<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آشنايي با برخي از ليزرهاي صنعتي
2
آشنايي با برخي كاربردهاي همانستگي جبرلي در رياضيات و فيزيك
3
آشنايي با برنامه ريزي منابع سازماني و مديريت ارتباط با مشتريان و پياده سازي يك نرم افزار نمونه برنامه ريزي منابع سازماني
4
آشنايي با بيوديزل و بررسي تاثير استفاده از آن بجاي گازوئيل در موتورهاي ديزل به منظور كاهش آلويندگي
5
آشنايي با پديده ماگنوس و كاربرد آن در ضربات آزاد فوتبال
6
آشنايي با پروتكل كارتهاي ﴿SD ﴾ Secure gigitalو ﴿ MMC ﴾ Multi meelia card و راه اندازي و ارتباط آنها با ميكروكنترلرهاي سري PIC
7
آشنايي با تاريخچه فيبر نوري زير دريا...
8
آشنايي با تاسيسات يك استخر مدرن با بهره گيري از انرژي خورشيدي
9
آشنايي با تدريس و فنون آن
10
آشنايي با تكنولوژي NFC و شيوه هاي تامين امنيت در آن
11
آشنايي با تكنيك VOC مطالعه موردي ماشين لباسشويي
12
آشنايي با تكنيك طيف سنجي (LIBS) جهت شناسايي و آناليز مواد
13
آشنايي با تني چند از هنرمندان معاصر (قبل و پس از انقلاب اسلامي )
14
آشنايي با توربين هاي باد عمودي
15
آشنايي با جيگ وفيكسچر
16
آشنايي با حقوق طبيعي زنان
17
آشنايي با ردياب ها و شبيه سازي آنها در مخازن به وسيله خطوط جريان
18
آشنايي با روش ها و ابزار معاصر در مسير ارتقاء و پيشرفت خراطي ايران
19
آشنايي با روش هاي استفاده از انرژي زمين گرما
20
آشنايي با روش هاي اندازه گيري اپتيكي
21
آشنايي با زبان برنامه نويسي دلفي
22
آشنايي با سازمان بازرسي فني هواپيما
23
آشنايي با سازه هاي آبي سنتي ايران
24
آشنايي با سازه هاي آبي سنتي ايران
25
آشنايي با سامانه هاي توليد همزمان برق و گرما (CHP) و كاربرد آن
26
آشنايي با سامانه هاي كشف مزاحم
27
آشنايي با سيستم 3D MOTION CAPTUER انواع و كاربردهاي آن در علوم مختلف
28
آشنايي با سيستم PET و تاثير پارامترهاي آن در تصوير
29
آشنايي با سيستم تشخيص نفوذ و كاربرد آن )IDS(
30
آشنايي با سيستم رانش واتر جت
31
آشنايي با سيستم كيفيت مجتمع فولاد مباركه و نحوه اشتراك آن
32
آشنايي با سيستم يكپارچه اطلاعات هواپيما
33
آشنايي با سيستمهاي پركاربرد و جديد فرمان اتومبيل و تحليل و برسي بازوي هزار خاري با كمك نرم افزارهاي CATIAوANSYS
34
آشنايي با شاخص طراحي بهره وري انرژي
35
آشنايي با شاخه هاي عكاسي
36
آشنايي با شبكه هاي حسگر بي سيم و كاربرد آن در علم پزشكي
37
آشنايي با شيوه هاي بين المللي نت خواني و نت نويسي بريل
38
آشنايي با صنايع دستي ايران
39
آشنايي با صنعت فنرسازي وكنترل كيفيت
40
آشنايي با عامل هاي هوشمند
41
آشنايي با عملكرد توربين بادهاي عمودي و تحليل نتايج تجربي آن
42
آشنايي با فرآيند متالورژي پودر و كاربرد آن در خودرو
43
آشنايي با فيزيولوژي مارها و سموم آن
44
آشنايي با فيلتر كالمن و رديابي هدف با استفاده از آن
45
آشنايي با قالبهاي فلزي وطراحي آنها
46
آشنايي با كاربرد رادارهاي ليزري " ليدار " در تحقيقات جوي
47
آشنايي با كامپوزيت هاي PE/FC و بهبود خواص چسبندگي بين سطحي
48
آشنايي با كتاب خانه ي OpenCV و كارايي آن در پردازش تصوير
49
آشنايي با كنتورهاي گاز ديافراگمي و مدل سازي آن به روش باند گراف
50
آشنايي با گياهان دارويي و تجارت آن در ايران و جهان
51
آشنايي با ليزرها وآشكارسازهاي نيمه رسانا
52
آشنايي با ليزرهاي اكسايمر و كاربردهاي آن
53
آشنايي با ليزرهاي پزشكي
54
آشنايي با ليزرهاي دفاعي و كاربردهاي استراتژيك ليزر
55
آشنايي با ليزرهاي مايعي رنگي DYELASER
56
آشنايي با مباني فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع عريض و ناوداني
57
آشنايي با مكانيزم هاي سايش مكانيكي
58
آشنايي با منبت، معرق و مواد اوليه و لوازم
59
آشنايي با مهندسي گاف انرژي و چاه هاي كوانتومي در سيستم هاي اپتوالكترونيكي
60
آشنايي با مواد تابعي پيوسته و كاربرد آنها در قالب هاي اكستروژن
61
آشنايي با مواد راديو اكتيو وكاربرد آن در تشخيص برخي بيماريها
62
آشنايي با مواد كربني جديد
63
آشنايي با مواد نانو كامپوزيت
64
آشنايي با موتور موشك سوخت جامد و روش هاي طراحي بهينه آن
65
آشنايي با ميكرو عملگر؛ انتخاب مناسب براي كاربرد خاص و شبيه سازي با مدل ساده از اصطكاك
66
آشنايي با ميكروكنترولرهاي AVR
67
آشنايي با نانوتكنولوژي و كاربردهاي آن
68
آشنايي با نرم افزار Maple
69
آشنايي با نرم افزار OpenFOAM و استفاده از آن براي حل مسائل ديناميك سيالات عددي
70
آشنايي با نرم افزار spss
71
آشنايي با نرم افزار شبكه اي NS2
72
آشنايي با نظام مديريت مشاركتي و راهنماي جامع طرح نظام پيشنهادات
73
آشنايي با نظريه مجموعه هاي فازي و منطق هاي فازي ساختاري
74
آشنايي با هيدروژل ها و خواص مورد نظر براي استفاده در كشاورزي
75
آشنايي با وايمكس
76
آشنايي باTRIZ (نوآوري نظام يافته )
77
آشنايي باپلتفرم جاوا وبرنامه نويسي براي موبايل
78
آشنايي باشاخه هاي عكاسي
79
آشنايي باشبكه هاي جديد شبكه روي تراشه وحسگر
80
آشنايي باطرح آزمايش تاگوچي
81
آشنايي بانرم افزار fluent
82
آشنايي بانرم افزار solid works
83
آشنايي بانرم افزارR وكاربردآن در رگرسيون
84
آشنايي بر آورد مدل هاي پارامتريك
85
آشنايي زدايي در دو داستان ﴿موميا و عسل و شرق بنفشه﴾ شهريار مندني پور
86
آشنايي زدايي در غزليات شمس
87
آشنايي زدايي زباني در برگزيده آثار داستان نويسان معاصر
88
آشنايي كامل باDID و رفع اشكال در مراكز پرظرفيت
89
آشنايي مقدماتي با نرم افزار ( اس - پلاس ) به زبان ساده
90
آشنايي نرم افزار NISA
91
آشنايي و راه اندازي نرم افزارTMG
92
آشوب بر حسب نگاشت w( x,f ) - X توصيف مجموعه هاي w- حدي
93
آشوب در استاديوم مسطح و استاديوم دوار
94
آشوب در مكانيك آماري غير تعادلي
95
آشوب در يك سيستم ديناميكي غير خطي ميرا
96
آشوب و حركت يك ذره روي كره
97
آشوب و دورنماي كنترل آشوب در يك سيستم روتور- ياتافان
98
آشوب و دوشاخگي در ماهواره هاي ژايروستاب ناميزان
99
آشوبي از پس آرامش
100
آغاز و آغاز
101
آغاز و سرانجام كانستر اكتيويسم در سده بيست
102
آغاز و فرجام زيديه در نوار شمالي ايران از اواخر قرن دوم تا اوايل قرن يازدهم ه .ق
103
آفات خرما
104
آفات و بيماريهاي گياهي و اعتبارات مورد نياز مبارزه با آنها در قانون پنجم توسعه
105
آفت زدايي مواد غذايي ﴿غلات و خشكبار﴾توسط مواد فركانس و قدرت بالا
106
آفت كنه مركبات (نارنگي انشو) واثر سموم مختلف روي اين آفت
107
آفريقا كتاب Africa جلد اول
108
آفريقاي شرقي و جنوبي بخشي از كتاب Africa and the Islands
109
آفريقاي غرب از صفحه 1 تا 177 West Africa
110
آفريقاي غربي west Africa ساحل عاج )Oast. Ivory( (از صفحه 344 تا 351)
111
آفريقاي غربي بخشي از كتاب Africa and the Islands
112
آفرينش از ديدگاه صدرالمتالهين و نقد آن
113
آفرينش خط
114
آفرينش در قرآن و رابطه آن با خلاقيت هنري از ديدگاه ملاصدرا ﴿با نگاهي به نگاره شيرين در چشمه﴾
115
آفرينش در موسيقي ايراني از ديدگاه شريف لطفي
116
آفرينش زن از ديدگاه اسلام،يهوديت و مسيحيت
117
آفرينش فطري مسكن و بازگرداندن حيات به زندگي
118
آفرينش نقوش با اتكاء به مفاهيم معنوي
119
آفرينش نقوش با اتكاء به مفاهيم معنوي
120
آفرينش و فراموشي: بررسي خلق اثر هنري توسط هنرمندان مبتلابه آلزايمر و آسيب مغزي
121
آقا محمد خان، فتحعلي شاه و محمد شاه قاجار از نگاه سفرنامه نويسان اروپايي معاصر آنان
122
آكادمي فوتسال بانوان شهر بوشهر
123
آكادمي هنرهاي ايراني
124
آكروبات بازها
125
آگاه از ناداني خويش آزاد مثل كودك
126
آگاهي از ديدگاه دنت
127
آگاهي از ناهنجاريهاي جسماني و تاثير آن بر ميزان عزت نفس و تصوير بدني دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهرستان فردوس
128
آگاهي پنجم- جايي فراتر از آسمان
129
آگاهي زبان آموزان فارسي زبان از راهبردهاي مؤدبانه و غيرمؤدبانه در زبان انگليسي
130
آگاهي زباني معلمان و آموزش دستور زبان : مطالعه موردي معلمان زبان انگليسي ايران
131
آگاهي زوج هاي در حال ازدواج از بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي ‏(‏STD‏) و نظر آنها در مورد غربالگري قبل از ازدواج‏
132
آگاهي كوانتومي از ديدگاه پن روز و همروف
133
آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
134
آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
135
آگاهي معلم از روشها و فنون تدريس و عملكرد آن بر يادگيري دانش آموزان
136
آگاهي معلمان ايراني از فرايند عملگرا در درك شنيداري زبان انگليسي
137
آگاهي معلمان به زبان بومي و پيشرفت تحصيلي در مناطق دو زبانه
138
آگاهي معلمان به زبان بومي وپيشرفت تحصيلي در مناطق دو زبانه
139
آگاهي موقعيتي ،با رويكرد شناخت راديويي غ ،با استفادع از روش آماري-عصبي
140
آگاهي و عمل در منطق با وضعيت متغير - مرحله اي
141
آگاهي و نكرش دانش آموزان مقطع ديپلم دبيرستان هاي شهر لاهيجان نسبت به ايدز در سال 1388
142
آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به كيفيت ژورنال كلاب، يك مقاله توصيفي در شمال ايران
143
آگاهي و نگرش ربيان مهدكودك هاي شهر ساري در مورد آسيبهاي دنداني در سال 95-94
144
آگاهي وعملكردفوتباليست هاي حرفه اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري ازآسيب
145
آگاهي ونگرش دانشجويان دندانپزشكي يزد از پروتز ايمپلنت هاي دنداني درسال ۱۳۹۷
146
آگاهي، نگرش و عملكرد زنان بالاي 45 سال مراجعه كننده به درمانگاه عمومي بيمارستان هاي پورسينا و رازي رشت در رابطه با پيشگيري از استئوپروز
