<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثر عوامل مختلف در عملكرد يك بيوراكتور دوفازي در حذف آلاينده‌ي مدل
2
اثر عوامل مختلف هندسي و شرايط خاك بر تغييرشكل هاي جدار گودهاي عميق در آبرفت تهران
3
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي، فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ دو گياه جعفري Tagetes naughty و بنفشه Viola wittrockiana
4
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي،فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ
5
اثر غرقابي كوتاه مدت بر روي آنزيم سلولاز و آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه آفتابگردان ﴿Helianthus annus L.)
6
اثر غلظت اسيد بوريك، pH و غلظت ذرات SiC بر پوشش حاصل از حمام هارد نيكل
7
اثر غلظت نفتالين استيك اسيد و نوع قطعه جدا كشت (Explant)د در توليد گياهچه خرما...
8
اثر غلظت هاي مختلف بروكلسيم روي خصوصيات كمي و كيفي گل رز رقم ايزي لاور
9
اثر غلظت هاي مختلف سيليس وسلنيوم بر رشد،برخي تركيبات بيوشيميايي و محتوي يوني در گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis)
10
اثر غلظت هاي مختلف نركيبات نانو نقره، سيليس و كلسيم بر عمر پس از برداشت گل رز رقم Dolce Vita
11
اثر غلظتهاي مختلف سولفات مس و برهم كنش آن با كينتين برچند جنبه بيو شيميايي و فيزيولوژي نوروزك
12
اثر غني سازي ارگانيك بذر با عصاره جوانه نخود و لوبيا چشم بلبلي بر جوانه زني و رشد نهال هاي كاج الدار و سرو زربين
13
اثر غير متعارف برخي از رنگدانه هاي سفيد در پايداري رنگها , investigation effect of some white pigments on photo-stability of pain
14
اثر غيرخطي سازي روي ميزان درهم تنيدگي در يك كاواك JC حالت هاي كوانتومي با الگوي ميراي فازي
15
اثر فاز هندسي در ترابرد اسپيني
16
اثر فاز و اندازه نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر خواص حرارتي نانوسيال پايه آب
17
اثر فاصله رديف ، فاصله بوته و رقم بر رشد، اندازه و عملكرد غده سيب زميني
18
اثر فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر رشد و نمو، عملكرد و اجزاء عملكرد سه هيبريد ذرت در منطقه اصفهان
19
اثر فاكتور رشد تغييردهنده بتا بر غضروف بيني گاو در مقابل تخريب بافتي ناشي از اينتركولين -1 آلفا در محيط كشت اوليه (دوبعدي) و اكسپلنت
20
اثر فرآورده موضعي خيار دريايي( (Actinopyga lecnora بر تحريك يذيري پوستي در رت
21
اثر فرآوري سويا بر عملكرد و بازدهي نيتروژن در گاوهاي شيري هلشتاين در اواسط شيردهي
22
اثر فرآوريهاي فيزيكي و شيميايي كنجاله كلزا بر حلاليت ، تجزيه پذيري و قابليت هضم پروتئين خام
23
اثر فرآيند فراصوت بر كيفيت و ميزان استخراج روغن از دانه هندوانه
24
اثر فراريت بازار سهام بر سرعت گردش و تقاضاي پول در ايران
25
اثر فراريت نرخ ارز بر صادرات صنعتي ايران ﴿85- 1357﴾
26
اثر فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر خواص سطحي فولاد زنگ نزن فريتي AISI 430
27
اثر فرايند اكستروژن برشي خالص بر توسعه ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 1050
28
اثر فرايند توليد و فرمولاسيون بر خواص نسوزهاي مولايت - كوراندومي
29
اثر فرايند كشك سازي صنعتي وسنتي برروي آفلاتوكسين M1
30
اثر فرايندهاي ساچمه‌زني و ليزر‌زني بر عمر خستگي قطعات توليدي
31
اثر فركانس ارتعاشي و زاويه حمله تيغه در يك چغندر كن ارتعاشي بر مقاومت كششي دستگاه و صدمات وارده بر ريشه ها
32
اثر فركانس بارگذاري بر روي خستگي مواد مركب
33
اثر فركانس جريان پالس بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خوردگي داغ اتصال سوپرآلياژ UNS R30155 با روش جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
34
اثر فركانس روي خستگي الاستومرها
35
اثر فركانس سازه بر پاسخ لرزه‌اي پي - شمع با استفاده از مدلسازي آزمايشگاهي و عددي
36
اثر فرمالدئيد بر ويژگي هاي هيستولوژيك و بيوشيميايي پانكراس در موش هاي صحرايي نر
37
اثر فرمولاسيون جوهر رسانا بر روي رسانايي الكتريكي جوهر
38
اثر فرهنگ سازماني بر بهره وري با نقش ميانجي خلاقيت و نوآوري در وزارت ورزش و جوانان ايران
39
اثر فرهنگ فقر بر تمابلات بزهكارانه بين جوانان منطقه شهرك صابر مشهد
40
اثر فريت دلتا بر خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 1/4935
41
اﺛﺮ ﻓﻼﮐﺲ كلرايدي بر حلاليت كامپكت منگنز _ آلومينيوم در مذاب آلومينيوم
42
اثر فشار آب حفره‌اي بر پوشش دائمي تونل با استفاده از سيستم زهكش چتري
43
اثر فشار بر ضريب گينزبرگ- لامدائو در YB6
44
اثر فشار بر فاز توپولوژي و ويژگي هاي فيزيكي تركيب هاي ScNiGa و ScNiIn و نانولايه هاي آن ها
45
اثر فشار هيدرواستاتيك بر تمايز عصبي القا شده توسط استوروسپورين درسلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش
46
اثر فشار هيدرواستاتيك بر رده سلولي PC12
47
اثر فعال سازي بر جذب يون كروم Cr6+ در سطح ذرات زئوليت LTA
48
اثر فعال سازي بر جذب يون هاي Ca2+ و Mg2+ در ذرات زئوليت LTA
49
اثر فعال سازي مكانيكي بر احياي كربوترمي ايلمنيت
50
اثر فعال سازي مكانيكي بر ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم- آلومينا
51
اثر فعال سازي مكانيكي بر ليچينگ كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه
52
اثر فعال سازي مكانيكي برفرايند كربوكلراسيون دي اكسيد زير كونيوم
53
اثر فعالسازي بر جذب يون كروم 6+Cr در سطحذرات زئوليت LTA
54
اثر فعالسازي مكانيكي پودر SiO2 در توليد كامپوزيت Al2O3/SiC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا ﴿SHS
55
اثر فعالسازي مكانيكي زغال بر روند احياي مستقيم پلت اكسيدي سنگ آهن
56
اثر فعاليت گلسنگ بر برخي ويژگي هاي خاك تشكيل شده بر روي سنگ هاي مادري غالب سنندج
57
اثر فعاليت مقاومتي با فواصل استراحتي متفاوت بر سطوح آيريزين سرم و لاكتات خون در پسران چاق
58
اثر فعاليت مورچه ها و آهوان بر ويژگي هاي بيولوژيكي و آنزيمي خاك در پارك ملي كلاه قاضي
59
اثر فعاليتهاي صنعتي بر توسعه شهر اهواز
60
اثر فقرخانواده در بزهكاري جوانان و نوجوانان (دزدي)
61
اثر فلاكس كلرايدي بر حلاليت كامپكت منگنز-آلومينيم درمذاب آلومينيم
62
اثر فلز نجيب بر خواص نانوكامپوزيت SnO2
63
اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه زاينده رود
64
اثر فلزات سنگين و ماده آلي بر جذب/ واجذب فنانترن در خاك رس كائولين
65
اثر فلزات سنگين و مواد آلي بر جذب/ واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط ماسه و رس كائولن
66
اثر فلزات سنگين و مواد آلي بر جذب/واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط كائولن، بنتونيت و ماسه
67
اثر فلزات سنگين و مواد آلي خاك بر جذب/واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط كائولن و بنتونيت
68
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات و برابري جنسيتي آموزشي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب در حال توسعه-دوره زماني﴿2006-2000﴾
69
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر اشتغال زنان در ايران
70
اثر فناوري بر اشتغال نيروي كار ماهر و غيرماهر ايران
71
اثر فناوري و اطلاعات وارتباطات بر بهبود عملكرد كاركنان فرهنگ سازماني و تعارض سازماني
72
اثر فواصل استراحتي متعاقب گرم كردن بر ويژگي هاي بيوانرژيك و مهارتي بازيكنان فوتبال
73
اثر فوت همزمان در ارث بردن
74
اثر فوتوولتائي از سيليكان متخلخل
75
اثر فولاد محصور كننده در رفتار ستونهاي بتن ارمه تحت بارهاي لرزه اي
76
اثر فيتواستروژن هاي شبدر قرمز و يونجه بر سيستم هاي اكسيداكتيو و تشكيل پلاك هاي آترواسكروز در خرگوش
77
اثر قابليت هاي مديريت دانش بر عملكرد دانشگاه هاي ايران (مطالعه موردي؛ دانشگاه پيام نور استان لرستان)
78
اثر قاچاق كالابررشد اقتصادي وبيكاري
79
اثر قارچ اندوفايت Piriformospora indica ، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب آرسينيك به وسيله گياه آفتابگردان
80
اثر قارچ اندوفايت piriformospora indica برجذب روي و كادميم توسط گياهان ذرت ﴿Zea mays L﴾ و آفتابگردان﴿Helianthus annus﴾
81
اثر قارچ مايكوريزا بر شاخص هاي رشدي شمعداني عطري﴿.Pelargonium graveolens L﴾در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
82
اثر قارچ مايكوريزا و شوري بر جذب فلزات سنگين به وسيله گياه كلزا﴿.Brassica napus L.)
83
اثر قارچ ميكروريز- آربسكولار بر مقاومت به خشكي در نهال هاي پسته
84
اثر قارچ ميكوريز آربسكولار (Glomus mosseae) بر رشد رويشي و جذب عناصر غذايي دو پايه متداول مركبات در شهرستان جهرم در شرايط تنش خشكي
85
اثر قارچ ميكوريز آربسكولار﴿glomus mosseae﴾بررشدخيار گلخانه اي رقم هيبريد ناهيد
86
اثر قارچ ميكوريزآربوسكولار﴿Glomus mosseae﴾ و باكتري سودوموناس فلورسنت برمقاومت به تنش خشكي در دانهال پسته رقم قزويني
87
اثر قارچ ميكوريزا ﴿G.intraradices Glomus mosseae﴾ بر شاخص هاي رشدي چنار ﴿Platanus orientalis L ﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
88
اثر قارچ ميكوريزا، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر شاخص هاي ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك تحت كشت گياه ذرت
89
اثر قارچ هاي ميكوريز آربوسكولارو Piriformospora indica بر برخي شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم گندم در شرايط كمبود فسفر
90
اثر قبض در عقود و ايقاعات
91
اثر قدرت مسئولين دولتي و اعتماد موديان مالي به آنها بر تمكين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان در سال 1389: تحليل تجربي در چارچوب استدلال شيب لغزنده
92
اثر قراردادها در مسئوليت مدني
93
اثر قطر و دما بر ضريب انتقال حرارتي نانوسيال
94
اثر قليا، سديم دي تيونيت و كلسيم هيپوكلريت بر استحكام الياف پشم قالي و فلس زدايي آنها با كلسيم هيپوكلريت
95
اثر كائوچو بر افت صافاب گل‌هاي پايه نمكي اشباع
96
اثر كائولين بر كاهش آفتاب سوختگي،قهوه اي شدن آريل او ويژگي هاي كيفي ميوه انار
97
اثر كادميم و كلسيم بر ميزان توليد آتروپين گياه داتورا استرامونيوم Datura stramonium L.))
98
اثر كادميم و كلسيم بر ميزان توليد آتروپين گياه داتورا استرامونيوم Datura stramonium L.))
99
اثر كادميوم بر خصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
100
اثر كار سرد اوليه بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد دو فازي
101
اثر كار سرد بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ‌نزن آستنيتي كروم- منگنزدار
102
اثر كار سرد و تنشهاي الاستيك بر تبلور مجدد آلياژ Al-Mg
103
اثر كار مكانيكي بر احياء آلومينوترميك ايلمنايت
104
اثر كار مكانيكي بر احياء آلومينيوترميك ايلمنايت به منظور توليد فرو تيتانيوم
105
اثر كار مكانيكي در استخراج مس از روش ﴿LCR )
106
اثر كارآفريني استراتژيك بر عملكرد با تاكيد بر نقش استراتژيك مزيت رقابتي در باشگاههاي ورزشي غرب ايران )كرمانشاه ، ايلام ،همدان و كردستان
107
اثر كاربرد آنزيم فيبرولايتيك بر عملكرد و قابليت هضم گاوهاي اواسط شيرواري
108
اثر كاربرد اسيد هيوميك و اسيد فولويك بر كميت و كيفيت دو رقم برنج محلي طارم و پرمحصول شيرودي
109
اثر كاربرد زئوليت طبيعي در خاك به همراه پساب تصفيه نشده و لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگين توسط گياه شاهي
110
اثر كاربرد سلكات اولترا و سلينت سديم بر غلظت سلنيوم و عملكرد يونجه و فستوكا
111
اثر كاربرد سوپرجاذب كنترل رهش سنتز شده از بيوچار، هيدروچار و سديم آلژينات بر ويژگي هاي گياه آويشن دنايي (Thymus daenensis)
112
اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نانو ذرات سلنيوم و آهن بر صفات مورفولوژيكي گياه دارويي آويشن باغي تحت تنش خشكي
113
اثر كاربرد مديريت كيفيت جامع ﴿TQM﴾ بر بهره وري شركت خودروسازي سايپا
114
اثر كاربرد ملاتونين بر رشد و فيزيولوژي فلفل دلمه‌اي (.Capsicum annuum L) تحت تنش شوري
115
اثر كاربرد نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت روغن گلرنگ تحت سطوح مختلف رطوبت خاك در اصفهان
116
اثر كاربرد ورمي‌كمپوست و محلول‌پاشي چاي‌كمپوست بر رشد ذرت
117
اثر كاربردسلنيت سديم بر جذب و غلظت عنصر سلنيوم در دو گونه گياهي اسپرس و برموس
118
اثر كاربردقبل و پس از برداشت پلي آمين ها برخصوصيات كيفي و عمر انبارماني انگورارقام ريش بابا و الحقي
119
اثر كاربري اراضي بر ترسيب كربن آلي در خاك و مدل سازي تغييرات آن در حوضه آبخيز لردگان
120
اثر كاربري اراضي بر توزيع مكاني فلزات سنگين خاك در محدوده اصفهان
121
اثر كاربري اراضي بر فعاليت آنزيم هاي اسيد و آلكالين فسفومونواستراز دركلاس هاي خاكدانه با استفاده از دو روش الك تر و خشك
122
اثر كاربري اراضي بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود
123
اثر كاربري زمين بر ويژگي هاي هيدروليكي، آب گريزي و مقاومت برشي خاك در منطقه ي تويسركان
124
اثر كاركردهاي شناختي مشاهده‌‌گر بر يادگيري مشاهده‌اي يك تكليف حركتي متوالي
125
اثر كاشت زرانول بر رشد و خصوصيات لاشه بره هاي نر و اخته
126
اثر كافئيك اسيد بر فاكتورهاي سرمي بر اكسيداسيون ليپيدي سرم و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در موش صحرايي نر ديابتي
127
اثر كالندرينگ بر روي خواص فيزيكي پارچه با استفاده از پردازش تصوير
128
اثر كاهش سايز ذرات در سيستم رهايش دارو با روش فعال سازي مكانيكي
129
اثر كاهش طول دوره خشكي و نمره وضعيت بدني (BCS) بر كيفيت آغوز،‌متابوليت هاي خون و برخي فراسنجه هاي توليد مثل گاوهاي هلشتاين پرتوليد
130
اثر كاهش نويز﴿اغتشاش﴾ بر روي معيار وابستگي خطي و غيرخطي در سريهاي زماني مالي
131
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶﺳﺎﻳﺰذرات درﺳﻴﺴﺘﻢ رﻫﺎﻳﺶ دارو ﺑﺎ روش ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
132
اثر كاويتاسيون و نويز بر پروانه هاي دريايي
133
اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين تخمدان موش
134
اثر كتكول آمين باقلا بر يادگيري و حافظه موش صحرايي
135
اثر كربن در ساختار و خواص جوشهاي C-Mn
136
اثر كربن دهي روي فولاد ECN200 و بررسي خواص مكانيكي آن
137
اثر كربن معادل برچقرمگي شكست چدن نشكن
138
اثر كسر حجمي محصولات ناشي از انجام واكنش سنتزي در سيستم راهگاهي بر ريزساختار و رفتار مكانيكي فولاد
139
اثر كشت اتوتروف، هتروتروف و ميكسوتروف بر روي ميزان رشد و محتوي چربي جلبكsalina Dunaliella
140
اثر كشت مخلوط سويا، ماشين و لوبيا بر جذب كادميم از خاك توسط ذرت و آفتابگردان
141
اثر كشش بر روي يكنواختي نخ در رينگ
142
اثر كشش سطحي بين محلول پليمري و سطح قالب بر انتقال ساختار در غشا
143
اثر كلاهك هاي شمع بر عملكرد پي هاي گسترده شمعي
144
اثر كلرهگزيدين بر ميزان ميكروليكيج در ترميم هاي كامپوزيتي
145
اثر كلريد كادميوم محلول در آب بر شاخص هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾
146
اثر كلريد كلسيم و سولفات روي بر عملكرد و كيفيت قارچ دگمه اي
147
اثر كلرينه كردن پشم روي رنگرزي
148
اثر كلرينه كردن در رنگرزي الياف پلي پروپيلن
149
اثر كم آبياري و كوددهي نيتروژن بر رشد و عملكرد منداب و برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
150
اثر كمپلكس اوره_ شكر روي پارچه ي پنبه اي و پارچه پشمي
151
اثر كمپوست حاوي زئوليت اصلاح شده بر آبشويي نيترات و جذب فلزات سنگين (Cu, Zn, Mn, Pb, Ni, Cr, Cd) تحت كشت ذرت
152
اثر كمك ذوبهاي مختلف بر سياليت سولفات باريم
153
اثر كميت و كيفيت پروتئين جيره بر روي مشخصات هضمي ميزان رشد و توليد الياف در بز مرخز
154
اثر كنجاله كلزاي فرآوري شده با حرارت و فرمالدئيد بر روي مشخصات هضمي ، افزايش وزن زنده و توليد الياف در گوسفند سنجابي
155
اثر كوئرستين روي حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي ديابتي
156
اثر كوانتمي هال
157
اثر كوانتومي هال
158
اثر كوانتومي هال و مقاومت مغناطيسي نانونوار برن نيتريد در حضور ناخالصي
159
اثر كوتاه كردن دوره ي خشكي گاوهاي هلشتاين بركيفيت آغوز و سلامت گوساله ها
160
اثر كود آهن بر برخي خصوصيات كيفي و كمي نخود زراعي
161
اثر كود ازت و پيش تيمار سود بركاهش ليگنين باگاس سورگوم شيرين به منظور توليد بيوگاز
162
اثر كود گاوي و ورمي‌كمپوست بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيك درخت باران طلايي (Laxm. Koelreuteria paniculata) تحت تنش شوري
163
اثر كود نيتروژن و دور آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ در منطقه رفسنجان
164
اثر كود نيتروژن و سيدروفور باكتريايي بر عملكرد ذرت شيرين در سطوح مختلف تنش خشكي
165
اثر كود ورمي كمپوست بر رشد و تحمل به تنش خشكي نهال هاي زيتون رقم زرد (.Olea europaea L )
166
اثر كودهاي آلي بر اشكال شيميائي فلزات سنگين در خاك و جذب اين عناصر توسط گندم
167
اثر كودهاي آلي بر عملكرد واسانس شويد (Anethum graveolens L.)
