<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اختلاف‌هاي پيشيني و پسيني در تقريب موج واپيچيده‌ي كولن ـ بورن براي فرايند يونش
2
اختلافات سرزميني بحرين و قطر در پرتوراي ديوان بين المللي دادگستري
3
اختلافات فردي در تعليم و تربيت
4
اختلال اضطراب و راهكارهاي درمان آن
5
اختلال اضطرابي وسواس )O.C.D( با ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر بوشهر
6
اختلال بينايي در رانندگان مسبب حوادث رانندگي
7
اختلال چگالي ماده سياه سرد و اثر آن روي تابش ميكروموج زمينه كيهاني
8
اختلال در يادگيري رياضيات
9
اختلال دو قطبي و راه هاي درماني
10
اختلال دو قطبي و راه هاي درماني
11
اختلال ديد رنگي
12
اختلال رواني در خانواده بر روي سلامت روان
13
اختلال عملگرهاي بابرد بسته , of closed range operators
14
اختلال مال روتيشن متعاقب نيلينگ اينترا مدولاري بسته شكستگي ساق در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 89تا 92
15
اختلال هاي بصري
16
اختلال هايي از مشتق در امتداد مدارهاي تناوبي
17
اختلال وسواسي اجباري برحسب سبكهاي دلبستگي و مكانيسمهاي دفاعي
18
اختلال وسواسي جبري كودكان و راهكارهاي درماني
19
اختلالات الكتروليتي حاصله از مصرف مدام ديورتيكها
20
اختلالات دو قطبي از منظر جرم شناسي
21
اختلالات رفتاري
22
اختلالات رفتاري دوران نوجواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان
23
اختلالات رفتاري كودكان
24
اختلالات رفتاري كودكان 7-10 سال
25
اختلالات رواني نوجوانان
26
اختلالات سيستمهاي هاميلتون متقارن درجه چهار
27
اختلالات شخصيت و راه كارهاي درمان روان شناختي آن از منظر قرآن و حديث (مطالعه ي موردي سه اختلال شخصيت بدبين، نمايشي و خودشيفته)
28
اختلالات گفتاري در كودكان و عوامل موثر برآنها
29
اختلالات يادگيري كودكان پيش دبستاني در اهواز
30
اختيار اخلاقي
31
اختيار انسان در فلسفه تحليلي و حكمت متعاليه (بررسي رويكردهاي سازگارباورانه و اختيارباورانه آستن، استراوسن، دنت، چيزم وكين و مقايسه آن با امربين الامرين در حكمت متعاليه)
32
اختيار و اراده آزاد در فلسفه لايبنيس
33
اختيارات دولت در حوزه حيازت
34
اختيارات هيئت هاي واگذاري اراضي و شرايط واگذاري
35
اختيارات ولي فقيه در امور كيفري از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
36
اخذ و توليد سيگنالهاي پيوسته ﴿آنالوگ﴾ توسط PC با به كارگيري ميكروكنترلر
37
اخلاص در اخلاق و عرفان
38
اخلاص در قرآن و نهج البلاغه
39
اخلاص در متون منثور عرفاني فارسي از آغاز تا پايان سده ي پنجم هجري
40
اخلاص و حضور قلب در مثنوي مولوي
41
اخلاص و حضور قلب در مثنوي مولوي
42
اخلاق آموزش از نگاه غزالي و شوكاني
43
اخلاق از ديد فلاسفه
44
اخلاق از نظر امام محمد غزالي
45
اخلاق از نظر قرآن
46
اخلاق از نگاه حافظ
47
اخلاق اسلامي در مديريت اسلامي وضرورت رهبري از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾
48
اخلاق اسلامي و مسئله جنسيت
49
اخلاق اقتصادي از ديدگاه نهج النلاغه
50
اخلاق اقتصادي با تاكيد بر رابطه فرد و دنيا از ديدگاه قرآن
51
اخلاق اگزيستانسياليسم بررسي ونقد ديدگاههاي اخلاقي سارتر
52
اخلاق بازار يابي در بازار ايران
53
اخلاق باور از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با ديدگاه ويليام كليفورد
54
اخلاق تعزيت از منظر اسلام
55
اخلاق تفسير قرآن كريم
56
اخلاق حاكمان و شهريان در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
57
اخلاق حرفه اي
58
اخلاق حرفه اي حسابداري با توجه به آيات و روايات
59
اخلاق حرفه اي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني
60
اخلاق خانواده در قرآن كريم با محوريت حضرت يوسف﴿ع﴾
61
اخلاق دانش آموزي
62
اخلاق در انديشه ي ويتگنشتاين
63
اخلاق در تفكر ژان پل سارتر
64
اخلاق در روابط بين الملل از نگاه اسلام
65
اخلاق در سازمان
66
اخلاق در سروده هاي زرتشت
67
اخلاق در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
68
اخلاق در طراحي گرافيك با نگاهي به كوشش هاي تيبور كالمن و استعفان زاگمايستر
69
اخلاق در فلسفه نيچه
70
اخلاق در فناوري نانو
71
اخلاق در نظريات آگوستين و خواجه نصرالدين طوسي
72
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
73
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
74
اخلاق دلر نظر سعدي
75
اخلاق زمامداري پيامبر (ص) در برخورد با مخالفين
76
اخلاق زيست محيطي با نگرش به حقوق حيوانات از ديدگاه روايات
77
اخلاق سلطاني (تصحيح و تعليمات)
78
اخلاق شهروندي در اسلام (باتكيه برقرآن ،نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه )
79
اخلاق عملي در نهج البلاغه و بازتاب آن در مثنوي مولوي
80
اخلاق عملي درالهي نامه ،اسرارنامه ومصيبت نامه ي عطارنيشابوري
81
اخلاق فضيلت از ديدگاه فيليپافوت و مقايسه آن با خوبي طبيعي
82
اخلاق فضيلت در قرن بيستم با تكيه بر آراء رزاليند هرست هاوس
83
اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي
84
اخلاق گفتاري و شنيداري در آيات و روايات و راههاي تحقق آن در جامعه
85
اخلاق مامايي از ديدگاه اسلام
86
اخلاق محيط زيست از ديدگاه فلسفه و كلام اسلامي (با تاكيد بر آراء ملاصدرا و غزالي )
87
اخلاق مداري ودين مداري دراشعار عبدالنعيم فرطوسي
88
اخلاق مددكاري از ديدگاه اسلام
89
اخلاق مديريتي در نهج البلاغه
90
اخلاق مصرف و اعتدال از نظر اسلام
91
اخلاق مطبوعاتي از ديدگاه اسلام
92
اخلاق معاشرت در نهج البلاغه
93
اخلاق معاشرتي از ديدگاه و سيره حضرت علي (ع ) با تكيه بر نهج البلاغه
94
اخلاق مناظره
95
اخلاق مهندسي
96
اخلاق مهندسي، چالش ها و فرصت ها
97
اخلاق هگل
98
اخلاق هنر در تفكر نيچه
99
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
100
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
101
اخلاق و جنسيت از منظر اسلام
102
اخلاق و ريا از ديدگاه ملا محسن فيض كاشاني و امام خميني ﴿ره﴾
103
اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي
104
اخلاق و عقايد اجتماعي برتراندراسل
105
اخلاق و گذاره هاي اخلاقي در ديوان خواجوي كرماني و مطابقت آن با كيمياي سعادت امام محمد غزالي
106
اخلاق ورزشي و رفتار جوانمردانه ﴿فتوت﴾ در اسلام
107
اخلاقيات در انوار سهيلي با تكيه بر اخلاق ناصري
108
اداب سلوك و رياضت در متون نثر عرفاني
109
اداب و رسوم زندگي اقوام هاي مختلف در ايران
110
اداره امور استخدامي در بيمارستانها
111
اداره كل محيط زيست خراسان شمالي
112
اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري استان اصفهان
113
اداره ميراث فرهنگي در بافت قديم دزفول
114
اداري پست محلي
115
ادامه پروژه طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
116
ادامه مسير جنگل ...
117
ادب اختلاف در سيره ائمه با تكيه بر مسئله لعن
118
ادب اعتراض سياسي در آثار خاقاني شَرواني و مقايسه و تطبيق آن با آثار حكيم سنايي غزنوي
119
ادب بندگي در انديشه ي مولانا در مثنوي معنوي
120
ادب بندگي در انديشه ي مولانا در مثنوي معنوي
121
ادب حضور در محضر اثر تاريخي معماري بمثابه "پير"
122
ادب در گفتار فارسي آموزان خارجي :مطالعه موردي در بيان تقاضا
123
ادب و بي ادبي در آثار ادبيات داستاني نوشته شده براي نوجوانان فارسي زبان
124
ادبيات اجرايي ساز ويولن ، از دوره باروك تا عصر حاضر
125
ادبيات اقليمي در كليدر محمود دولت آبادي
126
ادبيات ايران از درباري تا قهوه خانه اي
127
ادبيات پايداري در شعر پارسي گويان گيلان
128
ادبيات پيشگويانه ي زرتشتيان در نخستين سده هاي اسلامي ﴿2-4 هجري/8-10 ميلادي﴾
129
ادبيات تطبيقي در پرتو نقد جامعه شناختي، تحليل مجموعه داستانهاي كوتاه خواب از نجيب محفوظ
130
ادبيات تطبيقي و سينماي ايران در پرتو مطالعات ميان رشته اي (مطالعه موردي: ناخدا خورشيد، مهمان مامان، فروشنده)
131
ادبيات خواف
132
ادبيات داستاني عصر پهلوي از منظر نقد پسا استعماري
133
ادبيات در گستره نقاشي "مينياتورهاي خمسه نظامي "
134
ادبيات در گستره نقاشي (بررسي مينياتورهاي خمسه نظامي )
135
ادبيات دوره ساسانيان
136
ادبيات زبان عرب و تاريخ آن
137
ادبيات سياسي وتحول مفهوم آزادي ( مطالعه موردي بررسي مقايسه اي مفهوم آزادي درانديشه ملك الشعراء بهارومولانا جلال الدين محمد بلخي )
138
ادبيات شعر دفاع مقدس
139
ادبيات شفاهي منطقه كدكن
140
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامّه ي مردم نامق
141
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه و فولكلور مردم جهرم
142
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه ي نهبندان , oralliterature and folkore of nehbandan
143
ادبيات عامه مردم كاشمر , literature of kashmar common people
144
ادبيات عاميانه منطقه بزنجان ﴿ كرمان﴾
145
ادبيات عاميانه ي اسفندقه ي جيرفت
146
ادبيات عاميانه ي شهرستان سيريك ﴿ هرمزگان ﴾
147
ادبيات غنايي در ادبيات معاصر عرب خوزستان
148
ادبيات معاصر از نظر نظم و نثر از دوره مشروطيت تا سال 1300 شمسي
149
ادبيات نمايشي در آذربايجان
150
ادبيات و سينما: نظرية هاچن و اقتباسات سينمايي غرور و تعصب جين آستن
151
ادبيات و شعر معاصر
152
ادبيات و فرهنگ عامه در منطقه رويدر
153
ادبيات و فرهنگ عامه صوفيان
154
ادبيات و فرهنگ عامه كامفيروز
155
ادبيات و فرهنگ عامه مردم كوهبنان
156
ادبيات و فرهنگ عامه ي زرند
157
ادبيات و فرهنگ عامه ي مردم روستاي تذرج ﴿ رابر﴾
158
ادبيات و فرهنگ عاميانه ي ايل افشار در محدوده جغرافيايي سيرجان
159
ادبيات و فرهنگ عاميانه ي مردم راويز
160
ادراك بصري موقعيت شي ء در آثار جورجيو موراندي
161
ادراك تماشاگر استقرار يافته در فضاي سينماتيك
162
ادراك دانشجويان دانشگاه سيستان و بلو چستان در مورد دروس تربيت بدني عمومي و ارتباط آن با ميزان مشاركت آنها در فعاليتهاي ورزشي
163
ادراك روستاييان از مهاجرت روستا-شهري در شهرستان كرمانشاه
164
ادراك شيوه هاي فرزندپروري و ميزان انواع سبك هاي عشق
165
ادراك شيوه هاي فرزندپروري وميزان انواع سبك هاي عشق
166
ادراك عقلي از نظر ملاصدرا و مولوي
167
ادراك مشترك
168
ادراك مشتري از ويژگي هاي منفعت گرايانه و لذت جويانه وب سايت و قصد خريد آنلاين
169
ادراك مصرف كننده از نقش رنگ در نشان تجاري مطالعه رنگ سبز و زرد در صنعت روغن هاي صنعتي
170
ادراك منظر ورودي شهر با تاكيد بر عوامل زمان ، حركت و سرعت
171
ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو
172
ادراك و نگرش پسااستعماري:مطالعه ي نقد محيط زيستي لارنس بوئل از نمايشنامه هاي انتخابي وول سوينكا
173
ادراكات اعتباري
174
ادراكي تازه از تصويرسازي معاصر جهان (كتاب كودك )
175
ادغام T-DNA در گياهDatura metel L. و بررسي توليد آلكالوئيدها در شرايط كشت In Vitro
176
ادغام ارتقاء UML نقش مبنا جهت پشتيباني از مكانيزم كنترل دسترسي شرط مبنا
177
ادغام اطلاعات تصاوير مرعي و مادون قرمز نزديك در سيستم هاي تاييد چهره
178
ادغام تصاوير اكوكارديوگرافي و ام آرآي قلبي
179
ادغام تصاوير بر اساس تبديل موجك تجربي هم زمان براي تصاوير پزشكي
180
ادغام داده براي پيش بيني يال هاي رابط بين سطوح اميكس در شبكه هاي چند لايه ميانكنشي بر اساس تجزيه ماتريسي
181
ادغام داده هاي آزمون فراصوتي و دمانگاري به منظور افزايش دقت بازرسي غيرمخرب وصله‌هاي كامپوزيتي
182
ادغام ژانرها ﴿گونه ها﴾ در سينماي امروز
183
ادغام ژانرها﴿گونه ها﴾در سينماي امروز
184
ادغام شركت هاي تجاري در حقوق ايران و بررسي حقوق سهامدارن اقليت
185
ادغام طبقه بندي كننده ها در سيستمهاي تائيد چهره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
186
ادغام طبقه بندي كننده هاي مبتني بر ويژگي هاي محلي و ويژگي هاي كلي در سيستم هاي تآييد چهره
187
ادغام فرايند اكسيداسيون با ازن و تصفيه بيولوژيكي در تصفيه پساب هاي صنعتي
188
ادغام فيلتر كالمن مرتبه كسري در روش گسسته سازي تفاضلات محدود غيراستاندارد و كاربرد كنترلي آن
189
ادغام مدل هاي رقومي ارتفاعي جهاني 30 متري با استفاده از الگوريتم بهينه سازي توده ذرات
190
ادغام معيار هاي شباهت سنجي در سيستم هاي تاييد چهره
191
ادغام و جداسازي گراف‌ها و ابر‌گراف‌ها
192
ادغام واحدهاي تصميم گيري به كمك تحليل پوششي داده هاي فازي
193
ادله و عوامل رافع مسئوليت كيفري بيماران دوقطبي
194
ادوات FACTS ﴿سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير﴾
195
ادوارد آلبي و تجزيه و تحليل نمايشنامه ماجراي باغ وحش
196
ادواردگوردن كرگ
197
ادوبي آكروبات ﴿توليد چاپ﴾
198
اديان و مذاهب كرمان از ورود اسلام تا پايان دوره سلجوقيان كرمان﴿583 هجري قمري﴾
199
اديبات روستايي و تجلي آن در آثار غلام حسين ساعدي و امين فقيري نمونه:﴿عزاداران بيل و دهكده پر ملال﴾
200
اديبان سياستمدار و سياسيون اديب قرن دوم تا پايان قرن ششم هجري قمري
201
اديبان سياسي و سياسيون اديب از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
202
ار تباط بين حاكميت شركتي تصميمات مديريت مالي و عملكرد شركتي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
203
ارئه روشي براي ذخيره و بازاريابي تصاوير در پايگاه داده به كمك شبكه هاي عصبي
204
ارئه عوامل موفقيت مديريت دانش به منظو افزايش خلاقيت ويادگيري سازماني
205
ارئه مدل پيش‌بيني خاكستري با لحاظ نمودن خطاهاي پسماند براي سري‌هاي زماني مالي
206
ارئه مدل يكپارچه تخصيص هاب و مديريت درآمد با در نظر گرفتن كلاس‌ هاي مختلف مشتري
207
ارئه مدلي جامع براي طراحي سيستم توليد سلولي با لحاظ نمودن برنامه هاي پردازشي متنوع .
