<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه يك روش مناسب مبتني بر شبكههاي عصبي براي كنترل سرعت در موتور BLDC
2
ارائه يك روش نمايه سازي معنايي بر پايه هستي شناسي براي نمايه سازي متون و اسناد علمي
3
ارائه يك روش نوين تشخيص نفوذ مبتني بر ناهنجاري در شبكه هاي كنترل صنعتي
4
ارائه يك روش نوين جهت بهبود كارآيي توربين بادي با تسريع بازيابي نقطه كار بهينه، بدون استفاده از سنسور سرعت باد و گشتاور
5
ارائه يك روش نوين جهت پنهان نگاري اطلاعات در متن
6
ارائه يك روش هدايت جديد در برخورد با حفره مسيريابي در پروتكل GPSR
7
ارائه يك روش همه پخشي در شبكه هاي بدون ساختار خودرو ها (VANET)
8
ارائه يك روش هوشمند براي مسئله برنامه ريزي دروس دانشگاهي به كمك الگوريتم هاي ممتيك
9
ارائه يك روش هوشمند براي مسئله زمان بندي چند پردازنده به كمك الگوريتم هاي ممتيك
10
ارائه يك روش هوشمند مبتني بر مدلهاي شبكه عصبي براي پيشبيني تقاضا در يك زنجيره تامين چند سطحي
11
ارائه يك روش يادگيري آنتولوژي فازي بر اساس متن براي استفاده در وب معنايي
12
ارائه يك روند حل تحليلي جديد براي ارتعاشات آزاد پوسته هاي دو انحنايي ضخيم با خواص متغير در راستاي ضخامت
13
ارائه يك روند طراحي اعتمادگراي سخت افزار
14
ارائه يك رويكرد ابتكاري به منظور بهينه سازي مسئله سبد ردياب شاخص در مديريت منفعل سرمايه
15
ارائه يك رويكرد ابتكاري جديد در حل مسائل زمان بندي ديركرد زودكرد در حالت تك ماشين
16
ارائه يك رويكرد احتمالاتي براي بهينه سازي تعداد و زمان به كارگيري ترانسفورماتورهاي يدك
17
ارائه يك رويكرد تركيبي براي كشف نظرات جعلي مشتريان الكترونيكي
18
ارائه يك رويكرد تركيبي تصميم گيري چندمعياره و برنامه ريزي رياضي به منظور تعيين مكان بهينه ي استقرار ايستگاه‌هاي آب شيرين كن با مصرف انرژي تجديد پذير
19
ارائه يك رويكرد تركيبي تصميم گيري چندمعياره و برنامه ريزي رياضي به منظور تعيين مكان بهينه ي استقرار ايستگاه‌هاي آب شيرين كن با مصرف انرژي تجديد پذير
20
ارائه يك رويكرد تركيبي داده كاوي مبتني بر Boosting و Bagging براي پيش بيني رويگرداني مشتريان
21
ارائه يك رويكرد تركيبي هوشمند براي كنترل يكپارچه فرآيند
22
ارائه يك رويكرد تركيبي هوشمند براي كنترل يكپارچه فرايند
23
ارائه يك رويكرد تلفيقي از مدل كانو و طراحي آزمايش هاي تاگوچي بر اساس مهندسي كانسي- با مطالعه موردي در نمايندگي هاي ايران خودرو در شهر اصفهان
24
ارائه يك رويكرد تلفيقي جديد در مدلسازي تحليلي هوشمند براي فرآيند استرات‍يك توسعه تأمين كننده
25
ارائه يك رويكرد جامع جهت پايش خشكسالي مبتني بر رطوبت خاك در محدوده ايران مركزي
26
ارائه يك رويكرد جديد براي تست كاربردهاي ررر
27
ارائه يك رويكرد جديد براي تست كاربردهاي وب با استفاده از عامل هاي نرم افزاري
28
ارائه يك رويكرد جديد به منظور تعيين كارايي واح دهاي تصميم گيرنده غير مشابه با استفاده از تحليل پوششي داد هها
29
ارائه يك رويكرد جديد به منظور تعيين كارايي واحدهاي تصميم گيرنده غير مشابه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
30
ارائه يك رويكرد جديد به منظور تعيين كارايي واحدهاي تصميم گيرنده غير مشابه با استفاده از تحليل پوششي داده ها=
31
ارائه يك رويكرد جديد در مديريت يكپارچه پروژه و بررسي تاثيرات اين سيستم بر روي هزينه و زمان و تخصيص منابع و اجراي سيستم در يك شركت ساختماني به عنوان مطالعه موردي
32
ارائه يك رويكرد جديد مسيريابي مبتني بر ريسك در شبكه هاي فرصت‌طلب
33
ارائه يك رويكرد چند هدفي براي مسئله توالي مدل هاي تركيبي در خطوط مونتاژ JIT با استفاده از روش هاي فراابتكاري
34
ارائه يك رويكرد چندهدفه فازي در انتخاب سبد سهام
35
ارائه يك رويكرد دو مرحله اي با استفاده از تحليل پوششي داده ها و مدل بهينه سازي رياضي جهت انتخاب تأمين كنندگان
36
ارائه يك رويكرد سرويس گرا به منظور تسهيل در توسعه نرم افزارهاي مبتني بر شبكه هاي حسگر بي سيم : مورد كاوي، حسگرهاي كنترل مديريت حمل و نقل شهري.
37
ارائه يك رويكرد مدل محور براي تركيب ارزيابي قابليت استفاده در فرايند نرم افزار
38
ارائه يك رويكرد مدل‌رانده جهت توليد خودكار موارد آزمون
39
ارائه يك رويكرد مقياس‌پذيري خودكار آگاه از زمينه براي سرويس‌هاي قرارگرفته در محيط‌ هاي رايانش ابري
40
ارائه يك رويكرد نوين براي بازيابي شبكه هاي توزيع فعال
41
ارائه يك رويكرد نوين خوشه بندي دنباله اي بر اساس بهينه سازي دسته ذرات به منظور بخش بندي مشتريان
42
ارائه يك رويكرد هوشمند مبتني بر داده، به منظور تخمين پارامترهاي ژئوفيزيكي با استفاده از داده هاي گزارش شده در حوزه ي آپالاچيان
43
ارائه يك زمانبند آگاه از كهنگي در سيستم‌هاي چندپردازنده‌اي روي تراشه با استفاده از اطلاعات لايه‌هاي پايين تجريد
44
ارائه يك ساختار EBG بهبود يافته جهت طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ صفحه اي با بهره و بهبود راندمان SSL 26 به منظور كاهش dB
45
ارائه يك ساختار بهره برداري دوسطحي براي شركتهاي توزيع در بازارهاي خرده فروشي برق
46
ارائه يك ساختار پويا پيكربندي شونده بر اساس تركيب شبكه هاي روي تراشه و گذرگاه براي سيستم هاي چند پردازنده روي يك تراشه
47
ارائه يك ساختار جديد مبتني بر پردازش توان ديفرانسيلي براي سيستم‌هاي فتوولتايي جهت جبران توان در پديده‌ي سايه جزئي
48
ارائه يك ساختار جديد مبتني بر تركيب مبدل منبع امپدانسي و اينورتر چندسطحي ولتاژ-معكوس
49
ارائه يك ساختار نامتجانس جديد كريستال فونونيك جهت هدايت امواج زاويه دلخواه و بررسي اثرات نقص ساختاري
50
ارائه يك ساختار هدفمند قراردادي بين كارفرما، مديريت طرح (MC) و پيمانكار عمومي (GC) در طرح هاي عمراني با مطالعه موردي پروژه هاي بخش مخابرات كشور
51
ارائه يك ساز و كار حفاظتي در هسته لينوكس جهت مقابله با ناهنجاري هاي برنامه ها
52
ارائه يك سازوكار بيش‌­فعالانه مقياس‌­پذيري خودكار در محيط‌­هاي ابري
53
ارائه يك سامانه تركيبي كنترل توليد و كنترل كيفيت براي صنعت پوشاك ايران
54
ارائه يك سربرنامه توليد (MPS) براي يك واحد توليدي پوشاك ﴿مطالعه موردي﴾
55
اراﺋﻪ يك ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات براي محدود كردن شانس شكست يك سيستم فرسايشي چند مؤلفه اي سري
56
ارائه يك سيستم ارزيابي عملكرد در شركتهاي متوسط صنايع غذايي با مطالعه كاربردي شركت فرآورده هاي لبني رامك
57
ارائه يك سيستم ارزيابي عملكرد مديران پروژه هاي ساخت مترو بر اساس شناسايي و تحليل شاخص هاي كليدي عملكرد( KPIs) - بررسي موردي پروژه هاي ساخت متروي تهران -
58
ارائه يك سيستم از پيش هشدار دهنده بحران هاي پولي براي ايران
59
ارائه يك سيستم استدلال مورد محور براي مهندسي ارزش
60
ارائه يك سيستم اصلاح شده رده بندي توده هاي سنگ براي طراحي شيبهاي سنگي در ايران
61
ارائه يك سيستم اعتماد براي نظارت بر طيف مبتني بر سنجش جمعيتي، با حفظ حريم خصوصي شركت كنندگان
62
ارائه يك سيستم بلادرنگ هپبريد جديد پاكسازي گفتار از اغتشاش بر مبناي HMM و SUBTRACTION SPECTRAL قسمت الگوريتم هاي پاكسازي
63
ارائه يك سيستم بلادرنگ هيبريد جديد پاكسازي گفتار از اغتشاش بر مبناي HMM و subtraction Spectral قسمت تشخيص سكوت
64
ارائه يك سيستم به منظور تحليل احساسات نظرات فارسي
65
ارائه يك سيستم پاسخ خودكار حساس به هزينه براي مولفه‌هاي مبتني بر SIP
66
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميم‌گيري با رويكرد اقتصاد چرخشي به منظور استفاده‌ مجدد از مصالح و المانها در پايان چرخه عمر پروژه‌هاي ساختماني با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساخت
67
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميم‌گيري به ‌منظور پيش‌بيني موفقيت پروژه‌هاي عمراني با رويكرد توسعه پايدار
68
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميمگيري، در يك زنجيره تأمين مبتني بر سفارش‌هاي تدريجي
69
ارائه يك سيستم پشتيبان جهت تصميم گيري در محيط هيبربدي ﴿ احتمالي - فازي ﴾در مكان يابي
70
ارائه يك سيستم پشتيباني از تصميم (DSS) انتخاب واحد درسي با استفاده از دادهكاوي جهت مشاوره به دانشجو؛ «مطالعه موردي: دانشجويان مقطع كارشناسي پيام نور قم»
71
ارائه يك سيستم پشتيباني از تصميم انتخاب واحد درسي با استفاده از داده كاوي جهت مشاوره به دانشجو
72
ارائه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي براي انتخاب استراتژي
73
ارائه يك سيستم پشتيباني تصميم مبتني بر مدل به منظور باز مكانيابي آمبولانس ها در سيستم اورژانس با در نظر گرفتن محدوديت حجم كاري
74
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده تركيبي وب با استفاده از تكنيك‌هاي وب‌كاوي
75
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده هوشمند بر مبناي دانش مشتريان با استفاده از تكنيك هاي داده‌كاوي و استنتاج مورد-پايه
76
ارائه يك سيستم تشخيص نفوذ به منظور شناسايي حملات جلوگيري از سرويس سيستم هاي VOIP
77
ارائه يك سيستم تصميم يار مبتني بر جنگل درخت هاي شبكه عصبي بهبوديافته روي كلان داده ها
78
ارائه يك سيستم تصميم‌يار به منظور هزينه‌گذاري تراكم ترافيك
79
ارائه يك سيستم توصيه خودكار پرس و جو با استفاده از اطلاعات نشست كاربران
80
ارائه يك سيستم توصيه گر براي تحليل نظرات مشتريان بر مبناي متن كاوي
81
ارائه يك سيستم جهت زمان بندي پروژه هاي ساخت بر مبناي شبيه سازي پيشامد گسسته
82
ارائه يك سيستم چندعامله هولوني براي شبكه هوشمند در حوزه مسكوني
83
ارائه يك سيستم خبره براي ارزيابي خرابي ها و پيش بيني عمر مفيد برج¬هاي خنك كننده محيط هاي صنعتي
84
ارائه يك سيستم خبره تركيبي جديد براي تشخيص سرطان ريه
85
ارائه يك سيستم خبره جهت ارزيابي پيشرفت تحصيلي و سطح موفقيت دانش آموزان ، مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه 3 تهران
86
ارائه يك سيستم خبره شناسائي خرابي سكوهاي دريايي
87
ارائه يك سيستم خبره فازي به منظور تعيين سطح پيچيدگي در پروژه هاي ساخت و ساز
88
ارائه يك سيستم خبره فازي جهت اعتبارسنجي مشتريان حقيقي بانك ( موردمطالعه :بانك ملت سرپرستي استان آذربايجان شرقي ).
