156
آفت زدايي مواد غذايي ﴿غلات و خشكبار﴾توسط مواد فركانس و قدرت بالا
157
آفت كنه مركبات (نارنگي انشو) واثر سموم مختلف روي اين آفت
158
آفريقا كتاب Africa جلد اول
159
آفريقاي شرقي و جنوبي بخشي از كتاب Africa and the Islands
160
آفريقاي غرب از صفحه 1 تا 177 West Africa
161
آفريقاي غربي west Africa ساحل عاج )Oast. Ivory( (از صفحه 344 تا 351)
162
آفريقاي غربي بخشي از كتاب Africa and the Islands
163
آفرينش از ديدگاه صدرالمتالهين و نقد آن
164
آفرينش خط
165
آفرينش در قرآن و رابطه آن با خلاقيت هنري از ديدگاه ملاصدرا ﴿با نگاهي به نگاره شيرين در چشمه﴾
166
آفرينش در موسيقي ايراني از ديدگاه شريف لطفي
167
آفرينش زن از ديدگاه اسلام،يهوديت و مسيحيت
168
آفرينش فطري مسكن و بازگرداندن حيات به زندگي
169
آفرينش نقوش با اتكاء به مفاهيم معنوي
170
آفرينش نقوش با اتكاء به مفاهيم معنوي
171
آفرينش و فراموشي: بررسي خلق اثر هنري توسط هنرمندان مبتلابه آلزايمر و آسيب مغزي
172
آقا محمد خان، فتحعلي شاه و محمد شاه قاجار از نگاه سفرنامه نويسان اروپايي معاصر آنان
173
آكادمي فوتسال بانوان شهر بوشهر
174
آكادمي موسيقي سنتي
175
آكادمي هنرهاي ايراني
176
آكروبات بازها
177
آگاه از ناداني خويش آزاد مثل كودك
178
آگاهي از ديدگاه دنت
179
آگاهي از ناهنجاريهاي جسماني و تاثير آن بر ميزان عزت نفس و تصوير بدني دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهرستان فردوس
180
آگاهي پنجم- جايي فراتر از آسمان
181
آگاهي زبان آموزان فارسي زبان از راهبردهاي مؤدبانه و غيرمؤدبانه در زبان انگليسي
182
آگاهي زباني معلمان و آموزش دستور زبان : مطالعه موردي معلمان زبان انگليسي ايران
183
آگاهي زوج هاي در حال ازدواج از بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي ‏(‏STD‏) و نظر آنها در مورد غربالگري قبل از ازدواج‏
184
آگاهي كوانتومي از ديدگاه پن روز و همروف
185
آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
186
آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
187
آگاهي معلم از روشها و فنون تدريس و عملكرد آن بر يادگيري دانش آموزان
188
آگاهي معلمان ايراني از فرايند عملگرا در درك شنيداري زبان انگليسي
189
آگاهي معلمان به زبان بومي و پيشرفت تحصيلي در مناطق دو زبانه
190
آگاهي معلمان به زبان بومي وپيشرفت تحصيلي در مناطق دو زبانه
191
آگاهي موقعيتي ،با رويكرد شناخت راديويي غ ،با استفادع از روش آماري-عصبي
192
آگاهي و عمل در منطق با وضعيت متغير - مرحله اي
193
آگاهي و نكرش دانش آموزان مقطع ديپلم دبيرستان هاي شهر لاهيجان نسبت به ايدز در سال 1388
194
آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به كيفيت ژورنال كلاب، يك مقاله توصيفي در شمال ايران
195
آگاهي و نگرش ربيان مهدكودك هاي شهر ساري در مورد آسيبهاي دنداني در سال 95-94
196
آگاهي وعملكردفوتباليست هاي حرفه اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري ازآسيب
197
آگاهي ونگرش دانشجويان دندانپزشكي يزد از پروتز ايمپلنت هاي دنداني درسال ۱۳۹۷
198
آگاهي، نگرش و عملكرد زنان بالاي 45 سال مراجعه كننده به درمانگاه عمومي بيمارستان هاي پورسينا و رازي رشت در رابطه با پيشگيري از استئوپروز
199
آگوست استريندبرگ
200
آگوستوبوآل و نمايش هاي خلاق در ايالات متحده آمريكا و مقايسه تكنيك هاي بوال با وينيفرد وارد و دوروتي هيث كات
201
آگوستوبوآل و نمايش هاي خلاق در ايالات متحده آمريكا و مقايسه تكنيك هاي بوال باوينيفرد وارد و دوروتي هيث كات
202
آلات دقيق سيستم
203
آلاچيق (طرح كمك آموزشي براي كودكان عشاير آذربايجان -ايلسون )
204
آلاچيق : طرح كمك آموزشي براي كودكان عشاير آذربايجان - ايلسون
205
آلارم مركزي براي مراكز تلكس سطح كشور
206
آلارمهاي ... سيستم 12 در پي سي ام
207
آلاينده هاي گازي و كاربرد نانو تكنولوژي در بهبود سيستم هاي جذب آلاينده ها
208
آلاييدن سيليكان به فسفر
209
آلبر كامو
210
آلبر كامو و تجزيه و تحليل نمايشنامه عادلها
211
آلبوم نقشه هاي پروژه ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بهادران
212
آلجينات ها
213
آلفا -ملكولها
214
آلفاكيموتريپسين و موارد استعمال آن
215
آلفرد هيچكاك از طريق فيلم "بيمار روحي "
216
آلكيل دار كردن گزينشي بنزن با 2- پروپانل بر روي كاتاليست H3PO4-ZSM-5
217
آلكيل دار كردن گزينشي فنل توسط t-بوتانل در فاز بخار بر روي كاتاليزورH3PO4/AL-MCM-41
218
آلگوريتم تشخيص خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت به روش فازي - عصبي
219
آلو مينا و كاربرد درصنايع شيميايي
220
آلودگي آب ﴿ روشهاي تعيين كيفيت آب ﴾
221
آلودگي آب رودخانه زاينده رود اصفهان Pollution of Isfahan Zayandehrood River
222
آلودگي آب و فاضلاب
223
آلودگي خاك توسط عنصر سرب حاصل از وسائل نقليه در محدوده برخي از بزرگراههاي ايران
224
آلودگي خاك هاي مناطق گلخانه اي به فلزات سنگين ﴿ كاديوم و آرسنيك ﴾ در اثر استفاده از مواد حاصلخيز كننده
225
آلودگي رسوبات زاينده رود توسط فلزات سنگين و شناسايي منابع معين آلاينده
226
آلودگي صوتي در خودروهاي سبك و سنگين
227
آلودگي صوتي و نقش آن در سيستم هاي هيدروليكي
228
آلودگي موتورهاي احتراق داخلي
229
آلودگي موتورهاي بنزيني و روش هاي كنترل آن
230
آلودگي نيتراتي آبهاي آشاميدني شهرهاي ايران و ارايه راهبرد مديريت كاهش آلودگي
231
آلودگي هاي صنعتي و اثرات آن بر محيط زيست شهر اصفهان
232
آلودگي هوا و اثرات مخرب آن بر محيط زيست ﴿ بررسي مزيت سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري نسبت به كاربراتور در كاهش آلودگي ﴾
233
آلودگي هوا و تجهيزات صنعتي كنترل آن
234
آلوده زدايي آب زيرزميني آلوده به شيرابه به وسيله لايه نفوذپذير فعال با استفاده از تكنولوژي نانو
235
آلومتري در ژئومورفولوژي
236
آلوميناميزنيگ ورق فولادي كم كربن به روش غوطه وري گرم
237
آلومينيوم در ايران
238
آلومينيوم و آلياژهاي آن
239
آلومينيوم و تعين اتلاف آن
240
آلومينيوم و كاربرد آلياژهاي آن در ساخت بدنه كشتي ، جوشكاري و بررسي آن از ديدگاه لويدز
241
آلومينيوم و كاربرد آن در صنايع هواپيماسازي
242
آليات التناص في الخطاب الشعري الجاهلي: عدي بن زيد العبادي نموذجا
243
آلياژ (X)UAL ، تهيه و كاربرد آن در تكنولوژي هسته اي
244
آلياژ سازي مكانيكي پودرهاي آهن آلومينيوم و بررسي ريزساختار آن
245
آلياژ سازي مكانيكي تركيب بين فلزي AI3FE و بررسي پارامترهاي آسيا
246
آلياژ سازي مكانيكي مخلوط پودرهاي آلومينيوم - گرافيت
247
آلياژ لاستيك طبيعي و لاستيك نيتريل و نقشي سازگاركننده ها
248
آلياژسازي منيزيم با منگنز براي كاربرد به عنوان ايمپلنت و بررسي تاثير خواص خوردگي آلياژ در محيط شبيه سازي شاده ي بدن
249
آلياژسازي و ريخته گري آلياژ منيزيمي حاوي روي، كلسيم و عناصر نادر خاكي و بررسي رفتار خوردگي پس از عمليات مكانيكي و شيميايي
250
آلياژسازي و كامپوزيت سازي سطحي چدن خاكستري به روش درجا
251
آلياژهاي الاستومر-الاستومر و كاربرد آنها در ترد تاير
252
آلياژهاي حافظه دار
253
آلياژهاي ريخته گري و نوردي آلومينيم
254
آلياژهاي فلزي نا بلور
255
آلياژهاي فولاد و چدن
256
آلياژهاي مسي با هدايت بالا و استحكام بالا
257
آلياژهاي مقاوم آلومينيم سازي اراك
258
آليزارين رد به عنوان يك حسگر شيميايي رنگزا براي دو آناليت: تشخيص وتعيين يون هاي كبالت(II) و دي هيدروژن فسفات در محيط آب با كاربردهاي تجزيه اي
259
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون تنگستن و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون سيانيد در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
260
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون نيكل و آنيون هاي سيانيد و كربنات در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
261
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذير براي تعيين كاتيون مس و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون كربنات با روش رنگ سنجي در محيط آبي با كاربردهاي تجزيه اي
262
آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري مطالعه ي موردي بانك صادرات تهران، منطقه ي غرب
263
آمادگي براي مقابله با بحرانهاي كسب وكار شركت مپنا
264
آمادگي جسماني و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان در مقايسه با پيش دانشگاهي ها
265
آمادگي گذار از دانشگاه به كار و مقايسه ي سه نوع مشاوره مسير شغلي مبتني بر الگو واره هاي راهنمايي، رشدي و طراحي مسير شغلي بر آن در دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان
266
آماده سازي اراضي 35 هكتاري شهر جديد هشتگرد
267
آماده سازي اطلاعات اسكادا بصورت ONLINE جهت آناليز شبكه هاي الكتريكي
268
آماده سازي برنامه هاي ترتيبي شيء گرا براي اجراي تقريبا"بهينه در محيطهاي توزيعي
269
