<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثر پرستيژ، تمايز، تجربه و منافع برند بر شناسايي برند از طرف مصرف كننده ي واحد فعال در صنعت چرم از طريق جذابيت برند
2
اثر پرستيژ، تمايز، تجربه و منافع برند بر شناسايي برند از طرف مصرف كننده ي واحد فعال در صنعت چرم از طريق جذابيت برند
3
اثر پركاري تيروئيدالقا شده بالووتيروكسين برروي هورمونهاي LH,FSH وتستوسترون وعناصركلسيم ،منيزيم ،مس ،روي درسرم موش صحرايي سفيد
4
اثر پره هاي محدود شده بين دو صفحه دما ثابت قائم بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از سطوح
5
اثر پره هاي محدودشده بين دو صفحه افقي دما بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از سطوح
6
اثر پره هاي مستغرق بر روي آبشستگي گروه پايه
7
اثر پره هاي هادي مستغرق بر عملكرد سر ريزهاي چند وجهي مثلثي
8
اثر پروبيوتيك بر يادگيري احترازي غير فعال، حافظه فضايي و بيان ژن‌هاي APP و BDNF در هيپوكمپ رت‌هاي مدل آلزايمر
9
اثر پروبيوتيك، پري بيوتيك و سينبيوتيك بر عملكرد، پاسخ هاي سيستم ايمني، جمعيت ميكروبي و اسيدهاي چرب كوتاه زنجير سكوم جوجه هاي گوشتي
10
اثر پروبيوتيك،پربيوتيك و تركيب آنها بر عملكرد رشد، مورفولوژي و فلور باكتريابي روده در ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oneorhynchus mykiss)
11
اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رت هاي هيپر كلسترولمي
12
اثر پروتئين هاي آب پنير اصلاح شده با استفاده از فرايند حرارتي و تنظيم PH بر ويژگي هاي فيزيكي و پايداري خامه قنادي كم چرب
13
اثر پروتون‌دار شدن بر ساختار هندسي، ساختارهاي الكتروني و سازوكار آسايش غيرتابشي سروتونين
14
اثر پروژسترون بر بلوغ آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از موش هايي با تخمدانهاي پلي كيستيك
15
اثر پروهگزاديون كلسيم ﴿ProCa﴾ و پاكلوبوترازول﴿PBZ﴾ بر كنترل رشد رويشي و توليد رونده در دو رقم توت فرنگي ﴿كردستان و گاويتا﴾
16
اثر پس لرزه ها در زلزله هاي متوالي بر فاكتور انرژي با رويكرد تقاضاي شكل پذيري
17
اثر پس ماند روغن كشي و پيوگليتازون بر كاهش تنش اكسيداتيو و بهبود عملكرد توليد مثلي گاوهاي شيري
18
اثر پساب و لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل ايران روي برخي خصوصيات شيميايي و فيزيكي خاك تحت شرايط مزرعه اي
19
اثر پسماند مالت بر بازده رشد و سيستم ايمني بره هاي پرواري
20
اثر پلاسماي سد دي الكتريك بر ايزوله ي پروتئين سويا و كمپلكس حاصل از آن با كربوكسي متيل سلولز
21
اثر پلاسماي سمينال انسان بر هيستو مورفولوژي تخمدان پلي كيستيك در موش
22
اثر پلي آنيلين و پلي پيرول بصورت مخلوط با پلي پروپيلن بر كاهش مقاومت الكتريكي
23
اثر پلي ساكاريدهاي غيرنشاسته اي جو بر قابليت هضم پروتئن ، اسيدهاي آمينه ، انرژي زايي و عملكرد جوجه هاي گوشتي
24
اثر پلي مورفيسم ژن بتالاكتوگلو بولين بر صفات توليدي در گاو هاي هلشتاين
25
اثر پليمر سوپر آب 200 A و دو نوع زئو ليت فيروزكوه و سمنان بر شاخص هاي رشد و نياز آبي دو گونه گياهي فضاي سبز اصفهان
26
اثر پليمر لوكوبيت برخصوصيات قير و مخلوطهاي آسفالتي
27
اثر پليمرهاي هادي در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
28
اثر پليمريزاسيون پيش پليمر يورتان در هندسه محدود با سطوح فعال بر نانورئولوژي حالت جامد لايه مرزي
29
اثر پنتوكسي فيلين بر فرا رشد نوريتي القاءشده با استوروسپورين در رده PC12 سلولي
30
اثر پوترسين بر تحمل گياه هميشه بهار‌ (.Calendula officinalis L) به تعدادي از علف‌كش‌هاي بازدارنده فتوسنتز
31
اثر پوترسين واسپرميدين برخسارت ناشي از تنش دماي بالا در گياه توت فرنگي
32
اثر پودر اسپيرولينا (Spirulina platensis) بر كارايي رشد، پارامترهاي خوني، تركيب لاشه و بقا در ماهي ماكرو(Labidochromis Caeruleus)
33
اثر پوسته هاي اكسيدي، لجن كنورتور و سرباره كارخانجات ذوب آهن و فولاد اصفهان بر رشد و عملكرد ذرت در يك خاك آهكي
34
اثر پوشش دهي ذرات SI2N4 توسط SIO2 بر رفتار سينترينگ محيط اكسيدي
35
اثر پوشش سديم آلژينات حاوي عصاره كهورك و نانوكوركومين بر افزايش مدت زمان ماندگاري فيله ماهي قزل آلاي تازه و منجمد
36
اثر پوشش قلع بر قابليت ترشوندگي كامپوزيت آلومينيوم - آهن توليد شده به روش فومي
37
اثر پوشش گياهي كف و شكل بستر مقعر بر ساختار جريان
38
اثر پول و عرضه نيروي كار بر تورم و بيكاري
39
اثر پيپرازين بر روي انگلهاي امعاء
40
اثر پيچش در استحكام سازه اي كشتي هاي كانتينربر و كشتي هاي با عرشه هاي باز
41
اثر پيچش در ديوارهاي برشي ساختمانهاي بلند
42
اثر پيچيدگي برند بر تبليغات دهان به دهان از طريق متغيرهاي ميانجي رضايت،شناسايي و تعهد ميان ساكنين و گردشگران
43
اثر پيزوفن بركارايي يخچال ترموالكتريك
44
اثر پيش تخمير و سرعت انجماد بر كيفيت خمير سنگك منجمد
45
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك در كاهش اثرات مضر كادميوم در گياه گوجه فرنگي ) Lycopersicon esculentum L.(
46
اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيدو آبسيزسك اسيد برجوانه زني ورشد كنجد
47
اثر پيش تيمارهاي حرارتي و استفاده از چند هيدروكلوئيد بر ميزان جذب روغن در دونات
48
اثر پيش تيمارهاي ميدان الكتريكي پالسي، فراصوت و آنزيم بري با آب داغ بر سينتيك خشك شدن وكيفيت قارچ دكمه‌اي خشك شده با روش الكتروهيدروديناميك و همرفت هواي داغ
49
اثر پيش داروي كلونيدين خوراكي بر ميزان نياز به پروپوفول نگهدارنده بيهوشي در جراحي هاي انتخابي فيكساسيون باز ساق ( كارآزمايي باليني دوسوكور با دارونما-(RCT
50
اثر پيش سازماندهنده پيشرفته بر درك مطلب با استفاده از تاكيد بر مفاهيم اصلي بر روي يادگيران ايراني زبان خارجي در محيط نرم افزار مبتني بر CALL، Moodle , The Effect of Enhanced Advance Organizers through Key Concept Emphasis on Reading Comprehension of Iranian EFL Students Using CALL-Based Software Moodle
51
اثر پيش سرد كردن و زمان نگهداري بر كيفيت خمير سنگك: اندازه گيري و مدلسازي
52
اثر پيش سرمايش بر شاخص عملكرد بي هوازي مردان فوتساليست
53
اثر پيش فرآوري قليايي بر مشخصات ساختاري تركيبات ليگنوسلولزي مؤثر در هيدروليز آنزيمي
54
اثر پيش كرنش، درجه حرارت و زمان پيري بر خواص آلياژ آلومينيوم 5052
55
اثر پيش گرمايش بر تنش هاي پسماند و تغيير شكلهاي ناشي از جوشكاري
56
اثر پيش‌ تيمار فراصوت بر كيفيت ورقه‌هاي گوجه‌فرنگي خشك‌شده با هواي داغ
57
اثر پيشگيري و درماني عصاره بادرنجبويه بر ديابت در رت
58
اثر پيوند جفت در بيماري رتينيت پيگمانتر
59
اثر تأخير زماني در كنترل سازه¬ها با روش تخصيص قطب¬ها
60
اثر تاب بر روي استحكام نخ (مخلوط پشم ـ پلي استر) رينگ اثر تعداد پاساژهاي گيل باكس (چند لاكني ) بر روي خواص مكانيكي و ظاهري نخ
61
اثر تاب بر روي استحكام نخ (مخلوط پنبه ـ پلي استر) رينگ
62
اثر تاب بر ساختار و خواص نخ هيبريدي حاصل از الكتروريسي نانو الياف پلي (لاكتيك اسيد) - پلي (وينيل الكل) با امكان استفاده به عنوان نخ بخيه
63
اثر تاب نخ در خواص پارچه هاي دو رو سيلندر حلقوي پودي
64
اثر تاب نخ و درصد مخلوط الياف بر روي خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي
65
اثر تابش پرتو الكتروني Mev 10 و تاثير افزودن كربن سياه بر بعضي خواص فيزيكي پلي اتيلن
66
اثر تابش دهي گاما بر خواص نوري و حفاظ تابشي pbO:CeB:Bix
67
اثر تابش دهي گاما بر خواص نوري و حفاظتي عنصر خاكي نادر Rare earth-B2O3-PbO
68
اثر تابش فرابنفش بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و مقاومت به تنش خشكي گياه اطلسي (Petunia hybrida)
69
اثر تابش فراصوت بر اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي توسط كاتاليزور هاي ناهمگن پورفيريني فلزدار و بررسي اثر تابش فراصوت بر سنتز ايميدازولين ها و اكسازولين ها
70
اثر تابش گاما بر خواص اپتيكي و بررسي ضرايب جذب جرمي شيشه ي سربي B2O3-PbO-Sm2O3
71
اثر تابع موج مزون روي تابع تركش
72
اثر تاخير زماني بر همگام سازي مدل كوراموتو در شبكه ي جهان كوچك
73
اثر تاريخ اولين آبياري و كوددهي بر عملكرد زعفران در شهرستان خواف
74
اثر تاريخ كاشت بر برخي خصوصيات كمي و كيفي دو رقم كتان روغني (Linum usitatissimum L.)
75
اثر تاريخ كاشت بر شاخص هاي رشد ارقام گلرنگ carthamus tinctirius L در رفسنجان
76
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ، كيفيت و فيزيولوژي پر شدن دانه ژنوتيپ هاي گلرنگ
77
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه و كنترل خسارت كرم ذرت در اصفهان
78
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سويا در اصفهان
79
اثر تاريخ كاشت و حاصلخيزي خاك بر عملكرد و اجزاي عملكرد خارمريم
80
اثر تاريخ كاشت و ميزان كود ازته بر ماده موثره ، محصول و اجزاي محصول گاوزبان اروپايي ﴿ Borago Officinalis﴾ درشرايط همدان
81
اثر تاريخ كشت و تراكم بوته بر عملكرد بلال و ذرت علوفه اي
82
اثر تبادل كواركي و تابع بينايي روي تابع ساختار هليوم ـ سه و ترتيتوم قطبيده
83
اثر تبليغات اينترنتي شخصي‌سازي‌شده بر پاسخ دروني كاربران و تمايل به كليك بر روي تبليغات با نقش تعديل‌كننده اعتماد كاربران
84
اثر تبليغات بر خريد
85
اثر تبليغات و پيشبرد فروش بر رفتار خريد مصرف كننده از طريق ارزش ويژه برند
86
اثر تبليغات و صرفه‌هاي مقياس بر ميزان تمركز در صنعت خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي ايران
87
اثر تبليغات ويروسي بر رفتار كاربران شبكه اجتماعي تلگرام (مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهر ايران)
88
اثر تثبيت حرارتي بر روي پارچه پنبه - پلي استر قبل از رنگرزي و بعد از رنگرزي
89
اثر تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خدمات فني مهندسي
90
اثر تجارت توريسم بر كيفيت محيط زيست
91
اثر تجديد ارائه صورتهاي مالي بر ارزش واحدهاي تجاري
92
اثر تجويز بلند مدت متامفتامين بر شاخصهاي استريولوژيك مخچه موش سوري نر
93
اثر تحرك آگاهانه بر عملكرد الگوريتم‌هاي كشينگ محتوا محور در شبكه‌هاي نسل پنجم
94
اثر تحريم اقتصادي بر ارزش افزوده بخش¬هاي كشاورزي و صنايع و معادن و توليد ناخالص داخلي با استفاده از مدل VAR
95
اثر تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده و اتحاديه اروپا بر جريان تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري آن: كاربرد مدل جاذبه
96
اثر تحريم هاي يك جانبه آمريكا بر اقتصاد بازرگاني ايالت متحده و بازارهاي جهاني
97
اثر تحصيلات بر افزايش سن ازدواج دانشجويان پيام نور گنبد
98
اثر تخريب اراضي بر زيستگاه خرس قهوه اي در استان كردستان با استفاده از سنجش از دور و مدل هاي پراكنش گونه اي
99
اثر تخريب جنگل بر تنوع و فراواني كنه هاي ميان استيگماي خاكزي در جنگل هاي بلوط شهرستان لردگان
100
اثر تخريب عملكرد كمپرسور بر كاهش عملكرد موتور توربين گاز صنعتي
101
اثر تخريب فوتوكاتاليستي نانو Tio2 و نانو Tio2 اصلاح شده روي تخريب پساب حاوي استايرن و مقايسه عملكرد آنها
102
اثر تخريب مرتع بر شاخص كشت پذيري خاك و توليد رواناب در ناحيه زاگرس مركزي
103
اثر تخريبي روحاني نمايان در عدم پيشرفت فرهنگ
104
اثر تخلخل بر احتراق گسسته ابر ذرات
105
اثر تخم شنبليله و ريشه مارچوبه بر قابليت هضم فراسنجه هاي تخمير و توليد گاز يونجه در شرايط آزمايشگاهي
106
اثر تخمير بر باقي‌مانده سموم آبامكتين و دينوتفوران در خيارشور تخميري
107
اثر تداخل زمينه اي (آرايش تمرين ) بر اكتساب و يادداري سرويس واليبال
108
اثر تداخل زمينه اي بر مراحل يادگيري در مهارت شوت بسكتبال
109
اثر تدين و تقيد ديني بر قصد خريد محصولات خارجي با توجه به نقش ميانجي نگرش به تبليغات و ريسك گريزي
110
اثر ترابرد الكتروني در نانولوله هاي كربني تك ديواره با طول متناهي
111
اثر تراز نقشه رقومي ارتفاع در رواناب خروجي شبيه سازي شده با مدل SWAT در حوضه سد اكباتان
112
اثر تراش مجدد و پرداخت بر استحكام خمشي زيركونياي يكپارچه
113
اثر تراكم پودي بر قرارگيري طرح در جاي خود، در پارچه چاپ شده به روش ديجيتال
114
اثر تراكم و تفاله هاي پسته بر نفوذ پذيري آبي،هوايي و مقاومت فروپذيري خاك در دو بافت متفاوت
115
اثر تراكم و هندسه پوشش گياهي بر مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شني
116
اثر تراوايي مغناطيسي لايههاي زمين بر منحنيهاي مقاومت ويژه و فاز حاصل از دادههاي مگنتوتلوريك
117
اثر ترتيب اختلاط بر ضربه پذيري در آلياژ PC/NBR/Nanoclay
118
اثر ترتيب رنگرزي با نيل و رنگزاي طبيعي زرد بر مشخصات رنگرزي كالاي پشمي
119
اثر تردي تمپر بر چقرمگي شكست فولاد 3cr -1Mo
120
اثر ترك بر سطح سوزش گرين
121
اثر ترك خوردگي در تحليل سازه هاي بتن مسلح
122
اثر تركيب الياف مختلف بر جمع شدگي و خواص مكانيكي بتن توانمند
123
اثر تركيب بدني و ميزان فعاليت بدني بر IL-6 سرم و ارتباط آن با شاخص HOMA-IR در پاسخ به يك وهله تمرين مقاومتي دايره اي
124
اثر تركيب بر خواص شيشه هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي
125
اثر تركيب تمرين هوازي و رژيم غذايي (كم‌كالري و كم كربوهيدرات) بر آديپوكاين‌هاي مؤثر بر مقاومت به انسولين و بيان ژن انتقال‌دهنده گلوكز در موش‌هاي ديابتي نوع 2
126
اثر تركيب سيانوريك كلرايد و ذرات مشتق شده بر پايه ي آن بر عملكرد جداسازي گازي غشاي (پلي يورتان- اوره)
127
اثر تركيب ييسچر بر كارايي رشد، پارامترهاي خوني، فلور ميكروبي روده و بقاء ماهي فلاور باكس( Herichthys cyanoguttatus × Blood Parrot)
128
اثر تركيبات رولينا مخصوصا
129
اثر تركيبات كودي آغازگر بر رشدگياهچه و برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم لوبيا قرمز
130
اثر تركيبات نانوليپوزومي بر كاهش تنش گرمايي فلفل دلمه اي
131
اثر تركيبات هورموني و نوع ريز نمونه در كشت درون شيشه درخت بلوط ايراني
132
اثر تركيبي گاما آمينوبوتيريك اسيد (گابا) با كوئرستين بر زنده ماني سلول هاي سرطاني سينه انسان (BT474)
133
اثر تركيبي نانو گرافن‌اكسايد و پوزولان پوميس بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري كامپوزيت سيماني
134
اثر ترينگزاپك اتيل بر پنج رقم ( Zoysia matrella) ... در واكنش به تنش خشكي
135
اثر ترينگزاپك اتيل بر خصوصيات ظاهري و مقاومت به سرماي سه رقم چمن برموداگراس
136
اثر ترينگزاپك اتيل بر كيفيت ظاهري و تحمل به خشكي چمن علف گندمي ﴿Agrepyron desertorum L.﴾
137
اثر ترينگزاپك اتيل بر كيفيت ظاهري و كاربردي چمن راي گراس دائمي
138
اثر تزريق آمپول HCG بعد از Intrauterine Insemination در افزايش بروز حاملگي در مقايسه با روش روتين
139
اثر تزريق آمپول HCG بعد از Intrauterine Insemination در افزايش بروز حاملگي در مقايسه با روش روتين
140
اثر تزريق تحكيمي بر كاهش بارسنگ اعمالي بر لاينينگ فضاهاي زيرزميني
