<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه روشي نوين در مديريت منابع راديويي براي مخابرات سبز در شبكه‏هاي LTE
2
ارائه روشي نوين در ميكرو- نانوماشينكاري فتوشيميايي بدون استفاده از شابلون
3
ارائه روشي نوين مبتني بر تحليل مولفه هاي اصلي براي شناسايي انسان در تصوير
4
ارائه روشي نوين مبتني بر مكاترونيك در ساخت انواع چرخدنده ها
5
ارائه روشي نوين و يك مرحله اي براي سنتز نسل جديدي از سولفون آميدهاي هتروسيكل دار
6
ارائه روشي هيوريستيك براي شبكه هاي حمل و نقل چند محموله اي
7
ارائه روشيكارا براي تشخيص بيماري صرع با استفاده از شبكه¬هاي عصبي
8
ارائه روند (پروسه) توليد صنعتي ساختمانهاي مسكوني با بهره گيري از اصول مديريت ساخت در ايران
9
ارائه روند برنامه‌ريزي استراتژيك مبتني بر كارت امتيازي متوازن براي شركت‌هاي خدمات انفورماتيك بانكي (مطالعه موردي شركت خدمات انفورماتيك)
10
ارائه رويكرد استوار طراحي زنجيره تامين كالاي جديد كشاورزي در حالت عدم قطعيت پارامترها (مطالعه موردي گياه استويا)
11
ارائه رويكرد به منظور شبيه سازي و بهبود فرايندهاي كسب و كار (قوه قضاييه)
12
ارائه رويكرد تحليل ريسك پروژه‌ها براي شركت‌هاي دانش بنيان با بهره گيري از تكنيك ANP_RFMEA
13
ارائه رويكرد تركيبي PEM-DEA جهت رتبه‌بندي كارايي سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي: شركت ملي صنايع پتروشيمي)
14
ارائه رويكرد جديد مبتني بر كاهش پوياي دامنه جهت بهبود توليد داده‌هاي آزمون و مكان‌يابي خطاهاي پنهان
15
ارائه رويكرد رده بندي تركيبي براي پيش بيني ديابت براساس وزن دهي به رده بندها
16
ارائه رويكرد سيستم هوشمند فازي براي تصميم‌گيري بهينه در حل‌كردن مشكل هرزروي جريان سيال حفاري چاه در سازندهاي مختلف
17
ارائه رويكرد كمي براي انتخاب شاخص هاي كليدي عملكرد مناسب مبتني بر كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها
18
ارائه رويكرد مبتني بر تعامل سيستم هاي خبره وسيستم هاي چند عامله در كتابخانه هوشمنندي
19
ارائه رويكرد مبتني برتعامل سيستم هاي خبره وسيستم هاي چند عامله در كتابخانه هوشمند
20
ارائه رويكردي از روشهاي تصميم گيري فازي براي ارزيابي انعطاف پذيري مبتني بر بازاريابي
21
ارائه رويكردي براي اجراي استراتژي هاي سازمان از طريق پروژه ها
22
ارائه رويكردي براي ارتقاء هم افزايي منابع در محيط رايانش ابري با بكارگيريمجازي سازي
23
ارائه رويكردي براي ارزيابي و اولويت بندي اقدمات اصلاحي، بمنظور بهبود مستمر كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي در محيط پويا (مطالعه موردي: شهركرد)
24
ارائه رويكردي براي استفاده از معماري سرويسگرا در هوش تجاري براي محيطهاي بلادرنگ
25
ارائه رويكردي براي انتقال دانش در مدل‌هاي كسب‌وكار مبتني بر فن‌آوري پردازش ابري بر اساس استاندارد MBMA
26
ارائه رويكردي براي بهينه سازي زبان وب معنايي بر مبناي ساختار اسناد
27
ارائه رويكردي براي پوشش جهت دار و همبندي در شبكه هاي حسگر بصري
28
ارائه رويكردي براي طراحي تطبيق‌دهنده داده‌هادرمحيط اينترنتي ازاشياء (موردمطالعه:‌ گلدان هوشمند)
29
ارائه رويكردي تركيبي از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب تأمين‌كنندگان و تخصيص سفارش در يك زنجيره تأمين سبز تحت عدم قطعيت
30
ارائه رويكردي تلفيقي براي تحليل قابليت اطمينان در سيستم هاي كنترل صنعتي مورد مطالعه تجهيز كنترل دمش گاز واحد كوره پاتيلي شركت فولاد مباركه
31
ارائه رويكردي جديد براي بهينه سازي سيستمهاي سيگنال - پاسخ
32
ارائه رويكردي جديد براي مديريت داده ها در اينترنت اشياء با بهره گيري از هوش گروهي
33
ارائه رويكردي جديد به منظور مديريت منابع انرژي در ريزشبكه هاي دربردانده خودروهاي الكتريكي
34
ارائه رويكردي جديد در ارزيابي عملكرد پروژه اي براساس نگرش توسعه پايدار و بكارگيري نشانگرهاي كليدي
35
ارائه رويكردي جهت ارزيابي اثربخشي و بهره وري استقرار سيستم مديريت نگهداري و تعميرات جامع به روش تحليل پوششي داده ها با تكيه برشاخصهاي هزينه ،نرخ شكست و اثر بخشي كلي
36
ارائه رويكردي جهت ارزيابي و انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازماندر وزارت امور اقتصادي و دارايي بر مبناي تصميم گيري چند معياره
37
ارائه رويكردي جهت افزايش قابليت تحمل پذيري در برابر اشكال هاي گذرا در سطح سيستم عامل سيستم هاي نهفته چندوظيفه اي فضايي مبتني بر بوردهاي تجاري آماده
38
ارائه رويكردي جهت اندازه گيري عملكرد استراتژيهاي ساخت
39
ارائه رويكردي جهت انطباق روش فرايندتوليدمحصولات نرم -افزارمبتني برISO/IEC70221به سرويس هاي كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات )ITIL(
40
ارائه رويكردي جهت شناسايي و رديابي تقلب در محيط هاي آموزش هاي مجازي
41
ارائه رويكردي جهت مطالعه و تعيين نرخ خروج هاي اضطراري و فرسودگي تجهيزات نيروگاه
42
ارائه رويكردي چند ماهيتي مبتني بر تصاوير مغزي جهت تشخيص اختلال شناختي خفيف
43
ارائه رويكردي در ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در صنعت كالاهاي مدي پوشاك
44
ارائه رويكردي مبتني بر خلاصه سازي بازار براي حل مسئله سبد رديابي شاخص سهام
45
ارائه رويكردي نوين جهت ارزيابي ميزان پيچيدگي پروژه ها
46
ارائه رويكرديبراي ارزيابي عملكرد منابع انساني در سازمان¬هاي پژوهشي بر اساس نظريه مجموعه¬هاي ناهموار- مطالعه موردي: يكي از مراكز تحقيقاتي صنايع هوايي كشور
47
ارائه رويكرو ساختاري براي محاسبه تابع توزيع زمان تكميل شبكه هاي پرت اجتماعي
48
ارائه رويه و مدل انتخاب تامين كنندگان زغال سنگ مصرفي شركت ذوب آهن اصفهان
49
ارائه زمان‌بندي خواب‌ و بيدار براي شبكه‏هاي مش جمع كننده انرژي مبتني بر مك EDCA با استفاده از ساختار درختي موجود در مش
50
ارائه زمانبندي استوار براي خط 3 مترو تهران
51
ارائه زيرساخت هاي منابع تسريع سخت افزاري دررايانش ابري ناهمگن
52
ارائه ساختار جامع اجراي سيستم مديريت پروژه براي پروژه هاي مسكوني (‌نمونه موردي پروژه مسكوني خليل )
53
ارائه ساختار جديد براي اينورترهاي چندسطحي، مبتني بر كاهش تعداد كليدها
54
ارائه ساختار سيستمي مديريت مواد و مصالح براي ارضاء ديدگاههاي توسعه پايدار در يك نيروگاه تلمبه اي - ذخيره اي
55
ارائه ساختار هاي راه اندازي و مدار قدرتZVT براي مبدل باك سنكرون در كاربردهاي ولتا‍ژ پايين و متوسط
56
ارائه ساختار هيات مديره و عملكرد سازمان در شركت هاي پيمان كاري كوچك و متوسط
57
ارائه ساختار و روش مدولاسيون و شبيه ساسي اينورتز 15كليدي بزاي تغذيه 4 بار مستقل
58
ارائه ساختار و طراحي بهينه برداشتگرهاي انرزي باد پيزوالكتريكي باند وسيع شامل مدارهاي واسط مجتمع
59
ارائه ساختار يكسوكننده چهارسطحي با كليدهاي اكتيو كاهش‌يافته
60
ارائه ساختاري مناسب براي انتخاب و تركيب سرويس ها به صورت خودكار مبتني بر معماري سرويس گرا
61
ارائه ساز و كاري بهينه جهت اصلاح مشخصه هاي ناهمواري سطحي داربست هاي نانوليفي و بررسي تاثير آن بر رشد و تكثير سلول ها
62
ارائه سازوكاري براي پايش رخداد محور فعاليت كسب‌وكار
63
ارائه سامانه اي براي اندازه گيري عوامل موثر در پيش بيني بهره وري كارگران در پروژه هاي عمراني
64
ارائه سامانه اي براي تعيين و تبين معيارهاي انتخاب شيوه مناسب برپايي مسكن در سكونتگاههاي روستايي حاشيه درياي خزر
65
ارائه سامانه اي مبتني بر الگوريتم كلوني مورچگان براي تعادل خط مونتاژ در صنعت پوشاك
66
ارائه سامانه توصيه‏ گر با استفاده از كاوش در سياهه‏ هاي وب
67
ارائه سامانه توصيه گر در سامانه آموزش الكترونيكي با در نظر گرفتن مجموعه برچسب هاي كاربر در مدل يادگيرنده
68
ارائه سامانه خودكار كنترل كيفي پخش اندود با استفاده از پردازش تصوير
69
ارائه سامانه فرماندهي حادثه براي مديريت شبكه حمل و نقل جاده اي
70
ارائه سامانه هوشمند براي مرمت نقوش هندسي گره
71
ارائه سامانهاي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي اختصاص بهينه ماشينآلات دوزندگي براي توليد محصولات پوشاك
72
ارائه سرويس ها در NGN
73
ارائه سرويس هاي مخابراتي مكالمه صوتي به صورت سرويس تحت وب
74
ارائه سرويس هاي نوين ابري بر روي بستر كوبرنيتز
75
ارائه سي دي كمك آموزشي درس روشهاي استخراج زيرزميني
76
ارائه سياست تخصيص بهينه منابع محدود در زمان بندي پروژه تحت شرايط عدم قطعيت احتمالي
77
ارائه سياستي نوين براي انتخاب و زمان فعاليت حسگرها به منظور مانيتورينگ محيط در شبكه هاي حسگر چندرسانه ايي
78
ارائه سيستم اتوماتيك سنجش مقاومت لغزندگي روسازي براساس پردازش تصوير
79
ارائه سيستم براي كشف نامتغيرهاي شرطي در متن برنامه با استفاده از قوانين انجمني
80
ارائه سيستم پشتيباني اعتبار سنجي مشتريان حقيقي و حقوقي با استفاده از رويكرد تلفيقي داده كاوي و تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره (مورد مطالعه: بانك ملت استان مركزي)
81
ارائه سيستم پيشنهاد استناد مبتني بر ارتباطات معنايي
82
ارائه سيستم تشخيص چهره جهت كنترل تردد
83
ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند در عمليات خودروهاي تجاري
84
ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند ساختمان بيمارستان در شرايط خاص
85
ارائه سيستم توزيع خدمات پس از فروش در ارتباط با سياست هاي نگهداري و تعميرات
86
ارائه سيستم چند رسانه اي در طراحي مكانيكي ربات
87
ارائه سيستم حمل و نقل عمومي با رويكرد ناب
88
ارائه سيستم خبره جهت پيش بيني قيمت محصولات پتروشيمي مبتني بر شبكه هاي عصبي (مورد مطالعه : زنجيره ) PVC
89
ارائه سيستم خودكار بررسي زهكشي سطحي روسازي با استفاده از پردازش تصاوير
90
ارائه سيستم مديريتي كارآمد جهت اجراي پروژه‌هاي راه‌سازي بين شهري و مطالعه موردي يك پروژه راهسازي بين شهري
91
ارائه سيستم معاملات سهام با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك و سنجه هاي ريسك منسجم
92
ارائه سيستم هوشمند براي كنترل چراغ هاي راهنمايي با استفاده از روش هاي يادگيري تقويتي
93
ارائه سيستم هوشمند همكارانه مبتني بر روشهاي دسته بندي گروهي براي تشخيص سرطان ريه
94
ارائه سيستم يكپارچه مديريت پايگاه داده در تعامل با مدل‌سازي اطلاعات ساختمان
95
ارائه سيستمي براي ارزيابي عملكرد موسسات كوچك و متوسط در پارك علم و فناوري يزد
96
ارائه سيستمي براي اندازه گيري موجودي دانش سازمان
97
ارائه سيستمي مقاوم در بربر دوران ،انتقال و بزرگنمايي براي بازيابي تصوير با رويكرد همجوشي ژنتيك ويژگي ها
98
ارائه شاخص تركيبي ارزيابي بانكداري اسلامي: مطالعه موردي بانك هاي ايران
99
ارائه شاخص تركيبي قابليت اطمينان درجهت ارزيابي پايداري شبكه هاي آبرساني شهري Providing a composite index of reliability in order to assess the sustainability of urban water distribution networks
100
ارائه شاخص جديد ارزيابي تراكم روسازي آسفالتي بر اساس پردازش تصوير و منطق فازي
101
ارائه شاخص دسترسي سفر از ديد مسافران در شبكه-هاي حمل¬ونقل شهري در شرايط زلزله (مطالعه موردي شهر تهران)
102
ارائه شاخص ها و مدلهاي مكان يابي مراكز پشتيبان سيستم مديريت بحران در شبكه حمل و نقل
103
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد پايداري در زنجيره تأمين صنعت نفت در چارچوب تلفيقي مدل هاي پايداري
104
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد حوزه تداركات مديريت پروژه از منظر معيارهاي مديريت زنجيره تأمين
105
ارائه شاخص وضعيت روسازي با استفاده از جمع‌سپاري
106
ارائه شاخص‌هاي ارزيابي سيستم اتوبوسراني تندرو (BRT) با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي- طبيعي (مطالعه موردي: خطوط BRT شهر اصفهان)
107
ارائه شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري سطح بلوغ مديريت پروژه در شركت‌هاي پيمانكاري
108
ارائه شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركت امداد خودرو ايران برمبناي كارت امتيازي متوازن
109
ارائه شاخصهاي موثر در توسعه نرم افزار به منظور افزايش رضايت مشتري مبتني برQFD (مطالعه موردي شركت فن آوري اطلاعات آرنگ)
110
ارائه شاخصي براي برآورد و مقايسه‌ي عملكرد استان‌ها‌ي كشور در زمينه ايمني راه‌ها
111
ارائه شاخصي جامع براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين يك محصول
112
ارائه شرايط مطلوب براي كاركرد يك نازل همگرا - واگرا جهت استفاده در موتور توربوجت
113
ارائه شرايطي براي آبلي بودن رسته مدول‌هاي تصويري گرنشتاين
114
ارائه شمايي جديد جهت پشتيباني از انواع دستورهاي پرس وجودر كش معنايي
115
ارائه شيوه آموزش تذهيب براي هنرجويان هنرستان هنر
116
ارائه شيوه اي مبتني بر نشانه ي راهنما براي خودسازماندهي در سيستم چندعاملي هولوني
117
ارائه شيوه نامه كاربرد مواد اوليه چاپ در بسته بندي انعطاف پذير
118
ارائه ضوابط كلي ساخت و ساز شهري بر اساس ملاحظات ژئوتكنيك لرزه اي در شهر كرمانشاه
119
ارائه طراحي خلاقانه براي وسيله اي جهت گرمازايي در منازل شهري در 10-20 سال آينده
120
ارائه طراحي و شبيه سازي تكنيكهاي مختلف كاهش تلفات توان در مدارات CMOSVLSI
121
ارائه طرح اجرائي در زمينهاي باتلاقي خليج فارس
122
ارائه طرح اختلاط بتن هاي مقاوم در برابر تهاجم اسيد سولفوريك
123
ارائه طرح اوليه به منظور پياده‌سازي الزامات آيين‌نامه LEED در ايران
124
ارائه طرح بازسازي معدن سنگ آهك بي بي شهربانو، واقع در جنوب شرقي شهر تهران
125
ارائه طرح بهره برداري معدن منيزيت بيربيدي واقع در استان سيستان و بلوچستان
126
ارائه طرح بهسازي بافت تاريخي پامنار با تاكيد بر ايجاد گره‌ اجتماعي و فضايي
127
ارائه طرح جايگزين فضاي داخلي واگن هاي متروي شهر تهران براي پاسخگويي به نيازهاي نشستن و اتكاء
128
ارائه طرح جبران خسارت زيست محيطي كنار گذر غرب اصفهان بر پناهگاه حيات وحش قميشلو
129
ارائه طرح حفاظت و مرمت براي سه نمونه جلد تلفيقي روغني و چرمي مربوط به قرون نهم، دهم و يازدهم هجري قمري متعلق به كتابخانه و موزه¬ي ملي ملك.