آماده سازي پشم توسط اشعه ماوراءبنفش (UV) به منظور رنگرزي آن در دماي پايين
270
آماده سازي حالت هاي كوانتومي با استفاده از بازآواگرهاي گرافني و كاربردهاي آن
271
آماده سازي زمين در محله اي از منطقه 22
272
آماده سازي زمين در محلي اي از منطقه 22
273
آماده سازي سازمان ايراني جهت اجراي ERP
274
آماده سازي طرح براي فرش ماشيني با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
275
آماده سازي فضاهاي باز شهري در ارتباط با پدافند غيرعامل در ايران
276
آماده سازي كالاي مخلوط پلي استر / پنبه به روش هاي مختلف و اثرات آن بر رنگپذيري و خصوصيات ظاهري كالا
277
آماده سازي كتاب درسي هنر
278
آماده سازي كوره كوپلار براي سوخت گاز شهري
279
آماده سازي محله هاي شهري براي سالمندان از ديدگاه مكاني -رفاهي
280
آماده سازي مخلوط پنبه پلي‌استر به منظور افزايش قابليت رنگ‌پذيزي به روش چاپ انتقالي
281
آماده سازي مسير در نمونه سازي سريع
282
آماده سازي مسير در نمونه سازي سريع قطعات فلزي
283
آماده سازي مواد اوليه هنر قاليبافي
284
آماده سازي مواد متن درسي در زمينه دستور زبان فارسي بر اساس نظريه گشتاري براي مقطع دبيرستان
285
آماده سازي و انتخاب ژل مناسب جهت جاسازي سلولها براي كاربرد در مهندسي بافت جهت انكپسولاسيون سلول ها
286
آماده سازي و بررسي ويژگي‌هاي پارچه پنبه/نايلون عمل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و نقره
287
آماده سازي و پوشش سطوح گالوانيزه
288
آماده سازي و مشخصه يابي الكترود كامپوزيت نانو الياف كربن و آلياژ قلع براي آند باتري هاي يون ليتيم
289
آماده سازي و مشخصه يابي الكترود كامپوزيت نانو الياف كربن و سيليسيم براي آند باتريهاي يون ليتيم
290
آماده سازي و مشخصه يابي داروي چشمي بارگذاري شده در حامل هاي نيوزومي به منظو ربررسي ميزان رهايش
291
آماده سازي و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي اتيلن ترفتالات حاوي نانو ذرات طلا براي تشخيص دوپامين به روش رنگ سنجي
292
آماده سازي، ارزيابي و انتخاب توده هاي سلولي و بستر هيدروژلي مناسب جهت ايجاد ساختارهاي سه بعدي هيبريدي سلول- داربست توسط تكنيك چاپ زيستي به عنوان روشي نوين در مهندسي بافت
293
آماده كردن بيمار براي عمل جراحي
294
آماده نمودن لغات آزمون و كسلر كودكان (براي كودكان استثنائي شهرستان آغاجاري)
295
آماده‌سازي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي (LDHs) و ارزيابي استفاده از آن‌ها به عنوان تركيبات كندرهاي روي
296
آمار delta$‎$ شوك بر اساس فرايندهاي تصادفي و سياست جايگذاري بهينه آن
297
آمار چند متغيره كاربردي رگرسيون چند متغيره تحليل چند متغيره داده هاي تجربي
298
آمار در پزشكي
299
آمار رياضي (1)
300
آمار رياضي 1
301
آمار كاربردي و زبان برنامه نويسي SAS
302
آمار مقايسه مجموعه نواحي اطمينان توام براي ميانگين و واريانس از توزيع نرمال
303
آمار ناپارامتري
304
آمار ناپارامتري و استفاده از آن در تحليل داده هاي تصادفات استان گلستان
305
آمار واحتمال
306
آماراجتماعي و آمارگيري
307
آمارگرايي در شعر سعدي
308
آمارمحاسباتي وتجزيه وتحليل داده ها
309
آماره T2 هتلينگ در كنترل كيفيت چند متغيره
310
آماره بسنده ،آماره بسنده مينيمال
311
آماره هاي ترتيبي
312
آماره هاي ترتيبي تعميم يافته
313
آماره هاي ترتيبي توزيع هاي پايدار و كاربردهاي آن ها
314
آماره هاي كمكي ، كاربرد و تعميم هاي آن
315
آماره هاي مرتب تعميم يافته و توزيع هاي شرطي
316
آماره ي يو و كاربردهاي آن
317
آماره يU و نتايج تقريبي آن براي برخي اندازه هاي فقر و نابرابري
318
آمارهاي تخطي و كاربردهاي آن
319
آمارهاي ترتيبي تعميم يافته
320
آمايش (پسمانداري) پسمان هاي راديواكتيو مايع حاصل از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي ...
321
آمايش حوزه جنگه سر با استفاده از نرم افزار arc/info در سيستم G.I.S
322
آمايش سرزمين بخشي از حوزه آبخيز رودخانه باراندوزچاي
323
آمايش سرزمين حوزه آبخيز نهند چاي
324
آمايش سرزمين منطقه شينه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
325
آمايش سرزمين و ارزيابي شاخصهاي اجتماعي - اقتصادي مناطق
326
آمايش سطحي آلومينيوم
327
آمايش سطحي ذرات كربنات كلسيم توسط عامل كوپلينگ سيلاني و بهبود خواص آن در پوشش آلي
328
آمايش سطحي رنگدانه قرمز شماره 3 جهت بهبود خواص آن در سيستم هاي آب پايه
329
آمايش سطحي نانو سيليكا با مواد هيبريدي ارگانو سيلان به منظور بهبود خواص آن در پوششهاي شفاف خودرويي
330
آمايش مناطق مرزي؛ نمونه مورد مطالعه محورمرزي سومار-نفتشهر (از تخليه تا حيات دوباره)
331
آمدم شايد بيهوده نباشم
332
آمريكا و بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران
333
آمريكا و سازمان ملل متحد در بحران عراق 2011-2003
334
آمريكاي لاتين
335
آموزش #c
336
آموزش asp.net
337
آموزش CCNA
338
آموزش SPSS
339
آموزش Z08 Microprocessor با كمك multi media
340
آموزش آهنگ معنايي افعال از طريق يادگيري بر اساس استخراج داده و تاثير آن در انتخاب مناسب واژگاني در زبان آموزان زبان انگليسي
341
آموزش اتوكد
342
آموزش ارزشهاي اخلاقي اسلام بر مبناي روانشناسي رشد
343
آموزش از راه دور
344
آموزش از راه دور وتوسعه پايدار
345
آموزش از طريق وسايل سيار Mobile - Learning
346
آموزش اسامي زبان انگليسي به نوزادان ايراني يكساله , TEACHING ENGLISH NOUNS TO IRANIAN INFANTS AROUND THE AGE OF ONE
347
آموزش اعداد﴿فصل اول كتاب رياضي اول دبيرستان﴾به زبان#c
348
آموزش اكسل وكاربرد آن درآمار
349
آموزش الكترنيكي و توليد محتوا
350
آموزش الكترونيك - مروري بر تكنولوژيهاي سيستم مديريت آموزش ، سيستم مدرسه مجازي
351
آموزش الكترونيكي
352
آموزش الكترونيكي تجهيزات پزشكي مبتني بر وب
353
آموزش الكترونيكي درس مدارهاي الكتريكي
354
آموزش انگشت گذاري مقدماتي ساز عود ( با تحليل كاربردي تمرينات )
355
آموزش باز واز راه دور و مديريت
356
آموزش باز واز راه دور وبهره وري
357
آموزش بافت تركي با استفاده از مدياي آموزشي
358
آموزش بر اساس رايانه سي بي تي
359
آموزش برنامه نويسي جاوا
360
آموزش به كمك كامپيوتر
361
آموزش پرورش اسب و اسب دواني
362
آموزش تار ( مقدماتي )
363
آموزش تحت وب فارسي پايه به غير فارسي زبانان
364
آموزش تلفظ واكه ها و تكيه واژگان در زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش آشكار و پنهان
365
آموزش جاوا با استفاده از رباتهاي لگو ماينداستورم
366
آموزش حقوق بشر در مدارس
367
آموزش رفتار دروازه‌باني ربات انسان‌نماي فوتباليست شبيه‌سازي شده با استفاده از روش يادگيري تقويتي قطعي عميق
368
آموزش رفتارهاي فردي عاملهاي فوتباليست بصورت توزيع شده با استفاده ازبرنامه نويسي ژنتيكي
369
آموزش رياضي
370
آموزش رياضي و ارتباط آن با زندگي
371
آموزش رياضي و چگونگي حل مسئله
372
آموزش ريتم به كودكان
373
آموزش زبان برنامه نويسي پاسكال
374
آموزش زبان پي اچ پي
375
آموزش ساخت بازي با نرم افزار GAME MAKER
376
آموزش ساخت بازي هاي كامپيوتري بااستفاده از نرم افزار 3D Game studio
377
آموزش ساخت فروشگاه اينترنتي با asp.net
378
آموزش سيتم عامل DOS
379
آموزش شبكه خود كدگذار عميق براي رده‌بندي گرايش متون
380
آموزش شبكه عصبي مصنوعي جهت پيشبيني فازها و سرعت سرد شدن در جوشكاري
381
آموزش شبكه هاي بيزي توسط اتوماتا هاي يادگير و كاربرد آندر دسته بندي اسناد وب
382
آموزش صريح نشانگرهاي فراكلامي و نقش آن در بهبود توانايي خواندن و درك مفاهيم در بين فراگيران ايراني زبان انگيسي در سطوح متوسط و پيشرفته
383
آموزش طراحي معماري مبتني بر تفاوتهاي جنسيتي و با رويكرد اسلامي
384
آموزش طراحي وب سايت
385
آموزش عالي شهرسازي در تعامل با دانش عملي ارائه روشي فرا كلامي براي بهبود مشاركت در خدمت آموزي
386
آموزش عكاسي ( شيمي عكاسي )
387
آموزش عكاسي خبري
388
آموزش غيررسمي الكترونيكي : الزامات و چالشها
389
آموزش فيبر نوري
390
آموزش قاليبافي به افراد ناشنوا با زبان اشاره
391
آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي به كودكان پيش دبستاني و دبستان
392
آموزش كاربردي كامپيوتر
393
آموزش كلمات متجانس ناقص انگليسي به زبان آموزان ايراني با استفاده از رويكرد پيكره زباني
394
آموزش كودكان زير7 سال از طريق طراحي پارچه
395
آموزش گام به گام طراحي و تحليل جرخ دنده و تسمه پولي در نرم افزار kiss soft
396
آموزش گرافيكي معماري كامپيوتر از طريق ايجاد تجسم ذهني
397
آموزش مجازي
398
آموزش مجازي
399
آموزش مجازي
400
آموزش مجازي و استاندارهاي آموزش مجازي
401
آموزش مديريت مشمول بخش امور استخدامي كشور و (در برخي از كشور هاي اروپايي )
402
آموزش مقدماتي نقاشي متحرك (تئوري مراحل توليد)
403
آموزش مقدماتي نقاشي متحرك (تئوري مراحل توليد)
404
آموزش مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي مقطع ششم دبستان شهر تنكابن.