141
اثر تزريق تحكيمي بر ويژگي¬هاي تغيير شكل¬پيذيري توده سنگ: مباني به همراه مطالعات موردي
142
اثر تزريق داخل تخم مرغ برخي آمينواسيدهاي ضروري بر صفات جوجه درآوري، عملكرد توليدي، پاسخ ايمني و پارامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
143
اثر تزريق داخل تخم مرغي و مكمل جيرهاي برخي ويتامينهاي گروه B و تركيبات دهنده گروه متيل بر پايداري اكسيداتيو در جوجه هاي گوشتي
144
اثر تزريق داخل ضايعه اي اينترفرون آلفا- 2b بر درمان كلوئيد در هشت بيمار
145
اثر تزريق ناخالصي از جنس بورن و نيتروژن روي هدايت گرمايي شبكه دو لايه ي گرافن در دماي محدود
146
اثر تزريق ناخالصي مغناطيسي بر خواص الكتروني و مغناطيسي نانو سيم هاي نيتريد آلومينيم
147
اثر تزريق ناخالصي مغناطيسي ونقص بر خواص الكتروني ومغناطيسي نانو لوله هاي نيتريد بور( BN) تك ديواره و دوديواره
148
اثر تزريق ناخالصي هاي قلع ،سيلسيم و روي در خواص رسانشي وكشساني تك لايه گرافن
149
اثر تزريق ناخالصي و ايجاد تهي جاي ها روي پذيرفتاري باري شبكه نانو نوار كربني آرمچير
150
اثر تزريقي ناخالصي هاي 2P بر خواص الكتروني و مغناطيسي گرافين
151
اثر تسليح خاك پوشش بالاي تونلهاي سطحي با استفاده از ژتوتكستايل ها بر روي ميزان تغيير شكلهاي زمين و نيروهاي پوشش داخلي
152
اثر تسليم در حقوق
153
اثر تشعشات الكترومغناطيسي گذرا بر خطوط انتقال مدل سازي و شبيه سازي
154
اثر تشكيل اتحاديه پولي بر روابط تجاري كشورهاي عضو آسه آن+3
155
اثر تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي از ديدگاه معلمين
156
اثر تصوير برند ورزشكار بر تبليغات تجاري ورزشكاران مشهور با نقش تعديل گر همانند پنداري با استفاده از تكنيك بازاريابي عصبي
157
اثر تعداد چرخه هاي مكانيكي بر استحكام باند ادهزيوهاي توتال اچ به عاج
158
اثر تعداد چرخه هاي مكانيكي بر استحكام باند ادهزيوهاي توتال اچ به عاج
159
اثر تعداد طبقات در خرابي پيشرونده سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي
160
اثر تعداد گرافيت در واحد سطح چذن نشكن برريزساختار چدن چشم سخت فريتي - بينيتي
161
اثر تعداد گرافيت هاي كروي بر مقاومت به سايش خشك چدن هاي نشكن
162
اثر تعداد گرافيت هاي كروي در واحد سطح بر تغييرات ريز ساختاري به وجود آمده در حين عمليات حرارتي چدن هاي دو فازي
163
اثر تعداد لايه هاي پوشش و دماي ريخته گري در توليد فوم فلزي به روش ريخته گري
164
اثر تعداد لودسايكل بر ريزنشت ترميم هاي كلاس V ترميم شده با كامپوزيت و ادهزيو توتال اچ
165
اثر تعداد لودسايكل بر ريزنشت ترميم هاي كلاس V ترميم شده با كامپوزيت و ادهزيو توتال اچ
166
اثر تعداد مراحل چند لاكني فتيله برروي نمرات مختلف نخ در ماشين چرخانه
167
اثر تعداد و موقعيت آمينواسيدهاي متيل دار شده بر ميزان خواص فيزيكي-شيميايي پپتيدهاي حمل كننده داروها در سد خوني-مغزي
168
اثر تعدادي از استرس هاي فيزيكو شيميايي بر روي نانوساختارS-Layer و خصوصيات فيزيولوژيكي باكتري لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس
169
اثر تعديلي تمايلات سرمايه¬گذار بر رابطه ريسك با عملكرد آتي شركت در مراحل چرخه عمرشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
170
اثر تعديلي سازوكارهاي حاكميت شركتي برشدت تأثيرگذاري مديريت افزايشي سود بر چسبندگي هزينه‌ها
171
اثر تعذر ردمبيع در اعمال حق فسخ در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي به كنوانسيون بيع بين المللي كالا
172
اثر تعهد عاطفي، تعهد محاسباتي و تعهد هنجاري بر رضايت مصرف كننده و حمايت از برند (مطالعه موردي: بيمه ايران)
173
اثر تغذيه ايي سياهدانه بر فيزيولوژي توليد مثل در موش سوري باردار
174
اثر تغذيه برگي نيكل و اوره بر رشد و ويژگي هاي فيزيولوژيكي دو رقم پسته بادامي ريز زرند و قزويني
175
اثر تغذيه تكميلي روي رشد، خصوصيات لاشه و الگوي توسعه و تكامل فوليكولهاي توليدكننده الياف در بزغاله هاي شيرخوار مرغز
176
اثر تغذيه چالكودي قارچ ميكوريزا بر شاخص هاي رشدي درخت چنار (.Platanus orientalis L) تحت دو سيستم آبياري
177
اثر تغذيه خاك روي فعاليت بيوكنترلي Bacillus sp در مهار پاخوره گندم
178
اثر تغذيه دانه جو و ذرت بر عملكرد حاشي هاي پرواري
179
اثر تغذيه سيليسيم بر كاهش خسارت گل جاليز (phelipanche spp﴾ در گوجه فرنگي (.Solanum lycopersicum L
180
اثر تغذيه علوفه يونجه (به صورت سرك يونجه يا TMR) بر فعاليت جويدن، الگوي مصرف خوراك، نشخوار، گوارش پذيري مواد مغذي و عملكرد توليدي در گاوهاي شيرده هلشتاين
181
اثر تغذيه فسفر و قارچ ميكوريز بر خصوصيات كمي و كيفي سه رقم بادام ديم در منطقه دژكرد اقليد فارس
182
اثر تغذيه معدني روي بيماري پاخوره ي گندم ناشي از قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici
183
اثر تغذيه نيتروژن ،پتاسيم و آهن به صورت كودآبياري بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي گرمك بومي منطقه شهداد
184
اثر تغيرپذيري تمرين و كانون توجه بر استقلال اندام مجري در شوت سه گام بسكتبال
185
اثر تغيير اقليم بر بارش و رواناب شهرستان خوانسار با استفاده از نرم افزارهاي SIMHYD ، IHACRES و AWBM
186
اثر تغيير اقليم بر بارش و رواناب شهرستان خوانسار با استفاده از نرم افزارهاي SIMHYD ، IHACRES و AWBM
187
اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي (Bromus tomentellus Boiss) و(.Festuca ovina L) با استفاده از مدل هاي پيش بيني پراكنش گونه اي در استان اصفهان
188
اثر تغيير اقليم بر پراكنش گونه (abrotanoides Karel Proveskia) در منطقه حفاظت شده كركس
189
اثر تغيير اقليم بر تغيير نرخ تبخير و تعرق پتانسيل در مناطق خشك و فراخشك (مطالعه موردي استان يزد)
190
اثر تغيير اقليم بر رژيم جريان رودخانه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
191
اثر تغيير اقليم بر رواناب سطحي حوضه رودخانه گاماسياب
192
اثر تغيير اقليم بر رواناب سطحي مطالعه موردي حوزه آبخيز سزار
193
اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه‌ي گونه‌هاي گياهي گون گزي (Astragalus adscendens)، علف پشمكي(Bromus tomentellus) و خشگ(Daphne mucronata) در استان چهارمحال و بختياري
194
اثر تغيير اقليم بر عامل فرسايندگي باران در حوزه هراز- قره سو استان مازندران
195
اثر تغيير اقليم بر مدل‌سازي بارش- رواناب با استفاده از مدل‌هاي HEC-HMSو IHACRESدر شهرستان خميني شهر
196
اثر تغيير اقليم برتوليد شير گاو هلشتاين در استان كرمانشاه
197
اثر تغيير اقليم روي پتانسيل هاي اقليمي كشت سيب در استان خراسان رضوي
198
اثر تغيير پارامتر بر مشخصات آنتن مايكو استريپ ياگي - يوداي سه المانه
199
اثر تغيير پذيري تمرين در شرايط بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل بر روش و نتيجه ي اجرا در مرحله اكتساب ،يادداري و انتقال شوت بسكتبال
200
اثر تغيير تركيب و علميات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي سيستم Bao-fe2o3-b2o3-sio2
201
اثر تغيير تركيب و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي شيشهBao-fe2o3-B2o3-Sio2
202
اثر تغيير جنس نخ دوخت و تراكم دوخت بر ازدياد طول پارچه هاي حلقوي پودي
203
اثر تغيير خواسته و اصحاب دعوا در طواري دادرسي
204
اثر تغيير رئيس‌جمهور بر توزيع عادلانه ي درآمد در ايران (1368-1391)
205
اثر تغيير سرعت بر خواص مكانيكي پارچه هاي استيچ باندينگ
206
اثر تغيير شكل پلاستيك شديد به روش ECAP بر توسعه ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم-منيزيم 5052
207
اثر تغيير شكلهاي دراز مدت بتن و فولادهاي پيش تنيدگي در باز توزيع نيروهاي داخلي و تغيير شكل پلهاي بتني پيش تنيده با روش ساخت طره اي
208
اثر تغيير طيفي نور بر پارامترهاي رشد ميكروجلبك كلورلا
209
اثر تغيير قطر الكترود در فرايند VAR روي ريزساختار و خواص كششي آلياژ 286A
210
اثر تغيير كاربري اراضي بر رواناب سطحي و نوسانات آب‌هاي زيرزميني (مطالعه موردي: بخشي از حوضه آبخيز قره‌سو اردبيل)
211
اثر تغيير كاربري اراضي بر كيفيت آب تالاب بين المللي انزلي
212
اثر تغيير كاربري و پوشش اراضي بر رواناب با استفاده از چارچوب مدل LUIM در حوزه آبخيز مندرجان چادگان
213
اثر تغيير مورفولوژي سيليسيم يوتكتيك به وسيله عمليات حرارتي بر خواص سايشي آلياژ آلومينيم- سيليسيم A413
214
اثر تغيير نسبت Fe-Mgo بر ميزان رشد نانو تيوب كربن و بررسي ويژگي هاي پايه كاتاليست و محصول
215
اثر تغييرات ارزش دارايي هاي طبيعي تجديد پذير بر روي GNP
216
اثر تغييرات در افزايش دقت حس گري تير يك سرگيردار پيزوالكتريك
217
اثر تغييرات در شبكه ترافيك بر جريان ترافيك شبكه
218
اثر تغييرات درجه حرارت وهيدروپريود بر رشد ودگرديسي rana ridibunda درمحيط آزمايشگاه
219
اثر تغييرات دماي روانكار ميكروپلار بر پارامترهاي عملكرد ياتاقان‌ هاي ژورنال هيدروديناميكي غير مدور
220
اثر تغييرات طرح اتصالات زالوني بر رفتار سازه هاي مهاربندي شده فولادي
221
اثر تغييرات فصلي بر تركيب اسيد هاي آمينه سخت پوستان زئوپلانكتوني تالاب حنا
222
اثر تغييرات فصلي بر تركيب اسيدهاي چرب سخت پوستان زئو پلانكتوني تالاب حنا
223
اثر تغييرات كشش بر خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي حلقوي تاري
224
اثر تغييرات مدول الاستيسيته ناشي از تغييرات فازي بر نيروي پيش‌برنده‌ي ترك در الكترودهاي صفحه‌اي
225
اثر تغييرات مقادير آلومينيوم و نيكل و استفاده از قراضه هاي كبالتي X45 بر خواص مغناطيسي آلياژهاي A1NI
226
اثر تغييرات نرخ ارز بر تورم
227
اثر تغييرات نرخ ارز بر رابطه معادله در ايران در دوره ( 1376 - 1345 )
228
اثر تغييرات نسبت طول جاري بر خواص پارچه هاي حلقوي تاري
229
اثر تغييرات نياز روي مدلهاي بهره برداري از مخازن سدها
230
اثر تغييراقليم برپتانسيل هاي اقليمي كشت كيوي درمازندران
231
اثر تغييرتركيب شيميايي ﴿ تغييرات Mn:Ni )بر روي ريز ساختار و نفوذپذيري آلياژهاي سنگين W-Ni-Mn تهيه شده به روش متالورژي پودر
232
اثر تغييرشكل پلاستيكي شديد بر توسعه نانوساختار و خواص مكانيكي آلياژ حافظه دار NiTi
233
اثر تفاله پسته ،فسفر و شوري بر رشد و تركيب شيميايي نهال پسته
234
اثر تفكر استراتژيك و چابكي استراتژيك بر سيستمهاي اندازهگيري عملكرد استراتژيك در وزارت ورزش و جوانان ايران
235
اثر تفكيك (Partitioning) اجزا بر مشخصات گرما – مكانيكي آلياژ PVC/SANبا نانو ذرات MBS و بررسي قابليت اسفنج شدن آن
236
اثر تفكيك شوك هاي نفتي بر روي بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران
237
اثر تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي مفصل ران بر درد، عملكرد، قدرت و كينماتيك اندام تحتاني مبتلايان به سندرم درد كشككي راني
238
اثر تكميل دفع اب در خواص نفوذ مويينگي كالاي تكميل شده
239
اثر تكنولوژي آموزشي بر ياد گيري دبستان فاطميه گرگان
240
اثر تكنيك هاي پساتدريسي بر يادآوري و يادگيري واژگان انگليسي دانش آموزان نياز ويژه ذهني ايراني
241
اثر تلفيقي اسيد جاسمونيك و اسيد ساليسيليك بر مقاومت به شوري نهال هاي زيتون رقم زرد
242
اثر تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد گياه بر كميت و كيفيت عملكرد دو رقم بزرك در شرايط تنش خشكي پس از گلدهي
243
اثر تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد گياه بر كميت و كيفيت عملكرد سه رقم عدس در شرايط ديم
244
اثر تلقيح قارچ Piriformospora indica و سويه هاي ريزوبيومي بر گياه لوبيا در شرايط تنش شوري و خشكي
245
اثر تلقيح قارچ مايكوريزا، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب كادميم خاك تحت كشت گياه ذرت
246
اثر تلقيح گياه ذرت با ريز جانداران محرك رشد بر برخي ويژگي هاي فيزيكي خاك و شاخص هاي رشد گياه در شرايط تنش خشكي
247
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر توليد مثل و ساختار اندام هاي تناسلي سوسري آلماني (Dictyopetra, Blattellidea) Blattella germanica
248
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسين بر رشد سوسري آلماني
249
اثر تماسي شبه هورمون جواني، فنوكسي كارب، بررشد و توليد مثل سوسري آلماني
250
اثر تمپر بر حساسيت به خوردگي مرزدانه اي روكش فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با تركيب 13Cr-4Ni
251
اثر تمركز تنش هندسي در رفتار الاستيك-پلاستيك و خستگي قطعات ناچدار
252
اثر تمرين استقامتي و رژيم غذايي بر ميزان irisin و مقاومت انسوليني موش هاي نر چاق نژاد C57BL/6
253
اثر تمرين استقامتي و رژيم هاي غذايي متفاوت بر بيان miRNA هاي درگير در تنظيم بيان ژن FNDC5 در عضله دوقلو موش هاي نر چاق و غيرچاق C57BL/6
254
اثر تمرين ايروبيك ودستكاري دارويي بر شاخص هاي متابوليك در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
255
اثر تمرين ذهني در كارايي سيستم هاي ارتباط مغز با كامپيوتر
256
اثر تمرين مهارت هاي حركتي ظريف بر چالاكي دستي و عملكردهاي اجرايي كودكان با اختلال يادگيري
257
اثر تمرين همزمان استقامتي -مقاومتي با مصرف مكمل آهن در برخي شاخصهاي هماتولوژيك خون در دختران فعال
258
اثر تمرين هوازي و مكمل دهي ويتامين D بر سطح چربي كبدي، آنزيم هاي كبدي و پروفايل ليپيدي در زنان سالمند با كبد چرب غير الكلي و كمبود ويتامين D
259
اثر تمرينات برگزيده هاتايوگا (آسانا وپراناياما) بر متغيرهاي زمان واكنش ، تعادل ايستا وپوياي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
260
اثر تمرينات پينگ‌پنگ بر توجه و شدت لكنت كودكان مبتلا به اختلال لكنت رشدي
261
اثر تمرينات تركيبي (تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتيتور+ تعادلي) بردرد، عملكرد، قدرت و كنترل پاسچر بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني
262
اثر تمرينات تقويتي با و بدون ماساژ بر كاهش درد گردن كاركنان زن بيمارستان شريعتي اصفهان
263
اثر تمرينات خود رهاسازي مايوفاشيال بر كوفتگي تاخيري و عملكرد ورزشي
264
اثر تمرينات ريتميك بر تبحر حركتي كودكان با نسبت انگشت بالا و پايين
265
اثر تمرينات زمان بندي حركتي بر كنترل حركتي دهان-گفتار و شدت لكنت كودكان مبتلا به لكنت
266
اثر تمرينات مبتني بر اصول NASM بر فعاليت الكتريكي و عوارض مربوط به سندرم متقاطع فوقاني افراد آسيب نخاعي پاراپلژي ناقص
267
اثر تمرينات يوگا برپروفايل هاي چربي درزنان باردار سالم
268
اثر تميزكاري بر جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 7075
269
اثر تنش آبي و آفات بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي
270
اثر تنش الاستيك بر عمليات حرارتي فولاد تندبر m2
271
اثر تنش خشكي بر برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گندم تتراپلوئيد
272
اثر تنش خشكي بر خصوصيات بازدارندگي گياه اسفند (Peganum harmala L.)