89
ارائه يك سيستم دولايه با معماري پيمانه اي براي دسته بندي دقيق و سريع ترافيك شبكه
90
ارائه يك سيستم فازي نوع 2 جهت زمانبندي سيگنالهاي ترافيكي
91
ارائه يك سيستم كاتاليستي جديد در واكنشهاي تراكمي آمين ها با كتونها در حضور FeCl30 6H2O نشانده شده بر روي مونت موريلونيت
92
ارائه يك سيستم كامل مديريتي در نگهداري و تعمير ساختمان ﴿مطالعه موردي :مدارس ﴾
93
ارائه يك سيستم كنترل جهت كيفيت صنايع خدماتي كاربرد موردي شركت قطالرهاي مسافري جمهوري اسلامي ايران -رجاء
94
ارائه يك سيستم كنترل كيفي در شركت آراد سنگ
95
ارائه يك سيستم مديريت هويت جامع براي IOT با استفاده از تكنولوژي بلاك چين
96
ارائه يك سيستم معامله هوشمند تلفيقي در بازار اختيار معاملات تركيبي
97
ارائه يك سيستم مهندسي ﴿RES﴾ به منظور تحليل ناپايداري ناشي ار فعال شدن شكستگي هاي واقع در ديواره چاه نفتي ﴿همراه با يك مطالعه موردي﴾
98
ارائه يك سيستم نرم افزاري جديد و كارا به منظور تحليل برخي از اختلالات راه رفتن در انسان
99
ارائه يك سيستم نوع براي حساب مبتني بر λ به منظور وارسي ايستاي خط‌مشي‌هاي امنيتي
100
ارائه يك سيستم هوشمند براي بازرسي، ترميم، تقويت و نگهداري خطوط لوله نفت
101
ارائه يك سيستم يادگير فازي براي تطبيق پذير نمودن يك الگوريتم
102
ارائه يك سيستم يادگير فازي براي تطبيق پذير نمودن يك الگوريتم ژنتيكي
103
ارائه يك سيستم يكپارچه زمان بندي بر مبناي مدل سازي اطلاعات ساختمان
104
ارائه يك شبكه عصبي مبتني بر ويژگي هاي آماري جديد براي تشخيص الگوهاي غيرطبيعي در نمودار كنترل X ̅
105
ارائه يك شيوه جديد تسهيم راز چندگانه بر پايه تبديل ويولت
106
ارائه يك طرح پيش توزيع كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم
107
ارائه يك طرح ريزنده درخواست براي گريد معنايي
108
ارائه يك طرح قابل اثبات امن براي تكراربرداري داده در فضاي ذخيره سازي ابري
109
ارائه يك طرح كارآمد براي سنجش طيف در شبكه‌هاي راديو شناختي
110
ارائه يك طرح مناسب براي تصفيه و شيرين كردن آب در كوير
111
ارائه يك فرمول بندي از يادگيري محتوا و بررسي جامعيت آن در مدل‌هاي آماري و محاسباتي
112
ارائه يك فيلتر غير خطي براساس رياضيات MORPHOLOGY
113
ارائه يك كد شبه بهينه با معيار ميانگين افزونگي براي منابع يكنوا
114
ارائه يك كنترل كننده مقاوم براي نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم در شريط اتصال كوتاه در شبكه
115
ارائه يك ماتريس يقيني جديد با ضريب همدوسي كم براي كاربرد حسگري فشرده
116
ارائه يك ماژول زمان بند در سوئيچ مرجعNetFPGA
117
ارائه يك مبدل DC-DCمنبع جريامن براي كاربردهاي ولتاژ بالا
118
ارائه يك مبدل اصلاح ضريب توان تك‌طبقه با ضريب قدرت و راندمان بالا
119
ارائه يك مبدل جديد براي بهبود عملكرد موتور سوئيچ رلكتانس
120
ارائه يك مبدل دوجهته بهره بسيار بالا/بسيار پايين غير ايزوله بر پايه ساختار درهم تنيده براي داشتن ريپل جريان پايين و حداقل تعداد سوئيچ
121
ارائه يك مبدل دوجهته رزنانسي نوع فوروارد
122
ارائه يك متد جديد براي بهبود الگوريتم زمان بندي فوق هيورستيكي در محاسبات ابري
123
ارائه يك متدلوژي براي توسعه كاربردهاي بي نشاني
124
ارائه يك متدلوژي براي مساله زمانبندي گروه هاي محصولات در محيط پوياي جريان كارگاهي منعطف
125
ارائه يك متدولوژي با استفاده از QFD و MCDM در مهندسي ارزش براي شرايط عدم اطمينان
126
ارائه يك متدولوژي براي اندازه گيري رضايت مشتري
127
ارائه يك متدولوژي براي طراحي فيزيكي مدارهاي كوانتومي با تاكيد بر سنتز فيزيكي
128
ارائه يك متدولوژي جهت پياده سازي چابكي در توليد
129
ارائه يك متدولوژي جهت تعيين سهم انواع وسايل نقليه حمل و نقل همگاني مسافر درون شهري با توجه به هزينه تمام شده سفر
130
ارائه يك متدولوژي چابك مبتني بر روش توسعه مدل محور با استفاده از مدل فرايند مهندسي نيازمندي‌ها براي توسعه نرم افزارهاي تلفن همراه
131
ارائه يك متدولوژي قيمت تمام شده و بهينه سازي توليد در شركت صنايع ريخته گري ايران (I.C.I)
132
ارائه يك متدولوژي كاربردي مهندسي مجدد براي سازمانهاي ايراني
133
ارائه يك متولوژي در سيستم هاي اطلاعاتي مديريت جهت كنترل و مديريت پروژه هاي تحقيقاتي در مراكز پژوهشي و انجام يك نمونه
134
ارائه يك مدار تكثيرناپذير فيزيكي تركيبي
135
ارائه يك مدل چرخه حيات مشتري براي بخش بندي مشتريان -با رويكرد داده كاوي
136
ارائه يك مدل آماري براي برآورد تقاضاي مصرف برق در كشور به روش اقتصاد سنجي پيشرفته ﴿ريشه واحد و هم جمعي﴾ و مقايسه آن با روش سنتي
137
ارائه يك مدل آماري براي پيش بيني بودجه شهرداريها و كاربرد آن در شهرداري تهران
138
ارائه يك مدل آماري براي تعيين عوامل موثر در افزايش كيفيت گرانول پي .وي.سي . در يك واحد توليدي
139
ارائه يك مدل آماري جهت اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد(TFP) و بررسي تأثير شاخصهاي جزيي عملكرد بر آن (انجام مطالعه موردي در صنعت نفت)
140
ارائه يك مدل آماري جهت اندازه گيري و برنامه ريزي بهبود بهره وري در صنايع چرم كشور و كاربرد آن در شركت توليدي خزر خز
141
ارائه يك مدل اجرايي براي اجراي T.P.Mدر صنايع (مطالعه موردي: شركت توليدي پيستون ايران )
142
ارائه يك مدل ارزيابي رضايت مشتريان براي شركت هاي آب و فاضلاب (مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب استان همدان )
143
ارائه يك مدل ارزيابي عملكرد براي شركت هاي دارويي (مطالعه موردي: داروسازي دكتر عبيدي)
144
ارائه يك مدل ارزيابي قابليت اطمينان مبتني بر شبكه هاي گرت در زنجيره تأمين
145
ارائه يك مدل استخراج ويژگي مخلوط احتمالاتي مبتني بر روش تحليل همبستگي هاي پايه دو بعدي
146
ارائه يك مدل استراتژي صنعتي براي منطقه ويژه انزلي جهت احياء بندرانزلي به مشابه پل ارتباطي اروپا
147
ارائه يك مدل استراتژيك دانايي محور براي مديريت ارتباطات مشتري
148
ارائه يك مدل استراتژيك در پياده سازي مديريت روابط مشتري (CRM) در يك بنگاه اقتصادي داخلي
149
ارائه يك مدل استوار برنامه‌ريزي توليد با استفاده از استراتژي تعويق با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي
150
ارائه يك مدل استوار چندهدفه براي مساله برنامه ريزي شناورهاي پشتيباني تاسيسات دريايي
151
ارائه يك مدل استوار در زنجيره تامين حلقه بسته پايدار با درنظر گرفتن ريسك اختلال
152
ارائه يك مدل استوار مكان يابي مسيريابي وسائط نقليه چند بخشي در بحران و حل آن با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري تركيبي جستجوي همسايگي بزرگ تطبيقي
153
ارائه يك مدل اطلاعاتي جهت پايش و توزيع بهينه توان راكتيو در شبكه هوشمند
154
ارائه يك مدل اعتماد براي شبكه‌ي اجتماعي اينترنت اشياء
155
ارائه يك مدل اعتماد و شهرت حساس به زمينه در محاسبات ابري
156
ارائه يك مدل اعتماد و شهرت حساس به زمينه مبتني بر آنتولوژي
157
ارائه يك مدل اقتصادسنجي مناسب براي رتبه¬بندي ريسك اعتباري مشتريان مؤسسات مالي و اعتباري
158
ارائه يك مدل اقتصادي براي بازار برق
159
ارائه يك مدل انتخاب تامين كننده با در نظر گرفتن منافع همزمان خريدار و تامين كننده
160
ارائه يك مدل انتقال حرارت گذراي موتور
161
ارائه يك مدل بازي ديفرانسيلي در رقابت بين برندهاي اصلي و فرعي براي تعيين راهبرد قيمت¬گذاري و تبليغات بهينه
162
ارائه يك مدل بر مبناي روش هاي داده كاوي وتكنيك هاي يادگيري ماشين جهت تخمين نقطه اشتعال مخلوط ها
163
ارائه يك مدل براي استقرار نظام مديريت كيفيت فراگير در موسسات آموزشي
164
ارائه يك مدل براي بهبود مديريت امنيت دارايي‌هاي اطلاعاتي سازمان در سيستم مديريت امنيت اطلاعات ادارات دولتي شهر كرمان
165
ارائه يك مدل براي پيش بيني بررسي پايداري ديواره چاه تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد مونت كارلو
166
ارائه يك مدل براي توسعه GIS كاربر محور با رويكرد معمارب سرويس گرا
167
ارائه يك مدل براي توسعه فروشگاههاي زنجيره اي
168
ارائه يك مدل براي حل مسئله زمانبندي فرود هواژيما با محدوديت عدم دسترس ژذيري به باند با استفاده از يك روش ابتكاري
169
ارائه يك مدل براي دسته بندي كالاهاي برگشتي و تعيين بهينه مدت وارانتي
170
ارائه يك مدل براي ذخيره‌سازي امن داده‌ها در ابر
171
ارائه يك مدل براي زنجيره تامين معكوس / رو به جلو با استفاده از انواع وسيله حمل و نقل براي محصولات داراي طول عمر كوتاه
172
ارائه يك مدل براي مسئله مكان يابي- مسير يابي با توجه به مصرف سوخت و حل آن به روش فراابتكاري
173
ارائه يك مدل براي ناپايداي سرج و واماندگي گردان در فن هاي خلاف همگرد
174
ارائه يك مدل برنامه ريزي اصلي براي زنجيره تأمين شير و محصولات لبني در شرايط عدم قطعيت مطالعه موردي: شركت صنايع شير ايران، پگاه
175
ارائه يك مدل برنامه ريزي توليد توزيع يكپارچه با در نظر گرفتن انبارهاي مشاركتي
176
اراِِِِئه يك مدل برنامه ريزي توليد جامع در صنايع فرآيندي با در نظرگرفتن شرايط احتمالي
177
ارائه يك مدل برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد مجازي ( مطالعه موردي : توليد رب گوجه)
178
ارائه يك مدل برنامه ريزي چند هدفه براي زمانبندي شيفت كاري پرستاران با ملاحظات ارگونومي ؛ مطالعه موردي
179
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي براي تعيين تأمين كنندگان صنعت پوشاك و تخصيص سفارش با در نظر گرفتن مسئوليت اجتماعي
180
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي جهت هماهنگي فعاليت هاي لجستيك پروژه هاي ساخت و ساز مطالعه موردي: يك پروژه ساختماني
181
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي چند محصولي توسعه يافته در مساله برنامه ريزي و زمان بندي پيشرفته
182
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه با رويكرد تحليل پوششي داده ها جهت ادغام شعب ناكاراي بانك
183
ارائه يك مدل برنامه ريزي عدد صحيح مختلط و روش حل براي طراحي چيدمان چند طبقه اي تسهيلات با استفاده از ستون هاي منعطف
184
ارائه يك مدل برنامه ريزي كاربردي سفارشات در خط بافندگي و مقدمات آن با اهداف چندگانه
185
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي رياضي براي لجستيك بين‌الملل دريايي (واردات) تحت شرايط عدم قطعيت (مورد مطالعاتي: شركت فراسو)
186
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي رياضي جهت ارتقاء سطح تكنولوژي آبياري زمين‌هاي كشاورزي (مطالعه موردي: زمين‌هاي كشاورزي استان قزوين)
187
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي رياضي زمانبندي در شرايط عدم قطعيت جهت هماهنگ‌سازي زنجيره تأمين پروژه با رويكرد سيستم مديريت يكپارچگي مدلسازي اطلاعات ساختمان
188
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي مختلط مناسب براي ايران
189
ارائه يك مدل برنامه¬ريزي احتمالي دو مرحله¬ايي جهت طراحي شبكه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي فاسد شدني مطالعه موردي: شهرستان مريوان
190
ارائه يك مدل برنامهريزي بخشي- منطقهاي با رويكرد پايين به بالا
191
ارائه يك مدل برند براي كلينيك هاي درماني (مطالعه موردي)
192
ارائه يك مدل برون سپاري در لجستيك معكوس با استفاده قيمت گذاري و دو رويكرد تئوري بازيها و پويايي سيستم
193
ارائه يك مدل بهبود مديريت در صنايع ايران (با استفاده از تجارب كارآفريني )
194
ارائه يك مدل بهنگام براي كنترل بخش نهايي خط نورد گرم ورق
195
ارائه يك مدل بهينه استقرار سيستم مديريت يكپارچه ايمني بهداشتي و زيست محيطي(HSI) در صنعت
196
ارائه يك مدل بهينه براي استخراج نفت مطالعه موردي ايران
197
ارائه يك مدل بهينه سازي استوار جهت مقاوم سازي شبكه حمل و نقل با در نظر گرفتن ريسك اختلال عامدانه در آن (مطالعه موردي : شبكه ريلي)
198
ارائه يك مدل بهينه سازي با محدوديت هاي شانسي براي مديريت موجودي پلاكت هاي خون
199
ارائه يك مدل بهينه سازي براي طراحي شبكه لجستيك يكپارچه همراه با تعيين ظرفيت مراكز توليد مجدد
200
ارائه يك مدل بهينه سازي تخصيص منابع انساني در پروژه به منظور كاهش زمان و هزينه و افزايش سينرژي
201
ارائه يك مدل بهينه سازي تصادفي دومرحله اي براي برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك در مديريت پروژه
202
ارائه يك مدل بهينه سازي توزيع به منظور كاهش هزينه محصولات برگشتي شركت پگاه
203
ارائه يك مدل بهينه سازي توزيع به منظور كاهش هزينه محصولات برگشتي شركت پگاه
204
ارائه يك مدل بهينه سازي جمع آوري اقلام خوني در شبكه زنجيره تأمين پايدار انتقال خون با در نظر گرفتن جايگزيني فرآورده ها
205
ارائه يك مدل بهينه سازي جهت تعيين تصميمات طراحي شبكه حمل و نقل چند وجهي پايدار با در نظر گرفتن اختلالات
206
ارائه يك مدل بهينه سازي جهت مستحكم سازي تسهيلات كليدي در مقابل خرابكاري شبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت
207
ارائه يك مدل بهينه سازي دو سطحي طراحي شبكه حمل و نقل مواد خطرناك با تمركز بر شرايط عدم قطعيت
208
ارائه يك مدل بهينه سازي دوسطحي جهت زمان‌بندي سيستم نوبت‌دهي كلينيك هاي سرپايي
209
ارائه يك مدل بهينه سازي رياضي براي طراحي يك سيستم توليدي كفپوشهاي ماشيني با جريانات بازگشتي لجستيكي
210
ارائه يك مدل بهينه سازي فرا ابتكاري و استفاده آن در زمان بندي وظايف سيستم هاي ناهمگن
211
ارائه يك مدل بهينه‌سازي دوسطحي براي مديريت تأمين و سهميه‌بندي منابع كمياب سلامت: مطالعه موردي
212
ارائه يك مدل بهينه‌يابي براي تشخيص محل و شدت خرابي در سازه بر اساس پاسخ ديناميكي
213
ارائه يك مدل بهينه¬سازي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن انتقال عرضي و تحت شرايط اختلالات(مطالعه موردي:زنجيره تامين ظروف شيشه¬اي
214
ارائه يك مدل بهينه¬سازي دوسطحي تعيين تعادل در زنجيره تأمين مواد غذايي فاسدشدني: مطالعه موردي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم¬آبي در ايران