130
ارائه طرح حفاظت و مرمت صندوق چوبي مقبره برج سلطان زين العابدين متعلق به دوره تيموري
131
ارائه طرح حفاظتي جهت كف نگاره يافت شده در سايت شهر گور
132
ارائه طرح حفاظتي و مرمتي ضريح نقره اي ﴿ ضريح چهارم ﴾ حرم مهر حضرت رضا ﴿ع ﴾ واقع در موزهي آستان قدس رضوي
133
ارائه طرح حفظ، درمان و مرمت بخشي از كتب گچبري بقعه امين الدين جبرائيل قريه كلخوران اردبيل
134
ارائه طرح حفظ، درمان و مرمت بخشي از كتيبه گچبري بقعه امين الدين جبرائيل قريه كلخوران اردبيل
135
ارائه طرح مرمت تزئينات ديواري خانه حقيقي با توجه به آسيب هاي ناشي از حركت سازه
136
ارائه طرح مرمت و سامان دهي مسجد مهر آباد بناب با تحليل ساختار هندسي پلان مساجد ستون دار آذربايجان
137
ارائه طرح مكانيابي تجهيزات و انبار محصولات(مطالعه موردي)
138
ارائه طرح نوين مكانيابي داخل ساختمان با روش اثر انگشت مبتني بر تنكي گروهي ساختاريافته
139
ارائه طرح واره هاي نظري براي توليد برخي از حالت هاي غير كلاسيكي
140
ارائه طرح واره هاي نظري براي توليد حالت هاي درهم تنيده ي برآمده از مدل جينز‐كامينگز تعميم يافته جديد و بررسي ويژگي هاي فيزيكي آن ها
141
ارائه طرح وب سايت طراحي هوشمند تبليغات اينترنتي براي بنگاه هاي كوچك
142
ارائه طرحهاي مناسب براي سيستم محافظ محل دفن مواد زائد جامد شهري شهرستان اروميه
143
ارائه طرحي براي سرويس‌هاي مكان-مبنا با تاكيد بر حفظ حريم خصوصي خط سير
144
ارائه طرحي كارا جهت بهبود الگوريتم بغا در شبكه‌هاي عصبي
145
ارائه طيف طرح زاگرس شمالي با استفاده از شتاب نگاشت مصنوعي و مقايسه آن با طيف طرح استاندارد
146
ارائه فرآيندي جهت جمع¬آوري بطري¬هاي نوشيدني از جنس PET
147
ارائه فرايندي جهت كهنه نما كردن فرش
148
ارائه فرم افزار جهت طراحي كمپرسورهاي چند مرحله اي جريان محوري
149
ارائه فرمول هاي جديد براي انتقال كوانتمي در قطعات نيمه هادي و حل آن
150
ارائه فضاي مفهومي با استفاده از فيگور (نوازندگان )
151
ارائه فن داده‌كاوي مبتني بر يادگيري عميق جهت پيش‌بيني بيماري ديابت
152
ارائه فنوني براي بررسي مدل توصيفهاي سيستم هاي تصادفي گسسته -رخداد و پياده سازي آنها
153
ارائه فني براي تشخيص نفوذ در سرويسهاي وب بهوسيله تحليل محتواي پيامهايXML
154
ارائه فيلتر جديد مبتني بر هوش محاسباتي براي بهسازي تصوير
155
ارائه كانسپت براي پيكره دوچرخه با هدف دستيابي به ساختارهاي جديد
156
ارائه كدل يكپارچه تعيين اندازه انباشته و قيمت به همراه برنامه بازرسي آماري و با فرض زمان تدارك احتمالي
157
ارائه كدهاي جديد زمان – فضا با حداكثرچندگانگي و نرخ و بهره كد بالا براي كانالهاي محوشونده تخت
158
ارائه كران هاي پايين و بالا جهت حل مسئله برنامه زمان‌بندي حركت قطارها در حالت غير دوره‌اي
159
ارائه كلمات همنشين گرامري انگليسي در مقالات علمي توسط نويسندگان بومي زبان و فارسي زبان
160
ارائه كمي مرزهاي سطوح مختلف عملكرد لرزه اي براي قابهاي خورجيني با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
161
ارائه كنترل كننده تطبيقي با استفاده از منطق فازي و الگوريتم ازدحام ذرات
162
ارائه كيفيت سرويس مطلوب و كاهش حافظه مصرفي در شبكه حسگر دوربين
163
ارائه كيفيت محيطي بافت تاريخي با رويكرد زمينه گرايي نمونه موردي بافت تاريخي شهر همدان
164
ارائه گراف بهينه زمان بندي حركت قطار ها با رويكرد كاهش زمان سفر
165
ارائه گزارشي در قالب مجموعه پروژه هاي طراحي و ساخته شده مخابراتي
166
ارائه مؤلفه هاي مؤثر جهت افزايش ميزان سطح رضايتمندي بيمه گذاران﴿بيمه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان ساختماني﴾ در شهرستان مشهد
167
ارائه مبدل غير ايزوله DC-DC سه‌درگاهي بسيار افزاينده بر پايه مبدل سپيك
168
ارائه مبدل هاي دوجهته كليدزني نرم مناسب براي پياده سازي شارژ رفلكس
169
ارائه مبدلهاي سوئيچينگ نرم اصلاح ضريب توان بدون پل
170
ارائه متدلوژي معماري فرآيندهاي سازماني مبتني بر اهداف در سازمان‌هاي واسطه‌اي
171
ارائه متدولوژي (نقشه راه) بومي براي استراتژي شركت هاي هولدينگ با تاكيد بر شركت هاي ايراني
172
ارائه متدولوژي اجراي روش هاي نگهداري و تعميرات در شركت سايپا ديزل با رويكرد مديريت تحول
173
ارائه متدولوژي اجراي مهندسي مجدد در پياده سازي موفق ERP
174
ارائه متدولوژي افزايش كارايي شبكه اقتضائي بين خودرويي جهت بهبود وضعيت ايمني بزرگراه ها با استفاده از شبكه عصبي و سيستم استنتاج فازي
175
ارائه متدولوژي براي ارزيابي اثربخشي اجراي طرح هماهنگ استاندارد مورد مطالعه : محصولات منتخب توليدي مواد غذايي استان يزد
176
ارائه متدولوژي بررسي اثرات اقتصادي زيست محيطي شقوق مختلف حمل و نقل در ايران
177
ارائه متدولوژي بومي براي اجراي ERP در يك سازمان ايراني – مطالعه موردي در شركت توگا
178
ارائه متدولوژي پيش بيني توليد سفر بر اساس بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
179
ارائه متدولوژي تعيين ساختار شبكه پايدار در مناطق شهري
180
ارائه متدولوژي تعيين شاخصﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ بزرگراهي درون شهري
181
ارائه متدولوژي تعيين محل بهينه سوخت رساني به كشتي هاي تجاري در منطقه خليج فارس
182
ارائه متدولوژي تعيين مسير جهت اولوي تبنديراه اندازي قطارهاي حومه اي با استفاده از رو شهايMADM
183
ارائه متدولوژي توسعه استراتژيهاي نوظهور مبتني بر تاثير تغييرات محيطي بر مدل كسب و كار در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
184
ارائه متدولوژي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره هاي تامين
185
ارائه متدولوژي جهت بهبود زنجيره خدمات رجائ از طريق فرايندها
186
ارائه متدولوژي جهت تعيين سطوح استراتژي پذيري سازمان هاي بيمه با استفاده از مدل بلوغ جامعيت با مطالعه موردي در صنعت بيمه كشور
187
ارائه متدولوژي جهت جاري‌سازي مدل‌هاي كسب‌وكار مردمي (مطالعه موردي شبكه اسلامي تعليم و تربيت)
188
ارائه متدولوژي روند تحليل شبكه در نرم افزارهاي EMME\2,و ،TRANSCAd, و روش تبديل شبكه از EMME/2به،TRANSCAd
189
ارائه متدولوژي كنترل متغير تقاطعات شبكه با درنظر‌گيري انتخاب مسير رانندگان
190
ارائه متدولوژي و روش پياده سازي پدافند غير عامل در سيستم هاي حمل و نقل شهري
191
ارائه متودلوژي تعيين شاخص ريسك شبكه حمل و نقل جاده اي بر مبناي دسترسي
192
ارائه محيطي براي نقاشي متحرك سه بعدي توزيعشد بصورت شي گرا
193
ارائه مد لهاي كاهندگي لرز هاي با استفاده ازالگوريتم توسع ه ژني
194
ارائه مدار ديجيتال نورومورفيك براي بازشناسي تصاوير(اعداد)
195
ارائه مدل
196
ارائه مدل ، مطالعه ديناميكي و شبيه سازي حركت و راه رفتن انسان
197
ارائه مدل P.N.HR جهت مقايسه عدد بهره وري منابع انساني در شركتهاي پيمانكاري
198
ارائه مدل آشوب گونه از ديناميك نفرون با در نظر گرفتن تعاملات مرتبط
199
ارائه مدل آماري براي پيش بيني قيمت سهام شركتهاي خودروسازي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
200
ارائه مدل آماري براي شناسايي متغيرهاي مؤثر بر سياست تقسيم سود شركت ها
201
ارائه مدل آموزش الكترونيك براي توسعه منابع انساني حوزه تعاون مورد مطالعه (اداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان مركزي)
202
ارائه مدل آموزش مفاهيم سازه اي با رويكرد يادگيري تجربي و آموزش مبتني بر مورد (CBL) براي دانشجويان معماري
203
ارائه مدل آناليز تأخيرات در پروژه هاي ساخت مطالعه موردي شركت توسعه 2 مپنا
204
ارائه مدل آينده پژوهي مبتني بر پيمايش محيطي با رويكرد سازمان هاي تحقيقاتي به همراه مورد مطالعاتي در يك سازمان تحقيقاتي دفاعي
205
ارائه مدل اثر مديريت كيفيت جامع ، تعهد عاطفي ورضايت شغلي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان وزارت ورزش وجوانان
206
ارائه مدل اثربخشي شاخص هاي مديريت زنجيره تامين سبز بر عملكرد سازماني گروه مپنا با استفاده از مدل معادلات ساختاري
207
ارائه مدل احتمالي مسئله مكان‌يابي-مسيريابي-موجودي كالاهاي فاسدشدني با درنظرگرفتن حق امتناع و انصراف
208
ارائه مدل اختلاف سرعت عملكردي با سرعت مجاز در راههاي برون شهري
209
ارائه مدل ارتباط سرمايه اجتماعي تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين معلمان تربيت بدني استان كرمانشاه
210
ارائه مدل ارتباط عدالت سازماني ، تعهد سازماني ودلبستگي شغلي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
211
ارائه مدل ارزش اطلاعات در عمليات اكتشافي معادن
212
ارائه مدل ارزشگذاري پروژه ها با تحليل اختيارهاي واقعي و حركت براوني حسابي
213
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان هاي دولتي ايران ﴿مطالعه موردي شركت ارتباطات سيار﴾
214
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمانهاي دولتي ايران
215
ارائه مدل ارزيابي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
216
ارائه مدل ارزيابي اعتباري براي مشتريان دريافت تسهيلات بانكي براساس مدل برنامه نويسي شبكه ژنتيك
217
ارائه مدل ارزيابي اقتصادي پروژ ههاي سرماي هگذاري جهتتوسعه توا نعملياتي تخليه و بارگيري شناورهاي كانتينري، مبتني بر برنام هريزي استراتژيك و تحليل نارسائ يهاي عملياتجان بدريا؛ مطالعه موردي: مجتمع بندري شهيد رجائي
218
ارائه مدل ارزيابي اقتصادي هزينه هاي تاخير در پروژه هاي عمراني ؛ مطالعه موردي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
219
ارائه مدل ارزيابي عملكرد استقرار هوش تجاري به‌منظور تحليل بازار(مطالعه موردي: شركت دارويي تدبير كالاي جم)
220
ارائه مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان ها با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي با رويكرد پويا
221
ارائه مدل ارزيابي عملكرد راهبردي سازمان‌هاي فرهنگي كوچك و متوسط مردم نهاد مبتني بر روش تحليل پوششي داده
222
ارائه مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد تلفيق كارت امتيازي متوازن و تكنيك تصميم گيري، مطالعه موردي : سايپا يدك
223
ارائه مدل ارزيابي عملكرد مديران بر مبناي مديريت ريسك و مديريت تغيير (مطالعه موردي: شركت همگام خودرو آسيا)
224
ارائه مدل ارزيابي فناوري هاي زنجيره بلوكي و بررسي تاثير آن بر توسعه اقتصاد مشاركتي با تاكيد بر امنيت اطلاعات
225
ارائه مدل ارزيابي قابليت پياده روي ناحيه اي در حمل و نقل شهري
226
ارائه مدل ارزيابي ميزان ناب بودن شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي(شركت هيماليا)
227
ارائه مدل ارزيابي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار با استفاده از مدل لوفتمن از طريق تصميم گيري گروهي با رويكرد فازي مطالعه موردي شركت مخابرات استان تهران و اتاق بازرگاني
228
ارائه مدل ارزيابي و رتبه‌بندي شتاب‌دهنده‌هاي استارتاپي با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها
229
ارائه مدل استرس شغلي بر اساس باورهاي غيرعقلاني، تحريف‌هاي شناختي و همجوشي شناختي
230
ارائه مدل استوار بهينه‌سازي سبد سهام چند دوره‌اي با درنظر گرفتن تابع مطلوبيت سرمايه‌گذار
231
ارائه مدل استوار تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به طور همزمان
232
ارائه مدل استوار جهت تعيين مكان يابي تسهيلات و برنامه ريزي توليد ادغامي در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي:گروه خودروسازي سايپا)
233
ارائه مدل استوار چندهدفه جهت طراحي مجدد شبكه انبارها در شرايط عدم قطعيت
234
ارائه مدل استوار و پاياي مكان يابي تسهيلات- طراحي شبكه تحت شرايط عدم قطعيت و اختلال در تسهيل در محيط رقابتي
235
ارائه مدل اصلاح‌شده fib جهت تخمين عمر مفيد براي سازه‌هاي بتن مسلح در محيط جزر و مدي خليج‌فارس
236
ارائه مدل اقتصاد سنجي جهت تعيين حق بيمه ي بيمه گذار در بيمه شخص ثالث خودرو بر اساس متغير تاثير گذاربر آن
237
ارائه مدل اقتصادسنجي جهت بررسي شدت جستجوي گوگل بر روي نوسانات شاخص سهام: مطالعه موردي بورس تهران
238
ارائه مدل الگوبرداري از ابداعات جهاني در صنعت بيبب فرآورد ههاي سيماني براي توسعه كيفيت بهر هگيري در ايران
239
ارائه مدل الگوبرداري از ابداعات جهاني در صنعت فرآورده هاي سيماني براي توسعه كيفيت بهره گيري در ايران
240
ارائه مدل انتخاب بندر در حمل و نقل كالا مبتني بر روشهاي تصميم گيري چند معياره
241
ارائه مدل انتخاب تأمين‌كننده براي قراردادهاي همكاري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان تأمين‌كننده در امداد بشردوستانه
242
ارائه مدل انتشار و شبيه سازي چند مسيره براي شبكه هاي ثابت پر ظرفيت راديويي
243
ارائه مدل انتشار يون هاي كلرايد در بتن هاي حاوي دوده سيليسي، بر پايه نتايج آزمايشگاهي
244
ارائه مدل اندازه انباشته توأم اقتصادي براي اقلام فساد پذير با تقاضاي وابسته به موجودي و قيمت
245
ارائه مدل اندازه گيري آمادگي الكترونيكي در سطح سازماني با استفاده از روش هاي فازي مطالعه موردي ستاد شركت ملي گاز ايران
246
ارائه مدل اندازه‌گيري تأثير سرمايه فكري بر ارزش‌افزوده سازمان
247
ارائه مدل انسجام اركان مارپيچ سه جانبه در فرايند نوآوري مبتني بر TRIZ (مطالعه موردي فناوري نانو)
248
ارائه مدل بازارچه الكترونيكي براي تجارت محصولات كشاورزي
249
ارائه مدل بازاريابي نوآوري هاي دوستدار محيط زيست درصنعت مخابرات با توجه به هزينه اجتماعي
250
ارائه مدل براي تخصيص كار به پيمانكاران جزء در پروژه هاي راه‌سازي
251
ارائه مدل براي شناسايي مهمترين پارامترهاي تاثير گذار در موفقيت زنجيره تامين دو سطحي با استفاده از تكنيك DEMATEL مطالعه موردي﴾
252
ارائه مدل براي مكان يابي مراكز امداد رساني جهت تامين قابليت اطمينان مورد نظر
253
ارائه مدل بررسي سياستهاي بهبود شرايط پيادهروي بر مطلوبيت مسافت پيادهروي از پاركينگ تا مقصد نهايي