208
ارئه مدلي جهت تعيين رابطه بين بهره گيري از درس پژوهي و آينده پژوهي با برنامه درسي تغيير يافته ادراك شده با واسطه گري تغيير نگرش معلمان
209
ارئه مدلي در تعيين زمان بندي پرداخت ها در مسائل زمان بندي پروژه با هدف توافق ميان پيمانكار و كارفرما
210
ارئه ي سرويس پيشنهاد دروس مبتني بر ويژگي هاي آموزشي يادگيرنده با استفاده از شبكه هاي بيزي
211
ارئه يك الگو(چارچوب) براي بهبود بهره وري بر اساس مطالعات كار و حركت
212
ارئه يك روش ايستا جهت موازيسازي خودكار برنامه هاي ترتيبي به كد چند ريسماني
213
ارئه يك مدل محاسباتي براي حركات ارادي بر اساس ديدگاه تصميم‌گيري
214
ارئه يك نرم افزار جهت تشخيص تصاوير دستكاري شده
215
ارائ هي يك الگوريتم مسيريابي تحمل پذير خرابي در شبكه بر تراش هي سه بعدي بر تراش هي سه بعدي
216
ارائئه مدل خود كارآمدي اينترنتي و تجارب مشتري با قصد خريد مجدد اينترنتي با تاكيد بر نقش واسطه اي سهولت و سودمندي استفاده از فناوري بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
217
ارائة الگوي بهينه‌سازي، زمان‌بندي و كاهش هزينه‌ها در سيستم آموزش مجازي (آموزش از دور)
218
ارائة الگوي بهينه‌سازي، زمان‌بندي و كاهش هزينه‌ها در سيستم آموزش مجازي (آموزش از دور)
219
ارائة روشي براي كاهش دامنه ي سيكل حدي روش كنترل on-off براي يك جسم پرنده ي بازگشتي
220
ارائة روشي نو براي طراحي اقتصادي نمودار كنترل چند متغيره T2 هتلينگ
221
ارائة مدل نانو كوانتم فتونيك در توجيه پديدة نوري تطبيق فاز در مدارات مجتمع و موجبرهاي نوري غيرخطي
222
ارائة يك الگوريتم تطبيقي براي تخصيص پوياي پهناي باند در شبكه هاي دسترسي EPON
223
ارائة يك الگوريتم جديد افراز مدارهاي مجتمع، مبتني بر الگوريتم ژنتيكي كوانتومي
224
ارائة يك متدولوژي براي سنتز مدارهاي كوانتومي مبتني بر كتابخانه‌اي از اجزاي سازنده
225
اراﺋﺔ يك مدل ساختاري هايپرويسكوالاستيك همسانگرد غيرخطي جديد و مطاﻟﻌﺔ موردي رفتار بافت كبد
226
ارائة يك مدل محاسباتي براي تصور خلاق
227
ارائه ‌ي مدل تلفيقي مبتني بر تحليل ‌پوششي‌ داده‌ها و برنامه‌ريزي رياضي جهت انتخاب تأمين‌كنندگان و تخصيص سفارش‌ها در زنجيره ‌تامين پايدار
228
ارائه ¬ي روشي براي ارزيابي دانش و كارايي دانش آموز در سامانه هاي آموزشگر هوشمند بر مبناي شبكه¬ هاي بيز فازي
229
ارائه آشكار سازي جديد به منظور آشكار سازي LTE بر اساس زنجيره CAZAC و روش هاي CFAR
230
ارائه آشكارسازهاي غيرخطي جديد بر مبناي معيار ماكزيمم آنتروپي به منظور كاهش تداخل باند باريك در سيستم هاي Overlay ديجيتال
231
ارائه آماره اي جديد به منظور غربالگري آزمايشهاي شبيه سازي شده با استفاده از روش FDM
232
ارائه آيين هاي موسيقايي لرستان در موزه
233
ارائه ابزاري براي تزريق اشكالات چندگانه نرم با استفاده از اطلاعات مدارات پس از سنتز
234
ارائه ارزشي براي رديابي بلادرنگ اشياء در تصاوير ويدئويي با استفاده از اطلاعات رنگ و حركت
235
ارائه استاندارد آموزش رنگرزي براي مقاطع ديپلم -شاخه كار و دانش
236
ارائه استاندارد آموزش رنگرزي براي مقطع ديپلم -شاخه كارودانش
237
ارائه استراتژي بازاريابي بهينه با استفاده از تئوري فازي و تصميم گيري چند معياره در موسسه اعتباري ملل
238
ارائه استرات‍ژي براي شركت نيروگاه مجازي در بازارهاي انرژي و رزرو چرخان
239
ارائه استراتژي بهينه در نظريه باز ي ها به كمك تخمين گر حالت
240
ارائه استراتژي كنترل مناسب براي مزارع بادي فراساحلي متصل با خط HVDC
241
ارائه استراتژي هاي مرمت بافت محله گلبهاراصفهان با اثر پذيري از مشاركت مردمي
242
ارائه اصول ارگونومي براي طراحي محيط شبيه ساز مراقبت پرواز در دانشگاه شهيد ستاري
243
ارائه اصول طراحي به منظور ساماندهي و هويت بخشي مبادي ورودي شهر گرگان
244
ارائه اصول و الگوهايي جهت بازآفريني باغ ايراني در فضاهاي سبز شهري معاصر با تكيه بر مقايسة باغ ايراني و فضاهاي سبز معاصر
245
ارائه الكو نما براي واحدهاي تجاري محور شهيد بهشتي كرج در جهت افزايش سرزندگي فضاي شهري حد فاصل ميدان شهدا تا ميدان امام خميني ﴿ره﴾
246
ارائه الگو براي تدوين اولويت هاي ليد در ايران
247
ارائه الگو جهت ارزيابي ريسك در تاخير پروژه هاي حفاري با استفاده از مدل تصميم گيري
248
ارائه الگو جهت ارزيابي و اناليز ريسك در تاخير پروژه هاي حفاري ميدان گازي پارس جنوبي به كمك مدل هاي تصميم گيري
249
ارائه الگو جهت طراحي نماي ساختمان هاي مسكوني معاصر شهر اصفهان بر اساس خوانش از «سنت معماري اصفهان»
250
ارائه الگو هاي جديد و حل مدلهاي برنامه ريزي توليد با افق برنامه ريزي محدود وبهبود الگوريتم واكنرويتين
251
ارائه الگو و متدولو‍ژي مناسب براي استقرار سيستم هاي مديريت زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي استان تهران
252
ارائه الگو‌ي مديريتي ارزش‌گذاري اقتصادي كاركردهاي منابع آب (مطالعه موردي: رودخانه زاينده‌رود)
253
ارائه الگوئي براي مديريت مصرف آب با استفاده از مدلهاي بازاريابي اجتماعي در شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهرتهران
254
ارائه الگوريتم CNC جهت خم كاري لوله هاي سه بعدي دلخواه
255
ارائه الگوريتم FDTD با شرط پايداري بهبوديافته براي محيط‌هاي غيرخطي
256
ارائه الگوريتم RAIM بهبوديافته به منظور شناسايي و جبران‌سازي‌ خطاي ناشي از حمله فريب در گيرنده‌هاي GPS
257
ارائه الگوريتم ابتكاري بهبوديافته براي تشخيص اجتماعات در شبكه‌هاي پيچيده
258
ارائه الگوريتم ارزش گذاري برق با در نظرگرفتن ريزشبكه ها و عدم قطعيت ها در شبكه توزيع
259
ارائه الگوريتم انتخاب رله FD با قابليت برداشت انرژي به منظور بهبود بهره‌وري طيفي و انرژي در شبكه راديوشناختگر
260
ارائه الگوريتم برنامه ريزي زماني وظيفه براي سيستمهاي پردازش موازي ناهمگن
261
ارائه الگوريتم بهبود يافته جهت مديريت منابع در سامانه هاي قابل بازپيكربندي
262
ارائه الگوريتم بهينه FDTD و با قيد ضعيف شده پايداري براي بررسي تاثير EMC روزنه هاي كوچك روي باكس هاي فلزي
263
ارائه الگوريتم بهينه براي فشرده سازي تصاويرmriبا استفاده از استاندارد jpeg2000
264
ارائه الگوريتم بهينه‌سازي تخصيص مسافرين به تاكسي‌هاي اشتراكي
265
ارائه الگوريتم بهينه¬سازي چاه¬هاي هوشمند
266
ارائه الگوريتم پيش‌ رونده براي مسائل مجاورت
267
ارائه الگوريتم پيشنهادي براي شبكه هاي كوتاهترين مسير با دو معيار
268
ارائه الگوريتم تخمين تأخير و طراحي يك فيلتر FIR هوشمند به منظور كاهش سيگنال فريب GPS در حمله تأخيري
269
ارائه الگوريتم تركيبي با استفاده از الگوريتم‌هايK-Means وگرده‌افشاني گل جهت خوشه‌بندي
270
ارائه الگوريتم تركيبي براي بخش بندي مشتريان بر اساس روشهاي خوشه بندي چندگانه دسته هاي همكار و خوشه بندي چگالي محور
271
ارائه الگوريتم تركيبي براي حل مسئله طراحي شبك ههاي جريان چندكالايي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت
272
ارائه الگوريتم تشخيص خطاي جديد با استفاده از ضرايب مرزي ويولت (wavelet) باهدف تشخيص زمان حقيقي
273
ارائه الگوريتم تصميم ساز بهينه¬ي تطبيقي در سيستم¬ كنترل ترافيك مبتني بر كنترل پيش¬بين(MPC)
274
ارائه الگوريتم تصميم‌گيري بر مبناي پارادايم كوانتومي در مدل PAEI اديزس
275
ارائه الگوريتم تعامل با موانع براي رباتهاي چهارپا
276
ارائه الگوريتم تكراري جديد براي بهينه سازي غيرخطي نامقيد
277
ارائه الگوريتم جديد براي تخمين كانال در وايمكس موبايل (IEEE802.16e)
278
ارائه الگوريتم جديد براي چينش حسگرها در شبكه هاي حسگر بي سيم با توجه به مصرف انرژي گره ها
279
ارائه الگوريتم جديد توزيع يكنواخت بار در شبكه مترواترنت با استفاده از پروتكل درخت پوشاي چند گانه
280
ارائه الگوريتم جديد در شبيه سازي CFD انتقال جرم جريان هاي دوفازي گاز - مايع تك جزئي
281
ارائه الگوريتم جديد زمان‌بندي براي سيستم‌هاي توزيع‌شده گريد با پارامترهاي پويا
282
ارائه الگوريتم جديد و بهبوديافته براي تعيين دستورالعملهاي كاربرد خاص براي يك پردازنده RISC
283
ارائه الگوريتم جديدي براي پردازش پرس و جو در پايگاه داده مكاني
284
ارائه الگوريتم جهت عيب يابي ارتعاشي پمپ ظرفيت بالا با استفاده از روش هاي بهينه سازي ژنتيك و شكار سگ وحشي
285
ارائه الگوريتم حذف بار فركانسي تركيبي به منظدر حفاظت سيستم هاي قدرت
286
ارائه الگوريتم خوشه¬بندي موازي جريان¬هاي داده مبتني بر GPU
287
ارائه الگوريتم رديابي توان بيشينه پنل هاي فنوولتائيك با استفاده از يك سنسور
288
ارائه الگوريتم زمان‌بندي وظايف مستقل بر اساس الگوريتم قطرات هوشمند آب در پردازش ابري
289
ارائه الگوريتم زمانبندي مقاوم و كارا در رله هاي راديو شناختي چندگامه دوطرفه با يك راديو
290
ارائه الگوريتم ژنتيك كوانتومي دومرحله اي براي حل مسايل زمان بندي كارگاهي تصادفي
291
ارائه الگوريتم سريع توربوكد امن مبتني بر GPU
292
ارائه الگوريتم شارژينگ برخط برايسرويس هاي تركيبي در ساختار IMS
293
ارائه الگوريتم طراحي ياتاقان¬هاي تراست مورد استفاده در توربين¬هاي كاپلان و فرانسيس و تحليل عددي آن
294
ارائه الگوريتم فراابتكاري تشكيل پلاسما وكاربردهاي آن در بهينه-سازي اندازه ساز¬ه¬هاي خرپايي
295
ارائه الگوريتم فشرده‌سازي و رمزگذاري توام ويدئو براساس تئوري آشوب
296
ارائه الگوريتم كار براي ثبت اهداف ثابت و متحرك در دنباله تصاوير ويدئويي
297
ارائه الگوريتم كارا براي اصلاح خطا در شبكه هاي IP/MPLS با استفاده از مسيرهاي پشتيبان
298
ارائه الگوريتم كشف اجتماعات همپوشان در شبكه¬هاي جهت-دار موزون؛ مورد مطالعه: شبكه همكاري رانندگان حمل و نقل (بارنامه)
299
ارائه الگوريتم كلاسترينگ كارا در مصرف انرژي براي ايجاد پوشش مناسب در شبكه سنسور بي‌سيم
300
ارائه الگوريتم كلي براي حفاظت تطبيقي پويا و (on line) رله‌ها در شبكه‌هاي هوشمند
301
ارائه الگوريتم مبتني بر بينايي براي تعامل بلادرنگ انسان و ربات هاي دستيار اجتماعي جهت بهبود عملكردهاي شناختي در كودكان مبتلا به اتيسم
302
ارائه الگوريتم محل يابي منابع پراكنده در شبكه هاي توزيع با حداقل تغييرات در سيستمهاي حفاظتي
303
ارائه الگوريتم مديريت توزيع‌شده منابع در سرويس‌دهنده‌هاي ابري به عنوان خدمات (SaaS) مقياس بزرگ
304
ارائه الگوريتم مديريت ماشين‌هاي مجازي به منظور بهبود مصرف انرژي با حفظ كيفيت سرويس در مراكز داده ابري
305
ارائه الگوريتم مسير يابي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
306
ارائه الگوريتم مسيريابي آگاه از توان در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم مجهز به راديوي هوشمند
307
ارائه الگوريتم مسـيريابي براي شبكه¬هاي ميـان ارتباطي در ماشين¬هاي موازي
308
ارائه الگوريتم مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه بر تراشه دو بعدي
309
ارائه الگوريتم معاملاتي در بازار آتي سكه طلا بر‌اساس خاصيت بازگشت به ميانگين
310
ارائه الگوريتم مناسب به منظور بهينه سازي برج هاي تقطير
311
ارائه الگوريتم موازي براي رديابي بي نشان و شناسايي اشياء در محيط هاي واقعيت افزوده
312
ارائه الگوريتم موازي مبتني بر تكنيك هاي يادگيري ماشين در سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
313
ارائه الگوريتم نوين حركتي تحمّل پذير نقص در ربات شش پا
314
ارائه الگوريتم هاي توزيع بار در كلاسترهاي سرويس دهنده وب
315
ارائه الگوريتم هاي جديد انرژي محور انتخاب حسگر براي سنجش طيف همكارانه در شبكه هاي حسگر راديويي هوشمند
316
ارائه الگوريتم هاي جديد حذف تداخل با استفاده از خاصيت تنگي فضايي
317
ارائه الگوريتم هاي جديد زمان بندي شبكه WiMAX بر اساس استاندارد IEEE802-16j
318
ارائه الگوريتم هاي جديد زمان بندي و تعيين محل تقويت كننده ها جهت ارتقاء ظرفيت شبكه هاي چند گامي WiMAX مبتني بر استاندارد IEEE802-16j
319
ارائه الگوريتم هاي جديد نمونه برداري براي شبكه هاي اجتماعي برخط
320
ارائه الگوريتم هاي كارا براي حل چند مساله هندسه محاسباتي در مدلهاي با محدوديت حافظه
321
ارائه الگوريتم هاي كوانتومي براي رگرسيون لجستيك و تعيين رد و دترمينان ماتريسهاي تنك
322
ارائه الگوريتم هاي مولكولي براي حل برخي از مسائل بغرنج تركيبياتي
323