147
آگوست استريندبرگ
148
آگوستوبوآل و نمايش هاي خلاق در ايالات متحده آمريكا و مقايسه تكنيك هاي بوال با وينيفرد وارد و دوروتي هيث كات
149
آگوستوبوآل و نمايش هاي خلاق در ايالات متحده آمريكا و مقايسه تكنيك هاي بوال باوينيفرد وارد و دوروتي هيث كات
150
آلات دقيق سيستم
151
آلاچيق (طرح كمك آموزشي براي كودكان عشاير آذربايجان -ايلسون )
152
آلاچيق : طرح كمك آموزشي براي كودكان عشاير آذربايجان - ايلسون
153
آلارم مركزي براي مراكز تلكس سطح كشور
154
آلارمهاي ... سيستم 12 در پي سي ام
155
آلاينده هاي گازي و كاربرد نانو تكنولوژي در بهبود سيستم هاي جذب آلاينده ها
156
آلاييدن سيليكان به فسفر
157
آلبر كامو
158
آلبر كامو و تجزيه و تحليل نمايشنامه عادلها
159
آلبوم نقشه هاي پروژه ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بهادران
160
آلجينات ها
161
آلفا -ملكولها
162
آلفاكيموتريپسين و موارد استعمال آن
163
آلفرد هيچكاك از طريق فيلم "بيمار روحي "
164
آلكيل دار كردن گزينشي بنزن با 2- پروپانل بر روي كاتاليست H3PO4-ZSM-5
165
آلكيل دار كردن گزينشي فنل توسط t-بوتانل در فاز بخار بر روي كاتاليزورH3PO4/AL-MCM-41
166
آلگوريتم تشخيص خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت به روش فازي - عصبي
167
آلو مينا و كاربرد درصنايع شيميايي
168
آلودگي آب ﴿ روشهاي تعيين كيفيت آب ﴾
169
آلودگي آب رودخانه زاينده رود اصفهان Pollution of Isfahan Zayandehrood River
170
آلودگي آب و فاضلاب
171
آلودگي خاك توسط عنصر سرب حاصل از وسائل نقليه در محدوده برخي از بزرگراههاي ايران
172
آلودگي خاك هاي مناطق گلخانه اي به فلزات سنگين ﴿ كاديوم و آرسنيك ﴾ در اثر استفاده از مواد حاصلخيز كننده
173
آلودگي رسوبات زاينده رود توسط فلزات سنگين و شناسايي منابع معين آلاينده
174
آلودگي صوتي در خودروهاي سبك و سنگين
175
آلودگي صوتي و نقش آن در سيستم هاي هيدروليكي
176
آلودگي موتورهاي احتراق داخلي
177
آلودگي موتورهاي بنزيني و روش هاي كنترل آن
178
آلودگي نيتراتي آبهاي آشاميدني شهرهاي ايران و ارايه راهبرد مديريت كاهش آلودگي
179
آلودگي هاي صنعتي و اثرات آن بر محيط زيست شهر اصفهان
180
آلودگي هوا و اثرات مخرب آن بر محيط زيست ﴿ بررسي مزيت سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري نسبت به كاربراتور در كاهش آلودگي ﴾
181
آلودگي هوا و تجهيزات صنعتي كنترل آن
182
آلوده زدايي آب زيرزميني آلوده به شيرابه به وسيله لايه نفوذپذير فعال با استفاده از تكنولوژي نانو
183
آلومتري در ژئومورفولوژي
184
آلوميناميزنيگ ورق فولادي كم كربن به روش غوطه وري گرم
185
آلومينيوم در ايران
186
آلومينيوم و آلياژهاي آن
187
آلومينيوم و تعين اتلاف آن
188
آلومينيوم و كاربرد آلياژهاي آن در ساخت بدنه كشتي ، جوشكاري و بررسي آن از ديدگاه لويدز
189
آلومينيوم و كاربرد آن در صنايع هواپيماسازي
190
آليات التناص في الخطاب الشعري الجاهلي: عدي بن زيد العبادي نموذجا
191
آلياژ (X)UAL ، تهيه و كاربرد آن در تكنولوژي هسته اي
192
آلياژ سازي مكانيكي پودرهاي آهن آلومينيوم و بررسي ريزساختار آن
193
آلياژ سازي مكانيكي تركيب بين فلزي AI3FE و بررسي پارامترهاي آسيا
194
آلياژ سازي مكانيكي مخلوط پودرهاي آلومينيوم - گرافيت
195
آلياژ لاستيك طبيعي و لاستيك نيتريل و نقشي سازگاركننده ها
196
آلياژسازي منيزيم با منگنز براي كاربرد به عنوان ايمپلنت و بررسي تاثير خواص خوردگي آلياژ در محيط شبيه سازي شاده ي بدن
197
آلياژسازي و ريخته گري آلياژ منيزيمي حاوي روي، كلسيم و عناصر نادر خاكي و بررسي رفتار خوردگي پس از عمليات مكانيكي و شيميايي
198
آلياژسازي و كامپوزيت سازي سطحي چدن خاكستري به روش درجا
199
آلياژهاي الاستومر-الاستومر و كاربرد آنها در ترد تاير
200
آلياژهاي حافظه دار
201
آلياژهاي ريخته گري و نوردي آلومينيم
202
آلياژهاي فلزي نا بلور
203
آلياژهاي فولاد و چدن
204
آلياژهاي مسي با هدايت بالا و استحكام بالا
205
آلياژهاي مقاوم آلومينيم سازي اراك
206
آليزارين رد به عنوان يك حسگر شيميايي رنگزا براي دو آناليت: تشخيص وتعيين يون هاي كبالت(II) و دي هيدروژن فسفات در محيط آب با كاربردهاي تجزيه اي
207
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون تنگستن و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون سيانيد در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
208
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون نيكل و آنيون هاي سيانيد و كربنات در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
209
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذير براي تعيين كاتيون مس و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون كربنات با روش رنگ سنجي در محيط آبي با كاربردهاي تجزيه اي
210
آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري مطالعه ي موردي بانك صادرات تهران، منطقه ي غرب
211
آمادگي براي مقابله با بحرانهاي كسب وكار شركت مپنا
212
آمادگي جسماني و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان در مقايسه با پيش دانشگاهي ها
213
آمادگي گذار از دانشگاه به كار و مقايسه ي سه نوع مشاوره مسير شغلي مبتني بر الگو واره هاي راهنمايي، رشدي و طراحي مسير شغلي بر آن در دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان
214
آماده سازي اراضي 35 هكتاري شهر جديد هشتگرد
215
آماده سازي اطلاعات اسكادا بصورت ONLINE جهت آناليز شبكه هاي الكتريكي
216
آماده سازي برنامه هاي ترتيبي شيء گرا براي اجراي تقريبا"بهينه در محيطهاي توزيعي
217
آماده سازي پشم توسط اشعه ماوراءبنفش (UV) به منظور رنگرزي آن در دماي پايين
218
آماده سازي حالت هاي كوانتومي با استفاده از بازآواگرهاي گرافني و كاربردهاي آن
219
آماده سازي زمين در محله اي از منطقه 22
220
آماده سازي زمين در محلي اي از منطقه 22
221
آماده سازي سازمان ايراني جهت اجراي ERP
222
آماده سازي طرح براي فرش ماشيني با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
223
آماده سازي فضاهاي باز شهري در ارتباط با پدافند غيرعامل در ايران
224
آماده سازي كالاي مخلوط پلي استر / پنبه به روش هاي مختلف و اثرات آن بر رنگپذيري و خصوصيات ظاهري كالا
225
آماده سازي كتاب درسي هنر
226
آماده سازي كوره كوپلار براي سوخت گاز شهري
227
آماده سازي محله هاي شهري براي سالمندان از ديدگاه مكاني -رفاهي
228
آماده سازي مخلوط پنبه پلي‌استر به منظور افزايش قابليت رنگ‌پذيزي به روش چاپ انتقالي
229
آماده سازي مسير در نمونه سازي سريع
230
آماده سازي مسير در نمونه سازي سريع قطعات فلزي
231
آماده سازي مواد اوليه هنر قاليبافي
232
آماده سازي مواد متن درسي در زمينه دستور زبان فارسي بر اساس نظريه گشتاري براي مقطع دبيرستان
233
آماده سازي و انتخاب ژل مناسب جهت جاسازي سلولها براي كاربرد در مهندسي بافت جهت انكپسولاسيون سلول ها
234
آماده سازي و بررسي ويژگي‌هاي پارچه پنبه/نايلون عمل شده با نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و نقره
235
آماده سازي و پوشش سطوح گالوانيزه
236
آماده سازي و مشخصه يابي الكترود كامپوزيت نانو الياف كربن و آلياژ قلع براي آند باتري هاي يون ليتيم
237
آماده سازي و مشخصه يابي الكترود كامپوزيت نانو الياف كربن و سيليسيم براي آند باتريهاي يون ليتيم
238
آماده سازي و مشخصه يابي داروي چشمي بارگذاري شده در حامل هاي نيوزومي به منظو ربررسي ميزان رهايش
239
آماده سازي و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي اتيلن ترفتالات حاوي نانو ذرات طلا براي تشخيص دوپامين به روش رنگ سنجي
240
آماده سازي، ارزيابي و انتخاب توده هاي سلولي و بستر هيدروژلي مناسب جهت ايجاد ساختارهاي سه بعدي هيبريدي سلول- داربست توسط تكنيك چاپ زيستي به عنوان روشي نوين در مهندسي بافت
241
آماده كردن بيمار براي عمل جراحي
242
آماده نمودن لغات آزمون و كسلر كودكان (براي كودكان استثنائي شهرستان آغاجاري)
243
آماده‌سازي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي (LDHs) و ارزيابي استفاده از آن‌ها به عنوان تركيبات كندرهاي روي
244
آمار delta$‎$ شوك بر اساس فرايندهاي تصادفي و سياست جايگذاري بهينه آن
245
آمار چند متغيره كاربردي رگرسيون چند متغيره تحليل چند متغيره داده هاي تجربي
246
آمار در پزشكي
247
آمار رياضي (1)
248
آمار رياضي 1
249
آمار كاربردي و زبان برنامه نويسي SAS
250
آمار مقايسه مجموعه نواحي اطمينان توام براي ميانگين و واريانس از توزيع نرمال
251
آمار ناپارامتري
252
آمار ناپارامتري و استفاده از آن در تحليل داده هاي تصادفات استان گلستان
253
آمار واحتمال
254
آماراجتماعي و آمارگيري
255
آمارگرايي در شعر سعدي
256
آمارمحاسباتي وتجزيه وتحليل داده ها
257
آماره T2 هتلينگ در كنترل كيفيت چند متغيره
258
آماره بسنده ،آماره بسنده مينيمال
259
آماره هاي ترتيبي
260
آماره هاي ترتيبي تعميم يافته
261
آماره هاي ترتيبي توزيع هاي پايدار و كاربردهاي آن ها
262
آماره هاي كمكي ، كاربرد و تعميم هاي آن
263
آماره هاي مرتب تعميم يافته و توزيع هاي شرطي
264
آماره ي يو و كاربردهاي آن
265
آماره يU و نتايج تقريبي آن براي برخي اندازه هاي فقر و نابرابري
266
آمارهاي تخطي و كاربردهاي آن
267
آمارهاي ترتيبي تعميم يافته
268
آمايش (پسمانداري) پسمان هاي راديواكتيو مايع حاصل از محصولات شكافت اورانيوم طبيعي ...
