<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه مدلي براي بهبود عملكرد زنجيره تأمين لارج با استفاده از رويكرد پويايي سيستم در صنعت U- PVC
2
ارائه مدلي براي بهبود كارايي پ‍‍‍ژوهشي از طريق تخصيص منابع و با استفاده از رويكرد آناليز پوششي داده هاي دو سطحي ﴿مطالعه موردي: چند موسسه تحقيقاتي ايران﴾
3
ارائه مدلي براي بهينه‏ سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به كانسنگ در معادن زيرزميني با استفاده از درخت اشتاينر
4
ارائه مدلي براي بهينه سازي عمق بهينه تغيير روش استخراج روباز به زيرزميني
5
ارائه مدلي براي بهينه سازي قابليت اطمينان سيستم هاي خدماتي با رويكرد روش تخصيص توسعه يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك نا مغلوب
6
ارائه مدلي براي بهينه سازي هزينه در زنجيره تامين چند سطحي در محيط احتمالي در يك واحد صنعتي نمونه
7
ارائه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب در بهداشت و درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع هاي گسسته
8
ارائه مدلي براي پايش سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام با استفاده از تحليل مؤلفه‌هاي اصلي تابعي چند متغيره وزن‌دار
9
ارائه مدلي براي پايش شبكه هاي اجتماعي با استفاده از مدل گراف تصادفي نمايي زمان گسسته(STERGM)
10
ارائه مدلي براي پذيرش شبكه‌هاي اجتماعي در مديريت ارتباط با مشتريان با توجه به شرايط ايران
11
ارائه مدلي براي پردازش بر خط پرس و جو هاي جريان داده با استفاده از ماشين ها با حالات متناهي
12
ارائه مدلي براي پياده سازي تعميرات جامع بهره ور (M.P.T) در نيروگاه توسي با تمركز بر قسمت تعميرات الكتريك
13
ارائه مدلي براي پياده سازي نت مبتني بر قابليت اطمينان (RCM) به همراه مطالعه موردي در تجهيز بوژي ناوگان شركت بهره‌برداري قطار شهري مشهد
14
ارائه مدلي براي پياده‌سازي آزمون الكترونيكي، از طريق شبيه‌سازي آزمون تطبيقي كامپيوتري (CAT) يك بعدي، براساس نظريه سوال-پاسخ (IRT)
15
ارائه مدلي براي پيش بيني احتمال ورشكستگي شركت‏ها مبتني بر روش‏هاي هوشمند
16
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
17
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با مشتريان در راستاي كاهش تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
18
ارائه مدلي براي پيش بيني تاخيرات قطارهاي مسافري درراه آهن ج.ا.ايران با استفاده از شبكه نروفازي
19
ارائه مدلي براي پيش بيني رفتار ايمني در صنعت ساختمان (مطالعه موردي : كارگران صنعت ساختمان سازي)
20
ارائه مدلي براي پيش بيني ريسك هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي با فناوري برتر مبتني بر شبكه هاي عصبي
21
ارائه مدلي براي پيش بيني سطح ايمني نواحي همگرايي و واگرايي آزادراه ها با استفاده از منطق فازي
22
ارائه مدلي براي پيش بيني سولفيد، در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب به منظور كنترل خوردگي فاضلابروها
23
ارائه مدلي براي پيش بيني فرتين سرم با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
24
ارائه مدلي براي پيش بيني فروش در دوره پيشبرد فروش براي محصولات فاسد شدني فروشگاهي، مطالعه موردي شركت كاله
25
ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان سهم انرژي از منابع تجديدپذير براي افق 1410 در كشور
26
ارائه مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شركت ها با رويكرد فازي-عصبي
27
ارائه مدلي براي پيشگويي كشش بين سطحي محلول هاي پليمري (سيستم هاي حلال و پليمر)
28
ارائه مدلي براي تامين پلاكت به روش apheresisبراي حداقل كردن كمبود پلاكت و ضايعات
29
ارائه مدلي براي تاييد و اعتبار بخشي توليد دانش در سازمانهاي دانش محور با استفاده از توابع توليد و مطلوبيت
30
ارائه مدلي براي تبديل دانش نهان به آشكار در سازمانهاي دفاعي- مطالعه موردي صنعت هوافضا
31
ارائه مدلي براي تبديل دانشگاه¬ها‌ به دانشگاه نسل سوم
32
ارائه مدلي براي تجميع دانش در پروژه هاي توليد و توسعه محصولات و سيستم هاي پيچيده
33
ارائه مدلي براي تحليل تبادلات هزينه-زمان-كيفيت پروژه با در نظر گرفتن ريسك
34
ارائه مدلي براي تحليل رفتار زماني پروازهاي حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي فرآيندكاوي
35
ارائه مدلي براي تحليل رفتار كاربران الكترونيكي مبتني بر تكنيك هاي وبكاوي
36
ارائه مدلي براي تحليل رفتار مشتريان الكترونيكي با بهره‌گيري از الگوهاي مكرر
37
ارائه مدلي براي تحليل علي-مفهومي متن
38
ارائه مدلي براي تحليل فراهشدارها در سيستم‌هاي كشف نفوذ با بهره‌گيري از داده‌كاوي
39
ارائه مدلي براي تحليل فرايندهاي مراكز خدمات تشخيص آزمايشگاهي با استفاده از روش هاي فرآيند كاوي
40
ارائه مدلي براي تحليل و بهبود كارائي انرژي و طراحي سياست هاي اصلاحي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
41
ارائه مدلي براي تحمل پذيري خطا در محيط شبكه مشبك بي سيم
42
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هاي كلاسه كننده پيش بين
43
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هايكلاسه كننده پيش بين
44
ارائه مدلي براي تخمين سرعت نورپردازي تعويقي در صحنه هاي با ويژگي هاي متفاوت
45
ارائه مدلي براي ترافيك ورودي به شبكه
46
ارائه مدلي براي ترسيم نقشه راه فناوري مديريت در سطح سازمان مطالعه موردي: سازمان بهره‌وري انرژي ايران
47
ارائه مدلي براي تركيب پوياي آگاه از متن سرويس‌هاي وب
48
ارائه مدلي براي تشخيص اجتماعات مبتني بر اعتماد كاربران در شبكه هاي اجتماعي برخط
49
ارائه مدلي براي تصميم گيري پذيرش سفارشهاي توليدي بر اساس مديريت نقدينگي
50
ارائه مدلي براي تصميم گيري همزمان موجودي و قيمت گذاري اقلام مكمل فسادپذير
51
ارائه مدلي براي تعامل با تأمين كنندگان و ارتقاي آنان مطالعه موردي روي شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
52
ارائه مدلي براي تعيين ارزش مسافران در بستر الكترونيكي در صنعت حمل و نقل هوايي
53
ارائه مدلي براي تعيين تركيب بهينه يپيش بيني درزنجيره ي تامين چهارسطحي باهدف كاهش اثرشلاق چرمي درشرايط تقاضاي متغير
54
ارائه مدلي براي تعيين توالي فعاليت ها در پروژه هاي طراحي محصولات پيچيده
55
ارائه مدلي براي تعيين رقيق شدگي در روش استخراج جبهه كار بلند و بررسي تاثير آن بر راندمان شستشوي زغال سنگ كرمان
56
ارائه مدلي براي تعيين عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در بانكداري اينترنتي: موردكاوي بانك پاسارگاد
57
ارائه مدلي براي تعيين قيمت و موجودي بهينه در شرايط رقابت بين زنجيره هاي تأمين براي كالاهاي فساد¬پذير
58
ارائه مدلي براي تعيين ميانگين بهينه‌ي فرآيند
59
ارائه مدلي براي تعيين و بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (مطالعهموردي: افزايش قيمت بنزين)
60
ارائه مدلي براي تنوع بخشي به سبد سهام با در نظر گرفتن ريسك سيستماتيك، مطالعه موردي: شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
61
ارائه مدلي براي توسعه آموزش الكترونيكي متني بر وب2با بكارگيري تكنيكuml
62
ارائه مدلي براي توسعه بازارهاي تهاتري نوين در ايران
63
ارائه مدلي براي توسعه توليد انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي چند سطحي و رويكرد توسعه پايدار
64
ارائه مدلي براي توليد پيشنهاد به خريداران الكترونيكي مبتني بر ارزيابي اعتماد آن‌ها
65
ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در داده هاي منتشر شده شبكه هاي اجتماعي
66
ارائه مدلي براي حل مسائل MaDM در حالت وجود توام آلتر نيتوهاي پيوسته و گسسته
67
ارائه مدلي براي دسته بندي سهام با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
68
ارائه مدلي براي دسته بندي مشتريان سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه جهت حداكثرسازي سودآوري با استفاده از تكنيك هاي داداه كاوي
69
ارائه مدلي براي رتبه‌بندي و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توزيع‌كننده فرآورده‌هاي نفتي
70
ارائه مدلي براي زمان بندي خانواده هاي قطعات و طراحي استقرار ماشين آلات در سيستم هاي توليد سلولي
71
ارائه مدلي براي زمانبندي تحويل كالا به مشتريان در يك زنجيره تامين با در نظر گرفتن زمانبندي هاي تحويل و اولويت مشتريان
72
ارائه مدلي براي سرويس كشف تقلب در محاسبات ابري با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
73
ارائه مدلي براي سنجش توانمندي نوآوري: مطالعه موردي در سازمان هاي ايراني
74
ارائه مدلي براي سنجش ميزان تاب‌ آوري زنجيره تأمين صنايع نساجي استان يزد با الگوگيري از مدل EFQM در محيط فازي شهودي
75
ارائه مدلي براي سيستم كنترل موجودي اقلام زوال¬پذير با در نظر گرفتن تكنولوژي نگهداري، تورم و ارزش زماني پول
76
ارائه مدلي براي سيستم هاي پيشنهاددهنده وب برا اساس كاربرد كاوي وب
77
ارائه مدلي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر در فروشگاه‌هاي الكترونيكي مبتني بر ارزيابي رضايت مشتري
78
ارائه مدلي براي شخصي سازي نتايج جستجو در كتابخانه هاي ديجيتال تحت وب با اصتفاده از تكنيك هاي داده كاوي
79
ارائه مدلي براي شناخت بازار بورس اوراق بهادار بر پايه درخت دارايي (مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
80
ارائه مدلي براي شناخت، جذب و ارتقاي كارآفرينان در راستاي تشكيل دانشكده كارآفريني
81
ارائه مدلي براي شناسايي كلاهبرداري با استفاده از داده‌كاوي در مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي (مطالعه موردي: بيمارستان امام رضا(ع) اروميه)
82
ارائه مدلي براي طراحي شبكه خطوط تاكسي‌راني
83
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذي هكنند ههاي) با ظرفيت متغير براي حم لونقل همگاني انبوه
84
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذيه كننده هاي)با ظرفيت متغير براي حمل ونقل همگاني انبوه
85
ارائه مدلي براي عكس‌العمل چشمي-تعادلي
86
ارائه مدلي براي قوت برند در صنعت بانكداري (موردمطالعه : بانك‌هاي شهر يزد)
87
ارائه مدلي براي قيمت گذاري اوراق قرضه حوادث فاجعه آميز در كشور ايران
88
ارائه مدلي براي قيمت گذاري كالاهاي ديجيتال
89
ارائه مدلي براي قيمت گذاري محصولات استفاده شده و قطعات جايگزيندر لجستيك معكوس
90
ارائه مدلي براي كاهش مدت زمان توسعه محصول
91
ارائه مدلي براي كشف پولشويي با استفاده از نقشه‌هاي خودسازمانده (SOM) مبتني بر بصري سازي پروفايل كاربران
92
ارائه مدلي براي كشف دانش پنهان در داده‌هاي شهري به منظور پيش‌بيني روند مشكلات شهري (مطالعه موردي: سامانه 137 شهرداري تهران)
93
ارائه مدلي براي كنترل موجودي اقلام زوال پذير درشرايط عدم قطعيت تقاضا وقيمت
94
ارائه مدلي براي مدارس هوشمند برمبناي ITIL (مطالعه موردي دبستان غير انتفاعي باقرالعلوم اصفهان)
95
ارائه مدلي براي مديريت بارالكتريكي در صنعت سيمان : رهيافت كمينه سازي هزينه (مطالعه موردي; استان اصفهان)
96
ارائه مدلي براي مديريت تراكنش¬هاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
97
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط
98
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
99
ارائه مدلي براي مديريت تعارض در پروژه هاي توزيع شده
100
ارائه مدلي براي مديريت ريسك در امنيت اطلاعات مطالعه موردي : مركز آموزش الكترونيك
101
ارائه مدلي براي مديريت نقدينگي بانك هاي تجاري ﴿مطالعه موردي يكي از بانك هاي تجاري﴾
102
ارائه مدلي براي مديريت و بازطراحي منطقه اي شبكه برق ، با مشاركت انرژي هاي تجديدپذير و مداخله سوخت بايوديزل
103
ارائه مدلي براي مسئله مكان يابي – مسيريابي با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني فازي
104
ارائه مدلي براي مسأله مكان يابي - مسيريابي دو سطحي در حالت عدم قطعيت تقاضاي مشتريان با در نظرگرفتن شرايط گذاشت و برداشت بصورت همزمان (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
105
ارائه مدلي براي مسيريابي در شبكه با استفاده از الگوريتم OSPF
106
ارائه مدلي براي مكان يابي مراكز جمع آوري كالاهاي بازگشتي از سوي مشتريان در لجستيك معكوس در حالت غيرقطعي بودن نرخ بازگشت و با تمركز بر مشخصات صنعت فرش و موكت در ايران
107
ارائه مدلي براي مكان يابي و محافظت از تسهيلات با درنظرگرفتن مستحكم سازي در برابر اختلالات تهديدكننده
108
ارائه مدلي براي مكانيابي تسهيلات حياتي در هنگام بحران تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي زلزله در شهر تهران)
109
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكز خدمات پس از فروش ، بررسي موردي ، شركت آچيلان در
110
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكزامدادرساني جاده اي در سيستم مديريت حوادث جاده اي
111
ارائه مدلي براي موقعيت يابي و ساخت نقشه همزمان براي ربات متحرك با استفاده از كاهش بعد
112
ارائه مدلي براي هم ارزي زماني - حرارتي خزش در بتن
113
ارائه مدلي براي هماهنگي يك تامين كننده و چند خريدار در زنجيره تامين با استفاده از مكانيزم تخفيف و در شرايط تقاضاي احتمالي
114
ارائه مدلي براي همگرايي نيازهاي خبري جامعه بارسانه ملي با استفاده از فناوري هاي وب 0 -2
115
ارائه مدلي برايبرنامهريزي همزمان توليد و خريد با نگرشمديريت زنجيره تامين
116
ارائه مدلي برمبناي الگوهاي رفتاري بازار براي كاوش رفتار مشتريان با بكارگيري تكنيك هاي داده¬ كاوي
117
ارائه مدلي بمنظور شناسايي و تحليل مشكلات و موانع مطالعه امكان سنجي در طرح هاي صنعتي وزارت دفاع
118
ارائه مدلي بمنظور مكان يابي صنايع آلاينده (مطالعه موردي معادن شن و ماسه)
119
ارائه مدلي به ‌منظور كمينه كردن زمان انتظار مسافران و تعيين جدول زمان‌بندي با در نظر گرفتن سرفاصله زماني حداقل و حداكثر
120