273
اثر تنش خشكي بر خصوصيات كمي ،كيفي و فعاليت ضد ميكروبي گياه دارويي زينان (carum copticum)
274
اثر تنش خشكي بر ساختار آناتومي ‌مستومه و نفوذپذيري آب در گياه جو (Hordeum vulgare L.)
275
اثر تنش خشكي بر ساختار آناتومي مستومه و نفوذپذيري آب در گندم (Triticum aestivum L)
276
اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم ماش در منطقه هشتگرد- استان البرز
277
اثر تنش خشكي بر فعاليت باكتري هاي ريزوبيوم تثبيت نيتروژن و مورفولوژي ريشه دو رقم سويا
278
اثر تنش خشكي بر مقاومت به سرما در انگور (.Vitis vinifera L)
279
اثر تنش خشكي بربيان ژن هاي كد كننده آنزيم هاي كليدي مسير بيو سنتز گلايسين بتائين در آرابيدو پسين
280
اثر تنش خشكي برخصوصيات كمي،كيفي وفعاليت ضد ميكروبي گياه دارويي زنيان
281
اثر تنش خشكي برعملكرد ارقام نويد بخش جو ورفتار جوانه زني دانه هاي تشكيل شده در شرايط تنش
282
اثر تنش خشكي برفعاليت باكتري هاي ريزوبيوم تثبيت نيتروژن و مورفولوژي ريشه دو رقم سويا
283
اثر تنش خشكي بعد از گرده افشاني بر عملكرد دانه واجزاء آن وبرخي صفات مورفولوژيك وفيزيولوژيك ارقام مختلف گندم
284
اثر تنش خشكي قبل وپس از گرده افشاني بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي قدرت منبع و مخزن ارقام مختلف نان
285
اثر تنش خشكي و بر هم كنش آن با اسيد آسكوربيك بر برخي فعاليت هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه سياه دانه
286
اثر تنش خشكي و تلقيح باكتري Azospirillum brasilense روي سطح بيان ژن DREB2 و مقدار آبسيزيك ‌اسيد در گندم (Triticum aestivum L.)
287
اثر تنش خشكي و شوريهاي مختلف بر ارقام مختلف جو
288
اثر تنش خشكي و شوريهاي مختلف بر ارقام مختلف سويا
289
اثر تنش خشكي و كاربرد اسيد سالسيليك بر برخي از شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه آويشن خزنده (Thymus serpyllum)
290
اثر تنش خشكي و كاربرد ملاتونين بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه پنج انگشت (vitex agnus-castus)
291
اثر تنش خشكي و كود نيتروژن بر رشد و عملكرد استويا
292
اثر تنش خشكي و كود نيتروژن بر صفات فيزيومرفولوژيكي اسفرزه
293
اثر تنش خشكي و ميدان مغناطيسي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و محتواي اسانس توده هاي زيره سبز
294
اثر تنش خشكي و نيتروژن بر سرعت معدني شدن و تجزيه پذيري بقاياي گياهي متفاوت
295
اثر تنش دماي بالاي كوتاه مدت، كلريد كلسيم و هيدروژن پراكسيد بردو گونه فلفل تند و دلمه‌اي در مراحل مختلف رشد
296
اثر تنش شوري بر باززايي، پرولين، كربوهيدرات و پروتئوميكس گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.)
297
اثر تنش شوري بر برخي شاخص هاي رشدي و صفات فيزيولوژيك ارقام عدس
298
اثر تنش شوري بر توده هاي بومي خربزه ايراني
299
اثر تنش شوري بر رشد ،روابط يوني،روابط آبي و قندهاي محلول در سه گونه گياه دارويي اسفرزه اواتا،اسفرزه پسيليوم و بارهنگ كبير
300
اثر تنش شوري بر گياهان خيار پيوندشده روي پايه هاي مختلف
301
اثر تنش شوري بر ميزان اسانس، صفات ريخت شناسي و گرده افشاني ژنوتيپ هاي بومادران هزار برگ ( Achillea millefolium) ايراني و خارجي
302
اثر تنش شوري روي برخي از صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه گلرنگ )Carthamus tinctorius L.(
303
اثر تنش شوري روي رشد رويشي (وزن خشك) و مقدار پرولين در گياه زنجبيل (Zingiber officinale roscoe)
304
اثر تنش شوري و برهم كنش آن با آسكوربات بر برخي صفات فيزيولوژيك و بيوشيميايي در گياه زيره سبز Cuminum cyminum L.
305
اثر تنش شوري و بيكربنات بر شاخص¬هاي رشدي و عملكردي يك توده بومي ملون ايراني غيرپيوندي و پيوند شده روي كدوي هيبريد در سيستم هيدروپونيك
306
اثر تنش شوري و قلياييت بر پارامترهاي رشدي و فيزيولوژيكي دو رقم اسفناج
307
اثر تنش عمودي روي سختي درزهاي سنگي با درنظرگرفتن اثر اندازه
308
اثر تنش غرقابي كوتاه مدت بر ميزان تخلخل ريشه در گياه آفتابگردان﴿ Helianthus annus L )
309
اثر تنش كمبود آب بر رشد و تثبيت ازت تعدادي از ارقام و توده هاي يونجه
310
اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻢآﺑﯽ و كاربرد اكسيد پتاسيم بر صفات كمي و كيفي سيب زميني در شرايط آب و هوايي كردستان
311
اثر تنش مكانيكي تك محوره در ساختار الكتروني مدل كن- مل
312
اثر تنش هاي پسماند بر چقرمگي شكست آلياژ تيتانيوم
313
اثر تنش هاي حرارتي و خشكي بر جوانه زني دو گونه مرتعي .Agropyron intermedium Rchb و .Sanguisorba minor L در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
314
اثر تنش هاي رطوبتي و آفات بر تابع توليد ذرت
315
اثر تنشهاي پسماند حرارتي در كامپوزيتهاي پايه فلزي، تحت خمش
316
اثر تنظيم كننده هاي رشد بر تشكيل و باززايي پيازچه گل سوسن در شرايط درون شيشه اي
317
اثر تنظيم كننده هاي رشد و محيط كشت هاي مختلف بر رشد ميسليوم دو گونه قارچ خوراكي دكمه اي(Agaricus bisporus )و صدفي(pleurotus florida)
318
اثر تنظيم كننده هاي رشد و نوع ريزنمونه بر القا كالوس و بازاريابي در نخود رقم بيونيج
319
اثر تنظيم كننده هاي رشدي بر اندام زايي آويشن خراساني در شرايط درون شيشه اي
320
اثر تنظيمي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 3 سيستم سروتونرژيك (5-HT3) هيپوكامپ پشتي بر فراموشي در موش كوچك آزمايشگاهي نر
321
اثر تنظيمي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 3 سيستم سروتونرژيك (5-HT3) هيپوكامپ پشتي بر فراموشي در موش كوچك آزمايشگاهي نر
322
اثر تنوع سازي صنعتي بر عملكرد اقتصادي مناطق ايران
323
اثر توالي لرزه اي بر قاب هاي بتن آرمه با ديوار برشي
324
اثر توام شوري و كم آبياري بر عملكرد و راندمان آب مصرفي كلزا (.Brassica Napus L ﴾ در شرايط گلخانه اي
325
اثر توام كربناسيون و نفوذ يون‏هاي كلرايد در بتن هاي داراي پوزولان
326
اثر توانمندسازي ساختاري بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك تجارت استان گيلان)
327
اثر توانمندسازي ساختاري بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك تجارت استان گيلان)
328
اثر توده و مرحله برداشت بر عملكرد ، كيفيت و گره بندي يونجه در شرايط اصفهان
329
اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
330
اثر تورم بر توزيع درامد
331
اثر تورم بر رشد اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت ﴿opec﴾ ﴿1990-2007﴾
332
اثر تورم بر رشد درونزاي اقتصاد ايران ( در فاصله سالهاي 1378 - 1338 )
333
اثر تورم بر عملكرد بازارهاي مالي ايران
334
اثر تورم برعملكرد بخش مالي اقتصاد
335
اثر تورم و ماليات بر توزيع درامد ايران
336
اثر تورم وماليات بر توزيع درامد ايران
337
اثر توزيع درآمد بر الگوي مصرف خانوارهاي ايراني
338
اثر توزيع فركانس طبيعي بر همگامي مدل كوراموتو در شبكه هاي پيچيده
339
اثر توزيع يكنواخت و غير يكنواخت بر رشد، عملكرد و وضعيت تغذيه اي گوجه فرنگي در كشت هيدروپونيك
340
اثر توسعه اقتصادي بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي منتخب با استفاده از مدل پانل لاجيت
341
اثر توسعه اقتصادي بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي منتخب با استفاده از مدل پانل لاجيت
342
اثر توسعه بانكداري الكترونيكي بر هزينه بانك
343
اثر توسعه برند فروشگاههاي هايپر ماركت بر شخصيت برند : مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي اتكا استان تهران
344
اثر توسعه ي مالي و اقتصادي بر سياستهاي زيست محيطي
345
اثر تيتانيوم بر رشد و توليد رنگيزه هاي فتوسنتزي جلبك تك سلولي Dunaliella
346
اثر تيمار آهن بر تعديل آسيب ناشي از كلريد سديم و سولفات سديم در گياه ريحان
347
اثر تيمار آهن بر تعديل آسيب‌ناشي از كلريد سديم و سولفات‌سديم در گياه ريحان (Ocimum basilicum L.)
348
اثر تيمار الكتروهيدروديناميك بر راندمان و ويژگي هاي فيزيكوشيميايي سلولز استخراج شده از با گاس نيشكر
349
اثر تيمار انجماد برخواص مكانيكي و شيميايي زيتون( رقم زرد)
350
اثر تيمار اهن برتعديل آسيب ناشي از كلريد سديم وسولفات سديم درگياه ريحان
351
اثر تيمار سولفور و پيش تيمار پراكسيدهيدروژن بر پاسخ هاي فيزيولوژيكي و بيوشيمايي گياهان شب بوي ايراني (Hesperis persica Boiss) و كلزا( Brassica napus L) تحت تنش آرسنيك
352
اثر تيمار كردن بذر و رژيم آْبياري بر عملكرد ، اجزا عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي گلرنگ0 ﴿.Carthamus tinctorius L.)