405
آموزش مهارتهاي تفكر و تاثير آن در موفقيت تحصيلي و فهم از مطالعه دانش آموزان دور ابتدائي
406
آموزش مهارتهاي تفكر و تاثير آن درموفقيت تحصيلي و فهم از مطالعه دانش آموزان دوره ابتدائي
407
آموزش موسيقي و كودكان
408
آموزش نرم افزار ميني تب 13
409
آموزش نوين :مدرسه راهنمايي تحصيلي
410
آموزش نوين ، مدرسه راهنمايي تحصيلي
411
آموزش نوين مدرسه راهنمائي تحصيلي
412
آموزش نيروي انساني و مشكلات آن ( شركت آب و فاضلاب ايران )
413
آموزش هك سيستم
414
آموزش هك سيستم هاي كامپيوتري
415
آموزش هنر به كودكان
416
آموزش هنر به كودكان كم شنوا وناشنوا
417
آموزش هنر قلمزني براي كارگاه هاي فلز مقاطع كارداني وكارشناسي مراكز آموزش عالي وآزاد ايران
418
آموزش هنر قلمزني براي كارگاههاي فلز مقاطع كارداني و كارشناسي مراكز آموزش عالي و ازاد ايران
419
آموزش هوشمند زبان انگليسي
420
آموزش و بازشناخت الگوهاي مختلف به وسيله شبكه اي متشكل از نورون هاي زيستي IF
421
آموزش و بهسازي منابع انساني در رابطه با بهره برداري، نگهداري و تعميرات ماشين آلات راهسازي
422
آموزش و پرورش براي فردا اثر جان ويسزي
423
آموزش و پرورش تطبيقي ايران و فرانسه
424
آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
425
آموزش و تحليل مدارات ديجيتال
426
آموزش و توسعه نيروي انساني
427
آموزش و شناخت اعمال انسان به كمك ويژگي هاي حركتي در تصاوير ويدئويي
428
آموزش و يادگيري الكترونيكي ، مسائل و راهكارهاي آن
429
آموزش وپرورش تطبيقي تركيه- ايران
430
آموزش وتوسعه كار آفريني در ميان دانشجويان رشته مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور اهواز
431
آموزش ودرمان ناشنوايان
432
آموزش وطراحي برنامه كاربردي كار با فايلها به صورت پيشرفته با زبان سي شارپ
433
آموزش يك رفتاربه عامل هاي فوتباليست شبيه سازي شده بااستفاده ازنرو-فازي
434
آموزش‌هاي مجازي ارائه رويكردي جهت شناسايي و رد يابي تقلب درمحيط‌هاي
435
آموزشكده ي تخصصي هنري با رويكردهاي موسيقي، نقاشي، عكاسي
436
آموزشگاه آزاد هنرهاي تجسمي
437
آموزشگاه خياطي
438
آموزشگاه موسيقي
439
آموزشگاه موسيقي
440
آموزشگاه و نمايشگاه هنرهاي تجسمي
441
آموزشگر روشهاي مرتب سازي
442
آموزه هاي اخلاقي امام رضا﴿ع﴾ در برخورد با مخالفين
443
آموزه هاي اخلاقي د ردو اثرمصيبت نامه و اسرارنامه ي عطار باتوجه به مباني جامعه شناسي
444
آموزه هاي اخلاقي در اشعار دكتر طاهره صفار زاده
445
آموزه هاي اخلاقي در اشعار دكتر طاهره صفارزاده
446
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (3-1)
447
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (6-4)
448
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (جلد 4-6)
449
آموزه هاي اخلاقي در ديوان ملك الشعراي بهار
450
آموزه هاي اخلاقي سفر از ديدگاه آيات و روايات
451
آموزه هاي اسلامي در توسعه برنامه ريزي روستايي
452
آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
453
آموزه هاي محوري كلامي در صحيفه سجاديه
454
آموزه هاي محوري كلامي در صحيفه سجاديه
455
آموزه هاي معرفتي ،اجتماعي و سياسي حج از ديدگاه ائمه شيعه عليهم السلام , the cognitive,socialand political teachings of hajj from the view point ofshiites'imams)a.s.(
456
آموزه هايي درباره عكاسي معماري
457
آمونيت(ژوراسيك ايران)
458
آميختگي واقعيت و نمايش در آثار تام استا پارد
459
آميزه سازي واكنشي آليا‍‍ژ PET/SBR-g-GMA
460
آميزه سازي واكنشي آلياژ pet/sebs-g-mah
461
آمين دار شدن كاهشي تركيبات كربونيل توسط سديم بوروهيدريد و كاتاليست آمبرليست -15
462
آمين دار كردن كاهشي تركيبات كربونيل با استفاده از كاتاليزور اسيدي جامد 2،6-دي كربوكسيليك اسيدپريدين
463
آمين ها
464
آمينوليز پلي استر هم زمان با سنتز نانو ذرات نقره، اكسيد روي و نانو كامپوزيت اكسيد روي/نقره
465
آن شب راحت خوابيد
466
آنا ليز عددي اثرات حفاري تونل بر روي شمع در حالت تحليل شبه ديناميكي
467
آناتومي برش عرضي و مقطع نگاري رايانه اي سر در بز مرخز و سانن : يك رهيافت مقايسه اي
468
آناتومي كاربردي براي نوازندگان
469
آناتومي و هيستولوژي دستگاه توليدمثل نر در سوسمار اسكينگ مار شكل مرنجاب Ophiomorus maranjabensis
470
آنادايزينگ سخت آلومينيوم
471
آنالز انتشار موج در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش المانهاي مجزا
472
آنالوگ
473
آنالوگ‌هاي گوشت
474
آناليز ، طراحي و ساخت يك نمونه تقويت كننده خطي و لگاريتمي با آشكارساز و پيش تقويت كننده همراه باSTC، IAGC ، تقويت كننده هاي ويدئو و فليترهاي IF
475
آناليز CFD جريان تيلور نانو سيال ﴿r-Al2O3/Water﴾ در ميكرو كانال دو بعدي با در نظر گرفتن لايه ي مايع
476
آناليز CFD جريان لخته اي نانو سيال و هوا در ميكرو كانال ها
477
آناليز CFD خشك كن بستر سيالي واحد PVC
478
آناليز CFD خشك‌كردن مواد غذايي- كاربرد در توليد پاستا
479
آناليز آزمايش و كامپيوتري دست مصنوعي از نوع كنترلي
480
آناليز آسيب هاي مغزي ناشي از فعاليت هاي ورزشي با در نظر گرفتن اثر تعامل سلول و محيط آن با استفاده از روش ميكرو مكانيك
481
آناليز آگزرژي سيستم آب شيرين كن هيبريدي خورشيدي تبريد تراكمي
482
آناليز آماري داده هاي رگرسيوني در spss
483
آناليز آنتن ميكرواستريپ با تزويج روزنه اي توسط روش SEMN
484
آناليز آنتن ميكرواستريپ با روش المانهاي مرزي
485
آناليز آنتنهاي شكافي بتدريج باز شونده خطي به روش TLM
486
آناليز آيروديناميكي خودرو مزدا
487
آناليز ابزارها و تكنيك هاي رايج در خصوص طراحي و ساخت ترانسديوسرهاي ضخامت از نوع شاتري و اشعه گاما، به منظور بهينه سازي فرايند كنترلي ذيربط، همراه با ارائه چند مصاديق كاربردي
488
آناليز اثرات كشش (تراكشن ) برد فورميتيهاي ستون فقرات و ساخت دستگاه تراكشن
489
آناليز اجرايي سنات ويولا اثر د. شستاكويچ اپوس 147
490
آناليز اجزاء محدود ارتعاش هارمونيك صفحات نازك الاستيك تحت خمش به كمك نرم افزاري ANSYS
491
آناليز اجسام صلب با استفاده از امواج ماوراء صوت
492
آناليز ارتعاش آزاد تير بر نولي با استفاده از الگوريتم تربيع ديفرانسيلي
493
آناليز ارتعاش آزاد ورق مركب ساندويچ با رفتار ويسكوالاستيك در تماس با آب به روش تحليلي و تجربي
494
آناليز ارتعاش آزاد ورق نازك ترك خورده
495
آناليز ارتعاش سكوهاي ثابت دريايي با لحاظ نمودن اثر موج هاي نا منظم
496
آناليز ارتعاش و كمانش گرافين صفحه چند لايه بر روي بستر الاستيك بر پايه تئوري الاستيسيته غير محلي با استفاده از روش هاي عددي المان محدود وريتز
497
آناليز ارتعاشات اجباري نانو لوله با روش گرين
498
آناليز ارتعاشات تيرهاي چرخان با ويژگي هاي عملكرد درجه بندي شده
499
آناليز ارتعاشات خطي و غيرخطي ورق چرخان با زاويه حمله متغير با زمان
500
آناليز ارتعاشات متقارن ديسك دوار
501
آناليز ارتعاشات و پايداري احتمال انديشانه اي نانولوله هاي كربني سيال بر بر پايه ي آمارهاي سرعت سيال
502
آناليز ارتعاشات و عيب يابي
503
آناليز ارتعاشي بدنه خودرو در نرم افزار CATIA
504
آناليز ارتعاشي تيرهاي كامپوزيتي باريك شونده چرخان
505
آناليز ارتعاشي رينگ خودرو به كمك نرم افزار ANSYS
506
آناليز ارتعاشي ورق هاي ضخيم با لايه هاي پيزو الكتريك به كمك روش المان محدود
507
آناليز اسپرمن و اسپرميدين به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي و آناليز همزمان بايفنترين و تترامترين به روش اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
508
آناليز اسپكتروسكوپي و ديناميك مولكولي ميان كن بين ترازودون و پروتئين تاو (ايزوفرم 1N4IR)