ارائه الگوريتم هايي براي ناحيه بندي بهينه صفحه
324
ارائه الگوريتم همكارانه براي مديريت ترافيك شهري با استفاده از شبكه‌هاي بين خودرويي
325
ارائه الگوريتم هوشمند زمانبندي در محيط پرتال گريد
326
ارائه الگوريتم وفقي تخمين فركانس سيگنال سينوسي
327
ارائه الگوريتم‌هاي اجتماع مورچگان و زنبور عسل براي مسائل بهينه‌سازي مقيد با استفاده از لاگرانژ افزوده
328
ارائه الگوريتم‌هاي زمان‌بندي كارا براي تخصيص منابع پردازشي در محيط محاسبات ابري
329
ارائه الگوريتم‌هاي كارا براي مسئله زمان‌بندي توليد به هنگام بر روي يك ماشين پردازش انباشته با درنظرگرفتن موعد تحويل نزديك
330
ارائه الگوريتم‌هايي براي مسايل مسير هميلتوني و طولاني‌ترين مسير در گراف‌هاي توري
331
ارائه الگوريتم( ERPAC ERP + Apriori Check Sum) به منظور افزايش راندمان سامانه‌هاي يكپارچه توزيع‌شده امن
332
ارائه الگوريتمبهينه‌سازي فاخته و رقابت استعماري صفر و يك براي انتخاب ويژگي بهينه جهت بهبود پيش‌بيني ريسك اعتباري مشتريان بانكي با تكنيك‌هاي داده‌كاوي
333
ارائه الگوريتمهاي تركيبي براي حل مسئله جايابي- تخصيص
334
ارائه الگوريتمهاي تكاملي براي مسائل گروهبندي و سنجش عملكرد آن در حل مسئله طراحي سلول توليدي
335
ارائه الگوريتمي انرژي آگاه به منظور مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
336
ارائه الگوريتمي براي انتخاب رله و تخصيص توان در سيستم هاي مشاركتي رايوشناختي
337
ارائه الگوريتمي براي اندازه گيري تاثيرگذاري و انفعال در شبكه¬هاي اجتماعي
338
ارائه الگوريتمي براي بازسازي كور تصوير با وضوح بالاتر با استفاده از چند تصوير با دقت پايين
339
ارائه الگوريتمي براي برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد مهندسي مجدد فرآيند هاي
340
ارائه الگوريتمي براي برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد مهندسي مجدد فرايندها
341
ارائه الگوريتمي براي بكارگيري مديريت دانش در پروژه‌ها
342
ارائه الگوريتمي براي بهبود تصوير دوربين ديجيتال تك سنسور
343
ارائه الگوريتمي براي تائيد اثرانگشت مبتني بر تحليل فركانسي و ويژگي‌هاي مينوشيا
344
ارائه الگوريتمي براي تائيد اثرانگشت مبتني بر تحليل فركانسي و ويژگي‌هاي مينوشيا
345
ارائه الگوريتمي براي تشخيص علاقه مندي هاي كاربران در توييتر
346
ارائه الگوريتمي براي تطابق طولاني ترين پيشوند بر اساس درخت هاي مستطيلي وپياده سازي آن روي GPU
347
ارائه الگوريتمي براي جدا سازي ،تشخيص وتصديق اتوماتيك امضادر چك هاي بانكي دستنويس فارسي
348
ارائه الگوريتمي براي جداسازي جريان هجومي از جريان هاي خطاي خارجي ترانسفورماتور
349
ارائه الگوريتمي براي دهانه ديستانس ديجيتال جهت حفاظت خطوط جبران سري محافظت شده با برقگيرهاي غيرخطي
350
ارائه الگوريتمي براي رنگ همانندي منسوجات با لغو محدوديت در تعداد رنگهاي اوليه
351
ارائه الگوريتمي براي رهگيري چند هدف در شبكه هاي حس گر بي سيم
352
ارائه الگوريتمي براي زمان‌بندي كار در محيط ابري با استفاده از بهينه‌سازي مبتني بر جغرافياي زيستي
353
ارائه الگوريتمي براي كشف ناسازگاري هاي سياست هاي امنيتي در مركز عمليات امنيت
354
ارائه الگوريتمي براي كشف و تخصيص وظايف به روبات ها
355
ارائه الگوريتمي براي مرحله ادغام نتايج در بازيابي اطلاعات توزيع شده
356
ارائه الگوريتمي براي مسئله برش دوبعدي با تقاضا
357
ارائه الگوريتمي براي مساله تخصيص كلي
358
ارائه الگوريتمي براي مفهوم بندي شبكه واژگاني وردنت
359
ارائه الگوريتمي تركيبي براي طبقه بندي و تشخيص محل خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت
360
ارائه الگوريتمي جديد براي تركيب رده بندها
361
ارائه الگوريتمي جديد جهت بهبود عملكرد دست به دست شدن در شبكه‌هاي سلولي نسل چهارم
362
ارائه الگوريتمي جديد جهت شناسائي خودكار گسل ها در خطواره هاي پنهان در تصاوير ماهواره اي چند طيفي زون متالوژني جنوب سرچشمه
363
ارائه الگوريتمي جديد در مسائل تصميم گيري با استفاده از TOPSIS
364
ارائه الگوريتمي جهت انتخاب شايسته مشاوران بالادستي در پروژه‌هاي مطالعات جامع مخازن نفتي
365
ارائه الگوريتمي جهت بازيابي سيستم هاي قدرت جزيره اي در شرايط استاتيكي
366
ارائه الگوريتمي جهت پنهان سازي قواعد انجمني با حفظ حريم خصوصي و كيفيت داده ها
367
ارائه الگوريتمي جهت پيش‌بيني الگوهاي ترتيبي تكرارپذير در دنباله‌هاي بزرگ
368
ارائه الگوريتمي جهت چند هسته اي سازي شهرها با تغيير الگوي كاربري زمين با رويكرد حمل‌و‌نقل‌ پايدار
369
ارائه الگوريتمي جهت طبقه بندي اسپايك هاي عصبي
370
ارائه الگوريتمي جهت كاهش PAPR در سيستم FBMC
371
ارائه الگوريتمي جهت كاهش تاخير ذخيره سازي محتوا روي لبه شبكه هاي بي سيم مبتني بر تئوري بازي
372
ارائه الگوريتمي جهت مقياس پذيري پوياي سرويس ديواره آتش در زيرساخت ابري
373
ارائه الگوريتمي كارا براي ردگيري توزيع شده هدف در شبكه اي از دوربين ها
374
ارائه الگوريتمي كارا جهت حل مسأله برنامه زمانبندي پروژه تحت شرايط محدوديت منابع بلبلل
375
ارائه الگوريتمي مقياس‌پذير براي خوشه‌بندي داده‌ها
376
ارائه الگوريتمي مناسب براي تشخيص بيماري مالاريا با استفاده از شبكه هاي عصبي
377
ارائه الگوريتمي موازي و تركيبي براي تسريع ساده سازي مدل هاي كامپيوتري 3بعدي مركب با استفاده از خوشه بندي سلول ها و انقباض اضلاع
378
ارائه الگوريتمي نوين از رمزنگاري به وسيله ي شبكه هاي عصبي آشوبناك
379
ارائه الگوريتمي هوشمند به منظور بهبود تخمين عيار و ذخيره ماده معدني
380
ارائه الگوريتمي يكپارچه براي تعيين چيدمان، مسير حركت بار بران خودكار و محل ايستگاههاي بارگيري / تخليه در سيستم جريان تك حلقه
381
ارائه الگوهاي معماري در ساختمان هاي مسكوني در شهر خرم آباد بر اساس شاخص هاي زيست اقليمي با هدف كاهش مصرف انرژي
382
ارائه الگوهاي مناسب در اموزش مهارتهاي زندگي به دانش اموزان
383
ارائه الگوهايي براي سازمان اجتماعي- فضايي سكونت در فرآيند باز آفريني محله عودلاجان تهران
384
ارائه الگوي آموزشي ساز گيتار با توجه به عناصر بومي براي كودكان ايراني
385
ارائه الگوي ابرداده‌اي جهت توصيف كتاب‌هاي فارسي زبان كودك و نوجوان در ايران و مقايسه آن با عناصر ابرداده‌اي فهرست كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران
386
ارائه الگوي ابقاء دانشجو در محيط يادگيري الكترونيكي (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)
387
ارائه الگوي ارتباطي بين فرهنگ سازماني، جو سازماني، فرسودگي شغلي و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان بانك پاسارگاد
388
ارائه الگوي ارتقاي كاركنان با رويكرد پايگاه قانون فازي و طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : بانك تجارت شعبه مركزي لارستان﴾
389
ارائه الگوي ارزش‌محور رابطه فروشنده-خريدار در بازارهاي صنعتي (B2B) مورد مطالعه زنجيره تامين در صنعت نفت ايران
390
ارائه الگوي ارزﻳابي R3 در ساختمان هاي مسكوني
391
ارائه الگوي ارزيابي بهره وري بيمه عمر با استفاده از پويايي شناسي سيستم (مطالعه موردي: شركت بيمه ايران)
392
ارائه الگوي ارزيابي بهره وري بيمه عمر با استفاده از پويايي شناسي سيستم(مطالعه موردي: شركت بيمه ايران)
393
ارائه الگوي ارزيابي محصولات معماري سازماني مبتني بر سرويس بر اساس چابكي (مطالعه موردي دفتر دانشستان دانشگاه پيام نور)
394
ارائه الگوي افزايش بهره وري نيروي انساني در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
395
ارائه الگوي انتخاب پيمانكار با رويكرد تاپسيس فازي و سيستم استنتاج فازي (مورد مطالعه : خط6 انتقال گاز بندرعباس )
396
ارائه الگوي ايراني اسلامي در مقاطع تحصيلي با توجه به نظام آموزشي
397
ارائه الگوي بازاريابي بين المللي مسافرت هاي هوايي و كاربرد آن در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
398
ارائه الگوي بازاريابي و فروش بار جهت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
399
ارائه الگوي برنامه درسي رشته كارشناسي مرمت بناهاي تاريخي جهت ارتقاء توانمندي‌هاي دانشجويان، مطابق با نيازهاي حوزه عمل در مرمت بناهاي تاريخي ايران
400
ارائه الگوي برنامه ريزي نيروي انساني با رويكرد استراتژيك در سازمانهاي دولتي با ماهيت غير انتفاعي مطالعه موردي وزارت رفاه و تامين اجتماعي
401
ارائه الگوي بصري صفحه آرايي مجلات عمومي فارسي براي سالمندان مبتني بر تجربه كاربردي
402
ارائه الگوي بهينه براي احيا و بازسازي بافت قديم شهري (نمونه موردي : قلعه آبكوه مشهد)
403
ارائه الگوي بهينه براي تعيين محدوده قانوني شهرها (شهر آمل)
404
ارائه الگوي بهينه براي مديريت يكپارچه آب و فاضلاب در شهرك هاي صنعتي با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره
405
ارائه الگوي بهينه پايداري زيست محيطي گردشگري در شهرهاي ساحلي (نمونه موردي: شهر بابلسر)
406
ارائه الگوي بهينه پايداري زيست محيطي گردشگري در شهرهاي ساحلي (نمونه موردي: شهر بابلسر)
407
ارائه الگوي بهينه تعيين دوره اعطاي امتياز در پروژه هاي ساخت- بهره براري- واگذاري (BOT)
408
ارائه الگوي بهينه جهت مشاركت مردمي در بازآفريني بافت فرسوده شهري بر اساس رويكرد C.D.S مورد مطالعه بافت مركزي شهر ساري
409
ارائه الگوي بهينه حافظه سازماني در بيمارستان بهمن تهران
410
ارائه الگوي بهينه ساختار سرمايه با استفاده از رويكرد آناليز تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه و برنامه‌ريزي آرماني
411
ارائه الگوي بهينه مديريت بحران در شرايط زلزله از طريق مكان يابي صحيح كاربري هاي شاخص ﴿ نمونه موردي: محله باغ ملي ﴾
412
ارائه الگوي بهينه مديريت منابع نقدي بانك (مطالعه موردي موسسه اعتباري كوثر)
413
ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فكريدر صنعت بانكداري- مطالعه موردي: بانك تجارت
414
ارائه الگوي پيشبيني ورشكستگي با رويكرد شبكه هاي عصبي فازي (مورد مطالعه: شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران)
415
ارائه الگوي پيشگيري و مديريت ادعا در قراردادهاي طرح و ساخت و EPC
416
ارائه الگوي تبيين شايستگي‌هاي حرفه اي مدرسان يادگيري الكترونيك در دانشگاه پيام نور
417
ارائه الگوي تحليل مسير عوامل مؤثر بر فرسودگي تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
418
ارائه الگوي تحليل نظام بازنشستگي در ايران در چارچوب نظريه بازي ها
419
ارائه الگوي ترسيم نقشه دانش سازماني در شركت واگن سازي تهران به عنوان يك سازمان پروژه محور
420
ارائه الگوي ترويج كشاورزي قراردادي در استان كرمانشاه
421
ارائه الگوي تعيين تراكم مسكوني شهرها بر مبناي رويكرد رشد هوشمند نمونه موردي : منطقه 22 شهر تهران
422
ارائه الگوي تعيين سهم رودخانههاي مختلف در تأمين نياز آبي درياچه نمك (مطالعه موردي: رودخانه قم‌رود)
423
ارائه الگوي تعيين قابليتهاي تكنولوژيكي در چارچوب AHPفازي﴿مطالعه موردي صنعت فنر﴾
424
ارائه الگوي تغذيه سالم در بين دانش آموزان ابتدايي شهرستان اسلام آباد غرب
425
ارائه الگوي تلفيقي ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش با رويكرد تعالي سازماني ﴿مطالعه موردي: سازمان صنايع هوايي ايران﴾
426
ارائه الگوي تلفيقي از روش هاي خوشه بندي، AHP و مدل كانو براي توصيه خدمات بر اساس نوع مشتري با مطالعه موردي در بانك سامان قم
427
ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع در راستاي كسب مزيت رقابتي پايدار
428
ارائه الگوي تناسب ابعاد فرش دستباف با فضاهاي مورد استفاده با توجه به نوع كاركرد
429
ارائه الگوي توسعه كارآفريني گردشگري روستايي در استان فارس (مطالعه موردي چند روستا)
430
ارائه الگوي جامع تعالي مديريت نگهداري وتعميرات در نيروي
431
ارائه الگوي جامع تعاليمديريت نگهداري وتعميرات در نيروي زميني ارتش با رويكرد مديريت دانش
432
ارائه الگوي جامع سنجش انگيزش كاركنان مطالعه موردي صنعت نفت ايران
433
ارائه الگوي جديد ايجاد پايگاه دانش (پايگاه دانش هاي صريح و ضمني معتبر و داوري شده) و مطالعه موردي در يك SME
434
ارائه الگوي جديد در حل مدلهاي برنامه ريزي توليد با افق برنامه ريزي محدود و بهبود الگوريتم واگنرويتين