168
اثر كودهاي آلي و بيولوژيك بر اجزاي عملكرد و كيفيت گندم دوروم
169
اثر كودهاي آلي و بيولوژيك براجزاي عملكرد و كيفيت گندم دوروم
170
اثر كورتن لك قرنيه
171
اثر كورتيزول بر فعاليت بيگانه خواري ( فاگوسيتوز ) ماكروفاژها در ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( Oneorhynchos Mykiss )
172
اثر كيفيت آب مناطق مختلف استان اصفهان برروي عملكرد جوجه هاي گوشتي
173
اثر كيفيت اقلام تعهدي و پايداري سود بر ضريب واكنش سود
174
اثر كيفيت بقاياي گياهي جنگلي بر شاخص هاي تجزيه پذيري و معدني شدن نيتروژن در خاك
175
اثر كيفيت خدمات عمومي ادارات دولتي بر رضايت مندي شهروندان خرم آباد
176
اثر كيفيت نور بر رشد گوجه فرنگي Lycopersicon esculentum و واكنش آن نسبت به انگل گل جاليز مصري Phelipanche aegyptiaca
177
اثر كيفيت نيروي كار بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورها
178
اثر كيفيت و اندازه دولت بر توسعه مالي (مطالعه موردي كشور هاي منا)
179
اثر كيليتورهاي بيولوژيك دفراسيروكس . دفريپرون و دزفري اكسامين بر فاكتورهاي خوني و شاخص هاي يادگيري و حافظه فضايي . متعاقب مسموميت با گاليوم ارسنيد در موش هاي سفيد ازمايشگاهي نر
180
اثر گاباپنتين بر روي بافت بيضه در موشهاي سوري نر بالغ
181
اثر گاز H2S بر ملات هاي تعميراتي بتن‌هاي تونل‌هاي انتقال آب و ارائه ملات هاي تعميراتي مناسب براي رفع مشكل آن (مطالعه موردي تونل انتقال آب نوسود كردستان)
182
اثر گاز اكسيژن بر عمق نفوذ و بررسي ساختار جوش فولادهاي زنگ نزن آستنيتي در فرايند جوشكاري قوس تنگستن گاز
183
اثر گاز پوشش بر خواص جوش بدست آمده در روش جوش قوس با الكترود فلز پركن ﴿GAS METAL ARC WELDING﴾
184
اثر گازهاي كمكي در ليزهاي بسته پيوسته CO2
185
اثر گام اسپينينگ و تغذيه شعاعي در هر پاس بر كرنش موثر و نيروهاي غلتك فرآيند اسپينينگ گرم لوله توسط تحليل المان محدود
186
اثر گذارهاي چند فوتوني در تبادل درهم تنيدگي
187
اثر گذاري روش هاي بازاريابي ويروسي بر قصد خريد محصولات سبز در شبكه هاي اجتماعي
188
اثر گذاري سياست هاي اقتصادي در قالب سياست پولي و مالي و نقش آن در توزيع درآمد در اقتصاد ايران
189
اثر گراديان تخلخل نانو الياف الكتروريسي شده از پلي آميد 6 روي راندمان فيلتراسيون هوا
190
اثر گراديان دما در جذب ذرات به ديواره
191
اثر گرفتگي واكنشگر بر مصرف سوخت پرايد بنزيني
192
اثر گرلين ونقش AMPK(آدنوزين مونو فسفات كيناز)بر تخريب حافظه ناشي از MK801 در موش¬هاي صحرايي نر بالغ
193
اثر گرم كردن سريع در بازگشت فولاد كربني
194
اثر گل بومادران و برگ اكاليپتوس بر قابليت هضم و فراسنجه هاي تخمير يونجه در شرايط آزمايشگاهي
195
اثر گلايسين بتائين بر روي جوانه زني و رشد گياه ذرت شيرين تحت تنش شوري
196
اثر گلايسين¬بتائين بر جوانه-زني و رشد رويشي گلرنگ در شرايط تنش شوري
197
اثر گلسيديل متاكريلات اصلاح شده بر سازگاري و خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ PET بازيافتي و SBR در حضور نانو رس
198
اثر گودبرداري برساختمان هاي مجاور
199
اثر گوگرد و مواد آلي بر فسفر قابل جذب گياه ذرت و اثرات باقيمانده آن در چند نمونه خاك منطقه اصفهان
200
اثر گونه‌هاي اهلي و وحشي گلرنگ بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك تحت تنش خشكي
201
اثر گوه قدامي و خلفي بر روي تعادل ديناميكي در هنگام راه رفتن
202
اثر گوه قدامي و خلفي بر نيروهاي عضلات زانو در صفحه ساجيتال
203
اثر گياه چريش بر روي سوسري
204
اثر گياه چوير بر عملكرد، كيفيت لاشه و پارامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
205
اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند
206
اثر لئونارديت و هوميك اسيد بر برخي ويژگي‌هاي بيولوژيك خاك
207
اثر لاكتوفرين گاوي بر برخي ويزگي هاي فيزيولوژيك ماهي سيچلايد آفريقايي Sciaenochromis Fryeri
208
اثر لاكتوفرين گاوي بر كارايي تكثير ماهي مولي Poecilia sphenops
209
اثر لايه برفركانس قطع نانو ترانزيستورهاي همت
210
اثر لايه گذاري در مواد مركب در مود گمانش براي يك صفحه
211
اثر لپتين بر روي فاگوسيتوز توتروفيل ها و آپوپتوزيس لنفوسيتهاي تحريك شده با Listeria monocytogenes و Escherichia coli
212
اثر لجن فاضلاب بر پارامترهاي شوري و فلزات سنگين در پروفيل يك خاك آهكي
213
اثر لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل اصفهان بر برخي شاخص هاي كيفيت خاك
214
اثر لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل اصفهان، كمپوست زباله شهري و كود گاوي بر رشد گياه و غلظت كادميوم در بافت هاي گياهي
215
اثر لجن فاضلاب و كمپوست بر عناصر غذايي مورد نياز گياه، عملكرد ذرت و آلودگي خاك به عناصر سنگين
216
اثر لجن فاضلاب و گياه ذرت، همراه با تلقيح قارچ Piriformospora indica در كاهش آلودگي نفتي از يك خاك آهكي
217
اثر لجن كنورتوروسرباره ذوب آهن بر عملكرد ذرت و جذب برخي عناصر سنگين در سه خاك آهكي
218
اثر لجن و بيوچار آن بر ويژگي هاي فيزيكي خاك و پويايي روي ،سرب و نيترات در خاك تحت كشت ذرت
219
اثر لذت جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي
220
اثر لنزهاي گرانشي بر طيف تواني تابش پس زمينه كيهاني
221
اثر لوله برداشت نخ بر خواص نخ چرخانه
222
اثر لوله هاي داخلي بر رفتار سازه هاي لوله اي بلند
223
اثر ليزر‎ UV‏ اگزايمرArF‏ در دُزهاي بالا و ليزر ‏پالسي فروسرخ 2‏TEA-CO‏ بر ميكروساختار ‏پليمر پلي‌كربنات ‏
224
اثر ليزر ديود﴿980nm﴾ بر ميزان حركات ارتودنتيك دندان
225
اثر ليزرهاي فرابنفش اگزايمر ﴿XEF, KRF, ARF﴾ و هماهنگ هاي سوم و چهارم ND: YAG برآشكارسازيهاي حالت جامد ردپاي هسته اي SSNTD
226
اثر لينالول بر يادگيري، حافظه فضايي و پتانسيلهاي برانگيخته ميداني ناحيه CA1 هيپوكمپ در رت مدل آلزايمري
227
اثر لينولئيك اسيد كونژوگه و TNF-α بر بيان ژن Fndc5 و مقاومت انسوليني در رده ي سلول هاي ماهيچه اي C2C12
228
اثر مؤلفه قائم زلزله بر قاب هاي خمشي بتن مسلح
229
اثر ماده آلي بر آزادسازي پتاسيم وآهن از فلوگوپيت در ريز و سفر يونجه تحت مقادير متفاوت آهك
230
اثر مارتزيت در رفتار سايش خشك فولاد دو فازي
231
اثر مارتنزيت در رفتار سايش خشك فولاد دو فازي
232
اثر ماست جايگزين با PH مختلف بجاي شير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
233
اثر ماسك ترمو پلاست در دز پوست هنگام راديو تراپي سر و گردن
234
اثر مالكيت عمومي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
235
اثر ماليات بر رشد اقتصادي
236
اثر ماليات سبز بر كارآفريني ﴿مطالعه موردي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه﴾
237
اثر ماليات مستقيم بر بخش صنعت
238
اثر ماليات و وضعيت نهادي كسب و كار بر پويايي‌هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
239
اثر ماليات و وضعيت نهادي كسب و كار بر پويايي‌هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
240
اثر ماليتها بر رشد و توسعه اقتصادي ايران در طول سال هاي 56-85
241
اثر مانداب شدن موقت خاك بر آهن و منگنز قابل جذب و تغييرات آن پس از زهكشي خاك
242
اثر ماندابي بر عملكرد واجزا عملكرد نخود رقم ILC482 در مراحل مختلف رشد
243
اثر ماهيت بهبود خدمات بر رضايت مشتري و تمايل به خريد مجدد به‌واسطه مطلوبيت درك شده توسط مشتري
244
اثر ماهيت بهبود خدمات بر رضايت مشتري و تمايل به خريد مجدد به‌واسطه مطلوبيت درك شده توسط مشتري
245
اثر مايكرو ويو بر سنتز نانو ذرات اكسيد آهن )FE2O3,FE3O2(,به روش گليكو ترمال , microwave effect on the synthesis ofiron oxide nanoparticies)fe2o3,fe3o4(by glycothermal method
246
اثر مت آمفتامين بر رشد و بلوغ نوزادان نر در موش هاي صحرايي نژاد ويستار
247
اثر متغيرهاي آبكاري الكتريكي پالسي و عمليات حرارتي بعدي بر سختي و خواص سايشي و خوردگي پوشش Co-W
248
اثر متغيرهاي آلياژسازي بر خواص چدن مقاوم به حرارت حاوي سيليسيم در دماي بالا ﴿جهت توليد بوته‌هاي چدني﴾
249
اثر متغيرهاي توليد بر فصل مشترك خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت AL- MG/ ZTA
250
اثر متغيرهاي جوشكاري GMAW بر روي اموجاج قطعات فولادي st 52 ,st 37
251
اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد نرم
252
اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد دوفازي فريتي-مارتنزيتي
253
اثر متغيرهاي دما و زمان بر رفتار رسوب سختي سوپر آلياژ پايه نيكل inconelx- 750
254
اثر متغيرهاي ساختمان لوله برداشت بر خواص نخ چرخانه
255
اثر متغيرهاي عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي بر مشخصات لايه سطحي چدن نشكن آلومينيومي
256
اثر متغيرهاي فرايند پوشش دهي به روش آبكاري الكتريكي بر ريزساختار و خواص پوشش نانوكامپوزيتي Cu-TiO2
257
اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر توسعه بازار سهام
258
اثر متغيرهاي كلان بر نرخ بهره
259
اثر متغييرهاي جوشكاري نقطه اي اصطكاكي اختلاطي ﴿FSSW ) بر استحكام و ريز ساختار جوش آلياژ آلومينيوم 2024
260
اثر متقابل اسيد بوتريكوجنيستئن بر عملكرد ، پاسخ هاي ايمني و جمعيت هاي ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه ذرت يا گندم
261
اثر متقابل اسيدهاي آلي سيتريك و بوتيريك با سطح پروتئين جيره بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني، مولفه هاي خوني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
262
اثر متقابل بين فضاي رازداري مثبت و عملكرد كارمندان در واحدهاي كاري سازمان
263
اثر متقابل پاستوريزاسيون آغوز و تغذيه پروبيوتيك در آغوز بر سلامت و عملكرد گوساله‌هاي هلشتاين
264
اثر متقابل پتاسيم و بر برعملكرد تربچه تحت تنش شوري
265
اثر متقابل ريتم روزانه و سيكل عادت ماهيانه بر عملكردهاي قلبي - تنفسي
266
اثر متقابل ريتم روزانه و مراحل سيكل عادت ماهانه بر ميزان ريكاوري لاكتات پس از يك تمرين بيشينه
267
اثر متقابل سطح آرژنين و متيونين جيره بر عملكرد ، پاسخ هاي ايمونولوژيك و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
268
اثر متقابل سطح متيونين و نوع منبع چربي جيره بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و قابليت هضم مواد مغذي در مرغ هاي تخمگذار