254
ارائه مدل بررسي عوامل موثر ( فردي، تكنولوژيكي و سازماني ) بر روي تسهيم دانش سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عوامل انگيزشي در شركت شهرك هاي صنعتي فارس
255
ارائه مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي تخصيص منابع آموزشي دانشگاهي بوسيله الگوريتم ژنتيك
256
ارائه مدل برنامه ريزي استراتژيك مهندسي نوآوري محصول مبتني بر روش شناسي مهندسي سيستم
257
ارائه مدل برنامه ريزي استوار براي مسئله مكانيابي هاب داراي محدوديت ظرفيت تحت شرايط عدم قطعيت
258
ارائه مدل برنامه ريزي پوياي احتمالي براي مسئله تعيين اندازه انباشته پويا با در نظر گرفتن هزينه هاي توليد ماركوفي و تقاضاي احتمالي
259
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي انتخاب سبد پروژه هاي چندهدفه با رويكرد برنامه ريزي آرماني استوار (مطالعه موردي: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران)
260
ارائه مدل برنامه ريزي يكپارچه موجودي- توليد با استفاده از نظريه بازي ها
261
ارائه مدل برنامه‌ريزي توليد - موجودي در زنجيره تأمين چند‌ محصولي و چند مرحله‌اي در شرايط عدم‌ قطعيت زمان‌ مورد‌ انتظار
262
ارائه مدل برنامه‌ريزي توليد كوتاه‌مدت در معدن مس ميدوك، با استفاده از مدل‌سازي رياضي به روش برنامه‌ريزي خطي
263
ارائه مدل برنامه‌ريزي چندهدفه فازي براي بهينه كردن سيستم‌هاي مديريت مواد زائد جامد شهري تحت شرايط عدم قطعيت
264
ارائه مدل برنامه¬ريزي فعاليت¬هاي روزانه افراد در مدل¬هاي فعاليت¬مبنا
265
ارائه مدل برنامه‏ريزي دوهدفه براي زمان‏بندي حركت قطارها در خطوط تك ريلي با در نظرگرفتن يك تقاطع
266
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
267
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
268
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
269
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازياريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
270
ارائه مدل بلوكي ذخاير سنگ ساختماني با هدف بهينه سازي برنامه ريزي توليد
271
ارائه مدل به منظور تأييد نقشه استراتژي كارت امتيازي متوازن در شرايط عدم قطعيت
272
ارائه مدل به منظور مكانيابي بهينه محل احداث جايگاههاي سوخت رساني شهري
273
ارائه مدل به هنگام تخصيص پهلوگاه در پايانه‌هاي كانتينري با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري
274
ارائه مدل بهبود كيفيت تربيت نيروي انساني مهندس با بهره گيري از روش الگوگيري ،با تكيه بر ابزار كار آموزي
275
ارائه مدل بهبود يافته حمل و نقل با در نظر گرفتن كل زنجيره تأمين با رويكردمدل سازي رياضي
276
ارائه مدل بهينه براي برنامه ريزي و كنترل عمليات توليد در صنعت لاستيك سازي با استفاده از سيستم كان بان
277
ارائه مدل بهينه براي سيستم كنترل موجودي مواد اوليه شركت برفاب
278
ارائه مدل بهينه براي قيمت‌گذاري محصولات با رويكرد بهبود پذيرش محصولات در بازار
279
ارائه مدل بهينه زمانبندي حركت قطارها با رويكرد افزايش ظرفيت
280
ارائه مدل بهينه سازي براي محاسبه و ارزيابي ظرفيت در شبكه راه آهن
281
ارائه مدل بهينه سازي رياضي مبتني بر داده هاي GIS براي انتخاب مكان نيروگاهها (مطالعه موردي، استان بوشهر)
282
ارائه مدل بهينه سازي زمانبندي تعمير و نگهداري راه با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري مورچگان
283
ارائه مدل بهينه سازي صف جهت انتخاب سكوي مشترك در زنجيره تامين با در نظر گرفتن بخش‌بندي بازار
284
ارائه مدل بهينه سازي همزمان مكان يابي پايانه ها و طراحي مسير اتوبوس درون شهري با به كارگيري الگوريتم ژنتيك
285
ارائه مدل بهينه سازي همزمان مكان يابي پايانه ها و طراحي مسير اتوبوس درون شهري ببا به كارگيري الگوريتم ژنيتك
286
ارائه مدل بهينه مكانيابي شهركهاي حمل و نقل بين شهري كالا با استفاده از GIS
287
ارائه مدل بهينه نظام مديريت HSE پروژه¬هاي عمراني (تونل‌سازي) مورد مطالعاتي فاز اول آزاد راه تهران شمال
288
ارائه مدل بهينه‌سازي استوار جهت طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن تامين نقدينگي
289
ارائه مدل بهينه‌سازي با استفاده از روش تحليل‌پوششي‌داده‌ها براي برنامه‌ريزي ميزان توليد برق از سبد انرژي (مطالعه موردي: كشور ايران)
290
ارائه مدل بهينه‌سازي جهت باز‌طراحي شبكه جمع‌آوري و انتقال پساب شهري براي مصارف كشاورزي (مطاله موردي منطقه شهري و اراضي جنوب شهر تهران)
291
ارائه مدل بهينه‌سازي دو هدفه براي شبكه لجستيك معكوس چند محصولي و چند سطحي با در نظر گرفتن گزينه‌هاي احيا (مطالعه موردي: محصولات شركت سام سرويس)
292
ارائه مدل بهينه‏سازي استوار جهت برنامه‏ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت (براي محصولات داراي تاريخ مصرف بسيار محدود در محيط رقابتي با مطالعه موردي در شركت سالنامه نيك)
293
ارائه مدل بهينه‏سازي مساله مسيريابي‌وسايل‌نقليه براي كاهش مصرف سوخت، در نظرگرفتن اثرات زيست محيطي، محدوديت ظرفيت وسايل‌نقليه و پنجره‏‌هاي¬زماني در زنجيره تامين
294
ارائه مدل بومي ساختار شكست كار ساخت كشتي در ايران
295
ارائه مدل بومي سازي فناوري براي ساخت قطار سريع السير در ايران با استفاده از روش مطالعه چندموردي
296
ارائه مدل بيلان آب جهت بررسي رواناب شهري در بخشي از شهر تهران
297
ارائه مدل بيمه سبدسهام پويا با در نظر گرفتن تغيير تركيب سبدسهام
298
ارائه مدل بيومكانيكي براي بررسي پارامترهاي ديناميكي دو شوت روي پاي زميني و هوايي
299
ارائه مدل بيومكانيكي براي بررسي پارامترهاي ديناميكي فعاليت اندام تحتاني در وضعيت-هاي مختلف دوچرخه سوار
300
ارائه مدل پارادايمي فرهنگ مالياتي و تبيين جامعه شناختي آن در شهر اصفهان
301
ارائه مدل پارامتري و تحليلي رفتار ديناميكي پروتز دريچه مكانيكي آئورت با حركت چرخشي درجه دو
302
ارائه مدل پذيرش تكنولوژي براي محيط هاي يادگيري آنلاين مبتني بر مدل TAM (مطالعه موردي: مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
303
ارائه مدل پذيرش سفارش و برنامه ريزي هماهنگ توليد هفتگي در خطوط فولاد سازي و نورد گرم
304
ارائه مدل پذيرش فناوري سامانه هاي فتوولتائيك در صنعت ساختمان در ايران
305
ارائه مدل پذيرش فناوري‌هاي بيومتريك كاربرد‌پذير در صنعت بانكداري مبتني بر مدل پذيرش فناوري ديويس(مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
306
ارائه مدل پويايي سيستم به منظور مديريت مصرف گاز طبيعي در استان يزد
307
ارائه مدل پياده سازي دور كاري در بنگاههاي اقتصادي
308
ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )
309
ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )
310
ارائه مدل پيش بيني انديس باند بر اساس خواص مكانيكي سنگ ها
311
ارائه مدل پيش بيني تاثيررفاه بر موفقيت تحصيلي با نقش واسطه اي به تعويق انداختن و هدفگرايي در دانشگاه هاي پيام نور استان خوزستان
312
ارائه مدل پيش بيني تصادفات براي راههاي برون شهري كشور ايران ﴿ به عنوان ماژول قابل ارائه براي سيستم اطلاعات تصادفات ﴾
313
ارائه مدل پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي براساس ادراك از خوش بيني علمي معلمان و فرسودگي تحصيلي(مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز )
314
ارائه مدل پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي براساس ادراك از خوش بيني علمي معلمان و فرسودگي تحصيلي(مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز )
315
ارائه مدل پيش بيني خودتنظيمي‌براساس هوش هيجاني با تاكيد بر نقش ميانجي گري خودكارآمديدانشجويان رشته پرستاري دانشگاه آزادداراب
316
ارائه مدل پيش بيني ريزش مشتريان با استفاده از تلفيق ابزارهاي داده كاوي (مطالعه موردي)
317
ارائه مدل پيش بيني ريسك هاي مشتريان بيمه شخص ثالث با استفاده از درخت تصميم مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي
318
ارائه مدل پيش بيني سبك هاي مديريت كلاس بر اساس جهت گيري هدفي ونقش واسطه اي خودكارآمدي تدريس معلمان مقطع ابتدايي شهر شيراز
319
ارائه مدل پيش بيني شدت حوادث در گذرگاه‌هاي همسطح راه و راه آهن
320
ارائه مدل پيش بيني عمر خستگي آسفالت متخلخل بر پايه مدل هاي پديده شناختي تجربي و انرژي تلف شده
321
ارائه مدل پيش بيني عمق شيارشدگي در بتن آسفالتي بر اساس پارامترهاي ويسكو الاستيك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
322
ارائه مدل پيش بيني قابليت اطمينان زمان سفر در معابر شهري
323
ارائه مدل پيش بيني نرخ تبادلات ارزي در بازار فاركس مبتني بر روش ها داده كاوي
324
ارائه مدل پيش بيني نشست سطح زمين در مجاورت تونل هاي شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي
325
ارائه مدل پيش‌بيني دماي رويه روسازي با استفاده از فناوري سنجش‌از‌دور
326
ارائه مدل پيش‌بيني رتبه داوطلبان ‌آزمون‌ سراسري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
327
ارائه مدل پيش‌بيني مقاومت مخلوط هاي بازيافتي در برابر ترك‌خوردگي با درصدهاي مختلف الياف و تراشه آسفالت
328
ارائه مدل پيش‌بيني نتايج برخي از آزمايشات آسفالت و قيرهاي اصلاح‌شده به كمك شبكه‌ عصبي
329
ارائه مدل پيش‌بيني نرخ وصول تسهيلات مشتريان بانكي بر اساس روش GA-SVM/SVRبا استفاده از داده‌كاوي
330
ارائه مدل پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با تركيب روش‌هاي هوشمند
331
ارائه مدل پيش‎بيني شانس اخذ پذيرش در يك دانشگاه
332
ارائه مدل پيش‎بيني نوسان‎پذيري قيمت سهام با در نظرگرفتن حجم معاملات با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در بورس اوراق بهادار تهران
333
ارائه مدل پيشگويانه كنترل يكپارچه ي بزرگراهي (كنترل رمپ و سرعت مجاز)
334
ارائه مدل تأثير تحريم و تجارت آزاد بر بازارهاي نوظهور (مطالعه موردي: شاخص صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران و كوالالامپور)
335
ارائه مدل تأخير براي تقاطع چراغدار با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌ساز
336
ارائه مدل تئوري - تطبيقي حلقه و توسعه روش مكانيكي استراحت پارچه هاي زيب 1*1
337
ارائه مدل تاثير اعتماد و تعهد بر عملكرد زنجيره ي تامين ﴿مطالعه موردي : خوشه ي كنجد در استان يزد﴾
338
ارائه مدل تاثير مديريت دانش بر عملكرد پروژه «مورد كاوي پروژه هاي مختلف صنعتي و تحقيقاتي»
339
ارائه مدل تاثيرات سايش سوزن بر سير ايمن ناوگان(خروج از خط) مطالعه موردي: توقفگاه ائلگلي متروي تبريز
340
ارائه مدل تجربي براي تحليل ريسك نشست زمين در اثر احداث تونل هاي شهري به روش اتريشي جديد با استفاده از استدلال مبتني بر مورد
341
ارائه مدل تحليل پويايي اعتصابات كارگري با رويكرد سيستمي
342
ارائه مدل تحليلي براي ثابت زماني سوزش ذرات ريز جامد
343
ارائه مدل تحليلي براي ساختار تركيبي شبكه روي تراشه و گذرگاه داده بخش بندي شده براي سيستم هاي روي تراشه
344
ارائه مدل تحليلي به‌منظور پيشگيري از بروز تعارض در پروژه‌هاي عمراني
345
ارائه مدل تحليلي پوششي داده هاي دو سطحي در مديريت ريسك زنجيره تامين به منظور انتخاب تامين كننده
346
ارائه مدل تحليلي جريان غالب در رودخانه هاي آبرفتي
347
ارائه مدل تحليلي نرخ واكنشي ذرات فلزي با طيف پيوسته قطر در سوسپانسيون نانو/ميكرو
348
ارائه مدل تحليلي و روش انرژي آماري (SEA) انتقال صوت از طريق پنل‌هاي كامپوزيت لايه‌اي متخلخل عايق صوت خودرو
349
ارائه مدل تخصيص بهينه اراضي كشاورزي با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي بر پايه سيستم ديناميك در حوزهي آبخيز دشت ماهيدشت
350
ارائه مدل تخصيص بودجه بر مبناي عملكرد در شهرداري تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
351
ارائه مدل تخصيص منابع آب در قلمرو فعاليت هاي اقتصادي در شهرستان منتخب استان يزد
352
ارائه مدل تخصيصس سفارش در زنجيره تامين دارو تحت شرايط رقابت
353
ارائه مدل تخلفات اضافه بار وسايل نقليه باري در محورهاي درون شهري
354
ارائه مدل تخمين پاسخ غير الاستيك سيستم هاي يك درجه آزادي كاهنده
355
ارائه مدل تركيبي AHP فازي و شبيه سازي جهت انتخاب مناسب ترين چيدمان تسهيلات به كمك تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿مطالعه موردي: شركت پارت صفحه اصفهان﴾
356
ارائه مدل تركيبي براي تدوين
357
ارائه مدل تركيبي تخصيص ثابت و انعطاف‌پذير كاميونها درمعدن سنگ آهن بافق
358
ارائه مدل تركيبي جهت پيش بيني ميزان وفاداري پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي مبتني بر روند تراكنش هاي دستگاه هاي كارت خوان
359
ارائه مدل تركيبي داده‌كاوي بر اساس بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي انتخاب ويژگي براي امتيازدهي بهينه اعتبار مشتريان
360
ارائه مدل تركيبي ديناميكي و تصميم گيري چند معياري جهت شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب برند
361
ارائه مدل تركيبي مسائل بهينه سازي چندپاسخه به كمك برنامه ريزي عدد صحيح
362
ارائه مدل تركيبي هوشمند براي ارزش دوره عمر مشتري
363
ارائه مدل تركيبي هوشمند براي توسعه تامين كننده سبز
364
ارائه مدل تركيبي و پوياي توليد/قيمت-گذاري/تبليغات در زنجيره تامين حلقه بسته
365
ارائه مدل ترموديناميكي از كل سيستم خنك‌كاري موتور پرايد و آناليز حساسيت پارامترهاي دخيل در عملكرد آن
366
ارائه مدل ترموديناميكي براي پيش بيني رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
367
ارائه مدل ترويج خصوصي با كمك كشاورزان وكارشناسان شهرستان نهاوند
368
ارائه مدل تشديد براي آنتن هاي كوچك و تحليل پهناي باند بر مبناي فاكتور Q و روابط فانو و يولا
369
