<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اخلاق بازار يابي در بازار ايران
2
اخلاق باور از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با ديدگاه ويليام كليفورد
3
اخلاق تعزيت از منظر اسلام
4
اخلاق تفسير قرآن كريم
5
اخلاق حاكمان و شهريان در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
6
اخلاق حرفه اي
7
اخلاق حرفه اي حسابداري با توجه به آيات و روايات
8
اخلاق حرفه اي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني
9
اخلاق خانواده در قرآن كريم با محوريت حضرت يوسف﴿ع﴾
10
اخلاق دانش آموزي
11
اخلاق در انديشه ي ويتگنشتاين
12
اخلاق در تفكر ژان پل سارتر
13
اخلاق در روابط بين الملل از نگاه اسلام
14
اخلاق در سازمان
15
اخلاق در سروده هاي زرتشت
16
اخلاق در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
17
اخلاق در طراحي گرافيك با نگاهي به كوشش هاي تيبور كالمن و استعفان زاگمايستر
18
اخلاق در فلسفه نيچه
19
اخلاق در فناوري نانو
20
اخلاق در نظريات آگوستين و خواجه نصرالدين طوسي
21
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
22
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
23
اخلاق دلر نظر سعدي
24
اخلاق زمامداري پيامبر (ص) در برخورد با مخالفين
25
اخلاق زيست محيطي با نگرش به حقوق حيوانات از ديدگاه روايات
26
اخلاق سلطاني (تصحيح و تعليمات)
27
اخلاق شهروندي در اسلام (باتكيه برقرآن ،نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه )
28
اخلاق عملي در نهج البلاغه و بازتاب آن در مثنوي مولوي
29
اخلاق عملي درالهي نامه ،اسرارنامه ومصيبت نامه ي عطارنيشابوري
30
اخلاق فضيلت از ديدگاه فيليپافوت و مقايسه آن با خوبي طبيعي
31
اخلاق فضيلت در قرن بيستم با تكيه بر آراء رزاليند هرست هاوس
32
اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي
33
اخلاق گفتاري و شنيداري در آيات و روايات و راههاي تحقق آن در جامعه
34
اخلاق مامايي از ديدگاه اسلام
35
اخلاق محيط زيست از ديدگاه فلسفه و كلام اسلامي (با تاكيد بر آراء ملاصدرا و غزالي )
36
اخلاق مداري ودين مداري دراشعار عبدالنعيم فرطوسي
37
اخلاق مددكاري از ديدگاه اسلام
38
اخلاق مديريتي در نهج البلاغه
39
اخلاق مصرف و اعتدال از نظر اسلام
40
اخلاق مطبوعاتي از ديدگاه اسلام
41
اخلاق معاشرت در نهج البلاغه
42
اخلاق معاشرتي از ديدگاه و سيره حضرت علي (ع ) با تكيه بر نهج البلاغه
43
اخلاق مناظره
44
اخلاق مهندسي
45
اخلاق مهندسي، چالش ها و فرصت ها
46
اخلاق هگل
47
اخلاق هنر در تفكر نيچه
48
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
49
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
50
اخلاق و جنسيت از منظر اسلام
51
اخلاق و ريا از ديدگاه ملا محسن فيض كاشاني و امام خميني ﴿ره﴾
52
اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي
53
اخلاق و عقايد اجتماعي برتراندراسل
54
اخلاق و گذاره هاي اخلاقي در ديوان خواجوي كرماني و مطابقت آن با كيمياي سعادت امام محمد غزالي
55
اخلاق ورزشي و رفتار جوانمردانه ﴿فتوت﴾ در اسلام
56
اخلاقيات در انوار سهيلي با تكيه بر اخلاق ناصري
57
اداب سلوك و رياضت در متون نثر عرفاني
58
اداب و رسوم زندگي اقوام هاي مختلف در ايران
59
اداره امور استخدامي در بيمارستانها
60
اداره كل محيط زيست خراسان شمالي
61
اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري استان اصفهان
62
اداره ميراث فرهنگي در بافت قديم دزفول
63
اداري پست محلي
64
ادامه پروژه طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
65
ادامه مسير جنگل ...
66
ادب اختلاف در سيره ائمه با تكيه بر مسئله لعن
67
ادب اعتراض سياسي در آثار خاقاني شَرواني و مقايسه و تطبيق آن با آثار حكيم سنايي غزنوي
68
ادب بندگي در انديشه ي مولانا در مثنوي معنوي
69
ادب بندگي در انديشه ي مولانا در مثنوي معنوي
70
ادب حضور در محضر اثر تاريخي معماري بمثابه "پير"
71
ادب در گفتار فارسي آموزان خارجي :مطالعه موردي در بيان تقاضا
72
ادب و بي ادبي در آثار ادبيات داستاني نوشته شده براي نوجوانان فارسي زبان
73
ادبيات اجرايي ساز ويولن ، از دوره باروك تا عصر حاضر
74
ادبيات اقليمي در كليدر محمود دولت آبادي
75
ادبيات ايران از درباري تا قهوه خانه اي
76
ادبيات پايداري در شعر پارسي گويان گيلان
77
ادبيات پيشگويانه ي زرتشتيان در نخستين سده هاي اسلامي ﴿2-4 هجري/8-10 ميلادي﴾
78
ادبيات تطبيقي در پرتو نقد جامعه شناختي، تحليل مجموعه داستانهاي كوتاه خواب از نجيب محفوظ
79
ادبيات تطبيقي و سينماي ايران در پرتو مطالعات ميان رشته اي (مطالعه موردي: ناخدا خورشيد، مهمان مامان، فروشنده)
80
ادبيات خواف
81
ادبيات داستاني عصر پهلوي از منظر نقد پسا استعماري
82
ادبيات در گستره نقاشي "مينياتورهاي خمسه نظامي "
83
ادبيات در گستره نقاشي (بررسي مينياتورهاي خمسه نظامي )
84
ادبيات دوره ساسانيان
85
ادبيات زبان عرب و تاريخ آن
86
ادبيات سياسي وتحول مفهوم آزادي ( مطالعه موردي بررسي مقايسه اي مفهوم آزادي درانديشه ملك الشعراء بهارومولانا جلال الدين محمد بلخي )
87
ادبيات شعر دفاع مقدس
88
ادبيات شفاهي منطقه كدكن
89
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامّه ي مردم نامق
90
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه و فولكلور مردم جهرم
91
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه ي نهبندان , oralliterature and folkore of nehbandan
92
ادبيات عامه مردم كاشمر , literature of kashmar common people
93
ادبيات عاميانه منطقه بزنجان ﴿ كرمان﴾
94
ادبيات عاميانه ي اسفندقه ي جيرفت
95
ادبيات عاميانه ي شهرستان سيريك ﴿ هرمزگان ﴾
96
ادبيات غنايي در ادبيات معاصر عرب خوزستان
97
ادبيات معاصر از نظر نظم و نثر از دوره مشروطيت تا سال 1300 شمسي
98
ادبيات نمايشي در آذربايجان
99
ادبيات و سينما: نظرية هاچن و اقتباسات سينمايي غرور و تعصب جين آستن
100
ادبيات و شعر معاصر
101
ادبيات و فرهنگ عامه در منطقه رويدر
102
ادبيات و فرهنگ عامه صوفيان
103
ادبيات و فرهنگ عامه كامفيروز
104
ادبيات و فرهنگ عامه مردم كوهبنان
105
ادبيات و فرهنگ عامه ي زرند
106
ادبيات و فرهنگ عامه ي مردم روستاي تذرج ﴿ رابر﴾
107
ادبيات و فرهنگ عاميانه ي ايل افشار در محدوده جغرافيايي سيرجان
108
ادبيات و فرهنگ عاميانه ي مردم راويز
109
ادراك بصري موقعيت شي ء در آثار جورجيو موراندي
110
ادراك تماشاگر استقرار يافته در فضاي سينماتيك
111
ادراك دانشجويان دانشگاه سيستان و بلو چستان در مورد دروس تربيت بدني عمومي و ارتباط آن با ميزان مشاركت آنها در فعاليتهاي ورزشي
112
ادراك روستاييان از مهاجرت روستا-شهري در شهرستان كرمانشاه
113
ادراك شيوه هاي فرزندپروري و ميزان انواع سبك هاي عشق
114
ادراك شيوه هاي فرزندپروري وميزان انواع سبك هاي عشق
115
ادراك عقلي از نظر ملاصدرا و مولوي
116
ادراك مشترك
117
ادراك مشتري از ويژگي هاي منفعت گرايانه و لذت جويانه وب سايت و قصد خريد آنلاين
118
ادراك مصرف كننده از نقش رنگ در نشان تجاري مطالعه رنگ سبز و زرد در صنعت روغن هاي صنعتي
119
ادراك منظر ورودي شهر با تاكيد بر عوامل زمان ، حركت و سرعت
120
ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو
121
ادراك و نگرش پسااستعماري:مطالعه ي نقد محيط زيستي لارنس بوئل از نمايشنامه هاي انتخابي وول سوينكا
122
ادراكات اعتباري
123
ادراكي تازه از تصويرسازي معاصر جهان (كتاب كودك )
124
ادغام T-DNA در گياهDatura metel L. و بررسي توليد آلكالوئيدها در شرايط كشت In Vitro
125
ادغام ارتقاء UML نقش مبنا جهت پشتيباني از مكانيزم كنترل دسترسي شرط مبنا
126
ادغام اطلاعات تصاوير مرعي و مادون قرمز نزديك در سيستم هاي تاييد چهره
127
ادغام تصاوير اكوكارديوگرافي و ام آرآي قلبي
128
ادغام تصاوير بر اساس تبديل موجك تجربي هم زمان براي تصاوير پزشكي
129
ادغام داده براي پيش بيني يال هاي رابط بين سطوح اميكس در شبكه هاي چند لايه ميانكنشي بر اساس تجزيه ماتريسي
130
ادغام داده هاي آزمون فراصوتي و دمانگاري به منظور افزايش دقت بازرسي غيرمخرب وصله‌هاي كامپوزيتي
131
ادغام ژانرها ﴿گونه ها﴾ در سينماي امروز
132
ادغام ژانرها﴿گونه ها﴾در سينماي امروز
133
ادغام شركت هاي تجاري در حقوق ايران و بررسي حقوق سهامدارن اقليت
134
ادغام طبقه بندي كننده ها در سيستمهاي تائيد چهره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
135
ادغام طبقه بندي كننده هاي مبتني بر ويژگي هاي محلي و ويژگي هاي كلي در سيستم هاي تآييد چهره
136
ادغام فرايند اكسيداسيون با ازن و تصفيه بيولوژيكي در تصفيه پساب هاي صنعتي
137
ادغام فيلتر كالمن مرتبه كسري در روش گسسته سازي تفاضلات محدود غيراستاندارد و كاربرد كنترلي آن
138
ادغام مدل هاي رقومي ارتفاعي جهاني 30 متري با استفاده از الگوريتم بهينه سازي توده ذرات
139
ادغام معيار هاي شباهت سنجي در سيستم هاي تاييد چهره
140
ادغام و جداسازي گراف‌ها و ابر‌گراف‌ها
141
ادغام واحدهاي تصميم گيري به كمك تحليل پوششي داده هاي فازي
142
ادله و عوامل رافع مسئوليت كيفري بيماران دوقطبي
143
ادوات FACTS ﴿سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير﴾
144
ادوارد آلبي و تجزيه و تحليل نمايشنامه ماجراي باغ وحش
145
ادواردگوردن كرگ
146
ادوبي آكروبات ﴿توليد چاپ﴾
147
اديان و مذاهب كرمان از ورود اسلام تا پايان دوره سلجوقيان كرمان﴿583 هجري قمري﴾
148
اديبات روستايي و تجلي آن در آثار غلام حسين ساعدي و امين فقيري نمونه:﴿عزاداران بيل و دهكده پر ملال﴾
149
اديبان سياستمدار و سياسيون اديب قرن دوم تا پايان قرن ششم هجري قمري
150
اديبان سياسي و سياسيون اديب از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
151
ار تباط بين حاكميت شركتي تصميمات مديريت مالي و عملكرد شركتي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
152
ارئه روشي براي ذخيره و بازاريابي تصاوير در پايگاه داده به كمك شبكه هاي عصبي
153
ارئه عوامل موفقيت مديريت دانش به منظو افزايش خلاقيت ويادگيري سازماني
154
ارئه مدل پيش‌بيني خاكستري با لحاظ نمودن خطاهاي پسماند براي سري‌هاي زماني مالي
155
ارئه مدل يكپارچه تخصيص هاب و مديريت درآمد با در نظر گرفتن كلاس‌ هاي مختلف مشتري
156
ارئه مدلي جامع براي طراحي سيستم توليد سلولي با لحاظ نمودن برنامه هاي پردازشي متنوع .