435
ارائه الگوي جديد مكان يابي دستگاه‏هاي خود پرداز (مطالعه موردي: بانك سامان)
436
ارائه الگوي چسبندگي كاربران به فروشگاه هاي اينترنتي با توجه به ارزش ادراك شده آنها
437
ارائه الگوي حمايت از زنان نخبه در ورزش قهرماني
438
ارائه الگوي خط مشي تكنولوژي اينترنت اشياء در ايران و تحليل اهميت- عملكرد خط مشي هاي پيشنهادي
439
ارائه الگوي راهبردي ارزيابي عملكرد سازماني ( مطالعه موردي: موسسه كوثر)
440
ارائه الگوي رتبه‌بندي پژوهشي دانشگاه‌هاي جهان
441
ارائه الگوي رفتار حملات كارمند داخلي
442
ارائه الگوي رفتار سازماني كارگزاران نطام اداري با رويكرد اسلامي(مورد مطالعه: وزارت خانه هاي منتخب)
443
ارائه الگوي روابط ابعادجهت گيري اهداف پيشرفت وكمك طلبي تحصيلي، نقش واسطه اي درگيري تحصيلي وخودكارآمدي موردمطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ي دوم شهرشيراز
444
ارائه الگوي روابط علي عدالت سازماني و دلبستگي شغلي با نقش واسطه اي اعتماد سازماني و ارزش هاي شغلي دربين معلمان مقطع متوسطه شهر شيراز
445
ارائه الگوي روابط علي معنويت در محيط كار و درگيري شغلي با نقش واسطه اي وفاداري، تعهد و ارزش هاي شغلي دراعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت و دانشگاه شيراز
446
ارائه الگوي روابط مولفه‏هاي رهبري استراتژيك و دلبستگي شغلي با نقش واسطه‏اي جو اخلاقي و تفكر استراتژيك در بين معلمان مقطع متوسطه شهر شيراز در سال تحصيلي 97-1396
447
ارائه الگوي روابط ويژگي هاي فردي، خانوادگي و آموزشي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر خودپنداره تحصيلي و درگيري تحصيلي: مورد مطالعه دانشجويان آموزش از دور و حضوري
448
ارائه الگوي زنجيره تامين در شركت شاب صنعت اسپاهان
449
ارائه الگوي ساختاري رابطه بين هوش معنوي و بلوغ شغلي در ميان مربيان زن جامعه القرآن الكريم شهر اصفهان با نقش ميانجي تاب آوري
450
ارائه الگوي ساختاي عوامل خطرسوگ بحران زاورابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در كودكان ونوجوانان مهاجر داغديده افغاني
451
ارائه الگوي ساده شده ارزيابي اثرات زيست محيطي متروها
452
ارائه الگوي سنجش تأثير مشتري محوري، مسئوليت اجتماعي شركت و كيفيت درك شده بر رضايت مشتري (مورد مطالعه: شعب بانك پاسارگاد در شهر اصفهان)
453
ارائه الگوي شناسايي ظروف سفالي دوره نوسنگي قلعه رستم و حوزه هاي فرهنگي همجوار
454
ارائه الگوي طبقه بندي سنگهاي ساختماني
455
ارائه الگوي طراحي براي خانه هاي اوقات فراغت با پرداختي معاصر از معماري روستايي در مازندران
456
ارائه الگوي طراحي براي خانه هاي دوم خودكفا در استان گيلان
457
ارائه الگوي طراحيِ جداره فضاي همگاني شهري با الهام از موسيقي دستگاهي ايراني نمونه موردي: ميدان بهارستان
458
ارائه الگوي طراحي سيستماتيك شال و روسري با هدف سفارشي سازي در روند طراحي و توليد
459
ارائه الگوي علي قصد استفاده از آموزش تحت وب در شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي
460
ارائه الگوي كاربري زمين پايدار با استفاده از رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين پايدار ﴿ نمونه موردي : شهر رامسر ﴾
461
ارائه الگوي كاربست بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارتقا برند در صنعت توريسم
462
ارائه الگوي كلي سيستم مديريت ايمني راهها در ايران
463
ارائه الگوي محله‌محوري در بازانديشي نظام برنامه‌ريزي شهري در تبريز
464
ارائه الگوي مداخله اي در فرسودگي و انگيزش شغلي مشاوران بر اساس تحليل ديدگاه هاي معنوي و تعالي خود در شغل
465
ارائه الگوي مديريت بحران با رويكرد استراتژيك در شركت آب و فاضلاب گيلان
466
ارائه الگوي مديريت بهينه شهرداري ياسوج
467
ارائه الگوي مديريت تعارض ذينفعان بازآفريني شهري برپايه حكمروايي همكارانه
468
ارائه الگوي مديريتِ دانش در يك سازمان پروژه محور با تمركز بر دانش مديريت پروژه (مطالعه موردي: شركت مهندسي همپا فعال در صنعت پتروشيمي)
469
ارائه الگوي مديريت مشاركت خيرين سلامت در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
470
ارائه الگوي مديريت يكپارچه ايمني، بهداشت و محيط زيست براي ساختمان هاي خاص و شركت هاي ساختماني
471
ارائه الگوي مديريتي اعمال يارانه در مصرف آب بخش كشاورزي (مطالعه موردي: محصول گندم شرق اصفهان)
472
ارائه الگوي مديريتي بهينه براي شهرداري تبريز
473
ارائه الگوي مسكن در لار
474
ارائه الگوي مصرف در اقتصاد اسلامي
475
ارائه الگوي معماري سازماني فناوري اطلاعات ارائه الگوي معماري سازماني فناوري اطلاعات
476
ارائه الگوي معماري واحد همسايگي در چابهار به منظور استفاده بهينه از تهويه طبيعي
477
ارائه الگوي معماري واحد همسايگي در سمنان،بارويكرد استفاده بهينه از انرژي خورشيدي
478
ارائه الگوي مفهومي ارزيابي تكنولوژي اطلاعات در موفقيت سيستم هاي آموزش الكترونيك در مدارس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) شهر اصفهان
479
ارائه الگوي مفهومي فلسفه مسلط اجتماعي در آموزش از دور و سنجش ميزان تناسب آن با نظام آموزش از دور ايران
480
ارائه الگوي مكاني سكونت در اصفهان با رويكرد معماري بومي و فرهنگ ايراني اسلامي
481
ارائه الگوي مكاني سكونت در جلفا
482
ارائه الگوي مناسب براي حل يك مساله زمان بندي با ماشين هاي موازي بوسيله تلفيق الگوريتم هاي متاهيوريستيك و داده كاوي
483
ارائه الگوي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي شهري ﴿احداث پاركينگ طبقاتي﴾
484
ارائه الگوي مناسب تامين مالي بخش عمومي شهري در ايران ﴿ مورد مطالعه شهرداري اصفهان﴾
485
ارائه الگوي مناسب توانمندي سازي منابع انساني ﴿ سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي ﴾
486
ارائه الگوي مناسب جهت طراحي اجرا و نظارت بر پروژه هاي ساختماني هما
487
ارائه الگوي مناسب رهبري در واحدهاي توليدي با استفاده از تئوري رهبري اقتضائي فيدلر
488
ارائه الگوي نياز سنجي آموزش كارآفريني اصناف (بررسي موردي نيازسنجي آموزش كارآفريني صنوف :بسته بندي زعفران وگاوصندوق سازان مشهد)
489
ارائه الگويي از دوستي در محل كار (مورد مطالعه: يك يگان نظامي)
490
ارائه الگويي براي ارزيابي توانمندي نوآوري فناورانه در جهت اكتساب فناوري پرخوراني (توربوشارژ) در صنعت قواي‌محركه
491
ارائه الگويي براي ارزيابي ريسك راهكارهاي ايجاد بهبود مستمر در واحد سازماني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران
492
ارائه الگويي براي ارزيابي سيستم هاي اطلاعات آموزشي تحت وب
493
ارائه الگويي براي افزايش بهره وري مخازن هيدروكربوري با تكيه بر مديريت تكنولوژي و به روش بنچ ماركينگ ﴿مطالعه موردي شركت نفت و گاز پارس﴾
494
ارائه الگويي براي اكتساب فناوري-مطالعه موردي فناوري طراحي هواپيما در صنايع هوايي ايران
495
ارائه الگويي براي انتخاب روش استخراج زيرزميني مناسب بر اساس تئوري تصميم گيري
496
ارائه الگويي براي ايجاد بانكداري اجتماعي به روش بنچماركينگ
497
ارائه الگويي براي ايجاد برند در صنعت پوشاك ايران
498
ارائه الگويي براي ايجاد روابط پايدار ميان توليد كننده داخلي و توزيع كننده خارجي در بازاريابي بين المللي
499
ارائه الگويي براي بررسي و تعيين سطح تعادل نابچابكي فرآيندهاي اصلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
500
ارائه الگويي براي بهبود خدمات گمرك در ايران با رويكرد پويايي شناسي سيستم - مورد مطالعه گمرك شهيد رجايي
501
ارائه الگويي براي پيش¬بيني روند تغييرات كاربري زمين شهري بر اساس روند تغييرپذيري آن‌ها
502
ارائه الگويي براي تامين مالي پروژه ها با رويكرد ريسك
503
ارائه الگويي براي تامين مالي شركت هاي معدني پذيرفته شده در بورس به منظور افزايش NPV
504
ارائه الگويي براي تحليل و انتخاب تامين كنندگان قطعات با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و برنامه ريزي آرماني فازي ﴿مطالعه موردي: شركت نصير لوازم﴾
505
ارائه الگويي براي تخصيص بهينه ذخاير گاز طبيعي ايران
506
ارائه الگويي براي تدوين سياست‌هاي پيشرانِ‌ توسعه صادرات نانو فناوري در ايران
507
ارائه الگويي براي تسهيم دانش در مراحل چرخه حيات پروژه در سازمانهاي پروژه محوربر اساس رويكرد راهنماي دانش مديريت پروژهPMBOK(مطالعه موردي: شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران)
508
ارائه الگويي براي تشخيص بيماري تيروئيد بر پايه استخراج قوانين با استفاده از الگوريتم¬هاي درختي و انتخاب ويژگي
509
ارائه الگويي براي رابطه بين بازاريابي حسي،نيات رفتاري مشتريان و ارزش ويژه برند
510
ارائه الگويي براي مديريت دانش در آموزش از دور بر اساس مباني معرفت‌شناختي
511
ارائه الگويي براي مديريت دانش در آموزش از دور بر اساس مباني معرفت‌شناختي
512
ارائه الگويي براي مديريت ماشين هاي مجازي در فضاي متن باز
513
ارائه الگويي به منظور اولويت بندي پروژه هاي پژوهشي با رويكرد كارت امتيازي متوازن و تئوري خاكستري ﴿مطالعه موردي : اداره كل تعاون استان يزد﴾
514
ارائه الگويي به منظور سنجش كارايي پروژه هاي تحقيقاتي با رويكرد تحليل پوششي داده هاي شبكه اي خاكستري ﴿ G-NDE ﴾﴿مورد مطالعه : شركت برق منطقه اي يزد﴾
515
ارائه الگويي به منظور طراحي برنامه كاربردي تلفن همراه خدمات كتابخانه اي
516
ارائه الگويي به منظور عارضه يابي وكشف مشكل از طريق گسترش كاركردهاي كيفيت و روش تصميم گيري چند معياره
517
ارائه الگويي بهينه براي توسعه پايدار شهرهاي كوچك در مناطق جلگه اي
518
ارائه الگويي بهينه جهت ارزيابي و انتخاب پيمانكاران پروژه هاي ساختماني از ديدگاه HSE (نمونه موردي : پيمانكاران مسكن مهر شهر قزوين)
519
ارائه الگويي بومي براي ارزيابي آمادگي ساخت و توليد محصولات پيچيده مبتني بر روش سطوح آمادگي توليد (MRL)در يك سازمان توليدي
520
ارائه الگويي تلفيقي براي بهبود طراحي محصول با استفاده از جعبه ابزار DFSS ﴿مطالعه ي موردي در كارخانه آجر قپانچي﴾
521
ارائه الگويي جديد براي سنتز چيدمان برج هاي تقطير با استفاده از روش هاي انتگراسيون فرآيند
522
ارائه الگويي جهت ارزيابي آمادگي استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان )ERP( با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي فازي )FANP( مطالعه موردي: شركت فاوانفت
523
ارائه الگويي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين ارتجاعي بر اساس مدل SCOR فازي
524
ارائه الگويي جهت استفاده از مديريت ساخت حرفه اي در ساخت و ساز شهري
525
ارائه الگويي جهت استقرار سيستم هاي هوش تجاري در سطح ملي در حوزه فناوري نانو
526
ارائه الگويي جهت استقرار سيستم هاي هوش تجاري در سطح ملي در حوزه فناوري نانو
527
ارائه الگويي جهت اعتماد سازي در مشتري و بهبود بازاريابي در شرايط رقابتي با ايجاد حس وفاداري در مشتري براساس شاخص ECSI (مطالعه موردي: محصولات غذايي با تاريخ مصرف محدود)
528
ارائه الگويي جهت بكارگيري روش هاي محاسبات ابري در مديريت اشياء مجازي مبتني بر معماري سرويس گرا
529
ارائه الگويي جهت بكارگيري فنون كنترل كيفيت آماري در مراحل دريافت كالا تا محصول نهايي ﴿ در شركت خودرو سازي زامياد ﴾
530
ارائه الگويي جهت بهبود عوامل كاهنده بهروري مديريت در نساجي به روش الگو برداري (Benchmarking) مطالعه موردي در يك كارخانه نساجي
531
ارائه الگويي جهت پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت پروژه (PMIS) در سازمانها (مطالعه موردي : شركت درسا﴾
532
ارائه الگويي جهت توسعه واحد آزمايش هاي غيرمخرب هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران " هما "
533
ارائه الگويي جهت خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري
534
ارائه الگويي جهت شناسايي نحوه تأثيرگذاري بازخورد 360 درجه بر عملكرد كاركنان (موردمطالعه: ادارات آموزش‌وپرورش استان آذربايجان غربي)
535
ارائه الگويي جهت شناسايي و استخراج دانش منابع انساني با رويكرد روش هاي كيفي گرايي در شركت بيمه دانا سرپرستي استان فارس
536
ارائه الگويي جهت نظارت بر عملكرد پزشكان بر پايه جمع سپاري در بستر دولت الكترونيك
537
ارائه الگويي ساختاري براي رابطه ي بين بازاريابي حسي،نيات رفتاري مشتريان و ارزش ويژه برند
