<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثر پتاسيم و روي بر رشد و برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك گوجه فرنگي تحت شرايط خشكي و شوري
2
اثر پتانسيل اكسيداسيون و احياء بر رفتار فلزات سنگين در رسوبات خور موسي
3
اثر پتانسيل هسته اي برشكاف سه گانه
4
اثر پخش عرضي جريان الياف مولتي فيلامنت بر خواص نخ هاي مغزي دار رينگ
5
اثر پديده توالي لرزه‌اي بر قابهاي فولادي مهاربندي
6
اثر پديده جهاني شدن بر صنعت بانكداري ايران از ديدگاه كارشناسان امور بانكي
7
اثر پديده شيشه اي شدن بر ساختار و عملكرد غشاهاي سلولزي با كاربرد در جداسازي امولسيون آب-روغن و مدلسازي توسط برنامه نويسي ژنتيك
8
اثر پديده‌ي جداشدگي فازي بر رشد ترك در مواد ذخيره انرژي
9
اثر پذيرش تكنولوژي موبايل هوشمند بر واكنش نسبت به تبليغات موبايلي
10
اثر پذيري اخوان ثالث از اوستا
11
اثر پذيري رهي معيري از سعدي شيرازي در غزل
12
اثر پرايم بذر ورژيم هاي آبياري بر شاخص هاي رشد واجزاي عملكرد سورگوم شيرين (Sorghum bicolor l.)
13
اثر پرايمينگ بذر با غلظت هاي مختلف سيليكون بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و افزايش مقاومت به تنش شوري در نخود زراعي (Cicer arietinum L.)
14
اثر پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه بذرهاي زوال يافته گلرنگ
15
اثر پرتو الكتروني بر خواص حرارتي و مكانيكي نانوكامپوزيت پلي اتيلن با دانسيته كم(LDPE)/اتيلن وينيل استات (EVA) /نانو رس اصلاح شده
16
اثر پرتو تابي UV-C و پوشش هاي خوراكي بر كيفيت و عمر انبارداري پسته تازه ارقام اوحدي و اكبري
17
اثر پرتوتايي الكترون بر تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام كنجاله هاي سويا و كلزا و عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين
18
اثر پرتودهي الكتروني بر روي ريزساختار و خواص رئولوژيكي آلياژ PVC/ENR تقويت شده با نانو خاك رس و نانو فيلر TiO2
19
اثر پرتودهي ليزر سوئيچ Q ياگ در خواص شيمي‌فيزيكي كاني‌ها
20
اثر پرستيژ، تمايز، تجربه و منافع برند بر شناسايي برند از طرف مصرف كننده ي واحد فعال در صنعت چرم از طريق جذابيت برند
21
اثر پرستيژ، تمايز، تجربه و منافع برند بر شناسايي برند از طرف مصرف كننده ي واحد فعال در صنعت چرم از طريق جذابيت برند
22
اثر پركاري تيروئيدالقا شده بالووتيروكسين برروي هورمونهاي LH,FSH وتستوسترون وعناصركلسيم ،منيزيم ،مس ،روي درسرم موش صحرايي سفيد
23
اثر پركننده بر عملكرد پوشش آبپايه ضد حريق آماس كننده
24
اثر پره هاي محدود شده بين دو صفحه دما ثابت قائم بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از سطوح
25
اثر پره هاي محدودشده بين دو صفحه افقي دما بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از سطوح
26
اثر پره هاي مستغرق بر روي آبشستگي گروه پايه
27
اثر پره هاي هادي مستغرق بر عملكرد سر ريزهاي چند وجهي مثلثي
28
اثر پروبيوتيك بر يادگيري احترازي غير فعال، حافظه فضايي و بيان ژن‌هاي APP و BDNF در هيپوكمپ رت‌هاي مدل آلزايمر
29
اثر پروبيوتيك، پري بيوتيك و سينبيوتيك بر عملكرد، پاسخ هاي سيستم ايمني، جمعيت ميكروبي و اسيدهاي چرب كوتاه زنجير سكوم جوجه هاي گوشتي
30
اثر پروبيوتيك،پربيوتيك و تركيب آنها بر عملكرد رشد، مورفولوژي و فلور باكتريابي روده در ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oneorhynchus mykiss)
31
اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رت هاي هيپر كلسترولمي
32
اثر پروتئين هاي آب پنير اصلاح شده با استفاده از فرايند حرارتي و تنظيم PH بر ويژگي هاي فيزيكي و پايداري خامه قنادي كم چرب
33
اثر پروتون‌دار شدن بر ساختار هندسي، ساختارهاي الكتروني و سازوكار آسايش غيرتابشي سروتونين
34
اثر پروژسترون بر بلوغ آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از موش هايي با تخمدانهاي پلي كيستيك
35
اثر پروهگزاديون كلسيم ﴿ProCa﴾ و پاكلوبوترازول﴿PBZ﴾ بر كنترل رشد رويشي و توليد رونده در دو رقم توت فرنگي ﴿كردستان و گاويتا﴾
36
اثر پس لرزه ها در زلزله هاي متوالي بر فاكتور انرژي با رويكرد تقاضاي شكل پذيري
37
اثر پس ماند روغن كشي و پيوگليتازون بر كاهش تنش اكسيداتيو و بهبود عملكرد توليد مثلي گاوهاي شيري
38
اثر پساب و لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل ايران روي برخي خصوصيات شيميايي و فيزيكي خاك تحت شرايط مزرعه اي
39
اثر پسماند مالت بر بازده رشد و سيستم ايمني بره هاي پرواري
40
اثر پلاسماي سد دي الكتريك بر ايزوله ي پروتئين سويا و كمپلكس حاصل از آن با كربوكسي متيل سلولز
41
اثر پلاسماي سمينال انسان بر هيستو مورفولوژي تخمدان پلي كيستيك در موش
42
اثر پلي آنيلين و پلي پيرول بصورت مخلوط با پلي پروپيلن بر كاهش مقاومت الكتريكي
43
اثر پلي ساكاريدهاي غيرنشاسته اي جو بر قابليت هضم پروتئن ، اسيدهاي آمينه ، انرژي زايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي
44
اثر پلي مورفيسم ژن بتالاكتوگلو بولين بر صفات توليدي در گاو هاي هلشتاين
45
اثر پليمر سوپر آب 200 A و دو نوع زئو ليت فيروزكوه و سمنان بر شاخص هاي رشد و نياز آبي دو گونه گياهي فضاي سبز اصفهان
46
اثر پليمر لوكوبيت برخصوصيات قير و مخلوطهاي آسفالتي
47
اثر پليمرهاي هادي در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
48
اثر پليمريزاسيون پيش پليمر يورتان در هندسه محدود با سطوح فعال بر نانورئولوژي حالت جامد لايه مرزي
49
اثر پنتوكسي فيلين بر فرا رشد نوريتي القاءشده با استوروسپورين در رده PC12 سلولي
50
اثر پوترسين بر تحمل گياه هميشه بهار‌ (.Calendula officinalis L) به تعدادي از علف‌كش‌هاي بازدارنده فتوسنتز
51
اثر پوترسين واسپرميدين برخسارت ناشي از تنش دماي بالا در گياه توت فرنگي
52
اثر پودر اسپيرولينا (Spirulina platensis) بر كارايي رشد، پارامترهاي خوني، تركيب لاشه و بقا در ماهي ماكرو(Labidochromis Caeruleus)
53
اثر پوسته هاي اكسيدي، لجن كنورتور و سرباره كارخانجات ذوب آهن و فولاد اصفهان بر رشد و عملكرد ذرت در يك خاك آهكي
54
اثر پوشش دهي ذرات SI2N4 توسط SIO2 بر رفتار سينترينگ محيط اكسيدي
55
اثر پوشش سديم آلژينات حاوي عصاره كهورك و نانوكوركومين بر افزايش مدت زمان ماندگاري فيله ماهي قزل آلاي تازه و منجمد
56
اثر پوشش قلع بر قابليت ترشوندگي كامپوزيت آلومينيوم - آهن توليد شده به روش فومي
57
اثر پوشش گياهي كف و شكل بستر مقعر بر ساختار جريان
58
اثر پول و عرضه نيروي كار بر تورم و بيكاري
59
اثر پيپرازين بر روي انگلهاي امعاء
60
اثر پيچش در استحكام سازه اي كشتي هاي كانتينربر و كشتي هاي با عرشه هاي باز
61
اثر پيچش در ديوارهاي برشي ساختمانهاي بلند
62
اثر پيچيدگي برند بر تبليغات دهان به دهان از طريق متغيرهاي ميانجي رضايت،شناسايي و تعهد ميان ساكنين و گردشگران
63
اثر پيزوفن بركارايي يخچال ترموالكتريك
64
اثر پيش تخمير و سرعت انجماد بر كيفيت خمير سنگك منجمد
65
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك در كاهش اثرات مضر كادميوم در گياه گوجه فرنگي ) Lycopersicon esculentum L.(
66
اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيدو آبسيزسك اسيد برجوانه زني ورشد كنجد
67
اثر پيش تيمارهاي حرارتي و استفاده از چند هيدروكلوئيد بر ميزان جذب روغن در دونات
68
اثر پيش تيمارهاي ميدان الكتريكي پالسي، فراصوت و آنزيم بري با آب داغ بر سينتيك خشك شدن وكيفيت قارچ دكمه‌اي خشك شده با روش الكتروهيدروديناميك و همرفت هواي داغ
69
اثر پيش داروي كلونيدين خوراكي بر ميزان نياز به پروپوفول نگهدارنده بيهوشي در جراحي هاي انتخابي فيكساسيون باز ساق ( كارآزمايي باليني دوسوكور با دارونما-(RCT
70
اثر پيش سازماندهنده پيشرفته بر درك مطلب با استفاده از تاكيد بر مفاهيم اصلي بر روي يادگيران ايراني زبان خارجي در محيط نرم افزار مبتني بر CALL، Moodle , The Effect of Enhanced Advance Organizers through Key Concept Emphasis on Reading Comprehension of Iranian EFL Students Using CALL-Based Software Moodle
71
اثر پيش سرد كردن و زمان نگهداري بر كيفيت خمير سنگك: اندازه گيري و مدلسازي
72
اثر پيش سرمايش بر شاخص عملكرد بي هوازي مردان فوتساليست
73
اثر پيش فرآوري قليايي بر مشخصات ساختاري تركيبات ليگنوسلولزي مؤثر در هيدروليز آنزيمي
74
اثر پيش كرنش، درجه حرارت و زمان پيري بر خواص آلياژ آلومينيوم 5052
75
اثر پيش گرمايش بر تنش هاي پسماند و تغيير شكلهاي ناشي از جوشكاري
76
اثر پيش‌ تيمار فراصوت بر كيفيت ورقه‌هاي گوجه‌فرنگي خشك‌شده با هواي داغ
77
اثر پيشگيري و درماني عصاره بادرنجبويه بر ديابت در رت
78
اثر پيوند جفت در بيماري رتينيت پيگمانتر
79
اثر تأخير زماني در كنترل سازه¬ها با روش تخصيص قطب¬ها
80
اثر تاب بر روي استحكام نخ (مخلوط پشم ـ پلي استر) رينگ اثر تعداد پاساژهاي گيل باكس (چند لاكني ) بر روي خواص مكانيكي و ظاهري نخ
81
اثر تاب بر روي استحكام نخ (مخلوط پنبه ـ پلي استر) رينگ
82
اثر تاب بر ساختار و خواص نخ هيبريدي حاصل از الكتروريسي نانو الياف پلي (لاكتيك اسيد) - پلي (وينيل الكل) با امكان استفاده به عنوان نخ بخيه
83
اثر تاب نخ در خواص پارچه هاي دو رو سيلندر حلقوي پودي
84
اثر تاب نخ و درصد مخلوط الياف بر روي خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي
85
اثر تابش پرتو الكتروني Mev 10 و تاثير افزودن كربن سياه بر بعضي خواص فيزيكي پلي اتيلن
86
اثر تابش دهي گاما بر خواص نوري و حفاظ تابشي pbO:CeB:Bix
87
اثر تابش دهي گاما بر خواص نوري و حفاظتي عنصر خاكي نادر Rare earth-B2O3-PbO
88
اثر تابش فرابنفش بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و مقاومت به تنش خشكي گياه اطلسي (Petunia hybrida)
89
اثر تابش فراصوت بر اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي توسط كاتاليزور هاي ناهمگن پورفيريني فلزدار و بررسي اثر تابش فراصوت بر سنتز ايميدازولين ها و اكسازولين ها
90
اثر تابش گاما بر خواص اپتيكي و بررسي ضرايب جذب جرمي شيشه ي سربي B2O3-PbO-Sm2O3
91
اثر تابع موج مزون روي تابع تركش
92
اثر تاخير زماني بر همگام سازي مدل كوراموتو در شبكه ي جهان كوچك
93
اثر تاريخ اولين آبياري و كوددهي بر عملكرد زعفران در شهرستان خواف
94
اثر تاريخ كاشت بر برخي خصوصيات كمي و كيفي دو رقم كتان روغني (Linum usitatissimum L.)