269
اثر متقابل سلنيوم و سولفور بر جذب، انباشتگري و تحمل آرسنيك در گياه بيش انباشتگر آرسنيك، ايزاتيس كاپادوسيكا
270
اثر متقابل سلنيوم و كلريد سديم بر ميزان آنتي‌اكسيدان‌ها و متابوليت‌هاي ثانويه در گياه بادرنجبويه
271
اثر متقاطع كارآفريني و بنگاه هاي كوچك و متوسط بر صادرات غير نفتي ايران و شركاي تجاري آن ﴿2000- 2009﴾
272
اثر متنوع سازي صادرات بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورهاي عضوD-8 2000-2007
273
اثر متيل جاسمونات وپتانسيم در القاء مقاومت ب سرمازدگي پسته
274
اثر متيونين محافظت شده بر عملكرد ، الگوي اسيدهاي چرب شير و بيوهيدروژناسيون شكمبه اي در گاوهاي شيري
275
اثر مجتمع معدني استخراج مس ميدوك و مجتمع تغليظ مس خاتون آباد برشدت آلودگي , خطرو دسترسي زيستي فلزات سنگين در خاك مناطق اطراف
276
اثر محافظتي چاي سبز بر آسيب هاي كبدي القا شده توسط تتراكلريدكربن در موش
277
اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي گياه پنيرك ( Malva sylvestris ) بر نفروتوكسيستي ناشي از سديم قلورايد ( NaF ) در رت
278
اثر محافظتي نانواكسيد روي بر اسپرماتوژنز رت هاي نر بالغ تيمار شده با پاكلي تاكسل
279
اثر محافظتي ويتامين E بر آسيب ناشي از فرمالدهيد برروي هورون هاي جنسي وپارامتــرهاي اسپرم موش هاي صحرايي نر بالغ
280
اثر محدودساز جريان خطا (FCL) روي هماهنگي رله‌هاي جريان زياد فازي و زمين
281
اثر محدوديت كالري در حضور انالاپريل بر آديپونكتين
282
اثر محدوديت مالي و حاكميت شركتي بر كارايي سرمايه گذاري
283
اثر محرك هاي باكتريايي بر توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين گياه درمنه خزري
284
اثر محروميت از خواب برپاسخ IgG سرم به فعاليت هوازي در دانشجويان مرد تربيت بدني
285
اثر محلول آرد گندم روي ايلئوم روده بيماران مبتلا اسپروسيلياك در رژيم غذائي فاقد گلوتن
286
اثر محلول پاشي آهن بر پروتئوم و برخي خصوصيات بيوشيميايي، فيزيولوژيك، فنولوژيك و عملكرد زعفران( Crocus sativusL)
287
اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي كمي و كيفي ريحان )Ocimum basilicum( در شرايط تنش خشكي
288
اثر محلول پاشي برخي تركيبات شيميايي بر خصوصيات فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان در شرايط رطوبتي مختلف
289
اثر محلول پاشي برگي پتاسيم و آهن بر رشد رويشي، خصوصيات فيزيولوژيكي و ميزان اسانس دو رقم ريحان در سه سيستم تغذيه كشت بدون خاك
290
اثر محلول پاشي كلسيم و پتاسيم بر رشدو تجمع يوني در گلرنگ تحت شرايط تنش شوري
291
اثر محلول پاشي نيترات كلسيم بر رشد رويشي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گوجه فرنگي در سيستم هاي هيدروپونيك و آكواپونيك
292
اثر محلول پاشي نيترات كلسيم و نيترات پتاسيم روي رشدلوبيا قرمز در شرايط تنش شوري
293
اثر محلول نيترات پتاسيم روي بذر و استفاده از كلاهك پلاستيكي در مزرعه بر روي پيش رس كردن هندوانه
294
اثر محلول هاي مختلف در توليد سيمان هاي ژئوپليمري با دو نوع پوزولان و بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون كلريد در اين بتن ها
295
اثر محلول‌پاشي روي بر رشد و عملكرد دانه لوبيا خوشه‌اي (Cyamopsis tetragonoloba L.) در شرايط تنش كم آبي
296
اثر محلول¬پاشي نانو اكسيد آهن و روي بر شاخص¬هاي فيزيولوژيك، بهبود عناصر غذايي و نسبت مولي اسيد فيتيك ماش
297
اثر محلولپاشي ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر كميت و كيفيت عملكرد دانه دو رقم كتان در شرايط تنش كمآبي
298
اثر محيط كشت هاي بهينه سازي شداه با تنظيم كننده هاي رشد و ساليسيليك اسيد بر ميزان كالوس زايي در گياه آويشن
299
اثر مخابرات چند ورودي - چند خروجي بر انرژي مصرفي و طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
300
اثر مخارج دولت در بخش كشاورزي بر فقر روستايي در ايران ﴿1390-1370﴾
301
اثر مخارج سرمايه اي ، مخارج مالي و مخارج عملياتي بر مديريت
302
اثر مخارج عمراني دولت بر توزيع درامد: مطالعه بين استاني 1385-1379
303
اثر مخلوط اسانس گياهان آويشن، پونه و رزماري و مخلوط پسماند آن ها بر بازده رشد، سن از شيرگيري و متابوليت هاي خون گوساله هاي هلشتاين
304
اثر مخلوط اسانس گياهان داروئي در جيره استارتر ، با و بدون علوفه و تحت استرس ملايم حرارتي بر عملكرد رشد و پارامترهاي سلامتي در گوساله هاي شير خوار هلشتاين
305
اثر مداخله تحليل رفتار متقابل بر رضايت زناشويي مادران كودكان عقب مانده ذهني
306
اثر مداخله هاي شناختي -رفتاري بر هجي كردن و ديكته نويسي در دانش آموزان پسر دوم ابتدايي ناتوان در يادگيري
307
اثر مدهاي بالاتر در رفتار ديناميكي سازه هاي بلند
308
اثر مديريت زراعي در محصول چند ساله زعفران بر تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
309
اثر مديريت سرعت بر ايمني راههاي برون شهري ﴿ مطالعه موردي: آزاد راه كرج - قزوين ﴾
310
اثر مديريت سرعت بر ايمني راههاي برون شهري مطالعه موردي: آزاد راه كرج- قزوين
311
اثر مديريت كم آبياري بر توسعه ريشه و شاخص هاي رشد گياه ذرت
312
اثر مديريت مشاركتي از طريق اجراي نظام پيشنهادها برعملكرد كاركنان شركت سهامي بيمه ايران
313
اثر مديريت هاي مختلف آبياري و آبشويي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و كيفيت زه آب
314
اثر مراحل آماده سازي، انجماد و رفع انجماد بر كيفيت و ارزش غذايي سه نوع سبزي; فلفل دلمه اي، كرفس و كلم
315
اثر مراحل ساخت در توزيع نيروهاي داخلي با توجه به پارامتر زمان در ساختمانهاي بتني
316
اثر مراحل مختلف رسيدگي ميوه در زمان برداشت، بر عمر انبار ماني ميوه سيب رقم " گلاب اصفهان"
317
اثر مرسريزاسيون بر راحتي بلوزهاي پنبه اي سبك
318
اثر مس ،قلع و منگنز بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن در حالت سياهتاب
319
اثر مس و قلع بر ساختار و خواص مكانيكي و عمليات حرارتي چدن هاي نشكن
320
اثر مس و منگنز بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري
321
اثر مستهلك كننده هاي انرژي بر رفتار سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر امواج دريا
322
اثر مسير تنش‌هاي اصلي و ناهمساني بر رفتار سيكليك مخلوط ماسه‌ و خرده لاستيك‌ با دستگاه استوانه پيچشي توخالي
323
اثر مشاركت تبليغات تلويزيوني بر درگيري ذهني مخاطب ، گرايش به تبليغات و به برند به حالت غوطه‌وري و حضور
324
اثر مشاركت در رسانه‌هاي اجتماعي بر كيفيت رابطه برند
325
اثر مشاركت مردمي در طرح ساماندهي بافت تاريخي محله سبزه مشهد گرگان
326
اثر مشتق گيرها روي حلقه هاي جابجايي و كاربرد آنها در هندسه جبري
327
اثر مشخصه هاي تيغه بر مقاومت ويژه گاوآهن برگردان دار و نرخ آب گذري در رطوبت هاي مختلف
328
اثر مشخصههاي رفتاري رانندگان بر انجام مانور سبقت درراههاي دوخطه -دوطرفه برون شهري
329
اثر مصرف خوراكي منيزيم بر تنظيم قند خون و عملكرد كليه در مبتلايان به ديابت نوع دو شهرستان بم
330
اثر مصرف دو دوز متفاوت تاموكسيفن بر پارامتر , ساختار DNA وكروماتين اسپرم موش
331
اثر مطلوبيت درك شده بر پاسخ به تبليغات در شبكه¬هاي اجتماعي آنلاين با توجه به نقش ميانجي هويت اجتماعي و ارزش درك شده تبليغات
332
اثر مغناطيسي روي حالتهاي همدوس
333
اثر مقابله درمانگري بر روي احساس تنهايي ، نااميدي و راهبردهاي مقابله اي زنان نابارور در كرمانشاه
334
اثر مقابله درمانگري براي كاهش تنيدگي بيماران زن مبتلا به اختلال عروق كرونر
335
اثر مقابله درمانگري در كاهش اضطراب زنان باردار
336
اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا
337
اثر مقادير مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر ميزان پرآوري جوانه هاي موز (ارقام والري و دوراف كاونديش) در شرايط درون شيشه اي
338
اثر مقادير مختلف فازهاي مارتنزيت و بينايت بر خواص مكانيكي فولاد DIN 1.2210
339
اثر مقادير مختلف ورمي كمپوست بر دو گونه گلخانه اي تحت تنش هاي مختلف خشكي
340
اثر مقادير مختللف پساب بر رشد ارقام چين آفريقايي
341
اثر مقاومت بتن بر نمونه‌هاي پيش بارگذاري شده بتن محصورشده با FRP
342
اثر مقاومت كششي ديوارهاي برشي فولادي در رفتار لرزه اي قابها
343
اثر مقدار آلومينيم بر ساختار چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
344
اثر مقدار جوانه زا و دماي بار ريزي بر ساختار چدن خاكستري
345
اثر مقدار فاز تقويت كننده بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت AL-AL2O3 توليد شده به روش ريخته گري گردابي
346
اثر مقدار و اندازه V- AL- TI به عنوان جوانه زاي پيشنهادي در مقايسه با جوانه زاي متعارف
347
اثر مكالمات و توصيه‌هاي بين‌نسلي بر ارزش افزوده ويژه برند از طريق اعتماد، كيفيت ادراك‌شده، وابستگي و وفاداري بين‌نسلي به برند
348
اثر مكانيكي تاب نخ روي پارچه
349
اثر مكمل پروبيوتيك بر كارآيي رژيم درماني استاندارد ريشه كني هليكوباكترپيلوري و تحمل عوارض دارويي درمان آن در شهر رشت و انزلي در سال 1389- 90
350
اثر مكمل دهي جنسينگ قرمز بر خستگي، عملكردشناختي و هماهنگي حركتي به هنگام فعاليت هوازي وامانده ساز در شرايط هايپوكسي نورموباريك در دانشجويان دختر رشته تربيت بدني
351
اثر مكمل روي- متيونين داخل دئودنومي بر ميزان هورمون هاي، GH، I-IGF انسولين و پروژسترون در ميش هاي نژاد نائيني
352
اثر مكمل سازي تمرين مقاومتي با دارچين بر سطوح لپتين، آديپونكتين و نسبت آنها در زنان داراي اضافه وزن
353
اثر مكمل عصاره الكلي بره موم بر روي سيستم ايمني و عملكرد مرغان تخمگذار در اوايل دوره تخم گذاري
354
اثر مكمل كروميوم ، روي و ويتامين ث بر عملكرد توليدي ، صفات كيفي تخم مرغ وفراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخمگذاردرشرايط محيطي گرم
355
اثر مكمل نانو ذره اكسيد روي و عصاره بوتانلي شده جاشير بر پروفايل ليپيدي و گلوكز رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
356
اثر مكمل هاي آهن و مس بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيري تازه متولد
357
اثر مكمل هاي آهن و مس بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيري تازه متولد
358
اثر مكمل هاي خوراكي آلي و نانو بر پاسخ هاي ايمني و ...