ارائه مدلي به منظور ارزيابي داده سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر اهداف سازماني
121
ارائه مدلي به منظور پيش بيني بازپرداخت متقاضيان تسهيلات بانكي مورد كاوي بانك گردشگري
122
ارائه مدلي به منظور پيش بيني سرعت حفاري بهينه با استفاده از برداشت و ثبت داده ها به هنگام حفاري؛ مطالعه موردي معادن سنگ آهن ايران
123
ارائه مدلي به منظور تحليل قابليت اطمينان شبكه¬هاي تهويه معادن با توجه به افت ناشي از وجود موانع
124
ارائه مدلي به منظور تعيين فعاليت‌هاي ارزش‌افزا و گلوگاه‌هاي بنادر خشك (مطالعه موردي: شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك)
125
ارائه مدلي به منظور كاهش هزينه هاي توليد و توزيع در زمانبندي محيط جريان كارگاهي با رويكرد توليد به هنگام
126
ارائه مدلي به منظور مديريت عملكرد در شركت هاي توزيع برق بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM ﴿مطالعه موردي شركت توزيع برق استان يزد﴾
127
ارائه مدلي به منظور يكپارچه‌سازي مديريت استمرار و تداوم كسب و كارها پس از وقوع بحران: مطالعه موردي
128
ارائه مدلي به‌منظور ارزيابي آمادگي دولت الكترونيكي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته: مطالعه موردي كشور افغانستان
129
ارائه مدلي پويا براي ارزيابي اعتماد در وب‌سرويس‌ها با در نظر گرفتن پارامترهاي زمان ‌اجراي سرويس
130
ارائه مدلي تحليلي از انتخاب تامين كنندگان در محيط پرو‍ژه با روش تحليل شبكه اجتماعي
131
ارائه مدلي تحليلي براي ارزيابي و تخمين ظرفيت انتقال شبكه هاي حسگر صوتي زيرآب
132
ارائه مدلي تركيبي براي پيش بيني نوسانات شاخص بازار سهام
133
ارائه مدلي تركيبي براي تدوين استراتژي هاي منابع انساني سازمانها
134
ارائه مدلي تلفيقي براي پياده سازي زنجيره¬ي تأمين ناب، چابك، انعطاف پذير و سبز (لارج) با استفاده از رويكرد مدل سازي تفسيري ساختاري؛ مطالعه موردي، شركت فولاد آلياژي ايران - يزد
135
ارائه مدلي جامع براي موتورهاي القايي خطي با درنظرگرفتن اثرات لبه و انتهايي
136
ارائه مدلي جديد براي اجراي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان ( RCM ) در صنعت آب شيرين كن (مطالعه موردي در شركت رعدآب جنوب/ درگهان )
137
ارائه مدلي جديد براي سكان كشتي و بررسي خواص هيدروديناميكي آن به روش المان مرزي (پانل)
138
ارائه مدلي جديد براي طراحي مشاركتي و انجام مطالعات امكان سنجي آن در چارچوب مديريت طول عمر محصول
139
ارائه مدلي جديد براي كشف فرآيندهاي سازماني مبتني بر تحليل شبكه هاي اجتماعي حاصل از مسير انجام كار و تبادل اطلاعات
140
ارائه مدلي جديد جهت محاسبه ثابتهاي افينيته جايگاههاي اتصال سيگاند به ماكرومولكولهاي حياتي بر اساس مقايسه معادلات رائولت واسكاچارد
141
ارائه مدلي جديد در آناليز ويولت سيگنالهاي زلزله جهت توليد شتابنگاشت مصنوعي
142
ارائه مدلي جهت احراز شايستگي هاي ذهني مديران از منظر نوروليدرشيپ با تكيه بر روش تحليل محتوا
143
ارائه مدلي جهت ارتقاي سطح بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش حمل و نقل ريلي با رويكرد اقتصادسنجي
144
ارائه مدلي جهت ارزش گذاري كاركنان بر مبناي مدل ارزش اقتصادي و تلفيق مدل كانو و پروفايل شايستگي و اعتبارسنجي آن- مورد مطالعه شركت مشاورين سرآمدي آلا
145
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي در وب سايت هاي تجاري B2C
146
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي دروب سايت هاي تجاريB2C
147
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك طراحي و ساخت در پروژه هاي خطوط انتقال گاز با استفاده از تصميم گيري چند معياره خاكستري (مطالعه موردي : پروژه خط لوله انتقال گاز 48 اينچ آبادان – بصره)
148
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك‌تأمين گروه قطعات‌مكانيكي. مطالعه موردي : كاني‌مس
149
ارائه مدلي جهت ارزيابي سياست هاي‌ انرژي تجديدپذير مبتني بر رويكرد اختيارات واقعي (مطالعه موردي: تعرفه خريد)
150
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد خطوط توليد با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و منطق فازي – مطالعه موردي خط توليد خودرو تندر 90 شركت ايران خودرو
151
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان پروژه محور مبتني بر ريسك
152
ارائه مدلي جهت ارزيابي مدلهاي كسب و كار سيار فراهم كننده محتوا در ايران
153
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪلهاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻴﺎر ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا در ايران
154
ارائه مدلي جهت ارزيابي و انتخاب بهينه پروژه‌ها با در نظر گرفتن پروژه‌هاي فعلي
155
ارائه مدلي جهت ارزيابي و سنجش ميزان تجربه مشتريان در كسب و كارهاي خدماتي ( مطالعه موردي : صنعت هتلداري )
156
ارائه مدلي جهت استراتژي ها درشركتهاي طراحي مهندسي ازطريق پيوند دادن مدل بي اس سي با استاندارد پي ام بي او كي
157
ارائه مدلي جهت استفاده از سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در شركتهاي بازار ياب
158
ارائه مدلي جهت اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها: مطالعه موردي بانك انصار
159
ارائه مدلي جهت انتخاب راهبرد هاي منبع يابي در مديريت خطرپذيري تأمين با روش رابطه‌اي خاكستري و ويكور فازي (مطالعه موردي : شركت سنوپارس)
160
ارائه مدلي جهت انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از رويكرد تركيبي فرآيند تحليل شبكه اي(ANP) و ديمتل (DEMATEL) مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان
161
ارائه مدلي جهت انتخاب شاخص‌هاي عملكردي مناسب در بودجه‌ريزي عملياتي
162
ارائه مدلي جهت اندازه گيري ريسك عملياتي و كفايت سرمايه براي يك بانك تجاري: مطالعه موردي بانك كارآفرين
163
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و ارزيابي بهره وري توليد گندم و چغندرقند در ايران از طريق تخمين تابع توليد مرزي به روش COLS و ارائه شاخص ها و استانداردهاي بهره وري در سطح ملي و بين المللي
164
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و بهبود تاب آوري زنجيره تامين
165
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و تحليل ريسك اوراق بهادار صكوك و ارائه ي راهكار جهت مديريت آن
166
ارائه مدلي جهت اندازه‌گيري و ارتقاء كارايي بازار سهام (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران)
167
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تجهيزات تحت نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط، با استفاده از تكنيكهاي AHP فازي و DEA در شركت فولاد آلياژي ايران
168
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تعمير خرابيها و نگهداري پلهاي سواره¬رو شهري با استفاده از روش "تحليل شبكه¬اي (ANP)"- )مطالعه موردي پلهاي شهر تهران(
169
ارائه مدلي جهت بررسي عملكرد مالي يك واحد صنعتي به روش آناليز نسبتها و ارائه برنامه بهبود آن به روش بنچ ماركينگ (مطالعه موردي شركت ايرانول)
170
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
171
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
172
ارائه مدلي جهت بررسي ميزان تأثير مديريت دانش مشتري(CKM) بر بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري با تأكيد بر دانش با مشتري(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
173
ارائه مدلي جهت بررسي و ارزيابي عملكرد توسعه محصول در صنعت خودرو
174
ارائه مدلي جهت بهبود تسهيم دانش با استفاده از شبيه سازي چند عاملي
175
ارائه مدلي جهت بهبود شاخص‌هاي پيش بيني مديريت ارزش حاصله بر پايهي نظريه قابليت اطمينان
176
ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد كاركنان با تركيب بازي‌وارسازي و مديريت تجربه كاركنان
177
ارائه مدلي جهت بهبود عمليات حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي زاگرس)
178
ارائه مدلي جهت بهينه سازي استوار سبد سرمايه شامل قرارداد اختيار معامله
179
ارائه مدلي جهت بهينه سازي اقتصادي و فني سيستم هاي انحراف آب سدها با استفاده از الگوريتم PSO و مقايسه آن با الگوريتم QPSO
180
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي خانواده محصول و شبكه زنجيره تأمين آن با در نظر گرفتن لجستيك معكوس
181
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي قاب هاي ساختماني با رويكرد كاهش انرژي نهفته كل
182
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي مسير راه آهن
183
ارائه مدلي جهت بهينه سازي قابليت اطمينان در فرآيند طراحي محصولات ، مطالعه موردي در صنعت ساختمان
184
ارائه مدلي جهت بهينه سازي هزينه هاي توليد و توزيع كالاهاي فاسدشدني با در نظر گرفتن سيستم ارسال بسته اي مطالعه موردي: شركت آبگينه
185
ارائه مدلي جهت پيش بيني ارزش در معرض ريسك بر اساس آناليز موجك ﴿مطالعه اي در بازار فلزات﴾
186
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح شايستگي مديران از منظر نوروليدرشيپ (مورد مطالعه:مديران فناوري اطلاعات)
187
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح شايستگي مديران با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : واحدهاي نساجي مستقر در شهرك صنعتي شهرستان يزد)
188
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح معنويت در سازمان با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت گاز استان يزد﴾
189
ارائه مدلي جهت پيش بيني عرضه زير قيمت و عملكرد بلند مدت عرضه هاي عمومي اوليه در بازار سهام تهران
190
ارائه مدلي جهت پيش بيني ميزان سبز بودن تامين كنندگان با رويكرد شبكه عصبي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
191
ارائه مدلي جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يكي از شاخه هاي صنعت
192
ارائه مدلي جهت پيشبرد محصولات
193
ارائه مدلي جهت تجزيه و تحليل اثر عملكرد مقررات‌زدايي بر صنعت بيمه با رويكرد نهادگرا
194
ارائه مدلي جهت تحليل اثر قيمت گذاري بر صنايع لبني
195
ارائه مدلي جهت تحليلنظرات برخط مشتريان مبتني بر الگوريتم‌هاي متن‌كاوي و داده‌كاوي
196
ارائه مدلي جهت تخصيص منابع با رويكرد تئوري بازي ها جهت كاهش ضرر ناشي از دو نوع ريسك بلاياي طبيعي و استراتژيك
197
ارائه مدلي جهت تخمين ارزش اطلاعات با استفاده
198
ارائه مدلي جهت تخمين ارزش اطلاعات با استفاده از روشهاي داده كاوي
199
ارائه مدلي جهت تشكيل پورتفوي سهام با استفاده از شبكه هاي مبتني بر ضريب همبستگي
200
ارائه مدلي جهت تصميم گيري خريد تسهيلات نوين بندري
201
ارائه مدلي جهت تعيين تأثير حاكميت شركتي بر ارزش شركت (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
202
ارائه مدلي جهت تعيين تابع مرز قطعي پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بكارگيري آن براي رتبه بندي عملكرد آن ها
203
ارائه مدلي جهت تعيين ظرفيت محورهاي راه آهن
204
ارائه مدلي جهت تعيين ظرفيت نواحي تغييرخط در بزرگراه
205
ارائه مدلي جهت تعيين عوامل موثر بر پيشرفت پروژه هاي ساختماني در سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
206
ارائه مدلي جهت تعيين قيمت و مقدار سفارش در زنجيره تأمين دو سطحي با برگشت كالا و همكاري بين خرده‏فروشان با تقاضاي احتمالي
207
ارائه مدلي جهت تلفيق اطلاعات سنسوري به منظور تخمين متغيرهاي حركتي فرد
208
ارائه مدلي جهت تلفيق مدل كارت امتيازي متوازن .....
209
ارائه مدلي جهت چابك سازي فرآيند مديريت دانش د رسازمانها
210
ارائه مدلي جهت چابك سازي فرآيند مديريت دانش در سازمانها
211
ارائه مدلي جهت حداقل كردن هزينه هاي شبكه توزيع در زنجيره تامين چند سطحي
212
ارائه مدلي جهت حمايت از صادرات فناوري و محصولات دانش بنيان با رويكرد اقتصاد مقاومتي (مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران)
213
ارائه مدلي جهت دست‌يابي به مكان بهينه نقطه انتقال در شرايط عدم قطعيت
214
ارائه مدلي جهت رتبه‌بندي دانشگاه هاي ايران
215
ارائه مدلي جهت سنجش عملكرد مديريت زنجيره تÊمين (صنايع غذايي شهرك صنعتي شهرستان رشت ).
216
ارائه مدلي جهت شبيه سازي دستگاه تصفيه فاضلاب و بررسي تغييرات فشار در بست ها ي آن با استفاده از نرم افزار متلب
217
ارائه مدلي جهت شناسايي و سنجش مولفه هاي موثر بر استارت آپ ها با رويكرد تلفيقي ISM و MADM
218
ارائه مدلي جهت طراحي شبكه زنجيره تأمين سوخت زيستي از ميكرو جلبك: مطالعه موردي در ايران
219
ارائه مدلي جهت قيمت گذاري اختيارهاي معامله مرزدار
220
ارائه مدلي جهت قيمت گذاري زير قيمت عرضه اوليه از طريق آناليز عوامل موثر بر عرضه اوليه
221
ارائه مدلي جهت كشف تقلب در شناسه اصالت سلامت به كمك روش يادگيري تقويتي
222
ارائه مدلي جهت كشف رفتارهاي مشكوك در بانكداري الكترونيكي با استفاده از الگوريتم هاي درخت تصميم گيري
223
ارائه مدلي جهت كمينه نمودن هزينه ها در مديريت پايان عمر خودرو در شبكه لجستيك معكوس
224
ارائه مدلي جهت كنترل پروفيل ضخامت و عيوب شكلي در نورد ورق
225
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك پروژه هاي EPC با استفاده از پويايي سيستمي
226
ارائه مدلي جهت مديريت قيمت و تعيين همزمان سطوح بهينه موجودي در يك زنجيره تامين دو كاناله دو سطحي
227
ارائه مدلي جهت معماري دانش سازماني بر اساس چارچوب زكمن
228
ارائه مدلي جهت مكانيابي باراندازها در شبكه توزيع فروشگاه زنجيره اي اتكا
229
ارائه مدلي جهت هماهنگي زنجيره تأمين دارو با در نظر گرفتن تاريخ انقضاء (مطالعه موردي: شركت توليد مواد اوليه دارو پخش (تماد))
230
ارائه مدلي چند هدفه براي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن جريان رو به جلو وعقب و مسئوليت پذيري اجتماعي