269
آمايش حوزه جنگه سر با استفاده از نرم افزار arc/info در سيستم G.I.S
270
آمايش سرزمين بخشي از حوزه آبخيز رودخانه باراندوزچاي
271
آمايش سرزمين حوزه آبخيز نهند چاي
272
آمايش سرزمين منطقه شينه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
273
آمايش سرزمين و ارزيابي شاخصهاي اجتماعي - اقتصادي مناطق
274
آمايش سطحي آلومينيوم
275
آمايش سطحي ذرات كربنات كلسيم توسط عامل كوپلينگ سيلاني و بهبود خواص آن در پوشش آلي
276
آمايش سطحي رنگدانه قرمز شماره 3 جهت بهبود خواص آن در سيستم هاي آب پايه
277
آمايش سطحي نانو سيليكا با مواد هيبريدي ارگانو سيلان به منظور بهبود خواص آن در پوششهاي شفاف خودرويي
278
آمايش مناطق مرزي؛ نمونه مورد مطالعه محورمرزي سومار-نفتشهر (از تخليه تا حيات دوباره)
279
آمدم شايد بيهوده نباشم
280
آمريكا و بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران
281
آمريكا و سازمان ملل متحد در بحران عراق 2011-2003
282
آمريكاي لاتين
283
آموزش #c
284
آموزش CCNA
285
آموزش SPSS
286
آموزش Z08 Microprocessor با كمك multi media
287
آموزش آهنگ معنايي افعال از طريق يادگيري بر اساس استخراج داده و تاثير آن در انتخاب مناسب واژگاني در زبان آموزان زبان انگليسي
288
آموزش ارزشهاي اخلاقي اسلام بر مبناي روانشناسي رشد
289
آموزش از راه دور
290
آموزش از راه دور وتوسعه پايدار
291
آموزش از طريق وسايل سيار Mobile - Learning
292
آموزش اسامي زبان انگليسي به نوزادان ايراني يكساله , TEACHING ENGLISH NOUNS TO IRANIAN INFANTS AROUND THE AGE OF ONE
293
آموزش اعداد﴿فصل اول كتاب رياضي اول دبيرستان﴾به زبان#c
294
آموزش اكسل وكاربرد آن درآمار
295
آموزش الكترنيكي و توليد محتوا
296
آموزش الكترونيك - مروري بر تكنولوژيهاي سيستم مديريت آموزش ، سيستم مدرسه مجازي
297
آموزش الكترونيكي
298
آموزش الكترونيكي تجهيزات پزشكي مبتني بر وب
299
آموزش الكترونيكي درس مدارهاي الكتريكي
300
آموزش انگشت گذاري مقدماتي ساز عود ( با تحليل كاربردي تمرينات )
301
آموزش باز واز راه دور و مديريت
302
آموزش باز واز راه دور وبهره وري
303
آموزش بافت تركي با استفاده از مدياي آموزشي
304
آموزش بر اساس رايانه سي بي تي
305
آموزش برنامه نويسي جاوا
306
آموزش به كمك كامپيوتر
307
آموزش پرورش اسب و اسب دواني
308
آموزش تار ( مقدماتي )
309
آموزش تحت وب فارسي پايه به غير فارسي زبانان
310
آموزش تلفظ واكه ها و تكيه واژگان در زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش آشكار و پنهان
311
آموزش جاوا با استفاده از رباتهاي لگو ماينداستورم
312
آموزش حقوق بشر در مدارس
313
آموزش رفتار دروازه‌باني ربات انسان‌نماي فوتباليست شبيه‌سازي شده با استفاده از روش يادگيري تقويتي قطعي عميق
314
آموزش رفتارهاي فردي عاملهاي فوتباليست بصورت توزيع شده با استفاده ازبرنامه نويسي ژنتيكي
315
آموزش رياضي
316
آموزش رياضي و ارتباط آن با زندگي
317
آموزش رياضي و چگونگي حل مسئله
318
آموزش ريتم به كودكان
319
آموزش زبان برنامه نويسي پاسكال
320
آموزش زبان پي اچ پي
321
آموزش ساخت بازي با نرم افزار GAME MAKER
322
آموزش ساخت بازي هاي كامپيوتري بااستفاده از نرم افزار 3D Game studio
323
آموزش سيتم عامل DOS
324
آموزش شبكه خود كدگذار عميق براي رده‌بندي گرايش متون
325
آموزش شبكه عصبي مصنوعي جهت پيشبيني فازها و سرعت سرد شدن در جوشكاري
326
آموزش شبكه هاي بيزي توسط اتوماتا هاي يادگير و كاربرد آندر دسته بندي اسناد وب
327
آموزش صريح نشانگرهاي فراكلامي و نقش آن در بهبود توانايي خواندن و درك مفاهيم در بين فراگيران ايراني زبان انگيسي در سطوح متوسط و پيشرفته
328
آموزش طراحي معماري مبتني بر تفاوتهاي جنسيتي و با رويكرد اسلامي
329
آموزش طراحي وب سايت
330
آموزش عالي شهرسازي در تعامل با دانش عملي ارائه روشي فرا كلامي براي بهبود مشاركت در خدمت آموزي
331
آموزش عكاسي ( شيمي عكاسي )
332
آموزش عكاسي خبري
333
آموزش غيررسمي الكترونيكي : الزامات و چالشها
334
آموزش فيبر نوري
335
آموزش قاليبافي به افراد ناشنوا با زبان اشاره
336
آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي به كودكان پيش دبستاني و دبستان
337
آموزش كاربردي كامپيوتر
338
آموزش كلمات متجانس ناقص انگليسي به زبان آموزان ايراني با استفاده از رويكرد پيكره زباني
339
آموزش كودكان زير7 سال از طريق طراحي پارچه
340
آموزش گرافيكي معماري كامپيوتر از طريق ايجاد تجسم ذهني
341
آموزش مجازي
342
آموزش مجازي
343
آموزش مجازي
344
آموزش مجازي و استاندارهاي آموزش مجازي
345
آموزش مديريت مشمول بخش امور استخدامي كشور و (در برخي از كشور هاي اروپايي )
346
آموزش مقدماتي نقاشي متحرك (تئوري مراحل توليد)
347
آموزش مقدماتي نقاشي متحرك (تئوري مراحل توليد)
348
آموزش مهارت هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي مقطع ششم دبستان شهر تنكابن.
349
آموزش مهارتهاي تفكر و تاثير آن در موفقيت تحصيلي و فهم از مطالعه دانش آموزان دور ابتدائي
350
آموزش مهارتهاي تفكر و تاثير آن درموفقيت تحصيلي و فهم از مطالعه دانش آموزان دوره ابتدائي
351
آموزش موسيقي و كودكان
352
آموزش نرم افزار ميني تب 13
353
آموزش نوين :مدرسه راهنمايي تحصيلي
354
آموزش نوين ، مدرسه راهنمايي تحصيلي
355
آموزش نوين مدرسه راهنمائي تحصيلي
356
آموزش نيروي انساني و مشكلات آن ( شركت آب و فاضلاب ايران )
357
آموزش هك سيستم
358
آموزش هك سيستم هاي كامپيوتري
359
آموزش هنر قلمزني براي كارگاه هاي فلز مقاطع كارداني وكارشناسي مراكز آموزش عالي وآزاد ايران
360
آموزش هنر قلمزني براي كارگاههاي فلز مقاطع كارداني و كارشناسي مراكز آموزش عالي و ازاد ايران
361
آموزش هوشمند زبان انگليسي
362
آموزش و بازشناخت الگوهاي مختلف به وسيله شبكه اي متشكل از نورون هاي زيستي IF
363
آموزش و بهسازي منابع انساني در رابطه با بهره برداري، نگهداري و تعميرات ماشين آلات راهسازي
364
آموزش و پرورش براي فردا اثر جان ويسزي
365
آموزش و پرورش تطبيقي ايران و فرانسه
366
آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران
367
آموزش و تحليل مدارات ديجيتال
368
آموزش و توسعه نيروي انساني
369
آموزش و شناخت اعمال انسان به كمك ويژگي هاي حركتي در تصاوير ويدئويي
370
آموزش و يادگيري الكترونيكي ، مسائل و راهكارهاي آن
371
آموزش وپرورش تطبيقي تركيه- ايران
372
آموزش وتوسعه كار آفريني در ميان دانشجويان رشته مديريت صنعتي دانشگاه پيام نور اهواز
373
آموزش ودرمان ناشنوايان
374
آموزش وطراحي برنامه كاربردي كار با فايلها به صورت پيشرفته با زبان سي شارپ
375
آموزش يك رفتاربه عامل هاي فوتباليست شبيه سازي شده بااستفاده ازنرو-فازي
376
آموزش‌هاي مجازي ارائه رويكردي جهت شناسايي و رد يابي تقلب درمحيط‌هاي
377
آموزشكده ي تخصصي هنري با رويكردهاي موسيقي، نقاشي، عكاسي
378
آموزشگاه آزاد هنرهاي تجسمي
379
آموزشگاه خياطي
380
آموزشگاه موسيقي
381
آموزشگر روشهاي مرتب سازي
382
آموزه هاي اخلاقي امام رضا﴿ع﴾ در برخورد با مخالفين
383
آموزه هاي اخلاقي د ردو اثرمصيبت نامه و اسرارنامه ي عطار باتوجه به مباني جامعه شناسي
384
آموزه هاي اخلاقي در اشعار دكتر طاهره صفار زاده
385
آموزه هاي اخلاقي در اشعار دكتر طاهره صفارزاده
386
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (3-1)
387
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (6-4)
388
آموزه هاي اخلاقي در ديوان صائب تبريزي (جلد 4-6)
389
آموزه هاي اخلاقي در ديوان ملك الشعراي بهار
390
آموزه هاي اخلاقي سفر از ديدگاه آيات و روايات
391
آموزه هاي اسلامي در توسعه برنامه ريزي روستايي
392
آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
393
آموزه هاي محوري كلامي در صحيفه سجاديه
394
آموزه هاي محوري كلامي در صحيفه سجاديه
395
آموزه هاي معرفتي ،اجتماعي و سياسي حج از ديدگاه ائمه شيعه عليهم السلام , the cognitive,socialand political teachings of hajj from the view point ofshiites'imams)a.s.(
396
آموزه هايي درباره عكاسي معماري
397
آمونيت(ژوراسيك ايران)
398
آميختگي واقعيت و نمايش در آثار تام استا پارد
399
آميزه سازي واكنشي آليا‍‍ژ PET/SBR-g-GMA
400
آميزه سازي واكنشي آلياژ pet/sebs-g-mah
401
آمين دار شدن كاهشي تركيبات كربونيل توسط سديم بوروهيدريد و كاتاليست آمبرليست -15
402
آمين دار كردن كاهشي تركيبات كربونيل با استفاده از كاتاليزور اسيدي جامد 2،6-دي كربوكسيليك اسيدپريدين
403
آمين ها
404
آمينوليز پلي استر هم زمان با سنتز نانو ذرات نقره، اكسيد روي و نانو كامپوزيت اكسيد روي/نقره
405
آن شب راحت خوابيد
406
آنا ليز عددي اثرات حفاري تونل بر روي شمع در حالت تحليل شبه ديناميكي
407
آناتومي كاربردي براي نوازندگان
408
آناتومي و هيستولوژي دستگاه توليدمثل نر در سوسمار اسكينگ مار شكل مرنجاب Ophiomorus maranjabensis
409
آنادايزينگ سخت آلومينيوم
410
آنالز انتشار موج در خاكهاي دانه اي با استفاده از روش المانهاي مجزا
411
آنالوگ
412
آنالوگ‌هاي گوشت
413
آناليز ، طراحي و ساخت يك نمونه تقويت كننده خطي و لگاريتمي با آشكارساز و پيش تقويت كننده همراه باSTC، IAGC ، تقويت كننده هاي ويدئو و فليترهاي IF
414
آناليز CFD جريان تيلور نانو سيال ﴿r-Al2O3/Water﴾ در ميكرو كانال دو بعدي با در نظر گرفتن لايه ي مايع
415
آناليز CFD جريان لخته اي نانو سيال و هوا در ميكرو كانال ها
416
آناليز CFD خشك كن بستر سيالي واحد PVC
417
آناليز CFD خشك‌كردن مواد غذايي- كاربرد در توليد پاستا
418
آناليز آزمايش و كامپيوتري دست مصنوعي از نوع كنترلي
419
آناليز آسيب هاي مغزي ناشي از فعاليت هاي ورزشي با در نظر گرفتن اثر تعامل سلول و محيط آن با استفاده از روش ميكرو مكانيك
420