359
اثر مكمل هاي مختلف چربي جيره آغازين بر فراسنجه هاي شكمبه اي ، مصرف خوراك و عملكرد گوساله هاي شيري هلشتاين
360
اثر مكمل ويتامين C و روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط استرس سرمايي
361
اثر مكمل ويتامين E و روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و فرا سنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط استرس سرمايي
362
اثر مكمل ويتامين ب 6، منيزيم و روي بر عملكرد توليدي، صفات كمي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط محيطي گرم
363
اثر مكمل ياري عنصر روي بر ميزان غلظت سرمي روي آهن مس و نسبت مس به روي در روند درمان بيماران سل ريوي
364
اثر مكمل ياري عنصر روي بر ميزان غلظست سرمي روي آهن مس و نسبت مس به روي در روند درمان بيماران سل ريوي
365
اثر مكمل‌سازي جيره با آلژينات سديم با وزن مولكولي كم و پروبيوتيك Pediococcus acidilactici بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني غير‌اختصاصي، دفاع آنتي‌اكسيداني و فلور‌ميكروبي روده سي‌باس آسيايي (Lates calcarifer, Bloch 1790)
366
اثر منابع تغذيه سوئيچينگ خانگي بر آلودگي هارمونيكي شبكه قدرت
367
اثر منابع مختلف پتاسيم بر رشد رويشي و عملكرد ميوه در ئو رقم توت فرنگي در سيستم كشت بدون خاك
368
اثر منابع مختلف پروتئين جيره گاوهاي شيري بر كيفيت فضولات و پاسخ ذخاير و جريان هاي بيولوژيك خاك به آن
369
اثر منابع مختلف چربي جيره در شرايط تنش و بدون تنش بر متابوليسم گوسفندان نر بالغ
370
اثر منابع مختلف چربي و كنجاله خارمريم بر شاخص هاي كبد چرب، عملكرد و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
371
اثر منبع خنك كننده دنباله رو بر جلوگيري از ترك انجمادي در آلومينيوم 6061 با استفاده از روش جوشكاري tig
372
اثر منبع و روش ارائه علوفه بر عملكرد، قابليت هضم، تخمير شكمبه اي، رفتار خوراك و متابوليت هاي خوني گوساله هاي شير خوار
373
اثر منبع و مقدار كود نيتروژن بر عملكرد و كيفيت دو رقم سورگرم علوفه اي در شرايط آب و هوايي شهرستان رشت
374
اثر منبع و نحوه استفاده از سيليس بر خصوصيات كمي و كيفي گل ژربرا
375
اثر منگنز بر سختي پذيري فولاد دو فازي
376
اثر منگنز و سرعت سرد كردن بر مورفولوژي تركيبات بين فلزي غني از آهن در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم ها پيريوتكتيك
377
اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر رشت با تاكيد بر علل و رضايت مندي مهاجرين
378
اثر مهاجرت نيروي انساني متخصص ﴿ فرار مغزها﴾ بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
379
اثر مهاركنندگان انيدرازكربنيك برروي تانسيون قبل از قاعدگي
380
اثر مواجه با اكسيدآهن بر ميزان شاخص هاي استرس اكسيداتيو در سطح سرم كارگران كارخانه فولاد غدير يزد
381
اثر مواد اصلاح كننده فيزيكي خاك (soil conditioners) بر بعضي خصوصيات خاك و عملكرد گياه
382
اثر مواد افزودني بر كيفيت پوشش آبكاري روي در حمام هاي قليايي
383
اثر مواد افزوني بر كارايي علف كش بنتازون در كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع بزرك ﴿Linum usitatissimum L﴾ در دو تراكم كاشت
384
اثر مواد بيولوژيك بر محيط زيست
385
اثر مواد بيولوژيك بر محيط زيست
386
اثر مواد پوزولاني در خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد بتن هاي خود تراز
387
اثر مواد جاذب اشعه ماوراي بنفش در ثبات نوري و رمق كشي كالاي پلي استري رنگرزي شده با رنگ ديسپرس
388
اثر مواد شيميايي ويژه مرمت بر استحكام نخ پشمي رنگ شده با رنگزاهاي طبيعي متداول
389
اثر موادآلي ( بتانفتل ـ فنل ) بر روي رنگرزي پلي استر
390
اثر موادد سود، هيدرو سولفيت سديم و هيپوكلريت سديم برروي نخ ابريشم رنگرزي شده بارنگزاي روناس و پوست گردو
391
اثر مود بارگذاري بر پيش بارگذاري گرمايي
392
اثر موسيلاژ بر روي مقاومت به شوري دو گونه Lallemantia ibrica و Ocimum basilicum L
393
اثر موسيلاژ دانه بِه (Cydonia oblonga) بر ايمني شناسي، خون شناسي و مقاومت در مواجهه با ويروس نكروز عفوني مراكز خونساز (IHNV) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)انگشت قد
394
اثر موقعيت دندان در ميدان نمايش (FOV) و اعمال اثر كاهش آرتيفكت فلزي در تشخيص شكستگي طولي ريشه در تصاوير توموگرافي با دسته اشعه مخروطي : يك مطالعه آزمايشگاهي
395
اثر موقعيت شيب و كاربري اراضي بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه كوهرنگ
396
اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمانهاي فولادي غيرمتقارن به همراه جداساز لرزه اي الاستومريك
397
اثر مولفه قائم زلزله بررفتار سازههاي جداسازي شده با جداگرهاي نوع TCFP
398
اثر مولفه قائم زلزله برروي پايه هاي پل بتن مسلح
399
اثر مولفه هاي چرخشي و پيچشي زلزله بر رفتار ديناميكي سازه ها
400
اثر مولكول سيگنالي پراكسيد هيدروژن در كاهش تنش دانهال هاي پسته (.Pistacia vera L) در شرايط شور
401
اثر موليبدن در خواص چقرمگي جوش فولاد كربني در روش SMAW
402
اثر ميانقاب بر كنترل سازه مجهز به MR دمپر
403
اثر ميدان الكترومغتاطيسي بر ميزان رسوب صابون در آب سخت
404
اثر ميدان الكتريكي بر خواص الكتروني يك سيستم دو ذره¬اي در نقاط كوانتومي¬ نيم¬كروي و نيم¬بيضي¬گون
405
اثر ميدان الكتريكي بر روي ميكروارگانيسم با غشاي دولايه
406
اثر ميدان الكتريكي بر شارش آب در نانولوله هاي كربني
407
اثر ميدان الكتريكي بر گيرنده‌ي دارويي كانال كلسيم
408
اثر ميدان الكتريكي به روي غشا بيولوژيكي
409
اثر ميدان الكتريكي گيگاهرتز بر روي كانال يوني كلسيم
410
اثر ميدان الكتريكي ولتاژ بالا بر كيفيت ميوه انار كامل طي نگهداري
411
اثر ميدان الكتريكي ولتاژبالا بر ماندگاري ميوه انار
412
اثر ميدان جريان بر آرايش نانوذرات غيرمتقارن و نقش آن بر بلورينگي وواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه ي پلي پروپيلن
413
اثر ميدان جريان و سفتي زنجير بر تشكيل و تحول نانوساختاري غشاء پليمري: پيش بيني مورفولوژي و عملكرد
414
اثر ميدان مغناطيسي اعمالي بر خوراك ورودي به سيستم تقطير غشايي بر روي گرفتگي و عملكرد فرآيند
415
اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر اندام زايشي ماده در گياه نخود
416
اثر ميدان مغناطيسي بر روي هم‌آوايي نورون‌هاي متعامل در شبكه نوروني
417
اثر ميدان مغناطيسي خارجي روي خواص ترموالكتريك شبكه گرافن دولايه در حضور ولتاژباياس
418
اثر ميدان مغناطيسي خارجي گردان بر روي ترتيب يافتگي نانوالياف
419
اثر ميدان مغناطيسي موازي صفحه اي روي هدايت الكتريكي شبكه تك لايه گرافن در حضور پارامتر گاف
420
اثر ميدان مغناطيسي و شكل پتانسيل محدودكننده روي حالت هاي الكتروني در چاه كوانتومي
421
اثر ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي بر ساختار نانو لوله اي اكسيدروي
422
اثر ميزان بذرو فاصله رديف بر عملكرد ارقام جديد كلزا
423
اثر ميزان پروتئين هاي آب پنير، نمك و PH بر پايداري كلوئيدي دوغ
424
اثر ميزان پيش تنيدگي كابل ها بر پايداري پل كارون چهار
425
اثر ميزان درصد كلسيم در اصلاح و بهسازي آلياژ آلومينيوم 380
426
اثر ميزان دما و نرخ كرنش بر رفتار كار گرم و ريزساختار فولاد زنگ نزن 17-7 PH
427
اثر ميزان سايه بر خصوصيات كمي و كيفي ده ژنوتيپ بزرگ
428
اثر ميزان سايه بر خصوصيات مورفولوژي، فيزيولوژي و ميزان اسانس ارقام مختف نعناع
429
اثر ميزان صمغ فارسي و امولسيفايرها بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خامه قنادي
430
اثر ميزان غلظت ايزوتوپ هاي هيدروژن در لايه جامد هيدروژني بر شدت باريكه خروجي اتم هاي ميوني
431
اثر ميزان غلظت ايزوتوپهاي هيدروژن در لايه جامد هيدروژني برشدت باريكه خروجي اتمهاي ميوني
432
اثر ميزان كنسانتره پروتئين شير(MPC)، كازئينات سديم و شرايط فرايند توليد بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و حسي پنير خامه‌اي توليد شده به روش Whey-less
433
اثر ميزان كود ازت و فاصله رديف كاشت بر ميزان محصول و ماده موثر گياه دارويي بابونه
434
اثر ميزان كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ
435
اثر ميزان كود و زمان تقسيط كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و كيفيت دانه گياه آفتابگردان
436
اثر ميزان، روش و مرحله افزودن نمك بر كيفيت پنير فراپالايش
437
اثر ميزبان، ويروس كوتولگي زبر ذرت و ويروس موزاييك ايراني ذرت بر رشد و باروري زنجرك (Loadelphax striatellus (Hem., Delphacidae
438
اثر ميزوپروستول در درمان سقط فراموش شده
439
اثر ميزوپروستول در درمان سقط فراموش شده
440
اثر ميكوريز آربو سكولار ﴿Glomus Mosseae﴾ بر مقاومت به شوري سه پايه اي پسته سرخس ،ابارقي و بنه باغي (P.eurycrpa p.mutica)
441
اثر ميكوريزآربسكولار ﴿Glomus mosseae Nicol .and Gred﴾ بر مقاومت به شوري دانهال هاي پسته اهلي رقم بادامي ريز زرندي
442
اثر نا اطميناني در تأمين مالي سرمايه بر رشد اقتصادي با به كارگيري كنترل بهينه پوياي تصادفي؛ مطالعه موردي ايران (89-1353)
443
اثر نااطميناني در تامين مالي سرمايه بر رشد اقتصادي با به كارگيري كنترل بهينه پوياي تصادفي،مطالعه موردي ايران ﴿89-1353﴾
444
اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي بر اشتغال در بخش خدمات ايران
445
اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي و بهره وري كل عوامل توليد در كشور هاي منتخب 1993 - 2006
446
اثر ناخالصي روي ابر رسانه هاي بدون تقارن مركزي
447
اثر ناخالصي روي حالتهاي الكتروني نانو تيوبهاي كربني تك ديواره
448
اثر ناخالصي هاي غيرفلزي بر استحكام خستگي فولاد 1302P
449
اثر ناخودآگاه انحراف و تصعيد بر مبناي روانكاوي
450
اثر نازايي بر حق فسخ زوجين
451
اثر نام تجاري، تخفيف قيمتي و نام فروشگاه بر قصد خريد از طريق متغير ارزش درك شده و تصوير ذهني فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه پوشاك كرج)
452
اثر نام تجاري، تخفيف قيمتي و نام فروشگاه بر قصد خريد از طريق متغير ارزش درك شده و تصوير ذهني فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه پوشاك كرج)
453
اثر نانو الياف سيليكوني و تركيب آن با دوده بر خواص مكانيكي لاستيك NR/BR
454
اثر نانو خاكستر پوسته ي برنج در مقابل نفوذ يونهاي كلرايد در بتن
455
اثر نانو ذرات سيليكا بر خواص مكانيكي پلي اتيلن كلروسولفونه شده ﴿CSM﴾
456
اثر نانو ذرات سيليكا بر روي استحكام چسبندگي پوشش‌ها بر پايه PVC
457
اثر نانو ذرات سيليكا بر روي خواص جداسازي گازهاي الفيني از پارافيني در غشاي پلي سولفون
458
اثر نانو ذرات سيليكاتي بر خواص مكانيكي و عبور پذيري فيلم آلياژ LDPE/LLDPE
459
اثر نانو ذرات طلا بر روي هورمون لوتئيني،هورمون محرك فوليكول و تستوسترون و بافت بيضه در رت هاي نر
460
اثر نانو ذرات طلا برروي هورمون لوتئيني،هورمن محرك فوليكول و تستوسترون و بافت بيضه در رت هاي نر
461
اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي خون شناسي، تغييرات بافت آبشش و بيان ژن متالوتيونئين در گربه ماهي رنگين كمان pangasianodon hypophthalmus
462
اثر نانو ذرات نقره بر خواص شوينده هاي مايع و خمير دندان
463
اثر نانو ذرات نقره بر كانديد يازيس واژن در موش
464
اثر نانو ذرات نقره و نوكلئوتيدبر آسيب شناسي بافتي گربه ماهي رنگين كمان ﴿pangasianodon hypophthalmus﴾
465
اثر نانو ذره روي بر رشد و چوانه زني آويشن باغي تحت تنش شوري در مراحل اوليه رشد
466
اثر نانو ذره‌ي آنتي‌باكتريال منتج از عصاره‌ي گياه چريش بر روي كالاي پنبه‌اي
467
اثر نانو رس و تابش پرتو الكتروني بر ريز ساختار و خواص ضربه آلياژ بر پايه پلي آميد6 / اتيلن پروپيلن دي ان منومر
468
اثر نانو كامپوزيت آلوموكسان فلزي بر ريزساختار و خواص مكانيكي جوش در ...
469
اثر نانو كود كلاته اهن بر تحمل شرايط شور قليايي در گياه بابونه
470
اثر نانو مواد بر پارامترهاي مقاومتي خاك
471
اثر نانوترانسفروزومال هيدروكسي اوره بر روي رده سلول هاي سرطاني ...
472
اثر نانوذرات سيليكا بر خواص آميزه‌هاي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي/ پلي بوتيلن ترفتالات
473
اثر نانوذرات شيميايي آلومينا و اكسيدهاي تيتانيوم و نيكل بر گياه دارويي Nigella arvensis و سنتز سبز نانوذرات نقره و طلا بواسطه اندام هاي آن
474
اثر نانوذرات گرافن بر پلي مورف و امتزاج پذيري آلياژ PVDF/PEO
475
اثر نانوذرات نقره ، روي خصوصيات بافت كبد و ميزان غلظت آنزيم هاي كبدي در خون موش .
476
اثر نانوذره سيلي مارين بر عيار پادتن ضد واكسن بيماري نيوكاسل، پارامترهاي خوني و عملكرد ماكيان گوشتي
477
اثر نانوذره مس بر روابط آلومتريك گياه دارويي بادرنجبوبه تحت تنش شوري در مراحل اوليه رشد
478
اثر نانولوله‌هاي‌كربني‏‏‏ بر مقدار نرخ رهايي انرژي كرنشي در شروع رشد مود تركيبي اول و دوم تورق در نانوكامپوزيت‌هاي چندلايه‌اي
479
اثر ناهماهنگي مكانيكي بر فرايند توليد و انتقال حالت كوانتومي در سامانه‌هاي اپتومكانيك درون‌كاواك
480
اثر ناهمساني بر پارامترهاي ديناميكي ماسه فيروزكوه با دستگاه سه محوري و برش ساده
481
اثر ناهمگني دي الكتريكي جو و زمين بر انتشار امواج الكترومغناطيسي حاصل از جريان هاي الكتريكي
482
اثر ناهنجاري زايي مادرزادي متامفتامين، و اختلالات بافتي، سلولي و كروموزمي در موش آزمايشگاهي
483
اثر نحوه آرايش هندسي لوله ها بر توزيع شار ورودي لوله هاي دريافت كننده در متمركز كننده هاي فرنل
484
اثر نحوه تراش دندان بر تطابق لبهاي و مقاومت شكست انله هاي ليتيم سيليكات تقويت شده با زيركونيا
485
اثر نحوه مخلوط كردن الياف در ماشين گيل باكس روي خواص نهايي نخ فاستوني
486
اثر نرخ ارز بر شاخص بازار سهام تهران طي سالهاي 1386 الي 1391
487
اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قيمت سهام در ايران
488
اثر نرخ كرنش و سرعت بارگذاري بر خواص مقاومتي و تغييرشكل‌پذيري مواد تردشكن
489
اثر نرم كن ها بر روي برخي از خواص موثر بر راحتي پارچه پنبه و پنبه پلي استر
490
اثر نسبت تيتانيوم به آلومينيوم بر رفتار فاز اتا و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه آهن-نيكل A286
491
اثر نسبت ظرافت در تخمين ضريب هيدروديناميكي دراگ در جريان كند شونده در كانال هايي با بستر شني و پوشش گياهي در ديوار
492
اثر نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه خشك بر بازده توليدي و توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين در اوايل و اواسط شيردهي در فصل تابستان
493
اثر نسبي عامل نوع خودرو در ارتباط با ساير عوامل موثر بر شدت تصادفات ترافيكي
494
اثر نسبيتي غيرخطي در پراكندگي رامان برانگيخته براي برهم كنش ليزرهاي پرشدت با پلاسما
495
اثر نشاسته اصلاح شده فيزيكي كاساوا (تاپيوكا) و ذرت بر خواص رئولوژيكي و حسي ماست هموژنيزه كم چرب
496
اثر نفوذ هيدروژن و تردي تمبر بر خواص مكانيكي داكتورهاي هيدرو كراكر پالايشگاه هاي نفت
497
اثر نفوذ هيدروژن و تردي تمپر بر خواص مكانيكي راكتورهاي هيدروكراكر پالايشگاه هاي نفت
498
اثر نقاشي در سازگاري كودكان عقب مانده ذهني
499
اثر نقدشوندگي سهام بر آگاهي بخشي قيمت سهام و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
500
اثر نقره بر فاز (2) ابررساناي بر پايه بيسموت
501
اثر نقص ساخت در رفتار بادبندهاي ضربدري شكل تحت بار زلزله
502
اثر نقص لورنتس در تصحيح توابع ساختار نوكلئوني
503
اثر نقض قرارداد روانشناختي بر رضايت شغلي با توجه به سكوت سازماني و جو اخلاقي كاركنان
504
اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مكمل آنتي اكسيدان بر بازده توليد مثلي گاوهاي شيري
505
اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مكمل هاي آنتي اكسيدان بر تنش هاي اكسيداتيو و بروز بيماريهاي متابوليك در گاوهاي شيري پر توليد
506
اثر نمره ي وضعيت بدني بر عملكرد توليدي، فراسنجه هاي توليد مثلي و ناهنجاري هاي متابوليك در گاوهاي شيري هلشتاين
507
اثر نمك بر روي عملكرد فرايند زيستي تركيبي بيهوازي – هوازي براي تصفيه پسابهاي حاوي رنگهاي راكتيو
508
اثر نمك بر روي فرايند تركيبي بي¬هوازي- هوازي يك مرحله¬اي جهت تصفيه فاضلاب سنتزي حاوي رنگ¬ راكتيو آزو
509
اثر نوآوري محصول در عملكرد كسب و كار شركت
510
اثر نوارپيچي زير كشككي بر بازسازي حس عمقي ورزشكاران، غير ورزشكاران و بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو
511
اثر نور LED بر ارزش تغذيه اي، تركيب اسانس و ويژگي هاي حسي ميكروگرين هاي ريحان و جعفري
512
اثر نور فرابنفش و ازن روي خواص الياف پلي پروپيلن
513
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر جريان هاي تجاري در ايران با تكيه بر مدل جاذبه
514
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر كفايت سرمايه و مطالبات معوق نظام بانكي ايران: مقايسه بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي
515
اثر نوسانات نرخ ارز بر بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران
516
اثر نوع بازخورد بر يادگيري يك مهارت حركتي: نقش حافظه كاري
517
اثر نوع بافت بر ايجاد سركجي پارچه هاي تاري- پودي ﴿پشم/ پلي استر 45/55﴾
518
اثر نوع تمرين و نوع ارائه بازخورد بر يادگيري يك تكليف زمان بندي متوالي
519
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
520
اثر نوع جوانه زا ، عمليات حرارتي و تغيير تركيب بر خواص مكانيكي شيشه - سراميكهاي سرباره اي
521
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
522
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم راهگاه
523
اثر نوع حلال مورد استفاده براي استخراج عصاره چند گياه از نظر كشندگي و پارامترهاي دموگرافي سفيدبالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.)
