<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه روشي تركيبي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان به منظور پيش بيني نمرات نهايي دانش آموزان متوسطه
2
ارائه روشي تصميم گيري براي مديريت شبكه آسيب پذير بر منابع توابع عملكردي اجزاء
3
ارائه روشي تلفيقي براي نمايش و ارتقاء عملكرد دانشي پروژه با تأكيد بر تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
4
ارائه روشي تلفيقي براي نمايش و ارتقاء وضعيت تسهيم دانش در زنجيره تأمين: با تاكيد بر تحليل شبكه هاي اجتماعي
5
ارائه روشي تلفيقي به منظور پيش بيني دقيق تر سرطان روده
6
ارائه روشي جامع براي تشخيص جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت در حضور چندين DG
7
ارائه روشي جديد با استفاده از فيلتر ذره¬اي براي تخمين حالت و پارامتر در يك مدل غيرخطي حالت در يك شبكه سنسوري
8
ارائه روشي جديد براي آزمون QoE
9
ارائه روشي جديد براي آزمون كيفيت عملياتي (QoE)و امنيت سرويس دهندگان اينترنت
10
ارائه روشي جديد براي افزايش امنيت در سيستم بيومتريك اثرانگشت با استفاده از طاق فازي
11
ارائه روشي جديد براي ايمن سازي بيومتريك تركيبي با استفاده از نهان نگاري تصاوير چهره و اثر انگشت
12
ارائه روشي جديد براي ايمن سازي بيومتريك تركيبي عنبيه چشم و اثر انگشت با استفاده از روش طاق فازي
13
ارائه روشي جديد براي بهينه سازي چند پرس و جو
14
ارائه روشي جديد براي بهينه سازي چند پرس و جو و اعمال آن در بانك اطلاعات سيار
15
ارائه روشي جديد براي تحمل پذيري اشكالات چندگانه در سيستم هاي تعبيه شده با محدوديت زماني
16
ارائه روشي جديد براي تخليه بار در رايانش ابر موبايل دستگاه به دستگاه
17
ارائه روشي جديد براي تخليه‏بار سبز در محاسبات ابري موبايل
18
ارائه روشي جديد براي تصوير تصادفي
19
ارائه روشي جديد براي تعيين شكافها در پياده سازي پردازش سيگنال در روش مانيتورينگ سلامتي به روش امپدانس با استفاده از مواد پيزو الكتريك
20
ارائه روشي جديد براي حل مسائل برنامه ريزي خطي تمام فازي
21
ارائه روشي جديد براي خوشه بندي در پايگاه داده هاي مكاني توزيع شده
22
ارائه روشي جديد براي خوشه بندي موازي در داده كاوي مكاني
23
ارائه روشي جديد براي خوشه‌بندي موازي و مقياس‌پذير داده‌ها با استفاده از نگاشت‌كاهش
24
ارائه روشي جديد براي كنترل همروندي در پايگاه داده هاي ذاتا XML
25
ارائه روشي جديد براي كنترل همروندي در پايگاهXML داده هاي ذاتا
26
ارائه روشي جديد براي مدل سازي صفت كيفي امنيت در معماري نرم افزار
27
ارائه روشي جديد براي نهان نگاري صوت مبتني بر طيف گسترده
28
ارائه روشي جديد براي واترماركينگ تصاوير رقمي با استفاده از تبديل ويولت
29
ارائه روشي جديد براي يافتن قوانين انجمني فازي با چندين كمينه ضريب پشتيبان در پايگاه داده رابطه اي
30
ارائه روشي جديد به منظور كاهش اثر محوشوندگي ناشي از چندمسيره شدن سيگنال در كانالهاي بدون سيم
31
ارائه روشي جديد جهت شك لدهي پرتوي مشاركتي در شبكه راديوشناختگر به منظور كنترل تداخل
32
ارائه روشي جديد جهت مقابله با حملات Syn Flooding
33
ارائه روشي جديد در تحليل پايداري شيب هاي خاكي با استفاده از روش هاي تعادل حدي
34
ارائه روشي جديد در تشخيص اسناد تقريبا تكراري
35
ارائه روشي جديد در تعيين اندازه بافرها با استفاده از تخمين سه زمانه پرت
36
ارائه روشي جديد در حل مسئله تركيب خوشه‌بندي با استفاده از روش‌هاي دقيق رياضياتي
37
ارائه روشي جديد در طراحي و ساخت اسكنر سه بعدي
38
ارائه روشي جديد در كاهش تنشهاي پسماندكامپوزيتهاي لايه اي با استفاده از نانولوله كربني ونانوالياف كربني
39
ارائه روشي جديد در مدل گردن پس زمينه و توليد يك تصوير پانوراما از فريم هاي فيلم ويدئويي
40
ارائه روشي جديد در مدلسازي AM-FM بر مبناي بسط توابع پايه كسري
41
ارائه روشي جديد در مهندسي نرم افزار مبتني بر عامل با تاكيد بر پذيرش صنعتي آن
42
ارائه روشي جديد مبتني بر شبيه سازي كامپيوتري جهت تخمين چگالي چيدمان﴿PD﴾مخلوط سنگدانه ها در طرح اختلاط بتن
43
ارائه روشي جديدتر در گرت فازي براي زمانبندي پروژه هاي تحقيقاتي مطالعه موردي مجتمع الكترونيك موسسه آموزشي و تحقيقاتيصنايع دفاعي
44
ارائه روشي جهت اجراي موازي برنامه هاي كاربردي بر روي شبكه اي از گوشي هاي هوشمند
45
ارائه روشي جهت ادغام و همگام‌سازي سرويس‌هاي Soap با سرويس‌هاي Rest تحت مديريت وب
46
ارائه روشي جهت ارتقاء چابكي فرآيندهاي سازماني با رويكرد معماري سرويس گرا
47
ارائه روشي جهت استفاده از معماري سرويس هاي موقت وابسته به دستگاه به منظور بكارگيري در اشياء مجازي( مورد كاوي :بليط الكترونيكي شركت پايانه هاي اتوبوسراني بين شهري تهران )
48
ارائه روشي جهت افزايش تعداد مشتري ها در سيستم چند مشتري در رايانش ابري
49
ارائه روشي جهت افزايش قابليت اطمينان مدارهاي منطقي مبتني بر تكنولوژي نانولوله هاي كربني
50
ارائه روشي جهت انتخاب راهبرد دانشي مناسب براي دستيابي به توسعه پايدار با استفاده از رويكرد تصميم گيري فازي
51
ارائه روشي جهت انتخاب فناوري پردازش/ بازيافت پسماند جامد شهري با رويكرد ابعاد پايداري : مطالعه موردي پسماند جامد شهر تهران
52
ارائه روشي جهت اندازه‌گيري سرمايه فكري و انتخاب استراتژي دانشي مناسب سازمان با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري فازي
53
ارائه روشي جهت بررسي عملكرد مديريت سرمايه و جايگاه آن در مهندسي يكپارچگي سازمان
54
ارائه روشي جهت بررسي قابليت رقابت پذيري خطوط پرسرعت ريلي و مد حمل و نقل هوايي در ايران (مطالعه موردي: تهران- اصفهان)
55
ارائه روشي جهت بهبود تخصيص منابع و زمانبندي در Wima x
56
ارائه روشي جهت بهبود ديناميك رفتار كشتي در موج بدون تخريب ديگر رفتارهاي كشتي
57
ارائه روشي جهت پيش بيني زمان سفر در محيط هاي شهري مقياس بزرگ با استفاده از شبكه هاي خودرويي
58
ارائه روشي جهت تحليل بسته هاي پروتكل Blue Tooth بصورت بر خط
59
ارائه روشي جهت تحليل غير خطي خرژاهاي سه بعدي با استفاده از فرمول بندي انتگرال هاي بيضوي
60
ارائه روشي جهت تخمين پارامترهاي ورودي تحليل اختيارهاي واقعي در صنعت نفت ايران با تكيه بر پروژه هاي پارس جنوبي
61
ارائه روشي جهت تخمين زمان توسعه توزيع شده نرم افزار هاي كاربردي بر مبناي روش محاسبه امتياز مورد كاربرد
62
ارائه روشي جهت تشخيص خطا در سيستمهاي فتوولتاييك
63
ارائه روشي جهت تشخيص خطاي يكسوساز گردان در سيستم تحريك بدون جاروبك ژنراتور سنكرون
64
ارائه روشي جهت تشخيص سرطان پانكراس بر اساس تكنيك‌هاي پردازش تصوير و يادگيري ماشين
65
ارائه روشي جهت تشخيص واحدهاي اسمي در زبان فارسي با استفاده از محتواي ويكي‌پدياي فارسي
66
ارائه روشي جهت تعيين مشخصه هاي موتورهاي سوئيچ رلكتانس بدون نياز به قفل رتور
67
ارائه روشي جهت تعيين و نمايش مقادير لحظه اي پارامترهاي تنفسي بيمار در دستگاه ونتيلاتور
68
ارائه روشي جهت تعيين وضعيت مصرف انرژي با هدف كاهش هزينه انرژي با تاكيد بر مسائل محيط زيست در حين استفاده
69
ارائه روشي جهت تقسيم كردن سيستم قدرت بمنظور افزايش ايمني شبكه
70
ارائه روشي جهت توليد نقشه مدار از برد مدار چاپي
71
ارائه روشي جهت جلوگيري از حملات Cloning در سيستم‌هاي RFID
72
ارائه روشي جهت جهت بهبود تشخيص صفحات فريب آميز در گراف وب فارسي
73
ارائه روشي جهت رتبه بندي پسماندهاي صنعتي با رويكرد HSE
74
ارائه روشي جهت كاليبراسيون و تنظيم پارامترهاي موتور خودرو
75
ارائه روشي جهت كم كردن سربار انرژي در تشخيص حملات سياه چاله در شبكه هاي اقتضايي متحرك
76
ارائه روشي جهت كنترل بار ترافيكي حاصل از تجميع و انتقال اثر محيط كنترل شونده توسط يك شبكه حسگر بي سيم
77
ارائه روشي جهت لحاظ نمودن اثرات پديده توالي لرزه‌اي در طراحي ساختمان‌ها
78
ارائه روشي جهت مديريت دانش مبتني برهستي شناسي براي محيط هاي آموزش عالي
79
ارائه روشي جهت مديريت ريسك در فرآيند توسعه محصول جديد در صنايع خودرو سازي ايران
80
ارائه روشي جهت يافتن گره‌هاي پرنفوذ براي افزايش انتشار رفتار اعتماد در شبكه‌هاي اجتماعي
81
ارائه روشي جهت يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي در سطح منطق كاري بر اساس تكنولوژي سرويس وب
82
ارائه روشي چند مرحله اي مبتني بر شبكه عصبي براي مديريت سبد سهام
83
ارائه روشي سخت افزار ي براي جستجو آدرس IP lookup در مسير يابهاي اينترنت
84
ارائه روشي سخت افزاري براي جستجوي آدرس (IP lookup) در مسيريابيهاي اينترنت
85
ارائه روشي فازي براي تصميم گيري هاي چند معياره در ارزيابي هاي زيست محيطي
86
ارائه روشي فازي براي تصميم گيري هاي چند معياره در ارزيابي هاي زيست محيطي قفقثقف
87
ارائه روشي كارآمد براي فشرده سازي سيگنال هاي ecg
88
ارائه روشي كارآمد جهت انتشار امن داده‌هاي XML در شبكه‌هاي همه پخشي بيسيم موبايل
89
ارائه روشي كارا جهت تنظيم پارامتر مراقبت در شبكه هاي عصبي به كمك اتوماتاهاييادگير
90
ارائه روشي كارا جهت كاهش نويز ضرب‌شونده در ViSAR
91
ارائه روشي كارامد براي مهاجرت سوييچ ها به منظور بهبود توازن بار بين كنترل‌كننده‌ هاي شبكه هاي نرم افزار محور
92
ارائه روشي كاربردي براي تحليل قابهاي خمشي باRBS
93
ارائه روشي مبتني بر PCR براي رديابي باكتري Microbacterium sp. بيماري زاي صنوبر در ايران
94
ارائه روشي مبتني بر استفاده از منابع داده چندگانه به منظور كاهش انتقال منفي در انتقال يادگيري
95
ارائه روشي مبتني بر برنامه‌ريزي رياضي براي حل مسائل بهينه‌سازي دوسطحي
96
ارائه روشي مبتني بر تئوري فازي جهت ره بندي اسناد وب فارسي
97
ارائه روشي مبتني بر تصاويربيتي جهت تثبيت تصاوير ديجيتال
98
ارائه روشي مبتني بر خوشه بندي فلزي براي مساله مكان يابي
99
ارائه روشي مبتني بر داده‎‌‏كاوي براي كشف تقلب در محيط‎‌ ‏فراگير
100
ارائه روشي مبتني بر روش شاخه و برش براي حل مسائل طراحي شبكه هاي چند كالايي
101
ارائه روشي مبتني بر سيستم عصبي فازي براي پيش بيني بهاي تمام شده محصول جديد
102
ارائه روشي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي به منظور تشخيص تباني در سامانه هاي شهرت الكترونيكي براي شبكه هاي نظير به نظير
103
ارائه روشي مبتني بر مدل براي شناسايي و انتخاب تطبيق پذير سرويس ها در معماري سرويس گرا
104
ارائه روشي مبتني بر مدل پانزار-راس براي اندازه‌گيري درجه رقابت در صنعت بانكداري: كاربرد تجربي براي صنعت بانكداري ايران
105
ارائه روشي مبتني بر مدولاسيون بردار فضايي (SVM) جهت حصول سوئيچينگ نرم در تمام لحظات سوئيچينگ اينورتر سه فاز NOTCH
106
ارائه روشي مبتني بر ناهنجاري به منظور تشخيص حملات پايگاه داده ها
107
ارائه روشي مبتني بر نظريه بازي براي تحليل بقاپذيري سيستم هاي سايبر - فيزيكي
108
ارائه روشي مبتني بر هوش ازدحامي براي انتخاب ويژگي
109
ارائه روشي مبتني بر هوش گروهي براي خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم با هدف تعادل انرژي
110
ارائه روشي مبتني بر يادگيري تقويتي به منظور رهيابي ربات متحرك در محيط نيمه ساختار يافته ديناميك درون ساختمان
111
ارائه روشي مبتني برتركيب رويكردهاي فرا ابتكاري و داده كاوي براي مسئله زمان‌بندي كار كارگاهي
112
ارائه روشي مطابق بر مدل كوپر براي طراحي پوشاك مدي (مانتو بانوان)
113
ارائه روشي مقاوم در واتر ماركينگ تصاوير ديجيتال براساس آناليز مولفه هاي مستقل و تبديل موجك گسسته Redundant
114
ارائه روشي مناسب جهت سنتز نانوذرات كربني حاصل از پوست انار و استفاده از آنها براي حذف آلودگيهاي آلي و فلزات سنگين از پساب
115
ارائه روشي موازي به منظور خلاصه‌سازي ميكروبلاگ‌ها بر پايه مدل كلان‌داده
116
ارائه روشي ميان بر براي برآورد هزينه سرمايه گذاري در صنايع فرايندي ايران
117
ارائه روشي نو براي حذف مشكل اسيد سوخته در صنايع فولاد سازي
118
ارائه روشي نو براي صحت سنجي و اعتبارسنجي سيستم هاي داده كاوي
119
ارائه روشي نو در رديابي هدف به وسيله رادار ماوراي افق( OTHR﴾
120
ارائه روشي نوآورانه در مديريت انر‍ي با اتكا بر مهندسي ارزش در خشك كردن محصولات كشاورزي
121
ارائه روشي نوين براي انحلال و آسيا كردن همزمان سرباره هاي كم عيار مس حاصل از فرايند هاي پيرومتالوژيكي
122
ارائه روشي نوين براي بكارگيري مشاركت در فضاي سيگنال، در شبكه هاي حسگر بي سيم
123
ارائه روشي نوين براي پيكربندي خودكار آدرس در شبكه‌هاي موردي بين خودرويي
124
ارائه روشي نوين براي تحليل مواد تراكم ناپذير به روش المانهاي محدود
125
ارائه روشي نوين براي تخصيص توان تحت سنجش نرم در سيستم هاي راديو شناختگر مبتني برOFDM
126
ارائه روشي نوين براي تشخيص جوامع در شبكه‌هاي اجتماعي پويا بر مبناي تغييرات شبكه و اطلاعات موجود از جوامع پيشين
127
ارائه روشي نوين براي توزيع بار ترافيك در مراكز داده توزيع شده جغرافيايي
128
ارائه روشي نوين براي جست‌وجوي چندرباته‌ يكنواخت‌شده محيط‌هاي خلوت با تمركز بر بازگرداندن قاعده‌مند ربات‌ها به مبدأ جست‌وجو
129
ارائه روشي نوين براي سنتز نيترامين هاي حلقوي
130
ارائه روشي نوين براي شكلدهي پرتو در شبكههاي رله دوسويه شناختگر
131
ارائه روشي نوين جهت آشكارسازي نفوذ گره المثني در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم متحرك
132
ارائه روشي نوين جهت ارزيابي تاثير هماهنگي رله هاي حفاظتي بر روي شاخصهاي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع كابلي
133
ارائه روشي نوين جهت بهبود كيفيت سرويس كاربر ثانويه در دست به دست شدن طيف در شبكه راديو شناختگر
134
ارائه روشي نوين جهت بهبود گيرنده در محيطي با تداخل TH-UWB در سيستم هاي MUI
135
ارائه روشي نوين جهت تخصيص منبع درشبكه‌هاي رله مبتني بر OFDMA
136
ارائه روشي نوين جهت سنتز نانو ذرات اكسيد آهن اصلاح شده به منظور حذف كادميوم از نمونه آب هاي آلوده و برخي از مواد آرايشي
137
ارائه روشي نوين جهت سنجش طيف در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از معيارهاي پيچيدگي
138
ارائه روشي نوين جهت مدل سازي و شبيه سازي خطاهاي نامتعارف در مطالعات پايداري گذراي سه فازه
139
ارائه روشي نوين در استفاده از شاخص هاي مبتني بر تغييرات و پردازش تصاوير مادون قرمز به منظور تشخيص خطاي سيم پيچي موتورهاي القايي
140
ارائه روشي نوين در مديريت منابع راديويي براي مخابرات سبز در شبكه‏هاي LTE
141
ارائه روشي نوين در ميكرو- نانوماشينكاري فتوشيميايي بدون استفاده از شابلون
142
ارائه روشي نوين مبتني بر تحليل مولفه هاي اصلي براي شناسايي انسان در تصوير
143
ارائه روشي نوين مبتني بر مكاترونيك در ساخت انواع چرخدنده ها
144
ارائه روشي نوين مبتني بر يادگيري ماشين به منظور تحليل احساسات و نظركاوي مشتريان براي بهبود هوش تجاري در نقدهاي فارسي
