<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه روشي براي بهبود فرايند افزايش سطح انتزاع داده حسگرها
2
ارائه روشي براي بهبود كارايي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكـه هاي اقتـضائـي هـوايـي بدون سرنشيـن
3
ارائه روشي براي بهبود كارايي معماري ميكروسرويس¬ها مبتني بر تكنيك¬هاي طراحي حوزه محور
4
ارائه روشي براي بهبود كيفيت سرويس در انتقال صوت بر روي اينترنت با اولويت بندي نيازمندي ها
5
ارائه روشي براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي نامتجانس بيسيم براي ارسال ويدئو
6
ارائه روشي براي بهبود مسائل يادگيري تقويتي چند هدفه
7
ارائه روشي براي بهبود مسيريابي در شبكه‏هاي اجتماعي موبايل با در نظر گرفتن ويژگي‏هاي شبكه اجتماعي
8
ارائه روشي براي بهبود مقاومت و ظرفيت سيستم هاي واترماركينگ تصاوير ديجيتال
9
ارائه روشي براي بهبود و پايش پروفايل‌هاي هندسي مدور
10
ارائه روشي براي بهبود واترماركينگ تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات ويولت، كسينوسي و تجزيه مقادير منفرد
11
ارائه روشي براي بهبود واترماركينگ تصاوير ديجيتالبا استفاده از تبديلات ويولت، كسينوسي و تجزيه مقادير منفرد
12
ارائه روشي براي بهره برداري بهينه از نيروگاههاي حرارتي
13
ارائه روشي براي بهين هسازي سيگنالينگ احراز هويت در حوزه IMS شبك ههاي NGN
14
ارائه روشي براي بهينه سازي بدنه-پروانه جهت كاهش مصرف سوخت
15
ارائه روشي براي بهينه سازي پرس و جو در بانك اطلاعات XML
16
ارائه روشي براي بهينه سازي پرس و جو در بانك هاي اطلاعات XML
17
ارائه روشي براي بهينه سازي پرس و جو در بانكهاي اطلاعات XML
18
ارائه روشي براي بهينه سازي تكنيك حس طيف مبتني بر انرژي جهت شناسايي سيگنال كاربر مجاز در شبكه هاي راديو شناختي
19
ارائه روشي براي پالايش نامه‌هاي الكترونيكي تبليغاتي بر مبناي رفتار كاربران
20
ارائه روشي براي پايش و تجزيه و تحليل شبكه هاي پويا با استفاده از متغيرهاي پنهان
21
ارائه روشي براي پيداكردن كوتاهترين مسيربااستفاده ازعملگرهاي ژنتيك
22
ارائه روشي براي پيكربندي خودكار آدرس در شبكه هاي موبايل موردي
23
ارائه روشي براي پيگيري تغييرات ويژگي هاي كيفي در نرم‌افزارهايي با معماري سرويس‌گرا
24
ارائه روشي براي تأمين پوشش كامل در شبكه هاي حسگر بصري به كمك تعميم مدل هدف
25
ارائه روشي براي تبديل يك مدار وارون ناپذير به يك مدار وارون پذير با هدف كاهش هزينه مدار سنتز شده
26
ارائه روشي براي تجزيه و تحليل سيستم مديريت شبكه يك سازمان با استفاده از سيستم خبره
27
ارائه روشي براي تحليل تومورهاي سرطاني با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در جهت كاهش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي
28
ارائه روشي براي تحليل و بهبود كيفيت رابطه تامين كننده – توليد كننده با استفاده از تحليل شكاف و شش سيگما – مطالعه موردي : شركت حمل و نقل سهندبار اصفهان
29
ارائه روشي براي تحمل اشكالات ناپايداري دمايي باياس منفي در مدارات ديجيتالي
30
ارائه روشي براي تخصيص افراد به شغل بر پايه تيپ شناسي و شايستگي
31
ارائه روشي براي تخمين بارآوري زماني در مدارات CNFET مبتني بر روش‌هاي آماري غيرپارامتريك
32
ارائه روشي براي تخمين و كاهش نويز همشنوايي در مراحل جايابي و مسيريابي چند سطحي
33
ارائه روشي براي تدوين سيستم ارزيابي سازمان‌هاي اتوبوس‌راني
34
ارائه روشي براي تسريع انتشار بسته هاي IP با تاكيد بر دسته بندي بسته ها
35
ارائه روشي براي تشخيص برنامه¬هاي نا امن به روش مدل كردن با شبكه¬هاي پتري
36
ارائه روشي براي تشخيص گره‌هاي تأثيرگذار در شبكه‌هاي اجتماعي پيچيده بر پايه شناسايي انجمن
37
ارائه روشي براي تشخيص مفاهيم در تصاوير بر پايه كلمات ديداري
38
ارائه روشي براي تشخيص نفوذ در سرويسهاي وب مبتني بر سرويسهاي زماني
39
ارائه روشي براي تعبيه كلمه بين زباني در فارسي و انگليسي
40
ارائه روشي براي تعيين اثر بخشي عوامل تصميم در سطوح مختلف استراتژي توليد
41
ارائه روشي براي تعيين پارامترهاي تاثيرگذار نوسانات نرخ ارز بر گروه هاي مختلف بازار سهام ايران
42
ارائه روشي براي تعيين كارراهه كاركنان (مورد كاوي دانشگاه صنعتي اميركبير)
43
ارائه روشي براي تعيين مزيت رقابتي دانش در سازمان با استفاده از رويكرد تصميم گيري فازي
44
ارائه روشي براي تغيير راندمان سيني در برجهاي تقطير با استفاده از روش برنامه نويسي ژنتيك
45
ارائه روشي براي تنظيم كنترلرهاي تناسبي انتگرالي مشتقي مرتبه كسري
46
ارائه روشي براي توازن بار در محيط IMS مبتني بر مجازي‌سازي
47
ارائه روشي براي توزيع بار بين كنترل كننده ها در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
48
ارائه روشي براي جايابي بر اساس باززما‌ن‌بندي به منظور بهبود كارايي
49
ارائه روشي براي جداسازي ترافيك شبكه با استفاده از پروتكل OpenFlow در مراكز داده مبتني بر مدل رايانش ابري
50
ارائه روشي براي جلوگيري از حمله اخلال در سرويس در شبكه بين خودرويي
51
ارائه روشي براي حفظ حريم خصوصي با برون سپاري داده هاي تحت وب و كاربرد آن در تجارت الكترونيك
52
ارائه روشي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلي-جبري و كاربردهاي آن در مسائل مهندسي
53
ارائه روشي براي حل مسئله موازنه زمان،هزينه،كيفيت و ريسك حالت گسسته(مدهاي مختلف فعاليت هاي پروژه)با بكارگيري الگوريتم ژنتيك
54
ارائه روشي براي حل مسائل برش دو بعدي گيوتيني
55
ارائه روشي براي حل مسائل زمانبندي انباشته در سيستم گردش كاري (Flow Shop) با محدوديت ظرفيت انبار
56
ارائه روشي براي حل مساله طراحي شبكه پيوسته با استفاده از روش هاي گراديان
57
ارائه روشي براي دسته‌بندي كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي جهت بهبود سيستم‌هاي توصيه‌گر آنلاين
58
ارائه روشي براي ردهبندي مشتريان بيمه عمر مبتني بر قواعد باهم آيي پيش بيني كننده
59
ارائه روشي براي رديابي نقطه توان حداكثر در سيستمهاي فتوولتائيك در شرايط سايه جزئي
60
ارائه روشي براي زمان بندي مدارهاي كوانتومي در تكنولو‍ي تله يوني با هدف كاهش زمان عملكرد مدار
61
ارائه روشي براي زمان بندي و مسيريابي مدارات كوانتومي با استفاده از گيت هاي سه كيوبيتي در فناوري تله يوني
62
ارائه روشي براي زمان بندي وظايف و تخصيص منابع در يك محيط محاسبات توري ميتني بر سيستم هاي نهفته
63
ارائه روشي براي زمانبندي مدارات كوانتومي با هدف كاهش زمان عملكرد مدار
64
ارائه روشي براي سرويس امن چند پخشي در شبكه هاي ارتباطي ناهمگون smart gridپ
65
ارائه روشي براي سنتز سطح بالاي مدارهاي ناهمگام به الگوهاي از پيش شناخته شده
66
ارائه روشي براي شبيه سازي مدارهاي كوانتومي با هدف كاهش زمان اجرا و حافظه
67
ارائه روشي براي شبيه سازي و ارزيابي حملات اختلال سرويس توزيع شده در محيط رايانش ابري
68
ارائه روشي براي شناخت عوامل كليدي در موفقيت محصول جديد وبررسي ارتباط آنها (مطالعه موردي: يكي از صنايع داخلي)
69
ارائه روشي براي شناسايي الگوريتم‏هاي رمزگذاري در فشرده‏سازها جهت نافشرده‏كردن ايستاي آن‏ها
70
ارائه روشي براي شناسايي چهره چندديدي با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
71
ارائه روشي براي شناسايي دقيق هزينه هاي مالي و حذف هزينه هاي غير ضروري به منظور تدوين استراتژي هاي موثر در سودآوري شركت ها با استفاده از روش SWOT و دلفي و فرآيند تحليل شبكه
72
ارائه روشي براي شناسايي گرايش محتواي آموزشي با استفاده از تخمين ميزان كسب مهارت در يادگيران
73
ارائه روشي براي شناسايي نقاط حادثه‌خيز بدون استفاده از اطلاعات تصادف
74
ارائه روشي براي شناسايي و كنترل اصطكاك در سيستم هاي مكانيكي
75
ارائه روشي براي صرفه‌جويي درانرژي ساختمان‌هاي هوشمند به كمك متوازن‌سازي سطح فعاليت گره‌ها در اينترنت اشياء
76
ارائه روشي براي طبقه بندي اعتباري متقاضيان تسهيلات اعتباري با رويكرد داده كاوي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان (مطالعه موردي شعب بانك صادرات اروميه )
77
ارائه روشي براي طراحي پايدار چند پاسخه در فضاي پيوسته
78
ارائه روشي براي طراحي درخت جستجوي دو دويي بهينه با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيكي موازي
79
ارائه روشي براي طراحي كيفيت خدمات الكترونيك با توسعه روش نوآوري نظام يافته (TRIZ) با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) – با مطالعه موردي در شركت مخابرات ايران
80
ارائه روشي براي طراحي لايه كنترل در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار توزيعي
81
ارائه روشي براي طراحي مدارهاي مجتمع نانو مبتني بر ساخت پايين به بالا به منظور افزايش بارآوري ساخت در حضور تغييرپذيري فيزيكي
82
ارائه روشي براي طرح روسازي هاي انعطاف پذير بر اساس پارامترهاي گسيختگي موهر كولمپ
83
ارائه روشي براي فيلترينگ ارزيابي كنندگان واسط كاربري بر اساس مؤلفه هاي شناختي
84
ارائه روشي براي قيمت گذاري -مطالعه موردي صنايع غذايي
85
ارائه روشي براي كاليبراسيون شبيه ساز ترافيك VISSIM براي آزادراه هاي شهري
86
ارائه روشي براي كاهش نويز از سيگنال با استفاده از تجزيه مقادير منفرد
87
ارائه روشي براي كشف تقلب در كارت هاي اعتباري
88
ارائه روشي براي كشف روت كيت ها مبتني بر درون بيني ماشين مجازي
89
ارائه روشي براي كشف ناهنجاري در سيستم‌هاي سايبر- فيزيكي از طريق تحليل داده‌هاي حسگري
90
ارائه روشي براي كنترل بدون ضربه اينورترهاي مدل شده بصورت LPV در يك ريز شبكه
91
ارائه روشي براي كنترل سيستم پمپ آب خورشيدي جهت استخراج حداكثر توان
92
ارائه روشي براي كند كردن كهنگي در جمع كننده با تكنولوژي FinFET
93
ارائه روشي براي محاسبه سطح مقطع راداري اجسام پرنده
94
ارائه روشي براي محافظت از حافظه‌هاي مقاومتي در برابر خطاهاي سخت
95
ارائه روشي براي مدل‌سازي و تحليل آسيب‌پذيري سيستم‌هاي سايبر- فيزيكي
96
ارائه روشي براي مدل‌سازي و تحليل انتشار خطا در سيستم‌هاي هيبريد
97
ارائه روشي براي مدلسازي حافظه سازماني با رويكرد پويايي شناسي
98
ارائه روشي براي مديريت ترافيك در شبكه‌هاي برتراشه سه بعدي
99
ارائه روشي براي مسيريابي در شبكه هاي مورديِ پروازي با الگوريتم رقابت استعماري
100
ارائه روشي براي مسيريابي مبتني بر دما در شبكه روي تراشه
101
ارائه روشي براي مشخص كردن مكان هايي با بيشترين احتمال شروع ترك به كمك توزيع نقص و بررسي ميل به كاهش سختي در قطعات
102
ارائه روشي براي يافتن بهترين زمان ارسال براي مطالب رويداد‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي
103
ارائه روشي براي يافتن خطاهاي احتمالي در داده‌هاي وضعيت روسازي راه‌ها و ارزيابي تأثير آن بر روي مديريت روسازي در سطح شبكه
104
ارائه روشي براي يكپارچه سازي تصميم گيري شركت هاي توليدي، در خصوص "ساخت يا خريد" و "انتخاب همكاران تامين"
105
ارائه روشي براي يكپارچه سازي سازمان هاي مجازي عامل گرا (مورد كاوي: سناريو فروشگاه هاي زنجيره اي)
106
ارائه روشي بمنظور بدست آوردن كارايي سرمايه فكري با استفاده از آناليز پوششي داده اي
107
ارائه روشي به منظور ابهام زدايي كلمات با استفاده ازسيستم هاي چندعامله
108
ارائه روشي به منظور ارزيابي و مقايسه عملكرد گروه واكنش هماهنگ رخداد-گوهر
109
ارائه روشي به منظور افزايش كارايي شبكه هاي خودرويي با استفاده از خوشه بندي خودروها
110
ارائه روشي به منظور افزايش كارايي شبكه هاي خودرويي با استفاده از خوشه بندي خودروها
111
ارائه روشي به منظور اندازه گيري براقيت پارچه به كمك دوربين ديجيتال و مقايسه آن با اطلاعات گونيومتر
112
ارائه روشي به منظور تحليل قابليت اطمينان سيستم با استفاده از شبكه هاي بيز ﴿مطالعه موردي در صنعت خودرو﴾
113
ارائه روشي به منظور تصحيح انحراف ساعت گيرندGPSبا استفاده از تبديل موجك
114
ارائه روشي به منظور جانمايي سرويس در محيط هاي رايانش مه با هدف بهبود كيفيت سرويس
115
ارائه روشي به منظور جايابي ماشين‌هاي مجازي با آگاهي از امنيت و كارايي
116
ارائه روشي به منظور حذف تداخلات GPS با استفاده از فيلترينگ وفقي
117
ارائه روشي به منظور حفظ حريم خصوصي در قواعد انجمني مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي
118
ارائه روشي به منظور كاهش سربار در سيستمهاي پردازش موازي خوشه اي با قابليت دسترسي بالا
119
ارائه روشي به‌منظور افزايش امنيت از طريق رمزنگاري در شبكه اينترنت اشيا
120
ارائه روشي بهبود يافته براي ارزيابي اعتماد محتواي الكترونيكي بر پايه تعاملات كاربران
121
ارائه روشي بهمنظور افزايش كارايي شبكه هاي خودرويي با استفاده از خوشه بندي خودروها
122
ارائه روشي بهينه براي تخصيص توان درسيستم‌هاي چندرله اي چندآنتنيMIMO
123
ارائه روشي بومي جهت شناسايي هوشمند مجرمين سرقت از منزل
124
ارائه روشي تحليلي جهت تشخيص آسيب پذيري هاي برنامه هاي كاربردي وب با هدف افزايش دقت در تشخيص آسيب پذيري
125
ارائه روشي تحليلي-آزمايشگاهي جهت تعيين پارامترهاي كموپوروالاستيك، براي شيل‌هاي حساس به آب يكي از ميادين نفتي ايران
126
ارائه روشي تركيبي بر مبناي اعتماد و زمينه محور براي سيستم توصيه‌گر در شبكه‌هاي اجتماعي
127
ارائه روشي تركيبي براي بهبود خلاصه سازي متن
128
ارائه روشي تركيبي مبتني بر ANPو PROMETHEE فازي در چارچوب آناليز SWOT براي تصميمات استراتژيك به همراه تحليل هاي قياسي آن (مطالعه موردي:دانشگاه پيام نور مركز همدان)
129
ارائه روشي تركيبي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان به منظور پيش بيني نمرات نهايي دانش آموزان متوسطه
130
ارائه روشي تصميم گيري براي مديريت شبكه آسيب پذير بر منابع توابع عملكردي اجزاء
131
ارائه روشي تلفيقي براي نمايش و ارتقاء عملكرد دانشي پروژه با تأكيد بر تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
132
ارائه روشي تلفيقي براي نمايش و ارتقاء وضعيت تسهيم دانش در زنجيره تأمين: با تاكيد بر تحليل شبكه هاي اجتماعي
133
ارائه روشي تلفيقي به منظور پيش بيني دقيق تر سرطان روده
134
ارائه روشي جامع براي تشخيص جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت در حضور چندين DG
135
ارائه روشي جديد با استفاده از فيلتر ذره¬اي براي تخمين حالت و پارامتر در يك مدل غيرخطي حالت در يك شبكه سنسوري
136
ارائه روشي جديد براي آزمون QoE
137
ارائه روشي جديد براي آزمون كيفيت عملياتي (QoE)و امنيت سرويس دهندگان اينترنت
138
ارائه روشي جديد براي افزايش امنيت در سيستم بيومتريك اثرانگشت با استفاده از طاق فازي
139