538
ارائه الگويي مناسب براي مديريت شهري بر اساس ارزيابي يكپارچه محيط زيست(IEA) با استفاده از DPSIR (مطالعه موردي شهر اهواز)
539
ارائه الگويي مناسب جهت پياده سازي مديريت دانش در شركت آب و فاضلاب گيلان
540
ارائه الگويي مناسب جهت توسعه حريم شهر (نمونه موردي شهر ساري)
541
ارائه الگويي نوين براي سنجش دموكراسي با توجه به انتقادات وارد بر الگوهاي موجود
542
ارائه انديس خسارت براي پايش سلامت صفحات
543
ارائه انديس خسارت براي سازه هاي جداسازي شده
544
ارائه انديس خسارت سازه با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
545
ارائه اينورتر سه فاز سوئيچينگ نرم PWM بالينك DC موازي شبه رزونانسي
546
ارائه بانك اندازه گيري مناسب جهت اندازه گيري عدد نويز
547
ارائه برخي توصيف هاي حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين
548
ارائه برنامه اي جديد براي تعيين پتانسيل بين اتمي از طريق وارونگي داده هاي ويسكوزيته چگالي صفر
549
ارائه برنامه بهبود عملكرد بيمارستان‌ها بر اساس فرآيندهاي كاري با بهره گيري از مدل تحليل پوششي داده ها و رويكرد BSC
550
ارائه برنامه پاسخگويي بار در حضور منابع توليد پراكنده و خودروهاي الكتريكي
551
ارائه برنامه زمان بندي جراحي اصلي استوار با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
552
ارائه برنامه كامپيوتر جهت طراحي مكانيكي موتورهاي احتراق داخلي (از نوع پيستوني )
553
ارائه برنامه كامپيوتري با استفاده از كدهاي نرم افزارANSYD به منظور محاسبه تغيير مكانها و تنش ها در سازه هاي خرپا و تير و قاب بر مبناي روش تحليل اجزاي محدود
554
ارائه برنامه كامپيوتري براي تعيين مشخصات هوا در حفريات معدني با توجه به تغييرات جرم مخصوص
555
ارائه برنامه كامپيوتري براي طراحي محركه پرسشهاي مكانيكي
556
ارائه برنامه كامپيوتري براي محاسبه افت فشار در خط لوله هاي آبكش و آبرساني معادن
557
ارائه برنامه كامپيوتري براي محاسبه خطوط لوله هاي مركب در سيستم آبكش معادن
558
ارائه برنامه كامپيوتري براي مدلسازي جريان سيال در سنگ‌هاي درزدار
559
ارائه برنامه كامپيوتري تهيه خط تاثير و تعيين حالت بحراني بار گذاري پلها و بهينه كردن دهانه هاي پل
560
ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي محركه بالابر جرثقيل سقفي
561
ارائه برنامه مناسب جهت دست يابي به جداول عمومي گازها
562
ارائه برنامه نوسازي لكوموتيوهاي راه آهن ج.ا.ايران با استفاده از روش تعيين عمر اقتصادي
563
ارائه بستر تحت وب ارسال و مديريت دستورات تغيير با بهره گيري از سيستم پشتيبان تصميم (DSS)
564
ارائه بسته آموزشي مبتني بر درمان ساختاري خانواده براساس تحليل كيفي ادراك زنان قرباني خشونت از ساختار قدرت در خانواده
565
ارائه بسته نرم افزاري جهت طراحي فنرهاي مكانيكي
566
ارائه بسته نرم افزاري جهت متعادل سازي خط توليد پوشاك
567
ارائه بك روش جديد تخصيص تلفات در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته
568
ارائه بهترين شيوه استخرج مواد رنگزاي روناس و بررسي اثر قدرت رنگي روناس با سنين مختلف
569
ارائه بهينه ترين طرح شماره گذاري )Numbering plan( شبكه ايران با توجه به وضع موجود شبكه ، بكارگيري سيسگنالينگ شماره 7 ، و با توجه به بكارگيري ISDN و با توجه به كار انجام شده در حداقل دو كشور پيشرفته جهان
570
ارائه بهينه سازي استوار مكان يابي و تخصيص مراكز توزيع امداد در شرايط امداد
571
ارائه بيمه سبد سهام مبتني بر يك سنجه ريسك منسجم مناسب
572
ارائه پردازش اوّليه مناسب براي مقاوم سازي سيستمهاي بازشناسي خودكار گفتار
573
ارائه پردازش اوّليه مناسب براي مقاوم سازي سيستمهاي بازشناسي خودكار گفتار
574
ارائه پروتكل جديد براي تامين امنيت در پرداخت همراه
575
ارائه پروتكل مسير يابي جديد مبتني بر پايداري و پيش بيني عمر لينك براي شبكه هاي بي سيم AdHoc
576
ارائه پروتكلي مبتني بر منطق فازي در به اشتراك گذاري طيف براي كاربران متحرك در شبكه هاي راديوشناختي
577
ارائه پلان مديريتي و حفاظت از سايت هاي باستان شناسي پس از كاوش(نمونه مطالعاتي: تپه قلي درويش قم)
578
ارائه پياده سازي بهينه شده از MAC مبتني بر تكنيك‌هاي هوش مصنوعي
579
ارائه پيشنهاد برنامه ريزي محلات شهري با تاكيد بر ارتقاي امنيت نمونه موردي: محله آزادشهر
580
ارائه تحليل نسل پنجم موبايل و مقايسه آن با نسل هاي گذشته
581
ارائه تستهاي آزمايشگاهي ربات سيار با بكارگيري بينايي و بررسي خطاهاي موجود در آن
582
ارائه تصاوير بديل از آينده ي ارزيابي پژوهش مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان
583
ارائه تكنيكهاي استقرار در FMS
584
ارائه تكنيكي براي تبديل برنامه مبتني بر متنوع‌سازي نرم‌افزار براي دفاع در مقابل حملات برنامه‌نويسي برگشت‌گرا
585
ارائه توابع همبستگي جديد جهت پيش بيني هدايت گرمايي گازها، مايعات و مبردها
586
ارائه توابع همبستگي جهت محاسبه ويسكوزيته گازها و مايعات در محدوده وسيعي از دما و فشار
587
ارائه توصيف‌گر مقاوم به چرخش و تغيير اندازه براي تصاوير بافت
588
ارائه توصيفگر بافت مبتني بر تداخل امواج در محيط هاي ناهمگن
589
ارائه توصيه گر برخط اخبار مبتني بر پالايش اشتراكي
590
ارائه جداولي براي سايز بندي پوشاك مردانه با استفاده از روش هاي آماري
591
ارائه چارچوب ارزيابي توسعه پايدار از منظر ذي نفعان در پروژه هاي ساخت
592
ارائه چارچوب ارزيابي توليد دركلاس جهاني مبتني بر رويكرد شينگو براي صنعت خودروسازي (مطالعه موردي: شركت بن رو، عضوگروه خودروسازي سايپا)
593
ارائه چارچوب ارزيابي عملكرد پروژه ها با رويكرد تركيبي BSC و MADM فازي بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردي : شركت گاز استان يزد)
594
ارائه چارچوب افزايش كارايي مديريت مجموعه شهري
595
ارائه چارچوب امنيتي براي بر گزاري آزمونهاي الكترونيكي در دانشگاه هاي مجازي با مدل كتابخانه زير ساختي فناوري اطلاعات
596
ارائه چارچوب امنيتي براي شناسايي حملات و پاسخ خودكار در كاربردهاي مبتني بر SIP
597
ارائه چارچوب برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد توانمندي هاي پويا ( مورد كاوي)
598
ارائه چارچوب بهبود فرآيندهاي اتاق عمل قلب با رويكرد ناب
599
ارائه چارچوب پيشنهادي براي ارزيابي پروژه¬هاي عمراني ايران با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي ساختمان عوارضي آزادراه تهران – شمال)
600
ارائه چارچوب تاييد صلاحيت كيفي پيمانكاران در پرو‍ژه هاي EPC و BOT
601
ارائه چارچوب تركيبي كانو و طراحي استوار جهت افزايش رضايت مشتري در سازمان هاي خدماتي ﴿مطالعه موردي : شعب منتخب بانك تجارت شهرستان يزد﴾
602
ارائه چارچوب تصميم گيري جند معياره انتخاب پرو‍‍ژه هاي شركت
603
ارائه چارچوب تعالي مديريت ريسك سازماني مطالعه موردي نيروگاه شهيد رجايي
604
ارائه چارچوب تلفيقي ارزيابي تصميمات برون سپاري با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و روش الكتر III
605
ارائه چارچوب جامع پياده‌سازي اينترنت اشيا صنعتي در صنايع پالايشگاهي- موردمطالعه: پالايشگاه تهران
606
ارائه چارچوب جديدي براي تعيين عوامل تاثير گذار برنمره ارزشيابي اساتيد باتركيب روشهاي داده كاوي
607
ارائه چارچوب جهت انتخاب پيمانكارمناسب در برون سپاري فناوري اطلاعات(مطالعه موردي بانك تجارت)
608
ارائه چارچوب جهت انتخاب سبد بهينه ارز براي ايران
609
ارائه چارچوب راهبردي مديريت ريسك امنيت اطلاعات مطالعه موردي: بانك رفاه كارگران
610
ارائه چارچوب راهبري فناوري اطلاعات براي تحقق بانكداري متمركز در كشور
611
ارائه چارچوب طراحي بازي جدي با هدف ارتقاي قابليت فناورانه افراد در سازمان
612
ارائه چارچوب طراحي شهري ميدان رسالت با تاكيد بر نقش پياده
613
ارائه چارچوب فرهنگ ايمني در شركت هاي بزرگ پيمانكاري
614
ارائه چارچوب مبتني بر روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان براي مدل سازي و پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان بانك (بانك هاي خصوصي)
615
ارائه چارچوب مديريت دانش در شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري ايران (مطالعه موردي: پارك علم و فناوري پرديس)
616
ارائه چارچوب مديريت ريسك سازماني براي شركت‌هاي توزيع برق؛ مورد مطالعه: شركت توزيع برق همدان
617
ارائه چارچوب مديريت ريسك يكپارچه در بانك هاي ايراني
618
ارائه چارچوب مديريت سبد سهام با استفاده از رويكرد بهينه سازي استوار
619
ارائه چارچوب مفهومي جانشين پروري مبتني بر رويكرد انتقال دانش - مطالعه موردي در شركت هاي دانش بنيان
620
ارائه چارچوب مفهومي و نقشه راه ترسيم نقشه دانش در سازمانهاي پروژهمحور: مطالعه موردي گروه مپنا
621
ارائه چارچوب مناسب براي ايجاد نرم افزارهاي جامع دانشگاهي بر مبناي معماري
622
ارائه چارچوب نوآوري پايداري زنجيره‌ تأمين (مطالعه موردي : صنعت فولاد يزد)
623
ارائه چارچوب و الگويي جهت انتخاب كاركنان برترمطالعه در ستاد بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
624
ارائه چارچوب، بررسي و تبيين نقش و جايگاه نظام نوآوري در مقاوم سازي اقتصاد ملي
625
ارائه چارچوبي بر پايه كارت امتياز متوازن با نگرش فرهنگ سازماني
626
ارائه چارچوبي براي ارزيابي امنيت اطلاعات دولت الكترونيكي - بررسي موردي در راه آهن ج.ا.ا
627
ارائه چارچوبي براي ارزيابي رابطه پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات با آمادگي الكترونيكي و تÊثير آن در پذيرش بيمه الكترونيكي در بيمه ايران
628
ارائه چارچوبي براي ارزيابي رضايت مشتريان خدمات اينترنت پرسرعت با استفاده از روش تركيبي ديمتل و فرايند تحليل شبكه اي فازي(مطالعه موردي : شركت آسيا تك)
629
ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملكرد مراكز رشد در تجاري‌سازي فناوري با رويكرد پويايي‌شناسي سيستم-مطالعه موردي
630
ارائه چارچوبي براي ارزيابي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي مديريت دانش ﴿مورد كاري وزارت راه و ترابري﴾
631
ارائه چارچوبي براي ارزيابي فاكتورهاي تاثير گذار بر موفقيت بكارگيري سيستم هاي پزشكي مراقبت از راه دور (با استفاده از تلفيق دو مدل )TAM,UTAUT
632
ارائه چارچوبي براي استخراج هستان شناسي وابسته به زبان از داده هاي چند رسانه اي ﴿ويدئو﴾ حاشيه نويسي شده
633
ارائه چارچوبي براي استخراج هستان شناسي وابسته به زمان از داده هاي چند رسانه اي ﴿ويدئو﴾ حاشيه نويسي شده
634
ارائه چارچوبي براي امكان سنجي تغذيه واحد صنعتي توسط توليد پراكنده به صورت ريز شبكه مستقل از شبكه
635
ارائه چارچوبي براي بازطراحي فرآيند نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكردهاي نت ناب و شش سيگما (مطالعه موردي : شركت پتروشيمي رازي)
636
ارائه چارچوبي براي بخش بندي بازارهاي الكترونيكي و طبقه بندي مشتريان با استفاده از مدل سازي و داده كاري
637
ارائه چارچوبي براي برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي آموزش الكترونيكي
638
ارائه چارچوبي براي بكارگيري مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه
639
ارائه چارچوبي براي پذيرش آموزش سيار
640
ارائه چارچوبي براي پذيرش آموزش سيار
641
ارائه چارچوبي براي پيش بيني سطح خسارت مشتريان بيمه بدنه اتومبيل با استفاده از راهكار داده كاوي
642
ارائه چارچوبي براي تبديلات متمايزساز ويژگي¬ها به منظور افزايش نرخ بازشناسي گفتار
643
ارائه چارچوبي براي تحليل و انتخاب تامين كنندگان مواد اوليه در شركت ذوب آهن اصفهان با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني
644
ارائه چارچوبي براي تخمين و كاهش نرخ خطاي نرم در مدارهاي ديجيتال مقياس نانو
645
ارائه چارچوبي براي تشخيص موثر رخداد سرقت اطلاعات در فضاي سايبرو شناسايي عاملان ان با روش ردگيري مبتني بر ip
646
ارائه چارچوبي براي تشكيل اثربخش گروه امداد و پاسخگوئي فوريتهاي كامپيوتري )CSIRT( درارتقاء امنيت شبكه هاي كامپيوتري
647
ارائه چارچوبي براي توسعه گردشگري سيار با به كارگيري مدل تايلز
648
ارائه چارچوبي براي رتبه بندي شاخص هاي مËثر درارزيابي كيفيت خدمات وبسايت سيستم جامع دانشگاهي گلستان .