آناليز آگزرژي سيستم آب شيرين كن هيبريدي خورشيدي تبريد تراكمي
421
آناليز آماري داده هاي رگرسيوني در spss
422
آناليز آنتن ميكرواستريپ با تزويج روزنه اي توسط روش SEMN
423
آناليز آنتن ميكرواستريپ با روش المانهاي مرزي
424
آناليز آنتنهاي شكافي بتدريج باز شونده خطي به روش TLM
425
آناليز آيروديناميكي خودرو مزدا
426
آناليز ابزارها و تكنيك هاي رايج در خصوص طراحي و ساخت ترانسديوسرهاي ضخامت از نوع شاتري و اشعه گاما، به منظور بهينه سازي فرايند كنترلي ذيربط، همراه با ارائه چند مصاديق كاربردي
427
آناليز اثرات كشش (تراكشن ) برد فورميتيهاي ستون فقرات و ساخت دستگاه تراكشن
428
آناليز اجرايي سنات ويولا اثر د. شستاكويچ اپوس 147
429
آناليز اجزاء محدود ارتعاش هارمونيك صفحات نازك الاستيك تحت خمش به كمك نرم افزاري ANSYS
430
آناليز اجسام صلب با استفاده از امواج ماوراء صوت
431
آناليز ارتعاش آزاد تير بر نولي با استفاده از الگوريتم تربيع ديفرانسيلي
432
آناليز ارتعاش آزاد ورق مركب ساندويچ با رفتار ويسكوالاستيك در تماس با آب به روش تحليلي و تجربي
433
آناليز ارتعاش آزاد ورق نازك ترك خورده
434
آناليز ارتعاش سكوهاي ثابت دريايي با لحاظ نمودن اثر موج هاي نا منظم
435
آناليز ارتعاش و كمانش گرافين صفحه چند لايه بر روي بستر الاستيك بر پايه تئوري الاستيسيته غير محلي با استفاده از روش هاي عددي المان محدود وريتز
436
آناليز ارتعاشات اجباري نانو لوله با روش گرين
437
آناليز ارتعاشات تيرهاي چرخان با ويژگي هاي عملكرد درجه بندي شده
438
آناليز ارتعاشات خطي و غيرخطي ورق چرخان با زاويه حمله متغير با زمان
439
آناليز ارتعاشات متقارن ديسك دوار
440
آناليز ارتعاشات و پايداري احتمال انديشانه اي نانولوله هاي كربني سيال بر بر پايه ي آمارهاي سرعت سيال
441
آناليز ارتعاشات و عيب يابي
442
آناليز ارتعاشي بدنه خودرو در نرم افزار CATIA
443
آناليز ارتعاشي تيرهاي كامپوزيتي باريك شونده چرخان
444
آناليز ارتعاشي رينگ خودرو به كمك نرم افزار ANSYS
445
آناليز ارتعاشي ورق هاي ضخيم با لايه هاي پيزو الكتريك به كمك روش المان محدود
446
آناليز اسپرمن و اسپرميدين به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي و آناليز همزمان بايفنترين و تترامترين به روش اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
447
آناليز استاتيكي سيستم زمين چند لايه به روش ممان و استفاده از تئوري تصوير اصلاح شده
448
آناليز استاتيكي موتور تك سيلندري بانرم افزار Abaqus ومعرفي برنامه
449
آناليز استاتيكي و ديناميكي اسكلت ساختمان به كمك نرم افزار ANSYS
450
آناليز استاتيكي و طراحي سازه بال يك هواپيماي سبك اكروباتيك با Wingbrac
451
آناليز استاتيكي ورق هاي ويسكوالاستيك و بررسي پايداري آن ها به روش نوار محدود
452
آناليز اشاعه ترك در پره هاي متحرك توربين گازي پس از برخوردجسم خارجي
453
آناليز افت توليد چندفازي در مخازن گاز ميعاني
454
آناليز اقتصادي آبگرمكن خورشيدي با آبگرمكن گازي براي تهيه آبگرمكن مصرفي بااستفاده از نرم افزار ees
455
آناليز الاستوديناميك روتور قائم در دورهاي بالا
456
آناليز الاستيك پلاستيك پوسته هاي متقارن تقويت شده به روش اجزاء محدود
457
آناليز الكترومغناطيس و حرارتي كوره هاي قوس الكتريكي با استفاده از روش هاي المان محدود
458
آناليز المانهاي محدود با استفاده از لاپلاس ترنسفورم در حالت دو بعدي براي ترموالاستيسيته عمومي كوپل بر اساس مدل LS
459
آناليز امكان ساخت اتوماتيك قطعات ماشينكاري
460
آناليز انتقال پريستالتيكي سيالات دولايه اي بيولوژيكي در مجراهاي يكنواخت و غيريكنواخت با استفاده از مدل قانون تواني
461
آناليز انتقال حرارت جابجايي در زانويي داراي مانع
462
آناليز انتقال حرارت در ميله سوخت راكتور هسته اي
463
آناليز انرژي و اكسرژي خشك شدن موز با استفاده از خشك كن هيبريدي
464
آناليز انرژي و اكسرژي يك خشك كن بستر بر مبناي نتايج آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي
465
آناليز انرژي و پيشنهاد كاهش مصرف انرژي در كوره هاي قوس الكتريكي شركت فولاد مباركه
466
آناليز انرژي، اگزرژي، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از سيستم توليد همزمان حرارت، سرمايش و قدرت (CCHP) به همراه سيكل اورگانيك رانكين (ORC) و كلكتور خورشيدي برمبناي ميكروتوربين براي مناطق مختلف ايران
467
آناليز انشعابات يك آونگ معكوس
468
آناليز انفراد هم پاياي سيستم هاي هميلتوني با تشديد ۲: ۲
469
آناليز انواع سنسورهاي فيبر نوري از منظر ساختاري و عملكردي، همراه با كارويژه هاي مهم ذيربط
470
آناليز ايروالاستيسيته پره هاي روتور هليكوپتر آميخته با محرك چرخشي فيبر كامپوزيت پيزوالكتريك
471
آناليز ايروديناميك موشك با سطح مقطع مربع با اتكاء به روش هاي عددي موجود
472
آناليز ايمني راكتور، توليد ميله هاي سوخت و بازفرآوري سوخت هاي پرتو ديده
473
آناليز ايمني و قابليت اطمينان سيستم حفاظت اتوماتيك قطار (ATP) در خط2 متروي تهران
474
آناليز ايوزتوپ هاي ليتيوم مواد با باريكه يوني
475
آناليز بارگذاري پل هاي جعبه اي مدفون در خاك با در نظر گرفتن رفتار متقابل خاك -سازه
476
آناليز بال هواپيماي بدون سرنشين به كمك نرم افزار فلوئنت
477
آناليز بخش عملي
478
آﻧﺎليز ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﻟﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داده ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺠﯽ
479
آناليز برگشت فنري در فرآيند شكل دهي كششي به روش المان محدود
480
آناليز برگشتي اندركنش خاك و شمع در اسكله با توجه به مسير ساخت (مطالعه موردي اسكله لافت)
481
آناليز برگشتي داده هاي ابزار دقيق مغار سد مسجدسليمان
482
آناليز برگشتي دو مورد از مكانيزم خرابي پي سازه هاي شهر تهران(شهرك بوعلي در فرحزاد)
483
آناليز برگشتي رفتار ديوارهاي مهارسازي شده با استفاده از مدل سازي عددي و نتايج پايش
484
آناليز برگشتي و تحليل عددي داده هاي ابزار دقيق مغار نيروگاه سد مسجد سليمان به روش اجزاء منفرد
485
آناليز بقاياي آفت كش هاي ارگانو فسفره ﴿فوزالون ، كلرپريفوس ، ديازينون﴾ درسيب و فراورده هاي آن به روش ميكرو استخراج مايع-مايع متصل شده به كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
486
آناليز بوسرلين و كلسي تونين سالمون با روش استخراج الكتريكي مايع-مايع و طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
487
آناليز بيان miR-9 و هدف‌هاي پيش بيني شده‌اش در رده سلولي SH-SY5Y
488
آناليز بيان اختصاصي آللي ( ASE) در دو زير گونه گاو ( bos taurus ، bos indicus ) با استفاده از دادههاي RNA-Seq
489
آناليز بيان ژن هاي بيوسنتزي آنتوسيانين در انارهاي سفيد، قرمز و سياه طي مراحل مختلف رشدي
490
آناليز بيان ژن هاي بيوسنتزي كاروتنوييدها در انارهاي سفيد، قرمز و سياه طي مراحل رشد ميوه
491
آناليز بيان ژن هاي متالوتيونين درگير در ذخيره سازي روي (MT4 و MT2b2) در لايه آلرون بذر جو در پاسخ به هورمون ها
492
آناليز بيومكانيكي فلج مغزي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
493
آناليز پارامترهاي تأثيرگذار در فرآيند تزريق فوم
494
آناليز پارامترهاي زمين شناسي مهندسي با استفاده از روش لرزه اي در مخزن بزرگ آب شهر اراك
495
آناليز پارچه
496
آناليز پايداري ديواره هاي معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
497
آناليز پايداري سيستم قدرت تركشن الكتريكي از منظر ريزنوسانات توان و ارايه ي يك روش كنترل بهينه جهت بهبود پايداري اين سيستم
498
آناليز پايداري سيستم هاي سوئيچينگ تأخيردار با روش هاي مكث زماني و لياپانوف معكوس
499
آناليز پايداري شيب محل سد و پاياب و مواد كاربردي آن ؛ مهندسي پايداري شيبهاي سنگي
500
آناليز پايداري شيب هاي AGS با در نظر گرفتن مقاومت مهارها
501
آناليز پايداري لايه مرزي جريان عبوري بر روي بال و بدنه هواپيما
502
آناليز پايداري مكانيكي و شيميايي چاه در يكي از ميادين گازي جنوب ايران
503
آناليز پايداري نقاط شبكه پايش جابجايي با استفاده از تئوري سرشكني كمترين مربعات كامل -وزندار
504
آناليز پايداري و نويز در نوسانسازهاي تزريق شده
505
آناليز پتانسيل هاي وابسته به يك رخداد در تك آزمايش چند كاناله سيگنال EEG با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل
506
آناليز پخش بار در شبكه ي AC راه آهن برقي بر اساس مدل و شرايطواقعي عملكرد آن
507
آناليز پره توربو شارژر به روش اجزاي محدود
508
آناليز پروتئوم ريشه وبرگ وارقام مقاوم وحساس گندم دروم تحت تنش شوري
509
آناليز پوسته خروجي كوره دوار پخت سيمان و بررسي علل بروز يرك در آن
510
آناليز پوسته كروي ارتوتروپيك
511
آناليز پوسته هاي متقارن تقويت شده به روش اجزاء محدود
512
آناليز پوشش گياهي منطقه حفاظت شده مانشت ايلام و ارتباط آن با شرايط فيزيكو شيميايي خاك
513
آناليز پينچ به كمك نرم افزار MATLAB [مطلب]
514
آناليز تأخير در سيستم هاي سرويس راديويي بسته اطلاعات عمومي
515
آناليز تئوري و بررسي تطبيقي جاذب هاي ارتعاشي مواد هوشمند ﴿ SMAو پيزوالكتريك﴾
516
آناليز تاثير خط HVDC بر نتايج پخش بار بهينه و قيمت حاشيه اي محلي
517
آناليز تاسيسات الكتريكي كارخانه ماشين سازي سايپا (رنو)
518
آناليز تجربي و تئوري خواص مكانيكي كامپوزيت هاي مورد اشتفاده در بدنه شناور هاي تندرو و نظامي بر اساس استانداردهاي ISOوASTM
519
آناليز تجربي و عددي انرژي واگزرژي در يك صفحه با انتقال حرارت و رطوبت
520
آناليز تحليلي سيلندر دوار جدار ضخيم ناهمگن پيزو الكتريك تحت بار مكانيكي و حرارتي در ميدان مغناطيسي
521
آناليز تحليلي و عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد بر روي سطوح موج دار
522
آناليز ترافيكي و بررسي آماري مراكز تلفن ديجيتال ...