ارائه روشي جديد براي ايمن سازي بيومتريك تركيبي با استفاده از نهان نگاري تصاوير چهره و اثر انگشت
140
ارائه روشي جديد براي ايمن سازي بيومتريك تركيبي عنبيه چشم و اثر انگشت با استفاده از روش طاق فازي
141
ارائه روشي جديد براي بهينه سازي چند پرس و جو
142
ارائه روشي جديد براي بهينه سازي چند پرس و جو و اعمال آن در بانك اطلاعات سيار
143
ارائه روشي جديد براي تحمل پذيري اشكالات چندگانه در سيستم هاي تعبيه شده با محدوديت زماني
144
ارائه روشي جديد براي تخليه بار در رايانش ابر موبايل دستگاه به دستگاه
145
ارائه روشي جديد براي تخليه‏بار سبز در محاسبات ابري موبايل
146
ارائه روشي جديد براي تصوير تصادفي
147
ارائه روشي جديد براي تعيين شكافها در پياده سازي پردازش سيگنال در روش مانيتورينگ سلامتي به روش امپدانس با استفاده از مواد پيزو الكتريك
148
ارائه روشي جديد براي حل مسائل برنامه ريزي خطي تمام فازي
149
ارائه روشي جديد براي خوشه بندي در پايگاه داده هاي مكاني توزيع شده
150
ارائه روشي جديد براي خوشه بندي موازي در داده كاوي مكاني
151
ارائه روشي جديد براي خوشه‌بندي موازي و مقياس‌پذير داده‌ها با استفاده از نگاشت‌كاهش
152
ارائه روشي جديد براي كنترل همروندي در پايگاه داده هاي ذاتا XML
153
ارائه روشي جديد براي كنترل همروندي در پايگاهXML داده هاي ذاتا
154
ارائه روشي جديد براي مدل سازي صفت كيفي امنيت در معماري نرم افزار
155
ارائه روشي جديد براي نهان نگاري صوت مبتني بر طيف گسترده
156
ارائه روشي جديد براي واترماركينگ تصاوير رقمي با استفاده از تبديل ويولت
157
ارائه روشي جديد براي يافتن قوانين انجمني فازي با چندين كمينه ضريب پشتيبان در پايگاه داده رابطه اي
158
ارائه روشي جديد به منظور كاهش اثر محوشوندگي ناشي از چندمسيره شدن سيگنال در كانالهاي بدون سيم
159
ارائه روشي جديد جهت شك لدهي پرتوي مشاركتي در شبكه راديوشناختگر به منظور كنترل تداخل
160
ارائه روشي جديد جهت مقابله با حملات Syn Flooding
161
ارائه روشي جديد در تحليل پايداري شيب هاي خاكي با استفاده از روش هاي تعادل حدي
162
ارائه روشي جديد در تشخيص اسناد تقريبا تكراري
163
ارائه روشي جديد در تعيين اندازه بافرها با استفاده از تخمين سه زمانه پرت
164
ارائه روشي جديد در حل مسئله تركيب خوشه‌بندي با استفاده از روش‌هاي دقيق رياضياتي
165
ارائه روشي جديد در طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي
166
ارائه روشي جديد در كاهش تنشهاي پسماندكامپوزيتهاي لايه اي با استفاده از نانولوله كربني ونانوالياف كربني
167
ارائه روشي جديد در مدل گردن پس زمينه و توليد يك تصوير پانوراما از فريم هاي فيلم ويدئويي
168
ارائه روشي جديد در مدلسازي AM-FM بر مبناي بسط توابع پايه كسري
169
ارائه روشي جديد در مهندسي نرم افزار مبتني بر عامل با تاكيد بر پذيرش صنعتي آن
170
ارائه روشي جديد مبتني بر شبيه سازي كامپيوتري جهت تخمين چگالي چيدمان﴿PD﴾مخلوط سنگدانه ها در طرح اختلاط بتن
171
ارائه روشي جديدتر در گرت فازي براي زمانبندي پروژه هاي تحقيقاتي مطالعه موردي مجتمع الكترونيك موسسه آموزشي و تحقيقاتيصنايع دفاعي
172
ارائه روشي جهت اجراي موازي برنامه هاي كاربردي بر روي شبكه اي از گوشي هاي هوشمند
173
ارائه روشي جهت ادغام و همگام‌سازي سرويس‌هاي Soap با سرويس‌هاي Rest تحت مديريت وب
174
ارائه روشي جهت ارتقاء چابكي فرآيندهاي سازماني با رويكرد معماري سرويس گرا
175
ارائه روشي جهت ارزيابي و انتخاب تامين‌كنندگان براساس ميزان تطابق‌پذيري زنجيره‌تامين با استفاده از خانه كيفيت- مورد مطالعه شركت ذوب‌آهن اصفهان
176
ارائه روشي جهت استفاده از معماري سرويس هاي موقت وابسته به دستگاه به منظور بكارگيري در اشياء مجازي( مورد كاوي :بليط الكترونيكي شركت پايانه هاي اتوبوسراني بين شهري تهران )
177
ارائه روشي جهت افزايش تعداد مشتري ها در سيستم چند مشتري در رايانش ابري
178
ارائه روشي جهت افزايش قابليت اطمينان مدارهاي منطقي مبتني بر تكنولوژي نانولوله هاي كربني
179
ارائه روشي جهت انتخاب راهبرد دانشي مناسب براي دستيابي به توسعه پايدار با استفاده از رويكرد تصميم گيري فازي
180
ارائه روشي جهت انتخاب فناوري پردازش/ بازيافت پسماند جامد شهري با رويكرد ابعاد پايداري : مطالعه موردي پسماند جامد شهر تهران
181
ارائه روشي جهت اندازه‌گيري سرمايه فكري و انتخاب استراتژي دانشي مناسب سازمان با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري فازي
182
ارائه روشي جهت بررسي عملكرد مديريت سرمايه و جايگاه آن در مهندسي يكپارچگي سازمان
183
ارائه روشي جهت بررسي قابليت رقابت پذيري خطوط پرسرعت ريلي و مد حمل و نقل هوايي در ايران (مطالعه موردي: تهران- اصفهان)
184
ارائه روشي جهت بهبود تخصيص منابع و زمانبندي در Wima x
185
ارائه روشي جهت بهبود ديناميك رفتار كشتي در موج بدون تخريب ديگر رفتارهاي كشتي
186
ارائه روشي جهت پيش بيني زمان سفر در محيط هاي شهري مقياس بزرگ با استفاده از شبكه هاي خودرويي
187
ارائه روشي جهت تحليل بسته هاي پروتكل Blue Tooth بصورت بر خط
188
ارائه روشي جهت تحليل غير خطي خرژاهاي سه بعدي با استفاده از فرمول بندي انتگرال هاي بيضوي
189
ارائه روشي جهت تخمين پارامترهاي ورودي تحليل اختيارهاي واقعي در صنعت نفت ايران با تكيه بر پروژه هاي پارس جنوبي
190
ارائه روشي جهت تخمين زمان توسعه توزيع شده نرم افزار هاي كاربردي بر مبناي روش محاسبه امتياز مورد كاربرد
191
ارائه روشي جهت تشخيص خطا در سيستمهاي فتوولتاييك
192
ارائه روشي جهت تشخيص خطاي يكسوساز گردان در سيستم تحريك بدون جاروبك ژنراتور سنكرون
193
ارائه روشي جهت تشخيص سرطان پانكراس بر اساس تكنيك‌هاي پردازش تصوير و يادگيري ماشين
194
ارائه روشي جهت تشخيص واحدهاي اسمي در زبان فارسي با استفاده از محتواي ويكي‌پدياي فارسي
195
ارائه روشي جهت تعيين مشخصه هاي موتورهاي سوئيچ رلكتانس بدون نياز به قفل رتور
196
ارائه روشي جهت تعيين و نمايش مقادير لحظه اي پارامترهاي تنفسي بيمار در دستگاه ونتيلاتور
197
ارائه روشي جهت تعيين وضعيت مصرف انرژي با هدف كاهش هزينه انرژي با تاكيد بر مسائل محيط زيست در حين استفاده
198
ارائه روشي جهت تقسيم كردن سيستم قدرت بمنظور افزايش ايمني شبكه
199
ارائه روشي جهت توليد نقشه مدار از برد مدار چاپي
200
ارائه روشي جهت جلوگيري از حملات Cloning در سيستم‌هاي RFID
201
ارائه روشي جهت جهت بهبود تشخيص صفحات فريب آميز در گراف وب فارسي
202
ارائه روشي جهت رتبه بندي پسماندهاي صنعتي با رويكرد HSE
203
ارائه روشي جهت كاليبراسيون و تنظيم پارامترهاي موتور خودرو
204
ارائه روشي جهت كم كردن سربار انرژي در تشخيص حملات سياه چاله در شبكه هاي اقتضايي متحرك
205
ارائه روشي جهت كنترل بار ترافيكي حاصل از تجميع و انتقال اثر محيط كنترل شونده توسط يك شبكه حسگر بي سيم
206
ارائه روشي جهت لحاظ نمودن اثرات پديده توالي لرزه‌اي در طراحي ساختمان‌ها
207
ارائه روشي جهت مديريت دانش مبتني برهستي شناسي براي محيط هاي آموزش عالي
208
ارائه روشي جهت مديريت ريسك در فرآيند توسعه محصول جديد در صنايع خودرو سازي ايران
209
ارائه روشي جهت يافتن گره‌هاي پرنفوذ براي افزايش انتشار رفتار اعتماد در شبكه‌هاي اجتماعي
210
ارائه روشي جهت يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي در سطح منطق كاري بر اساس تكنولوژي سرويس وب
211
ارائه روشي چند مرحله اي مبتني بر شبكه عصبي براي مديريت سبد سهام
212
ارائه روشي سخت افزار ي براي جستجو آدرس IP lookup در مسير يابهاي اينترنت
213
ارائه روشي سخت افزاري براي جستجوي آدرس (IP lookup) در مسيريابيهاي اينترنت
214
ارائه روشي فازي براي تصميم گيري هاي چند معياره در ارزيابي هاي زيست محيطي
215
ارائه روشي فازي براي تصميم گيري هاي چند معياره در ارزيابي هاي زيست محيطي قفقثقف
216
ارائه روشي كارآمد براي فشرده سازي سيگنال هاي ecg
217
ارائه روشي كارآمد جهت انتشار امن داده‌هاي XML در شبكه‌هاي همه پخشي بيسيم موبايل
218
ارائه روشي كارا جهت تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه هاي عصبي به كمك اتوماتاهاييادگير
219
ارائه روشي كارا جهت كاهش نويز ضرب‌شونده در ViSAR
220
ارائه روشي كارامد براي مهاجرت سوييچ ها به منظور بهبود توازن بار بين كنترل‌كننده‌ هاي شبكه هاي نرم افزار محور
221
ارائه روشي كاربردي براي تحليل قابهاي خمشي باRBS
222
ارائه روشي مبتني بر PCR براي رديابي باكتري Microbacterium sp. بيماري زاي صنوبر در ايران
223
ارائه روشي مبتني بر استفاده از منابع داده چندگانه به منظور كاهش انتقال منفي در انتقال يادگيري
224
ارائه روشي مبتني بر برنامه‌ريزي رياضي براي حل مسائل بهينه‌سازي دوسطحي
225
ارائه روشي مبتني بر تئوري فازي جهت ره بندي اسناد وب فارسي
226
ارائه روشي مبتني بر تصاويربيتي جهت تثبيت تصاوير ديجيتال
227
ارائه روشي مبتني بر خوشه بندي فلزي براي مساله مكان يابي
228
ارائه روشي مبتني بر داده‎‌‏كاوي براي كشف تقلب در محيط‎‌ ‏فراگير
229
ارائه روشي مبتني بر روش شاخه و برش براي حل مسائل طراحي شبكه هاي چند كالايي
230
ارائه روشي مبتني بر سيستم عصبي فازي براي پيش بيني بهاي تمام شده محصول جديد
231
ارائه روشي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي به منظور تشخيص تباني در سامانه هاي شهرت الكترونيكي براي شبكه هاي نظير به نظير
232
ارائه روشي مبتني بر مدل براي شناسايي و انتخاب تطبيق پذير سرويس ها در معماري سرويس گرا
233
ارائه روشي مبتني بر مدل پانزار-راس براي اندازه‌گيري درجه رقابت در صنعت بانكداري: كاربرد تجربي براي صنعت بانكداري ايران
234
ارائه روشي مبتني بر مدولاسيون بردار فضايي (SVM) جهت حصول سوئيچينگ نرم در تمام لحظات سوئيچينگ اينورتر سه فاز NOTCH
235
ارائه روشي مبتني بر ناهنجاري به منظور تشخيص حملات پايگاه داده ها
236
ارائه روشي مبتني بر نظريه بازي براي تحليل بقاپذيري سيستم هاي سايبر - فيزيكي
237
ارائه روشي مبتني بر هوش ازدحامي براي انتخاب ويژگي
238
ارائه روشي مبتني بر هوش گروهي براي خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم با هدف تعادل انرژي
239
ارائه روشي مبتني بر يادگيري تقويتي به منظور رهيابي ربات متحرك در محيط نيمه ساختار يافته ديناميك درون ساختمان
240
ارائه روشي مبتني برتركيب رويكردهاي فرا ابتكاري و داده كاوي براي مسئله زمان‌بندي كار كارگاهي
241
ارائه روشي مطابق بر مدل كوپر براي طراحي پوشاك مدي (مانتو بانوان)
242
ارائه روشي مقاوم در واتر ماركينگ تصاوير ديجيتال براساس آناليز مولفه هاي مستقل و تبديل موجك گسسته Redundant
243
ارائه روشي مناسب جهت سنتز نانوذرات كربني حاصل از پوست انار و استفاده از آنها براي حذف آلودگيهاي آلي و فلزات سنگين از پساب
244
ارائه روشي موازي به منظور خلاصه‌سازي ميكروبلاگ‌ها بر پايه مدل كلان‌داده
245
ارائه روشي ميان بر براي برآورد هزينه سرمايه گذاري در صنايع فرايندي ايران
246
ارائه روشي نو براي حذف مشكل اسيد سوخته در صنايع فولاد سازي
247
ارائه روشي نو براي صحت سنجي و اعتبارسنجي سيستم هاي داده كاوي
248
ارائه روشي نو در رديابي هدف به وسيله رادار ماوراي افق( OTHR﴾
249
ارائه روشي نوآورانه در مديريت انر‍ي با اتكا بر مهندسي ارزش در خشك كردن محصولات كشاورزي
250
ارائه روشي نوين براي انحلال و آسيا كردن همزمان سرباره هاي كم عيار مس حاصل از فرايند هاي پيرومتالوژيكي
251
ارائه روشي نوين براي بكارگيري مشاركت در فضاي سيگنال، در شبكه هاي حسگر بي سيم
252
ارائه روشي نوين براي پيكربندي خودكار آدرس در شبكه‌هاي موردي بين خودرويي
253
ارائه روشي نوين براي تحليل مواد تراكم ناپذير به روش المانهاي محدود
254
ارائه روشي نوين براي تخصيص توان تحت سنجش نرم در سيستم هاي راديو شناختگر مبتني برOFDM
255
ارائه روشي نوين براي تشخيص جوامع در شبكه‌هاي اجتماعي پويا بر مبناي تغييرات شبكه و اطلاعات موجود از جوامع پيشين
256
ارائه روشي نوين براي توزيع بار ترافيك در مراكز داده توزيع شده جغرافيايي
257
ارائه روشي نوين براي جست‌وجوي چندرباته‌ يكنواخت‌شده محيط‌هاي خلوت با تمركز بر بازگرداندن قاعده‌مند ربات‌ها به مبدأ جست‌وجو
258
ارائه روشي نوين براي سنتز نيترامين هاي حلقوي
259
ارائه روشي نوين براي شكلدهي پرتو در شبكههاي رله دوسويه شناختگر
260
ارائه روشي نوين جهت آشكارسازي نفوذ گره المثني در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم متحرك
261
ارائه روشي نوين جهت ارزيابي تاثير هماهنگي رله هاي حفاظتي بر روي شاخصهاي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع كابلي
262
ارائه روشي نوين جهت بهبود كيفيت سرويس كاربر ثانويه در دست به دست شدن طيف در شبكه راديو شناختگر
263
ارائه روشي نوين جهت بهبود گيرنده در محيطي با تداخل TH-UWB در سيستم هاي MUI
264
ارائه روشي نوين جهت تخصيص منبع درشبكه‌هاي رله مبتني بر OFDMA
265
ارائه روشي نوين جهت سنتز نانو ذرات اكسيد آهن اصلاح شده به منظور حذف كادميوم از نمونه آب هاي آلوده و برخي از مواد آرايشي
266
ارائه روشي نوين جهت سنجش طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از معيارهاي پيچيدگي
267
ارائه روشي نوين جهت مدل سازي و شبيه سازي خطاهاي نامتعارف در مطالعات پايداري گذراي سه فازه
268
ارائه روشي نوين در استفاده از شاخص هاي مبتني بر تغييرات و پردازش تصاوير مادون قرمز به منظور تشخيص خطاي سيم پيچي موتورهاي القايي
269
ارائه روشي نوين در مديريت منابع راديويي براي مخابرات سبز در شبكه‏هاي LTE
270
ارائه روشي نوين در ميكرو- نانوماشينكاري فتوشيميايي بدون استفاده از شابلون
271
ارائه روشي نوين مبتني بر تحليل مولفه هاي اصلي براي شناسايي انسان در تصوير
272
ارائه روشي نوين مبتني بر مكاترونيك در ساخت انواع چرخدنده ها
273
ارائه روشي نوين مبتني بر يادگيري ماشين به منظور تحليل احساسات و نظركاوي مشتريان براي بهبود هوش تجاري در نقدهاي فارسي
274
ارائه روشي نوين و يك مرحله اي براي سنتز نسل جديدي از سولفون آميدهاي هتروسيكل دار
275
ارائه روشي هيوريستيك براي شبكه هاي حمل و نقل چند محموله اي
276
ارائه روشيكارا براي تشخيص بيماري صرع با استفاده از شبكه¬هاي عصبي
277
ارائه روند (پروسه) توليد صنعتي ساختمانهاي مسكوني با بهره گيري از اصول مديريت ساخت در ايران
278
ارائه روند برنامه‌ريزي استراتژيك مبتني بر كارت امتيازي متوازن براي شركت‌هاي خدمات انفورماتيك بانكي (مطالعه موردي شركت خدمات انفورماتيك)
279
ارائه رويكرد استوار طراحي زنجيره تامين كالاي جديد كشاورزي در حالت عدم قطعيت پارامترها (مطالعه موردي گياه استويا)
280