95
اثر تاريخ كاشت بر شاخص هاي رشد ارقام گلرنگ carthamus tinctirius L در رفسنجان
96
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ، كيفيت و فيزيولوژي پر شدن دانه ژنوتيپ هاي گلرنگ
97
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه و كنترل خسارت كرم ذرت در اصفهان
98
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سويا در اصفهان
99
اثر تاريخ كاشت و حاصلخيزي خاك بر عملكرد و اجزاي عملكرد خارمريم
100
اثر تاريخ كاشت و ميزان كود ازته بر ماده موثره ، محصول و اجزاي محصول گاوزبان اروپايي ﴿ Borago Officinalis﴾ درشرايط همدان
101
اثر تاريخ كشت و تراكم بوته بر عملكرد بلال و ذرت علوفه اي
102
اثر تبادل كواركي و تابع بينايي روي تابع ساختار هليوم ـ سه و ترتيتوم قطبيده
103
اثر تبديل قرق بر شاخص هاي كيفيت خاك در منطقه سد حنا، شهرستان سميرم
104
اثر تبليغات اينترنتي شخصي‌سازي‌شده بر پاسخ دروني كاربران و تمايل به كليك بر روي تبليغات با نقش تعديل‌كننده اعتماد كاربران
105
اثر تبليغات بر خريد
106
اثر تبليغات و پيشبرد فروش بر رفتار خريد مصرف كننده از طريق ارزش ويژه برند
107
اثر تبليغات و صرفه‌هاي مقياس بر ميزان تمركز در صنعت خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي ايران
108
اثر تبليغات ويروسي بر رفتار كاربران شبكه اجتماعي تلگرام (مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهر ايران)
109
اثر تثبيت حرارتي بر روي پارچه پنبه - پلي استر قبل از رنگرزي و بعد از رنگرزي
110
اثر تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خدمات فني مهندسي
111
اثر تجارت توريسم بر كيفيت محيط زيست
112
اثر تجديد ارائه صورتهاي مالي بر ارزش واحدهاي تجاري
113
اثر تجويز بلند مدت متامفتامين بر شاخصهاي استريولوژيك مخچه موش سوري نر
114
اثر تحرك آگاهانه بر عملكرد الگوريتم‌هاي كشينگ محتوا محور در شبكه‌هاي نسل پنجم
115
اثر تحريم اقتصادي بر ارزش افزوده بخش¬هاي كشاورزي و صنايع و معادن و توليد ناخالص داخلي با استفاده از مدل VAR
116
اثر تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده و اتحاديه اروپا بر جريان تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري آن: كاربرد مدل جاذبه
117
اثر تحريم هاي يك جانبه آمريكا بر اقتصاد بازرگاني ايالت متحده و بازارهاي جهاني
118
اثر تحصيلات بر افزايش سن ازدواج دانشجويان پيام نور گنبد
119
اثر تخريب اراضي بر زيستگاه خرس قهوه اي در استان كردستان با استفاده از سنجش از دور و مدل هاي پراكنش گونه اي
120
اثر تخريب جنگل بر تنوع و فراواني كنه هاي ميان استيگماي خاكزي در جنگل هاي بلوط شهرستان لردگان
121
اثر تخريب عملكرد كمپرسور بر كاهش عملكرد موتور توربين گاز صنعتي
122
اثر تخريب فوتوكاتاليستي نانو Tio2 و نانو Tio2 اصلاح شده روي تخريب پساب حاوي استايرن و مقايسه عملكرد آنها
123
اثر تخريب مرتع بر شاخص كشت پذيري خاك و توليد رواناب در ناحيه زاگرس مركزي
124
اثر تخريبي روحاني نمايان در عدم پيشرفت فرهنگ
125
اثر تخلخل بر احتراق گسسته ابر ذرات
126
اثر تخم شنبليله و ريشه مارچوبه بر قابليت هضم فراسنجه هاي تخمير و توليد گاز يونجه در شرايط آزمايشگاهي
127
اثر تخمير بر باقي‌مانده سموم آبامكتين و دينوتفوران در خيارشور تخميري
128
اثر تداخل زمينه اي (آرايش تمرين ) بر اكتساب و يادداري سرويس واليبال
129
اثر تداخل زمينه اي بر مراحل يادگيري در مهارت شوت بسكتبال
130
اثر تداعيات برند ليگ وبرند تيم فوتبال برمصرف رسانه اي ورزش
131
اثر تدين و تقيد ديني بر قصد خريد محصولات خارجي با توجه به نقش ميانجي نگرش به تبليغات و ريسك گريزي
132
اثر ترابرد الكتروني در نانولوله هاي كربني تك ديواره با طول متناهي
133
اثر تراز نقشه رقومي ارتفاع در رواناب خروجي شبيه سازي شده با مدل SWAT در حوضه سد اكباتان
134
اثر تراش مجدد و پرداخت بر استحكام خمشي زيركونياي يكپارچه
135
اثر تراكم پودي بر قرارگيري طرح در جاي خود، در پارچه چاپ شده به روش ديجيتال
136
اثر تراكم و تفاله هاي پسته بر نفوذ پذيري آبي،هوايي و مقاومت فروپذيري خاك در دو بافت متفاوت
137
اثر تراكم و هندسه پوشش گياهي بر مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شني
138
اثر تراوايي مغناطيسي لايههاي زمين بر منحنيهاي مقاومت ويژه و فاز حاصل از دادههاي مگنتوتلوريك
139
اثر ترتيب اختلاط بر ضربه پذيري در آلياژ PC/NBR/Nanoclay
140
اثر ترتيب رنگرزي با نيل و رنگزاي طبيعي زرد بر مشخصات رنگرزي كالاي پشمي
141
اثر تردي تمپر بر چقرمگي شكست فولاد 3cr -1Mo
142
اثر ترك بر سطح سوزش گرين
143
اثر ترك خوردگي در تحليل سازه هاي بتن مسلح
144
اثر تركيب الياف مختلف بر جمع شدگي و خواص مكانيكي بتن توانمند
145
اثر تركيب بدني و ميزان فعاليت بدني بر IL-6 سرم و ارتباط آن با شاخص HOMA-IR در پاسخ به يك وهله تمرين مقاومتي دايره اي
146
اثر تركيب بر خواص شيشه هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي
147
اثر تركيب تمرين هوازي و رژيم غذايي (كم‌كالري و كم كربوهيدرات) بر آديپوكاين‌هاي مؤثر بر مقاومت به انسولين و بيان ژن انتقال‌دهنده گلوكز در موش‌هاي ديابتي نوع 2
148
اثر تركيب سيانوريك كلرايد و ذرات مشتق شده بر پايه ي آن بر عملكرد جداسازي گازي غشاي (پلي يورتان- اوره)
149
اثر تركيب محيط كشت بر القاء كالوس و باززايي گياه دارويي ماكا (Lepidium meyenii)
150
اثر تركيب ييسچر بر كارايي رشد، پارامترهاي خوني، فلور ميكروبي روده و بقاء ماهي فلاور باكس( Herichthys cyanoguttatus × Blood Parrot)
151
اثر تركيبات رولينا مخصوصا
152
اثر تركيبات كودي آغازگر بر رشدگياهچه و برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم لوبيا قرمز
153
اثر تركيبات نانوليپوزومي بر كاهش تنش گرمايي فلفل دلمه اي
154
اثر تركيبات هورموني و نوع ريز نمونه در كشت درون شيشه درخت بلوط ايراني
155
اثر تركيبي گاما آمينوبوتيريك اسيد (گابا) با كوئرستين بر زنده ماني سلول هاي سرطاني سينه انسان (BT474)
156
اثر تركيبي نانو گرافن‌اكسايد و پوزولان پوميس بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري كامپوزيت سيماني
157
اثر تريتيكاله فرآوري شده در جيره غذايي مرغان تخم گذار بر عملكرد و صفات كيفي تخم مرغ
158
اثر ترينگزاپك اتيل بر پنج رقم ( Zoysia matrella) ... در واكنش به تنش خشكي
159
اثر ترينگزاپك اتيل بر خصوصيات ظاهري و مقاومت به سرماي سه رقم چمن برموداگراس
160
اثر ترينگزاپك اتيل بر كيفيت ظاهري و تحمل به خشكي چمن علف گندمي ﴿Agrepyron desertorum L.﴾
161
اثر ترينگزاپك اتيل بر كيفيت ظاهري و كاربردي چمن راي گراس دائمي
162
اثر تزريق آمپول HCG بعد از Intrauterine Insemination در افزايش بروز حاملگي در مقايسه با روش روتين
163
اثر تزريق آمپول HCG بعد از Intrauterine Insemination در افزايش بروز حاملگي در مقايسه با روش روتين
164
اثر تزريق تحكيمي بر كاهش بارسنگ اعمالي بر لاينينگ فضاهاي زيرزميني
165
اثر تزريق تحكيمي بر ويژگي¬هاي تغيير شكل¬پيذيري توده سنگ: مباني به همراه مطالعات موردي
166
اثر تزريق داخل تخم مرغ برخي آمينواسيدهاي ضروري بر صفات جوجه درآوري، عملكرد توليدي، پاسخ ايمني و پارامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
167
اثر تزريق داخل تخم مرغي و مكمل جيرهاي برخي ويتامينهاي گروه B و تركيبات دهنده گروه متيل بر پايداري اكسيداتيو در جوجه هاي گوشتي
168
اثر تزريق داخل ضايعه اي اينترفرون آلفا- 2b بر درمان كلوئيد در هشت بيمار
169
اثر تزريق ناخالصي از جنس بورن و نيتروژن روي هدايت گرمايي شبكه دو لايه ي گرافن در دماي محدود
170
اثر تزريق ناخالصي مغناطيسي بر خواص الكتروني و مغناطيسي نانو سيم هاي نيتريد آلومينيم
171
اثر تزريق ناخالصي مغناطيسي ونقص بر خواص الكتروني ومغناطيسي نانو لوله هاي نيتريد بور( BN) تك ديواره و دوديواره
172
اثر تزريق ناخالصي هاي قلع ،سيلسيم و روي در خواص رسانشي وكشساني تك لايه گرافن
173
اثر تزريق ناخالصي و ايجاد تهي جاي ها روي پذيرفتاري باري شبكه نانو نوار كربني آرمچير
174
اثر تزريقي ناخالصي هاي 2P بر خواص الكتروني و مغناطيسي گرافين
175
اثر تسليح خاك پوشش بالاي تونلهاي سطحي با استفاده از ژتوتكستايل ها بر روي ميزان تغيير شكلهاي زمين و نيروهاي پوشش داخلي
176
اثر تسليم در حقوق
177
اثر تشعشات الكترومغناطيسي گذرا بر خطوط انتقال مدل سازي و شبيه سازي
178
اثر تشكيل اتحاديه پولي بر روابط تجاري كشورهاي عضو آسه آن+3
179
اثر تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي از ديدگاه معلمين
180
اثر تصوير برند ورزشكار بر تبليغات تجاري ورزشكاران مشهور با نقش تعديل گر همانند پنداري با استفاده از تكنيك بازاريابي عصبي
181
اثر تعداد چرخه هاي مكانيكي بر استحكام باند ادهزيوهاي توتال اچ به عاج
182
اثر تعداد چرخه هاي مكانيكي بر استحكام باند ادهزيوهاي توتال اچ به عاج
183
اثر تعداد طبقات در خرابي پيشرونده سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي
184
اثر تعداد گرافيت در واحد سطح چذن نشكن برريزساختار چدن چشم سخت فريتي - بينيتي
185
اثر تعداد گرافيت هاي كروي بر مقاومت به سايش خشك چدن هاي نشكن
186
اثر تعداد گرافيت هاي كروي در واحد سطح بر تغييرات ريز ساختاري به وجود آمده در حين عمليات حرارتي چدن هاي دو فازي
187
اثر تعداد لايه هاي پوشش و دماي ريخته گري در توليد فوم فلزي به روش ريخته گري
188
اثر تعداد لودسايكل بر ريزنشت ترميم هاي كلاس V ترميم شده با كامپوزيت و ادهزيو توتال اچ
189
اثر تعداد لودسايكل بر ريزنشت ترميم هاي كلاس V ترميم شده با كامپوزيت و ادهزيو توتال اچ
190
اثر تعداد مراحل چند لاكني فتيله برروي نمرات مختلف نخ در ماشين چرخانه
191
اثر تعداد و موقعيت آمينواسيدهاي متيل دار شده بر ميزان خواص فيزيكي-شيميايي پپتيدهاي حمل كننده داروها در سد خوني-مغزي
192
اثر تعدادي از استرس هاي فيزيكو شيميايي بر روي نانوساختارS-Layer و خصوصيات فيزيولوژيكي باكتري لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس
193
اثر تعديلي تمايلات سرمايه¬گذار بر رابطه ريسك با عملكرد آتي شركت در مراحل چرخه عمرشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
194
اثر تعديلي سازوكارهاي حاكميت شركتي برشدت تأثيرگذاري مديريت افزايشي سود بر چسبندگي هزينه‌ها
195
اثر تعذر ردمبيع در اعمال حق فسخ در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي به كنوانسيون بيع بين المللي كالا
196
اثر تعهد عاطفي، تعهد محاسباتي و تعهد هنجاري بر رضايت مصرف كننده و حمايت از برند (مطالعه موردي: بيمه ايران)
197
اثر تغذيه ايي سياهدانه بر فيزيولوژي توليد مثل در موش سوري باردار
198
اثر تغذيه برگي نيكل و اوره بر رشد و ويژگي هاي فيزيولوژيكي دو رقم پسته بادامي ريز زرند و قزويني
199
اثر تغذيه تكميلي روي رشد، خصوصيات لاشه و الگوي توسعه و تكامل فوليكولهاي توليدكننده الياف در بزغاله هاي شيرخوار مرغز
200
اثر تغذيه چالكودي قارچ ميكوريزا بر شاخص هاي رشدي درخت چنار (.Platanus orientalis L) تحت دو سيستم آبياري
201
اثر تغذيه خاك روي فعاليت بيوكنترلي Bacillus sp در مهار پاخوره گندم
202
اثر تغذيه دانه جو و ذرت بر عملكرد حاشي هاي پرواري
203
اثر تغذيه سيليسيم بر كاهش خسارت گل جاليز (phelipanche spp﴾ در گوجه فرنگي (.Solanum lycopersicum L
204
اثر تغذيه علوفه يونجه (به صورت سرك يونجه يا TMR) بر فعاليت جويدن، الگوي مصرف خوراك، نشخوار، گوارش پذيري مواد مغذي و عملكرد توليدي در گاوهاي شيرده هلشتاين
205
اثر تغذيه فسفر و قارچ ميكوريز بر خصوصيات كمي و كيفي سه رقم بادام ديم در منطقه دژكرد اقليد فارس
206
اثر تغذيه معدني روي بيماري پاخوره ي گندم ناشي از قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici
207
اثر تغذيه نيتروژن ،پتاسيم و آهن به صورت كودآبياري بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي گرمك بومي منطقه شهداد
208
اثر تغيرپذيري تمرين و كانون توجه بر استقلال اندام مجري در شوت سه گام بسكتبال
209
اثر تغيير اقليم بر بارش و رواناب شهرستان خوانسار با استفاده از نرم افزارهاي SIMHYD ، IHACRES و AWBM
210
اثر تغيير اقليم بر بارش و رواناب شهرستان خوانسار با استفاده از نرم افزارهاي SIMHYD ، IHACRES و AWBM
211
اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي (Bromus tomentellus Boiss) و(.Festuca ovina L) با استفاده از مدل هاي پيش بيني پراكنش گونه اي در استان اصفهان
212
اثر تغيير اقليم بر پراكنش گونه (abrotanoides Karel Proveskia) در منطقه حفاظت شده كركس
213
اثر تغيير اقليم بر تغيير نرخ تبخير و تعرق پتانسيل در مناطق خشك و فراخشك (مطالعه موردي استان يزد)
214
اثر تغيير اقليم بر رژيم جريان رودخانه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
215
اثر تغيير اقليم بر رواناب سطحي حوضه رودخانه گاماسياب
216
اثر تغيير اقليم بر رواناب سطحي مطالعه موردي حوزه آبخيز سزار
217
اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه‌ي گونه‌هاي گياهي گون گزي (Astragalus adscendens)، علف پشمكي(Bromus tomentellus) و خشگ(Daphne mucronata) در استان چهارمحال و بختياري
218
اثر تغيير اقليم بر عامل فرسايندگي باران در حوزه هراز- قره سو استان مازندران
219
اثر تغيير اقليم بر مدل‌سازي بارش- رواناب با استفاده از مدل‌هاي HEC-HMSو IHACRESدر شهرستان خميني شهر
220
اثر تغيير اقليم برتوليد شير گاو هلشتاين در استان كرمانشاه
221
اثر تغيير اقليم روي پتانسيل هاي اقليمي كشت سيب در استان خراسان رضوي
222
اثر تغيير پارامتر بر مشخصات آنتن مايكو استريپ ياگي - يوداي سه المانه
223
اثر تغيير پذيري تمرين در شرايط بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل بر روش و نتيجه ي اجرا در مرحله اكتساب ،يادداري و انتقال شوت بسكتبال
224
اثر تغيير تركيب و علميات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي سيستم Bao-fe2o3-b2o3-sio2
225
اثر تغيير تركيب و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي شيشهBao-fe2o3-B2o3-Sio2
226
اثر تغيير جنس نخ دوخت و تراكم دوخت بر ازدياد طول پارچه هاي حلقوي پودي
227
اثر تغيير خواسته و اصحاب دعوا در طواري دادرسي
228
اثر تغيير رئيس‌جمهور بر توزيع عادلانه ي درآمد در ايران (1368-1391)
229
اثر تغيير سرعت بر خواص مكانيكي پارچه هاي استيچ باندينگ
230
اثر تغيير شكل پلاستيك شديد به روش ECAP بر توسعه ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم-منيزيم 5052
231
اثر تغيير شكلهاي دراز مدت بتن و فولادهاي پيش تنيدگي در باز توزيع نيروهاي داخلي و تغيير شكل پلهاي بتني پيش تنيده با روش ساخت طره اي
232
اثر تغيير طيفي نور بر پارامترهاي رشد ميكروجلبك كلورلا
233
اثر تغيير قطر الكترود در فرايند VAR روي ريزساختار و خواص كششي آلياژ 286A
234
اثر تغيير كاربري اراضي بر رواناب سطحي و نوسانات آب‌هاي زيرزميني (مطالعه موردي: بخشي از حوضه آبخيز قره‌سو اردبيل)
235
اثر تغيير كاربري اراضي بر كيفيت آب تالاب بين المللي انزلي
236
اثر تغيير كاربري و پوشش اراضي بر رواناب با استفاده از چارچوب مدل LUIM در حوزه آبخيز مندرجان چادگان
237