509
آناليز استاتيكي سيستم زمين چند لايه به روش ممان و استفاده از تئوري تصوير اصلاح شده
510
آناليز استاتيكي موتور تك سيلندري بانرم افزار Abaqus ومعرفي برنامه
511
آناليز استاتيكي و ديناميكي اسكلت ساختمان به كمك نرم افزار ANSYS
512
آناليز استاتيكي و طراحي سازه بال يك هواپيماي سبك اكروباتيك با Wingbrac
513
آناليز استاتيكي ورق هاي ويسكوالاستيك و بررسي پايداري آن ها به روش نوار محدود
514
آناليز اشاعه ترك در پره هاي متحرك توربين گازي پس از برخوردجسم خارجي
515
آناليز افت توليد چندفازي در مخازن گاز ميعاني
516
آناليز اقتصادي آبگرمكن خورشيدي با آبگرمكن گازي براي تهيه آبگرمكن مصرفي بااستفاده از نرم افزار ees
517
آناليز الاستوديناميك روتور قائم در دورهاي بالا
518
آناليز الاستيك پلاستيك پوسته هاي متقارن تقويت شده به روش اجزاء محدود
519
آناليز الكترومغناطيس و حرارتي كوره هاي قوس الكتريكي با استفاده از روش هاي المان محدود
520
آناليز المانهاي محدود با استفاده از لاپلاس ترنسفورم در حالت دو بعدي براي ترموالاستيسيته عمومي كوپل بر اساس مدل LS
521
آناليز امكان ساخت اتوماتيك قطعات ماشينكاري
522
آناليز انتقال پريستالتيكي سيالات دولايه اي بيولوژيكي در مجراهاي يكنواخت و غيريكنواخت با استفاده از مدل قانون تواني
523
آناليز انتقال حرارت جابجايي در زانويي داراي مانع
524
آناليز انتقال حرارت در ميله سوخت راكتور هسته اي
525
آناليز انرژي و اكسرژي خشك شدن موز با استفاده از خشك كن هيبريدي
526
آناليز انرژي و اكسرژي يك خشك كن بستر بر مبناي نتايج آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي
527
آناليز انرژي و پيشنهاد كاهش مصرف انرژي در كوره هاي قوس الكتريكي شركت فولاد مباركه
528
آناليز انرژي، اگزرژي، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از سيستم توليد همزمان حرارت، سرمايش و قدرت (CCHP) به همراه سيكل اورگانيك رانكين (ORC) و كلكتور خورشيدي برمبناي ميكروتوربين براي مناطق مختلف ايران
529
آناليز انشعابات يك آونگ معكوس
530
آناليز انفراد هم پاياي سيستم هاي هميلتوني با تشديد ۲: ۲
531
آناليز انواع سنسورهاي فيبر نوري از منظر ساختاري و عملكردي، همراه با كارويژه هاي مهم ذيربط
532
آناليز ايروالاستيسيته پره هاي روتور هليكوپتر آميخته با محرك چرخشي فيبر كامپوزيت پيزوالكتريك
533
آناليز ايروديناميك موشك با سطح مقطع مربع با اتكاء به روش هاي عددي موجود
534
آناليز ايمني راكتور، توليد ميله هاي سوخت و بازفرآوري سوخت هاي پرتو ديده
535
آناليز ايمني و قابليت اطمينان سيستم حفاظت اتوماتيك قطار (ATP) در خط2 متروي تهران
536
آناليز ايوزتوپ هاي ليتيوم مواد با باريكه يوني
537
آناليز بارگذاري پل هاي جعبه اي مدفون در خاك با در نظر گرفتن رفتار متقابل خاك -سازه
538
آناليز بال هواپيماي بدون سرنشين به كمك نرم افزار فلوئنت
539
آناليز بخش عملي
540
آﻧﺎليز ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﻟﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داده ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺠﯽ
541
آناليز برگشت فنري در فرآيند شكل دهي كششي به روش المان محدود
542
آناليز برگشتي اندركنش خاك و شمع در اسكله با توجه به مسير ساخت (مطالعه موردي اسكله لافت)
543
آناليز برگشتي داده هاي ابزار دقيق مغار سد مسجدسليمان
544
آناليز برگشتي دو مورد از مكانيزم خرابي پي سازه هاي شهر تهران(شهرك بوعلي در فرحزاد)
545
آناليز برگشتي رفتار ديوارهاي مهارسازي شده با استفاده از مدل سازي عددي و نتايج پايش
546
آناليز برگشتي و تحليل عددي داده هاي ابزار دقيق مغار نيروگاه سد مسجد سليمان به روش اجزاء منفرد
547
آناليز بقاياي آفت كش هاي ارگانو فسفره ﴿فوزالون ، كلرپريفوس ، ديازينون﴾ درسيب و فراورده هاي آن به روش ميكرو استخراج مايع-مايع متصل شده به كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
548
آناليز بوسرلين و كلسي تونين سالمون با روش استخراج الكتريكي مايع-مايع و طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
549
آناليز بيان miR-9 و هدف‌هاي پيش بيني شده‌اش در رده سلولي SH-SY5Y
550
آناليز بيان اختصاصي آللي ( ASE) در دو زير گونه گاو ( bos taurus ، bos indicus ) با استفاده از دادههاي RNA-Seq
551
آناليز بيان ژن هاي بيوسنتزي آنتوسيانين در انارهاي سفيد، قرمز و سياه طي مراحل مختلف رشدي
552
آناليز بيان ژن هاي بيوسنتزي كاروتنوييدها در انارهاي سفيد، قرمز و سياه طي مراحل رشد ميوه
553
آناليز بيان ژن هاي متالوتيونين درگير در ذخيره سازي روي (MT4 و MT2b2) در لايه آلرون بذر جو در پاسخ به هورمون ها
554
آناليز بيومكانيكي فلج مغزي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
555
آناليز پارامترهاي تأثيرگذار در فرآيند تزريق فوم
556
آناليز پارامترهاي زمين شناسي مهندسي با استفاده از روش لرزه اي در مخزن بزرگ آب شهر اراك
557
آناليز پارچه
558
آناليز پايداري ديواره هاي معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
559
آناليز پايداري سيستم قدرت تركشن الكتريكي از منظر ريزنوسانات توان و ارايه ي يك روش كنترل بهينه جهت بهبود پايداري اين سيستم
560
آناليز پايداري سيستم هاي سوئيچينگ تأخيردار با روش هاي مكث زماني و لياپانوف معكوس
561
آناليز پايداري شيب محل سد و پاياب و مواد كاربردي آن ؛ مهندسي پايداري شيبهاي سنگي
562
آناليز پايداري شيب هاي AGS با در نظر گرفتن مقاومت مهارها
563
آناليز پايداري لايه مرزي جريان عبوري بر روي بال و بدنه هواپيما
564
آناليز پايداري مكانيكي و شيميايي چاه در يكي از ميادين گازي جنوب ايران
565
آناليز پايداري نقاط شبكه پايش جابجايي با استفاده از تئوري سرشكني كمترين مربعات كامل -وزندار
566
آناليز پايداري و نويز در نوسانسازهاي تزريق شده
567
آناليز پتانسيل هاي وابسته به يك رخداد در تك آزمايش چند كاناله سيگنال EEG با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل
568
آناليز پتانسيل‌هاي مغزي وابسته به رخداد در تبليغات پس‌زمينه‌اي فيلم‌هاي تلويزيوني در حوزه بازاريابي عصبي
569
آناليز پخش بار در شبكه ي AC راه آهن برقي بر اساس مدل و شرايطواقعي عملكرد آن
570
آناليز پره توربو شارژر به روش اجزاي محدود
571
آناليز پروتئوم ريشه وبرگ وارقام مقاوم وحساس گندم دروم تحت تنش شوري
572
آناليز پوسته خروجي كوره دوار پخت سيمان و بررسي علل بروز يرك در آن
573
آناليز پوسته كروي ارتوتروپيك
574
آناليز پوسته هاي متقارن تقويت شده به روش اجزاء محدود
575
آناليز پوشش گياهي منطقه حفاظت شده مانشت ايلام و ارتباط آن با شرايط فيزيكو شيميايي خاك
576
آناليز پينچ به كمك نرم افزار MATLAB [مطلب]
577
آناليز تأخير در سيستم هاي سرويس راديويي بسته اطلاعات عمومي
578
آناليز تئوري و بررسي تطبيقي جاذب هاي ارتعاشي مواد هوشمند ﴿ SMAو پيزوالكتريك﴾
579
آناليز تاثير خط HVDC بر نتايج پخش بار بهينه و قيمت حاشيه اي محلي
580
آناليز تاسيسات الكتريكي كارخانه ماشين سازي سايپا (رنو)
581
آناليز تجربي و تئوري خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مورد اشتفاده در بدنه شناور هاي تندرو و نظامي بر اساس استانداردهاي ISOوASTM
582
آناليز تجربي و عددي انرژي واگزرژي در يك صفحه با انتقال حرارت و رطوبت
583
آناليز تحليلي سيلندر دوار جدار ضخيم ناهمگن پيزو الكتريك تحت بار مكانيكي و حرارتي در ميدان مغناطيسي
584
آناليز تحليلي و عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد بر روي سطوح موج دار
585
آناليز ترافيكي و بررسي آماري مراكز تلفن ديجيتال ...