353
اثر تيمار كردن بذر و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه كنجد
354
اثر تيمارهاي حرارتي بر آزاد شدن پتاسيم از ميكاهاي دي و تري اكتاهدرال
355
اثر تيمارهاي كينتين و جيبرلين در بيان برخي از ژن هاي گلدهي در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
356
اثر تيمارهاي لجن فاضلاب بر برخي خصوصيات خاك و جذب و تراكم عناصر سنگين به وسيله اسفناج و گوجه فرنگي
357
اثر تيمارهاي مختلف بر افزايش عمر گلجايي گل شاخه بريده ليزيانتوس (Eustoma grandiflorum)
358
اثر تيمارهاي مختلف بر افزايش ماندگاري بسته هاي تحت خلا سوسيس
359
اثر تيمارهاي مختلف بر كلروز آهن درختان چنار شهر اصفهان
360
اثر تيمارهاي مختلف بهاره سازي بر عملكرد و اجزاء آن در ارقام گندم مناطق معتدله
361
اثر تيمارهاي مختلف پرايمينك بر شاخص هاي جوانه زني آفتابگردان و عكس العمل بذر انتخابي تيمارشده به رژيم هاي مختلف آبياري در مزرعه
362
اثر تيمارهاي هورموني و نوع محيط كشت بركشت درون شيشه اي گياه انگور رقم Superior وCrimson
363
اثر تيموكينون بر پاسخ درد شيميايي و حرارتي موش هاي صحرايي ديابتي
364
اثر تيموكينون بر حافظه ويادگيري موش صحرايي ديابتي
365
اثر تيوسولفات نقره ﴿STS) بر روي تجمع نقره و تغييرات الگوي پروتئيني گياه سيب زميني﴿Solanum Tuberosum L.)در شرايط كشت In vitro
366
اثر ثابت دي الكتريك . دما دربرهم كنش ليفشيتز بين اجسام دي الكتريك
367
اثر ثبات سياسي بر تاب‌آوري اقتصادي
368
اثر جا يه جايي ماندگار بر ريسك فروريزش سازه هاي بلند بتني با هسته برشي تحت اثر زلزله حوزه نزديك
369
اثر جابجايي ماندگار روي طيف پاسخ در ساختگاه حوزه نزديك گسل به روش احتمالاتي
370
اثر جابجايي و انتقال دانش آموزان نابهنجار در اصلاح و تغيير رفتار در مقطع ابتدايي
371
اثر جاسمونيك اسيد و پاكلوبوترازل بر رشد دانهال هاي بادام تحت شرايط تنش خشكي
372
اثر جاي گذاري عناصر نيتروژن ،نيكل،مس و روي بر ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نيتريدمس
373
اثر جايگزيني Ba در جايگاه Sr در دو نمونه ي ابر رساناي Bi - 2223 و بهينه سازي سيم ابر رساناي Bi - 2223 / Ag
374
اثر جايگزيني آرد گندم با آرد دانه تاج خروس بر خصوصيات فيزيكوشيميايي ناگت مرغ
375
اثر جايگزيني تفاله چغندرقند به جاي منبع علوفه و منبع غله بر عملكرد بره هاي پرواري لري
376
اثر جايگزيني چربي گياهي پوشش‌دهي شده به روش توده‌اي شدن مركب بر ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي پنير خامه‌اي كم‌چرب
377
اثر جايگزيني روغن ماهي با روغن هاي كانولاوبزرك بر رشد و تركيب اسيدهاي چرب ماهي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾
378
اثر جايگزيني فلوئور بر خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
379
اثر جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كلزا به همراه دو آنزيم بتاماناناز( همي سل ) و فيتاز بر خصوصيات كيفي تخم مرغ ، عملكرد و سلامتي مرغان تخمگذار
380
اثر جايگزيني ماست و ماست پروبيوتيك به جاي شير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
381
اثر جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد يا متعارف از سال 1370 لغايت 1393
382
اثر جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد يا متعارف از سال 1370لغايت 1393
383
اثر جايگزيني نخود فرآيندشده با سويا در جيره جوجه هاي گوشتي
384
اثر جايگزيني همزمان تفاله چغندر قند به جاي منبع علوفه و منبع غله بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين
385
اثر جايگزيني يونجه خشك با سيلوي يونجه درجيره هاي كاملا مخلوط بر عملكرد گاوهاي شيري
386
اثر جايگشت پذيري زيرگروه ها روي ساختار گروه هاي متناهي
387
اثر جداسازي ليگنين و همي سلولز بر بيو جذب آنزيمي تركيبات ليگنوسلولزي
388
اثر جدايش بين لايه اي در كمانش صفحات فلز/الياف(fml) تحت بارهاي برشي
389
اثر جذابيت نام تجاري بر وفاداري مشتري از طريق متغير هويت‌يابي مشتري با برند (مطالعه موردي: مشتريان تلفن همراه سامسونگ در شهركرج)
390
اثر جذابيت نام تجاري بر وفاداري مشتري از طريق متغير هويت‌يابي مشتري با برند (مطالعه موردي: مشتريان تلفن همراه سامسونگ در شهركرج)
391
اثر جرم شيطانك بر زاويه تاب و برخي خواص نخ در سيستم ريسندگي الياف كوتاه
392
اثر جرم يون ها بر بار دانه در پلاسماي پيچيده
393
اثر جريان القا شده سطحي در پايداري توكامك
394
اثر جريان الكتريكي بر چسبندگي و ساختار لايه واسط لعاب روي فلز مس
395
اثر جريان بر نوسانات امواج سوسيسي سريع در لوله هاي تاج خورشيد با ميدان مغناطيسي پيچشي
396
اثر جريان ترابر در يك نوار ابر سانا روي اتلاف ac
397
اثر جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غير نفتي مناطق آزاد تجاري ايران 1387 - 1375
398
اثر جلبك دريايي، كود دامي و ورمي كمپوست بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه ¬هميشه¬بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوري
399
اثر جنس و ضخامت لايه ديرگداز در پاتيل حمل فولاد بر افت دما در فاصله بارگيري تا بارريزي
400
اثر جنگل تراشي و تغيير كاربردي اراضي بر شاخص هاي كيفيت خاك و ارزيابي مدل LISEM در برآورد فرسايش و رسوب حوزه پاسنگ استان گلستان
401
اثر جهاني شدن اقتصاد بر تورم كشورهاي داراي تورم بالا، تورم پايين و هدف گذاري تورمي
402
اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در كشورهاي OECD (شبيه سازي مدلي براي ايران)
403
اثر جهاني شدن بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو گروه D8
404
اثر جهاني شدن بر سلامت در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه (دوره ي زماني 2010-2000)
405
اثر جهاني شدن مالي بر بحران ارزي در سه بلوك منتخب، آسه آن، اوپك و كشورهاي داراي بازار نوظهور
406
اثر جهاني شدن و توسعه روابط تجاري بر كارآفريني ﴿ مورد: كشورهاي OECD )
407
اثر جهت پنجره بر شرايط طرح خارج
408
اثر جهت تاب بر روي خواص پارچه
409
اثر جهت تاب نخ بر فرم پذيري پارچه هاي پنبه اي تاري - پودي
410
اثر جوانه زاي Ti-6Al-4V و شاخص هاي فرايند نيمه جامد سطح شيب دار بر ريز ساختار آلياژ آلومينيم A356.0
411
اثر جوانه زايي 47-6AL- TI و سطح شيبدار بر انجماد آلياژ آلومينيوم سيليسيم 17 درصددوزني A390
412
اثر جوانه زايي براده هاي ترش 47- 6AL- TI بر ريز ساختار و درشت ساختار آلياژ A356 و بررسي زمان ميداني آن
413
اثر جوانه زني بر ميزان تركيبات شيميايي بذور ماش و شبدر و افزايش ماندگاري آنها با استفاده از اسانس مرزه و آويشن
414
اثر جوزفسون در ابر رساناهاي فولده ، فريل ، لاركين و اوچينيكف
415
اثر جيبراليك اسيد، اسپرمين و متيل جازمونات بر شكستن خواب غده هاي معمولي و ميني تيوبرهاي سيب زميني
416
اثر جيره غذايي حاوي آلژينات اصلاح شده بر رشد و شاخصهاي ايمني غيراختصاصي در بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
417
اثر جيره‌هاي آغازين حاوي كاه گندم معمولي و فرآوري شده با سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد گوساله‌هاي شيرخوار
418
اثر چرا بر تنوع گونه اي در مراتع و ديمزارهاي رها شده شهرستان فريدن استان اصفهان
419
اثر چربي جيره با تاكيد بر رشد و توليد ماهي قزل آلاي رنگين كمان
420
اثر چربي جيره جوجه هاي گوشتي بر چگونگي بيان گيرنده متاثر از تكثير كننده هاي پروكسي زومي نوع گاما
421
اثر چرخش فارادي بر خواص فيزيكي نانوسيم
422
اثر چرخش فارادي بر خواص فيزيكي نانوسيم
423
اثر چرخش ويگنر روي درهم تنيدگي
424
اثر چرخه عمر واحد تجاري بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي
425
اثر چقرمگي سنگ برپديده عقب زدگي حاصل از آتشباري در معدن سرب وروي مهدي آباد
426
اثر چگالي الياف بر ميزان جذب صوت
427
اثر چگالي انباشتگي بر خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي افزودني هاي معدني در رويه هاي بتني فرودگاهي
428
اثر چگالي انباشتگي مصالح سنگي بر انتشار يون كلر در بتن خود متراكم
429
اثر چگالي انباشتگي و ماده اصلاح كننده ويسكوزيته در جمع شدگي درازمدت بتن خود تراكم
430
اثر چگالي بار سطحي بر پديده الكتروسينتيك: اصلاحيه اي جديد به نظريه كلاسيك بر مبناي يافته هاي ديناميك مولكولي
431
اثر چند پوشش سطحي و بازدارنده در خواص مكانيكي و خوردگي بتن
432
اثر چند تركيب القاگر در ايجاد مقاومت القايي در گياه خيار و اثر آن بر پارامترهاي دموگرافي شته جاليز
433
اثر چند عصاره گياهي بر مرگ و مير و شاخص هاي تغذيه اي سوسك برگ خواران نارون
434
اثر چهار بستركشت بر ويژگي‌هاي رويشي و زايشي توت‌فرنگي رقم‌هاي سلوا و ديامنت در سيستم كشت بدون خاك
435
اثر چهار رقم رز روي ويژگي هاي زيستي كنه تارتن دو لكه اي (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae و سن شكارگر Orius albidipennis (Hem: Anthocoridae) و خصوصيات شكارگري آن
436
اثر چهار ماه تمرين مقاومتي برسطوح هورمون رشد، فاكتور هورمون شبه انسولين و فاكتور هورمون شبه انسولين ساخته شده از پروتئين 3 پلاسما در ان مبتلا به فلج مغزي كوادري پلژي اسپاستيك
437
اثر چيدمان مناسب لايه ها بر پاسخ پوسته هاي بازدربار ديناميكي
438
اثر حاد كشش ايستا با زمانهاي مختلف بر قدرت حركت اكستنشن زانو، قدرت حركت فلكشن زانو، دامنه حركتي مفصل لگن وركورد پرش عمودي در دانشجويان دختر تربيت بدني
439
اثر حاد مكمل چاي سبز بر شاخص هاي اكسايشي و ضد اكسايشي پس از فعاليت مقاومتي با شدتهاي مختلف در مردان تمرين كرده
440
اثر حاد و مزمن تمرين اسنتريك در مقايسه با كانسنتريك بر بيان ژن هاي PGC-1α و FNDC5 عضلاني و UCP1 بافت چربي در موش هاي BALB/c
441
اثر حاد يك ، دو و سه جلسه فعاليت بدني در هفته برسطح ايمونوگلوبين A بزاقي و كورتيزول بزاقي دانش آموزان ابتدايي
442
اثر حافظتي روغن دانه گوجه فرنگي بر روي سميت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
443
اثر حافظه افزايي يك فرمولاسيون بلوچي : يك رويكرد سايكوايميونوفيزيولوژيك درمدل موش آندروپوز
444
اثر حافظه‌ي برشي (تيكسوتروپي) بر جريان گل حفاري در مجاري حلقوي
445
اثر حاكميت شركتي بر مسئوليت اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
446
اثر حاكميت شركتي و كيفيت حسابرسي بر تأمين مالي از طريق وام بانكي در شركت هاي خصوصي منتخب در حوزه صنعت، معدن، حمل و نقل و
447
اثر حالت راحت پاياني در دست‌كاري يك‌دستي و دودستي شيء در كودكان
448
اثر حالتهاي لبه اي نانو نوارهاي گرافيني روي خواص الكتروني
449
اثر حجم نقدينگي بر منابع مالي بانك صادرات
450
اثر حرارت بر مقاومت فشاري نمونه هاي محصور شده با CFRP
451
اثر حرارت دهي بر ويژگي هاي شيميايي ،مكانيكي و نانو ساختاري سيمان سنتز شده در دماهاي مختلف به روش سل - ژل
452
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي ﴿ سختي كششي و ضربه ﴾آلياژ دور آلومين و بهينه سازي اين خواص
453
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي سختي ، كشش و ضربه آلياژ دو ر آلومين و بهينه سازي اين خواص
454
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي ﴿سختي ، كشش و ضربه﴾ آلياژ دور آلومين و بهينه سازي اين خواص
455
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي و ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 2024
456
اثر حرارت و پاربويلينگ برروي فعاليت ليپواكسيداز و انبارداري سبوس برنج و خواص كيفي روغن آن
457
اثر حركت فاز جامد در فرآيند ذوب و انجماد
458
اثر حريق بر سازه هاي بتني
459
اثر حشره كشي اسانس هاي گياهي روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات callosobruchus maculatus F (coleoptera : Bruchidae )
460
اثر حضور كيتوزان برشدت بازدارندگي برخي فلزات سنگين روي آنزيم‌هاي خاك
461
اثر حضور مديران زن در هيأت مديره بر ميزان دستكاري در فعاليتهاي واقعي
462
اثر حضور نانوذرات بر روي عملكرد غشاي مايع تثبيت‌شده در حذف رنگ سبز مالاشيت (MG)
463
اثر حفاظت كبدي كوركومين در موش هاي سوري تيمار شده با ديانابول: يك رهيافت استريولوژيك
464
اثر حفاظتي عصاره خار مريم بر مسموميت كبدي و تغييرات بافتي القا شده توسط استامينوفن
465
اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي خرماي اشرسي بر روي سميت بيضه در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
466
اثر حفاظتي كارواكرول بر اختلالات شناختي و آسيب بافتي ناشي از هيپوپرفيوژن مزمن مغزي
467
اثر حفاظتي گرلين در برابر هپاتو تو كسيتي ناشي از آندوتو كسومي باكتريايي در كبد موش صحرايي
468
اثر حفاظتي ورزش هوازي منظم بر هپاتوتوكسيسيتي ناشي از واناديوم سولفات در مدل حيواني رات
469
اثر حقوقي تورم در قراردادهاو راههاي جبران آن
470
اثر حلال الي بر توليد لاكتولوز به روش انزيمي
471
اثر حمل بار كوله پشتي بر روي تغييرات پاسچرال و الگوي راه رفتن دانش آموزان روستايي در دو شيوه حمل
472
اثر خاك ورزي و كودآلي برخصوصيات فيزيكي ،حركت املاح و مرفولوژي ريشه ذرت در خاك لورك
473
اثر خانه و مدرسه و اردو در رشد كودك
474
اثر خروج از گردي بر كاهش استحكام زيردريايي
475
اثر خشك شدن تالاب بين المللي گاوخوني بر فرآيند بيابانزدايي
476
اثر خشك كردن و سرخ كردن مقدماتي بر خصوصيات فيزيكي و حسي خلال سيب زميني سرخ شده منجمد قابل آماده شدن در مايكروويو
477
اثر خشكي زاينده رود بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و رواني مردم شرق اصفهان
478
اثر خصوصي سازي بر رشد اقتصادي ،توسعه مالي وسرمايه گذاري مستقيم خارجي
479
اثر خطاهاي طراحي و ساخت بر عملكرد سازه هاي مسكوني شهر نهاوند در دوران بهره برداري
480
اثر خطوط انتقال نيرو بر امواج راديويي و تلويزيوني و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار گرافيكي Labview
481
اثر خواص ديناميكي ويسكوالاستيك بر فركانسهاي طبيعي پوسته نازك كروي و استوانه غوطه ور در سيال
482
اثر خواص ضد ميكروبي، آنتي اكسيداني و تكنولوژيكي عصاره ريشه گياه كهورك ( Prosopis farcta) بر فيلم زيست تخريب پذير هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
483