649
ارائه چارچوبي براي سنجش اثربخشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد )ISO/IEC 10072:5002( مطالعه موردي: شركت سيمان داراب
650
ارائه چارچوبي براي سنجش بانكداري سيار به كمك فاكتورهاي موثر(مورد مطالعه :مشتريان بانك سپه استان كرمان )
651
ارائه چارچوبي براي سنجش ظرفيت دوسوتواني بنگاه‌هاي با تكنولوژي برتر- بررسي شركت‌هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
652
ارائه چارچوبي براي سنجش ميزان موفقيت نظام آموزش دورمحور تعاملي مبتني بر وب 2.0 در مدارس تهران
653
ارائه چارچوبي براي شناسايي و بكارگيري رهبران تحول آفرين در سازمان هاي صنعتي
654
ارائه چارچوبي براي طرح سيستم سنجش عملكرد در سازمان پروژه عمراني با رويكرد ارزش مداري
655
ارائه چارچوبي براي قابليت فهم هيجان در عامل هاي هوشمند
656
ارائه چارچوبي براي مديريت زنجيره تامين با استفاده از مديريت دانش
657
ارائه چارچوبي براي مستندسازي دانش ضمني در فرايند انتقال تكنولوژي
658
ارائه چارچوبي براي مميزي تكنولوژي بر اساس مدل الس تكنولوژي
659
ارائه چارچوبي براي نوآوري در مدل كسب و كار بيمارستان‏هاي ايراني(مطالعه موردي بيمارستان دي)
660
ارائه چارچوبي به منظور اركستر شبكه نوآوري در صنعت خودروي برقي ايران
661
ارائه چارچوبي به‌منظور تأمين امنيت كاربردهاي اينترنت اشيا بر اساس ترافيك آن‌ها
662
ارائه چارچوبي بومي شده براي تبيين وضعيت موجود فناوري توليد همزمان برق و حرارت كشور با استفاده از نظام نوآوري فناورانه
663
ارائه چارچوبي جامع به منظور ارزيابي ريسك بحران‌هاي طبيعي با استفاده از تلفيق تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندشاخصه و منطق فازي (مطالعه موردي: سنجش ريسك وقوع زلزله در شهر مشهد)
664
ارائه چارچوبي جامع جهت برنامه ريزي، مديريت، اجرا و ارزيابي معماري محله هاي مسكوني خودبسنده در مقياس محله و ساختمان در راستاي سياست ها و راهبرد هاي توسعه پايدار زيست محيطي ) نمونه مطالعاتي : شهرك دادگستري كرمانشاه(
665
ارائه چارچوبي جديد براي ارزيابي و انتخاب بهترين الگوي گلخانه خورشيدي در شهر يزد
666
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي به منظور استقرار دولت الكترونيك درسازمانهاي دولتي برمبناي روش DOI (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي مازندران )
667
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي در مناطق آزاد ايران (مطالعه موردي: منطقه آزاد اروند)
668
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي بلوغ سيستم مديريت محتواي سازماني در سازمانهاي كوچك و متوسط ايراني
669
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي عملكردمولفه هاي استراتژيك پروژه هاي شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران وبررسي ميزان تاثيراين مولفه هادرموفقيت پروژه هاي اين شركت
670
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي و انتخاب سياست هاي نگهداري و تعميرات با روش ANP فازي (مورد مطالعه : شركت گلسار فارس)
671
ارائه چارچوبي جهت استفاده از محتواي تصاوير در سيستم هاي تحليل نهان نگاري كور
672
ارائه چارچوبي جهت انتشار اطلاعات كتابخانه بر پايه اصول داده هاي پيوندي
673
ارائه چارچوبي جهت اندازه گيري و ارزيابي دانش در يك شركت عمراني
674
ارائه چارچوبي جهت بهبود تسهيم دانش در مراكز تحقيقاتي بوسيله داده كاوي مورد مطالعه شركت تحقيقاتي دانش بنيان
675
ارائه چارچوبي جهت پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در موسسات كوچك و متوسط گردشگري استان اصفهان با استفاده از مدل UTAUT
676
ارائه چارچوبي جهت پياده سازي تگ هاي هوشمند از فناوري ردفشگر در محيط هاي گازي سمي ، مورد كاوي : پالايشگاه گاز پنچم عسلويه
677
ارائه چارچوبي جهت تدوين استراتژي‌ هاي بهينه نگهداري‌ و تعميرات با رويكرد تركيبي داده‌ كاوي و فرآيند تحليل شبكه‌ اي (مورد مطالعه: مجتمع‌ كاشي‌ ميبد‌)
678
ارائه چارچوبي جهت تدوين نيازهاي دانشي نگهداري و تعميرات تجهيز نوارنقاله با كاربرد روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي و FMEA فازي ( مورد مطالعه: كارخانه گندله سازي شركت معدني و صنعتي گل گهر)
679
ارائه چارچوبي جهت سنجس آسيب پذيري كاربري هاي شهري در برابر سوانح از منظر مكان كاربري با رويكرد آينده پژوهي
680
ارائه چارچوبي جهت طراحي ظاهر محصول جديد با تاكيد بر افزايش زيبايي و جذابيت بصري محصول
681
ارائه چارچوبي جهت مديريت دانش و روابط مشتري2.0
682
ارائه چارچوبي جهت مديريت ريسك استراتژيك سازمان مبتني بر كارت امتيازي (مطالعه موردي موننكو ايران)
683
ارائه چارچوبي در كاربرد ابزارهاي وب2 از جمله ويكي‌ها در مديريت دانش اثربخش مراكز آموزش عالي كشور
684
ارائه چارچوبي در كاربرد ابزارهاي وب2 از جمله ويكي‌ها در مديريت دانش اثربخش مراكز آموزش عالي كشور (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور استان تهران)
685
ارائه چارچوبي در همسويي استراتژيك فناوري اطلاعات با كسب و كار به روش كارت امتيازي متوازن : مطالعه موردي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت
686
ارائه چارچوبي مستقل از ميان افزار براي اعمال معماري مبتني بر مدل بر معماري سرويس گرا
687
ارائه چارچوبي مفهومي براي مستندسازي تجارب مديريتي خبرگان در راستاي ارتقاء توانمندي فناورانه و بهبود عملكرد سازماني در سازمانهاي خدمات عمومي: مورد مطالعه سازمان تأمين اجتماعي
688
ارائه چند اثر كاربردي با جنسيت مرمر با تاكيد بر نقوش رايج قلمدان نگاري دوران قاجار
689
ارائه چند روش در آشكارسازي چند كاربره براي سيستم هاي WCDMA
690
ارائه چهار چوب امنيتي براي جلوگيري از حملات تحت XML با استفاده از روش هاي معنايي
691
ارائه چهار چوبي براي اجراي مديريت دانش در زنجيره تامين
692
ارائه چهارچوب براي ريز شبكه هاي مستقل از شبكه با قابليت خود ترميمي مبتني برعناصرD-FACTS
693
ارائه چهارچوب پذيرش تدارك و تامين الكترونيك در پروژه هاي عمراني
694
ارائه چهارچوب پيش‏بيني بيماري عروق كرونر با استفاده از شبكه‏هاي عصبي
695
ارائه چهارچوب سيستماتيك سنجش اثربخشي شاخص‌هاي مديريت منابع انساني در قالب هوش كسب‌وكار (مورد مطالعه: شهرداري قم)
696
ارائه چهارچوب مديريت جريان نقدينگي پيمانكار براساس مدل سازي اطلاعات ساختمان
697
ارائه چهارچوب مديريت دانش با رويكرد يكپارچه مديريت فناوري و مديريت نو آوري
698
ارائه چهارچوب نظري آموزش محيط زيست در دوران ابتدايي (با تاكيد بر روشهاي آموزش )
699
ارائه چهارچوبي براي امنيت شبكه هاي AD HOC
700
ارائه چهارچوبي براي مهندسي مجدد در شركتهاي پيمانكاري خريد و اجرا با استفاده از تلفيق فرآيندهاي مديريت پروژه با رويكرد PMBOK و فرآيندهاي كسب و كار سازمان
701
ارائه چهارچوبي به منظور اولويت بندي استفاده و انتقال فناوري هاي انرژي هاي تجديدپذير در ايران (با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره و تحليل (SWOT)
702
ارائه چهارچوبي جهت ارزيابي ارتباط مولفه هاي مديريت منابع انساني با پياده سازي مديريت دانش: مطالعه موردي در شركت پارس خودرو
703
ارائه چهارچوبي جهت ارزيابي ريسك زنجيره تامين در شركت لوازم خانگي امرسان با استفاده از روش تلفيقي دلفي، FMEA، FAHP
704
ارائه چهارچوبي جهت ارزيابي ريسك زنجيره تامين در شركت لوازم خانگي امرسان با استفاده از روش تلفيقي دلفي،FMEA، FAHP
705
ارائه چهارچوبي جهت افزايش پتانسيل همزماني كارها در قراردادهاي دوعاملي
706
ارائه چهارچوبي جهت تبيين نقش ابعاد فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در ارتقاي تسهيم دانش
707
ارائه چهارچوبي جهت تعيين نوع قراردادهاي پروژه هاي زير بنايي و توسعه اي﴿استراتژي قراردادها﴾
708
ارائه چهارچوبي جهت مدلسازي و حل شبكه هاي نوين انرژي شامل ريزشبكه ها
709
ارائه چهارچوبي مبتني بر مدل‌سازي اطلاعات ساختمان به منظور استفاده مجدد از المان‌هاي سازه‌اي در پروژه‌هاي ساخت
710
ارائه حدود بالا و پايين براي مسائل زمانبندي تك ماشين و جريان كارگاهي در سيستم‌هاي توليد انباشته‌اي با فرض وجود نيازمندي‌ ظرفيتي متفاوت براي كارها
711
ارائه حسابي مشتق از حساب λ براي مدل‌سازي و درستي‌سنجي پروتكل‌هاي رمزنگاري
712
ارائه حفاظت، مرمت و موزون سازي نقوش و تزئينات زير قوس گنبد سلطانيه
713
ارائه خانواده جديدي از المانهاي ايزوپارامتريك و جابجايي اجزاء محدود با پيوستگي C1 و توسعه آن
714
ارائه دستبافته جديد از زيلو وقالي
715
ارائه دو راهكار جهت مقابله با حملات صيادي مبتني بركشف فريب نامه ها و بكارگيري احراز هويت
716
ارائه دو طرح جديد براي موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم داخلي جهت افزايش گشتاور متوسط و كاهش ضربان گشتاور
717
ارائه رابطه اي مناسب ميان تراوايي و تخلخل به كمك طبقه بندي سنگي (در يكي از مخازن كربناته ايران)
718
ارائه رابطه تجربي براي تخمين انرژي ويژه حفاري TBM بر اساس انرژي كرنشي
719
ارائه رابطه تجربي جهت تعيين مقاومت جانبي سازه هاي بنايي آجري غير مسلح مبتني بر ...
720
ارائه رابطه جديد براي بررسي عملكرد پيل هاي سوختي پليمري
721
ارائه رابطه كاهندگي طيف خسارت براي سازه هاي بتني قابي شكل به همراه روش هاي نورو فازي
722
ارائه راه حل تخميني براي حل مسائل ديناميكي سيستم اسكلتي-عضلاني بدن انسان با استفاده از بهينه سازي پارامتري
723
ارائه راه حل تركيبي جهت برنامه ريزي سيستم هاي انتقال نيرو با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار
724
ارائه راه حل جديد براي مدل برنامه ريزي اعداد صحيح بزرگ در مديريت زنجيره عرضه
725
ارائه راه حل جهت نا امن سازي جعل رايانامه (ايميل) با استفاده از اجزاء سرآيند
726
ارائه راه حل هاي فني و عملي جهت كاهش و كنترل آلودگي هوا
727
ارائه راه حل هاي مناسب جهت مشكل زباله در داران
728
ارائه راه حلي براي ارزيابي كارايي معماري نرم افزارهاي مبتني بر قطعه
729
ارائه راه حلي براي خطوط واقع در نواحي كويري
730
ارائه راه حلي جهت رفع عيب سيستم نواتر نقاله شركت سنگ آهن مركزي ايران
731
ارائه راه كار براي بهبود صندلي راننده خودروي سمند بر اساس روش بهينه كاوي
732
ارائه راه كارعملي (مديريتي) براي بيلان منفي دشت ارزوييه
733
ارائه راه كاري جديد براي جستجوي پوياي غيرمتغيرهاي برنامه
734
ارائه راه كاري جديد براي جستجوي پوياي غيرمتغيرهاي برنامه ژژ
735
ارائه راه‌حل‌هايي جهت بهينه‌سازي تخصيص منابع در محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم‌هاي تركيبي رقابت استعماري
736
ارائه راهبر دي مبتني بر فن آوري وب معنائي براي توليد نرم افزار
737
ارائه راهبرد ارتقاء كيفيت محيطي در نوسازي شهر تهران با رويكرد (FAHP-SWOT) (مورد مطالعه: محله گلوبندك)
738
ارائه راهبرد جهت كاهش اثرات تحريم‌هاي حوزه نفت و گاز بر اقتصاد ايران مبتني بر روش برنامه‌ريزي سناريويي
739
ارائه راهبردهاي درآمدزايي از رويدادهاي شهري با استفاده از رويكرد توسعه صنايع خلاق (نمونه موردي: شهر ايذه)
740
ارائه راهبردهاي طراحي به منظور ايجاد محله كودك مدار در محله گل هاي اميرآباد تهران
741
ارائه راهبردهايي براي توسعه سفال و سراميك ميبد
742
ارائه راهكار اهنيتي براي سرويس IPTV هبتني بر IMS
743
ارائه راهكار براي پياده سازي مدل سرآمدي EFQM در شركت نساجي ( پوشاك) (مطالعه موردي : شركت آرا پوشش)
744
ارائه راهكار براي جذب سرمايه از طريق تاًمين مالي جمعي براي دانشگاه اميركبير
745
ارائه راهكار براي زيرساخت شبكه يك مركز داده
746
ارائه راهكار به منظور توسعه اعتماد اجتماعي نسبت به كسب‌وكارهاي نوپا با استفاده از پتانسيل شبكه هاي اجتماعي
747
ارائه راهكار تشخيص خودكار خرابي سلول بر مبناي ارزيابي شاخص‌هاي عملكرد شبكه‌هاي ناهمگن
748
ارائه راهكار تعاملي و طراحي وسيله كمكي همراه براي نابينايان
749
ارائه راهكار جديد براي حذف باند توقف باز در آنتن هاي موج نشتي يك بعدي تناوبي
750
ارائه راهكار جديدي براي اندازه‌گيري تطبيق پذير دانش بر پايه مدل يادگيرنده
751
ارائه راهكار در پياده سازي كنترل دسترسي اجباري با رويكرد برنامه نويسي جنبه گرا
752
ارائه راهكار درخصوص مهندسي مجدد فرآيندها به منظور ارتقاي سطح عملكرد سازماني در مركز رشد زيست فناوري
753
ارائه راهكار مشاركت مردمي در فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي
754
ارائه راهكار موثر براي تحليل ريسك پورتفوليوي پروژه ها
755
ارائه راهكار و سياستهاي مناسب براي تحقق شهر كم كربن نمونه موردي : شهر ري ، تهران
756
ارائه راهكار‌‌هاي انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم هاي نظريه گراف با در نظرگرفتن روابط ميان ويژگي‌ها
757
ارائه راهكاربراي ارتقائ عملكرد ديستال لاك كونچرارتوپدي
758
ارائه راهكارها و الگوهايي در جهت نورپردازي در شب به منظور نشان دادن ارزش هاي مد نظر بنا در روز؛ نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله
759
ارائه راهكارها و سطوح امنيتي در بسته بندي
760
ارائه راهكارهاي ارتقاء سرزندگي در بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد پايداري (نمونه مورد مطالعه: منطقه 5 شهر تهران- محله كن)
761
ارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيت زندگي بر مبناي سنجش رضايتمندي سكونتي ﴿ نمونه موردي: محله ده ونك ﴾
762