اثر تغيير مورفولوژي سيليسيم يوتكتيك به وسيله عمليات حرارتي بر خواص سايشي آلياژ آلومينيم- سيليسيم A413
238
اثر تغيير نسبت Fe-Mgo بر ميزان رشد نانو تيوب كربن و بررسي ويژگي هاي پايه كاتاليست و محصول
239
اثر تغيير نسبت اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3 در جيره قبل از جفت گيري بر بازده توليدمثلي و نرخ دوقلوزايي در ميش هاي شال
240
اثر تغييرات ارزش دارايي هاي طبيعي تجديد پذير بر روي GNP
241
اثر تغييرات در افزايش دقت حس گري تير يك سرگيردار پيزوالكتريك
242
اثر تغييرات در شبكه ترافيك بر جريان ترافيك شبكه
243
اثر تغييرات درجه حرارت وهيدروپريود بر رشد ودگرديسي rana ridibunda درمحيط آزمايشگاه
244
اثر تغييرات دماي روانكار ميكروپلار بر پارامترهاي عملكرد ياتاقان‌ هاي ژورنال هيدروديناميكي غير مدور
245
اثر تغييرات طرح اتصالات زالوني بر رفتار سازه هاي مهاربندي شده فولادي
246
اثر تغييرات فصلي بر تركيب اسيد هاي آمينه سخت پوستان زئوپلانكتوني تالاب حنا
247
اثر تغييرات فصلي بر تركيب اسيدهاي چرب سخت پوستان زئو پلانكتوني تالاب حنا
248
اثر تغييرات كشش بر خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي حلقوي تاري
249
اثر تغييرات مدول الاستيسيته ناشي از تغييرات فازي بر نيروي پيش‌برنده‌ي ترك در الكترودهاي صفحه‌اي
250
اثر تغييرات مقادير آلومينيوم و نيكل و استفاده از قراضه هاي كبالتي X45 بر خواص مغناطيسي آلياژهاي A1NI
251
اثر تغييرات نرخ ارز بر تورم
252
اثر تغييرات نرخ ارز بر رابطه معادله در ايران در دوره ( 1376 - 1345 )
253
اثر تغييرات نسبت طول جاري بر خواص پارچه هاي حلقوي تاري
254
اثر تغييرات نياز روي مدلهاي بهره برداري از مخازن سدها
255
اثر تغييراقليم برپتانسيل هاي اقليمي كشت كيوي درمازندران
256
اثر تغييرتركيب شيميايي ﴿ تغييرات Mn:Ni )بر روي ريز ساختار و نفوذپذيري آلياژهاي سنگين W-Ni-Mn تهيه شده به روش متالورژي پودر
257
اثر تغييرشكل پلاستيكي شديد بر توسعه نانوساختار و خواص مكانيكي آلياژ حافظه دار NiTi
258
اثر تفاله پسته ،فسفر و شوري بر رشد و تركيب شيميايي نهال پسته
259
اثر تفاله گوجه فرنگي و نسبت هاي متفاوت اسيد چرب لينولئيك به اسيد چرب آلفا لينولنيك در جيره آغازين بر عملكرد رشد و متابوليت هاي خون گوساله هاي هلشتاين
260
اثر تفكر استراتژيك و چابكي استراتژيك بر سيستمهاي اندازهگيري عملكرد استراتژيك در وزارت ورزش و جوانان ايران
261
اثر تفكيك (Partitioning) اجزا بر مشخصات گرما – مكانيكي آلياژ PVC/SANبا نانو ذرات MBS و بررسي قابليت اسفنج شدن آن
262
اثر تفكيك شوك هاي نفتي بر روي بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران
263
اثر تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي مفصل ران بر درد، عملكرد، قدرت و كينماتيك اندام تحتاني مبتلايان به سندرم درد كشككي راني
264
اثر تقويت كننده كبالت و منگنز بر كاتاليزور نيكل بر پايه آلومينات منيزيم در فرايند اكسيداسيون كاتاليستي متان
265
اثر تكميل دفع اب در خواص نفوذ مويينگي كالاي تكميل شده
266
اثر تكنولوژي آموزشي بر ياد گيري دبستان فاطميه گرگان
267
اثر تكنيك هاي پساتدريسي بر يادآوري و يادگيري واژگان انگليسي دانش آموزان نياز ويژه ذهني ايراني
268
اثر تلفيقي اسيد جاسمونيك و اسيد ساليسيليك بر مقاومت به شوري نهال هاي زيتون رقم زرد
269
اثر تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد گياه بر كميت و كيفيت عملكرد دو رقم بزرك در شرايط تنش خشكي پس از گلدهي
270
اثر تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد گياه بر كميت و كيفيت عملكرد سه رقم عدس در شرايط ديم
271
اثر تلقيح قارچ Piriformospora indica و سويه هاي ريزوبيومي بر گياه لوبيا در شرايط تنش شوري و خشكي
272
اثر تلقيح قارچ مايكوريزا، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب كادميم خاك تحت كشت گياه ذرت
273
اثر تلقيح گياه ذرت با ريز جانداران محرك رشد بر برخي ويژگي هاي فيزيكي خاك و شاخص هاي رشد گياه در شرايط تنش خشكي
274
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر توليد مثل و ساختار اندام هاي تناسلي سوسري آلماني (Dictyopetra, Blattellidea) Blattella germanica
275
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسين بر رشد سوسري آلماني
276
اثر تماسي شبه هورمون جواني، فنوكسي كارب، بررشد و توليد مثل سوسري آلماني
277
اثر تمپر بر حساسيت به خوردگي مرزدانه اي روكش فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با تركيب 13Cr-4Ni
278
اثر تمركز تنش هندسي در رفتار الاستيك-پلاستيك و خستگي قطعات ناچدار
279
اثر تمرين استقامتي و رژيم غذايي بر ميزان irisin و مقاومت انسوليني موش هاي نر چاق نژاد C57BL/6
280
اثر تمرين استقامتي و رژيم هاي غذايي متفاوت بر بيان miRNA هاي درگير در تنظيم بيان ژن FNDC5 در عضله دوقلو موش هاي نر چاق و غيرچاق C57BL/6
281
اثر تمرين ايروبيك ودستكاري دارويي بر شاخص هاي متابوليك در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
282
اثر تمرين ذهني در كارايي سيستم هاي ارتباط مغز با كامپيوتر
283
اثر تمرين مهارت هاي حركتي ظريف بر چالاكي دستي و عملكردهاي اجرايي كودكان با اختلال يادگيري
284
اثر تمرين همزمان استقامتي -مقاومتي با مصرف مكمل آهن در برخي شاخصهاي هماتولوژيك خون در دختران فعال
285
اثر تمرين هوازي بر برخي از سطوح كموكاين ها و گيرنده هاي آن در موش هاي ماده مبتلا به سرطان سينه
286
اثر تمرين هوازي و مكمل دهي ويتامين D بر سطح چربي كبدي، آنزيم هاي كبدي و پروفايل ليپيدي در زنان سالمند با كبد چرب غير الكلي و كمبود ويتامين D
287
اثر تمرينات برگزيده هاتايوگا (آسانا وپراناياما) بر متغيرهاي زمان واكنش ، تعادل ايستا وپوياي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
288
اثر تمرينات پينگ‌پنگ بر توجه و شدت لكنت كودكان مبتلا به اختلال لكنت رشدي
289
اثر تمرينات تركيبي (تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتيتور+ تعادلي) بردرد، عملكرد، قدرت و كنترل پاسچر بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني
290
اثر تمرينات تقويتي با و بدون ماساژ بر كاهش درد گردن كاركنان زن بيمارستان شريعتي اصفهان
291
اثر تمرينات خود رهاسازي مايوفاشيال بر كوفتگي تاخيري و عملكرد ورزشي
292
اثر تمرينات ريتميك بر تبحر حركتي كودكان با نسبت انگشت بالا و پايين
293
اثر تمرينات زمان بندي حركتي بر كنترل حركتي دهان-گفتار و شدت لكنت كودكان مبتلا به لكنت
294
اثر تمرينات مبتني بر اصول NASM بر فعاليت الكتريكي و عوارض مربوط به سندرم متقاطع فوقاني افراد آسيب نخاعي پاراپلژي ناقص
295
اثر تمرينات يوگا برپروفايل هاي چربي درزنان باردار سالم
296
اثر تميزكاري بر جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 7075
297
اثر تنش آبي و آفات بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي
298
اثر تنش الاستيك بر عمليات حرارتي فولاد تندبر m2
299
اثر تنش خشكي بر برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گندم تتراپلوئيد
300
اثر تنش خشكي بر خصوصيات بازدارندگي گياه اسفند (Peganum harmala L.)
301
اثر تنش خشكي بر خصوصيات كمي ،كيفي و فعاليت ضد ميكروبي گياه دارويي زينان (carum copticum)
302
اثر تنش خشكي بر ساختار آناتومي ‌مستومه و نفوذپذيري آب در گياه جو (Hordeum vulgare L.)
303
اثر تنش خشكي بر ساختار آناتومي مستومه و نفوذپذيري آب در گندم (Triticum aestivum L)
304
اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم ماش در منطقه هشتگرد- استان البرز
305
اثر تنش خشكي بر فعاليت باكتري هاي ريزوبيوم تثبيت نيتروژن و مورفولوژي ريشه دو رقم سويا
306
اثر تنش خشكي بر مقاومت به سرما در انگور (.Vitis vinifera L)
307
اثر تنش خشكي بربيان ژن هاي كد كننده آنزيم هاي كليدي مسير بيو سنتز گلايسين بتائين در آرابيدو پسين
308
اثر تنش خشكي برخصوصيات كمي،كيفي وفعاليت ضد ميكروبي گياه دارويي زنيان
309
اثر تنش خشكي برعملكرد ارقام نويد بخش جو ورفتار جوانه زني دانه هاي تشكيل شده در شرايط تنش
310
اثر تنش خشكي برفعاليت باكتري هاي ريزوبيوم تثبيت نيتروژن و مورفولوژي ريشه دو رقم سويا
311
اثر تنش خشكي بعد از گرده افشاني بر عملكرد دانه واجزاء آن وبرخي صفات مورفولوژيك وفيزيولوژيك ارقام مختلف گندم
312
اثر تنش خشكي قبل وپس از گرده افشاني بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي قدرت منبع و مخزن ارقام مختلف نان
313
اثر تنش خشكي و بر هم كنش آن با اسيد آسكوربيك بر برخي فعاليت هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه سياه دانه
314
اثر تنش خشكي و تلقيح باكتري Azospirillum brasilense روي سطح بيان ژن DREB2 و مقدار آبسيزيك ‌اسيد در گندم (Triticum aestivum L.)
315
اثر تنش خشكي و شوريهاي مختلف بر ارقام مختلف جو
316
اثر تنش خشكي و شوريهاي مختلف بر ارقام مختلف سويا
317
اثر تنش خشكي و كاربرد اسيد سالسيليك بر برخي از شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه آويشن خزنده (Thymus serpyllum)
318
اثر تنش خشكي و كاربرد ملاتونين بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه پنج انگشت (vitex agnus-castus)
319
اثر تنش خشكي و كود نيتروژن بر رشد و عملكرد استويا
320
اثر تنش خشكي و كود نيتروژن بر صفات فيزيومرفولوژيكي اسفرزه
321
اثر تنش خشكي و ميدان مغناطيسي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و محتواي اسانس توده هاي زيره سبز
322
اثر تنش خشكي و نيتروژن بر سرعت معدني شدن و تجزيه پذيري بقاياي گياهي متفاوت
323
اثر تنش دماي بالاي كوتاه مدت، كلريد كلسيم و هيدروژن پراكسيد بردو گونه فلفل تند و دلمه‌اي در مراحل مختلف رشد
324
اثر تنش شوري بر باززايي، پرولين، كربوهيدرات و پروتئوميكس گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.)
325
اثر تنش شوري بر برخي شاخص هاي رشدي و صفات فيزيولوژيك ارقام عدس
326
اثر تنش شوري بر توده هاي بومي خربزه ايراني
327
اثر تنش شوري بر رشد ،روابط يوني،روابط آبي و قندهاي محلول در سه گونه گياه دارويي اسفرزه اواتا،اسفرزه پسيليوم و بارهنگ كبير
328
اثر تنش شوري بر گياهان خيار پيوندشده روي پايه هاي مختلف
329
اثر تنش شوري بر ميزان اسانس، صفات ريخت شناسي و گرده افشاني ژنوتيپ هاي بومادران هزار برگ ( Achillea millefolium) ايراني و خارجي
330
اثر تنش شوري روي برخي از صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه گلرنگ )Carthamus tinctorius L.(
331
اثر تنش شوري روي رشد رويشي (وزن خشك) و مقدار پرولين در گياه زنجبيل (Zingiber officinale roscoe)
332
اثر تنش شوري و برهم كنش آن با آسكوربات بر برخي صفات فيزيولوژيك و بيوشيميايي در گياه زيره سبز Cuminum cyminum L.
333
اثر تنش شوري و بيكربنات بر شاخص¬هاي رشدي و عملكردي يك توده بومي ملون ايراني غيرپيوندي و پيوند شده روي كدوي هيبريد در سيستم هيدروپونيك
334
اثر تنش شوري و قلياييت بر پارامترهاي رشدي و فيزيولوژيكي دو رقم اسفناج
335
اثر تنش عمودي روي سختي درزهاي سنگي با درنظرگرفتن اثر اندازه
336
اثر تنش غرقابي كوتاه مدت بر ميزان تخلخل ريشه در گياه آفتابگردان﴿ Helianthus annus L )
337
اثر تنش كمبود آب بر رشد و تثبيت ازت تعدادي از ارقام و توده هاي يونجه
338
اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻢآﺑﯽ و كاربرد اكسيد پتاسيم بر صفات كمي و كيفي سيب زميني در شرايط آب و هوايي كردستان
339
اثر تنش مكانيكي تك محوره در ساختار الكتروني مدل كن- مل
340
اثر تنش هاي پسماند بر چقرمگي شكست آلياژ تيتانيوم
341
اثر تنش هاي حرارتي و خشكي بر جوانه زني دو گونه مرتعي .Agropyron intermedium Rchb و .Sanguisorba minor L در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
342
اثر تنش هاي رطوبتي و آفات بر تابع توليد ذرت
343
اثر تنشهاي پسماند حرارتي در كامپوزيتهاي پايه فلزي، تحت خمش
344
اثر تنظيم كننده هاي رشد بر تشكيل و باززايي پيازچه گل سوسن در شرايط درون شيشه اي
345
اثر تنظيم كننده هاي رشد و محيط كشت هاي مختلف بر رشد ميسليوم دو گونه قارچ خوراكي دكمه اي(Agaricus bisporus )و صدفي(pleurotus florida)
346
اثر تنظيم كننده هاي رشد و نوع ريزنمونه بر القا كالوس و بازاريابي در نخود رقم بيونيج
347
اثر تنظيم كننده هاي رشدي بر اندام زايي آويشن خراساني در شرايط درون شيشه اي
348
اثر تنظيمي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 3 سيستم سروتونرژيك (5-HT3) هيپوكامپ پشتي بر فراموشي در موش كوچك آزمايشگاهي نر
349
اثر تنظيمي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 3 سيستم سروتونرژيك (5-HT3) هيپوكامپ پشتي بر فراموشي در موش كوچك آزمايشگاهي نر
350
اثر تنوع سازي صنعتي بر عملكرد اقتصادي مناطق ايران
351
اثر توالي لرزه اي بر قاب هاي بتن آرمه با ديوار برشي
352
اثر توام شوري و كم آبياري بر عملكرد و راندمان آب مصرفي كلزا (.Brassica Napus L ﴾ در شرايط گلخانه اي
353
اثر توام كربناسيون و نفوذ يون‏هاي كلرايد در بتن هاي داراي پوزولان
354
اثر توانمندسازي ساختاري بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك تجارت استان گيلان)
355
اثر توانمندسازي ساختاري بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك تجارت استان گيلان)
356
اثر توده و مرحله برداشت بر عملكرد ، كيفيت و گره بندي يونجه در شرايط اصفهان
357
اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
358
اثر تورم بر توزيع درامد
359
اثر تورم بر رشد اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت ﴿opec﴾ ﴿1990-2007﴾
360
اثر تورم بر رشد درونزاي اقتصاد ايران ( در فاصله سالهاي 1378 - 1338 )
361
اثر تورم بر عملكرد بازارهاي مالي ايران
362
اثر تورم برعملكرد بخش مالي اقتصاد
363
اثر تورم و ماليات بر توزيع درامد ايران
364
اثر تورم وماليات بر توزيع درامد ايران
365
اثر توزيع درآمد بر الگوي مصرف خانوارهاي ايراني
366
اثر توزيع فركانس طبيعي بر همگامي مدل كوراموتو در شبكه هاي پيچيده
367
اثر توزيع يكنواخت و غير يكنواخت بر رشد، عملكرد و وضعيت تغذيه اي گوجه فرنگي در كشت هيدروپونيك
368
اثر توسعه اقتصادي بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي منتخب با استفاده از مدل پانل لاجيت
369
اثر توسعه اقتصادي بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي منتخب با استفاده از مدل پانل لاجيت
370
اثر توسعه بانكداري الكترونيكي بر هزينه بانك
371
اثر توسعه برند فروشگاههاي هايپر ماركت بر شخصيت برند : مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي اتكا استان تهران
372
اثر توسعه مالي بر مصرف انرژي با استفاده از رهيافت الگوي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي (ARDL) ، مورد مطالعه منتخب كشورهاي در حال توسعه
373
اثر توسعه ي مالي و اقتصادي بر سياستهاي زيست محيطي
374
اثر تيتانيوم بر رشد و توليد رنگيزه هاي فتوسنتزي جلبك تك سلولي Dunaliella
375
اثر تيمار آهن بر تعديل آسيب ناشي از كلريد سديم و سولفات سديم در گياه ريحان
376
اثر تيمار آهن بر تعديل آسيب‌ناشي از كلريد سديم و سولفات‌سديم در گياه ريحان (Ocimum basilicum L.)