231
ارائه مدلي چندتايي از روش هاي هوش جمعي براي تشخيص بيماري قلب
232
ارائه مدلي چندهدفه براي بهينه سازي ميزان پذيرش مديريت دانش در سازمان براساس تحليل شبكه هاي اجتماعي
233
ارائه مدلي چهت تشخيص اجتماع‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي برخط بادرنظرگرفتن خصيصه‌ها و جريان اطلاعات
234
ارائه مدلي در كاربرد يادگيري سازماني و فناوري اطلاعات
235
ارائه مدلي درزنجيره تامين ان سطحي جهت مينيمم سازي هزينه هاي نگهداري و حمل و نقل محصولات
236
ارائه مدلي دو هدفه جهت برنامه ريزي پروژه توسعه محصولات پيچيده با منابع محدود و درنظرگيري طول بازخوردها
237
ارائه مدلي دوسطحي در طراحي شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته رقابتي تحت عدم قطعيت
238
ارائه مدلي رفتاري مبتني بر تعاملات عصبي براي بيماري صرع
239
ارائه مدلي رياضي جهت زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با پارامترهاي فازي
240
ارائه مدلي سيستماتيك براي ارزيابي موفقيت پروژه هاي BOT با الگوي مديريت ريسك
241
ارائه مدلي شاخص برايبومي‌سازي فناوري در صنعت پتروشيمي با استفاده از روش تصميم‌گيري چندمعياره فازي
242
ارائه مدلي شناختي جهت پذيرش مصرف و توليد پايدار در زنجيره تأمين (مطالعه موردي : صنعت مواد غذايي استان يزد)
243
ارائه مدلي عقلاني براي استقراء علّي
244
ارائه مدلي علي نقش متغيرهاي روانشناختي )تجارب رايانه ،هنجارهاي ذهني ،اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ( در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
245
ارائه مدلي عملياتي براي استقرار سيستم امنيت اطلاعات در بيمارستانهاي آموزشي براساس استاندارد مديريت امنيت اطلاعات سلامت
246
ارائه مدلي فازي براي تشخيص مسير اوليه رشد ترك در يك ورق فولادي مستطيلي محدود
247
ارائه مدلي فراگير براي بانكهاي اطلاعاتي چند بعدي
248
ارائه مدلي كارا براي كارت هوشمند درماني قابل استفاده در سازمان بيمه خدمات درماني
249
ارائه مدلي كارا براي مسيريابي و زمانبندي تجهيزات حمل و نقل در سيستم توزيع cross docking
250
ارائه مدلي كاربردي براي مديريت خوردگي صنايع نفت و گاز ايران به همراه بازرسي بر مبناي ريسك ﴿مطالعه موردي و ارزيابي فني اقتصادي﴾
251
ارائه مدلي كمي تخصيص بهينه ريسك هاي پروژه هاي ساخت
252
ارائه مدلي كمي جهت انتخاب يك استراتژي تركيبي در هماهنگي بين خريدار و توليد كننده به منظور افزايش فروش زنجيره تامين
253
ارائه مدلي مبتني بر رفتار كاربران جهت پيشنهاددهي فيلم با بهره گيري از نظريه گراف (مورد مطالعه: سينماماركت)
254
ارائه مدلي مبتني بر زنجيره ماركوف زمان پيوسته جهت محاسبه ي دقيق قابليت اعتماد سيستم k از n با قطعات متفاوت
255
ارائه مدلي مبتني بر معماري سرويس گراي بهبود يافته بر مبناي معيار هاي تحمل پذيري (پايداري)
256
ارائه مدلي مبتني بر مغز با تأكيد بر مخچه براي كنترل اعمال حركتي
257
ارائه مدلي مبتني بر نسبت‌هاي مالي براي پيش‌بيني وضعيت شركت‌ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي
258
ارائه مدلي مفهومي براي توزيع تسهيلات اشتغال زا بر مبناي توسعه فعاليت هاي اقتصادي
259
ارائه مدلي مفهومي براي توزيع تسهيلات اشتغال‌زا بر مبناي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي
260
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليت¬هاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه¬هاي صنعتي كشور
261
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليت¬هاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه¬هاي صنعتي كشور
262
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه هاي صنعتي كشور
263
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه هاي صنعتي كشور
264
ارائه مدلي مناسب بر اساس كامپوزيت نانولوله هاي كربني برا ي خواص مكانيكي بافت استخوان
265
ارائه مدلي مناسب براي انتخاب خدمات در فضاي رايانش ابري
266
ارائه مدلي مناسب براي تعيين پنجره شكل دهي نيمه جامد فولاد
267
ارائه مدلي مناسب جهت انتخاب واحدهاي صنعتي نمونه بابهره گيري از مدل هاي تعالي كسب و كار
268
ارائه مدلي مناسب جهت تعيين استراتژي تقسيم سود بهينه در سازمان¬ها مطالعه موردي يكي از شركت¬هاي حاضر در بورس
269
ارائه مدلي مناسب جهت شناسايي فاكتورهاي موثر بر پيك بار شبكه و بكارگيري آن به منظور بهبود الگوي مصرف در استان هرمزگان
270
ارائه مدلي نوين براي ارزيابي عملكرد تامين كنندگان بارويكرد تركيبي شبكه هاي عصبي مصنوعي
271
ارائه مدلي نوين براي بررسي پديده شكست در نانوكامپوزيت هاي پليمري
272
ارائه مدلي نوين براي بررسي پديده شكست در نانوكامپوزيت هاي پليمري
273
ارائه مدلي نوين براي تعيين كارايي پرسنل كسب و كار با استفاده از تركيب روش هايAHPفازي و TOPSIS
274
ارائه مدلي نوين در مهندسي ارزش با استفاده از اصول MCDM و بكارگيري آن درشركت بلبرينگ ايران
275
ارائه مدلي يكپارچه براي افزايش كارآيي در كسب و كارهاي كوچك
276
ارائه مدلي يكپارچه براي افزايش كارآيي در كسب و كارهاي كوچك با رويكرد افزايش كارآفريني
277
ارائه مدلي يكپارچه براي تصميم ياري بهينه گرا و تصميم گيري قاعده پايه در محيط امكاني و احتمالي يگانه و هيبريدي
278
ارائه مركز عمليات امنيت شبكه با تاكيد بر نقش حسگرها
279
ارائه مسيرياب كارآ در شبكه هاي راديوشناختي چندگامه
280
ارائه مسيريابي آگاه از دما در FPGAهاي سه بعدي
281
ارائه مطالب درسي در قالب مالتي مديا جهت آموزش مجازي
282
ارائه معادلات حالت جديد براي سيالات تجمعي
283
ارائه معادله تجربي براي تخمين فشار متوسط موثر اصطكاكي موتور احتراق داخلي بنزيني 4 زمانه
284
ارائه معادله حالت CPA بر اساس معادله حالت PR و اصلاح آن براي مواد قطبي با اضافه كردن عبارت هاي دوقطبي و چهارقطبي
285
ارائه معادله حالت براي سيالات محدود شده در فضاي نانو
286
ارائه معادله حالت براي سيالات محدود شده در فضاي نانو با ديواره داراي برهمكنش
287
ارائه معادله متشكله جديد براي فوم‌هاي فلزي
288
ارائه معادله‌ي جبري براي عملكرد موتور 7XU در مقابل تغييرات زمانبندي سوپاپها و زواياي مختلف گاز در شرايط MBT
289
ارائه معماري بكارگيري ابزار مناسب مديريت دانش در پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهي
290
ارائه معماري جديد براي شبكه هاي روي تراشه با كاربرد در دروازه رسانه
291
ارائه معماري جديد و شبيه سازي رفتاري براي بهبود كارايي مسيرياب ها در شبكه هاي بر تراشه
292
ارائه معماري چند لايه سبز براي ارائه سرويس هاي رايانش ابري موبايل
293
ارائه معماري مناسب به عنوان بستري كارا جهت پياده سازي الگوريتم كد كننده ITU-TG.723.1
294
ارائه معماري نرم افزار سيستم ترجمه مبتني بر همكاري گروهي
295
ارائه معماري يك موتور جستجو براي سرويس هاي گريد
296
ارائه معيار بهينه اندازه پروژه (OOPS) به‌عنوان يك شاخص برآورد اندازه مناسب در نرم‌افزارهاي شي گرا
297
ارائه معيار بهينه اندازه پروژه (OOPS) به‌عنوان يك شاخص برآورد اندازه مناسب در نرم‌افزارهاي شي گرا
298
ارائه معيار هاي نرم افزار سنجي براي برنامه نويسي نوع-حالت گرا
299
ارائه معيارها و ضوابط طراحي خانه‌هاي ميان افزا در محله‌ي دردشت اصفهان
300
ارائه معيارهاي اقناع مخاطب در سريال هاي تلويزيوني
301
ارائه معياري براي تعيين سازگاري مواد رنگزا با استفاده از داده هاي طيفي و رنگي نمونه رنگ شده
302
ارائه معياري بيومكانيكي براي بازسازي حفره هاي ايجاد شده پس از تخليه تومور سلول غول آسا: تحليل اجزاي محدود و آزمون هاي تجربي
303
ارائه معياري تحليلي برميناي فرم شبه خطي سيستمهاي ديناميكي براي ايجاد سيستمهاي خودگردان آشوبناك
304
ارائه مكانيزم شهرت توزيع شده و سازگار با انگيزه براي بازارهاي الكترونيكي سرويس ها
305
ارائه مكانيزم مقابله با حملات تشخيص سيستم عامل با استفاده از نظريه بازي ها
306
ارائه مكانيزمي براي افزايش بازنشر به منظور انتشار اطلاعات با استفاده از انتخاب k پست اثرگذار
307
ارائه مكانيزمي براي تشخيص گره زبان رسان در شبكه هاي حسگر بي سيم
308
ارائه مكانيزمي براي جلوگيري از حملات DoS روي پروتكلهاي مسيريابي
309
ارائه مكانيزمي براي زمانبندي فعاليت گره‌هاي حسگر در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با در نظر گرفتن تاثيرات بين لايه‌اي
310
ارائه مكانيزمي جهت پيشگيري از خرابي در سيستم هاي خوشه اي با كارايي بالا
311
ارائه مكانيزمي جهت شخصي‌سازي رتبه‌بندي نتايج موتور جستجو با استفاده از بازخوردهاي كاربر
312
ارائه مكانيسمي در لايه انتقال براي ارسال اطلاعات چندرسانه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
313
ارائه مناسب ترين تثبيت جهت بهسازي خاك هاي حاشيه درياي خزر به منظور استفاده در راههاي شمال كشور
314
ارائه منحني شكنندگي براي قاب خمشي بتن مسلح بهسازي شده با FRP
315
ارائه منحني هاي آسيب پذيري لرزه اي براي مخازن بتني استوانه اي آب
316
ارائه منحني هاي شكنندگي لرزه اي براي مخازن بتني استوانه اي بافل دار ذخيره مايعات
317
ارائه منحني‎هاي شكنندگي براي ساختمان‎هاي بنايي
318
ارائه ميان‌افزار براي زمان‌بندي پيش‌بينانه كانتينرهاي روي ماشين‌هاي مجازي در سامانه‌هاي ابري مبتني بر مدل محاسباتي بدون‌سرور
319
ارائه ميان‌افزاري براي پردازش توزيعي رويدادهاي پيچيده
320
ارائه ميزان سرمايه گذاري مناسب جهت ساخت صندوق هاي سرمايه گذاري بخشي
321
ارائه نرم افزار Syclone Ship جهت مدلينگ و محاسبات هيدرواستاتيك و ديناميك شناورها
322
ارائه نرم افزار برآورد سريع شبكه فضايي شكستگيها در توده سنگ با استفاده از روش پردازش تصوير
323
ارائه نرم افزار براي طراحي كانال هاي آبكشي ﴿غنو﴾ در معادن
324
ارائه نرم افزار براي محاسبه شدت جريان هواي لازم براي تهويه تونلهاي راه
325
ارائه نرم افزار بصري جهت محاسبه مقاومت كشتي از روش هولتروپ HMRC
326
ارائه نرم افزار به منظور طراحي سيستم تعليق
327
ارائه نرم افزار جهت طراحي مفهومي موتور دو زمانه
328
ارائه نرم افزار جهت محاسبه انتقال حرارت جابجايي اجباري و آزاد
329
ارائه نرم افزار كامپيوتري بانك اطلاعاتي كشتي هاي مشابه
330
ارائه نرم افزار كامپيوتري براي طراحي محورها
331
ارائه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام كامل محاسبات هيدرواستاتيك كشتي
332
ارائه نرم افزار محاسبه هواي لازم براي تهويه جبهه كار پيشروي معادن و تونل ها
333
ارائه نرم افزارSYCLINE SHIPجهت مدلينگ و محاسبات هيدرو استاتيك و ديناميك شناور ها
334
ارائه نرم افزاري آيين نامه RK
335
ارائه نرم افزاري جهت آناليز و طراحي شفت و ياتاقان
336
ارائه نرم افزاري جهت مقايسه اقتصاديhvac وhvdc
337
ارائه نظام امكان سنجي صنايع توليد كاغذ
338
ارائه نقشه راه ERP بومي شده (مطالعه موردي)
339
ارائه نقشه راه براي ايجاد تراوش فناوري در شركت هاي داخلي با استفاده از مدل پويا
340
ارائه نقشه راه براي متحول كردن يك سازمان وظيفه گرا به سمت سازمان فرايند محور
341
ارائه نقشه راه پياده سازي مديريت دانش در جهاد دانشگاهي علم وصنعت
342
ارائه نقشه ي استراتژي توسعه خدمات الكترونيك سازمان تامين اجتماعي بااستفاده ازبرنامه ريزي سناريو
343
ارائه نقشه‌راه مهندسي يكپارچگي سازمان و موردكاوي آن در يك سازمان پروژه‌محور (با تاكيد بر يك سازمان بومي)
344
ارائه نمايشگرخطا براساس مفاهيم احتمالي و بهبود گسسته سازي دامنه در يك روش عددي
345
ارائه نمودارهاي تمركز‌تنش براي محور با سوراخ شعاعي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
346
ارائه نوع جديدي از پرس و جوهاي اولويت كاربر فضايي
347
ارائه نوع سامانه براي كنترل دسترسي تفويضي همراه با امكان گرفتن توانايي ها و تغيير مالكين منابع
348
ارائه و اتصال روشهاي تست خطا و ظرفيت حمل بار ماكزيموم روي ربات
349
ارائه و ارزيابي الگوريتم مسير يابي شبه MPLS در شبكه هاي بي سيم برتراشه
350
ارائه و ارزيابي روشي براي خلاصه سازي گرافهاي شبكه هاي اجتماعي
351
ارائه و ارزيابي روشي براي مديريت كليد در شبكه هاي موردي مبتني بر بيش توزيع كليد
352
ارائه و ارزيابي مدل رياضي جهت بررسي عملكرد پوشش‌هاي اپوكسي و پلي‌يورتان براي خطوط لوله مدفون
353
ارائه و ارزيابي يك روش بازيابي خطاهاي روند اجرا در پردازنده هاي چندهسته اي
354
ارائه و ارزيابي يك روش تطبيق‌پذير نرم‌افزاري براي كشف خطاهاي نرم در معماري‌هاي چندنخي
355
ارائه و ارزيابي يك روش كشف خطاهاي روند اجرا در پردازنده هاي چند هسته اي
356
ارائه و ارزيابي يك روش مقابله با حملات تحليل تواني در سطح كاربرد
357
ارائه و ارزيابي يك معماري امنيتي چند كليدي براي شبكه هاي حسگر بي سيم
358
ارائه و ارزيابييك روش جديد سنجش طيف هميار در حضور مهاجم تقليدكننده از كاربر اوليه
359
ارائه و اعتباريابي مدل آموزش كارآفريني درحوزه محيط زيست براي سازمانهاي مردم نهاد
360
ارائه و اولويت بندي اقدامات استراتژيك به منظور بهبود خدمات لجستيك با رويكردQFD فازي (مطالعه موردي: سارونه)
361
ارائه و بررسي اتصالات مختلط تير فولادي و ستون بتني
362
ارائه و بررسي مدل هاي ساده شده مفهومي بدنه خودرو جهت تحليل سفتي هاي پيچشي و خمشي
363
ارائه و بررسي مدلي قيمتي براي لپ تاپ هاي پروژه هر كودك يك لب تاپ olpc
364
ارائه و بهسازي مدل توأم برچسب‌زني اجزاي سخن و تجزيه‌ي وابستگي زبان فارسي
365
ارائه و پياده سازي الگوي بخش بندي بازار چند معياره - مورد مطالعه : مجتمع فولاد مباركه اصفهان
366
ارائه و پياده سازي فرايند محاسباتي تصميم گيري در شرايط بحراني
367
ارائه و پياده سازي مدلي براي اعتبار سنجي پاسخ در سيستم هاي پاسخگويي پرس و جو
368
ارائه و پياده سازي يك الگوريتم مديريت پوياي دما و كارايي براي پردازنده هاي چند هسته اي
369
ارائه و پياده سازي يك روش ستاره يابي از طريق شبكه هاي عصبي