ارائه رويكرد به منظور شبيه سازي و بهبود فرايندهاي كسب و كار (قوه قضاييه)
281
ارائه رويكرد تحليل حالات و آثار خرابي تجديد نظر شده، مبتني بر گسترش كاركرد كيفيت و پويايي‌شناسي سيستم ها- با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه
282
ارائه رويكرد تحليل ريسك پروژه‌ها براي شركت‌هاي دانش بنيان با بهره گيري از تكنيك ANP_RFMEA
283
ارائه رويكرد تراوش فناوري جهت انتقال فناوري در يك مطالعه موردي
284
ارائه رويكرد تركيبي PEM-DEA جهت رتبه‌بندي كارايي سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي: شركت ملي صنايع پتروشيمي)
285
ارائه رويكرد تركيبي براي انتخاب تامين‌كننده پايدار و تاب‌آور براي شركت پيرامون سيستم قشم
286
ارائه رويكرد جديد مبتني بر كاهش پوياي دامنه جهت بهبود توليد داده‌هاي آزمون و مكان‌يابي خطاهاي پنهان
287
ارائه رويكرد رده بندي تركيبي براي پيش بيني ديابت براساس وزن دهي به رده بندها
288
ارائه رويكرد سيستم هوشمند فازي براي تصميم‌گيري بهينه در حل‌كردن مشكل هرزروي جريان سيال حفاري چاه در سازندهاي مختلف
289
ارائه رويكرد كمي براي انتخاب شاخص هاي كليدي عملكرد مناسب مبتني بر كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها
290
ارائه رويكرد مبتني بر تعامل سيستم هاي خبره وسيستم هاي چند عامله در كتابخانه هوشمنندي
291
ارائه رويكرد مبتني برتعامل سيستم هاي خبره وسيستم هاي چند عامله در كتابخانه هوشمند
292
ارائه رويكرد مطلوب به مسئله توليد و پيشرفت علم با توجه به مشي علمي ابن سينا و ابوريحان از جهان اسلام و اينشتين از جهان غرب
293
ارائه رويكردي از روشهاي تصميم گيري فازي براي ارزيابي انعطاف پذيري مبتني بر بازاريابي
294
ارائه رويكردي براي اجراي استراتژي هاي سازمان از طريق پروژه ها
295
ارائه رويكردي براي ارتقاء هم افزايي منابع در محيط رايانش ابري با بكارگيريمجازي سازي
296
ارائه رويكردي براي ارزيابي و اولويت بندي اقدمات اصلاحي، بمنظور بهبود مستمر كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي در محيط پويا (مطالعه موردي: شهركرد)
297
ارائه رويكردي براي استفاده از معماري سرويسگرا در هوش تجاري براي محيطهاي بلادرنگ
298
ارائه رويكردي براي انتخاب تأمين‌كننده بر اساس معيارهاي اجتماعي، اخلاقي و زيست‌محيطي (مطالعه موردي صنعت نساجي)
299
ارائه رويكردي براي انتقال دانش در مدل‌هاي كسب‌وكار مبتني بر فن‌آوري پردازش ابري بر اساس استاندارد MBMA
300
ارائه رويكردي براي بهينه سازي زبان وب معنايي بر مبناي ساختار اسناد
301
ارائه رويكردي براي پوشش جهت دار و همبندي در شبكه هاي حسگر بصري
302
ارائه رويكردي براي طراحي تطبيق‌دهنده داده‌هادرمحيط اينترنتي ازاشياء (موردمطالعه:‌ گلدان هوشمند)
303
ارائه رويكردي تركيبي از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب تأمين‌كنندگان و تخصيص سفارش در يك زنجيره تأمين سبز تحت عدم قطعيت
304
ارائه رويكردي تلفيقي براي تحليل قابليت اطمينان در سيستم هاي كنترل صنعتي مورد مطالعه تجهيز كنترل دمش گاز واحد كوره پاتيلي شركت فولاد مباركه
305
ارائه رويكردي جديد براي بهينه سازي سيستمهاي سيگنال - پاسخ
306
ارائه رويكردي جديد براي مديريت داده ها در اينترنت اشياء با بهره گيري از هوش گروهي
307
ارائه رويكردي جديد به منظور مديريت منابع انرژي در ريزشبكه هاي دربردانده خودروهاي الكتريكي
308
ارائه رويكردي جديد در ارزيابي عملكرد پروژه اي براساس نگرش توسعه پايدار و بكارگيري نشانگرهاي كليدي
309
ارائه رويكردي جهت ارزيابي اثربخشي و بهره وري استقرار سيستم مديريت نگهداري و تعميرات جامع به روش تحليل پوششي داده ها با تكيه برشاخصهاي هزينه ،نرخ شكست و اثر بخشي كلي
310
ارائه رويكردي جهت ارزيابي و انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازماندر وزارت امور اقتصادي و دارايي بر مبناي تصميم گيري چند معياره
311
ارائه رويكردي جهت افزايش قابليت تحمل پذيري در برابر اشكال هاي گذرا در سطح سيستم عامل سيستم هاي نهفته چندوظيفه اي فضايي مبتني بر بوردهاي تجاري آماده
312
ارائه رويكردي جهت اندازه گيري عملكرد استراتژيهاي ساخت
313
ارائه رويكردي جهت انطباق روش فرايندتوليدمحصولات نرم -افزارمبتني برISO/IEC70221به سرويس هاي كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات )ITIL(
314
ارائه رويكردي جهت شناسايي و رديابي تقلب در محيط هاي آموزش هاي مجازي
315
ارائه رويكردي جهت مطالعه و تعيين نرخ خروج هاي اضطراري و فرسودگي تجهيزات نيروگاه
316
ارائه رويكردي چند ماهيتي مبتني بر تصاوير مغزي جهت تشخيص اختلال شناختي خفيف
317
ارائه رويكردي در ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در صنعت كالاهاي مدي پوشاك
318
ارائه رويكردي مبتني بر خلاصه سازي بازار براي حل مسئله سبد رديابي شاخص سهام
319
ارائه رويكردي نوين جهت ارزيابي ميزان پيچيدگي پروژه ها
320
ارائه رويكردي هوشمند براي كنترل كيفي نتايج آزمايش‌هاي باليني با استفاده از روش‌هاي فرآيندكاوي (مطالعه موردي شبكه تشخيص آزمايشگاهيان)
321
ارائه رويكرديبراي ارزيابي عملكرد منابع انساني در سازمان¬هاي پژوهشي بر اساس نظريه مجموعه¬هاي ناهموار- مطالعه موردي: يكي از مراكز تحقيقاتي صنايع هوايي كشور
322
ارائه رويكرو ساختاري براي محاسبه تابع توزيع زمان تكميل شبكه هاي پرت اجتماعي
323
ارائه رويه و مدل انتخاب تامين كنندگان زغال سنگ مصرفي شركت ذوب آهن اصفهان
324
ارائه زمان‌بند آگاه از تداخل در سيستم هاي مبتني بر پردازنده‌هاي گرافيكي با هدف كاهش انرژي مصرفي
325
ارائه زمان‌بندي خواب‌ و بيدار براي شبكه‏هاي مش جمع كننده انرژي مبتني بر مك EDCA با استفاده از ساختار درختي موجود در مش
326
ارائه زمانبندي استوار براي خط 3 مترو تهران
327
ارائه زيرساخت هاي منابع تسريع سخت افزاري دررايانش ابري ناهمگن
328
ارائه ساختار جامع اجراي سيستم مديريت پروژه براي پروژه هاي مسكوني (‌نمونه موردي پروژه مسكوني خليل )
329
ارائه ساختار جديد براي اينورترهاي چندسطحي، مبتني بر كاهش تعداد كليدها
330
ارائه ساختار سيستمي مديريت مواد و مصالح براي ارضاء ديدگاههاي توسعه پايدار در يك نيروگاه تلمبه اي - ذخيره اي
331
ارائه ساختار هاي راه اندازي و مدار قدرتZVT براي مبدل باك سنكرون در كاربردهاي ولتا‍ژ پايين و متوسط
332
ارائه ساختار هيات مديره و عملكرد سازمان در شركت هاي پيمان كاري كوچك و متوسط
333
ارائه ساختار و روش مدولاسيون و شبيه ساسي اينورتز 15كليدي بزاي تغذيه 4 بار مستقل
334
ارائه ساختار و طراحي بهينه برداشتگرهاي انرزي باد پيزوالكتريكي باند وسيع شامل مدارهاي واسط مجتمع
335
ارائه ساختار يكسوكننده چهارسطحي با كليدهاي اكتيو كاهش‌يافته
336
ارائه ساختاري مناسب براي انتخاب و تركيب سرويس ها به صورت خودكار مبتني بر معماري سرويس گرا
337
ارائه ساز و كاري بهينه جهت اصلاح مشخصه هاي ناهمواري سطحي داربست هاي نانوليفي و بررسي تاثير آن بر رشد و تكثير سلول ها
338
ارائه سازوكاري براي پايش رخداد محور فعاليت كسب‌وكار
339
ارائه سامانه اي براي اندازه گيري عوامل موثر در پيش بيني بهره وري كارگران در پروژه هاي عمراني
340
ارائه سامانه اي براي تعيين و تبين معيارهاي انتخاب شيوه مناسب برپايي مسكن در سكونتگاههاي روستايي حاشيه درياي خزر
341
ارائه سامانه اي مبتني بر الگوريتم كلوني مورچگان براي تعادل خط مونتاژ در صنعت پوشاك
342
ارائه سامانه توصيه‏ گر با استفاده از كاوش در سياهه‏ هاي وب
343
ارائه سامانه توصيه گر در سامانه آموزش الكترونيكي با در نظر گرفتن مجموعه برچسب هاي كاربر در مدل يادگيرنده
344
ارائه سامانه خودكار كنترل كيفي پخش اندود با استفاده از پردازش تصوير
345
ارائه سامانه فرماندهي حادثه براي مديريت شبكه حمل و نقل جاده اي
346
ارائه سامانه هوشمند براي مرمت نقوش هندسي گره
347
ارائه سامانهاي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي اختصاص بهينه ماشينآلات دوزندگي براي توليد محصولات پوشاك
348
ارائه سرويس ها در NGN
349
ارائه سرويس هاي مخابراتي مكالمه صوتي به صورت سرويس تحت وب
350
ارائه سرويس هاي نوين ابري بر روي بستر كوبرنيتز
351
ارائه سي دي كمك آموزشي درس روشهاي استخراج زيرزميني
352
ارائه سياست تخصيص بهينه منابع محدود در زمان بندي پروژه تحت شرايط عدم قطعيت احتمالي
353
ارائه سياستي نوين براي انتخاب و زمان فعاليت حسگرها به منظور مانيتورينگ محيط در شبكه هاي حسگر چندرسانه ايي
354
ارائه سيستم اتوماتيك سنجش مقاومت لغزندگي روسازي براساس پردازش تصوير
355
ارائه سيستم براي كشف نامتغيرهاي شرطي در متن برنامه با استفاده از قوانين انجمني
356
ارائه سيستم پشتيباني اعتبار سنجي مشتريان حقيقي و حقوقي با استفاده از رويكرد تلفيقي داده كاوي و تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره (مورد مطالعه: بانك ملت استان مركزي)
357
ارائه سيستم پيشنهاد استناد مبتني بر ارتباطات معنايي
358
ارائه سيستم تشخيص چهره جهت كنترل تردد
359
ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند در عمليات خودروهاي تجاري
360
ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند ساختمان بيمارستان در شرايط خاص
361
ارائه سيستم توزيع خدمات پس از فروش در ارتباط با سياست هاي نگهداري و تعميرات
362
ارائه سيستم توصيه گر مبتني بر تحليل پروفايل كاربر در شبكه اجتماعي براي كسب و كار كوچك
363
ارائه سيستم چند رسانه اي در طراحي مكانيكي ربات
364
ارائه سيستم حمل و نقل عمومي با رويكرد ناب
365
ارائه سيستم خبره جهت پيش بيني قيمت محصولات پتروشيمي مبتني بر شبكه هاي عصبي (مورد مطالعه : زنجيره ) PVC
366
ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف
367
ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرايند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف
368
ارائه سيستم خودكار بررسي زهكشي سطحي روسازي با استفاده از پردازش تصاوير
369
ارائه سيستم مديريتي كارآمد جهت اجراي پروژه‌هاي راه‌سازي بين شهري و مطالعه موردي يك پروژه راهسازي بين شهري
370
ارائه سيستم معاملات سهام با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك و سنجه هاي ريسك منسجم
371
ارائه سيستم هوشمند براي كنترل چراغ هاي راهنمايي با استفاده از روش هاي يادگيري تقويتي
372
ارائه سيستم هوشمند همكارانه مبتني بر روشهاي دسته بندي گروهي براي تشخيص سرطان ريه
373
ارائه سيستم يكپارچه استفاده از قطعات پيش ساخته با رويكرد بيم
374
ارائه سيستم يكپارچه مديريت پايگاه داده در تعامل با مدل‌سازي اطلاعات ساختمان
375
ارائه سيستمي براي ارزيابي عملكرد موسسات كوچك و متوسط در پارك علم و فناوري يزد
376
ارائه سيستمي براي اندازه گيري موجودي دانش سازمان
377
ارائه سيستمي مقاوم در بربر دوران ،انتقال و بزرگنمايي براي بازيابي تصوير با رويكرد همجوشي ژنتيك ويژگي ها
378
ارائه شاخص تركيبي ارزيابي بانكداري اسلامي: مطالعه موردي بانك هاي ايران
379
ارائه شاخص تركيبي قابليت اطمينان درجهت ارزيابي پايداري شبكه هاي آبرساني شهري Providing a composite index of reliability in order to assess the sustainability of urban water distribution networks
380
ارائه شاخص جديد ارزيابي تراكم روسازي آسفالتي بر اساس پردازش تصوير و منطق فازي
381
ارائه شاخص دسترسي سفر از ديد مسافران در شبكه-هاي حمل¬ونقل شهري در شرايط زلزله (مطالعه موردي شهر تهران)
382
ارائه شاخص دسترسي نواحي ترافيكي شهر تهران بر اساس زمان سفر
383
ارائه شاخص ها و مدلهاي مكان يابي مراكز پشتيبان سيستم مديريت بحران در شبكه حمل و نقل
384
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد پايداري در زنجيره تأمين صنعت نفت در چارچوب تلفيقي مدل هاي پايداري
385
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد حوزه تداركات مديريت پروژه از منظر معيارهاي مديريت زنجيره تأمين
386
ارائه شاخص وضعيت روسازي با استفاده از جمع‌سپاري
387
ارائه شاخص‌هاي ارزيابي سيستم اتوبوسراني تندرو (BRT) با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي- طبيعي (مطالعه موردي: خطوط BRT شهر اصفهان)
388
ارائه شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري سطح بلوغ مديريت پروژه در شركت‌هاي پيمانكاري
389
ارائه شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركت امداد خودرو ايران برمبناي كارت امتيازي متوازن
390
ارائه شاخصهاي موثر در توسعه نرم افزار به منظور افزايش رضايت مشتري مبتني برQFD (مطالعه موردي شركت فن آوري اطلاعات آرنگ)
391
ارائه شاخصي براي برآورد و مقايسه‌ي عملكرد استان‌ها‌ي كشور در زمينه ايمني راه‌ها
392
ارائه شاخصي جامع براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين يك محصول
393
ارائه شرايط مطلوب براي كاركرد يك نازل همگرا - واگرا جهت استفاده در موتور توربوجت
394
ارائه شرايطي براي آبلي بودن رسته مدول‌هاي تصويري گرنشتاين
395
ارائه شمايي جديد جهت پشتيباني از انواع دستورهاي پرس وجودر كش معنايي
396
ارائه شيوه آموزش تذهيب براي هنرجويان هنرستان هنر
397
ارائه شيوه اي مبتني بر نشانه ي راهنما براي خودسازماندهي در سيستم چندعاملي هولوني
398
ارائه شيوه نامه كاربرد مواد اوليه چاپ در بسته بندي انعطاف پذير
399
ارائه ضوابط كلي ساخت و ساز شهري بر اساس ملاحظات ژئوتكنيك لرزه اي در شهر كرمانشاه
400
ارائه طراحي خلاقانه براي وسيله اي جهت گرمازايي در منازل شهري در 10-20 سال آينده
401
ارائه طراحي و شبيه سازي تكنيكهاي مختلف كاهش تلفات توان در مدارات CMOSVLSI
402
ارائه طرح اجرائي در زمينهاي باتلاقي خليج فارس
403
ارائه طرح اختلاط بتن هاي مقاوم در برابر تهاجم اسيد سولفوريك
404
ارائه طرح امكان‌سنجي فني و اقتصادي جايگزين روش پنچرگيري لاستيك خودرو به روش تكنولوژي نوين اسپري رفع پنچري
405
ارائه طرح اوليه به منظور پياده‌سازي الزامات آيين‌نامه LEED در ايران
406
ارائه طرح بازسازي معدن سنگ آهك بي بي شهربانو، واقع در جنوب شرقي شهر تهران
407
ارائه طرح بهره برداري معدن منيزيت بيربيدي واقع در استان سيستان و بلوچستان
408
ارائه طرح بهسازي بافت تاريخي پامنار با تاكيد بر ايجاد گره‌ اجتماعي و فضايي
409
ارائه طرح جايگزين فضاي داخلي واگن هاي متروي شهر تهران براي پاسخگويي به نيازهاي نشستن و اتكاء
410
ارائه طرح جبران خسارت زيست محيطي كنار گذر غرب اصفهان بر پناهگاه حيات وحش قميشلو
411
ارائه طرح حفاظت و مرمت براي سه نمونه جلد تلفيقي روغني و چرمي مربوط به قرون نهم، دهم و يازدهم هجري قمري متعلق به كتابخانه و موزه¬ي ملي ملك.