145
ارائه روشي نوين و يك مرحله اي براي سنتز نسل جديدي از سولفون آميدهاي هتروسيكل دار
146
ارائه روشي هيوريستيك براي شبكه هاي حمل و نقل چند محموله اي
147
ارائه روشيكارا براي تشخيص بيماري صرع با استفاده از شبكه¬هاي عصبي
148
ارائه روند (پروسه) توليد صنعتي ساختمانهاي مسكوني با بهره گيري از اصول مديريت ساخت در ايران
149
ارائه روند برنامه‌ريزي استراتژيك مبتني بر كارت امتيازي متوازن براي شركت‌هاي خدمات انفورماتيك بانكي (مطالعه موردي شركت خدمات انفورماتيك)
150
ارائه رويكرد استوار طراحي زنجيره تامين كالاي جديد كشاورزي در حالت عدم قطعيت پارامترها (مطالعه موردي گياه استويا)
151
ارائه رويكرد به منظور شبيه سازي و بهبود فرايندهاي كسب و كار (قوه قضاييه)
152
ارائه رويكرد تحليل حالات و آثار خرابي تجديد نظر شده، مبتني بر گسترش كاركرد كيفيت و پويايي‌شناسي سيستم ها- با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه
153
ارائه رويكرد تحليل ريسك پروژه‌ها براي شركت‌هاي دانش بنيان با بهره گيري از تكنيك ANP_RFMEA
154
ارائه رويكرد تراوش فناوري جهت انتقال فناوري در يك مطالعه موردي
155
ارائه رويكرد تركيبي PEM-DEA جهت رتبه‌بندي كارايي سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي: شركت ملي صنايع پتروشيمي)
156
ارائه رويكرد جديد مبتني بر كاهش پوياي دامنه جهت بهبود توليد داده‌هاي آزمون و مكان‌يابي خطاهاي پنهان
157
ارائه رويكرد رده بندي تركيبي براي پيش بيني ديابت براساس وزن دهي به رده بندها
158
ارائه رويكرد سيستم هوشمند فازي براي تصميم‌گيري بهينه در حل‌كردن مشكل هرزروي جريان سيال حفاري چاه در سازندهاي مختلف
159
ارائه رويكرد كمي براي انتخاب شاخص هاي كليدي عملكرد مناسب مبتني بر كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها
160
ارائه رويكرد مبتني بر تعامل سيستم هاي خبره وسيستم هاي چند عامله در كتابخانه هوشمنندي
161
ارائه رويكرد مبتني برتعامل سيستم هاي خبره وسيستم هاي چند عامله در كتابخانه هوشمند
162
ارائه رويكردي از روشهاي تصميم گيري فازي براي ارزيابي انعطاف پذيري مبتني بر بازاريابي
163
ارائه رويكردي براي اجراي استراتژي هاي سازمان از طريق پروژه ها
164
ارائه رويكردي براي ارتقاء هم افزايي منابع در محيط رايانش ابري با بكارگيريمجازي سازي
165
ارائه رويكردي براي ارزيابي و اولويت بندي اقدمات اصلاحي، بمنظور بهبود مستمر كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي در محيط پويا (مطالعه موردي: شهركرد)
166
ارائه رويكردي براي استفاده از معماري سرويسگرا در هوش تجاري براي محيطهاي بلادرنگ
167
ارائه رويكردي براي انتخاب تأمين‌كننده بر اساس معيارهاي اجتماعي، اخلاقي و زيست‌محيطي (مطالعه موردي صنعت نساجي)
168
ارائه رويكردي براي انتقال دانش در مدل‌هاي كسب‌وكار مبتني بر فن‌آوري پردازش ابري بر اساس استاندارد MBMA
169
ارائه رويكردي براي بهينه سازي زبان وب معنايي بر مبناي ساختار اسناد
170
ارائه رويكردي براي پوشش جهت دار و همبندي در شبكه هاي حسگر بصري
171
ارائه رويكردي براي طراحي تطبيق‌دهنده داده‌هادرمحيط اينترنتي ازاشياء (موردمطالعه:‌ گلدان هوشمند)
172
ارائه رويكردي تركيبي از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب تأمين‌كنندگان و تخصيص سفارش در يك زنجيره تأمين سبز تحت عدم قطعيت
173
ارائه رويكردي تلفيقي براي تحليل قابليت اطمينان در سيستم هاي كنترل صنعتي مورد مطالعه تجهيز كنترل دمش گاز واحد كوره پاتيلي شركت فولاد مباركه
174
ارائه رويكردي جديد براي بهينه سازي سيستمهاي سيگنال - پاسخ
175
ارائه رويكردي جديد براي مديريت داده ها در اينترنت اشياء با بهره گيري از هوش گروهي
176
ارائه رويكردي جديد به منظور مديريت منابع انرژي در ريزشبكه هاي دربردانده خودروهاي الكتريكي
177
ارائه رويكردي جديد در ارزيابي عملكرد پروژه اي براساس نگرش توسعه پايدار و بكارگيري نشانگرهاي كليدي
178
ارائه رويكردي جهت ارزيابي اثربخشي و بهره وري استقرار سيستم مديريت نگهداري و تعميرات جامع به روش تحليل پوششي داده ها با تكيه برشاخصهاي هزينه ،نرخ شكست و اثر بخشي كلي
179
ارائه رويكردي جهت ارزيابي و انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازماندر وزارت امور اقتصادي و دارايي بر مبناي تصميم گيري چند معياره
180
ارائه رويكردي جهت افزايش قابليت تحمل پذيري در برابر اشكال هاي گذرا در سطح سيستم عامل سيستم هاي نهفته چندوظيفه اي فضايي مبتني بر بوردهاي تجاري آماده
181
ارائه رويكردي جهت اندازه گيري عملكرد استراتژيهاي ساخت
182
ارائه رويكردي جهت انطباق روش فرايندتوليدمحصولات نرم -افزارمبتني برISO/IEC70221به سرويس هاي كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات )ITIL(
183
ارائه رويكردي جهت شناسايي و رديابي تقلب در محيط هاي آموزش هاي مجازي
184
ارائه رويكردي جهت مطالعه و تعيين نرخ خروج هاي اضطراري و فرسودگي تجهيزات نيروگاه
185
ارائه رويكردي چند ماهيتي مبتني بر تصاوير مغزي جهت تشخيص اختلال شناختي خفيف
186
ارائه رويكردي در ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در صنعت كالاهاي مدي پوشاك
187
ارائه رويكردي مبتني بر خلاصه سازي بازار براي حل مسئله سبد رديابي شاخص سهام
188
ارائه رويكردي نوين جهت ارزيابي ميزان پيچيدگي پروژه ها
189
ارائه رويكرديبراي ارزيابي عملكرد منابع انساني در سازمان¬هاي پژوهشي بر اساس نظريه مجموعه¬هاي ناهموار- مطالعه موردي: يكي از مراكز تحقيقاتي صنايع هوايي كشور
190
ارائه رويكرو ساختاري براي محاسبه تابع توزيع زمان تكميل شبكه هاي پرت اجتماعي
191
ارائه رويه و مدل انتخاب تامين كنندگان زغال سنگ مصرفي شركت ذوب آهن اصفهان
192
ارائه زمان‌بندي خواب‌ و بيدار براي شبكه‏هاي مش جمع كننده انرژي مبتني بر مك EDCA با استفاده از ساختار درختي موجود در مش
193
ارائه زمانبندي استوار براي خط 3 مترو تهران
194
ارائه زيرساخت هاي منابع تسريع سخت افزاري دررايانش ابري ناهمگن
195
ارائه ساختار جامع اجراي سيستم مديريت پروژه براي پروژه هاي مسكوني (‌نمونه موردي پروژه مسكوني خليل )
196
ارائه ساختار جديد براي اينورترهاي چندسطحي، مبتني بر كاهش تعداد كليدها
197
ارائه ساختار سيستمي مديريت مواد و مصالح براي ارضاء ديدگاههاي توسعه پايدار در يك نيروگاه تلمبه اي - ذخيره اي
198
ارائه ساختار هاي راه اندازي و مدار قدرتZVT براي مبدل باك سنكرون در كاربردهاي ولتا‍ژ پايين و متوسط
199
ارائه ساختار هيات مديره و عملكرد سازمان در شركت هاي پيمان كاري كوچك و متوسط
200
ارائه ساختار و روش مدولاسيون و شبيه ساسي اينورتز 15كليدي بزاي تغذيه 4 بار مستقل
201
ارائه ساختار و طراحي بهينه برداشتگرهاي انرزي باد پيزوالكتريكي باند وسيع شامل مدارهاي واسط مجتمع
202
ارائه ساختار يكسوكننده چهارسطحي با كليدهاي اكتيو كاهش‌يافته
203
ارائه ساختاري مناسب براي انتخاب و تركيب سرويس ها به صورت خودكار مبتني بر معماري سرويس گرا
204
ارائه ساز و كاري بهينه جهت اصلاح مشخصه هاي ناهمواري سطحي داربست هاي نانوليفي و بررسي تاثير آن بر رشد و تكثير سلول ها
205
ارائه سازوكاري براي پايش رخداد محور فعاليت كسب‌وكار
206
ارائه سامانه اي براي اندازه گيري عوامل موثر در پيش بيني بهره وري كارگران در پروژه هاي عمراني
207
ارائه سامانه اي براي تعيين و تبين معيارهاي انتخاب شيوه مناسب برپايي مسكن در سكونتگاههاي روستايي حاشيه درياي خزر
208
ارائه سامانه اي مبتني بر الگوريتم كلوني مورچگان براي تعادل خط مونتاژ در صنعت پوشاك
209
ارائه سامانه توصيه‏ گر با استفاده از كاوش در سياهه‏ هاي وب
210
ارائه سامانه توصيه گر در سامانه آموزش الكترونيكي با در نظر گرفتن مجموعه برچسب هاي كاربر در مدل يادگيرنده
211
ارائه سامانه خودكار كنترل كيفي پخش اندود با استفاده از پردازش تصوير
212
ارائه سامانه فرماندهي حادثه براي مديريت شبكه حمل و نقل جاده اي
213
ارائه سامانه هوشمند براي مرمت نقوش هندسي گره
214
ارائه سامانهاي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي اختصاص بهينه ماشينآلات دوزندگي براي توليد محصولات پوشاك
215
ارائه سرويس ها در NGN
216
ارائه سرويس هاي مخابراتي مكالمه صوتي به صورت سرويس تحت وب
217
ارائه سرويس هاي نوين ابري بر روي بستر كوبرنيتز
218
ارائه سي دي كمك آموزشي درس روشهاي استخراج زيرزميني
219
ارائه سياست تخصيص بهينه منابع محدود در زمان بندي پروژه تحت شرايط عدم قطعيت احتمالي
220
ارائه سياستي نوين براي انتخاب و زمان فعاليت حسگرها به منظور مانيتورينگ محيط در شبكه هاي حسگر چندرسانه ايي
221
ارائه سيستم اتوماتيك سنجش مقاومت لغزندگي روسازي براساس پردازش تصوير
222
ارائه سيستم براي كشف نامتغيرهاي شرطي در متن برنامه با استفاده از قوانين انجمني
223
ارائه سيستم پشتيباني اعتبار سنجي مشتريان حقيقي و حقوقي با استفاده از رويكرد تلفيقي داده كاوي و تكنيكهاي تصميم گيري چندمعياره (مورد مطالعه: بانك ملت استان مركزي)
224
ارائه سيستم پيشنهاد استناد مبتني بر ارتباطات معنايي
225
ارائه سيستم تشخيص چهره جهت كنترل تردد
226
ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند در عمليات خودروهاي تجاري
227
ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند ساختمان بيمارستان در شرايط خاص
228
ارائه سيستم توزيع خدمات پس از فروش در ارتباط با سياست هاي نگهداري و تعميرات
229
ارائه سيستم توصيه گر مبتني بر تحليل پروفايل كاربر در شبكه اجتماعي براي كسب و كار كوچك
230
ارائه سيستم چند رسانه اي در طراحي مكانيكي ربات
231
ارائه سيستم حمل و نقل عمومي با رويكرد ناب
232
ارائه سيستم خبره جهت پيش بيني قيمت محصولات پتروشيمي مبتني بر شبكه هاي عصبي (مورد مطالعه : زنجيره ) PVC
233
ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف
234
ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرايند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف
235
ارائه سيستم خودكار بررسي زهكشي سطحي روسازي با استفاده از پردازش تصاوير
236
ارائه سيستم مديريتي كارآمد جهت اجراي پروژه‌هاي راه‌سازي بين شهري و مطالعه موردي يك پروژه راهسازي بين شهري
237
ارائه سيستم معاملات سهام با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك و سنجه هاي ريسك منسجم
238
ارائه سيستم هوشمند براي كنترل چراغ هاي راهنمايي با استفاده از روش هاي يادگيري تقويتي
239
ارائه سيستم هوشمند همكارانه مبتني بر روشهاي دسته بندي گروهي براي تشخيص سرطان ريه
240
ارائه سيستم يكپارچه مديريت پايگاه داده در تعامل با مدل‌سازي اطلاعات ساختمان
241
ارائه سيستمي براي ارزيابي عملكرد موسسات كوچك و متوسط در پارك علم و فناوري يزد
242
ارائه سيستمي براي اندازه گيري موجودي دانش سازمان
243
ارائه سيستمي مقاوم در بربر دوران ،انتقال و بزرگنمايي براي بازيابي تصوير با رويكرد همجوشي ژنتيك ويژگي ها
244
ارائه شاخص تركيبي ارزيابي بانكداري اسلامي: مطالعه موردي بانك هاي ايران
245
ارائه شاخص تركيبي قابليت اطمينان درجهت ارزيابي پايداري شبكه هاي آبرساني شهري Providing a composite index of reliability in order to assess the sustainability of urban water distribution networks
246
ارائه شاخص جديد ارزيابي تراكم روسازي آسفالتي بر اساس پردازش تصوير و منطق فازي
247
ارائه شاخص دسترسي سفر از ديد مسافران در شبكه-هاي حمل¬ونقل شهري در شرايط زلزله (مطالعه موردي شهر تهران)
248
ارائه شاخص دسترسي نواحي ترافيكي شهر تهران بر اساس زمان سفر
249
ارائه شاخص ها و مدلهاي مكان يابي مراكز پشتيبان سيستم مديريت بحران در شبكه حمل و نقل
250
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد پايداري در زنجيره تأمين صنعت نفت در چارچوب تلفيقي مدل هاي پايداري
251
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد حوزه تداركات مديريت پروژه از منظر معيارهاي مديريت زنجيره تأمين
252
ارائه شاخص وضعيت روسازي با استفاده از جمع‌سپاري
253
ارائه شاخص‌هاي ارزيابي سيستم اتوبوسراني تندرو (BRT) با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي- طبيعي (مطالعه موردي: خطوط BRT شهر اصفهان)
254
ارائه شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري سطح بلوغ مديريت پروژه در شركت‌هاي پيمانكاري
255
ارائه شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركت امداد خودرو ايران برمبناي كارت امتيازي متوازن
256
ارائه شاخصهاي موثر در توسعه نرم افزار به منظور افزايش رضايت مشتري مبتني برQFD (مطالعه موردي شركت فن آوري اطلاعات آرنگ)
257
ارائه شاخصي براي برآورد و مقايسه‌ي عملكرد استان‌ها‌ي كشور در زمينه ايمني راه‌ها
258
ارائه شاخصي جامع براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين يك محصول
259
ارائه شرايط مطلوب براي كاركرد يك نازل همگرا - واگرا جهت استفاده در موتور توربوجت
260
ارائه شرايطي براي آبلي بودن رسته مدول‌هاي تصويري گرنشتاين
261
ارائه شمايي جديد جهت پشتيباني از انواع دستورهاي پرس وجودر كش معنايي
262
ارائه شيوه آموزش تذهيب براي هنرجويان هنرستان هنر
263
ارائه شيوه اي مبتني بر نشانه ي راهنما براي خودسازماندهي در سيستم چندعاملي هولوني
264
ارائه شيوه نامه كاربرد مواد اوليه چاپ در بسته بندي انعطاف پذير
265
ارائه ضوابط كلي ساخت و ساز شهري بر اساس ملاحظات ژئوتكنيك لرزه اي در شهر كرمانشاه
266
ارائه طراحي خلاقانه براي وسيله اي جهت گرمازايي در منازل شهري در 10-20 سال آينده
267
ارائه طراحي و شبيه سازي تكنيكهاي مختلف كاهش تلفات توان در مدارات CMOSVLSI
268
ارائه طرح اجرائي در زمينهاي باتلاقي خليج فارس
269
ارائه طرح اختلاط بتن هاي مقاوم در برابر تهاجم اسيد سولفوريك
270
ارائه طرح امكان‌سنجي فني و اقتصادي جايگزين روش پنچرگيري لاستيك خودرو به روش تكنولوژي نوين اسپري رفع پنچري
271
ارائه طرح اوليه به منظور پياده‌سازي الزامات آيين‌نامه LEED در ايران
272
ارائه طرح بازسازي معدن سنگ آهك بي بي شهربانو، واقع در جنوب شرقي شهر تهران
273
ارائه طرح بهره برداري معدن منيزيت بيربيدي واقع در استان سيستان و بلوچستان
274
ارائه طرح بهسازي بافت تاريخي پامنار با تاكيد بر ايجاد گره‌ اجتماعي و فضايي
275
ارائه طرح جايگزين فضاي داخلي واگن هاي متروي شهر تهران براي پاسخگويي به نيازهاي نشستن و اتكاء
276
ارائه طرح جبران خسارت زيست محيطي كنار گذر غرب اصفهان بر پناهگاه حيات وحش قميشلو
277
ارائه طرح حفاظت و مرمت براي سه نمونه جلد تلفيقي روغني و چرمي مربوط به قرون نهم، دهم و يازدهم هجري قمري متعلق به كتابخانه و موزه¬ي ملي ملك.