ارائه راهكارهاي افزايش كارايي باغهاي بانوان (نمونه موردي : باغ بانوان پرديس و صدف)
763
ارائه راهكارهاي امنيتي براي كاربردهاي مبتني بر SIP در بستر ابر
764
ارائه راهكارهاي بهبود بهره وري در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
765
ارائه راهكارهاي بهبود كارايي پاركينگ هاي عمومي براساس ارزيابي وضع موجود، نمونه موردي پاركينگ هاي عمومي منطقه 5 شهر اصفهان
766
ارائه راهكارهاي بهينه در ارتقاء كيفيت كالبدي و حس مكان (نمونه موردي: خيابان امام خميني چالوس)
767
ارائه راهكارهاي بهينه درارتقاءكيفيت كالبدي وحس مكان (نمونه موردي:خيابان امام خميني چالوس)
768
ارائه راهكارهاي تدوين فرآيند ساختاري - راهبردي اجراي پروژه هاي عمراني دانشگاهها با رويكرد استقلال موسسات آموزش عالي و پژوهشي
769
ارائه راهكارهاي تضمين بهبود كيفيت نظام آموزشي دانشگاه پيام نور واز راه دور
770
ارائه راهكارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي سواحل مكران
771
ارائه راهكارهاي توسعه تجارت الكترونيكي در بخش صنعت
772
ارائه راهكارهاي توسعه تجارت الكترونيكي در بخش صنعت و معدن ايران
773
ارائه راهكارهاي توسعه صادرات پايدار سنگ هاي ساختماني به كشورهاي همسايه (مطالعه موردي در شهرك صنعتي محمودآباد اصفهان)
774
ارائه راهكارهاي توسعه كارآفريني با تكيه بر صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري
775
ارائه راهكارهاي جديد ايجاد يك بنگاه اقتصادي با تكيه بر آموزش،توليد وتجارت
776
ارائه راهكارهاي جلب مشاركت شهروندان در برنامه هاي شهري با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهر شاهين شهر)
777
ارائه راهكارهاي حفاظتي سكه هاي نقره ساسانيمكشوفه از روستاي تيس چابهار متعلق به موزه منطقه اي جنوب شرق ايران
778
ارائه راهكارهاي سازگاري با سطوح احتمالي مختلف تاثير تغيير اقليم بر منابع آب حوضه زاينده رود با رويكرد ديناميك سيستم ها
779
ارائه راهكارهاي سياس تگذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران
780
ارائه راهكارهاي سياستگذاري توسعه فناوري اطلاعات در ايران
781
ارائه راهكارهاي طراحي شهري به منظور كاهش و كنترل پديده جزيره گرمايي شهري
782
ارائه راهكارهاي طراحي شهري در بافت قديم املش در راستاي حفاظت و باز آفريني شهري با تاكيد بر گردشگري
783
ارائه راهكارهاي عملي استفاده از سطوح بافت دار گچي به منظور بازسازي كمبود در اندودها و تزيينات گچي معماري
784
ارائه راهكارهاي كاربردي براي تدوين استرات‍ژي زيست محيطي در صنايع نساجي ايران﴿ مطالعه موردي: رنگرزي، چاپ و تكميل﴾
785
ارائه راهكارهاي مؤثر براي بهبود حمل و نقل شهري: مطالعه موردي اتوبوس BRT
786
ارائه راهكارهاي مؤثر مديريت تغيير در بستر مديريت پورتفوليوي پروژه هاي ساخت كشور
787
ارائه راهكارهاي مختلف كنترل نفوذ شوري در خور رودخانه اي اروند با بكارگيري مدل شبيه سازي هيدروديناميك
788
ارائه راهكارهاي مشاركت ساكنين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده ﴿نمونه مورد مطالعه: محله سيروس تهران﴾
789
ارائه راهكارهاي مناسب براي كاهش مصرف سوخت يك ساختمان نمونه مجهز به سيستم گرمايش مركزي
790
ارائه راهكارهاي مناسب به منظور استفاده بهينه از تكنولوژي PACS در ايران
791
ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود انرژي مصرفي موتور القائي تك فاز با استفاده از روش اجزاء محدود
792
ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش فقر شهري در راستاي بازآفريني پايدار سكونتگاه‌هاي غير رسمي شهر ساري
793
ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش لاورصولينهاي شركت مخابرات
794
ارائه راهكارهايي براي بداهه نوازي با متر آزاد و ثابت برگرفته از آثار كلاسيك تارنوازي
795
ارائه راهكارهايي براي بهبود آموزش سارساي فازي در مساله ناوبري ربات
796
ارائه راهكارهايي براي تعيين ضوابط هاي قراردادهاي بين المللي
797
ارائه راهكارهايي براي كاهش آلودگي هوا در منطقه دو اهواز
798
ارائه راهكارهايي به منظور بهبود كيفيت در يك مركز توليدي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن- مطالعه موردي
799
ارائه راهكارهايي جهت ارتقاي مكان در مركز شهري بروجن ﴿نمونه موردي: خيابان آيت الله طالقاني﴾
800
ارائه راهكارهايي جهت باز آفريني بافتهاي كهن شهري با تأكيد بر حفظ و ارتقاي هويت محله اي ﴿ مطالعه موردي: محله امامزاده يحيي شهر تهران ﴾
801
ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از ورود رادون و تهويه ساختمان
802
ارائه راهكارهايي جهت هدايت و حمايت شركت هاي دانش بنيان با رويكرد سناريو سازي
803
ارائه راهكاري براي اجتناب از بدرفتاري در لايه كنترل دسترسي به رسانه IEEE 802.11
804
ارائه راهكاري براي ارزيابي سيستمهاي يادگيري الكتررونيكي در ايران با بكارگيري و بومي سازي استاندارد بين المللي 9126ISO(مورد مطالعه :سيستم آموزش مجازي دانشگاه صنعتي امير كبير)
805
ارائه راهكاري براي ارزيابي قابليت اطمينان وب سايتهاي كسب وكار الكترونيك به صورت كمي با استفاده از مدل EBTI (مطالعه موردي: فروشگاه هاي آنلاين كتاب )
806
ارائه راهكاري براي افزايش قابليت استفاده رابط‌هاي كاربري پرگزينه بر اساس يادگيري متقابل رابط كاربري و كاربر
807
ارائه راهكاري براي انتخاب كيفيت قطعه در جريان سازي ويدئو بر روي شبكه‌هاي نظير به نظير مبتني بر يادگيري تقويتي
808
ارائه راهكاري براي انتخاب مدل هزينه ي كيفيت با استفاده از تكنيك گسترش ويژگي هاي كيفيت
809
ارائه راهكاري براي بهبود امنيت شبكه هاي محاسبات گريدي با استفاده از جريان كاري
810
ارائه راهكاري براي بهبود دگرسپاري عمودي از WLAN به شبكه سلولي
811
ارائه راهكاري براي بهبود ﻣﻌﻣﺎري ﺗركيبي راﯾﺎنش اﺑري و مه ﺑراي آينده اينترنت اشياء
812
ارائه راهكاري براي بهبود همگام سازي سرعت در شبكه هاي حسگر بي سيم
813
ارائه راهكاري براي پيكربندي جلسات در شبكه هاي فعال با در نظر گرفتن ظرفيت محدود
814
ارائه راهكاري براي تحليل پاسخ نهايي در سيستم هاي پرسش و پاسخ براي پرسش هاي با پاسخ كوتاه
815
ارائه راهكاري براي تحليل و بررسي آناتومي حملات محروم كردن از خدمات با نگرش وب سرويس ها و بهينه سازي سناريو جهت جلوگيري از آن با رويكرد جدول پنهان سرويس گيرنده
816
ارائه راهكاري براي درمان مشكلات حركتي ناشي از MS از راه بررسي زمان انتقال در سيستم مركزي مغز ،‌ به وسيله تحريك مغناطيسي فراجمجمه‌اي مغز ( TMS )
817
ارائه راهكاري براي زمانبندي و انتخاب قطعه ويدئو و نظير در جريان سازي زنده ويدئو بر روي شبكه هاي نظير به نظير
818
ارائه راهكاري براي سنجش كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران با استفاده از مدل چند عاملي
819
ارائه راهكاري براي شناسايي و اولويت‌بندي عوامل برون‌سپاري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي بانك ملت استان ايلام
820
ارائه راهكاري براي طراحي مدل ارزيابي ريسك بيمه‌هاي درمان با استفاده از تكنيك OLAP(مطالعه موردي: در بيمه ملت)
821
ارائه راهكاري براي مسيريابي در شبكه‌هاي
822
ارائه راهكاري پيرامون پردازش و بررسي صحت چك
823
ارائه راهكاري جديد براي بهبود عملكرد لايه‌ي انتقال در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم (با محتواي چندرسانه‌اي)
824
ارائه راهكاري جديد براي توليد خودكار داده‌هاي آزمون با استفاده از اجراي نمادين پويا
825
ارائه راهكاري جديد براي روش‌هاي خوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
826
ارائه راهكاري جديد به منظور كمينهسازي وروديهاي مسبب خرابي برنامه براساس موارد آزمون توليد شده
827
ارائه راهكاري جديد جهت تأمين كيفيت خدمات در شبكه هاي حسگر چندرسانه اي بي سيم
828
ارائه راهكاري جديد جهت مديريت مصرف انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم با استفاده از نظريه بازي و الگوريتم ژنتيك
829
ارائه راهكاري جديد مبتني بر داده كاوي به منظور افزايش كيفيت هشدارها در سيستم هاي تشخيص نفوذ
830
ارائه راهكاري جهت ارزيابي شاخص قابليت استفاده از استاندارد ISO/IEC 9126 با بهره گيري از مفاهيم فازي
831
ارائه راهكاري جهت افزايش امنيت در شبكه هاي نرم افزار محور
832
ارائه راهكاري جهت بهبود كارآمدي سكوي ذخيره‌سازي Ceph از طريق توزيع يكنواخت واحدهاي PG
833
ارائه راهكاري جهت توليد داده هاي آزمون به منظور كشف خطاهاي معنايي موجود در برنامه
834
ارائه راهكاري خود تطبيق گر جهت كنترل توپولوژي در شبكه هاي موردي متحرك
835
ارائه راهكاري مبتني بر فناوري RFID براي پايش خودروهاي سنگين (تجهيزات زميني)
836
ارائه راهكاري مناسب براي مديريت حالات استثنا با تغيير پويا در سيستم‌هاي مديريت گردش كار
837
ارائه راهكاري نو براي پياده سازي ديوار آتش و سامانه پاسخ به رخنه، بر پايه تغيير كانال در شبكه هاي بي سيم
838
ارائه راهكاري نوين براي كشفِ سرقتِ معنوي ميان‌زباني با استفاده از ويژگي‌هاي متني مستقل از زبان
839
ارائه راهنماي طراحي در محلات آسيب ديده با رويكرد كاهش بي خانماني (مطالعه موردي: محله لبخط شوش)
840
ارائه راهنماي طراحي شهري بر اساس معيارهاي رشد ايمن نمونه موردي حوزه جنوبي مادي نياصرم (حدفاصل خيابان شهيد بهشتي و خيابان چهارباغ)
841
ارائه راهنماي طراحي شهري پرديس دانشگاهي به مثابه فضاي عمومي نمونه موردي : پرديس دانشگاه فردوسي مشهد
842
ارائه راهنماي طراحي شهري در حاشيه رودخانه صوفي چايبه منظور ارتقاء جايگاه رودخانه در سازمان فضايي شهرمراغه
843
ارائه راهنماي طراحي شهري عدالت مدار با تأكيد بر حضورپذيري بانوان
844
ارائه راهنماي طراحيميدان هاي شهري پياده محور (ميدان شهرداري ساري)
845
ارائه رهايافتي نوين براي هدايت و كنترل چهارپرّه بر اساس ميدان مغناطيسي خطوط توزيع جهت پايش وضعيت
846
ارائه رهيافتي جديد از كاربرد الگوريتم هاي فرامكاشفه اي در مسÊله انتخاب ويژگي براي مجموعه داده هاي بزرگ
847
ارائه رهيافني كاربردي جهت طراحي نرم افزارهاي حساس به زمينه
848
ارائه روابط تجربي - تحليلي براي خواص مكانيكي بتن با مقاومت بالاي مسلح به الياف فولادي
849
ارائه روابط تجربي - تحليلي جهت بررسي اثرات يخ زدگي بتن معمولي و بتن با مقاومت بالا
850
ارائه روابط متشكله در تغيير شكل داغ پلي كريستال ها و نانومواد
851
ارائه روابطي براي تخمين مقدار انرژي خورشيدي در نواحي مختلف ايران
852
ارائه روش ارزش گذاري پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از تحليل فازي اختيارات سرمايه گذاري(مطالعه موردي: ارزش گذاري پروژه سرمايه گذاري در شركت فراگامان فناوري ايرانيان)
853
ارائه روش ارزيابي ميزان پايداري در حمل و نقل
854
ارائه روش اولويت بندي اجراي گزينه‌هاي اطلاعرساني حمل و نقل
855
ارائه روش بدون سنسور جهت تعيين موقعيت روتور بر پايه محاسبه اندوكتانس افزايشي در موتور رلوكتانس سوييچ شونده
856
ارائه روش بر مبناي PDA جهت بهبود آشكارسازي چندگانه در كانال CDMA
857
ارائه روش براي ارتقاء قابليت منابع انساني با رويكرد مديريت دانش
858
ارائه روش براي حل مسائل برش دو بعدي گيوتيني نث88ق8ق8
859
ارائه روش برنامه ريزي بنگاه با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي و روش چه -اگر و كاربرد آن در مورد يك بنگاه واقعي
860
ارائه روش بهبوديافته براي پيدا كردن خبرگان در انجمن‌هاي پرسش و پاسخ با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي
861
ارائه روش بهينه مناسب جهت تهيه صنعتي و شناسايي ساختار نانو ذرات مگنتيت و استفاده از اين ذرات درساختار سيال مغناطيسي
862
ارائه روش بهينه‌سازي مبتني بر الگوريتم تخمين توزيع با استفاده از تركيب شبكه¬هاي ماركوف و بيز
863
ارائه روش پراكندگي معكوس تركيبي به منظور استخراج مشخصات يك شكاف مستطيلي واقع در صفحه هادي كامل زير يك لايه دي الكتريك
864
ارائه روش پردازشي مناسب جهت افزايش كارايي سيستم¬هاي GPR دوآنتني
865
ارائه روش پيشنهادي به منظوركاهش تعداد تحليل هاي ديناميكي غيرخطي براي توليد منحني شكنندگي
866
ارائه روش تحليل ظرفيت خط ويژه اتوبوسراني مطالعه موردي خط ويژه اتوبوسراني در شهر تهران
867
ارائه روش تحليلي براي بررسي پديده برخورد سر انسان با يك ديواره تخت
868
ارائه روش تخصيص منابع در رايانش مه مبتني بر كنتورهاي نسل آينده شبكه هوشمند برق
869
ارائه روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبكه عصبي مدار شعاعي
870
ارائه روش تركيبي براي گروه بندي غيرهمگن دانشجويان در يادگيري همكارانه با استفاده از معيارهاي استخراج شده از نقشه مفهومي
871
ارائه روش تصميم گيري براي بازيافت ضايعات تجهزات الكتريكي والكترونيكي باتاكيدبرابعاداقتصادي ومحيط زيستي توسعه پايدار
872
ارائه روش تصميم گيري در معاملات بازار سهام با تحليل شبكه همبستگي قيمت سهام
873
ارائه روش تعيين توالي و زمانبندي در ماشين هاي موازي با توجه به معيار عملكرد T و مقايسه با روش هاي موجود
874
ارائه روش تعيين نرخ عوارض براي آزاد راههاي بين شهري
875
ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده ها جهت ارزيابي عملكرد شهرداري ها (مطالعه موردي در شهرداري اصفهان )
876
ارائه روش تلفيقي بر اساس اهداف فرايند تفكر (TP) و قابليت هاي متدلوزي سيستم هاي ديناميكي
877
ارائه روش تلفيقي براي اندازه گيري و بهبود بهره وري منابع انساني سبز
878
ارائه روش تلفيقي تصمي مگيري چند معياره و استدلال مورد محور، مطالعه موردي تشخيص افتراقي آسم بزرگسالان .