157
ارئه مدلي جهت تعيين رابطه بين بهره گيري از درس پژوهي و آينده پژوهي با برنامه درسي تغيير يافته ادراك شده با واسطه گري تغيير نگرش معلمان
158
ارئه مدلي در تعيين زمان بندي پرداخت ها در مسائل زمان بندي پروژه با هدف توافق ميان پيمانكار و كارفرما
159
ارئه ي سرويس پيشنهاد دروس مبتني بر ويژگي هاي آموزشي يادگيرنده با استفاده از شبكه هاي بيزي
160
ارئه يك الگو(چارچوب) براي بهبود بهره وري بر اساس مطالعات كار و حركت
161
ارئه يك روش ايستا جهت موازيسازي خودكار برنامه هاي ترتيبي به كد چند ريسماني
162
ارئه يك مدل محاسباتي براي حركات ارادي بر اساس ديدگاه تصميم‌گيري
163
ارئه يك نرم افزار جهت تشخيص تصاوير دستكاري شده
164
ارائ هي يك الگوريتم مسيريابي تحمل پذير خرابي در شبكه بر تراش هي سه بعدي بر تراش هي سه بعدي
165
ارائئه مدل خود كارآمدي اينترنتي و تجارب مشتري با قصد خريد مجدد اينترنتي با تاكيد بر نقش واسطه اي سهولت و سودمندي استفاده از فناوري بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
166
ارائة الگوي بهينه‌سازي، زمان‌بندي و كاهش هزينه‌ها در سيستم آموزش مجازي (آموزش از دور)
167
ارائة الگوي بهينه‌سازي، زمان‌بندي و كاهش هزينه‌ها در سيستم آموزش مجازي (آموزش از دور)
168
ارائة روشي براي كاهش دامنه ي سيكل حدي روش كنترل on-off براي يك جسم پرنده ي بازگشتي
169
ارائة روشي نو براي طراحي اقتصادي نمودار كنترل چند متغيره T2 هتلينگ
170
ارائة مدل نانو كوانتم فتونيك در توجيه پديدة نوري تطبيق فاز در مدارات مجتمع و موجبرهاي نوري غيرخطي
171
ارائة يك الگوريتم تطبيقي براي تخصيص پوياي پهناي باند در شبكه هاي دسترسي EPON
172
ارائة يك الگوريتم جديد افراز مدارهاي مجتمع، مبتني بر الگوريتم ژنتيكي كوانتومي
173
ارائة يك متدولوژي براي سنتز مدارهاي كوانتومي مبتني بر كتابخانه‌اي از اجزاي سازنده
174
اراﺋﺔ يك مدل ساختاري هايپرويسكوالاستيك همسانگرد غيرخطي جديد و مطاﻟﻌﺔ موردي رفتار بافت كبد
175
ارائة يك مدل محاسباتي براي تصور خلاق
176
ارائه ‌ي مدل تلفيقي مبتني بر تحليل ‌پوششي‌ داده‌ها و برنامه‌ريزي رياضي جهت انتخاب تأمين‌كنندگان و تخصيص سفارش‌ها در زنجيره ‌تامين پايدار
177
ارائه ¬ي روشي براي ارزيابي دانش و كارايي دانش آموز در سامانه هاي آموزشگر هوشمند بر مبناي شبكه¬ هاي بيز فازي
178
ارائه آشكار سازي جديد به منظور آشكار سازي LTE بر اساس زنجيره CAZAC و روش هاي CFAR
179
ارائه آشكارسازهاي غيرخطي جديد بر مبناي معيار ماكزيمم آنتروپي به منظور كاهش تداخل باند باريك در سيستم هاي Overlay ديجيتال
180
ارائه آماره اي جديد به منظور غربالگري آزمايشهاي شبيه سازي شده با استفاده از روش FDM
181
ارائه آيين هاي موسيقايي لرستان در موزه
182
ارائه ابزاري براي تزريق اشكالات چندگانه نرم با استفاده از اطلاعات مدارات پس از سنتز
183
ارائه ارزشي براي رديابي بلادرنگ اشياء در تصاوير ويدئويي با استفاده از اطلاعات رنگ و حركت
184
ارائه استاندارد آموزش رنگرزي براي مقاطع ديپلم -شاخه كار و دانش
185
ارائه استاندارد آموزش رنگرزي براي مقطع ديپلم -شاخه كارودانش
186
ارائه استراتژي بازاريابي بهينه با استفاده از تئوري فازي و تصميم گيري چند معياره در موسسه اعتباري ملل
187
ارائه استرات‍ژي براي شركت نيروگاه مجازي در بازارهاي انرژي و رزرو چرخان
188
ارائه استراتژي بهينه در نظريه باز ي ها به كمك تخمين گر حالت
189
ارائه استراتژي كنترل مناسب براي مزارع بادي فراساحلي متصل با خط HVDC
190
ارائه استراتژي هاي مرمت بافت محله گلبهاراصفهان با اثر پذيري از مشاركت مردمي
191
ارائه اصول ارگونومي براي طراحي محيط شبيه ساز مراقبت پرواز در دانشگاه شهيد ستاري
192
ارائه اصول طراحي به منظور ساماندهي و هويت بخشي مبادي ورودي شهر گرگان
193
ارائه الكو نما براي واحدهاي تجاري محور شهيد بهشتي كرج در جهت افزايش سرزندگي فضاي شهري حد فاصل ميدان شهدا تا ميدان امام خميني ﴿ره﴾
194
ارائه الگو براي تدوين اولويت هاي ليد در ايران
195
ارائه الگو جهت ارزيابي ريسك در تاخير پروژه هاي حفاري با استفاده از مدل تصميم گيري
196
ارائه الگو جهت ارزيابي و اناليز ريسك در تاخير پروژه هاي حفاري ميدان گازي پارس جنوبي به كمك مدل هاي تصميم گيري
197
ارائه الگو جهت طراحي نماي ساختمان هاي مسكوني معاصر شهر اصفهان بر اساس خوانش از «سنت معماري اصفهان»
198
ارائه الگو هاي جديد و حل مدلهاي برنامه ريزي توليد با افق برنامه ريزي محدود وبهبود الگوريتم واكنرويتين
199
ارائه الگو و متدولو‍ژي مناسب براي استقرار سيستم هاي مديريت زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي استان تهران
200
ارائه الگو‌ي مديريتي ارزش‌گذاري اقتصادي كاركردهاي منابع آب (مطالعه موردي: رودخانه زاينده‌رود)
201
ارائه الگوئي براي مديريت مصرف آب با استفاده از مدلهاي بازاريابي اجتماعي در شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهرتهران
202
ارائه الگوريتم CNC جهت خم كاري لوله هاي سه بعدي دلخواه
203
ارائه الگوريتم FDTD با شرط پايداري بهبوديافته براي محيط‌هاي غيرخطي
204
ارائه الگوريتم RAIM بهبوديافته به منظور شناسايي و جبران‌سازي‌ خطاي ناشي از حمله فريب در گيرنده‌هاي GPS
205
ارائه الگوريتم ابتكاري بهبوديافته براي تشخيص اجتماعات در شبكه‌هاي پيچيده
206
ارائه الگوريتم ارزش گذاري برق با در نظرگرفتن ريزشبكه ها و عدم قطعيت ها در شبكه توزيع
207
ارائه الگوريتم انتخاب رله FD با قابليت برداشت انرژي به منظور بهبود بهره‌وري طيفي و انرژي در شبكه راديوشناختگر
208
ارائه الگوريتم برنامه ريزي زماني وظيفه براي سيستمهاي پردازش موازي ناهمگن
209
ارائه الگوريتم بهبود يافته جهت مديريت منابع در سامانه هاي قابل بازپيكربندي
210
ارائه الگوريتم بهينه FDTD و با قيد ضعيف شده پايداري براي بررسي تاثير EMC روزنه هاي كوچك روي باكس هاي فلزي
211
ارائه الگوريتم بهينه براي فشرده سازي تصاويرmriبا استفاده از استاندارد jpeg2000
212
ارائه الگوريتم بهينه‌سازي تخصيص مسافرين به تاكسي‌هاي اشتراكي
213
ارائه الگوريتم بهينه¬سازي چاه¬هاي هوشمند
214
ارائه الگوريتم پيش‌ رونده براي مسائل مجاورت
215
ارائه الگوريتم پيشنهادي براي شبكه هاي كوتاهترين مسير با دو معيار
216
ارائه الگوريتم تخمين تأخير و طراحي يك فيلتر FIR هوشمند به منظور كاهش سيگنال فريب GPS در حمله تأخيري
217
ارائه الگوريتم تركيبي با استفاده از الگوريتم‌هايK-Means وگرده‌افشاني گل جهت خوشه‌بندي
218
ارائه الگوريتم تركيبي براي بخش بندي مشتريان بر اساس روشهاي خوشه بندي چندگانه دسته هاي همكار و خوشه بندي چگالي محور
219
ارائه الگوريتم تركيبي براي حل مسئله طراحي شبك ههاي جريان چندكالايي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت
220
ارائه الگوريتم تشخيص خطاي جديد با استفاده از ضرايب مرزي ويولت (wavelet) باهدف تشخيص زمان حقيقي
221
ارائه الگوريتم تصميم ساز بهينه¬ي تطبيقي در سيستم¬ كنترل ترافيك مبتني بر كنترل پيش¬بين(MPC)
222
ارائه الگوريتم تصميم‌گيري بر مبناي پارادايم كوانتومي در مدل PAEI اديزس
223
ارائه الگوريتم تعامل با موانع براي رباتهاي چهارپا
224
ارائه الگوريتم تكراري جديد براي بهينه سازي غيرخطي نامقيد
225
ارائه الگوريتم جديد براي تخمين كانال در وايمكس موبايل (IEEE802.16e)
226
ارائه الگوريتم جديد براي چينش حسگرها در شبكه هاي حسگر بي سيم با توجه به مصرف انرژي گره ها
227
ارائه الگوريتم جديد توزيع يكنواخت بار در شبكه مترواترنت با استفاده از پروتكل درخت پوشاي چند گانه
228
ارائه الگوريتم جديد در شبيه سازي CFD انتقال جرم جريان هاي دوفازي گاز - مايع تك جزئي
229
ارائه الگوريتم جديد زمان‌بندي براي سيستم‌هاي توزيع‌شده گريد با پارامترهاي پويا
230
ارائه الگوريتم جديد و بهبوديافته براي تعيين دستورالعملهاي كاربرد خاص براي يك پردازنده RISC
231
ارائه الگوريتم جديدي براي پردازش پرس و جو در پايگاه داده مكاني
232
ارائه الگوريتم جهت عيب يابي ارتعاشي پمپ ظرفيت بالا با استفاده از روش هاي بهينه سازي ژنتيك و شكار سگ وحشي
233
ارائه الگوريتم حذف بار فركانسي تركيبي به منظدر حفاظت سيستم هاي قدرت
234
ارائه الگوريتم خوشه¬بندي موازي جريان¬هاي داده مبتني بر GPU
235
ارائه الگوريتم زمان‌بندي وظايف مستقل بر اساس الگوريتم قطرات هوشمند آب در پردازش ابري
236
ارائه الگوريتم زمانبندي مقاوم و كارا در رله هاي راديو شناختي چندگامه دوطرفه با يك راديو
237
ارائه الگوريتم ژنتيك كوانتومي دومرحله اي براي حل مسايل زمان بندي كارگاهي تصادفي
238
ارائه الگوريتم سريع توربوكد امن مبتني بر GPU
239
ارائه الگوريتم شارژينگ برخط برايسرويس هاي تركيبي در ساختار IMS
240
ارائه الگوريتم طراحي ياتاقان¬هاي تراست مورد استفاده در توربين¬هاي كاپلان و فرانسيس و تحليل عددي آن
241
ارائه الگوريتم فشرده‌سازي و رمزگذاري توام ويدئو براساس تئوري آشوب
242
ارائه الگوريتم كار براي ثبت اهداف ثابت و متحرك در دنباله تصاوير ويدئويي
243
ارائه الگوريتم كارا براي اصلاح خطا در شبكه هاي IP/MPLS با استفاده از مسيرهاي پشتيبان
244
ارائه الگوريتم كلاسترينگ كارا در مصرف انرژي براي ايجاد پوشش مناسب در شبكه سنسور بي‌سيم
245
ارائه الگوريتم كلي براي حفاظت تطبيقي پويا و (on line) رله‌ها در شبكه‌هاي هوشمند
246
ارائه الگوريتم مبتني بر بينايي براي تعامل بلادرنگ انسان و ربات هاي دستيار اجتماعي جهت بهبود عملكردهاي شناختي در كودكان مبتلا به اتيسم
247
ارائه الگوريتم محل يابي منابع پراكنده در شبكه هاي توزيع با حداقل تغييرات در سيستمهاي حفاظتي
248
ارائه الگوريتم مديريت توزيع‌شده منابع در سرويس‌دهنده‌هاي ابري به عنوان خدمات (SaaS) مقياس بزرگ
249
ارائه الگوريتم مديريت ماشين‌هاي مجازي به منظور بهبود مصرف انرژي با حفظ كيفيت سرويس در مراكز داده ابري
250
ارائه الگوريتم مسير يابي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
251
ارائه الگوريتم مسيريابي آگاه از توان در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم مجهز به راديوي هوشمند
252
ارائه الگوريتم مسـيريابي براي شبكه¬هاي ميـان ارتباطي در ماشين¬هاي موازي
253
ارائه الگوريتم مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه بر تراشه دو بعدي
254
ارائه الگوريتم معاملاتي در بازار آتي سكه طلا بر‌اساس خاصيت بازگشت به ميانگين
255
ارائه الگوريتم مناسب به منظور بهينه سازي برج هاي تقطير
256
ارائه الگوريتم موازي براي رديابي بي نشان و شناسايي اشياء در محيط هاي واقعيت افزوده
257
ارائه الگوريتم موازي مبتني بر تكنيك هاي يادگيري ماشين در سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
258
ارائه الگوريتم نوين حركتي تحمّل پذير نقص در ربات شش پا
259
ارائه الگوريتم هاي توزيع بار در كلاسترهاي سرويس دهنده وب
260
ارائه الگوريتم هاي جديد انرژي محور انتخاب حسگر براي سنجش طيف همكارانه در شبكه هاي حسگر راديويي هوشمند
261
ارائه الگوريتم هاي جديد حذف تداخل با استفاده از خاصيت تنگي فضايي
262
ارائه الگوريتم هاي جديد زمان بندي شبكه WiMAX بر اساس استاندارد IEEE802-16j
263
ارائه الگوريتم هاي جديد زمان بندي و تعيين محل تقويت كننده ها جهت ارتقاء ظرفيت شبكه هاي چند گامي WiMAX مبتني بر استاندارد IEEE802-16j
264
ارائه الگوريتم هاي جديد نمونه برداري براي شبكه هاي اجتماعي برخط
265
ارائه الگوريتم هاي كارا براي حل چند مساله هندسه محاسباتي در مدلهاي با محدوديت حافظه
266
ارائه الگوريتم هاي كوانتومي براي رگرسيون لجستيك و تعيين رد و دترمينان ماتريسهاي تنك
267
ارائه الگوريتم هاي مولكولي براي حل برخي از مسائل بغرنج تركيبياتي
268
ارائه الگوريتم هايي براي ناحيه بندي بهينه صفحه
269
ارائه الگوريتم همكارانه براي مديريت ترافيك شهري با استفاده از شبكه‌هاي بين خودرويي
270
ارائه الگوريتم هوشمند زمانبندي در محيط پرتال گريد
271
ارائه الگوريتم وفقي تخمين فركانس سيگنال سينوسي
272
ارائه الگوريتم‌هاي اجتماع مورچگان و زنبور عسل براي مسائل بهينه‌سازي مقيد با استفاده از لاگرانژ افزوده
273
ارائه الگوريتم‌هاي زمان‌بندي كارا براي تخصيص منابع پردازشي در محيط محاسبات ابري
274
ارائه الگوريتم‌هاي كارا براي مسئله زمان‌بندي توليد به هنگام بر روي يك ماشين پردازش انباشته با درنظرگرفتن موعد تحويل نزديك
275
ارائه الگوريتم‌هايي براي مسايل مسير هميلتوني و طولاني‌ترين مسير در گراف‌هاي توري
276
ارائه الگوريتم( ERPAC ERP + Apriori Check Sum) به منظور افزايش راندمان سامانه‌هاي يكپارچه توزيع‌شده امن
277
ارائه الگوريتمبهينه‌سازي فاخته و رقابت استعماري صفر و يك براي انتخاب ويژگي بهينه جهت بهبود پيش‌بيني ريسك اعتباري مشتريان بانكي با تكنيك‌هاي داده‌كاوي
278
ارائه الگوريتمهاي تركيبي براي حل مسئله جايابي- تخصيص
279
ارائه الگوريتمهاي تكاملي براي مسائل گروهبندي و سنجش عملكرد آن در حل مسئله طراحي سلول توليدي
280
ارائه الگوريتمي انرژي آگاه به منظور مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
281
ارائه الگوريتمي براي انتخاب رله و تخصيص توان در سيستم هاي مشاركتي رايوشناختي
282
ارائه الگوريتمي براي اندازه گيري تاثيرگذاري و انفعال در شبكه¬هاي اجتماعي
283
ارائه الگوريتمي براي بازسازي كور تصوير با وضوح بالاتر با استفاده از چند تصوير با دقت پايين
284
ارائه الگوريتمي براي برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد مهندسي مجدد فرآيند هاي
285
ارائه الگوريتمي براي برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد مهندسي مجدد فرايندها
286
ارائه الگوريتمي براي بكارگيري مديريت دانش در پروژه‌ها
287
ارائه الگوريتمي براي بهبود تصوير دوربين ديجيتال تك سنسور
288
ارائه الگوريتمي براي تائيد اثرانگشت مبتني بر تحليل فركانسي و ويژگي‌هاي مينوشيا
289
ارائه الگوريتمي براي تائيد اثرانگشت مبتني بر تحليل فركانسي و ويژگي‌هاي مينوشيا
290
ارائه الگوريتمي براي تشخيص علاقه مندي هاي كاربران در توييتر
291
ارائه الگوريتمي براي تطابق طولاني ترين پيشوند بر اساس درخت هاي مستطيلي وپياده سازي آن روي GPU
292
ارائه الگوريتمي براي جدا سازي ،تشخيص وتصديق اتوماتيك امضادر چك هاي بانكي دستنويس فارسي