278
ارائه طرح حفاظت و مرمت صندوق چوبي مقبره برج سلطان زين العابدين متعلق به دوره تيموري
279
ارائه طرح حفاظتي جهت كف نگاره يافت شده در سايت شهر گور
280
ارائه طرح حفاظتي و مرمتي ضريح نقره اي ﴿ ضريح چهارم ﴾ حرم مهر حضرت رضا ﴿ع ﴾ واقع در موزهي آستان قدس رضوي
281
ارائه طرح حفظ، درمان و مرمت بخشي از كتب گچبري بقعه امين الدين جبرائيل قريه كلخوران اردبيل
282
ارائه طرح حفظ، درمان و مرمت بخشي از كتيبه گچبري بقعه امين الدين جبرائيل قريه كلخوران اردبيل
283
ارائه طرح مرمت تزئينات ديواري خانه حقيقي با توجه به آسيب هاي ناشي از حركت سازه
284
ارائه طرح مرمت و سامان دهي مسجد مهر آباد بناب با تحليل ساختار هندسي پلان مساجد ستون دار آذربايجان
285
ارائه طرح مكانيابي تجهيزات و انبار محصولات(مطالعه موردي)
286
ارائه طرح نوين مكانيابي داخل ساختمان با روش اثر انگشت مبتني بر تنكي گروهي ساختاريافته
287
ارائه طرح واره هاي نظري براي توليد برخي از حالت هاي غير كلاسيكي
288
ارائه طرح واره هاي نظري براي توليد حالت هاي درهم تنيده ي برآمده از مدل جينز‐كامينگز تعميم يافته جديد و بررسي ويژگي هاي فيزيكي آن ها
289
ارائه طرح وب سايت طراحي هوشمند تبليغات اينترنتي براي بنگاه هاي كوچك
290
ارائه طرحهاي مناسب براي سيستم محافظ محل دفن مواد زائد جامد شهري شهرستان اروميه
291
ارائه طرحي براي سرويس‌هاي مكان-مبنا با تاكيد بر حفظ حريم خصوصي خط سير
292
ارائه طرحي كارا جهت بهبود الگوريتم بغا در شبكه‌هاي عصبي
293
ارائه طيف طرح زاگرس شمالي با استفاده از شتاب نگاشت مصنوعي و مقايسه آن با طيف طرح استاندارد
294
ارائه فرآيندي جهت جمع¬آوري بطري¬هاي نوشيدني از جنس PET
295
ارائه فرايندي جهت كهنه نما كردن فرش
296
ارائه فرم افزار جهت طراحي كمپرسورهاي چند مرحله اي جريان محوري
297
ارائه فرمول هاي جديد براي انتقال كوانتمي در قطعات نيمه هادي و حل آن
298
ارائه فضاي مفهومي با استفاده از فيگور (نوازندگان )
299
ارائه فن داده‌كاوي مبتني بر يادگيري عميق جهت پيش‌بيني بيماري ديابت
300
ارائه فنوني براي بررسي مدل توصيفهاي سيستم هاي تصادفي گسسته -رخداد و پياده سازي آنها
301
ارائه فني براي تشخيص نفوذ در سرويسهاي وب بهوسيله تحليل محتواي پيامهايXML
302
ارائه فيلتر جديد مبتني بر هوش محاسباتي براي بهسازي تصوير
303
ارائه كانسپت براي پيكره دوچرخه با هدف دستيابي به ساختارهاي جديد
304
ارائه كدل يكپارچه تعيين اندازه انباشته و قيمت به همراه برنامه بازرسي آماري و با فرض زمان تدارك احتمالي
305
ارائه كدهاي جديد زمان – فضا با حداكثرچندگانگي و نرخ و بهره كد بالا براي كانالهاي محوشونده تخت
306
ارائه كران هاي پايين و بالا جهت حل مسئله برنامه زمان‌بندي حركت قطارها در حالت غير دوره‌اي
307
ارائه كمي مرزهاي سطوح مختلف عملكرد لرزه اي براي قابهاي خورجيني با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
308
ارائه كنترل كننده تطبيقي با استفاده از منطق فازي و الگوريتم ازدحام ذرات
309
ارائه كيفيت سرويس مطلوب و كاهش حافظه مصرفي در شبكه حسگر دوربين
310
ارائه كيفيت محيطي بافت تاريخي با رويكرد زمينه گرايي نمونه موردي بافت تاريخي شهر همدان
311
ارائه گراف بهينه زمان بندي حركت قطار ها با رويكرد كاهش زمان سفر
312
ارائه گزارشي در قالب مجموعه پروژه هاي طراحي و ساخته شده مخابراتي
313
ارائه مؤلفه هاي مؤثر جهت افزايش ميزان سطح رضايتمندي بيمه گذاران﴿بيمه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان ساختماني﴾ در شهرستان مشهد
314
ارائه مبدل غير ايزوله DC-DC سه‌درگاهي بسيار افزاينده بر پايه مبدل سپيك
315
ارائه مبدل هاي دوجهته كليدزني نرم مناسب براي پياده سازي شارژ رفلكس
316
ارائه مبدلهاي سوئيچينگ نرم اصلاح ضريب توان بدون پل
317
ارائه متدلوژي معماري فرآيندهاي سازماني مبتني بر اهداف در سازمان‌هاي واسطه‌اي
318
ارائه متدولوژي (نقشه راه) بومي براي استراتژي شركت هاي هولدينگ با تاكيد بر شركت هاي ايراني
319
ارائه متدولوژي اجراي روش هاي نگهداري و تعميرات در شركت سايپا ديزل با رويكرد مديريت تحول
320
ارائه متدولوژي اجراي مهندسي مجدد در پياده سازي موفق ERP
321
ارائه متدولوژي افزايش كارايي شبكه اقتضائي بين خودرويي جهت بهبود وضعيت ايمني بزرگراه ها با استفاده از شبكه عصبي و سيستم استنتاج فازي
322
ارائه متدولوژي براي ارزيابي اثربخشي اجراي طرح هماهنگ استاندارد مورد مطالعه : محصولات منتخب توليدي مواد غذايي استان يزد
323
ارائه متدولوژي بررسي اثرات اقتصادي زيست محيطي شقوق مختلف حمل و نقل در ايران
324
ارائه متدولوژي بومي براي اجراي ERP در يك سازمان ايراني – مطالعه موردي در شركت توگا
325
ارائه متدولوژي پيش بيني توليد سفر بر اساس بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
326
ارائه متدولوژي تعيين ساختار شبكه پايدار در مناطق شهري
327
ارائه متدولوژي تعيين شاخصﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ بزرگراهي درون شهري
328
ارائه متدولوژي تعيين محل بهينه سوخت رساني به كشتي هاي تجاري در منطقه خليج فارس
329
ارائه متدولوژي تعيين مسير جهت اولوي تبنديراه اندازي قطارهاي حومه اي با استفاده از رو شهايMADM
330
ارائه متدولوژي توسعه استراتژيهاي نوظهور مبتني بر تاثير تغييرات محيطي بر مدل كسب و كار در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
331
ارائه متدولوژي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره هاي تامين
332
ارائه متدولوژي جهت بهبود زنجيره خدمات رجائ از طريق فرايندها
333
ارائه متدولوژي جهت تعيين سطوح استراتژي پذيري سازمان هاي بيمه با استفاده از مدل بلوغ جامعيت با مطالعه موردي در صنعت بيمه كشور
334
ارائه متدولوژي جهت جاري‌سازي مدل‌هاي كسب‌وكار مردمي (مطالعه موردي شبكه اسلامي تعليم و تربيت)
335
ارائه متدولوژي روند تحليل شبكه در نرم افزارهاي EMME\2,و ،TRANSCAd, و روش تبديل شبكه از EMME/2به،TRANSCAd
336
ارائه متدولوژي كنترل متغير تقاطعات شبكه با درنظر‌گيري انتخاب مسير رانندگان
337
ارائه متدولوژي و روش پياده سازي پدافند غير عامل در سيستم هاي حمل و نقل شهري
338
ارائه متودلوژي تعيين شاخص ريسك شبكه حمل و نقل جاده اي بر مبناي دسترسي
339
ارائه محيطي براي نقاشي متحرك سه بعدي توزيعشد بصورت شي گرا
340
ارائه مد لهاي كاهندگي لرز هاي با استفاده ازالگوريتم توسع ه ژني
341
ارائه مدار ديجيتال نورومورفيك براي بازشناسي تصاوير(اعداد)
342
ارائه مدل
343
ارائه مدل ، مطالعه ديناميكي و شبيه سازي حركت و راه رفتن انسان
344
ارائه مدل P.N.HR جهت مقايسه عدد بهره وري منابع انساني در شركتهاي پيمانكاري
345
ارائه مدل آشوب گونه از ديناميك نفرون با در نظر گرفتن تعاملات مرتبط
346
ارائه مدل آماري براي پيش بيني قيمت سهام شركتهاي خودروسازي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
347
ارائه مدل آماري براي شناسايي متغيرهاي مؤثر بر سياست تقسيم سود شركت ها
348
ارائه مدل آموزش الكترونيك براي توسعه منابع انساني حوزه تعاون مورد مطالعه (اداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان مركزي)
349
ارائه مدل آموزش مفاهيم سازه اي با رويكرد يادگيري تجربي و آموزش مبتني بر مورد (CBL) براي دانشجويان معماري
350
ارائه مدل آناليز تأخيرات در پروژه هاي ساخت مطالعه موردي شركت توسعه 2 مپنا
351
ارائه مدل آينده پژوهي مبتني بر پيمايش محيطي با رويكرد سازمان هاي تحقيقاتي به همراه مورد مطالعاتي در يك سازمان تحقيقاتي دفاعي
352
ارائه مدل اثر مديريت كيفيت جامع ، تعهد عاطفي ورضايت شغلي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان وزارت ورزش وجوانان
353
ارائه مدل اثربخشي شاخص هاي مديريت زنجيره تامين سبز بر عملكرد سازماني گروه مپنا با استفاده از مدل معادلات ساختاري
354
ارائه مدل احتمالي مسئله مكان‌يابي-مسيريابي-موجودي كالاهاي فاسدشدني با درنظرگرفتن حق امتناع و انصراف
355
ارائه مدل اختلاف سرعت عملكردي با سرعت مجاز در راههاي برون شهري
356
ارائه مدل ارتباط سرمايه اجتماعي تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين معلمان تربيت بدني استان كرمانشاه
357
ارائه مدل ارتباط عدالت سازماني ، تعهد سازماني ودلبستگي شغلي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
358
ارائه مدل ارزش اطلاعات در عمليات اكتشافي معادن
359
ارائه مدل ارزشگذاري پروژه ها با تحليل اختيارهاي واقعي و حركت براوني حسابي
360
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان هاي دولتي ايران ﴿مطالعه موردي شركت ارتباطات سيار﴾
361
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمانهاي دولتي ايران
362
ارائه مدل ارزيابي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
363
ارائه مدل ارزيابي اعتباري براي مشتريان دريافت تسهيلات بانكي براساس مدل برنامه نويسي شبكه ژنتيك
364
ارائه مدل ارزيابي اقتصادي پروژ ههاي سرماي هگذاري جهتتوسعه توا نعملياتي تخليه و بارگيري شناورهاي كانتينري، مبتني بر برنام هريزي استراتژيك و تحليل نارسائ يهاي عملياتجان بدريا؛ مطالعه موردي: مجتمع بندري شهيد رجائي
365
ارائه مدل ارزيابي اقتصادي هزينه هاي تاخير در پروژه هاي عمراني ؛ مطالعه موردي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
366
ارائه مدل ارزيابي عملكرد استقرار هوش تجاري به‌منظور تحليل بازار(مطالعه موردي: شركت دارويي تدبير كالاي جم)
367
ارائه مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان ها با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي با رويكرد پويا
368
ارائه مدل ارزيابي عملكرد راهبردي سازمان‌هاي فرهنگي كوچك و متوسط مردم نهاد مبتني بر روش تحليل پوششي داده
369
ارائه مدل ارزيابي عملكرد راهبردي سازمانهاي فرهنگي كوچك و متوسط مردم نهاد مبتني بر روش تحليل پوششي داده ها
370
ارائه مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد تلفيق كارت امتيازي متوازن و تكنيك تصميم گيري، مطالعه موردي : سايپا يدك
371
ارائه مدل ارزيابي عملكرد مديران بر مبناي مديريت ريسك و مديريت تغيير (مطالعه موردي: شركت همگام خودرو آسيا)
372
ارائه مدل ارزيابي فناوري هاي زنجيره بلوكي و بررسي تاثير آن بر توسعه اقتصاد مشاركتي با تاكيد بر امنيت اطلاعات
373
ارائه مدل ارزيابي قابليت پياده روي ناحيه اي در حمل و نقل شهري
374
ارائه مدل ارزيابي ميزان ناب بودن شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي(شركت هيماليا)
375
ارائه مدل ارزيابي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار با استفاده از مدل لوفتمن از طريق تصميم گيري گروهي با رويكرد فازي مطالعه موردي شركت مخابرات استان تهران و اتاق بازرگاني
376
ارائه مدل ارزيابي و رتبه‌بندي شتاب‌دهنده‌هاي استارتاپي با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها
377
ارائه مدل استرس شغلي بر اساس باورهاي غيرعقلاني، تحريف‌هاي شناختي و همجوشي شناختي
378
ارائه مدل استوار بهينه‌سازي سبد سهام چند دوره‌اي با درنظر گرفتن تابع مطلوبيت سرمايه‌گذار
379
ارائه مدل استوار تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به طور همزمان
380
ارائه مدل استوار جهت تعيين مكان يابي تسهيلات و برنامه ريزي توليد ادغامي در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي:گروه خودروسازي سايپا)
381
ارائه مدل استوار چندهدفه جهت طراحي مجدد شبكه انبارها در شرايط عدم قطعيت
382
ارائه مدل استوار و پاياي مكان يابي تسهيلات- طراحي شبكه تحت شرايط عدم قطعيت و اختلال در تسهيل در محيط رقابتي
383
ارائه مدل اصلاح‌شده fib جهت تخمين عمر مفيد براي سازه‌هاي بتن مسلح در محيط جزر و مدي خليج‌فارس
384
ارائه مدل اقتصاد سنجي جهت تعيين حق بيمه ي بيمه گذار در بيمه شخص ثالث خودرو بر اساس متغير تاثير گذاربر آن
385
ارائه مدل اقتصادسنجي جهت بررسي شدت جستجوي گوگل بر روي نوسانات شاخص سهام: مطالعه موردي بورس تهران
386
ارائه مدل الگوبرداري از ابداعات جهاني در صنعت بيبب فرآورد ههاي سيماني براي توسعه كيفيت بهر هگيري در ايران
387
ارائه مدل الگوبرداري از ابداعات جهاني در صنعت فرآورده هاي سيماني براي توسعه كيفيت بهره گيري در ايران
388
ارائه مدل انتخاب بندر در حمل و نقل كالا مبتني بر روشهاي تصميم گيري چند معياره
389
ارائه مدل انتخاب تأمين‌كننده براي قراردادهاي همكاري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان تأمين‌كننده در امداد بشردوستانه
390
ارائه مدل انتشار و شبيه سازي چند مسيره براي شبكه هاي ثابت پر ظرفيت راديويي
391
ارائه مدل انتشار يون هاي كلرايد در بتن هاي حاوي دوده سيليسي، بر پايه نتايج آزمايشگاهي
392
ارائه مدل اندازه انباشته توأم اقتصادي براي اقلام فساد پذير با تقاضاي وابسته به موجودي و قيمت
393
ارائه مدل اندازه گيري آمادگي الكترونيكي در سطح سازماني با استفاده از روش هاي فازي مطالعه موردي ستاد شركت ملي گاز ايران
394
ارائه مدل اندازه‌گيري تأثير سرمايه فكري بر ارزش‌افزوده سازمان
395
ارائه مدل انسجام اركان مارپيچ سه جانبه در فرايند نوآوري مبتني بر TRIZ (مطالعه موردي فناوري نانو)
396
ارائه مدل بازآفريني كسبوكارهاي پس از بحران مطالعه موردي: كسبوكارهاي كوچك مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه
397
ارائه مدل بازارچه الكترونيكي براي تجارت محصولات كشاورزي
398
ارائه مدل بازاريابي نوآوري هاي دوستدار محيط زيست درصنعت مخابرات با توجه به هزينه اجتماعي
399
ارائه مدل براي تخصيص كار به پيمانكاران جزء در پروژه هاي راه‌سازي
400
ارائه مدل براي شناسايي مهمترين پارامترهاي تاثير گذار در موفقيت زنجيره تامين دو سطحي با استفاده از تكنيك DEMATEL مطالعه موردي﴾
401
ارائه مدل براي مكان يابي مراكز امداد رساني جهت تامين قابليت اطمينان مورد نظر
402
ارائه مدل بررسي سياستهاي بهبود شرايط پيادهروي بر مطلوبيت مسافت پيادهروي از پاركينگ تا مقصد نهايي
403
ارائه مدل بررسي عوامل موثر ( فردي، تكنولوژيكي و سازماني ) بر روي تسهيم دانش سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عوامل انگيزشي در شركت شهرك هاي صنعتي فارس