215
ارائه يك مدل بومي جهت رتبه بندي اعتبار مشتريان بانك هاي دولتي و خصوصي با استفاده از تكنيك هاي بانك هاي دولتي و خصوصي با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي و مديريت ارتباط با مشتري
216
ارائه يك مدل پاسخ در بازاريابي مستقيم بر مبناي پيش‏پردازش داده‏ها و روش‏هاي تركيبيِ داده‏كاوي
217
ارائه يك مدل پيش بيني رفتار خريد مشتريان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
218
ارائه يك مدل پيشنهاد دهنده سرويس زيرساخت در محاسبات ابري بر اساس نوع و اندازه كاربرد درخواست مشتري
219
ارائه يك مدل پيشنهاددهنده جديد با تركيب سه رويكرد روش پالايش همكارانه پيشنهاد مبتني بر محتوا و تصفيه آماري
220
ارائه يك مدل پيشنهادي ‌برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي دو سطحي براي شركت هاي توليد فولاد، مطالعه موردي : مجتمع فولاد مباركه اصفهان
221
ارائه يك مدل تئوري بازي براي حداكثر ساختن سود توليد كننده در بازي با بازار مسكن و ساير رقبا
222
ارائه يك مدل تئوري براي فوتوديناميك تراپي سرطان با استفاده از نقطه كوانتومي گرافين
223
ارائه يك مدل تئوري جهت تطبيق نتايج چاه آزمايي مخازن گاز ميعاني با استفاده از عبورپذيريهاي نسبي متاثر از سرعت
224
ارائه يك مدل تاخير براي تقاطعات بدون چراغ راهنمايي
225
ارائه يك مدل تحليل رفتار مرورگري براي تشخيص روبات‌هاي وب مخرب در حملات منع خدمت توزيعي
226
ارائه يك مدل تحليلي آماري براي زمان بندي پردازش مبتني بر منافع كاربر در محيط فراگير
227
ارائه يك مدل تحليلي انتقال صوت به داخل پوسته‌هاي استوانه‌اي كامپوزيتي جدار ضخيم
228
ارائه يك مدل تحليلي براي شبكه‌هاي ارتباطي در سيستم هاي ابر كلاستر ناهمگن
229
ارائه يك مدل تحليلي در انتقال صوت به بببداخل پوسته هاي استوانه اي كامپوزيت لايه اي تقويت شده
230
ارائه يك مدل تركيبي ANP، QFD, BGP جهت افزايش رضايت مندي مشتريان از محصولت سازمان با رويكرد فازي: مطالعه موردي: شركت مجموعه سازي توس
231
ارائه يك مدل تركيبي MCDM فازي جديد جهت تعيين بهترين تامين كننده زنجيره تامين در صنعت تهويه مطبوع (مورد كاوي: شركت هيوا صنعت)
232
ارائه يك مدل تركيبي MCDM فازي جديد جهت تعيين بهترين تامين كننده زنجيره تامين در صنعت تهويه مطبوع (مورد كاوي: شركت هيوا صنعت)
233
ارائه يك مدل تركيبي از تكنيك هاي داده كاوي براي تشخيص تقلب كارت هاي اعتباري با رويكرد حساس به هزينه
234
ارائه يك مدل تركيبي بر مبناي شبكه بيزي بهينه براي تخمين تلاش نرم افزار
235
ارائه يك مدل تركيبي به منظور ارزيابي ريسك هاي موجود در پروژه هاي اكتشاف منابع هيدروكربني
236
ارائه يك مدل تركيبي تصميم گيري چند معياره - چند هدفه به منظور اولويت بندي و انتخاب تامين كنندگان تجهيزات ناوگان ريلي
237
ارائه يك مدل تركيبي جديد از تحليل پوششي داده ها وبرنامه ريزي آرماني براي بهبود سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده(مطالعه موردي بانك هاي ايراني)
238
ارائه يك مدل تركيبي جهت ارزيابي عملكرد كاركنان شركت برق منطقه‌اي استان يزد
239
ارائه يك مدل تركيبي چند معياره – چندهدفه به‌منظور اولويت‌بندي و انتخاب تأمين‌كنندگان ريل در راه‌آهن ج.ا.ايران و تخصيص سفارش به آن‌ها
240
ارائه يك مدل تركيبي حمل و نقل و سرمايه گذاري استوار در بازارهاي نفتي تحت ريسك اختلال عرضه زماني
241
ارائه يك مدل ترموديناميكي جهت پيش بيني رسوب آسفالتين ها
242
ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب براي تعادل هاي جامد - مايع در محلول هاي پلميري
243
ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب براي محلول هاي پليمري
244
ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب جهت مدلسازي فرآيند توليد سوخت زيستي از زيست توده ﴿بيومس﴾
245
ارائه يك مدل تسطيح تركيبي زمانبندي سيستم هاي توليدي بر اساس JIT در حالت عدم قطعيت
246
ارائه يك مدل تشكيل سلول توليدي در محيط توليد
247
ارائه يك مدل تشكيل سلول توليدي در محيط توليد ناب
248
ارائه يك مدل تصادفي براي سيستم چند رده¬اي موجودي انبار با استفاده از روش قيد– حالت
249
ارائه يك مدل تصميم گيري براي تعيين نوع و خصوصيات روش پرداخت مناسب در معامله الكترونيكي مبتني بر حداكثرسازي اعتماد در خريدار و فروشنده
250
ارائه يك مدل تصميم گيري براي جايگزيني ماشين آلات بافندگي
251
ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره به منظور اولويت بندي اقلام موجودي؛ مطالعه موردي اداره كل نيروي كشش راه آهن ج.ا.ايران
252
ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با روش برنامه ريزي آرماني چند انتخابه
253
ارائه يك مدل تصميم گيري در پروژه هاي توام با عدم قطعيت با رويكرد اختيار معامله واقعي (در پروژه هاي فناوري اطلاعات)
254
ارائه يك مدل تطبيق پذير براي نمايش اخبار براساس علائق كاربر
255
ارائه يك مدل تعالي سازماني بر مبناي عدالت
256
ارائه يك مدل تعالي سازماني بر مبناي عدالت ﴿ شناخت . تحليل و دسته بندي رويكردهاي بررسي مسائل سازماني و طراحي الگوي برتر حول محور عدالت ﴾ در راستاي ارتقاء وضعيت عدالت در سازمان
257
ارائه يك مدل تلفيقي از تحليل SWOT ، به منظور تحليل استراتژيك مشتري محور
258
ارائه يك مدل تلفيقي براي تعيين توزيع دما و غلظت ها در شعله هاي ديفيوژني مغشوش قائم
259
ارائه يك مدل تلفيقي بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه محور؛ مطالعه موردي: سازمان بنادر و دريانوردي
260
ارائه يك مدل تلفيقي به منظو ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي- اجتماعي دانشگاه‌هاي دولتي ج.ا.ا
261
ارائه يك مدل توزيع براي كالاهاي فسادپذيردر حالت چندمحصولي در زنجيره تأمين يك شركت پخش مواد غذايي
262
ارائه يك مدل توزيع شده قوانين انجمني براي داده كاوي در داده هاي حجيم
263
ارائه يك مدل توصيه گر آگاه به زمينه مبتني بر رفتار پيمايشي كاربر
264
ارائه يك مدل جامع از ستون مهره انسان جهت بررسي نيروهاي وارد بر ديسك بين مهره اي كمر
265
ارائه يك مدل جامع براي طراحي سيستم‏هاي فازي نوع دو فاصله‏اي و كاربرد آن در جداسازي گوگرد درصنايع فولاد
266
ارائه يك مدل جايابي تسهيلات در حوزه توليد و توزيع زنجيره تامين با در نظر گرفتن حمل و نقل، موجودي و محدوديت ظرفيت
267
ارائه يك مدل جديد Dumping و حل آن با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
268
ارائه يك مدل جديد براي انتخاب الگوي جريان داده و اطلاعات در زنجيره تامين با مد سفارشي سازي
269
ارائه يك مدل جديد براي انتخاب سبد سرمايه گذاري با رويكرد بنيادين .
270
ارائه يك مدل جديد براي پيشگويي كشش سطحي مايعات
271
ارائه يك مدل جديد براي تماس مكانيكي و كاربرد آن در تماس آلياژهاي حافظه دار
272
ارائه يك مدل جديد براي حفظ حريم خصوصي در محيط محاسبات فراگير
273
ارائه يك مدل جديد براي مسئله لجستيك معكوس با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي در حالت برگشت هاي وابسته به فاصله
274
ارائه يك مدل جديد براي مقابله با حمله فيشينگ
275
ارائه يك مدل جديد براي مكان يابي- مسيريابي لجستيكي امداد در مواقع زلزله تحت شرايط محيط فازي
276
ارائه يك مدل جديد جايابي و تخصيص در محيط غيرقطعي
277
ارائه يك مدل جديد چند هدفه فازي براي تخصيص سفارش به تأمين كنندگان با در نظر گرفتن تخفيف و كمبود
278
ارائه يك مدل جديد چند هدفه فازي براي تخصيص سفارش به تأمين كنندگان با در نظر گرفتن تخفيف و كمبود
279
ارائه يك مدل جديد چندهدفه جهت انتخاب تأمين‌كننده بر‌مبناي قابليت اطمينان
280
ارائه يك مدل جديد چندهدفه جهت مكانيابي كارخانه چند شبكه بر مبناي پايداري
281
ارائه يك مدل جديد غير قطعي براي سيستم موجودي تورمي دو معياره تحت سناريو هاي مختلف بازرسي براي اقلام فاسد شدني
282
ارائه يك مدل جريان دو فازي براي كانال داغ راكتور VVER بوشهر و بررسي عوامل مختلف بر حاشيه ايمني كانال
283
ارائه يك مدل جهت ارزيابس پايداري تامبن كنندگان زنجيره تامين (مطالعه موردي)
284
ارائه يك مدل جهت ارزيابي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌ها (مطالعه موردي بانك شهر)
285
ارائه يك مدل جهت انتخاب روش مناسب تامين مالي پروژه ها
286
ارائه يك مدل جهت اندازه گيري، ارزيابي در بسته بندي عملكرد مالي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
287
ارائه يك مدل جهت پيكره بندي زنجيره عرضه بارويكردكمينه نمودن هزينه هاي موجودي
288
ارائه يك مدل جهت تطابق توانمندي هاي فارغ التحصيلان رشته مديريت اجرايي با نيازمنديهاي حرفه اي بازار كار ايران
289
ارائه يك مدل جهت زمانبندي سيستم توليد كارگاهي انعطاف ژذير در شرايط فازي
290
ارائه يك مدل جهت شناسايي متغيرهاي موثر برندسازي شهري و به كارگيري آن جهت توسعه درآمدزايي شهرداري ها (مورد مطالعاتي شهرداري تهران)
291
ارائه يك مدل جهت يافتن زمان بهينه مسدودي خط جهت عمليات تعمير ونگهداري
292
ارائه يك مدل چند ‌هدفه مديريت موجودي فروشنده دريك زنجيره تأمين سه ‌سطحي بادرنظرگرفتن تقاضاهاي احتمالي
293
ارائه يك مدل چند دوره اي براي برنامه ريزي كلان در يك واحد صنعتي در صنعت نساجي
294
ارائه يك مدل چند هدفه - چند پروژه اي براي زمان بندي فعاليت ها در حالت محدوديت منابع
295
ارائه يك مدل چند هدفه احتمالي براي طراحي شبكه لجستيك مستقيم و معكوس با در نظر گرفتن امكان حمل مستقيم محصولات
296
ارائه يك مدل چند هدفه استوار جهت طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن اختلال تسهيلات
297
ارائه يك مدل چند هدفه براي انتخاب و زمان‏بندي پرتفوي پروژه‏هاي نفتي در بخش بالادستي
298
ارائه يك مدل چند هدفه براي برنامه‌ريزي خريد با در نظر گرفتن شفافيت زنجيره تامين
299
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور مكان‌يابي تسهيلات پارك‌سوار در شبكه حمل‌ونقل شهري
300
ارائه يك مدل چند هدفه مكان يابي هاب براي طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار براساس تقسيم بندي مشتريان
301
ارائه يك مدل چند‌هدفه مكان‌يابي هاب ظرفيت‌دار با ارتباطات سلسله‌مراتبي بين گره‌ها و حل با الگوريتم‌ فراابتكاري
302
ارائه يك مدل چندهدفه احتمالي به منظورزمان‌بندي توليد كارگاهي بادرنظرگرفتن تقاضاي 9غيرقطعي
303
ارائه يك مدل چندهدفه با رويكرد بهينه سازي استوار در دوران پيش و پس از فاجعه تحت عدم قطعيت تقاضا و منابع
304
ارائه يك مدل چندهدفه براي حل مسائل زمانبندي پروژه تحت شرايط محدوديت منابع و انقطاع اجراي فعاليت
305
ارائه يك مدل چندهدفه به‌منظور طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار سوخت بايواتانول مبتني بر گياه سويچ گرس با در نظر گرفتن عدم قطعيت در ايران
306
ارائه يك مدل حال و انتقال با استفاده از اطلاعات ميداني و دانش تخصص در مراتع استپي استان اصفهان
307
ارائه يك مدل حال و انتقال با استفاده از اطلاعات ميداني و دانش تخصصي (مطالعه موردي: مراتع نيمه استپي غرب اصفهان)
308
ارائه يك مدل داده كاوي حوزه محور براي رده بندي بيماران سرطان روده بزرگ
309
ارائه يك مدل دو هدفه فازي براي بهينه سازي شبكه توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با رويكردهاي چند كالايي و تخفيف قيمت با به كار گيري الگوريتم NSGA-II ( مطالعه موردي : زنجيره تامين گوشت )
310
ارائه يك مدل دوسطحي جهت تعيين تصميمات مكان‌يابي تسهيلات خدمات فوريت‌هاي پزشكي با در نظر گرفتن محدوديت بودجه
311
ارائه يك مدل دوفازي براي جريان رو به پايين در يك كانال داغ
312
ارائه يك مدل ديناميك براي بررسي اثرات سياست هاي يارانه اي بر رشد اقتصادي و نرخ تورم
313
ارائه يك مدل ديناميك براي تعيين ظرفيت بهينه انبار با استفاده از مدل سازي صف و تكنيك اولويت بندي فازي
314
ارائه يك مدل رفتاري از بيماري ميگرن با در نظر گرفتن تعاملات عصبي مرتبط
315
اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري پايدار از آبخان هاي مشترك با استفاده از تئوري بازيهاي فازي
316
ارائه يك مدل رگرسيون براي تعيين CBR براساس مشخصات فيزيكي خاك
317
ارائه يك مدل رياضي براي پلاسما فريزر غشايي و بررسي نتايج آزمايشات بامدل ارائه شده
318
ارائه يك مدل رياضي براي پيش بيني وضعيت جريان و توپوگرافي بستر در محل پل ها
319
ارائه يك مدل رياضي براي پيش بيني وضعيت رژيم در رودخانه ها
320
ارائه يك مدل رياضي براي زمانبندي وسايل نقليه در سيستم هاي انبار متقاطع چندگانه
321
ارائه يك مدل رياضي براي زمانبندي وسايل نقليه در سيستم هاي انبار متقاطع چندگانه
322
ارائه يك مدل رياضي براي قيمت گذاري و تعيين اندازه انباشته براي كالاهاي فساد پذير با درنظر گرفتن سياست هاي تخفيف
323
ارائه يك مدل رياضي براي مديريت موجودي قطعات يدكي چند جزئي با در نظر گرفتن اشتراك كامل و ناكامل موجودي
324
ارائه يك مدل رياضي براي مسئله زمان‌بندي پروژه و سفارش مواد با ملاحظات پايداري
325
ارائه يك مدل رياضي به منظور حداقل كردن مجموع هزينه هاي حمل و نقل و نگهداري موجودي در يك زنجيره تامين دو سطحي مطالعه موردي صنايع غذايي چلچله ايساتيس
326
ارائه يك مدل رياضي جديد براي تجزيه ماتريس شدت در پرتودرماني با شدت تعديليافته (IMRT)
327
ارائه يك مدل رياضي چند هدفه براي بهينه سازي همزمان تشكيل سلول، چيدمان سلولي و زمانبندي عمليات
328
ارائه يك مدل رياضي خطي براي بهينه سازي مكان دكل هاي خشكي با استفاده از رويكرد مسئله چند گزينه اي با در نظر گرفتن حداقل سرمايه گذاري
329
ارائه يك مدل رياضي هماهنگي زنجيره تأمين سلول خورشيدي با در نظر گرفتن دخالت دولت
330
ارائه يك مدل رياضي و يك روش حل جديد براي مساله تعيين اندازه اقتصادي و زمان بندي انباشته ها در سيستم هاي توليدي جريان كارگاهي با راه اندازي وابسته به توالي
331
ارائه يك مدل رياضي، براي بهينه¬سازي رفتار مالي زنجيره¬تامين توليد-توزيع (دو سطحي)، در تعيين سطح موجودي انبار “ مطالعه موردي: شركت فولاد خوزستان