523
آناليز تركيب گازي مجهول با روش طيف سنجي پلاسماي القايي ليزري (LIBS)
524
آناليز ترموالاستيك مخازن فشاري كروي از جنس FGM در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت تحت بارهاي مكانيكي و حراراتي
525
آناليز ترموديناميكي احتراق در موتور بنزيني
526
آناليز ترموديناميكي و دماي تراكم بهينه كند انسور مياني در سيستم تبريد آبشاري
527
آناليز ترمومكانيك تماس چرخ و ريل
528
آناليز ترموهيدروليكي ديگ بخار كنورتور ذوب آهن
529
آناليز تزريق و توليد چاه هاي يك ميدان جهت بهينه كردن توليد از چاه ها
530
آناليز تزويج پالس الكترومغناطيس به خطوط انتقال با بار غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي
531
آناليز تست چاه هاي افقي در مخازن گاز ميعاني
532
آناليز تستهاي چاه آزمايي افت فشار و خيز فشار در مخازن گاز ميعاني در سيستمهاي دو فازي و سه فازي
533
آناليز تصادفي سكوهاي دريائي فولادي
534
آناليز تصاوير سفالوگرام جهت تشخيص بيماريهاي آناتومي ارتودنسي
535
آناليز تصاوير ماموگرافي و طبقه بندي رسوبات كلسيم با استفاده از ويژگي هاي مالتي ويولت
536
آناليز تصويري اسناد چندزبانه
537
آناليز تصويري ساختار فوم‌هاي فلزي و اثر پارامترهاي هندسي بر استحكام فوم آلومينيوم A356
538
آناليز تغيير مكان ارابه فرود يك هواپيماي سبك به روشهاي اجزا؟ محدود و آزمايش و مقايسه نتايج
539
آناليز تغييرات خط ساحلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني
540
آناليز تقويت كننده هاي با نويز كم ﴿ LNA ) و تكنيك هاي رايج ذيربط در سيستم ها و مدارهاي ويژه الكترونيكي
541
آناليز تكنيك ها و ترانسديوسرهاي رايج در سنجش و آشكارسازي انواع فرآيندهاي گازي در بخش ابزار دقيق صنعت نفت با ذكر مصاديق كاربردي
542
آناليز تكنيك ها و ساختار و عملكرد انواع ترانسديوسرهاي اولتراسونيكي رايج در مهندسي پزشكي
543
آناليز تكنيك ها و مكانيزم هاي كنترل دماي ماهواره ها
544
آناليز تكنيك ها، سيستم و مدارات الكترونيكي رايج در انواع تلويزيون هاي رنگي
545
آناليز تكنيك هاي رايج در سنجش دقيق فاصله توسط سيستم هاي ماهواره اي و تكنيك هاي پردازش سيگنال هاي مربوطه
546
آناليز تكنيك‌هاي هدايتي و كنترلي متداول در سيستم‌ها و پرنده‌هاي UAV
547
آناليز تكنيكها و ابزارهاي بكار رفته در طراحي و ساخت انواع سيستم هاي (مدارهاي) مجتمع خطي
548
آناليز تكنيكها و فرآيندهاي رايج در سنجش ارتفاع با استفاده از سيستم هاي راداري همراه با مصاديق كاربردي آن
549
آناليز تكنيكهاي هدايتي و كنترلي متداول در سيستم ها و پرنده هايUAV
550
آناليز تنسوري پوسته ها و ارائه روش اجزاء محدود بر مبناي المانهاي پوسته اي عميق
551
آناليز تنش - تغيير مكان در مكانيزمهاي حركتي به وسيله نرم افزار
552
آناليز تنش ، كرنش ، جابجايي در پوسته تقويت شده متقارن محوري به كمك نرم افزار ANSYS
553
آناليز تنش پوسته هاي كروي به طرف المان هاي محدود گلركين و تحليلي
554
آناليز تنش در ريز ساختار استخوان فشرده
555
آناليز تنش در شكست پلاك هاي شرياني
556
آناليز تنش در ليكامنت CRUCIATE از طريق اجزاء محدود در فضاي دو بعدي
557
آناليز تنش در ورق هاي ساده و تقويت شده
558
آناليز تنش ديافراگم فشار سنج الكتريكي به روش المانهاي محدود
559
آناليز تنش -كرنش در مواد كامپوزيت
560
آناليز تنش نانو حلقه/نانو قوس به كمك تئوري الاستيسيته نا موضعي
561
آناليز تنش هاي باقي مانده در صفحه جوش شده
562
آناليز تنش هاي ترموالاستوپلاستيك ، پس مانده و عمر خستگي سيلندرهاي جدار ضخيم با ترك شعاعي
563
آناليز تنش هاي مكانيكي ورد بر اسپيندل ماشين هاي تراش
564
آناليز تنش و كرنش در فنرهاي فشاري چند رشته به روش مدل سازي اجزاء محدود
565
آناليز تنشهاي ترمومكانيكي و بهينه سازي راهگاهي آب سرسيلندر موتورگازسوز
566
آناليز توابع خطي
567
آناليز توالي نو كلئوتيدي ناحيه بسيار متغير ژن S1 ويروسهاي برونشيت عفوني جدا شده از گله هاي مرغ گوشتي تجاري استان خراسان رضوي , Hypervariable refion nucleotide sequence analyzing s1 gene in infectious bronchitis virus isolates , derived from a number of commercial broilers in khorasan razavi province
568
آناليز توزيع ميدان مغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب با اشكال مختلف در اطراف يك قطعه فلز با ابعاد بينهايت
569
آناليز تونل هاي مستغرق دريايي تحت اثر بار هاي محيطي دريا
570
آناليز تونل هاي مستغرق دريايي تحت اثر بارهاي محيطي دريا
571
آناليز تيرها به كمك كامپيوتر
572
آناليز جامع هارمونيكي شبكه‌هاي قدرت در شرايط گذرا
573
آناليز جذب انرژي صفحات فلزي بر روي فونداسيون هاي مختلف
574
آناليز جريان در يك توربوماشين به روش انحناي خط جريان
575
آناليز جريان روي پروانه به كمك نرم افزار ANSYS
576
آناليز جريان سيال و انتقال حرارت در يك چگالنده تابشي بوسيله ديناميك سيالات محاسباتي
577
آناليز جكاپ در مراحل ساخت، انتقال و نصب
578
آناليز چاه آزمايي چندلايه
579
آناليز چاه آزمايي در مخازن گاز ميعاني
580
آناليز چند فراكتاني و كاربردهاي آن در سيگنال هاي فيزيكي
581
آناليز چندمتغيره سري هاي زماني پارامترهاي دوران زمين
582
آناليز حاصلضرب هاي خاص از جبر هاي باناخ
583
آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن (FMEA) در شركت كاشي كوير يزد با همكاري شركت DQS
584
آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن ﴿FMEA﴾ در شركت كاشي پارسيان ميبد
585
آناليز حرارتي پديده الكتروكينتيك در يك نانو كانال
586
آناليز حرارتي پيستون موتور XU7 در وضعيت دوگانه سوز
587
آناليز حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت تحت شرايط خطاياتصال كوتاه حلقه به حلقه
588
آناليز حرارتي گرمايش القايي ثابت، بررسي اثر تغييرات هندسي و اثر تغيير فركانس
589
آناليز حرارتي و بررسي توزيع دما در سازه هاي بتني و مدلسازي آن توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
590
آناليز حرارتي و بررسي ساختار سه چدن سيليسيمي ، آلومينيومي و مسي با كربن معادل يكسان
591
آناليز حرارتي وديناميكي
592
آناليز حركت اسب و سواركار
593
آناليز حساسيت ارتعاشات ميكروتيرك AFM به روش المان محدود در محيط هاي كاري مختلف در مود ضربه اي
594
آناليز حساسيت انحناي اوليه در كمانش محوري ورقهاي ضخيم
595
آناليز حساسيت به پارامتر در انواع روش‌هاي كنترلي ماشين‌ سنكرون مغناطيس دائم دروني
596
آناليز حساسيت پارامتر هاي دخيل در امپدانس ضربه سيستم هاي زمين در جهت كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه
597
آناليز حساسيت پارامترهاي سيستم تعليق خودرو
598
آناليز حساسيت پارامترهاي گروه شمع در خاك‏هاي رسي تحت بارگذاري جانبي
599
آناليز حساسيت پارامترهاي موثر ربات متحركبازودار به روش سوبل جهت به دست آوردن مسير بهينه حمل بار ماكزيمم
600
آناليز حساسيت تاثير پارامترهاي مختلف بر رفتار هيدرومكانيكي توده سنگ درزه¬دار
601
آناليز حساسيت تحليل مواد مركب لايه اي نسبت به تغيير خواص مكانيكي لايه تك جهته
602
آناليز حساسيت تعيين تجربي ضريب درگ يك نمونه AUV در حوضچه كشش
603
آناليز حساسيت چرخ دنده با رعايت پديده هاي خستگي
604
آناليز حساسيت رفتار موتور بنزيني پرخوران EF7-TC به همراه كنترل مكانيزم شير هدررو به منظور بهبود عملكرد
605
آناليز حساسيت سازه هاي كنترل شده با دمپرهاي MR براي عدم يقين ها
606
آناليز حساسيت سنجي و شبيه سازي تزريق پليمر و فعال كننده هاي سطحي به منظور ازدياد برداشت نفت از مخازن نفتي با استفاده از شبيه ساز UTCHEM
607
آناليز حساسيت سيستم هاي مكانيكي چند جسمي
608
آناليز حساسيت عكس العمل هاي روسازي بااستفاده از مدل سازي غير خطي
609
آناليز حساسيت كمپرسور گريز از مركز
610
آناليز حساسيت ميزان انتقال حرارت سطح خارجي موتور از طريق شبيه سازي جريان بيروني بلوك سيلندر و بقيه ملحقات آن
611
آناليز حساسيت ميزان دبي هواي محفظة موتور از طريق شبيه سازي جريان از جلوپنجره تا سيني زير
612
آناليز حساسيت و ارزيابي مدل ديناميكي نانو منيپوليشن دو بعدي نانو ذرات در AFM
613
آناليز حساسيت و بهينه سازي احتمالاتي سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن ناهمواري تصادفي جاده
614
آناليز حساسيت و بهينه سازي عملكرد و آلايندگي موتور ديزل MT4.244 با سوخت هاي بيوديزل
615
آناليز حساسيت و كاربرد نظريه ي اختلال هموتوپي در مدل هاي بيولوژيكي
616
آناليز حل سيستم هاي كنترل بهينه غيرخطي چند جمله اي
617
آناليز خرابي پيشرونده در قابهاي با مهاربند واگرا با استفاده از الگوريتم EPCA
618
آناليز خستگي شناور به روش طيفي تحت اثر امواج دريا
619
آناليز خصيصه‌هاي ساختاري و عملكردي و تكنيك‌هاي كنترلي رايج در PID هاي اصلاح شده و نمونه‌هايي از كاربرد عمده‌ي آن‌ها
620
آناليز خطا براي سيستم راه آهن برقي AC با مود تغذيه اتوترانسفرمر
621
آناليز خطا براي سيستم راه آهنبرقي ACبامود تغذيه اتوترانسفرمر
622
آناليز خطوط لوله به روش نرمي
623
آناليز خطوط لوله به روش نرمي تحت نيرو‏هاي خارجي،دما و اثر وزن
624
آناليز خطي براي كنترل يك سيستم الكتروهيدروليك با استفاده از سوپاپ كنترل جهت تناسبي
625
آناليز خطي و غير خطي ساختمان و مقايسه آنها به روش طراحي بر اساس عملكرد
626
آناليز خطي و غيرخطي سيستمهاي قاب خشمي و مهاربندي شده همگرا بمنظور بررسي عملكرد آنها
627
آناليز خمشي ورق مركب قيطان بافي شده ي سه بعدي در معرض بارهاي جانبي
628
آناليز خوشه بندي
629
آناليز داده هاي دماي درون چاهي براي تطبيق پديده هاي جريان چندفازي چاه به كمك مدلسازي بهبوديافته انتقال حرارت
630
آناليز داده هاي دماي گذرا براي ارزيابي ويژگي هاي مخزن نفتي
631
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكاف دار داراي جريان غير دارسي با استفاده از روش مستقيم تركيبي
632
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكافدار چندفازي ﴿آب و نفت﴾ با استفاده از روش مستقيم ساختگي
633
آناليز داده هاي فشاري مخازن شكافدار دو فازي (آب و نفت) در شرايط جرياني ناپايدار با استفاده از روش مستقيم تركيبي
634
آناليز داده¬هاي جرم با استفاده از الگوريتم¬هاي يادگيري ماشين در آمار قضائي
635
آناليز دادههاي دماي گذرا براي ارزيابي ويژگيهاي مخزن گازي
636
آناليز دال هاي تخت دو طرفه با استفاده از روش شيب- افت
637
آناليز دو سيكل مولد انرژي با سوخت زغال‌سنگ
638
آناليز دوشاخگي و كنترل پايداري گردشي خودرو با ترمزگيري
639
آناليز ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) جوشش جرياني مادون سرد در ميكروكانال
640
آناليز ديناميك فلاكس هاي متابوليكي
641
آناليز ديناميك و طراحي بدنه كامپوزيت يك ربات زيردريايي و بررسي شكست بدنه
642
آناليز ديناميكي المان محدود يك ورق كلاسيك پيزوالكتريك مستطيلي شكل ايزوتوپ