370
ارائه و پياده سازي يك مكانيزم پيشگيرانه توزيعي براي خود درماني يك سيستم توزيعي مولفه گرا
371
ارائه و تبيين الگوي توسعه كارآفريني كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان خوزستان (مطالعه موردي در شركتهاي نفتي و پتروشيمي استان خوزستان)
372
ارائه و تبيين الگوي توسعه كارآفريني كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان خوزستان مطالعه موردي در شركتهاي نفتي و پتروشيمي استان خوزستان
373
ارائه و تبيين مدل سازمان تكليف‎گرا با رويكرد اسلامي
374
ارائه و تبيين مدل شهرت ملي به عنوان چارچوبي براي سياستگذاري بازرگاني؛ مطالعه موردي: صنايع مصنوعات فلزي ايران
375
ارائه و تبيين مدل فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت بهينه سازي عملكرد مالي بانكهاي دولتي
376
ارائه و تبيين مدلي براي تعهد ورزشي در ايران
377
ارائه و تبيين مدلي براي تعهد ورزشي در ايران
378
ارائه و تحليل الگويي براي تاثير رفتار اخلاقي فروش بر وفاداري مشتريان مورد كاوي : بيمه پارسيان شيراز
379
ارائه و تحليل المان محدود فرآيند اكستروژن ECAP دو مرحله اي متوالي پيوسته
380
ارائه و تحليل روش FFR جهت بهبود عملكرد سيستم WiMAX
381
ارائه و تحليل روش‌هاي جديد براي كاهش اثرات مضر شرايط محيطي بر عملكرد برج خنك‌كننده خشك طبيعي
382
ارائه و تحليل زماني يك صورت‌بندي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي هيبريد
383
ارائه و تحليل سيستم دال خط كوهاندارجهت رفع معضل راه آهن در مناطق كويري
384
ارائه و تحليل يك روش كارا براي شبيه سازي سفره هاي زيرزميني با استفاده از مبناهاي نمايش تنك
385
ارائه و توسعه خدمات بانكي با محوريت رضايتمندي مشتري
386
ارائه و توسعه مدل مسئله مسيريابي - موجودي چندمحصولي قطعي در زنجيره تأمين دارو - مطالعه موردي شركت توزيع دارو
387
ارائه و توسعه يك مدل بهينه چند هدفه به منظور زمانبندي بيماران و كاهش زمان بيكاري پرسنل در مراكز گردشگري پزشكي
388
ارائه و حل مدل مسيريابي آلودگي با گذاشت و برداشت همزمان با در نظر گرفتن ترافيك شهري و مسئوليت¬هاي اجتماعي (مطالعه موردي: صنعت آرد)
389
ارائه و حل يك مدل رياضي در سيستم هاي توليد سلولي با احتساب تخصيص نيروي انساني
390
ارائه و حل يك مدل مكانيابي سلسله مراتبي تسهيلات درماني در شرايط بحران
391
ارائه و دسته بندي اتصالات خمشي در ساختمان هاي پيش ساخته بتني
392
ارائه و ساخت يك اينورتر جديد منبع ولتاژ سه فاز با قابليت افزايش و كاهش ولتاژ همراه با طراحي كنترل كننده هاي مناسب
393
ارائه و ساخت يك مدل ساده براي آزمايش مقاومت مجاز و ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع بر خاكهاي دانه اي و انجام آزمايشات بمنظور مطالعه و مقايسه با نظريه هاي تئوري( ترزاقي مايرهوف و هنسن ) در مورد ظرفيت باربري پي هاي سطحي
394
ارائه و شبيه سازي الگوريتم تكاملي جهت توازن بار در در سيستم هاي توزيع شده
395
ارائه و شبيه سازي مدل ايجاد هيجان بر پايه نقش آميگدال
396
ارائه و شبيه‌سازي مدولاسيوني جهت بهبود عملكرد اينورتر چندسطحي بر اساس تبديل موجك و پياده‌سازي بر روي FPGA
397
ارائه و صحت‌سنجي يك روش نوين براي ايجاد مدل اسكلتي سه بعدي بر پايه تصاوير دو بعدي
398
ارائه و گسترش نرم افزاري در زمينه سنتز و آناليز مكانيزم هاي صفحه اي
399
ارائه و مقايسه روش هاي مختلف مدل سازي غير خطي ديوارهاي برشي بتني سه بعدي
400
ارائه واژگان شناختي با در نظر گرفتن دامنه موضوع براي تحليل معنايي لاگ هاي تراكنشي
401
ارائه واكنشي جديد و تك ظرف براي سنتز تيوفن هاي پراستخلاف با استفاده از a-هالواستوفنون ها
402
ارائه وبهبود مدلهاي گفتاري براي بررسي تغييرات زمان گفتار در بيماران كاشت حلزون فارسي زبان
403
ارائه ويژگي هاي جديد در حوزه رنگ و بافت به منظور بازيابي تصوير مبتني بر محتوا
404
ارائه ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي ناهنجاريهاي حركت قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
405
ارائه ي الگوريتم تقريبي ژنتيك و چند پاره براي حل مسئله ي فروشنده ي دوره گرد
406
ارائه ي الگوريتم مبتني بر Max-SAT وزن دار، مدل مبتني بر محتمل ترين و روش ارزيابي جديد براي مساله ي بازسازي هاپلوتيپ هاي يك فرد
407
ارائه ي الگوريتم موازي به منظور تشخيص نفوذ در شبكههاي كامپيوتري
408
ارائه ي الگوريتم هايي براي جدا سازي و تشخيص اتوماتيك مبلغ عددي و تاريخ در چك هاي بانكي دستنويس فارسي ومفايسه ي نتايج آن ها
409
ارائه ي الگوريتمي مقياس پذير براي سيستم هاي توصيه گر در حوزه ي كلان داده
410
ارائه‏ ي الگوي اشتراك اطلاعات مبتني بر زنجيره بلوكي در سامانه مديريت موجودي زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو
411
ارائه ي الگوي تلفيقي فازي تدوين استراتژي تكنولوژي در يك سازمان بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع مطالعه موردي: شركت صنايع الكترواپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
412
ارائه ي الگوي كاربردي مديريت عملكرد شايستگي محور :گروه صنعتي انتخاب
413
ارائه ي الگوي مبتني بر تكنيك پراميتي و برنامه ريزي چندهدفه فازي جهت انتخاب تأمين كنندگان در حالت منبع يابي چندگانه - مطالعه موردي شركت گل دارو
414
ارائه ي الگوي مديريت ريسك بيابان زايي در شرايط عدم قطعيت
415
ارائه ي الگوي مناسب براي تحليل و ارزيابي اثرات زيست محيطي بلاياي طبيعي
416
ارائه ي الگوي مناسب فروش مويرگي در صنايع توليد مواد غذايي استان آذربايجان شرقي
417
ارائه ي الگويي براي بكارگيري مديريت دانش در آموزش مجازي دانشگاه پيام نور (با استفاده از قابليت هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات )
418
ارائه ي الگويي كاربردي جهت تسهيل و افزايش دقت در تصميم گيري شركت يا عدم شركت در مناقصات براي شركت هاي پايه 1 تا 3 رشته ي راهسازي
419
ارائه ي برنامه پاسخگويي بار با حضور سيستم هاي ذخيره ساز انرژي حرارتي در شبكه هاي هوشمند
420
ارائه ي برنامه‌ريزي عمليات نگهداري خطوط با استفاده از اطلاعات ماشين اندازه‌گيري خط
421
ارائه ي چارچوب مبتني بر سازو كار حراج براي نهان سازي در شبكه هاي اطلاعات - محور
422
ارائه ي چارچوبي براي پيش بيني تقاضاي لوازم مصرفي اتاق عمل با استفاده از راهبرد داده كاوي
423
ارائه ي چارچوبي براي شناسايي حمله به كمك دنباله كاوي فازي مقيد
424
ارائه ي چارچوبي جهت ارزيابي ريسك تكنولوژي هاي نوظهور، مطالعه¬ي موردي: تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران
425
ارائه ي چند الگوريتم براي ساخت پوشش هاي هندسي
426
ارائه ي رابطه ي پيوستگي - لغزش در روش شيار زني بر اساس آناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصوير ذره ﴿PIV﴾
427
ارائه ي راه حلي براي مساله ي كاربران تازه وارد در شبكه هاي نظير به نظير اشتراك فايل
428
ارائه ي راهكارهاي اقتصادي احياي صنايع دستي رو به فراموشي (مطالعه¬ي موردي شهر اصفهان)
429
ارائه ي راهكارهاي باز طراحي كالبد در راستاي ارتقا امنيت محله نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان
430
ارائه ي راهكارهاي جهت استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات در سازمان ها با الگوبرداري از نظام هاي موفق مهندسي در كشور
431
ارائه ي راهكارهايي براي بهبود وضعيت حمل‏و‏نقل ريلي در بازار حمل بار داخلي
432
ارائه ي راهكارهايي منطبق بر اصول تراوش فناوري جهت انتقال فناوري و افزايش بهره وري در صنعت خودروسازي ايران با در نظر گرفتن اثر سرمايه گذاري خارجي
433
ارائه ي راهكاري براي هارمونيزه كردن ، بر مبناي ساختار فواصل دستگاه سه گاه
434
ارائه ي راهكاري مبتني بر معماري به منظور بازپيكربندي پويا و ايمن سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر مولفه
435
ارائه ي راهنماي طراحي منظر شهري (جداره هاي مسكوني) شهر هاي گردشگري - تفريحي با رويكرد بوم گرايي (نمونه موردي؛ شهر لواسان)
436
ارائه ي روش حلي براي كمينه كردن بيشترين زمان تاخير و هزينه هاي ارسالي در سيستم ارسال بسته اي براي سيستم فلوشاپ دو ماشينه
437
ارائه ي روش كنترل بار مبتني بر نرخ و پنجره درSIP سرورهاي
438
ارائه ي روش كنترل بار مبتني بر نرخ و پنجره درسرورهايSIP
439
ارائه ي روش ها و شاخص هاي بهبوديافته به هدف ارزيابي عملكرد كاربران و ارتقاء سطح تاثيرگذاري بازي هاي جدي
440
ارائه ي روش هاي تخصيص توان در سيستم هاي چند آنتني انبوه با CSI كامل و ناقص
441
ارائه ي روش هاي تعديل نيروي جريان داخل شير هاي هيدروليكي و بررسي و مقايسه آنها توسط شبيه سازي عددي جريان با نرم افزار fluent
442
ارائه ي روش هاي توزيع شده ي انتشار برچسب در شبكه هاي نامتجانس
443
ارائه ي روش هاي سبز براي سنتز كينولين ها
444
ارائه ي روشي براي گمنام سازي ترافيك در شبكه هاي كامپيوتري، آگاه از لايه كاربرد و محتواي بسته ها
445
ارائه ي روشي به منظور فراتفكيك پذيري كور سيگنال هاي تنك با نمونه برداري دلخواه
446
ارائه ي روشي جديد براي شناسايي عابر پياده در تصاوير با استفاده از هيستوگرام گراديان جهت دار
447
ارائه ي روشي جديد براي محاسبه ي انرژي آزاد گيبس حلال پوشي يون هاي تك بار و ثابت اسيدي تركيبات مختلف در حلال هاي غيرآبي
448
ارائه ي روشي جديد به منظور بهبود حافظه اي اشغالي الگوريتم مسير يابي * Delayed D
449
ارائه ي روشي جديد در اندازه گيري پايداري ديناميكي با تركيب اطلاعات فيزيكي و فيزيولوژيكي
450
ارائه ي روشي جهت استخراج الگوهاي حركتي از داده هاي خط سير اشياء متحرك
451
ارائه ي روشي جهت بهبود تشكيل تيم در شبكه هاي اجتماعي بر مبناي توانمندي متخصصين
452
ارائه ي روشي جهت شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز مبتني بر سيستم اطلاعات مكاني و فرآيندهاي تصميم گيري چند معياره
453
ارائه ي روشي كارآمد در مكان يابي درون ساختمان
454
ارائه ي روشي كارامد براي شبيه سازي سيستم هاي محاسبات كوانتومي يك طرفه
455
ارائه ي روشي مؤثر براي شناسايي غيرخطي پرنده ي بدون سرنشين ﴿UAV)
456
ارائه ي روشي نوين در طراحي فيزيكي مدارهاي مجتمع پرتراكم با استفاده از طرح جامع تراشه
457
ارائه ي روشي هوشمند براي تركيب خدمات وب روي شبكه ي اينترنت بر اساس الگوريتم ژنتيك
458
ارائه ي رويكرد جديد بمنظور ارزيابي قابليت اطمينان انسان
459
ارائه ي رويكردهاي تقريب براي كمينه سازي مجموع وزن دار زمان تكميل با محدوديت دسترسي انعطاف پذير
460
ارائه ي رويكردي براي الويت بندي پروژه هاي عمراني و تخصيص منابع، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
461
ارائه ي شيوه اي جهت تصميم گيري خريد يا فروش سهام با استفاده از شاخص هاي كليدي بورس
462
ارائه ي شيوه اي نوين بر مبناي ساختار فيزيكي در تخمين و آشكارسازي فرايندهاي تصادفي
463
ارائه ي فرمولي جديد براي پاسخ سوسوزن هاي آلي نسبت به ذرات باردار سنگين كم انرژي
464
ارائه ي ك مدل فاز ي كاربر - محور برا ي ارز ي اب ي ك ي ف ي ت وب سرو ي س ه
465
ارائه ي ماتريس ساختاري براساس وزندهي ناهمسانگردي كسري
466
ارائه ي مبدل جديد اصلاح ضريب توان
467
ارائه ي مبدل هاي جديد اصلاح ضريب توان
468
ارائه ي مجموعه برچسب هاي استاندارد خطايي براساس نوشتار فراگيران فارسي‌آموز به عنوان زبان دوم؛ گامي در راستاي طراحي پيكره ي فراگير
469
ارائه ي مدل بهبوديافته براي مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از وضعيت اجتماعي رئوس
470
ارائه ي مدل بهينه ي تضمين ها در پروژه هاي مشاركت بخش عمومي - بخش خصوصي
471
ارائه ي مدل پويا به منظور ارزيابي ريسك فجايع طبيعي؛ مطالعه شهر اردبيل
472
ارائه ي مدل تعقيب خودرو برمبناي ادراك بصري
473
ارائه ي مدل تقريبي فيلتر پايين گذر ميكرواستريپ پله اي بابكارگيري عناصرفشرده ي LC بااستفاده ازپردازش تصوير درنرم افزار متلب
474
ارائه ي مدل حراج گروهي در مساله انتشار در شبكه هاي اجتماعي به منظور حفظ حريم خصوصي
475
ارائه ي مدل دانش بنيان آناليز خرابي بر اساس تركيب استدلال مبتني بر مورد و داده كاوي: مطالعه موردي در صنعت قطعه سازي شركت ايران خودرو
476
ارائه ي مدل ديناميكي ارزيابي و سنجش مطلوبيت كريدورهاي ترانزيت ريلي؛ مطالعه ي موردي كريدور ريلي بندرعباس- سرخس
477
ارائه ي مدل ديناميكي پنج لينكي براي پيشگويي مسير بهينه ي وزنه در حركت وزنه برداري يك ضرب
478
ارائه ي مدل رياضي براي كيسه هواي خودرو بر مبناي مدل متمركز
479
ارائه ي مدل رياضي براي محرك هيدروليكي سوپاپ تنفس
480
ارائه ي مدل رياضي سوپاپ سروهيدروليك شامل فيدبك مكانيكي
481
ارائه ي مدل رياضي و روش مبتني بر گراف براي حل بهينه ي مسائل زمان بندي با انقطاع در محيط هاي كارگاهي
482
ارائه ي مدل شبيه ساز جهت بدست آوردن مصرف انرژي در توليد محصول با رويكرد تغيير در مواد و فرآيندهاي ساخت و توليد
483
ارائه ي مدل طراحي فيدر چندمدي ﴿چند طريقه اي﴾ با استفاده از روشهاي فراابتكاري
484
ارائه ي مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني: نقش شفافيت سازماني و اعتماد سازماني
485
ارائه ي مدل علي روابط ادراك از محيط كلاس و درگيري تحصيلي با تأكيد بر نقش واسطه اي تاب آوري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شيراز
486
ارائه ي مدل علي يادگيري ادراك شده مبتني بر بازيهاي ديجيتال در بين دانش آموزان دوره دوم متوسطه ي شهر شيراز
487
ارائه ي مدل فازي جهت تدوين استراتژي رقابتي
488
ارائه ي مدل كمي ارزيابي وضعيت مرتع بر مبناي تغييرات شدت چرا در علفزارهاي فريدن اصفهان ﴿مطالعه موردي: منطقه ي آقا گل و مورستان﴾
489
ارائه ي مدل مايكرومكانيك سه بعدي براي شروع و گسترش خرابي لايه ي مياني در مواد مركب ذره اي زمينه فلزي
490
ارائه ي مدل مسيريابي و زمان بندي براي عمليات امدادرساني در زمان پاسخ به بحران
491