332
ارائه يك مدل زبان جهت مرزبندي كلمات فارسي و تصحيح خطاهاي احتمالي در دنباله اي از واجهاي گفتاري
333
ارائه يك مدل زبان جهت مرزبندي كلمات فارسي وتصحيح خطاهاي احتمالي در دنباله اي از واجهاي گفتاري
334
ارائه يك مدل زباني مناسب جهت بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
335
ارائه يك مدل زنجيره تأمين استوار و كشسان تحت شرايط عدم‌قطعيت و ريسك اختلال
336
ارائه يك مدل زنجيره تأمين چند محصولي براي كالاهاي فسادپذير (مطالعه موردي: كارخانجات لبني استان كرمانشاه)
337
ارائه يك مدل زنجيره تامين با جريان هاي مستقيم و معكوس با پارامترهاي فازي
338
ارائه يك مدل سري‌زماني فازي دومتغيره بر اساس روابط منطق فازي و تقسيم‌بندي دوگانه فازي براي انجام پيش‌بيني‌هاي صنعتي و اقتصادي
339
ارائه يك مدل سه سطحي جهت طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري با رويكرد بهينه سازي ظرفيت ذخيره سيستم
340
ارائه يك مدل سه هدفه براي برنامه‌ريزي موجودي چند محصولي و چند دوره‌اي با محصولات جانشين داراي تقاضاي تصادفي
341
ارائه يك مدل سياست‌ گذاري انرژي‌ هاي تجديد پذير با رويكرد سيستم هاي پويا
342
ارائه يك مدل سيستم خبره براي شناسايي مسايل سازماني مورد مطالعاتي شركت آسيا سير ارس
343
ارائه يك مدل شبكه عصبي جهت پيش بيني مقدار تقاضاي مسافري در راه آهن ايران
344
ارائه يك مدل شبيه سازي براي سيستم لجستيك زنجيره تامين با رويكرد يكپارچه سازي سيستم لجستيك رو به جلو و سيستم لجستيك معكوس
345
ارائه يك مدل شبيه سازي جهت تعيين مقدار سفارش فراورده هاي خوني در زنجيره تأمين رو به جلو و رو به عقب در شرايط عدم قطعيت
346
ارائه يك مدل صوري مبتني بر هستي شناسي براي توصيف سيستم هاي اطلاعاتي
347
ارائه يك مدل صوري مبتني بر هستي شناسي براي توصيف سيستمهاي اطلاعاتي
348
ارائه يك مدل طبقه بندي كاربردي براي داده هاي نامتوازن پزشكي (سرطان)
349
ارائه يك مدل عددي جهت بررسي پديده هاي انتقال در روش بريجمن
350
ارائه يك مدل عددي ضمني براي پيش بيني الگوي جريان
351
ارائه يك مدل عضلاني-اسكلتي براي طراحي پروتز بهينه زير زانو با استفاده از روش تحليل انرژي
352
ارائه يك مدل عملياتي براي اندازه گيري بهره وري كل دريك سازمان بااستفاده از رهيافت AHP،مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان
353
ارائه يك مدل عمومي براي سيستم هاي دانشگاهي براساس تكنولوژي هايموجوددروب معنايي وپياده سازي آن براي دانشگاه فرضي
354
ارائه يك مدل فازي FMEA مبتني بر هزينه
355
ارائه يك مدل فرآيند جديد جهت پردازش نيازمندي ها براي سيستم هاي حساس با تاكيد بر صحت سنجي و اعتبارسنجي
356
ارائه يك مدل كارا براي مديريت اعتماد مبتني بر محيط چند مستأجري
357
ارائه يك مدل كارا جهت تسهيلات اعتباري بانك هاي تجاري بر اساس مدل ماركوويتز
358
ارائه يك مدل كاراي استخراج و تدوين استراتژي ها مبتني بر تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره و منطق فازي
359
ارائه يك مدل كاربردي بازاريابي استراتژيك، براي شركت هاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي شركت مخابراتي نماد مشاوران ارتباط دنيا)
360
ارائه يك مدل كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي شركت پتروشيمي بندرامام
361
ارائه يك مدل كامپيوتري براي سيلاب زني به بخشي از مخزن پايدار
362
ارائه يك مدل كمي انتخاب تأمين كننده بادرنظرگرفتن استرات‍ژيهاي همكاري ميان تأمين كنندگان
363
ارائه يك مدل كمي براي انتخاب تامين‌كننده در زنجيره تامين– يك خريدار و چند تامين‌كننده
364
ارائه يك مدل كمي برون سپاري با در نظر گرفتن هزينه پنهان وابستگي بين قطعات ﴿مطالعه موردي: ساخت كمپرسور پكيج CNG)
365
ارائه يك مدل كمينه براي پتانسيل عمل در بافت بطن قلب انسان
366
ارائه يك مدل كنترل بهينه براي سرمايه گذاري در كيفيت پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك
367
ارائه يك مدل كنترل زنجيره‌تامين با سياست كار در جريان ثابت(CONWIP)
368
ارائه يك مدل كنترل موجودي تعاملي بين يك فروشنده و چند خريدار با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي و زمان تدارك ثابت در يك زنجيره تامين دو سطحي
369
ارائه يك مدل كنترل موجودي فازي در شرايط وقوع بحرانهاي طبيعي
370
ارائه يك مدل كيفيت براي نرم افزار هاي تجارت الكترونيكي B2B
371
ارائه يك مدل گرافيكي به منظور بازشناسي حالت چهره در تصاوير ويدئويي
372
ارائه يك مدل لجستيك بشردوستانه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي سياسي و عدم تعهد پيروها بعد از وقوع بحران در شرايط غير قطعي
373
ارائه يك مدل لجستيكي براي تعيين مكان و برنامه¬ريزي توزيع مراكز مديريت بحران
374
ارائه يك مدل محاسباتي از پديده ي آمبولي شرياني با استفاده از تحليل تعامل سيال و جامد ﴿FSI﴾
375
ارائه يك مدل محاسباتي براي پيش بيني مكاني ايجاد و رشد لخته در خون بر اساس فاكتورهاي هموديناميكي و بيوشيميائي
376
ارائه يك مدل محاسباتي براي عقده هاي قاعده اي جهت اعمال حركتي
377
ارائه يك مدل محاسباتي شناختي از حل خلاقانه مسئله براي عامل هاي هوشمند
378
ارائه يك مدل محيط آگاه براي تشخيص فعاليت كاربر در محيط هاي فراگير با الهام از نظريه آگاهي در علوم شناختي
379
ارائه يك مدل مديريت پسماند شهري،با هدف تسهيل روند بازيافت، يك روش محصول محور
380
ارائه يك مدل مديريت مشاركتي در سطح مديريت عالي و مياني در شركت صنايع آذر آب جهت افزايش بهره وري نيروي انساني
381
ارائه يك مدل مديريتي جهت افزايش كارآيي نيروي انساني در مركز بارگيري
382
ارائه يك مدل مسيريابي چندعامله هولوني براي شبكه هوشمند برق
383
ارائه يك مدل مفهومي جهت دستيابي به رفتار منجر به اشتراك دانش در يك سازمان (مطالعه موردي شركت مخابرات استان اصفهان )
384
ارائه يك مدل مفهومي مديريت پروژه براي مگاپروژه‌هاي ريلي-مطالعه موردي: پروژه راه‌آهن پرسرعت
385
ارائه يك مدل مكان ياب در زنجيره تامين سبز با توجه به ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي توسط روشهاي ارسال
386
ارائه يك مدل مكان يابي پارك- سوار بر روي شبكه حمل و نقل شهري با هدف بيشينه كردن ترافيك كاسته شده از شبكه ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
387
ارائه يك مدل مكان يابي پوشش پويا با در نظر گرفتن تسهيلات موجود
388
ارائه يك مدل مكان يابي چند دوره اي p- هاب با در نظرگرفتن شبكه ناكامل بين هابي
389
ارائه يك مدل مكان يابي هاب در حمل و نقل هوايي با استفاده از شبكه هاي صف و با تقاضاي فازي
390
ارائه يك مدل مكان¬يابي تسهيلات براي طراحي شبكه زنجيره تأمين سبز براساس تقسيم بندي مشتريان تحت عدم قطعيت
391
ارائه يك مدل مكاني تلفيقي براي ارزيابي اثرات محيط‌ زيست (مطالعه موردي: نيروگاه سيكل تركيبي يزد)
392
ارائه يك مدل مكانيابي- مسيريابي- موجودي احتمالي چند هدفه (هزينه و رضايت مشتري) در زنجيره تامين با استفاده از تئوري صف
393
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين ساختار سرمايه شركتها (مطالعه موردي برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس)
394
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد واحدهاي صنعتي سيمان با رويكرد مديريت مالي(مطالعه موردي صنعت سيمان در ايران)
395
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين قيمت تمام شده انرژي برق در مصارف خانگي و كاربرد آن جهت تعيين تعرفه در اين بخش
396
ارائه يك مدل موازي براي ره گيري اهداف بصورت غيرفعال با استفاده از پردازنده هاي محاسباتي-گرافيكي
397
ارائه يك مدل نوروني كم هزينه ي مبتني بر نگاشت بدون ضرب كننده و پياده سازي سخت افزاري آن
398
ارائه يك مدل هندسي پارامتريك از مهره هاي كمري انسان با در نظر گرفتن انحناي كلي ستون مهره هاي كمري
399
ارائه يك مدل هوشمند جهت تخمين قابليت هدايت شكاف در فرايند لايه شكافي با اسيد
400
ارائه يك مدل يادگيري تقويتي با نظارت چندسطحي در سيستم‏هاي چندعامله هولوني
401
ارائه يك مدل يكپارچه براي بهينه‌سازي ذخيره اطمينان با استفاده از رويكرد خدمات تضمين‌شده در زنجيره تامين حلقه بسته
402
ارائه يك مدل يكپارچه جهت مكانيابي و تخصيص تسهيلات در حالت چند محصولي و با وزن هاي وابسته به زمان
403
ارائه يك مدل يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر معماري سرويس گرا
404
ارائه يك مدل يكپارچه مكانيابي-توليد-مسيريابي براي طراحي زنجيره تامين
405
ارائه يك مدل يكپارچه ي انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش با تركيب SWOT فازي و LP فازي ﴿مورد مطالعه : شركت آرا فن نائين﴾
406
ارائه يك مشاهده گرهيبريد-وفقي براي تخمين فركانس سيگنال هاي سينوسي اشباع شده
407
ارائه يك معادله حالت بر اساس تئوري جديد براي تعادل جامد- مايع
408
ارائه يك معادله حالت براساس تئوري جديد براي مطالعه رفتار ترموديناميكي مايعات و گاز هاي چگال
409
ارائه يك معادله حالت براي سيالات زنجيري ناجور هسته سخت و مخلوط شامل مولكول هاي زنجيري جور هسته سخت با پتانسيل جاذبه متغير
410
ارائه يك معادله حالت جديد SAFT جهت بررسي رفتار فازي سيالات خالص و مخلوط ها
411
ارائه يك معادله حالت جديد بر اساس انرژي پتانسيل بين ‌مولكولي (3، 9، 12) و تعيين پارامترهاي وابسته به دما و محدوده كاربرد دمايي و چگالي معادله
412
ارائه يك معماري اگاه از اينترنت اشيا براي سيستم‌هاي مراقبت سلامت فراگير، امن و هوشمند
413
ارائه يك معماري براي امن‌سازي سيستم‌هاي تلفن اينترنتي مبتني بر فناوري دام‌عسلي
414
ارائه يك معماري براي به كارگيري مدل ucon در محاسبات ابري
415
ارائه يك معماري براي بهبود دسترسي به داده در شبكه¬‌هاي محتوا محور بين خودرويي
416
ارائه يك معماري براي پياده سازي كدكننده صحبت نصف نرخ سيستم موبايل مبتني بر استاندارد GSM
417
ارائه يك معماري براي سيستم پاسخگويي به سئوالات در دامنه باز
418
ارائه يك معماري براي سيستم مديريت امتحان الكترونيكي با هدف بهبود امنيت
419
ارائه يك معماري براي كاهش اثر حملات در شبكه هاي راديو شناختي
420
ارائه يك معماري بهبود يافته براي كمك پردازنده و ارتباط آن با يك پردازنده MIPS
421
ارائه يك معماري بهينه براي پايگاه داده خوشه اي
422
ارائه يك معماري جديد براي پياده‌سازي سخت‌افزاري يك كنترل‌كننده پيش‌بين مدل
423
ارائه يك معماري جديد براي مديريت ذخيره سازي حجم انبوه داده ها (پتااسكيل) مبتني بر روش كلاستر
424
ارائه يك معماري جديد قابل بازپيكربندي براي پياده سازي الگوريتم هاي مرتب سازي با استفاده از مدارهاي مجتمع قابل برنامه ريزي
425
ارائه يك معماري جديد قابل بازپيكربندي براي پياده سازي الگوريتم هاي مرتب سازي با استفاده از مدارهاي مجتمع قابل برنامه ريزي
426
ارائه يك معماري جديد مجازي سازي شبكه مراكز داده همراه با تضمين كيفيت خدمات
427
ارائه يك معماري جهت بهبود كيفيت دانش جاري درمديريت دانش و نمونهسازي آن
428
ارائه يك معماري جهت پشتيباني از محيط هاي واقعيت مجازي سه بعدي با همكاري متقابل و مبتني بر وب
429
ارائه يك معماري جهت مديريت خودمختار در سيستم مشبك (مطالعه موردي زمانبندي مشبك )
430
ارائه يك معماري چندعاملي در شبكه ارجاع براي حل مسائل جستجو و كنترل موجودي در زنجيره تأمين
431
ارائه يك معماري در سطح سيستم براي FPGAهاي سه بعدي ناهمگن
432
ارائه يك معماري در سطح سيستمي براي كدينگ ويدئو
433
ارائه يك معماري سخت افزاري براي محاسبه حالت¬هاي پايه شار در شبكه هاي متابوليكي
434
ارائه يك معماري سرويس گرا از اينترنتي از اشياء به منظور كاربرد در سيستم مديريت انبار
435
ارائه يك معماري قابل با پيكربندي جهت پياده سازي جند الگوريتم رمزنگاري
436
ارائه يك معماري كشف خطاهاي نرم با استفاده از مديريت منابع در پردازنده‌هاي چند‌هسته‌اي
437
ارائه يك معماري كنترل دسترسي براي محاسبات فراگير بر پايه مدل UCON
438
ارائه يك معماري موازي روي پردازنده گرافيكي براي تسريع پيشبيني ساختمان سوم پروتئين
439
ارائه يك معماري موتور جستجو، با قابليت تنوع نتايج به صورت موازي با فاز امتيازدهي اسناد
440
ارائه يك معماري هوشمند مبتني بر عامل هاي هوشمند، براي كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره هاي تامين فازي
441
ارائه يك معناشناخت برچسبدارخالص براي حساب pi كاربردي احتمالاتي
442
ارائه يك معيار براي خوشه بندي توپولوژيك با محدوديت هايي در سطح نمونه
443
ارائه يك مكانيزم آگاه از زمينه براي حفظ حريمم خصوصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي بر خط
444
ارائه يك مكانيزم براي استخراج خط سير اشياي متحرك در شبكه هاي حسگر
445
ارائه يك مكانيزم تشويقي مبتني بر نظريه بازي ها به منظور كمينه سازي زمان و هزينه ي اجراي دنباله كارها در محيط گريد
446
ارائه يك مكانيزم درون تراشه براي تشخيص حملات زنجيره پويش در تراشه‌هاي رمزنگاري
447
ارائه يك مكانيزم رمزگذاري محافظت از هسته هاي با مالكيت معنوي براي تراشه هاي FPGA
448
ارائه يك مكانيزم كنترل تراكم بر روي پروتكل DCCPبراي استفاده در شبكه هاي بي سيم نا متجانس
449
ارائه يك مكانيزم مبتني بر شبكه فعال جهت مديريت ازدحام
450
ارائه يك مكانيزم مبتني بر شبكه فعال جهت مديريت ازدحام شبكه
451
ارائه يك مكانيزم مذاكره چند-عامله تجارت الكترونيك و تحليل آن با استفاده از تئوري ‌بازي‌ها
452
ارائه يك مكانيزم مقياس‌خودكار زمان‌اجرا براي نرم‌افزارهاي چندمستاجر
453
ارائه يك مكانيزم يادگيري تقويتي مناسب براي استفاده در شبيه‌سازي فوتبال دوبعدي
454
ارائه يك مكانيسم جديد براي مديريت شهرت در بازارهاي الكترونيكي
455
ارائه يك مكانيسم جهت انتخاب سرويس وب با لحاظ محدوديت‌هاي كيفيت سرويس
456
ارائه يك ميان‏افزار آگاه از زيرساخت براي پيكربندي شبكه‎هاي پوششي نظير به نظير غير ساخت‏يافته
457
ارائه يك نامساوي روي مقادير ويژه گرافهاي فاصله منتظم