586
آناليز تركيب گازي مجهول با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري (LIBS)
587
آناليز ترموالاستيك مخازن فشاري كروي از جنس FGM در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت تحت بارهاي مكانيكي و حراراتي
588
آناليز ترموديناميكي احتراق در موتور بنزيني
589
آناليز ترموديناميكي و دماي تراكم بهينه كند انسور مياني در سيستم تبريد آبشاري
590
آناليز ترمومكانيك تماس چرخ و ريل
591
آناليز ترموهيدروليكي ديگ بخار كنورتور ذوب آهن
592
آناليز تزريق و توليد چاه هاي يك ميدان جهت بهينه كردن توليد از چاه ها
593
آناليز تزويج پالس الكترومغناطيس به خطوط انتقال با بار غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي
594
آناليز تست چاه هاي افقي در مخازن گاز ميعاني
595
آناليز تستهاي چاه آزمايي افت فشار و خيز فشار در مخازن گاز ميعاني در سيستمهاي دو فازي و سه فازي
596
آناليز تصادفي سكوهاي دريائي فولادي
597
آناليز تصاوير سفالوگرام جهت تشخيص بيماريهاي آناتومي ارتودنسي
598
آناليز تصاوير ماموگرافي و طبقه بندي رسوبات كلسيم با استفاده از ويژگي هاي مالتي ويولت
599
آناليز تصويري اسناد چندزبانه
600
آناليز تصويري ساختار فوم‌هاي فلزي و اثر پارامترهاي هندسي بر استحكام فوم آلومينيوم A356
601
آناليز تغيير مكان ارابه فرود يك هواپيماي سبك به روشهاي اجزا؟ محدود و آزمايش و مقايسه نتايج
602
آناليز تغييرات خط ساحلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني
603
آناليز تقويت كننده هاي با نويز كم ﴿ LNA ) و تكنيك هاي رايج ذيربط در سيستم ها و مدارهاي ويژه الكترونيكي
604
آناليز تكنيك ها و ترانسديوسرهاي رايج در سنجش و آشكارسازي انواع فرآيندهاي گازي در بخش ابزار دقيق صنعت نفت با ذكر مصاديق كاربردي
605
آناليز تكنيك ها و ساختار و عملكرد انواع ترانسديوسرهاي اولتراسونيكي رايج در مهندسي پزشكي
606
آناليز تكنيك ها و مكانيزم هاي كنترل دماي ماهواره ها
607
آناليز تكنيك ها، سيستم و مدارات الكترونيكي رايج در انواع تلويزيون هاي رنگي
608
آناليز تكنيك هاي رايج در سنجش دقيق فاصله توسط سيستم هاي ماهواره اي و تكنيك هاي پردازش سيگنال هاي مربوطه
609
آناليز تكنيك‌هاي هدايتي و كنترلي متداول در سيستم‌ها و پرنده‌هاي UAV
610
آناليز تكنيكها و ابزارهاي بكار رفته در طراحي و ساخت انواع سيستم هاي (مدارهاي) مجتمع خطي
611
آناليز تكنيكها و فرآيندهاي رايج در سنجش ارتفاع با استفاده از سيستم هاي راداري همراه با مصاديق كاربردي آن
612
آناليز تكنيكهاي هدايتي و كنترلي متداول در سيستم ها و پرنده هايUAV
613
آناليز تنسوري پوسته ها و ارائه روش اجزاء محدود بر مبناي المانهاي پوسته اي عميق
614
آناليز تنش - تغيير مكان در مكانيزمهاي حركتي به وسيله نرم افزار
615
آناليز تنش ، كرنش ، جابجايي در پوسته تقويت شده متقارن محوري به كمك نرم افزار ANSYS
616
آناليز تنش پوسته هاي كروي به طرف المان هاي محدود گلركين و تحليلي
617
آناليز تنش در ريز ساختار استخوان فشرده
618
آناليز تنش در شكست پلاك هاي شرياني
619
آناليز تنش در ليكامنت CRUCIATE از طريق اجزاء محدود در فضاي دو بعدي
620
آناليز تنش در ورق هاي ساده و تقويت شده
621
آناليز تنش ديافراگم فشار سنج الكتريكي به روش المانهاي محدود
622
آناليز تنش -كرنش در مواد كامپوزيت
623
آناليز تنش نانو حلقه/نانو قوس به كمك تئوري الاستيسيته نا موضعي
624
آناليز تنش هاي باقي مانده در صفحه جوش شده
625
آناليز تنش هاي ترموالاستوپلاستيك ، پس مانده و عمر خستگي سيلندرهاي جدار ضخيم با ترك شعاعي
626
آناليز تنش هاي مكانيكي ورد بر اسپيندل ماشين هاي تراش
627
آناليز تنش و كرنش در فنرهاي فشاري چند رشته به روش مدل سازي اجزاء محدود
628
آناليز تنشهاي ترمومكانيكي و بهينه سازي راهگاهي آب سرسيلندر موتورگازسوز
629
آناليز توابع خطي
630
آناليز توالي نو كلئوتيدي ناحيه بسيار متغير ژن S1 ويروسهاي برونشيت عفوني جدا شده از گله هاي مرغ گوشتي تجاري استان خراسان رضوي , Hypervariable refion nucleotide sequence analyzing s1 gene in infectious bronchitis virus isolates , derived from a number of commercial broilers in khorasan razavi province
631
آناليز توزيع ميدان مغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب با اشكال مختلف در اطراف يك قطعه فلز با ابعاد بينهايت
632
آناليز تونل هاي مستغرق دريايي تحت اثر بار هاي محيطي دريا
633
آناليز تونل هاي مستغرق دريايي تحت اثر بارهاي محيطي دريا
634
آناليز تيرها به كمك كامپيوتر
635
آناليز جامع هارمونيكي شبكه‌هاي قدرت در شرايط گذرا
636
آناليز جذب انرژي صفحات فلزي بر روي فونداسيون هاي مختلف
637
آناليز جريان در يك توربوماشين به روش انحناي خط جريان
638
آناليز جريان روي پروانه به كمك نرم افزار ANSYS
639
آناليز جريان سيال و انتقال حرارت در يك چگالنده تابشي بوسيله ديناميك سيالات محاسباتي
640
آناليز جكاپ در مراحل ساخت، انتقال و نصب
641
آناليز چاه آزمايي چندلايه
642
آناليز چاه آزمايي در مخازن گاز ميعاني
643
آناليز چند فراكتاني و كاربردهاي آن در سيگنال هاي فيزيكي
644
آناليز چندمتغيره سري هاي زماني پارامترهاي دوران زمين
645
آناليز حاصلضرب هاي خاص از جبر هاي باناخ
646
آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن (FMEA) در شركت كاشي كوير يزد با همكاري شركت DQS
647
آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن ﴿FMEA﴾ در شركت كاشي پارسيان ميبد
648
آناليز حرارتي پديده الكتروكينتيك در يك نانو كانال
649
آناليز حرارتي پيستون موتور XU7 در وضعيت دوگانه سوز
650
آناليز حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت تحت شرايط خطاياتصال كوتاه حلقه به حلقه
651
آناليز حرارتي گرمايش القايي ثابت، بررسي اثر تغييرات هندسي و اثر تغيير فركانس
652
آناليز حرارتي و بررسي توزيع دما در سازه هاي بتني و مدلسازي آن توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
653
آناليز حرارتي و بررسي ساختار سه چدن سيليسيمي ، آلومينيومي و مسي با كربن معادل يكسان
654
آناليز حرارتي وديناميكي
655
آناليز حركت اسب و سواركار
656
آناليز حساسيت ارتعاشات ميكروتيرك AFM به روش المان محدود در محيط هاي كاري مختلف در مود ضربه اي
657
آناليز حساسيت انحناي اوليه در كمانش محوري ورقهاي ضخيم
658
آناليز حساسيت به پارامتر در انواع روش‌هاي كنترلي ماشين‌ سنكرون مغناطيس دائم دروني
659
آناليز حساسيت پارامتر هاي دخيل در امپدانس ضربه سيستم هاي زمين در جهت كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه
660
آناليز حساسيت پارامترهاي سيستم تعليق خودرو
661
آناليز حساسيت پارامترهاي گروه شمع در خاك‏هاي رسي تحت بارگذاري جانبي
662
آناليز حساسيت پارامترهاي موثر ربات متحركبازودار به روش سوبل جهت به دست آوردن مسير بهينه حمل بار ماكزيمم
663
آناليز حساسيت تاثير پارامترهاي مختلف بر رفتار هيدرومكانيكي توده سنگ درزه¬دار
664
آناليز حساسيت تحليل مواد مركب لايه اي نسبت به تغيير خواص مكانيكي لايه تك جهته
665
آناليز حساسيت تعيين تجربي ضريب درگ يك نمونه AUV در حوضچه كشش
666
آناليز حساسيت چرخ دنده با رعايت پديده هاي خستگي
667
آناليز حساسيت رفتار موتور بنزيني پرخوران EF7-TC به همراه كنترل مكانيزم شير هدررو به منظور بهبود عملكرد
668
آناليز حساسيت سازه هاي كنترل شده با دمپرهاي MR براي عدم يقين ها
669
آناليز حساسيت سنجي و شبيه سازي تزريق پليمر و فعال كننده هاي سطحي به منظور ازدياد برداشت نفت از مخازن نفتي با استفاده از شبيه ساز UTCHEM
670
آناليز حساسيت سيستم هاي مكانيكي چند جسمي
671
آناليز حساسيت عكس العمل هاي روسازي بااستفاده از مدل سازي غير خطي
672
آناليز حساسيت كمپرسور گريز از مركز
673
آناليز حساسيت ميزان انتقال حرارت سطح خارجي موتور از طريق شبيه سازي جريان بيروني بلوك سيلندر و بقيه ملحقات آن
674
آناليز حساسيت ميزان دبي هواي محفظة موتور از طريق شبيه سازي جريان از جلوپنجره تا سيني زير
675
آناليز حساسيت و ارزيابي مدل ديناميكي نانو منيپوليشن دو بعدي نانو ذرات در AFM
676
آناليز حساسيت و بهينه سازي احتمالاتي سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن ناهمواري تصادفي جاده
677
آناليز حساسيت و بهينه سازي عملكرد و آلايندگي موتور ديزل MT4.244 با سوخت هاي بيوديزل
678
آناليز حساسيت و كاربرد نظريه ي اختلال هموتوپي در مدل هاي بيولوژيكي
679
آناليز حل سيستم هاي كنترل بهينه غيرخطي چند جمله اي
680
آناليز خرابي پيشرونده در قابهاي با مهاربند واگرا با استفاده از الگوريتم EPCA
681
آناليز خستگي شناور به روش طيفي تحت اثر امواج دريا
682
آناليز خصيصه‌هاي ساختاري و عملكردي و تكنيك‌هاي كنترلي رايج در PID هاي اصلاح شده و نمونه‌هايي از كاربرد عمده‌ي آن‌ها
683
آناليز خطا براي سيستم راه آهن برقي AC با مود تغذيه اتوترانسفرمر
684
آناليز خطا براي سيستم راه آهنبرقي ACبامود تغذيه اتوترانسفرمر
685
آناليز خطوط لوله به روش نرمي
686
آناليز خطوط لوله به روش نرمي تحت نيرو‏هاي خارجي،دما و اثر وزن
687
آناليز خطي براي كنترل يك سيستم الكتروهيدروليك با استفاده از سوپاپ كنترل جهت تناسبي
688
آناليز خطي و غير خطي ساختمان و مقايسه آنها به روش طراحي بر اساس عملكرد
689
آناليز خطي و غيرخطي سيستمهاي قاب خشمي و مهاربندي شده همگرا بمنظور بررسي عملكرد آنها
690
آناليز خمشي ورق مركب قيطان بافي شده ي سه بعدي در معرض بارهاي جانبي
691
آناليز خوشه بندي
692
آناليز داده هاي دماي درون چاهي براي تطبيق پديده هاي جريان چندفازي چاه به كمك مدلسازي بهبوديافته انتقال حرارت
693
آناليز داده هاي دماي گذرا براي ارزيابي ويژگي هاي مخزن نفتي
694
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكاف دار داراي جريان غير دارسي با استفاده از روش مستقيم تركيبي
695