879
ارائه روش تلفيقي سنجش و ارتقاي بهره وري سرمايه فكري سازمان
880
ارائه روش تهيه رژيم غذايي بهينه مبتني بر الگوريتم ژنتيك
881
ارائه روش توزيع بار بين سرورها در مراكز داده با استفاده از شبكه هاي نرم افزار محور با چند كنترل كننده
882
ارائه روش جديد آشكارسازي چند كاربرد، در كانال محو شونده تحت در حضور نويز غير گوسي ضربه اي
883
ارائه روش جديد براي بهبود شناسايي با استفاده از الگوهاي پشت بند انگشت
884
ارائه روش جديد براي بهينه سازي مكان چاه هاي تزريقي بر مبناي روش پيش روي سريع
885
ارائه روش جديد براي پنهان نمايي خطا توسط همبستگي هاي مكاني و زماني در ويديو H.264/AVC
886
ارائه روش جديد براي زمان بندي داده هاي ويدئويي به منظور بهبود كيفيت در شبكه هاي HSPA
887
ارائه روش جديد به وسيله منسجم سازي چارچوب هاي ITIL V3.0و COBIT V4.1 در مËسسات دولتي
888
ارائه روش جديد پيش گويانه جهت كنترل مستقيم توان اكتيو و راكتيو ژنراتور القايي تغذيه دو گانه
889
ارائه روش جديد در سامانه هاي توصيه گر با رويكرد پالايش گروهي
890
ارائه روش جديد زمانبندي قواعد در پايگاه داده پويا بر مبناي تخمين احتمال اجراي قواعد
891
ارائه روش جديدي براي افزايش گذر دهي جريان زير گذر TCPدر شبكه هاي بي سيم
892
ارائه روش جديدي براي حفاظت از داده‌ها،درمقابل حملات و خرابي داده‌ها در سيستم محاسبات ابري موبايل
893
ارائه روش جديدي براي رفع درهم تنيدگي در تصوير ويدئويي با استفاده از همبستگي هاي زماني و مكاني
894
ارائه روش جهت تعيين ذخيره اطمينان در سيستم توليد JIT با در نظر گرفتن پارامترهاي متغير توليد
895
ارائه روش چيدمان بهينه تجهيزات با استفاده از الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه: شركت لعاب سازي ميبد)
896
ارائه روش حل تركيبي براي حل مسائل برنامه ريزي عدد صحيح مختلط؛ مطالعه موردي حل يكي از مسائل راه آهن
897
ارائه روش حل تركيبي مبتني بر الگوريتم هاي ابتكاري و دقيق براي حل مسائل برنامه ريزي عدد صحيح؛ مطالعه موردي در راه آهن ايران
898
ارائه روش حل طراحي شبكه گسسته با استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح
899
ارائه روش سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي فني در شبكه خدماتپس از فروش خودروسازي (مطالعه موردي:سايپا يدك)
900
ارائه روش شناسايي تجربي اتصالاتسازه اي غيرخطي ضعيف بر اساس تابع پاسخ فركانسي سيستم خطي معادل بهينه
901
ارائه روش شناسي براي شناسايي، بررسي و ارزيابي معيارهاي تراوش فناوري در صنعت بومي نفت، مطالعه موردي: قطعات اصلي در حوزه استخراج يا پالايش
902
ارائه روش شناسي توسعه استراتژي هاي چهارگانه مدل شايستگي مبنا
903
ارائه روش شناسي يا نقشه راه براي به كارگيري آينده پژوهي درمقدمه مهندسي يكپارچگي سازمان ( مطالعه موردي )
904
ارائه روش طراحي معكوس جديد پوسته الاستيك براي طراحي ايرفويل در رژيم هاي لزج مادون صوت و گذر صوت
905
ارائه روش طرح و ساخت منطبق با شرايط و مقررات موجود كشور
906
ارائه روش فراابتكاري جهت مدل يكپارچه تشكيل سلولي بازمانبندي و جانمايي
907
ارائه روش كاراي اننتخاب قانون در سيستم هاي پايگاه داده پويا
908
ارائه روش كاليبراسيون دزيمترهاي نوتروني با استفاده از چشمه هاي راديو ايزوتوپي در بازه هاي انرژي محدود
909
ارائه روش كدگذاري تركيبي با استفاده از كدگذاري خطي محلي-محدود و نمايش تنك
910
ارائه روش كنترل همروندي بدبينانه، در پايگاه داده هاي نامتجانس سيار، با مدل داده اي يكسان
911
ارائه روش كنترلي نوين براي مقابله با ارتعاشات در ساختمان‌هاي بلند
912
ارائه روش ماشين‌هاي بردار پشتيبان آبشاري جهت طبقه‌بندي متون نامتوازن
913
ارائه روش محاسباتي نرم جهت پايش سلامت سازه‌ها در حضور نويز و تغييرات شرايط محيطي
914
ارائه روش محاسبه اعتماد براي كاربرد در اينترنت اشيا
915
ارائه روش مسير يابي جهت بهبود تاخير در QOS به كمك الگوريتم هاي يادگير تقويتي Reinforcement Learning
916
ارائه روش مسيريابي جهت بهبود تاخير در QOS به كمك الگوريتم هاي يادگير تقويتي Rein forcement learning
917
ارائه روش مكان يابي كنترل سرعت بر اساس مدلسازي تصادفات جاده اي
918
ارائه روش ناحيه نزديك و مدل هاي نيمه تحليلي براي تحليل اندر كنش سازه و خاك و پاسخ حداكثر سازه هاي مجاور هم در زلزله
919
ارائه روش نوين براي پيشگيري انحراف محور در درمان شكستگي هاي استخوان درشت ني به روش نيل گذاري
920
ارائه روش نوين براي دسته بندي سنگ مخزن بر اساس پارامتر هاي ديناميك
921
ارائه روش نوين براي واتر ماركينگ زنده صوت با استفاده از تبديل ويولت
922
ارائه روش نوين پردازش غير خطي سيگنال مغز به منظور تعيين ديناميك بيهوشي
923
ارائه روش نوين يادگيري زير فضا مبتني بر احتمالات براي داده هاي داراي ساختار
924
ارائه روش نويني جهت اندازه گيري زاويه بريد
925
ارائه روش هاي ابتكاري در مساله زمان بندي توليد با ماشين هاي موازي يكسان
926
ارائه روش هاي پيشنهادي به منظور موازي سازي الگوريتم چينش VPR
927
ارائه روش هاي تست عملكردي ربات هاي متحرك، كاهش خطاهاي ادومتري و بررسي آزمايشگاهي چند ربات متحرك
928
ارائه روش هاي ته نقش نگاري مقاوم و تطبيقي و تسريع اجراي تبديل كانتورلت
929
ارائه روش هاي جديد و هوشمند جهت تشخيص زلزله هاي طبيعي از انفجارات مصنوعي و مقايسه آن با روش هاي موجود
930
ارائه روش هاي حل كارا براي مسئله زمانبندي ماشين هاي پردازش انباشته اي
931
ارائه روش هاي رقومي جهت استخراج آبراهه هاي مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي: منطقه خضرآباد، استان يزد)
932
ارائه روش هاي مناسب جهت افزايش راندمان كولر آبي توام با ساخت و آزمايش و شبيه سازي به كمك نرم افزار Fluent
933
ارائه روش هاي مناسب جهت مديريت انرژي در سازمان آبفا يزد
934
ارائه روش هاي مناسب جهت مديريت ريسك در سازمان آبفا يزد
935
ارائه روش هاي ناپارامتري جديد براي تحليل داده هاي دم سنگين
936
ارائه روش هايپر المانهاي فشرده براي محاسبه توابع گرين در محيط هاي نامنظم هندسي
937
ارائه روش هايي براي حل مشكل كاربر جديد در سيستم هاي توصيه كننده همكارانه بر مبناي حافظه
938
ارائه روش هايي براي مسئله ريشه يابي در زبان فارسي
939
ارائه روش هوشمند مقياس‌پذير تطبيقي برنامه‌هاي كابردي تحت وب بر روي بستر ابر
940
ارائه روش واكاوي حافظه با هدف تشخيص روت‌كيت
941
ارائه روش وفقي و امن براي امنيت موبايل مبتني بر كارت هوشمند
942
ارائه روش يادگيري بصورت هايبريد با الهام از رفتار مغز در يادگيري يك فرآيند جديد
943
ارائه روش‌هاي جديدي براي تعيين تاريخچه موثر صفات تغييرپذير و بررسي انجام الزامات در مدل كنترل بهره¬برداري
944
ارائه روش‌هاي حل براي مسأله زمان‌بندي توليد انباشته‌اي در زنجيره تأمين
945
ارائه روشهاي ابتكاري براي محاسبه مقياسات كارآيي سيستمهاي صف چند كاناله موازي
946
ارائه روشهاي بهبود مديريت شيلاتي به منظور ارتقاء سطح توليد، كيفيت ، توزيع و مصرف آبزيان در شهرهاي بزرگ ايران (مطالعه موردي در شهر تهران )
947
ارائه روشهاي بهينه براي تعيين انواع و خواص سنگ در شبيه سا زي مخازن هيدرو كربوري [كربناته] ايران
948
ارائه روشهاي تشخيص آسيب در آثار فرهنگي خاتم سازي شده و روش حفاظت و مرمت خاتم
949
ارائه روشهاي تشخيص آسيب در آثار فرهنگي خاتم سازي شده و روش حفاظت و مرمت خاتم
950
ارائه روشهاي جديد تزريق در جريان پيوسته )FIA(با آشكار سازي اسپكتروفتومتري براي اندازه گيري مقادير ناچيز روتنيم )III(،يدات ،پريدات ، هيدرازين ، آهن ، )II(و آهن )III(
951
ارائه روشهاي حل مسائل زمانبندي كارها بر روي يك ماشين توليد انباشته اي با كارهاي با اندازه غيريكسان
952
ارائه روشهاي قابل تعميم جهت انتخاب مقاوير اوليه پارامترهاي يك الگوريتم خوشه بندي فازي بمنظور داده كاوي استفاده از وب
953
ارائه روشهاي مناسب براي مدلسازي و تحليل پايداري دسته خاصي از سيستم هاي فازي زباني خطي و غيرخطي
954
ارائه روشهاي موازي نو براي بهبود سرعت يادگيري شبكه هاي عصبي چند لايه با الگوريتم يادگيري پس از انتشار خطا
955
ارائه روشهاي نوين افزايش بهره وري نيروي انساني در پروژه هاي ساخت و ساز(مطالعه موردي در داخل كشور)
956
ارائه روشهايي جهت بهبود عملكرد نمودارهاي كنترل نسبت اقلام معيوب
957
ارائه روشهايي در بهينه سازي، مدل كردن و شبيه سازي مدارات مبتني بر تكنولوژي QCA
958
ارائه روشي آماري جهت كنترل ريسك ايمني ديناميك در مرحله ساخت
959
ارائه روشي با رويكرد سيستم ديناميك جهت انتخاب فعاليت‌هاي دانشي بر اساس مدل ساختمان دانش
960
ارائه روشي بازگشت پذير براي ته نقش نگاري در تصاوير پزشكي
961
ارائه روشي بر اساس رتبه بندي در عقيده‌كاوي به منظور پيش¬بيني و ارزيابي نظرات
962
ارائه روشي بر مبناي CRM جهت برآورد و افزايش رضايتمندي مشتريان بانكها.
963
ارائه روشي براساس Walk Random به منظور كاهش تداخل باند باريك در مخابرات با دسترسي چندگانه
964
ارائه روشي براي آفلودينگ در محاسبات ابري متحرك با كمترين هزينه مالي و با وجود دو محدوديت انرژي و تاخير
965
ارائه روشي براي اجراي كاراي برنامه هاي چند ريسماني بر روي پردازنده هاي چند هسته اي
966
ارائه روشي براي ارزيابي تحمل خرابي در اتصالات داخلي خوشه اي
967
ارائه روشي براي ارزيابي دانش پنهان سازماني مطالعه موردي : شركت فولاد مباركه
968
ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد دانشگاه ها از منظر سرمايه فكري
969
ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازارهاي نوظهور (مطالعه موردي در ايران)
970
ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گير با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها و وزن‌هاي مشترك و تحليل عاملي (موردمطالعه: شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس)
971
ارائه روشي براي ارزيابي قابليت اطمينان با احتساب عدم قطعيت در سازه ماهواره
972
ارائه روشي براي ارزيابي كارايي زيست محيطي شبكه زنجيره تامين معكوس
973
ارائه روشي براي ارزيابي مجوزهاي صنعتي بر اساس اصول ناب وبا استفاده از تصميم گيري چند معياره - مطالعه موردي: شهرستان اردستان
974
ارائه روشي براي ارزيابي ملي پروژه هاي صنعتي
975
ارائه روشي براي ارزيابي ملي پروژه هاي صنعتي با استفاده از قيمتهاي سايه اي در ايران
976
ارائه روشي براي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان- مطالعه موردي شركت پالايش نفت و گاز اصفهان
977
ارائه روشي براي ارزيابي و رتبه بندي موسسات آموزش الكترونيكي و دانشگاه هاي مجازي با استفاده از رويكرد تصميم گيري چند شاخصه فازي
978
ارائه روشي براي استخراج قوانين وابستگي عمومي از داده هاي جدول گرا
979
ارائه روشي براي استفاده از بازاريابي ويروسي فعال در بازاريابي محصولات سبز
980
ارائه روشي براي استفاده از تحليل پوششي داده ها براي تحليل مناسب تر در گسترش عملكرد كيفيت تحت شرايط عدم قطعيت
981
ارائه روشي براي استفاده از ضايعات چرم با توجيه اقتصادي، مطالعه موردي شركت چرم مشهد
982
ارائه روشي براي افراز جهت جايابي مناسب ثبات ها با هدف بهينه سازي شبكه ساعت
983
ارائه روشي براي افزايش اشتراك گذاري محتوا در انجمن هاي پرسش و پاسخ
984
ارائه روشي براي افزايش پوشش كشف خطاي آرام در پردازنده ها
985
ارائه روشي براي افزايش سرعت الگوريتم PHD با استفاده از شبكه هاي مصنوعي موازي روي GPU
986
ارائه روشي براي انتخاب استراتژي برون سپاري در مديريت زنجيره تامين خدمات .....
987
ارائه روشي براي انتخاب شبكه و اختصاص كانال جهت اشتراك گذاري طيف در شبكه‌هاي ناهمگن نسل پنجم
988
ارائه روشي براي انتخاب ناوگان ماشين‌آلات و تجهيزات در عمليات بتني حجيم
989
ارائه روشي براي انتشار سرويس هاي وب مبتني بر رابطه بين آن ها
990
ارائه روشي براي انتقال ويدئو در شبكه هاي بيسيم موردي با استفاده از گره هاي كمكي
991
ارائه روشي براي اندازه گيري تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي سازمان
992
ارائه روشي براي اندازه گيري كارايي سازمانهاي پيچيده با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي فازي
993
ارائه روشي براي اندازه گيري مزيت رقابتي سرمايه فكري براي ارتقاي عملكرد مالي در صنعت بيمه (مورد كاوي شركت بيمه ايران)
994
ارائه روشي براي اندازه‌گيري و تحليل سرمايه انساني در بانك
995
ارائه روشي براي ايجاد هماهنگي درزنجيره تامين با اعضاي متعدد
996
ارائه روشي براي بازيابي نظر از اسناد فارسي
997
ارائه روشي براي برآورد انتشار گاز گلخانه اي CO2 حاصل از صنايع رنگرزي، چاپ و تكميل نساجي و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن (مطالعه موردي: صنايع استان قزوين)
998
ارائه روشي براي برنامه ريزي خط توليد چند محصول تحت محيط JIT و شرايط كابنان متغير
999
ارائه روشي براي بهبود توسعه پذيري سرويس هاي IMS
1000
ارائه روشي براي بهبود دقت تشخيص در سيستم تشخيص نفوذ
بازگشت