458
ارائه يك نرم افزار خبره براي پهنه بندي سيل
459
ارائه يك نرم افزار كاربردي براي تسريع محاسبات در زمينه هاي مختلف استاتيك ، مقاومت مصالح و طراحي اجزا؟
460
ارائه يك نرم افزار كامپيوتري جهت محاسبات و بهينه سازي فرآيند نورد سرد ورق آلومينيوم
461
ارائه يك نمايه يو ام ال براي الگوهاي معماري سيستم هاي سازماني
462
ارائه يك نمونه شبيه سازي اجتماعي با عنايت بر تاثير پذيري فردي
463
ارائه يك هسته سخت‌افزاري جهت تشخيص دستورالعمل‌هاي سفارشي و باز پيكربندي معماري به صورت پويا
464
ارائه يك يا چند روش فشرده سازي اطلاعات
465
ارائه يكالگوريتم جديد همزمانسازي درسيستمهاي فراپهنباند ادغام تقسيم فركانسيمتعامد
466
ارائه يكروش خوشه بندي نامتمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده يادگير
467
ارائه يكروشخوشهبندي نامتمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسهكننده يادگير
468
ارائه‌ سازوكاري جهت پيش‌بيني زبان منابع موجود در وب قبل از واكشي آن‌ها در فرآيند خزش
469
ارائه‌ مدل مصرف انرژي حسگرها در شبكه‌ي حسگر بي‌سيم مبتني بر راديو شناختگر با وجود كاربر اوليه‌ي متحرك
470
ارائه‌ ي استراتژي‌ جديد براي انجمن‌ يابي با دقت بالا
471
ارائه‌ ي مدل مناسب براي پيش‌ بيني تصادفات در خيابان‌ هاي جمع ‌و‌ پخش كننده شهري و ارائه موارد كاربرد آن
472
ارائه‌ يك ساز و كار براي جلوگيري از خطا در سامانه‌هاي پردازش رويداد پيچيده دسترس‌پذير بالا با استفاده از مديريت قواعد فعال
473
ارائه‌‌ي روشي براي اكتساب سيگنال‌‌هاي ضعيف در سامانه موقعيت‌‌ياب جهاني (GPS) در شرايط جمينگ
474
ارائه‌‌ي روشي براي بهبود پايدارسازي تصوير در دنباله هاي ويدئو
475
ارائه‌ي الگوريتمهاي آگاه از زمينه جهت بهبود برون‌سپاري پوياي سرويس‌ها در ساختار پردازش ابري سيار
476
ارائه‌ي الگوريتمي توزيع‌شده براي ردگيري اشياء در تصاوير شبكه‌اي از دوربين‌ها
477
ارائه‌ي پروتكلي نوين براي كدگذاري شبكه در شبكه‌هاي مشـاركـتي
478
ارائه‌ي چارچوبي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي سياسي - اجتماعي
479
ارائه‌ي دسته‌ي جديدي از روش‌هاي خوشه‌بندي براساس مدل‌هاي باناظر مطالعه‌ي موردي روش رگرسيون
480
ارائه‌ي راه‌حلي جهت مديريت و كاهش ترافيك شهر تهران بر اساس سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (ITS) به كمك اينترنت اشيا (IoT)
481
ارائه‌ي راهبردها و راهكارهاي عملياتي براي پدافند غيرعامل و مديريت بحران در منطقه چهار شهرداري تهران
482
ارائه‌ي راهكارهاي طراحانه جهت بازكاربري خانه هاي قديمي شهر يزد
483
ارائه‌ي راهكاري جديد جهت اجراي تبديل‌هاي ETL به‌صورت افزايشي
484
ارائه‌ي روش آگاه به كيفيت سرويس براي دست‌يابي به ظرفيت كران‌ناپذير در شبكه‌هاي اينترنت اشياء
485
ارائه‌ي روش مديريت زنجيره‌ي تامين در پروژه‌هاي ساخت بزرگراه با ديدگاه توسعه‌ي پايدار
486
ارائه‌ي روشي براي تحليل مسيرهاي زيستي با استفاده از مدل‌هاي گرافيكي
487
ارائه‌ي روشي براي تحمل‌پذيري خطاي منابع در رايانش ابري سيار
488
ارائه‌ي روشي براي تشكيل نيروگاه مجازي در شبكه‌ي هوشمند با استفاده از نظريه‌ي بازي‌ها
489
ارائه‌ي روشي براي تعيين تأثير ويژگي‌هاي فرهنگي كاربران درطراحي وب‌سايت ﴿مطالعه‌ي موردي: وب‌سايت‌هاي آژانس‌هاي مسافرتي﴾
490
ارائه‌ي روشي براي تعيين خودكار ارتباط ميان مفاهيم آموزشي با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
491
ارائه‌ي روشي براي دفاع در برابر حملات سرقت نِشست با استفاده از كوكي‌هاي يكبار مصرف
492
ارائه‌ي روشي براي سنجش ارزش اعتمادي محتوا در محيطهاي همكار
493
ارائه‌ي روشي براي محافظت از گمنامي در رأي‌گيري اينترنتي با استفاده از زنجيره‌ي بلوكي
494
ارائه‌ي روشي براي مديريت منابع در رايانش مه
495
ارائه‌ي روشي براي واگذاري اجراي برنامه‌هاي كاربردي موبايل به ابر سيار
496
ارائه‌ي روشي به‌منظور انتخاب سبد دانش موردنياز براي توسعه‌ي محصولات جديد
497
ارائه‌ي روشي توزيع شده براي شاخص گذاري داده‌هاي خط‌سير اشياي متحرك
498
ارائه‌ي روشي جديد جهت تقويت خواص مكانيكي سيم‌ها با اعمال تغييرشكل شديد پيوسته
499
ارائه‌ي روشي جهت ساخت و استفاده‌ي نمايه‌سازي معكوس پويا در موتورهاي جستجو
500
ارائه‌ي روشي جهت شناسايي اجزاي همبند گراف‌هاي بزرگ به صورت توزيع‌شده
501
ارائه‌ي روشي مبتني بر آناليز كانال جانبي براي كشف تروجان‌هاي سخت‌افزاري
502
ارائه‌ي روشي مبتني بر شباهت براي كاهش داده‌ي خط‌سير اشياء متحرك در شبكه‌هاي جاده‌اي
503
ارائه‌ي روشي مبتني بر شباهت به¬منظور تشخيص نظرهاي جعلي در نظرهاي فارسي
504
ارائه‌ي رويكردي مبتني بر استقرار كاركردهاي كيفيت(QFD) و فرآيند تحليل شبكه(ANP) براي مديريت سبد پروژه‌ها(همراه با مطالعه‌ي موردي)
505
ارائه‌ي ساختاري براي اينترنت اشياء با استفاده از بستر NDN و مفاهيم پردازش مه
506
ارائه‌ي ساختاري خودسازمانده براي بهبود مكانيزم بهينه‌سازي انبوه ذرات
507
ارائه‌ي سازوكار تخصيص ايستاي قواعد جهت دسترس‌پذيري بالا در پردازش رويدادهاي پيچيده با در نظر گرفتن بهره‌وري منابع
508
ارائه‌ي سيستم پشتيبان تصميم‌گيري باليني براي تشخيص،پيش‌بيني و مديريت بيماري نارسايي مزمن كليه
509
ارائه‌ي طرح‌ هاي نوين حفاظتي در شبكه‌ هاي انتقال فشار قوي جريان مستقيم
510
ارائه‌ي طرحي براي اختصاص اندازه‌ي غيريكنواخت به حافظه‌ي نهان مسيرياب‌هاي شبكه‌ي داده‌ي نام‌گذاري‌شده
511
ارائه‌ي فرايندي براي توليد وارس زبان الگو
512
ارائه‌ي مدل استوار زنجيره‌ي تامين خون در شرايط وقوع بحران
513
ارائه‌ي مدل برنامه‌ريزي رياضي براي مصرف فرآورده‌هاي خوني در زنجيره‌ي تأمين خون با ملاحظه‌ي امكان ارسال عرضي بين بيمارستان‌ها در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: شهر تهران)
514
ارائه‌ي مدل بهينه-ياستواروكاهشريسكسرمايه‌گذاريپورتفوليويپروژ‌ه‌هايصنعتيباتكيهبرشاخص‌هاياقتصادمقاومتي
515
ارائه‌ي مدل جامع شاخص رضايت دانشجويان ايراني با رويكرد تلفيقي مدل‌سازي ساختاري تفسيري و مدل‌سازي معادلات ساختاري
516
ارائه‌ي مدل كنترل موجودي قطعي براي كالاهاي فسادپذير با در نظر گرفتن سياست پرداخت معوقه و مجاز بودن كمبود
517
ارائه‌ي مدل مسئله موجودي ـ مسيريابي چرخشي براي كالاهاي فسادپذير با طول عمر قفسه اي و قيمت وابسته به عمر
518
ارائه‌ي مدلهاي ممتيكي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير وكاربرد آن در حل مسائل مشكل
519
ارائه‌ي مدلي از عوامل مؤثر بر استقرار زنجيره تأمين سبز با استفاده از روش نقشه شناختي فازي (موردمطالعه: شركت پتروشيمي پرديس)
520
ارائه‌ي مدلي براي تخمين ضريب تراكم پذيري گاز براي مخازن گازي ايران
521
ارائه‌ي مدلي براي توصيه‌ي ايجاد پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي
522
ارائه‌ي مدلي براي كنترل موجودي اقلام فسادپذير با تقاضاي وابسته به زمان با احتساب تخفيف و پس‌افت جزئي
523
ارائه‌ي مدلي براي مديريت پروژه با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري
524
ارائه‌ي مدلي به منظور گمنام‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي با هدف حفظ حريم خصوصي كاربران
525
ارائه‌ي مدلي جامع براي بررسي اثر استراتژي هاي مديريت دانش بر عملكرد سازمان و رضايت شغلي با استفاده از كارت امتيازي متوازن و مدلسازي معادلات ساختاري ﴿ مطالعه موردي : دانشگاه يزد﴾
526
ارائه‌ي مدلي جهت بررسي تأثير مديريت استعداد بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
527
ارائه‌ي مدلي جهت يافتن مؤثرترين كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در ‌‌‌راستاي تبليغات
528
ارائه‌ي نگاشت ادراكي جديد بر مبناي تركيب قواعد فازي و شبكه‌هاي بيزين براي طبقه‌بندي تصاوير پزشكي
529
ارائه‌ي يك آنتولوژي براي مذاكرات الكترونيكي
530
ارائه‌ي يك پروتكل كارآمد جهت محاسبه ي اشتراك مجموعه‌هاي محرمانه
531
ارائه‌ي يك پروتكل مسيريابي سبز در شبكه‌هاي موردي سيار
532
ارائه‌ي يك چارچوب براي طراحي كامپيوترهاي كوانتومي مقياس پذير و تحمل پذير اشكال
533
ارائه‌ي يك چارچوب كاري براي شناخت، طراحي و پياده‌سازي پايگاه شناخت با تأكيد روي مراحل شناخت
534
ارائه‌ي يك راهكار امنيتي در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
535
ارائه‌ي يك روش براي تصوير‌سازي از سازوكار لايه‌هاي شبكه‌هاي عصبي عميق در تشخيص اشيا
536
ارائه‌ي يك روش تصميم‌گيري چندمعياره، براي تعيين كارت هديه‌ي مناسب براي مشتريان (مطالعه‌ي مورديِ شركت "كادونا")
537
ارائه‌ي يك روش يادگيري رتبه بندي مستقل از پرس وجو براي موجوديت هاي RDF حاصل از پرس وجو هاي SPARQL
538
ارائه‌ي يك رويكرد بهينه‌سازي استوار جديد براي تحليل پوششي داده‌ها - مطالعه‌ي موردي ارزيابي عملكرد خطوط هوايي
539
ارائه‌ي يك رويكرد داده‌كاوي براي تشخيص زود هنگام بيماري آلزايمر
540
ارائه‌ي يك ساختار و مكانيزم دسترسي جديد جهت انتشار امن داده‌هاي XML
541
ارائه‌ي يك سازوكار براي پردازش موازي جريان رويدادها
542
ارائه‌ي يك سياست جايگزيني حافظه نهان در شبكه‌هاي محتوا-محور
543
ارائه‌ي يك سيستم هوشمند طبقه بندي كننده سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرافي به منظور افزايش دقت آشكارسازي وقوع حملات تشنجي ناشي از صرع
544
ارائه‌ي يك فرامدل براي مديريت بحران توسط سيستم‌هاي چندعاملي
545
ارائه‌ي يك مدل المان محدود براي پديده‌ي چسبندگي سلولي
546
ارائه‌ي يك مدل بهينه‌سازي استوار تنظيم‌پذير براي يك شبكه‌ي زنجيره‌ي تأمين يكپارچه‌‌ي زيست سوخت: مطالعه موردي جاتروفا
547
ارائه‌ي يك مدل بهينه‌سازي چندهدفه جهت طراحي پايدار شبكه تأمين آب با در نظر گرفتن اختلالات (مطالعه موردي: شبكه آب تهران)
548
ارائه‌ي يك مدل چند عاملي هولوني به منظور شبيه¬سازي چند سطحي پويا و بلادرنگ: كاربرد در شبيه‏سازي ازدحام
549
ارائه‌ي يك مدل رياضي چندهدفه زمانبندي پروژه چندحالته با محدوديت منابع با درنظرگرفتن هزينه‌هاي زودكرد-ديركرد و كيفيت پروژه
550
ارائه‌ي يك مدل مفهومي به منظور تبيين فرآيند "كيفيت-رضايت-وفاداري" در دانشگاه
551
ارائه‌ي يك مدل مكان‌يابي-موجودي چند قطعه‌اي براي قطعات¬يدكي تعمير پذير با در نظر گرفتن اولويت تعميرات با استفاده از نظريه صف
552
ارائه‌يك مدل بهينه براي برنامه‌ريزي و زمان‌بندي زمان انتظار بيماران در مراكز درماني تهران
553
ارائه‌يك مدل سيستم توصيه‌گر آگاه به زمينه با استفاده از استنتاج مبتني بر مورد و پالايش مشاركتي با مطالعه موردي محصولات صوتي فاخر
554
ارائه‌ييك مدل تعيين بهينه‌ي سبد سهام،مطالعه‌ي موردي بورس ايران
555
ارائه، پياده سازي و ارزيابي رويكردي جديد به مسئله طبقه بندي توزيع شده: عاملهاي هوشمند
556
ارائه، طراحي و ساخت مبدل هاي چند ورودي بهره ولتاژ بالا غير-ايزوله با بازده زياد
557
ارائه، مدلسازي نرم افزاري و ساخت مكانيزمي براي حركت ويلچر جهت كاهش آسيب هاي ناشي از راندن ويلچر دستي
558
ارائه،پياده سازي،تحليل و ارزيابي الگوريتمي موازي براي كشف الگو هاي متناوب در بستر رايانش ابري
559
ارائه¬ي روشي براي انتخاب همبندي در شبكه¬هاي برتراشه براساس كاربرد
560
ارائه¬ي روشي براي بهبود كشف موتيف بارويكرد گراف¬كاويو كاربردهاي آن در شبكه¬هاي برهم¬كنش پروتئين- پروتئين
561
ارائهء يك الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي تركيبي
562
ارائه‏ي راهكاري جهت بهبود سرعت خواندن برچسب‏هاي RFID در كاربرد ثبت تخلفات رانندگي
563
ارائه‏ي روش مسيريابي همراه با كنترل پذيرش با در نظر گرفتن پايندگي انرژي در شبكه‏هاي بي‌سيم مش با منبع انرژي خورشيدي
564
ارائهي روشي مناسب براي خنك كاري ژ‍نراتور توربين گازي
565
ارائهي رويكردي از ISM و SEM براي تحليل تأثير محرك‌هاي برون‌سپاري معكوس بر چالش‌هاي نوآوري باز با مطالعه موردي درشركت ذوب‌آهن اصفهان
566
ارائه‏ي مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهكارهاي كاهش آن
567
ارائه‎ي مدلي جهت افزايش بهره‎وري در يك زنجيره تامين دو سطحي با در نظر‎گرفتن زمان‎بندي‎هاي تحويل و اولويت مشتريان – مطالعه موردي شركت مبلمان اداري ليو
568
ارائهي مدلي محاسباتي براي مكانيزم انتخاب و بروزرساني عناصر حافظه در حافظهي فعال انسان
569
ارائهي يك روش داده‌كاوي حجيم بر مبناي متن‌كاوي و آناليز احساسات به‌منظور شناسايي رفتار هكرها
570
ارائهي يك روش يادگيري مبتني بر همكاري، جهت بهبود عملكرد عاملها در ساختارهاي هولوني باكاربرد در سيستم كنترل ترافيك
571
ارائه‎ي يك كپچاي تصويري با استفاده از ايجاد تغييرات بر روي عناصر چهره‏ي انسان
572
ارائي يك روش تنظيم كنترل كننده مرتبه كسري PID براي سيستم هاي مرتبه دوم
573
ارائھ مدلي جديد براي اجراي نگھداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان RCM)مطالعھ موردي: شركت نفت فلات قاره ايران - قسمت تعميرات مجتمع نفتي سروش
574
ارائۀ روش هايي براي محاسبۀ معادل تونن سيستم قدرت در ارزيابي آنلاين پايداري ولتاژ بلندمدت
575
اراده ضعيف عامل اصلي گرايش جوانان به اعتياد منطقه 17 تهران
576
اراده و مشيت الهي از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
577
ارامنه جلفاي اصفهان
578
ارانه روشي براي انتخاب رنگ مناسب در مدارس با رويكرد روان شناسي محيط در هماهنگي با اقليم مطالعه موردي مدارس ابتدايي نوبت صبح دخترانه شهر اصفهان
579
اراوه روشي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در حوزه زيرساخت اطلاعاتي كشور
580
اراوه يك روش آموزش جديد براي شبكه عصبي فازي نوع دوم بازه اي همبسته
581
ارايه الگوريتم براي ربات الاستيك به كمك زبانهاي سمبوليك رياضي
582
ارايه الگوريتم تحمل پذير خطا در كنترل توپولوژي شبكه هاي حسگر بي سيم
583
ارايه الگوريتم جستجوي اسكالر به منظور يافتن طولاني ترين پيشوند در شبكه IP
584