اثر خود- ميدان ها بر روي نرخ رشد و رابطه ي پاشندگي در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترو مغناطيسي
484
اثر خودشيفتگي مديران بر تضاد و تعارض سازماني (مورد مطالعه : مديران ادارات شهر بجنورد)
485
اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي و پيچيدگي تكليف بر ميزان دقت اجراي ضربه فورهند تاپ اسپين تنيس روي ميز در بازيكنان نخبه
486
اثر خورانيدن ميوه موز بر سلامتي وايمني گوساله هاي تازه متولد شده
487
اثر خوردگي بر استحكام باقيمانده سازه كشتي هاي سالخورده
488
اثر خوشه هاي سه جسمي در روش LOCV
489
اثر خيسي پذيري در ايجاد جريان اب در نانو لوله هاي كربني
490
اثر داپينگ فلز ليتيم در افزايش جذب گازهيدروژن در گرافن نقص داربا روش محاسبات كوانتومي
491
اثر داروها بر كليه
492
اثر داروها بر كليه
493
اثر داروهاي آنابليزان روي حيوانات
494
اثر داروهاي جديد سولفاميدي در ديابت
495
اثر داروهاي ضد التهابي بر روي رماتيسم
496
اثر دانش، تعهد و عناصر زيست محيطي بر هوشياري سبز مصرف كننده
497
اثر دانه بندي و تركيب شيميايي بر بهبود كيفيت نسوزهاي منيزياكروميتي مصرفي در كنورترهاي سرب و مس
498
اثر دانه كتان خام و پخته بر چاقي و شاخص‌هاي ليپيدي در موش صحرايي
499
اثر دخانيات برروي دستگاه تنفس
500
اثر در امدهاي نفتي ايران بر رشد اقتصادي كشور
501
اثر درآمد ملي كشورهاي وارد كننده بر صادرات محصولات كشاورزي سميرم
502
اثر درآمدي آموزش
503
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراكم ماده معدني استخوان ورزشكاران نخبه زن
504
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراكم ماده معدني استخوان ورزشكاران نخبه مرد
505
اثر درجات آزادي سازه بر پاسخ هاي ديناميكي سيستم اندركنشي خاك- سازه
506
اثر درجه برشتگي نان تافتون برميزان آكريل آميد و مقايسه اثر دو روش براي كاهش آن
507
اثر درختان در حفاظت ساختمان ها در برابر صاعقه
508
اثر درختچه اشك ﴿ Halimodendron halodendron﴾ به عنوان گياه تثبيت كننده نيتروژن بر خصوصيات خاك زير اشكوب در مناطق اردسته و موته
509
اثر دررفتگي در ترابرد اسپين پيرامحوري با استفاده از معادله موج پيرامحور ديراك گونه
510
اثر دررفتگي لبه بر ترازهاي لانداو در گرافن
511
اثر درصد حجمي و اندازه ذرات تقويت كننده بر خواص سايشي كامپوزيت Ti-SiC ساخته شده توسط فرآيند FSP روي سطح تيتانيم خالص
512
اثر درصد ريزدانه بر شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده تحت اثر سربار در دستگاه سانتريفيوژ
513
اثر درصد نيكل در الكترودهاي E8018 بر روي خواص مكانيكي جوش فولاد CK45
514
اثر درصدهاي مختلف پساب بر رشد ارقام زوشياگراس در بافت هاي مختلف خاك
515
اثر درصدهاي مختلف تقويت كننده ذرات شيشه بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني
516
اثر درصدي مختلف تقويت كننده شيشه بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني
517
اثر درماني ايتراكونازول به عنوان داروي كمكي در بيماران مبتلا به آسم پايدار شديد
518
اثر درماني ايتراكونازول به عنوان داروي كمكي در بيماران مبتلا به آسم پايدار شديد
519
اثر درماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قاعدگي
520
اثر درماني وپيشگيري كننده ي عصاره گل سير (Alium sativum) وسولفات روي (Zinc sulfate) بر ديابت القاء شده بااسترپتوزوسين درموشهاي سفيد صحرايي
521
اثر درهم تنيدگي الكترون ها روي ترابرد الكتريكي در سيم هاي كوانتمي ناهمگن
522
اثر دريافت اطلاعات غير همزمان در تشخيص سلامت سازه هاي بزرگ مقياس به كمك شبكه حسگر بي سيم
523
اثر دريافت ونلافاكسين در مادران بر سايكو ايمو نو لوژي در نوزادان موش سوري
524
اثر دز جذب شده گاما روي مشخصه هاي ترانزيستور FET به عنوان دزيمتر
525
اثر دزهاي مختلف پرتوتابي الكترون وگاما بر قابليت هضم ،كينتيك توليد گاز،محتواي تانني ،جمعيت پروتوزوآ و توليد گاز متان تفاله دانه و پوست انار در شرايط آزمايشگاهي
526
اثر دسترسي ها بر ميزان تصادفات در جاده هاي اصلي برون شهري
527
اثر دلتاكورتيزون و مشابهين آن بر روي آستم برونشيك
528
اثر دلخواه من
529
اثر دما آنيل بر رفتار خوردگي پوشش نانو كريستال Ni-W-Co
530
اثر دما بر جريان الكتروني چاه كوانتومي نانو ترانزيستورها با تحرك پذيري بالاي الكتروني
531
اثر دما بر روي هگزاگونال در سيستم سه تايي سديم اكتانوات - آب - دكانول
532
اثر دما در سنتز بخار شيميايي ذرات فوق ريز FeNi3
533
اثر دما و استخلاف روي تشكيل راديكال ‌هاي آزاد پروكسايد و استخراج داده از خروجي ‌هاي گوسين با برنامه‌ نويسي به زبان C++
534
اثر دما و جيره‌ غذايي روي زيست شناسي و ظرفيت شكارگري كفشدوزك Chilocorus bipustulatus
535
اثر دما و زمان آستنيت كردن جزئي بر استحكام كششي فولاد ck100 كروي شده
536
اثر دما و زمان بر همگني كامپوزيت پلي‌كاپرولاكتون/هيدروكسي آپاتيت
537
اثر دما و زمان بر همگني كامپوزيتهاي پلي لاكتيك اسيد/هيدروكسي آپاتيت
538
اثر دما و طول روز بر رشد رويشي و زايشي گلرنگ﴿توده محلي كوسه﴾
539
اثر دما و قطر سيم مس در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي
540
اثر دما و قطر سيم مس در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي يببب
541
اثر دما و قطر سيم مسي در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي
542
اثر دما و ميزابان روي ويژگي هاي زيستيو جدول زندگي شته اي Rhopalosiphum PAId در شرايط آزمايشگاهي
543
اثر دما و نسبت حجمي مذاب آلومينيم به مغزه جامد بر مشخصات فصل مشترك در فرآيند ريخته گري مركب
544
اثر دما، زمان وpH در پوشش دهي كرومات بر پودر مس به روش شيميايي
545
اثر دماهاي مختلف انبار بر خواب و عمر انبارماني سير (Allium sativum)
546
اثر دماوزمان آستنيت جزئي بر رفتار سايشي فولاد پركربن اسفرودايز شده
547
اثر دماي آستمپر كردن بر خوردگي فرسايشي فولاد ck45دو فازي
548
اثر دماي اوليه ريختن بتن بر كيفيت مكانيكي و دوام جداول بتني سنتي پيش ساخته حاوي سيمان هاي آميخته
549
اثر دماي محيط بر پايداري ساختمان، ويژگي هاي هيدروليكي و مكانيكي خاك و فرسايش پاشمان و شياري
550
اثر دماي محيط روي فيزيولوژي و تحمل سرمايي شفيره هاي پروانه پوست خوار ميوه پسته
551
اثر دماي محيط روي فيزيولوژي و تحمل سرمايي لاروهاي كرم گلوگاه انار
552
اثر دماي ناحيه ريشه بر متابوليسم نيتروژن، رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي كاهو و فلفل دلمه اي سبز در سه سطح نيتروژن در مراحل اوليه رشد
553
اثر دمش و مكش در روي لايه مرزي
554
اثر دو برنامه 8 هفته اي تمرين هوازي و تركيبي ( هوازي-مقاومتي ) بر سطوح لپتين سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع 2
555
اثر دو روش خشك كردن بر ميزان عفونت درون پستاني در گاوهاي با دوره خشكي كوتاه
556
اثر دو سطح آبياري و چند نوع خاكپوش آلي بر كاهش مصرف آب و برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي دانهال انار
557
اثر دو گونه قارچ مايكوريزا بر كيفيت ظاهري و مقاومت به خشكي چمن لوليوم چند ساله ﴿Lolium perenne﴾ و علف گندمي﴿Agropyron desertorum﴾
558
اثر دو نوع برنامه تمرين هوازي وتركيبي ( هوازي - مقاومتي ) بر سطوح اينترلوكين - 6 سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع 2
559
اثر دو نوع سيستم آبياري و كيفيت آب بر شاخص هاي رشد درختان زيتون در فضاي سبز
560
اثر دوبرنامه هوازي وتركيبي ( هوازي - مقاومتي ) بر سطوح رزيستين سرم در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
561
اثر دوربين‌هاي كنترل سرعت در كاهش تصادفات معابر بزرگراهي به روش مطالعه قبل و بعد (مطالعه موردي : مشهد مقدس(
562
اثر دورپيچFRP بر روي رفتار ستون هاي بتني توخالي
563
اثر دوره تميز شدن چاه روي آناليز داده هاي چاه آزمايي
564
اثر دوره هاي خشكي كوتاه بر روي عملكرد توليد مثل و فراسنجه هاي متابوليك در گاوهاي شيري هلشتاين
565
اثر دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت غذادهي مجدد بر رشد و تركيب لاشه در قزل آلاي رنگين كمان
566
اثر دورهمزن برروي توليد آنزيم پكتيناز و رشد سويه‏ي Asperjillus niger
567
اثر دوطبقه كردن پروانه در شيرهاي پروانه‌اي بر مشخصات هيدروديناميكي شير
568
اثر دوگونه قارچ مايكوريزا و آبياري با پساب بر كيفيت ظاهري و برگشت پذيري چمن سي شور پاسپالوم﴿Paspalum vaginatum﴾
569
اثر دي كلرو-متيل اوره (DCMU) بر قدرت منبع وانتقال مجدد كربوهيدرات هاي محلول ساقه گندم...
570
اثر دياكسيد كربن همراه گاز تزريقي بر ميزان انبساط نفت مخازن
571
اثر ديناميك جريان و مكانيزم شيميايي بر شعله در رژيم احتراقي HiTAC
572
اثر ديوارهاي پركننده با مصالح بنايي در مقاومت قاب هاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي جانبي
573
اثر ذرات محبوس بر انتشار امواج الكتروصوت به امواج سيكلوتروني در پلاسماي مغناطيده
574
اثر ذرات محبوس بر ديناميك امواج غيرخطي در پلاسما
575
اثر ذرات نانو اكسيد آلومينيوم بر خواص فيزيكي مكانيكي و الكتريكي پليمرهاي مورد مصرف در فضاي ﴿هواي﴾ آزاد
576
اثر ذرات نانو ساختار هگزا متيلن تترا آمين دي سياناميد كادميوم بر روي خواص جداسازي گازي غشاي پلي سولفون
577
اثر ذرات نانو ساختار هگزا متيلن تترا آمين دي سياناميد كادميوم بر روي خواص جداسازي گازي غشاي پلي يورتان - اوره
578
اثر ذهن آگاهي لحظه¬اي بر نشخوار فكري و كاركرد توجه در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
579
اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران از سال 1338 - 1393
580
اثر رتينوئيك اسيد بر تكامل اندامهاي حركتي در جنين موش
581
اثر رتينوئيك اسيد بر روي تكامل لوله عصبي در رويان رت
582
اثر رژيم غذايي كاهنده فشار خون (DASH) بر روي شدت علائم بيماري كودكان داراي اختلال كم توجهي و بيش فعالي(ADHD)
583
اثر رژيم هاي آبياري بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و شيميايي يونجه﴿ .Medicago Sativa L )
584
اثر رژيم هاي مختلف نور تكميلي LED بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي دو رقم گل رز گلخانه اي رقم هاي دولسويتا و آلستار
585
اثر رشته هاي پليمري بر خواص مقاومتي و تغيير شكل پذيري شاتكريت
586
اثر رشد اقتصادي بخشي بر فقر و رفاه اجتماعي در ايران ﴿86-1371﴾
587
اثر رشد دانه بر تضعيف امواج آكوستيك از نوع طولي در آلومينيوم آلياژي 7075
588
اثر رشد درآمد خانوار برآلودگي هوا در شهرهاي منتخب در سالهاي 1388-1380مطالعه موردي(تهران -مشهد-اصفهان )
589
اثر رطان زايي آمين ها و آميد ها
590
اثر رطوبت اوليه خاك و بار آب بر فرايند نفوذ در سه بافت مختلف خاك
591
اثر رطوبت بر استحكام باقي مانده اتصالات چسبي تقويت شده با ذرات نانو
592
اثر رطوبت بر استحكام باقي مانده اتصالات چسبي تقويت‌شده با ذرات نانو
593
اثر رطوبت نسبي بر روي مقاومت الكتريكي الياف
594
اثر رطوبت و مواد غذايي بر شكل گيري ميكوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان
595
اثر رفع انجماد ماهي تحت ميدان الكترواستاتيك بر مصرف انرژي و كيفيت آن
596
اثر رقابت درختان روي حضور دارواش و خشكيدگي ناشي از آن در جنگل شروينه جوانرود
597
اثر رنگ در گرافيك محيطي
598
اثر رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي راكتيو دو عامله بر حلاليت و خواص مكانيكي آن
599
اثر رها سازي اراضي كشاورزي بر برخي خصوصيات بيولوژيكي، فيزيكي ودشيميايي خاك در سطح استان كرمانشاه
600
اثر رهايش يون مس از داريست نانوكامپويتي سيلك فيبروئين بر روي رفتار سلول هاي اندوتليال
601
اثر رهبري تحول‌گرا بر عملكرد سازماني از طريق متغير نوآوري و يادگيري سازماني ( مطالعه موردي : مگاموتور )
602
اثر رهبري ظريف طبع بر مديريت تجربه مشتري در سازمان هاي مشتري گرا (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كرج)
603
اثر رهبري ظريف طبع بر مديريت تجربه مشتري در سازمان هاي مشتري گرا(مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كرج)
604
اثر روابط متقابل اجتماعي بر سطح تمكين مؤديان مالياتي ﴿ مطالعه موردي استان اصفهان﴾
605
اثر روانگرايي خاك بر روي خطوط لوله مدفون
606
اثر روانگرايي خاكهاي اطراف بر تونل هاي داراي پوشش
607
اثر رواني تنبيه در مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان اسفراين
608
اثر رواني حجاب و بي حجابي بانوان
609
اثر رودخانه زاينده رود بر تغييرات حرارتي شهر اصفهان
610
اثر روزه داري در ماه رمضان بر حداكثر اكسيژن مصرفي، گلوكز خون و چربي هاي خون مردان ورزشكار و غيرورزشكار
611
اثر روش تغليظ مايكروويو -خلا بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي كنسانتره آب‌زرشك و مقايسه آن با روش‌هاي مايكروويو و حرارت دادن بدون خلا
612
اثر روش تهيه بر عملكرد كاتاليست اكسيد كلسيم در توليد بيوديزل از روغن نباتي
613
اثر روش خشك كردن بر برخي از خواص كيفي و ترموفيزيكي خرماي رقم استعمران و پودر حاصل از آن
614
اثر روش درماني پاسخ محور )PTR( مبتني بر والدين بربهبودي كودكان مبتلا به اتيسم
615
اثر روش سنتز كاتالبست ساپو - 34 بر عملكرد كاتاليستي در فرآيند ام تي ا
616
اثر روش هاي آبياري قطره اي، جويچه اي و دوره هاي زماني كنترل علف هاي هرز بر عملكرد و برخي صفات زراعي سيب زميني
617
اثر روش هاي استخراج، شستشو و حذف آب سطحي بركارايي استخراج و كيفيت دانه هاي انار آماده براي مصرف
618
اثر روش هاي پخت، انجماد و رفع انجماد در كيفيت روغن ماهي گونه بياه تيمار شده با عصاره رازيانه
619
اثر روش هاي خشك كردن الكتروهيدروديناميك و هواي داغ بر ويزگي هاي كيفي ورقه هاي ميوه به
620
اثر روش هاي محتلف خشك كردن بر ميزان و تركيبات اسانس گياه دارويي مريم نخودي
621
اثر روش هاي مختلف پادلينگ بر خصوصيات هيدروليكي و وضعيت رطوبتي خاك غالب شاليزارهاي گيلان
622
اثر روش هاي مختلف پيش تيمار بذر بر جوانه زني ، عملكرد و اجزاي آن در گياه دارويي مرز(Satureja hortensis L.)
623
اثر روش هاي مختلف خاك ورزي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك تحت كشت گندم و نخود در ...
624
اثر روش¬هاي عصاره¬گيري چند گياه روي كشندگي و جدول زندگي دو جنسي سفيدبالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.)