412
ارائه طرح حفاظت و مرمت صندوق چوبي مقبره برج سلطان زين العابدين متعلق به دوره تيموري
413
ارائه طرح حفاظتي جهت كف نگاره يافت شده در سايت شهر گور
414
ارائه طرح حفاظتي و مرمتي ضريح نقره اي ﴿ ضريح چهارم ﴾ حرم مهر حضرت رضا ﴿ع ﴾ واقع در موزهي آستان قدس رضوي
415
ارائه طرح حفظ، درمان و مرمت بخشي از كتب گچبري بقعه امين الدين جبرائيل قريه كلخوران اردبيل
416
ارائه طرح حفظ، درمان و مرمت بخشي از كتيبه گچبري بقعه امين الدين جبرائيل قريه كلخوران اردبيل
417
ارائه طرح مرمت تزئينات ديواري خانه حقيقي با توجه به آسيب هاي ناشي از حركت سازه
418
ارائه طرح مرمت و سامان دهي مسجد مهر آباد بناب با تحليل ساختار هندسي پلان مساجد ستون دار آذربايجان
419
ارائه طرح مكانيابي تجهيزات و انبار محصولات(مطالعه موردي)
420
ارائه طرح نوين مكانيابي داخل ساختمان با روش اثر انگشت مبتني بر تنكي گروهي ساختاريافته
421
ارائه طرح واره هاي نظري براي توليد برخي از حالت هاي غير كلاسيكي
422
ارائه طرح واره هاي نظري براي توليد حالت هاي درهم تنيده ي برآمده از مدل جينز‐كامينگز تعميم يافته جديد و بررسي ويژگي هاي فيزيكي آن ها
423
ارائه طرح وب سايت طراحي هوشمند تبليغات اينترنتي براي بنگاه هاي كوچك
424
ارائه طرحهاي مناسب براي سيستم محافظ محل دفن مواد زائد جامد شهري شهرستان اروميه
425
ارائه طرحي براي حفظ حريم خصوصي مكاني در اينترنت اشياء
426
ارائه طرحي براي سرويس‌هاي مكان-مبنا با تاكيد بر حفظ حريم خصوصي خط سير
427
ارائه طرحي كارا جهت بهبود الگوريتم بغا در شبكه‌هاي عصبي
428
ارائه طيف طرح زاگرس شمالي با استفاده از شتاب نگاشت مصنوعي و مقايسه آن با طيف طرح استاندارد
429
ارائه فرآيندي جهت جمع¬آوري بطري¬هاي نوشيدني از جنس PET
430
ارائه فرايندي جهت كهنه نما كردن فرش
431
ارائه فرم افزار جهت طراحي كمپرسورهاي چند مرحله اي جريان محوري
432
ارائه فرمول هاي جديد براي انتقال كوانتمي در قطعات نيمه هادي و حل آن
433
ارائه فضاي مفهومي با استفاده از فيگور (نوازندگان )
434
ارائه فن داده‌كاوي مبتني بر يادگيري عميق جهت پيش‌بيني بيماري ديابت
435
ارائه فنوني براي بررسي مدل توصيفهاي سيستم هاي تصادفي گسسته -رخداد و پياده سازي آنها
436
ارائه فني براي تشخيص نفوذ در سرويسهاي وب بهوسيله تحليل محتواي پيامهايXML
437
ارائه فيلتر جديد مبتني بر هوش محاسباتي براي بهسازي تصوير
438
ارائه كانسپت براي پيكره دوچرخه با هدف دستيابي به ساختارهاي جديد
439
ارائه كدل يكپارچه تعيين اندازه انباشته و قيمت به همراه برنامه بازرسي آماري و با فرض زمان تدارك احتمالي
440
ارائه كدهاي جديد زمان – فضا با حداكثرچندگانگي و نرخ و بهره كد بالا براي كانالهاي محوشونده تخت
441
ارائه كران هاي پايين و بالا جهت حل مسئله برنامه زمان‌بندي حركت قطارها در حالت غير دوره‌اي
442
ارائه كمي مرزهاي سطوح مختلف عملكرد لرزه اي براي قابهاي خورجيني با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
443
ارائه كنترل كننده تطبيقي با استفاده از منطق فازي و الگوريتم ازدحام ذرات
444
ارائه كيفيت سرويس مطلوب و كاهش حافظه مصرفي در شبكه حسگر دوربين
445
ارائه كيفيت محيطي بافت تاريخي با رويكرد زمينه گرايي نمونه موردي بافت تاريخي شهر همدان
446
ارائه گراف بهينه زمان بندي حركت قطار ها با رويكرد كاهش زمان سفر
447
ارائه گزارشي در قالب مجموعه پروژه هاي طراحي و ساخته شده مخابراتي
448
ارائه مؤلفه هاي مؤثر جهت افزايش ميزان سطح رضايتمندي بيمه گذاران﴿بيمه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان ساختماني﴾ در شهرستان مشهد
449
ارائه مبدل غير ايزوله DC-DC سه‌درگاهي بسيار افزاينده بر پايه مبدل سپيك
450
ارائه مبدل هاي دوجهته كليدزني نرم مناسب براي پياده سازي شارژ رفلكس
451
ارائه مبدلهاي سوئيچينگ نرم اصلاح ضريب توان بدون پل
452
ارائه متدلوژي معماري فرآيندهاي سازماني مبتني بر اهداف در سازمان‌هاي واسطه‌اي
453
ارائه متدولوژي (نقشه راه) بومي براي استراتژي شركت هاي هولدينگ با تاكيد بر شركت هاي ايراني
454
ارائه متدولوژي اجراي روش هاي نگهداري و تعميرات در شركت سايپا ديزل با رويكرد مديريت تحول
455
ارائه متدولوژي اجراي مهندسي مجدد در پياده سازي موفق ERP
456
ارائه متدولوژي ارزيابي ريسك، مطالعه موردي سراهاي دانشجويي(دانشگاه علم و صنعت ايران)
457
ارائه متدولوژي افزايش كارايي شبكه اقتضائي بين خودرويي جهت بهبود وضعيت ايمني بزرگراه ها با استفاده از شبكه عصبي و سيستم استنتاج فازي
458
ارائه متدولوژي براي ارزيابي اثربخشي اجراي طرح هماهنگ استاندارد مورد مطالعه : محصولات منتخب توليدي مواد غذايي استان يزد
459
ارائه متدولوژي بررسي اثرات اقتصادي زيست محيطي شقوق مختلف حمل و نقل در ايران
460
ارائه متدولوژي بومي براي اجراي ERP در يك سازمان ايراني – مطالعه موردي در شركت توگا
461
ارائه متدولوژي پيش بيني توليد سفر بر اساس بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
462
ارائه متدولوژي تعيين ساختار شبكه پايدار در مناطق شهري
463
ارائه متدولوژي تعيين شاخصﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ بزرگراهي درون شهري
464
ارائه متدولوژي تعيين محل بهينه سوخت رساني به كشتي هاي تجاري در منطقه خليج فارس
465
ارائه متدولوژي تعيين مسير جهت اولوي تبنديراه اندازي قطارهاي حومه اي با استفاده از رو شهايMADM
466
ارائه متدولوژي توسعه استراتژيهاي نوظهور مبتني بر تاثير تغييرات محيطي بر مدل كسب و كار در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
467
ارائه متدولوژي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره هاي تامين
468
ارائه متدولوژي جهت بهبود زنجيره خدمات رجائ از طريق فرايندها
469
ارائه متدولوژي جهت تعيين سطوح استراتژي پذيري سازمان هاي بيمه با استفاده از مدل بلوغ جامعيت با مطالعه موردي در صنعت بيمه كشور
470
ارائه متدولوژي جهت جاري‌سازي مدل‌هاي كسب‌وكار مردمي (مطالعه موردي شبكه اسلامي تعليم و تربيت)
471
ارائه متدولوژي روند تحليل شبكه در نرم افزارهاي EMME\2,و ،TRANSCAd, و روش تبديل شبكه از EMME/2به،TRANSCAd
472
ارائه متدولوژي كنترل متغير تقاطعات شبكه با درنظر‌گيري انتخاب مسير رانندگان
473
ارائه متدولوژي و روش پياده سازي پدافند غير عامل در سيستم هاي حمل و نقل شهري
474
ارائه متودلوژي تعيين شاخص ريسك شبكه حمل و نقل جاده اي بر مبناي دسترسي
475
ارائه محيطي براي نقاشي متحرك سه بعدي توزيعشد بصورت شي گرا
476
ارائه مد لهاي كاهندگي لرز هاي با استفاده ازالگوريتم توسع ه ژني
477
ارائه مدار ديجيتال نورومورفيك براي بازشناسي تصاوير(اعداد)
478
ارائه مدل
479
ارائه مدل ، مطالعه ديناميكي و شبيه سازي حركت و راه رفتن انسان
480
ارائه مدل P.N.HR جهت مقايسه عدد بهره وري منابع انساني در شركتهاي پيمانكاري
481
ارائه مدل آشوب گونه از ديناميك نفرون با در نظر گرفتن تعاملات مرتبط
482
ارائه مدل آماري براي پيش بيني قيمت سهام شركتهاي خودروسازي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
483
ارائه مدل آماري براي شناسايي متغيرهاي مؤثر بر سياست تقسيم سود شركت ها
484
ارائه مدل آموزش الكترونيك براي توسعه منابع انساني حوزه تعاون مورد مطالعه (اداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان مركزي)
485
ارائه مدل آموزش مفاهيم سازه اي با رويكرد يادگيري تجربي و آموزش مبتني بر مورد (CBL) براي دانشجويان معماري
486
ارائه مدل آميخته بازاريابي اجتماعي و نقش آن در كاهش رفتار مصرفي غذاي آماده
487
ارائه مدل آناليز تأخيرات در پروژه هاي ساخت مطالعه موردي شركت توسعه 2 مپنا
488
ارائه مدل آينده پژوهي مبتني بر پيمايش محيطي با رويكرد سازمان هاي تحقيقاتي به همراه مورد مطالعاتي در يك سازمان تحقيقاتي دفاعي
489
ارائه مدل اثر مديريت كيفيت جامع ، تعهد عاطفي ورضايت شغلي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان وزارت ورزش وجوانان
490
ارائه مدل اثربخشي شاخص هاي مديريت زنجيره تامين سبز بر عملكرد سازماني گروه مپنا با استفاده از مدل معادلات ساختاري
491
ارائه مدل احتمالي مسئله مكان‌يابي-مسيريابي-موجودي كالاهاي فاسدشدني با درنظرگرفتن حق امتناع و انصراف
492
ارائه مدل اختلاف سرعت عملكردي با سرعت مجاز در راههاي برون شهري
493
ارائه مدل ارتباط سرمايه اجتماعي تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين معلمان تربيت بدني استان كرمانشاه
494
ارائه مدل ارتباط عدالت سازماني ، تعهد سازماني ودلبستگي شغلي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
495
ارائه مدل ارزش اطلاعات در عمليات اكتشافي معادن
496
ارائه مدل ارزشگذاري پروژه ها با تحليل اختيارهاي واقعي و حركت براوني حسابي
497
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان هاي دولتي ايران ﴿مطالعه موردي شركت ارتباطات سيار﴾
498
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمانهاي دولتي ايران
499
ارائه مدل ارزيابي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
500
ارائه مدل ارزيابي اعتباري براي مشتريان دريافت تسهيلات بانكي براساس مدل برنامه نويسي شبكه ژنتيك
501
ارائه مدل ارزيابي اقتصادي پروژ ههاي سرماي هگذاري جهتتوسعه توا نعملياتي تخليه و بارگيري شناورهاي كانتينري، مبتني بر برنام هريزي استراتژيك و تحليل نارسائ يهاي عملياتجان بدريا؛ مطالعه موردي: مجتمع بندري شهيد رجائي
502
ارائه مدل ارزيابي اقتصادي هزينه هاي تاخير در پروژه هاي عمراني ؛ مطالعه موردي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
503
ارائه مدل ارزيابي عملكرد استقرار هوش تجاري به‌منظور تحليل بازار(مطالعه موردي: شركت دارويي تدبير كالاي جم)
504
ارائه مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان ها با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي با رويكرد پويا
505
ارائه مدل ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران
506
ارائه مدل ارزيابي عملكرد راهبردي سازمان‌هاي فرهنگي كوچك و متوسط مردم نهاد مبتني بر روش تحليل پوششي داده
507
ارائه مدل ارزيابي عملكرد راهبردي سازمانهاي فرهنگي كوچك و متوسط مردم نهاد مبتني بر روش تحليل پوششي داده ها
508
ارائه مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد تلفيق كارت امتيازي متوازن و تكنيك تصميم گيري، مطالعه موردي : سايپا يدك
509
ارائه مدل ارزيابي عملكرد مديران بر مبناي مديريت ريسك و مديريت تغيير (مطالعه موردي: شركت همگام خودرو آسيا)
510
ارائه مدل ارزيابي فناوري هاي زنجيره بلوكي و بررسي تاثير آن بر توسعه اقتصاد مشاركتي با تاكيد بر امنيت اطلاعات
511
ارائه مدل ارزيابي قابليت پياده روي ناحيه اي در حمل و نقل شهري
512
ارائه مدل ارزيابي ميزان ناب بودن شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي(شركت هيماليا)
513
ارائه مدل ارزيابي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار با استفاده از مدل لوفتمن از طريق تصميم گيري گروهي با رويكرد فازي مطالعه موردي شركت مخابرات استان تهران و اتاق بازرگاني
514
ارائه مدل ارزيابي و رتبه‌بندي شتاب‌دهنده‌هاي استارتاپي با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها
515
ارائه مدل استرس شغلي بر اساس باورهاي غيرعقلاني، تحريف‌هاي شناختي و همجوشي شناختي
516
ارائه مدل استوار بهينه‌سازي سبد سهام چند دوره‌اي با درنظر گرفتن تابع مطلوبيت سرمايه‌گذار
517
ارائه مدل استوار تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به طور همزمان
518
ارائه مدل استوار جهت تعيين مكان يابي تسهيلات و برنامه ريزي توليد ادغامي در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي:گروه خودروسازي سايپا)
519
ارائه مدل استوار چندهدفه جهت طراحي مجدد شبكه انبارها در شرايط عدم قطعيت
520
ارائه مدل استوار و پاياي مكان يابي تسهيلات- طراحي شبكه تحت شرايط عدم قطعيت و اختلال در تسهيل در محيط رقابتي
521
ارائه مدل اصلاح‌شده fib جهت تخمين عمر مفيد براي سازه‌هاي بتن مسلح در محيط جزر و مدي خليج‌فارس
522
ارائه مدل اقتصاد سنجي جهت تعيين حق بيمه ي بيمه گذار در بيمه شخص ثالث خودرو بر اساس متغير تاثير گذاربر آن
523
ارائه مدل اقتصادسنجي جهت بررسي شدت جستجوي گوگل بر روي نوسانات شاخص سهام: مطالعه موردي بورس تهران
524
ارائه مدل الگوبرداري از ابداعات جهاني در صنعت بيبب فرآورد ههاي سيماني براي توسعه كيفيت بهر هگيري در ايران
525
ارائه مدل الگوبرداري از ابداعات جهاني در صنعت فرآورده هاي سيماني براي توسعه كيفيت بهره گيري در ايران
526
ارائه مدل انتخاب بندر در حمل و نقل كالا مبتني بر روشهاي تصميم گيري چند معياره
527
ارائه مدل انتخاب تأمين‌كننده براي قراردادهاي همكاري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان تأمين‌كننده در امداد بشردوستانه
528
ارائه مدل انتشار و شبيه سازي چند مسيره براي شبكه هاي ثابت پر ظرفيت راديويي
529
ارائه مدل انتشار يون هاي كلرايد در بتن هاي حاوي دوده سيليسي، بر پايه نتايج آزمايشگاهي
530
ارائه مدل اندازه انباشته توأم اقتصادي براي اقلام فساد پذير با تقاضاي وابسته به موجودي و قيمت
531
ارائه مدل اندازه گيري آمادگي الكترونيكي در سطح سازماني با استفاده از روش هاي فازي مطالعه موردي ستاد شركت ملي گاز ايران
532
ارائه مدل اندازه‌گيري تأثير سرمايه فكري بر ارزش‌افزوده سازمان
533
ارائه مدل انسجام اركان مارپيچ سه جانبه در فرايند نوآوري مبتني بر TRIZ (مطالعه موردي فناوري نانو)
534
ارائه مدل ايمني فضاهاي آموزشي بزرگ : مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير ( پلي تكنيك تهران )
535
ارائه مدل بازآفريني كسب و كارهاي پس از بحران مطالعه موردي: كسب و كارهاي كوچك مناطق زلزله زده استان كرمانشاه
536
ارائه مدل بازارچه الكترونيكي براي تجارت محصولات كشاورزي
537
ارائه مدل بازاريابي نوآوري هاي دوستدار محيط زيست درصنعت مخابرات با توجه به هزينه اجتماعي
538
ارائه مدل براي بررسي نقش دانش در توسعه نوآوري بخشي مطالعه موردي سيستم انرژي خورشيدي كشور ايران
539
ارائه مدل براي تخصيص كار به پيمانكاران جزء در پروژه هاي راه‌سازي