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكافدار چندفازي ﴿آب و نفت﴾ با استفاده از روش مستقيم ساختگي
696
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكافدار دو فازي (آب و نفت) در شرايط جرياني ناپايدار با استفاده از روش مستقيم تركيبي
697
آناليز داده¬هاي جرم با استفاده از الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين در آمار قضائي
698
آناليز دادههاي دماي گذرا براي ارزيابي ويژگيهاي مخزن گازي
699
آناليز دال هاي تخت دو طرفه با استفاده از روش شيب- افت
700
آناليز دو سيكل مولد انرژي با سوخت زغال‌سنگ
701
آناليز دوشاخگي و كنترل پايداري گردشي خودرو با ترمزگيري
702
آناليز ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) جوشش جرياني مادون سرد در ميكروكانال
703
آناليز ديناميك فلاكس هاي متابوليكي
704
آناليز ديناميك و طراحي بدنه كامپوزيت يك ربات زيردريايي و بررسي شكست بدنه
705
آناليز ديناميكي المان محدود يك ورق كلاسيك پيزوالكتريك مستطيلي شكل ايزوتوپ
706
آناليز ديناميكي المان هاي محدود طيفي تير تيموشنكوي با حركت محوري بر پايه ي تبديل موجك
707
آناليز ديناميكي پلهاي تركه اي تحت اثر زلزله با توجه به شرايط مختلف كابلها
708
آناليز ديناميكي پي هاي شمعي با استفاده از روش هاي عددي
709
آناليز ديناميكي تير مگنتوالكتروالاستيك با خاصيت مدرج هدفمند
710
آناليز ديناميكي خطي لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر امواج زلزله
711
آناليز ديناميكي ديوار آب بند بتن پلاستيك(مطالعه موردي سد ماملو)
712
آناليز ديناميكي رفتار متقابل آب و سازه هاي دريائي
713
آناليز ديناميكي روبوت با كنترل غيرخطي
714
آناليز ديناميكي روتورها در ماشين آلات چرخشي و رفت و برگشتي
715
آناليز ديناميكي سازه اي منارجنبان بررسي آسيبهاي وارده در اثر ارتعاشات وارده چگونگي مرمت و باز ساري آن
716
آناليز ديناميكي سازه اي منارجنبان بررسي آسيبهاي وارده در اثر ارتعاشات وارده چگونگي مرمت و بازسازي آن
717
آناليز ديناميكي سازه هاي با درجات آزادي زياد
718
آناليز ديناميكي سازه هاي لغزشي متكي بر بستر ارتجاعي
719
آناليز ديناميكي سازه هاي متكي بر جداگر FPS با در نظر گرفتن اندر كنش خاك -سازه
720
آناليز ديناميكي سازههاي فلزي پايه ثابت در مقابل بار انفجار
721
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني با استفاده از روش مودال غير وابسته در محدوده زمان
722
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني با استفاده از شرايط مرزي تقريبي انقطاعي در محدوده زمان
723
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني در بازه زمان با استفاده از روش مودال وابسته
724
آناليز ديناميكي سدهاي خاكي به روش باريكه هاي برشي
725
آناليز ديناميكي سدهاي خاكي تحت بار زلزله به روش اجزاء محدود
726
آناليز ديناميكي سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر زلزله
727
آناليز ديناميكي سكوهاي دريايي تحت اثر بارگذاريهاي ناشي از امواج دريا و بررسي حساسيت نتايج نسبت به پارامترهاي بارگذاري
728
آناليز ديناميكي سكوي اسپار مهار شده تحت اثر امواج دريا
729
آناليز ديناميكي سيستم چرخ و نوار
730
آناليز ديناميكي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن لغزش پايه
731
آناليز ديناميكي غير خطي قابهاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
732
آناليز ديناميكي گروه شمع تحت بار نامتوازن ماشين آلات
733
آناليز ديناميكي لوله سلاح تحت اثر فشار بالستيك
734
آناليز ديناميكي مجموعه پي و ديوار آب بند در سدهاي خاكي تحت بارگذاري زلزله
735
آناليز ديناميكي و محاسبه پاسخ زلزله مخازن آب
736
آناليز ديناميكي و مطالعه پارامتريك قطعه اي محدود از لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر بارگذاري زلزله
737
آناليز ديناميكي و ناپايداري پلهاي شناور در امواج
738
آناليز ديوار برشي فولادي كوپله تحت بارگذاري چرخه اي
739
آناليز ديوارهاي برشي كوپل
740
آناليز رادارهاي باياستاتيك در باند UHF و VHF
741
آناليز ربات PR با استفاده از كنترل PD همراه با تحليل ديناميك معكوس
742
آناليز رفتار الاستوپلاستيك لوله ها در پروسه فروكشي و طراحي و ساخت دستگاه فروكشي لوله جهت سايزينگ
743
آناليز رفتار ديناميكي كشتي نظامي صدمه ديده در موج
744
آناليز رفتار سد دوستي در مرحله ساخت و آبگيري و مقايسه آن با قرائت هاي ابزارگذاري
745
آناليز رفتار سدهاي سنگريز با رويه‌ي بتني تحت بار زلزلهمطالعه موردي سد گلورد نكا
746
آناليز رفتار سكوي كشتي‌سان در موج با در نظر گرفتن مهاربندي و رايزر
747
آناليز رفتار فيلترهاي وفقي در ميدانهاي تبديل يافته
748
آناليز رفتارنگاري سد زاينده رود در دوران بهره برداري با استفاده از نتايج ابزار دقيق
749
آناليز رفتارهاي جمعي هماهنگ براساس وضعيتهاي محلّي با پايداري تضمين شده و كاربرد آن در شبكه هاي حسگر سيّار
750
آناليز رفتاري بادبندهاي مركب و تعيين طول موثر و مشخصات مكانيكي پوشش بادبند
751
آناليز رگرسيون خطي كاربردي
752
آناليز رگرسيون فازي غير خطي
753
آناليز روي جبرهاي *C - سگال
754
آناليز روي جبرهاي سگال مجرد
755
آناليز روي جبرهاي لائوي دوگان
756
آناليز رياضي داده ها، مدل سازي و ارزيابي تاثير متغيرهاي عملياتي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه اصفهان بر عملكرد و محصولات آن
757
آناليز ريزش هاي تركيبي در شيب هاي سنگي (مطالعه موردي : معدن شماره 1 آنومالي 20)
758
آناليز ريسك در انتخاب و توسعه تامين كنندگان
759
آناليز ريسك در پروژه هاي ساخت با استفاده از تركيب روش هاي درخت خطا، درخت وقايع و منطق فازي
760
آناليز ريسك در عمليات مانده يابي
761
آناليز ريسك در قراردادهاي نفت و گاز
762
آناليز ريسك سيستم هاي آب شهري تحت شرايط كم آبي
763
آناليز ريسك و مدلسازي پيش بيني پيامد هاي حوادث در يكي از واحد هاي پتروشيمي
764
آناليز ريسك وبررسي پيامدهاي حوادث ناشي از نشت در لوله هاي خطوط انتقال گاز
765
آناليز ريسك يكپارچه سيستم ها بر پايه تحليل شبكه هاي پتري
766
آناليز زلزله سازه هاي نامتقارن لغزشي
767
آناليز زوال پره هاي ثابت توربين هاي گازي نيروگاهي
768
آناليز ژنتيكي مرگ و مير گوساله هاي شيري و تليسه هاي جايگزين در گله هاي گاو شيري
769
آناليز ژنتيكي و تشخيص گونه هاي آسپرزيلوس مولد آفلاتوكسين به وسيله واكنش زنجيره اي پليمر از كيفي كيو پي سي آر
770
آناليز ساختار فضايي شهر همدان
771
آناليز ساختار و عملكرد انواع تكنيك ها و ترانسديوسرهاي سنجش دبي سيالات و فشار
772
آناليز ساختار و عملكرد انواع سيستم ها و دستگاه هاي زنده ياب همراه با چندين مصداق كاربردي
773
آناليز ساختار و عملكرد انواع نوسان سازهاي AF و RF و كاربرد نوسان سازهاي AF و RF در صنايع مربوطه
774
آناليز ساختار و عملكرد ترانسديوسرهاي نوري و كاربردها و تكنيك هاي ذيربط در سنجش كميت هاي فيزيكي در صنايع گوناگون
775
آناليز ساختار و عملكرد زيرمجموعه هاي كنترل كننده هاي صنعتي PID همراه با فرآيند پياده سازي PLC در پروسه هاي صنعتي ذيربط
776
آناليز ساختار و عملكرد سنجشگر و كنترلگر دما با بهره گيري از سنسور LM35 و ماژول هاي HMT &HMR
777
آناليز ساختار و عملكرد سيستم هاي سونار فعال و كارويژه هاي آن ها
778
آناليز ساختار و عملكرد مقوله هاي wincc [وين سي سي] و profibus [پروفيبوس] و بكارگيري آنها در بهينه سازي صنايع ذيربط
779
آناليز ساختار و عملكرد و تكنيك هاي به كارگرفته شده در مقوله RFID [آر. اف. آِ. دي]، به همراه چند مصداق كاربردي مربوطه
780
آناليز ساختار و عملكرد و كاربردهاي شبكه صنعتي PROFIBUS [پروفيباس] و نقش و جايگاه آن در سيستم هاي كنترل صنعتي
781
آناليز ساختار و عملكرد و كارويژه هاي برنامه هاي طرحي شده در انواع سيستم هاي اتوماسيون صنعتي همراه با چند مصداق كاربردي
782
آناليز ساختاري تعدادي تركيبات Punica granatum وشبيه سازي برهم كنش آن ها با پروتئين داستيلاز كنندهsirtuin1 به كمك روش ديناميك مولكولي و مقايسه اين تركيبات با resveratrol
783
آناليز سازه اي منارهاي تاريخي آجري ايراني
784
آناليز سازه اي-سيالاتي﴿كوپلينگ﴾به روش محيط فيزيكي و ماكروي FSSOLVE
785
آناليز سرعت بحراني روتورها به روش اجزاي محدود
786
آناليز سرعت فلاتر در سيستم هاي تطبيقي هواكشسان برداشت كننده ي انرژي
787
آناليز سري هاي زماني پايدار
788
آناليز سفالومتري جهت تشخيص ناهنجاريهاي ارتودنسي
789
آناليز سكوهاي درياني تحت اثر بارگذاريهاي ناشي از امواج دريا و بررسي حساسيت نتايج به پارامترهاي بارگذاري
790
آناليز سكوي شابلوني در مراحل ساخت،انتقال و نصب
791
آناليز سه بعدي اجزاء محدود ليگامان كروشئيت قدامي (ACL)
792
آناليز سه بعدي تانسور استرين با استفاده از سريهاي زماني GPS
793
آناليز سه بعدي مواد تراكم ناپذير به روش تكرار با استفاده از المانهاي خطي
794
آناليز سه بعدي نورد تخت و عيوب محصولات نوردي
795
آناليز سونات اپوس 27 شماره 1 اثر بتهوون
796
آناليز سونات براي فلوت و پيانو در مي مينور اثر يوهان سباستين باخ
797
آناليز سونات شماره 1 برامس براي كلارينت يا ويولن آلتو
798
آناليز سونات شماره 23 در فاماژور ﴿ sonat .No. 23 In F major ﴾ يوزف هايدن
799
آناليز سونات شماره 9 ﴿ اپوس 14 شماره ي 1 ﴾ در مي ماژور Sonat. No.9 (Op. 14. No.1 ) in Emajor لودويك فان بتهوفن
800
آناليز سونات هاي شماره 19و20 ، اپوس 49 بتهوون براي پيانو
801
آناليز سيتو كسيته و القا آپوپتوز توسط فراكسيون هاي مختلف ريشه گياه SOPHORA PACHYCARPA بر روي برخي رده هاي سلولي سرطاني , analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of sophora pachycarpa root extract on cancer cell lines
802
آناليز سيستم اطلاعات راديولوژي بر اساس متدلوژي RUP و طراحي UML
803