625
اثر روشهاي مختلف پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوزيك و بيوشيميايي مقاومت به شوري گياه دارويي ماريتيغال (خارمريم)
626
اثر روغن كتان و اسانس رازيانه بر مقاومت انسوليني و مورفولوژي تخمدان و پانكراس در موش هاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS)
627
اثر روغن كنجد-كانولا در مقايسه با روغن هاي كانولا و كنجد بر شاخص هاي تن سنجي،گليسمي و ماركرهاي كبدي-كليوي در بزرگسالان مبتلا به ديابت نوع 2
628
اثر روغن كنجد-كانولا در مقايسه با روغن هاي كانولا و كنجد بر شاخص هاي كاريومتابوليك در بزرگسالان
629
اثر روغن‌هاي ضروري بر يادگيري و حافظه در رت
630
اثر روغنهاي ميخك، سقز و سياهدانه بر درد عصب صورت در موش سوري نر
631
اثر روي و منگنز بر كيفيت پوسته تخم مرغ مرغهاي تجاري
632
اثر ريخت‌شناسي و درصد كمي فاز فريت دلتا بر رفتار ترمومكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
633
اثر ريز آب پوشي بر انتقالات الكتروني فنول پروتون دار شده
634
اثر ريز ساختار بر خواص فروالكتريك تيتانات باريم
635
اثر ريز ساختار بر كارايي نسوزهاي منيزيت - كرميتي در كوره دوار سيمان
636
اثر ريز ساختار فلز پايه بر خواص پوشش كرم
637
اثر ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد در توليد گياهچه هاي آلاله ﴿Ranunculus asiaticus﴾ از طريق Invitro
638
اثر ريزگردها بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و همچنين كارايي علف كش هاي مختلف در مزرعه ذرت در منطقه كرمانشاه
639
اثر ريشه گياهان كراسولا و تاغ تحت آبياري با پساب تصفيه شده بر مقاومت برشي خاك
640
اثر زئوليت هاي طبيعي و اصلاح شده با سورفكتانت بر آبشويي نيترات در آبياري با پساب براي گندم
641
اثر زئوليت هاي طبيعي و اصلاح شده با كلسيم كلرايد بر آبشويي يون آمونيوم در آبياري با پساب براي گندم
642
اثر زاويه اي اتساع بر روي تحليل هاي مربوط به سازه هاي نگهبان گود برداري
643
اثر زاويه حمله بر ايرفويل naca-0012 با فلپ
644
اثر زاويه سرش جانبي بر مشخصات آيروديناميكي بال با پسگرايي در جريان پايا و ناپايا
645
اثر زاويه نخ هاي مستقيم در خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي حلقوي تاري
646
اثر زاويه ي مشعل در رفتار شعله ي پيش آميخته
647
اثر زايمان در بيماريهاي قلبي در يچه اي مخصوصا
648
اثر زبري بر جايگزيدگي الكترون در ابرشبكه ها
649
اثر زبري سطحي در مقياس نانو و پوشش شيشه زيست فعال بر خواص زيست فعالي تيتانيم
650
اثر زبري سطوح در هدايت الكتريكي لايه صهاي نازك فلزي.
651
اثر زبري سطوح در هدايت الكتريكي لايه هاي نازك فلزي
652
اثر زلزله بر ديوارهاي حائل و خاك ژشت و زير آنها ﴿خاكهاي دانه اي و دانه اي رس دار ﴾
653
اثر زلزله بر روي مخازن مايعات
654
اثر زلزله بر ساختمانهاي با مصالح بنايي
655
اثر زلزله بر سازه تونل بتني به منظور بهينه سازي مقطع
656
اثر زلزله ساختمان هاي با مصالح بنائي
657
اثر زلزله هاي حوزه دور و نزديك بر روي ستون سنگي
658
اثر زلزله هاي قائم حوزه نزديك بر ريسك فروريزش سازه هاي بلندمرتبه بتني با هسته برشي
659
اثر زلزله‌هاي حوزه نزديك بر سازه‌هاي جداسازي شده با سيستم‌هاي هوشمند
660
اثر زمان اولين تلقيح پس از زايش و مصرف مهار كننده سيكلواكسيژناز بر عملكرد توليد مثلي گاو شيري
661
اثر زمان برداشت بر بازده و كيفيت اسانس برگهاي اكاليپتوس در جنوب ايران
662
اثر زمان در تثبيت تاب و افزايش استحكام نخ چرخانه اي
663
اثر زمان گيرش شاتكريت بر ميزان تغيير شكل ها و تغيير تنش هاي اطراف تونل
664
اثر زمان و سرعت اختلاط بر خواص مكانيكي بتن خود تراكم
665
اثر زمان وقوع آتش سوزي بر فرسايش خاك در مراتع شيب دار فريدن به كمك تكنيك سزيم-137
666
اثر زوج‌درماني روابط شيء كوتاه‌مدت بر الگوهاي ارتباطي و رضايت جنسي زوجين قرباني خشونت خانگي
667
اثر ژئوهوموس و هيدروژل بر ويژگي هاي هيدروليكي خاك و شاخص هاي رشد خيار درختي
668
اثر ژل آلوئه ورا بر تخمدان موش درمان شده با دوكسوروبيسين
669
اثر ژل تترا سيكلين موضعي به همراه جرم گيري و تسطيح سطح ريشه بر روي lipid profile & HbAlc بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع2
670
اثر ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي جو بر شاخص هاي پايداري ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك ريزوسفر
671
اثر ساختار داخلي نانوذرات متيل متاكريلات/بوتادي ان/استايرن (MBS) بر برهمكنش بين سطحي آن با كوپليمر استايرن/آكريلونيتريل (SAN) و مقاومت مكانيكي نانوآلياژ آن ها
672
اثر ساختار دوخت بر خواص كششي و راحتي پارچه هاي مورد استفاده در تيشرت ورزشي
673
اثر ساختار شبكه معابر بر ايمني تردد
674
اثر ساختار شبكه هاي عصبي ، نوع داده هاي ورودي و فركانس نمونه برداري از داده ها بر دقت پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي توسط شبكه هاي عصبي پيشرو
675
اثر ساختار مالكيت بر سرمايه گذاري كمتر از اندازه و سرمايه گذاري بيش تر از اندازه
676
اثر ساختار مايعات يوني بر روي عملكرد كاتاليست آند پيل سوختي متانولي مستقيم
677
اثر ساختار مخلوط مارتنزيت - بينيت در فولاد AIBI4140
678
اثر ساختار مخلوط مارتنزيت-بينيت در فولاد4140AISI
679
اثر ساختار نانو آلومينا -سيليكا به عنوان پايه بر فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني
680
اثر ساختار نانولوله¬هاي (كربني، بورنيتريد) در كپسوله كردن و رهايش دارو با استفاده از روش شبيه¬سازي
681
اثر ساختگاه بر پارامترهاي شاخص در رفتار غيرالاستيك سازه ها ناشي از تحريكات زلزله
682
اثر ساختمان پارچه تاري - پودي بر روي برخي از خواص راحتي
683
اثر ساختمان داخلي لوله برداشت نخ بر خواص نخ چرخانه
684
اثر سازگاركننده بر روي خواص ترموپلاستيك الاستومر بر مبناي hdpe/nrتهيه شده بطريق پخت ديناميكي
685
اثر سازگاري ارزشي مشتري بر رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد و رضايت از برند در هواداران تيم هاي فوتبال
686
اثر سازه مجاور بر روي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع DCFP تحت اثر زلزله‌هاي حوزه نزديك
687
اثر سازه هاي مجاور برروي رفتار ديناميكي تونل ها
688
اثر ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر رشد دانهال هاي پسته تحت شرايط تنش شوري
689
اثر ساليسيليك و جاسمونيك اسيد بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه بيش انباشتگر .Alyssum inflatum Nyár تحت تنش نيكل
690
اثر سايمتيدن بر روي دستگاه تناسلي نر طي دوران جنيني و شيرخوارگي
691
اثر سبك رهبري اصيل بر معنويت در كار با ملاحظه نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان غرب ايران
692
اثر سبك رهبري مديريت بر انگيزش كار كنان دانشگده علوم پزشكي خراسان شمالي
693
اثر سبك رهبري مديريت بر انگيزش كاركنان دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي
694
اثر سبك مديريت بر انگيزش كاركنان ورضايت مندي ارباب رجوع
695
اثر سبك مديريت مشاركتي برانگيزش كاركنان
696
اثر سبك هاي تصميم گيري خريد و ارزشهاي مصرف كننده بر خجالت از به كارگيري برند
697
اثر ستيل تري متيل آمونيوم بروميد روي متورم شدن فاز لاملار هكذاگونال در سيستم سه تايي سويالسيتين -دكانول -آب
698
اثر ستيل تري متيل آمونيوم بروميد روي متورم شدن فاز لاملار هكذاگونال در سيستم سه تايي سويالسيتين -دكانول -آب
699
اثر سختي ديسك تحت كشتاور پيچشي مركزي در ضريب شدت تنش الاستيك
700
اثر سختي ريز الگوي بستر بر تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به رده سلول‌هاي عضله صاف
701
اثر سد زاينده رود بر كيفيت آب و غناي درشت بي مهرگان كفزي رودخانه زاينده رود
702
اثر سرد كردن سريع، اسيدي كردن و بسته بندي بر زمان ماندگار سالاد سيب زميني
703
اثر سرريزهاي تجاري بر رشد توليد بنگاه هاي كوچك و متوسط: ايران و شركاي منتخب تجاري
704
اثر سرطان زايي اسيدها و انيدريد ها
705
اثر سرطان زايي الكل ها ، اتر ها و فنول ها
706
اثر سرعت باد بر روي استحصال انرژي الكتريكي در مزرعه هاي بادي
707
اثر سرعت بارگزاري بر مقاومت كششي مستقيم و غيرمستقيم سنگ و بتن
708
اثر سرعت باز و بسته شدن شيرهاي صنعتي در فشار داخل لوله
709
اثر سرعت باز و بسته شدن شيرهاي صنعتي در فشار داخل لوله
710
اثر سرعت توليد بر خواص نخ هاي خودتاب
711
اثر سرعت جريان ورود مذاب به محفظه قالب بر خواص مكانيكي قطعات ريختگي آلياژ منيزيم AZ91
712
اثر سرعت چرخشي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي(FSW) بر خواص خوردگي آلياژ 7075
713
اثر سرعت حرارت دهي بر كاهش زمان سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل
714
اثر سرعت حركتي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي(FSW) بر خواص خوردگي آلياژ 7075
715
اثر سرعت سرد شدن و تركيب شيميايي بر ساختار فولاد ميكروآلياژيِ فورج¬پذير 30MSV6
716
اثر سرعت سرد كردن پس از عمليات حرارتي حل سازي جزيي در دماي 120 سانتي گراد بر خواص كششي سوپر آلياژ 111
717
اثر سرعت سرد كردن تحت عمليات مختلف براي آلياژ ZA 27
718
اثر سرعت و حرارت تكسچر ايزينگ روي خواص رنگپذيري فيلامنت پلي اتر
719
اثر سركارگر (سرناظر) در مديريت ايمني در كارگاهها با رويكرد منابع انساني
720
اثر سرما بر گياهان
721
اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در استانهاي ايران
722
اثر سرمايه انساني در ايجاد نوآوري و خلاقيت و تأثير آن‌ها بر مسير بهينه رشد اقتصادي در چارچوب مدل شومپيتر
723
اثر سرمايه انساني و توسعه مالي بر كارآفريني در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
724
اثر سرمايه گذاري در ارتباطات راه دور بر رشد بهره وري كل عوامل در ايران (1385-1350)
725
اثر سرمايه گذاري محدوديت جريان هاي نقد و رقابت شركت هاي همسان بر ميزان سرمايه گذاري شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
726
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر توزيع درآمد در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي
727
اثر سرمايه و درآمدهاي غير بهره اي بر سودآوري و ريسك در صنعت بانكداري
728
اثر سريشم در آهار گيري پارچه هاي آهار زده شده با نشاسته
729
اثر سريم اكسيد بر آسيب ناشي از تورشن دتورشن بيضه ي موش هاي - صحرايي بالغ
730
اثر سطح تماس پا در دوي زيگزاگ بر عوامل خطرزاي آسيب هاي اندام تحتاني
731
اثر سطح طراحي ارائه شده توسط كارفرما در اسناد مناقصه بر كارائي پروژه هاي epc و bot
732
اثر سطوح كنترل فلپ بر روي عملكرد هيدروديناميكي شناور پروازي
733
اثر سطوح كود نيتروژن دار بر مراحل نموي، عملكرد، كيفيت و تبادلات گازي ژنو تيپ هاي مختلف كنجد﴿sesamum indicum L)
734
اثر سطوح متفاوت شوري بر توده زيستي و برخي تركيبات بيوشيميايي در دو گونه ريز جلبك Tetraselmis suecica and Chaetoceros calcitran
735
اثر سطوح مختلف آبشويي با پساب بر بيلان املاح خاك
736
اثر سطوح مختلف آويشن شيرازي، مريم‌گلي و پروبيوتيك بر عملكرد، پاسخ‌هاي ايمونولوژيك و تغييرات هيستولوژيك روده كوچك مرغ‌هاي تخم‌گذار
737
اثر سطوح مختلف ال -كارنيتين و چربي بر ميزان كلسترول زرده كيفيت آلبومن و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
738
اثر سطوح مختلف پروتئين تك سلولي و ميكرو ارگانيسم هاي پروبيوتيكي برعملكرد، پاسخ هاي ايمني و هيستولوژي روده كوچك مرغ هاي تخمگذار
739
اثر سطوح مختلف پروتئين عبوري بر اسيدهاي چرب فرار و نوع جمعيت باكتريايي شكمبه در گوساله هاي هلشتاين
740
اثر سطوح مختلف پروتئين و تريپتوفان جيره بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
741
اثر سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگي بر عملكرد رشد، تخمير شكمبه و سلامت گوساله هاي شيري هلشتاين
742
اثر سطوح مختلف ترئونين جيره آغازين بر بيان ژن هاي اينترلوكين -8 و اينترفرون - آلفا موثر بر سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي سويه آرين
743
اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و مولفه هاي خوني در مرغ هاي تخمگذار
744
اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي خشك بر عملكرد رشد، تخمير شكمبه و سلامت گوساله هاي شيري هلشتاين
745
اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشدي روي باززايي دو رگه هلو* بادام )HS413(
746
اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشدي روي باززايي دورگه
747
اثر سطوح مختلف جوانه ميخك در جيره هاي با نسبيت هاي متفاوت اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-6 به امگا-3 بر پاسخ هاي ايمونولوژيك، هيستولوژي روده كوچك و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
748
اثر سطوح مختلف زئوليت بر برخي خصوصيات فيزيكي و وضعيت رطوبتي سه بافت خاك شاليزاري استان اصفهان
749
اثر سطوح مختلف سنگوينارين در جيره هاي با سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد، پاسخ هاي ايمونولوژيك و هيستولوژي روده كوچك مرغ هاي تخمگذار
750
اثر سطوح مختلف شفيره كرم ابريشم بر روي عملكرد توليدي و صفات كيفي تخم مرغ در مرغ تخم گذار
751
اثر سطوح مختلف شوري و پرايمينگ بذر بر عملكرد، اجزا عملكرد و كيفيت بذر ارقام نخود
752
اثر سطوح مختلف عصاره گياه بابونه بر عملكرد و كيفيت تخم بلدرچين
753
اثر سطوح مختلف علوفه يونجه ﴿عامل فيزيكي﴾ و سديم پروپيونات ﴿عامل شيميايي﴾ بر عملكرد و توسعه شكمبه در گوساله هاي شيرخوار
754
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس به همراه آنزيم فيتاز بر صفات عملكردي صفات كيفي تخم مرغ و فسفر دفعي در مرغان تخم گذار
755
اثر سطوح مختلف كروم آلي ومعدني بر عملكرد توليدي برخي پارامترهاي بيولوژيكي وسيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط استرس گرمايي
756
اثر سطوح مختلف كلريد سديم بر رشد افتراقي ژنوتيپ هاي انگور﴿vinifera L .Vitis) و انتخاب ارقام متحمل به شوري
757
اثر سطوح مختلف كنجاله خارمريم بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ، پاسخ هاي ايمونولوژيك و شاخص هاي كبد چرب در مرغ هاي تخم گذار تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم
758
اثر سطوح مختلف كود از ته و زمان مصرف آن بر روي عملكرد و كيفيت نانوايي دو رقم گندم در اصفهان
759
اثر سطوح مختلف كود ازته و زمان مصرف آن بر روي عملكرد دانه و كيفيت نانوائي دو رقم گندم در اصفهان
760
اثر سطوح مختلف مخلوط اسانس و پسماند گياهان دارويي ﴿آويشن،رزماري،شويد و نعناع فلفلي﴾ در جيره هاي حاوي روغن ماهي بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
761
اثر سطوح مختلف مس و گياه كاسني بر سطح كلسترول زرده در طيور تخمگذار
762
اثر سطوح مختلف مس و ويتامين cمازاد بر احتياجات غذايي بر روي ميزان كلسترول و ديگر اجزاء سرم خون و عملكرد طيور گوشتي
763
اثر سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت بر عملكرد كمي و كيفي كشت مخلوط درهم شبدر برسيم و جو تحت شرايط تداخل علف هاي هرز
764
اثر سطوح مختلف نيتروژن، تداخل علف هرز منداب ﴿Eruca sativa ﴾ و روش هاي مختلف كاشت بر كارايي كشت مخلوط بزرك و شبدر برسيم
765
اثر سطوح مختلف ويرجينيامايسين و انرژي جيره روي عملكرد و غلظت متابوليت هاي سرم خون در جوجه هاي گوشتي
766
اثر سفتي ديسك تحت گشتاور پيچشي مركزي در ضريب شدت تنش الاستيك
767
اثر سلنيوم بر اسپرماتوژنز موش بالغ تيمار شده با فلونيكاميد
768
اثر سلنيوم بر رشد محتوي يوني و خواص آنتي اكسيداني گياه فلفل (capsicum annuum L. )تحت تنش شوري
769
اثر سلنيوم بر ميزان تغييرات شاخصهاي اسپرم و فراگمانتاسيون DNA پس از پديده انجماد و ذوب
770
اثر سلنيوم و مديريت مصرف نيتروژن در توليد پياز سالم ( Allium cepa L.
