<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آناليزوشبيه سازي سيستمهاي مكانيكي با نرم افزار working model 3d
2
آناليزيك مدل رياضي براي جريان خون در دريچه هاي قلب با استفاده از معادلات stokes Navier
3
آنالیز دینامیکی دیوار آب بند بتن پلاستیک(مطالعه موردی سد ماملو)
4
آنالیز گرمایی مواد
5
آناهيد
6
آنتروپومتري سروصورت دانشجويان پزشكي گيلاني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
7
آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر
8
آنتروپي توپولوژيك توابع پيوسته
9
آنتروپي خام سيستم هاي ديناميكي
10
آنتروپي درهم تنيدگي، ابر رساناي دماي بالا و پيچيدگي از ديدگاه هولوگرافي
11
آنتروپي درهم‌تنيدگي و پيچيدگي زيرناحيه هولوگرافيك در سطوح تكين
12
آنتروپي ركورد و ماكسيمم آنتروپي با قيود Lگشتاوري
13
آنتروپي طرحهاي نمونهگيري با احتمال نابرابر
14
آنتروپي فازي
15
آنتروپي متريكي روي همسانريختي هاي روي فضاهاي متريك نافشرده
16
آنتروپي هاي اطلاع كوانتومي و چند جمله اي متعامد
17
آنتروپي و احتمال فازي
18
آنتن تله متري و فرمان ماهواره كوچك
19
آنتن دي پل استوانه اي
20
آنتن گردان
21
آنتن گردان ماهواره اي
22
آنتن ها در شبكه هاي بيسيم
23
آنتن هاي آرايه فازي
24
آنتن هوشمند تلويزيون
25
آنتن‌هاي نور رسانا براي توليد تابش ترا هرتز
26
آنتنهاي فرستنده فركانس بالا (HF)
27
آنتولوژي كوارتت زهي در آثار آهنگسازان ايراني
28
آنتون چخوف وباغ آلبالو
29
آنتونيوني - دي پالما، تحليل تدويني بلوآپ - بلواوت
30
آنتي بيوتيكهاي ضد قارچي
31
آنتي ژن اختصاصي پروستات PSA ( مقايسه سطوح PSA سرم قبل و بعد از انزال در 21 مرد و قبل وبعد از يكبار كاتتريزاسيون در 39 مرد مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش ارولوژي
32
آنتي گون
33
آنتي‌پروسكايت X3OBr (X=Na,K)، با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل
34
آنتيوس در كراتوس
35
آنچه كه بايد يك مادر و مربي كودك عقب مانده ذهني بداند
36
آنچه يك انماتور باد بداند
37
آنچه يك انيماتور بايد بداند، ترجمه كتاب : kit survival Animators نوشته ريچارد ويليامز
38
آندايز رنگي به روش غوطه وري و تاثير پارامترهاي موثر بر آن
39
آندايزينگ آلياژ AZ31 و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده در محيط هاي مختلف
40
آندايزينگ آلياژ پايه منيزيم سازگار با محيط بدن و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده
41
آندايزينگ پالسي براي ايجاد لايه‌ي آندي رنگي روي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304
42
آندايزينگ تيتانيم براي زدودن آلاينده هاي آلي موجود در آب
43
آندايزينگ سخت آلومينيوم
44
آندايزينگ سخت آلومينيوم و آلياژهاي آن در دماي محيط و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
45
آندايزينگ سخت آلياژ آلومينيوم 1100 در دماي محيط
46
آندايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
47
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيوم به روش الكتروليتي
48
آنزلم كيفر و پست مدرنيسم
49
آنزيم ها و شيوه ي استخراج آنها
50
آنزيم هاي ميكروبي وكاربردهاي آنها در صنايع مختلف
51
آنژيوگرافي كليه با سيستم MRI
52
آنسوي آئينه ، كاريكاتور و مفاهيم بصري
53
آنفاكتوس روده يا مزانتر
54
آنونس
55
آهار
56
آهار در نساجي
57
آهار در نساجي و بازيابي آن از پساب ها
58
آهارگيري نشاسته از پارچه ي پنبه اي با استفاده از پلاسماي اتمسفري و ازون
59
آهنگ جمله انگليسي مولفين آرمسترانگ- وارد
60
آهنگسازي براساس دو قطعه موسيقي محلي ( ليلي ماري - كوشتي مقام )