ارائه مدل تصادفي زمانبندي پروژه همزمان با سفارش دهي مواد با هدف حداقل كردن هزينه سفارشدهي و نگهداري
370
ارائه مدل تصميم گيري چند معياره براي انتخاب بهترين روش مسقيم انتقال تكنولوژي توربينهاي گازي در صنعت برق ايران
371
ارائه مدل تصميم گيري چند معياره به منظور مديريت فناوري در بلاياي طبيعي - مطالعه موردي زلزله شهر اردبيل
372
ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره براي شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت رويكرد نوآوري باز در شركت هاي دانش بنيان. مطالعه موردي سه شركت دارويي ايران
373
ارائه مدل تصميم يار به منظور تخصيص بودجه طرح هاي عمراني (مطالعه موردي: اداره طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري)
374
ارائه مدل تصميم‌گيري برون‌سپاري فعاليت‌هاي تعميراتي در يك سازمان نظامي ايراني
375
ارائه مدل تصميم‌گيري دو مرحله‌اي چند مدي در سيستم‌هاي حمل‌ونقل شهري بر اساس برنامه‌ريزي تركيباتي
376
ارائه مدل تصميم‎گيري يكپارچه در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت تقاضا: رويكرد تلفيقي تحليل پوششي داده‎هاي شبكه‎اي و الگوريتم ژنتيك
377
ارائه مدل تطبيقي اثرات تبليغات دهان به دهان بر قصد و رفتار خريد مشتريان در محيط هاي فيزيكي و مجازي (صنايع الكترونيك)
378
ارائه مدل تعالي منابع انساني در سازمان آموزش و پرورش استان گيلان با استفاده از تكنيك AHP فازي
379
ارائه مدل تعيين استراتژي بهينه قيمت دهي شركت هاي خرده فروش با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخگويي بار
380
ارائه مدل تعيين نوع تقاطع غيرهمسطح بر اساس شاخص عملكرد ترافيكي
381
ارائه مدل تغيير پذيري تاخير در مدارهاي FPGA با هدف استفاده در طراحي فيزيكي
382
ارائه مدل تفكيك سفر وسايل حمل ونقل عمومي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿مطالعه موردي شهر كرج﴾
383
ارائه مدل تلفيقي از آموزش‌هاي محيط‌زيستي و ترويجي مروجان در رابطه با كشاورزي پايدار
384
ارائه مدل تلفيقي اولويت بندي طرح هاي راهبردي فني و مديريتي بر اساس چارچوب استراتژي BSC و مدل برنامه ريزي آرماني صفر و يك
385
ارائه مدل تلفيقي بين مديريت ريسك و مديريت دانش در پروژه هاي عمراني
386
ارائه مدل تلفيقي جهت بررسي مديريت كيفيت جامع بر نوآوري و خلاقيت در مديريت خدمات درماني با استفاده از روش هاي گسترش عملكرد كيفيت و تكنيك معادلات ساختاري . ( مطالعه موردي بيمارستان امام حسين (ع))
387
ارائه مدل تلفيقي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار مبتني بر مديريت دانش، نوآوري و چابكي سازماني
388
ارائه مدل تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوشش داده ها جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها با در نظرگرفتن ساختار شبكه اي و اثرات ديناميكي
389
ارائه مدل تلفيقي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي براي بهبود تسهيم دانش در سازمان
390
ارائه مدل تلفيقي مديريت ريسك در پروژه هايEPC مطالعه موردي : پروژه فاز 2 برج ميلاد
391
ارائه مدل تلفيقي مهندسي ارزش،مديريت ريسك و دانش براي پروژه هاي عمراني
392
ارائه مدل توالي انتخاب پروژه ساخت و بهسازي شبكه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي
393
ارائه مدل توامان خريد و اشتراك موتورسيكلت برقي در شرايط ممنوعيت تردد موتورسيكلت هاي بنزيني در محدوده مركزي شهر تهران
394
ارائه مدل توزيع شده موازي براي برگزاري حراج سيار، عادلانه و مقياس پذير
395
ارائه مدل توسعه اعتماد براي مشتريان الكترونيكي در تجارت
396
ارائه مدل توسعه اي ارزيابي عملكرد واحدهاي توليدي با استفاده از فاكتورهاي عملياتي توليد ناب با رويكرد تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي گروه صنعتي بارز
397
ارائه مدل توسعه بخش معدن بر اساس شاخص هاي ملي توسعه پايدار
398
ارائه مدل توسعه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكردي به نقش ميانجي قابليتهاي فرآيندي مديريت دانش در صنايع (مورد مطالعه: ايران خودرو خزر)
399
ارائه مدل توسعه رايگيري الكترونيكي در ايران
400
ارائه مدل توسعه‌يافته ارزيابي تصادفات بر اساس خصوصيات ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك جريان ترافيك
401
ارائه مدل توليد - مسيريابي- موجودي براي زنجيره تامين دارو تحت شرايط عدم قطعيت
402
ارائه مدل توليد چابك براي شركت هاي IT پارك علم و فناوري يزد با رويكرد پويايي هاي سيستم
403
ارائه مدل جامع تعيين ريسك سرمايه گذاري درايران با تكيه برفاكتورهاي كلان اقتصادي دريكي از صنايع بورس
404
ارائه مدل جامع تقويت نظام نوآوري صنعت گردشگري با رويكرد مديريت دانش مشتري با تركيبي از تكنيك‌هاي ANP و DEMATEL
405
ارائه مدل جامع مكانيابي بنادر خشك در ايران با رويكرد حمل و نقل چندوجهي
406
ا‏رائه مدل جبري جامع براي عملكرد موتور اشتعال جرقه‏اي در حالت بار جزئي
407
ارائه مدل جديد افت سينتيليشن در باند فركانسي 50-27 گيگاهرتز در اتباطات ماهواره اي - زميني
408
ارائه مدل جديد بازارگرايي در صنعت بانكداري (مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد)
409
ارائه مدل جديد تركيبي همبسته سازي هشدارهاجهت تشخيص حملات چند مرحلهاي
410
ارائه مدل جديد رفتاري براي واحدهاي آجر كاري معمول ساختمان هاي بنايي تاريخي ايران
411
ارائه مدل جديد كوله پشتي در حمل و نقل مواد خطرناك
412
ارائه مدل جديد كوله پشتيدر حمل و نقل مواد خطرناك
413
ارائه مدل جديدي از مسئله مسيريابي وسائط نقليه بهمنظور كاهش سوخت با توجه به زمان و سرعت حركت
414
ارائه مدل جهت ارزيابي و رتبه بندي مشاوران صنعت
415
ارائه مدل جهت بهبود عملكرد فرايند ذوب مس با استفاده از روش شبيه‌سازي– بهينه‌سازي (مورد كاوي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه)
416
ارائه مدل جهت پيش بيني خصوصيات تخلخلي سازه هاي نانو اليافي
417
ارائه مدل جهت سازماندهي واحدهاي خدمات پس از فروش در بازار قطعات يدكي خودروي ايران مطالعـه موردي: گروه قطعات خودروي عظام
418
ارائه مدل جهت مديريت موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط بحران - مطالعه موردي شركت هاي باختربيوشيمي و پويش دارو
419
ارائه مدل چند معياري براي انتخاب پروژه هاي استراتژيك سازمان با در نظر گرفتن عوامل ريسك
420
ارائه مدل چند هدفه براي سبد پروژه هاي حمل ونقل شهري در شرايط عدم اطمينان
421
ارائه مدل چند هدفه تسهيل و نقاط انتقال با در نظرگرفتن خدمات فوريت‌هاي پزشكي در زمان بحران (مطالعه موردي: توزيع فرآورده‌هاي خوني)
422
ارائه مدل چند هدفه رياضي به منظور تشكيل پورتفوي سرمايه گذاري بانك ها با رويكرد شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
423
ارائه مدل چند هدفه طراحي شبكه زنجيره‌ تامين سبز دو كاناله با در نظر گرفتن قيمت‌گذاري و انتخاب روش حمل و نقل در عدم قطعيت فازي
424
ارائه مدل چند هدفه فازي براي تعيين ظرفيت مطلوب فعاليت هاي اقتصادي در منطقه جغرافيايي معين
425
ارائه مدل چند هدفه مكان يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش و حمل ونقل گوناگون
426
ارائه مدل چندمرحله اي به منظور انجام برنامه ريزي توليد در يك كارخانه جامع نساجي
427
ارائه مدل چندهدفه براي هماهنگي زنجيره تأمين يك خريدار و چند تأمين كننده با استفاده از مكانيزم تخفيف
428
ارائه مدل چندهدفه جهت مكانيابي دكل‌هاي تلفن همراه با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
429
ارائه مدل چندهدفه فازي براي مسئله مكانيابي-توزيع-مسيريابي چند دوره‌اي با در نظر گرفتن تخليه مصدومين و افراد بي‌خانمان و مسيرهاي فازي در لجستيك امداد
430
ارائه مدل چندهدفه مكان يابي تسهيلات بحران با درنظر گرفتن قابليت اطمينان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در شهر تهران)
431
ارائه مدل چيدمان تسهيلات چند دوره اي پويا با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
432
ارائه مدل چيدمان تسهيلات چند دوره‌اي پويا با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
433
ارائه مدل حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت گرم بر اساس تئوري انرژي سطح آزاد
434
ارائه مدل خرابي ريزمكانيكي مبتني بر مكانيك شكست براي سنگ شكننده
435
ارائه مدل خصوصي سازي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رويكرد مشتري محوري
436
ارائه مدل خطي استوار بر پايه مدل حداكثر پوشش مورد انتظار با پوشش نسبي(مورد مطالعه اجراي مدل در منطقه 10 تهران)
437
ارائه مدل خودارزيابي بر اساس مدل EFQM با رويكرد تركيبي نقشه شناختي فازي و مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
438
ارائه مدل داده كاوي قيمت نفت خام
439
ارائه مدل داده‌كاوي برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات تجهيزات ترافيكي شهر تهران
440
ارائه مدل دو مرحله اي زنجيره امداد و مكانيابي هاب در فاز پاسخ مديريت بحران
441
ارائه مدل دو مرحله‌اي جهت آمايش سرزمين محصول گندم با استفاده از تكنيك ويكور بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي: (مطالعه موردي استان فارس)
442
ارائه مدل دوسطحي برنامه‌ريزي وسيله نقليه و خدمه در صورت افزايش سفر بر مبناي برنامه‌ريزي استوار و تئوري بازي‌ها
443
ارائه مدل دومرحله‌اي اطلاعات مكاني-بهينه‌سازي براي مسأله مكان‌يابي و تعيين سبد پوياي خدمات بندر خشك ايران
444
ارائه مدل ديناميكي جهت بررسي زيان‌هاي مطرح در چرخه مصرف دارو
445
ارائه مدل ديناميكي دو بعدي جهت بررسي عوامل موثر در روز آسيب هاي whiplash
446
ارائه مدل ديناميكي يكپارچه مكانيابي تسهيلات زنجره تأمين رقابتي پيشرو/معكوس (حلقه بسته)در شرايط عدم قطعيت در صنعت قطعات مصرفي خودرو
447
ارائه مدل رتبه بندي عوامل انگيزشي موثر بر ديدگاه خريداران خودرو با توجه به مدل v5 (مطالعه موردي شهر دوشنبه كشور تاجيكستان)
448
ارائه مدل رده بندي بيماري مبتني بر قواعد انجمني منتخب تست هاي آزمايشگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه
449
ارائه مدل رفتارشناسي پزشكان مبتني بر داده كاوي در اداره كل درمان غير مستقيم معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي
450
ارائه مدل رفتاري اصلاح شده براي برآورد عملكرد لرزه اي سيستم ديوار برشي فولادي
451
ارائه مدل رفتاري گيرنده WCDMA بااستفاده ازVHDL-AMS
452
ارائه مدل رقابت پذيري سازماني با تاكيد بر قابليت هاي بازاريابي و نوآوري سازماني
453
ارائه مدل روابط سرمايه روانشناختي با كمك طلبي تحصيلي با نقش واسطه اي سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان مجازي و حضوري دانشگاه شيراز
454
ارائه مدل رياضي استوار براي طراحي يكپارچه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي با در نظر گرفتن كيفيت محصولات و محدوديت‌هاي پنجره زماني، تحت عدم قطعيت
455
ارائه مدل رياضي افزايش عمر روسازي انعطاف پذير تحت اثر نگهداري پيشگيرانه
456
ارائه مدل رياضي افزايش عمر روسازي انعطاف پذير تحت اثرنگهداري پيشگيرانه
457
ارائه مدل رياضي انقباض فعال عضله ميزناي در حركت دودي شكل
458
ارائه مدل رياضي براي بازدارندگي بيشترين جريان شبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت (بررسي كاربرد آن در قاچاق كالا)
459
ارائه مدل رياضي براي تخمين گازخيزي كانسار زغال سنگ - مطالعه موردي: پروده 1 طبس
460
ارائه مدل رياضي براي تعيين درصد قير بهينه در آسفالت با استخوان بندي سنگدانه اي
461
ارائه مدل رياضي براي تعيين ساختار آنيونهاي خطي در سرباره هاي دوتايي پايه سيليكاتي
462
ارائه مدل رياضي براي جداسازي اتانول از محلول رقيق آبي با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري
463
ارائه مدل رياضي براي حل مساله مكان يابي تسهيلات با استفاده از روشهاي تصميم گيري
464
ارائه مدل رياضي براي دسته اي كردن در معاملات سهام و ارزيابي مدل با استفاده از شبيه سازي
465
ارائه مدل رياضي براي زمان بندي خدمات دوره اي
466
ارائه مدل رياضي براي زنجيره تامين اقلام فساد پذير مطالعه موردي بازار تره بار ايران
467
ارائه مدل رياضي براي سرعت حفاري و ارزيابي خواص مخزني ميدان نفتي درود
468
ارائه مدل رياضي براي محاسبه ضخامت بارسنگ بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي در معدن مس سونگون
469
ارائه مدل رياضي براي مسئله امواج بلند(seiching) در درياچه ها و حل عددي آن توسط روش اجزاء محدود
470
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكان يابي و برنامه ريزي بازپرسازي دستگاه هاي خودپرداز
471
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكان يابي،مسيريابي و مديريت پول نقد دستگاه هاي خودپرداز در شرايط تقاضاي غيرقطعي
472
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكانيابي- مسيريابي سبز با دريافت و تحويل همزمان و مكانيابي مراكز جمع آوري در محيط عدم قطعيت
473
ارائه مدل رياضي براي مكانيابي مراكز توزيع با ملاحظات موجودي در شبكه توزيع تحت شرايط ريسك
474
ارائه مدل رياضي بهينه حركت آسانسور (حل موردي آن با استفاده از نرم افزار GAMS)
475
ارائه مدل رياضي پيش‌بيني عملكرد هوشمند فلوتاسيون ستوني با آناليز تصويري
476
ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت بر مبناي قابليت اطمينان در خطوط تولي موازي
477
ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت برمبناي قابليت اطمينان در خطوط توليد موازي
478
ارائه مدل رياضي تخصيص ماشين به حلقه درحامل هاي هدايت خودكار با قابليت حمل چند بار
479
ارائه مدل رياضي تركيبي اثر امواج فراصوت بر فيبرهاي عصبي محيطي
480
ارائه مدل رياضي تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري مجتمع فولاد مباركه.....