ارايه الگوريتم حل مسئله براي ارتقا ايمني سيتم پرواز بارويكرد عوامل انساني﴿مورد كاوي صنعت هواپيمايي كشوري﴾
585
ارايه الگوريتم مقاوم براي واترماركينگ تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل ويولت دو بعدي و فضا رنگهاي مناسب
586
ارايه الگوريتمي براي كمينه سازي مدل هاي پيچيده الكتروفيزيولوژيكي نوروني و ارزشيابي آن ها
587
ارايه الگوريتمي براي ناخوانا سازي كد به منظور مقابله با مهندسي معكوس آن
588
ارايه الگوي ارزيابي تاثيرات طرح تحول اقتصادي بر روي قيمت تمام شده خودرو در كشور با استفاده از پويايي شناسي سيستم مورد مطالعه ايرانخودرو
589
ارايه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب
590
ارايه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب
591
ارايه الگوي تركيبي كارا جهت انتخاب سيستم اطلاعاتي مناسب مبتني به استراتژي هاي سازماني با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
592
ارايه الگوي تصميم گيري براي انتخاب روش حفاري تونل با استفاده از فرايند سلسله مراتبي
593
ارايه الگوي جامع انتخاب تله بخار
594
ارايه الگوي سنجش تجربه كاركنان از سازمان با الهام گرفتن از رويكرد مديريت تجربه مشتري و ارزيابي آن با استفاده از روش ماتريس عملكرد-اهميت (مطالعه موردي: شركت بيمه دي)
595
ارايه الگوي عوامل پيش بيني كننده خودسودمندي كاريابي در فارغ التحصيلان رشته علوم ورزشي
596
ارايه الگوي معماري واحد همسايگي در چابهار به منظور استفاده بهينه از تهويه طبيعي
597
ارايه الگوي مفهومي كيفيت بخشي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور
598
ارايه الگوي مناسب ارزيابي عملكرد كاركنان جهت بهبود نظام پرداخت هاي غيرمستمر (كارانه ) كاركنان شهرداري شيراز با هدف ايجاد انگيزش كاري پرسنل و افزايش كارايي
599
ارايه الگويي براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين بر اساس چارچوب تلفيقي كارت امتيازي متوازن و منشور عملكرد، با استفاده از نظريه گراف و رويكرد ماتريسي با مطالعه موردي در شركت هاي مجتمع فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
600
ارايه الگويي براي ارزيابي كارايي آموزش از دور و اعتباريابي آن در آموزش عالي
601
ارايه الگويي براي استفاده از هوش مندي رقابتي در كسب مزيت رقابتي يك بنگاه. مورد كاوي صنايع نانو ايران
602
ارايه الگويي براي استقرار و توسعه دوركاري در سازمان هاي اجرايي كشور با استفاده ازرويكرد پويايي شناسي سيستم(مورد مطالعه:اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران استان البرز)
603
ارايه الگويي براي طراحي مشاهده‌اي تونل‌ها در زمين‌هاي سست شهري
604
ارايه الگويي براي مديريت اثربخش محدودسازي توسعه وگسترش مناطق حاشيه اي و اسكان غير رسمي (مطالعهموردي شهرك پدر)
605
ارايه الگويي جهت پياده سازي مديريت پروژه سازماني در شركت هاي پروژه محور مورد مطالعه شركت توسعه 2 مپنا
606
ارايه الگويي جهت سنجش سطح بلوغ مديريت كيفيت با استفاده از رويكرد كانو فازي
607
ارايه برنامه تغيير ساختار مديريت پروژه در شركت صنايع آذر آب
608
ارايه پروژه تخصصي باموضوع: اختراع و ساخت دستگاه تمام اتوماتيك راهروي ايزوله
609
ارايه چارچوب براي ارزيابي طرح مديريت دانش و راستاي حركت سازمان به سمت تجارت الكترونيك ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه چارچوب براي ارزيابي طرح مديريت دانش و راستاي حركت سازمان به سمت تجارت الكترونيك
610
ارايه چارچوبي براي ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري)crm(با تاكيد بر منطق رادار
611
ارايه چارچوبي براي انتخاب متقاضيان اخذ نمايندگي شركت هاي psp با استفاده از سيستم خبره و تحليل سلسله مراتبي
612
ارايه چارچوبي براي برنامه ريزي و زمان بندي سيستم هاي قرارملاقات مراكز درمان سرپايي
613
ارايه چارچوبي براي شناسايي حالات چهره مقاوم در برابر موانع تصويري
614
ارايه چارچوبي جهت شناسايي سرويس ها در سازمان هاي كوچك و متوسط بر اساس معماري سرويس گرا
615
ارايه چارچوبي مفهومي براي سياستگذاري در فرآيند برنامه ريزي منطقه اي
616
ارايه چهارچوب مفهومي براي مديريت استراتژيك دانش
617
ارايه چهارچوب مفهومي براي مديريت استراتژيك دانش
618
ارايه چهارچوبي براي دسته بندي مسايل مكان يابي در حوزه سلامت
619
ارايه چهارچوبي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي براي يادگيري مشاركتي
620
ارايه حل تحليلي ارتعاشات آزاد پايه مدرج سكوي جاكت با ضخامت مقطع ناپيوسته
621
ارايه خودرهبري بر اساس آموزه هاي قرآن كريم و نهج¬البلاغه (مورد مطالعه: گروه توسعه سرمايه¬گذاري انتخاب)
622
ارايه دو مبدل DC/DC با بهره ولتاژ بالا جهت استفاده در سيستم هاي خورشيدي توان متوسط
623
ارايه راهكارهايي جهت استفاده از حرارت هدر رفته در شومينه ها و كاهش آلودگي آن
624
ارايه راهكاري براي تحقق زيرساخت ملي داده مكاني در كشور ايران از ديدگاه فناوري اطلاعات
625
ارايه راهكاري براي تهيه و تدوين يك قرارداد استاندارد پايه و آيين نامه تنظيم قراردادهاي BOT در كشور
626
ارايه راهكاري عملي و اقتصادي جهت استفاده بهينه از گاز خروجي از اگزوز توربين گاز
627
ارايه روش رهگيري پايدار و زمان واقعي اشيا متحرك سريع در تصاوير ويدئويي
628
ارايه روش فيلتر بار براي بهبود محدوده پايداري شيوه هاي كنترل اضافه بار SIP
629
ارايه روش كمي براي ارزيابي شاخص هاي آموزشي توسعه پايدار در معدنكاري
630
ارايه روش نوين حل مساله زمانبندي پروژه با محدوديت منابع از طريق مدل سازي عامل محور
631
ارايه روشهاي ساده و نوين براي تهيه و مطالعه ساختار مشتق هاي كينالدين و بررسي خواص كي ليت دهندگي آنها
632
ارايه روشهايي براي قيمت گذاري سرويس ها در محيط رايانش ابري با استفاده از اتوماي يادگير سلولي
633
ارايه روشي براي افزايش قابليت اطمينان در حافظه هاي مبتني بر ممريستور
634
ارايه روشي براي برنامه‌ريزي پاسخگويي به ريسك در مديريت سبد پروژه
635
ارايه روشي براي بزرگنمايي تغييرات نامحسوس در ويدئو به منظور آشكار سازي نبض
636
ارايه روشي براي پخش داده در شبكه هاي موردي خودرويي
637
ارايه روشي براي پيش بيني سودآوري شركت هاي متقاضي ورود به بورس
638
ارايه روشي براي تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي حمل و نقل شهري در برابر حوادث ترافيكي
639
ارايه روشي براي تدوين نقشه راه دستيابي به اهداف استراتژيك در سازمانهاي خدماتي
640
ارايه روشي براي تشخيص انجمن در شبكه‌هاي پيچيده
641
ارايه روشي براي تعيين ميزان توليد دانش فردي در سازمان
642
ارايه روشي براي توزيع بار بين سرورها در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با كنترل‌كننده‌هاي توزيع شده
643
ارايه روشي براي توليد خودكار موارد تست با استفاده از ويوچارت ها
644
ارايه روشي براي رسم منحني هاي جبران در سلول عضله ي بطني و تجزيه و تحليل آنها
645
ارايه روشي براي كاهش استال ديناميك درمقطع تيغه بالگرد در حركت روبه جلو با استفاده از بررسي عددي
646
ارايه روشي براي مسيريابي در شبك ههاي مش ب يسيم سازگار با استانداردIEEE 802.11s
647
ارايه روشي به منظور كاهش خطاي رديابي در گيرنده‌هاي نرم‌افزاري GPS با ديناميك بالا مبتني بر ابزارهاي هوشمند
648
ارايه روشي بهينه براي بر آورد تاخير در شبكه هاي اتصالي مدارهاي RLC  RC
649
ارايه روشي بهينه براي برآورد تاثير در شبكه هاي اتصالي مدارهاي RLC,RCنتتاا
650
ارايه روشي بهينه جهت حفظ حريم خصوصي در بلبلبلل كاوش قواعد تلازمي از پايگاه داده هاي توزيع شده
651
ارايه روشي تلفيقي براي اندازه گيري و ارتقاي بهره وري كاركنان دانشي با توجه به معيارهاي شغل و شاغل
652
ارايه روشي تلفيقي جهت ارتقاء سطح سازمان يادگيرنده بر پايه شايستگي هاي منابع انساني و به كمك تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
653
ارايه روشي جديد براي بيشينه سازي بازده يك سيستم با توزيع هاي دلخواه
654
ارايه روشي جديد براي مديريت امنيت داده هاي بزرگ در سيستم هاي مبتني بر ابر
655
ارايه روشي جديد براي مسيريابي مسطح در حسگر بي سيم با هدف از بين بردن نقاط داغ در نزديكي چاهك به كمك منطق فازي ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه روشي جديد براي مسيريابي مسطح در حسگر بي سيم با هدف از بين بردن نقاط داغ در نزديكي چاهك به كمك منطق فازي
656
ارايه روشي جديد در يادگيري معيار فاصله براي تشخيص الگو
657
ارايه روشي مبتني بر ابر شبكه دسترسي راديويي براي تخليه بار در رايانش ابري موبايل
658
ارايه روشي مناسب جهت تامين امنيت صحبت تحت پروتكل IP
659
ارايه رويكرد تعيين فرايند بهينه جريان و انبارش كالا در يك شبكه توزيع چند كالايي مطلعه موردي شبكه توزيع طرح حكمت سازمان اتكا
660
ارايه رويكرد هاي نوين در تدريس فعالانه دروس هنر مقطع متوسطه اول (بررسي فرايند آموزشي دو كشور ايران وآلمان)
661
ارايه رويكردي تركيبي جهت انتخاب تامين كنندگان كالاهاي فاسد شدني در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن مساله مكان يابي – مسيريابي چند هدفه تحت عدم قطعيت
662
ارايه رويه مناسب جهت تخصيص بودجه در اداره كل نگهداري راه و ابنيه وزارت راه و ترابري
663
ارايه طرح حفظ و مرمت حوض مرواريد عمارت هشت بهشت اصفهان
664
ارايه طرح شبكه FTTX مناسب براي بكارگيري در ايران با در نظر گرفتن سرويس هاي قابل ارايه
665
ارايه متدلو‍‍ژي براي كمي سازي روابط علت-معلولي سنجه هاي عملكرد و ارتباط آنها با اهداف كليدي در كارت امتيازي متوازن
666
ارايه متدلوژي جهت بهبود زنجيره خدمات رجاء از طريق فرايندها
667
ارايه متودلوژي به منظور مدلسازي و استخراج پارامترهاي الكترمغناطيسي گازها
668
ارايه مدل ارزيابي ،انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان سازمان خريد يك واحد نمونه لجستيك
669
ارايه مدل ارزيابي آمادگي سازماني جهت اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني (مطالعه موردي شركت ملي صنايع پتروشيمي
670
ارايه مدل ارزيابي توان نوآوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط توليدي﴾
671
ارايه مدل ارزيابي مديريت پروژه هاي مهندسي معكوس در صنعت قطعات خودرو
672
ارايه مدل ارزيابي،انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان سازمان خريد يك واحد نمونه لجستيكي
673
ارايه مدل بازاريابي ‏صادراتي محصول روغن‏ موتور‏ ايران با رويكرد معادلات ساختاري SEM
674
ارايه مدل براي برآورد قابليت اطمينان زمان سفر در شبكه حمل و نقل درون شهري بزرگ مقياس
675
ارايه مدل براي تشخيص ارقام وحروف دست نويس
676
ارايه مدل برخورد سر با شيشه جلوي اتومبيل و محاسبه تنشهاي ايجاد شده در جمجمه و مغز به روش المان محدود
677
ارايه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژِك سازماني با استفاده از مدل هاي مديريت دانش
678
ارايه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژيك سازماني با استفاده از مدل هاي مديريت دانش
679
ارايه مدل پيش بيني رفتار رئولوژي قير با استفاده از تركيب پليمر ضايعاتي اتيلن وينيل استات ( EVA )و پودر لاستيك متناسب با شرايط اقليمي كشور
680
ارايه مدل پيش بيني مصرف بهينه انرژي درميان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شيراز بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده آژن
681
ارايه مدل پيشبيني عملكرد جهت بكارگيري در سيستمهاي توليد پيوسته
682
ارايه مدل تأثير اشتراك دانش در ارتقاء سرمايه فكري دانشجويان مراكز دانشگاهي- مطالعه موردي در دانشگاه پيام نور شاهين شهر
683
ارايه مدل تاثير هوش معنوي و هيجاني بر فرسودگي شغلي با تاكيد بر كيفيت زندگي كاري معلمان استان بوشهر
684
ارايه مدل تجاري سازي مناسب در صنايع دستي (نمونه موردي قفل سنتي)
685
ارايه مدل تخمين حجم جريان ترافيك به تفكيك ناوگان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
686
ارايه مدل تخمين حجم جريان ترافيك به تفكيك ناوگان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
687
ارايه مدل تمايل به خريد الكترونيكي مشتري درشركت هواپيمايي آسمان جنوب (سنجش كيفيت خدمات الكترونيك )
688
ارايه مدل جديد در شناسايي،رتبه بندي و ارزيابي عوامل موثر بر ريسك پروژه هاي بزرگ با استفاده از تكنيك هاي ديمتل،تحليل شبكه اي فازي و تاپسيس فازي
689
ارايه مدل جريان نقدينگي پروژههاي مشاركتي بر مبناي ريسكهاي تامين مالي
690
ارايه مدل ﴿چارچوب﴾ مناسب تلفيق ديسك هاي زيست محيطي با ارزيابي اثرات زيست محيطي
691
ارايه مدل خرابي ريزمكانيكي تحت بارگذاري ديناميكي
692
ارايه مدل دو هدفه دو سطحي جهت يكپارچه سازي برنامه ريزي و زمان بندي توليد تحت شرايط عدم قطعيت و حل آن با استفاده از روش فرا ابتكاري:مطالعه موردي در شركت ماشين سازي تكلان
693
ارايه مدل رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت سازماني و يادگيري سازماني در آموزش و پرورش استان مازندران
694
ارايه مدل رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي نوظهور
695
ارايه مدل رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي نوظهور
696
ارايه مدل رياضي جهت ارزيابي و برنامه ريزي رضايت شغلي در دانشگاه پيام نور
697
ارايه مدل رياضي مكان يابي مراكز پشتيبان به منظور توزيع تداركات اضطراري پيش از وقوع زلزله با بهره گيري از الگوريتم فراابتكاري بهينه يابي ازدحام ذرهچند هدفه
698
ارايه مدل زمانبندي در شرايط عدم قطعيت براي اتاق عمل با در نظر گرفتن منابع قبل و بعد از عمل جراحي و ورود تصادفي بيماران اورژانسي
699
ارايه مدل زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن رويكردهاي زيست محيطي و روند جهاني شدن
700
ارايه مدل سينتيكي فروشويي و بازيابي عناصر كادميم و نيكل از پسماندهاي كارخانه‌هاي توليد روي به روش‌هاي شيميايي
701
ارايه مدل طراحي محدوديت گردش در شبكه هاي شهري
702
ارايه مدل علي رابطه جو سازماني با عملكرد و رضايت شغلي با واسطه گري هدف گرايي