404
ارائه مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي تخصيص منابع آموزشي دانشگاهي بوسيله الگوريتم ژنتيك
405
ارائه مدل برنامه ريزي استراتژيك مهندسي نوآوري محصول مبتني بر روش شناسي مهندسي سيستم
406
ارائه مدل برنامه ريزي استوار براي مسئله مكانيابي هاب داراي محدوديت ظرفيت تحت شرايط عدم قطعيت
407
ارائه مدل برنامه ريزي پوياي احتمالي براي مسئله تعيين اندازه انباشته پويا با در نظر گرفتن هزينه هاي توليد ماركوفي و تقاضاي احتمالي
408
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي انتخاب سبد پروژه هاي چندهدفه با رويكرد برنامه ريزي آرماني استوار (مطالعه موردي: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران)
409
ارائه مدل برنامه ريزي يكپارچه موجودي- توليد با استفاده از نظريه بازي ها
410
ارائه مدل برنامه‌ريزي توليد - موجودي در زنجيره تأمين چند‌ محصولي و چند مرحله‌اي در شرايط عدم‌ قطعيت زمان‌ مورد‌ انتظار
411
ارائه مدل برنامه‌ريزي توليد كوتاه‌مدت در معدن مس ميدوك، با استفاده از مدل‌سازي رياضي به روش برنامه‌ريزي خطي
412
ارائه مدل برنامه‌ريزي چندهدفه فازي براي بهينه كردن سيستم‌هاي مديريت مواد زائد جامد شهري تحت شرايط عدم قطعيت
413
ارائه مدل برنامه¬ريزي فعاليت¬هاي روزانه افراد در مدل¬هاي فعاليت¬مبنا
414
ارائه مدل برنامه‏ريزي دوهدفه براي زمان‏بندي حركت قطارها در خطوط تك ريلي با در نظرگرفتن يك تقاطع
415
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
416
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
417
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازاريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
418
ارائه مدل بلوغ يكپارچگي ابزار وب 2 و بازياريابي الكترونيك جهت نيل به بازاريابي 2
419
ارائه مدل بلوكي ذخاير سنگ ساختماني با هدف بهينه سازي برنامه ريزي توليد
420
ارائه مدل به منظور تأييد نقشه استراتژي كارت امتيازي متوازن در شرايط عدم قطعيت
421
ارائه مدل به منظور مكانيابي بهينه محل احداث جايگاههاي سوخت رساني شهري
422
ارائه مدل به هنگام تخصيص پهلوگاه در پايانه‌هاي كانتينري با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري
423
ارائه مدل بهبود كيفيت تربيت نيروي انساني مهندس با بهره گيري از روش الگوگيري ،با تكيه بر ابزار كار آموزي
424
ارائه مدل بهبود يافته حمل و نقل با در نظر گرفتن كل زنجيره تأمين با رويكردمدل سازي رياضي
425
ارائه مدل بهينه براي برنامه ريزي و كنترل عمليات توليد در صنعت لاستيك سازي با استفاده از سيستم كان بان
426
ارائه مدل بهينه براي سيستم كنترل موجودي مواد اوليه شركت برفاب
427
ارائه مدل بهينه براي قيمت‌گذاري محصولات با رويكرد بهبود پذيرش محصولات در بازار
428
ارائه مدل بهينه زمانبندي حركت قطارها با رويكرد افزايش ظرفيت
429
ارائه مدل بهينه سازي براي محاسبه و ارزيابي ظرفيت در شبكه راه آهن
430
ارائه مدل بهينه سازي رياضي مبتني بر داده هاي GIS براي انتخاب مكان نيروگاهها (مطالعه موردي، استان بوشهر)
431
ارائه مدل بهينه سازي زمانبندي تعمير و نگهداري راه با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري مورچگان
432
ارائه مدل بهينه سازي صف جهت انتخاب سكوي مشترك در زنجيره تامين با در نظر گرفتن بخش‌بندي بازار
433
ارائه مدل بهينه سازي همزمان مكان يابي پايانه ها و طراحي مسير اتوبوس درون شهري با به كارگيري الگوريتم ژنتيك
434
ارائه مدل بهينه سازي همزمان مكان يابي پايانه ها و طراحي مسير اتوبوس درون شهري ببا به كارگيري الگوريتم ژنيتك
435
ارائه مدل بهينه طراحي شركت سيتكو
436
ارائه مدل بهينه مكانيابي شهركهاي حمل و نقل بين شهري كالا با استفاده از GIS
437
ارائه مدل بهينه نظام مديريت HSE پروژه¬هاي عمراني (تونل‌سازي) مورد مطالعاتي فاز اول آزاد راه تهران شمال
438
ارائه مدل بهينه‌سازي استوار جهت طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن تامين نقدينگي
439
ارائه مدل بهينه‌سازي با استفاده از روش تحليل‌پوششي‌داده‌ها براي برنامه‌ريزي ميزان توليد برق از سبد انرژي (مطالعه موردي: كشور ايران)
440
ارائه مدل بهينه‌سازي جهت باز‌طراحي شبكه جمع‌آوري و انتقال پساب شهري براي مصارف كشاورزي (مطاله موردي منطقه شهري و اراضي جنوب شهر تهران)
441
ارائه مدل بهينه‌سازي دو هدفه براي شبكه لجستيك معكوس چند محصولي و چند سطحي با در نظر گرفتن گزينه‌هاي احيا (مطالعه موردي: محصولات شركت سام سرويس)
442
ارائه مدل بهينه‌سازي سبد طرحهاي صندوق‌هاي توسعه فناوري (مورد مطالعه: صندوق نوآوري و شكوفايي)
443
ارائه مدل بهينه‏سازي استوار جهت برنامه‏ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت (براي محصولات داراي تاريخ مصرف بسيار محدود در محيط رقابتي با مطالعه موردي در شركت سالنامه نيك)
444
ارائه مدل بهينه‏سازي مساله مسيريابي‌وسايل‌نقليه براي كاهش مصرف سوخت، در نظرگرفتن اثرات زيست محيطي، محدوديت ظرفيت وسايل‌نقليه و پنجره‏‌هاي¬زماني در زنجيره تامين
445
ارائه مدل بومي ساختار شكست كار ساخت كشتي در ايران
446
ارائه مدل بومي سازي فناوري براي ساخت قطار سريع السير در ايران با استفاده از روش مطالعه چندموردي
447
ارائه مدل بيلان آب جهت بررسي رواناب شهري در بخشي از شهر تهران
448
ارائه مدل بيمه سبدسهام پويا با در نظر گرفتن تغيير تركيب سبدسهام
449
ارائه مدل بيومكانيكي براي بررسي پارامترهاي ديناميكي دو شوت روي پاي زميني و هوايي
450
ارائه مدل بيومكانيكي براي بررسي پارامترهاي ديناميكي فعاليت اندام تحتاني در وضعيت-هاي مختلف دوچرخه سوار
451
ارائه مدل پارادايمي فرهنگ مالياتي و تبيين جامعه شناختي آن در شهر اصفهان
452
ارائه مدل پارامتري و تحليلي رفتار ديناميكي پروتز دريچه مكانيكي آئورت با حركت چرخشي درجه دو
453
ارائه مدل پذيرش تكنولوژي براي محيط هاي يادگيري آنلاين مبتني بر مدل TAM (مطالعه موردي: مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
454
ارائه مدل پذيرش سفارش و برنامه ريزي هماهنگ توليد هفتگي در خطوط فولاد سازي و نورد گرم
455
ارائه مدل پذيرش فناوري سامانه هاي فتوولتائيك در صنعت ساختمان در ايران
456
ارائه مدل پذيرش فناوري‌هاي بيومتريك كاربرد‌پذير در صنعت بانكداري مبتني بر مدل پذيرش فناوري ديويس(مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
457
ارائه مدل پويايي سيستم به منظور مديريت مصرف گاز طبيعي در استان يزد
458
ارائه مدل پياده سازي دور كاري در بنگاههاي اقتصادي
459
ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )
460
ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )
461
ارائه مدل پيش بيني انجام تكاليف رياضي دانش آموزان پايه ششم بر اساس جنسيت، توانايي هاي شناختي، وظيفه مداري با واسطه گري مؤلفه هاي مدل ارزش- انتظار
462
ارائه مدل پيش بيني انديس باند بر اساس خواص مكانيكي سنگ ها
463
ارائه مدل پيش بيني تاثيررفاه بر موفقيت تحصيلي با نقش واسطه اي به تعويق انداختن و هدفگرايي در دانشگاه هاي پيام نور استان خوزستان
464
ارائه مدل پيش بيني تصادفات براي راههاي برون شهري كشور ايران ﴿ به عنوان ماژول قابل ارائه براي سيستم اطلاعات تصادفات ﴾
465
ارائه مدل پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي براساس ادراك از خوش بيني علمي معلمان و فرسودگي تحصيلي(مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز )
466
ارائه مدل پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي براساس ادراك از خوش بيني علمي معلمان و فرسودگي تحصيلي(مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز )
467
ارائه مدل پيش بيني خودتنظيمي‌براساس هوش هيجاني با تاكيد بر نقش ميانجي گري خودكارآمديدانشجويان رشته پرستاري دانشگاه آزادداراب
468
ارائه مدل پيش بيني ريزش مشتريان با استفاده از تلفيق ابزارهاي داده كاوي (مطالعه موردي)
469
ارائه مدل پيش بيني ريسك هاي مشتريان بيمه شخص ثالث با استفاده از درخت تصميم مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي
470
ارائه مدل پيش بيني سبك هاي مديريت كلاس بر اساس جهت گيري هدفي ونقش واسطه اي خودكارآمدي تدريس معلمان مقطع ابتدايي شهر شيراز
471
ارائه مدل پيش بيني شدت حوادث در گذرگاه‌هاي همسطح راه و راه آهن
472
ارائه مدل پيش بيني عمر خستگي آسفالت متخلخل بر پايه مدل هاي پديده شناختي تجربي و انرژي تلف شده
473
ارائه مدل پيش بيني عمق شيارشدگي در بتن آسفالتي بر اساس پارامترهاي ويسكو الاستيك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
474
ارائه مدل پيش بيني قابليت اطمينان زمان سفر در معابر شهري
475
ارائه مدل پيش بيني نرخ تبادلات ارزي در بازار فاركس مبتني بر روش ها داده كاوي
476
ارائه مدل پيش بيني نشست سطح زمين در مجاورت تونل هاي شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي
477
ارائه مدل پيش‌بيني دماي رويه روسازي با استفاده از فناوري سنجش‌از‌دور
478
ارائه مدل پيش‌بيني رتبه داوطلبان ‌آزمون‌ سراسري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
479
ارائه مدل پيش‌بيني مقاومت مخلوط هاي بازيافتي در برابر ترك‌خوردگي با درصدهاي مختلف الياف و تراشه آسفالت
480
ارائه مدل پيش‌بيني نتايج برخي از آزمايشات آسفالت و قيرهاي اصلاح‌شده به كمك شبكه‌ عصبي
481
ارائه مدل پيش‌بيني نرخ وصول تسهيلات مشتريان بانكي بر اساس روش GA-SVM/SVRبا استفاده از داده‌كاوي
482
ارائه مدل پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با تركيب روش‌هاي هوشمند
483
ارائه مدل پيش‎بيني شانس اخذ پذيرش در يك دانشگاه
484
ارائه مدل پيش‎بيني نوسان‎پذيري قيمت سهام با در نظرگرفتن حجم معاملات با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در بورس اوراق بهادار تهران
485
ارائه مدل پيشگويانه كنترل يكپارچه ي بزرگراهي (كنترل رمپ و سرعت مجاز)
486
ارائه مدل تأثير تحريم و تجارت آزاد بر بازارهاي نوظهور (مطالعه موردي: شاخص صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران و كوالالامپور)
487
ارائه مدل تأخير براي تقاطع چراغدار با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌ساز
488
ارائه مدل تئوري - تطبيقي حلقه و توسعه روش مكانيكي استراحت پارچه هاي زيب 1*1
489
ارائه مدل تاثير اعتماد و تعهد بر عملكرد زنجيره ي تامين ﴿مطالعه موردي : خوشه ي كنجد در استان يزد﴾
490
ارائه مدل تاثير مديريت دانش بر عملكرد پروژه «مورد كاوي پروژه هاي مختلف صنعتي و تحقيقاتي»
491
ارائه مدل تاثيرات سايش سوزن بر سير ايمن ناوگان(خروج از خط) مطالعه موردي: توقفگاه ائلگلي متروي تبريز
492
ارائه مدل تجربي براي تحليل ريسك نشست زمين در اثر احداث تونل هاي شهري به روش اتريشي جديد با استفاده از استدلال مبتني بر مورد
493
ارائه مدل تحليل پويايي اعتصابات كارگري با رويكرد سيستمي
494
ارائه مدل تحليل و ارزيابي هزينه هاي كيفيت محصول و خدمات پس از فروش مبتني بر مدل P.A.F در شركت ايران خودرو
495
ارائه مدل تحليلي براي ثابت زماني سوزش ذرات ريز جامد
496
ارائه مدل تحليلي براي ساختار تركيبي شبكه روي تراشه و گذرگاه داده بخش بندي شده براي سيستم هاي روي تراشه
497
ارائه مدل تحليلي به‌منظور پيشگيري از بروز تعارض در پروژه‌هاي عمراني
498
ارائه مدل تحليلي پوششي داده هاي دو سطحي در مديريت ريسك زنجيره تامين به منظور انتخاب تامين كننده
499
ارائه مدل تحليلي جريان غالب در رودخانه هاي آبرفتي
500
ارائه مدل تحليلي نرخ واكنشي ذرات فلزي با طيف پيوسته قطر در سوسپانسيون نانو/ميكرو
501
ارائه مدل تحليلي و روش انرژي آماري (SEA) انتقال صوت از طريق پنل‌هاي كامپوزيت لايه‌اي متخلخل عايق صوت خودرو
502
ارائه مدل تخصيص بهينه اراضي كشاورزي با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي بر پايه سيستم ديناميك در حوزهي آبخيز دشت ماهيدشت
503
ارائه مدل تخصيص بودجه بر مبناي عملكرد در شهرداري تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
504
ارائه مدل تخصيص منابع آب در قلمرو فعاليت هاي اقتصادي در شهرستان منتخب استان يزد
505
ارائه مدل تخصيصس سفارش در زنجيره تامين دارو تحت شرايط رقابت
506
ارائه مدل تخلفات اضافه بار وسايل نقليه باري در محورهاي درون شهري
507
ارائه مدل تخمين پاسخ غير الاستيك سيستم هاي يك درجه آزادي كاهنده
508
ارائه مدل تركيبي AHP فازي و شبيه سازي جهت انتخاب مناسب ترين چيدمان تسهيلات به كمك تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿مطالعه موردي: شركت پارت صفحه اصفهان﴾
509
ارائه مدل تركيبي براي تدوين
510
ارائه مدل تركيبي تخصيص ثابت و انعطاف‌پذير كاميونها درمعدن سنگ آهن بافق
511
ارائه مدل تركيبي جهت پيش بيني ميزان وفاداري پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي مبتني بر روند تراكنش هاي دستگاه هاي كارت خوان
512
ارائه مدل تركيبي داده‌كاوي بر اساس بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي انتخاب ويژگي براي امتيازدهي بهينه اعتبار مشتريان
513
ارائه مدل تركيبي ديناميكي و تصميم گيري چند معياري جهت شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب برند
514
ارائه مدل تركيبي مسائل بهينه سازي چندپاسخه به كمك برنامه ريزي عدد صحيح
515
ارائه مدل تركيبي هوشمند براي ارزش دوره عمر مشتري
516
ارائه مدل تركيبي هوشمند براي توسعه تامين كننده سبز
517
ارائه مدل تركيبي و پوياي توليد/قيمت-گذاري/تبليغات در زنجيره تامين حلقه بسته
518
ارائه مدل ترموديناميكي از كل سيستم خنك‌كاري موتور پرايد و آناليز حساسيت پارامترهاي دخيل در عملكرد آن
519
ارائه مدل ترموديناميكي براي پيش بيني رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
520
ارائه مدل ترويج خصوصي با كمك كشاورزان وكارشناسان شهرستان نهاوند
521
ارائه مدل تشديد براي آنتن هاي كوچك و تحليل پهناي باند بر مبناي فاكتور Q و روابط فانو و يولا
522
ارائه مدل تصادفي زمانبندي پروژه همزمان با سفارش دهي مواد با هدف حداقل كردن هزينه سفارشدهي و نگهداري