481
ارائه مدل رياضي تعيين ظرفيت بهينه فعاليت هاي اقتصادي هم خانواده در مناطق مختلف جغرافيايي كشور
482
ارائه مدل رياضي جديد براي تحليل اكتيويته محلول‌هاي سيليكاتي و مقايسه با اطلاعات موجود
483
ارائه مدل رياضي جند هدفه برنامه ريزي حمل و نقل درون كارخانه اي(ارايه هاي خود راهنما)و توسعه الگوريتم حركت توده ذرات براي حل آن
484
ارائه مدل رياضي جهت انتخاب پورتفوليوي پروژه ها در محيط عدم قطعيت
485
ارائه مدل رياضي جهت برنامه ريزي همزمان كارگاه تعميرات و كارگاه تعميرات اساسي در لجستيك قطعات تعمير پذير با هدف كمينه كردن هزينه هاي چرخه عمر
486
ارائه مدل رياضي جهت تخمين زمان و هزينه پروژه¬هاي تحقيقاتي تحت شبكه
487
ارائه مدل رياضي جهت رسوب زدايي از مخزن سد سفيد رود از طريق ايجاد فرسايش پسرونده
488
ارائه مدل رياضي جهت مكان يابي بنادر خشك
489
ارائه مدل رياضي جهت هماهنگي تصميمات بازپرسازي عضو پايين دست در زنجيره تامين دوسطحي غيرمتمركز با استفاده از قرارداد تاخير در پرداخت مطالعه موردي: زنجيره تامين دارو
490
ارائه مدل رياضي چند هدفه براي مسئله زمانبندي توليد-توزيع چند ماشيني، چند محصولي
491
ارائه مدل رياضي چند هدفه در زنجيره تأمين خدماتي دو سطحي يكپارچه با درنظر گرفتن سود و رضايت مشتريان
492
ارائه مدل رياضي چند هدفه مسيريابي جهت جمع آوري پسماندهاي شهري در شرايط عدم قطعيت
493
ارائه مدل رياضي چندهدفه براي مسئله زمان‌بندي پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستار
494
ارائه مدل رياضي دو هدفه جهت برنامه ريزي منابع در زنجيره تأمين پروژه
495
ارائه مدل رياضي زمان بندي حركت قطار در شرايط عدم قطعيت به‌منظور كنترل تاخيرات قطار
496
ارائه مدل رياضي شبكه زنجيره تامين دارو با در نظر گرفتن پايداري و فسادپذيري در شرايط عدم قطعيت
497
ارائه مدل رياضي طراحي شبكه تسهيلات سلامت با درنظر گرفتن نظام ارجاع
498
ارائه مدل رياضي عملكرد روسازي ايستگاه هاي اتوبوس شهري بر اساس خرابي هاي موجود و ارائه راهكار ترميم آن ( مطالعه موردي: ايستگاه هاي BRT شهر تهران خط راه آهن تجريش)
499
ارائه مدل رياضي قيمت گذاري كالاهاي سبد محصولات توليدي در صنايع لبني
500
ارائه مدل رياضي مساله زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي قابليت محور با رويكرد عناصر منابع در شرايط وجود جريان بين سلولي و در نظر گرفتن زمان راه اندازي
501
ارائه مدل رياضي مساله زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلوليقابليت محور با رويكرد عناصر منابع در شرايط وجود جريان بين سلولي و در نظر گرفتن زمان راه اندازي
502
ارائه مدل رياضي نقش پارامترهاي مميزي ايمني راه در ايمني راه هاي دو طرفه برون شهري
503
ارائه مدل رياضي و بررسي نظري سامانه RTSA براي جداسازي CO2
504
ارائه مدل رياضي و حل عددي جريانهاي فوق بحراني در سيستم مختصات خط كننده منحني در حالت دو بعدي
505
ارائه مدل رياضي و حل مساله زمانبندي استوار قطارهاي شهري
506
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس در حالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
507
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس در حالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
508
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس درحالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
509
ارائه مدل رياضي يك گرداب سطحي
510
ارائه مدل زمان‌بندي - موجودي پروژه ساخت و ساز با ملاحظات زنجيره تامين
511
ارائه مدل زمان‌بندي چراغ راهنمايي با استفاده از تخصيص ترافيك پويا
512
ارائه مدل زمان‌بندي چند پروژه‌اي، چندهدفه با منابع تجديد ناپذير فاسدشدني
513
ارائه مدل زمان‌بندي نگهداري و تعميرات واحدهاي پتروشيمي در شرايط عدم قطعيت با مطالعه موردي
514
ارائه مدل زمانبندي براي محيط جريان كارگاهي آني با توابع هدف احتمالي و جريمه‌هاي انقطاع
515
ارائه مدل زمانبندي پروژه تحت شرايط عدم اطمينان با استفاده از تركيب مدل‌هاي كنشي و واكنشي
516
ارائه مدل زمانبندي توليد و تعيين اندازه دسته با ساختار چندسطحي محصول در محيط جريان كارگاهي
517
ارائه مدل زمانبندي دروس در دانشگاه
518
ارائه مدل زمين آماري براي برآورد پتانسيل ريزش در معادن روباز
519
ارائه مدل زمين آماري براي برآورد گازخيزي كانسار زغال سنگ كوچكعلي جنوبي
520
ارائه مدل زمين آماري براي تعيين دماي بكر سنگ ها در اعماق مختلف
521
ارائه مدل زمين ساخنگي در خصوص شكل گيري و خواستگاه توده هاي افيوليتي و پلوتورلگانيك هاي وابسته به گسل قم زفره نايين بافت
522
ارائه مدل زمين شناسي مهندسي نهشته هاي عهد حاظر رود كارون در بخش جنوبي دشت خوزستان ﴿اهواز تا خرمشهر﴾
523
ارائه مدل زنجيره تامين حلقه بسته در فرايند بازيافت و بازتوليد با در نظر گرفتن عوامل طرف سوم (مطالعه موردي تاير خودرو)
524
ارائه مدل ساخت شايستگي محوري براي كنسرسيوم هاي نو پاي داخلي
525
ارائه مدل ساختاري براي ارتباط ميان كيفيت خدمات داخلي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در يك سازمان خدماتي
526
ارائه مدل ساختاري بكارگيري رهبري معتبر و ارتباطات سازماني شفاف در ميل به اثربخشي كاركنان با نقش ميانجي درگيري شغلي (مورد مطالعه: شهرك صنعتي مشهد)
527
ارائه مدل ساختاري تفسيري جهت مديريت ادعا در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: پروژه هاي عمراني)
528
ارائه مدل ساختاري عوامل موثر بر بي صداقتي تحصيلي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز
529
ارائه مدل ساختاري فرآيند درگيري خلاقانه بر مبناي توانمندسازي روانشناختي با تاكيد بر انگيزه دروني كاركنان شهرداري شيراز
530
ارائه مدل ساختاري فرآيند درگيري خلاقانه بر مبناي توانمندسازي روانشناختي با تاكيد بر انگيزه دروني كاركنان شهرداري شيراز
531
ارائه مدل ساختاري مناسب تسهيم دانش به منظور بهبود عملكرد در شركت ملي صنايع مس ايران- مجتمع مس سونگون
532
ارائه مدل ساختاري ميزان تاثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمانهاي تجارت الكترونيك با در نظرگرفتن نقش فرهنگ سازماني (مطالعه موردي شركت ديجي كالا)
533
ارائه مدل ساختاري وابسته به نرخ كرنش براي كامپوزيت‌هاي پليمري
534
ارائه مدل ساده سازي شده جديد براي تحليل سفتي پيچشي و خمشي بدنه منفصل محصول اصلي پلتفرم ملي
535
ارائه مدل سنجش تاثير بهره وري كاركنان بر نگهداشت آنان (مطالعه موردي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران)
536
ارائه مدل سنجش تاثير گردشگري سلامت بر اقتصاد مقاومتي
537
ارائه مدل سنجش عملكرد بازاريابي وابسته برخط: مطالعه موردي صنعت گردشگري
538
ارائه مدل سه بعدي استخوان هورسيان و بررسي نقش ريز ساختار استخوان روي فرآيند شكست
539
ارائه مدل سياست گذاري بهنگام شونده به منظور افزايش پايداري (مطالعه موردي صنعت گاز)
540
ارائه مدل سيستم توصيه گر اجتماعي بر پايه تجزيه ماتريس در خريد الكترونيكي
541
ارائه مدل سيستم حمل و نقل مناسب به منظور بررسي رفتار مسافران هنگام مواجهه با سيستم سريعالسير ريلي (مطالعه موردي: كريدور مهرشهر - هشتگرد)
542
ارائه مدل سينتيكي براي واكنش انتقال آب – گاز روي كاتاليست نيكل
543
ارائه مدل سينتيكي براي واكنش انتقال آب – گاز روي كاتاليست نيكل لبلل
544
ارائه مدل سينتيكي واكنش ريفرمينگ خشك متان برروي كاتاليستNi/Al2O3-Ce
545
ارائه مدل شبكه اي مديريت درآمد حمل و نقل ريلي مسافر با در نظر گرفتن سياست كنسل و باز پرداخت
546
ارائه مدل شبكه عصبي براي پيش‌بيني آلودگي صوتي ترافيك
547
ارائه مدل شبكه لجستيك معكوس در شرايط عدم قطعيت
548
ارائه مدل شبكه لجستيك يكپارچه با در نظر گرفتن بازار مجزا براي محصولات نو و بازتوليدي
549
ارائه مدل شبيه سازي رفع اختلافات در مديريت كيفي سيستمهاي رودخانه اي
550
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني
551
ارائه مدل شناسايي تغيير رفتار مشتريان با استفاده از خوشه‌بندي پوياي فازي و تحليل دنباله
552
ارائه مدل شناسايي رفتار راننده آگاه از خودرو و مسير
553
ارائه مدل شناسايي كالا براي فروش بيشتر به مشتريان با استفاده از تكينيك هاي داده كاوي
554
ارائه مدل شناسايي نيازهاي آموزشي با رويكرد اقدامات استراتژيك مطالعه موردي: شركت مپنا
555
ارائه مدل طبقه‌بندي جهت استعداديابي كشتي‌گيران در رده جوانان تيم ملي ايران
556
ارائه مدل طراحي شبكه چند مدي و مرحله براي تصميم گيري در سيستم هاي حمل و نقل شهري با استفاده از برنامه ريزي تركيباتي
557
ارائه مدل طراحي شبكه خطوط ويژه اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
558
ارائه مدل طراحي شبكه گسسته با تقاضاي متغير با استفاده از الگوريتم مورچه ها
559
ارائه مدل طراحي شبكه لجستيك يكپارچه (مستقيم- معكوس) در شرايط عدم قطعيت
560
ارائه مدل طراحي همزمان شبكه حمل و نقل همگاني چند مده (ريلي و اتوبوس) با استفاده از الگوريتم ژنتيك
561
ارائه مدل طراحي واحد همسايگي انرژي محور- نمونه موردي واحد همسايگي واقع در نارمك تهران
562
ارائه مدل طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در زنجيره تأمين با در نظر گرفتن تصميمات قيمت‏گذاري
563
ارائه مدل طرح جامع فناوري اطلاعات براي سازمانهاي اطلاع رساني در ايران مطالعه موردي سازمان اطلاعات و مدارك علمي ايران
564
ارائه مدل عددي براي ورود گوه به آب و استفاده از آن براي تحليل ديناميك كاتاماران در موج
565
ارائه مدل عرضه بهينه انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي تصادفي بازه اي چندمرحله اي (ايران)
566
ارائه مدل عصبي فازي براي كنترل اعمال حركتي با الهام از مسيرهاي مخچه‌اي
567
ارائه مدل علّي تمايل به استفاده از يادگيري همراه در آموزش محيط زيست
568
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
569
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
570
ارائه مدل علّي روابط ادراك از جو مدرسه و هوشياري كارآفرينانه با تأكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي و كاردانش شهرسنندج
571
ارائه مدل علّي روابط جهت گيري مذهبي و خوش بيني علمي
572
ارائه مدل علّي روابط هوش معنوي و رفتار زيست محيطي با نقش واسطه‌اي معنا در زندگي
573
ارائه مدل علّي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه¬اي بدبيني نسبت به تغييرات سازمان و خودكار آمدي شغلي در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
574
ارائه مدل علّي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
575
ارائه مدل علّي هويت سازماني وتعهد سازماني با نقش واسطه‏اي فرهنگ سازماني
576
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خود انضباطي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم و يازدهم هنرستان هاي ناحيه دو شهر شيراز با تأكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روان‌شناختي آنان
577
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خودناتوان¬سازي تحصيلي با نقش واسطه¬اي سرمايه¬هاي روان¬شناختي
578
ارائه مدل علي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
579
ارائه مدل علي بكارگيري يادگيري همه جا حاضر در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
580
ارائه مدل علي پيش بيني درگيري رفتاري براساس اهداف پيشرفت و هيجانات تحصيلي مورد مطالعه (دانشجويان دانشكده مجازي دانشگاه شيراز)
581
ارائه مدل علي پيش بيني مسئوليت پذيري زيست محيطي با توجه به ادراك از سبك رهبري مديران و خوش بيني تحصيلي در ميان معلمان مقطع متوسطه شهرستان هاي ممسني و رستم
582
ارائه مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني براساس معنويت درمحيط كار و سرمايه هاي روانشناختي در معلمان مقطع دوم متوسطه شهرياسوج
583
ارائه مدل علي پيش‏بيني وفاداري به خدمات الكترونيك بر اساس ويژگي‏هاي بانك‏ها، ويژگي خدمات الكترونيك و اعتماد مشتري(مورد مطالعه شهر شيراز)
584
ارائه مدل علي رابطه خوش بيني تحصيلي و رفتارهاي انحرافي محل كار با نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
585
ارائه مدل علي روابط آگاهي و دانش زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي )مصرف، فعاليت نهادي و بازيافت( با نقش واسطه اي نگرش زيست محيطي
586
ارائه مدل علي روابط ابعاد درگيري تحصيلي والدين و هيجانات تحصيلي: نقش واسطه اي تنظيم انگيزش تحصيلي، يادگيري مستقل و بهزيستي تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شيراز
587
ارائه مدل علي روابط ادراك از جهان بيني رهبري و كارآفريني اجتماعي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
588
ارائه مدل علي روابط ادراك از جو سازماني و تمايل به قصد كارآفريني ديجيتالي با تأكيد بر نقش واسطه‏گري اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه هنر شيراز
589
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
590
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
591
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آباده
592
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و هيجانات تدريس با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي در ميان معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
593
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري معنوي و رفتار زيست محيطي با تاكيد بر رفتار پسماند بيمارستاني نقش واسطه اي سرمايه روان شناختي
594
ارائه مدل علي روابط ادراك از ساختار كلاس و بهزيستي تحصيلي با نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان فراشبنددر سال تحصيلي 97-1396
595
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و بهزيستي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي
596
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و سرزندگي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روانشناختي در ميان دانشجويان مجازي دانشگاه شيراز
597
ارائه مدل علي روابط اهداف پيشرفت اجتماعي در فضاي مجازي و قلدري مجازي با توجه به نقش واسطه‌اي هراس اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 97-96
598
ارائه مدل علي روابط جو مدرسه و تشخيص فرصت كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي اشتياق كارآفرينانه دانش¬آموزان فني و حرفه اي مقطع دوم متوسطه
599
ارائه مدل علي روابط چشم انداز زماني آينده وهيجان هاي تدريس با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در دانشجو معلمان شهر شيراز
600
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي ادراك شده و تناسب فرد سازمان با رفتار نامدني محل كار نقش واسطه‌ايي سرمايه‌هاي روان‌شناختي (مورد مطالعه در ميان پرستاران بيمارستان‌هاي دولتي شهر شيراز)
601
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و رفتار مدني تحصيلي با تأكيد بر واسطه گري سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاه شيراز
602
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و شهرت سازماني ادراك شده با اشتياق كارآفرينانه با تاكيد برنقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا
603
ارائه مدل علي روابط حمايت تحصيلي و تمايل به كارآفريني مجازي با توجه به نقش اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان علوم پزشكي شهر بوشهر
604
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي انحرافي محل كار با تاكيد بر نقش واسطه اي سلامت سازماني
605
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي محافظ محيط زيست با توجه به نقش واسطه اي معنويت در محل كار در بين كاركنان دانشكده علوم پزشكي لارستان
606
ارائه مدل علي روابط رهبري خدمت‌گزار و اشتياق كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي جوسازماني در ميان دبيران هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي ناحيه يك شيراز
607
ارائه مدل علي روابط سازمان يادگيرنده و پذيرش و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه اي هدف گرايي
608
ارائه مدل علي روابط سرمايه اجتماعي و رفتار زيست¬محيطي با نقش واسطه¬اي سبك زندگي
609
ارائه مدل علي روابط سرمايه هاي روان‌شناختي و رفتار شهروندي با توجه به نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
