<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : ا تا : اثر پرايمينگ بذر با غلظت هاي مختلف سيليكون بر برخي خصوصيات ....
از : اثر پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه بذرهاي زوال يافته گل.... تا : اثر عوامل مختلف تنش زا ﴿عوامل شيميايي و فيزيكي﴾ روي رشد ، ت....
از : اثر عوامل مختلف در عملكرد يك بيوراكتور دوفازي در حذف آلايند.... تا : اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني وآنزيم هاي كبد....
از : اثرات نرخ بارگذاري، اصطكاك و اندازه بر نرخ رهايي انرژي كرنش.... تا : اخلاق اقتصادي با تاكيد بر رابطه فرد و دنيا از ديدگاه قرآن
از : اخلاق اگزيستانسياليسم بررسي ونقد ديدگاههاي اخلاقي سارتر تا : ارائه روشي براي شناسايي الگوريتم‏هاي رمزگذاري در فشرده‏سازه....
از : ارائه روشي براي شناسايي چهره چندديدي با استفاده از شبكه هاي.... تا : ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر پياده‌سازي سيستم مديريت دانش با....
از : ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر ماندگاري اعضاي هيئت علمي دانشگا.... تا : ارائه يك ساز و كار حفاظتي در هسته لينوكس جهت مقابله با ناهن....
از : ارائه يك سازوكار بيش‌­فعالانه مقياس‌­پذيري خودكار در محيط‌­.... تا : ارتباط بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت تامين سبز در در....
از : ارتباط بين مسئوليت اجتماعي شركتها،عملكرد و قيمت سهام شركت ه.... تا : ارزيابي اثرات اجتماعي طرح هاي توسعه در بافت هاي تاريخي (نمو....
از : ارزيابي اثرات اجتماعي طرح هاي ساماندهي در بافت تاريخي (نمون.... تا : ارزيابي تازگي آب پرتقال پاستوريزه شده با روش طيف‌سنجي مرئي ....
از : ارزيابي تازگي ماهي قزل آلا با استفاده از نانو ذرات سيليكاي .... تا : ارزيابي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گيوي
از : ارزيابي زمين شيمي زيست محيطي خاكها و رسوبات سطحي منطقه باشت.... تا : ارزيابي قابليت هاي اكوتوريسم منطقه ي مركزي استان اصفهان با ....
از : ارزيابي قابليت هاي بازسازي مجازي در مرمت اشياء موزه اي تا : ارزيابي و بررسي پديده واگرايي در خاك هاي ريزدانه با استفاده....
از : ارزيابي و بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات گردشگري و رضايت گردش.... تا : استخراج مواد موثره گياهان دارويي و صنعتي
از : استخراج مواد هيدروكربني سنگين از نفت خام با روش فوق بحراني .... تا : استفاده از شبيه سازي مولكولي جهت تحليل سيستم هاي دارورساني
از : استفاده از شبيه‏سازي خطوط جريان و يك مدل پراكسي در يك مخزن .... تا : اصلاح شيميايي سطح غشا تجاري مركب فيلم نازك پلي آميد اسمز مع....
از : اصلاح شيميايي كيتوسان به منظور تهيه نانوالياف به روش برق ري.... تا : اكراه در قتل
از : اكراه در قتل از منظر روايات تا : امكان سنجي استفاده از يك واحد توليد همزمان برق و حرارت در ي....
از : امكان سنجي استفاده همزمان چيلر و ايرواشر جهت تهويه مطبوع سا.... تا : انتخاب موتور براي يك موشك و تعيين تاثيرات آيروديناميكي آن
از : انتخاب موتور و گيربكس براي ميني بوس ايويكو و بررسي مقاومت گ.... تا : اندازه گيري ميزان رضايت شغلي دبيران زن در رشته علوم انساني ....
از : اندازه گيري ميزان سايش سنگ ها با استفاده از لس آنجلس و لاوا.... تا : ايجاد پوشش پلاسماي الكتروليتي بر روي آلومينيوم با تغيير رژي....
از : ايجاد پوشش پليمري فوق آبگريز بر روي فولاد ساده كربني به كمك.... تا : ايهاب و ابرمرد:بررسي ابعاد نيچه اي قهرمان ملويلي
بازگشت