ارائه ي مدل مفهومي رابطه ي بين توانمندسازي روانشناختي و يادگيري سازماني ( سازمان مورد مطالعه : شركت بيمه ي ايران )
492
ارائه ي مدل ميكروسكوپيك براي ارزيابي فاصله¬ي طولي در رفتار رانندگان ايراني در جاده¬ها
493
ارائه ي مدل هاي بست‌وبند سه‌بعدي اعضا بتن‌آرمه بر اساس آئين نامه ي ACI 318-19
494
ارائه ي مدلي براي اندازه گيري ريسك سرمايه فكري با شبكه ي بيز
495
ارائه ي مدلي براي برنامه ريزي توزيع در زنجيره تأمين گاز كشور
496
ارائه ي مدلي براي به كارگيري ارتباطات بي سيم در بيمارستان ها با در نظرگرفتن كيفيت سرويس
497
ارائه ي مدلي براي بيان رابطه ي ميان حساسيت به ضربه ي تركيبات نيتروي پرانرژي با حساسيت الكترواستاتيكيآن ها
498
ارائه ي مدلي براي پيش بيني موفقيت تجاري سازي فناوري
499
ارائه ي مدلي براي جنبه كاوي با استفاده از ماشين خودكار محدوديت
500
ارائه ي مدلي براي رابطه تاب آوري زنجيره تامين و نوآوري باز با استفاده از رويكرد مدل يابي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري
501
ارائه ي مدلي براي سنجش عملكرد بانك با استفاده از كارت امتيازي متوازن
502
ارائه ي مدلي براي كاهش زمان تاخير و هزينه هاي ارسال در محيط ماشين هاي موازي با توزيع بسته اي و استفاده از شركت هاي لجستيكي طرف سوم
503
ارائه ي مدلي براي مديريت زنجيره ي تأمين پايدار با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل شبكه اي (ANP) و نگاشت شناخت فازي(FCM)
504
ارائه ي مدلي براي مديريت كيفيت زنجيره تامين پايدار با استفاده از رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري
505
ارائه ي مدلي پويا جهت مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه يا در نطر گرفتن قابليت اطمينان
506
ارائه ي مدلي جامع براي پيش بيني انرژي اكتيواسيون تجزيه ي حرارتي دسته هاي مختلف مواد پرانرژي، بررسي ارتباط آن با پارامترهاي مؤثر حساسيت انفجاري و طراحي چند مولكول جديد
507
ارائه ي مدلي جهت برنامه ريزي شيفت هاي كاري پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستاري و قوانين كشوري به منظور ارتقاي بهره وري
508
ارائه ي مدلي جهت تبيين عوامل موفقيت كارآفرينان –مطالعه موردي نمايندگان بيمه
509
ارائه ي مدلي جهت تلفيق اطلاعات بينايي و حس عمقي با در نظر گرفتن فرايند يادگيري
510
ارائه ي مدلي جهت تلفيق اطلاعات حسي در مغز انسان با در نظر گرفتن فرآيند يادگيري با استفاده از مدل هاي داخلي
511
ارائه ي مدلي فراگير در تخمين پارامترهاي سيگنال مدوله شده
512
ارائه ي مدلي مبتني بر تئوري بازي ها براي بررسي ديناميك و پيش بيني اثر درمان در بيماري ايدز
513
ارائه ي مدلي مبتني بر مغز با تأكيد بر عقده‌هاي قاعده‌اي براي كنترل اعمال حركتي
514
ارائه ي مناسب ترين مقطع جهت قوي ترين ستون
515
ارائه ي يك الگوريتم براي تخصيص منابع موازي غير مشابه و زمان بندي فعاليت ها بازمان آماده سازي وابسته به توالي
516
ارائه ي يك الگوريتم بهبود يافته براي حل مسائل رتبه بندي بهينه
517
ارائه ي يك الگوريتم تكاملي ديپلوئيدي براي مسائل بهينه سازي
518
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي كارا براي شبكه‌هاي روي تراشه‌ي سه‌بعدي با كانال‌هاي عمودي نيمه كامل
519
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي كيفيت خدمات چند بخشي مقياس پذير
520
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر پرسش آگاه از انرژي براي شبكه هاي حسگر
521
ارائه ي يك تابع اشتراكي جديد گشتاور به منظور كاهش ريپل گشتاور و تلفات اهمي در موتورهاي سوئيچ رلوكتانس
522
ارائه ي يك توصيفگر جديد براي شناسايي حركات انسان در دنباله ي تصاوير با استفاده از هارمونيك هاي كروي
523
ارائه ي يك چارچوب براي فرايند محك زني با استفاده از DEA شبكه اي ودرخت تصميم (به همراه كاربرد در شهرداري اصفهان)
524
ارائه ي يك چارچوب بهينه سازي براي تسريع پاسخگويي پرس وجوي غير ساختاريافته دروب معنايي
525
ارائه ي يك چارچوب كاري براي معماري سازماني چابك
526
ارائه ي يك حل دقيق تحليلي براي ارتعاشات و كمانش نانو ‌ورق هاي دايروي و حلقوي براساس تئوري مرتبه اول برشي و نازك ورق ها در فضاي غيرمحلي (Nonlocal) الاستيسيته
527
ارائه ي يك راه حل داده محور جديد جهت تامين امنيت داده ي كاربران روي سرورهاي ابري با قابليت كنترل امنيت داده از طرف كاربر و حفظ محرمانگي داده ها
528
ارائه ي يك راهبرد چندعامله براي طراحي سيستم هاي قابل بازپيكربندي جهت افزايش كارايي(طول عمر)
529
ارائه ي يك راهكار در سطح دروازه جهت تسهيل تشخيص تروجان هاي سخت افزاري مبتني بر تحليل توان
530
ارائه ي يك روش افزايش قابليت اطمينان براي كاهش خطاي نوشتن در حافظه هاي نهان سطح آخر مبتني بر فناوري STT-MRAM
531
ارائه ي يك روش اكتساب بهبود يافته در گيرنده هاي GNSS در شرايط ديناميك بالا
532
ارائه ي يك روش بازيابي از خطاهاي نرم در زمان اجرا در پردازنده هاي چند-هسته اي
533
ارائه ي يك روش براي سنتز مدارات زيستي با ملاحظه ي حالت هاي نامطلوب
534
ارائه ي يك روش به منظور بهبود روش هاي تخصيص منابع در برش بندي شبكه
535
ارائه ي يك روش پنهان كاري غير باينري پر ظرفيت با امنيت بالا
536
ارائه ي يك روش جديد به منظور سنتز تك مرحله اي - الكتروشيميايي نانوذرات گرافن با استفاده از مواد فعال سطحي
537
ارائه ي يك روش جستجوي سريع مبتني بر دسته بندي محتوا در شبكه هاي نظيربه نظير آگاه از توپولوژي فيزيكي و معنا
538
ارائه ي يك روش خودكاربه منظوراستخراج كنش هاي مقرون به صرفه از داده ها با استفاده از تئوري فازي
539
ارائه ي يك روش داده محور براي شبيه سازي ازدحام به كمك مدل چند عامله هولوني
540
ارائه ي يك روش دسترسي به كانال در ارتباطات ماشين به ماشين به منظور بهبود انرژي مصرفي
541
ارائه ي يك روش عملياتي بر مبناي مسائل برنامه نويسي خطي به منظور توزيع متوازن ترافيك
542
ارائه ي يك روش كارا براي نگاشت كاربردها در شبكه بر تراشه
543
ارائه ي يك روش كنترل ثانويه به‌ منظور بازيابي ولتاژ چند باس مهم ريزشبكه ي ايزوله
544
ارائه ي يك روش مبتني بر مدل قيمتگذاري براي تخليهبار تركيبي چندكاربره در رايانش ابري موبايل
545
ارائه ي يك روش نيمه تجربي براي شناسايي پيك ها در طيف تحرك يوني و تعيين درجه ي آب پوشي يون ها در دستگاه IMS
546
ارائه ي يك روش هوشمند به منظور افزايش امنيت لايه فيزيكي و بهينهسازي تخصيص توان در شبكههاي سلولي بي سيم
547
ارائه ي يك روش هوشمند به منظور مكان يابي خطا در خطوط انتقال قدرت مبتني بر GPS
548
ارائه ي يك روش يادگيري مشاركتي با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي و به كارگيري خبرگي و اعتماد
549
ارائه ي يك طرح تطبيق لينك براي ارتباطات فروسوي مطمئن در شبكه هاي اينترنت اشياي باند-باريك
550
ارائه ي يك مدل المان محدود براي تعيين نيروي چسبندگي
551
ارائه ي يك مدل براي رسيدن به چشم انداز سازمان با استفاده از پويايي سيستم
552
ارائه ي يك مدل پيش بيني جهت برآورد انديس دوغاب پذيري توده ي سنگ درزه دار
553
ارائه ي يك مدل تركيبي داده كاوي در حوزه ي قطعات يدكي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در شركت مورد مطالعه
554
ارائه ي يك مدل جديد براي نمايش موتيف بر اساس نظريه كدگذاري
555
ارائه ي يك مدل رفتاري براي خاك هاي مخلوط ماسه اي-رسي
556
ارائه ي يك مدل رياضي پويا براي سيستم هاي توليد سلولي با درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و انساني
557
ارائه ي يك مدل شبيه سازي به منظور بهينه سازي شاخص هاي عملكردي سيستم بارگيري و حمل محصولات كارخانه ذوب آهن اصفهان
558
ارائه ي يك مدل غير قطعي قيمت‌گذاري چند دوره‌اي در لجستيك معكوس در شرايط تمايز ميان كالاي نو و باز توليد شده با رويكرد مديريت درآمد
559
ارائه ي يك مدل كارا براي حل مسأله ي تعيين اندازه ي دسته ي توليد با محدوديت ظرفيت
560
ارائه ي يك مدل كنترل موجودي بهينه براي اقلام فاسدشدني با در نظر گرفتن دوره هاي بازپرسي احتمالي، افزايش معلوم قيمت و محدوديت ظرفيت انبار
561
ارائه ي يك مدل محاسباتي براي نگرش
562
ارائه ي يك مدل مكان يابي تخصيص براي يك زنجيرهي تأمين - با حلقه ي بسته با هدف افزايش سود و كاهش صدمات زيست محيطي
563
ارائه ي يك مدل موجودي يكپارچه شده تحت رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده با لحاظ نمودن اقلام فساد پذير و بهبود پذير
564
ارائه ي يك مدل يكپارچه ي پوياي مكان يابي انبار و مسيريابي براي يك سيستم توزيع چند محصولي فسادپذير تحت عدم قطعيت (مطالعه ي موردي: شركت كاله)
565
ارائه ي يك معماري بهبود يافته بي كاستي براي جمع كننده هاي پيشوندي
566
ارائه ي يك معماري مبتني بر تركيب باس و شبكه روي تراشه جهت سيستم هاي روي تراشه و توسعه ي الگوريتم نگاشت و مسير يابي در آن
567
ارائه ي يك معيار شباهت براي الگوهاي دنباله اي
568
ارائه يك استراتژي تركيب براي مديريت سبد سهام در بازار بورس تهران
569
ارائه يك الگو جهت اندازه گيري قيمت تمام‌شده به‌روز در يك واحد صنعتي بر پايه حسابداري تورمي
570
ارائه يك الگوريتم ابتكاري براي مساله زمان بندي پروژه با هدف ماكزيمم كردن خالص ارزش فعلي
571
ارائه يك الگوريتم ابتكاري پيشنهادي جهت انتخاب ويژگي
572
ارائه يك الگوريتم انطباق روي نقشه با استفاده از منطق فازي
573
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته براي مسئله يافتن موتيف
574
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته زمانبندي هماهنگ در سيستم LTE-A
575
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته كشف تقلب در مخابرات با استفاده از پردازش پيشينه جزئيات تماس
576
ارائه يك الگوريتم بهبوديافته براي يافتن گره هاي مرزي در شبكه هاي حس گر بي سيم
577
ارائه يك الگوريتم بي درنگ جهت تشخيص خواب آلودگي راننده بر اساس اطلاعات چشم و ECU
578
ارائه يك الگوريتم پنهان¬نگاري با ظرفيت بالا در تصوير
579
ارائه يك الگوريتم پوياي تكرار شئ در پايگاه‌داده‌هاي توزيع‌ شده
580
ارائه يك الگوريتم تركيبي از مخابرات بازتابي و مرسوم با قابليت برداشت انرژي براي بيشينه‌سازي تعداد بيت‌هاي ارسالي براي اينترنت اشياء
581
ارائه يك الگوريتم تركيبي براي حل مسائل چند پاسخي با رويكرد تابع مطلوبيت و در نظر گرفتن تاثير مكان و پراكندگي پاسخ ها در محيط فازي
582
ارائه يك الگوريتم تكاملي چند هدفه خوشه بندي براي شبكه هاي موردي وسايل نقليه
583
ارائه يك الگوريتم تكاملي روي - خط (LINE - ON) و كاربرد آن در مسائل بهينه سازي و كنترل
584
ارائه يك الگوريتم توازن بار جهت افزايش كارايي در محيط ابر
585
ارائه يك الگوريتم توزيع بار به كمك الگوريتم كنترل پذيرش پايانه اي به منظور بهبود مديريت ترافيك
586
ارائه يك الگوريتم توزيع شده جديد جهت تسهيم طيف در شبكه هاي اقتضايي خودرويي راديوشناختگر
587
ارائه يك الگوريتم توصيه‌گر مقياس پذير
588
ارائه يك الگوريتم جايابي آگاه از تغيير پذيري ساخت براي كاهش توان نشتي در FPGA ها
589
ارائه يك الگوريتم جديد براي تسهيم طيف مشاركتي در شبك ههاي راديو شناختگر
590
ارائه يك الگوريتم جديد براي رله هاي ديجيتال ديسانس
591
ارائه يك الگوريتم جديد براي سيستم هاي يكپارچه نوزيع شده قابل ايمن بااستفاده از مكانيزمهاي داده كاوي
592
ارائه يك الگوريتم جديد براي مدير منبع و ارزيابي آن با هدف بهبود كيفيت سرويس در سيستمهاي VOIP
593
ارائه يك الگوريتم جديد براي مسائل مسير يابي
594
ارائه يك الگوريتم جديد براي مكان يابي دقيق عيب در خطوط انتقال و پياده سازي آن
595
ارائه يك الگوريتم جديد جهت بهينه سازي فرآيند شكافت هيدروليكي در چاه هاي گازي با استفاده از هوش مصنوعي
596
ارائه يك الگوريتم جديد در سيستم هاي چند گانگي مشاركتي مبتني بر رله افزايشي
597
ارائه يك الگوريتم جديد مديريت ترافيك در شبكه هاي نسل آتي به منظور بهبود كيفيت سرويس
598
ارائه يك الگوريتم جديدبراي حل مسائل برنامه ريزي خطي
599
ارائه يك الگوريتم جهت تكميل ويدئو براي حذف زيرنويس
600
ارائه يك الگوريتم خواب و بيداري مبتني بر خوشه بندي براي صرفه جويي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
601
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي جديد براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
602
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي مبتني بر چگالي همپوشان براي استخراج شبكه تنظيمي ژني از داده هاي ميكروآرايه
603
ارائه يك الگوريتم در استخراج شاخص هاي عملكردي بطن راست قلبي با استفاده از تصاوير ام آر آي قلب و عروق
604
ارائه يك الگوريتم رمزنگاري تصوير رنگي با استفاده از سيستم هاي آشوب
605
ارائه يك الگوريتم رهگيري هدف پويا بر اساس پيش بيني در شبكه حسگر بي سيم
606
ارائه يك الگوريتم رياضي جهت تجزيه پتري‌نت با استفاده از ماتريس تلاقي
607
ارائه يك الگوريتم زمان بندي توان آگاه درمحاسبات ابري بر اساس تطبيق فركانس پردازنده ماشين مجازي با شرايط محيط زمان اجرا
608
ارائه يك الگوريتم زمان بندي چندپردازنده اي براي پروسس هاي
609
ارائه يك الگوريتم زمان‌بندي بهينه با كارايي بالا به‌منظور كاهش توقف و مهاجرت وظايف ميان پردازنده‌ها در سامانه‌هاي بي‌درنگ چند پردازنده‌اي
610
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي انتخاب منابع دسته اي لوله اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
611
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي توزيع درخواست ها در گريد
612
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي توزيع درخواستها در گريد
613
ارائه يك الگوريتم ژنتيك براي حل طراحي اوليه شبكه سلولي موبايل
614
ارائه يك الگوريتم فراابتكاري براي حل مسائل بهينه سازيhard - NP با الگوگيري از فرايند جريان آب باران
615
ارائه يك الگوريتم فرامكاشفه اي موازي براي مسئله بسته بندي برداري.