524
اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر ريز ازديادي گياه بگونيا
525
اثر نوع سيستم سازه اي فولادي بر رفتار لرزه اي سازه ها با لحاظ اندركنش غير خطي سازه و خاك تحت اثر زلزله حوزه ي نزديك
526
اثر نوع سيستم سازه‌اي در انتخاب و مقياس شتاب‌نگاشت زمين‌لرزه براي تحليل‌هاي غيرخطي مبتني بر مهندسي لرزه‌اي بر اساس عملكرد
527
اثر نوع شيشه ر بارهاي سرمايي و گرمايي ساختمان و كاهش انرژي مصرفي و قيمت اوليه تاسيسات
528
اثر نوع ماده آلي و هوادهي بر فرآيند توليد كمپوست و خصوصيات كمپوست توليد شده
529
اثر نوع ماده مادري و جهت شيب بر كيفيت خاك . مواد آلي سطحي در بخشي از زاگرس مركزي
530
اثر نوع نيتروژن و سطوح مختلف اكسيژن در محلول غذايي بر گياهان كاهو و بادمجان در محيط هيدروپونيك
531
اثر نوع و مقدار سوخت در سنتز احتراقي محلولي اكسيد روي به منظور كاربرد در حذف رنگدانه هاي آلي
532
اثر نوع و ميزان سازگاركننده بر روي خواص مكانيكي آلياژ pa6/sbr
533
اثر نوفه بر انتشار كوانتومي
534
اثر نوگرايي مصرف كننده بر سبك هاي خريد پوشاك ورزشي
535
اثر نياز هاي اساسي روان شناختي، سبكهاي تفكر و ظرفيت خود_تنظيمي در پيشبيني قصد كارآفرينانهي دانشجويان دانشگاه رازي
536
اثر نيترو پروسايد سديم بر روي افزايش مقاومت به خشكي دو گونه گياهي يونجه و سورگوم در مراحل جوانه زني و رشد اوليه
537
اثر نيتروپرسايد سديم بر روي افزايش مقاومت به خشكي دو گونه گياهي يونجه و سورگم در مراحل جوانه زني و رشد اوليه
538
اثر نيتروژن برروي استحكام فلز جوش روكش شده در فولادهاي كربني
539
اثر نيتروژن در فرآيند gtaw برسوپرآلياژ اينكونل 718
540
اثر نيتروژن دهي پلاسمايي بر تنش باقيمانده سطحي و مقاومت به خستگي در فولاد محور 4140
541
اثر نيروهاي افقي برخستگي روسازيهاي آسفالتي
542
اثر نيروهاي محيطي دريا و ضربه كشتي بر شمعهاي دريايي
543
اثر نيروي زلزله بر روي تونل هاي دوقلو مطالعه موردي ﴿ تونل هاي دو قلوي ايمان شمالي ﴾
544
اثر نيروي زلزله و باد بر سازه هاي بلند داراي قاب مهاربندي مگا
545
اثر نيروي شناوري در جريان هاي غير احتراقي
546
اثر هارتمن در تونل زني كوانتومي
547
اثر هال در پلاسما (بررسي و اندازه گيري)
548
اثر هال كوانتومي در الكتروديناميك كوانتومي
549
اثر هالوپرايمينگ بر خصوصيات مورفولوژيك و بيوشيميايي كنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قليائيت
550
اثر هدف گزيني آسان و دشوار بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در كودكان كم توان ذهني آموزش پذير
551
اثر هدف گزيني بر يادگيري مهارت سرويس واليبال در دانشجويان مبتدي دختر
552
اثر هشت هفته برنامه آمادگي جسماني برتعدادگلبولهاي سفيدخون دانشجويان پسر رشته تربيت بدني
553
اثر هشت هفته تمرين پر شدت تناوبي بر ميزان روي آلفا 2 گليكوپروتئين پلاسمايي و بافت چربي رت هاي چاق شده با رژيم غذايي پرچرب
554
اثر هشت هفته تمرين تركيبي هوازي و مقاومتي بر سطوح ليپوكالين-2، اينترلوكين-1 بتا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
555
اثر هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي با شدت متوسط بر سطح سرمي آيريزين و مقاومت به انسولين مردان داراي اضافه وزن
556
اثر هشت هفته تمرين در آب بر سطوح ملاتونين و كيفيت خواب كودكان مبتلا به اختلال اتيسم اصفهان
557
اثر هشت هفته تمرين زومبا بر نيمرخ ليپيدي و تركيب بدني دانش آموزان دختر چاق
558
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي با مكملدهي سيترولين مالات بر پاسخ فشار خون، نيتريك اكسايد و فاكتور رشد اندوتليال عروقي به فعاليت استقامتي زيربيشينه در زنان يائسه مبتلا به پيشپرفشاري خون
559
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و PI3K بر بيان HIIT در بطن چپ رت هاي نر ويستار مبتلا AKT و 1 به ديابت نوع 2
560
اثر هشت هفته تمرين هوازي بر اضطراب، افسردگي و پرخاشگري دختران دبيرستاني زلزلهزده شهر سرپل ذهاب
561
اثر هشت هفته تمرين هوازي منتخب به همراه مكمل گيري آهن و ويتامين C بر برخي فاكتورهاي كم خوني و درد ديسمنوره دانش آموزان دختر غيرفعال
562
اثر هشت هفته تمرين واليبال با و بدون پيش پرش بر اجراء، كوفتگي عضلاني تاخيري و تقلا
563
اثر هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل كودكان مبتلا به سندرم داون
564
اثر هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل، سرعت راه رفتن وكيفيت زندگي دانش آموزان نابينا
565
اثر هشت هفته فعاليت مقاومتي همراه با مصرف مكمل استويا بر سطوح مقاومت به انسولين، گلوكز خون و آديپونكتين بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
566
اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي در كامپوزيت تك جهته الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا و اپوكسي
567
اثر هم زيستي قارچ اندوفيت - گياه بر فراهمي آب و ويژگي هاي فيزيكي خاك، و رشد گياه تحت تنش هاي خشكي و مكانيكي
568
اثر هم‌كوشي پونيسيك‌اسيد و آلفاليپوئيك‌اسيد بر برخي شاخص‌هاي التهابي و بيان‌ ژن‌هاي PPARy ، PGC-1α، و Fndc5 در سلول‌هاي ماهيچه‌اي تحت تنش اكسيداتيو
569
اثر هماهنگي استراتژيك بين استراتژي شركت و استراتژي منابع انساني بر عملكرد شركتهاي توليد داروي داخلي
570
اثر همزيستي با قارچ ميكوريزا بر تحمل به خشكي در گياهان دارويي پروانش و بادرشبو
571
اثر همزيستي قارچ اندوفيت با گياهان لوليوم وفسكيوي بلند برشاخص هاي پايداري ساختمان خاك و كيفيت خاك ريزوسفري
572
اثر همگرايي اقتصادي منطقه اي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متقابل ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه
573
اثر همگرايي اقتصادي منطقه اي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متقابل ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه , effect of economic integration on foreign direct investment among caspian sea and central asia countries
574
اثر همگرايي گرانشي
575
اثر هموارسازي و از بين بردن نا‎‎‎‎‎‎پيوستگي هاي زواياي مفصلي بر روي ديناميك حركت راه رفتن
576
اثر هموارسازي و از بين بردن ناپيوستگي‌هاي زواياي مفصلي بر روي ديناميك حركت راه رفتن
577
اثر هندسه (شكل و ابعاد) دانه هاي تشكيل دهنده مواد شبه سنگي بر تشكيل و توسعه ترك تحت تنش فشاري تك محوري
578
اثر هندسه ترك و نوع بارگذاري بر چقرمگي سنگ و چگونگي رشد و توسعه ترك
579
اثر هندسه ناحيه جوش در اتصال شمع هاي سكوهاي دريايي تحت بار ضربه
580
اثر هندسه ي بوستر بر عملكرد آئرودينايكي ماهواره بر
581
اثر هندسه ي پيچ مداخله اي بر روي تثبيت گرافت تاندون همسترينگ در بازسازي رباط صليبي قدامي
582
اثر هوادهي بر كاركرد پروانه نيمه مغروق
583
اثر هوادهي روي پارامترهاي ژئوتكنيكي و محيط زيستي زباله¬هاي جامد شهر شيراز در آزمايشگاه
584
اثر هورمونهاي استروئيدي بر تخم گذاري و استفاده هاي باليني آن
585
اثر هوش استراتژيك بر كارآفريني سازماني با ملاحظه نقش ميانجي تفكر استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان
586
اثر هويت سازماني و فرهنگ سازماني بر تصوير سازماني اداره ورزش و جوانان شهر تهران
587
اثر هيبريد، پژمردن و افزودني ميكروبي بر تخمير و ارزش تغذيه اي سيلاژ ذرت
588
اثر هيپوكسي بر بيان پروتئين سيكلوتيد در گياه بنفشه
589
اثر هيپوكسي بر رروي پايداري غشاء پلاسمايي ريشه و برگ گياه آفتابگردان
590
اثر هيپوگليسمي عصاره هاي هيدروالكلي شويد و كنگر فرنگي بر موش هاي صحرايي ديابتي شده
591
اثر هيدرالازين بر بيضه موش تيمار شده با دو كسوروبيسين
592
اثر هيدروپرايمينگ و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاء عملكرد و برخي خصوصيات رشد و فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي نخود(.Cicer arietinum L ) در دو كشت بهاره و پاييزه
593
اثر هيدروپرايمينگ و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
594
اثر هيدروكربن هاي نفتي، خاكستر پوسته برنج و خاكستر زغال سنگ بر حدود پايداري و برخي ويژگي هاي مكانيكي خاك
595
اثر هيدروكربن هاي نفتي، خاكستر سبوس برنج و زغال سنگ بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
596
اثر هيدروليز قليايي بر روي خواص فيزيكي پارچه پلياستر بهويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
597
اثر هيوميك اسيد بر افزايش تحمل به شوري دو گونه گياهي كاسني و مرزه
598
اثر هيوميك اسيد در جذب عناصر آهن و روي در گياه سورگوم تحت تنش خشكي
599
اثر و مقدار ويسكوزيته EPDM بر پراكنش نانورس در آلياژ EPDM/SBR
600
اثر و نقش سازماندهي عابر پياده بر جريان ترافيك در حوزه مركزي شميران حد فاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش
601
اثر واريانس ژنتيكي و غيرژنتيكي بر روي صفات توليد شير و برخي از صفات توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
602
اثر واسطه اي عملكرد مالي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران
603
اثر وامهاي دانشجويي بر افزايش عدالت در دسترسي به تحصيلات تكميلي : مورد كاوي دانشگاه پيام نور شهر تهران
604
اثر ورزش صبحگاهي بر تركيب بدني و آمادگي جسماني دانش آموزان چاق يا داراي اضافه وزن
605
اثر ورم پستان گاوهاي هلشتاين بر كيفيت آغوز و سلامت گوساله ها
606
اثر ورمي كمپوست بر جمعيت پروانه ميتوز گوجه فرنگي Tuta absolutaو سفيد بالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum روي گوجه فرنگي
607
اثر وزن كوله پشتي در ايجاد ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات در دختران 11 تا 21 سال شهر آبدانان
608
اثر وقف و ابتدا بر معناي قرآن ﴿از ابتداي سوره مائده تا انتهاي سوره نحل﴾
609
اثر ولتاژ باياس و تزريق الكترون روي شدت بر همكنش ناخالصي هاي جايگزيده مغناطيسي درون ...
610
اثر ولتاژ بر روي كيفيت پارچه هاي فلوك
611
اثر ويتامين E بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيكي و پاسخ هاي پروتئيني گياه تنباكو Nicotiana rustica L.)) تحت تنش شوري در كشت در شيشه
612
اثر ويتامين ها A و E ومخمرساكارومايسس سرويسيه بر ايمني هومورال و سلولي و عملكرد جوجه هاي گوشتي
613
اثر ويژگي هاي روان‌ شناختي و ويژگي هاي برند بر نگرش و قصد خريد نسبت به برندهاي لوكس
614
اثر ويژگيهاي سبك زندگي الكترونيك بر وابستگي به اينترنت و نيت خريد اينترنتي با توجه شخصيت
615
اثر ويژه برند مبتني بر مشتري بر عملكرد كسب و كار با تاكيد بر نقش ميانجي اثر بخشي تبليغات
616
اثر ويسكوزيتۀ تراكمي بر ميرايي نوسانات مگنتوهيدروديناميك طولي در لوله هاي خنك شونده تاج خورشيد
617
اثر يادگيري بر هزينه در بخش سلامت كشور
618
اثر يادگيري مشاركتي بر مهارت هاي ارتباطي، انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
619
اثر يك دوره آموزش واليبال بر هماهنگي دو دستي دانشجويان مبتدي دختر و پسر و مقايسه با دانشجويان ماهر
620
اثر يك دوره تمرين استقامتي با شدت متوسط بر بيان ژن گيرنده كبدي ايكس آلفا و نيمرخ ليپيدي در موش هاي صحرائي نر ويستار
621
اثر يك دوره تمرين مقاومتي در آب بر عملكرد جسماني و كيفيت زندگي زنان يائسه
622
اثر يك دوره تمرين مقاومتي منتخب ناحيه شانه بر قدرت ،درد و عملكرد افراد استفاده كننده از ويلچر دستي
623
اثر يك دوره تمرين ويبريشن كل بدن، تمرين هوازي و تركيبي بر تركيب بدني زنان ميانسال غيرورزشكار چاق/داراي اضافه وزن
624
اثر يك دوره تمرينات استقامتي با شدت متوسط قبل از ايجاد تومور بر ميزان فاكتور رشدي اپي تليال عروق بافتي تومور وحجم تومور موش هاي بالب سي مبتلا به سرطان پستان
625
اثر يك دوره تمرينات استقامتي بر بيان ژن اپلين قلبي و سطوح گلوكز و انسولين سرمي در موش¬هاي صحرائي نر نژاد ويستار
626
اثر يك دوره تمرينات پيلاتس بر كاركردهاي شناختي و حركتي بيماران مبتلا به سكته مغزي
627
اثر يك دوره تمرينات پيلاتس بر كاركردهاي شناختي، رواني و حركتي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
628
اثر يك دوره تمرينات شناختي بر انجماد راه رفتن و كاركردهاي شناختي مرتبط با آن در بيماران مبتلا به پاركينسون
629
اثر يك دوره توانبخشي ورزشي با رويكرد پايدارسازي عصبي- عضلاني پويا بر درد، استقامت عضلاني و انعطاف پذيري كودكان مبتلا به كمردرد غير اختصاصي
630
اثر يك ستاره دنباله دار برروي مدار يك ماهواره
631
اثر يك مسابقه فوتسال بر برخي نشانگرهاي آسيب عضلاني و قلبي-عروقي
632
اثر يك وهله تمرين تركيبي ( استقامتي - قدرتي ) بر بيان ژن سايتو كاين هاي پيش التهابي وضد التهابي درلكوسيت افراد سالم وبيماران ديابتي نوع 2
633
اثر يكبار يا دو بار گوش دادن قسمت شنيداري تست بر روي نتايج تست شركت كنندگان
634
اثر يكپارچگي مالي بر سطح اشتغال بلوك هاي منتخب اقتصادي ....