771
اثر سمينال پلاسماي انسان بر رشد آزمايشگاهي فوليكولهاي پره آنترال موش
772
اثر سن داروي ظهور وثبوت روي درستي تعيين طول فايل اندودنتيك بصورت Invitro
773
اثر سنتيك گياهان اسطو خدوس،جينكو بيلوبا و بادام شيرين بر تغييرات سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي وجنسي در افراد adhd
774
اثر سنجي تبليغات بانك ها بر رفتار مشتريان
775
اثر سنجي درج تبليغات تاكسي‌ها بر حواس‌پرتي رانندگان
776
اثر سه روش جايگزيني محلول غذايي و عرس بر رشد ،عملكرد وكيفيت وكيفيت محصول فلفل تند در سيستم أّ،
777
اثر سه سطح آبياري و كود نيتروژنه بر جمعيت و خسارت برخي آفات چغندر قند در اصفهان
778
اثر سه سطح متفاوت روي، ويتامين اي و سلنيوم خوراكي بر پاسخ هاي ايمني در طول دوره انتقال گاوهاي شيري
779
اثر سه نوع آمينو كلات كلسيم و اسيد آمينه ي ليزين، ترئونين و متيونين بر ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گل ليسيانتوس رقم ﴿Cinderella lime)
780
اثر سهم تنش القايي بر آرايش ساختاري الياف پلي اكريلونيتريل در پايدارسازي اكسايشي
781
اثر سواد در كاهش ناسازگاري و بزه كاري جوانان و نوجوانان
782
اثر سوربيتول و پلي‌اتيلن گليكول به عنوان عوامل اسمزي محيط كشت بر رشد و ريخت‌زايي كالوس خارمريم
783
اثر سوربيتول وژلي اتيلن گليكول به عنوان عوامل اسمزي محيط كشت بررشدوريخت زايي كالوس خارمريم
784
اثر سولفات بر حمله كلرايدي در ملات هاي بتني و تاثير پوزولان هاي دوده سيليس و تراس جاجرود در كاهش اين حمله
785
اثر سولفات روي و اسانسهاي آويشن و كاكوتي بر پاسخ ايمني هومورال و عملكرد جوجه هاي گوشتي
786
اثر سولفيد هيدروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در دانهال هاي پسته رقم بادامي ريز زرند
787
اثر سونيكيشن و مواد فعال سطحي در تهيه ي نانوامولسيون روغن دانه ي چريش جهت كاربرد در جوهر آنتي باكتريال
788
اثر سوياي اكسترود شده بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين شيري مصرف كننده ي علوفه تحت تنش سرمايي
789
اثر سويه هاي ريزوبيومي توليدكننده سيدروفور و قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر رشد يونجه در شرايط كمبود آهن و روي
790
اثر سياست خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركت هايمشمول اصل 44 قانون اساسي عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از ابلاغ قانون اجراي اصل 44
791
اثر سياست مالي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي: ساز و كار مالياتي در مناطق آزاد ايران
792
اثر سياست نرخ گذاري تصاعدي بهاي برق مصارف خانگي در استان گلستان
793
اثر سياست هاي زيست محيطي بر توسعه ي مالي(مطالعهي موردي: كشورهاي منتخب اتحاديه ي اروپا و حوزه ي منا)
794
اثر سياست هاي مالي بر توزيع درآمد در ايران
795
اثر سياستهاي پولي بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 5831-8331
796
اثر سياستهـاي زيســـت محيطي و امنيت ملي بر تجارت توريسم در كشورهاي منتخب حوزه خليج فارس
797
اثر سيانيدين بر حافظه ، يادگيري و درد در موش هاي صحرايي ديابتي
798
اثر سيانيدين بر ميزان گلوكز و چربيهاي سرم و پاسخگويي انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
799
اثر سيتونوكسيك زهر مار افعي گرزه روي سلول هاي نرمال و سرطاني
800
اثر سيتونوكسيك زهر مار افعي گرزه روي سلول هاي نرمال و سرطاني
801
اثر سيدرو فور DFOB بر جذب سطحي نيكل به وسيله كاني هاي
802
اثر سيدروفور دسفرال بر جذب سطحي كادميم و روي توسط كاني‌هاي مسكويت و فلوگوپيت
803
اثر سيدروفور و اگزاليك اسيد بر جذب سطحي كادميوم، روي و مس توسط بخش رس خاك آهكي
804
اثر سير بر عملكرد رشد، كيفيت لاشه، شاخص هاي خوني و فعاليت سيستم ايمني قزل آلاي رنگين كمان
805
اثر سيستم خاج و خرپاي كمربندي بر سازه هاي بتن آرمه با ديوار برشي
806
اثر سيستم دو پاميني ناحيه CAL هيپو كامپ پشتي بر رفتاراضطراب زايي ناشي از نيكوتين در موش كوچك آزمايشگاهي
807
اثر سيستم زمين بر كيفيت توان در سيستم توزيع
808
اثر سيستم كاشت و ميزان رطوبت خاك بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ در اصفهان
809
اثر سيستم هاي پودگذاري ماشين هاي بافندگي ايرجت و واترجت روي خواص پارچه
810
اثر سيكل حرارتي در ساختار فلز جوش و HAZ
811
اثر سيكل عادت ماهيانه بر غلظت لاكتات خون و كورتيزول بزاقي به دنبال يك فعاليت بيشينه
812
اثر سيكل قاعدگي بر انواع توجه و كاركردهاي اجرايي در زنان 30-18 سال
813
اثر سيليكون بر افزايش تحمل به خشكي گونه Stevia rebaudiana و Ocimum basilicum تحت تنش رطوبتي
814
اثر سيليكون بر برخي پارامترهاي رشد و فيزيولوژيكي گياهان بومي Isatis cappadocica و Brassica napus L. تحت تنش آرسنيك و كادميوم
815
اثر سيليكون بر رشد و توليد رنگيزه هاي فتوسنتزي جلبك تك سلولي DUNALIELLA
816
اثر سيم فلزي روي كارايي حفاظتي الكترومغناطيسي پارچه هاي تاري - پودي مركب
817
اثر سينرژيك مايعات يوني و نانوكاتاليست‌ها در سنتز مواد اوليه داروهاي آداپالن، ترانيل‌سيپرومين، بتاهيستين و پراميپكسول
818
اثر شاخص هاي دانش بنيان بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس
819
اثر شاخص هاي دانش بنيان بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس
820
اثر شاخص هاي دمايي - رطوبتي در فصول تابستان و زمستان بر صفات توليد مثلي گاوهاي پرتوليد گاوداري هاي اصفهان
821
اثر شاخص يكپارچگي اتحاديه اروپا بر عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو و اثر آن روي ايران
822
اثر شاهنامه در روح و فكر ايراني
823
اثر شبكه كننده و نانو ذرات سيليكا در حضور تركيبات فلور كربن دار در خواص آبگريزي و روغن گريزي پارچه سلولزي
824
اثر شبكه ي بي مقياس بر همزيستي ايجاد شده با منابع محدود در ديناميك تكاملي
825
اثر شبه هورمون جواني پيري پروكسيفن بر روي سوسري آلماني
826
اثر شخصيت برند مجازي مبتني بر مشتري بر شعف مشتري و طنين برند در صنعت بانكداري آنلاين (مطالعه موردي: شعب بانك سامان شهر تهران)
827
اثر شخصيت مديران در مديريت مطلوب
828
اثر شدت آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي در دو خاك مرتعي با بافت متفاوت
829
اثر شدت تمرين هوازي بر نشانگرهاي زيستي فيبروز قلبي موش هاي صحرايي ديابتي و سالم
830
اثر شدت و زمان هرس بر كميت و كيفيت گل هاي رز فلوريباندا (Floribunda)
831
اثر شدتهاي مختلف نور آفتاب بر رشد دو رقم لوبيا قرمز ( Phaseolus vulgaris L. )
832
اثر شرايط اندازه گيري روي گستره عمق و قدرت تفكيك تصاوير راداري GPR
833
اثر شرايط برگشت بر فرآيند رسوب گذاري و خواص كششي فولاد CR- W- V
834
اثر شرايط تكيه گاهي بر نتايج آزمايشي برزيلي و تحليل نظري مكانيسم شكست نمونه ها
835
اثر شرايط تهيه وشرايط عملياتي بر عملكرد كاتاليتيكي نانو كاتاليست هاي Mgo/Al2o3 براي توليد بيو ديزل
836
اثر شرايط تهيه ي تركيبات آلي - فلزي و غيرآلي بر عملكرد سلولهاي خورشيدي و ابرخازن
837
اثر شرايط سرد كردن و مقدار آلومينابر خواص و ريزساختار سراميك هاي متخلخل آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري انجمادي
838
اثر شرايط عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص كششي فولاد سه فازي
839
اثر شرايط عمليات‌حرارتي در ريزساختار و خواص ‌مكانيكي فولاد GTD450
840
اثر شرايط عملياتي بر روي سروصداي چرخ‌دنده‌هاي ساده در يك سيستم خورشيدي
841
اثر شرايط گرم شدن بر ريز ساختار و آستمپر سطحي شده فولاد ميان كربن و شبيه سازي آن
842
اثر شرايط گرم شدن سريع بر ريز ساختار آستمپر سطحي شده فولاد ميان كربن و شبيه سازي آن
843
اثر شرايط محيطي بر خصوصيات فيتوشيميايي گياه كنگر ﴿.Gundelia tournefortii L﴾ در استان چهارمحال و بختياري
844
اثر شرايط محيطي خاكچال بررفتارمكانيكي زباله جامد شهري پنج ساله خاكچال برمشور شيراز
845
اثر شرط داوري بر صلاحيت دادگاه‌ها
846
اثر شستشوي اسپري آب و هوا بر روي سمان باقي مانده در رستوريشن ايمپلنت سمان شونده(cement-retained) به هنگام استفاده از سمان گلاس آينومر در دو عمق mm1 و mm2: يك مطالعه آزمايشگاهي
847
اثر شش پايه مختلف بر رشد دو رقم گلابي شاه ميوه و نطنزي
848
اثر شش پايه مختلف بر ميزان عناصر معدني برگ و ميوه و شاخص هاي رشد رويشي صفات كيفي ميوه به رقم اصفهان ﴿Cydonia oblonga﴾
849
اثر شش هفته تمرين قدرتي بر درد گردني -شانه اي زنان فرشباف
850
اثر شعاع لازمور بزرگ در ناپايداريهاي مرزي پلاسما
851
اثر شكل ذرات بر پارامترهاي هيدروديناميكي سيال
852
اثر شكل كاب پيستون و خروج از مركز آن جريان سيال در مرحله تراكم موتورهاي احتراق داخلي
853
اثر شكل موج بر خواص سايشي، سختي و مورفولوژي پوشش هاي حاصل از آبكاري نيكل
854
اثر شكل موج بر رفتار خوردگي پوشش آلياژي مس نيكل به روش الكتروشيميايي
855
اثر شكل هندسي حسگر تار نوري بر پايه ي تشديد پلاسمون سطحي بر جذب و حساسيت آن:بررسي نظري
856
اثر شكل هندسي دندانه چرخ دنده ساده در مقاومت خمشي آن و ديگر پارامترهاي طراحي
857
اثر شكل هندسي روي خواص مكانيكي حاصل از عمليات كوئنچ جهت دار آلياژ7075
858
اثر شكل و اندازه نانو ذرات فلزي بر تشديد بسامد پلاسمون سطحي جايگزيده
859
اثر شكل و تراكم پوشش گياهي غير مستغرق در برآورد مقاومت جريان
860
اثر شنا باشدت متوسط بر عملكرد موش هاي سوري تخمدان برداري شده
861
اثر شناساگر رنگي در بسته بندي هوشمند مواد غذايي
862
اثر شناوري نسبي بر آستانه حركت ذرات رسوب در شيب هاي تند تحت جريان كندشونده
863
اثر شوري آب تزريقي در تشكيل رسوب معدني
864
اثر شوري بر خصوصيات فيزيولو‍‍‍ژيك لاين هاي دابل هاپلوئيد كلزا تحت شرايط مزرعه
865
اثر شوري بر گياه دارويي كلپوره در شرايط هيدروپونيك و بهينه‏سازي كشت بافت كلپوره
866
اثر شوري بر گياهان
867
اثر شوري بر معدني شدن كربن و نيتروژن بقاياي گياهي
868
اثر شوري برگياه دارويي گلپوره درشرايط هيدروژونيك وبهينه سازي كشت بافت كلپوره
869
اثر شوري خاك روي تنظيم كننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي
870
اثر شوري سيال پايه بر خواص رئولوژيكي، پايداري و آسيب سارند سيال ميكروحبابي
871
اثر شوري و تغيير كاربري اراضي بر مقدار ماده آلي ذره اي﴿DOM ) و كربو هيدراتها در دشت جوانمردي ﴿ زير حوزه آبخيز رودخانه كارون شمالي﴾
872
اثر شوري و خشكي بر دو گونه گياه بابونه Matricaria aureal Loefl و Matricaria chamomillaL.