523
ارائه مدل تصميم گيري چند معياره براي انتخاب بهترين روش مسقيم انتقال تكنولوژي توربينهاي گازي در صنعت برق ايران
524
ارائه مدل تصميم گيري چند معياره به منظور مديريت فناوري در بلاياي طبيعي - مطالعه موردي زلزله شهر اردبيل
525
ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره براي شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت رويكرد نوآوري باز در شركت هاي دانش بنيان. مطالعه موردي سه شركت دارويي ايران
526
ارائه مدل تصميم يار به منظور تخصيص بودجه طرح هاي عمراني (مطالعه موردي: اداره طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري)
527
ارائه مدل تصميم‌گيري برون‌سپاري فعاليت‌هاي تعميراتي در يك سازمان نظامي ايراني
528
ارائه مدل تصميم‌گيري دو مرحله‌اي چند مدي در سيستم‌هاي حمل‌ونقل شهري بر اساس برنامه‌ريزي تركيباتي
529
ارائه مدل تصميم‎گيري يكپارچه در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت تقاضا: رويكرد تلفيقي تحليل پوششي داده‎هاي شبكه‎اي و الگوريتم ژنتيك
530
ارائه مدل تطبيقي اثرات تبليغات دهان به دهان بر قصد و رفتار خريد مشتريان در محيط هاي فيزيكي و مجازي (صنايع الكترونيك)
531
ارائه مدل تعالي منابع انساني در سازمان آموزش و پرورش استان گيلان با استفاده از تكنيك AHP فازي
532
ارائه مدل تعيين استراتژي بهينه قيمت دهي شركت هاي خرده فروش با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخگويي بار
533
ارائه مدل تعيين نوع تقاطع غيرهمسطح بر اساس شاخص عملكرد ترافيكي
534
ارائه مدل تغيير پذيري تاخير در مدارهاي FPGA با هدف استفاده در طراحي فيزيكي
535
ارائه مدل تفكيك سفر وسايل حمل ونقل عمومي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿مطالعه موردي شهر كرج﴾
536
ارائه مدل تلفيقي از آموزش‌هاي محيط‌زيستي و ترويجي مروجان در رابطه با كشاورزي پايدار
537
ارائه مدل تلفيقي اولويت بندي طرح هاي راهبردي فني و مديريتي بر اساس چارچوب استراتژي BSC و مدل برنامه ريزي آرماني صفر و يك
538
ارائه مدل تلفيقي بين مديريت ريسك و مديريت دانش در پروژه هاي عمراني
539
ارائه مدل تلفيقي پويايي سيستم و برنامه ريزي رياضي براي باز طراحي شبكه توزيع آب
540
ارائه مدل تلفيقي جهت بررسي مديريت كيفيت جامع بر نوآوري و خلاقيت در مديريت خدمات درماني با استفاده از روش هاي گسترش عملكرد كيفيت و تكنيك معادلات ساختاري . ( مطالعه موردي بيمارستان امام حسين (ع))
541
ارائه مدل تلفيقي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار مبتني بر مديريت دانش، نوآوري و چابكي سازماني
542
ارائه مدل تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوشش داده ها جهت ارزيابي عملكرد سازمان ها با در نظرگرفتن ساختار شبكه اي و اثرات ديناميكي
543
ارائه مدل تلفيقي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي براي بهبود تسهيم دانش در سازمان
544
ارائه مدل تلفيقي مديريت ريسك در پروژه هايEPC مطالعه موردي : پروژه فاز 2 برج ميلاد
545
ارائه مدل تلفيقي مهندسي ارزش،مديريت ريسك و دانش براي پروژه هاي عمراني
546
ارائه مدل توالي انتخاب پروژه ساخت و بهسازي شبكه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي
547
ارائه مدل توامان خريد و اشتراك موتورسيكلت برقي در شرايط ممنوعيت تردد موتورسيكلت هاي بنزيني در محدوده مركزي شهر تهران
548
ارائه مدل توانمندسازي واحدهاي پژوهشي مركز پژوهش هاي اسلامي
549
ارائه مدل توزيع شده موازي براي برگزاري حراج سيار، عادلانه و مقياس پذير
550
ارائه مدل توسعه اعتماد براي مشتريان الكترونيكي در تجارت
551
ارائه مدل توسعه اي ارزيابي عملكرد واحدهاي توليدي با استفاده از فاكتورهاي عملياتي توليد ناب با رويكرد تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي گروه صنعتي بارز
552
ارائه مدل توسعه بخش معدن بر اساس شاخص هاي ملي توسعه پايدار
553
ارائه مدل توسعه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكردي به نقش ميانجي قابليتهاي فرآيندي مديريت دانش در صنايع (مورد مطالعه: ايران خودرو خزر)
554
ارائه مدل توسعه رايگيري الكترونيكي در ايران
555
ارائه مدل توسعه‌يافته ارزيابي تصادفات بر اساس خصوصيات ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك جريان ترافيك
556
ارائه مدل توليد - مسيريابي- موجودي براي زنجيره تامين دارو تحت شرايط عدم قطعيت
557
ارائه مدل توليد چابك براي شركت هاي IT پارك علم و فناوري يزد با رويكرد پويايي هاي سيستم
558
ارائه مدل توليد سفرهاي اشتراكي خانوارهاي شهرهاي بزرگ
559
ارائه مدل جامع تعيين ريسك سرمايه گذاري درايران با تكيه برفاكتورهاي كلان اقتصادي دريكي از صنايع بورس
560
ارائه مدل جامع تقويت نظام نوآوري صنعت گردشگري با رويكرد مديريت دانش مشتري با تركيبي از تكنيك‌هاي ANP و DEMATEL
561
ارائه مدل جامع مكانيابي بنادر خشك در ايران با رويكرد حمل و نقل چندوجهي
562
ا‏رائه مدل جبري جامع براي عملكرد موتور اشتعال جرقه‏اي در حالت بار جزئي
563
ارائه مدل جديد افت سينتيليشن در باند فركانسي 50-27 گيگاهرتز در اتباطات ماهواره اي - زميني
564
ارائه مدل جديد بازارگرايي در صنعت بانكداري (مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد)
565
ارائه مدل جديد تركيبي همبسته سازي هشدارهاجهت تشخيص حملات چند مرحلهاي
566
ارائه مدل جديد رفتاري براي واحدهاي آجر كاري معمول ساختمان هاي بنايي تاريخي ايران
567
ارائه مدل جديد كوله پشتي در حمل و نقل مواد خطرناك
568
ارائه مدل جديد كوله پشتيدر حمل و نقل مواد خطرناك
569
ارائه مدل جديدي از مسئله مسيريابي وسائط نقليه بهمنظور كاهش سوخت با توجه به زمان و سرعت حركت
570
ارائه مدل جهت ارزيابي و رتبه بندي مشاوران صنعت
571
ارائه مدل جهت بهبود عملكرد فرايند ذوب مس با استفاده از روش شبيه‌سازي– بهينه‌سازي (مورد كاوي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه)
572
ارائه مدل جهت پيش بيني خصوصيات تخلخلي سازه هاي نانو اليافي
573
ارائه مدل جهت سازماندهي واحدهاي خدمات پس از فروش در بازار قطعات يدكي خودروي ايران مطالعـه موردي: گروه قطعات خودروي عظام
574
ارائه مدل جهت مديريت موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط بحران - مطالعه موردي شركت هاي باختربيوشيمي و پويش دارو
575
ارائه مدل چند معياري براي انتخاب پروژه هاي استراتژيك سازمان با در نظر گرفتن عوامل ريسك
576
ارائه مدل چند هدفه براي سبد پروژه هاي حمل ونقل شهري در شرايط عدم اطمينان
577
ارائه مدل چند هدفه تسهيل و نقاط انتقال با در نظرگرفتن خدمات فوريت‌هاي پزشكي در زمان بحران (مطالعه موردي: توزيع فرآورده‌هاي خوني)
578
ارائه مدل چند هدفه رياضي به منظور تشكيل پورتفوي سرمايه گذاري بانك ها با رويكرد شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
579
ارائه مدل چند هدفه طراحي شبكه زنجيره‌ تامين سبز دو كاناله با در نظر گرفتن قيمت‌گذاري و انتخاب روش حمل و نقل در عدم قطعيت فازي
580
ارائه مدل چند هدفه فازي براي تعيين ظرفيت مطلوب فعاليت هاي اقتصادي در منطقه جغرافيايي معين
581
ارائه مدل چند هدفه مكان يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش و حمل ونقل گوناگون
582
ارائه مدل چندمرحله اي به منظور انجام برنامه ريزي توليد در يك كارخانه جامع نساجي
583
ارائه مدل چندهدفه براي هماهنگي زنجيره تأمين يك خريدار و چند تأمين كننده با استفاده از مكانيزم تخفيف
584
ارائه مدل چندهدفه جهت مكانيابي دكل‌هاي تلفن همراه با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
585
ارائه مدل چندهدفه فازي براي مسئله مكانيابي-توزيع-مسيريابي چند دوره‌اي با در نظر گرفتن تخليه مصدومين و افراد بي‌خانمان و مسيرهاي فازي در لجستيك امداد
586
ارائه مدل چندهدفه مكان يابي تسهيلات بحران با درنظر گرفتن قابليت اطمينان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در شهر تهران)
587
ارائه مدل چيدمان تسهيلات چند دوره اي پويا با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
588
ارائه مدل چيدمان تسهيلات چند دوره‌اي پويا با در نظر گرفتن ارزش زماني پول
589
ارائه مدل حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت گرم بر اساس تئوري انرژي سطح آزاد
590
ارائه مدل خرابي ريزمكانيكي مبتني بر مكانيك شكست براي سنگ شكننده
591
ارائه مدل خصوصي سازي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رويكرد مشتري محوري
592
ارائه مدل خطي استوار بر پايه مدل حداكثر پوشش مورد انتظار با پوشش نسبي(مورد مطالعه اجراي مدل در منطقه 10 تهران)
593
ارائه مدل خودارزيابي بر اساس مدل EFQM با رويكرد تركيبي نقشه شناختي فازي و مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
594
ارائه مدل داده كاوي قيمت نفت خام
595
ارائه مدل داده‌كاوي برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات تجهيزات ترافيكي شهر تهران
596
ارائه مدل دو مرحله اي زنجيره امداد و مكانيابي هاب در فاز پاسخ مديريت بحران
597
ارائه مدل دو مرحله‌اي جهت آمايش سرزمين محصول گندم با استفاده از تكنيك ويكور بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي: (مطالعه موردي استان فارس)
598
ارائه مدل دوسطحي برنامه‌ريزي وسيله نقليه و خدمه در صورت افزايش سفر بر مبناي برنامه‌ريزي استوار و تئوري بازي‌ها
599
ارائه مدل دومرحله‌اي اطلاعات مكاني-بهينه‌سازي براي مسأله مكان‌يابي و تعيين سبد پوياي خدمات بندر خشك ايران
600
ارائه مدل ديناميكي جهت بررسي زيان‌هاي مطرح در چرخه مصرف دارو
601
ارائه مدل ديناميكي دو بعدي جهت بررسي عوامل موثر در روز آسيب هاي whiplash
602
ارائه مدل ديناميكي يكپارچه مكانيابي تسهيلات زنجره تأمين رقابتي پيشرو/معكوس (حلقه بسته)در شرايط عدم قطعيت در صنعت قطعات مصرفي خودرو
603
ارائه مدل رتبه بندي عوامل انگيزشي موثر بر ديدگاه خريداران خودرو با توجه به مدل v5 (مطالعه موردي شهر دوشنبه كشور تاجيكستان)
604
ارائه مدل رده بندي بيماري مبتني بر قواعد انجمني منتخب تست هاي آزمايشگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه
605
ارائه مدل رفتار حركتي رانندگان براي سيستم هاي نامنظم ترافيك
606
ارائه مدل رفتارشناسي پزشكان مبتني بر داده كاوي در اداره كل درمان غير مستقيم معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي
607
ارائه مدل رفتاري اصلاح شده براي برآورد عملكرد لرزه اي سيستم ديوار برشي فولادي
608
ارائه مدل رفتاري گيرنده WCDMA بااستفاده ازVHDL-AMS
609
ارائه مدل رقابت پذيري سازماني با تاكيد بر قابليت هاي بازاريابي و نوآوري سازماني
610
ارائه مدل روابط سرمايه روانشناختي با كمك طلبي تحصيلي با نقش واسطه اي سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان مجازي و حضوري دانشگاه شيراز
611
ارائه مدل رياضي استوار براي طراحي يكپارچه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي با در نظر گرفتن كيفيت محصولات و محدوديت‌هاي پنجره زماني، تحت عدم قطعيت
612
ارائه مدل رياضي افزايش عمر روسازي انعطاف پذير تحت اثر نگهداري پيشگيرانه
613
ارائه مدل رياضي افزايش عمر روسازي انعطاف پذير تحت اثرنگهداري پيشگيرانه
614
ارائه مدل رياضي انقباض فعال عضله ميزناي در حركت دودي شكل
615
ارائه مدل رياضي براي بازدارندگي بيشترين جريان شبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت (بررسي كاربرد آن در قاچاق كالا)
616
ارائه مدل رياضي براي تخمين گازخيزي كانسار زغال سنگ - مطالعه موردي: پروده 1 طبس
617
ارائه مدل رياضي براي تعيين درصد قير بهينه در آسفالت با استخوان بندي سنگدانه اي
618
ارائه مدل رياضي براي تعيين ساختار آنيونهاي خطي در سرباره هاي دوتايي پايه سيليكاتي
619
ارائه مدل رياضي براي جداسازي اتانول از محلول رقيق آبي با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري
620
ارائه مدل رياضي براي حل مساله مكان يابي تسهيلات با استفاده از روشهاي تصميم گيري
621
ارائه مدل رياضي براي دسته اي كردن در معاملات سهام و ارزيابي مدل با استفاده از شبيه سازي
622
ارائه مدل رياضي براي زمان بندي خدمات دوره اي
623
ارائه مدل رياضي براي زنجيره تامين اقلام فساد پذير مطالعه موردي بازار تره بار ايران
624
ارائه مدل رياضي براي سرعت حفاري و ارزيابي خواص مخزني ميدان نفتي درود
625
ارائه مدل رياضي براي محاسبه ضخامت بارسنگ بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي در معدن مس سونگون
626
ارائه مدل رياضي براي مسئله امواج بلند(seiching) در درياچه ها و حل عددي آن توسط روش اجزاء محدود
627
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكان يابي و برنامه ريزي بازپرسازي دستگاه هاي خودپرداز
628
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكان يابي،مسيريابي و مديريت پول نقد دستگاه هاي خودپرداز در شرايط تقاضاي غيرقطعي
629
ارائه مدل رياضي براي مسئله مكانيابي- مسيريابي سبز با دريافت و تحويل همزمان و مكانيابي مراكز جمع آوري در محيط عدم قطعيت
630
ارائه مدل رياضي براي مكانيابي مراكز توزيع با ملاحظات موجودي در شبكه توزيع تحت شرايط ريسك
631
ارائه مدل رياضي براي‌برنامه ريزي زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن فاكتورهاي جهاني شدن و قيمت گذاري
632
ارائه مدل رياضي بهينه حركت آسانسور (حل موردي آن با استفاده از نرم افزار GAMS)
633
ارائه مدل رياضي پيش‌بيني عملكرد هوشمند فلوتاسيون ستوني با آناليز تصويري
634
ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت بر مبناي قابليت اطمينان در خطوط تولي موازي
635
ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت برمبناي قابليت اطمينان در خطوط توليد موازي
636
ارائه مدل رياضي تخصيص ماشين به حلقه درحامل هاي هدايت خودكار با قابليت حمل چند بار
637
ارائه مدل رياضي تركيبي اثر امواج فراصوت بر فيبرهاي عصبي محيطي
638
ارائه مدل رياضي تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري مجتمع فولاد مباركه.....