643
آناليز ديناميكي المان هاي محدود طيفي تير تيموشنكوي با حركت محوري بر پايه ي تبديل موجك
644
آناليز ديناميكي پلهاي تركه اي تحت اثر زلزله با توجه به شرايط مختلف كابلها
645
آناليز ديناميكي پي هاي شمعي با استفاده از روش هاي عددي
646
آناليز ديناميكي تير مگنتوالكتروالاستيك با خاصيت مدرج هدفمند
647
آناليز ديناميكي خطي لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر امواج زلزله
648
آناليز ديناميكي ديوار آب بند بتن پلاستيك(مطالعه موردي سد ماملو)
649
آناليز ديناميكي رفتار متقابل آب و سازه هاي دريائي
650
آناليز ديناميكي روبوت با كنترل غيرخطي
651
آناليز ديناميكي روتورها در ماشين آلات چرخشي و رفت و برگشتي
652
آناليز ديناميكي سازه اي منارجنبان بررسي آسيبهاي وارده در اثر ارتعاشات وارده چگونگي مرمت و باز ساري آن
653
آناليز ديناميكي سازه اي منارجنبان بررسي آسيبهاي وارده در اثر ارتعاشات وارده چگونگي مرمت و بازسازي آن
654
آناليز ديناميكي سازه هاي با درجات آزادي زياد
655
آناليز ديناميكي سازه هاي لغزشي متكي بر بستر ارتجاعي
656
آناليز ديناميكي سازه هاي متكي بر جداگر FPS با در نظر گرفتن اندر كنش خاك -سازه
657
آناليز ديناميكي سازههاي فلزي پايه ثابت در مقابل بار انفجار
658
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني با استفاده از روش مودال غير وابسته در محدوده زمان
659
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني با استفاده از شرايط مرزي تقريبي انقطاعي در محدوده زمان
660
آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني در بازه زمان با استفاده از روش مودال وابسته
661
آناليز ديناميكي سدهاي خاكي به روش باريكه هاي برشي
662
آناليز ديناميكي سدهاي خاكي تحت بار زلزله به روش اجزاء محدود
663
آناليز ديناميكي سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر زلزله
664
آناليز ديناميكي سكوهاي دريايي تحت اثر بارگذاريهاي ناشي از امواج دريا و بررسي حساسيت نتايج نسبت به پارامترهاي بارگذاري
665
آناليز ديناميكي سكوي اسپار مهار شده تحت اثر امواج دريا
666
آناليز ديناميكي سيستم چرخ و نوار
667
آناليز ديناميكي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن لغزش پايه
668
آناليز ديناميكي غير خطي قابهاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
669
آناليز ديناميكي گروه شمع تحت بار نامتوازن ماشين آلات
670
آناليز ديناميكي لوله سلاح تحت اثر فشار بالستيك
671
آناليز ديناميكي مجموعه پي و ديوار آب بند در سدهاي خاكي تحت بارگذاري زلزله
672
آناليز ديناميكي و محاسبه پاسخ زلزله مخازن آب
673
آناليز ديناميكي و مطالعه پارامتريك قطعه اي محدود از لوله هاي مدفون در خاك تحت اثر بارگذاري زلزله
674
آناليز ديناميكي و ناپايداري پلهاي شناور در امواج
675
آناليز ديوارهاي برشي كوپل
676
آناليز رادارهاي باياستاتيك در باند UHF و VHF
677
آناليز ربات PR با استفاده از كنترل PD همراه با تحليل ديناميك معكوس
678
آناليز رفتار الاستوپلاستيك لوله ها در پروسه فروكشي و طراحي و ساخت دستگاه فروكشي لوله جهت سايزينگ
679
آناليز رفتار ديناميكي كشتي نظامي صدمه ديده در موج
680
آناليز رفتار سد دوستي در مرحله ساخت و آبگيري و مقايسه آن با قرائت هاي ابزارگذاري
681
آناليز رفتار سدهاي سنگريز با رويه‌ي بتني تحت بار زلزلهمطالعه موردي سد گلورد نكا
682
آناليز رفتار سكوي كشتي‌سان در موج با در نظر گرفتن مهاربندي و رايزر
683
آناليز رفتار فيلترهاي وفقي در ميدانهاي تبديل يافته
684
آناليز رفتارنگاري سد زاينده رود در دوران بهره برداري با استفاده از نتايج ابزار دقيق
685
آناليز رفتارهاي جمعي هماهنگ براساس وضعيتهاي محلّي با پايداري تضمين شده و كاربرد آن در شبكه هاي حسگر سيّار
686
آناليز رفتاري بادبندهاي مركب و تعيين طول موثر و مشخصات مكانيكي پوشش بادبند
687
آناليز رگرسيون خطي كاربردي
688
آناليز رگرسيون فازي غير خطي
689
آناليز روي جبرهاي *C - سگال
690
آناليز روي جبرهاي سگال مجرد
691
آناليز روي جبرهاي لائوي دوگان
692
آناليز رياضي داده ها، مدل سازي و ارزيابي تاثير متغيرهاي عملياتي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه اصفهان بر عملكرد و محصولات آن
693
آناليز ريزش هاي تركيبي در شيب هاي سنگي (مطالعه موردي : معدن شماره 1 آنومالي 20)
694
آناليز ريسك در انتخاب و توسعه تامين كنندگان
695
آناليز ريسك در پروژه هاي ساخت با استفاده از تركيب روش هاي درخت خطا، درخت وقايع و منطق فازي
696
آناليز ريسك در عمليات مانده يابي
697
آناليز ريسك در قراردادهاي نفت و گاز
698
آناليز ريسك سيستم هاي آب شهري تحت شرايط كم آبي
699
آناليز ريسك و مدلسازي پيش بيني پيامد هاي حوادث در يكي از واحد هاي پتروشيمي
700
آناليز ريسك وبررسي پيامدهاي حوادث ناشي از نشت در لوله هاي خطوط انتقال گاز
701
آناليز ريسك يكپارچه سيستم ها بر پايه تحليل شبكه هاي پتري
702
آناليز زلزله سازه هاي نامتقارن لغزشي
703
آناليز زوال پره هاي ثابت توربين هاي گازي نيروگاهي
704
آناليز ژنتيكي مرگ و مير گوساله هاي شيري و تليسه هاي جايگزين در گله هاي گاو شيري
705
آناليز ژنتيكي و تشخيص گونه هاي آسپرزيلوس مولد آفلاتوكسين به وسيله واكنش زنجيره اي پليمر از كيفي كيو پي سي آر
706
آناليز ساختار فضايي شهر همدان
707
آناليز ساختار و عملكرد انواع تكنيك ها و ترانسديوسرهاي سنجش دبي سيالات و فشار
708
آناليز ساختار و عملكرد انواع سيستم ها و دستگاه هاي زنده ياب همراه با چندين مصداق كاربردي
709
آناليز ساختار و عملكرد انواع نوسان سازهاي AF و RF و كاربرد نوسان سازهاي AF و RF در صنايع مربوطه
710
آناليز ساختار و عملكرد ترانسديوسرهاي نوري و كاربردها و تكنيك هاي ذيربط در سنجش كميت هاي فيزيكي در صنايع گوناگون
711
آناليز ساختار و عملكرد زيرمجموعه هاي كنترل كننده هاي صنعتي PID همراه با فرآيند پياده سازي PLC در پروسه هاي صنعتي ذيربط
712
آناليز ساختار و عملكرد سنجشگر و كنترلگر دما با بهره گيري از سنسور LM35 و ماژول هاي HMT &HMR
713
آناليز ساختار و عملكرد سيستم هاي سونار فعال و كارويژه هاي آن ها
714
آناليز ساختار و عملكرد مقوله هاي wincc [وين سي سي] و profibus [پروفيبوس] و بكارگيري آنها در بهينه سازي صنايع ذيربط
715
آناليز ساختار و عملكرد و تكنيك هاي به كارگرفته شده در مقوله RFID [آر. اف. آِ. دي]، به همراه چند مصداق كاربردي مربوطه
716
آناليز ساختار و عملكرد و كاربردهاي شبكه صنعتي PROFIBUS [پروفيباس] و نقش و جايگاه آن در سيستم هاي كنترل صنعتي
717
آناليز ساختار و عملكرد و كارويژه هاي برنامه هاي طرحي شده در انواع سيستم هاي اتوماسيون صنعتي همراه با چند مصداق كاربردي
718
آناليز ساختاري تعدادي تركيبات Punica granatum وشبيه سازي برهم كنش آن ها با پروتئين داستيلاز كنندهsirtuin1 به كمك روش ديناميك مولكولي و مقايسه اين تركيبات با resveratrol
719
آناليز سازه اي منارهاي تاريخي آجري ايراني
720
آناليز سازه اي-سيالاتي﴿كوپلينگ﴾به روش محيط فيزيكي و ماكروي FSSOLVE
721
آناليز سرعت بحراني روتورها به روش اجزاي محدود
722
آناليز سرعت فلاتر در سيستم هاي تطبيقي هواكشسان برداشت كننده ي انرژي
723
آناليز سري هاي زماني پايدار
724
آناليز سفالومتري جهت تشخيص ناهنجاريهاي ارتودنسي
725
آناليز سكوهاي درياني تحت اثر بارگذاريهاي ناشي از امواج دريا و بررسي حساسيت نتايج به پارامترهاي بارگذاري
726
آناليز سكوي شابلوني در مراحل ساخت،انتقال و نصب
727
آناليز سه بعدي اجزاء محدود ليگامان كروشئيت قدامي (ACL)
728
آناليز سه بعدي تانسور استرين با استفاده از سريهاي زماني GPS
729
آناليز سه بعدي مواد تراكم ناپذير به روش تكرار با استفاده از المانهاي خطي
730
آناليز سه بعدي نورد تخت و عيوب محصولات نوردي
731
آناليز سونات اپوس 27 شماره 1 اثر بتهوون
732
آناليز سونات براي فلوت و پيانو در مي مينور اثر يوهان سباستين باخ
733
آناليز سونات شماره 1 برامس براي كلارينت يا ويولن آلتو
734
آناليز سونات شماره 23 در فاماژور ﴿ sonat .No. 23 In F major ﴾ يوزف هايدن
735
آناليز سونات شماره 9 ﴿ اپوس 14 شماره ي 1 ﴾ در مي ماژور Sonat. No.9 (Op. 14. No.1 ) in Emajor لودويك فان بتهوفن
736
آناليز سونات هاي شماره 19و20 ، اپوس 49 بتهوون براي پيانو
737
آناليز سيتو كسيته و القا آپوپتوز توسط فراكسيون هاي مختلف ريشه گياه SOPHORA PACHYCARPA بر روي برخي رده هاي سلولي سرطاني , analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of sophora pachycarpa root extract on cancer cell lines
738
آناليز سيستم اطلاعات راديولوژي بر اساس متدلوژي RUP و طراحي UML
739
آناليز سيستم قدرت نمونه با استفاده از تئوري سينگولار و مقايسه با روشهاي موجود methods regular with compary and theory singular using (study - case) analysis system Power
740
آناليز سيستم هاي تاخيري خطي با استفاده از توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس
741
آناليز سيستم هاي سينگولار دو بعدي با توسعه تئوري هاي مدل WAM
742
آناليز سيستمهاي سوژروايزري هايبريد با استفاده از پتري نت
743
آناليز سيستمهاي سينگولار غيرخطي با استفاده از توابع متعامد
744
آناليز سيگنال الكتروانسفالوگرام در تبليغات پس‌زمينه اي فيلم‌ها‌ي تلويزيوني در حوزه بازاريابي عصبي
745
آناليز سيگنال هاي فراصوتي ناشي از وقوع تخليه جزئي در تجهيزات فشار قوي
746
آناليز سينماتيك حدي شيب هاي ميخ كوبي شده با در نظر گرفتن سطح ايستايي آب و لايه بندي خاك
747
آناليز سينماتيكي شمعها در مقابل بارهاي تصادفي
748
آناليز سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم با دامك و پيرو
749
آناليز سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم بادامك و پيرو
750
آناليز شاسي
751
آناليز شالوده روي تكيه گاه ارتجاعي با شرايط هندسي و بارگذاري مختلف ؛ ارائه محدوده پذيرش روش هاي كلاسيك
752
آناليز شبكه سه فاز با استفاده از كامپيوتر
753
آناليز شبكه هاي تغيير شكل در مناطق زمين لغزش با استفاده از مشاهدات دو فركانسه و تك فركانسه
754
آناليز شبكه هاي تهويه معدن بوسيله ريز كامپيوتر
755
آناليز شبكه هاي لوله به وسيله ي رايانه
756
آناليز شبكه ي متابوليكي به كمك مسيرهاي پايه
757
آناليز شدت جراحات در تصادفات رخ داده بين سه وسيله نقليه
758
آناليز شكست پره ي متحرك توربين گازي از جنس سوپرآلياژ پايه آهن A-286
759
آناليز شكست ديوارهاي برشي بنايي با بازشوهاي شطرنجي تحت بار چرخه اي
760
آناليز شكست قلاب اتوماتيك SA3 واگنهاي باري ساخته شده از آلياژ ريختگي5 GS20MN
761
آناليز شكست گيربكس قيچي برش ورق
762
آناليز شكست لوله هاي انتقال از API 5L X60 و بررسي ارتباط ريزساختار و رفتار ترد شوندگي