540
ارائه مدل براي شناسايي مهمترين پارامترهاي تاثير گذار در موفقيت زنجيره تامين دو سطحي با استفاده از تكنيك DEMATEL مطالعه موردي﴾
541
ارائه مدل براي مكان يابي مراكز امداد رساني جهت تامين قابليت اطمينان مورد نظر
542
ارائه مدل بررسي سياستهاي بهبود شرايط پيادهروي بر مطلوبيت مسافت پيادهروي از پاركينگ تا مقصد نهايي
543
ارائه مدل بررسي عوامل موثر ( فردي، تكنولوژيكي و سازماني ) بر روي تسهيم دانش سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عوامل انگيزشي در شركت شهرك هاي صنعتي فارس
544
ارائه مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي تخصيص منابع آموزشي دانشگاهي بوسيله الگوريتم ژنتيك
545
ارائه مدل برنامه ريزي آرماني مبتني بر مجموعه‌هاي فازي شهودي جهت بودجه‌ريزي در دانشگاه يزد
546
ارائه مدل برنامه ريزي استراتژيك مهندسي نوآوري محصول مبتني بر روش شناسي مهندسي سيستم
547
ارائه مدل برنامه ريزي استوار براي مسئله مكانيابي هاب داراي محدوديت ظرفيت تحت شرايط عدم قطعيت
548
ارائه مدل برنامه ريزي پوياي احتمالي براي مسئله تعيين اندازه انباشته پويا با در نظر گرفتن هزينه هاي توليد ماركوفي و تقاضاي احتمالي
549
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي انتخاب سبد پروژه هاي چندهدفه با رويكرد برنامه ريزي آرماني استوار (مطالعه موردي: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران)
550
ارائه مدل برنامه ريزي يكپارچه موجودي- توليد با استفاده از نظريه بازي ها
551
ارائه مدل برنامه‌ريزي توليد - موجودي در زنجيره تأمين چند‌ محصولي و چند مرحله‌اي در شرايط عدم‌ قطعيت زمان‌ مورد‌ انتظار
552
ارائه مدل برنامه‌ريزي توليد كوتاه‌مدت در معدن مس ميدوك، با استفاده از مدل‌سازي رياضي به روش برنامه‌ريزي خطي
553
ارائه مدل برنامه‌ريزي چندهدفه فازي براي بهينه كردن سيستم‌هاي مديريت مواد زائد جامد شهري تحت شرايط عدم قطعيت
554
ارائه مدل برنامه¬ريزي فعاليت¬هاي روزانه افراد در مدل¬هاي فعاليت¬مبنا
555
ارائه مدل برنامه‏ريزي دوهدفه براي زمان‏بندي حركت قطارها در خطوط تك ريلي با در نظرگرفتن يك تقاطع
556
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
557
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
558
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
559
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازياريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
560
ارائه مدل بلوكي ذخاير سنگ ساختماني با هدف بهينه سازي برنامه ريزي توليد
561
ارائه مدل به منظور تأييد نقشه استراتژي كارت امتيازي متوازن در شرايط عدم قطعيت
562
ارائه مدل به منظور مكانيابي بهينه محل احداث جايگاههاي سوخت رساني شهري
563
ارائه مدل به هنگام تخصيص پهلوگاه در پايانه‌هاي كانتينري با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري
564
ارائه مدل بهبود كيفيت تربيت نيروي انساني مهندس با بهره گيري از روش الگوگيري ،با تكيه بر ابزار كار آموزي
565
ارائه مدل بهبود يافته حمل و نقل با در نظر گرفتن كل زنجيره تأمين با رويكردمدل سازي رياضي
566
ارائه مدل بهينه براي برنامه ريزي و كنترل عمليات توليد در صنعت لاستيك سازي با استفاده از سيستم كان بان
567
ارائه مدل بهينه براي سيستم كنترل موجودي مواد اوليه شركت برفاب
568
ارائه مدل بهينه براي قيمت‌گذاري محصولات با رويكرد بهبود پذيرش محصولات در بازار
569
ارائه مدل بهينه پيش بيني عملكرد شيارشدگي و مقاومت خستگي قيرهاي اصلاح شده تحت تأثير پيرشدگي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
570
ارائه مدل بهينه زمانبندي حركت قطارها با رويكرد افزايش ظرفيت
571
ارائه مدل بهينه سازي براي محاسبه و ارزيابي ظرفيت در شبكه راه آهن
572
ارائه مدل بهينه سازي رياضي مبتني بر داده هاي GIS براي انتخاب مكان نيروگاهها (مطالعه موردي، استان بوشهر)
573
ارائه مدل بهينه سازي زمانبندي تعمير و نگهداري راه با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري مورچگان
574
ارائه مدل بهينه سازي صف جهت انتخاب سكوي مشترك در زنجيره تامين با در نظر گرفتن بخش‌بندي بازار
575
ارائه مدل بهينه سازي همزمان مكان يابي پايانه ها و طراحي مسير اتوبوس درون شهري با به كارگيري الگوريتم ژنتيك
576
ارائه مدل بهينه سازي همزمان مكان يابي پايانه ها و طراحي مسير اتوبوس درون شهري ببا به كارگيري الگوريتم ژنيتك
577
ارائه مدل بهينه طراحي شركت سيتكو
578
ارائه مدل بهينه مكانيابي شهركهاي حمل و نقل بين شهري كالا با استفاده از GIS
579
ارائه مدل بهينه نظام مديريت HSE پروژه¬هاي عمراني (تونل‌سازي) مورد مطالعاتي فاز اول آزاد راه تهران شمال
580
ارائه مدل بهينه‌سازي استوار جهت طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن تامين نقدينگي
581
ارائه مدل بهينه‌سازي با استفاده از روش تحليل‌پوششي‌داده‌ها براي برنامه‌ريزي ميزان توليد برق از سبد انرژي (مطالعه موردي: كشور ايران)
582
ارائه مدل بهينه‌سازي جهت باز‌طراحي شبكه جمع‌آوري و انتقال پساب شهري براي مصارف كشاورزي (مطاله موردي منطقه شهري و اراضي جنوب شهر تهران)
583
ارائه مدل بهينه‌سازي دو هدفه براي شبكه لجستيك معكوس چند محصولي و چند سطحي با در نظر گرفتن گزينه‌هاي احيا (مطالعه موردي: محصولات شركت سام سرويس)
584
ارائه مدل بهينه‌سازي سبد طرحهاي صندوق‌هاي توسعه فناوري (مورد مطالعه: صندوق نوآوري و شكوفايي)
585
ارائه مدل بهينه‏سازي استوار جهت برنامه‏ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت (براي محصولات داراي تاريخ مصرف بسيار محدود در محيط رقابتي با مطالعه موردي در شركت سالنامه نيك)
586
ارائه مدل بهينه‏سازي مساله مسيريابي‌وسايل‌نقليه براي كاهش مصرف سوخت، در نظرگرفتن اثرات زيست محيطي، محدوديت ظرفيت وسايل‌نقليه و پنجره‏‌هاي¬زماني در زنجيره تامين
587
ارائه مدل بومي ساختار شكست كار ساخت كشتي در ايران
588
ارائه مدل بومي سازي فناوري براي ساخت قطار سريع السير در ايران با استفاده از روش مطالعه چندموردي
589
ارائه مدل بيلان آب جهت بررسي رواناب شهري در بخشي از شهر تهران
590
ارائه مدل بيمه سبدسهام پويا با در نظر گرفتن تغيير تركيب سبدسهام
591
ارائه مدل بيومكانيكي براي بررسي پارامترهاي ديناميكي دو شوت روي پاي زميني و هوايي
592
ارائه مدل بيومكانيكي براي بررسي پارامترهاي ديناميكي فعاليت اندام تحتاني در وضعيت-هاي مختلف دوچرخه سوار
593
ارائه مدل پارادايمي فرهنگ مالياتي و تبيين جامعه شناختي آن در شهر اصفهان
594
ارائه مدل پارامتري و تحليلي رفتار ديناميكي پروتز دريچه مكانيكي آئورت با حركت چرخشي درجه دو
595
ارائه مدل پذيرش تكنولوژي براي محيط هاي يادگيري آنلاين مبتني بر مدل TAM (مطالعه موردي: مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
596
ارائه مدل پذيرش سفارش و برنامه ريزي هماهنگ توليد هفتگي در خطوط فولاد سازي و نورد گرم
597
ارائه مدل پذيرش فناوري سامانه هاي فتوولتائيك در صنعت ساختمان در ايران
598
ارائه مدل پذيرش فناوري‌هاي بيومتريك كاربرد‌پذير در صنعت بانكداري مبتني بر مدل پذيرش فناوري ديويس(مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
599
ارائه مدل پوياي تحليل پوششي داده ها با درنظر گرفتن اثر يادگيري: كاربرد در حفاري چاه هاي نفت و گاز
600
ارائه مدل پويايي سيستم به منظور مديريت مصرف گاز طبيعي در استان يزد
601
ارائه مدل پياده سازي دور كاري در بنگاههاي اقتصادي
602
ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )
603
ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )
604
ارائه مدل پيش بيني انجام تكاليف رياضي دانش آموزان پايه ششم بر اساس جنسيت، توانايي هاي شناختي، وظيفه مداري با واسطه گري مؤلفه هاي مدل ارزش- انتظار
605
ارائه مدل پيش بيني انديس باند بر اساس خواص مكانيكي سنگ ها
606
ارائه مدل پيش بيني تاثيررفاه بر موفقيت تحصيلي با نقش واسطه اي به تعويق انداختن و هدفگرايي در دانشگاه هاي پيام نور استان خوزستان
607
ارائه مدل پيش بيني تصادفات براي راههاي برون شهري كشور ايران ﴿ به عنوان ماژول قابل ارائه براي سيستم اطلاعات تصادفات ﴾
608
ارائه مدل پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي براساس ادراك از خوش بيني علمي معلمان و فرسودگي تحصيلي(مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز )
609
ارائه مدل پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي براساس ادراك از خوش بيني علمي معلمان و فرسودگي تحصيلي(مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز )
610
ارائه مدل پيش بيني خودتنظيمي‌براساس هوش هيجاني با تاكيد بر نقش ميانجي گري خودكارآمديدانشجويان رشته پرستاري دانشگاه آزادداراب
611
ارائه مدل پيش بيني ريزش مشتريان با استفاده از تلفيق ابزارهاي داده كاوي (مطالعه موردي)
612
ارائه مدل پيش بيني ريسك هاي مشتريان بيمه شخص ثالث با استفاده از درخت تصميم مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي
613
ارائه مدل پيش بيني سبك هاي مديريت كلاس بر اساس جهت گيري هدفي ونقش واسطه اي خودكارآمدي تدريس معلمان مقطع ابتدايي شهر شيراز
614
ارائه مدل پيش بيني شدت حوادث در گذرگاه‌هاي همسطح راه و راه آهن
615
ارائه مدل پيش بيني عمر خستگي آسفالت متخلخل بر پايه مدل هاي پديده شناختي تجربي و انرژي تلف شده
616
ارائه مدل پيش بيني عمق شيارشدگي در بتن آسفالتي بر اساس پارامترهاي ويسكو الاستيك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
617
ارائه مدل پيش بيني فروش و تحليل كسب و كار با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين (شركت مورد مطالعه: ميهن)
618
ارائه مدل پيش بيني قابليت اطمينان زمان سفر در معابر شهري
619
ارائه مدل پيش بيني نرخ تبادلات ارزي در بازار فاركس مبتني بر روش ها داده كاوي
620
ارائه مدل پيش بيني نشست سطح زمين در مجاورت تونل هاي شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي
621
ارائه مدل پيش‌بيني دماي رويه روسازي با استفاده از فناوري سنجش‌از‌دور
622
ارائه مدل پيش‌بيني رتبه داوطلبان ‌آزمون‌ سراسري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
623
ارائه مدل پيش‌بيني مقاومت مخلوط هاي بازيافتي در برابر ترك‌خوردگي با درصدهاي مختلف الياف و تراشه آسفالت
624
ارائه مدل پيش‌بيني نتايج برخي از آزمايشات آسفالت و قيرهاي اصلاح‌شده به كمك شبكه‌ عصبي
625
ارائه مدل پيش‌بيني نرخ وصول تسهيلات مشتريان بانكي بر اساس روش GA-SVM/SVRبا استفاده از داده‌كاوي
626
ارائه مدل پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با تركيب روش‌هاي هوشمند
627
ارائه مدل پيش‎بيني شانس اخذ پذيرش در يك دانشگاه
628
ارائه مدل پيش‎بيني نوسان‎پذيري قيمت سهام با در نظرگرفتن حجم معاملات با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در بورس اوراق بهادار تهران
629
ارائه مدل پيشگويانه كنترل يكپارچه ي بزرگراهي (كنترل رمپ و سرعت مجاز)
630
ارائه مدل تأثير تحريم و تجارت آزاد بر بازارهاي نوظهور (مطالعه موردي: شاخص صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران و كوالالامپور)
631
ارائه مدل تأخير براي تقاطع چراغدار با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌ساز
632
ارائه مدل تئوري - تطبيقي حلقه و توسعه روش مكانيكي استراحت پارچه هاي زيب 1*1
633
ارائه مدل تاثير اعتماد و تعهد بر عملكرد زنجيره ي تامين ﴿مطالعه موردي : خوشه ي كنجد در استان يزد﴾
634
ارائه مدل تاثير مديريت دانش بر عملكرد پروژه «مورد كاوي پروژه هاي مختلف صنعتي و تحقيقاتي»
635
ارائه مدل تاثيرات سايش سوزن بر سير ايمن ناوگان(خروج از خط) مطالعه موردي: توقفگاه ائلگلي متروي تبريز
636
ارائه مدل تجربي براي تحليل ريسك نشست زمين در اثر احداث تونل هاي شهري به روش اتريشي جديد با استفاده از استدلال مبتني بر مورد
637
ارائه مدل تحليل پويايي اعتصابات كارگري با رويكرد سيستمي
638
ارائه مدل تحليل و ارزيابي هزينه هاي كيفيت محصول و خدمات پس از فروش مبتني بر مدل P.A.F در شركت ايران خودرو
639
ارائه مدل تحليلي براي ثابت زماني سوزش ذرات ريز جامد
640
ارائه مدل تحليلي براي ساختار تركيبي شبكه روي تراشه و گذرگاه داده بخش بندي شده براي سيستم هاي روي تراشه
641
ارائه مدل تحليلي به‌منظور پيشگيري از بروز تعارض در پروژه‌هاي عمراني
642
ارائه مدل تحليلي پوششي داده هاي دو سطحي در مديريت ريسك زنجيره تامين به منظور انتخاب تامين كننده
643
ارائه مدل تحليلي جريان غالب در رودخانه هاي آبرفتي
644
ارائه مدل تحليلي نرخ واكنشي ذرات فلزي با طيف پيوسته قطر در سوسپانسيون نانو/ميكرو
645
ارائه مدل تحليلي و روش انرژي آماري (SEA) انتقال صوت از طريق پنل‌هاي كامپوزيت لايه‌اي متخلخل عايق صوت خودرو
646
ارائه مدل تخصيص بهينه اراضي كشاورزي با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي بر پايه سيستم ديناميك در حوزهي آبخيز دشت ماهيدشت
647
ارائه مدل تخصيص بودجه بر مبناي عملكرد در شهرداري تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
648
ارائه مدل تخصيص منابع آب در قلمرو فعاليت هاي اقتصادي در شهرستان منتخب استان يزد
649
ارائه مدل تخصيصس سفارش در زنجيره تامين دارو تحت شرايط رقابت
650
ارائه مدل تخلفات اضافه بار وسايل نقليه باري در محورهاي درون شهري
651
ارائه مدل تخمين پاسخ غير الاستيك سيستم هاي يك درجه آزادي كاهنده
652
ارائه مدل تركيبي AHP فازي و شبيه سازي جهت انتخاب مناسب ترين چيدمان تسهيلات به كمك تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿مطالعه موردي: شركت پارت صفحه اصفهان﴾
653
ارائه مدل تركيبي براي تدوين
654
ارائه مدل تركيبي تخصيص ثابت و انعطاف‌پذير كاميونها درمعدن سنگ آهن بافق
655
ارائه مدل تركيبي جهت پيش بيني ميزان وفاداري پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي مبتني بر روند تراكنش هاي دستگاه هاي كارت خوان
656
ارائه مدل تركيبي داده‌كاوي بر اساس بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي انتخاب ويژگي براي امتيازدهي بهينه اعتبار مشتريان