293
ارائه الگوريتمي براي جداسازي جريان هجومي از جريان هاي خطاي خارجي ترانسفورماتور
294
ارائه الگوريتمي براي دهانه ديستانس ديجيتال جهت حفاظت خطوط جبران سري محافظت شده با برقگيرهاي غيرخطي
295
ارائه الگوريتمي براي رنگ همانندي منسوجات با لغو محدوديت در تعداد رنگهاي اوليه
296
ارائه الگوريتمي براي رهگيري چند هدف در شبكه هاي حس گر بي سيم
297
ارائه الگوريتمي براي زمان‌بندي كار در محيط ابري با استفاده از بهينه‌سازي مبتني بر جغرافياي زيستي
298
ارائه الگوريتمي براي كشف ناسازگاري هاي سياست هاي امنيتي در مركز عمليات امنيت
299
ارائه الگوريتمي براي كشف و تخصيص وظايف به روبات ها
300
ارائه الگوريتمي براي مرحله ادغام نتايج در بازيابي اطلاعات توزيع شده
301
ارائه الگوريتمي براي مسئله برش دوبعدي با تقاضا
302
ارائه الگوريتمي براي مساله تخصيص كلي
303
ارائه الگوريتمي براي مفهوم بندي شبكه واژگاني وردنت
304
ارائه الگوريتمي تركيبي براي طبقه بندي و تشخيص محل خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت
305
ارائه الگوريتمي جديد براي تركيب رده بندها
306
ارائه الگوريتمي جديد جهت بهبود عملكرد دست به دست شدن در شبكه‌هاي سلولي نسل چهارم
307
ارائه الگوريتمي جديد جهت شناسائي خودكار گسل ها در خطواره هاي پنهان در تصاوير ماهواره اي چند طيفي زون متالوژني جنوب سرچشمه
308
ارائه الگوريتمي جديد در مسائل تصميم گيري با استفاده از TOPSIS
309
ارائه الگوريتمي جهت انتخاب شايسته مشاوران بالادستي در پروژه‌هاي مطالعات جامع مخازن نفتي
310
ارائه الگوريتمي جهت بازيابي سيستم هاي قدرت جزيره اي در شرايط استاتيكي
311
ارائه الگوريتمي جهت پنهان سازي قواعد انجمني با حفظ حريم خصوصي و كيفيت داده ها
312
ارائه الگوريتمي جهت پيش‌بيني الگوهاي ترتيبي تكرارپذير در دنباله‌هاي بزرگ
313
ارائه الگوريتمي جهت چند هسته اي سازي شهرها با تغيير الگوي كاربري زمين با رويكرد حمل‌و‌نقل‌ پايدار
314
ارائه الگوريتمي جهت طبقه بندي اسپايك هاي عصبي
315
ارائه الگوريتمي جهت كاهش PAPR در سيستم FBMC
316
ارائه الگوريتمي جهت مقياس پذيري پوياي سرويس ديواره آتش در زيرساخت ابري
317
ارائه الگوريتمي كارا براي ردگيري توزيع شده هدف در شبكه اي از دوربين ها
318
ارائه الگوريتمي كارا جهت حل مسأله برنامه زمانبندي پروژه تحت شرايط محدوديت منابع بلبلل
319
ارائه الگوريتمي مقياس‌پذير براي خوشه‌بندي داده‌ها
320
ارائه الگوريتمي مناسب براي تشخيص بيماري مالاريا با استفاده از شبكه هاي عصبي
321
ارائه الگوريتمي موازي و تركيبي براي تسريع ساده سازي مدل هاي كامپيوتري 3بعدي مركب با استفاده از خوشه بندي سلول ها و انقباض اضلاع
322
ارائه الگوريتمي نوين از رمزنگاري به وسيله ي شبكه هاي عصبي آشوبناك
323
ارائه الگوريتمي هوشمند به منظور بهبود تخمين عيار و ذخيره ماده معدني
324
ارائه الگوريتمي يكپارچه براي تعيين چيدمان، مسير حركت بار بران خودكار و محل ايستگاههاي بارگيري / تخليه در سيستم جريان تك حلقه
325
ارائه الگوهاي معماري در ساختمان هاي مسكوني در شهر خرم آباد بر اساس شاخص هاي زيست اقليمي با هدف كاهش مصرف انرژي
326
ارائه الگوهاي مناسب در اموزش مهارتهاي زندگي به دانش اموزان
327
ارائه الگوهايي براي سازمان اجتماعي- فضايي سكونت در فرآيند باز آفريني محله عودلاجان تهران
328
ارائه الگوي آموزشي ساز گيتار با توجه به عناصر بومي براي كودكان ايراني
329
ارائه الگوي ابرداده‌اي جهت توصيف كتاب‌هاي فارسي زبان كودك و نوجوان در ايران و مقايسه آن با عناصر ابرداده‌اي فهرست كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران
330
ارائه الگوي ابقاء دانشجو در محيط يادگيري الكترونيكي (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)
331
ارائه الگوي ارتباطي بين فرهنگ سازماني، جو سازماني، فرسودگي شغلي و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان بانك پاسارگاد
332
ارائه الگوي ارتقاي كاركنان با رويكرد پايگاه قانون فازي و طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : بانك تجارت شعبه مركزي لارستان﴾
333
ارائه الگوي ارزش‌محور رابطه فروشنده-خريدار در بازارهاي صنعتي (B2B) مورد مطالعه زنجيره تامين در صنعت نفت ايران
334
ارائه الگوي ارزﻳابي R3 در ساختمان هاي مسكوني
335
ارائه الگوي ارزيابي بهره وري بيمه عمر با استفاده از پويايي شناسي سيستم (مطالعه موردي: شركت بيمه ايران)
336
ارائه الگوي ارزيابي بهره وري بيمه عمر با استفاده از پويايي شناسي سيستم(مطالعه موردي: شركت بيمه ايران)
337
ارائه الگوي ارزيابي محصولات معماري سازماني مبتني بر سرويس بر اساس چابكي (مطالعه موردي دفتر دانشستان دانشگاه پيام نور)
338
ارائه الگوي افزايش بهره وري نيروي انساني در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
339
ارائه الگوي انتخاب پيمانكار با رويكرد تاپسيس فازي و سيستم استنتاج فازي (مورد مطالعه : خط6 انتقال گاز بندرعباس )
340
ارائه الگوي ايراني اسلامي در مقاطع تحصيلي با توجه به نظام آموزشي
341
ارائه الگوي بازاريابي بين المللي مسافرت هاي هوايي و كاربرد آن در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
342
ارائه الگوي بازاريابي و فروش بار جهت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
343
ارائه الگوي برنامه درسي رشته كارشناسي مرمت بناهاي تاريخي جهت ارتقاء توانمندي‌هاي دانشجويان، مطابق با نيازهاي حوزه عمل در مرمت بناهاي تاريخي ايران
344
ارائه الگوي برنامه ريزي نيروي انساني با رويكرد استراتژيك در سازمانهاي دولتي با ماهيت غير انتفاعي مطالعه موردي وزارت رفاه و تامين اجتماعي
345
ارائه الگوي بصري صفحه آرايي مجلات عمومي فارسي براي سالمندان مبتني بر تجربه كاربردي
346
ارائه الگوي بهينه براي احيا و بازسازي بافت قديم شهري (نمونه موردي : قلعه آبكوه مشهد)
347
ارائه الگوي بهينه براي تعيين محدوده قانوني شهرها (شهر آمل)
348
ارائه الگوي بهينه براي مديريت يكپارچه آب و فاضلاب در شهرك هاي صنعتي با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره
349
ارائه الگوي بهينه پايداري زيست محيطي گردشگري در شهرهاي ساحلي (نمونه موردي: شهر بابلسر)
350
ارائه الگوي بهينه پايداري زيست محيطي گردشگري در شهرهاي ساحلي (نمونه موردي: شهر بابلسر)
351
ارائه الگوي بهينه تعيين دوره اعطاي امتياز در پروژه هاي ساخت- بهره براري- واگذاري (BOT)
352
ارائه الگوي بهينه جهت مشاركت مردمي در بازآفريني بافت فرسوده شهري بر اساس رويكرد C.D.S مورد مطالعه بافت مركزي شهر ساري
353
ارائه الگوي بهينه حافظه سازماني در بيمارستان بهمن تهران
354
ارائه الگوي بهينه ساختار سرمايه با استفاده از رويكرد آناليز تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه و برنامه‌ريزي آرماني
355
ارائه الگوي بهينه مديريت بحران در شرايط زلزله از طريق مكان يابي صحيح كاربري هاي شاخص ﴿ نمونه موردي: محله باغ ملي ﴾
356
ارائه الگوي بهينه مديريت منابع نقدي بانك (مطالعه موردي موسسه اعتباري كوثر)
357
ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فكريدر صنعت بانكداري- مطالعه موردي: بانك تجارت
358
ارائه الگوي پيشبيني ورشكستگي با رويكرد شبكه هاي عصبي فازي (مورد مطالعه: شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران)
359
ارائه الگوي پيشگيري و مديريت ادعا در قراردادهاي طرح و ساخت و EPC
360
ارائه الگوي تبيين شايستگي‌هاي حرفه اي مدرسان يادگيري الكترونيك در دانشگاه پيام نور
361
ارائه الگوي تحليل مسير عوامل مؤثر بر فرسودگي تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
362
ارائه الگوي تحليل نظام بازنشستگي در ايران در چارچوب نظريه بازي ها
363
ارائه الگوي ترسيم نقشه دانش سازماني در شركت واگن سازي تهران به عنوان يك سازمان پروژه محور
364
ارائه الگوي ترويج كشاورزي قراردادي در استان كرمانشاه
365
ارائه الگوي تعيين تراكم مسكوني شهرها بر مبناي رويكرد رشد هوشمند نمونه موردي : منطقه 22 شهر تهران
366
ارائه الگوي تعيين سهم رودخانههاي مختلف در تأمين نياز آبي درياچه نمك (مطالعه موردي: رودخانه قم‌رود)
367
ارائه الگوي تعيين قابليتهاي تكنولوژيكي در چارچوب AHPفازي﴿مطالعه موردي صنعت فنر﴾
368
ارائه الگوي تغذيه سالم در بين دانش آموزان ابتدايي شهرستان اسلام آباد غرب
369
ارائه الگوي تلفيقي ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش با رويكرد تعالي سازماني ﴿مطالعه موردي: سازمان صنايع هوايي ايران﴾
370
ارائه الگوي تلفيقي از روش هاي خوشه بندي، AHP و مدل كانو براي توصيه خدمات بر اساس نوع مشتري با مطالعه موردي در بانك سامان قم
371
ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع در راستاي كسب مزيت رقابتي پايدار
372
ارائه الگوي تناسب ابعاد فرش دستباف با فضاهاي مورد استفاده با توجه به نوع كاركرد
373
ارائه الگوي توسعه كارآفريني گردشگري روستايي در استان فارس (مطالعه موردي چند روستا)
374
ارائه الگوي جامع تعالي مديريت نگهداري وتعميرات در نيروي
375
ارائه الگوي جامع تعاليمديريت نگهداري وتعميرات در نيروي زميني ارتش با رويكرد مديريت دانش
376
ارائه الگوي جامع سنجش انگيزش كاركنان مطالعه موردي صنعت نفت ايران
377
ارائه الگوي جديد ايجاد پايگاه دانش (پايگاه دانش هاي صريح و ضمني معتبر و داوري شده) و مطالعه موردي در يك SME
378
ارائه الگوي جديد در حل مدلهاي برنامه ريزي توليد با افق برنامه ريزي محدود و بهبود الگوريتم واگنرويتين
379
ارائه الگوي جديد مكان يابي دستگاه‏هاي خود پرداز (مطالعه موردي: بانك سامان)
380
ارائه الگوي چسبندگي كاربران به فروشگاه هاي اينترنتي با توجه به ارزش ادراك شده آنها
381
ارائه الگوي حمايت از زنان نخبه در ورزش قهرماني
382
ارائه الگوي خط مشي تكنولوژي اينترنت اشياء در ايران و تحليل اهميت- عملكرد خط مشي هاي پيشنهادي
383
ارائه الگوي راهبردي ارزيابي عملكرد سازماني ( مطالعه موردي: موسسه كوثر)
384
ارائه الگوي رتبه‌بندي پژوهشي دانشگاه‌هاي جهان
385
ارائه الگوي رفتار حملات كارمند داخلي
386
ارائه الگوي رفتار سازماني كارگزاران نطام اداري با رويكرد اسلامي(مورد مطالعه: وزارت خانه هاي منتخب)
387
ارائه الگوي روابط ابعادجهت گيري اهداف پيشرفت وكمك طلبي تحصيلي، نقش واسطه اي درگيري تحصيلي وخودكارآمدي موردمطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ي دوم شهرشيراز
388
ارائه الگوي روابط علي عدالت سازماني و دلبستگي شغلي با نقش واسطه اي اعتماد سازماني و ارزش هاي شغلي دربين معلمان مقطع متوسطه شهر شيراز
389
ارائه الگوي روابط علي معنويت در محيط كار و درگيري شغلي با نقش واسطه اي وفاداري، تعهد و ارزش هاي شغلي دراعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت و دانشگاه شيراز
390
ارائه الگوي روابط مولفه‏هاي رهبري استراتژيك و دلبستگي شغلي با نقش واسطه‏اي جو اخلاقي و تفكر استراتژيك در بين معلمان مقطع متوسطه شهر شيراز در سال تحصيلي 97-1396
391
ارائه الگوي روابط ويژگي هاي فردي، خانوادگي و آموزشي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر خودپنداره تحصيلي و درگيري تحصيلي: مورد مطالعه دانشجويان آموزش از دور و حضوري
392
ارائه الگوي زنجيره تامين در شركت شاب صنعت اسپاهان
393
ارائه الگوي ساختاري رابطه بين هوش معنوي و بلوغ شغلي در ميان مربيان زن جامعه القرآن الكريم شهر اصفهان با نقش ميانجي تاب آوري
394
ارائه الگوي ساختاي عوامل خطرسوگ بحران زاورابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در كودكان ونوجوانان مهاجر داغديده افغاني
395
ارائه الگوي ساده شده ارزيابي اثرات زيست محيطي متروها
396
ارائه الگوي سنجش تأثير مشتري محوري، مسئوليت اجتماعي شركت و كيفيت درك شده بر رضايت مشتري (مورد مطالعه: شعب بانك پاسارگاد در شهر اصفهان)
397
ارائه الگوي شناسايي ظروف سفالي دوره نوسنگي قلعه رستم و حوزه هاي فرهنگي همجوار
398
ارائه الگوي طبقه بندي سنگهاي ساختماني
399
ارائه الگوي طراحي براي خانه هاي اوقات فراغت با پرداختي معاصر از معماري روستايي در مازندران
400
ارائه الگوي طراحي براي خانه هاي دوم خودكفا در استان گيلان
401
ارائه الگوي طراحيِ جداره فضاي همگاني شهري با الهام از موسيقي دستگاهي ايراني نمونه موردي: ميدان بهارستان
402
ارائه الگوي طراحي سيستماتيك شال و روسري با هدف سفارشي سازي در روند طراحي و توليد
403
ارائه الگوي علي قصد استفاده از آموزش تحت وب در شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي
404
ارائه الگوي كاربري زمين پايدار با استفاده از رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين پايدار ﴿ نمونه موردي : شهر رامسر ﴾
405
ارائه الگوي كاربست بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارتقا برند در صنعت توريسم
406
ارائه الگوي كلي سيستم مديريت ايمني راهها در ايران
407
ارائه الگوي محله‌محوري در بازانديشي نظام برنامه‌ريزي شهري در تبريز
408
ارائه الگوي مديريت بحران با رويكرد استراتژيك در شركت آب و فاضلاب گيلان
409
ارائه الگوي مديريت بهينه شهرداري ياسوج
410
ارائه الگوي مديريت تعارض ذينفعان بازآفريني شهري برپايه حكمروايي همكارانه
411
ارائه الگوي مديريتِ دانش در يك سازمان پروژه محور با تمركز بر دانش مديريت پروژه (مطالعه موردي: شركت مهندسي همپا فعال در صنعت پتروشيمي)
412
ارائه الگوي مديريت مشاركت خيرين سلامت در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
413
ارائه الگوي مديريت يكپارچه ايمني، بهداشت و محيط زيست براي ساختمان هاي خاص و شركت هاي ساختماني
414
ارائه الگوي مديريتي اعمال يارانه در مصرف آب بخش كشاورزي (مطالعه موردي: محصول گندم شرق اصفهان)
415
ارائه الگوي مديريتي بهينه براي شهرداري تبريز
416
ارائه الگوي مسكن در لار
417
ارائه الگوي مصرف در اقتصاد اسلامي
418
ارائه الگوي معماري سازماني فناوري اطلاعات ارائه الگوي معماري سازماني فناوري اطلاعات
419
ارائه الگوي معماري واحد همسايگي در چابهار به منظور استفاده بهينه از تهويه طبيعي
420
ارائه الگوي معماري واحد همسايگي در سمنان،بارويكرد استفاده بهينه از انرژي خورشيدي
421