635
اثر يكپارچه سازي دانش آموزان كم شنوا در مدارس عادي بر سازگارياجتماعي در مدارس شهرستان شهركرد
636
اثر يون فلوريد بر خواص سيمان آپاتيتي
637
اثر12هفته تمرين تاباتا در آب بر سطوح هايپرآندروژنيسم،هورمون آنتي مولرين و مورفولوژي تخمدان در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
638
اثر6 هفته اي برنامه تمرينات ادراكي حركتي بر عملكرد حركتي ظريف ودرشت ومهارت دست نويسي كودكان دچاراختلال نوشتاري
639
اثر8 ماه تمرين مقاومتي بر IGF1 , GH و IGFBP3 پلاسما در دو بيمار مبتلا به سوختگي شديد
640
اثر8هفته برنامه تمريني با تخته‏ي تعادل بر تعادل نوجوانان پسر تكواندوكار
641
اثر8هفته تمرين شنابرميزان هورمون رشددرپسران 9 تا11 سال
642
اثرBMP4 و آنتاگونيست آن بر تكثير و تمايز سلول هاي بالغ مزانشيمي بنيادي مغز استخوان موش
643
اثرCTAB برمتورم شدن فاز لاملاروهگزاگونال در سيستم سه تايي آب ليسيتين بوتانول
644
اثرSDSبرمتورم شدن فاز لاملاروهگزاگونال در نمودار فازي سيستم سه تايي «لستين سويا - دكانول - آب»
645
اثرآفت كش تياكلوپريد برفرآيند اسپرماتوژنز در موش
646
اثرآلاينده هاي هوا روي عملكرد ريوي كودكان دبستاني كمتر از ده سال در سال هاي 94و95
647
اثرآموزش تئوري انتخاب بررضايت زناشويي وگذشت زنان متأهل
648
اثرآموزشي تصوير در سلامت روان و تن (كودكان دبستاني ) لاينوتراپي -كروماتوتراپي -پيكتوتراپي
649
اثرآمونيوم بر جذب نيترات از طريق ناقل در گياه تراريخته تنباكوNicotiana plumbaginifolia Viv
650
اثرابعاد تداعي برند ليگ برتر فوتبال بر درگيري ذهني و وفاداري به برند تماشاچيان ليگ برتر فوتبال ايران
651
اثرات آب و هوا در بافت معماري يزد
652
اثرات آرايش آرماتورهاي خمشي و تسليح خارجي روي جداشدگي ورق هاي تقويتي در تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات CFRP
653
اثرات آرايش كاشت بر خصوصيات فيزيولوژيكي لوبيا چيتي (لاين آزمايشي 11816)
654
اثرات آريتروپويتين نو تركيب انساني بر تيتر آنتي باري در رات هاي حساس شده
655
اثرات آزادسازي اقتصادي بر شكاف هاي جنسيتي دستمزد در ايران﴿1386-1374﴾
656
اثرات آفت كش اتيون بر فرايند اسپرماتوژنز در موش بالغ
657
اثرات آمارانت و سان ست يلو به عنوان افزودني هاي غذايي سنتزي بر پايداري سينتيكي و ترموديناميكي و فعاليت شبه آنزيمي آلبومين سرم انساني
658
اثرات آهن و منگنز بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پايه بادام در شرايط تنش شوري
659
اثرات ئيدرو ديناميكي وارد بر سدهاي بتني به هنگام وقوع زلزله
660
اثرات ابعاد مختلف شكل هاي بستر سه بعدي بر ساختار پيوسته جريان و جدايي لايه مرزي
661
اثرات اتصال نيروگاه هاي بادي به شبكه قدرت بر روي پارامترهاي كيفيت توان
662
اثرات اجتماعي فرهنگي اقتصادي جنگ تحميلي از ديدگاه رزمندگان دامغان
663
اثرات اجتماعي ورزش ازديد كارشناسان سمنان
664
اثرات احداث سد بر عملكردهاي ژئومورفولوژيك رودخانه قشلاق سنندج
665
اثرات اسانس ها ،ساليسيليك اسيدو متيل جاسمونات بر كيفيت و عمر گل جايي بعضي گل هاي شاخه بريده
666
اثرات اسپيروتترامات و آبامكتين روي پارامترهاي بيولوژيكي، توليدمثل و تغذيه كفشدوزك (Fabricius) Menochilus sexmaculatus از پسيل معمولي پسته
667
اثرات استرس بر سيستم ايمني
668
اثرات استرس بي حركتي بر روي برخي ويژگيهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسمائي
669
اثرات استروژن بر ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم رات
670
اثرات استفاده از حمل و نقل غير موتوري در مراكز شهرهاي بزرگ
671
اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه گوجه فرنگي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
672
اثرات استفاده از كنجاله گلرنگ بر عملكرد و صفت كمي و كيفي تخم مرغ در مرغان تخمگذار
673
اثرات استفاده از مكمل پروتئين هيدروليز شده پنبه دانه در آغوز، شير، و خوراك آغازين گوساله هاي شيرخوار بر عملكرد، متابوليت هاي خوني، توسعه دستگاه گوارش، و جمعيت ميكروبي روده
674
اثرات استفاده از نمونه‌هاي داخلي و وارداتي شير جايگزين بر عملكرد گوساله‌هاي شيرخوار هلشتاين
675
اثرات استفاده ازپودر هسته ي خرمادرجيره ي غذايي باو بدون آنزيم برعملكردمرغان تخم گذاروصفات كيفي تخم مرغ
676
اثرات استفاده ازتفاله هاي زيتون مكمل شده باسير وآويشن در جيره غذايي بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيمي وفيزيولوژي خون وپاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
677
اثرات استفاده ازسطوح مختلف ضايعات دانه لوبياي سفيدوقرمزبرعملكردجوجه هاي گوشتي
678
اثرات استفاده ازمكمل سلنيوم برالگوي توسعه وتكامل فوليكولي درپوست وتوليدالياف دربزغاله هاي شيرخوار
679
اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو9000 بر عملكرد شركت برق اصفهان
680
اثرات اشتغال زنان برخانواده در قم
681
اثرات اشتغال زنان برخانواده و انتظارات زنان شاغل ازخانواده و محيط كار
682
اثرات اصلاح يارانه هاي انرژي بر متغير هاي كلان اقتصاد ايران
683
اثرات اعتياد به مواد مخدر بروي تحصيل و ازدواج جوانان مرد در زندان شيروان 83-82
684
اثرات اعتياد سيگار
685
اثرات اقتصادي- اجتماعي احداث سد بر روستاهاي بالادست ( مطالعه موردي: سد معشوره در استان لرستان )
686
اثرات اقتصادي شوك هاي قيمتي نفت و محصولات پتروشيمي بر متغيرهاي كلان ايران
687
اثرات اقتصادي، اجتماعي مجتمع فولاد مباركه بر شهر در روستاهاي دشت مباركه
688
اثرات اقليم روي پراكنش مكاني درمنه دشتي ﴿Artemisia sieberi﴾ با استفاده از مدلهاي پراكنش گونه اي ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
689
اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذيري صنعت لاستيك ايران﴿ مطالعه موردي: مجتمع صنايع لاستيك يزد﴾
690
اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع مس ايران با رهيافت DRC (مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه كرمان )
691
اثرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر رقابت پذيري محصولات شركت فرآورده هاي نسوز ايران
692
اثرات القايي تولوئن بر اندامهاي ريه ، طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات به وسيله سرم فيزيولوژيك در موش سفيد
693
اثرات القايي موفولين بر اندامهاي كليه ،طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات به وسيله سرم فبزيولوژيك در موش سفيد
694
اثرات الكتروديناميك كوانتومي در پلاسماها
695
اثرات امواج صوتي و ضربه در فركانس تكرار ليزرهاي TEA-CO2
696
اثرات اندازه ذرات خوراك و افزودن آنزيم برعملكرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ...
697
اثرات اندازه، ارزش دفتري به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
698
اثرات انرژي جيره غذايي در دوره انتظار تحت استرس گرمايي، بر عملكرد و متابوليت هاي خوني گاوهاي هلشتاين
699
اثرات اولئوروپين بر پراكسيداسيون ليپيدي سرم و آنزيم هاي آنتي اكسيداني در موش صحرايي نر ديابتيك , oleuropein effects on lipid peroxidation and antioxidant enzyme levels in diabetic rats
700
اثرات ايجاد همگرايي اقتصادي بين ايران وبلوكهاي اقتصادي ،كاربرد مدل جاذبه
701
اثرات باد و خصوصيات هيدروليكي سيستم آبياري باراني بر راندمان توزيع آب
702
اثرات بارگذاري سيكلي بر روي سازه هاي مكانيكي (كره و استوانه )
703
اثرات بازاريابي چريكي بر نيّت تبليغات شفاهي در نسل Y: نقش واسطه گري اعتبار پيام
704
اثرات بازاريابي چريكي بر نيّت تبليغات شفاهي در نسل Y: نقش واسطه گري اعتبار پيام
705
اثرات باقيمانده و تجمعي كودهاي آلي بر شاخص بيومس ميكروبي و فعاليت آنزيم هاي، بتا - گلوكوزيداز، ال- گلوتاميناز، آلكالين فسفاتازوآريل سولفاتاز در يك خاك آهكي
706
اثرات بالقوه كاربري اراضي بر يكپارچگي اكولوژيكي و زون بندي مناطق حفاظت شده ﴿مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش قميشلو﴾
707
اثرات بر همكنش اسپين مداري راشبا و در سلهاوس در روي ويژه حالتها و ويژه مقادير الكترون در چاه كوانتوم
708
اثرات برهم كنش مايع فرمي بر روي آهنگ واهلش شبه ذرات در ابررساناي موج -d
709
اثرات برون سپاري بين المللي و سرمايه با فناوري بالا بر بهره وري كل عوامل توليد: مطالعه موردي صنايع منتخب با فناوري بالا در ايران (1391-1379)
710
اثرات برون سپاري منابع بر رشد اقتصادي، اشتغال و بهره وري :مطالعه موردي صنايع كارخانه اي استان اصفهان
711
اثرات برون سياري بين المللي منابع، سرريزهاي FDI و مخارج R and Dبر بهره وري كل عوامل در آسيا - اقيانوسيه و كشورهاي داراي بازار هاي نوظهور
712
اثرات بسته بندي هاي متفاوت و پوشش دهي خوراكي بر كيفيت و عمر انبارداري پسته تازه رقم اوحدي
713
اثرات بكارگيري سطوح مختلف شفيره كرم ابريشم درتغذيه طيور گوشتي
714
اثرات بلند مدت رشد اقتصادي مصرف انرژي و توسعه مالي بر انتشار گاز co2در كشور ايران
715
اثرات بودجه هاي برنامه اول در تركيب و جهت گيري بخش صنايع
716
اثرات بي تمريني كوتاه مدت بر منتخبي از پاسخ هاي هورموني و قابليت هاي زيست حركتي دوندگان نخبه ي سرعت
717
اثرات بي نظمي در ترابري اسپين درابر شبكه هاي گرافيني در حضور اسپين- مدار راشبا
718
اثرات بي نظمي مغناطيسي در روي چگالي حالات جايگزيده در يك سيم كوانتومي نيمرسانا با استفاده تقريب پتانسيل همدوس
719
اثرات بيولوژيكي تشعشعات RF شبكه تلفن همراه
720
اثرات بيولوژيكي سانحه هسته اي چرنوبيل
721
اثرات پتانسيل ناشي از ساختار فوق ريز در بررسي سيستم هسته اي دو نوكلئوني ,
722
اثرات پتانسيل ناشي از ساختار فوق ريز در بررسي سيستم هسته اي دو نوكلئوني , the effect of hyperfine in teraction of investigation in two nucleon systems
723
اثرات پديده كاويتاسيون بر افزايش سرعت خوردگي در پمپ هاي صنعت نفت
724
اثرات پرتو شدت ميوني بر چرخه uCFبا در نظرگرفتن تشكيل مولكول هاي دوميوني و هليوم
725
اثرات پرتوي سانحه هسته اي چرنوبيل
726
اثرات پروژه هاي بزرگ بر تحولات فضايي - محيطي سكونت گاه هاي شهري و روستايي ﴿ نمونه موردي : توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ﴾
727
اثرات پس زمينه ي ناجابجايي بر بوزون هاي خنثي: برهم كنش هاي هيگز و قطبش فوتون
728
اثرات پساب ، سيستم هاي آبياري باراني و سطحي و خصوصيات خاك بر عملكرد سه محصول زراعي
729
اثرات پساب و سيستم هاي آبياري بر برخي خواص فيزيكي ، شيميايي ، آلودگي خاك تحت كشت چند محصول زراعي
730
اثرات پساب و سيستم هاي آبياري بر عملكرد چند محصول زراعي
731
اثرات پساب و لجن فاضلاب صنعتي بر خاك و رشد گياهان زراعي و زينتي
732
اثرات پليمر سوپرجاذب، كود حيواني، و كود پتاس بر عملكرد و كنترل عارضه خشكيدگي خوشه خرما در جيرفت
733
اثرات پنج تركيب ترپنوئيدي روي سه گونه آفت انباري
734
اثرات پودر يونجه ، شوري و رداكس بر توزيع گونه ها و شكلهاي كادميوم و سرب در تعدادي خاكهاي آلوده
735
اثرات پوشش كروم و نيتروژن دهي پوشش به روش پلاسمايي بر تنش هاي پسماند سطحي در فولادها
736
اثرات پوياي تكانه هاي نفتي بر تراز تجاري كشورهاي صادركننده نفت و واردكننده نفت، در دوره ي زماني 2010-2001
737
اثرات پوياي حجم كل بدهي ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ﴿1390-1360﴾ و ارزيابي آن به عنوان سازوكار هشداردهنده وقوع بحران مالي
738
اثرات پيش درماني تروگزروتين بر وضعيت آنتي‌اكسيداني و تغييرات هيستومورفولوژيك كليه در آسيب ناشي از ايسكمي- ريپرفيوژن كليه در موش صحرايي نر
739
اثرات پيشروي خشكي در دريا بر هيدروديناميك امواج و مورفولوژي سواحل (موضوع موردي: سواحل بندر عباس)
740
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره پياز و ماره كوئر سيتين بر ديابت و هورمون هاي محور و ...
741
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره گل سير و سولفات روي بر مقدار سرمي هورمونهاي محور هيپوفيز-گناد در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
742
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره ي دانه گل ختمي و ماده فروليك اسيد بر ديابت و ...