377
اثر تيمار الكتروهيدروديناميك بر راندمان و ويژگي هاي فيزيكوشيميايي سلولز استخراج شده از با گاس نيشكر
378
اثر تيمار انجماد برخواص مكانيكي و شيميايي زيتون( رقم زرد)
379
اثر تيمار اهن برتعديل آسيب ناشي از كلريد سديم وسولفات سديم درگياه ريحان
380
اثر تيمار سولفور و پيش تيمار پراكسيدهيدروژن بر پاسخ هاي فيزيولوژيكي و بيوشيمايي گياهان شب بوي ايراني (Hesperis persica Boiss) و كلزا( Brassica napus L) تحت تنش آرسنيك
381
اثر تيمار كردن بذر و رژيم آْبياري بر عملكرد ، اجزا عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي گلرنگ0 ﴿.Carthamus tinctorius L.)
382
اثر تيمار كردن بذر و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه كنجد
383
اثر تيمارهاي حرارتي بر آزاد شدن پتاسيم از ميكاهاي دي و تري اكتاهدرال
384
اثر تيمارهاي كينتين و جيبرلين در بيان برخي از ژن هاي گلدهي در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
385
اثر تيمارهاي لجن فاضلاب بر برخي خصوصيات خاك و جذب و تراكم عناصر سنگين به وسيله اسفناج و گوجه فرنگي
386
اثر تيمارهاي مختلف بر افزايش عمر گلجايي گل شاخه بريده ليزيانتوس (Eustoma grandiflorum)
387
اثر تيمارهاي مختلف بر افزايش ماندگاري بسته هاي تحت خلا سوسيس
388
اثر تيمارهاي مختلف بر كلروز آهن درختان چنار شهر اصفهان
389
اثر تيمارهاي مختلف بهاره سازي بر عملكرد و اجزاء آن در ارقام گندم مناطق معتدله
390
اثر تيمارهاي مختلف پرايمينك بر شاخص هاي جوانه زني آفتابگردان و عكس العمل بذر انتخابي تيمارشده به رژيم هاي مختلف آبياري در مزرعه
391
اثر تيمارهاي هورموني و نوع محيط كشت بركشت درون شيشه اي گياه انگور رقم Superior وCrimson
392
اثر تيموكينون بر پاسخ درد شيميايي و حرارتي موش هاي صحرايي ديابتي
393
اثر تيموكينون بر حافظه ويادگيري موش صحرايي ديابتي
394
اثر تيوسولفات نقره ﴿STS) بر روي تجمع نقره و تغييرات الگوي پروتئيني گياه سيب زميني﴿Solanum Tuberosum L.)در شرايط كشت In vitro
395
اثر ثابت دي الكتريك . دما دربرهم كنش ليفشيتز بين اجسام دي الكتريك
396
اثر ثبات سياسي بر تاب‌آوري اقتصادي
397
اثر جا يه جايي ماندگار بر ريسك فروريزش سازه هاي بلند بتني با هسته برشي تحت اثر زلزله حوزه نزديك
398
اثر جابجايي ماندگار روي طيف پاسخ در ساختگاه حوزه نزديك گسل به روش احتمالاتي
399
اثر جابجايي و انتقال دانش آموزان نابهنجار در اصلاح و تغيير رفتار در مقطع ابتدايي
400
اثر جاسمونيك اسيد و پاكلوبوترازل بر رشد دانهال هاي بادام تحت شرايط تنش خشكي
401
اثر جاي گذاري عناصر نيتروژن ،نيكل،مس و روي بر ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نيتريدمس
402
اثر جايگزيني Ba در جايگاه Sr در دو نمونه ي ابر رساناي Bi - 2223 و بهينه سازي سيم ابر رساناي Bi - 2223 / Ag
403
اثر جايگزيني آرد گندم با آرد دانه تاج خروس بر خصوصيات فيزيكوشيميايي ناگت مرغ
404
اثر جايگزيني تفاله چغندرقند به جاي منبع علوفه و منبع غله بر عملكرد بره هاي پرواري لري
405
اثر جايگزيني چربي گياهي پوشش‌دهي شده به روش توده‌اي شدن مركب بر ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي پنير خامه‌اي كم‌چرب
406
اثر جايگزيني روغن ماهي با روغن هاي كانولاوبزرك بر رشد و تركيب اسيدهاي چرب ماهي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾
407
اثر جايگزيني فلوئور بر خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
408
اثر جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كلزا به همراه دو آنزيم بتاماناناز( همي سل ) و فيتاز بر خصوصيات كيفي تخم مرغ ، عملكرد و سلامتي مرغان تخمگذار
409
اثر جايگزيني ماست و ماست پروبيوتيك به جاي شير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
410
اثر جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد يا متعارف از سال 1370 لغايت 1393
411
اثر جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد يا متعارف از سال 1370لغايت 1393
412
اثر جايگزيني نخود فرآيندشده با سويا در جيره جوجه هاي گوشتي
413
اثر جايگزيني همزمان تفاله چغندر قند به جاي منبع علوفه و منبع غله بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين
414
اثر جايگزيني يونجه خشك با سيلوي يونجه درجيره هاي كاملا مخلوط بر عملكرد گاوهاي شيري
415
اثر جايگشت پذيري زيرگروه ها روي ساختار گروه هاي متناهي
416
اثر جداسازي ليگنين و همي سلولز بر بيو جذب آنزيمي تركيبات ليگنوسلولزي
417
اثر جدايش بين لايه اي در كمانش صفحات فلز/الياف(fml) تحت بارهاي برشي
418
اثر جذابيت نام تجاري بر وفاداري مشتري از طريق متغير هويت‌يابي مشتري با برند (مطالعه موردي: مشتريان تلفن همراه سامسونگ در شهركرج)
419
اثر جذابيت نام تجاري بر وفاداري مشتري از طريق متغير هويت‌يابي مشتري با برند (مطالعه موردي: مشتريان تلفن همراه سامسونگ در شهركرج)
420
اثر جرم شيطانك بر زاويه تاب و برخي خواص نخ در سيستم ريسندگي الياف كوتاه
421
اثر جرم يون ها بر بار دانه در پلاسماي پيچيده
422
اثر جريان القا شده سطحي در پايداري توكامك
423
اثر جريان الكتريكي بر چسبندگي و ساختار لايه واسط لعاب روي فلز مس
424
اثر جريان بر نوسانات امواج سوسيسي سريع در لوله هاي تاج خورشيد با ميدان مغناطيسي پيچشي
425
اثر جريان ترابر در يك نوار ابر سانا روي اتلاف ac
426
اثر جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غير نفتي مناطق آزاد تجاري ايران 1387 - 1375
427
اثر جلبك دريايي، كود دامي و ورمي كمپوست بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه ¬هميشه¬بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوري
428
اثر جنس و ضخامت لايه ديرگداز در پاتيل حمل فولاد بر افت دما در فاصله بارگيري تا بارريزي
429
اثر جنگل تراشي و تغيير كاربردي اراضي بر شاخص هاي كيفيت خاك و ارزيابي مدل LISEM در برآورد فرسايش و رسوب حوزه پاسنگ استان گلستان
430
اثر جهاني شدن اقتصاد بر تورم كشورهاي داراي تورم بالا، تورم پايين و هدف گذاري تورمي
431
اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در كشورهاي OECD (شبيه سازي مدلي براي ايران)
432
اثر جهاني شدن بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو گروه D8
433
اثر جهاني شدن بر سلامت در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه (دوره ي زماني 2010-2000)
434
اثر جهاني شدن مالي بر بحران ارزي در سه بلوك منتخب، آسه آن، اوپك و كشورهاي داراي بازار نوظهور
435
اثر جهاني شدن و توسعه روابط تجاري بر كارآفريني ﴿ مورد: كشورهاي OECD )
436
اثر جهت پنجره بر شرايط طرح خارج
437
اثر جهت تاب بر روي خواص پارچه
438
اثر جهت تاب نخ بر فرم پذيري پارچه هاي پنبه اي تاري - پودي
439
اثر جوانه زاي Ti-6Al-4V و شاخص هاي فرايند نيمه جامد سطح شيب دار بر ريز ساختار آلياژ آلومينيم A356.0
440
اثر جوانه زايي 47-6AL- TI و سطح شيبدار بر انجماد آلياژ آلومينيوم سيليسيم 17 درصددوزني A390
441
اثر جوانه زايي براده هاي ترش 47- 6AL- TI بر ريز ساختار و درشت ساختار آلياژ A356 و بررسي زمان ميداني آن
442
اثر جوانه زني بر ميزان تركيبات شيميايي بذور ماش و شبدر و افزايش ماندگاري آنها با استفاده از اسانس مرزه و آويشن
443
اثر جوزفسون در ابر رساناهاي فولده ، فريل ، لاركين و اوچينيكف
444
اثر جيبراليك اسيد، اسپرمين و متيل جازمونات بر شكستن خواب غده هاي معمولي و ميني تيوبرهاي سيب زميني
445
اثر جيره غذايي حاوي آلژينات اصلاح شده بر رشد و شاخصهاي ايمني غيراختصاصي در بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
446
اثر جيره‌هاي آغازين حاوي كاه گندم معمولي و فرآوري شده با سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد گوساله‌هاي شيرخوار
447
اثر چرا بر تنوع گونه اي در مراتع و ديمزارهاي رها شده شهرستان فريدن استان اصفهان
448
اثر چربي جيره با تاكيد بر رشد و توليد ماهي قزل آلاي رنگين كمان
449
اثر چربي جيره جوجه هاي گوشتي بر چگونگي بيان گيرنده متاثر از تكثير كننده هاي پروكسي زومي نوع گاما
450
اثر چرخش فارادي بر خواص فيزيكي نانوسيم
451
اثر چرخش فارادي بر خواص فيزيكي نانوسيم
452
اثر چرخش ويگنر روي درهم تنيدگي
453
اثر چرخه عمر واحد تجاري بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي
454
اثر چقرمگي سنگ برپديده عقب زدگي حاصل از آتشباري در معدن سرب وروي مهدي آباد
455
اثر چگالي الياف بر ميزان جذب صوت
456
اثر چگالي انباشتگي بر خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي افزودني هاي معدني در رويه هاي بتني فرودگاهي
457
اثر چگالي انباشتگي مصالح سنگي بر انتشار يون كلر در بتن خود متراكم
458
اثر چگالي انباشتگي و ماده اصلاح كننده ويسكوزيته در جمع شدگي درازمدت بتن خود تراكم
459
اثر چگالي بار سطحي بر پديده الكتروسينتيك: اصلاحيه اي جديد به نظريه كلاسيك بر مبناي يافته هاي ديناميك مولكولي
460
اثر چند پوشش سطحي و بازدارنده در خواص مكانيكي و خوردگي بتن
461
اثر چند تركيب القاگر در ايجاد مقاومت القايي در گياه خيار و اثر آن بر پارامترهاي دموگرافي شته جاليز
462
اثر چند عصاره گياهي بر مرگ و مير و شاخص هاي تغذيه اي سوسك برگ خواران نارون
463
اثر چهار بستركشت بر ويژگي‌هاي رويشي و زايشي توت‌فرنگي رقم‌هاي سلوا و ديامنت در سيستم كشت بدون خاك
464
اثر چهار رقم رز روي ويژگي هاي زيستي كنه تارتن دو لكه اي (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae و سن شكارگر Orius albidipennis (Hem: Anthocoridae) و خصوصيات شكارگري آن
465
اثر چهار ماه تمرين مقاومتي برسطوح هورمون رشد، فاكتور هورمون شبه انسولين و فاكتور هورمون شبه انسولين ساخته شده از پروتئين 3 پلاسما در ان مبتلا به فلج مغزي كوادري پلژي اسپاستيك
466
اثر چيدمان مناسب لايه ها بر پاسخ پوسته هاي بازدربار ديناميكي
467
اثر حاد كشش ايستا با زمانهاي مختلف بر قدرت حركت اكستنشن زانو، قدرت حركت فلكشن زانو، دامنه حركتي مفصل لگن وركورد پرش عمودي در دانشجويان دختر تربيت بدني
468
اثر حاد مكمل چاي سبز بر شاخص هاي اكسايشي و ضد اكسايشي پس از فعاليت مقاومتي با شدتهاي مختلف در مردان تمرين كرده
469
اثر حاد و مزمن تمرين اسنتريك در مقايسه با كانسنتريك بر بيان ژن هاي PGC-1α و FNDC5 عضلاني و UCP1 بافت چربي در موش هاي BALB/c
470
اثر حاد يك ، دو و سه جلسه فعاليت بدني در هفته برسطح ايمونوگلوبين A بزاقي و كورتيزول بزاقي دانش آموزان ابتدايي
471
اثر حافظتي روغن دانه گوجه فرنگي بر روي سميت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
472
اثر حافظه افزايي يك فرمولاسيون بلوچي : يك رويكرد سايكوايميونوفيزيولوژيك درمدل موش آندروپوز
473
اثر حافظه‌ي برشي (تيكسوتروپي) بر جريان گل حفاري در مجاري حلقوي
474
اثر حاكميت شركتي بر مسئوليت اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
475
اثر حاكميت شركتي و كيفيت حسابرسي بر تأمين مالي از طريق وام بانكي در شركت هاي خصوصي منتخب در حوزه صنعت، معدن، حمل و نقل و
476
اثر حالت راحت پاياني در دست‌كاري يك‌دستي و دودستي شيء در كودكان
477
اثر حالتهاي لبه اي نانو نوارهاي گرافيني روي خواص الكتروني
478
اثر حجم نقدينگي بر منابع مالي بانك صادرات
479
اثر حرارت بر مقاومت فشاري نمونه هاي محصور شده با CFRP
480
اثر حرارت دهي بر ويژگي هاي شيميايي ،مكانيكي و نانو ساختاري سيمان سنتز شده در دماهاي مختلف به روش سل - ژل
481
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي ﴿ سختي كششي و ضربه ﴾آلياژ دور آلومين و بهينه سازي اين خواص
482
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي سختي ، كشش و ضربه آلياژ دو ر آلومين و بهينه سازي اين خواص
483