ارائه الگوي مفهومي ارزيابي تكنولوژي اطلاعات در موفقيت سيستم هاي آموزش الكترونيك در مدارس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) شهر اصفهان
422
ارائه الگوي مفهومي فلسفه مسلط اجتماعي در آموزش از دور و سنجش ميزان تناسب آن با نظام آموزش از دور ايران
423
ارائه الگوي مكاني سكونت در اصفهان با رويكرد معماري بومي و فرهنگ ايراني اسلامي
424
ارائه الگوي مكاني سكونت در جلفا
425
ارائه الگوي مناسب براي حل يك مساله زمان بندي با ماشين هاي موازي بوسيله تلفيق الگوريتم هاي متاهيوريستيك و داده كاوي
426
ارائه الگوي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي شهري ﴿احداث پاركينگ طبقاتي﴾
427
ارائه الگوي مناسب تامين مالي بخش عمومي شهري در ايران ﴿ مورد مطالعه شهرداري اصفهان﴾
428
ارائه الگوي مناسب توانمندي سازي منابع انساني ﴿ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي ﴾
429
ارائه الگوي مناسب جهت طراحي اجرا و نظارت بر پروژه هاي ساختماني هما
430
ارائه الگوي مناسب رهبري در واحدهاي توليدي با استفاده از تئوري رهبري اقتضائي فيدلر
431
ارائه الگوي نياز سنجي آموزش كارآفريني اصناف (بررسي موردي نيازسنجي آموزش كارآفريني صنوف :بسته بندي زعفران وگاوصندوق سازان مشهد)
432
ارائه الگويي از دوستي در محل كار (مورد مطالعه: يك يگان نظامي)
433
ارائه الگويي براي ارزيابي توانمندي نوآوري فناورانه در جهت اكتساب فناوري پرخوراني (توربوشارژ) در صنعت قواي‌محركه
434
ارائه الگويي براي ارزيابي ريسك راهكارهاي ايجاد بهبود مستمر در واحد سازماني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران
435
ارائه الگويي براي ارزيابي سيستم هاي اطلاعات آموزشي تحت وب
436
ارائه الگويي براي افزايش بهره وري مخازن هيدروكربوري با تكيه بر مديريت تكنولوژي و به روش بنچ ماركينگ ﴿مطالعه موردي شركت نفت و گاز پارس﴾
437
ارائه الگويي براي اكتساب فناوري-مطالعه موردي فناوري طراحي هواپيما در صنايع هوايي ايران
438
ارائه الگويي براي انتخاب روش استخراج زيرزميني مناسب بر اساس تئوري تصميم گيري
439
ارائه الگويي براي ايجاد بانكداري اجتماعي به روش بنچماركينگ
440
ارائه الگويي براي ايجاد برند در صنعت پوشاك ايران
441
ارائه الگويي براي ايجاد روابط پايدار ميان توليد كننده داخلي و توزيع كننده خارجي در بازاريابي بين المللي
442
ارائه الگويي براي بررسي و تعيين سطح تعادل نابچابكي فرآيندهاي اصلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
443
ارائه الگويي براي بهبود خدمات گمرك در ايران با رويكرد پويايي شناسي سيستم - مورد مطالعه گمرك شهيد رجايي
444
ارائه الگويي براي پيش¬بيني روند تغييرات كاربري زمين شهري بر اساس روند تغييرپذيري آن‌ها
445
ارائه الگويي براي تامين مالي پروژه ها با رويكرد ريسك
446
ارائه الگويي براي تامين مالي شركت هاي معدني پذيرفته شده در بورس به منظور افزايش NPV
447
ارائه الگويي براي تحليل و انتخاب تامين كنندگان قطعات با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و برنامه ريزي آرماني فازي ﴿مطالعه موردي: شركت نصير لوازم﴾
448
ارائه الگويي براي تخصيص بهينه ذخاير گاز طبيعي ايران
449
ارائه الگويي براي تدوين سياست‌هاي پيشرانِ‌ توسعه صادرات نانو فناوري در ايران
450
ارائه الگويي براي تسهيم دانش در مراحل چرخه حيات پروژه در سازمانهاي پروژه محوربر اساس رويكرد راهنماي دانش مديريت پروژهPMBOK(مطالعه موردي: شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران)
451
ارائه الگويي براي تشخيص بيماري تيروئيد بر پايه استخراج قوانين با استفاده از الگوريتم¬هاي درختي و انتخاب ويژگي
452
ارائه الگويي براي رابطه بين بازاريابي حسي،نيات رفتاري مشتريان و ارزش ويژه برند
453
ارائه الگويي براي مديريت دانش در آموزش از دور بر اساس مباني معرفت‌شناختي
454
ارائه الگويي براي مديريت دانش در آموزش از دور بر اساس مباني معرفت‌شناختي
455
ارائه الگويي براي مديريت ماشين هاي مجازي در فضاي متن باز
456
ارائه الگويي به منظور اولويت بندي پروژه هاي پژوهشي با رويكرد كارت امتيازي متوازن و تئوري خاكستري ﴿مطالعه موردي : اداره كل تعاون استان يزد﴾
457
ارائه الگويي به منظور سنجش كارايي پروژه هاي تحقيقاتي با رويكرد تحليل پوششي داده هاي شبكه اي خاكستري ﴿ G-NDE ﴾﴿مورد مطالعه : شركت برق منطقه اي يزد﴾
458
ارائه الگويي به منظور طراحي برنامه كاربردي تلفن همراه خدمات كتابخانه اي
459
ارائه الگويي به منظور عارضه يابي وكشف مشكل از طريق گسترش كاركردهاي كيفيت و روش تصميم گيري چند معياره
460
ارائه الگويي بهينه براي توسعه پايدار شهرهاي كوچك در مناطق جلگه اي
461
ارائه الگويي بهينه جهت ارزيابي و انتخاب پيمانكاران پروژه هاي ساختماني از ديدگاه HSE (نمونه موردي : پيمانكاران مسكن مهر شهر قزوين)
462
ارائه الگويي بومي براي ارزيابي آمادگي ساخت و توليد محصولات پيچيده مبتني بر روش سطوح آمادگي توليد (MRL)در يك سازمان توليدي
463
ارائه الگويي تلفيقي براي بهبود طراحي محصول با استفاده از جعبه ابزار DFSS ﴿مطالعه ي موردي در كارخانه آجر قپانچي﴾
464
ارائه الگويي جديد براي سنتز چيدمان برج هاي تقطير با استفاده از روش هاي انتگراسيون فرآيند
465
ارائه الگويي جهت ارزيابي آمادگي استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان )ERP( با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي فازي )FANP( مطالعه موردي: شركت فاوانفت
466
ارائه الگويي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين ارتجاعي بر اساس مدل SCOR فازي
467
ارائه الگويي جهت استفاده از مديريت ساخت حرفه اي در ساخت و ساز شهري
468
ارائه الگويي جهت استقرار سيستم هاي هوش تجاري در سطح ملي در حوزه فناوري نانو
469
ارائه الگويي جهت استقرار سيستم هاي هوش تجاري در سطح ملي در حوزه فناوري نانو
470
ارائه الگويي جهت اعتماد سازي در مشتري و بهبود بازاريابي در شرايط رقابتي با ايجاد حس وفاداري در مشتري براساس شاخص ECSI (مطالعه موردي: محصولات غذايي با تاريخ مصرف محدود)
471
ارائه الگويي جهت بكارگيري روش هاي محاسبات ابري در مديريت اشياء مجازي مبتني بر معماري سرويس گرا
472
ارائه الگويي جهت بكارگيري فنون كنترل كيفيت آماري در مراحل دريافت كالا تا محصول نهايي ﴿ در شركت خودرو سازي زامياد ﴾
473
ارائه الگويي جهت بهبود عوامل كاهنده بهروري مديريت در نساجي به روش الگو برداري (Benchmarking) مطالعه موردي در يك كارخانه نساجي
474
ارائه الگويي جهت پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت پروژه (PMIS) در سازمانها (مطالعه موردي : شركت درسا﴾
475
ارائه الگويي جهت توسعه واحد آزمايش هاي غيرمخرب هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران " هما "
476
ارائه الگويي جهت خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري
477
ارائه الگويي جهت شناسايي نحوه تأثيرگذاري بازخورد 360 درجه بر عملكرد كاركنان (موردمطالعه: ادارات آموزش‌وپرورش استان آذربايجان غربي)
478
ارائه الگويي جهت شناسايي و استخراج دانش منابع انساني با رويكرد روش هاي كيفي گرايي در شركت بيمه دانا سرپرستي استان فارس
479
ارائه الگويي جهت نظارت بر عملكرد پزشكان بر پايه جمع سپاري در بستر دولت الكترونيك
480
ارائه الگويي ساختاري براي رابطه ي بين بازاريابي حسي،نيات رفتاري مشتريان و ارزش ويژه برند
481
ارائه الگويي مناسب براي مديريت شهري بر اساس ارزيابي يكپارچه محيط زيست(IEA) با استفاده از DPSIR (مطالعه موردي شهر اهواز)
482
ارائه الگويي مناسب جهت پياده سازي مديريت دانش در شركت آب و فاضلاب گيلان
483
ارائه الگويي مناسب جهت توسعه حريم شهر (نمونه موردي شهر ساري)
484
ارائه الگويي نوين براي سنجش دموكراسي با توجه به انتقادات وارد بر الگوهاي موجود
485
ارائه انديس خسارت براي پايش سلامت صفحات
486
ارائه انديس خسارت براي سازه هاي جداسازي شده
487
ارائه انديس خسارت سازه با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
488
ارائه اينورتر سه فاز سوئيچينگ نرم PWM بالينك DC موازي شبه رزونانسي
489
ارائه بانك اندازه گيري مناسب جهت اندازه گيري عدد نويز
490
ارائه برخي توصيف هاي حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين
491
ارائه برنامه اي جديد براي تعيين پتانسيل بين اتمي از طريق وارونگي داده هاي ويسكوزيته چگالي صفر
492
ارائه برنامه بهبود عملكرد بيمارستان‌ها بر اساس فرآيندهاي كاري با بهره گيري از مدل تحليل پوششي داده ها و رويكرد BSC
493
ارائه برنامه پاسخگويي بار در حضور منابع توليد پراكنده و خودروهاي الكتريكي
494
ارائه برنامه زمان بندي جراحي اصلي استوار با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
495
ارائه برنامه كامپيوتر جهت طراحي مكانيكي موتورهاي احتراق داخلي (از نوع پيستوني )
496
ارائه برنامه كامپيوتري با استفاده از كدهاي نرم افزارANSYD به منظور محاسبه تغيير مكانها و تنش ها در سازه هاي خرپا و تير و قاب بر مبناي روش تحليل اجزاي محدود
497
ارائه برنامه كامپيوتري براي تعيين مشخصات هوا در حفريات معدني با توجه به تغييرات جرم مخصوص
498
ارائه برنامه كامپيوتري براي طراحي محركه پرسشهاي مكانيكي
499
ارائه برنامه كامپيوتري براي محاسبه افت فشار در خط لوله هاي آبكش و آبرساني معادن
500
ارائه برنامه كامپيوتري براي محاسبه خطوط لوله هاي مركب در سيستم آبكش معادن
501
ارائه برنامه كامپيوتري براي مدلسازي جريان سيال در سنگ‌هاي درزدار
502
ارائه برنامه كامپيوتري تهيه خط تاثير و تعيين حالت بحراني بار گذاري پلها و بهينه كردن دهانه هاي پل
503
ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي محركه بالابر جرثقيل سقفي
504
ارائه برنامه مناسب جهت دست يابي به جداول عمومي گازها
505
ارائه برنامه نوسازي لكوموتيوهاي راه آهن ج.ا.ايران با استفاده از روش تعيين عمر اقتصادي
506
ارائه بستر تحت وب ارسال و مديريت دستورات تغيير با بهره گيري از سيستم پشتيبان تصميم (DSS)
507
ارائه بسته آموزشي مبتني بر درمان ساختاري خانواده براساس تحليل كيفي ادراك زنان قرباني خشونت از ساختار قدرت در خانواده
508
ارائه بسته نرم افزاري جهت طراحي فنرهاي مكانيكي
509
ارائه بسته نرم افزاري جهت متعادل سازي خط توليد پوشاك
510
ارائه بك روش جديد تخصيص تلفات در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته
511
ارائه بهترين شيوه استخرج مواد رنگزاي روناس و بررسي اثر قدرت رنگي روناس با سنين مختلف
512
ارائه بهينه ترين طرح شماره گذاري )Numbering plan( شبكه ايران با توجه به وضع موجود شبكه ، بكارگيري سيسگنالينگ شماره 7 ، و با توجه به بكارگيري ISDN و با توجه به كار انجام شده در حداقل دو كشور پيشرفته جهان
513
ارائه بهينه سازي استوار مكان يابي و تخصيص مراكز توزيع امداد در شرايط امداد
514
ارائه بيمه سبد سهام مبتني بر يك سنجه ريسك منسجم مناسب
515
ارائه پردازش اوّليه مناسب براي مقاوم سازي سيستمهاي بازشناسي خودكار گفتار
516
ارائه پردازش اوّليه مناسب براي مقاوم سازي سيستمهاي بازشناسي خودكار گفتار
517
ارائه پروتكل جديد براي تامين امنيت در پرداخت همراه
518
ارائه پروتكل مسير يابي جديد مبتني بر پايداري و پيش بيني عمر لينك براي شبكه هاي بي سيم AdHoc
519
ارائه پروتكلي مبتني بر منطق فازي در به اشتراك گذاري طيف براي كاربران متحرك در شبكه هاي راديوشناختي
520
ارائه پلان مديريتي و حفاظت از سايت هاي باستان شناسي پس از كاوش(نمونه مطالعاتي: تپه قلي درويش قم)
521
ارائه پياده سازي بهينه شده از MAC مبتني بر تكنيك‌هاي هوش مصنوعي
522
ارائه پيشنهاد برنامه ريزي محلات شهري با تاكيد بر ارتقاي امنيت نمونه موردي: محله آزادشهر
523
ارائه تحليل نسل پنجم موبايل و مقايسه آن با نسل هاي گذشته
524
ارائه تستهاي آزمايشگاهي ربات سيار با بكارگيري بينايي و بررسي خطاهاي موجود در آن
525
ارائه تصاوير بديل از آينده ي ارزيابي پژوهش مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان
526
ارائه تكنيكهاي استقرار در FMS
527
ارائه تكنيكي براي تبديل برنامه مبتني بر متنوع‌سازي نرم‌افزار براي دفاع در مقابل حملات برنامه‌نويسي برگشت‌گرا
528
ارائه توابع همبستگي جديد جهت پيش بيني هدايت گرمايي گازها، مايعات و مبردها
529
ارائه توابع همبستگي جهت محاسبه ويسكوزيته گازها و مايعات در محدوده وسيعي از دما و فشار
530
ارائه توصيف‌گر مقاوم به چرخش و تغيير اندازه براي تصاوير بافت
531
ارائه توصيه گر برخط اخبار مبتني بر پالايش اشتراكي
532
ارائه جداولي براي سايز بندي پوشاك مردانه با استفاده از روش هاي آماري
533
ارائه چارچوب ارزيابي توسعه پايدار از منظر ذي نفعان در پروژه هاي ساخت
534
ارائه چارچوب ارزيابي توليد دركلاس جهاني مبتني بر رويكرد شينگو براي صنعت خودروسازي (مطالعه موردي: شركت بن رو، عضوگروه خودروسازي سايپا)
535
ارائه چارچوب ارزيابي عملكرد پروژه ها با رويكرد تركيبي BSC و MADM فازي بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردي : شركت گاز استان يزد)
536
ارائه چارچوب افزايش كارايي مديريت مجموعه شهري
537
ارائه چارچوب امنيتي براي بر گزاري آزمونهاي الكترونيكي در دانشگاه هاي مجازي با مدل كتابخانه زير ساختي فناوري اطلاعات
538
ارائه چارچوب امنيتي براي شناسايي حملات و پاسخ خودكار در كاربردهاي مبتني بر SIP
539
ارائه چارچوب برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد توانمندي هاي پويا ( مورد كاوي)
540
ارائه چارچوب بهبود فرآيندهاي اتاق عمل قلب با رويكرد ناب
541
ارائه چارچوب پيشنهادي براي ارزيابي پروژه¬هاي عمراني ايران با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي ساختمان عوارضي آزادراه تهران – شمال)
542
ارائه چارچوب تاييد صلاحيت كيفي پيمانكاران در پرو‍ژه هاي EPC و BOT
543
ارائه چارچوب تركيبي كانو و طراحي استوار جهت افزايش رضايت مشتري در سازمان هاي خدماتي ﴿مطالعه موردي : شعب منتخب بانك تجارت شهرستان يزد﴾
544
ارائه چارچوب تصميم گيري جند معياره انتخاب پرو‍‍ژه هاي شركت
545
ارائه چارچوب تعالي مديريت ريسك سازماني مطالعه موردي نيروگاه شهيد رجايي
546