610
ارائه مدل علي روابط سواد رسانه‌اي و قصدكارآفرينانه دانشجويان با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
611
ارائه مدل علي روابط سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات و گرايش به شبكه هاي اجتماعي و تشخيص فرصت هاي كارآفريني با توجه به نقش واسطه اي هوشياري كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
612
ارائه مدل علي روابط عدالت سازماني و يادگيري سازماني با ﺗﺄكيد بر نقش واسطه اي اعتماد سازماني (موردمطالعه:كاركنان اداره ورزش و جوانان استان فارس)
613
ارائه مدل علي روابط فرهنگ و جو سازماني بر عدالت سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي سقف شيشه اي (مورد مطالعه كاركنان زن دانشگاه صنعتي شيراز)
614
ارائه مدل علي روابط گرايش به شبكه‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي كاري دبيران متوسطه دوره دوم شهر شيراز با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
615
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر خلاقيت سازماني (مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيام نوراستان فارسو دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
616
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر هويت سازماني ﴿مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيامنور و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا﴾
617
ارائه مدل علي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه‌اي تاب‌آوري و سرسختي روان‌شناختي در بين معلمان متوسطه اول شهر ياسوج در سال تحصيلي 1396-1395
618
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار دوستدار محيط زيست در دانش آموزان دوره متوسطه شهر شيراز
619
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار زيست محيطي با تاكيد بر نقش واسطه اي نگرش، تمايل و ارزش هاي زيست محيطي (مورد مطالعه دانش آموزان شهر داراب)
620
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار مدني تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي
621
ارائه مدل علي عوامل موثر برتمايل به صحبت كردن در بين دانش آموزان دوره ي متوسطه اول شهر ياسوج درسال 1395
622
ارائه مدل علي متغيرهاي مرتبط با خلاقيت كاركنان
623
ارائه مدل علي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
624
ارائه مدل علي نقش متغيرهاي روانشناختي (تجارب رايانه ، هنجارهاي ذهني ، اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ) در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
625
ارائه مدل عمر خستگي روكش آسفالتي با مصالح ژئوسينتتيك تحت مد خمشي
626
ارائه مدل عملكرد سازماني با تا كيد بر نقش مديريت دانش، مطالعه وموردي: شركت زيمنس ايران
627
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاه هاي كشور
628
ارائه مدل عوامل مؤثر بر بروز تعارضات بين كانال‌هاي توزيع سنتي و اينترنتي
629
ارائه مدل غيرخطي مرتبه بالاي آيروديناميك بكمك اطلاعات FDR
630
ارائه مدل فازي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد
631
ارائه مدل فازي براي تشخيص بافت پروستات با استفاده از پردازش تصوير
632
ارائه مدل فازي چند هدفه براي انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين
633
ارائه مدل فازي چند هدفه در مسئله انتخاب تأمين‌كننده- با تأكيد بر هماهنگي بين خريدار و تأمين‌كننده
634
ارائه مدل فازي و روش حل براي حل مسئله طراحيشبك ههاي جريان چندكالايي با در نظر گرفتن
635
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC (مطالعه موردي شركت سايپا)
636
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC(مطالعه موردي شركت سايپا)
637
ارائه مدل فرا - ابتكاري فرآيند اضمحلال روسازيهاي انعطاف پذير
638
ارائه مدل فراموشي براي كاربري در رابط‌هاي محاوره‌اي انسان - كامپيوتر
639
ارائه مدل فيزيك سنگ مناسب براي مخازن كربناته جهت مطالعات لرزه اي پايشگري مخزن
640
ارائه مدل قطعه اي اتفاقي وابسته به موقعيت و پياده سازي آن براي بازشناسي واج هاي زبان فارسي
641
ارائه مدل قيمت گذاري پوياي اتاقهاي هتل براي سيستم مديريت درآمد
642
ارائه مدل قيمت گذاري جهت بهينه سازي سيستم توليدي ساخت بر اساس سفارش
643
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات پس از فروش بر اساس خوشه بندي مشتريان
644
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل و نقل ريلي پرسرعت مسافري و برآورد قيمت در سال هاي 1405 تا 1415
645
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل ونقل ريلي پرسرعت مسافري
646
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات مسافري خطوط هوايي مبتني بر مولفه هاي اقتصاد
647
ارائه مدل قيمت گذاري در محيط زنجيره تامين دو كاناله رقابتي با در نظر گرفتن سياست برون-سپاري تحت عدم قطعيت
648
ارائه مدل قيمت گذاري سهام با تركيب ارزش ذاتي و شرايط بازار
649
ارائه مدل قيمت گذاري كالاها در تجارت الكترونيك B2C
650
ارائه مدل قيمت گذاري همزمان محدوده اي و پاركينگ در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
651
ارائه مدل قيمت گذاري هوشمند با هدف تعيين حداقل مبلغ آبونه خطوط تلفن ثابت: مطالعه موردي شركت مخابرات ايران
652
ارائه مدل كارآفريني اجتماعي با رويكرد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني
653
ارائه مدل كاربردي جهت ارزيابي ساختمان¬هاي تجاري بزرگ مقياس شهري، در برابر تهديدات با رويكرد مديريت بحران و پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران)
654
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
655
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
656
ارائه مدل كامپيوتري براي پيش بيني و تحليل صداي زوزه (Whine Noise) گيربكس
657
ارائه مدل كامل تري از روبات موازي استوارت با در نظر گرفتن اصطحكاك و بررسي كاليبراسيون روبات ها
658
ارائه مدل كامل رفتار مواد فرو مغناطيسي و بكارگيري آن در حل ميداني اجزاء محدود ماشين هاي الكتريكي
659
ارائه مدل كاهش خسارات ناشي از بحران هاي سوانح طبيعي در سطح شهر تهران
660
ارائه مدل كسب و كار در زمينه توليد محصولات نوآورانه (مطالعه موردي دمنوش گياهي)
661
ارائه مدل كسب وكار الكترونيكي در حوزه توريسم
662
ارائه مدل كلان تصادفات براي ارزيابي راه هاي برون شهري كشور
663
ارائه مدل كمبود پس‌افت جزئي با در نظر گرفتن استراتژي تخفيف براي جلب رضايت مشتريان
664
ارائه مدل كمي براي مديريت ارتباط خريدار - تامين كننده در زنجيره تامين
665
ارائه مدل كمي چند هدفه انتخاب تأمين‌كننده با در نظر گرفتن ريسك‌هاي تقاضا و تأمين‌كننده
666
ارائه مدل كنترل موجودي اقلام زوال‌پذير با در نظر گرفتن كمبود (حالت پس‌افت، فروش ازدست‌رفته و تركيب دو حالت) و ملاحظات مالي
667
ارائه مدل كنترل موجودي براي بانك خون بيمارستان در حالت جايگزيني و عدم جايگزيني خون
668
ارائه مدل كنترل موجودي چند محصولي و چندمحدوديتي با بازپرسازي تصادفي
669
ارائه مدل كنترل يكپارچه و بهنگام كريدور بزرگراهي و شرياني چراغدار
670
ارائه مدل كنترلي از عملكرد مخچه براي حفظ تعادل انسان در حالت ايستاده
671
ارائه مدل كنترلي پارامترهاي ورودي موثر بر كيفيت گندله اكسيدي آهن با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي و كشف دانش سازمان مورد مطالعه:كارخانه گندله سازي اردكان
672
ارائه مدل كيفيتي براي برنامه هاي كاربردي موبايل و محاسبه خودكار پارامترهاي كيفي
673
ارائه مدل گزينش سبد سهام با استفاده از تصميم گيري چند معياره
674
ارائه مدل لجستيكي بشر دوستانه براي امداد بحران با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
675
ارائه مدل مبتني بر تئوري آشوب در مهندسي نرم افزار
676
ارائه مدل محاسباتي جهت تحليل مكانيكي بدن انسان در هنگام انجام حركات ورزشي تك پا
677
ارائه مدل محاسباتي چندوجهي از اعتماد و بي‌اعتمادي با آگاهي از زمينه در شبكه‌هاي اجتماعي برخط
678
ارائه مدل محاسبه هزينه فرصت نيروي انساني مشمول خدمت وظيفه عمومي در ايران
679
ارائه مدل محافظت از مناظرفرهنگي ايران با تبيين اهميت فرهنگي: مطالعه موردي منظرفرهنگي پارسه - پاسارگاد
680
ارائه مدل مديريت پروژه در پروژه‌هاي توسعه‌اي صنعت خودرو مطالعه‌ي موردي: شركت ايران‌خودرو
681
ارائه مدل مديريت درآمد در هتل سنتي مشير الممالك با رويكرد برنامه ريزي آرماني
682
ارائه مدل مديريت عملكرد براي دانشگاه دولتي اصفهان به كمك تلفيق كارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
683
ارائه مدل مديريت كيفيت دانش مبتني بر شش سيگما
684
ارائه مدل مديريت منابع انساني بر مبناي مديريت دانش با تاكيد بر عملكرد نوآورانه در شركت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي: صنعت خودرو سازي كشور)
685
ارائه مدل مديريت منابع انساني بر مبناي مديريت دانش با تاكيد بر عملكرد نوآورانه در شركت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي: صنعت خودرو سازي كشور)
686
ارائه مدل مسكن بومي شهر يزد (نمونه موردي : محله فهادان و محله قاسم آباد)
687
ارائه مدل مسيريابي - موجودي با وسائل نقليه ناهمگون و فسادپذيري اقلام
688
ارائه مدل مسيريابي آلودگي با در نظر گرفتن ترافيك شهري (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
689
ارائه مدل مسيريابي وسايل نقليه در توزيع محصولات فسادپذير با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني و گذاشت و برداشت همزمان تحت شرايط عدم قطعيت
690
ارائه مدل مشاركت و تامين مالي احداث و بهره برداري از خط 6 متروي تهران
691
ارائه مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر مهارت كارآفريني دانش آموختگان تحصيلات تكميلي رشته تربيت بدني
692
ارائه مدل مفهومي براي ارزيابي موفقيت شبكه‎هاي اجتماعي سلامت در اشتراك دانش
693
ارائه مدل مفهومي تكوين پرو‍‍ژه هاي زيربنايي با رويكرد مشاركت بخش خصوصي در ايران
694
ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك مبتني بر دانش طيسيي ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك مبتني بر دانش
695
ارائه مدل مفهومي نقش بازاريابي تاثيرگذار بر تصميم گيري خريد افراد در رسانه اجتماعي اينستاگرام (مورد مطالعه صنايع غذايي)
696
ارائه مدل مفهومي يادگيري از دور اثربخش در آموزش عالي
697
ارائه مدل مكان يابي سه سطحي در مساله ميانه ممانعتي با درنظر گرفتن مستحكم سازي تسهيلات در برابر اختلالات
698
ارائه مدل مكان يابي هاب سلسله مراتبي با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و پايداري مطالعه موردي : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
699
ارائه مدل مكان يابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشر دوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت
700
ارائه مدل مكان‌يابي - مسيريابي - موجودي چندسطحي بر مبناي توزيع بهنگام
701
ارائه مدل مكان‌يابي موجودي با در نظرگيري ارتباط عرضي و سيستم موجودي چند طبقه
702
ارائه مدل مكان‌يابي و تخصيص مراكز توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي مطالعه موردي: شركت ايران خودرو
703
ارائه مدل مكانيابي – موجودي تسهيلات براي شركت‎هاي لجستيك طرف سوم با در نظر گرفتن ملاحظات پايداري تحت شرايط عدم قطعيت
704
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات باظرفيت محدوددر زنجيره تامين بادرنظرگرفتن هزينه هاي موجودي وحمل و نقل درشرايط پويايي تقاضا
705
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات توليد مجدد در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
706
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات توليد مجدد در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
707
ارائه مدل مكانيابي مسيريابي براي شبكه اضطراري بعد از وقوع زلزله
708
ارائه مدل مكانيابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشردوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت (مطالعه موردي منطقه بيست تهران)
709
ارائه مدل مكانيابي-تخصيص در شرايط عدم‌قطعيت تقاضا با معيار حداكثر سطح پوشش: مطالعه موردي مكانيابي تسهيلات آب شيرين كن
710
ارائه مدل مكانيكي جامع براي رفتار لرزهاي مخازن استوانه اي بتني انعطاف پذير
711
ارائه مدل مناسب اندازه گيري عملكرد در شركت رجاء با حفظ نگرش زنجيره خدمات آن
712
ارائه مدل مناسب براي ترافيك انباشته VoIP
713
ارائه مدل مناسب برنامه ريزي راهبردي دانشگاه پيام نور استان تهران
714
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿ راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي ﴾
715
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿ راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استانآذربايجان شرقي ﴾
716
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي﴾
717
ارائه مدل مناسب قراردادي در پروژه هاي عمراني
718
ارائه مدل مناسب كفش با توجه به تجزيه و تحليل بيومكانيكي كف پاي انسان
719
ارائه مدل مناسب كفي كفش با توجه به تجزيه و تحليل بيو مكانيكي كف پاي انسان
720
ارائه مدل موجودي با در نظر گرفتن تابع وايبول براي نرخ فساد پذيري و تابع نمايي براي تقاضا و بازگشت جزئي
721
ارائه مدل موجودي با رويكرد متريك در مسئله مكان‌يابي - مسيريابي - موجودي
722
ارائه مدل مولد ساختار پيوند بلاگها و شبكه هاي اعلام نظر در طول زمان
723
ارائه مدل نيمه تجربي بازده حجمي يك موتور اشتعال جرقه اي بر اساس متغيرهاي زمانبندي سوپاپها، زاويه دريچه گاز و دور موتور
724
ارائه مدل هاي بهينه سازي، تدوين فرايندها و تعريف شاخص هاي ارزيابي عملكرد در برنامه ريزي توليد صنايع فولاد
725
ارائه مدل هاي تحليلي و عددي بازسازي سرعت برخورد خودرو در تصادف سر عابر - شيشه خودرو
726
ارائه مدل هاي چند‌هدفه مكان‌يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش تحت شرايط وقوع بحران با پشتيبان گيري يگانه و چندگانه
727
ارائه مدل هاي سريع جهت يابي چندگوينده بر اساس تنكي فضايي
728
ارائه مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آنها در حل مسأله پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم
729
ارائه مدل هايي براي برنامه ريزي توليد چند مرحله اي، در حالت پويا و تقاضاي احتمالي
730
ارائه مدل هماهنگ در زنجيره تامين رقابتي با در نظرگيري تاثير مشاركت اعضا در فعاليت هاي اجتماعي بر سياست هاي قيمت گذاري
731
ارائه مدل و ارزيابي مقايسه اي بين سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده ﴿VMI﴾ و سيستم كنترل موجودي سنتي
732
ارائه مدل و راهبردهاي مديريت ارتباط با تامين‌كنندگان با استفاده از متدولوژي TrueSRM ( مطالعه موردي شركت بهمن‌موتور)
733
ارائه مدل و روش جديد براي مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص تعميم يافته
734
ارائه مدل و روش حل ابتكاري براي مساله مسيريابي موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط عدم قطعيت
735
ارائه مدل و روش حل با رويكرد چند هدفه به مسئله مكان يابي - مسيريابي همزمان مواد خطرناك
736
ارائه مدل و روش حل براي برنامه ريزي توليد و توزيع در زنجيره تامين چند سطحي، چند هدفه بمنظور حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي تامين از شركاي كيفي برتر
737
ارائه مدل و روش حل براي مسئله جايابي - موجودي يكپارچه در شرايط عدم قطعيت
738
ارائه مدل و روش حلي براي مساله CLSP با فرض ساختار راه اندازي گروهي
739
ارائه مدل و روشي براي زمانبندي خطوط فولادي- ريخته گري پيوسته
740
ارائه مدل و فرموله سازي يكپارچه براي بهينه سازي طراحي فيلترهاي ديجيتال
741
ارائه مدل يك سلول سوختي از نوع هيدروژني
742
ارائه مدل يكپارچه احتمالي هزينه چرخه عمر براي راه‌هايي با روسازي انعطاف‌پذير در سطوح شبكه و پروژه
743
ارائه مدل يكپارچه براي مسائل جانب دريا در پايانه هاي كانتينري، مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي ايران
744
ارائه مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد و تعميرات پيشگيرانه با درنظر گرفتن تقاضاي غير قطعي در سيستم چند حالته
745