61
آهنگسازي در موسيقيِ ايراني براي كودكان براساس آثار اُرف و بارتُك : نمونه هاي موردي " چهل قطعه براي پيانو " و " براي كودكان "
62
آهنگسازي موسيقي كودك
63
آوا نگاري تحليلي سه تار نوازي ارسلان درگاهي
64
آوالياني
65
آوانگاري آلبوم نوروز اثر عطاء جنگوك
66
آوانگاري آواز بيات اصفهان رضاقلي ميرزا ظلي ، آناليز و كد كذاري تحرير در آواز ايشان
67
آوانگاري آوازهاي منتشر شده ي اقبال آذر
68
آوانگاري پاره هايي از رديف ميرزاعبدالله به شيوه استاد پرويز مشكاتيان ، به روايت آقاي محمد علائي
69
آوانگاري ترانه هاي تخت حوضي
70
آوانگاري تعدادي از قطعات ضربي استاد حسن كسايي
71
آوانگاري چند آواز از قمرالملوك وزيري
72
آوانگاري دستگاه همايون از رديف « كريم صالح عظيمي » و تطبيق آن با رديف « عبدالله دوامي » ( از لحاظ ادوات تحرير و تلفيق شعر و موسيقي )
73
آوانگاري ده قطعه ي درويش خان براي كمانچه
74
آوانگاري سيزده تصنيف قمر براي ساز تار
75
آوانگاري كلي و تفصيلي خودكار گفتار خوانداري رسمي زبان فارسي، مبتني بر روش بازشناسي آوا
76
آوانگاري گاگريوه هاي بختياري
77
آوانگاري مجموعه مير نوروز ﴿ موسيقي لرستان ﴾
78
آوانگاري مقام هاي دف موسيقي خانقاهي كردستان
79
آوانگاري موسيقي تك صدايي
80
آوانگاري نه قطعه از آثار كيهان كلهر براي كمانچه
81
آوانگاري نه قطعه از اثار كيهان كلهر براي كمانچه
82
آوانگاري و آناليز ده قطعه از آثار استاد حسن كسائي
83
آوانگاري و بررسي آواهاي قمرالملوك وزيري در دستگاه سه گاه
84
آوانگاري و بررسي تطبيقي اجراي ساز كمانچه در دستگاههاي سه گاه و چهارگاه توسط باقرخان ، حسين خان اسماعيل زاده و اصغر بهاري
85
آوانگاري و تجربه و تحليل پنج قطعه از آثار استاد حسن كسايي
86
آوانگاري و تجزيه تحليل دستگاه شور رديف مكتب اصفهان به روايت عباس كاظمي
87
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز اصفهان از استاد بهاري
88
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز محمدرضا شجريان در آلبوم « همايون مثنوي »
89
آوانگاري و تجزيه و تحليل پنج ترانه عاميانه شيرازي
90
آوانگاري و تجزيه و تحليل سه قطعه از استاد محمدرضا لطفي در دستگاه سه گاه
91
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعات بداهه نوازي اصفهان از دو آلبوم « بارانه » و « شورم را » اثر پشنگ كامكار
92
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعاتي از آلبوم ناشكيبا اثر اردشير كامكار
93
آوانگاري و تجزيه و تحليل لاوك سيوه خان
94
آوانگاري و تجزيه و تحليل مقامهاي مجلسي تنبور به روايت علي اكبر مرادي
95
آوانگاري و تجزيه و تحليل يكي از تكنوازيهاي استاد كسايي در آواز بيات اصفهان
96
آوانگاري و تحليل بداهه نوازي هاي آوازي علي اصغر بهاري
97
آوانگاري وتجزيه وتحليل ده آواز اديب خوانساري
98
آوانگاري يازده قطعه از استاد حسن كسايي
99
آوانويسي و تجزيه و تحليل ده قطعه در دستگاه شور از استاد جليل شهناز
100
آوانويسي و مرزبندي زماني پايگاه هاي داده گفتار فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركف
101
آواها و القاها در شعر خاقاني
102
آويزه ها در تزئينات داخلي
103
آي سي - تستر شماره (1) IC- TESTER
104
آيا اضطراب در ميزان يادگيري دانش آموزان در مدرسه تيزهوشان ومدارس عادي تاثير دارد؟
105
آيا برواقعيت پيروز تواني شد؟
106
آيا بين كودكان درون گرا وبرون گرا از نظز ويژگيهاي شخصيتي اختلاف معني داري وجود دارد؟
107
آيا پول در ايران يك پديده خنثي است؟
108
آيا تشويق دانش آموزان مي تواند يادگيري آنان را افزايش دهد؟
109