657
ارائه مدل تركيبي ديناميكي و تصميم گيري چند معياري جهت شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب برند
658
ارائه مدل تركيبي مسائل بهينه سازي چندپاسخه به كمك برنامه ريزي عدد صحيح
659
ارائه مدل تركيبي هوشمند براي ارزش دوره عمر مشتري
660
ارائه مدل تركيبي هوشمند براي توسعه تامين كننده سبز
661
ارائه مدل تركيبي و پوياي توليد/قيمت-گذاري/تبليغات در زنجيره تامين حلقه بسته
662
ارائه مدل ترموديناميكي از كل سيستم خنك‌كاري موتور پرايد و آناليز حساسيت پارامترهاي دخيل در عملكرد آن
663
ارائه مدل ترموديناميكي براي پيش بيني رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
664
ارائه مدل ترويج خصوصي با كمك كشاورزان وكارشناسان شهرستان نهاوند
665
ارائه مدل تشديد براي آنتن هاي كوچك و تحليل پهناي باند بر مبناي فاكتور Q و روابط فانو و يولا
666
ارائه مدل تصادفي زمانبندي پروژه همزمان با سفارش دهي مواد با هدف حداقل كردن هزينه سفارشدهي و نگهداري
667
ارائه مدل تصميم گيري چند معياره براي انتخاب بهترين روش مسقيم انتقال تكنولوژي توربينهاي گازي در صنعت برق ايران
668
ارائه مدل تصميم گيري چند معياره به منظور مديريت فناوري در بلاياي طبيعي - مطالعه موردي زلزله شهر اردبيل
669
ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره براي شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت رويكرد نوآوري باز در شركت هاي دانش بنيان. مطالعه موردي سه شركت دارويي ايران
670
ارائه مدل تصميم يار به منظور تخصيص بودجه طرح هاي عمراني (مطالعه موردي: اداره طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري)
671
ارائه مدل تصميم‌گيري برون‌سپاري فعاليت‌هاي تعميراتي در يك سازمان نظامي ايراني
672
ارائه مدل تصميم‌گيري دو مرحله‌اي چند مدي در سيستم‌هاي حمل‌ونقل شهري بر اساس برنامه‌ريزي تركيباتي
673
ارائه مدل تصميم‎گيري يكپارچه در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت تقاضا: رويكرد تلفيقي تحليل پوششي داده‎هاي شبكه‎اي و الگوريتم ژنتيك
674
ارائه مدل تطبيقي اثرات تبليغات دهان به دهان بر قصد و رفتار خريد مشتريان در محيط هاي فيزيكي و مجازي (صنايع الكترونيك)
675
ارائه مدل تعالي منابع انساني در سازمان آموزش و پرورش استان گيلان با استفاده از تكنيك AHP فازي
676
ارائه مدل تعيين استراتژي بهينه قيمت دهي شركت هاي خرده فروش با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخگويي بار
677
ارائه مدل تعيين زمان و گزينه تعمير و نگهداري بهينه در سطح شبكه و پروژه با مدلسازي آماري و برنامه‌ريزي رياضي
678
ارائه مدل تعيين نوع تقاطع غيرهمسطح بر اساس شاخص عملكرد ترافيكي
679
ارائه مدل تغيير پذيري تاخير در مدارهاي FPGA با هدف استفاده در طراحي فيزيكي
680
ارائه مدل تفكيك سفر وسايل حمل ونقل عمومي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿مطالعه موردي شهر كرج﴾
681
ارائه مدل تلفيقي از آموزش‌هاي محيط‌زيستي و ترويجي مروجان در رابطه با كشاورزي پايدار
682
ارائه مدل تلفيقي اولويت بندي طرح هاي راهبردي فني و مديريتي بر اساس چارچوب استراتژي BSC و مدل برنامه ريزي آرماني صفر و يك
683
ارائه مدل تلفيقي بين مديريت ريسك و مديريت دانش در پروژه هاي عمراني
684
ارائه مدل تلفيقي پويايي سيستم و برنامه ريزي رياضي براي باز طراحي شبكه توزيع آب
685
ارائه مدل تلفيقي جهت بررسي مديريت كيفيت جامع بر نوآوري و خلاقيت در مديريت خدمات درماني با استفاده از روش هاي گسترش عملكرد كيفيت و تكنيك معادلات ساختاري . ( مطالعه موردي بيمارستان امام حسين (ع))
686
ارائه مدل تلفيقي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار مبتني بر مديريت دانش، نوآوري و چابكي سازماني
687
ارائه مدل تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوشش داده ها جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها با در نظرگرفتن ساختار شبكه اي و اثرات ديناميكي
688
ارائه مدل تلفيقي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي براي بهبود تسهيم دانش در سازمان
689
ارائه مدل تلفيقي مديريت ريسك در پروژه هايEPC مطالعه موردي : پروژه فاز 2 برج ميلاد
690
ارائه مدل تلفيقي مهندسي ارزش،مديريت ريسك و دانش براي پروژه هاي عمراني
691
ارائه مدل توالي انتخاب پروژه ساخت و بهسازي شبكه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي
692
ارائه مدل توامان خريد و اشتراك موتورسيكلت برقي در شرايط ممنوعيت تردد موتورسيكلت هاي بنزيني در محدوده مركزي شهر تهران
693
ارائه مدل توانمندسازي واحدهاي پژوهشي مركز پژوهش هاي اسلامي
694
ارائه مدل توزيع شده موازي براي برگزاري حراج سيار، عادلانه و مقياس پذير
695
ارائه مدل توسعه اعتماد براي مشتريان الكترونيكي در تجارت
696
ارائه مدل توسعه اي ارزيابي عملكرد واحدهاي توليدي با استفاده از فاكتورهاي عملياتي توليد ناب با رويكرد تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي گروه صنعتي بارز
697
ارائه مدل توسعه بخش معدن بر اساس شاخص هاي ملي توسعه پايدار
698
ارائه مدل توسعه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكردي به نقش ميانجي قابليتهاي فرآيندي مديريت دانش در صنايع (مورد مطالعه: ايران خودرو خزر)
699
ارائه مدل توسعه رايگيري الكترونيكي در ايران
700
ارائه مدل توسعه‌يافته ارزيابي تصادفات بر اساس خصوصيات ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك جريان ترافيك
701
ارائه مدل توصيه گر هشتگ به منظور بيشينه سازي انتشار محتوي در بستر رسانه هاي اجتماعي
702
ارائه مدل توليد - مسيريابي- موجودي براي زنجيره تامين دارو تحت شرايط عدم قطعيت
703
ارائه مدل توليد چابك براي شركت هاي IT پارك علم و فناوري يزد با رويكرد پويايي هاي سيستم
704
ارائه مدل توليد سفرهاي اشتراكي خانوارهاي شهرهاي بزرگ
705
ارائه مدل جامع تعيين ريسك سرمايه گذاري درايران با تكيه برفاكتورهاي كلان اقتصادي دريكي از صنايع بورس
706
ارائه مدل جامع تقويت نظام نوآوري صنعت گردشگري با رويكرد مديريت دانش مشتري با تركيبي از تكنيك‌هاي ANP و DEMATEL
707
ارائه مدل جامع مكانيابي بنادر خشك در ايران با رويكرد حمل و نقل چندوجهي
708
ا‏رائه مدل جبري جامع براي عملكرد موتور اشتعال جرقه‏اي در حالت بار جزئي
709
ارائه مدل جديد افت سينتيليشن در باند فركانسي 50-27 گيگاهرتز در اتباطات ماهواره اي - زميني
710
ارائه مدل جديد بازارگرايي در صنعت بانكداري (مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد)
711
ارائه مدل جديد تركيبي همبسته سازي هشدارهاجهت تشخيص حملات چند مرحلهاي
712
ارائه مدل جديد رفتاري براي واحدهاي آجر كاري معمول ساختمان هاي بنايي تاريخي ايران
713
ارائه مدل جديد كوله پشتي در حمل و نقل مواد خطرناك
714
ارائه مدل جديد كوله پشتيدر حمل و نقل مواد خطرناك
715
ارائه مدل جديدي از مسئله مسيريابي وسائط نقليه بهمنظور كاهش سوخت با توجه به زمان و سرعت حركت
716
ارائه مدل جهت ارزيابي و رتبه بندي مشاوران صنعت
717
ارائه مدل جهت بهبود عملكرد فرايند ذوب مس با استفاده از روش شبيه‌سازي– بهينه‌سازي (مورد كاوي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه)
718
ارائه مدل جهت پيش بيني خصوصيات تخلخلي سازه هاي نانو اليافي
719
ارائه مدل جهت سازماندهي واحدهاي خدمات پس از فروش در بازار قطعات يدكي خودروي ايران مطالعـه موردي: گروه قطعات خودروي عظام
720
ارائه مدل جهت مديريت موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط بحران - مطالعه موردي شركت هاي باختربيوشيمي و پويش دارو
721
ارائه مدل چند معياري براي انتخاب پروژه هاي استراتژيك سازمان با در نظر گرفتن عوامل ريسك
722
ارائه مدل چند هدفه براي سبد پروژه هاي حمل ونقل شهري در شرايط عدم اطمينان
723
ارائه مدل چند هدفه تسهيل و نقاط انتقال با در نظرگرفتن خدمات فوريت‌هاي پزشكي در زمان بحران (مطالعه موردي: توزيع فرآورده‌هاي خوني)
724
ارائه مدل چند هدفه رياضي به منظور تشكيل پورتفوي سرمايه گذاري بانك ها با رويكرد شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
725
ارائه مدل چند هدفه طراحي شبكه زنجيره‌ تامين سبز دو كاناله با در نظر گرفتن قيمت‌گذاري و انتخاب روش حمل و نقل در عدم قطعيت فازي
726
ارائه مدل چند هدفه فازي براي تعيين ظرفيت مطلوب فعاليت هاي اقتصادي در منطقه جغرافيايي معين
727
ارائه مدل چند هدفه مكان يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش و حمل ونقل گوناگون
728
ارائه مدل چندمرحله اي به منظور انجام برنامه ريزي توليد در يك كارخانه جامع نساجي
729
ارائه مدل چندهدفه براي هماهنگي زنجيره تأمين يك خريدار و چند تأمين كننده با استفاده از مكانيزم تخفيف
730
ارائه مدل چندهدفه جهت مكانيابي دكل‌هاي تلفن همراه با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
731
ارائه مدل چندهدفه فازي براي مسئله مكانيابي-توزيع-مسيريابي چند دوره‌اي با در نظر گرفتن تخليه مصدومين و افراد بي‌خانمان و مسيرهاي فازي در لجستيك امداد
732
ارائه مدل چندهدفه مكان يابي تسهيلات بحران با درنظر گرفتن قابليت اطمينان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در شهر تهران)
733
ارائه مدل چيدمان تسهيلات چند دوره اي پويا با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
734
ارائه مدل چيدمان تسهيلات چند دوره‌اي پويا با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
735
ارائه مدل حال و انتقال با استفاده از دانش تخصصي، داده هاي ميداني و سنجش از دوري براي مراتع حاشيه تالاب گاوخوني
736
ارائه مدل حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت گرم بر اساس تئوري انرژي سطح آزاد
737
ارائه مدل خرابي ريزمكانيكي مبتني بر مكانيك شكست براي سنگ شكننده
738
ارائه مدل خصوصي سازي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رويكرد مشتري محوري
739
ارائه مدل خطي استوار بر پايه مدل حداكثر پوشش مورد انتظار با پوشش نسبي(مورد مطالعه اجراي مدل در منطقه 10 تهران)
740
ارائه مدل خودارزيابي بر اساس مدل EFQM با رويكرد تركيبي نقشه شناختي فازي و مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
741
ارائه مدل داده كاوي قيمت نفت خام
742
ارائه مدل داده‌كاوي برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات تجهيزات ترافيكي شهر تهران
743
ارائه مدل دو مرحله اي زنجيره امداد و مكانيابي هاب در فاز پاسخ مديريت بحران
744
ارائه مدل دو مرحله‌اي جهت آمايش سرزمين محصول گندم با استفاده از تكنيك ويكور بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي: (مطالعه موردي استان فارس)
745
ارائه مدل دوسطحي برنامه‌ريزي وسيله نقليه و خدمه در صورت افزايش سفر بر مبناي برنامه‌ريزي استوار و تئوري بازي‌ها
746
ارائه مدل دوگانه انتخاب تكنولوژي و روش انتقال تكنولوژي به‌صورت هم‌زمان در صنعت نفت ايران با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري تركيبي بر روي سيستم‌هاي خاكستري
747
ارائه مدل دومرحله‌اي اطلاعات مكاني-بهينه‌سازي براي مسأله مكان‌يابي و تعيين سبد پوياي خدمات بندر خشك ايران
748
ارائه مدل ديناميكي جهت بررسي زيان‌هاي مطرح در چرخه مصرف دارو
749
ارائه مدل ديناميكي دو بعدي جهت بررسي عوامل موثر در روز آسيب هاي whiplash
750
ارائه مدل ديناميكي يكپارچه مكانيابي تسهيلات زنجره تأمين رقابتي پيشرو/معكوس (حلقه بسته)در شرايط عدم قطعيت در صنعت قطعات مصرفي خودرو
751
ارائه مدل رتبه بندي عوامل انگيزشي موثر بر ديدگاه خريداران خودرو با توجه به مدل v5 (مطالعه موردي شهر دوشنبه كشور تاجيكستان)
752
ارائه مدل رده بندي بيماري مبتني بر قواعد انجمني منتخب تست هاي آزمايشگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه
753
ارائه مدل رضايتمندي مسافران از خدمات شركتهاي هواپيمايي داخلي
754
ارائه مدل رفتار حركتي رانندگان براي سيستم هاي نامنظم ترافيك
755
ارائه مدل رفتارشناسي پزشكان مبتني بر داده كاوي در اداره كل درمان غير مستقيم معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي
756
ارائه مدل رفتاري اصلاح شده براي برآورد عملكرد لرزه اي سيستم ديوار برشي فولادي
757
ارائه مدل رفتاري گيرنده WCDMA بااستفاده ازVHDL-AMS
758
ارائه مدل رقابت پذيري سازماني با تاكيد بر قابليت هاي بازاريابي و نوآوري سازماني
759
ارائه مدل روابط سرمايه روانشناختي با كمك طلبي تحصيلي با نقش واسطه اي سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان مجازي و حضوري دانشگاه شيراز
760
ارائه مدل رياضي استوار براي طراحي يكپارچه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي با در نظر گرفتن كيفيت محصولات و محدوديت‌هاي پنجره زماني، تحت عدم قطعيت
761
ارائه مدل رياضي افزايش عمر روسازي انعطاف پذير تحت اثر نگهداري پيشگيرانه
762
ارائه مدل رياضي افزايش عمر روسازي انعطاف پذير تحت اثرنگهداري پيشگيرانه
763
ارائه مدل رياضي انقباض فعال عضله ميزناي در حركت دودي شكل
764
اراﺋﻪ مدل رياضي براي انتخاب تركيب بهينه مواد ضد يخ بومي با كمترين اثر خرابي بر مخلوط هاي آسفالتي در مناطق سردسير و سازگار با محيط زيست
765
ارائه مدل رياضي براي بازدارندگي بيشترين جريان شبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت (بررسي كاربرد آن در قاچاق كالا)
766
ارائه مدل رياضي براي تخمين گازخيزي كانسار زغال سنگ - مطالعه موردي: پروده 1 طبس
767
ارائه مدل رياضي براي تعيين درصد قير بهينه در آسفالت با استخوان بندي سنگدانه اي
768
ارائه مدل رياضي براي تعيين ساختار آنيونهاي خطي در سرباره هاي دوتايي پايه سيليكاتي
769
ارائه مدل رياضي براي جداسازي اتانول از محلول رقيق آبي با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري
770
ارائه مدل رياضي براي حل مساله مكان يابي تسهيلات با استفاده از روشهاي تصميم گيري
771
ارائه مدل رياضي براي دسته اي كردن در معاملات سهام و ارزيابي مدل با استفاده از شبيه سازي
772
ارائه مدل رياضي براي زمان بندي خدمات دوره اي
773