ارائه مدل يكپارچه برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت بر روي ماشين‌آلات خط توليد
746
ارائه مدل يكپارچه بهينه سازي برنامه‌ريزي و زمانبندي توليد چندمحصولي با رويكرد نگهداري و تعميرات در صنايع فرايند پيوسته
747
ارائه مدل يكپارچه پذيرش انرژي خورشيدي در صنعت كشاورزي از طريق بسط مدل تلفيقي پذيرش تكنولوژي(UTAUT) : مطالعه موردي استان تهران
748
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
749
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
750
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه جمع‌آوري، توليد و توزيع خون و فراورده‌هاي خوني در زمان وقوع بحران زلزله، با در نظرگرفتن سيستم ترياژ مجروحان و شرايط عدم قطعيت (مطالعه‌ي موردي: شهر تهران)
751
ارائه مدل يكپارچه سازي مديريت زنجيره تأمين در مدل سازي اطلاعات ساختمان با رويكرد معادلات ساختاري (مورد مطالعه: شركت گاز استان يزد)
752
ارائه مدل يكپارچه غير قطعي با رويكرد دوره‌اي در فاز پاسخ مديريت زنجيره امداد
753
ارائه مدل يكپارچه مديريت درآمد و زمانبندي جراحي در بخش جراحي با در نظر گرفتن ريسك
754
ارائه مدل يكپارچه مسيريابي موجودي با در نظرگرفتن عمر قفسه‌‌اي محصولات و پنجره زماني در سيستم توزيع چندمحصولي (مطالعه موردي:توزيع واكسن‌هاي دامپزشكي درگرگان)
755
ارائه مدل يكپارچه مكان يابي هاي سلسله مراتبي و موجودي براي محصولات فسادپذير (نمونه مطالعاتي در استان يزد)
756
ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني براي سوانح راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي
757
ارائه مدل‌هاي يكپارچه مكانياني تسهيلات حياتي در زمان بحران با درنظرگرفتن تسهيلات پشتيبان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در منطقه يك تهران)
758
ارائه مدل؛ راهكارهاي افزايش ميزان اثربخشي ابزارهاي موجود در نظام هاي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان مستقر در دانشگاه علم و صنعت)
759
ارائه مدلهاي پيش بيني در تخمين مصرف برق كشور
760
ارائه مدلهاي رياضي - تجربي جهت تبيين خواص مكانيكي بتن با مقاومت بسيار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه
761
ارائه مدلهاي فرم بسته براي تحليل خرج گودهاي ناتقارن و W شكل با جت متمركز
762
ارائه مدلي EMG-محور براي كمربند شانه‌اي با در نظر گرفتن ريتم شانه
763
ارائه مدلي از استراتژي كنترلي خود سازنده براي حركات مهارتي
764
ارائه مدلي از رابطه فرهنگ ‌سازماني و موفقيت در پياده‌سازي مديريت دانش با استفاده از رويكرد تركيبي مدل‌سازي ساختاري تفسيري(ISM) و نقشه‌هاي شناختي فازي(FCM). (مطالعه موردي: شركت برق منطقه‌اي يزد)
765
ارائه مدلي از سيستم‌هايچندعامله هولوني براي شبكه هوشمند در حوزه بازار انرژي
766
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر پياده‌سازي سيستم مديريت دانش با استفاده از رويكرد تلفيقي مدل‌ سازي ساختاري تفسيري (ISM) و مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) (مورد مطالعه پارك علم وفناوري يزد)
767
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر ماندگاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد: با رويكرد تركيبي تصميم‌گيري چند‌‌‎شاخصه و مدل سازي ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
768
ارائه مدلي از عوامل موثر بر تقويت و توسعه برند بانك تجارت استان يزد
769
ارائه مدلي استوار با استراتژي تعويق براي مسئله تعيين اندازه دسته توليد و برش تركيبي در صنايع چوبي
770
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC بمنظور همسو سازي نتايج بدست آمده از اجراي مدل EFQM با استراتژي سازمان
771
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ بدست آمده از اجراي EFQM ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
772
ارائه مدلي با الگوي بازي نمايي جهت درمان بيماريهاي ذهني با استفاده از بازيهاي رايانهاي
773
ارائه مدلي بر ارزيابي كارايي نسبي نمايندگي هاي خدمات پس ازفروش شركت سايپا دراستان قم بااستفاده از تحليل پوششي داده ها و كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي : نمايندگي هاي خدمات پس از فروش شركت سايپا استان قم)
774
ارائه مدلي بر مبناي شبكه عصبي مصنوعي جهت تخمين هزينه هاي معدني
775
ارائه مدلي بر مبناي شبكه هاي عصبي جهت تخمين هزينه پروژه هاي عمراني در كشور ﴿پروژه هاي خاص﴾
776
ارائه مدلي براي اجراي پاسخگويي بار در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با هدف هموارسازي منحني بار
777
ارائه مدلي براي ادراك درد با استفاده از شبكه هاي عصبي مكاني زماني
778
ارائه مدلي براي ارتقاء و تثبيت دانش سازمان‌ها از طريق تشكيل و توسعه انجمن‌هاي خبرگي (CoPs
779
ارائه مدلي براي ارزآوري واردات گردشگري سلامت با استفاده از متدهاي داده‌كاوي
780
ارائه مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان براي نوآوري در حوزه فناوري اطلاعات
781
ارائه مدلي براي ارزيابي امنيت تقاضاي گاز طبيعي ايران با استفاده از شاخص تركيبي
782
ارائه مدلي براي ارزيابي ايدهها در فرآيند نوآوري باز و ارائه راهكارهاي بهبود
783
ارائه مدلي براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري خدمت‌گرا در حوزه دولت الكترونيك : مطالعه موردي سازمان امور مالياتي
784
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك اعتباري شركت‌ها (مطالعه موردي)
785
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك انتقال تكنولوژي در صنعت مكمل‏هاي دارويي – غذايي
786
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك پروژه در سبد پروژه هاي ساخت و ساز
787
ارائه مدلي براي ارزيابي طرح هاي سرمايه‌گذاري ريسك پذير و ارائه راهبردهاي بهبود
788
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سازماني مركز آموزشي - پژوهشي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي دانشكده ي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران
789
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي زنجيره تامين؛ مطالعه موردي در راه آهن ج.ا.ايران
790
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كارخانجات صنايع غذايي با استفاده از كارت امتيازي متوازن(BSC)، مطالعه موردي: كارخانه گلوكوزان.
791
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كشور ها در توسعه فناوري هاي انرژي تجديد پذير: مقايسه منتخبي از كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه
792
ارائه مدلي براي ارزيابي قابليتهاي بازاريابي بين المللي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي دروني شركتها
793
ارائه مدلي براي ارزيابي كمي برنامه هاي بهبود عملكرد استراتژيك در توليد صنعتي (با استفاده از روشهاي داده¬كاوي)
794
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت خدمات بانكداري موبايل:مطالعه موردي بانك صادرات ايران
795
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت زندگي- كاربرد موردي دانشگاه علم و صنعت ايران
796
ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت سبد پروژه در سازمانهاي مشاوره اي دانش بنيان
797
ارائه مدلي براي ارزيابي معادن از ديدگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست ‎(‏بررسي موردي معادن زغال سنگ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران‎)
798
ارائه مدلي براي ارزيابي ميزان پذيرش سازماني تجارت الكترونيك در صنايع خودروسازي ايران
799
ارائه مدلي براي ارزيابي و آسيب‏شناسي همكاري‏هاي صنعت و دانشگاه و ارائه راهكارهاي بهبود روابط با استفاده از تئوري محدوديت‏ها
800
ارائه مدلي براي ارزيابي و اولويت بندي احداث خطوط ريلي جديد با استفاده از روش تركيبي تحليل شبكه‌ايومهندسي ارزش
801
ارائه مدلي براي ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات شهرداري به ارباب رجوع با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي منطقه دو شهرداري اصفهان)
802
ارائه مدلي براي استفاده از دانش مشتريان در توسعه محصول جديد
803
ارائه مدلي براي اعتبارسنجي شركتهاي ايراني و بررسي اثر اين اعتبارات بر قيمت سهام شركتها (دربازار بورس اوراق بهادار)
804
ارائه مدلي براي افزايش قابليت اطمينان با استفاده از FMEA (آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن) مبتني بر هزينه
805
ارائه مدلي براي انبارهاي داده فضايي با كاهش زمان تاخير و پياده سازي آزمايشي آن
806
ارائه مدلي براي انتخاب پورتفوليوي پروژه هاي توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن ريسك
807
ارائه مدلي براي انتخاب تأمين‌كننده با استفاده از تركيب ISM و Fuzzy VIKOR (مورد مطالعه: شركت مس سرچشمه)
808
ارائه مدلي براي انتخاب تامين كنندگان پروژه اي با توجه به چرخه عمر پروژه در شرايط ريسك (مطالعه موردي شركت پتروپارس)
809
ارائه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
810
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
811
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
812
ارائه مدلي براي انتخاب سرعت توسط رانندگان
813
ارائه مدلي براي انتخاب نوع بازسازي معادن روباز به روش TOPSIS، با قابليت تاثير و نمايش عدم قطعيت نظرها
814
ارائه مدلي براي انتخاب نوع وسيله نقليه و ميزان بار آن جهت بهينه سازي زمان و هزينه حمل در شرايط عدم قطعيت تقاضا
815
ارائه مدلي براي انتشار بدافزارها در شبكه‌هاي اجتماعي با در نظرگرفتن پارامترهاي مؤثر درفرآيند آلوده‌سازي
816
ارائه مدلي براي انجام مانور سبقت
817
ارائه مدلي براي اندازه گيري رضايت مشتري در واحدهاي پژوهشي مطالعه موردي دفتر امور پژوهش دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت
818
ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان تاثيرگذاري عوامل موثر بر اثربخشي عملكرد منابع انساني مطالعه موردي شركت سازه گستر سايپا
819
ارائه مدلي براي بازاريابي مستقيم در تجارت الكترونيكي مبتني بر بخش‌بندي بازار
820
ارائه مدلي براي بازطراحي فرآيندهاي كسب و كار سازماني با توجه به ميزان آمادگي سازمان ها در پروژه هاي بازمهندسي فرآيندهاي كسب وكار
821
ارائه مدلي براي بررسي اثرات بلند مدت قيمت گذاري تراكم با تمركز بر روي مدل هاي كاربري زمين
822
ارائه ‎مدلي براي بررسي تأثير منطقه زماني گره ها در كارايي انتشار بدافزارها در ‎محيط رايانش ابر
823
ارائه مدلي براي برنامه ريزي بلند مدت عرضه و تقاضاي فرآورده هاي نفتي كشور
824
ارائه مدلي براي برنامه ريزي منابع در پروژه هاي صنعتي از طريق موازنه زمان ، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري تكاملي چندهدفه
825
ارائه مدلي براي برنامه ريزي همزمان توليد و خريد با نگرش مديريت زنجيره تامين
826
ارائه مدلي براي برندسازي شركت در سازمان هاي بخش دولتي (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور)
827
ارائه مدلي براي بهبود شبكههاي تأمين كالا با در نظر گرفتن تراكم ترافيك در شرايط عدم قطعيت
828
ارائه مدلي براي بهبود عملكرد زنجيره تأمين لارج با استفاده از رويكرد پويايي سيستم در صنعت U- PVC
829
ارائه مدلي براي بهبود كارايي پ‍‍‍ژوهشي از طريق تخصيص منابع و با استفاده از رويكرد آناليز پوششي داده هاي دو سطحي ﴿مطالعه موردي: چند موسسه تحقيقاتي ايران﴾
830
ارائه مدلي براي بهينه‏ سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به كانسنگ در معادن زيرزميني با استفاده از درخت اشتاينر
831
ارائه مدلي براي بهينه سازي عمق بهينه تغيير روش استخراج روباز به زيرزميني
832
ارائه مدلي براي بهينه سازي قابليت اطمينان سيستم هاي خدماتي با رويكرد روش تخصيص توسعه يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك نا مغلوب
833
ارائه مدلي براي بهينه سازي هزينه در زنجيره تامين چند سطحي در محيط احتمالي در يك واحد صنعتي نمونه
834
ارائه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب در بهداشت و درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع هاي گسسته
835
ارائه مدلي براي پايش سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام با استفاده از تحليل مؤلفه‌هاي اصلي تابعي چند متغيره وزن‌دار
836
ارائه مدلي براي پايش شبكه هاي اجتماعي با استفاده از مدل گراف تصادفي نمايي زمان گسسته(STERGM)
837
ارائه مدلي براي پذيرش شبكه‌هاي اجتماعي در مديريت ارتباط با مشتريان با توجه به شرايط ايران
838
ارائه مدلي براي پردازش بر خط پرس و جو هاي جريان داده با استفاده از ماشين ها با حالات متناهي
839
ارائه مدلي براي پياده سازي تعميرات جامع بهره ور (M.P.T) در نيروگاه توسي با تمركز بر قسمت تعميرات الكتريك
840
ارائه مدلي براي پياده سازي نت مبتني بر قابليت اطمينان (RCM) به همراه مطالعه موردي در تجهيز بوژي ناوگان شركت بهره‌برداري قطار شهري مشهد
841
ارائه مدلي براي پياده‌سازي آزمون الكترونيكي، از طريق شبيه‌سازي آزمون تطبيقي كامپيوتري (CAT) يك بعدي، براساس نظريه سوال-پاسخ (IRT)
842
ارائه مدلي براي پيش بيني احتمال ورشكستگي شركت‏ها مبتني بر روش‏هاي هوشمند
843
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
844
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با مشتريان در راستاي كاهش تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
845
ارائه مدلي براي پيش بيني تاخيرات قطارهاي مسافري درراه آهن ج.ا.ايران با استفاده از شبكه نروفازي
846
ارائه مدلي براي پيش بيني رفتار ايمني در صنعت ساختمان (مطالعه موردي : كارگران صنعت ساختمان سازي)
847
ارائه مدلي براي پيش بيني ريسك هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي با فناوري برتر مبتني بر شبكه هاي عصبي
848
ارائه مدلي براي پيش بيني سطح ايمني نواحي همگرايي و واگرايي آزادراه ها با استفاده از منطق فازي
849
ارائه مدلي براي پيش بيني سولفيد، در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب به منظور كنترل خوردگي فاضلابروها
850
ارائه مدلي براي پيش بيني فرتين سرم با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
851
ارائه مدلي براي پيش بيني فروش در دوره پيشبرد فروش براي محصولات فاسد شدني فروشگاهي، مطالعه موردي شركت كاله
852
ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان سهم انرژي از منابع تجديدپذير براي افق 1410 در كشور
853
ارائه مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شركت ها با رويكرد فازي-عصبي
854
ارائه مدلي براي پيشگويي كشش بين سطحي محلول هاي پليمري (سيستم هاي حلال و پليمر)
855
ارائه مدلي براي تاييد و اعتبار بخشي توليد دانش در سازمانهاي دانش محور با استفاده از توابع توليد و مطلوبيت
856
ارائه مدلي براي تبديل دانش نهان به آشكار در سازمانهاي دفاعي- مطالعه موردي صنعت هوافضا
857
ارائه مدلي براي تبديل دانشگاه¬ها‌ به دانشگاه نسل سوم
858
ارائه مدلي براي تجميع دانش در پروژه هاي توليد و توسعه محصولات و سيستم هاي پيچيده
859
ارائه مدلي براي تحليل تبادلات هزينه-زمان-كيفيت پروژه با در نظر گرفتن ريسك
860
ارائه مدلي براي تحليل رفتار زماني پروازهاي حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي فرآيندكاوي
861
ارائه مدلي براي تحليل رفتار كاربران الكترونيكي مبتني بر تكنيك هاي وبكاوي
862
ارائه مدلي براي تحليل رفتار مشتريان الكترونيكي با بهره‌گيري از الگوهاي مكرر
863
ارائه مدلي براي تحليل علي-مفهومي متن
864
ارائه مدلي براي تحليل فراهشدارها در سيستم‌هاي كشف نفوذ با بهره‌گيري از داده‌كاوي
865
ارائه مدلي براي تحليل فرايندهاي مراكز خدمات تشخيص آزمايشگاهي با استفاده از روش هاي فرآيند كاوي
866
ارائه مدلي براي تحليل و بهبود كارائي انرژي و طراحي سياست هاي اصلاحي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
867
ارائه مدلي براي تحمل پذيري خطا در محيط شبكه مشبك بي سيم
868
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هاي كلاسه كننده پيش بين
869
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هايكلاسه كننده پيش بين
870
ارائه مدلي براي تخمين سرعت نورپردازي تعويقي در صحنه هاي با ويژگي هاي متفاوت
871
ارائه مدلي براي ترافيك ورودي به شبكه