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي ﴿سختي ، كشش و ضربه﴾ آلياژ دور آلومين و بهينه سازي اين خواص
484
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي و ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 2024
485
اثر حرارت و پاربويلينگ برروي فعاليت ليپواكسيداز و انبارداري سبوس برنج و خواص كيفي روغن آن
486
اثر حركت فاز جامد در فرآيند ذوب و انجماد
487
اثر حريق بر سازه هاي بتني
488
اثر حشره كشي اسانس هاي گياهي روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات callosobruchus maculatus F (coleoptera : Bruchidae )
489
اثر حضور كيتوزان برشدت بازدارندگي برخي فلزات سنگين روي آنزيم‌هاي خاك
490
اثر حضور مديران زن در هيأت مديره بر ميزان دستكاري در فعاليتهاي واقعي
491
اثر حضور نانوذرات بر روي عملكرد غشاي مايع تثبيت‌شده در حذف رنگ سبز مالاشيت (MG)
492
اثر حفاظت كبدي كوركومين در موش هاي سوري تيمار شده با ديانابول: يك رهيافت استريولوژيك
493
اثر حفاظتي عصاره خار مريم بر مسموميت كبدي و تغييرات بافتي القا شده توسط استامينوفن
494
اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي خرماي اشرسي بر روي سميت بيضه در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
495
اثر حفاظتي كارواكرول بر اختلالات شناختي و آسيب بافتي ناشي از هيپوپرفيوژن مزمن مغزي
496
اثر حفاظتي گرلين در برابر هپاتو تو كسيتي ناشي از آندوتو كسومي باكتريايي در كبد موش صحرايي
497
اثر حفاظتي ورزش هوازي منظم بر هپاتوتوكسيسيتي ناشي از واناديوم سولفات در مدل حيواني رات
498
اثر حقوقي تورم در قراردادهاو راههاي جبران آن
499
اثر حلال الي بر توليد لاكتولوز به روش انزيمي
500
اثر حمل بار كوله پشتي بر روي تغييرات پاسچرال و الگوي راه رفتن دانش آموزان روستايي در دو شيوه حمل
501
اثر خاك ورزي و كودآلي برخصوصيات فيزيكي ،حركت املاح و مرفولوژي ريشه ذرت در خاك لورك
502
اثر خانه و مدرسه و اردو در رشد كودك
503
اثر خروج از گردي بر كاهش استحكام زيردريايي
504
اثر خشك شدن تالاب بين المللي گاوخوني بر فرآيند بيابانزدايي
505
اثر خشك كردن و سرخ كردن مقدماتي بر خصوصيات فيزيكي و حسي خلال سيب زميني سرخ شده منجمد قابل آماده شدن در مايكروويو
506
اثر خشكي زاينده رود بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و رواني مردم شرق اصفهان
507
اثر خصوصي سازي بر رشد اقتصادي ،توسعه مالي وسرمايه گذاري مستقيم خارجي
508
اثر خطاهاي طراحي و ساخت بر عملكرد سازه هاي مسكوني شهر نهاوند در دوران بهره برداري
509
اثر خطوط انتقال نيرو بر امواج راديويي و تلويزيوني و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار گرافيكي Labview
510
اثر خواص حرارتي الياف بر كيس‌خوردگي
511
اثر خواص ديناميكي ويسكوالاستيك بر فركانسهاي طبيعي پوسته نازك كروي و استوانه غوطه ور در سيال
512
اثر خواص ضد ميكروبي، آنتي اكسيداني و تكنولوژيكي عصاره ريشه گياه كهورك ( Prosopis farcta) بر فيلم زيست تخريب پذير هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
513
اثر خود- ميدان ها بر روي نرخ رشد و رابطه ي پاشندگي در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترو مغناطيسي
514
اثر خودشيفتگي مديران بر تضاد و تعارض سازماني (مورد مطالعه : مديران ادارات شهر بجنورد)
515
اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي و پيچيدگي تكليف بر ميزان دقت اجراي ضربه فورهند تاپ اسپين تنيس روي ميز در بازيكنان نخبه
516
اثر خورانيدن ميوه موز بر سلامتي وايمني گوساله هاي تازه متولد شده
517
اثر خوردگي بر استحكام باقيمانده سازه كشتي هاي سالخورده
518
اثر خوشه هاي سه جسمي در روش LOCV
519
اثر خيسي پذيري در ايجاد جريان اب در نانو لوله هاي كربني
520
اثر داپينگ فلز ليتيم در افزايش جذب گازهيدروژن در گرافن نقص داربا روش محاسبات كوانتومي
521
اثر داروها بر كليه
522
اثر داروها بر كليه
523
اثر داروهاي آنابليزان روي حيوانات
524
اثر داروهاي جديد سولفاميدي در ديابت
525
اثر داروهاي ضد التهابي بر روي رماتيسم
526
اثر دانش، تعهد و عناصر زيست محيطي بر هوشياري سبز مصرف كننده
527
اثر دانه بندي و تركيب شيميايي بر بهبود كيفيت نسوزهاي منيزياكروميتي مصرفي در كنورترهاي سرب و مس
528
اثر دانه كتان خام و پخته بر چاقي و شاخص‌هاي ليپيدي در موش صحرايي
529
اثر دخانيات برروي دستگاه تنفس
530
اثر در امدهاي نفتي ايران بر رشد اقتصادي كشور
531
اثر درآمد ملي كشورهاي وارد كننده بر صادرات محصولات كشاورزي سميرم
532
اثر درآمدي آموزش
533
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراكم ماده معدني استخوان ورزشكاران نخبه زن
534
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراكم ماده معدني استخوان ورزشكاران نخبه مرد
535
اثر درجات آزادي سازه بر پاسخ هاي ديناميكي سيستم اندركنشي خاك- سازه
536
اثر درجه برشتگي نان تافتون برميزان آكريل آميد و مقايسه اثر دو روش براي كاهش آن
537
اثر درختان در حفاظت ساختمان ها در برابر صاعقه
538
اثر درختچه اشك ﴿ Halimodendron halodendron﴾ به عنوان گياه تثبيت كننده نيتروژن بر خصوصيات خاك زير اشكوب در مناطق اردسته و موته
539
اثر دررفتگي در ترابرد اسپين پيرامحوري با استفاده از معادله موج پيرامحور ديراك گونه
540
اثر دررفتگي لبه بر ترازهاي لانداو در گرافن
541
اثر درصد حجمي و اندازه ذرات تقويت كننده بر خواص سايشي كامپوزيت Ti-SiC ساخته شده توسط فرآيند FSP روي سطح تيتانيم خالص
542
اثر درصد ريزدانه بر شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده تحت اثر سربار در دستگاه سانتريفيوژ
543
اثر درصد نيكل در الكترودهاي E8018 بر روي خواص مكانيكي جوش فولاد CK45
544
اثر درصدهاي مختلف پساب بر رشد ارقام زوشياگراس در بافت هاي مختلف خاك
545
اثر درصدهاي مختلف تقويت كننده ذرات شيشه بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني
546
اثر درصدي مختلف تقويت كننده شيشه بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني
547
اثر درماني ايتراكونازول به عنوان داروي كمكي در بيماران مبتلا به آسم پايدار شديد
548
اثر درماني ايتراكونازول به عنوان داروي كمكي در بيماران مبتلا به آسم پايدار شديد
549
اثر درماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قاعدگي
550
اثر درماني وپيشگيري كننده ي عصاره گل سير (Alium sativum) وسولفات روي (Zinc sulfate) بر ديابت القاء شده بااسترپتوزوسين درموشهاي سفيد صحرايي
551
اثر درهم تنيدگي الكترون ها روي ترابرد الكتريكي در سيم هاي كوانتمي ناهمگن
552
اثر دريافت اطلاعات غير همزمان در تشخيص سلامت سازه هاي بزرگ مقياس به كمك شبكه حسگر بي سيم
553
اثر دريافت ونلافاكسين در مادران بر سايكو ايمو نو لوژي در نوزادان موش سوري
554
اثر دز جذب شده گاما روي مشخصه هاي ترانزيستور FET به عنوان دزيمتر
555
اثر دزهاي مختلف پرتوتابي الكترون وگاما بر قابليت هضم ،كينتيك توليد گاز،محتواي تانني ،جمعيت پروتوزوآ و توليد گاز متان تفاله دانه و پوست انار در شرايط آزمايشگاهي
556
اثر دسترسي ها بر ميزان تصادفات در جاده هاي اصلي برون شهري
557
اثر دلتاكورتيزون و مشابهين آن بر روي آستم برونشيك
558
اثر دلخواه من
559
اثر دما آنيل بر رفتار خوردگي پوشش نانو كريستال Ni-W-Co
560
اثر دما بر جريان الكتروني چاه كوانتومي نانو ترانزيستورها با تحرك پذيري بالاي الكتروني
561
اثر دما بر روي هگزاگونال در سيستم سه تايي سديم اكتانوات - آب - دكانول
562
اثر دما در سنتز بخار شيميايي ذرات فوق ريز FeNi3
563
اثر دما و استخلاف روي تشكيل راديكال ‌هاي آزاد پروكسايد و استخراج داده از خروجي ‌هاي گوسين با برنامه‌ نويسي به زبان C++
564
اثر دما و جيره‌ غذايي روي زيست شناسي و ظرفيت شكارگري كفشدوزك Chilocorus bipustulatus
565
اثر دما و زمان آستنيت كردن جزئي بر استحكام كششي فولاد ck100 كروي شده
566
اثر دما و زمان بر همگني كامپوزيت پلي‌كاپرولاكتون/هيدروكسي آپاتيت
567
اثر دما و زمان بر همگني كامپوزيتهاي پلي لاكتيك اسيد/هيدروكسي آپاتيت
568
اثر دما و طول روز بر رشد رويشي و زايشي گلرنگ﴿توده محلي كوسه﴾
569
اثر دما و قطر سيم مس در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي
570
اثر دما و قطر سيم مس در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي يببب
571
اثر دما و قطر سيم مسي در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي
572
اثر دما و ميزابان روي ويژگي هاي زيستيو جدول زندگي شته اي Rhopalosiphum PAId در شرايط آزمايشگاهي
573
اثر دما و نسبت حجمي مذاب آلومينيم به مغزه جامد بر مشخصات فصل مشترك در فرآيند ريخته گري مركب
574
اثر دما، زمان وpH در پوشش دهي كرومات بر پودر مس به روش شيميايي
575
اثر دماهاي مختلف انبار بر خواب و عمر انبارماني سير (Allium sativum)
576
اثر دماوزمان آستنيت جزئي بر رفتار سايشي فولاد پركربن اسفرودايز شده
577
اثر دماي آستمپر كردن بر خوردگي فرسايشي فولاد ck45دو فازي
578
اثر دماي اوليه ريختن بتن بر كيفيت مكانيكي و دوام جداول بتني سنتي پيش ساخته حاوي سيمان هاي آميخته
579
اثر دماي محيط بر پايداري ساختمان، ويژگي هاي هيدروليكي و مكانيكي خاك و فرسايش پاشمان و شياري
580
اثر دماي محيط روي فيزيولوژي و تحمل سرمايي شفيره هاي پروانه پوست خوار ميوه پسته
581
اثر دماي محيط روي فيزيولوژي و تحمل سرمايي لاروهاي كرم گلوگاه انار
582
اثر دماي ناحيه ريشه بر متابوليسم نيتروژن، رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي كاهو و فلفل دلمه اي سبز در سه سطح نيتروژن در مراحل اوليه رشد
583
اثر دمش و مكش در روي لايه مرزي
584
اثر دو برنامه 8 هفته اي تمرين هوازي و تركيبي ( هوازي-مقاومتي ) بر سطوح لپتين سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع 2
585
اثر دو روش خشك كردن بر ميزان عفونت درون پستاني در گاوهاي با دوره خشكي كوتاه
586
اثر دو رويكرد آكادمي طب ورزشي آمريكا و سهرمن در اصلاح هايپركايفوزيس، سربه جلو، نوسانات پاسچر و عملكرد تنفسي دانشجويان دانشگاه رازي
587
اثر دو سطح آبياري و چند نوع خاكپوش آلي بر كاهش مصرف آب و برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي دانهال انار
588
اثر دو گونه قارچ مايكوريزا بر كيفيت ظاهري و مقاومت به خشكي چمن لوليوم چند ساله ﴿Lolium perenne﴾ و علف گندمي﴿Agropyron desertorum﴾
589
اثر دو نوع برنامه تمرين هوازي وتركيبي ( هوازي - مقاومتي ) بر سطوح اينترلوكين - 6 سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع 2
590
اثر دو نوع سيستم آبياري و كيفيت آب بر شاخص هاي رشد درختان زيتون در فضاي سبز
591
اثر دوبرنامه هوازي وتركيبي ( هوازي - مقاومتي ) بر سطوح رزيستين سرم در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
592
اثر دوربين‌هاي كنترل سرعت در كاهش تصادفات معابر بزرگراهي به روش مطالعه قبل و بعد (مطالعه موردي : مشهد مقدس(
593
اثر دورپيچFRP بر روي رفتار ستون هاي بتني توخالي
594
اثر دوره تميز شدن چاه روي آناليز داده هاي چاه آزمايي
595
اثر دوره هاي خشكي كوتاه بر روي عملكرد توليد مثل و فراسنجه هاي متابوليك در گاوهاي شيري هلشتاين
596
اثر دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت غذادهي مجدد بر رشد و تركيب لاشه در قزل آلاي رنگين كمان
597
اثر دورهمزن برروي توليد آنزيم پكتيناز و رشد سويه‏ي Asperjillus niger
598
اثر دوطبقه كردن پروانه در شيرهاي پروانه‌اي بر مشخصات هيدروديناميكي شير
599
اثر دوگونه قارچ مايكوريزا و آبياري با پساب بر كيفيت ظاهري و برگشت پذيري چمن سي شور پاسپالوم﴿Paspalum vaginatum﴾
600
اثر دي كلرو-متيل اوره (DCMU) بر قدرت منبع وانتقال مجدد كربوهيدرات هاي محلول ساقه گندم...