639
ارائه مدل رياضي تعيين ظرفيت بهينه فعاليت هاي اقتصادي هم خانواده در مناطق مختلف جغرافيايي كشور
640
ارائه مدل رياضي جديد براي تحليل اكتيويته محلول‌هاي سيليكاتي و مقايسه با اطلاعات موجود
641
ارائه مدل رياضي جند هدفه برنامه ريزي حمل و نقل درون كارخانه اي(ارايه هاي خود راهنما)و توسعه الگوريتم حركت توده ذرات براي حل آن
642
ارائه مدل رياضي جهت انتخاب پورتفوليوي پروژه ها در محيط عدم قطعيت
643
ارائه مدل رياضي جهت برنامه ريزي همزمان كارگاه تعميرات و كارگاه تعميرات اساسي در لجستيك قطعات تعمير پذير با هدف كمينه كردن هزينه هاي چرخه عمر
644
ارائه مدل رياضي جهت تخمين زمان و هزينه پروژه¬هاي تحقيقاتي تحت شبكه
645
ارائه مدل رياضي جهت رسوب زدايي از مخزن سد سفيد رود از طريق ايجاد فرسايش پسرونده
646
ارائه مدل رياضي جهت مكان يابي بنادر خشك
647
ارائه مدل رياضي جهت هماهنگي تصميمات بازپرسازي عضو پايين دست در زنجيره تامين دوسطحي غيرمتمركز با استفاده از قرارداد تاخير در پرداخت مطالعه موردي: زنجيره تامين دارو
648
ارائه مدل رياضي چند هدفه براي مسئله زمانبندي توليد-توزيع چند ماشيني، چند محصولي
649
ارائه مدل رياضي چند هدفه در زنجيره تأمين خدماتي دو سطحي يكپارچه با درنظر گرفتن سود و رضايت مشتريان
650
ارائه مدل رياضي چند هدفه مسيريابي جهت جمع آوري پسماندهاي شهري در شرايط عدم قطعيت
651
ارائه مدل رياضي چند هدفه يكپارچه برنامه ريزي پروژه و برنامه ريزي زنجيره تامين با در نظر گرفتن احتمال كمبود اقلام و پياده سازي آن در يك مورد مطالعاتي پروژه ساختماني
652
ارائه مدل رياضي چندهدفه براي مسئله زمان‌بندي پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستار
653
ارائه مدل رياضي دو هدفه جهت برنامه ريزي منابع در زنجيره تأمين پروژه
654
ارائه مدل رياضي زمان بندي حركت قطار در شرايط عدم قطعيت به‌منظور كنترل تاخيرات قطار
655
ارائه مدل رياضي شبكه زنجيره تامين دارو با در نظر گرفتن پايداري و فسادپذيري در شرايط عدم قطعيت
656
ارائه مدل رياضي طراحي شبكه تسهيلات سلامت با درنظر گرفتن نظام ارجاع
657
ارائه مدل رياضي عملكرد روسازي ايستگاه هاي اتوبوس شهري بر اساس خرابي هاي موجود و ارائه راهكار ترميم آن ( مطالعه موردي: ايستگاه هاي BRT شهر تهران خط راه آهن تجريش)
658
ارائه مدل رياضي قيمت گذاري كالاهاي سبد محصولات توليدي در صنايع لبني
659
ارائه مدل رياضي مساله زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي قابليت محور با رويكرد عناصر منابع در شرايط وجود جريان بين سلولي و در نظر گرفتن زمان راه اندازي
660
ارائه مدل رياضي مساله زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلوليقابليت محور با رويكرد عناصر منابع در شرايط وجود جريان بين سلولي و در نظر گرفتن زمان راه اندازي
661
ارائه مدل رياضي نقش پارامترهاي مميزي ايمني راه در ايمني راه هاي دو طرفه برون شهري
662
ارائه مدل رياضي و بررسي نظري سامانه RTSA براي جداسازي CO2
663
ارائه مدل رياضي و حل عددي جريانهاي فوق بحراني در سيستم مختصات خط كننده منحني در حالت دو بعدي
664
ارائه مدل رياضي و حل مساله زمانبندي استوار قطارهاي شهري
665
ارائه مدل رياضي و زمان بندي حركت قطارها با رويكرد Stop – Skipping در خط چهار مترو شهر تهران با هدف كاهش زمان انتظار مسافرين
666
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس در حالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
667
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس در حالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
668
ارائه مدل رياضي و يك الگوريتم فرا ابتكاري براي مكانيابي ايستگاه‌هاي آمبولانس درحالت چندمنبعي(مطالعۀ موردي شهر سنندج)
669
ارائه مدل رياضي يك گرداب سطحي
670
ارائه مدل زمان‌بندي - موجودي پروژه ساخت و ساز با ملاحظات زنجيره تامين
671
ارائه مدل زمان‌بندي چراغ راهنمايي با استفاده از تخصيص ترافيك پويا
672
ارائه مدل زمان‌بندي چند پروژه‌اي، چندهدفه با منابع تجديد ناپذير فاسدشدني
673
ارائه مدل زمان‌بندي نگهداري و تعميرات واحدهاي پتروشيمي در شرايط عدم قطعيت با مطالعه موردي
674
ارائه مدل زمانبندي براي محيط جريان كارگاهي آني با توابع هدف احتمالي و جريمه‌هاي انقطاع
675
ارائه مدل زمانبندي پروژه تحت شرايط عدم اطمينان با استفاده از تركيب مدل‌هاي كنشي و واكنشي
676
ارائه مدل زمانبندي توليد و تعيين اندازه دسته با ساختار چندسطحي محصول در محيط جريان كارگاهي
677
ارائه مدل زمانبندي دروس در دانشگاه
678
ارائه مدل زمين آماري براي برآورد پتانسيل ريزش در معادن روباز
679
ارائه مدل زمين آماري براي برآورد گازخيزي كانسار زغال سنگ كوچكعلي جنوبي
680
ارائه مدل زمين آماري براي تعيين دماي بكر سنگ ها در اعماق مختلف
681
ارائه مدل زمين ساخنگي در خصوص شكل گيري و خواستگاه توده هاي افيوليتي و پلوتورلگانيك هاي وابسته به گسل قم زفره نايين بافت
682
ارائه مدل زمين شناسي مهندسي نهشته هاي عهد حاظر رود كارون در بخش جنوبي دشت خوزستان ﴿اهواز تا خرمشهر﴾
683
ارائه مدل زنجيره تامين حلقه بسته در فرايند بازيافت و بازتوليد با در نظر گرفتن عوامل طرف سوم (مطالعه موردي تاير خودرو)
684
ارائه مدل ساخت شايستگي محوري براي كنسرسيوم هاي نو پاي داخلي
685
ارائه مدل ساختاري براي ارتباط ميان كيفيت خدمات داخلي، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در يك سازمان خدماتي
686
ارائه مدل ساختاري بكارگيري رهبري معتبر و ارتباطات سازماني شفاف در ميل به اثربخشي كاركنان با نقش ميانجي درگيري شغلي (مورد مطالعه: شهرك صنعتي مشهد)
687
ارائه مدل ساختاري تفسيري جهت مديريت ادعا در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: پروژه هاي عمراني)
688
ارائه مدل ساختاري عوامل موثر بر بي صداقتي تحصيلي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز
689
ارائه مدل ساختاري فرآيند درگيري خلاقانه بر مبناي توانمندسازي روانشناختي با تاكيد بر انگيزه دروني كاركنان شهرداري شيراز
690
ارائه مدل ساختاري فرآيند درگيري خلاقانه بر مبناي توانمندسازي روانشناختي با تاكيد بر انگيزه دروني كاركنان شهرداري شيراز
691
ارائه مدل ساختاري مناسب تسهيم دانش به منظور بهبود عملكرد در شركت ملي صنايع مس ايران- مجتمع مس سونگون
692
ارائه مدل ساختاري ميزان تاثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمانهاي تجارت الكترونيك با در نظرگرفتن نقش فرهنگ سازماني (مطالعه موردي شركت ديجي كالا)
693
ارائه مدل ساختاري وابسته به نرخ كرنش براي كامپوزيت‌هاي پليمري
694
ارائه مدل ساختاري وابسته به نرخ كرنش براي نانوكامپوزيت اپوكسي-رس
695
ارائه مدل ساده سازي شده جديد براي تحليل سفتي پيچشي و خمشي بدنه منفصل محصول اصلي پلتفرم ملي
696
ارائه مدل سنجش تاثير بهره وري كاركنان بر نگهداشت آنان (مطالعه موردي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران)
697
ارائه مدل سنجش تاثير گردشگري سلامت بر اقتصاد مقاومتي
698
ارائه مدل سنجش عملكرد بازاريابي وابسته برخط: مطالعه موردي صنعت گردشگري
699
ارائه مدل سه بعدي استخوان هورسيان و بررسي نقش ريز ساختار استخوان روي فرآيند شكست
700
ارائه مدل سياست گذاري بهنگام شونده به منظور افزايش پايداري (مطالعه موردي صنعت گاز)
701
ارائه مدل سيستم توصيه گر اجتماعي بر پايه تجزيه ماتريس در خريد الكترونيكي
702
ارائه مدل سيستم حمل و نقل مناسب به منظور بررسي رفتار مسافران هنگام مواجهه با سيستم سريعالسير ريلي (مطالعه موردي: كريدور مهرشهر - هشتگرد)
703
ارائه مدل سينتيكي براي واكنش انتقال آب – گاز روي كاتاليست نيكل
704
ارائه مدل سينتيكي براي واكنش انتقال آب – گاز روي كاتاليست نيكل لبلل
705
ارائه مدل سينتيكي واكنش ريفرمينگ خشك متان برروي كاتاليستNi/Al2O3-Ce
706
ارائه مدل شبكه اي مديريت درآمد حمل و نقل ريلي مسافر با در نظر گرفتن سياست كنسل و باز پرداخت
707
ارائه مدل شبكه عصبي براي پيش‌بيني آلودگي صوتي ترافيك
708
ارائه مدل شبكه لجستيك معكوس در شرايط عدم قطعيت
709
ارائه مدل شبكه لجستيك يكپارچه با در نظر گرفتن بازار مجزا براي محصولات نو و بازتوليدي
710
ارائه مدل شبيه سازي رفع اختلافات در مديريت كيفي سيستمهاي رودخانه اي
711
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني
712
ارائه مدل شناسايي تغيير رفتار مشتريان با استفاده از خوشه‌بندي پوياي فازي و تحليل دنباله
713
ارائه مدل شناسايي رفتار راننده آگاه از خودرو و مسير
714
ارائه مدل شناسايي كالا براي فروش بيشتر به مشتريان با استفاده از تكينيك هاي داده كاوي
715
ارائه مدل شناسايي نيازهاي آموزشي با رويكرد اقدامات استراتژيك مطالعه موردي: شركت مپنا
716
ارائه مدل طبقه‌بندي جهت استعداديابي كشتي‌گيران در رده جوانان تيم ملي ايران
717
ارائه مدل طراحي شبكه پوياي سبز حمل ونقل چندوجهي ريل و جاده: مطالعه موردي حمل ونقل تركيبي سيمان در ايران
718
ارائه مدل طراحي شبكه چند مدي و مرحله براي تصميم گيري در سيستم هاي حمل و نقل شهري با استفاده از برنامه ريزي تركيباتي
719
ارائه مدل طراحي شبكه خطوط ويژه اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
720
ارائه مدل طراحي شبكه گسسته با تقاضاي متغير با استفاده از الگوريتم مورچه ها
721
ارائه مدل طراحي شبكه لجستيك يكپارچه (مستقيم- معكوس) در شرايط عدم قطعيت
722
ارائه مدل طراحي همزمان شبكه حمل و نقل همگاني چند مده (ريلي و اتوبوس) با استفاده از الگوريتم ژنتيك
723
ارائه مدل طراحي واحد همسايگي انرژي محور- نمونه موردي واحد همسايگي واقع در نارمك تهران
724
ارائه مدل طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در زنجيره تأمين با در نظر گرفتن تصميمات قيمت‏گذاري
725
ارائه مدل طرح جامع فناوري اطلاعات براي سازمانهاي اطلاع رساني در ايران مطالعه موردي سازمان اطلاعات و مدارك علمي ايران
726
ارائه مدل عددي براي ورود گوه به آب و استفاده از آن براي تحليل ديناميك كاتاماران در موج
727
ارائه مدل عرضه بهينه انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي تصادفي بازه اي چندمرحله اي (ايران)
728
ارائه مدل عصبي فازي براي كنترل اعمال حركتي با الهام از مسيرهاي مخچه‌اي
729
ارائه مدل علّي تمايل به استفاده از يادگيري همراه در آموزش محيط زيست
730
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
731
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
732
ارائه مدل علّي روابط ادراك از جو مدرسه و هوشياري كارآفرينانه با تأكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي و كاردانش شهرسنندج
733
ارائه مدل علّي روابط جهت گيري مذهبي و خوش بيني علمي
734
ارائه مدل علّي روابط هوش معنوي و رفتار زيست محيطي با نقش واسطه‌اي معنا در زندگي
735
ارائه مدل علّي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه¬اي بدبيني نسبت به تغييرات سازمان و خودكار آمدي شغلي در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
736
ارائه مدل علّي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
737
ارائه مدل علّي هويت سازماني وتعهد سازماني با نقش واسطه‏اي فرهنگ سازماني
738
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خود انضباطي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم و يازدهم هنرستان هاي ناحيه دو شهر شيراز با تأكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روان‌شناختي آنان
739
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خودناتوان¬سازي تحصيلي با نقش واسطه¬اي سرمايه¬هاي روان¬شناختي
740
ارائه مدل علي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
741
ارائه مدل علي بكارگيري يادگيري همه جا حاضر در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
742
ارائه مدل علي پيش بيني درگيري رفتاري براساس اهداف پيشرفت و هيجانات تحصيلي مورد مطالعه (دانشجويان دانشكده مجازي دانشگاه شيراز)
743
ارائه مدل علي پيش بيني مسئوليت پذيري زيست محيطي با توجه به ادراك از سبك رهبري مديران و خوش بيني تحصيلي در ميان معلمان مقطع متوسطه شهرستان هاي ممسني و رستم
744
ارائه مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني براساس معنويت درمحيط كار و سرمايه هاي روانشناختي در معلمان مقطع دوم متوسطه شهرياسوج
745
ارائه مدل علي پيش‏بيني وفاداري به خدمات الكترونيك بر اساس ويژگي‏هاي بانك‏ها، ويژگي خدمات الكترونيك و اعتماد مشتري(مورد مطالعه شهر شيراز)
746
ارائه مدل علي رابطه خوش بيني تحصيلي و رفتارهاي انحرافي محل كار با نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
747
ارائه مدل علي روابط آگاهي و دانش زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي )مصرف، فعاليت نهادي و بازيافت( با نقش واسطه اي نگرش زيست محيطي
748
ارائه مدل علي روابط ابعاد درگيري تحصيلي والدين و هيجانات تحصيلي: نقش واسطه اي تنظيم انگيزش تحصيلي، يادگيري مستقل و بهزيستي تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شيراز
749
ارائه مدل علي روابط ادراك از جهان بيني رهبري و كارآفريني اجتماعي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
750
ارائه مدل علي روابط ادراك از جو سازماني و تمايل به قصد كارآفريني ديجيتالي با تأكيد بر نقش واسطه‏گري اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه هنر شيراز
751
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
752
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
753
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آباده
754
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و هيجانات تدريس با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي در ميان معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
755
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري معنوي و رفتار زيست محيطي با تاكيد بر رفتار پسماند بيمارستاني نقش واسطه اي سرمايه روان شناختي
756
ارائه مدل علي روابط ادراك از ساختار كلاس و بهزيستي تحصيلي با نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان فراشبنددر سال تحصيلي 97-1396
757
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و بهزيستي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي
758
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و سرزندگي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روانشناختي در ميان دانشجويان مجازي دانشگاه شيراز
759
ارائه مدل علي روابط اهداف پيشرفت اجتماعي در فضاي مجازي و قلدري مجازي با توجه به نقش واسطه‌اي هراس اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 97-96
760
ارائه مدل علي روابط جو مدرسه و تشخيص فرصت كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي اشتياق كارآفرينانه دانش¬آموزان فني و حرفه اي مقطع دوم متوسطه
761
ارائه مدل علي روابط چشم انداز زماني آينده وهيجان هاي تدريس با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در دانشجو معلمان شهر شيراز
762
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي ادراك شده و تناسب فرد سازمان با رفتار نامدني محل كار نقش واسطه‌ايي سرمايه‌هاي روان‌شناختي (مورد مطالعه در ميان پرستاران بيمارستان‌هاي دولتي شهر شيراز)