872
ارائه مدلي براي ترسيم نقشه راه فناوري مديريت در سطح سازمان مطالعه موردي: سازمان بهره‌وري انرژي ايران
873
ارائه مدلي براي تركيب پوياي آگاه از متن سرويس‌هاي وب
874
ارائه مدلي براي تصميم گيري پذيرش سفارشهاي توليدي بر اساس مديريت نقدينگي
875
ارائه مدلي براي تصميم گيري همزمان موجودي و قيمت گذاري اقلام مكمل فسادپذير
876
ارائه مدلي براي تعامل با تأمين كنندگان و ارتقاي آنان مطالعه موردي روي شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
877
ارائه مدلي براي تعيين ارزش مسافران در بستر الكترونيكي در صنعت حمل و نقل هوايي
878
ارائه مدلي براي تعيين تركيب بهينه يپيش بيني درزنجيره ي تامين چهارسطحي باهدف كاهش اثرشلاق چرمي درشرايط تقاضاي متغير
879
ارائه مدلي براي تعيين توالي فعاليت ها در پروژه هاي طراحي محصولات پيچيده
880
ارائه مدلي براي تعيين رقيق شدگي در روش استخراج جبهه كار بلند و بررسي تاثير آن بر راندمان شستشوي زغال سنگ كرمان
881
ارائه مدلي براي تعيين عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در بانكداري اينترنتي: موردكاوي بانك پاسارگاد
882
ارائه مدلي براي تعيين قيمت و موجودي بهينه در شرايط رقابت بين زنجيره هاي تأمين براي كالاهاي فساد¬پذير
883
ارائه مدلي براي تعيين ميانگين بهينه‌ي فرآيند
884
ارائه مدلي براي تعيين و بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (مطالعهموردي: افزايش قيمت بنزين)
885
ارائه مدلي براي تنوع بخشي به سبد سهام با در نظر گرفتن ريسك سيستماتيك، مطالعه موردي: شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
886
ارائه مدلي براي توسعه آموزش الكترونيكي متني بر وب2با بكارگيري تكنيكuml
887
ارائه مدلي براي توسعه بازارهاي تهاتري نوين در ايران
888
ارائه مدلي براي توسعه توليد انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي چند سطحي و رويكرد توسعه پايدار
889
ارائه مدلي براي توليد پيشنهاد به خريداران الكترونيكي مبتني بر ارزيابي اعتماد آن‌ها
890
ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در داده هاي منتشر شده شبكه هاي اجتماعي
891
ارائه مدلي براي حل مسائل MaDM در حالت وجود توام آلتر نيتوهاي پيوسته و گسسته
892
ارائه مدلي براي دسته بندي سهام با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
893
ارائه مدلي براي دسته بندي مشتريان سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه جهت حداكثرسازي سودآوري با استفاده از تكنيك هاي داداه كاوي
894
ارائه مدلي براي رتبه‌بندي و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توزيع‌كننده فرآورده‌هاي نفتي
895
ارائه مدلي براي زمان بندي خانواده هاي قطعات و طراحي استقرار ماشين آلات در سيستم هاي توليد سلولي
896
ارائه مدلي براي زمانبندي تحويل كالا به مشتريان در يك زنجيره تامين با در نظر گرفتن زمانبندي هاي تحويل و اولويت مشتريان
897
ارائه مدلي براي سرويس كشف تقلب در محاسبات ابري با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
898
ارائه مدلي براي سنجش توانمندي نوآوري: مطالعه موردي در سازمان هاي ايراني
899
ارائه مدلي براي سنجش ميزان تاب‌ آوري زنجيره تأمين صنايع نساجي استان يزد با الگوگيري از مدل EFQM در محيط فازي شهودي
900
ارائه مدلي براي سيستم كنترل موجودي اقلام زوال¬پذير با در نظر گرفتن تكنولوژي نگهداري، تورم و ارزش زماني پول
901
ارائه مدلي براي سيستم هاي پيشنهاددهنده وب برا اساس كاربرد كاوي وب
902
ارائه مدلي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر در فروشگاه‌هاي الكترونيكي مبتني بر ارزيابي رضايت مشتري
903
ارائه مدلي براي شخصي سازي نتايج جستجو در كتابخانه هاي ديجيتال تحت وب با اصتفاده از تكنيك هاي داده كاوي
904
ارائه مدلي براي شناخت بازار بورس اوراق بهادار بر پايه درخت دارايي (مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
905
ارائه مدلي براي شناخت، جذب و ارتقاي كارآفرينان در راستاي تشكيل دانشكده كارآفريني
906
ارائه مدلي براي شناسايي كلاهبرداري با استفاده از داده‌كاوي در مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي (مطالعه موردي: بيمارستان امام رضا(ع) اروميه)
907
ارائه مدلي براي طراحي شبكه خطوط تاكسي‌راني
908
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذي هكنند ههاي) با ظرفيت متغير براي حم لونقل همگاني انبوه
909
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذيه كننده هاي)با ظرفيت متغير براي حمل ونقل همگاني انبوه
910
ارائه مدلي براي عكس‌العمل چشمي-تعادلي
911
ارائه مدلي براي قوت برند در صنعت بانكداري (موردمطالعه : بانك‌هاي شهر يزد)
912
ارائه مدلي براي قيمت گذاري اوراق قرضه حوادث فاجعه آميز در كشور ايران
913
ارائه مدلي براي قيمت گذاري كالاهاي ديجيتال
914
ارائه مدلي براي قيمت گذاري محصولات استفاده شده و قطعات جايگزيندر لجستيك معكوس
915
ارائه مدلي براي كاهش مدت زمان توسعه محصول
916
ارائه مدلي براي كشف پولشويي با استفاده از نقشه‌هاي خودسازمانده (SOM) مبتني بر بصري سازي پروفايل كاربران
917
ارائه مدلي براي كشف دانش پنهان در داده‌هاي شهري به منظور پيش‌بيني روند مشكلات شهري (مطالعه موردي: سامانه 137 شهرداري تهران)
918
ارائه مدلي براي كنترل موجودي اقلام زوال پذير درشرايط عدم قطعيت تقاضا وقيمت
919
ارائه مدلي براي مديريت بارالكتريكي در صنعت سيمان : رهيافت كمينه سازي هزينه (مطالعه موردي; استان اصفهان)
920
ارائه مدلي براي مديريت تراكنش¬هاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
921
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط
922
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
923
ارائه مدلي براي مديريت تعارض در پروژه هاي توزيع شده
924
ارائه مدلي براي مديريت ريسك در امنيت اطلاعات مطالعه موردي : مركز آموزش الكترونيك
925
ارائه مدلي براي مديريت نقدينگي بانك هاي تجاري ﴿مطالعه موردي يكي از بانك هاي تجاري﴾
926
ارائه مدلي براي مديريت و بازطراحي منطقه اي شبكه برق ، با مشاركت انرژي هاي تجديدپذير و مداخله سوخت بايوديزل
927
ارائه مدلي براي مسئله مكان يابي – مسيريابي با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني فازي
928
ارائه مدلي براي مسأله مكان يابي - مسيريابي دو سطحي در حالت عدم قطعيت تقاضاي مشتريان با در نظرگرفتن شرايط گذاشت و برداشت بصورت همزمان (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
929
ارائه مدلي براي مسيريابي در شبكه با استفاده از الگوريتم OSPF
930
ارائه مدلي براي مكان يابي مراكز جمع آوري كالاهاي بازگشتي از سوي مشتريان در لجستيك معكوس در حالت غيرقطعي بودن نرخ بازگشت و با تمركز بر مشخصات صنعت فرش و موكت در ايران
931
ارائه مدلي براي مكان يابي و محافظت از تسهيلات با درنظرگرفتن مستحكم سازي در برابر اختلالات تهديدكننده
932
ارائه مدلي براي مكانيابي تسهيلات حياتي در هنگام بحران تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي زلزله در شهر تهران)
933
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكز خدمات پس از فروش ، بررسي موردي ، شركت آچيلان در
934
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكزامدادرساني جاده اي در سيستم مديريت حوادث جاده اي
935
ارائه مدلي براي موقعيت يابي و ساخت نقشه همزمان براي ربات متحرك با استفاده از كاهش بعد
936
ارائه مدلي براي هم ارزي زماني - حرارتي خزش در بتن
937
ارائه مدلي براي هماهنگي يك تامين كننده و چند خريدار در زنجيره تامين با استفاده از مكانيزم تخفيف و در شرايط تقاضاي احتمالي
938
ارائه مدلي براي همگرايي نيازهاي خبري جامعه بارسانه ملي با استفاده از فناوري هاي وب 0 -2
939
ارائه مدلي برايبرنامهريزي همزمان توليد و خريد با نگرشمديريت زنجيره تامين
940
ارائه مدلي برمبناي الگوهاي رفتاري بازار براي كاوش رفتار مشتريان با بكارگيري تكنيك هاي داده¬ كاوي
941
ارائه مدلي بمنظور شناسايي و تحليل مشكلات و موانع مطالعه امكان سنجي در طرح هاي صنعتي وزارت دفاع
942
ارائه مدلي به ‌منظور كمينه كردن زمان انتظار مسافران و تعيين جدول زمان‌بندي با در نظر گرفتن سرفاصله زماني حداقل و حداكثر
943
ارائه مدلي به منظور ارزيابي داده سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر اهداف سازماني
944
ارائه مدلي به منظور پيش بيني بازپرداخت متقاضيان تسهيلات بانكي مورد كاوي بانك گردشگري
945
ارائه مدلي به منظور پيش بيني سرعت حفاري بهينه با استفاده از برداشت و ثبت داده ها به هنگام حفاري؛ مطالعه موردي معادن سنگ آهن ايران
946
ارائه مدلي به منظور تحليل قابليت اطمينان شبكه¬هاي تهويه معادن با توجه به افت ناشي از وجود موانع
947
ارائه مدلي به منظور تعيين فعاليت‌هاي ارزش‌افزا و گلوگاه‌هاي بنادر خشك (مطالعه موردي: شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك)
948
ارائه مدلي به منظور كاهش هزينه هاي توليد و توزيع در زمانبندي محيط جريان كارگاهي با رويكرد توليد به هنگام
949
ارائه مدلي به منظور مديريت عملكرد در شركت هاي توزيع برق بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM ﴿مطالعه موردي شركت توزيع برق استان يزد﴾
950
ارائه مدلي به منظور يكپارچه‌سازي مديريت استمرار و تداوم كسب و كارها پس از وقوع بحران: مطالعه موردي
951
ارائه مدلي به‌منظور ارزيابي آمادگي دولت الكترونيكي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته: مطالعه موردي كشور افغانستان
952
ارائه مدلي پويا براي ارزيابي اعتماد در وب‌سرويس‌ها با در نظر گرفتن پارامترهاي زمان ‌اجراي سرويس
953
ارائه مدلي تحليلي از انتخاب تامين كنندگان در محيط پرو‍ژه با روش تحليل شبكه اجتماعي
954
ارائه مدلي تحليلي براي ارزيابي و تخمين ظرفيت انتقال شبكه هاي حسگر صوتي زيرآب
955
ارائه مدلي تركيبي براي پيش بيني نوسانات شاخص بازار سهام
956
ارائه مدلي تركيبي براي تدوين استراتژي هاي منابع انساني سازمانها
957
ارائه مدلي تلفيقي براي پياده سازي زنجيره¬ي تأمين ناب، چابك، انعطاف پذير و سبز (لارج) با استفاده از رويكرد مدل سازي تفسيري ساختاري؛ مطالعه موردي، شركت فولاد آلياژي ايران - يزد
958
ارائه مدلي جامع براي موتورهاي القايي خطي با درنظرگرفتن اثرات لبه و انتهايي
959
ارائه مدلي جديد براي اجراي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان ( RCM ) در صنعت آب شيرين كن (مطالعه موردي در شركت رعدآب جنوب/ درگهان )
960
ارائه مدلي جديد براي سكان كشتي و بررسي خواص هيدروديناميكي آن به روش المان مرزي (پانل)
961
ارائه مدلي جديد براي طراحي مشاركتي و انجام مطالعات امكان سنجي آن در چارچوب مديريت طول عمر محصول
962
ارائه مدلي جديد براي كشف فرآيندهاي سازماني مبتني بر تحليل شبكه هاي اجتماعي حاصل از مسير انجام كار و تبادل اطلاعات
963
ارائه مدلي جديد جهت محاسبه ثابتهاي افينيته جايگاههاي اتصال سيگاند به ماكرومولكولهاي حياتي بر اساس مقايسه معادلات رائولت واسكاچارد
964
ارائه مدلي جديد در آناليز ويولت سيگنالهاي زلزله جهت توليد شتابنگاشت مصنوعي
965
ارائه مدلي جهت احراز شايستگي هاي ذهني مديران از منظر نوروليدرشيپ با تكيه بر روش تحليل محتوا
966
ارائه مدلي جهت ارتقاي سطح بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش حمل و نقل ريلي با رويكرد اقتصادسنجي
967
ارائه مدلي جهت ارزش گذاري كاركنان بر مبناي مدل ارزش اقتصادي و تلفيق مدل كانو و پروفايل شايستگي و اعتبارسنجي آن- مورد مطالعه شركت مشاورين سرآمدي آلا
968
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي در وب سايت هاي تجاري B2C
969
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي دروب سايت هاي تجاريB2C
970
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك طراحي و ساخت در پروژه هاي خطوط انتقال گاز با استفاده از تصميم گيري چند معياره خاكستري (مطالعه موردي : پروژه خط لوله انتقال گاز 48 اينچ آبادان – بصره)
971
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك‌تأمين گروه قطعات‌مكانيكي. مطالعه موردي : كاني‌مس
972
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد خطوط توليد با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و منطق فازي – مطالعه موردي خط توليد خودرو تندر 90 شركت ايران خودرو
973
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان پروژه محور مبتني بر ريسك
974
ارائه مدلي جهت ارزيابي مدلهاي كسب و كار سيار فراهم كننده محتوا در ايران
975
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪلهاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻴﺎر ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا در ايران
976
ارائه مدلي جهت ارزيابي و انتخاب بهينه پروژه‌ها با در نظر گرفتن پروژه‌هاي فعلي
977
ارائه مدلي جهت ارزيابي و سنجش ميزان تجربه مشتريان در كسب و كارهاي خدماتي ( مطالعه موردي : صنعت هتلداري )
978
ارائه مدلي جهت استراتژي ها درشركتهاي طراحي مهندسي ازطريق پيوند دادن مدل بي اس سي با استاندارد پي ام بي او كي
979
ارائه مدلي جهت استفاده از سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در شركتهاي بازار ياب
980
ارائه مدلي جهت اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها: مطالعه موردي بانك انصار
981
ارائه مدلي جهت انتخاب راهبرد هاي منبع يابي در مديريت خطرپذيري تأمين با روش رابطه‌اي خاكستري و ويكور فازي (مطالعه موردي : شركت سنوپارس)
982
ارائه مدلي جهت انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از رويكرد تركيبي فرآيند تحليل شبكه اي(ANP) و ديمتل (DEMATEL) مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان
983
ارائه مدلي جهت انتخاب شاخص‌هاي عملكردي مناسب در بودجه‌ريزي عملياتي
984
ارائه مدلي جهت اندازه گيري ريسك عملياتي و كفايت سرمايه براي يك بانك تجاري: مطالعه موردي بانك كارآفرين
985
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و ارزيابي بهره وري توليد گندم و چغندرقند در ايران از طريق تخمين تابع توليد مرزي به روش COLS و ارائه شاخص ها و استانداردهاي بهره وري در سطح ملي و بين المللي
986
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و بهبود تاب آوري زنجيره تامين
987
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و تحليل ريسك اوراق بهادار صكوك و ارائه ي راهكار جهت مديريت آن
988
ارائه مدلي جهت اندازه‌گيري و ارتقاء كارايي بازار سهام (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران)
989
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تجهيزات تحت نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط، با استفاده از تكنيكهاي AHP فازي و DEA در شركت فولاد آلياژي ايران
990
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تعمير خرابيها و نگهداري پلهاي سواره¬رو شهري با استفاده از روش "تحليل شبكه¬اي (ANP)"- )مطالعه موردي پلهاي شهر تهران(
991
ارائه مدلي جهت بررسي عملكرد مالي يك واحد صنعتي به روش آناليز نسبتها و ارائه برنامه بهبود آن به روش بنچ ماركينگ (مطالعه موردي شركت ايرانول)
992
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
993
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
994
ارائه مدلي جهت بررسي ميزان تأثير مديريت دانش مشتري(CKM) بر بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري با تأكيد بر دانش با مشتري(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
995
ارائه مدلي جهت بررسي و ارزيابي عملكرد توسعه محصول در صنعت خودرو
996
ارائه مدلي جهت بهبود تسهيم دانش با استفاده از شبيه سازي چند عاملي
997
ارائه مدلي جهت بهبود شاخص‌هاي پيش بيني مديريت ارزش حاصله بر پايهي نظريه قابليت اطمينان
998
ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد كاركنان با تركيب بازي‌وارسازي و مديريت تجربه كاركنان
999
ارائه مدلي جهت بهبود عمليات حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي زاگرس)
1000
ارائه مدلي جهت بهبود كيفيت خدمات آموزشي موسسات آموزش عالي با رويكرد SERVQUAL و QFD فازي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه يزد
بازگشت