ارائه چارچوب تلفيقي ارزيابي تصميمات برون سپاري با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و روش الكتر III
547
ارائه چارچوب جامع پياده‌سازي اينترنت اشيا صنعتي در صنايع پالايشگاهي- موردمطالعه: پالايشگاه تهران
548
ارائه چارچوب جديدي براي تعيين عوامل تاثير گذار برنمره ارزشيابي اساتيد باتركيب روشهاي داده كاوي
549
ارائه چارچوب جهت انتخاب پيمانكارمناسب در برون سپاري فناوري اطلاعات(مطالعه موردي بانك تجارت)
550
ارائه چارچوب جهت انتخاب سبد بهينه ارز براي ايران
551
ارائه چارچوب راهبردي مديريت ريسك امنيت اطلاعات مطالعه موردي: بانك رفاه كارگران
552
ارائه چارچوب راهبري فناوري اطلاعات براي تحقق بانكداري متمركز در كشور
553
ارائه چارچوب طراحي بازي جدي با هدف ارتقاي قابليت فناورانه افراد در سازمان
554
ارائه چارچوب طراحي شهري ميدان رسالت با تاكيد بر نقش پياده
555
ارائه چارچوب فرهنگ ايمني در شركت هاي بزرگ پيمانكاري
556
ارائه چارچوب مبتني بر روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان براي مدل سازي و پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان بانك (بانك هاي خصوصي)
557
ارائه چارچوب مديريت دانش در شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري ايران (مطالعه موردي: پارك علم و فناوري پرديس)
558
ارائه چارچوب مديريت ريسك سازماني براي شركت‌هاي توزيع برق؛ مورد مطالعه: شركت توزيع برق همدان
559
ارائه چارچوب مديريت ريسك يكپارچه در بانك هاي ايراني
560
ارائه چارچوب مديريت سبد سهام با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار
561
ارائه چارچوب مفهومي جانشين پروري مبتني بر رويكرد انتقال دانش - مطالعه موردي در شركت هاي دانش بنيان
562
ارائه چارچوب مفهومي و نقشه راه ترسيم نقشه دانش در سازمانهاي پروژهمحور: مطالعه موردي گروه مپنا
563
ارائه چارچوب مناسب براي ايجاد نرم افزارهاي جامع دانشگاهي بر مبناي معماري
564
ارائه چارچوب نوآوري پايداري زنجيره‌ تأمين (مطالعه موردي : صنعت فولاد يزد)
565
ارائه چارچوب و الگويي جهت انتخاب كاركنان برترمطالعه در ستاد بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
566
ارائه چارچوب، بررسي و تبيين نقش و جايگاه نظام نوآوري در مقاوم سازي اقتصاد ملي
567
ارائه چارچوبي بر پايه كارت امتياز متوازن با نگرش فرهنگ سازماني
568
ارائه چارچوبي براي ارزيابي امنيت اطلاعات دولت الكترونيكي - بررسي موردي در راه آهن ج.ا.ا
569
ارائه چارچوبي براي ارزيابي رابطه پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات با آمادگي الكترونيكي و تÊثير آن در پذيرش بيمه الكترونيكي در بيمه ايران
570
ارائه چارچوبي براي ارزيابي رضايت مشتريان خدمات اينترنت پرسرعت با استفاده از روش تركيبي ديمتل و فرايند تحليل شبكه اي فازي(مطالعه موردي : شركت آسيا تك)
571
ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملكرد مراكز رشد در تجاري‌سازي فناوري با رويكرد پويايي‌شناسي سيستم-مطالعه موردي
572
ارائه چارچوبي براي ارزيابي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي مديريت دانش ﴿مورد كاري وزارت راه و ترابري﴾
573
ارائه چارچوبي براي ارزيابي فاكتورهاي تاثير گذار بر موفقيت بكارگيري سيستم هاي پزشكي مراقبت از راه دور (با استفاده از تلفيق دو مدل )TAM,UTAUT
574
ارائه چارچوبي براي استخراج هستان شناسي وابسته به زبان از داده هاي چند رسانه اي ﴿ويدئو﴾ حاشيه نويسي شده
575
ارائه چارچوبي براي استخراج هستان شناسي وابسته به زمان از داده هاي چند رسانه اي ﴿ويدئو﴾ حاشيه نويسي شده
576
ارائه چارچوبي براي امكان سنجي تغذيه واحد صنعتي توسط توليد پراكنده به صورت ريز شبكه مستقل از شبكه
577
ارائه چارچوبي براي بازطراحي فرآيند نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكردهاي نت ناب و شش سيگما (مطالعه موردي : شركت پتروشيمي رازي)
578
ارائه چارچوبي براي بخش بندي بازارهاي الكترونيكي و طبقه بندي مشتريان با استفاده از مدل سازي و داده كاري
579
ارائه چارچوبي براي برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي آموزش الكترونيكي
580
ارائه چارچوبي براي بكارگيري مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه
581
ارائه چارچوبي براي پذيرش آموزش سيار
582
ارائه چارچوبي براي پذيرش آموزش سيار
583
ارائه چارچوبي براي پيش بيني سطح خسارت مشتريان بيمه بدنه اتومبيل با استفاده از راهكار داده كاوي
584
ارائه چارچوبي براي تبديلات متمايزساز ويژگي¬ها به منظور افزايش نرخ بازشناسي گفتار
585
ارائه چارچوبي براي تحليل و انتخاب تامين كنندگان مواد اوليه در شركت ذوب آهن اصفهان با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني
586
ارائه چارچوبي براي تخمين و كاهش نرخ خطاي نرم در مدارهاي ديجيتال مقياس نانو
587
ارائه چارچوبي براي تشخيص موثر رخداد سرقت اطلاعات در فضاي سايبرو شناسايي عاملان ان با روش ردگيري مبتني بر ip
588
ارائه چارچوبي براي تشكيل اثربخش گروه امداد و پاسخگوئي فوريتهاي كامپيوتري )CSIRT( درارتقاء امنيت شبكه هاي كامپيوتري
589
ارائه چارچوبي براي توسعه گردشگري سيار با به كارگيري مدل تايلز
590
ارائه چارچوبي براي رتبه بندي شاخص هاي مËثر درارزيابي كيفيت خدمات وبسايت سيستم جامع دانشگاهي گلستان .
591
ارائه چارچوبي براي سنجش اثربخشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد )ISO/IEC 10072:5002( مطالعه موردي: شركت سيمان داراب
592
ارائه چارچوبي براي سنجش بانكداري سيار به كمك فاكتورهاي موثر(مورد مطالعه :مشتريان بانك سپه استان كرمان )
593
ارائه چارچوبي براي سنجش ظرفيت دوسوتواني بنگاه‌هاي با تكنولوژي برتر- بررسي شركت‌هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
594
ارائه چارچوبي براي سنجش ميزان موفقيت نظام آموزش دورمحور تعاملي مبتني بر وب 2.0 در مدارس تهران
595
ارائه چارچوبي براي شناسايي و بكارگيري رهبران تحول آفرين در سازمان هاي صنعتي
596
ارائه چارچوبي براي طرح سيستم سنجش عملكرد در سازمان پروژه عمراني با رويكرد ارزش مداري
597
ارائه چارچوبي براي قابليت فهم هيجان در عامل هاي هوشمند
598
ارائه چارچوبي براي مديريت زنجيره تامين با استفاده از مديريت دانش
599
ارائه چارچوبي براي مستندسازي دانش ضمني در فرايند انتقال تكنولوژي
600
ارائه چارچوبي براي مميزي تكنولوژي بر اساس مدل الس تكنولوژي
601
ارائه چارچوبي براي نوآوري در مدل كسب و كار بيمارستان‏هاي ايراني(مطالعه موردي بيمارستان دي)
602
ارائه چارچوبي به منظور اركستر شبكه نوآوري در صنعت خودروي برقي ايران
603
ارائه چارچوبي به‌منظور تأمين امنيت كاربردهاي اينترنت اشيا بر اساس ترافيك آن‌ها
604
ارائه چارچوبي بومي شده براي تبيين وضعيت موجود فناوري توليد همزمان برق و حرارت كشور با استفاده از نظام نوآوري فناورانه
605
ارائه چارچوبي جامع به منظور ارزيابي ريسك بحران‌هاي طبيعي با استفاده از تلفيق تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندشاخصه و منطق فازي (مطالعه موردي: سنجش ريسك وقوع زلزله در شهر مشهد)
606
ارائه چارچوبي جامع جهت برنامه ريزي، مديريت، اجرا و ارزيابي معماري محله هاي مسكوني خودبسنده در مقياس محله و ساختمان در راستاي سياست ها و راهبرد هاي توسعه پايدار زيست محيطي ) نمونه مطالعاتي : شهرك دادگستري كرمانشاه(
607
ارائه چارچوبي جديد براي ارزيابي و انتخاب بهترين الگوي گلخانه خورشيدي در شهر يزد
608
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي به منظور استقرار دولت الكترونيك درسازمانهاي دولتي برمبناي روش DOI (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي مازندران )
609
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي در مناطق آزاد ايران (مطالعه موردي: منطقه آزاد اروند)
610
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي بلوغ سيستم مديريت محتواي سازماني در سازمانهاي كوچك و متوسط ايراني
611
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي عملكردمولفه هاي استراتژيك پروژه هاي شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران وبررسي ميزان تاثيراين مولفه هادرموفقيت پروژه هاي اين شركت
612
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي و انتخاب سياست هاي نگهداري و تعميرات با روش ANP فازي (مورد مطالعه : شركت گلسار فارس)
613
ارائه چارچوبي جهت استفاده از محتواي تصاوير در سيستم هاي تحليل نهان نگاري كور
614
ارائه چارچوبي جهت انتشار اطلاعات كتابخانه بر پايه اصول داده هاي پيوندي
615
ارائه چارچوبي جهت اندازه گيري و ارزيابي دانش در يك شركت عمراني
616
ارائه چارچوبي جهت بهبود تسهيم دانش در مراكز تحقيقاتي بوسيله داده كاوي مورد مطالعه شركت تحقيقاتي دانش بنيان
617
ارائه چارچوبي جهت پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در موسسات كوچك و متوسط گردشگري استان اصفهان با استفاده از مدل UTAUT
618
ارائه چارچوبي جهت پياده سازي تگ هاي هوشمند از فناوري ردفشگر در محيط هاي گازي سمي ، مورد كاوي : پالايشگاه گاز پنچم عسلويه
619
ارائه چارچوبي جهت تدوين استراتژي‌ هاي بهينه نگهداري‌ و تعميرات با رويكرد تركيبي داده‌ كاوي و فرآيند تحليل شبكه‌ اي (مورد مطالعه: مجتمع‌ كاشي‌ ميبد‌)
620
ارائه چارچوبي جهت تدوين نيازهاي دانشي نگهداري و تعميرات تجهيز نوارنقاله با كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي و FMEA فازي ( مورد مطالعه: كارخانه گندله سازي شركت معدني و صنعتي گل گهر)
621
ارائه چارچوبي جهت سنجس آسيب پذيري كاربري هاي شهري در برابر سوانح از منظر مكان كاربري با رويكرد آينده پژوهي
622
ارائه چارچوبي جهت طراحي ظاهر محصول جديد با تاكيد بر افزايش زيبايي و جذابيت بصري محصول
623
ارائه چارچوبي جهت مديريت دانش و روابط مشتري2.0
624
ارائه چارچوبي جهت مديريت ريسك استراتژيك سازمان مبتني بر كارت امتيازي (مطالعه موردي موننكو ايران)
625
ارائه چارچوبي در كاربرد ابزارهاي وب2 از جمله ويكي‌ها در مديريت دانش اثربخش مراكز آموزش عالي كشور
626
ارائه چارچوبي در كاربرد ابزارهاي وب2 از جمله ويكي‌ها در مديريت دانش اثربخش مراكز آموزش عالي كشور (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور استان تهران)
627
ارائه چارچوبي در همسويي استراتژيك فناوري اطلاعات با كسب و كار به روش كارت امتيازي متوازن : مطالعه موردي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت
628
ارائه چارچوبي مستقل از ميان افزار براي اعمال معماري مبتني بر مدل بر معماري سرويس گرا
629
ارائه چارچوبي مفهومي براي مستندسازي تجارب مديريتي خبرگان در راستاي ارتقاء توانمندي فناورانه و بهبود عملكرد سازماني در سازمانهاي خدمات عمومي: مورد مطالعه سازمان تأمين اجتماعي
630
ارائه چند اثر كاربردي با جنسيت مرمر با تاكيد بر نقوش رايج قلمدان نگاري دوران قاجار
631
ارائه چند روش در آشكارسازي چند كاربره براي سيستم هاي WCDMA
632
ارائه چهار چوب امنيتي براي جلوگيري از حملات تحت XML با استفاده از روش هاي معنايي
633
ارائه چهار چوبي براي اجراي مديريت دانش در زنجيره تامين
634
ارائه چهارچوب براي ريز شبكه هاي مستقل از شبكه با قابليت خود ترميمي مبتني برعناصرD-FACTS
635
ارائه چهارچوب پيش‏بيني بيماري عروق كرونر با استفاده از شبكه‏هاي عصبي
636
ارائه چهارچوب سيستماتيك سنجش اثربخشي شاخص‌هاي مديريت منابع انساني در قالب هوش كسب‌وكار (مورد مطالعه: شهرداري قم)
637
ارائه چهارچوب مديريت دانش با رويكرد يكپارچه مديريت فناوري و مديريت نو آوري
638
ارائه چهارچوب نظري آموزش محيط زيست در دوران ابتدايي (با تاكيد بر روشهاي آموزش )
639
ارائه چهارچوبي براي امنيت شبكه هاي AD HOC
640
ارائه چهارچوبي براي مهندسي مجدد در شركتهاي پيمانكاري خريد و اجرا با استفاده از تلفيق فرآيندهاي مديريت پروژه با رويكرد PMBOK و فرآيندهاي كسب و كار سازمان
641
ارائه چهارچوبي به منظور اولويت بندي استفاده و انتقال فناوري هاي انرژي هاي تجديدپذير در ايران (با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره و تحليل (SWOT)
642
ارائه چهارچوبي جهت ارزيابي ارتباط مولفه هاي مديريت منابع انساني با پياده سازي مديريت دانش: مطالعه موردي در شركت پارس خودرو
643
ارائه چهارچوبي جهت ارزيابي ريسك زنجيره تامين در شركت لوازم خانگي امرسان با استفاده از روش تلفيقي دلفي، FMEA، FAHP
644
ارائه چهارچوبي جهت ارزيابي ريسك زنجيره تامين در شركت لوازم خانگي امرسان با استفاده از روش تلفيقي دلفي،FMEA، FAHP
645
ارائه چهارچوبي جهت افزايش پتانسيل همزماني كارها در قراردادهاي دوعاملي
646
ارائه چهارچوبي جهت تبيين نقش ابعاد فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در ارتقاي تسهيم دانش
647
ارائه چهارچوبي جهت تعيين نوع قراردادهاي پروژه هاي زير بنايي و توسعه اي﴿استراتژي قراردادها﴾
648
ارائه چهارچوبي جهت مدلسازي و حل شبكه هاي نوين انرژي شامل ريزشبكه ها
649
ارائه چهارچوبي مبتني بر مدل‌سازي اطلاعات ساختمان به منظور استفاده مجدد از المان‌هاي سازه‌اي در پروژه‌هاي ساخت
650
ارائه حدود بالا و پايين براي مسائل زمانبندي تك ماشين و جريان كارگاهي در سيستم‌هاي توليد انباشته‌اي با فرض وجود نيازمندي‌ ظرفيتي متفاوت براي كارها
651
ارائه حسابي مشتق از حساب λ براي مدل‌سازي و درستي‌سنجي پروتكل‌هاي رمزنگاري
652
ارائه حفاظت، مرمت و موزون سازي نقوش و تزئينات زير قوس گنبد سلطانيه
653
ارائه خانواده جديدي از المانهاي ايزوپارامتريك و جابجايي اجزاء محدود با پيوستگي C1 و توسعه آن
654
ارائه دستبافته جديد از زيلو وقالي
655
ارائه دو راهكار جهت مقابله با حملات صيادي مبتني بركشف فريب نامه ها و بكارگيري احراز هويت
656
ارائه دو طرح جديد براي موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم داخلي جهت افزايش گشتاور متوسط و كاهش ضربان گشتاور
657
ارائه رابطه اي مناسب ميان تراوايي و تخلخل به كمك طبقه بندي سنگي (در يكي از مخازن كربناته ايران)
658
ارائه رابطه تجربي براي تخمين انرژي ويژه حفاري TBM بر اساس انرژي كرنشي
659
ارائه رابطه تجربي جهت تعيين مقاومت جانبي سازه هاي بنايي آجري غير مسلح مبتني بر ...