743
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره ي دانه گل ختمي و ماده فروليك اسيد بر ديابت و هورمون هاي محور هيپوفيز گناد در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
744
اثرات تاب جمع شدگي بر ناهمواري نخ
745
اثرات تاريخ كاشت ، فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و مواد موثره دارويي گياه گاو زبان(.Borago officinalis L)در شرايط اصفهان
746
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گلرنگ
747
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ
748
اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و كيفيت ذرت علوفه اي
749
اثرات تجمعي و باقيمانده سرباره و لجن كنورتور بر جذب آهن توسط گياه سورگوم
750
اثرات تجمعي و باقيمانده كاربرد لجن و سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان كود آهن در برخي درختان ميوه زينتي
751
اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب بر غلظت عناصر آرسنيك ، جيوه ، سرب و كادميم در خاك و گياه گندم
752
اثرات تجميعي زيست محيطي احداث سدهاي متوالي بر آب رودخانه
753
اثرات تحت كشنده كادميوم بر برخي شاخص هاي خون شناسي و ساختار آبشش ماهي استرلياد ﴿Acipenser ruthenus﴾
754
اثرات تخريبي سيل
755
اثرات تخريبي ماسه روان بر خط و ناوگان راه آهن و طرح جلوگيري از اثرات مخرب آن حد فاصل ايستگاه سيريز الي بافق
756
اثرات تداخل بر روي بارگذاري باد در يك رديف ساختمان¬هاي بلند با ارتفاعات متفاوت در فواصل نزديك با استفاده از روش CFD
757
اثرات ترابردي بر همكنش راشبا با قدرت ناهمگن در گاز الكترون دو بعدي
758
اثرات تراكم بوته بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد هيبريدهاي ذرت
759
اثرات تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان
760
اثرات تراكم بوته و آرايش كاشت بر كيفيت و عملكرد ذرت سيلويي سينگل كراس 704
761
اثرات تراكم و فاصله رديف كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم پنبه در اصفهان
762
اثرات تربيتي كامپيوتر بر روي كودكان ، نوجوانان ، جوانان
763
اثرات ترس، خشم، اضطراب در رشد
764
اثرات تركيبي زمان طرح ريزي قبل و در حين فعاليت كلاسي بر مهارت نوشتاري فراگيران
765
اثرات تزريق در ناحيه درز نوك پره كمپرسور محوري بر توزيع شعاعي خواص ديناميك گاز و ناپايداري‌هاي جريان
766
اثرات تسهيل‌كننده و انگيزشي خودكنترلي يادگيرنده در انتخاب سطوح تداخل زمينه‌اي در يادگيري مهارت‌هاي حركتي
767
اثرات تغذيه آخرآبستني وپس ازتولدبرعملكردرشد،خصوصيات فوليكولي پوست وتوليدالياف دربره هاي شيرخوار
768
اثرات تغذيه اي مكمل پودر ژل Aloe vera بر شاخص هاي رشد، نرخ بازماندگي و مقاومت در مقابل تنش هاي شوري و درجه حرارت حاد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss﴾
769
اثرات تغيير اقليم بر احتمال وقوع اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره
770
اثرات تغيير اقليم بر توليد خالص اوليه روي سطح زمين (ANPP) در مراتع استان اصفهان
771
اثرات تغيير اقليم بر رواناب سطحي در حوزه آبخيز قره سو كرمانشاه
772
اثرات تغيير اقليم بر مراحل فنولوژي گندم رقم M73-18( مطالعه موردي اصفهان)
773
اثرات تغيير پارامترهاي اقليمي بر روي تبخير و تعرق در چند منطقه ايران
774
اثرات تغيير چگالي در فركانس سازه هاي فضا كار يك لايه تخت، گنبدي و دو لايه تخت
775
اثرات تغييرات اقليمي بر نوع بارشها در ايستگاهاي منتخب استان چهارمحال وبختياري
776
اثرات تغييراقليم بر هيدرولوژي و توسعه شهرستان جهرم
777
اثرات تكانه اي انباشت ذخاير ارزي بانك مركزي بر نرخ ارز و تورم در ايران
778
اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
779
اثرات تلويزيون بر كودكان 7تا12 سال.
780
اثرات تمپرينگ بر تنشهاي پسماند
781
اثرات تمرين تركيبي با و بدون رژيم غذايي كاهش وزن بربيوماركرهاي التهابي پلاسما و اختلال عملكرد اندوتليال در بيماران سالمند مبتلا به ديابت
782
اثرات تمرينات پلايومتريك حاد و مزمن بر برخي از فاكتور هاي دستگاه دفع ادرار در نوجوانان واليباليست پسر
783
اثرات تنش خشكي و مقادير مختلف كود آزومايت روي برخي ويژگي هاي فيزيولوزيكي دو رقم گوجه فرنگي
784
اثرات تنش رطوبتي خاك بر رشد و عملكرد لوبيا روغني (سويا)
785
اثرات تنش شوري و برخي عوامل تعديل كننده تنش بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميائي ژنوتيپ هاي سورگوم
786
اثرات تنش ماندابي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد ارقام مختلف گندم
787
اثرات تنش نوري بر روي سنتز بتا كاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella Salina ...
788
اثرات تهاجم فرهنگي در جوانان
789
اثرات توسعه بازار پول و درآمد بر مصرف انرژي در ايران
790
اثرات توسعه گردشگري مذهبي
791
اثرات تيمارهاي اسيد ساليسيليك،اسيد جاسمونيك و كلريد سديم بر كاهش خسارات سرمازدگي ميوه انار
792
اثرات ثمر بخش توجه والدين در خصوص پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمائي سال سوم شهرستان بهشهر سال 74-1373
793
اثرات جانبي ايميداكلوپريد و صابون حشره‌كش بر پارامترهاي زيستي كفشدوزك Hippodamia variegata، با تغذيه از پسيل معمولي پسته، درشرايط آزمايشگاهي
794
اثرات جايگزيني تفاله چغندرقند پرك به جاي سيلوي ذرت بر عملكرد و رفتار نشخوار گاوهاي شيري پر توليد
795
اثرات جايگزيني ذرت خوراك آغازين با تريتيكاله و جو بر عملكرد و سن از شيرگيري گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
796
اثرات جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ جو بر اساس الياف شوينده خنثي هضم نشده بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين
797
اثرات جايگزيني منبع علوفه‌اي با سرشاخه خرما براساس الياف شوينده خنثي هضم نشده برعملكرد بره‌هاي پرواري نژاد افشار
798
اثرات جذب دو فوتوني و اختلال غير خطي بر روي بر همكنش ساليتون هاي فضايي و برداري در محيط غير خطي كر
799
اثرات جريان تاريك در آشكار سازهاي مادون قرمز نقطه كوانتومي تونل زني تشديدي
800
اثرات جريان تاريك در آشكار‌سازهاي مادون ‌قرمز نقطه كوانتومي تونل‌زني تشديدي
801
اثرات جريان ورودي سرمايه و رشد اقتصادي بر عملكرد بازار سهام: مقايسه اي بين كشورهاي ايران، كره جنوبي و تركيه
802
اثرات جغرافيايي كميته امداد امام خميني بر توسعه روستايي (رشتخوار)
803
اثرات جغرافيايي كميته امداد امام خميني بر توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان رشخوار ) , geographical impact of imam khomeini relif committee an rural development
804
اثرات جمع شدگي بر شكل سطح مقطع پارچه هاي بافت ساده تاري پودي
805
اثرات جهاني شدن بر تركيب درآمدهاي مالياتي و فرار مالياتي مطالعه موردي كشورهاي عضو OECD
806
اثرات جو و ذرت فرآوري شده بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين در جيره هاي با سطح پايين علوفه
807
اثرات جوي بر انتشار امواج الكترومغناطيسي و بررسي كانال هاي راديويي در منطقه خليج فارس
808
اثرات حاد پروتكل هاي گرم كردن نيرومندسازي پس فعالي ﴿ pap﴾ بر عملكرد بي هوازي و تغييرات لاكتات در تالوكاران زن
809
اثرات حاد كشش PNF عضله مخالف بر خستگي عصبي عضلاني، قدرت و الكترومايوگرافي عضله موافق در مفصل زانو افراد غير ورزشكار
810
اثرات حاد كشش PNF عضله مخالف بر خستگي عصبي عضلاني، قدرت و الكترومايوگرافي عضله موافق در مفصل زانو افراد غير ورزشكار
811
اثرات حذف و باز توزيع يارانه صنايع توليدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارائه مدل تخصيص بهينه آن براي صنايع توليدي استان يزد
812
اثرات حرارتي درمطالعه ليزرالكترون آزاد با ويگلر تخت توسط پتانسيل لينارد ويشرت
813
اثرات حرارتي وابسته به زمان در ليزرهاي حالت جامد با دمش گوسي
814
اثرات حفاظتي تركيبهاي فنلي عصاره زنجبيل ودارچين بر روي سلولهاي كبد رات تيمارشده با تيواستاميد
815
اثرات حمله اعراب به ايران
816
اثرات خميدگي نانو لوله كربني بر روي سفتي نانوكامپوزيت‌هاي CNT/پليمر
817
اثرات خود سرازيري و پراكندگي رامان درون پالسي در كليدهاي ساليتوني فوق سريع مزدوج موازي
818
اثرات خونسازي روغن دانه ي گوجه فرنگي و عصاره ي هيدروالكلي خرماي اشرسي در آنمي هموليتيك القاء شده با فنيل هيدرازين در موش هاي سوري نر: يك رهيافت ايمني خون شناسي، بيوشيميايي، سلولي مولكولي و - - استريولوژيكي
819
اثرات داروي" لووتيروكسين"بر هورمونهاي تيروئيدي
820
اثرات درجه حرارت خاك بر مقدار فسفر قابل جذب گياه در برخي از سري خاكهاي اصفهان
821
اثرات دفعات آبياري بر پتانسيل آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه زيره سبز
822
اثرات دما و PH بر هدايت الكترونيكي پلي آنيلين سنتزي درواكنش با يد , effects temprature and PH on electrical conductivity of synthetic polyaniline inreaction with iodine
823
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي (LP ) و غيرخطي ( NLP )بر قدرت عضلاني،خستگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
824
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي و غير خطي بر قدرت و استقامت عضلاني در دختران نوجوان تمرين نكرده
825
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي و غيرخطي بر ظرفيت عملكردي و شاخص هزينه فيزيولوژيك زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
826
اثرات دوازده هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل مولتي ويتامين مينرال بر برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي و ايمونولوژيكي مردان سالم در هواي آلوده ي شهري
827
اثرات ديابت شيرين بر روي فاكتورهاي انعقادت خون
828
اثرات راه آهن سريع السير بر توسعه گردشگري(مطالعه موردي: خط راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان)
829
اثرات رايانش ابري بر بهبود كسب و كار و اقتصاد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد مطالعه: (صنعت مبلمان)
830
اثرات رايج ترين آنتي باكتريال هاي مورد استفاده برسيستم ايمني و پارامترهاي خوني ماكيان گوشتي
831
اثرات رزمارينيك اسيد بر مهار اكسيداسيون LDL سرم تحت اثر سولفات مس در محيط in vitro
832
اثرات رژيمهاي آبياري و سطوح ازت سرك بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه لوبيا چيتي (لاين آزمايشي 11816)
833
اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر رشد رويشي و زايشي ذرت
834
اثرات رشد جمعيت بر توسعه
835
اثرات رعد و برق بر بي هنجاري هاي يون سپهري بر روي منطقه تهران
836
اثرات روانشناختي رنگ در برج هاي مسكوني فضاهاي شهري(نمونه موردي برج هاي مسكوني منطقه 9 مشهد)
837
اثرات روانشناختي رنگ در برج هاي مسكوني فضاهاي شهري(نمونه موردي برج هاي مسكوني منطقه 9 مشهد)
838
اثرات روانكار فروسيال بر عملكرد ياتاقان هاي لب دار غير مدور
839
اثرات رواني دعا در كاهش اضطراب
840
اثرات روزهاي هفته بر بازده بورس
841
اثرات روش هاي گوناگون اجراء بر نتايج حاصل از تحليل و بررسي آن در پل دره پونك
842
اثرات روش هاي مختلف تهيه بستر و بقاياي محصول قبلي بر عملكرد كمي و كيفي ارقام سويا بعنوان كشت دوام
843
اثرات ريزوبيوم مايكوريزاوهيوميك اسيدبرعملكردوبرخي صفات فيزيولوژيك نخوددرشرايط آبياري درمنطقه كرمانشاه
844
اثرات زلزله هاي نزديك به گسل بر رفتار سازه هاي قابي بتن آرمه
845
اثرات زلزله‌هاي نزديك گسل در مقاوم‌سازي سازه‌هاي فولادي
846
اثرات زمان و شدت برداشت روي كوبوهيدراتهاي غيرساختماني و توليد علوفه گونه آگروپيرون تريكوفوروم
847
اثرات زمان و مواد آلي بر جذب فسفر در بعضي از خاكهاي منطقه اصفهان
848
اثرات زوال اعضاي بتني در شرايط محيطي مهاجم بر منحني لنگر-انحناي مقاطع و منحني عملكرد قاب‌هاي بتن‌آرمه
849
اثرات زيانبار مواد ضد عفوني كننده بر روي پارچه هاي قديمي .(گندزدائي و مرمت يك بافته تاريخي )
850
اثرات زيانبار مواد ضد عفوني كننده بر روي پارچه هاي قديمي گند زدايي و مرمت يك بافته تاريخي
851
اثرات زير كشندگي باكتري Bacillus thuringiensis و سم ايميداكلوپريد روي پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
852
اثرات زير كشنده ي عصارهي گياهي اكاليپتوس و آفت كش فنيتروتيون روي پارامترهاي زيستي و فعاليت ويژه-ي آنزيم‌هاي استراز سن سبز
853
اثرات زيركشنده دو آفت‌كش ايميداكلوپرايد و پايري‌پروكسي‌فن روي كفشدوزك Menochilus sexmaculatus Fabricius با تغذيه از پسيل معمولي پسته
854
اثرات زيست محيطي اجزاي گل حفاري در چاه هاي نفت با نگرش ويژه برگل هاي حفاري سنتزي
855
اثرات زيست محيطي جيوه ناشي از عمليات معدنكاري
856
اثرات زيست محيطي سايش ادوات ترمزي قطار شهري و شبيه سازي جريان آلوده
857
اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب تهران
858
اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در كشور هاي عضو منا: با رويكرد داده هاي تابلويي
859
اثرات زيست محيطي و منشاء طوفان هاي گرد و غبار استان يزد و راهكار كاهش آن
860
اثرات زيستي آفت‌كش‌هاي اسپيروتترامات، فنيتروتيون و كلرپيريفوس‌ روي كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)
861
اثرات ژئومرفولوژيك باد
862
اثرات ژئومورفولوژي و زيست محيطي فعاليتهاي معدنكاري ( مطالعه موردي كرمانشاه - قروه )
863
اثرات ساچورياخوزستانيكا بر مهار اكسيداسيون LDL سرم تحت اثر سولفات مس در محيط In vitro
864
اثرات ساچورياخوزستانيكا برمهاراكسيداسيون ...سرم تحت اثر سولفات مس درمحيط...