ارائه مدل رياضي براي زنجيره تامين اقلام فساد پذير مطالعه موردي بازار تره بار ايران
774
ارائه مدل رياضي براي سرعت حفاري و ارزيابي خواص مخزني ميدان نفتي درود
775
ارائه مدل رياضي براي طراحي شبكه اهداي سلول هاي بنيادي
776
ارائه مدل رياضي براي طراحي شبكه زنجيره تامين خون
777
ارائه مدل رياضي براي محاسبه ضخامت بارسنگ بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي در معدن مس سونگون
778
ارائه مدل رياضي براي مسئله امواج بلند(seiching) در درياچه ها و حل عددي آن توسط روش اجزاء محدود
779
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكان يابي و برنامه ريزي بازپرسازي دستگاه هاي خودپرداز
780
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكان يابي،مسيريابي و مديريت پول نقد دستگاه هاي خودپرداز در شرايط تقاضاي غيرقطعي
781
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكانيابي- مسيريابي سبز با دريافت و تحويل همزمان و مكانيابي مراكز جمع آوري در محيط عدم قطعيت
782
ارائه مدل رياضي براي مكانيابي مراكز توزيع با ملاحظات موجودي در شبكه توزيع تحت شرايط ريسك
783
ارائه مدل رياضي براي‌برنامه ريزي زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن فاكتورهاي جهاني شدن و قيمت گذاري
784
ارائه مدل رياضي بهينه حركت آسانسور (حل موردي آن با استفاده از نرم افزار GAMS)
785
ارائه مدل رياضي پيش‌بيني عملكرد هوشمند فلوتاسيون ستوني با آناليز تصويري
786
ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت بر مبناي قابليت اطمينان در خطوط تولي موازي
787
ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت برمبناي قابليت اطمينان در خطوط توليد موازي
788
ارائه مدل رياضي تخصيص ماشين به حلقه درحامل هاي هدايت خودكار با قابليت حمل چند بار
789
ارائه مدل رياضي تركيبي اثر امواج فراصوت بر فيبرهاي عصبي محيطي
790
ارائه مدل رياضي تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري مجتمع فولاد مباركه.....
791
ارائه مدل رياضي تعيين ظرفيت بهينه فعاليت هاي اقتصادي هم خانواده در مناطق مختلف جغرافيايي كشور
792
ارائه مدل رياضي جديد براي تحليل اكتيويته محلول‌هاي سيليكاتي و مقايسه با اطلاعات موجود
793
ارائه مدل رياضي جند هدفه برنامه ريزي حمل و نقل درون كارخانه اي(ارايه هاي خود راهنما)و توسعه الگوريتم حركت توده ذرات براي حل آن
794
ارائه مدل رياضي جهت انتخاب پورتفوليوي پروژه ها در محيط عدم قطعيت
795
ارائه مدل رياضي جهت برنامه ريزي همزمان كارگاه تعميرات و كارگاه تعميرات اساسي در لجستيك قطعات تعمير پذير با هدف كمينه كردن هزينه هاي چرخه عمر
796
ارائه مدل رياضي جهت تخمين زمان و هزينه پروژه¬هاي تحقيقاتي تحت شبكه
797
ارائه مدل رياضي جهت رسوب زدايي از مخزن سد سفيد رود از طريق ايجاد فرسايش پسرونده
798
ارائه مدل رياضي جهت مكان يابي بنادر خشك
799
ارائه مدل رياضي جهت هماهنگي تصميمات بازپرسازي عضو پايين دست در زنجيره تامين دوسطحي غيرمتمركز با استفاده از قرارداد تاخير در پرداخت مطالعه موردي: زنجيره تامين دارو
800
ارائه مدل رياضي چند هدفه براي مسئله زمانبندي توليد-توزيع چند ماشيني، چند محصولي
801
ارائه مدل رياضي چند هدفه در زنجيره تأمين خدماتي دو سطحي يكپارچه با درنظر گرفتن سود و رضايت مشتريان
802
ارائه مدل رياضي چند هدفه مسيريابي جهت جمع آوري پسماندهاي شهري در شرايط عدم قطعيت
803
ارائه مدل رياضي چند هدفه يكپارچه برنامه ريزي پروژه و برنامه ريزي زنجيره تامين با در نظر گرفتن احتمال كمبود اقلام و پياده سازي آن در يك مورد مطالعاتي پروژه ساختماني
804
ارائه مدل رياضي چندهدفه براي مسئله زمان‌بندي پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستار
805
ارائه مدل رياضي دو هدفه جهت برنامه ريزي منابع در زنجيره تأمين پروژه
806
ارائه مدل رياضي زمان بندي حركت قطار در شرايط عدم قطعيت به‌منظور كنترل تاخيرات قطار
807
ارائه مدل رياضي شبكه زنجيره تامين دارو با در نظر گرفتن پايداري و فسادپذيري در شرايط عدم قطعيت
808
ارائه مدل رياضي طراحي شبكه تسهيلات سلامت با درنظر گرفتن نظام ارجاع
809
ارائه مدل رياضي عملكرد روسازي ايستگاه هاي اتوبوس شهري بر اساس خرابي هاي موجود و ارائه راهكار ترميم آن ( مطالعه موردي: ايستگاه هاي BRT شهر تهران خط راه آهن تجريش)
810
ارائه مدل رياضي قيمت گذاري كالاهاي سبد محصولات توليدي در صنايع لبني
811
ارائه مدل رياضي مساله زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي قابليت محور با رويكرد عناصر منابع در شرايط وجود جريان بين سلولي و در نظر گرفتن زمان راه اندازي
812
ارائه مدل رياضي مساله زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلوليقابليت محور با رويكرد عناصر منابع در شرايط وجود جريان بين سلولي و در نظر گرفتن زمان راه اندازي
813
ارائه مدل رياضي نقش پارامترهاي مميزي ايمني راه در ايمني راه هاي دو طرفه برون شهري
814
ارائه مدل رياضي و بررسي نظري سامانه RTSA براي جداسازي CO2
815
ارائه مدل رياضي و حل عددي جريانهاي فوق بحراني در سيستم مختصات خط كننده منحني در حالت دو بعدي
816
ارائه مدل رياضي و حل مساله زمانبندي استوار قطارهاي شهري
817
ارائه مدل رياضي و زمان بندي حركت قطارها با رويكرد Stop – Skipping در خط چهار مترو شهر تهران با هدف كاهش زمان انتظار مسافرين
818
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس در حالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
819
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس در حالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
820
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس درحالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
821
ارائه مدل رياضي يك گرداب سطحي
822
ارائه مدل زمان‌بندي - موجودي پروژه ساخت و ساز با ملاحظات زنجيره تامين
823
ارائه مدل زمان‌بندي چراغ راهنمايي با استفاده از تخصيص ترافيك پويا
824
ارائه مدل زمان‌بندي چند پروژه‌اي، چندهدفه با منابع تجديد ناپذير فاسدشدني
825
ارائه مدل زمان‌بندي نگهداري و تعميرات واحدهاي پتروشيمي در شرايط عدم قطعيت با مطالعه موردي
826
ارائه مدل زمانبندي براي محيط جريان كارگاهي آني با توابع هدف احتمالي و جريمه‌هاي انقطاع
827
ارائه مدل زمانبندي پروژه تحت شرايط عدم اطمينان با استفاده از تركيب مدل‌هاي كنشي و واكنشي
828
ارائه مدل زمانبندي توليد و تعيين اندازه دسته با ساختار چندسطحي محصول در محيط جريان كارگاهي
829
ارائه مدل زمانبندي دروس در دانشگاه
830
ارائه مدل زمين آماري براي برآورد پتانسيل ريزش در معادن روباز
831
ارائه مدل زمين آماري براي برآورد گازخيزي كانسار زغال سنگ كوچكعلي جنوبي
832
ارائه مدل زمين آماري براي تعيين دماي بكر سنگ ها در اعماق مختلف
833
ارائه مدل زمين ساخنگي در خصوص شكل گيري و خواستگاه توده هاي افيوليتي و پلوتورلگانيك هاي وابسته به گسل قم زفره نايين بافت
834
ارائه مدل زمين شناسي مهندسي نهشته هاي عهد حاظر رود كارون در بخش جنوبي دشت خوزستان ﴿اهواز تا خرمشهر﴾
835
ارائه مدل زنجيره تامين حلقه بسته در فرايند بازيافت و بازتوليد با در نظر گرفتن عوامل طرف سوم (مطالعه موردي تاير خودرو)
836
ارائه مدل زنجيره تامين محصولات كشاورزي فسادپذير با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري و عدم قطعيت: مطالعه موردي زنجيره تامين مركبات
837
ارائه مدل ساخت شايستگي محوري براي كنسرسيوم هاي نو پاي داخلي
838
ارائه مدل ساختاري براي ارتباط ميان كيفيت خدمات داخلي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در يك سازمان خدماتي
839
ارائه مدل ساختاري بكارگيري رهبري معتبر و ارتباطات سازماني شفاف در ميل به اثربخشي كاركنان با نقش ميانجي درگيري شغلي (مورد مطالعه: شهرك صنعتي مشهد)
840
ارائه مدل ساختاري تفسيري جهت مديريت ادعا در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: پروژه هاي عمراني)
841
ارائه مدل ساختاري عوامل موثر بر بي صداقتي تحصيلي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز
842
ارائه مدل ساختاري فرآيند درگيري خلاقانه بر مبناي توانمندسازي روانشناختي با تاكيد بر انگيزه دروني كاركنان شهرداري شيراز
843
ارائه مدل ساختاري فرآيند درگيري خلاقانه بر مبناي توانمندسازي روانشناختي با تاكيد بر انگيزه دروني كاركنان شهرداري شيراز
844
ارائه مدل ساختاري مناسب تسهيم دانش به منظور بهبود عملكرد در شركت ملي صنايع مس ايران- مجتمع مس سونگون
845
ارائه مدل ساختاري ميزان تاثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمانهاي تجارت الكترونيك با در نظرگرفتن نقش فرهنگ سازماني (مطالعه موردي شركت ديجي كالا)
846
ارائه مدل ساختاري وابسته به نرخ كرنش براي كامپوزيت‌هاي پليمري
847
ارائه مدل ساختاري وابسته به نرخ كرنش براي نانوكامپوزيت اپوكسي-رس
848
ارائه مدل ساده سازي شده جديد براي تحليل سفتي پيچشي و خمشي بدنه منفصل محصول اصلي پلتفرم ملي
849
ارائه مدل سلسه مراتبي تأثير مديريت جهادي و فضيلت سازماني بر رفتار سياسي كاركنان (موردمطالعه: بيمارستان امام جعفر صادق (ع) ميبد)
850
ارائه مدل سنجش تاثير بهره وري كاركنان بر نگهداشت آنان (مطالعه موردي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران)
851
ارائه مدل سنجش تاثير گردشگري سلامت بر اقتصاد مقاومتي
852
ارائه مدل سنجش عملكرد بازاريابي وابسته برخط: مطالعه موردي صنعت گردشگري
853
ارائه مدل سه بعدي استخوان هورسيان و بررسي نقش ريز ساختار استخوان روي فرآيند شكست
854
ارائه مدل سياست گذاري بهنگام شونده به منظور افزايش پايداري (مطالعه موردي صنعت گاز)
855
ارائه مدل سيستم توصيه گر اجتماعي بر پايه تجزيه ماتريس در خريد الكترونيكي
856
ارائه مدل سيستم حمل و نقل مناسب به منظور بررسي رفتار مسافران هنگام مواجهه با سيستم سريعالسير ريلي (مطالعه موردي: كريدور مهرشهر - هشتگرد)
857
ارائه مدل سينتيكي براي واكنش انتقال آب – گاز روي كاتاليست نيكل
858
ارائه مدل سينتيكي براي واكنش انتقال آب – گاز روي كاتاليست نيكل لبلل
859
ارائه مدل سينتيكي واكنش ريفرمينگ خشك متان برروي كاتاليستNi/Al2O3-Ce
860
ارائه مدل شبكه اي مديريت درآمد حمل و نقل ريلي مسافر با در نظر گرفتن سياست كنسل و باز پرداخت
861
ارائه مدل شبكه عصبي براي پيش‌بيني آلودگي صوتي ترافيك
862
ارائه مدل شبكه لجستيك معكوس در شرايط عدم قطعيت
863
ارائه مدل شبكه لجستيك يكپارچه با در نظر گرفتن بازار مجزا براي محصولات نو و بازتوليدي
864
ارائه مدل شبيه سازي رفع اختلافات در مديريت كيفي سيستمهاي رودخانه اي
865
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني
866
ارائه مدل شناسايي تغيير رفتار مشتريان با استفاده از خوشه‌بندي پوياي فازي و تحليل دنباله
867
ارائه مدل شناسايي رفتار راننده آگاه از خودرو و مسير
868
ارائه مدل شناسايي كالا براي فروش بيشتر به مشتريان با استفاده از تكينيك هاي داده كاوي
869
ارائه مدل شناسايي نيازهاي آموزشي با رويكرد اقدامات استراتژيك مطالعه موردي: شركت مپنا
870
ارائه مدل طبقه‌بندي جهت استعداديابي كشتي‌گيران در رده جوانان تيم ملي ايران
871
ارائه مدل طراحي شبكه پوياي سبز حمل ونقل چندوجهي ريل و جاده: مطالعه موردي حمل ونقل تركيبي سيمان در ايران
872
ارائه مدل طراحي شبكه چند مدي و مرحله براي تصميم گيري در سيستم هاي حمل و نقل شهري با استفاده از برنامه ريزي تركيباتي
873
ارائه مدل طراحي شبكه خطوط ويژه اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
874
ارائه مدل طراحي شبكه زنجيره تأمين بين المللي برنج تحت شرايط عدم قطعيت پويا: مطالعه موردي زنجيره تأمين برنج در كشور ايران
875
ارائه مدل طراحي شبكه گسسته با تقاضاي متغير با استفاده از الگوريتم مورچه ها
876
ارائه مدل طراحي شبكه لجستيك يكپارچه (مستقيم- معكوس) در شرايط عدم قطعيت
877
ارائه مدل طراحي همزمان شبكه حمل و نقل همگاني چند مده (ريلي و اتوبوس) با استفاده از الگوريتم ژنتيك
878
ارائه مدل طراحي واحد همسايگي انرژي محور- نمونه موردي واحد همسايگي واقع در نارمك تهران
879
ارائه مدل طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در زنجيره تأمين با در نظر گرفتن تصميمات قيمت‏گذاري
880
ارائه مدل طرح جامع فناوري اطلاعات براي سازمانهاي اطلاع رساني در ايران مطالعه موردي سازمان اطلاعات و مدارك علمي ايران
881
ارائه مدل عددي براي ورود گوه به آب و استفاده از آن براي تحليل ديناميك كاتاماران در موج
882
ارائه مدل عرضه بهينه انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي تصادفي بازه اي چندمرحله اي (ايران)
883
ارائه مدل عرضه بهينه انرژي الكتريكي براي شهر قم
884
ارائه مدل عصبي فازي براي كنترل اعمال حركتي با الهام از مسيرهاي مخچه‌اي
885
ارائه مدل علّي تمايل به استفاده از يادگيري همراه در آموزش محيط زيست
886
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
887
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
888
ارائه مدل علّي روابط ادراك از جو مدرسه و هوشياري كارآفرينانه با تأكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي و كاردانش شهرسنندج
889
ارائه مدل علّي روابط جهت گيري مذهبي و خوش بيني علمي
890
ارائه مدل علّي روابط هوش معنوي و رفتار زيست محيطي با نقش واسطه‌اي معنا در زندگي
891
ارائه مدل علّي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه¬اي بدبيني نسبت به تغييرات سازمان و خودكار آمدي شغلي در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
892
ارائه مدل علّي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
893
ارائه مدل علّي هويت سازماني وتعهد سازماني با نقش واسطه‏اي فرهنگ سازماني
894
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خود انضباطي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم و يازدهم هنرستان هاي ناحيه دو شهر شيراز با تأكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روان‌شناختي آنان
895