660
ارائه رابطه جديد براي بررسي عملكرد پيل هاي سوختي پليمري
661
ارائه رابطه كاهندگي طيف خسارت براي سازه هاي بتني قابي شكل به همراه روش هاي نورو فازي
662
ارائه راه حل تخميني براي حل مسائل ديناميكي سيستم اسكلتي-عضلاني بدن انسان با استفاده از بهينه سازي پارامتري
663
ارائه راه حل تركيبي جهت برنامه ريزي سيستم هاي انتقال نيرو با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار
664
ارائه راه حل جديد براي مدل برنامه ريزي اعداد صحيح بزرگ در مديريت زنجيره عرضه
665
ارائه راه حل جهت نا امن سازي جعل رايانامه (ايميل) با استفاده از اجزاء سرآيند
666
ارائه راه حل هاي فني و عملي جهت كاهش و كنترل آلودگي هوا
667
ارائه راه حل هاي مناسب جهت مشكل زباله در داران
668
ارائه راه حلي براي ارزيابي كارايي معماري نرم افزارهاي مبتني بر قطعه
669
ارائه راه حلي براي خطوط واقع در نواحي كويري
670
ارائه راه حلي جهت رفع عيب سيستم نواتر نقاله شركت سنگ آهن مركزي ايران
671
ارائه راه كار براي بهبود صندلي راننده خودروي سمند بر اساس روش بهينه كاوي
672
ارائه راه كارعملي (مديريتي) براي بيلان منفي دشت ارزوييه
673
ارائه راه كاري جديد براي جستجوي پوياي غيرمتغيرهاي برنامه
674
ارائه راه كاري جديد براي جستجوي پوياي غيرمتغيرهاي برنامه ژژ
675
ارائه راه‌حل‌هايي جهت بهينه‌سازي تخصيص منابع در محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم‌هاي تركيبي رقابت استعماري
676
ارائه راهبر دي مبتني بر فن آوري وب معنائي براي توليد نرم افزار
677
ارائه راهبرد ارتقاء كيفيت محيطي در نوسازي شهر تهران با رويكرد (FAHP-SWOT) (مورد مطالعه: محله گلوبندك)
678
ارائه راهبرد جهت كاهش اثرات تحريم‌هاي حوزه نفت و گاز بر اقتصاد ايران مبتني بر روش برنامه‌ريزي سناريويي
679
ارائه راهبردهاي درآمدزايي از رويدادهاي شهري با استفاده از رويكرد توسعه صنايع خلاق (نمونه موردي: شهر ايذه)
680
ارائه راهبردهاي طراحي به منظور ايجاد محله كودك مدار در محله گل هاي اميرآباد تهران
681
ارائه راهبردهايي براي توسعه سفال و سراميك ميبد
682
ارائه راهكار اهنيتي براي سرويس IPTV هبتني بر IMS
683
ارائه راهكار براي پياده سازي مدل سرآمدي EFQM در شركت نساجي ( پوشاك) (مطالعه موردي : شركت آرا پوشش)
684
ارائه راهكار براي زيرساخت شبكه يك مركز داده
685
ارائه راهكار به منظور توسعه اعتماد اجتماعي نسبت به كسب‌وكارهاي نوپا با استفاده از پتانسيل شبكه هاي اجتماعي
686
ارائه راهكار تشخيص خودكار خرابي سلول بر مبناي ارزيابي شاخص‌هاي عملكرد شبكه‌هاي ناهمگن
687
ارائه راهكار تعاملي و طراحي وسيله كمكي همراه براي نابينايان
688
ارائه راهكار جديد براي حذف باند توقف باز در آنتن هاي موج نشتي يك بعدي تناوبي
689
ارائه راهكار جديدي براي اندازه‌گيري تطبيق پذير دانش بر پايه مدل يادگيرنده
690
ارائه راهكار در پياده سازي كنترل دسترسي اجباري با رويكرد برنامه نويسي جنبه گرا
691
ارائه راهكار درخصوص مهندسي مجدد فرآيندها به منظور ارتقاي سطح عملكرد سازماني در مركز رشد زيست فناوري
692
ارائه راهكار مشاركت مردمي در فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي
693
ارائه راهكار موثر براي تحليل ريسك پورتفوليوي پروژه ها
694
ارائه راهكار و سياستهاي مناسب براي تحقق شهر كم كربن نمونه موردي : شهر ري ، تهران
695
ارائه راهكار‌‌هاي انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم هاي نظريه گراف با در نظرگرفتن روابط ميان ويژگي‌ها
696
ارائه راهكاربراي ارتقائ عملكرد ديستال لاك كونچرارتوپدي
697
ارائه راهكارها و الگوهايي در جهت نورپردازي در شب به منظور نشان دادن ارزش هاي مد نظر بنا در روز؛ نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله
698
ارائه راهكارها و سطوح امنيتي در بسته بندي
699
ارائه راهكارهاي ارتقاء سرزندگي در بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد پايداري (نمونه مورد مطالعه: منطقه 5 شهر تهران- محله كن)
700
ارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيت زندگي بر مبناي سنجش رضايتمندي سكونتي ﴿ نمونه موردي: محله ده ونك ﴾
701
ارائه راهكارهاي افزايش كارايي باغهاي بانوان (نمونه موردي : باغ بانوان پرديس و صدف)
702
ارائه راهكارهاي امنيتي براي كاربردهاي مبتني بر SIP در بستر ابر
703
ارائه راهكارهاي بهبود بهره وري در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
704
ارائه راهكارهاي بهبود كارايي پاركينگ هاي عمومي براساس ارزيابي وضع موجود، نمونه موردي پاركينگ هاي عمومي منطقه 5 شهر اصفهان
705
ارائه راهكارهاي بهينه در ارتقاء كيفيت كالبدي و حس مكان (نمونه موردي: خيابان امام خميني چالوس)
706
ارائه راهكارهاي بهينه درارتقاءكيفيت كالبدي وحس مكان (نمونه موردي:خيابان امام خميني چالوس)
707
ارائه راهكارهاي تدوين فرآيند ساختاري - راهبردي اجراي پروژه هاي عمراني دانشگاهها با رويكرد استقلال موسسات آموزش عالي و پژوهشي
708
ارائه راهكارهاي تضمين بهبود كيفيت نظام آموزشي دانشگاه پيام نور واز راه دور
709
ارائه راهكارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي سواحل مكران
710
ارائه راهكارهاي توسعه تجارت الكترونيكي در بخش صنعت
711
ارائه راهكارهاي توسعه تجارت الكترونيكي در بخش صنعت و معدن ايران
712
ارائه راهكارهاي توسعه صادرات پايدار سنگ هاي ساختماني به كشورهاي همسايه (مطالعه موردي در شهرك صنعتي محمودآباد اصفهان)
713
ارائه راهكارهاي توسعه كارآفريني با تكيه بر صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري
714
ارائه راهكارهاي جديد ايجاد يك بنگاه اقتصادي با تكيه بر آموزش،توليد وتجارت
715
ارائه راهكارهاي جلب مشاركت شهروندان در برنامه هاي شهري با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهر شاهين شهر)
716
ارائه راهكارهاي حفاظتي سكه هاي نقره ساسانيمكشوفه از روستاي تيس چابهار متعلق به موزه منطقه اي جنوب شرق ايران
717
ارائه راهكارهاي سازگاري با سطوح احتمالي مختلف تاثير تغيير اقليم بر منابع آب حوضه زاينده رود با رويكرد ديناميك سيستم ها
718
ارائه راهكارهاي سياس تگذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران
719
ارائه راهكارهاي سياستگذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران
720
ارائه راهكارهاي طراحي شهري به منظور كاهش و كنترل پديده جزيره گرمايي شهري
721
ارائه راهكارهاي طراحي شهري در بافت قديم املش در راستاي حفاظت و باز آفريني شهري با تاكيد بر گردشگري
722
ارائه راهكارهاي عملي استفاده از سطوح بافت دار گچي به منظور بازسازي كمبود در اندودها و تزيينات گچي معماري
723
ارائه راهكارهاي كاربردي براي تدوين استرات‍ژي زيست محيطي در صنايع نساجي ايران﴿ مطالعه موردي: رنگرزي، چاپ و تكميل﴾
724
ارائه راهكارهاي مؤثر براي بهبود حمل و نقل شهري: مطالعه موردي اتوبوس BRT
725
ارائه راهكارهاي مختلف كنترل نفوذ شوري در خور رودخانه اي اروند با بكارگيري مدل شبيه سازي هيدروديناميك
726
ارائه راهكارهاي مشاركت ساكنين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده ﴿نمونه مورد مطالعه: محله سيروس تهران﴾
727
ارائه راهكارهاي مناسب براي كاهش مصرف سوخت يك ساختمان نمونه مجهز به سيستم گرمايش مركزي
728
ارائه راهكارهاي مناسب به منظور استفاده بهينه از تكنولوژي PACS در ايران
729
ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود انرژي مصرفي موتور القائي تك فاز با استفاده از روش اجزاء محدود
730
ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش فقر شهري در راستاي بازآفريني پايدار سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر ساري
731
ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش لاورصولينهاي شركت مخابرات
732
ارائه راهكارهايي براي بداهه نوازي با متر آزاد و ثابت برگرفته از آثار كلاسيك تارنوازي
733
ارائه راهكارهايي براي بهبود آموزش سارساي فازي در مساله ناوبري ربات
734
ارائه راهكارهايي براي تعيين ضوابط هاي قراردادهاي بين المللي
735
ارائه راهكارهايي براي كاهش آلودگي هوا در منطقه دو اهواز
736
ارائه راهكارهايي جهت ارتقاي مكان در مركز شهري بروجن ﴿نمونه موردي: خيابان آيت الله طالقاني﴾
737
ارائه راهكارهايي جهت باز آفريني بافتهاي كهن شهري با تأكيد بر حفظ و ارتقاي هويت محله اي ﴿ مطالعه موردي: محله امامزاده يحيي شهر تهران ﴾
738
ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از ورود رادون و تهويه ساختمان
739
ارائه راهكارهايي جهت هدايت و حمايت شركت هاي دانش بنيان با رويكرد سناريو سازي
740
ارائه راهكاري براي اجتناب از بدرفتاري در لايه كنترل دسترسي به رسانه IEEE 802.11
741
ارائه راهكاري براي ارزيابي سيستمهاي يادگيري الكتررونيكي در ايران با بكارگيري و بومي سازي استاندارد بين المللي 9126ISO(مورد مطالعه :سيستم آموزش مجازي دانشگاه صنعتي امير كبير)
742
ارائه راهكاري براي ارزيابي قابليت اطمينان وب سايتهاي كسب وكار الكترونيك به صورت كمي با استفاده از مدل EBTI (مطالعه موردي: فروشگاه هاي آنلاين كتاب )
743
ارائه راهكاري براي افزايش قابليت استفاده رابط‌هاي كاربري پرگزينه بر اساس يادگيري متقابل رابط كاربري و كاربر
744
ارائه راهكاري براي انتخاب كيفيت قطعه در جريان سازي ويدئو بر روي شبكه‌هاي نظير به نظير مبتني بر يادگيري تقويتي
745
ارائه راهكاري براي انتخاب مدل هزينه ي كيفيت با استفاده از تكنيك گسترش ويژگي هاي كيفيت
746
ارائه راهكاري براي بهبود امنيت شبكه هاي محاسبات گريدي با استفاده از جريان كاري
747
ارائه راهكاري براي بهبود دگرسپاري عمودي از WLAN به شبكه سلولي
748
ارائه راهكاري براي بهبود ﻣﻌﻣﺎري ﺗركيبي راﯾﺎنش اﺑري و مه ﺑراي آينده اينترنت اشياء
749
ارائه راهكاري براي بهبود همگام سازي سرعت در شبكه هاي حسگر بي سيم
750
ارائه راهكاري براي پيكربندي جلسات در شبكه هاي فعال با در نظر گرفتن ظرفيت محدود
751
ارائه راهكاري براي تحليل پاسخ نهايي در سيستم هاي پرسش و پاسخ براي پرسش هاي با پاسخ كوتاه
752
ارائه راهكاري براي تحليل و بررسي آناتومي حملات محروم كردن از خدمات با نگرش وب سرويس ها و بهينه سازي سناريو جهت جلوگيري از آن با رويكرد جدول پنهان سرويس گيرنده
753
ارائه راهكاري براي درمان مشكلات حركتي ناشي از MS از راه بررسي زمان انتقال در سيستم مركزي مغز ،‌ به وسيله تحريك مغناطيسي فراجمجمه‌اي مغز ( TMS )
754
ارائه راهكاري براي زمانبندي و انتخاب قطعه ويدئو و نظير در جريان سازي زنده ويدئو بر روي شبكه هاي نظير به نظير
755
ارائه راهكاري براي سنجش كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران با استفاده از مدل چند عاملي
756
ارائه راهكاري براي شناسايي و اولويت‌بندي عوامل برون‌سپاري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي بانك ملت استان ايلام
757
ارائه راهكاري براي طراحي مدل ارزيابي ريسك بيمه‌هاي درمان با استفاده از تكنيك OLAP(مطالعه موردي: در بيمه ملت)
758
ارائه راهكاري براي مسيريابي در شبكه‌هاي
759
ارائه راهكاري پيرامون پردازش و بررسي صحت چك
760
ارائه راهكاري جديد براي بهبود عملكرد لايه‌ي انتقال در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم (با محتواي چندرسانه‌اي)
761
ارائه راهكاري جديد براي توليد خودكار داده‌هاي آزمون با استفاده از اجراي نمادين پويا
762
ارائه راهكاري جديد براي روش‌هاي خوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
763
ارائه راهكاري جديد به منظور كمينهسازي وروديهاي مسبب خرابي برنامه براساس موارد آزمون توليد شده
764
ارائه راهكاري جديد جهت تأمين كيفيت خدمات در شبكه هاي حسگر چندرسانه اي بي سيم
765
ارائه راهكاري جديد جهت مديريت مصرف انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم با استفاده از نظريه بازي و الگوريتم ژنتيك
766
ارائه راهكاري جديد مبتني بر داده كاوي به منظور افزايش كيفيت هشدارها در سيستم هاي تشخيص نفوذ
767
ارائه راهكاري جهت ارزيابي شاخص قابليت استفاده از استاندارد ISO/IEC 9126 با بهره گيري از مفاهيم فازي
768
ارائه راهكاري جهت توليد داده هاي آزمون به منظور كشف خطاهاي معنايي موجود در برنامه
769
ارائه راهكاري خود تطبيق گر جهت كنترل توپولوژي در شبكه هاي موردي متحرك
770
ارائه راهكاري مبتني بر فناوري RFID براي پايش خودروهاي سنگين (تجهيزات زميني)
771
ارائه راهكاري مناسب براي مديريت حالات استثنا با تغيير پويا در سيستم‌هاي مديريت گردش كار
772
ارائه راهكاري نو براي پياده سازي ديوار آتش و سامانه پاسخ به رخنه، بر پايه تغيير كانال در شبكه هاي بي سيم
773
ارائه راهكاري نوين براي كشفِ سرقتِ معنوي ميان‌زباني با استفاده از ويژگي‌هاي متني مستقل از زبان
774