601
اثر دياكسيد كربن همراه گاز تزريقي بر ميزان انبساط نفت مخازن
602
اثر ديناميك جريان و مكانيزم شيميايي بر شعله در رژيم احتراقي HiTAC
603
اثر ديوارهاي پركننده با مصالح بنايي در مقاومت قاب هاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي جانبي
604
اثر ذرات محبوس بر انتشار امواج الكتروصوت به امواج سيكلوتروني در پلاسماي مغناطيده
605
اثر ذرات محبوس بر ديناميك امواج غيرخطي در پلاسما
606
اثر ذرات نانو اكسيد آلومينيوم بر خواص فيزيكي مكانيكي و الكتريكي پليمرهاي مورد مصرف در فضاي ﴿هواي﴾ آزاد
607
اثر ذرات نانو ساختار هگزا متيلن تترا آمين دي سياناميد كادميوم بر روي خواص جداسازي گازي غشاي پلي سولفون
608
اثر ذرات نانو ساختار هگزا متيلن تترا آمين دي سياناميد كادميوم بر روي خواص جداسازي گازي غشاي پلي يورتان - اوره
609
اثر ذهن آگاهي لحظه¬اي بر نشخوار فكري و كاركرد توجه در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
610
اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران از سال 1338 - 1393
611
اثر رتينوئيك اسيد بر تكامل اندامهاي حركتي در جنين موش
612
اثر رتينوئيك اسيد بر روي تكامل لوله عصبي در رويان رت
613
اثر رژيم غذايي كاهنده فشار خون (DASH) بر روي شدت علائم بيماري كودكان داراي اختلال كم توجهي و بيش فعالي(ADHD)
614
اثر رژيم هاي آبياري بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و شيميايي يونجه﴿ .Medicago Sativa L )
615
اثر رژيم هاي مختلف نور تكميلي LED بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي دو رقم گل رز گلخانه اي رقم هاي دولسويتا و آلستار
616
اثر رشته هاي پليمري بر خواص مقاومتي و تغيير شكل پذيري شاتكريت
617
اثر رشد اقتصادي بخشي بر فقر و رفاه اجتماعي در ايران ﴿86-1371﴾
618
اثر رشد دانه بر تضعيف امواج آكوستيك از نوع طولي در آلومينيوم آلياژي 7075
619
اثر رشد درآمد خانوار برآلودگي هوا در شهرهاي منتخب در سالهاي 1388-1380مطالعه موردي(تهران -مشهد-اصفهان )
620
اثر رطان زايي آمين ها و آميد ها
621
اثر رطوبت اوليه خاك و بار آب بر فرايند نفوذ در سه بافت مختلف خاك
622
اثر رطوبت بر استحكام باقي مانده اتصالات چسبي تقويت شده با ذرات نانو
623
اثر رطوبت بر استحكام باقي مانده اتصالات چسبي تقويت‌شده با ذرات نانو
624
اثر رطوبت نسبي بر روي مقاومت الكتريكي الياف
625
اثر رطوبت و مواد غذايي بر شكل گيري ميكوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان
626
اثر رفع انجماد ماهي تحت ميدان الكترواستاتيك بر مصرف انرژي و كيفيت آن
627
اثر رقابت درختان روي حضور دارواش و خشكيدگي ناشي از آن در جنگل شروينه جوانرود
628
اثر رنگ در گرافيك محيطي
629
اثر رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي راكتيو دو عامله بر حلاليت و خواص مكانيكي آن
630
اثر رها سازي اراضي كشاورزي بر برخي خصوصيات بيولوژيكي، فيزيكي ودشيميايي خاك در سطح استان كرمانشاه
631
اثر رهايش يون مس از داريست نانوكامپويتي سيلك فيبروئين بر روي رفتار سلول هاي اندوتليال
632
اثر رهبري تحول‌گرا بر عملكرد سازماني از طريق متغير نوآوري و يادگيري سازماني ( مطالعه موردي : مگاموتور )
633
اثر رهبري ظريف طبع بر مديريت تجربه مشتري در سازمان هاي مشتري گرا (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كرج)
634
اثر رهبري ظريف طبع بر مديريت تجربه مشتري در سازمان هاي مشتري گرا(مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كرج)
635
اثر روابط متقابل اجتماعي بر سطح تمكين مؤديان مالياتي ﴿ مطالعه موردي استان اصفهان﴾
636
اثر روانگرايي خاك بر روي خطوط لوله مدفون
637
اثر روانگرايي خاكهاي اطراف بر تونل هاي داراي پوشش
638
اثر رواني تنبيه در مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان اسفراين
639
اثر رواني حجاب و بي حجابي بانوان
640
اثر رودخانه زاينده رود بر تغييرات حرارتي شهر اصفهان
641
اثر روزه داري در ماه رمضان بر حداكثر اكسيژن مصرفي، گلوكز خون و چربي هاي خون مردان ورزشكار و غيرورزشكار
642
اثر روش تغليظ مايكروويو -خلا بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي كنسانتره آب‌زرشك و مقايسه آن با روش‌هاي مايكروويو و حرارت دادن بدون خلا
643
اثر روش تهيه بر عملكرد كاتاليست اكسيد كلسيم در توليد بيوديزل از روغن نباتي
644
اثر روش خشك كردن بر برخي از خواص كيفي و ترموفيزيكي خرماي رقم استعمران و پودر حاصل از آن
645
اثر روش درماني پاسخ محور )PTR( مبتني بر والدين بربهبودي كودكان مبتلا به اتيسم
646
اثر روش سنتز كاتالبست ساپو - 34 بر عملكرد كاتاليستي در فرآيند ام تي ا
647
اثر روش هاي آبياري قطره اي، جويچه اي و دوره هاي زماني كنترل علف هاي هرز بر عملكرد و برخي صفات زراعي سيب زميني
648
اثر روش هاي استخراج، شستشو و حذف آب سطحي بركارايي استخراج و كيفيت دانه هاي انار آماده براي مصرف
649
اثر روش هاي پخت، انجماد و رفع انجماد در كيفيت روغن ماهي گونه بياه تيمار شده با عصاره رازيانه
650
اثر روش هاي خشك كردن الكتروهيدروديناميك و هواي داغ بر ويزگي هاي كيفي ورقه هاي ميوه به
651
اثر روش هاي محتلف خشك كردن بر ميزان و تركيبات اسانس گياه دارويي مريم نخودي
652
اثر روش هاي مختلف پادلينگ بر خصوصيات هيدروليكي و وضعيت رطوبتي خاك غالب شاليزارهاي گيلان
653
اثر روش هاي مختلف پيش تيمار بذر بر جوانه زني ، عملكرد و اجزاي آن در گياه دارويي مرز(Satureja hortensis L.)
654
اثر روش هاي مختلف خاك ورزي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك تحت كشت گندم و نخود در ...
655
اثر روش¬هاي عصاره¬گيري چند گياه روي كشندگي و جدول زندگي دو جنسي سفيدبالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.)
656
اثر روشهاي مختلف پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوزيك و بيوشيميايي مقاومت به شوري گياه دارويي ماريتيغال (خارمريم)
657
اثر روشهاي مختلف مصرف مكمل ويتامين AD3E بر عملكرد، تخمير شكمبه و برخي متابوليتهاي خوني برههاي پرواري
658
اثر روغن كتان و اسانس رازيانه بر مقاومت انسوليني و مورفولوژي تخمدان و پانكراس در موش هاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS)
659
اثر روغن كنجد-كانولا در مقايسه با روغن هاي كانولا و كنجد بر شاخص هاي تن سنجي،گليسمي و ماركرهاي كبدي-كليوي در بزرگسالان مبتلا به ديابت نوع 2
660
اثر روغن كنجد-كانولا در مقايسه با روغن هاي كانولا و كنجد بر شاخص هاي كاريومتابوليك در بزرگسالان
661
اثر روغن‌هاي ضروري بر يادگيري و حافظه در رت
662
اثر روغنهاي ميخك، سقز و سياهدانه بر درد عصب صورت در موش سوري نر
663
اثر روي و منگنز بر كيفيت پوسته تخم مرغ مرغهاي تجاري
664
اثر ريخت‌شناسي و درصد كمي فاز فريت دلتا بر رفتار ترمومكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
665
اثر ريز آب پوشي بر انتقالات الكتروني فنول پروتون دار شده
666
اثر ريز ساختار بر خواص فروالكتريك تيتانات باريم
667
اثر ريز ساختار بر كارايي نسوزهاي منيزيت - كرميتي در كوره دوار سيمان
668
اثر ريز ساختار فلز پايه بر خواص پوشش كرم
669
اثر ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد در توليد گياهچه هاي آلاله ﴿Ranunculus asiaticus﴾ از طريق Invitro
670
اثر ريزگردها بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و همچنين كارايي علف كش هاي مختلف در مزرعه ذرت در منطقه كرمانشاه
671
اثر ريشه گياهان كراسولا و تاغ تحت آبياري با پساب تصفيه شده بر مقاومت برشي خاك
672
اثر زئوليت هاي طبيعي و اصلاح شده با سورفكتانت بر آبشويي نيترات در آبياري با پساب براي گندم
673
اثر زئوليت هاي طبيعي و اصلاح شده با كلسيم كلرايد بر آبشويي يون آمونيوم در آبياري با پساب براي گندم
674
اثر زاويه اي اتساع بر روي تحليل هاي مربوط به سازه هاي نگهبان گود برداري
675
اثر زاويه حمله بر ايرفويل naca-0012 با فلپ
676
اثر زاويه سرش جانبي بر مشخصات آيروديناميكي بال با پسگرايي در جريان پايا و ناپايا
677
اثر زاويه نخ هاي مستقيم در خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي حلقوي تاري
678
اثر زاويه ي مشعل در رفتار شعله ي پيش آميخته
679
اثر زايمان در بيماريهاي قلبي در يچه اي مخصوصا
680
اثر زبري بر جايگزيدگي الكترون در ابرشبكه ها
681
اثر زبري سطحي در مقياس نانو و پوشش شيشه زيست فعال بر خواص زيست فعالي تيتانيم
682
اثر زبري سطوح در هدايت الكتريكي لايه صهاي نازك فلزي.
683
اثر زبري سطوح در هدايت الكتريكي لايه هاي نازك فلزي
684
اثر زلزله بر ديوارهاي حائل و خاك ژشت و زير آنها ﴿خاكهاي دانه اي و دانه اي رس دار ﴾
685
اثر زلزله بر روي مخازن مايعات
686
اثر زلزله بر ساختمانهاي با مصالح بنايي
687
اثر زلزله بر سازه تونل بتني به منظور بهينه سازي مقطع
688
اثر زلزله ساختمان هاي با مصالح بنائي
689
اثر زلزله هاي حوزه دور و نزديك بر روي ستون سنگي
690
اثر زلزله هاي قائم حوزه نزديك بر ريسك فروريزش سازه هاي بلندمرتبه بتني با هسته برشي
691
اثر زلزله‌هاي حوزه نزديك بر سازه‌هاي جداسازي شده با سيستم‌هاي هوشمند
692
اثر زمان اولين تلقيح پس از زايش و مصرف مهار كننده سيكلواكسيژناز بر عملكرد توليد مثلي گاو شيري
693
اثر زمان برداشت بر بازده و كيفيت اسانس برگهاي اكاليپتوس در جنوب ايران
694
اثر زمان در تثبيت تاب و افزايش استحكام نخ چرخانه اي
695
اثر زمان گيرش شاتكريت بر ميزان تغيير شكل ها و تغيير تنش هاي اطراف تونل
696
اثر زمان و سرعت اختلاط بر خواص مكانيكي بتن خود تراكم
697
اثر زمان وقوع آتش سوزي بر فرسايش خاك در مراتع شيب دار فريدن به كمك تكنيك سزيم-137
698
اثر زوج‌درماني روابط شيء كوتاه‌مدت بر الگوهاي ارتباطي و رضايت جنسي زوجين قرباني خشونت خانگي
699
اثر ژئوهوموس و هيدروژل بر ويژگي هاي هيدروليكي خاك و شاخص هاي رشد خيار درختي
700
اثر ژل آلوئه ورا بر تخمدان موش درمان شده با دوكسوروبيسين
701
اثر ژل تترا سيكلين موضعي به همراه جرم گيري و تسطيح سطح ريشه بر روي lipid profile & HbAlc بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع2
702
اثر ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي جو بر شاخص هاي پايداري ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك ريزوسفر
703
اثر ساختار داخلي نانوذرات متيل متاكريلات/بوتادي ان/استايرن (MBS) بر برهمكنش بين سطحي آن با كوپليمر استايرن/آكريلونيتريل (SAN) و مقاومت مكانيكي نانوآلياژ آن ها
704
اثر ساختار دوخت بر خواص كششي و راحتي پارچه هاي مورد استفاده در تيشرت ورزشي
705
اثر ساختار شبكه معابر بر ايمني تردد
706
اثر ساختار شبكه هاي عصبي ، نوع داده هاي ورودي و فركانس نمونه برداري از داده ها بر دقت پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي توسط شبكه هاي عصبي پيشرو
707
اثر ساختار شبكه‌ي معابر بر ايمني تردد با استفاده از تئوري چيدمان فضا
708
اثر ساختار مالكيت بر سرمايه گذاري كمتر از اندازه و سرمايه گذاري بيش تر از اندازه
709
اثر ساختار مايعات يوني بر روي عملكرد كاتاليست آند پيل سوختي متانولي مستقيم
710
اثر ساختار مخلوط مارتنزيت - بينيت در فولاد AIBI4140
711
اثر ساختار مخلوط مارتنزيت-بينيت در فولاد4140AISI
712
اثر ساختار نانو آلومينا -سيليكا به عنوان پايه بر فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني
713
اثر ساختار نانولوله¬هاي (كربني، بورنيتريد) در كپسوله كردن و رهايش دارو با استفاده از روش شبيه¬سازي
714
اثر ساختگاه بر پارامترهاي شاخص در رفتار غيرالاستيك سازه ها ناشي از تحريكات زلزله
715
اثر ساختمان پارچه تاري - پودي بر روي برخي از خواص راحتي
716
اثر ساختمان داخلي لوله برداشت نخ بر خواص نخ چرخانه
717
اثر سازگاركننده بر روي خواص ترموپلاستيك الاستومر بر مبناي hdpe/nrتهيه شده بطريق پخت ديناميكي
718
اثر سازگاري ارزشي مشتري بر رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد و رضايت از برند در هواداران تيم هاي فوتبال
719
اثر سازه مجاور بر روي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع DCFP تحت اثر زلزله‌هاي حوزه نزديك
720
اثر سازه هاي مجاور برروي رفتار ديناميكي تونل ها
721
اثر ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر رشد دانهال هاي پسته تحت شرايط تنش شوري
722
اثر ساليسيليك و جاسمونيك اسيد بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه بيش انباشتگر .Alyssum inflatum Nyár تحت تنش نيكل
723
اثر سايمتيدن بر روي دستگاه تناسلي نر طي دوران جنيني و شيرخوارگي
724
اثر سبك رهبري اصيل بر معنويت در كار با ملاحظه نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان غرب ايران
725
اثر سبك رهبري مديريت بر انگيزش كار كنان دانشگده علوم پزشكي خراسان شمالي
726
اثر سبك رهبري مديريت بر انگيزش كاركنان دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي
727
اثر سبك مديريت بر انگيزش كاركنان ورضايت مندي ارباب رجوع
728
اثر سبك مديريت مشاركتي برانگيزش كاركنان
729
اثر سبك هاي تصميم گيري خريد و ارزشهاي مصرف كننده بر خجالت از به كارگيري برند
730
اثر ستيل تري متيل آمونيوم بروميد روي متورم شدن فاز لاملار هكذاگونال در سيستم سه تايي سويالسيتين -دكانول -آب
731
اثر ستيل تري متيل آمونيوم بروميد روي متورم شدن فاز لاملار هكذاگونال در سيستم سه تايي سويالسيتين -دكانول -آب
732
اثر سختي ديسك تحت كشتاور پيچشي مركزي در ضريب شدت تنش الاستيك
733
اثر سختي ريز الگوي بستر بر تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به رده سلول‌هاي عضله صاف
734
اثر سد زاينده رود بر كيفيت آب و غناي درشت بي مهرگان كفزي رودخانه زاينده رود
735
اثر سرد كردن سريع، اسيدي كردن و بسته بندي بر زمان ماندگار سالاد سيب زميني
736
اثر سرريزهاي تجاري بر رشد توليد بنگاه هاي كوچك و متوسط: ايران و شركاي منتخب تجاري
737
اثر سرطان زايي اسيدها و انيدريد ها
738
اثر سرطان زايي الكل ها ، اتر ها و فنول ها
739
اثر سرعت باد بر روي استحصال انرژي الكتريكي در مزرعه هاي بادي
740
اثر سرعت بارگزاري بر مقاومت كششي مستقيم و غيرمستقيم سنگ و بتن
741
اثر سرعت باز و بسته شدن شيرهاي صنعتي در فشار داخل لوله
742
اثر سرعت باز و بسته شدن شيرهاي صنعتي در فشار داخل لوله
743
اثر سرعت توليد بر خواص نخ هاي خودتاب
744
اثر سرعت جريان ورود مذاب به محفظه قالب بر خواص مكانيكي قطعات ريختگي آلياژ منيزيم AZ91
745
اثر سرعت چرخشي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي(FSW) بر خواص خوردگي آلياژ 7075
746
اثر سرعت حرارت دهي بر كاهش زمان سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل
747
اثر سرعت حركتي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي(FSW) بر خواص خوردگي آلياژ 7075
748
اثر سرعت سرد شدن و تركيب شيميايي بر ساختار فولاد ميكروآلياژيِ فورج¬پذير 30MSV6
749
اثر سرعت سرد كردن پس از عمليات حرارتي حل سازي جزيي در دماي 120 سانتي گراد بر خواص كششي سوپر آلياژ 111
750
اثر سرعت سرد كردن تحت عمليات مختلف براي آلياژ ZA 27
751
اثر سرعت و حرارت تكسچر ايزينگ روي خواص رنگپذيري فيلامنت پلي اتر
752
اثر سركارگر (سرناظر) در مديريت ايمني در كارگاهها با رويكرد منابع انساني
753
اثر سرما بر گياهان
754
اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در استانهاي ايران
755
اثر سرمايه انساني در ايجاد نوآوري و خلاقيت و تأثير آن‌ها بر مسير بهينه رشد اقتصادي در چارچوب مدل شومپيتر
756
اثر سرمايه انساني و توسعه مالي بر كارآفريني در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
757
اثر سرمايه گذاري در ارتباطات راه دور بر رشد بهره وري كل عوامل در ايران (1385-1350)
758
اثر سرمايه گذاري محدوديت جريان هاي نقد و رقابت شركت هاي همسان بر ميزان سرمايه گذاري شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
759
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر توزيع درآمد در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي
760
اثر سرمايه و درآمدهاي غير بهره اي بر سودآوري و ريسك در صنعت بانكداري
761
اثر سريشم در آهار گيري پارچه هاي آهار زده شده با نشاسته
762