763
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و رفتار مدني تحصيلي با تأكيد بر واسطه گري سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاه شيراز
764
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و شهرت سازماني ادراك شده با اشتياق كارآفرينانه با تاكيد برنقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا
765
ارائه مدل علي روابط حمايت تحصيلي و تمايل به كارآفريني مجازي با توجه به نقش اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان علوم پزشكي شهر بوشهر
766
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي انحرافي محل كار با تاكيد بر نقش واسطه اي سلامت سازماني
767
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي محافظ محيط زيست با توجه به نقش واسطه اي معنويت در محل كار در بين كاركنان دانشكده علوم پزشكي لارستان
768
ارائه مدل علي روابط رهبري خدمت‌گزار و اشتياق كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي جوسازماني در ميان دبيران هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي ناحيه يك شيراز
769
ارائه مدل علي روابط سازمان يادگيرنده و پذيرش و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه اي هدف گرايي
770
ارائه مدل علي روابط سرمايه اجتماعي و رفتار زيست¬محيطي با نقش واسطه¬اي سبك زندگي
771
ارائه مدل علي روابط سرمايه هاي روان‌شناختي و رفتار شهروندي با توجه به نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
772
ارائه مدل علي روابط سواد رسانه‌اي و قصدكارآفرينانه دانشجويان با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
773
ارائه مدل علي روابط سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات و گرايش به شبكه هاي اجتماعي و تشخيص فرصت هاي كارآفريني با توجه به نقش واسطه اي هوشياري كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
774
ارائه مدل علي روابط عدالت سازماني و يادگيري سازماني با ﺗﺄكيد بر نقش واسطه اي اعتماد سازماني (موردمطالعه:كاركنان اداره ورزش و جوانان استان فارس)
775
ارائه مدل علي روابط فرهنگ و جو سازماني بر عدالت سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي سقف شيشه اي (مورد مطالعه كاركنان زن دانشگاه صنعتي شيراز)
776
ارائه مدل علي روابط گرايش به شبكه‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي كاري دبيران متوسطه دوره دوم شهر شيراز با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
777
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر خلاقيت سازماني (مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيام نوراستان فارسو دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
778
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر هويت سازماني ﴿مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيامنور و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا﴾
779
ارائه مدل علي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه‌اي تاب‌آوري و سرسختي روان‌شناختي در بين معلمان متوسطه اول شهر ياسوج در سال تحصيلي 1396-1395
780
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار دوستدار محيط زيست در دانش آموزان دوره متوسطه شهر شيراز
781
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار زيست محيطي با تاكيد بر نقش واسطه اي نگرش، تمايل و ارزش هاي زيست محيطي (مورد مطالعه دانش آموزان شهر داراب)
782
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار مدني تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي
783
ارائه مدل علي عوامل موثر برتمايل به صحبت كردن در بين دانش آموزان دوره ي متوسطه اول شهر ياسوج درسال 1395
784
ارائه مدل علي متغيرهاي مرتبط با خلاقيت كاركنان
785
ارائه مدل علي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
786
ارائه مدل علي نقش متغيرهاي روانشناختي (تجارب رايانه ، هنجارهاي ذهني ، اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ) در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
787
ارائه مدل عمر خستگي روكش آسفالتي با مصالح ژئوسينتتيك تحت مد خمشي
788
ارائه مدل عملكرد سازماني با تا كيد بر نقش مديريت دانش، مطالعه وموردي: شركت زيمنس ايران
789
ارائه مدل عملكردي آسفالت نيمه گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الياف پارافايبر
790
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت حمل و نقل انسان محور به منظور كاهش ترافيك و نهادينه سازي طرح در شهر مشهد
791
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاه هاي كشور
792
ارائه مدل عوامل مؤثر بر بروز تعارضات بين كانال‌هاي توزيع سنتي و اينترنتي
793
ارائه مدل غيرخطي مرتبه بالاي آيروديناميك بكمك اطلاعات FDR
794
ارائه مدل فازي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد
795
ارائه مدل فازي براي تشخيص بافت پروستات با استفاده از پردازش تصوير
796
ارائه مدل فازي چند هدفه براي انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين
797
ارائه مدل فازي چند هدفه در مسئله انتخاب تأمين‌كننده- با تأكيد بر هماهنگي بين خريدار و تأمين‌كننده
798
ارائه مدل فازي و روش حل براي حل مسئله طراحيشبك ههاي جريان چندكالايي با در نظر گرفتن
799
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC (مطالعه موردي شركت سايپا)
800
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC(مطالعه موردي شركت سايپا)
801
ارائه مدل فرا - ابتكاري فرآيند اضمحلال روسازيهاي انعطاف پذير
802
ارائه مدل فراموشي براي كاربري در رابط‌هاي محاوره‌اي انسان - كامپيوتر
803
ارائه مدل فرموله بندي نيازهاي مشتريان با استفاده تركيبي از رويكردهاي TRIZ و QFD (مورد مطالعه: شركت نوآوران رايان هوداد)
804
ارائه مدل فيزيك سنگ مناسب براي مخازن كربناته جهت مطالعات لرزه اي پايشگري مخزن
805
ارائه مدل قطعه اي اتفاقي وابسته به موقعيت و پياده سازي آن براي بازشناسي واج هاي زبان فارسي
806
ارائه مدل قيمت گذاري پوياي اتاقهاي هتل براي سيستم مديريت درآمد
807
ارائه مدل قيمت گذاري جهت بهينه سازي سيستم توليدي ساخت بر اساس سفارش
808
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات پس از فروش بر اساس خوشه بندي مشتريان
809
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل و نقل ريلي پرسرعت مسافري و برآورد قيمت در سال هاي 1405 تا 1415
810
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل ونقل ريلي پرسرعت مسافري
811
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات مسافري خطوط هوايي مبتني بر مولفه هاي اقتصاد
812
ارائه مدل قيمت گذاري در محيط زنجيره تامين دو كاناله رقابتي با در نظر گرفتن سياست برون-سپاري تحت عدم قطعيت
813
ارائه مدل قيمت گذاري سهام با تركيب ارزش ذاتي و شرايط بازار
814
ارائه مدل قيمت گذاري كالاها در تجارت الكترونيك B2C
815
ارائه مدل قيمت گذاري همزمان محدوده اي و پاركينگ در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
816
ارائه مدل قيمت گذاري هوشمند با هدف تعيين حداقل مبلغ آبونه خطوط تلفن ثابت: مطالعه موردي شركت مخابرات ايران
817
ارائه مدل كارآفريني اجتماعي با رويكرد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني
818
ارائه مدل كاربردي جهت ارزيابي ساختمان¬هاي تجاري بزرگ مقياس شهري، در برابر تهديدات با رويكرد مديريت بحران و پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران)
819
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
820
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
821
ارائه مدل كامپيوتري براي پيش بيني و تحليل صداي زوزه (Whine Noise) گيربكس
822
ارائه مدل كامل تري از روبات موازي استوارت با در نظر گرفتن اصطحكاك و بررسي كاليبراسيون روبات ها
823
ارائه مدل كامل رفتار مواد فرو مغناطيسي و بكارگيري آن در حل ميداني اجزاء محدود ماشين هاي الكتريكي
824
ارائه مدل كاهش خسارات ناشي از بحران هاي سوانح طبيعي در سطح شهر تهران
825
ارائه مدل كسب و كار در زمينه توليد محصولات نوآورانه (مطالعه موردي دمنوش گياهي)
826
ارائه مدل كسب و كار نوآورانه براي شركت‌هاي فعال در زمينه انرژي تجديدپذير
827
ارائه مدل كسب وكار الكترونيكي در حوزه توريسم
828
ارائه مدل كلان تصادفات براي ارزيابي راه هاي برون شهري كشور
829
ارائه مدل كمبود پس‌افت جزئي با در نظر گرفتن استراتژي تخفيف براي جلب رضايت مشتريان
830
ارائه مدل كمي براي مديريت ارتباط خريدار - تامين كننده در زنجيره تامين
831
ارائه مدل كمي چند هدفه انتخاب تأمين‌كننده با در نظر گرفتن ريسك‌هاي تقاضا و تأمين‌كننده
832
ارائه مدل كنترل موجودي اقلام زوال‌پذير با در نظر گرفتن كمبود (حالت پس‌افت، فروش ازدست‌رفته و تركيب دو حالت) و ملاحظات مالي
833
ارائه مدل كنترل موجودي براي بانك خون بيمارستان در حالت جايگزيني و عدم جايگزيني خون
834
ارائه مدل كنترل موجودي چند محصولي و چندمحدوديتي با بازپرسازي تصادفي
835
ارائه مدل كنترل يكپارچه و بهنگام كريدور بزرگراهي و شرياني چراغدار
836
ارائه مدل كنترلي از عملكرد مخچه براي حفظ تعادل انسان در حالت ايستاده
837
ارائه مدل كنترلي پارامترهاي ورودي موثر بر كيفيت گندله اكسيدي آهن با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي و كشف دانش سازمان مورد مطالعه:كارخانه گندله سازي اردكان
838
ارائه مدل كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش نگاشت شناختي فازي و روش بهترين و بدترين فازي
839
ارائه مدل كيفيتي براي برنامه هاي كاربردي موبايل و محاسبه خودكار پارامترهاي كيفي
840
ارائه مدل گزينش سبد سهام با استفاده از تصميم گيري چند معياره
841
ارائه مدل لجستيكي بشر دوستانه براي امداد بحران با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
842
ارائه مدل مبتني بر تئوري آشوب در مهندسي نرم افزار
843
ارائه مدل محاسباتي جهت تحليل مكانيكي بدن انسان در هنگام انجام حركات ورزشي تك پا
844
ارائه مدل محاسباتي چندوجهي از اعتماد و بي‌اعتمادي با آگاهي از زمينه در شبكه‌هاي اجتماعي برخط
845
ارائه مدل محاسبه هزينه فرصت نيروي انساني مشمول خدمت وظيفه عمومي در ايران
846
ارائه مدل محافظت از مناظرفرهنگي ايران با تبيين اهميت فرهنگي: مطالعه موردي منظرفرهنگي پارسه - پاسارگاد
847
ارائه مدل مديريت پروژه در پروژه‌هاي توسعه‌اي صنعت خودرو مطالعه‌ي موردي: شركت ايران‌خودرو
848
ارائه مدل مديريت درآمد در هتل سنتي مشير الممالك با رويكرد برنامه ريزي آرماني
849
ارائه مدل مديريت عملكرد براي دانشگاه دولتي اصفهان به كمك تلفيق كارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
850
ارائه مدل مديريت كيفيت دانش مبتني بر شش سيگما
851
ارائه مدل مديريت منابع انساني بر مبناي مديريت دانش با تاكيد بر عملكرد نوآورانه در شركت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي: صنعت خودرو سازي كشور)
852
ارائه مدل مديريت منابع انساني بر مبناي مديريت دانش با تاكيد بر عملكرد نوآورانه در شركت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي: صنعت خودرو سازي كشور)
853
ارائه مدل مسكن بومي شهر يزد (نمونه موردي : محله فهادان و محله قاسم آباد)
854
ارائه مدل مسيريابي - موجودي با وسائل نقليه ناهمگون و فسادپذيري اقلام
855
ارائه مدل مسيريابي آلودگي با در نظر گرفتن ترافيك شهري (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
856
ارائه مدل مسيريابي وسايل نقليه در توزيع محصولات فسادپذير با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني و گذاشت و برداشت همزمان تحت شرايط عدم قطعيت
857
ارائه مدل مشاركت و تامين مالي احداث و بهره برداري از خط 6 متروي تهران
858
ارائه مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر مهارت كارآفريني دانش آموختگان تحصيلات تكميلي رشته تربيت بدني
859
ارائه مدل مفهومي براي ارزيابي موفقيت شبكه‎هاي اجتماعي سلامت در اشتراك دانش
860
ارائه مدل مفهومي براي زنجيره تأمين دارو(نمونه مطالعاتي شركت داروسازي ايران هورمون) با استفاده از فن آوري بلاك چين
861
ارائه مدل مفهومي تكوين پرو‍‍ژه هاي زيربنايي با رويكرد مشاركت بخش خصوصي در ايران
862
ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك مبتني بر دانش طيسيي ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك مبتني بر دانش
863
ارائه مدل مفهومي نقش بازاريابي تاثيرگذار بر تصميم گيري خريد افراد در رسانه اجتماعي اينستاگرام (مورد مطالعه صنايع غذايي)
864
ارائه مدل مفهومي يادگيري از دور اثربخش در آموزش عالي
865
ارائه مدل مكان يابي سه سطحي در مساله ميانه ممانعتي با درنظر گرفتن مستحكم سازي تسهيلات در برابر اختلالات
866
ارائه مدل مكان يابي هاب سلسله مراتبي با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و پايداري مطالعه موردي : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
867
ارائه مدل مكان يابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشر دوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت
868
ارائه مدل مكان‌يابي - مسيريابي - موجودي چندسطحي بر مبناي توزيع بهنگام
869
ارائه مدل مكان‌يابي موجودي با در نظرگيري ارتباط عرضي و سيستم موجودي چند طبقه
870
ارائه مدل مكان‌يابي و تخصيص مراكز توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي مطالعه موردي: شركت ايران خودرو
871
ارائه مدل مكانيابي – موجودي تسهيلات براي شركت‎هاي لجستيك طرف سوم با در نظر گرفتن ملاحظات پايداري تحت شرايط عدم قطعيت
872
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات باظرفيت محدوددر زنجيره تامين بادرنظرگرفتن هزينه هاي موجودي وحمل و نقل درشرايط پويايي تقاضا
873
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات توليد مجدد در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
874
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات توليد مجدد در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
875
ارائه مدل مكانيابي مسيريابي براي شبكه اضطراري بعد از وقوع زلزله
876
ارائه مدل مكانيابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشردوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت (مطالعه موردي منطقه بيست تهران)
877
ارائه مدل مكانيابي-تخصيص در شرايط عدم‌قطعيت تقاضا با معيار حداكثر سطح پوشش: مطالعه موردي مكانيابي تسهيلات آب شيرين كن
878
ارائه مدل مكانيكي جامع براي رفتار لرزهاي مخازن استوانه اي بتني انعطاف پذير
879
ارائه مدل مناسب اندازه گيري عملكرد در شركت رجاء با حفظ نگرش زنجيره خدمات آن
880
ارائه مدل مناسب براي ترافيك انباشته VoIP
881
ارائه مدل مناسب برنامه ريزي راهبردي دانشگاه پيام نور استان تهران
882
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿ راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي ﴾
883