616
ارائه يك الگوريتم كارآمد براي بازي THink & Play
617
ارائه يك الگوريتم كارآمد به منظور همبسته سازي هشدارهاي IDS و با هدف كشف سناريوهاي جديد حمله
618
ارائه يك الگوريتم كشف وب سرويس با رويكرد آگاه به زمينه و شبكه اجتماعي و تخصصي
619
ارائه يك الگوريتم كلاس بندي كارا براي حل مساله شناسايي كاربران براساس رفتارشان در وب
620
ارائه يك الگوريتم مبتني بر جمع تجمعي غيرپارامتري جهت آشكار سازي حملات انكار سرويس در زير سيستمهاي چندرسانه اي مبتني بر IP
621
ارائه يك الگوريتم مبتني بر خوشه بندي براي تشخيص ناهنجاريهاي اطلاعاتي با استفاده از داده كاوي روي Grid
622
ارائه يك الگوريتم مبتني بر كيفيت سرويس براي محدود كردن تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
623
ارائه يك الگوريتم متاهيوريستيك براي مساله ي طراحي چيدمان چند طبقه با چند تابع هدف در ستونهاي انعطاف پذير با مكان يابي همزمان آسانسورها
624
ارائه يك الگوريتم مسير يابي هوشمند مبتني بر مدل مخچه در شبكه هاي كامپيوتري
625
ارائه يك الگوريتم مسيريابي اجتناب از بن بست تطبيقي در شبكه ‏روي تراشه
626
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد در شبكه هاي حسگر از طريق خوشه بندي لايه اي نامساوي
627
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد در شبكه هاي رله بي سيم
628
ارائه يك الگوريتم مسيريابي حرارت آگاه براي شبكه بر تراشه هاي سه بعدي
629
ارائه يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر ژنتيك براي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم
630
ارائه يك الگوريتم مسيريابي موثر جهت بهبود كيفيت سرويس صدا روي شبكه هاي IP
631
ارائه يك الگوريتم مسيريابي وفق پذير جزئي با كارايي بالا براي شبكه بر تراشه سه‌بعدي
632
ارائه يك الگوريتم مقياس پذير خوشه بندي جريان داده در چارچوب نگاشت كاهش
633
ارائه يك الگوريتم مناسب براي تنظيم پارامترهاي يك مدل رابطه اي فازي از نوع جي-نرمال و اجراي نرم افزاري آن براي يك مثال كاربردي
634
ارائه يك الگوريتم موازي براي بهبود كيفيت الگوريتم هاي ضبط حركت به كمك واحد پردازش گرافيكي
635
ارائه يك الگوريتم نزديكترين همسايگان هارمونيك موزون براي دسته بندي دوگروهي
636
ارائه يك الگوريتم نزديكترين همسايگان هارمونيك موزون براي دسته بندي دوگروهي
637
ارائه يك الگوريتم نيمه متمركز انتخاب سرخوشه به منظور رهگيري هدف در شبكه گريد حسگر بي سيم
638
ارائه يك الگوريتم همجوشي اطلاعات بر روي گراف¬هاي متني بر مبناي پرس¬وجوي كاربر
639
ارائه يك الگوريتم همجوشي داده مقياس‌پذير بر روي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از خلاصه‌سازي گراف
640
ارائه يك الگوريتم هوشمند تركيبي بر مبناي شبكه عصبي جهت انتخاب پرتفوي بهينه با بازده هاي فازي
641
ارائه يك الگوريتم وفقي خطي و كاربرد آن در يك فيلتر اكتيو قدرت
642
ارائه يك الگوريتم يادگيرنده براي تصميم گيري مبتني بر استدلال و قواعد منطقي
643
ارائه يك الگوريتم يادگيري پيوند مبتني بر آشفتگي وكاربرد آن در بهينه سازي كنترلكننده ي موتور هوايي
644
ارائه يك الگوريتم يادگيري عميق با رويكرد نيمه نظارتي براي تشخيص ناهنجاري
645
ارائه يك الگوريتم يادگيري ماشين براساس تئوري خودآگاهي فضاي كاري سراسري
646
ارائه يك الگوي اقتصادسنجي مناسب براي رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌هاي تجاري با استفاده از قواعد دسته‌بندي فازي﴿مطالعه موردي يك بانك تجاري﴾
647
ارائه يك الگوي اقتصادي براي سازوكارهاي حفاظت از حقوق مالكيت: مطالعه موردي كشور ايران
648
ارائه يك الگوي تصميم صگيري مجازي درارزيابي ومديريت دفاتروسازمان صهاي مجازي ايران با بكارگيري مدل ، .Olive Gassmann and Maximilian von Zedtwitz
649
ارائه يك الگوي تصميم گيري گروهي با متغيرهاي كلامي براي رتبه بندي الزامات فني محصول با رويكرد مشتريمداري
650
ارائه يك الگوي راهبردي جهت ساماندهي مشاغل آلاينده و مزاحم شهري
651
ارائه يك الگوي سيستمي براي اثرات اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها بر توسعه
652
ارائه يك الگوي سيستمي براي مطالعه تاثيرات آموزش عالي بر توسعه
653
ارائه يك الگوي شبكه عصبي براي تخمين روابط هزينه فعاليت در بودجه ريزي برمبناي عملكرددر دانشگاه دولتي هرمزگان
654
ارائه يك الگوي شبيه‌سازي-بهينه‌سازي به‌منظور تعيين بهترين راهكارهاي مديريتي براي حفاظت منابع آب و خاك آبخيز (مطالعه موردي : حوزه آبخيز قره‌ سو استان گلستان)
655
ارائه يك الگوي طراحي براي بهبود كنترل دسترسي در نرم افزارهاي تحت وب
656
ارائه يك الگوي مناسب جهت بررسي اقتصادي، مالي و بازاريابي يك واحد توليد كننده چاي
657
ارائه يك برنامه ريزي كارا و بهينه جهت توليد و توزيع فرآورده¬هاي خوني پلاكت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان تسهيلات پشتيبان براي توليد (مطالعه موردي: شهر تهران)
658
ارائه يك بستر انعطاف پذير براي طراحي سامانه هاي نهفته بي درنگ دستيار راننده
659
ارائه يك بسته نرم افزازي براي پيش بيني خواص ترموديناميكي گازهاي ترش
660
ارائه يك پروتكل انرژي آگاه براي جمع ‌آوري داده‌ها به كمك AUV در شبكه‌هاي حسگر زيرآبي
661
ارائه يك پروتكل بهبود يافته لايه انتقال براي سيستم هاي نظارتي بي سيم
662
ارائه يك پروتكل تشخيص هويت با استفاده از كارت هاي هوشمند بر اساس الگوهاي بيومتريكي انسان
663
ارائه يك پروتكل جديد براي شبكه هاي حسگر در زير آب با استفاده از الگوريتم هاي سيستم فازي و قورباغه و گرانش ذرات
664
ارائه يك پروتكل جديد مبتني بر الگوريتم رمزنگاري هيل جهت انتقال امن پيامك در بستر شبكه تلفن همراه
665
ارائه يك پروتكل جهت به¬كارگيري چك الكترونيكي در كشور
666
ارائه يك پروتكل جهت به¬كارگيري چك الكترونيكي در كشور
667
ارائه يك پروتكل شتاب دهنده TCP براي لينك ماهواره
668
ارائه يك پروتكل كم تأخير شبكه لايه انتقال براي برنامه‌هاي موازي سطح بالا در مراكز داده با سخت‌افزار معمولي
669
ارائه يك پروتكل مسير يابي آگاه از انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از تابع هزينه چند معياره
670
ارائه يك پروتكل مسيريابي فرصت طلبانه آگاه از انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم راديو شناختگر
671
ارائه يك پروتكل مسيريابي كارا براي شبكه هاي بين خودرويي
672
ارائه يك پياده سازي عمومي براي درخت تصميم گيري ID3
673
ارائه يك تابع كمك تصميم گير براي كشف كلاهبرداري با تركيب قوانين مبتني بر توان و الگوريتم هاي طبقه بندي
674
ارائه يك تابع هزينه در فضاي عدم قطعيت از طريق قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي مدل سيستمهاي پيچيده
675
ارائه يك تابع وزن جديد در حل عددي جريان دائمي و غيردائمي آبهاي زيرزميني با استفاده از روش بدون شبكه درونيابي نقطه اي شعاعي محلي
676
ارائه يك تعريف جديد از شاخص فرصت مخزن براي بهينه‌سازي موقعيت چاه‌هاي جديد مبتني بر خواص ديناميكي و استاتيكي مخزن
677
ارائه يك تكنيك پردازش توزيع شده ي گراف جهت انطباق پذير نمودن سامانه هاي پردازش داده هاي جرياني
678
ارائه يك تكنيك تحمل پذير خطا در مسيرياب شبكه روي قطعه پردازنده هاي بسا هسته اي
679
ارائه يك تكنيك تركيبي محافظت از نرم‌افزار بر پايه‌ي قفل سخت‌افزاري با استفاده از روش‌هاي محافظتي افزوده
680
ارائه يك تكنيك نگاشت وظايف آگاه از اشكال بر روي سيستم هاي چند هسته اي با ملاحظه ي انرژي ارتباطات
681
ارائه يك توسعه جديد براي TCP به منظور بهينه سازي ارتباط اينترنت از طريق لينك ماهواره اي
682
ارائه يك توصيفگر جديد بافت مبتني بر LBP
683
ارائه يك توصيه گر رفتار خريد كاربران شبكه هاي اجتماعي
684
ارائه يك توصيه گر وب معنايي مبتني بر فيلتر كردن تجمعي
685
ارائه يك جريان طراحي با هدف مجتمع سازي افزار زماني و طراحي فيزيكي سيستم هاي محاسبات قابل باز پيكربندي
686
ارائه يك چارچوب ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي و تعيين درجه اهميت شاخص هاي ارزيابي متوازن عملكرد ﴿ مطالعه موردي شركت توليدي پلي اوره نان ايران ﴾
687
ارائه يك چارچوب الگوريتميك در جهت بهبود‌ شاخصه‌هاي كيفيت نرم‌افزار از ديدگاه مشتري
688
ارائه يك چارچوب امنيتي جهت استفاده در مركز عمليات امنيت با استفاده از ابزارهاي متن‌باز
689
ارائه يك چارچوب براي ارزيابي رضايت مشتريان دانشگاهي : مطالعه موردي دانشجويان واحدتهران دانشگاه علمي كاربردي
690
ارائه يك چارچوب براي بهبود فرآيند خدماتي سازمان ها با استفاده از تكنيك هاي مهندسي دانش ( حوزه شهرداريها ).
691
ارائه يك چارچوب براي بهبود كارايي فرماندهي و كنترل توزيع شده در محيط‌هاي چند عامله با تأكيد بر آگاهي از موقعيت
692
ارائه يك چارچوب براي مهندسي نرم افزار مبتني بر مولفه
693
ارائه يك چارچوب بهينه سازي براي برنامه ريزي فضاي قفسه ها در سطح خرده فروشي با توجه به اثر ناحيه
694
ارائه يك چارچوب بهينه و شفاف براي تحليل خودكار بدافزار
695
ارائه يك چارچوب تركيبي براي ارزيابي عملكرد بيمارستان‌هاي استان تهران به كمك روش تحليل پوششي داده‌ها و داده‌كاوي
696
ارائه يك چارچوب تصميم گيري دو مرحله اي براي انتخاب استراتژيك سيستم فناوري اطلاعات با استفاده ازكارت امتيازي متوازن و روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: سيستم اتوماسيون اداري)
697
ارائه يك چارچوب تصميم¬گيري دو مرحله اي براي انتخاب استراتژيك سيستم فناوري اطلاعات با استفاده ازكارت امتيازي متوازن و روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: سيستم اتوماسيون اداري)
698
ارائه يك چارچوب تصميم¬گيري دو مرحله¬اي براي انتخاب استراتژيك سيستم فناوري اطلاعات با استفاده ازكارت امتيازي متوازن و روش¬هاي تصميم¬گيري چندمعياره (مطالعه موردي: سيستم اتوماسيون اداري)
699
ارائه يك چارچوب جديد براي سيستم هاي يكپارچه توزيع شده ، قابل ايمن با استفاده از مكانيزم داده كاوي
700
ارائه يك چارچوب جهت ارزيابي مدلهاي محاسباتي حافظه براساس ويژگيهاي عملكردي حافظه
701
ارائه يك چارچوب جهت انجام پرس و جو هاي فضايي موقت به صورت تعاملي براي تحليل داده هاي حجيم مكاني
702
ارائه يك چارچوب مبتني بر نرم‌افزارهاي متن باز براي امن‌سازي شبكه‌ها با مدل امنيت لايه‌بندي شده
703
ارائه يك چارچوب مرحله¬ايمبتني بر تلفيق مدل تعالي سازماني، كارت امتيازي متوازن، تحليلSWOTبراي تدوين نقشه راه سازمان - مطالعه موردي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهرداري شيراز
704
ارائه يك چارچوب مفهومي براي ارزيابي پرمايگي و آموزش آگاهي از امنيت اطلاعات كاربران (مورد مطالعه : پست بانك )
705
ارائه يك چارچوب نرم افزاري براي طراحي سيستم تجارب الكترونيك
706
ارائه يك چارچوب نرم‌افزاري براي حفظ حريم خصوصي در خوشه‌بندي داده‌ها مبتني بر تبديلات موجك
707
ارائه يك چهارچوب معماري براي فروشگاههاي مجازي مبتني برمدلB2C
708
ارائه يك چهارچوب و مدل براي تميزكردن داده كلان
709
ارائه يك حل دقيق براي ارتعاشات و كمانش صفحات مستطيلي ضخيم نانو برروي بستر پسترناك براساس تئوري مرتبه سوم برشي ورقها در فضاي غير محلي الاستيسيته
710
ارائه يك حل دقيق و تحليلي براي ارتعاشات و كمانش صفحات مستطيلي نانو براساس تئوري كلاسيك و مرتبه اول برشي ورق¬ها در فضاي غير محلي الاستيسيته
711
ارائه يك خوشه بندي نا متمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده بادگير
712
ارائه يك خوشه بندي نا متمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده يادگير
713
ارائه يك دسته بندي كننده درختي بسته ها در TCAM با در نظر گرفتن كران هاي حافظه
714
ارائه يك راه حل براي مديريت تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل با كاربران تركيبي
715
ارائه يك راه حل براي مديريت جابجايي در شبكه هاي ناهمگن 802.21
716
ارائه يك راه حل لگاريتمي براي حل مسئله سري فيبوناچي
717
ارائه يك راه حل مبتني بر گره هاي معرف براي احراز هويت در شبكه هاي موردي
718
ارائه يك راه‌حل جهت مقابله با حملات تقليد سيگنال كاربران اوليه در شبكه‌هاي راديوشناختي
719
ارائه يك راه‌حل چندهدفه ‌ي بهينه جهت بازيابي بار در شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي
720
ارائه يك راهكار امنيتي در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
721
ارائه يك راهكار به منظور افزايش تحمل پذيري در برابر خطا در شبكه هاي بر تراشه با بهبودالگوريتم هاي مسيريابي
722
ارائه يك راهكار بهينه براي سنتز سيليس مزومتخلخل به عنوان حامل دارو
723
ارائه يك راهكار تركيبي براي تشخيص ترافيك مخرب در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از شبكه عصبي پيچشي
724
ارائه يك راهكار جديد مبتني بر داده كاوي جهت همبسته سازي هشدارهاي تشخيص نفوذ
725
ارائه يك راهكار جهت كاهش مصرف توان و افزايش كارآيي در حافظه نهان
726
ارائه يك راهكار مبتني بر الگوريتم تطبيقي بهينه سازي ذرات براي مقابله با حملات جمينگ در شبكه برق هوشمند
727
ارائه يك راهكار مبتني بر جهش در راستاي بهبود فرآيند مكانيابي خطا
728
ارائه يك راهكار نوين مديريت منابع به منظور كاهش مصرف انرژي، همزمان با حفظ كيفيت سرويس در مراكز داده ابري
729
ارائه يك راهكار همكارانه براي تخليه بار در رايانش مبتني بر مه
730
ارائه يك راهكارامنيتي بصورت خود ترميم وباخطاي توزيع حداقل باتكيه برسرويس دهنده مركزي توزيع كليد رمز درشبكه هاي بي سيم
731
ارائه يك راهنكار جهت تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي اجتماعي با گراف ارتباطات
732
ارائه يك رمز گشاي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي ماشين ترجمه آماري مبتني بر عبارت
733
ارائه يك رهيافت معماري شناختي براي بهبود يادگيري و عملكرد عامل‌هاي اجتماعي خودمختار