اثر سريم اكسيد بر آسيب ناشي از تورشن دتورشن بيضه ي موش هاي - صحرايي بالغ
763
اثر سطح تماس پا در دوي زيگزاگ بر عوامل خطرزاي آسيب هاي اندام تحتاني
764
اثر سطح طراحي ارائه شده توسط كارفرما در اسناد مناقصه بر كارائي پروژه هاي epc و bot
765
اثر سطوح كنترل فلپ بر روي عملكرد هيدروديناميكي شناور پروازي
766
اثر سطوح كود نيتروژن دار بر مراحل نموي، عملكرد، كيفيت و تبادلات گازي ژنو تيپ هاي مختلف كنجد﴿sesamum indicum L)
767
اثر سطوح متفاوت شوري بر توده زيستي و برخي تركيبات بيوشيميايي در دو گونه ريز جلبك Tetraselmis suecica and Chaetoceros calcitran
768
اثر سطوح مختلف آبشويي با پساب بر بيلان املاح خاك
769
اثر سطوح مختلف آويشن شيرازي، مريم‌گلي و پروبيوتيك بر عملكرد، پاسخ‌هاي ايمونولوژيك و تغييرات هيستولوژيك روده كوچك مرغ‌هاي تخم‌گذار
770
اثر سطوح مختلف ال -كارنيتين و چربي بر ميزان كلسترول زرده كيفيت آلبومن و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
771
اثر سطوح مختلف پروتئين تك سلولي و ميكرو ارگانيسم هاي پروبيوتيكي برعملكرد، پاسخ هاي ايمني و هيستولوژي روده كوچك مرغ هاي تخمگذار
772
اثر سطوح مختلف پروتئين عبوري بر اسيدهاي چرب فرار و نوع جمعيت باكتريايي شكمبه در گوساله هاي هلشتاين
773
اثر سطوح مختلف پروتئين و تريپتوفان جيره بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
774
اثر سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگي بر عملكرد رشد، تخمير شكمبه و سلامت گوساله هاي شيري هلشتاين
775
اثر سطوح مختلف تانن و پروبيوتيك بر عملكرد، پاسخ‌هاي ايمونولوژيك و تغييرات هيستومورفولوژيك روده كوچك جوجه هاي گوشتي
776
اثر سطوح مختلف ترئونين جيره آغازين بر بيان ژن هاي اينترلوكين -8 و اينترفرون - آلفا موثر بر سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي سويه آرين
777
اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و مولفه هاي خوني در مرغ هاي تخمگذار
778
اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي خشك بر عملكرد رشد، تخمير شكمبه و سلامت گوساله هاي شيري هلشتاين
779
اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشدي روي باززايي دو رگه هلو* بادام )HS413(
780
اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشدي روي باززايي دورگه
781
اثر سطوح مختلف جوانه ميخك در جيره هاي با نسبيت هاي متفاوت اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-6 به امگا-3 بر پاسخ هاي ايمونولوژيك، هيستولوژي روده كوچك و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
782
اثر سطوح مختلف زئوليت بر برخي خصوصيات فيزيكي و وضعيت رطوبتي سه بافت خاك شاليزاري استان اصفهان
783
اثر سطوح مختلف سنگوينارين در جيره هاي با سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد، پاسخ هاي ايمونولوژيك و هيستولوژي روده كوچك مرغ هاي تخمگذار
784
اثر سطوح مختلف شفيره كرم ابريشم بر روي عملكرد توليدي و صفات كيفي تخم مرغ در مرغ تخم گذار
785
اثر سطوح مختلف شوري و پرايمينگ بذر بر عملكرد، اجزا عملكرد و كيفيت بذر ارقام نخود
786
اثر سطوح مختلف عصاره گياه بابونه بر عملكرد و كيفيت تخم بلدرچين
787
اثر سطوح مختلف علوفه يونجه ﴿عامل فيزيكي﴾ و سديم پروپيونات ﴿عامل شيميايي﴾ بر عملكرد و توسعه شكمبه در گوساله هاي شيرخوار
788
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس به همراه آنزيم فيتاز بر صفات عملكردي صفات كيفي تخم مرغ و فسفر دفعي در مرغان تخم گذار
789
اثر سطوح مختلف كروم آلي ومعدني بر عملكرد توليدي برخي پارامترهاي بيولوژيكي وسيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط استرس گرمايي
790
اثر سطوح مختلف كلريد سديم بر رشد افتراقي ژنوتيپ هاي انگور﴿vinifera L .Vitis) و انتخاب ارقام متحمل به شوري
791
اثر سطوح مختلف كنجاله خارمريم بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ، پاسخ هاي ايمونولوژيك و شاخص هاي كبد چرب در مرغ هاي تخم گذار تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم
792
اثر سطوح مختلف كود از ته و زمان مصرف آن بر روي عملكرد و كيفيت نانوايي دو رقم گندم در اصفهان
793
اثر سطوح مختلف كود ازته و زمان مصرف آن بر روي عملكرد دانه و كيفيت نانوائي دو رقم گندم در اصفهان
794
اثر سطوح مختلف مخلوط اسانس و پسماند گياهان دارويي ﴿آويشن،رزماري،شويد و نعناع فلفلي﴾ در جيره هاي حاوي روغن ماهي بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
795
اثر سطوح مختلف مس و گياه كاسني بر سطح كلسترول زرده در طيور تخمگذار
796
اثر سطوح مختلف مس و ويتامين cمازاد بر احتياجات غذايي بر روي ميزان كلسترول و ديگر اجزاء سرم خون و عملكرد طيور گوشتي
797
اثر سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت بر عملكرد كمي و كيفي كشت مخلوط درهم شبدر برسيم و جو تحت شرايط تداخل علف هاي هرز
798
اثر سطوح مختلف نيتروژن، تداخل علف هرز منداب ﴿Eruca sativa ﴾ و روش هاي مختلف كاشت بر كارايي كشت مخلوط بزرك و شبدر برسيم
799
اثر سطوح مختلف ويرجينيامايسين و انرژي جيره روي عملكرد و غلظت متابوليت هاي سرم خون در جوجه هاي گوشتي
800
اثر سطوح مكمل سلنومتيونين برعملكرد، صفات كيفي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني در مرغان تخمگذار تغذيه شده با دو منبع چربي در جيره
801
اثر سفتي ديسك تحت گشتاور پيچشي مركزي در ضريب شدت تنش الاستيك
802
اثر سلنيوم بر اسپرماتوژنز موش بالغ تيمار شده با فلونيكاميد
803
اثر سلنيوم بر رشد محتوي يوني و خواص آنتي اكسيداني گياه فلفل (capsicum annuum L. )تحت تنش شوري
804
اثر سلنيوم بر ميزان تغييرات شاخصهاي اسپرم و فراگمانتاسيون DNA پس از پديده انجماد و ذوب
805
اثر سلنيوم و مديريت مصرف نيتروژن در توليد پياز سالم ( Allium cepa L.
806
اثر سمينال پلاسماي انسان بر رشد آزمايشگاهي فوليكولهاي پره آنترال موش
807
اثر سن داروي ظهور وثبوت روي درستي تعيين طول فايل اندودنتيك بصورت Invitro
808
اثر سنتيك گياهان اسطو خدوس،جينكو بيلوبا و بادام شيرين بر تغييرات سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي وجنسي در افراد adhd
809
اثر سنجي تبليغات بانك ها بر رفتار مشتريان
810
اثر سنجي درج تبليغات تاكسي‌ها بر حواس‌پرتي رانندگان
811
اثر سه روش جايگزيني محلول غذايي و عرس بر رشد ،عملكرد وكيفيت وكيفيت محصول فلفل تند در سيستم أّ،
812
اثر سه سطح آبياري و كود نيتروژنه بر جمعيت و خسارت برخي آفات چغندر قند در اصفهان
813
اثر سه سطح متفاوت روي، ويتامين اي و سلنيوم خوراكي بر پاسخ هاي ايمني در طول دوره انتقال گاوهاي شيري
814
اثر سه نوع آمينو كلات كلسيم و اسيد آمينه ي ليزين، ترئونين و متيونين بر ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گل ليسيانتوس رقم ﴿Cinderella lime)
815
اثر سهم تنش القايي بر آرايش ساختاري الياف پلي اكريلونيتريل در پايدارسازي اكسايشي
816
اثر سواد در كاهش ناسازگاري و بزه كاري جوانان و نوجوانان
817
اثر سوربيتول و پلي‌اتيلن گليكول به عنوان عوامل اسمزي محيط كشت بر رشد و ريخت‌زايي كالوس خارمريم
818
اثر سوربيتول وژلي اتيلن گليكول به عنوان عوامل اسمزي محيط كشت بررشدوريخت زايي كالوس خارمريم
819
اثر سولفات بر حمله كلرايدي در ملات هاي بتني و تاثير پوزولان هاي دوده سيليس و تراس جاجرود در كاهش اين حمله
820
اثر سولفات روي و اسانسهاي آويشن و كاكوتي بر پاسخ ايمني هومورال و عملكرد جوجه هاي گوشتي
821
اثر سولفيد هيدروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در دانهال هاي پسته رقم بادامي ريز زرند
822
اثر سونيكيشن و مواد فعال سطحي در تهيه ي نانوامولسيون روغن دانه ي چريش جهت كاربرد در جوهر آنتي باكتريال
823
اثر سوياي اكسترود شده بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين شيري مصرف كننده ي علوفه تحت تنش سرمايي
824
اثر سويه هاي ريزوبيومي توليدكننده سيدروفور و قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر رشد يونجه در شرايط كمبود آهن و روي
825
اثر سياست خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركت هايمشمول اصل 44 قانون اساسي عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از ابلاغ قانون اجراي اصل 44
826
اثر سياست مالي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي: ساز و كار مالياتي در مناطق آزاد ايران
827
اثر سياست نرخ گذاري تصاعدي بهاي برق مصارف خانگي در استان گلستان
828
اثر سياست هاي زيست محيطي بر توسعه ي مالي(مطالعهي موردي: كشورهاي منتخب اتحاديه ي اروپا و حوزه ي منا)
829
اثر سياست هاي مالي بر توزيع درآمد در ايران
830
اثر سياستهاي پولي بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 5831-8331
831
اثر سياستهـاي زيســـت محيطي و امنيت ملي بر تجارت توريسم در كشورهاي منتخب حوزه خليج فارس
832
اثر سيانيدين بر حافظه ، يادگيري و درد در موش هاي صحرايي ديابتي
833
اثر سيانيدين بر ميزان گلوكز و چربيهاي سرم و پاسخگويي انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
834
اثر سيتونوكسيك زهر مار افعي گرزه روي سلول هاي نرمال و سرطاني
835
اثر سيتونوكسيك زهر مار افعي گرزه روي سلول هاي نرمال و سرطاني
836
اثر سيدرو فور DFOB بر جذب سطحي نيكل به وسيله كاني هاي
837
اثر سيدروفور دسفرال بر جذب سطحي كادميم و روي توسط كاني‌هاي مسكويت و فلوگوپيت
838
اثر سيدروفور و اگزاليك اسيد بر جذب سطحي كادميوم، روي و مس توسط بخش رس خاك آهكي
839
اثر سير بر عملكرد رشد، كيفيت لاشه، شاخص هاي خوني و فعاليت سيستم ايمني قزل آلاي رنگين كمان
840
اثر سيستم خاج و خرپاي كمربندي بر سازه هاي بتن آرمه با ديوار برشي
841
اثر سيستم دو پاميني ناحيه CAL هيپو كامپ پشتي بر رفتاراضطراب زايي ناشي از نيكوتين در موش كوچك آزمايشگاهي
842
اثر سيستم زمين بر كيفيت توان در سيستم توزيع
843
اثر سيستم كاشت و ميزان رطوبت خاك بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ در اصفهان
844
اثر سيستم هاي پودگذاري ماشين هاي بافندگي ايرجت و واترجت روي خواص پارچه
845
اثر سيكل حرارتي در ساختار فلز جوش و HAZ
846
اثر سيكل عادت ماهيانه بر غلظت لاكتات خون و كورتيزول بزاقي به دنبال يك فعاليت بيشينه
847
اثر سيكل قاعدگي بر انواع توجه و كاركردهاي اجرايي در زنان 30-18 سال
848
اثر سيليكون بر افزايش تحمل به خشكي گونه Stevia rebaudiana و Ocimum basilicum تحت تنش رطوبتي
849
اثر سيليكون بر برخي پارامترهاي رشد و فيزيولوژيكي گياهان بومي Isatis cappadocica و Brassica napus L. تحت تنش آرسنيك و كادميوم
850
اثر سيليكون بر رشد و توليد رنگيزه هاي فتوسنتزي جلبك تك سلولي DUNALIELLA
851
اثر سيم فلزي روي كارايي حفاظتي الكترومغناطيسي پارچه هاي تاري - پودي مركب
852
اثر سينرژيك مايعات يوني و نانوكاتاليست‌ها در سنتز مواد اوليه داروهاي آداپالن، ترانيل‌سيپرومين، بتاهيستين و پراميپكسول
853
اثر شاخص هاي دانش بنيان بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس
854
اثر شاخص هاي دانش بنيان بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس
855
اثر شاخص هاي دمايي - رطوبتي در فصول تابستان و زمستان بر صفات توليد مثلي گاوهاي پرتوليد گاوداري هاي اصفهان
856
اثر شاخص يكپارچگي اتحاديه اروپا بر عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو و اثر آن روي ايران
857
اثر شاهنامه در روح و فكر ايراني
858
اثر شبكه كننده و نانو ذرات سيليكا در حضور تركيبات فلور كربن دار در خواص آبگريزي و روغن گريزي پارچه سلولزي
859
اثر شبكه ي بي مقياس بر همزيستي ايجاد شده با منابع محدود در ديناميك تكاملي
860
اثر شبه هورمون جواني پيري پروكسيفن بر روي سوسري آلماني
861
اثر شخصيت برند مجازي مبتني بر مشتري بر شعف مشتري و طنين برند در صنعت بانكداري آنلاين (مطالعه موردي: شعب بانك سامان شهر تهران)
862
اثر شخصيت مديران در مديريت مطلوب
863
اثر شدت آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي در دو خاك مرتعي با بافت متفاوت
864
اثر شدت تمرين هوازي بر نشانگرهاي زيستي فيبروز قلبي موش هاي صحرايي ديابتي و سالم
865
اثر شدت و زمان هرس بر كميت و كيفيت گل هاي رز فلوريباندا (Floribunda)
866
اثر شدتهاي مختلف نور آفتاب بر رشد دو رقم لوبيا قرمز ( Phaseolus vulgaris L. )
867
اثر شرايط اندازه گيري روي گستره عمق و قدرت تفكيك تصاوير راداري GPR
868
اثر شرايط برگشت بر فرآيند رسوب گذاري و خواص كششي فولاد CR- W- V
869
اثر شرايط تكيه گاهي بر نتايج آزمايشي برزيلي و تحليل نظري مكانيسم شكست نمونه ها
870
اثر شرايط تهيه وشرايط عملياتي بر عملكرد كاتاليتيكي نانو كاتاليست هاي Mgo/Al2o3 براي توليد بيو ديزل
871
اثر شرايط تهيه ي تركيبات آلي - فلزي و غيرآلي بر عملكرد سلولهاي خورشيدي و ابرخازن
872
اثر شرايط سرد كردن و مقدار آلومينابر خواص و ريزساختار سراميك هاي متخلخل آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري انجمادي
873
اثر شرايط عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص كششي فولاد سه فازي
874
اثر شرايط عمليات‌حرارتي در ريزساختار و خواص ‌مكانيكي فولاد GTD450
875
اثر شرايط عملياتي بر روي سروصداي چرخ‌دنده‌هاي ساده در يك سيستم خورشيدي
876
اثر شرايط گرم شدن بر ريز ساختار و آستمپر سطحي شده فولاد ميان كربن و شبيه سازي آن
877
اثر شرايط گرم شدن سريع بر ريز ساختار آستمپر سطحي شده فولاد ميان كربن و شبيه سازي آن
878
اثر شرايط محيطي بر خصوصيات فيتوشيميايي گياه كنگر ﴿.Gundelia tournefortii L﴾ در استان چهارمحال و بختياري
879
اثر شرايط محيطي خاكچال بررفتارمكانيكي زباله جامد شهري پنج ساله خاكچال برمشور شيراز
880
اثر شرط داوري بر صلاحيت دادگاه‌ها
881
اثر شستشوي اسپري آب و هوا بر روي سمان باقي مانده در رستوريشن ايمپلنت سمان شونده(cement-retained) به هنگام استفاده از سمان گلاس آينومر در دو عمق mm1 و mm2: يك مطالعه آزمايشگاهي
882
اثر شش پايه مختلف بر رشد دو رقم گلابي شاه ميوه و نطنزي
883
اثر شش پايه مختلف بر ميزان عناصر معدني برگ و ميوه و شاخص هاي رشد رويشي صفات كيفي ميوه به رقم اصفهان ﴿Cydonia oblonga﴾
884
اثر شش هفته تمرين قدرتي بر درد گردني -شانه اي زنان فرشباف
885
اثر شعاع لازمور بزرگ در ناپايداريهاي مرزي پلاسما
886
اثر شكل ذرات بر پارامترهاي هيدروديناميكي سيال
887
اثر شكل كاب پيستون و خروج از مركز آن جريان سيال در مرحله تراكم موتورهاي احتراق داخلي
888
اثر شكل موج بر خواص سايشي، سختي و مورفولوژي پوشش هاي حاصل از آبكاري نيكل
889
اثر شكل موج بر رفتار خوردگي پوشش آلياژي مس نيكل به روش الكتروشيميايي
890
اثر شكل هندسي حسگر تار نوري بر پايه ي تشديد پلاسمون سطحي بر جذب و حساسيت آن:بررسي نظري
891
اثر شكل هندسي دندانه چرخ دنده ساده در مقاومت خمشي آن و ديگر پارامترهاي طراحي
892
اثر شكل هندسي روي خواص مكانيكي حاصل از عمليات كوئنچ جهت دار آلياژ7075
893
اثر شكل و اندازه نانو ذرات فلزي بر تشديد بسامد پلاسمون سطحي جايگزيده
894
اثر شكل و تراكم پوشش گياهي غير مستغرق در برآورد مقاومت جريان
895
اثر شنا باشدت متوسط بر عملكرد موش هاي سوري تخمدان برداري شده
896
اثر شناساگر رنگي در بسته بندي هوشمند مواد غذايي
897
اثر شناوري نسبي بر آستانه حركت ذرات رسوب در شيب هاي تند تحت جريان كندشونده
898
اثر شوري آب تزريقي در تشكيل رسوب معدني
899
اثر شوري بر خصوصيات فيزيولو‍‍‍ژيك لاين هاي دابل هاپلوئيد كلزا تحت شرايط مزرعه
900
اثر شوري بر گياه دارويي كلپوره در شرايط هيدروپونيك و بهينه‏سازي كشت بافت كلپوره
901
اثر شوري بر گياهان
902
اثر شوري بر معدني شدن كربن و نيتروژن بقاياي گياهي
903
اثر شوري برگياه دارويي گلپوره درشرايط هيدروژونيك وبهينه سازي كشت بافت كلپوره
904
اثر شوري خاك روي تنظيم كننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي
905
اثر شوري سيال پايه بر خواص رئولوژيكي، پايداري و آسيب سارند سيال ميكروحبابي
906
اثر شوري و تغيير كاربري اراضي بر مقدار ماده آلي ذره اي﴿DOM ) و كربو هيدراتها در دشت جوانمردي ﴿ زير حوزه آبخيز رودخانه كارون شمالي﴾
907
اثر شوري و خشكي بر دو گونه گياه بابونه Matricaria aureal Loefl و Matricaria chamomillaL.