865
اثرات ساختار فضايي شهر بر نحوه دسترسي به خدمات شهري (مطالعه موردي: شهر آمل )
866
اثرات ساليسيليك اسيد؛متيل جاسمونات و سولفات پتاسيم بر خصوصيات كيفي ميوه انار
867
اثرات سرب بر ميزان اضطراب با استفاده از تست ماز بعلاوه مرتفع در موشهاي صحرايي نري كه در دوران جنيني ، شيرخوارگي و بعد از شيرخوارگي در معرض اين فلز قرار گرفته اند
868
اثرات سطح زمين روي نيرو هاي ليفت ودرگ شناور WIG
869
اثرات سطح و منبع الياف جيره بر مصرف خوراك آغازين، فراسنجه هاي شكمبه اي، عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
870
اثرات سطوح مختلف آلفاتوكوفرول استات و جوانه ميخك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
871
اثرات سطوح مختلف اوره در جيره گاوهاي شيري كم توليد
872
اثرات سطوح مختلف پودر پوست انار بر شاخص‌هاي عملكردي و سلامت گوساله‌هاي شيري هلشتاين
873
اثرات سطوح مختلف تشعشع UV-B بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك كنجد
874
اثرات سطوح مختلف تفاله آبگيري شده ي هويج بر فراسنجه هاي تخم بلدرچين
875
اثرات سطوح مختلف عصاره گياه دارويي بابونه در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
876
اثرات سطوح مختلف كود ازته و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء آن در آفتابگردان
877
اثرات سطوح مختلف كودسبز برعملكرد و اجزاي عملكردگندم ( Triticum aestivium L. ( در شرايط آبياري تكميلي دركرمانشاه
878
اثرات سطوح مختلف ويتامين هاي C، Eو چربي جيره در شرايط تنش گرمايي بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و پايداري اكسيداتيو گوشت در جوجه هاي گوشتي
879
اثرات سفيكسيسم بر بافت بيضه ،اسپر ماتوژنز ،تستوسترون و گنادوتروپين هاي هيپوفيزي در موش سوري balb/c نر بالغ
880
اثرات سفيكسيم بر بافت بيضه، اسپرماتوژنر تستوسترون و كنادوتروپين هاي هيپوفيزي در موش سوري نر بالغ
881
اثرات سوابق دوران كودكي در بزهكاري مجرمين در شهرستان كرج
882
اثرات سولفيد هيدروژن بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پايه بادام تلخ در شرايط تنش شوري
883
اثرات سياست مالي بر رفتار مصرفي بخش خصوصي ( 76 - 1338 )
884
اثرات شغل دوم بر زندگي فرهنگيان شهرستان آزادشهر
885
اثرات شكاف بهره اي بر تورم در اقتصاد ايران در دوره 1368- 1386
886
اثرات شكل و پارامترهاي هندسي داكت بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه داكت دار
887
اثرات شهري خودروهاي برقي
888
اثرات شوري بر بعضي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك نيشكر
889
اثرات شوري خاك بر تجمع املاح ﴿ سديم، كلر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم ﴾، اسيد آمينه پرولين و قند محلول در برگ آتريپلكس، لاكت و گز در منطقه چاه افضل اردكان
890
اثرات شيميايي و فيزيولوژيكي آفت كش هاي اسپيرو تترامات ،فلونيكاميد و لامبداساي هاترين روي پوره سن 5 پسيل معمولي پسته
891
اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الكلي ريشه گياه كلزا در موش سوري
892
اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الكلي ريشه گياه كلزا درموش سوري
893
اثرات ضد دردي وضدالتهابي عصاره هاي هگزاني وآبي ميوه گياه پنج انگشت
894
اثرات ضد ميكروبي كلستروم گاو بر استرپتوكوكوس موتانس
895
اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره هاي آبي و هگزاني ميوه گياه پنج انگشت
896
اثرات ضدميكروبي و آنتي اكسيداني عصاره گياه تاتوره (Datura innoxia)
897
اثرات طول روز و درجه حرارت بر مراحل نمو، رشد و عملكرد ذرت
898
اثرات عصاره بادرنجبويه دنايي بر كنترل ديابت و هايپر كلسترولمي
899
اثرات عصاره نسترن كوهي (Rosa canina) برفرآيند اسپرماتوژنز در موش تيمار شده با آفت كش سيرومازين
900
اثرات عوامل اقليمي بر زعفران در خراسان جنوبي
901
اثرات عوامل ناپايا بر روي يك عملكرد بال گردان
902
اثرات غلظت هاي مختلف ساكارز و سرم جنين گوساله بر زنده ماني سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بره قبل و بعداز انجماد
903
اثرات غلظتهاي مختلف نيكل بر جوانه زني و چندفرآيند بيوشيميايي و فيژيولوژيكي گياه كلزا
904
اثرات غير موضعي بر عمق نفوذ ابر رساناها با دماي گذار بالا
905
اثرات غيرخطي بارهاي خارجي روي اتصالات پيچ
906
اثرات غيرخطي مرتبه سوم و پنجم و مديريت انتشار ساليتون در فيبر نوري
907
اثرات فراسنج هاي آب و هوايي و آلاينده هاي هوا بر ازون سطحي و تابش فرابنفش در اصفهان
908
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودرو
909
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودروژژژ
910
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودرو
911
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودروسيييييي
912
اثرات فردي و اجتماعي تربيت بدني در دانش آموزان دختر متوسط بخش گميشان
913
اثرات فرهنگ سازماني بر استقرار مديريت دانايي
914
اثرات فشار شيميايي روي ويژگي‌هاي ترابردي تركيب‌هاي Fe2V1-xNbxAl، CeMxIn3-x ، CeRhMxIn5-x M= Cd, Sn ) (و CePt2In7
915
اثرات فشار هيدروستاتيك و دما بر توليد هارمونيك - دوم در نقاط كوانتومي كروي گاليم آرسنيك با برهم كنش اسپين - مدار راشبا و پتانسيل محدود كننده ي سهموي
916
اثرات فضاي سبز شهري بر ابعاد اجتماعي حاشيه نشيني (نمونه موردي :منطقه 4 شهرداري مشهد)
917
اثرات فضايي قنوات در نواحي خشك و نيمه خشك (مورد مطالعه:قنوات شهرستان گناباد)
918
اثرات فضايي قنوات در نواحي خشك ونيمه خشك(شهرستان گناباد)
919
اثرات فوق حرارتي و اندركنش هاي فوق ريز در همجوشي كاتاليزور ميوني T/H/D
920
اثرات فيزيوژيكي زنجبيل وزردچوبه بربرخي پارامترهاي خوني وعملكرد توليدي درطيور تخمگذار
921
اثرات فيزيولوژيك استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهي آنجل (Pterophyllum scalare)
922
اثرات فيزيولوژيك استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهي پنگوسي Pangasius sanitwongsei
923
اثرات فيزيولوژيكي زنجبيل
924
اثرات كاپا كاراگينان، آلژينات سديم، مونو و دي گليسيريد و كربوكسي متيل سلولز بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خامه صبحانه
925
اثرات كادميم و سرب بر رشد، اندازه و تغييرات شكل (Cyclomorphosis) در آنتن منشعب هاي آب شيرين
926
اثرات كاربرد برگي بر و پوترسين بر تشكيل ميوه درختان زيتون
927
اثرات كاربرد تنظيم كننده هاي رشد گياه در مراحل مختلف نمو فيزيولوژيك بر پتانسيل عملكرد دانه گندم تحت شرايط ديم
928
اثرات كاربرد خارجي هورمونهاي گياهي در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيك نخود فرنگي تحت شرايط آبياري تكميلي
929
اثرات كاربرد قبل از برداشت متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد بر كيفيت و عمر گل جايي گل بريده رز
930
اثرات كاربرد ليزر ديود 980 نانومتر در درمان پاكت پريودنتال بر سلامت لثه پس از درمان غير جراحي پريودنتال
931
اثرات كافور طبيعي بر برخي سلولهاي خوني ، پارامترهايالكتروليتي و هورمون پروژسترون در موش سفيد ماده
932
اثرات كافور طبيعي بر برخي سلولهاي خوني پارامترهاي الكتروليتي و هورمون تستوسترون در موش سفيد نر
933
اثرات كاهش پروتئين خام جيره برپايه كنجاله كلزا با فرآوري منابع كربوهيدراتي و پروتئين بر هضم و عملكرد گاوهاي شيرده پرتوليد
934
اثرات كاهش وزن با قلياء روي رنگرزي پارچه پلي استر
935
اثرات كد اقتصادي بر روي وصول مالياتها
936
اثرات كشش سه محوري روي رسانندگي اپتيكي فسفرين
937
اثرات كشندگي و زير كشندگي چند عصاره گيلهي و آفت كش ايميداكلوپرايد روي شته جاليز Aphis gossypii Glover(hem:Aphididae
938
اثرات كشنده آفت‌كش‌هاي تيوسيكلام، پيريداليل، فلوبن‌دي‌آميد و لوفنورون روي شب¬پره مينوز گوجه-فرنگي Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)و اثر زيركشندگي آن¬ها روي پارامترهاي جدول زندگي سن شكارگرNesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae)
939
اثرات كشنده و دور كننده اسپينوزاد،ايندوكساكارب و عصاره گياهان حنا و كرچك روي پروانه مينوز گوجه فرنگي
940
اثرات كشنده و زيركشنده آفت‌كش‌هاي ايندوكساكارب، فلوبن‌دي‌آميد و لوفنورون روي پارامترهاي جدول زندگي سن شكارگر Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae)
941
اثرات كمك هاي خارجي بر رفتار مالي دولت در كشورهاي منتخب در حال توسعه
942
اثرات كوتاه مدت و بلندمدت شوك هاي نامتقارن نفتي بر اقتصاد كلان در ايران
943
اثرات كوتاه مدت و ميان مدت كودهاي آلي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك
944
اثرات كودهاي ازت ، فسفر و پتاسيم بر رشد و عملكرد ذرت
945
اثرات كودهاي ازته بر شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه سويا
946
اثرات كوكسيديواستات ها بروضعيت ايمني ، پارامترهاي خوني وعملكرد ماكيان گوشتي
947
اثرات كيفيت مواد اوليه بر نخ توليدي ازسيستم چرخانه اي
948
اثرات گردشگري بر توسعه روستايي ﴿حاشيه زاينده رود﴾
949
اثرات گردشگري شهري بر توسعه فضايي شهرها (نمونه موردي ناهارخوران گرگان)
950
اثرات گياه آقطي ( Sambucus ebulus9)بر عيار پادتن بيماري نيوكاسل، پارامترهاي خوني و عملكرد ماكيان گوشتي
951
اثرات لاكتوفرين گاوي در جيره بر شاخص‌هاي فيزيولوژيك تاس‌ماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)
952
اثرات لايه صهاي ابررسانا بر ترابرد الكتريكي در اتصالات تونل زني مغناطيسي
953
اثرات ماليات و فرار مالياتي بر عايدي سرمايه ﴿ مورد مطالعه: كشورهاي OECD،2009-1979﴾
954
اثرات متابوليتهاي ثانويه گياهان دارويي Mentha pulegium L., Mentha piperita L. Rosmarinus officinalis L. و Hyssopus officinalis L. بر كنترل قارچهاي عامل بيماري پژمردگي و پوسيدگي نخود
955
اثرات متحرك هاي تنش زا و تغييرات زندگي دانشجويان دختر و پسر
956
اثرات متقابل آزادي سياسي و آزادي اقتصادي
957
اثرات متقابل بيكربنات و شكل هاي مختلف آهن ،منگنز و روي برگياه فلفل در محيط هيدروپونيك
958
اثرات متقابل پاسخ به تقاضا و شبكه هوشمند (Interactions Between Demand Response & Smart Grid)
959
اثرات متقابل رسانه و فرهنگ در جامعه
960
اثرات متقابل سطح ميتونين و تعادل الكتروليتي جيره بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
961
اثرات متقابل فناوري نانو و سرطان
962
اثرات متقابل قارچ¬هاي مايكوريز آربوسكولار و تريكودرما بر شاخص¬هاي رشد و بيماري¬زايي پژمردگي فوزاريومي در دو توده طالبي
963
اثرات متيل ترشياري بوتيل اتر بر روي سلول هاي استرومايي مغز استخوان موش در محيط كشت
964
اثرات مثبت و منفي بسته بندي مواد غذيي به صورت مدرن و سنتي روي محيط زيست
965
اثرات مثبت و منفي محيط زيستي تجارت الكترونيك مطالعه موردي سايت google
966
اثرات محافظتي جلبك كلرلا ولگاريس (كلرلا كيو اس ام) بر تغييرات تخريبي ناشي از سيكلوفسفاميد در بافت بيضه موش صحرايي
967
اثرات محافظتي گرده¬ي نخل (Phoenix dactylifera) بر تغييرات تخريبي ناشي از به‌كارگيري داروي سيكلوفسفاميد در دستگاه تناسلي نر در موش سوري
968
اثرات محافظتي ملاتونين اگزوژن بر تغييرات ايجاد شده به وسيله نيكوتين در فوليكول هاي تخمدان موش
969
اثرات محلول پاشي پرولين و گلايسن بتائين بر واكنش آفتابگردان به تنش خشكي
970
اثرات محيطي آرسنيگ حاصل از فعاليت معادن طلا با نگرش ويژه به معدن طلاي زره شوران آذربايجان غربي
971
اثرات مديريت اسلامي بر عملكرد سازمان ها
972
اثرات مرسريزاسيون بر روي خواص فيزيكي نخ اصطكاكي
973
اثرات مصرف گلوكز خوراكي در آغاز تمرين طولاني مدت با شدت متوسط در زنان در مقايسه با مردان
974
اثرات مصرف نيتروژن بر كاهش خسارت ماندابي در گندم پاييزه
975
اثرات مقادير مختلف نيتروژن ، فسفر و پتاسيم بر راندمان مصرف كود، رشد و عملكرد ذرت
976
اثرات مقدار و نحوه تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان
977
اثرات مكمل سازي دانه زيره سياه بر عملكرد، كلسترول تخم مرغ، وزن تخم مرغ، كيفيت پوسته و سيستم ايمني در مرغ هاي تخم گذار
978
اثرات ملاتونين بر سميّت و بقا رده سلولي سرطان آناپلاستيك تيروييد انسان
979
اثرات منفي برنامه هاي تلويزيوني (غير از برنامه كودك ) بر كودكان و نوجوانان
980
اثرات مهاركنندههاي سيكلواكسيژناز بر تضعيف سيستم ايمني ناشي از جراحي در موش صحرايي
981
اثرات مواد شيميايي روي پرزدهي پارچه پنبه ـ پلي استر
982
اثرات موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي بر تجارت صنعتي ايران ﴿1387- 1359﴾
983
اثرات موانع غير تعرفه اي بر تقاضاي واردات ايران در دوره زماني﴿ 1386-1365﴾
984
اثرات ميدان مغناطيسي روي روي صفحه گرافيني
985
اثرات ميدان مغناطيسي روي نانو نوارهاي گرافيني
986
اثرات ميدان مغناطيسي، گرانروي و پارامترهاي ديگر بر روي رفتار الكتروشيميايي نانوذرات مگنتيت به عنوان جاذب ديكرومات
987
اثرات ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي خارجي بر ضريب جذب و ضريب شكست نقاط كوانتومي گاليم- آرسنيك استوانه‌اي مدل Λ در پديده‌ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
988
اثرات مينوكسيديل در درمان آلوپسي آندروژنيك
989
اثرات مينوكسيديل در درمان آلوپسي آندروژنيك
990
اثرات ميوفانكشنال تراپي با oral screen بر طول و نيروي لب ها در بيماران Cl.II divI
991
اثرات ناخالص الكتريكي روي رسانندگي نانو لوله هاي كربني تك ديواره اي نوع آرمچير در حضور ميدان الكتريكي
992
اثرات ناخالصي روي خواص الكتروني نانوكپسول هاي كربني
993
اثرات ناشي از سدهاي هندسي مغناطش ابررساناهاي نوع II : از طريق مطالعه سطح موثر
994
اثرات ناطميناني و ريسك بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
995
اثرات نانو ذرات خاكستر مخروط كاج بر ويژگي هاي بتن سازه هاي آبي
996
اثرات نانو ذرات طلا بر تغييرات آنزيم آلكالن فسفاتاز و كراتين كيناز و قند خون و بافت كليه در موش هاي سوري نر
997
اثرات نانوذرات اكسيد منيزيم بر تغييرات آنزيم هاي آلكالن فسفاتاز و كراتين كيناز و قند خون و تغييرات بافت كليه در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
998
اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني و آنزيم هاي كبدي )SGOT, SGPT( و تغييرات بافت كبد در موش هاي سوري نر
999
اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني وآنزيم هاي كبدي وتغييرات بافت كبد در موش هاي سوري نر
1000
اثرات نرخ بارگذاري، اصطكاك و اندازه بر نرخ رهايي انرژي كرنشي در مود II برشي بين لايه اي
بازگشت