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خودناتوان¬سازي تحصيلي با نقش واسطه¬اي سرمايه¬هاي روان¬شناختي
896
ارائه مدل علي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
897
ارائه مدل علي بكارگيري يادگيري همه جا حاضر در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
898
ارائه مدل علي پيش بيني درگيري رفتاري براساس اهداف پيشرفت و هيجانات تحصيلي مورد مطالعه (دانشجويان دانشكده مجازي دانشگاه شيراز)
899
ارائه مدل علي پيش بيني مسئوليت پذيري زيست محيطي با توجه به ادراك از سبك رهبري مديران و خوش بيني تحصيلي در ميان معلمان مقطع متوسطه شهرستان هاي ممسني و رستم
900
ارائه مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني براساس معنويت درمحيط كار و سرمايه هاي روانشناختي در معلمان مقطع دوم متوسطه شهرياسوج
901
ارائه مدل علي پيش‏بيني وفاداري به خدمات الكترونيك بر اساس ويژگي‏هاي بانك‏ها، ويژگي خدمات الكترونيك و اعتماد مشتري(مورد مطالعه شهر شيراز)
902
ارائه مدل علي رابطه خوش بيني تحصيلي و رفتارهاي انحرافي محل كار با نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
903
ارائه مدل علي روابط آگاهي و دانش زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي )مصرف، فعاليت نهادي و بازيافت( با نقش واسطه اي نگرش زيست محيطي
904
ارائه مدل علي روابط ابعاد درگيري تحصيلي والدين و هيجانات تحصيلي: نقش واسطه اي تنظيم انگيزش تحصيلي، يادگيري مستقل و بهزيستي تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شيراز
905
ارائه مدل علي روابط ادراك از جهان بيني رهبري و كارآفريني اجتماعي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
906
ارائه مدل علي روابط ادراك از جو سازماني و تمايل به قصد كارآفريني ديجيتالي با تأكيد بر نقش واسطه‏گري اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه هنر شيراز
907
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
908
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
909
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آباده
910
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و هيجانات تدريس با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي در ميان معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
911
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري معنوي و رفتار زيست محيطي با تاكيد بر رفتار پسماند بيمارستاني نقش واسطه اي سرمايه روان شناختي
912
ارائه مدل علي روابط ادراك از ساختار كلاس و بهزيستي تحصيلي با نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان فراشبنددر سال تحصيلي 97-1396
913
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و بهزيستي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي
914
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و سرزندگي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روانشناختي در ميان دانشجويان مجازي دانشگاه شيراز
915
ارائه مدل علي روابط اهداف پيشرفت اجتماعي در فضاي مجازي و قلدري مجازي با توجه به نقش واسطه‌اي هراس اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 97-96
916
ارائه مدل علي روابط جو مدرسه و تشخيص فرصت كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي اشتياق كارآفرينانه دانش¬آموزان فني و حرفه اي مقطع دوم متوسطه
917
ارائه مدل علي روابط چشم انداز زماني آينده وهيجان هاي تدريس با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در دانشجو معلمان شهر شيراز
918
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي ادراك شده و تناسب فرد سازمان با رفتار نامدني محل كار نقش واسطه‌ايي سرمايه‌هاي روان‌شناختي (مورد مطالعه در ميان پرستاران بيمارستان‌هاي دولتي شهر شيراز)
919
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و رفتار مدني تحصيلي با تأكيد بر واسطه گري سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاه شيراز
920
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و شهرت سازماني ادراك شده با اشتياق كارآفرينانه با تاكيد برنقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا
921
ارائه مدل علي روابط حمايت تحصيلي و تمايل به كارآفريني مجازي با توجه به نقش اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان علوم پزشكي شهر بوشهر
922
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي انحرافي محل كار با تاكيد بر نقش واسطه اي سلامت سازماني
923
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي محافظ محيط زيست با توجه به نقش واسطه اي معنويت در محل كار در بين كاركنان دانشكده علوم پزشكي لارستان
924
ارائه مدل علي روابط رهبري خدمت‌گزار و اشتياق كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي جوسازماني در ميان دبيران هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي ناحيه يك شيراز
925
ارائه مدل علي روابط سازمان يادگيرنده و پذيرش و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه اي هدف گرايي
926
ارائه مدل علي روابط سرمايه اجتماعي و رفتار زيست¬محيطي با نقش واسطه¬اي سبك زندگي
927
ارائه مدل علي روابط سرمايه هاي روان‌شناختي و رفتار شهروندي با توجه به نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
928
ارائه مدل علي روابط سواد رسانه‌اي و قصدكارآفرينانه دانشجويان با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
929
ارائه مدل علي روابط سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات و گرايش به شبكه هاي اجتماعي و تشخيص فرصت هاي كارآفريني با توجه به نقش واسطه اي هوشياري كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
930
ارائه مدل علي روابط عدالت سازماني و يادگيري سازماني با ﺗﺄكيد بر نقش واسطه اي اعتماد سازماني (موردمطالعه:كاركنان اداره ورزش و جوانان استان فارس)
931
ارائه مدل علي روابط فرهنگ و جو سازماني بر عدالت سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي سقف شيشه اي (مورد مطالعه كاركنان زن دانشگاه صنعتي شيراز)
932
ارائه مدل علي روابط گرايش به شبكه‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي كاري دبيران متوسطه دوره دوم شهر شيراز با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
933
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر خلاقيت سازماني (مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيام نوراستان فارسو دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
934
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر هويت سازماني ﴿مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيامنور و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا﴾
935
ارائه مدل علي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه‌اي تاب‌آوري و سرسختي روان‌شناختي در بين معلمان متوسطه اول شهر ياسوج در سال تحصيلي 1396-1395
936
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار دوستدار محيط زيست در دانش آموزان دوره متوسطه شهر شيراز
937
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار زيست محيطي با تاكيد بر نقش واسطه اي نگرش، تمايل و ارزش هاي زيست محيطي (مورد مطالعه دانش آموزان شهر داراب)
938
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار مدني تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي
939
ارائه مدل علي عوامل موثر برتمايل به صحبت كردن در بين دانش آموزان دوره ي متوسطه اول شهر ياسوج درسال 1395
940
ارائه مدل علي متغيرهاي مرتبط با خلاقيت كاركنان
941
ارائه مدل علي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
942
ارائه مدل علي نقش متغيرهاي روانشناختي (تجارب رايانه ، هنجارهاي ذهني ، اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ) در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
943
ارائه مدل عمر خستگي روكش آسفالتي با مصالح ژئوسينتتيك تحت مد خمشي
944
ارائه مدل عملكرد سازماني با تا كيد بر نقش مديريت دانش، مطالعه وموردي: شركت زيمنس ايران
945
ارائه مدل عملكردي آسفالت نيمه گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الياف پارافايبر
946
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت حمل و نقل انسان محور به منظور كاهش ترافيك و نهادينه سازي طرح در شهر مشهد
947
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاه هاي كشور
948
ارائه مدل عوامل مؤثر بر بروز تعارضات بين كانال‌هاي توزيع سنتي و اينترنتي
949
ارائه مدل غيرخطي مرتبه بالاي آيروديناميك بكمك اطلاعات FDR
950
ارائه مدل فازي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد
951
ارائه مدل فازي براي تشخيص بافت پروستات با استفاده از پردازش تصوير
952
ارائه مدل فازي چند هدفه براي انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين
953
ارائه مدل فازي چند هدفه در مسئله انتخاب تأمين‌كننده- با تأكيد بر هماهنگي بين خريدار و تأمين‌كننده
954
ارائه مدل فازي و روش حل براي حل مسئله طراحيشبك ههاي جريان چندكالايي با در نظر گرفتن
955
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC (مطالعه موردي شركت سايپا)
956
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC(مطالعه موردي شركت سايپا)
957
ارائه مدل فرا - ابتكاري فرآيند اضمحلال روسازيهاي انعطاف پذير
958
ارائه مدل فراموشي براي كاربري در رابط‌هاي محاوره‌اي انسان - كامپيوتر
959
ارائه مدل فرموله بندي نيازهاي مشتريان با استفاده تركيبي از رويكردهاي TRIZ و QFD (مورد مطالعه: شركت نوآوران رايان هوداد)
960
ارائه مدل فيزيك سنگ مناسب براي مخازن كربناته جهت مطالعات لرزه اي پايشگري مخزن
961
ارائه مدل قطعه اي اتفاقي وابسته به موقعيت و پياده سازي آن براي بازشناسي واج هاي زبان فارسي
962
ارائه مدل قيمت گذاري پوياي اتاقهاي هتل براي سيستم مديريت درآمد
963
ارائه مدل قيمت گذاري جهت بهينه سازي سيستم توليدي ساخت بر اساس سفارش
964
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات پس از فروش بر اساس خوشه بندي مشتريان
965
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل و نقل ريلي پرسرعت مسافري و برآورد قيمت در سال هاي 1405 تا 1415
966
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل ونقل ريلي پرسرعت مسافري
967
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات مسافري خطوط هوايي مبتني بر مولفه هاي اقتصاد
968
ارائه مدل قيمت گذاري در محيط زنجيره تامين دو كاناله رقابتي با در نظر گرفتن سياست برون-سپاري تحت عدم قطعيت
969
ارائه مدل قيمت گذاري سهام با تركيب ارزش ذاتي و شرايط بازار
970
ارائه مدل قيمت گذاري كالاها در تجارت الكترونيك B2C
971
ارائه مدل قيمت گذاري همزمان محدوده اي و پاركينگ در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
972
ارائه مدل قيمت گذاري هوشمند با هدف تعيين حداقل مبلغ آبونه خطوط تلفن ثابت: مطالعه موردي شركت مخابرات ايران
973
ارائه مدل كارآفريني اجتماعي با رويكرد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني
974
ارائه مدل كاربردي جهت ارزيابي ساختمان¬هاي تجاري بزرگ مقياس شهري، در برابر تهديدات با رويكرد مديريت بحران و پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران)
975
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
976
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
977
ارائه مدل كامپيوتري براي پيش بيني و تحليل صداي زوزه (Whine Noise) گيربكس
978
ارائه مدل كامل تري از روبات موازي استوارت با در نظر گرفتن اصطحكاك و بررسي كاليبراسيون روبات ها
979
ارائه مدل كامل رفتار مواد فرو مغناطيسي و بكارگيري آن در حل ميداني اجزاء محدود ماشين هاي الكتريكي
980
ارائه مدل كاهش خسارات ناشي از بحران هاي سوانح طبيعي در سطح شهر تهران
981
ارائه مدل كسب و كار در زمينه توليد محصولات نوآورانه (مطالعه موردي دمنوش گياهي)
982
ارائه مدل كسب و كار نوآورانه براي شركت‌هاي فعال در زمينه انرژي تجديدپذير
983
ارائه مدل كسب وكار الكترونيكي در حوزه توريسم
984
ارائه مدل كلان تصادفات براي ارزيابي راه هاي برون شهري كشور
985
ارائه مدل كمبود پس‌افت جزئي با در نظر گرفتن استراتژي تخفيف براي جلب رضايت مشتريان
986
ارائه مدل كمي براي مديريت ارتباط خريدار - تامين كننده در زنجيره تامين
987
ارائه مدل كمي چند هدفه انتخاب تأمين‌كننده با در نظر گرفتن ريسك‌هاي تقاضا و تأمين‌كننده
988
ارائه مدل كنترل موجودي اقلام زوال‌پذير با در نظر گرفتن كمبود (حالت پس‌افت، فروش ازدست‌رفته و تركيب دو حالت) و ملاحظات مالي
989
ارائه مدل كنترل موجودي براي بانك خون بيمارستان در حالت جايگزيني و عدم جايگزيني خون
990
ارائه مدل كنترل موجودي چند محصولي و چندمحدوديتي با بازپرسازي تصادفي
991
ارائه مدل كنترل يكپارچه و بهنگام كريدور بزرگراهي و شرياني چراغدار
992
ارائه مدل كنترلي از عملكرد مخچه براي حفظ تعادل انسان در حالت ايستاده
993
ارائه مدل كنترلي پارامترهاي ورودي موثر بر كيفيت گندله اكسيدي آهن با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي و كشف دانش سازمان مورد مطالعه:كارخانه گندله سازي اردكان
994
ارائه مدل كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش نگاشت شناختي فازي و روش بهترين و بدترين فازي
995
ارائه مدل كيفيتي براي برنامه هاي كاربردي موبايل و محاسبه خودكار پارامترهاي كيفي
996
ارائه مدل گزينش سبد سهام با استفاده از تصميم گيري چند معياره
997
ارائه مدل لجستيكي بشر دوستانه براي امداد بحران با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
998
ارائه مدل مبتني بر تئوري آشوب در مهندسي نرم افزار
999
ارائه مدل محاسباتي جهت تحليل مكانيكي بدن انسان در هنگام انجام حركات ورزشي تك پا
1000
ارائه مدل محاسباتي چندوجهي از اعتماد و بي‌اعتمادي با آگاهي از زمينه در شبكه‌هاي اجتماعي برخط
بازگشت