ارائه راهنماي طراحي شهري بر اساس معيارهاي رشد ايمن نمونه موردي حوزه جنوبي مادي نياصرم (حدفاصل خيابان شهيد بهشتي و خيابان چهارباغ)
775
ارائه راهنماي طراحي شهري پرديس دانشگاهي به مثابه فضاي عمومي نمونه موردي : پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
776
ارائه راهنماي طراحي شهري در حاشيه رودخانه صوفي چايبه منظور ارتقاء جايگاه رودخانه در سازمان فضايي شهرمراغه
777
ارائه راهنماي طراحي شهري عدالت مدار با تأكيد بر حضورپذيري بانوان
778
ارائه راهنماي طراحيميدان هاي شهري پياده محور (ميدان شهرداري ساري)
779
ارائه رهايافتي نوين براي هدايت و كنترل چهارپرّه بر اساس ميدان مغناطيسي خطوط توزيع جهت پايش وضعيت
780
ارائه رهيافتي جديد از كاربرد الگوريتم هاي فرامكاشفه اي در مسÊله انتخاب ويژگي براي مجموعه داده هاي بزرگ
781
ارائه رهيافني كاربردي جهت طراحي نرم افزارهاي حساس به زمينه
782
ارائه روابط تجربي - تحليلي براي خواص مكانيكي بتن با مقاومت بالاي مسلح به الياف فولادي
783
ارائه روابط تجربي - تحليلي جهت بررسي اثرات يخ زدگي بتن معمولي و بتن با مقاومت بالا
784
ارائه روابط متشكله در تغيير شكل داغ پلي كريستال ها و نانومواد
785
ارائه روابطي براي تخمين مقدار انرژي خورشيدي در نواحي مختلف ايران
786
ارائه روش ارزش گذاري پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از تحليل فازي اختيارات سرمايه گذاري(مطالعه موردي: ارزش گذاري پروژه سرمايه گذاري در شركت فراگامان فناوري ايرانيان)
787
ارائه روش ارزيابي ميزان پايداري در حمل و نقل
788
ارائه روش اولويت بندي اجراي گزينه‌هاي اطلاعرساني حمل و نقل
789
ارائه روش بدون سنسور جهت تعيين موقعيت روتور بر پايه محاسبه اندوكتانس افزايشي در موتور رلوكتانس سوييچ شونده
790
ارائه روش بر مبناي PDA جهت بهبود آشكارسازي چندگانه در كانال CDMA
791
ارائه روش براي ارتقاء قابليت منابع انساني با رويكرد مديريت دانش
792
ارائه روش براي حل مسائل برش دو بعدي گيوتيني نث88ق8ق8
793
ارائه روش برنامه ريزي بنگاه با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي و روش چه -اگر و كاربرد آن در مورد يك بنگاه واقعي
794
ارائه روش بهبوديافته براي پيدا كردن خبرگان در انجمن‌هاي پرسش و پاسخ با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي
795
ارائه روش بهينه مناسب جهت تهيه صنعتي و شناسايي ساختار نانو ذرات مگنتيت و استفاده از اين ذرات درساختار سيال مغناطيسي
796
ارائه روش بهينه‌سازي مبتني بر الگوريتم تخمين توزيع با استفاده از تركيب شبكه¬هاي ماركوف و بيز
797
ارائه روش پراكندگي معكوس تركيبي به منظور استخراج مشخصات يك شكاف مستطيلي واقع در صفحه هادي كامل زير يك لايه دي الكتريك
798
ارائه روش پردازشي مناسب جهت افزايش كارايي سيستم¬هاي GPR دوآنتني
799
ارائه روش پيشنهادي به منظوركاهش تعداد تحليل هاي ديناميكي غيرخطي براي توليد منحني شكنندگي
800
ارائه روش تحليل ظرفيت خط ويژه اتوبوسراني مطالعه موردي خط ويژه اتوبوسراني در شهر تهران
801
ارائه روش تحليلي براي بررسي پديده برخورد سر انسان با يك ديواره تخت
802
ارائه روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبكه عصبي مدار شعاعي
803
ارائه روش تركيبي براي گروه بندي غيرهمگن دانشجويان در يادگيري همكارانه با استفاده از معيارهاي استخراج شده از نقشه مفهومي
804
ارائه روش تصميم گيري براي بازيافت ضايعات تجهزات الكتريكي والكترونيكي باتاكيدبرابعاداقتصادي ومحيط زيستي توسعه پايدار
805
ارائه روش تصميم گيري در معاملات بازار سهام با تحليل شبكه همبستگي قيمت سهام
806
ارائه روش تعيين توالي و زمانبندي در ماشين هاي موازي با توجه به معيار عملكرد T و مقايسه با روش هاي موجود
807
ارائه روش تعيين نرخ عوارض براي آزاد راههاي بين شهري
808
ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده ها جهت ارزيابي عملكرد شهرداري ها (مطالعه موردي در شهرداري اصفهان )
809
ارائه روش تلفيقي بر اساس اهداف فرايند تفكر (TP) و قابليت هاي متدلوزي سيستم هاي ديناميكي
810
ارائه روش تلفيقي براي اندازه گيري و بهبود بهره وري منابع انساني سبز
811
ارائه روش تلفيقي تصمي مگيري چند معياره و استدلال مورد محور، مطالعه موردي تشخيص افتراقي آسم بزرگسالان .
812
ارائه روش تلفيقي سنجش و ارتقاي بهره وري سرمايه فكري سازمان
813
ارائه روش تهيه رژيم غذايي بهينه مبتني بر الگوريتم ژنتيك
814
ارائه روش توزيع بار بين سرورها در مراكز داده با استفاده از شبكه هاي نرم افزار محور با چند كنترل كننده
815
ارائه روش جديد آشكارسازي چند كاربرد، در كانال محو شونده تحت در حضور نويز غير گوسي ضربه اي
816
ارائه روش جديد براي بهبود شناسايي با استفاده از الگوهاي پشت بند انگشت
817
ارائه روش جديد براي بهينه سازي مكان چاه هاي تزريقي بر مبناي روش پيش روي سريع
818
ارائه روش جديد براي پنهان نمايي خطا توسط همبستگي هاي مكاني و زماني در ويديو H.264/AVC
819
ارائه روش جديد براي زمان بندي داده هاي ويدئويي به منظور بهبود كيفيت در شبكه هاي HSPA
820
ارائه روش جديد به وسيله منسجم سازي چارچوب هاي ITIL V3.0و COBIT V4.1 در مËسسات دولتي
821
ارائه روش جديد پيش گويانه جهت كنترل مستقيم توان اكتيو و راكتيو ژنراتور القايي تغذيه دو گانه
822
ارائه روش جديد در سامانه هاي توصيه گر با رويكرد پالايش گروهي
823
ارائه روش جديد زمانبندي قواعد در پايگاه داده پويا بر مبناي تخمين احتمال اجراي قواعد
824
ارائه روش جديدي براي افزايش گذر دهي جريان زير گذر TCPدر شبكه هاي بي سيم
825
ارائه روش جديدي براي حفاظت از داده‌ها،درمقابل حملات و خرابي داده‌ها در سيستم محاسبات ابري موبايل
826
ارائه روش جديدي براي رفع درهم تنيدگي در تصوير ويدئويي با استفاده از همبستگي هاي زماني و مكاني
827
ارائه روش جهت تعيين ذخيره اطمينان در سيستم توليد JIT با در نظر گرفتن پارامترهاي متغير توليد
828
ارائه روش چيدمان بهينه تجهيزات با استفاده از الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه: شركت لعاب سازي ميبد)
829
ارائه روش حل تركيبي براي حل مسائل برنامه ريزي عدد صحيح مختلط؛ مطالعه موردي حل يكي از مسائل راه آهن
830
ارائه روش حل تركيبي مبتني بر الگوريتم هاي ابتكاري و دقيق براي حل مسائل برنامه ريزي عدد صحيح؛ مطالعه موردي در راه آهن ايران
831
ارائه روش حل طراحي شبكه گسسته با استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح
832
ارائه روش سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي فني در شبكه خدماتپس از فروش خودروسازي (مطالعه موردي:سايپا يدك)
833
ارائه روش شناسايي تجربي اتصالاتسازه اي غيرخطي ضعيف بر اساس تابع پاسخ فركانسي سيستم خطي معادل بهينه
834
ارائه روش شناسي توسعه استراتژي هاي چهارگانه مدل شايستگي مبنا
835
ارائه روش شناسي يا نقشه راه براي به كارگيري آينده پژوهي درمقدمه مهندسي يكپارچگي سازمان ( مطالعه موردي )
836
ارائه روش طراحي معكوس جديد پوسته الاستيك براي طراحي ايرفويل در رژيم هاي لزج مادون صوت و گذر صوت
837
ارائه روش طرح و ساخت منطبق با شرايط و مقررات موجود كشور
838
ارائه روش فراابتكاري جهت مدل يكپارچه تشكيل سلولي بازمانبندي و جانمايي
839
ارائه روش كاراي اننتخاب قانون در سيستم هاي پايگاه داده پويا
840
ارائه روش كاليبراسيون دزيمترهاي نوتروني با استفاده از چشمه هاي راديو ايزوتوپي در بازه هاي انرژي محدود
841
ارائه روش كدگذاري تركيبي با استفاده از كدگذاري خطي محلي-محدود و نمايش تنك
842
ارائه روش كنترل همروندي بدبينانه، در پايگاه داده هاي نامتجانس سيار، با مدل داده اي يكسان
843
ارائه روش كنترلي نوين براي مقابله با ارتعاشات در ساختمان‌هاي بلند
844
ارائه روش ماشين‌هاي بردار پشتيبان آبشاري جهت طبقه‌بندي متون نامتوازن
845
ارائه روش محاسباتي نرم جهت پايش سلامت سازه‌ها در حضور نويز و تغييرات شرايط محيطي
846
ارائه روش محاسبه اعتماد براي كاربرد در اينترنت اشيا
847
ارائه روش مسير يابي جهت بهبود تاخير در QOS به كمك الگوريتم هاي يادگير تقويتي Reinforcement Learning
848
ارائه روش مسيريابي جهت بهبود تاخير در QOS به كمك الگوريتم هاي يادگير تقويتي Rein forcement learning
849
ارائه روش مكان يابي كنترل سرعت بر اساس مدلسازي تصادفات جاده اي
850
ارائه روش ناحيه نزديك و مدل هاي نيمه تحليلي براي تحليل اندر كنش سازه و خاك و پاسخ حداكثر سازه هاي مجاور هم در زلزله
851
ارائه روش نوين براي پيشگيري انحراف محور در درمان شكستگي هاي استخوان درشت ني به روش نيل گذاري
852
ارائه روش نوين براي واتر ماركينگ زنده صوت با استفاده از تبديل ويولت
853
ارائه روش نوين پردازش غير خطي سيگنال مغز به منظور تعيين ديناميك بيهوشي
854
ارائه روش نوين يادگيري زير فضا مبتني بر احتمالات براي داده هاي داراي ساختار
855
ارائه روش نويني جهت اندازه گيري زاويه بريد
856
ارائه روش هاي ابتكاري در مساله زمان بندي توليد با ماشين هاي موازي يكسان
857
ارائه روش هاي پيشنهادي به منظور موازي سازي الگوريتم چينش VPR
858
ارائه روش هاي تست عملكردي ربات هاي متحرك، كاهش خطاهاي ادومتري و بررسي آزمايشگاهي چند ربات متحرك
859
ارائه روش هاي ته نقش نگاري مقاوم و تطبيقي و تسريع اجراي تبديل كانتورلت
860
ارائه روش هاي جديد و هوشمند جهت تشخيص زلزله هاي طبيعي از انفجارات مصنوعي و مقايسه آن با روش هاي موجود
861
ارائه روش هاي حل كارا براي مسئله زمانبندي ماشين هاي پردازش انباشته اي
862
ارائه روش هاي رقومي جهت استخراج آبراهه هاي مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي: منطقه خضرآباد، استان يزد)
863
ارائه روش هاي مناسب جهت افزايش راندمان كولر آبي توام با ساخت و آزمايش و شبيه سازي به كمك نرم افزار Fluent
864
ارائه روش هاي مناسب جهت مديريت انرژي در سازمان آبفا يزد
865
ارائه روش هاي مناسب جهت مديريت ريسك در سازمان آبفا يزد
866
ارائه روش هايپر المانهاي فشرده براي محاسبه توابع گرين در محيط هاي نامنظم هندسي
867
ارائه روش هايي براي حل مشكل كاربر جديد در سيستم هاي توصيه كننده همكارانه بر مبناي حافظه
868
ارائه روش هايي براي مسئله ريشه يابي در زبان فارسي
869
ارائه روش هوشمند مقياس‌پذير تطبيقي برنامه‌هاي كابردي تحت وب بر روي بستر ابر
870
ارائه روش واكاوي حافظه با هدف تشخيص روت‌كيت
871
ارائه روش وفقي و امن براي امنيت موبايل مبتني بر كارت هوشمند
872
ارائه روش يادگيري بصورت هايبريد با الهام از رفتار مغز در يادگيري يك فرآيند جديد
873
ارائه روش‌هاي جديدي براي تعيين تاريخچه موثر صفات تغييرپذير و بررسي انجام الزامات در مدل كنترل بهره¬برداري
874
ارائه روش‌هاي حل براي مسأله زمان‌بندي توليد انباشته‌اي در زنجيره تأمين
875
ارائه روشهاي ابتكاري براي محاسبه مقياسات كارآيي سيستمهاي صف چند كاناله موازي
876
ارائه روشهاي بهبود مديريت شيلاتي به منظور ارتقاء سطح توليد، كيفيت ، توزيع و مصرف آبزيان در شهرهاي بزرگ ايران (مطالعه موردي در شهر تهران )
877
ارائه روشهاي بهينه براي تعيين انواع و خواص سنگ در شبيه سا زي مخازن هيدرو كربوري [كربناته] ايران
878
ارائه روشهاي تشخيص آسيب در آثار فرهنگي خاتم سازي شده و روش حفاظت و مرمت خاتم
879
ارائه روشهاي تشخيص آسيب در آثار فرهنگي خاتم سازي شده و روش حفاظت و مرمت خاتم
880
ارائه روشهاي جديد تزريق در جريان پيوسته )FIA(با آشكار سازي اسپكتروفتومتري براي اندازه گيري مقادير ناچيز روتنيم )III(،يدات ،پريدات ، هيدرازين ، آهن ، )II(و آهن )III(
881
ارائه روشهاي حل مسائل زمانبندي كارها بر روي يك ماشين توليد انباشته اي با كارهاي با اندازه غيريكسان
882
ارائه روشهاي قابل تعميم جهت انتخاب مقاوير اوليه پارامترهاي يك الگوريتم خوشه بندي فازي بمنظور داده كاوي استفاده از وب
883
ارائه روشهاي مناسب براي مدلسازي و تحليل پايداري دسته خاصي از سيستم هاي فازي زباني خطي و غيرخطي
884
ارائه روشهاي موازي نو براي بهبود سرعت يادگيري شبكه هاي عصبي چند لايه با الگوريتم يادگيري پس از انتشار خطا
885
ارائه روشهاي نوين افزايش بهره وري نيروي انساني در پروژه هاي ساخت و ساز(مطالعه موردي در داخل كشور)
886
ارائه روشهايي جهت بهبود عملكرد نمودارهاي كنترل نسبت اقلام معيوب
887
ارائه روشهايي در بهينه سازي، مدل كردن و شبيه سازي مدارات مبتني بر تكنولوژي QCA
888
ارائه روشي آماري جهت كنترل ريسك ايمني ديناميك در مرحله ساخت
889
ارائه روشي با رويكرد سيستم ديناميك جهت انتخاب فعاليت‌هاي دانشي بر اساس مدل ساختمان دانش
890
ارائه روشي بازگشت پذير براي ته نقش نگاري در تصاوير پزشكي
891
ارائه روشي بر اساس رتبه بندي در عقيده‌كاوي به منظور پيش¬بيني و ارزيابي نظرات
892
ارائه روشي بر مبناي CRM جهت برآورد و افزايش رضايتمندي مشتريان بانكها.