703
ارايه مدل عوامل روانشناختي موثر بر نيت خريد سبز در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي
704
ارايه مدل لجستيك معكوس براي كمينه سازي هزينه هاي پايان خودرو
705
ارايه مدل مديريت تجربه كاركنان و سنجش اثر گذاري آن در نيل به اهداف سازمان
706
ارايه مدل مسيريابي سبز وسيله نقليه با درنظر گرفتن گذاشت و برداشت همزمان با استفاده از مدل يكپارچه انتشار
707
ارايه مدل مفهومي براي تحقق هوش تجاري در سازمان هاي مجازي
708
ارايه مدل مناسب از روسازي راه‌آهن جهت تحليل ديناميكي خط زير بارهاي عبوري
709
ارايه مدل يكپارچه برنامه توليد و نگهداري تعميرات با در نظر گرفتن كيفيت محصول (شركت توليدي سيرنگ)
710
ارايه مدلي براي ارزش‌گذاري شركت‌هاي دانش‌بنيان در صنعت نانو
711
ارايه مدلي براي ارزشگذاري شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد تملك و ادغام
712
ارايه مدلي براي ارزيابي مخابرات سبز در شبكه موبايل نسل جديد بوسيله ديمتال
713
ارايه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
714
ارايه مدلي براي اندازه گيري پيشرفت در علم و فناوري: مطالعه موردي كشور ايران
715
ارايه مدلي براي برنامه‏ريزي خدمات مركز تلفن با راهكار داده‏كاوي
716
ارايه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب دربهداشت با درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع گسسته
717
ارايه مدلي براي پيش بيني و تحليل رفتار خريد مشتريان وفادار بر پايه تكنيك هاي داده كاوي
718
ارايه مدلي براي تعيين قيمت و زمان تحويل بهينه در شرايط رقابت همزمان بين زنجيره‌هاي تامين و اجزاي آن و عدم قطعيت تقاضا
719
ارايه مدلي براي جايابي موسسات مالي و اعتباري با رويكرد سلسله مراتبي
720
ارايه مدلي براي دانشجو درسيستم آموزش هوشمندانه بااستفاده از هستان شناسي با رويكرد فرهنگي
721
ارايه مدلي براي رتبه بندي اعتباري متقاضيان تسهيلات با استخراج قوانين از شبكه عصبي
722
ارايه مدلي براي شناخت ساختار فرهنگ صنعتي ايران
723
ارايه مدلي براي شناسايي نقطه تغيير در سري‌هاي زماني AR(1) و ARMA(1,1) در تغيير حالت از مانايي به نامانايي
724
ارايه مدلي براي گردشگري پزشكي با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
725
ارايه مدلي براي مديريت فناوري هاي انرژي به منظور بهينه سازي تركيب سيستم توليد و انتقال انرژي الكتريكي
726
ارايه مدلي براي مكان يابي نقاط بارانداز در طراحي شبكه زنجيره‌تامين ايران‌خودرو
727
ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي ايران (مطالعه موردي:بانك سپه)
728
ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي ايران (مطالعه موردي:بانك سپه)
729
ارايه مدلي به منظور طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS ) با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه (UML)
730
ارايه مدلي به منظور طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS )با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه (UML )
731
ارايه مدلي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي
732
ارايه مدلي جهت تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در دو بنگاه اقتصادي مستقل با نگرش زنجيره تامين
733
ارايه مدلي جهت تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در دو ينگاه اقتصادي مستقل با نگرش زنجيره تامين
734
ارايه مدلي جهت تعييناولويتهاي تحقيقاتي فناوري مطالعه موردي فناوري غشايي در صنعت پتروشيمي
735
ارايه مكانيزم شهرت سازگار با انگيزه در شبكه هاي حسگر بي سيم
736
ارايه مكانيزمي جهت موازنه بار در محيط كلاسترهاي محاسباتي با كارآيي بالا
737
ارايه و پياده‌سازي روشي براي شناسايي حمله آزادسازي منابع در محيط‌هاي مجازي‌سازي شده توسط ابرناظر Xen
738
ارايه و پياده¬سازي الگوريتمي براي استخراج الگو از پايگاه داده رابطه¬اي
739
ارايه و تحليل روشهاي بين لايه اي براي كنترل توان و تخصيص منابع در شبكه هاي بي سيم چندگامي
740
ارايه و شبيه‌سازي يك مدل براي پويايي‌هاي هزينه پروژه با مديريت ارزش حاصله
741
ارايه ي چارچوب و روشي براي همكاري پذيري در سيستم هاي مديريت ححقوق ديجيتالي
742
ارايه ي چارچوبي براي دسته بندي مسايل زمان بندي در حوزه سلامت
743
ارايه ي راه كاري براي بهبود مديريت كليدهاي رمزنگاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
744
ارايه ي راهكاري براي بهبود مديريت كليدهاي رمزنگاري درشبكه هاي حسگر بيسيم
745
ارايه ي روشي پويا و توزيع شده براي تركيب خودكار وب سرويس ها با استفاده از الگوريتم هاي جستجوي آگاهانه
746
ارايه ي روشي مقياس پذير براي بيشينه سازي تاثير گذاري در شبكه هاي اجتماعي بر خط
747
ارايه ي سيستم تصميم پشتيبان پزشكي بر مبناي نگاشته اي شناختي فازي و محاسبات كوانتومي
748
ارايه ي مدلي براي محاسبه ارزش در معرض ريسك پرتفوي شركت هاي معظم چند رشته اي بازار بورس تهران
749
ارايه ي مدلي جهت پيش بيني رفتار خريد مشتريان بر اساس تحليل نگرش با استفاده از متن كاوي در شبكه هاي اجتماعي
750
ارايه ي مكانيزمي براي حريم خصوصي مكاني در محاسبات فراگير
751
ارايه ي يك الگوريتم زمانبندي براي مهاجرتماشين هاي مجازي در محيط ابر جهت كاهش مصرف انرژي
752
ارايه ي يك روش بخش بندي مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند به منظور تشخيص اشياء در تصاوير بيروني
753
ارايه ي يك روش مبتني بر محاسبات تقريبي براي محاسبات درخت اشكال پويا
754
ارايه ي يك سيستم پيشنهاددهنده ي تركيبي با استفاده از تركيب پالايش همكارانه و سيستم پيشنهاد دهنده ي مبتني بر اعتماد
755
ارايه ي يك مدل اقتصادسنجي جهت شناسايي عوامل موثر بر سطح بهره وري واحدهاي توليدي زراعي كشور و به كارگيري آن جهت تدوين برنامه ي بهبود بهره وري در اين بخش (مطالعه موردي : كشت سويا)
756
ارايه ي يك معماري نرم افزاري مبتني بررويداد برايكاربردهاي شبكه هاي حسگر بي سيم
757
ارايه ي يك ميان افزار سرويس گرا براي پشتيباني از كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
758
ارايه ي يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سرويس گرا
759
ارايه ي يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سرويس گرا
760
ارايه يك الگوريتم براي حل مسائل برنامه ريزي خطي با ضرائب غيرقطعي (امكاني ) در تابع هدف
761
ارايه يك الگوريتم براي زمانبندي خطوط مونتاژ مدل تركيبي باورود قطعات از خطو ط فرعي
762
ارايه يك الگوريتم تركيبي براي حل مسئله تخصيص خطي
763
ارايه يك الگوريتم گروه بندي در شبكه هاي Ad Hoc با در نظر گرفتن انرژي گره ها و افزايش طول عمر شبكه
764
ارايه يك الگوريتم يادگيري فاصله مكاشفه اي و كاربرد آن در بيومتريك عنبيه
765
ارايه يك الگوي پوياي كاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران : تحليل آزاد سازي منابع آب و سياست پولي
766
ارايه يك الگوي سيستمي به منظور برنامه ريزي آموزش عالي
767
ارايه يك انديس جديد براي پيش بيني قابليت فوران آني گاز از لايه هاي زغال سنگ
768
ارايه يك برنامه اجرايي براي چگونگي استفاده از دولت الكترونيك در ايجاد سازمان يادگيرنده در پالايشگاه نفت بندر عباس ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه يك برنامه اجرايي براي چگونگي استفاده از دولت الكترونيك در ايجاد سازمان يادگيرنده در پالايشگاه نفت بندر عباس
769
ارايه يك تجزيه كننده غيرمتعارف جديد : پارسر حذفي قطعي با شاكله بازگشتي پيشگو
770
ارايه يك چارچوب جهت ارزيابي متدولوژي ها ي عامل گراو بهره گيري از آن به منظور ايجاد يك م تدولوژي عامل گراي كارآمد
771
ارايه يك چارچوب كاربردي جهت آناليز ريسك پروژه‌هاي ساخت با استفاده از متدولوژي PMBOK
772
ارايه يك چارچوب مفهومي براي مديريت پيچيدگي در مديريت پروژه با استفاده از رويكرد نظم دوم در مديريت پروژه
773
ارايه يك راهكار مناسب به منظور بهبود كاهش مصرف انرژي در مراكز داده مه
774
ارايه يك رهيافت جديد بر مبناي رويكرد ناب دز مهندسي نرم افزار
775
ارايه يك روش اكتشافي نوين براي مسيريابي حساس به كيفيت سرويس در شبكه‌هاي سيّار موردي
776
ارايه يك روش ايمن براي همكاري رباتهاي صنعتي و انسان مبتني بر پروتكل هاي صنعتي
777
ارايه يك روش بهينه براي تشخيص پديده فرورزونانس در سيستم‌ هاي قدرت
778
ارايه يك روش بين لايه اي براي مقابله با خطاهاي چند رخدادي گذرا در مدارات تركيبي
779
ارايه يك روش تركيبي از پردازش زبان طبيعي و تكنيك هاي متن كاوي جهت بهبود خلاصه سازي متون
780
ارايه يك روش تشخيص گروهي داده هاي پرت
781
ارايه يك روش جديد در انتخاب ويژگي بدون نظارت براي دسته بندي متون مبتني بر الگوريتم ژنتيك
782
ارايه يك روش در برنامه ريزي توليد مناسب براي صنايع پوشاك ﴿مطالعه موردي كارخانه آرا پوشش﴾
783
ارايه يك روش رمزنگاري چندنخي در حافظه نهان پايگاه داده
784
ارايه يك روش زمانبندي بهبود يافته در نسل سوم موبايل به منظور بهبود كيفيت سرويس
785
ارايه يك روش عددي براي بررسي جريان هاي تراكم پذير چند ماده اي
786
ارايه يك روش كاهش اثرات اشكال‌هاي نرم در شبكه‌هاي روي تراشه‌ي بازپيكربند
787
ارايه يك روش كاهش نويز بر اساس كلاسبندي و شكل دهي نويز باقيمانده در حوزه ويولت
788
ارايه يك روش مبتني بر داده كاوي براي تشخيص نفوذ در پايگاه داده با استفاده از تحليل بي نظمي ها و وابستگي بين داده ها
789
ارائه يك روش مديريت اعتماد براي ارتباطات ماشين-به-ماشين در بستر اينترنت اشياء
790
ارايه يك روش مناسب ولتامتري جهت اندازه گيري مقدار منگنز در نمونه دي اتانول آمين مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخون
791
ارايه يك روش مناسب ولتامتري جهت اندازه گيري مقدار نيكل در نمونه دي اتانول آمين مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخون
792
ارايه يك رويكرد تركيبي براي تشخيص نفوذ در شبكه با استفاده از روشهاي داده كاوي و ابتكاري
793
ارايه يك رويكرد تلفيقي براي اولويت بندي استراتژي هاي يكپارچه سازي زنجيره تامين بر اساس معيارهاي مزيت رقابتي با استفاده از مدل كانو فازي-ويكور و تحليل اهميت _ عملكرد مورد مطالعه: _شركتهاي قير آكام، ريونيز، رامكو ، و هونام
794
ارايه يك رويكرد مقايسه اي از الگوريتم هاي متاهيوريستيك براي بهينه سازي مسير حفاري چاه هاي نفت
795
ارايه يك سازوكار زمان اجرا براي پشتيباني از كاربردهاي شبكه‌اي حساس به تأخير در سطح هسته سيستم‌عامل
796
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از رويكرد داده كاوي (مطالعه موردي داده هاي آموزشي يكي از دانشگاههاي كشور)
797
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از رويكرد داده كاوي (موردكاوي يك شركت خودرو ساز ايراني ، خودرو لوگان)
798
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم جهت شبيه سازي عمليات توليد به روش تئوري محدوديتها
799
ارايه يك سيستم خبره تصميم گير در تعيين كارآمد روش تامين مالي براي مگاپروژه هاي صنعت نفت
800
ارايه يك سيستم فازي احتمالي نوع دوم براي زمانبندي فرآيندهاي فولادسازي
801
ارايه يك صراحي براي مبدل USB به RS485 و مدل سازي آن با زبان VHDL
802
ارايه يك مدل آماري مناسب جهت پيش بيني تقاضاي مصرف نفت گاز در كشور و بررسي نقش عوامل گوناگون درميزان تقاضاي اين فرآورده نفتي
803
ارايه يك مدل ارزيابي عملكــرد مبتني بر رويكــردهاي كارت امتيازي متوازن (BSC) وفرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)- مطالعه موردي يكي از شركت‌هاي صنايع غذايي كشور
804
ارايه يك مدل استراتژيك براي انتخاب و توسعه تامين كنندگان براساس رويكرد تسهيم دانش
805
ارايه يك مدل اقتصاد سنجي در پيش بيني عرضه و تقاضاي سيمان در ايران جهت بررسي صادرات اين محصول
806
ارايه يك مدل اقتصادي براي محاسبه ريسك مالي با استفاده از نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس،مطالعه موردي:شركت هاي توليد كننده سيمان
807
ارايه يك مدل ﴿الگوي نيازسنجي﴾ ناب معتبر براي تعيين اثر بخش نيازهاي آموزشي در لجستسك
808
ارايه يك مدل المان محدود ويسكوالاستيك و متقارن محوري از قسمت كمري ستون مهره ها بعد از عمل ورتبروپلاستي
809
ارايه يك مدل انرژي-اقتصاد اشتغال محور براي ايران: رويكرد تعادل عمومي محاسبه پذير
810
ارايه يك مدل براي بررسي عمق و شيفت توجه
811
ارايه يك مدل براي چابك سازي زنجيره تامين بنگاه هاي خدماتي كشور
812
ارايه يك مدل براي مديريت و تجزيه و تحليل ريسك پروژه ساخت در صنايع پتروشيمي
813
ارايه يك مدل پيش بيني پويا براي يك زنجيره تامين چندمرحله اي داراي ساختار پويا
814
ارايه يك مدل تخصيص تسهيلات مالي با استفاده از تئوري بازي و داده كاوي
815
ارايه يك مدل تركيبي براي ارزيابي عوامل موثر بررشد نرخ پذيرش توسعه پايدار و نوآوري سبز در صنعت ساختمان
816
ارايه يك مدل تصميم گيري جهت انتخاب روش آموزش محيط زيست با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي در مدارس فني و حرفه اي
817
ارايه يك مدل تصميم گيري جهت انتخاب روش آموزش محيط زيست با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي در مدارس فني و حرفه اي
818
ارايه يك مدل چندهدفه براي افزايش قابليت اطمينان يك سامانه موشكي
819
ارائه يك مدل چندهدفه براي سرمايه گذاري در سبد سهام در شرايط عدم اطمينان با در نظر گرفتن تأثير برند و كارايي سبد سهام : يك مطالعه موردي در بورس اوراق بهادار تهران
820
ارايه يك مدل رياضي براي مديريت فناوري هاي انرژي
821
ارايه يك مدل رياضي تقليل يافته براي درمان راديوتراپي سرطان
822
ارايه يك مدل رياضي مبتني بر سيستم هاي چند عاملي براي رفتار سلول هاي سرطاني در اثر معكوس واربرگ
823
ارايه يك مدل سه متغير حالتي براي سلول عضله بطني
824
ارايه يك مدل شناسايي، رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري فناوري اطلاعات با تاكيد بر تلفيق تكنيك هاي FTOPSIS،FANP،DEMATEL (مطالعه موردي بانك پارسيان استان مازندران)