873
اثر شوك حرارتي زود هنگام بر برخي شاخص هاي استرس اكسيداتيو و ايمني در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل آغازين نمو
874
اثر شوكهاي قيمت نفت بر فعاليتهاي اقتصادي ايران
875
اثر شوينگر در ‎D -‏غشاء ها
876
اثر شيار سطحي بر جهت انتشار ترك در نمونه هاي ترد پليمري
877
اثر شيب بستر نفوذ ناپذير و گراديان هيدروليكي بر روي آبدهي چاه با بررسي خاكهايي با دانه بندي مختلف
878
اثر شيب و دبي بر الگوي خيس شده خاك تحت آبياري قطره اي سطحي و شبيه سازي آن با مدل HYDRUS-2D
879
اثر شيرابه زباله بر رشد و عملكرد برنج و اثرات باقيمانده آن بر گندم
880
اثر شيرابه زباله شهري برمقاومت آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با پتاسيم دي هيدروژن فسفات و الياف پلي پروپيلن
881
اثر شيرابه زباله و شيرابه كمپوست بر خصوصيات خاك و رشد عملكرد گياه ذرت
882
اثر شيرابه كمپوست زباله ي شهري و روغن زيستي باگاس نيشكر بر ويژگي هاي فيزيكي و هيدروليكي خاك
883
اثر شيوه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد سازماني با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازماني در كاركنان وزارت ورزش و جوانان
884
اثر صافي پايين گذر برشاخص ساختاري يك بي هنجاري مغناطيسي
885
اثر ضخامت پارچه برخواص فيزيكي و مكانيكي دوخت
886
اثر ضخامت پوشان وضخامت مقطع ريختگي بر سياليت شرايط انجماد وdAS آلياژ آلومينيوم A356 توليد شده به روش ريخته گري در قالب توپر LFC
887
اثر ضخامت نانومتري SIO2 روي آبدوستي و فوتوكاتاليستي لا يه هاي نازك SiO2/TiO2 پخت شده در دماهاي مختلف
888
اثر ضخامت نانومتري روي آبدوستي و فوتوكاليستي لايه هاي نازك ... پخت شده در دماهاي مختلف
889
اثر ضد باكتريايي تعدادي اسانس گياهي بر باكتري Xanthamonas citri عامل شانكر باكتريايي در شرايط آزمايشگاهي
890
اثر ضد دردي ضدالتهابي عصاره الكلي ريشه و ساقه گياه اسكروفولاريا استرياتا(تشنه داري)در موش سوري نر
891
اثر ضد دردي عصاره هيدرو الكلي گياه مخلصه بر درد موش سوري
892
اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي برگ گياه پنيرك در شرايط آزمايشگاهي بر روي موش نر و مقايسه عصاره برگ تنها با عصاره ساقه، ميوه و گل اين گياه در رابطه با اين اثرات
893
اثر ضد قارچي روغن فرار گونه هاي آويشن
894
اثر ضد قارچي روغن فرار گياه اكاليپتوس گونه سيترپودورا عليه بيماري پژمردگي فوزاريومي كوجه فرنگي
895
اثر ضد قارچي روغن فرار گياه اكاليپتوس گونه سيتريودورا عليه بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي
896
اثر ضدقارچي روغن فرار گياه مرزه
897
اثر ضدقارچي روغن فرار گياه مرزه
898
اثر طراحي داخلي كلاس با و بدون مشاركت دانش آموزان دختر اول راهنمائي مدارس نمونه دولتي بر كمروئي ،شادكامي و عملكرد تحصيلي آنان در شهر شيراز
899
اثر طرح بافت بر روي استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه
900
اثر طرح مخلوط در جمع شدگي خميري و ناشي ازخشك شدن بتن خود متراكم
901
اثر طرز قرار گيري الياف در ساختمان نخ بر خواص پارچه هاي تاري پودي
902
اثر طول پيوند دوگانه ليگاندهاي باي پيريديل بر روي خواص فتوفيزيكالي كمپلكس هاي قلع دو هسته اي با كربوكسيلات هاي حجيم پل شده ما بين اتم هاي قلع (IV)
903
اثر طول موجهاي ضبط و باز سازي متفاوت در تمام نگاري مرئي
904
اثر ظرافت ليف بر محل قرارگرفتن آن در ساختمان نخ
905
اثر ظرفيت جذب دانش بر عملكرد شركت با تاكيد بر نقش قابليت هاي فناوري و ارتباط با مشتري
906
اثر عامل حباب زاي كربنات كلسيم بر ساختار و خواص فوم پايه آلومينيم
907
اثر عدسي گون و تنش حرارتي و واقطبيدگي در ليزرهاي پرتوان فيبري با دمش غير محوري
908
اثر عصاره آبي - الكلي رزماري، آويشن شيرازي و نعناع فلفلي بر تشكيل بيوفيلم باكتري سودوموناس ايروژينوزا با مهار سيستم درك جمعيت: تكميل شده با داكينگ مولكولي
909
اثر عصاره آبي بادام‌كوهي، افدرا و دافنه بر بيماري مرگ گياهچه كاج الدار در اثر قارچ فوزاريوم
910
اثر عصاره آبي گياه حرا Avicennia marnina بر هيستولوژي تخمدان و سطح سرمي هورمون‌هاي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين‌ها در موش صحرايي ساده ديابتي‌شده
911
اثر عصاره آبي مخلوط سه گياه زعفران، كندر و سعد كوفي بر افزايش حافظه و سرعت يادگيري در رت‌هاي سالم و آلزايمري
912
اثر عصاره الكلي پوست ميوه انار بر فاكتورهاي خوني و رشد بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي(Cyprinus carpio)
913
اثر عصاره برگ زيتون بر آسيب كليوي ناشي از سيسپلاتين در موش هاي صحرايي
914
اثر عصاره برگ مركبات روي فعاليت آنزيم تايروزيناز
915
اثر عصاره پوست انار و اسانس¬هاي رزماري و درمنه دشتي بر افزايش عمر گلجايي گل شاخه بريده داودي (Dendranthema x grandiflorum)
916
اثر عصاره چاي كوهي ﴿Stachys Lavandulifolia Vahl﴾ بر عملكرد و پاسخ به استرس در كپور معمولي ﴿Cyprinus Carpio﴾
917
اثر عصاره چاي كوهي﴿Stachys Lavandulifolia Vahl﴾ بر كارايي رشد، ساختار روده و پاسخ به استرس نانوذرات نقره در سيچلاند آفريقايي﴿Sciaenochromis fryeri﴾
918
اثر عصاره خشك رزماري (Rosmarinus officinalis) و رزماري پرتودهي شده بر بروز استرس اكسيداتيو ناشي از هايپوكسي، پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون، ايمني، رشد و تركيب لاشه ماهي تيلاپياي نيل (Oreochromis niloticus)
919
اثر عصاره زعفران بر بقا و بلوغ اسپرم در موش هاي صحرايي واريكوسلي
920
اثر عصاره زعفران بر بقاو بلوغ اسپرم در موش هاي صحرايي واريكوسلي
921
اثر عصاره كاهو و تخم كاهو بر روي هورمون هاي تيروئدي
922
اثر عصاره گل گاوزبان در سيستم ايمني موش عليه عفونت ليشانياماژور
923
اثر عصاره گياه Salvadora persica برعفونت قارچي Candida albicans در آندومتر موش
924
اثر عصاره گياه حرا Avicennia Marina بر هيستولوژي تخمدان و سطح هورمون هاي استروژن ،پروژسترون و گنادوتروپين ها در موش صحرايي ساده ديابتي شده
925
اثر عصاره متانولي پوسته خارجي دارچين و تمرينات هوازي متوسط بر روي شاخصهاي استرس اكسايشي به دنبال ورزش در مانده ساز در رت
926
اثر عصاره متانولي گياه غافث بر سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و باكتري هاي بيماري زا
927
اثر عصاره مرزه بر روي مهار تشكيل تجمعات اميلوئيدي پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ و مطالعه نقش مهاري آن بر بيماري تحليل برنده سيستم عصبي
928
اثر عصاره هاي هيدروالكلي شيرين بيان و درمنه كوهي بر فيبروز ريوي در موش هاي صحرائي
929
اثر عصاره هيدروالكلي افدرا بر روي زنده ماني و بيان ژن هاي Caspase3 و HER2 در رده سلولي سرطان سينه MCF-7
930
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري بر آسيب شناسي بافتي وفعاليت آنزيمهاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده بااسترپتوزوتوسين
931
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه گشنيز بر سطح سرمي آنزيم هاي كبدي موش هاي صحرايي ديابتي شده با الوكسان و مقايسه آن با گلي بنكلاميد
932
اثر عصاره هيدروالكلي خارمريم و چاي كومبوجا برفاكتورهاي سرمي در موش هاي صحرايي تيمارشده با تيواستاميد
933
اثر عصاره هيدروالكلي سياهدانه بر موشهاي صحرايي نرگنادگتومي شده و بلوغ موشهاي صحرايي نر
934
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي Cyperus rotundusبر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
935
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي بر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
936
اثر عصاره هيدروالكلي گياه مريم گلي بر علايم قطع مرفين با و بدون فعاليت گيرنده هاي GABA-A در موشهاي سوري ماده بالغ
937
اثر عصاره و اسانس انار در كنترل پوسيدگي ناشي از كپك سبز (Penicillium digitatum) و كپك آبي(P. italicum) در نارنگي (Citrus reticulata L)
938
اثر عصاره ي متانولي دارچين Cinnamomum zeylanicum بر تغييرات هيستوپاتولوژيك هيپوكمپ مغز و حافظه ي موش هاي صحرايي نر تيمار شده با فرمالدئيد
939
اثر عصاره‌هاي گياهي تلخه، تلخه‌بيان و داتوره بر مرگ و مير و ترجيح تخم¬ريزي شب‌پره مينوز گوجه‌فرنگي Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)
940
اثر عصارۀ هيدروالكلي ريزوم سعدكوفي برحافظه ويادگيري موش صحرايي نر
941
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
942
اثر علف كش هاي پس رويشي نازك برگ كش و پهن برگ كش به صورت انفرادي و مخلوط بر گياه دارويي سنبل الطيب ﴿.Valeriana officinalis L﴾
943
اثر علف كش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آن ها بر كنترل علف هاي هرز و عملكرد لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
944
اثر علف كش هاي متري بوزين و كلريدازون بر جلبك دريايي Isochrysis galbana
945
اثر علفكش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آنها بر كنترل علفهاي هرز و عملكرد گلرنگ
946
اثر عمق و دور آبياري بر نياز آبي، كارايي مصرف آب و شاخص هاي رشد ذرت در مديريت آبياري قطره اي- نواري
947
اثر عمق و طول زمان غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزاپس از برداشت برنج
948
اثر عمل‏ آوري داخلي روي ريز ساختار بتن
949
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر روند توليد گاز واجزاي پروتئين خام به روش آزمايشگاهي درواريته هاي مختلف دانه گلرنگ
950
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر فراسنجه هاي توليد گاز، قابليت هضم در شرايط آزمايشگاهي و تجزيه پذيري واريته هاي مختلف جو
951
اثر عملكرد مالي دولتهاي بهد از انقلاب برتغييرات ارزش پول داخلي ايران (طي سالهاي 87-57)
952
اثر عملگرهاي چندخطي مثبت روي فضاهاي وزن دار Lp
953
اثر عمليات آنزيمي بر روي خواص فيزيكي- مكانيكي نخهاي پشمي سفيدگري و بي رنگ شده
954
اثر عمليات پرتودهي بر روي استحكام و جذب رطوبت انواع الياف و نخ و پارچه
955
اثر عمليات پيونددهي (گرافت) متيل متاكريلات بر روي خواص فيزيكي پارچه پلي استر بويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
956
اثر عمليات ترموديناميكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پذيري آلياژ 6061 آلومينيوم
957
اثر عمليات ترمومكانيكي بر خواص مكانيكي و حافظه داري آلياژ حافظه دارNiTiHf
958
اثر عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پيري آلياژ 6056 آلومينيوم
959
اثر عمليات تسطيح ليزري بر برخي خواص فيزيكي خاك
960
اثر عمليات جنبي بر تكسچره كردن نخ پلي استر با جت هوا
961
اثر عمليات حرارتي Q&P بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI
962
اثر عمليات حرارتي T6 بر موفولوژي سيلسيم يوتكتيك و خواص سايشي آلياژ A356
963
اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي آلياژهاي هايپريوتكتيك آلومينيم سيليسيم اصلاح شده
964
اثر عمليات حرارتي بر خواص نانومكانيكي كاربيدها در فولاد ابزار 1.3255
965
اثر عمليات حرارتي بر رفتار تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نيكل- فسفر
966
اثر عمليات حرارتي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ TMZF
967
اثر عمليات حرارتي بر سختي و مقاومت الكتريكي آلياژ مس - كروم - زيركونيوم
968
اثر عمليات حرارتي بر نحوه پخش نانوذرات دوده در زمينه هاي پلي اتيلن شاخه اي و خطي و رسانايي الكتريكي منتجه از آنها
969
اثر عمليات حرارتي پس از جوشكاري بر ريزساختار و سختي روكش هاي سخت فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
970
اثر عمليات حرارتي روي خواص فولاد كم كربن
971
اثر عمليات حرارتي روي خواص كششي و سايشي نانو كامپوزيت Al-SiC
972
اثر عمليات حرارتي ريز ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ CTd111
973
اثر عمليات حرارتي و عناصر آلياژي بر رفتار مكانيكي و ساختار قطعات متالورژي پودر آهنگري
974
اثر عمليات دواشويي سنتي بر روند تخريب قالي هاي پشمي در منطقه اصفهان
975
اثر عمليات سطحي برروي مقاومت خستگي قطعات ناچ دار
976
اثر عمليات نيتراسيون پلاسمايي بر رفتار خوردگي فولاد 316L
977
اثر عمليات همگن سازي بر خواص مكانيكي و ريزساختار اتصال TLP سوپر آلياژ IN-738 به FSX-414
978
اثر عمليات هموژنيزاسيون و سرعت سرد كردن پس از آيين بر خواص مكانيكي آلياژ 5052 آلومينيوم
979
اثر عملياتي مكانيكي حرارتي روي خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي فولادهاي كم كربن حاوي واناديم و تيتانيم
980
اثر عناصر مس وقلع و منگنز بر خواص مكانيكي و ريز ساختار چدنهاي نشكن
981
اثر عوامل پذيرش فناوري بر تمايل به استفاده مستمر كاربران از برنامه¬هاي كاربردي پزشكي با تأكيد بر نقش ميانجي رضايت كاربران
982
اثر عوامل پروسس ،تركيب ، مقدار جوانه زا و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميكها
983
اثر عوامل تثبيت بر كارايي يك تراشه نانو زيست حسگر تشديد پلاسمون سطحي در اندازه گيري انتروتوكسين استافيلوكوك
984
اثر عوامل تخريب بر سنگ نگاره بيستون و تاق بستان
985
اثر عوامل جامعه شناختي بر نگرش بر فرار مالياتي
986
اثر عوامل زمين شناسي بر پايداري شيرواني ها با استفاده از روش هاي آماري
987
اثر عوامل طراحي قالب هاي ريزه و هندسه قطعه بر ويژگي هاي متالورژيكي و مكانيكي آلياژ
988
اثر عوامل غير فني بر اثربخشي و كارايي سيستم هاي هوش تجاري
989
اثر عوامل فرآيند نخ پلي استر جت هوا تكسچره بر روي pull out و سختي خمشي پارچه بافته شده تاري و پودي
990
اثر عوامل فرآيند نخ جت هوا تكسچره بر روي اصطكاك نخ
991
اثر عوامل فرايند ذوب ليزري انتخابي بر ساختار و خواص مكانيكي داربست استخواني نيكل - تيتانيم متخلخل
992
اثر عوامل محيطي بر پراكنش گونه سياه تلو (.Paliurus spina- christi Mill)
993
اثر عوامل مختلف بر بهبود كيفيت چدن خاكستري براي افزايش عمر ابزار تراشكاري
994
اثر عوامل مختلف تنش زا ﴿عوامل شيميايي و فيزيكي﴾ روي رشد ، تغييرات فيزيولوژيك و ژنتيكي برخي باكتري هاي پاتوژن با منشا عفونت بيمارستاني
995
اثر عوامل مختلف در عملكرد يك بيوراكتور دوفازي در حذف آلاينده‌ي مدل
996
اثر عوامل مختلف هندسي و شرايط خاك بر تغييرشكل هاي جدار گودهاي عميق در آبرفت تهران
997
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي، فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ دو گياه جعفري Tagetes naughty و بنفشه Viola wittrockiana
998
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي،فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ
999
اثر غرقابي كوتاه مدت بر روي آنزيم سلولاز و آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه آفتابگردان ﴿Helianthus annus L.)
1000
اثر غلظت اسيد بوريك، pH و غلظت ذرات SiC بر پوشش حاصل از حمام هارد نيكل
بازگشت