908
اثر شوك حرارتي زود هنگام بر برخي شاخص هاي استرس اكسيداتيو و ايمني در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل آغازين نمو
909
اثر شوكهاي قيمت نفت بر فعاليتهاي اقتصادي ايران
910
اثر شوينگر در ‎D -‏غشاء ها
911
اثر شيار سطحي بر جهت انتشار ترك در نمونه هاي ترد پليمري
912
اثر شيب بستر نفوذ ناپذير و گراديان هيدروليكي بر روي آبدهي چاه با بررسي خاكهايي با دانه بندي مختلف
913
اثر شيب و دبي بر الگوي خيس شده خاك تحت آبياري قطره اي سطحي و شبيه سازي آن با مدل HYDRUS-2D
914
اثر شيرابه زباله بر رشد و عملكرد برنج و اثرات باقيمانده آن بر گندم
915
اثر شيرابه زباله شهري برمقاومت آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با پتاسيم دي هيدروژن فسفات و الياف پلي پروپيلن
916
اثر شيرابه زباله و شيرابه كمپوست بر خصوصيات خاك و رشد عملكرد گياه ذرت
917
اثر شيرابه كمپوست زباله ي شهري و روغن زيستي باگاس نيشكر بر ويژگي هاي فيزيكي و هيدروليكي خاك
918
اثر شيوه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد سازماني با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازماني در كاركنان وزارت ورزش و جوانان
919
اثر صافي پايين گذر برشاخص ساختاري يك بي هنجاري مغناطيسي
920
اثر ضخامت پارچه برخواص فيزيكي و مكانيكي دوخت
921
اثر ضخامت پوشان وضخامت مقطع ريختگي بر سياليت شرايط انجماد وdAS آلياژ آلومينيوم A356 توليد شده به روش ريخته گري در قالب توپر LFC
922
اثر ضخامت نانومتري SIO2 روي آبدوستي و فوتوكاتاليستي لا يه هاي نازك SiO2/TiO2 پخت شده در دماهاي مختلف
923
اثر ضخامت نانومتري روي آبدوستي و فوتوكاليستي لايه هاي نازك ... پخت شده در دماهاي مختلف
924
اثر ضد باكتريايي تعدادي اسانس گياهي بر باكتري Xanthamonas citri عامل شانكر باكتريايي در شرايط آزمايشگاهي
925
اثر ضد دردي ضدالتهابي عصاره الكلي ريشه و ساقه گياه اسكروفولاريا استرياتا(تشنه داري)در موش سوري نر
926
اثر ضد دردي عصاره هيدرو الكلي گياه مخلصه بر درد موش سوري
927
اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي برگ گياه پنيرك در شرايط آزمايشگاهي بر روي موش نر و مقايسه عصاره برگ تنها با عصاره ساقه، ميوه و گل اين گياه در رابطه با اين اثرات
928
اثر ضد قارچي روغن فرار گونه هاي آويشن
929
اثر ضد قارچي روغن فرار گياه اكاليپتوس گونه سيترپودورا عليه بيماري پژمردگي فوزاريومي كوجه فرنگي
930
اثر ضد قارچي روغن فرار گياه اكاليپتوس گونه سيتريودورا عليه بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي
931
اثر ضدقارچي روغن فرار گياه مرزه
932
اثر ضدقارچي روغن فرار گياه مرزه
933
اثر طراحي داخلي كلاس با و بدون مشاركت دانش آموزان دختر اول راهنمائي مدارس نمونه دولتي بر كمروئي ،شادكامي و عملكرد تحصيلي آنان در شهر شيراز
934
اثر طرح بافت بر روي استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه
935
اثر طرح مخلوط در جمع شدگي خميري و ناشي ازخشك شدن بتن خود متراكم
936
اثر طرز قرار گيري الياف در ساختمان نخ بر خواص پارچه هاي تاري پودي
937
اثر طول پيوند دوگانه ليگاندهاي باي پيريديل بر روي خواص فتوفيزيكالي كمپلكس هاي قلع دو هسته اي با كربوكسيلات هاي حجيم پل شده ما بين اتم هاي قلع (IV)
938
اثر طول موجهاي ضبط و باز سازي متفاوت در تمام نگاري مرئي
939
اثر ظرافت ليف بر محل قرارگرفتن آن در ساختمان نخ
940
اثر ظرفيت جذب دانش بر عملكرد شركت با تاكيد بر نقش قابليت هاي فناوري و ارتباط با مشتري
941
اثر عامل حباب زاي كربنات كلسيم بر ساختار و خواص فوم پايه آلومينيم
942
اثر عدسي گون و تنش حرارتي و واقطبيدگي در ليزرهاي پرتوان فيبري با دمش غير محوري
943
اثر عصاره آبي - الكلي رزماري، آويشن شيرازي و نعناع فلفلي بر تشكيل بيوفيلم باكتري سودوموناس ايروژينوزا با مهار سيستم درك جمعيت: تكميل شده با داكينگ مولكولي
944
اثر عصاره آبي بادام‌كوهي، افدرا و دافنه بر بيماري مرگ گياهچه كاج الدار در اثر قارچ فوزاريوم
945
اثر عصاره آبي گياه حرا Avicennia marnina بر هيستولوژي تخمدان و سطح سرمي هورمون‌هاي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين‌ها در موش صحرايي ساده ديابتي‌شده
946
اثر عصاره آبي مخلوط سه گياه زعفران، كندر و سعد كوفي بر افزايش حافظه و سرعت يادگيري در رت‌هاي سالم و آلزايمري
947
اثر عصاره الكلي پوست ميوه انار بر فاكتورهاي خوني و رشد بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي(Cyprinus carpio)
948
اثر عصاره برگ زيتون بر آسيب كليوي ناشي از سيسپلاتين در موش هاي صحرايي
949
اثر عصاره برگ مركبات روي فعاليت آنزيم تايروزيناز
950
اثر عصاره پوست انار و اسانس¬هاي رزماري و درمنه دشتي بر افزايش عمر گلجايي گل شاخه بريده داودي (Dendranthema x grandiflorum)
951
اثر عصاره چاي كوهي ﴿Stachys Lavandulifolia Vahl﴾ بر عملكرد و پاسخ به استرس در كپور معمولي ﴿Cyprinus Carpio﴾
952
اثر عصاره چاي كوهي﴿Stachys Lavandulifolia Vahl﴾ بر كارايي رشد، ساختار روده و پاسخ به استرس نانوذرات نقره در سيچلاند آفريقايي﴿Sciaenochromis fryeri﴾
953
اثر عصاره خشك رزماري (Rosmarinus officinalis) و رزماري پرتودهي شده بر بروز استرس اكسيداتيو ناشي از هايپوكسي، پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون، ايمني، رشد و تركيب لاشه ماهي تيلاپياي نيل (Oreochromis niloticus)
954
اثر عصاره زعفران بر بقا و بلوغ اسپرم در موش هاي صحرايي واريكوسلي
955
اثر عصاره زعفران بر بقاو بلوغ اسپرم در موش هاي صحرايي واريكوسلي
956
اثر عصاره كاهو و تخم كاهو بر روي هورمون هاي تيروئدي
957
اثر عصاره گل گاوزبان در سيستم ايمني موش عليه عفونت ليشانياماژور
958
اثر عصاره گياه Salvadora persica برعفونت قارچي Candida albicans در آندومتر موش
959
اثر عصاره گياه حرا Avicennia Marina بر هيستولوژي تخمدان و سطح هورمون هاي استروژن ،پروژسترون و گنادوتروپين ها در موش صحرايي ساده ديابتي شده
960
اثر عصاره متانولي پوسته خارجي دارچين و تمرينات هوازي متوسط بر روي شاخصهاي استرس اكسايشي به دنبال ورزش در مانده ساز در رت
961
اثر عصاره متانولي گياه غافث بر سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و باكتري هاي بيماري زا
962
اثر عصاره مرزه بر روي مهار تشكيل تجمعات اميلوئيدي پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ و مطالعه نقش مهاري آن بر بيماري تحليل برنده سيستم عصبي
963
اثر عصاره هاي هيدروالكلي شيرين بيان و درمنه كوهي بر فيبروز ريوي در موش هاي صحرائي
964
اثر عصاره هيدروالكلي افدرا بر روي زنده ماني و بيان ژن هاي Caspase3 و HER2 در رده سلولي سرطان سينه MCF-7
965
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري بر آسيب شناسي بافتي وفعاليت آنزيمهاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده بااسترپتوزوتوسين
966
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه گشنيز بر سطح سرمي آنزيم هاي كبدي موش هاي صحرايي ديابتي شده با الوكسان و مقايسه آن با گلي بنكلاميد
967
اثر عصاره هيدروالكلي خارمريم و چاي كومبوجا برفاكتورهاي سرمي در موش هاي صحرايي تيمارشده با تيواستاميد
968
اثر عصاره هيدروالكلي سياهدانه بر موشهاي صحرايي نرگنادگتومي شده و بلوغ موشهاي صحرايي نر
969
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي Cyperus rotundusبر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
970
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي بر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
971
اثر عصاره هيدروالكلي گياه مريم گلي بر علايم قطع مرفين با و بدون فعاليت گيرنده هاي GABA-A در موشهاي سوري ماده بالغ
972
اثر عصاره و اسانس انار در كنترل پوسيدگي ناشي از كپك سبز (Penicillium digitatum) و كپك آبي(P. italicum) در نارنگي (Citrus reticulata L)
973
اثر عصاره ي متانولي دارچين Cinnamomum zeylanicum بر تغييرات هيستوپاتولوژيك هيپوكمپ مغز و حافظه ي موش هاي صحرايي نر تيمار شده با فرمالدئيد
974
اثر عصاره‌هاي گياهي تلخه، تلخه‌بيان و داتوره بر مرگ و مير و ترجيح تخم¬ريزي شب‌پره مينوز گوجه‌فرنگي Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)
975
اثر عصارۀ هيدروالكلي ريزوم سعدكوفي برحافظه ويادگيري موش صحرايي نر
976
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
977
اثر علف كش هاي پس رويشي نازك برگ كش و پهن برگ كش به صورت انفرادي و مخلوط بر گياه دارويي سنبل الطيب ﴿.Valeriana officinalis L﴾
978
اثر علف كش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آن ها بر كنترل علف هاي هرز و عملكرد لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
979
اثر علف كش هاي متري بوزين و كلريدازون بر جلبك دريايي Isochrysis galbana
980
اثر علفكش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آنها بر كنترل علفهاي هرز و عملكرد گلرنگ
981
اثر عمق و دور آبياري بر نياز آبي، كارايي مصرف آب و شاخص هاي رشد ذرت در مديريت آبياري قطره اي- نواري
982
اثر عمق و طول زمان غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزاپس از برداشت برنج
983
اثر عمل‏ آوري داخلي روي ريز ساختار بتن
984
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر روند توليد گاز واجزاي پروتئين خام به روش آزمايشگاهي درواريته هاي مختلف دانه گلرنگ
985
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر فراسنجه هاي توليد گاز، قابليت هضم در شرايط آزمايشگاهي و تجزيه پذيري واريته هاي مختلف جو
986
اثر عملكرد مالي دولتهاي بهد از انقلاب برتغييرات ارزش پول داخلي ايران (طي سالهاي 87-57)
987
اثر عملگرهاي چندخطي مثبت روي فضاهاي وزن دار Lp
988
اثر عمليات آنزيمي بر روي خواص فيزيكي- مكانيكي نخهاي پشمي سفيدگري و بي رنگ شده
989
اثر عمليات پرتودهي بر روي استحكام و جذب رطوبت انواع الياف و نخ و پارچه
990
اثر عمليات پيونددهي (گرافت) متيل متاكريلات بر روي خواص فيزيكي پارچه پلي استر بويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
991
اثر عمليات ترموديناميكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پذيري آلياژ 6061 آلومينيوم
992
اثر عمليات ترمومكانيكي بر خواص مكانيكي و حافظه داري آلياژ حافظه دارNiTiHf
993
اثر عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پيري آلياژ 6056 آلومينيوم
994
اثر عمليات تسطيح ليزري بر برخي خواص فيزيكي خاك
995
اثر عمليات جنبي بر تكسچره كردن نخ پلي استر با جت هوا
996
اثر عمليات حرارتي Q&P بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI
997
اثر عمليات حرارتي T6 بر موفولوژي سيلسيم يوتكتيك و خواص سايشي آلياژ A356
998
اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي آلياژهاي هايپريوتكتيك آلومينيم سيليسيم اصلاح شده
999
اثر عمليات حرارتي بر خواص نانومكانيكي كاربيدها در فولاد ابزار 1.3255
1000
اثر عمليات حرارتي بر رفتار تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نيكل- فسفر
بازگشت