آناليز سيستم قدرت نمونه با استفاده از تئوري سينگولار و مقايسه با روشهاي موجود methods regular with compary and theory singular using (study - case) analysis system Power
804
آناليز سيستم هاي تاخيري خطي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
805
آناليز سيستم هاي سينگولار دو بعدي با توسعه تئوري هاي مدل WAM
806
آناليز سيستمهاي سوژروايزري هايبريد با استفاده از پتري نت
807
آناليز سيستمهاي سينگولار غيرخطي با استفاده از توابع متعامد
808
آناليز سيگنال الكتروانسفالوگرام در تبليغات پس‌زمينه اي فيلم‌ها‌ي تلويزيوني در حوزه بازاريابي عصبي
809
آناليز سيگنال هاي فراصوتي ناشي از وقوع تخليه جزئي در تجهيزات فشار قوي
810
آناليز سينماتيك حدي شيب هاي ميخ كوبي شده با در نظر گرفتن سطح ايستايي آب و لايه بندي خاك
811
آناليز سينماتيكي شمعها در مقابل بارهاي تصادفي
812
آناليز سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم با دامك و پيرو
813
آناليز سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم بادامك و پيرو
814
آناليز شاسي
815
آناليز شالوده روي تكيه گاه ارتجاعي با شرايط هندسي و بارگذاري مختلف ؛ ارائه محدوده پذيرش روش هاي كلاسيك
816
آناليز شبكه سه فاز با استفاده از كامپيوتر
817
آناليز شبكه هاي تغيير شكل در مناطق زمين لغزش با استفاده از مشاهدات دو فركانسه و تك فركانسه
818
آناليز شبكه هاي تهويه معدن بوسيله ريز كامپيوتر
819
آناليز شبكه هاي لوله به وسيله ي رايانه
820
آناليز شبكه ي متابوليكي به كمك مسيرهاي پايه
821
آناليز شدت جراحات در تصادفات رخ داده بين سه وسيله نقليه
822
آناليز شكست پره ي متحرك توربين گازي از جنس سوپرآلياژ پايه آهن A-286
823
آناليز شكست ديوارهاي برشي بنايي با بازشوهاي شطرنجي تحت بار چرخه اي
824
آناليز شكست قلاب اتوماتيك SA3 واگنهاي باري ساخته شده از آلياژ ريختگي5 GS20MN
825
آناليز شكست گيربكس قيچي برش ورق
826
آناليز شكست لوله هاي انتقال از API 5L X60 و بررسي ارتباط ريزساختار و رفتار ترد شوندگي
827
آناليز شكست محور واگن باري
828
آناليز شكنندگي پل هاي بتني مورب چند قابي با مقطع جعبه اي
829
آناليز شمع هاي فراساحلي به روش عددي
830
آناليز شيب هاي مسلح شده به روش AGS با بهره گيري از روشهاي عددي
831
آناليز شيميايي اسانس گياهان مريم گلي لوله اي ،مريم گلي ارغواني ،مرزه بختياري و گل محمدي در استان فارس به روش كروماتوگرافي گازي - طيف سنجي جرمي
832
آناليز شيوه حركت ربات نرم راه رونده درخشكي
833
آناليز صد هاي تنفسي در تشخيص امراض ريوي
834
آناليز صريح توسط ANSYS/LS-DYNA
835
آناليز صفحات مثلثي در دستگاه طبيعي مساحتي (استاتيكي ، ارتعاش و ناپايداري)
836
آناليز صفر بعدي سيكل موتور جت
837
آناليز طراحي مكانيزم برگشت سريع
838
آناليز طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
839
آناليز طراحي و پياده‌سازي سخت افزاري مدلاسيون OFDM پوش ثابت با به كارگيري مدلاتورهاي MSKوGMSK
840
آناليز طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم جهت يافتن چند جسم متحرك و رهگيري آن با استفاده از تخمين فلوي اپتيكي
841
آناليز طراحي، كارآيي،پايداري و كنترل يك هواپيماي بدون سرنشين
842
آناليز طرح باداده هاي تكراري
843
آناليز طيفي آنتن ميكرواستريپ مستطيلي
844
آناليز طيفي جزرومد در چهار ايستگاه شمال خليج فارس
845
آناليز ظرفيت و زمانبندي بخش جراحي بيمارستان با استفاده از شبيه سازي
846
آناليز عددي اثر پارامترهاي حاكم بر انتقال حرارت در جريان جت برخوردي مصنوعي
847
آناليز عددي اثر روش مدل سازي شار حرارتي آشفته در پيش بيني انتقال حرارت
848
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آشفته در يك كانال تحت فين هاي مختلف با استفاده از مدل K- E بهبود يافته ﴿RNG)
849
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آشفته در يك كانال تحت فين هاي مختلف با استفاده از مدل K- E بهبود يافته ﴿RNG)
850
آناليز عددي انتقال حرارت در پديده جوشش استخري نانو سيالات
851
آناليز عددي انفجار ناحيه‌ برش با چال‌هاي موازي در حفاري تونل و مقايسه آن با نتايج تجربي
852
آناليز عددي باربري و رفتار زمين زير پي هاي بزرگ
853
آناليز عددي برخورد جت متلاطم نانوسيال به صفحه تخت
854
آناليز عددي پايداري ديناميكي شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده توسط تريشه موكت
855
آناليز عددي پايداري ژئوتكنيكي تونلهاي تحت فشار بدون پوشش و يا با پوشش
856
آناليز عددي پديده كاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفيوژ
857
آناليز عددي پي سازة فراساحلي جك آپ بر روي خاك رس كائولين با استفاده از نتايج آزمايش سانتريفيوژ
858
آناليز عددي پي سازة فراساحلي جكآپ بر روي خاك رس كائولين با استفاده از نتايج آزمايشسانتريفيوژ
859
آناليز عددي تكنيك خنك كاري لايه اي مبتني بر يك رديف سوراخ شكل داده شده تزريق و با زاويه مركب
860
آناليز عددي تنش تماسي در سطوح زبر و صاف
861
آناليز عددي تومور در حال پايا
862
آناليز عددي تونل هاي سطحي تحت بار استاتيكي نامتقارن
863
آناليز عددي تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچشي و شرايط خمشي - پيچشي و برشي - پيچشي و ارزيابي تئوريهاي خرپاي فضايي و خمش كج و روابط آئين نامه بتن ايران
864
آناليز عددي جريان جابجايي تركيبي آشفته در چندين هندسه ي مختلف معيار
865
آناليز عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال آشفته حول يك سيلندر مربعي
866
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي دو ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ تعيين فصل مشترك
867
آناليز عددي جهت طرح هندسه و ميزان كوش ﴿وزن مخصوص﴾ هسته سد خاكي با توجه به پديده عمل قوس
868
آناليز عددي رفتار استاتيكي و شبه ديناميكي سد هاردفيل شفارود
869
آناليز عددي رويه هاي آسفالتي (مدل رفتاري)
870
آناليز عددي سه بعدي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير هم جنس آلومينيوم ومس
871
آناليز عددي سيال در لوله هاي هم مركز با شارژ حرارتي متفاوت
872
آناليز عددي فرآيند تقطير در لوله هاي افقي
873
آناليز عددي فرآيند جوشش در جريان دو فاز حلقوي داخل لوله هاي قائم
874
آناليز عددي ماتريس سختي مجموع شمع و خاك (با استفاده از آناليز برگشتي و فصل مشترك آنها)
875
آناليز عددي نيروهاي هيدروديناميكي شناورهاي تندرو
876
آناليز عددي و تجربي صفحات موج‌دار با دامنه متغير
877
آناليز عددي1همراه با نرم افزار مطلب
878
آناليز عدم قطعيت بلوك هاي سنگي در حفاره هاي بزرگ زيرزميني با استفاده از مدل هاي عددي و تحليلي - مطالعه ي موردي بر روي يك مغار حفرشده در كشور سوئد
879
آناليز عدم قطعيت تنش برشي مرزي بدست آمده با آنتروپي هاي شانون وتيساليس
880
آناليز عدم قطعيت و آناليز ريسك در يك مخزن نفتي با استفاده از پراكسي مدل
881
آناليز عدم قطعيت و بهينه سازي روش سيلابزني بخار در يك مخزن نفت سنگين با استفاده از يك مدل‏ تحليلي (Proxy Model)
882
آناليز عملكرد SP-MF, يك پروموتر مصنوعي القا شونده توسط پاتوژن ها با استفاده از روش اگرواينجكشن در گياه توتون
883
آناليز عملكرد توربين هاي سرمايشي سرعت بالا با استفاده از شبيه سازي عددي
884
آناليز عملكرد ديناميكي سرو ولو هيدروليكي
885
آناليز عملكرد ساختمان راكتور در مقابله با حوادث احتمالي
886
آناليز عملكرد فايروال درتامين امنيت شبكه از طريق تحليل ترافيك داده ي عبوري از آن
887
آناليز عملكردي برج خنك كننده
888
آناليز عملكردي برج هاي خنك كننده
889
آناليز عناصر سنگين با استفاده از روش XRF شبيه سازي كد MCNP
890
آناليز عوامل انساني و سازماني موثر برفرهنگ ايمني نيروگاه هسته اي بوشهر
891
آناليز غير استاندارد و كاربردهاي آن در اثبات قضيه خم ژردان و قضيه نمايش استون
892
آناليز غير خطي (Heart Rate Variability) HRV بين افراد سالم ومبتلا به آسم
893
آناليز غير خطي ديوارهاي سازه اي بلند بر اساس رابطه ممان - انحناء
894
آناليز غير خطي ستونهاي بتن آرمه تحت اثر نيروي محوري و لنگر خمشي دو محوره
895
آناليز غير خطي كمانش يك طرفه پانل هاي مركب لايه لايه بر روي فونداسيون الاستيك بدون كشش برانگيخته شده با نيروهاي مكانيكي و گرمايي
896
آناليز غير خطي كمانش يك طرفه ورق مركب لايه لايه پيزوالكتريك بر روي بيشتر الاستيك بدون كشش برانگيخته شده با نيروهاي الكتريكي، مكانيكي و گرمايي
897
آناليز غير خطي كوله خاك مسلح با ژئوسينتيك ها براي پلها
898
آناليز غير خطي و بررسي رفتار تيرهاي I شكل فولادي خميده در پلان
899
آناليز غير مخرب تركيبات مدل ليگنين و ليگنين يوركمن صنوبر )populous alba( به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي سطحي به منظور استنتاجهاي ساختاري در مورد ساختار ليگنين يوركمن
900
آناليز غير هموار و برخي از كاربردهاي آن روي خمينه هاي ريماني
901
آناليز غيرخطي اتصالات سازه اي بتن پيش ساخته
902
آناليز غيرخطي پل هاي تركه اي و طرح بهينه سطح مقطع عرشه پل
903
آناليز غيرخطي تيرهاي بتني پيش تنيده به منظور ارزيابي مقاومت برشي مقاطع و مقايسه نتايج باآيين نامه هاي معتبر
904
آناليز غيرخطي ديوارهاي خاك مسلح تحت اثر زلزله
905
آناليز غيرخطي سيگنال‌هاي RF اولتراسوند به منظور كمي‌سازي اثر اولتراسوند كانوني شده با شدت بالا
906
آناليز غيرخطي هندسي سازه هاي منشوري، تحت كوتاه شدن انتهايي ، با استفاده از روش نوار محدود
907
آناليز غيرمتمركز سازه هاي فضاكار با ميراگر مگنتورئولوژيكال
908
آناليز غيرمخرب تركيبات مدل ليگنين و ليگنين يوركمن صنوبر ﴿populous alba﴾به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي سطحي به منظور استنتاجهاي ساختاري در مورد ساختار ليگنين يوركمن
909
آناليز فرآيند ساخت پره كامپوزيتي شناور به روش تجربي و عددي
910
آناليز فرايند كنترل سيستم هاي موشكي با استفاده از سيستم موقعيت جهاني ﴿GPS﴾ [[جي. پي. اس.]