763
آناليز شكست محور واگن باري
764
آناليز شكنندگي پل هاي بتني مورب چند قابي با مقطع جعبه اي
765
آناليز شمع هاي فراساحلي به روش عددي
766
آناليز شيب هاي مسلح شده به روش AGS با بهره گيري از روشهاي عددي
767
آناليز شيميايي اسانس گياهان مريم گلي لوله اي ،مريم گلي ارغواني ،مرزه بختياري و گل محمدي در استان فارس به روش كروماتوگرافي گازي - طيف سنجي جرمي
768
آناليز شيوه حركت ربات نرم راه رونده درخشكي
769
آناليز صد هاي تنفسي در تشخيص امراض ريوي
770
آناليز صريح توسط ANSYS/LS-DYNA
771
آناليز صفحات مثلثي در دستگاه طبيعي مساحتي (استاتيكي ، ارتعاش و ناپايداري)
772
آناليز صفر بعدي سيكل موتور جت
773
آناليز طراحي مكانيزم برگشت سريع
774
آناليز طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
775
آناليز طراحي و پياده‌سازي سخت افزاري مدلاسيون OFDM پوش ثابت با به كارگيري مدلاتورهاي MSKوGMSK
776
آناليز طراحي و شبيه سازي يك الگوريتم جهت يافتن چند جسم متحرك و رهگيري آن با استفاده از تخمين فلوي اپتيكي
777
آناليز طراحي، كارآيي،پايداري و كنترل يك هواپيماي بدون سرنشين
778
آناليز طرح باداده هاي تكراري
779
آناليز طيفي آنتن ميكرواستريپ مستطيلي
780
آناليز طيفي جزرومد در چهار ايستگاه شمال خليج فارس
781
آناليز ظرفيت و زمانبندي بخش جراحي بيمارستان با استفاده از شبيه سازي
782
آناليز عددي اثر پارامترهاي حاكم بر انتقال حرارت در جريان جت برخوردي مصنوعي
783
آناليز عددي اثر روش مدل سازي شار حرارتي آشفته در پيش بيني انتقال حرارت
784
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آشفته در يك كانال تحت فين هاي مختلف با استفاده از مدل K- E بهبود يافته ﴿RNG)
785
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري آشفته در يك كانال تحت فين هاي مختلف با استفاده از مدل K- E بهبود يافته ﴿RNG)
786
آناليز عددي انتقال حرارت در پديده جوشش استخري نانو سيالات
787
آناليز عددي انفجار ناحيه‌ برش با چال‌هاي موازي در حفاري تونل و مقايسه آن با نتايج تجربي
788
آناليز عددي باربري و رفتار زمين زير پي هاي بزرگ
789
آناليز عددي برخورد جت متلاطم نانوسيال به صفحه تخت
790
آناليز عددي پايداري ديناميكي شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده توسط تريشه موكت
791
آناليز عددي پايداري ژئوتكنيكي تونلهاي تحت فشار بدون پوشش و يا با پوشش
792
آناليز عددي پديده كاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفيوژ
793
آناليز عددي پي سازة فراساحلي جك آپ بر روي خاك رس كائولين با استفاده از نتايج آزمايش سانتريفيوژ
794
آناليز عددي پي سازة فراساحلي جكآپ بر روي خاك رس كائولين با استفاده از نتايج آزمايشسانتريفيوژ
795
آناليز عددي تكنيك خنك كاري لايه اي مبتني بر يك رديف سوراخ شكل داده شده تزريق و با زاويه مركب
796
آناليز عددي تنش تماسي در سطوح زبر و صاف
797
آناليز عددي تومور در حال پايا
798
آناليز عددي تونل هاي سطحي تحت بار استاتيكي نامتقارن
799
آناليز عددي تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچشي و شرايط خمشي - پيچشي و برشي - پيچشي و ارزيابي تئوريهاي خرپاي فضايي و خمش كج و روابط آئين نامه بتن ايران
800
آناليز عددي جريان جابجايي تركيبي آشفته در چندين هندسه ي مختلف معيار
801
آناليز عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال آشفته حول يك سيلندر مربعي
802
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدي ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي دو ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ تعيين فصل مشترك
803
آناليز عددي جهت طرح هندسه و ميزان كوش ﴿وزن مخصوص﴾ هسته سد خاكي با توجه به پديده عمل قوس
804
آناليز عددي رفتار استاتيكي و شبه ديناميكي سد هاردفيل شفارود
805
آناليز عددي رويه هاي آسفالتي (مدل رفتاري)
806
آناليز عددي سه بعدي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير هم جنس آلومينيوم ومس
807
آناليز عددي سيال در لوله هاي هم مركز با شارژ حرارتي متفاوت
808
آناليز عددي فرآيند تقطير در لوله هاي افقي
809
آناليز عددي فرآيند جوشش در جريان دو فاز حلقوي داخل لوله هاي قائم
810
آناليز عددي ماتريس سختي مجموع شمع و خاك (با استفاده از آناليز برگشتي و فصل مشترك آنها)
811
آناليز عددي نيروهاي هيدروديناميكي شناورهاي تندرو
812
آناليز عددي و تجربي صفحات موج‌دار با دامنه متغير
813
آناليز عددي1همراه با نرم افزار مطلب
814
آناليز عدم قطعيت بلوك هاي سنگي در حفاره هاي بزرگ زيرزميني با استفاده از مدل هاي عددي و تحليلي - مطالعه ي موردي بر روي يك مغار حفرشده در كشور سوئد
815
آناليز عدم قطعيت تنش برشي مرزي بدست آمده با آنتروپي هاي شانون وتيساليس
816
آناليز عدم قطعيت و آناليز ريسك در يك مخزن نفتي با استفاده از پراكسي مدل
817
آناليز عدم قطعيت و بهينه سازي روش سيلابزني بخار در يك مخزن نفت سنگين با استفاده از يك مدل‏ تحليلي (Proxy Model)
818
آناليز عملكرد SP-MF, يك پروموتر مصنوعي القا شونده توسط پاتوژن ها با استفاده از روش اگرواينجكشن در گياه توتون
819
آناليز عملكرد توربين هاي سرمايشي سرعت بالا با استفاده از شبيه سازي عددي
820
آناليز عملكرد ديناميكي سرو ولو هيدروليكي
821
آناليز عملكرد ساختمان راكتور در مقابله با حوادث احتمالي
822
آناليز عملكرد فايروال درتامين امنيت شبكه از طريق تحليل ترافيك داده ي عبوري از آن
823
آناليز عناصر سنگين با استفاده از روش XRF شبيه سازي كد MCNP
824
آناليز عوامل انساني و سازماني موثر برفرهنگ ايمني نيروگاه هسته اي بوشهر
825
آناليز غير استاندارد و كاربردهاي آن در اثبات قضيه خم ژردان و قضيه نمايش استون
826
آناليز غير خطي (Heart Rate Variability) HRV بين افراد سالم ومبتلا به آسم
827
آناليز غير خطي ديوارهاي سازه اي بلند بر اساس رابطه ممان - انحناء
828
آناليز غير خطي ستونهاي بتن آرمه تحت اثر نيروي محوري و لنگر خمشي دو محوره
829
آناليز غير خطي كمانش يك طرفه پانل هاي مركب لايه لايه بر روي فونداسيون الاستيك بدون كشش برانگيخته شده با نيروهاي مكانيكي و گرمايي
830
آناليز غير خطي كمانش يك طرفه ورق مركب لايه لايه پيزوالكتريك بر روي بيشتر الاستيك بدون كشش برانگيخته شده با نيروهاي الكتريكي، مكانيكي و گرمايي
831
آناليز غير خطي كوله خاك مسلح با ژئوسينتيك ها براي پلها
832
آناليز غير خطي و بررسي رفتار تيرهاي I شكل فولادي خميده در پلان
833
آناليز غير مخرب تركيبات مدل ليگنين و ليگنين يوركمن صنوبر )populous alba( به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي سطحي به منظور استنتاجهاي ساختاري در مورد ساختار ليگنين يوركمن
834
آناليز غير هموار و برخي از كاربردهاي آن روي خمينه هاي ريماني
835
آناليز غيرخطي اتصالات سازه اي بتن پيش ساخته
836
آناليز غيرخطي پل هاي تركه اي و طرح بهينه سطح مقطع عرشه پل
837
آناليز غيرخطي تيرهاي بتني پيش تنيده به منظور ارزيابي مقاومت برشي مقاطع و مقايسه نتايج باآيين نامه هاي معتبر
838
آناليز غيرخطي ديوارهاي خاك مسلح تحت اثر زلزله
839
آناليز غيرخطي سيگنال‌هاي RF اولتراسوند به منظور كمي‌سازي اثر اولتراسوند كانوني شده با شدت بالا
840
آناليز غيرخطي هندسي سازه هاي منشوري، تحت كوتاه شدن انتهايي ، با استفاده از روش نوار محدود
841
آناليز غيرمتمركز سازه هاي فضاكار با ميراگر مگنتورئولوژيكال
842
آناليز غيرمخرب تركيبات مدل ليگنين و ليگنين يوركمن صنوبر ﴿populous alba﴾به وسيله روش هاي اسپكتروسكوپي سطحي به منظور استنتاجهاي ساختاري در مورد ساختار ليگنين يوركمن
843
آناليز فرآيند ساخت پره كامپوزيتي شناور به روش تجربي و عددي
844
آناليز فرايند كنترل سيستم هاي موشكي با استفاده از سيستم موقعيت جهاني ﴿GPS﴾ [[جي. پي. اس.]
845
آناليز فركانس تشديد و كوپلاژ بين محفظه هاي استوانه اي بار شده عايقي با ساختار صفحه اي و كاربرد آن در طراحي و ساخت فيلترهاي ميان گذر
846
آناليز فركانسي ANALIZER FREQUENCY
847
آناليز فرم
848
آناليز فرم ، هاموني و اركستراسيون قطعه ي ني نوا اثر حسين عليزاده
849
آناليز فرم فضاي داخلي مسكوني و تاثير آن بر هيجان و فعاليت‌هاي مغزي (بهره گيري از رويكرد معماري عصب محور در واقعيت مجازي)
850
آناليز فروپاشي سازه ها به روش المانهاي مجزاي بهبود يافته ( IAEM )
851
آناليز فروريزش پوسته هاي متقارن محوري تقويت شده
852
آناليز فناوري هاي سيستم هاي فتوولتاييك و پديده ي جزيره اي شدن PV [پي. وي.] همراه با شبيه سازي به روش P & O
853
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
854
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
855
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
856
آناليز فني پارچه و محاسبات طرح
857
آناليز فني و اقتصادي پالايشگاه زيستي بر مبناي گياه كرچك و منداب
858
آناليز فني و امكان سنجي اقتصادي توليد برق از فاضلاب توسط پيل سوختي ميكروبي و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي
859
آناليز فيتوشيمي، بررسي خواص آنتي اكسيداني و تعيين سميت دانه گياه گاودانه خام و خيسانده شده در آب
860
آناليز فيلم كولونوسكوپي به منظور تشخيص فريم مشكوك به پوليپ
861
آناليز فيلوژنتيكي توالي هاي كلروپلاستي حاصل از داده هاي RNA seq در گونه هاي آويشن
862
آناليز قاب هاي دوبعدي با استفاده از اعضاء غيرمنشوري براي تيرها و ستون ها
863
آناليز قابليت اطمينان سيستم سروو الكتروهيدروليك بر اساس عدم قطعيت هاي ناشي از ساخت موجود در پارامترهاي شير سروو
864
آناليز قابليت اطمينان و محاسبه احتمال شكست صفحه فولادي سوراخدار
865
آناليز قطعات اجرايي
866
آناليز قطعات اجرايي
867
آناليز قطعات بخش عملي
868
آناليز قطعات رسيتال پيانو
869
آناليز قطعه villanesca اثر انريكو گرانادوس و آناليز قطعه maria carolina اثر آنتونيو لارو
870
آناليز قطعه ي la cathedral از Agustin barrios
871
آناليز قطه ي ايرانا اثر فوزيه مجد از منظر هارموني ، فرم و روابط تماتيك
872
آناليز قيمت و جريان نقدينگي در يك واحد قطعه سازي
873
آناليز كابلهاي باربر و پيش تنيده در سقفهاي كابلي به روش اجزاء محدود غيرخطي
874
آناليز كارآيي سيستمهاي مخابرات ديجيتال با مدولاسيون MQAM و MPSK در گذراز دو كانال غير خطي حافظه دار همراه با نويز سفيد گوسي
875
آناليز كارويژه ها و تكنيك هاي رايج در صنايع مرتبط با سنجش فشار،در خصوص سيستم هاي هيدروليكي و پنوماتيكي (نيوماتيكي)، از منظر ساختار و عملكرد
876
آناليز كارويژه هاي ساختاري و عملكرد تست هاي غير مخرب (NDT) [ان. دي. تي] ترانسديوسرهاي اولتراسونيك با ذكر چند مصداق كاربردي
877
آناليز كارويژه هاي ساختاري و عملكردي سيستم هاي SVC (جبران سازهاي ايستاي توان راكتيو) همراه با چند مصداق كاربردي و شبيه‌سازي