آيا تغـييرپذيري (نزديك‌به‌دور در مقابل دور‌به‌نزديك) تمـرين روي يادگيري حركتي ضـمني يك تكلـيف پرتابي در كودكان اثرگذار است؟
110
آيا تلويزيون بعنوان يك وسيله ارتباط جمعي مي تواند پركننده اوقات فراغت باشد از ديدگاه دانشچويان پيام نور بهشهر
111
آيا زايمان طبيعي با اپي زيوتومي احتياج به آنتي بيوتيك دارد( بررسي به مدت 6 ماه )
112
آيا سبك مديريت سازمانهاي آموزشي بر كارايي مديران اثر گذار است
113
آيا شهرت حجت است يا خير؟
114
آيا كد پستي قابليت لازم را براي شناسايي اماكن در تمام سازمانها دارد
115
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
116
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
117
آيا معلمين مي توانند بصورت يك مامن خاص در زمينه هاي علمي و رفتاري دانش آموزان موثر واقع شوند؟
118
آيا می توان به آمارگيری اينترنتی اعتماد کرد؟
119
آيا هنر( موسيقي ) انقلابي انقلاب بنيادي درهنر (موسيقي ) يا انقلاب بنيادي در هنر (موسيقي ) هنر (موسيقي ) انقلابي
120
آيات الاحكام طهارت ويژه بانوان
121
آيات معاد در نهج البلاغه
122
آيات وحدت بخش قرآني درنظرگاه مفسران شيعه و سني در جهت وحدت مذاهب اسلامي و بهبود وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي در افغانستان
123
آيروديناميك
124
آيروديناميك پره توربين باد با الهام از بال پرنده دريايي
125
آيروديناميك تجربي قطار
126
آيروديناميك ساختمانها
127
آيروديناميك موشك
128
آيروديناميک پرندگان و کاربرد آن درمسائل مهندسي
129
آيروني و جايگاه آن در شاهنامه فردوسي
130
آيسي ئي
131
آيفون تصويري با استفاده از ميكرو كنترلر
132
آيكونوگرافي نگاره¬هاي بزم دو دلداده(مورد پژوهي: چهار نگاره از مكتب تبريز و شيراز در دوره صفوي)
133
آينده ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران
134
آينده بازار برق ايران، پيش‌بيني تقاضا؛ رويكرد توسعه پايدار
135
آينده پژوهشي كارآفريني زنان: با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني دربرنامه ريزي سناريو
136
آينده پژوهي بر مبناي تكنيك هاي تصميم گيري
137
آينده پژوهي تأثير متقابل روندهاي جهاني و سياست بين الملل برمناقشات خاورميانه و تأثير آن بر رقابت هاي ايران و آمريكا تا 2025
138
آينده پژوهي تروريسم مذهبي و تأثيرآن بر امنيت نظام بين¬الملل در دهه آينده (2028-2018)
139
آينده پژوهي تقابل ايران و اسرائيل تا سال 2030
140
آينده پژوهي جايگاه ايران و عربستان در چرخه قدرت منطقه اي خاورميانه براساس مدل پيتر شوارتز
141
آينده پژوهي حوزه هوافضا: مطالعه تطبيقي چند كشور
142
آينده پژوهي در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي منطقه چابهار)
143
آينده پژوهي در مثنوي مولوي
144
آينده پژوهي درباره نحوه توليد و عرضه انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران
145
آينده پژوهي درباره نحوه توليد و عرضه انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران
146
آينده پژوهي راهبرد سياست خارجي ايران در دوره بعد از حسن روحاني بر اساس مدل روند پژوهي
147
آينده پژوهي رهيافت روستاي خلاق در ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
148
آينده پژوهي صنعت مد و پوشاك ايران: بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه
149
آينده پژوهي فقهي﴿ آينده پژوهي و فقه﴾
150
آينده پژوهي فناوري نرم افزار: مطالعه موردي نرم افزارهاي حسابداري در ايران
151
آينده پژوهي قلمرو مهندسي باد در علم فيزيك ساختمان: كاربرد متن كاوي، شبكه هاي عصبي مصنوعي و تحليل مورفولوژيك
152
آينده پژوهي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند آموزش توسط اعضاي هيات علمي در دانشگاه اصفهان در افق 1404