911
آناليز فركانس تشديد و كوپلاژ بين محفظه هاي استوانه اي بار شده عايقي با ساختار صفحه اي و كاربرد آن در طراحي و ساخت فيلترهاي ميان گذر
912
آناليز فركانسي ANALIZER FREQUENCY
913
آناليز فرم
914
آناليز فرم ، هاموني و اركستراسيون قطعه ي ني نوا اثر حسين عليزاده
915
آناليز فرم فضاي داخلي مسكوني و تاثير آن بر هيجان و فعاليت‌هاي مغزي (بهره گيري از رويكرد معماري عصب محور در واقعيت مجازي)
916
آناليز فروپاشي سازه ها به روش المانهاي مجزاي بهبود يافته ( IAEM )
917
آناليز فروريزش پوسته هاي متقارن محوري تقويت شده
918
آناليز فناوري هاي سيستم هاي فتوولتاييك و پديده ي جزيره اي شدن PV [پي. وي.] همراه با شبيه سازي به روش P & O
919
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
920
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
921
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
922
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
923
آناليز فني و اقتصادي پالايشگاه زيستي بر مبناي گياه كرچك و منداب
924
آناليز فني و امكان سنجي اقتصادي توليد برق از فاضلاب توسط پيل سوختي ميكروبي و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
925
آناليز فيتوشيمي، بررسي خواص آنتي اكسيداني و تعيين سميت دانه گياه گاودانه خام و خيسانده شده در آب
926
آناليز فيلم كولونوسكوپي به منظور تشخيص فريم مشكوك به پوليپ
927
آناليز فيلوژنتيكي توالي هاي كلروپلاستي حاصل از داده هاي RNA seq در گونه هاي آويشن
928
آناليز قاب هاي دوبعدي با استفاده از اعضاء غيرمنشوري براي تيرها و ستون ها
929
آناليز قابليت اطمينان سيستم سروو الكتروهيدروليك بر اساس عدم قطعيت هاي ناشي از ساخت موجود در پارامترهاي شير سروو
930
آناليز قابليت اطمينان و محاسبه احتمال شكست صفحه فولادي سوراخدار
931
آناليز قطعات اجرايي
932
آناليز قطعات اجرايي
933
آناليز قطعات بخش عملي
934
آناليز قطعات رسيتال پيانو
935
آناليز قطعه villanesca اثر انريكو گرانادوس و آناليز قطعه maria carolina اثر آنتونيو لارو
936
آناليز قطعه ي la cathedral از Agustin barrios
937
آناليز قطه ي ايرانا اثر فوزيه مجد از منظر هارموني ، فرم و روابط تماتيك
938
آناليز قيمت و جريان نقدينگي در يك واحد قطعه سازي
939
آناليز كابلهاي باربر و پيش تنيده در سقفهاي كابلي به روش اجزاء محدود غيرخطي
940
آناليز كارآيي سيستمهاي مخابرات ديجيتال با مدولاسيون MQAM و MPSK در گذراز دو كانال غير خطي حافظه دار همراه با نويز سفيد گوسي
941
آناليز كارويژه ها و تكنيك هاي رايج در صنايع مرتبط با سنجش فشار،در خصوص سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي (نيوماتيكي)، از منظر ساختار و عملكرد
942
آناليز كارويژه هاي ساختاري و عملكرد تست هاي غير مخرب (NDT) [ان. دي. تي] ترانسديوسرهاي اولتراسونيك با ذكر چند مصداق كاربردي
943
آناليز كارويژه هاي ساختاري و عملكردي سيستم هاي SVC (جبران سازهاي ايستاي توان راكتيو) همراه با چند مصداق كاربردي و شبيه‌سازي
944
آناليز كارويژه هاي سيستم هاي كنترلي اسكادا (SCADA)، همراه با چند مصداق كاربردي آنها
945
آناليز كامپوزيت هاي پليمري بر پايه لاستيك اكريلونيتريل/بوتادين (NBR)جهت تعيين ميزان الياف آراميدي
946
آناليز كامپوزيت هاي پليمري برپايه لاستيك اكريلونيتريل / بوتادين (NBR) جهت تعيين ميزان الياف آراميدي
947
آناليز كامپيوتري اسپرم با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين بر مبناي ديناميك پويايي غيرخطي
948
آناليز كامپيوتري تنش هاي ايجادشده در اثر (اتصال كلرگي ، پوسته در مخازن تحت فشار)
949
آناليز كرنش با استفاده از داده‌هاي ژئودتيك و لرزه‌اي در برخورد قاره‌اي– قاره‌اي
950
آناليز كرنش با استفاده از روش هاي مختلف ژئودزي فضايي و مقايسه نتايج بدست آمده
951
آناليز كلگي آلتمراسونيك مولد ارتعاشات توسط نرم افزار ANSYS
952
آناليز كمانش تيرهاي مركب با تغيير ضخامت بال در مقطع عرضي
953
آناليز كمانش ديناميكي و پخش موج در نانو لوله هاي كربني دو ديواره به كمك مدل هاي ساختاري ناموضعي تير و پوسته هاي استوانه اي
954
آناليز كمانش صفحات فولادي داراي سوراخ تحت بار كششي با استفاده ازروش اجزاي محدود
955
آناليز كمانش ورقهاي مستطيلي با ضخامت پله اي ناشي از فرسايش در كشتي
956
آناليز كمي برخي فلزات سنگين در رسوبات جنگل هاي حرا منطقه خليج فارس ( قشم و خمير)
957
آناليز كنترل فرايند محصولات صنعتي با استفاده از PCS7 [پي. سي. اس. هفت] با بكارگيري كامپيوتر و سيستم هاي كنترل برنامه پذيري
958
آناليز كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر آنتونيو ويوالدي
959
آناليز كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر آنتونيو ويوالدي
960
آناليز كنسرتو پيانو مندلسون در (G - minor)
961
آناليز كنسرتو پيانو يك بتهوون ﴿ موومان 1 ﴾
962
آناليز كننده لاجي بر روي پي سي آيبي ام
963
آناليز كوئينتت موتزارت
964
آناليز كوواريانس
965
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش پرومته
966
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل ( مطالعه موردي پروژه نوسازي مدارس)
967
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل فازي :مطالعه موردي پروژه لايروبي بندر انزلي
968
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل فازي:مطالعه موردي پروژه لايروبي بندر انزلي
969
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش VIKOR ؛ مطالعه موردي پروژه بلوار جام جم مراغه
970
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش VIKOR ؛ مطالعه موردي پروژه بلوار جام جم مراغه
971
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش ويكور،مطالعه موردي پروژه راه آهن هجاما ساوا
972
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده ازروش ويكور،مطالعه موردي پروژه راه آهن هجاما ساوا
973
آناليز كيفي مواد مخدر موسوم به كراك خياباني،ارجاعي به آزمايشگاه سم شناسي پزشكي قانوني استان خوزستان- ايران
974
آناليز كيفي نمونه موليبدنت به وشهاي 1-اكتيوواسيون با نوتررون 2-جذب اتمي 3-پيكسي براي تشخيص رنيم و موليبدن
975
آناليز كيفي و كمي فرآيند پخت تاير از نظر حرارتي ؛ فاز اول
976
آناليز گذاري پراكندگي استوانه هاي فلزي (با سطح مقطع دلخواه) با روش ممان حوزه زمان تسريع شده
977
آناليز گذراي ارتعاشي روتورهاي ترك دار به روش اجزاء محدود
978
آناليز گرمائي فلزات و آلياژها جهت بررسي مكانيسم انجماد
979
آناليز گرمايي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در حالت دو بعدي
980
آناليز گرمايي مواد
981
آناليز گروهي و مقايسه آماري براي روش هاي MRI كاركردي حالت دائم
982
آناليز گنبدهاي ايراني و تحقيق در هنر سنتي
983
آناليز گنبدهاي ايراني و تحقيق در هنر سنتي
984
آناليز گيربكس اتوماتيك
985
آناليز لرزه اي تونل هاي دوقلو در خاك هايي با قابليت روانگرايي - مطالعه موردي: متروي تبريز
986
آناليز لوت سوئيت شماره 2 اثر باخ
987
آناليز لوله هاي دريايي با دهانه آزاد تحت اثر جريان به روش عددي
988
آناليز ليپ شيتز براي قاب هاي بازيافت فاز
989
آناليز ليفت و درگ هيدروفويل مغروق بر روي يك شناور كاتاماران
990
آناليز مانور شناورهاي زيرسطحي
991
آناليز ماهواره ها و كنترل دما در آنها
992
آناليز مايكرومكانيكي مواد مركب خودترميم شونده
993
آناليز مجراي همگرا-واگرا به كمك نرم افزار ANSYS
994
آناليز محدب
995
آناليز مخازن فشاري جدار ضخيم دوار ساخته شده از مواد با خواص تابعي در يك ميدان مغنا طيسي
996
آناليز مخازن متقارن با محوري از جنس كامپوزيت توسط نرم افزار ANASYS
997
آناليز مختلط
998
آناليز مدارهاي الكتريكي توسط كامپيوتر
999
آناليز مدل ارتباطي هوش سه گانه و كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران ( برمبناي روش رگرسيون و ديماتل فازي)
1000
آناليز مدهاي ارتعاشاتي
بازگشت