734
ارائه يك روش آگاه از شرايط شبكه براي توزيع بار بين سرويس دهنده ها در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
735
ارائه يك روش ابتكاري براي طراحي يكپارچه سيستم توليد سلولي با توجه به وجود برنامه هاي مختلف توليد براي قطعات
736
ارائه يك روش ابتكاري براي مسئله پوشش مجموعه
737
ارائه يك روش اندازه گيري و پيش بيني بهره وري دانشكاران مبتني برتكنيك هاي سري هاي زماني
738
ارائه يك روش انطباق بين خريدار و فروشنده مبتني بر چارچوب EBXML
739
ارائه يك روش بازيابي تصوير بر پايه محتوا با استفاده از توصيفگرهاي مبتنيبر عناصر ساختاري
740
ارائه يك روش بخش‌بندي مبتني بر خوشه‌بنديطيفي و كاربرد آن در تقطيع تصوير
741
ارائه يك روش برآورد هزينه هاي مستقيم اجراي پروژه هاي عمراني با تلفيق دو روش تجزيه بهاء واحد و روش عملياتي
742
ارائه يك روش براي اختصاصي سازي متدولوژي مديريت پروژه در يك سازمان پروژه محور مطالعه موردي: سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران
743
ارائه يك روش براي ارزشگذاري دانش فني طرح هاي صنايع پيشرفته(مطالعه موردي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)
744
ارائه يك روش براي ارزيابي تÊثير نظارتي فناوري اطلاعات مشتري در موفقيت پياده سازي راه حل هاي هوش تجاري
745
ارائه يك روش براي افزايش قابليت تحمل پذيري خطا در سيستمهاي اسكادا با روشهاي تطبيقي
746
ارائه يك روش براي بررسي ديناميك مولد بخار در طي حوادث هسته اي
747
ارائه يك روش براي تحمل اشكالات نرم چندگانه در شبكه روي تراشه
748
ارائه يك روش براي تضمين كيفيت خدمات در شهر هوشمند
749
ارائه يك روش براي حل ميدان جريان همراه با توسعه حفره آبشستگي
750
ارائه يك روش براي كاهش زمان اجراي مدارات كوانتومي تحملپذير اشكال
751
ارائه يك روش براي كشف تقلب داده هاي پزشكي با استفاده از چارچوب هاي تحليلي كلان داده
752
ارائه يك روش براي گسترش پوسته كشتي
753
ارائه يك روش بصري جديد براي تناظر داده‌ها در موقعيت‌يابي و توليد نقشه هم‌زمان
754
ارائه يك روش به منظور كشف و شناسايي رفتار بدافزارهاي مبتني بر كاربر
755
ارائه يك روش بهبوديافته براساس الگوريتم تغيير و نظاره در جذب توان بيشينه از سلول خورشيدي و پياده سازي بر روي مبدل سوئيچينگ نرم
756
ارائه يك روش بهبوديافته براي پيشگيري و جلوگيري از بات‌نت‌هاي داراي ‏C&C‏ مبتني بر بسترشبكه‌هاي اجتماعي
757
ارائه يك روش بهبوديافته براي رفع اشكالات فرسودگي در تراشه هاي چند پردازنده ا ي
758
ارائه يك روش بهبوديافته برمبناي مدل‌هاي نمايش تنك براي كشف مادۀ هدف در داده‌هاي فراطيفي
759
ارائه يك روش بهبوديافته برمبناي مدل‌هاي نمايش تنك براي كشف مادۀ هدف در داده‌هاي فراطيفي
760
ارائه يك روش بهينه ساز ي چند مرحله اي بر اساس QFD فازي به منظور طراحي خدمات پايدار در حوزه سلامت ـ مطالعه موردي بيمارستان الزهرا (س)در شهر اصفهان
761
ارائه يك روش بهينه سازي زمان‌بندي كار
762
ارائه يك روش بي درنگ آگاه از تحرك كاربر و مبتني بر محاسبات مه براي داده هايECG
763
ارائه يك روش بين لايه اي براي بهبود قابليت اطمينان و امنيت در شبكه هاي APN
764
ارائه يك روش پردازشي براي كمي سازي سطح درد با استفاده از سيگنال هاي مغزي
765
ارائه يك روش پرس و جو مبتني بر الگوريتم فيلتر بلوم براي داده هاي رمزشده در پايگاه داده HBase
766
ارائه يك روش پوياي توازن بار و ارزيابي آن در شبكه هاي نرم افزار محور
767
ارائه يك روش پيش بيني تحرك جديد در شبكه هاي سلولي با استفاده از شبكه هاي عصبي
768
ارائه يك روش پيشگيري و مقابله در برابر حملات DOS در شبكه هاي موردي خودرويي
769
ارائه يك روش تجميع قاب براي جريان‌هاي ويدئويي مبتني بر استاندارد 802.11n
770
ارائه يك روش تحرك‌آگاه براي تخليه‎بار در رايانش ابري موبايل
771
ارائه يك روش تحليلي الكترومغناطيسي براي بررسي عملكرد موتور القايي ديسكي شكل
772
ارائه يك روش تحليلي براي تعيين ظرفيت باربري پي سطحي در حالت لرزه اي
773
ارائه يك روش تحليلي مناسب براي بهينه‌سازي تركيب قيمت‏گذاري تراكم و محدوده اخذ عوارض در شهرها
774
ارائه يك روش تحمل پذير اشكال در شبكه روي تراشه با در نظر گرفتن پارامتر كارآيي
775
ارائه يك روش تحمل پذير خطا براي حافظه نهان
776
ارائه يك روش تحملپذير اشكالات نرم در سيستمهاي بساهستهاي
777
ارائه يك روش تخليه بار چند سايته ريزدانه آگاه از تسلسل قطعات برنامه كاربردي در بستر اينترنت اشيا
778
ارائه يك روش تركيبي براي انتخاب و ارزيابي تجهيز انتقال مواد
779
ارائه يك روش تركيبي براي تشخيص حملات انكار سرويس توزيع شده )DDoS( با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم
780
ارائه يك روش تركيبي براي گروه بندي ناهمگن يادگيرندگان در محيط يادگيري همكارانه با استفاده از تحليل نقشه هاي مفهومي
781
ارائه يك روش تركيبي بهينه سازي بر مبناي الگوريتم اجتماع مورچگان و به كار گيري آن در باز آرايي شبكه هاي توزيع
782
ارائه يك روش تركيبي جديد جهت اعمال تغيير شكل پلاستيك به مقاطع با سطح مقطع كوچك
783
ارائه يك روش تركيبي جهت تشخيص و پيش بيني عيوب در راستاي تحقق توليد بدون نقص
784
ارائه يك روش تركيبي مبتني بر ويژگي هاي آماري و تحليل محتواي بسته براي شناسايي پروتكل هاي تونلينگ مطرح در شبكه
785
ارائه يك روش تشخيص هويت با استفاده از تبديل هاي كانتورلت و موجك براي تصاوير دست با كيفيت پايين
786
ارائه يك روش تشخيصي- درماني براي بيماري كم توجهي و بيش فعالي (AD/HD) در كودكان
787
ارائه يك روش تصميم گيري براي انتخاب محصول مناسب ﴿لوازم خانگي﴾ جهت عرضه به بازار در يك سيستم گروهي و چند هدفه
788
ارائه يك روش تصميم گيري براي برنامه ريزي توليد در يك سيستم هولونيك
789
ارائه يك روش تصميم‌گيري به‌منظور انتخاب استراتژي دانشي مناسب سازمان (مبني‌بر رويكرد مزيت رقابتي)
790
ارائه يك روش تطبيق الگوي امن غيرتعاملي قابل‌توسعه مبتني بر الگوريتم كلاسيك Bit-Parallel
791
ارائه يك روش تطبيقي براي آشكارسازي ديتا در سيستم هاي CDMA باند وسيع
792
ارائه يك روش تطبيقي به‎منظور رديابي و بازيابي سيگنال معتبر در گيرنده‎هاي تك‎فركانسه GPS
793
ارائه يك روش تكاملي در بهبود همزمان تأخير و توان مصرفي با رويكرد آماري
794
ارائه يك روش تلفيق تخصيص منابع در شبكه هاي راديوشناختگر چندحامله چند آنتنه بمنظور بهبود عملكرد
795
ارائه يك روش تلفيقي براي آشكار سازي و رديابي يك جسم پرنده ناشناخته در زمينه آسمان
796
ارائه يك روش تلفيقي براي ارزش گذاري و اندازه گيري دانش افراد در گير پروژه
797
ارائه يك روش تلفيقي جديد براي تعيين اندازه بافر در پروژه هاي داراي پيكر بندي متغير
798
ارائه يك روش تلفيقي مبتني بر شبكه براي جايگزيني دارويي
799
ارائه يك روش تنظيم پارامتر براي الگوريتم اصلاح شده ي شاخه زني محلي
800
ارائه يك روش تنظيم كنترل كننده مرتبه كسري PI Dμ براي سيستم هاي مرتبه دوم
801
ارائه يك روش توزيع‌ شده براي استخراج چندتايي هاي فارسي- انگليسي از پيكره ‌هاي دوزبانه به‌وسيله‌ي اسپارك
802
ارائه يك روش توسعه يافته از شبكه هاي محتوا محور در كاربردهاي شبكه هاي بين خودرويي
803
ارائه يك روش جامع براي سرمايه گذاري در بورس
804
ارائه يك روش جامع براي سرمايه گذاري در بورس تهران
805
ارائه يك روش جامع تخصيص تلفات در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده چند ناحيه اي
806
ارائه يك روش جايابي به منظور تسهيل كشف تروآهاي سخت افزاري
807
ارائه يك روش جديد استگانوگرافي تصوير با استفاده از حوزه ي تبديل ويولت
808
ارائه يك روش جديد بدون المان ﴿PLSEF‏﴾ جهت حل مسائل مكانيك جامدات
809
ارائه يك روش جديد براي بخش‌بندي تصاويرOCT شبكيه چشم
810
ارائه يك روش جديد براي توصيه نظير در شبكه‌هاي اجتماعي بر مبناي اعتماد
811
ارائه يك روش جديد براي حل مسئله حمل و نقل متعادل
812
ارائه يك روش جديد براي دسته بندي پايانه ها در شبكه هاي مبتني بر باس داده 1553
813
ارائه يك روش جديد براي كاهش تاخير انتها به انتها در شبكه هاي سنسور
814
ارائه يك روش جديد براي مخابرات مشاركتي در شبكه هاي چند جهشي مبتني بر DF
815
ارائه يك روش جديد براي مدلسازي معماري سيستمهاي نرم افزاري
816
ارائه يك روش جديد به منظور كنترل ميزان گلوكز خون در بيماران ديابتي نوع 1 با بهره گيري از تكنيك هاي نرو فازي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي
817
ارائه يك روش جديد بهينه سازي فرازآوري طبيعي با گاز
818
ارائه يك روش جديد تخمين طيف شيگنالهاي سينوسي در نويز با استفاده از نمونه برداري غير يكنواخت و تنگي سيگنال
819
ارائه يك روش جديد تصحيح اختلال در سيستم هاي تعبيه شده
820
ارائه يك روش جديد جستجو بر مبنا ي الگوريت مها ي تكامل ي ب همنظور تعيي ن ساختار مناسب دارو
821
ارائه يك روش جديد جهت مدلسازي چاه آزمايي با فشار توليدي ثابت
822
ارائه يك روش جديد در محاسبه تبديل معكوس رادن
823
ارائه يك روش جديد رمز نگاري بصري رنگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
824
ارائه يك روش جديد قطعه بندي تصوير مبتني بر روش هاي تكاملي
825
ارائه يك روش جديد كلاسبندي بسته هاي اينترنتي
826
ارائه يك روش جديد مدلسازي پيش بيني دماي سيال (نفت) در فرازآوري با گاز
827
ارائه يك روش جديد مدلسازي فازي بازه مقدار با كاربرد در صنايع فولاد
828
ارائه يك روش جديد يادگيري تقويتي پيوسته با تاكيد بر تحليل رياضي
829
ارائه يك روش جديدجهت تست مدارهاي مجتمع
830
ارائه يك روش جستجوي تطبيق پذير با درنظرگرفتن جنبه هاي فيزيكي و معنايي در شبكه هاي نظير به نظير با استفاده از نظريه بازيهاي ائتلافي
831
ارائه يك روش جستجوي چند هدفه هارموني براي طراحي سه بعدي مسير چاه
832
ارائه يك روش جهت مقاوم سازي حافظه هاي STT در برابر خطاي نوشتن با در نظر گرفتن توان مصرفي
833
ارائه يك روش چند هدفه با در نظر گرفتن Robustness در مسئله توزيع در زنجيره تأمين در حالت تقاضاي احتمالي
834
‎ارائه يك روش حل ابتكاري سازنده براي مساله زمان بندي قطار
835
ارائه يك روش حمله مبتني بر مزرعه پيوند در سيستم هاي توصيه گر مبتني بر اعتماد
836
ارائه يك روش خود بهبود پذير براي ساختار موزاييك (انتخاب و شناسايي ماژولار براي كنترل)
837
ارائه يك روش خودكاردر فضاي نتروسافيك جهت بخش بندي ناهنجاري هاي فلويد درتصاوير ۳ بعدي OCT شبكيه
838
ارائه يك روش دسته بندي قطعات يدكي با تأكيد بر بحرانيت تأمين در شرايط تحريم(مطالعه موردي شركت پتروشيمي فن آوران)
839
ارائه يك روش رفع بن بست در معماري تركيبي شبكه روي تراشه و گذرگاه داده
840
ارائه يك روش سزح معماري براي بهبود كشف تروجانهاي سخت افزاري
841
ارائه يك روش سلسله مراتبي براي توليد چينش مدارهاي كوانتومي در تكنولو‍ي تله يوني
842
ارائه يك روش سلسله مراتبي براي توليد چينش مدارهاي كوانتومي درتكنولو پي تله يوني
843
ارائه يك روش سنتز سطح بالاي مدارهاي حسابي دهدهي بر روي معماري هاي قابل بازپيكربندي درشت دانه
844
ارائه يك روش طراحي جهت آشكارسازي سخت‌افزارهاي خصمانه مدارات ديجيتال با استفاده از تكنيك‌هاي زماني
845
ارائه يك روش فازي براي كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم
846
ارائه يك روش قطعه بندي موازي با قابليت اطمينان بالا با استفاده از محاسبات غشايي بر روي GPU
847
ارائه يك روش كارآمد تجميع داده با حفظ حريم خصوصي در شبكه هوشمند مصرف انرژي
848
ارائه يك روش كارا براي بلاكبندي در تطبيق موجوديت با استفاده از يادگيري عميق
849
ارائه يك روش كارا براي تعيين حد پايين مساله زمانبندي پروژه ها با منابع محدود
850
ارائه يك روش كارا براي وارسي روند اجرا براي سامانه‌هاي نهفته اتكاپذير
851
ارائه يك روش كارا در سطح دروازه مبتني بر رويكرد آزمون منطق براي تشخيص اسب تروآي سخت‌افزاري در تراشه‌ها
852
ارائه يك روش كاراي تركيبي مبتني بر اصل تجزيه تجمعي مد تجربي به‌منظور پيش‌بيني سري‌هاي زماني پيچيده چندگانه
853
ارائه يك روش كاهش اثر NBTI در سلول SRAM
854
ارائه يك روش كاهش نويز بر اساس كلاسبندي و شكل دهي نويز باقيمانده در حوزه ويولت
855
ارائه يك روش كنترل پذيرش تماس براي كاربرد VoIP روي IEEE 802.11
856
ارائه يك روش كنترل پذيرش تماس براي نقطه دسترسي 802,11 مبتني بر SIP
857
ارائه يك روش كنترل تطبيقي سازش پذير با + Faul و كاربرد آن در سيستم سه تانك
858
ارائه يك روش كنترل خطاي نابرابر تطبيقي براي كدينگ توزيع شده‌ي ويدئو در شبكه‌هاي حسگر چند رسانه‌اي بي‌سيم
859
ارائه يك روش كنترلي براي مبدل‌هاي ماتريسي به منظور كنترل ولتاژ و فركانس در ريزشبكه‌ها
860
ارائه يك روش مبتني بر استنباط بيزي و برآورد حد اكثر درستنمايي براي تشخيص الگو در نمودارهاي كنترل
861
ارائه يك روش مبتني بر اولويت براي تخصيص كار در بستر ابر
862
ارائه يك روش مبتني بر تاخير براي كشف اسب هاي تروآي سخت افزاري
863
ارائه يك روش مبتني بر خوشه بندي براي بيشينه سازي بهره‌مندي شبكه هوشمند برق
864
ارائه يك روش مبتني بر ناهنجاري جهت كشف حملات DDoS
865
ارائه يك روش مبتني بر يادگيري تقويتي به منظور جلوگيري از تصادم در ارتباطات M2M براي كانال دسترسي تصادفي شبكه هاي LTE/LTE-A
866
ارائه يك روش مدل سازي تجميعي ميتني بر پاسخ فركانسي براي مزارع بادي سرعت ثابت
867
ارائه يك روش مديريت اعتماد چند سطحي براي اينترنت اشياء
868
ارائه يك روش مديريت كليد براي شبكه هاي هوشمند برپايه قابليت اعتماد گره ها
869
ارائه يك روش مسير‌يابي امن با توجه به همكاري بين گره‌ها در شبكه‌هاي بين
870
ارائه يك روش مسير‌يابي براي شبكه ميان‌ارتباطي هرمي چندبعدي
871
ارائه يك روش مسيريابي آگاه از انرژي در شبكه‌هاي بيسيم مش با توجه به استاندارد IEEE 802.11s
872
ارائه يك روش مسيريابي پايدار با كمترين هزينه در شبكه‌هاي راديوي شناختي