153
آينده پژوهي مناسبات هيدروپليتيك ايران و عراق )مطالعه موردي:رودخانه هاي مرزي(
154
آينده پژوهي نساجي، تركيب مد و تكنولوژي پوشاك زنانه
155
آينده پژوهي، بررسي و تحليل تكنولوژي سيكلت¬هاي الكتريكي و هيبريدي تا سال 2025
156
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي به عنوان توليدات فرهنگي
157
آينده جهان از ديدگاه اسلام (قرآن - نهج البلاغه ) و مسيحيت
158
آينده روابط ايران و اتحاديه عرب با محوريت عربستان
159
آينده شغلي سربازان و نقش آنها در بازسازي و توسعه كشور
160
آينده كار و راهبردهايي براي توسعه منابع انساني در ايران
161
آينده نگاري صنعت بانك داري در افق 10 ساله
162
آينده نگاري صنعت بانكداري ايران با تأكيد بر نقش فناوري هاي مالي نوظهور در افق 4141
163
آينده نگاري فناوري حوزه چاپ در صنعت سراميك با استفاده از رويكرد ره نگاشت فناوري
164
آينده نگاري فناوري هاي همگرا در نظام اداري ايران
165
آينده نگري ژانر وحشت در سينماي ايران
166
آينده نگري و طراحي مدل مناسب براي تعيين اولويت هاي علم و فناوري ايران؛ مطالعه موردي فناوري نانو
167
آينده‌ پژوهي توليدات علمي در قلمرو نوآوريِ باز با كاربرد متن‌ كاوي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
168
آينده‌پژوهي پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي در سطح محلي با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني در برنامه‌ريزي سناريو
169
آينده‌پژوهي تأثير بحران سوريه بر امنيت ملي رژيم صهيونيستي
170
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
171
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
172
آينده‌پژوهي توسعه خدمات مترو در برخي از كشورهاي منتخب پيشرفته: درسي براي ايران
173
آينده‌پژوهي روابط ايران و تركيه تا سال 2023
174
آينده‌پژوهي و تحليل سناريوهاي احياي بافت‌هاي تاريخي شهري (نمونه موردي : بيرجند)
175
آينده‌نگاري تبعات اجتماعي مهاجرت به استان مازندران تا افق 1415
176
آينده‌نگاري توسعه اقتصاد اشتراكي با استفاده از تلفيق رويكرد تحليل لايه‌اي علّي و ترسيم چشم‌انداز؛ مطالعه‌اي در حوزه واحدهاي كسب‌وكار كشاورزي شهري
177
آينده‌نگاري صنعت مسكن ايران با بهره‌گيري از فنون شناختي
178
آينده‌نگاري مبتني بر تلفيق روش‌هاي سناريونويسي و تصميم‌گيري چندمعياره:افق 10 ساله شركت خدمات دريايي و بندري سينا
179
آينه ها
180
آيه ي «دابَّةً مِنَ الأرض» در تفاسير فريقين
181
آيين پيرشاليار و تاثير آن در فرهنگ و ادب اورامان
182
آيين دادرسي در اختلافات كارگر وكارفرا
183
آيين دلبري در سه منظومه غنايي نظامي گنجوي (خسرو و شيرين،ليلي و مجنون،هفت پيكر)
184
آيين زرتشت در ايران
185
آيين سوگواري ومراثي در فرهنگ عاميانه قوم لر
186
آيين شهرياري در دوره ي ساساني بر مبناي روايات ملي
187
آيين شهرياري در هفت پيكر و اسكندر نامه ي نظامي گنجوي
188
آيين فتوت
189
آيين گذار در روستاي كهرويه
190
آيين ها و باورهاي ديني عصر ساساني بر مبناي شاهنامه فردوسي
191
آيين ها و سنت ها در تاريخ بيهقي
192
آيين هاي نوروزي در دوره ناصرالدين شاه قاجار
193
آيين و اسطوره در فرش
194
آیا بین مسئولیت اجتماعی دختران مدارس راهنمائی غیرانتفاعی و دختران مدارس راهنمائی دولتی اختلاف وجود دارد؟
195
آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی دختران مدارس راهنمائی غیرانتفاعی و دختران مدارس راهنمائی دولتی اختلاف وجود ارد؟
196
آیین ها و رسوم ایرانی در شعر فارسی قرن ششم (با تکیه بر امیر معزی ،فلکی شروانی ،انوری ابیوردی)
بازگشت