893
ارائه روشي براساس Walk Random به منظور كاهش تداخل باند باريك در مخابرات با دسترسي چندگانه
894
ارائه روشي براي آفلودينگ در محاسبات ابري متحرك با كمترين هزينه مالي و با وجود دو محدوديت انرژي و تاخير
895
ارائه روشي براي اجراي كاراي برنامه هاي چند ريسماني بر روي پردازنده هاي چند هسته اي
896
ارائه روشي براي ارزيابي تحمل خرابي در اتصالات داخلي خوشه اي
897
ارائه روشي براي ارزيابي دانش پنهان سازماني مطالعه موردي : شركت فولاد مباركه
898
ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد دانشگاه ها از منظر سرمايه فكري
899
ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازارهاي نوظهور (مطالعه موردي در ايران)
900
ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گير با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها و وزن‌هاي مشترك و تحليل عاملي (موردمطالعه: شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس)
901
ارائه روشي براي ارزيابي قابليت اطمينان با احتساب عدم قطعيت در سازه ماهواره
902
ارائه روشي براي ارزيابي كارايي زيست محيطي شبكه زنجيره تامين معكوس
903
ارائه روشي براي ارزيابي مجوزهاي صنعتي بر اساس اصول ناب وبا استفاده از تصميم گيري چند معياره - مطالعه موردي: شهرستان اردستان
904
ارائه روشي براي ارزيابي ملي پروژه هاي صنعتي
905
ارائه روشي براي ارزيابي ملي پروژه هاي صنعتي با استفاده از قيمتهاي سايه اي در ايران
906
ارائه روشي براي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان- مطالعه موردي شركت پالايش نفت و گاز اصفهان
907
ارائه روشي براي ارزيابي و رتبه بندي موسسات آموزش الكترونيكي و دانشگاه هاي مجازي با استفاده از رويكرد تصميم گيري چند شاخصه فازي
908
ارائه روشي براي استخراج قوانين وابستگي عمومي از داده هاي جدول گرا
909
ارائه روشي براي استفاده از بازاريابي ويروسي فعال در بازاريابي محصولات سبز
910
ارائه روشي براي استفاده از تحليل پوششي داده ها براي تحليل مناسب تر در گسترش عملكرد كيفيت تحت شرايط عدم قطعيت
911
ارائه روشي براي استفاده از ضايعات چرم با توجيه اقتصادي، مطالعه موردي شركت چرم مشهد
912
ارائه روشي براي افراز جهت جايابي مناسب ثبات ها با هدف بهينه سازي شبكه ساعت
913
ارائه روشي براي افزايش اشتراك گذاري محتوا در انجمن هاي پرسش و پاسخ
914
ارائه روشي براي افزايش پوشش كشف خطاي آرام در پردازنده ها
915
ارائه روشي براي افزايش سرعت الگوريتم PHD با استفاده از شبكه هاي مصنوعي موازي روي GPU
916
ارائه روشي براي انتخاب استراتژي برون سپاري در مديريت زنجيره تامين خدمات .....
917
ارائه روشي براي انتخاب شبكه و اختصاص كانال جهت اشتراك گذاري طيف در شبكه‌هاي ناهمگن نسل پنجم
918
ارائه روشي براي انتخاب ناوگان ماشين‌آلات و تجهيزات در عمليات بتني حجيم
919
ارائه روشي براي انتشار سرويس هاي وب مبتني بر رابطه بين آن ها
920
ارائه روشي براي انتقال ويدئو در شبكه هاي بيسيم موردي با استفاده از گره هاي كمكي
921
ارائه روشي براي اندازه گيري تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي سازمان
922
ارائه روشي براي اندازه گيري كارايي سازمانهاي پيچيده با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي فازي
923
ارائه روشي براي اندازه گيري مزيت رقابتي سرمايه فكري براي ارتقاي عملكرد مالي در صنعت بيمه (مورد كاوي شركت بيمه ايران)
924
ارائه روشي براي اندازه‌گيري و تحليل سرمايه انساني در بانك
925
ارائه روشي براي ايجاد هماهنگي درزنجيره تامين با اعضاي متعدد
926
ارائه روشي براي بازيابي نظر از اسناد فارسي
927
ارائه روشي براي برآورد انتشار گاز گلخانه اي CO2 حاصل از صنايع رنگرزي، چاپ و تكميل نساجي و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن (مطالعه موردي: صنايع استان قزوين)
928
ارائه روشي براي برنامه ريزي خط توليد چند محصول تحت محيط JIT و شرايط كابنان متغير
929
ارائه روشي براي بهبود توسعه پذيري سرويس هاي IMS
930
ارائه روشي براي بهبود دقت تشخيص در سيستم تشخيص نفوذ
931
ارائه روشي براي بهبود فرايند افزايش سطح انتزاع داده حسگرها
932
ارائه روشي براي بهبود كارايي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكـه هاي اقتـضائـي هـوايـي بدون سرنشيـن
933
ارائه روشي براي بهبود كارايي معماري ميكروسرويس¬ها مبتني بر تكنيك¬هاي طراحي حوزه محور
934
ارائه روشي براي بهبود كيفيت سرويس در انتقال صوت بر روي اينترنت با اولويت بندي نيازمندي ها
935
ارائه روشي براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي نامتجانس بيسيم براي ارسال ويدئو
936
ارائه روشي براي بهبود مسائل يادگيري تقويتي چند هدفه
937
ارائه روشي براي بهبود مسيريابي در شبكه‏هاي اجتماعي موبايل با در نظر گرفتن ويژگي‏هاي شبكه اجتماعي
938
ارائه روشي براي بهبود مقاومت و ظرفيت سيستم هاي واترماركينگ تصاوير ديجيتال
939
ارائه روشي براي بهبود و پايش پروفايل‌هاي هندسي مدور
940
ارائه روشي براي بهبود واترماركينگ تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات ويولت، كسينوسي و تجزيه مقادير منفرد
941
ارائه روشي براي بهبود واترماركينگ تصاوير ديجيتالبا استفاده از تبديلات ويولت، كسينوسي و تجزيه مقادير منفرد
942
ارائه روشي براي بهره برداري بهينه از نيروگاههاي حرارتي
943
ارائه روشي براي بهين هسازي سيگنالينگ احراز هويت در حوزه IMS شبك ههاي NGN
944
ارائه روشي براي بهينه سازي بدنه-پروانه جهت كاهش مصرف سوخت
945
ارائه روشي براي بهينه سازي پرس و جو در بانك اطلاعات XML
946
ارائه روشي براي بهينه سازي پرس و جو در بانك هاي اطلاعات XML
947
ارائه روشي براي بهينه سازي پرس و جو در بانكهاي اطلاعات XML
948
ارائه روشي براي بهينه سازي تكنيك حس طيف مبتني بر انرژي جهت شناسايي سيگنال كاربر مجاز در شبكه هاي راديو شناختي
949
ارائه روشي براي پالايش نامه‌هاي الكترونيكي تبليغاتي بر مبناي رفتار كاربران
950
ارائه روشي براي پيداكردن كوتاهترين مسيربااستفاده ازعملگرهاي ژنتيك
951
ارائه روشي براي پيكربندي خودكار آدرس در شبكه هاي موبايل موردي
952
ارائه روشي براي پيگيري تغييرات ويژگي هاي كيفي در نرم‌افزارهايي با معماري سرويس‌گرا
953
ارائه روشي براي تأمين پوشش كامل در شبكه هاي حسگر بصري به كمك تعميم مدل هدف
954
ارائه روشي براي تبديل يك مدار وارون ناپذير به يك مدار وارون پذير با هدف كاهش هزينه مدار سنتز شده
955
ارائه روشي براي تجزيه و تحليل سيستم مديريت شبكه يك سازمان با استفاده از سيستم خبره
956
ارائه روشي براي تحليل تومورهاي سرطاني با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در جهت كاهش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي
957
ارائه روشي براي تحليل و بهبود كيفيت رابطه تامين كننده – توليد كننده با استفاده از تحليل شكاف و شش سيگما – مطالعه موردي : شركت حمل و نقل سهندبار اصفهان
958
ارائه روشي براي تحمل اشكالات ناپايداري دمايي باياس منفي در مدارات ديجيتالي
959
ارائه روشي براي تخصيص افراد به شغل بر پايه تيپ شناسي و شايستگي
960
ارائه روشي براي تخمين بارآوري زماني در مدارات CNFET مبتني بر روش‌هاي آماري غيرپارامتريك
961
ارائه روشي براي تخمين و كاهش نويز همشنوايي در مراحل جايابي و مسيريابي چند سطحي
962
ارائه روشي براي تدوين سيستم ارزيابي سازمان‌هاي اتوبوس‌راني
963
ارائه روشي براي تسريع انتشار بسته هاي IP با تاكيد بر دسته بندي بسته ها
964
ارائه روشي براي تشخيص برنامه¬هاي نا امن به روش مدل كردن با شبكه¬هاي پتري
965
ارائه روشي براي تشخيص گره‌هاي تأثيرگذار در شبكه‌هاي اجتماعي پيچيده بر پايه شناسايي انجمن
966
ارائه روشي براي تشخيص مفاهيم در تصاوير بر پايه كلمات ديداري
967
ارائه روشي براي تشخيص نفوذ در سرويسهاي وب مبتني بر سرويسهاي زماني
968
ارائه روشي براي تعبيه كلمه بين زباني در فارسي و انگليسي
969
ارائه روشي براي تعيين اثر بخشي عوامل تصميم در سطوح مختلف استراتژي توليد
970
ارائه روشي براي تعيين پارامترهاي تاثيرگذار نوسانات نرخ ارز بر گروه هاي مختلف بازار سهام ايران
971
ارائه روشي براي تعيين كارراهه كاركنان (مورد كاوي دانشگاه صنعتي اميركبير)
972
ارائه روشي براي تعيين مزيت رقابتي دانش در سازمان با استفاده از رويكرد تصميم گيري فازي
973
ارائه روشي براي تغيير راندمان سيني در برجهاي تقطير با استفاده از روش برنامه نويسي ژنتيك
974
ارائه روشي براي تنظيم كنترلرهاي تناسبي انتگرالي مشتقي مرتبه كسري
975
ارائه روشي براي توازن بار در محيط IMS مبتني بر مجازي‌سازي
976
ارائه روشي براي توزيع بار بين كنترل كننده ها در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
977
ارائه روشي براي جايابي بر اساس باززما‌ن‌بندي به منظور بهبود كارايي
978
ارائه روشي براي جداسازي ترافيك شبكه با استفاده از پروتكل OpenFlow در مراكز داده مبتني بر مدل رايانش ابري
979
ارائه روشي براي جلوگيري از حمله اخلال در سرويس در شبكه بين خودرويي
980
ارائه روشي براي حفظ حريم خصوصي با برون سپاري داده هاي تحت وب و كاربرد آن در تجارت الكترونيك
981
ارائه روشي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلي-جبري و كاربردهاي آن در مسائل مهندسي
982
ارائه روشي براي حل مسئله موازنه زمان،هزينه،كيفيت و ريسك حالت گسسته(مدهاي مختلف فعاليت هاي پروژه)با بكارگيري الگوريتم ژنتيك
983
ارائه روشي براي حل مسائل برش دو بعدي گيوتيني
984
ارائه روشي براي حل مسائل زمانبندي انباشته در سيستم گردش كاري (Flow Shop) با محدوديت ظرفيت انبار
985
ارائه روشي براي حل مساله طراحي شبكه پيوسته با استفاده از روش هاي گراديان
986
ارائه روشي براي دسته‌بندي كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي جهت بهبود سيستم‌هاي توصيه‌گر آنلاين
987
ارائه روشي براي ردهبندي مشتريان بيمه عمر مبتني بر قواعد باهم آيي پيش بيني كننده
988
ارائه روشي براي رديابي نقطه توان حداكثر در سيستمهاي فتوولتائيك در شرايط سايه جزئي
989
ارائه روشي براي زمان بندي مدارهاي كوانتومي در تكنولو‍ي تله يوني با هدف كاهش زمان عملكرد مدار
990
ارائه روشي براي زمان بندي و مسيريابي مدارات كوانتومي با استفاده از گيت هاي سه كيوبيتي در فناوري تله يوني
991
ارائه روشي براي زمان بندي وظايف و تخصيص منابع در يك محيط محاسبات توري ميتني بر سيستم هاي نهفته
992
ارائه روشي براي زمانبندي مدارات كوانتومي با هدف كاهش زمان عملكرد مدار
993
ارائه روشي براي سرويس امن چند پخشي در شبكه هاي ارتباطي ناهمگون smart gridپ
994
ارائه روشي براي سنتز سطح بالاي مدارهاي ناهمگام به الگوهاي از پيش شناخته شده
995
ارائه روشي براي شبيه سازي مدارهاي كوانتومي با هدف كاهش زمان اجرا و حافظه
996
ارائه روشي براي شبيه سازي و ارزيابي حملات اختلال سرويس توزيع شده در محيط رايانش ابري
997
ارائه روشي براي شناخت عوامل كليدي در موفقيت محصول جديد وبررسي ارتباط آنها (مطالعه موردي: يكي از صنايع داخلي)
998
ارائه روشي براي شناسايي الگوريتم‏هاي رمزگذاري در فشرده‏سازها جهت نافشرده‏كردن ايستاي آن‏ها
999
ارائه روشي براي شناسايي چهره چندديدي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
1000
ارائه روشي براي شناسايي دقيق هزينه هاي مالي و حذف هزينه هاي غير ضروري به منظور تدوين استراتژي هاي موثر در سودآوري شركت ها با استفاده از روش SWOT و دلفي و فرآيند تحليل شبكه
بازگشت