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿ راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استانآذربايجان شرقي ﴾
884
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي﴾
885
ارائه مدل مناسب قراردادي در پروژه هاي عمراني
886
ارائه مدل مناسب كفش با توجه به تجزيه و تحليل بيومكانيكي كف پاي انسان
887
ارائه مدل مناسب كفي كفش با توجه به تجزيه و تحليل بيو مكانيكي كف پاي انسان
888
ارائه مدل موجودي با در نظر گرفتن تابع وايبول براي نرخ فساد پذيري و تابع نمايي براي تقاضا و بازگشت جزئي
889
ارائه مدل موجودي با رويكرد متريك در مسئله مكان‌يابي - مسيريابي - موجودي
890
ارائه مدل مولد ساختار پيوند بلاگها و شبكه هاي اعلام نظر در طول زمان
891
ارائه مدل نوآوري باز براي توسعه محصول مبتني بر بازي گونگي (مطالعه موردي: توربين گاز)
892
ارائه مدل نيمه تجربي بازده حجمي يك موتور اشتعال جرقه اي بر اساس متغيرهاي زمانبندي سوپاپها، زاويه دريچه گاز و دور موتور
893
ارائه مدل هاي بهينه سازي، تدوين فرايندها و تعريف شاخص هاي ارزيابي عملكرد در برنامه ريزي توليد صنايع فولاد
894
ارائه مدل هاي تحليلي و عددي بازسازي سرعت برخورد خودرو در تصادف سر عابر - شيشه خودرو
895
ارائه مدل هاي چند‌هدفه مكان‌يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش تحت شرايط وقوع بحران با پشتيبان گيري يگانه و چندگانه
896
ارائه مدل هاي سريع جهت يابي چندگوينده بر اساس تنكي فضايي
897
ارائه مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آنها در حل مسأله پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم
898
ارائه مدل هايي براي برنامه ريزي توليد چند مرحله اي، در حالت پويا و تقاضاي احتمالي
899
ارائه مدل هماهنگ در زنجيره تامين رقابتي با در نظرگيري تاثير مشاركت اعضا در فعاليت هاي اجتماعي بر سياست هاي قيمت گذاري
900
ارائه مدل و ارزيابي مقايسه اي بين سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده ﴿VMI﴾ و سيستم كنترل موجودي سنتي
901
ارائه مدل و راهبردهاي مديريت ارتباط با تامين‌كنندگان با استفاده از متدولوژي TrueSRM ( مطالعه موردي شركت بهمن‌موتور)
902
ارائه مدل و روش جديد براي مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص تعميم يافته
903
ارائه مدل و روش حل ابتكاري براي مساله مسيريابي موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط عدم قطعيت
904
ارائه مدل و روش حل با رويكرد چند هدفه به مسئله مكان يابي - مسيريابي همزمان مواد خطرناك
905
ارائه مدل و روش حل براي برنامه ريزي توليد و توزيع در زنجيره تامين چند سطحي، چند هدفه بمنظور حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي تامين از شركاي كيفي برتر
906
ارائه مدل و روش حل براي مسئله جايابي - موجودي يكپارچه در شرايط عدم قطعيت
907
ارائه مدل و روش حلي براي مساله CLSP با فرض ساختار راه اندازي گروهي
908
ارائه مدل و روشي براي زمانبندي خطوط فولادي- ريخته گري پيوسته
909
ارائه مدل و فرموله سازي يكپارچه براي بهينه سازي طراحي فيلترهاي ديجيتال
910
ارائه مدل يك سلول سوختي از نوع هيدروژني
911
ارائه مدل يكپارچه احتمالي هزينه چرخه عمر براي راه‌هايي با روسازي انعطاف‌پذير در سطوح شبكه و پروژه
912
ارائه مدل يكپارچه براي مسائل جانب دريا در پايانه هاي كانتينري، مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي ايران
913
ارائه مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد و تعميرات پيشگيرانه با درنظر گرفتن تقاضاي غير قطعي در سيستم چند حالته
914
ارائه مدل يكپارچه برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت بر روي ماشين‌آلات خط توليد
915
ارائه مدل يكپارچه بهينه سازي برنامه‌ريزي و زمانبندي توليد چندمحصولي با رويكرد نگهداري و تعميرات در صنايع فرايند پيوسته
916
ارائه مدل يكپارچه پذيرش انرژي خورشيدي در صنعت كشاورزي از طريق بسط مدل تلفيقي پذيرش تكنولوژي(UTAUT) : مطالعه موردي استان تهران
917
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
918
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
919
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه جمع‌آوري، توليد و توزيع خون و فراورده‌هاي خوني در زمان وقوع بحران زلزله، با در نظرگرفتن سيستم ترياژ مجروحان و شرايط عدم قطعيت (مطالعه‌ي موردي: شهر تهران)
920
ارائه مدل يكپارچه غير قطعي با رويكرد دوره‌اي در فاز پاسخ مديريت زنجيره امداد
921
ارائه مدل يكپارچه مديريت درآمد و زمانبندي جراحي در بخش جراحي با در نظر گرفتن ريسك
922
ارائه مدل يكپارچه مسيريابي موجودي با در نظرگرفتن عمر قفسه‌‌اي محصولات و پنجره زماني در سيستم توزيع چندمحصولي (مطالعه موردي:توزيع واكسن‌هاي دامپزشكي درگرگان)
923
ارائه مدل يكپارچه مكان يابي هاي سلسله مراتبي و موجودي براي محصولات فسادپذير (نمونه مطالعاتي در استان يزد)
924
ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني براي سوانح راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي
925
ارائه مدل‌هاي يكپارچه مكانياني تسهيلات حياتي در زمان بحران با درنظرگرفتن تسهيلات پشتيبان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در منطقه يك تهران)
926
ارائه مدل؛ راهكارهاي افزايش ميزان اثربخشي ابزارهاي موجود در نظام هاي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان مستقر در دانشگاه علم و صنعت)
927
ارائه مدلهاي پيش بيني در تخمين مصرف برق كشور
928
ارائه مدلهاي رياضي - تجربي جهت تبيين خواص مكانيكي بتن با مقاومت بسيار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه
929
ارائه مدلهاي فرم بسته براي تحليل خرج گودهاي ناتقارن و W شكل با جت متمركز
930
ارائه مدلي EMG-محور براي كمربند شانه‌اي با در نظر گرفتن ريتم شانه
931
ارائه مدلي از استراتژي كنترلي خود سازنده براي حركات مهارتي
932
ارائه مدلي از رابطه فرهنگ ‌سازماني و موفقيت در پياده‌سازي مديريت دانش با استفاده از رويكرد تركيبي مدل‌سازي ساختاري تفسيري(ISM) و نقشه‌هاي شناختي فازي(FCM). (مطالعه موردي: شركت برق منطقه‌اي يزد)
933
ارائه مدلي از سيستم‌هايچندعامله هولوني براي شبكه هوشمند در حوزه بازار انرژي
934
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر پياده‌سازي سيستم مديريت دانش با استفاده از رويكرد تلفيقي مدل‌ سازي ساختاري تفسيري (ISM) و مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) (مورد مطالعه پارك علم وفناوري يزد)
935
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر ماندگاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد: با رويكرد تركيبي تصميم‌گيري چند‌‌‎شاخصه و مدل سازي ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
936
ارائه مدلي از عوامل موثر بر تقويت و توسعه برند بانك تجارت استان يزد
937
ارائه مدلي استوار با استراتژي تعويق براي مسئله تعيين اندازه دسته توليد و برش تركيبي در صنايع چوبي
938
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC بمنظور همسو سازي نتايج بدست آمده از اجراي مدل EFQM با استراتژي سازمان
939
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ بدست آمده از اجراي EFQM ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
940
ارائه مدلي با الگوي بازي نمايي جهت درمان بيماريهاي ذهني با استفاده از بازيهاي رايانهاي
941
ارائه مدلي بر ارزيابي كارايي نسبي نمايندگي هاي خدمات پس ازفروش شركت سايپا دراستان قم بااستفاده از تحليل پوششي داده ها و كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي : نمايندگي هاي خدمات پس از فروش شركت سايپا استان قم)
942
ارائه مدلي بر مبناي شبكه عصبي مصنوعي جهت تخمين هزينه هاي معدني
943
ارائه مدلي بر مبناي شبكه هاي عصبي جهت تخمين هزينه پروژه هاي عمراني در كشور ﴿پروژه هاي خاص﴾
944
ارائه مدلي براي اجراي پاسخگويي بار در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با هدف هموارسازي منحني بار
945
ارائه مدلي براي ادراك درد با استفاده از شبكه هاي عصبي مكاني زماني
946
ارائه مدلي براي ارتقاء و تثبيت دانش سازمان‌ها از طريق تشكيل و توسعه انجمن‌هاي خبرگي (CoPs
947
ارائه مدلي براي ارزآوري واردات گردشگري سلامت با استفاده از متدهاي داده‌كاوي
948
ارائه مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان براي نوآوري در حوزه فناوري اطلاعات
949
ارائه مدلي براي ارزيابي امنيت تقاضاي گاز طبيعي ايران با استفاده از شاخص تركيبي
950
ارائه مدلي براي ارزيابي ايدهها در فرآيند نوآوري باز و ارائه راهكارهاي بهبود
951
ارائه مدلي براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري خدمت‌گرا در حوزه دولت الكترونيك : مطالعه موردي سازمان امور مالياتي
952
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك اعتباري شركت‌ها (مطالعه موردي)
953
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك انتقال تكنولوژي در صنعت مكمل‏هاي دارويي – غذايي
954
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك پروژه در سبد پروژه هاي ساخت و ساز
955
ارائه مدلي براي ارزيابي طرح هاي سرمايه‌گذاري ريسك پذير و ارائه راهبردهاي بهبود
956
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سازماني مركز آموزشي - پژوهشي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي دانشكده ي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران
957
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي زنجيره تامين؛ مطالعه موردي در راه آهن ج.ا.ايران
958
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كارخانجات صنايع غذايي با استفاده از كارت امتيازي متوازن(BSC)، مطالعه موردي: كارخانه گلوكوزان.
959
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كشور ها در توسعه فناوري هاي انرژي تجديد پذير: مقايسه منتخبي از كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه
960
ارائه مدلي براي ارزيابي قابليتهاي بازاريابي بين المللي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي دروني شركتها
961
ارائه مدلي براي ارزيابي كمي برنامه هاي بهبود عملكرد استراتژيك در توليد صنعتي (با استفاده از روشهاي داده¬كاوي)
962
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت خدمات بانكداري موبايل:مطالعه موردي بانك صادرات ايران
963
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت زندگي- كاربرد موردي دانشگاه علم و صنعت ايران
964
ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت سبد پروژه در سازمانهاي مشاوره اي دانش بنيان
965
ارائه مدلي براي ارزيابي معادن از ديدگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست ‎(‏بررسي موردي معادن زغال سنگ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران‎)
966
ارائه مدلي براي ارزيابي ميزان پذيرش سازماني تجارت الكترونيك در صنايع خودروسازي ايران
967
ارائه مدلي براي ارزيابي و آسيب‏شناسي همكاري‏هاي صنعت و دانشگاه و ارائه راهكارهاي بهبود روابط با استفاده از تئوري محدوديت‏ها
968
ارائه مدلي براي ارزيابي و اولويت بندي احداث خطوط ريلي جديد با استفاده از روش تركيبي تحليل شبكه‌ايومهندسي ارزش
969
ارائه مدلي براي ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات شهرداري به ارباب رجوع با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي منطقه دو شهرداري اصفهان)
970
ارائه مدلي براي استفاده از دانش مشتريان در توسعه محصول جديد
971
ارائه مدلي براي اعتبارسنجي شركتهاي ايراني و بررسي اثر اين اعتبارات بر قيمت سهام شركتها (دربازار بورس اوراق بهادار)
972
ارائه مدلي براي افزايش قابليت اطمينان با استفاده از FMEA (آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن) مبتني بر هزينه
973
ارائه مدلي براي انبارهاي داده فضايي با كاهش زمان تاخير و پياده سازي آزمايشي آن
974
ارائه مدلي براي انتخاب پورتفوليوي پروژه هاي توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن ريسك
975
ارائه مدلي براي انتخاب تأمين‌كننده با استفاده از تركيب ISM و Fuzzy VIKOR (مورد مطالعه: شركت مس سرچشمه)
976
ارائه مدلي براي انتخاب تامين كنندگان پروژه اي با توجه به چرخه عمر پروژه در شرايط ريسك (مطالعه موردي شركت پتروپارس)
977
ارائه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
978
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
979
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
980
ارائه مدلي براي انتخاب سرعت توسط رانندگان
981
ارائه مدلي براي انتخاب نوع بازسازي معادن روباز به روش TOPSIS، با قابليت تاثير و نمايش عدم قطعيت نظرها
982
ارائه مدلي براي انتخاب نوع وسيله نقليه و ميزان بار آن جهت بهينه سازي زمان و هزينه حمل در شرايط عدم قطعيت تقاضا
983
ارائه مدلي براي انتشار بدافزارها در شبكه‌هاي اجتماعي با در نظرگرفتن پارامترهاي مؤثر درفرآيند آلوده‌سازي
984
ارائه مدلي براي انجام مانور سبقت
985
ارائه مدلي براي اندازه گيري رضايت مشتري در واحدهاي پژوهشي مطالعه موردي دفتر امور پژوهش دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت
986
ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان تاثيرگذاري عوامل موثر بر اثربخشي عملكرد منابع انساني مطالعه موردي شركت سازه گستر سايپا
987
ارائه مدلي براي بازاريابي مستقيم در تجارت الكترونيكي مبتني بر بخش‌بندي بازار
988
ارائه مدلي براي بازطراحي فرآيندهاي كسب و كار سازماني با توجه به ميزان آمادگي سازمان ها در پروژه هاي بازمهندسي فرآيندهاي كسب وكار
989
ارائه مدلي براي بررسي اثرات بلند مدت قيمت گذاري تراكم با تمركز بر روي مدل هاي كاربري زمين
990
ارائه ‎مدلي براي بررسي تأثير منطقه زماني گره ها در كارايي انتشار بدافزارها در ‎محيط رايانش ابر
991
ارائه مدلي براي برنامه ريزي بلند مدت عرضه و تقاضاي فرآورده هاي نفتي كشور
992
ارائه مدلي براي برنامه ريزي منابع در پروژه هاي صنعتي از طريق موازنه زمان ، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري تكاملي چندهدفه
993
ارائه مدلي براي برنامه ريزي همزمان توليد و خريد با نگرش مديريت زنجيره تامين
994
ارائه مدلي براي برندسازي شركت در سازمان هاي بخش دولتي (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور)
995
ارائه مدلي براي بهبود شبكههاي تأمين كالا با در نظر گرفتن تراكم ترافيك در شرايط عدم قطعيت
996
ارائه مدلي براي بهبود عملكرد زنجيره تأمين لارج با استفاده از رويكرد پويايي سيستم در صنعت U- PVC
997
ارائه مدلي براي بهبود كارايي پ‍‍‍ژوهشي از طريق تخصيص منابع و با استفاده از رويكرد آناليز پوششي داده هاي دو سطحي ﴿مطالعه موردي: چند موسسه تحقيقاتي ايران﴾
998
ارائه مدلي براي بهينه‏ سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به كانسنگ در معادن زيرزميني با استفاده از درخت اشتاينر
999
ارائه مدلي براي بهينه سازي عمق بهينه تغيير روش استخراج روباز به زيرزميني
1000
ارائه مدلي براي بهينه سازي قابليت اطمينان سيستم هاي خدماتي با رويكرد روش تخصيص توسعه يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك نا مغلوب
بازگشت