873
ارائه يك روش مسيريابي تحمل پذير اشكال در fpgaهاي مبتني بر sram
874
ارائه يك روش مقابله با حملات تحليل تفاضلي اشكال در سامانه هاي رمزنگاري
875
ارائه يك روش مقابله خودكار با نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
876
ارائه يك روش مقاوم براي جهت‌يابي سيگنال‌هاي همدوس با كمك آرايه‌اي از آنتن‌ها
877
ارائه يك روش مقاوم تشخيص خطا در سيستم¬هاي فتوولتائيك توسط يك روش مبتني بر مدل
878
ارائه يك روش مقاوم واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر مبناي تبديلWavelet و شبكه عصبي
879
ارائه يك روش مقياس پذير براي تشخيص انجمن در گراف هاي بزرگ
880
ارائه يك روش مقياس پذير تقسيم بندي حافظه نهان سطح 2 مشترك با توجه به توان مصرفي براي افزايش كارايي
881
ارائه يك روش مقياس‌پذير براي خوشه‌بندي متون كوتاه فارسي
882
ارائه يك روش مقياس‌پذير براي نگاشت شبكه‌‌‌هاي دوبخشي
883
ارائه يك روش مكاشفه‌‌اي براي زمانبندي وظايف بي‌‌درنگ در سيستم‌‌هاي چند هسته‌‌اي با در نظر گرفتن انرژي مصرفي و دما
884
ارائه يك روش مناسب مبتني بر شبكههاي عصبي براي كنترل سرعت در موتور BLDC
885
ارائه يك روش نمايه سازي معنايي بر پايه هستي شناسي براي نمايه سازي متون و اسناد علمي
886
ارائه يك روش نوين تشخيص نفوذ مبتني بر ناهنجاري در شبكه هاي كنترل صنعتي
887
ارائه يك روش نوين جهت بهبود كارآيي توربين بادي با تسريع بازيابي نقطه كار بهينه، بدون استفاده از سنسور سرعت باد و گشتاور
888
ارائه يك روش نوين جهت پنهان نگاري اطلاعات در متن
889
ارائه يك روش هدايت جديد در برخورد با حفره مسيريابي در پروتكل GPSR
890
ارائه يك روش همه پخشي در شبكه هاي بدون ساختار خودرو ها (VANET)
891
ارائه يك روش هوشمند براي مسئله برنامه ريزي دروس دانشگاهي به كمك الگوريتم هاي ممتيك
892
ارائه يك روش هوشمند براي مسئله زمان بندي چند پردازنده به كمك الگوريتم هاي ممتيك
893
ارائه يك روش هوشمند مبتني بر مدلهاي شبكه عصبي براي پيشبيني تقاضا در يك زنجيره تامين چند سطحي
894
ارائه يك روش يادگيري آنتولوژي فازي بر اساس متن براي استفاده در وب معنايي
895
ارائه يك روند حل تحليلي جديد براي ارتعاشات آزاد پوسته هاي دو انحنايي ضخيم با خواص متغير در راستاي ضخامت
896
ارائه يك روند طراحي اعتمادگراي سخت افزار
897
ارائه يك رويكرد ابتكاري به منظور بهينه سازي مسئله سبد ردياب شاخص در مديريت منفعل سرمايه
898
ارائه يك رويكرد ابتكاري جديد در حل مسائل زمان بندي ديركرد زودكرد در حالت تك ماشين
899
ارائه يك رويكرد احتمالاتي براي بهينه سازي تعداد و زمان به كارگيري ترانسفورماتورهاي يدك
900
ارائه يك رويكرد تركيبي براي كشف نظرات جعلي مشتريان الكترونيكي
901
ارائه يك رويكرد تركيبي تصميم گيري چندمعياره و برنامه ريزي رياضي به منظور تعيين مكان بهينه ي استقرار ايستگاه‌هاي آب شيرين كن با مصرف انرژي تجديد پذير
902
ارائه يك رويكرد تركيبي تصميم گيري چندمعياره و برنامه ريزي رياضي به منظور تعيين مكان بهينه ي استقرار ايستگاه‌هاي آب شيرين كن با مصرف انرژي تجديد پذير
903
ارائه يك رويكرد تركيبي داده كاوي مبتني بر Boosting و Bagging براي پيش بيني رويگرداني مشتريان
904
ارائه يك رويكرد تركيبي هوشمند براي كنترل يكپارچه فرآيند
905
ارائه يك رويكرد تركيبي هوشمند براي كنترل يكپارچه فرايند
906
ارائه يك رويكرد تلفيقي از مدل كانو و طراحي آزمايش هاي تاگوچي بر اساس مهندسي كانسي- با مطالعه موردي در نمايندگي هاي ايران خودرو در شهر اصفهان
907
ارائه يك رويكرد تلفيقي جديد در مدلسازي تحليلي هوشمند براي فرآيند استرات‍يك توسعه تأمين كننده
908
ارائه يك رويكرد جامع جهت پايش خشكسالي مبتني بر رطوبت خاك در محدوده ايران مركزي
909
ارائه يك رويكرد جديد براي تست كاربردهاي ررر
910
ارائه يك رويكرد جديد براي تست كاربردهاي وب با استفاده از عامل هاي نرم افزاري
911
ارائه يك رويكرد جديد به منظور تعيين كارايي واح دهاي تصميم گيرنده غير مشابه با استفاده از تحليل پوششي داد هها
912
ارائه يك رويكرد جديد به منظور تعيين كارايي واحدهاي تصميم گيرنده غير مشابه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
913
ارائه يك رويكرد جديد به منظور تعيين كارايي واحدهاي تصميم گيرنده غير مشابه با استفاده از تحليل پوششي داده ها=
914
ارائه يك رويكرد جديد در مديريت يكپارچه پروژه و بررسي تاثيرات اين سيستم بر روي هزينه و زمان و تخصيص منابع و اجراي سيستم در يك شركت ساختماني به عنوان مطالعه موردي
915
ارائه يك رويكرد جديد مسيريابي مبتني بر ريسك در شبكه هاي فرصت‌طلب
916
ارائه يك رويكرد چند هدفي براي مسئله توالي مدل هاي تركيبي در خطوط مونتاژ JIT با استفاده از روش هاي فراابتكاري
917
ارائه يك رويكرد چندهدفه فازي در انتخاب سبد سهام
918
ارائه يك رويكرد دو مرحله اي با استفاده از تحليل پوششي داده ها و مدل بهينه سازي رياضي جهت انتخاب تأمين كنندگان
919
ارائه يك رويكرد سرويس گرا به منظور تسهيل در توسعه نرم افزارهاي مبتني بر شبكه هاي حسگر بي سيم : مورد كاوي، حسگرهاي كنترل مديريت حمل و نقل شهري.
920
ارائه يك رويكرد مدل محور براي تركيب ارزيابي قابليت استفاده در فرايند نرم افزار
921
ارائه يك رويكرد مدل‌رانده جهت توليد خودكار موارد آزمون
922
ارائه يك رويكرد نوين براي بازيابي شبكه هاي توزيع فعال
923
ارائه يك رويكرد نوين خوشه بندي دنباله اي بر اساس بهينه سازي دسته ذرات به منظور بخش بندي مشتريان
924
ارائه يك رويكرد هوشمند مبتني بر داده، به منظور تخمين پارامترهاي ژئوفيزيكي با استفاده از داده هاي گزارش شده در حوزه ي آپالاچيان
925
ارائه يك زمانبند آگاه از كهنگي در سيستم‌هاي چندپردازنده‌اي روي تراشه با استفاده از اطلاعات لايه‌هاي پايين تجريد
926
ارائه يك ساختار EBG بهبود يافته جهت طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ صفحه اي با بهره و بهبود راندمان SSL 26 به منظور كاهش dB
927
ارائه يك ساختار بهره برداري دوسطحي براي شركتهاي توزيع در بازارهاي خرده فروشي برق
928
ارائه يك ساختار پويا پيكربندي شونده بر اساس تركيب شبكه هاي روي تراشه و گذرگاه براي سيستم هاي چند پردازنده روي يك تراشه
929
ارائه يك ساختار جديد مبتني بر پردازش توان ديفرانسيلي براي سيستم‌هاي فتوولتايي جهت جبران توان در پديده‌ي سايه جزئي
930
ارائه يك ساختار نامتجانس جديد كريستال فونونيك جهت هدايت امواج زاويه دلخواه و بررسي اثرات نقص ساختاري
931
ارائه يك ساختار هدفمند قراردادي بين كارفرما، مديريت طرح (MC) و پيمانكار عمومي (GC) در طرح هاي عمراني با مطالعه موردي پروژه هاي بخش مخابرات كشور
932
ارائه يك ساز و كار حفاظتي در هسته لينوكس جهت مقابله با ناهنجاري هاي برنامه ها
933
ارائه يك سازوكار بيش‌­فعالانه مقياس‌­پذيري خودكار در محيط‌­هاي ابري
934
ارائه يك سامانه تركيبي كنترل توليد و كنترل كيفيت براي صنعت پوشاك ايران
935
ارائه يك سربرنامه توليد (MPS) براي يك واحد توليدي پوشاك ﴿مطالعه موردي﴾
936
اراﺋﻪ يك ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات براي محدود كردن شانس شكست يك سيستم فرسايشي چند مؤلفه اي سري
937
ارائه يك سيستم ارزيابي عملكرد در شركتهاي متوسط صنايع غذايي با مطالعه كاربردي شركت فرآورده هاي لبني رامك
938
ارائه يك سيستم ارزيابي عملكرد مديران پروژه هاي ساخت مترو بر اساس شناسايي و تحليل شاخص هاي كليدي عملكرد( KPIs) - بررسي موردي پروژه هاي ساخت متروي تهران -
939
ارائه يك سيستم از پيش هشدار دهنده بحران هاي پولي براي ايران
940
ارائه يك سيستم استدلال مورد محور براي مهندسي ارزش
941
ارائه يك سيستم اصلاح شده رده بندي توده هاي سنگ براي طراحي شيبهاي سنگي در ايران
942
ارائه يك سيستم اعتماد براي نظارت بر طيف مبتني بر سنجش جمعيتي، با حفظ حريم خصوصي شركت كنندگان
943
ارائه يك سيستم بلادرنگ هپبريد جديد پاكسازي گفتار از اغتشاش بر مبناي HMM و SUBTRACTION SPECTRAL قسمت الگوريتم هاي پاكسازي
944
ارائه يك سيستم بلادرنگ هيبريد جديد پاكسازي گفتار از اغتشاش بر مبناي HMM و subtraction Spectral قسمت تشخيص سكوت
945
ارائه يك سيستم پاسخ خودكار حساس به هزينه براي مولفه‌هاي مبتني بر SIP
946
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميم‌گيري به ‌منظور پيش‌بيني موفقيت پروژه‌هاي عمراني با رويكرد توسعه پايدار
947
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميمگيري، در يك زنجيره تأمين مبتني بر سفارش‌هاي تدريجي
948
ارائه يك سيستم پشتيبان جهت تصميم گيري در محيط هيبربدي ﴿ احتمالي - فازي ﴾در مكان يابي
949
ارائه يك سيستم پشتيباني از تصميم (DSS) انتخاب واحد درسي با استفاده از دادهكاوي جهت مشاوره به دانشجو؛ «مطالعه موردي: دانشجويان مقطع كارشناسي پيام نور قم»
950
ارائه يك سيستم پشتيباني از تصميم انتخاب واحد درسي با استفاده از داده كاوي جهت مشاوره به دانشجو
951
ارائه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي براي انتخاب استراتژي
952
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده تركيبي وب با استفاده از تكنيك‌هاي وب‌كاوي
953
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده هوشمند بر مبناي دانش مشتريان با استفاده از تكنيك هاي داده‌كاوي و استنتاج مورد-پايه
954
ارائه يك سيستم تشخيص نفوذ به منظور شناسايي حملات جلوگيري از سرويس سيستم هاي VOIP
955
ارائه يك سيستم تصميم يار مبتني بر جنگل درخت هاي شبكه عصبي بهبوديافته روي كلان داده ها
956
ارائه يك سيستم تصميم‌يار به منظور هزينه‌گذاري تراكم ترافيك
957
ارائه يك سيستم توصيه خودكار پرس و جو با استفاده از اطلاعات نشست كاربران
958
ارائه يك سيستم توصيه گر براي تحليل نظرات مشتريان بر مبناي متن كاوي
959
ارائه يك سيستم جهت زمان بندي پروژه هاي ساخت بر مبناي شبيه سازي پيشامد گسسته
960
ارائه يك سيستم چندعامله هولوني براي شبكه هوشمند در حوزه مسكوني
961
ارائه يك سيستم خبره براي ارزيابي خرابي ها و پيش بيني عمر مفيد برج¬هاي خنك كننده محيط هاي صنعتي
962
ارائه يك سيستم خبره تركيبي جديد براي تشخيص سرطان ريه
963
ارائه يك سيستم خبره جهت ارزيابي پيشرفت تحصيلي و سطح موفقيت دانش آموزان ، مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه 3 تهران
964
ارائه يك سيستم خبره شناسائي خرابي سكوهاي دريايي
965
ارائه يك سيستم خبره فازي به منظور تعيين سطح پيچيدگي در پروژه هاي ساخت و ساز
966
ارائه يك سيستم خبره فازي جهت اعتبارسنجي مشتريان حقيقي بانك ( موردمطالعه :بانك ملت سرپرستي استان آذربايجان شرقي ).
967
ارائه يك سيستم دولايه با معماري پيمانه اي براي دسته بندي دقيق و سريع ترافيك شبكه
968
ارائه يك سيستم فازي نوع 2 جهت زمانبندي سيگنالهاي ترافيكي
969
ارائه يك سيستم كاتاليستي جديد در واكنشهاي تراكمي آمين ها با كتونها در حضور FeCl30 6H2O نشانده شده بر روي مونت موريلونيت
970
ارائه يك سيستم كامل مديريتي در نگهداري و تعمير ساختمان ﴿مطالعه موردي :مدارس ﴾
971
ارائه يك سيستم كنترل جهت كيفيت صنايع خدماتي كاربرد موردي شركت قطالرهاي مسافري جمهوري اسلامي ايران -رجاء
972
ارائه يك سيستم كنترل كيفي در شركت آراد سنگ
973
ارائه يك سيستم مديريت هويت جامع براي IOT با استفاده از تكنولوژي بلاك چين
974
ارائه يك سيستم معامله هوشمند تلفيقي در بازار اختيار معاملات تركيبي
975
ارائه يك سيستم مهندسي ﴿RES﴾ به منظور تحليل ناپايداري ناشي ار فعال شدن شكستگي هاي واقع در ديواره چاه نفتي ﴿همراه با يك مطالعه موردي﴾
976
ارائه يك سيستم نرم افزاري جديد و كارا به منظور تحليل برخي از اختلالات راه رفتن در انسان
977
ارائه يك سيستم نوع براي حساب مبتني بر λ به منظور وارسي ايستاي خط‌مشي‌هاي امنيتي
978
ارائه يك سيستم هوشمند براي بازرسي، ترميم، تقويت و نگهداري خطوط لوله نفت
979
ارائه يك سيستم يادگير فازي براي تطبيق پذير نمودن يك الگوريتم
980
ارائه يك سيستم يادگير فازي براي تطبيق پذير نمودن يك الگوريتم ژنتيكي
981
ارائه يك سيستم يكپارچه زمان بندي بر مبناي مدل سازي اطلاعات ساختمان
982
ارائه يك شبكه عصبي مبتني بر ويژگي هاي آماري جديد براي تشخيص الگوهاي غيرطبيعي در نمودار كنترل X ̅
983
ارائه يك شيوه جديد تسهيم راز چندگانه بر پايه تبديل ويولت
984
ارائه يك طرح پيش توزيع كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم
985
ارائه يك طرح ريزنده درخواست براي گريد معنايي
986
ارائه يك طرح قابل اثبات امن براي تكراربرداري داده در فضاي ذخيره سازي ابري
987
ارائه يك طرح كارآمد براي سنجش طيف در شبكه‌هاي راديو شناختي
988
ارائه يك طرح مناسب براي تصفيه و شيرين كردن آب در كوير
989
ارائه يك فرمول بندي از يادگيري محتوا و بررسي جامعيت آن در مدل‌هاي آماري و محاسباتي
990
ارائه يك فيلتر غير خطي براساس رياضيات MORPHOLOGY
991
ارائه يك كد شبه بهينه با معيار ميانگين افزونگي براي منابع يكنوا
992
ارائه يك كنترل كننده مقاوم براي نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم در شريط اتصال كوتاه در شبكه
993
ارائه يك ماتريس يقيني جديد با ضريب همدوسي كم براي كاربرد حسگري فشرده
994
ارائه يك ماژول زمان بند در سوئيچ مرجعNetFPGA
995
ارائه يك مبدل DC-DCمنبع جريامن براي كاربردهاي ولتاژ بالا
996
ارائه يك مبدل اصلاح ضريب توان تك‌طبقه با ضريب قدرت و راندمان بالا
997
ارائه يك مبدل جديد براي بهبود عملكرد موتور سوئيچ رلكتانس
998
ارائه يك مبدل دوجهته بهره بسيار بالا/بسيار پايين غير ايزوله بر پايه ساختار درهم تنيده براي داشتن ريپل جريان پايين و حداقل تعداد سوئيچ
999
ارائه يك مبدل دوجهته رزنانسي نوع فوروارد
1000
ارائه يك متد جديد براي بهبود الگوريتم زمان بندي فوق هيورستيكي در محاسبات ابري
بازگشت