878
آناليز كارويژه هاي سيستم هاي كنترلي اسكادا (SCADA)، همراه با چند مصداق كاربردي آنها
879
آناليز كامپوزيت هاي پليمري بر پايه لاستيك اكريلونيتريل/بوتادين (NBR)جهت تعيين ميزان الياف آراميدي
880
آناليز كامپوزيت هاي پليمري برپايه لاستيك اكريلونيتريل / بوتادين (NBR) جهت تعيين ميزان الياف آراميدي
881
آناليز كامپيوتري اسپرم با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين بر مبناي ديناميك پويايي غيرخطي
882
آناليز كامپيوتري تنش هاي ايجادشده در اثر (اتصال كلرگي ، پوسته در مخازن تحت فشار)
883
آناليز كرنش با استفاده از داده‌هاي ژئودتيك و لرزه‌اي در برخورد قاره‌اي– قاره‌اي
884
آناليز كرنش با استفاده از روش هاي مختلف ژئودزي فضايي و مقايسه نتايج بدست آمده
885
آناليز كلگي آلتمراسونيك مولد ارتعاشات توسط نرم افزار ANSYS
886
آناليز كمانش تيرهاي مركب با تغيير ضخامت بال در مقطع عرضي
887
آناليز كمانش ديناميكي و پخش موج در نانو لوله هاي كربني دو ديواره به كمك مدل هاي ساختاري ناموضعي تير و پوسته هاي استوانه اي
888
آناليز كمانش صفحات فولادي داراي سوراخ تحت بار كششي با استفاده ازروش اجزاي محدود
889
آناليز كمانش ورقهاي مستطيلي با ضخامت پله اي ناشي از فرسايش در كشتي
890
آناليز كمي برخي فلزات سنگين در رسوبات جنگل هاي حرا منطقه خليج فارس ( قشم و خمير)
891
آناليز كنترل فرايند محصولات صنعتي با استفاده از PCS7 [پي. سي. اس. هفت] با بكارگيري كامپيوتر و سيستم هاي كنترل برنامه پذيري
892
آناليز كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر آنتونيو ويوالدي
893
آناليز كنسرتو براي گيتار و اركستر اثر آنتونيو ويوالدي
894
آناليز كنسرتو پيانو مندلسون در (G - minor)
895
آناليز كنسرتو پيانو يك بتهوون ﴿ موومان 1 ﴾
896
آناليز كننده لاجي بر روي پي سي آيبي ام
897
آناليز كوئينتت موتزارت
898
آناليز كوواريانس
899
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش پرومته
900
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل ( مطالعه موردي پروژه نوسازي مدارس)
901
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل فازي :مطالعه موردي پروژه لايروبي بندر انزلي
902
آناليز كيفي ريسك با استفاده از روش ديمتل فازي:مطالعه موردي پروژه لايروبي بندر انزلي
903
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش VIKOR ؛ مطالعه موردي پروژه بلوار جام جم مراغه
904
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش VIKOR ؛ مطالعه موردي پروژه بلوار جام جم مراغه
905
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش ويكور،مطالعه موردي پروژه راه آهن هجاما ساوا
906
آناليز كيفي ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده ازروش ويكور،مطالعه موردي پروژه راه آهن هجاما ساوا
907
آناليز كيفي مواد مخدر موسوم به كراك خياباني،ارجاعي به آزمايشگاه سم شناسي پزشكي قانوني استان خوزستان- ايران
908
آناليز كيفي نمونه موليبدنت به وشهاي 1-اكتيوواسيون با نوتررون 2-جذب اتمي 3-پيكسي براي تشخيص رنيم و موليبدن
909
آناليز كيفي و كمي فرآيند پخت تاير از نظر حرارتي ؛ فاز اول
910
آناليز گذاري پراكندگي استوانه هاي فلزي (با سطح مقطع دلخواه) با روش ممان حوزه زمان تسريع شده
911
آناليز گذراي ارتعاشي روتورهاي ترك دار به روش اجزاء محدود
912
آناليز گرمائي فلزات و آلياژها جهت بررسي مكانيسم انجماد
913
آناليز گرمايي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در حالت دو بعدي
914
آناليز گرمايي مواد
915
آناليز گروهي و مقايسه آماري براي روش هاي MRI كاركردي حالت دائم
916
آناليز گنبدهاي ايراني و تحقيق در هنر سنتي
917
آناليز گنبدهاي ايراني و تحقيق در هنر سنتي
918
آناليز گيربكس اتوماتيك
919
آناليز لرزه اي تونل هاي دوقلو در خاك هايي با قابليت روانگرايي - مطالعه موردي: متروي تبريز
920
آناليز لوت سوئيت شماره 2 اثر باخ
921
آناليز لوله هاي دريايي با دهانه آزاد تحت اثر جريان به روش عددي
922
آناليز ليپ شيتز براي قاب هاي بازيافت فاز
923
آناليز ليفت و درگ هيدروفويل مغروق بر روي يك شناور كاتاماران
924
آناليز مانور شناورهاي زيرسطحي
925
آناليز ماهواره ها و كنترل دما در آنها
926
آناليز مايكرومكانيكي مواد مركب خودترميم شونده
927
آناليز مجراي همگرا-واگرا به كمك نرم افزار ANSYS
928
آناليز محدب
929
آناليز مخازن فشاري جدار ضخيم دوار ساخته شده از مواد با خواص تابعي در يك ميدان مغنا طيسي
930
آناليز مخازن متقارن با محوري از جنس كامپوزيت توسط نرم افزار ANASYS
931
آناليز مختلط
932
آناليز مدارهاي الكتريكي توسط كامپيوتر
933
آناليز مدل ارتباطي هوش سه گانه و كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران ( برمبناي روش رگرسيون و ديماتل فازي)
934
آناليز مدهاي ارتعاشاتي
935
آناليز مطلوبيت پهنه هاي مسكوني
936
آناليز مغزه - ودلايل آسيب رسيدن به نمونه ها
937
آناليز مقاومت اضافي بعد از كمانش ديوارهاي برشي فولادي
938
آناليز مقاومتي پروانه زيردريايي مدل با نرم افزارANSYS
939
آناليز مقايسه اي برهمكنش كربنيك انيدرازII انساني با داروهاي توپيرامات وفيورزمايد با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
940
آناليز مقدماتي حركت اسب
941
آناليز مكانيزم ها و تكنيك هاي ايجاد پايداري سيستم هاي اتوپايلوت و شبيه سازي مربوطه
942
آناليز مكانيكي سيال و سازه با استفاده از نرم افزار ANAYS
943
آناليز مميزي پارامتري و ناپارامتري و كاربرد آن در شاخص توسعه انساني
944
آناليز منطقي تصاوير اسناد
945
آناليز مو با استفاده از روش بيناب نمايي فروشكست القايي ليزري و روش‌هاي طبقه‌بندي SVM وPLS-DA به منظور تفكيك افراد سالم و معتاد چكيده
946
آناليز مواد بروش اسپكتوسكوپي گاماي آني ناشي از جذب نوترونهاي حرارتي (PGNAA)
947
آناليز مواد به روش پيكسي
948
آناليز مواد به مقدار كم به روش اكتيواسيون با نوترون هاي حرارتي (A.A.N)
949
آناليز موثر سازه ها به روش مختلط با استفاده از مفاهيم تئوري گراف
950
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك و محاسبه ضريب بازگشت آن
951
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك ومحاسبه ضريب بازگشت آن
952
آناليز موجك و پديده هارپ
953
آناليز مودال بدنه كوچك شده اتوبوس C457
954
آناليز مودال پوسته هاي استوانه اي جدار نازك به كمك نرم افزار ABAQUS
955
آناليز مودال سيستم هاي خطي متغير با زمان پريوديك و كاربرد آن بر روي يك تير با جرم متحرك
956
آناليز مودال شاسي كوچك شده اتوبوس C457
957
آناليز مودال شناور تندرو كامپوزيتي و با استفاده از المان محدود
958
آناليز مودال شناور كامپوزيتي با استفاده از روش المان محدود
959
آناليز مودال عملياتي در حضور تحريك هاي هارمونيك
960
آناليز مودال غيرخطي تير كامپوزيتي تيموشنكوي چرخان با تشديد داخلي
961
آناليز مودال لوله اگزوز پژو RD جهت نصبت صحيح محل بستها
962
آناليز مودال ميل لتگ
963
آناليز مودال ميل لنگ
964
آناليز مودال هواپيماي نيروي انساني فرناس
965
آناليز مودال و بهينه سازي شاسي يك خودروي بياباني
966
آناليز مودال و شناسايي پارامترهاي ارتعاشي شفت انتقال قدرت چند تكه با اتصال منعطف
967
آناليز مودهاي موجبرهاي صليبي و Ridge مستطيلي
968
آناليز موسيقيايي لالايي هاي استان فارس و تحليل مردم شناسي آن ها
969
آناليز مولفه فاصله : يك بسط ناپارامتري از آناليز واريانس
970
آناليز مولفه مستقل و استفاده از آن براي بهبود بازشناسي گفتار فارسي
971
آناليز مولكولي اگزونهاي 1و 2و 3و 4و 9 در ژن CYP11B1 در بيماران مبتلا به هيپرپلازي مادرزادي آدرنال )CAH( در زمينه نقص آنزيم 11-B هيدروكسيلاز در منطقه خراسان , molecular analysis of CYP11B1 gene in exons 1,2,3,4 and9 in patients with congenital adrenal hyperplasia)CAH( due to 11b-hydroxylase deficiency in khorasan provinces.
972
آناليز مولكولي گياهچه هاي حاصل از انتقال ژن به جنين هاي رويشي نخل خرما از طريق بمباران ذره اي
973
آناليز مولكولي موتاسيون اگزون هاي 11 و 11 ژن CFTR در مبتلايان سيستيك فيبروزيس در استان كرمانشاه
974
آناليز موومان اول كوارتت زهي پنجم از اليوت كارتر با رويكرد به نحوه ي به كارگيري هارموني
975
آناليز ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با استفاده از تبديل موجك (WAVELET)
976
آناليز ميدان¬هاي الكترومغناطيسي در اطراف شكاف¬هاي سطحي مجاور هم در فلزات، ناشي از القاگرهاي سيمي حامل جريان متناوب با شكل دلخواه
977
آناليز ميداني (موج كامل ) ترانزيستور HEMT موج ميليمتري
978
آناليز ميكروسكوپي و ترموديناميكي ميان كنش بين كربنيك انيدراز II انساني و ساخارين
979
آناليز ناپايداري سرج در موتور جت
980
آناليز نانو ورق ها برپايه تئوري الاستيسيته غير محلي ارينگن با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
981
آناليز نرخ خرابي سيستمهاي فتوولتائيك جهت ارتقاء قابليت اطمينان آنها
982
آناليز نرخ كرنش پوسته زمين با استفاده از روش كمترين مربعات B-اسپلاين و مشاهدات GPS
983
آناليز نرم افزاري المان ها و طراحي سه بعدي جرثقيل هاي اتوماتيك ريلي محوطه اي (ASCŸRMG﴾ و شرح مكانيزم آن
984
آناليز نرمي خطوط لوله
985
آناليز نسبت دخالت مود تفاضلي در مود مشترك براي دو خط مايكرو استريپ موازي ناهمگون ووووووو
986
آناليز نسل هاي T1 و T2 لاين هاي كلزاي تراريخته براي تحمل علفكش گلايفوسيت در شرايط درون شيش هاي و گلخانهاي
987
آناليز نشت از پي وبدنه سدهاي خاكي با درنظر گرفتن توپوگرافي ساختگاه (مطالعه موردي سد گيوي)
988
آناليز نظام منطقه اي خليج فارس با رهيافت "ليبراليزم اقتصادي"
989
آناليز نظري يك سامانه ي آب شيرين كن خورشيدي تشتكي تك شيبي دو مرحله ي
990
آناليز نفت خام و فراورده هاي نفتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با روش‌هاي جديدتر GC-DHA، XRF، HPLC، ICP و FTIR
991
آناليز نقش بته جقه در پارچه قلمكار اصفهاني
992
آناليز نورد گرم به روش اجزاء محدود F.E.M
993
آناليز نوردگرم به روش اجزاء محدود FEM
994
آناليز نوع و مشخصات مدولاسيون داده هاي ديجيتال با استفاده از روش هاي پردازش رقمي سيگنال ها و تكنيك هاي هوشمند
995
آناليز نيازهاي آبي با روش سريهاي زماني به منظور برآورد بار گره اي در مدلهاي هيدروليكي سيستمهاي توزيع آب
996
آناليز نيرو و تنش در چرخ جاده و بالانگاهدارنده به كمك كامپيوتر
997
آناليز نيروهاي وارده به ناوگان ريلي در تصادفات و بررسي روش هاي بهبود نواحي ضربه گير
998
آناليز هارمونيك روي گروپوييدها
999
آناليز هارمونيك هاي شبكه قدرت با روش شبكه هاي عصبي و استفاده از آن در اندازه گيري هارمونيك ها
1000
آناليز هارمونيكي شبكه هاي قدرت در شرايط ماندگار
بازگشت