825
ارايه يك مدل مالي براي زنجيره تأمين چند سطحي با در نظر گرفتن تقاضا و استراتژي تعيين قيمت
826
ارايه يك مدل مكان‌يابي - موجودي با در نظر گرفتن ‌تصميم‌هاي قيمت
827
ارايه يك مدل يادگيري شناختي براساس حافظه انجمني
828
ارايه يك معماري براي وكالت با استفاده از XML در سرويس‌هاي گريد
829
ارايه يك معماري جهت پشتياني از محيط هاي واقعيت مجازي سه بعدي با همكاري متقابل مبتني بر وب
830
ارايه يك معماري جهت پياده سازي زمان- واقعي روش هاي بهبود گفتار مبتني بر دو ميكروفن
831
ارايه يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سيروس گرا
832
ارايه‌ ي مدل‌ هاي بست و بند مناسب براي طراحي اجزاي پل‌ هاي‌ بتن آرمه
833
ارايه‌ي مدلي جهت تعيين همزمان قيمت‌ها و سفارشات در سيستم‌هاي بازيابي محصول با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي
834
ارايه‌ي يك مدل بهينه‌سازي استوار براي زمانبندي هفتگي اتاق عمل با در نظر گرفتن مدت زمان تصادفي جراحي
835
ارايه‌ي يك مدل كاربردي براي ارزيابي تقاضاي بازار ليزينگ خودرو در ايران
836
ارايهي يك راهكار براي تعامل ميان مدارات دودويي و سهتايي در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
837
ارايهي يك راهكار براي تعامل ميان مدارات دودوييو سهتايي در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
838
ارايهي يك ميانافزار سرويسگرا براي پشتيباني از كيفيتسرويس
839
اربرد روشهاي ميكرواستخراج فاز جامد/مايع بر پايه استفاده از نانو لوله هاي كربني و تكنيك سل -ژل همراه با روش هاي كروماتوگرافي جهت پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از داروها و تركيبات آلي مانند كافئيك اسيد و تركيبات نيتروآروماتيك در نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي
840
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﺎزي دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞﻫﻮاﻓﻀﺎدر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞبهينه سازي هوافضا
841
ارتباط - بازيگر - تماشاگر
842
ارتباط « JDF » با پيش از چاپ عوامل موفقيت و روند پياده سازي
843
ارتباط ÷لي مورفيسم ....بالوسمي در بيماران ايراني
844
ارتباط 3 پلي مورفيسم ﴿137G/C-6027C/A-133C/G﴾ ژن اينترلوكين 18 در بيماراني با رينيت آلرژيك در استان چهارمحال و بختياري
845
ارتباط آزمونهاي ميداني RAST و CST با آزمون آزمايشگاهي وينگيت درفوتساليستهاي نخبه مرد
846
ارتباط آنمي فقر آهن با اولين نوبت تشنج ناشي از تب در كودكان 6 ماه تا 5 سال در بيمارستان 17 شهريور رشت
847
ارتباط ابعاد بيضوي تخليه با دانه بندي در معادن زير زميني
848
ارتباط احتمالي بيماري نورومايليتيس اپتيكا (NMO) با ويروس هاي Mumps و سيتومگالوويروس
849
ارتباط احتمالي كلاميديا تراكوماتيس، مايكوپلاسما جنيتاليوم، اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم و نايسريا گونوره‌آ و ناباروري در مردان
850
ارتباط احساس خودسودمندي، اجراي كشتي گيران و اضطراب رقابتي
851
ارتباط اخلاق حرفه اي با بهره وري مديران ورزش استان هرمزگان
852
ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي دانش آموزان شركت كننده در كانون هاي ورزشي شهر كاشان
853
ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي دانش آموزان شركت كننده در كانون هاي ورزشي شهر كاشان
854
ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و ريسك سيستماتيك
855
ارتباط ارزش گذاري بيش از اندازه شركت و مديريت سود بر حق الزحمه حسابرسي شركت ها
856
ارتباط ارزشي افشاي ريسك در گزارش هاي مالي سالانه
857
ارتباط ارزشي مديريت سود و حاكميت شركتي ؛شواهدي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
858
ارتباط استراتژي نوآوري فناوري،سرمايه هاي فكري و عملكرد نوآوري فناوري بر اساس مدل وربانو و كرما
859
ارتباط استراتژيهاي حمايتي، حل مشكل و كلي خواندن با توانايي دانشجويان ايراني در نوشتار همراه با خواندن
860
ارتباط اسطوره هاي كهن ايران باستان با عناصر طبيعت
861
ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهاي نفتي
862
ارتباط اضطراب امتحان با فعاليت محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - آدرنال (كورتيزول بزاقي ) در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران
863
ارتباط اعتماد شناختي و عاطفي بر تبادلات رابطه‌اي خريداران و فروشندگان كالا و خدمات ورزشي
864
ارتباط اعتمادبين فردي درمحل كارورفتارسياسي باسبك هاي حل تعارض درميان كاركنان ادارات كل نربيت بدني استانهاي منتخب
865
ارتباط افسردگي و اضطراب با فعاليت بيماري و ميزان ناتواني در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
866
ارتباط افسردگي وعزت نفس دردانش آموزان دختردبيرستانهاي شهر گاليكش
867
ارتباط افشاء اطلاعات و استقلال كميته حسابرسي با نقد شوندگي سهام در شرگت هاي بورس اوراق بهادار تهران
868
ارتباط افشاء اطلاعات و شهرت شركت با نوسانات بازده سهام
869
ارتباط اقتصاد زير زميني و صادرات غير نفتي
870
ارتباط امن كوانتومي مبتني بر تك فوتون ها
871
ارتباط انديس باند و خصوصيات مكانيكي سنگ
872
ارتباط انسانها و اشياء در فضاي خاكستري
873
ارتباط انگيزش با ويژگي هاي فردي مديران مدارس شهرستان سمنان
874
ارتباط انواع تغييرات در ساختار تركيبات ليگنوسلولزي با تبديل‌هاي زيستي آن‌ها
875
ارتباط اهرم مالي ، اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
876
ارتباط اهرم مالي و تنوع سرمايه گذاري با مديريت سود فزاينده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
877
ارتباط اينترنت بر سلامت روان
878
ارتباط با ماژول واي فاي از طريق تلفن همراه اندرويد
879
ارتباط با نامحرم در فضاي مجازي در فقه و حقوق ايران
880
ارتباط بازار سهام ايران و بازار سهام كشورهاي جي هشت
881
ارتباط بازاريابي دروني با تعهد سازماني در باشگاه هاي استان گلستان
882
ارتباط بازايابي رابطه مند و كيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخر هاي بانوان شهرستان كرمانشاه
883
ارتباط بازايابي رابطه مند و كيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخر هاي بانوان شهرستان كرمانشاه
884
ارتباط بازده تحقق يافته بازده و رد انتظار و عوامل ريسك شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
885
ارتباط بازيگر با بازيگر
886
ارتباط بالانس پرواكسيدان آنتي اكسيدان ﴿PAB﴾ با پروستاگلاندين F2a و فاكتورهاي ريسك بيماران قلبي عروقي در بيماران ديابتي نوع 2
887
ارتباط بالانس پرواكسيدانت - آنتي اكسيدانت باsdKLDL در دختران مشهدي17 سال , relationship between pro oxidant- antioxidant balance with sdldl in 71 years old girls in mashhad
888
ارتباط بامشتري درصنعت مبلمان ايران
889
ارتباط باورهاي خوداثربخشي درد با نشانه هاي رواني و پيامدهاي باليني بيماران سردرد مزمن اوليه
890
ارتباط برنامه ريزي شهري و برنامه ريزي حمل و نقل شهري در ايران
891
ارتباط برنامه ي PSW با نرم افزار مطلب از طريق OLE جهت مدلسازي رله ي اضافه جريان
892
ارتباط برنامه‌ ريزي و مديريت مسير شغلي با رضايت‌ مندي و توسعه مسير شغلي (موردمطالعه : شعبه‌ هاي بانك مسكن شهر مشهد)
893
ارتباط بهره وري و كيفيت خدمات با ميزان رضايتمندي مشتريان موسسه اعتباري ملل
894
ارتباط بهينه ميان فضاهاي دروني و بيروني مدارس دوره ابتدايي براي ارتقاي ارتباطات كودك
895
ارتباط بي درنگ مغز با كامپيوتر : كنترل بستن پنجه دست
896
ارتباط بي درنگ مغز با كامپيوتر: استخراج ويژگي با استفاده از اطلاعات متقابل
897
ارتباط بي سيم دو ميكروكنترلر در فركانس 433 مگا هرتز
898
ارتباط بين MCDMو DEAو بكارگيري آن در اداره كل امور پژوهشي شركت ايران خودرو
899
ارتباط بين آزمونهاي هوازي ميداني و آزمايشگاهي در بازيكنان نخبه فوتسال مرد
900
ارتباط بين آنتي ژنهاي كلاس I و II با بيماري تالاسمي ماژور در ايران
901
ارتباط بين ابعاد رفتار رهبري مربي با انسجام گروهي و عملكرد تيمهاي حاضر در مسابقات فوتبال ليگ برتر نوجوانان ايران (5831)
902
ارتباط بين ابعاد كمال گرايي ورزشي و حالات خلقي قبل از رقابت در ورزشكاران تيمي و انفرادي ليگ برتر سال 88-87
903
ارتباط بين ادراك آزمون دهندگان و كارشناسان درمورد سطح دشواري عنوان نگارش
904
ارتباط بين ارزش برندبرخريدآگاهانه مشتريان شركت نستله
905
ارتباط بين ارزش وي‍ژه برند ، وي‍‍‍ژگيهاي محصول و قصد خريد مطالعه موردي يخچال فريزر سايد باي سايد اسنوا در اصفهان
906
ارتباط بين استحكام رواني و اضطراب صفت و حالت در ورزشكاران حرفه اي
907
ارتباط بين استحكام رواني و اضطراب صفت و حالت در ورزشكاران حرفه اي
908
ارتباط بين استقامت عضلات تنه و تعادل ايستا در بين دانشجويان پسر 25-20
909
ارتباط بين اعتماد سازماني و تمايل به گردش شغلي
910
ارتباط بين افسردگي وتحصيلات والدين شاغل برعملكرد تحصيلي وسازگاري اجتماعي فرزندان دختردانش آموزآنهادرمقطع متوسطه شهراهواز
911
ارتباط بين افشاء مسئوليت اجتماعي شركتي و حق الزحمه حسابرسي و گزارش حسابرس در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
912
ارتباط بين انگيزش تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان
913
ارتباط بين اولين بارش پاييزي وميزان بارش سالانه در منطقه غرب وشمال غرب كشور
914
ارتباط بين ايده ال ها و گراف ها و پايه هاي گروبنر و فرآيند تصميم گيري در گراف
915
ارتباط بين بازاريابي رابطه¬مند با رضايتمندي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي شهرداري تهران
916
ارتباط بين بازده تعديل شده بازاربا ارزش افزوده اقتصادي و برخي از معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد حسابداري
917
ارتباط بين بخش صنايع استان كردستان و بررسي تاثير احداث ذوب آهن كردستان بر صنايع استان
918
ارتباط بين برنامه هاي خشن تلويزيوني بر پرخاشگري ك ودكان 9-7 ساله در شهر برازجان
919
ارتباط بين بهداشت جسم و روان و ميزان پايبندي به اخلاق در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيرگاه
920
ارتباط بين بهداشت رواني و مولفه هاي جمعيت شناختي دبيران دبيرستان هاي منطقه برخوار
921
ارتباط بين پارامترهاي ساختمان بافت حلقوي ساده و خمش نخ با خمش پارچه
922
ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپيك ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي
923
ارتباط بين پلي مور فيسم ژن لپتين با صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين
924
ارتباط بين پلي مورفيسم ... ژن بال بيماري ديابت نوع 2 در جمعيت شهر تهران
925
ارتباط بين پلي مورفيسم 420C/G -رزيستين وغلظت ليپوپروتئين-آسرم بيماران مبتلابه آرتريت روماتوئيد
926
ارتباط بين پلي مورفيسم pro21Ala ژن PPAR با ميزان تراكم استخواني در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور.
927
ارتباط بين پلي مورفيسم rs2237892 ژن KCNQ1 با بيماري ديابت نوع 2 در جمعيت شهر تهران
928
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن icos و سرطان سينه در بيماران استان كرمانشاه
929
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن گيرنده لپتين با صفات توليدي در گاو هلشتاين
930
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن گيرنده ي آلفاي استروژن با صفات توليد مثلي در گاو هلشتاين
931
ارتباط بين پنج عامل بزرگ شخصيت و تاب آوري با آمادگي به اعتياد مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
932
ارتباط بين تئوري نمايندگي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
933
ارتباط بين تجربه تدريس معلم وتوانايي استفاده ازاستراتژيهاي تدريس
934
ارتباط بين ترديد حرفه¬اي حسابرس، چرخش حسابرس و كيفيت حسابرسي
935
ارتباط بين تصميمات مالي ، فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
936
ارتباط بين تصوير سازماني ادراك شده با رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان سازمان ورزش شهرداري اصفهان
937
ارتباط بين تعداد مؤافه هاي يك گراف و تعداد مؤلفه هاي گراف خارج قسمتي آن
938
ارتباط بين تعهد سازماني با گرايش كارآفرينانه در سازمان هاي فرهنگي استان اصفهان (مطالعه موردي: حوزه هنري سازمان تبليغات و سازمان رفاهي، تفريحي شهرداري استان اصفهان)
939
ارتباط بين تعهد سازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش استان همدان
940
ارتباط بين تغييرات غيرعادي مانده نقد با پايداري اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
941
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم وششم ابتدايي شهر خفر در سال 93-92
942
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهر خفر در سال 93-92
943
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهر خفر در سال1392-93
944
ارتباط بين تناوب ها و تجزيه ي بحراني واژه ها از دو ديدگاه كلاسيك و احتمالي
945
ارتباط بين توان هوازي و توان بي هوازي و تركيب بدن بازيكنان تيم ملي فوتسال زنان ايران
946
ارتباط بين توانايي تصويرسازي ذهني با ميزان آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها و حرفه اي
947
ارتباط بين توانايي هاي حركتي و شاخص توده بدني با كيفيت زندگي كودكان 11-9 سال شهر قدس
948
ارتباط بين توانمند سازي و هوش اجتماعي و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني شهرستان بندرعباس
949
ارتباط بين تيپ شخصيتي با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان كردستان سال 87-86
950
ارتباط بين جاذبه هاي طبيعي ورزشي با توسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران ورزشي استان آذربايجان شرقي .
951
ارتباط بين جهت گيري هدفي ، فضاي ادراك شده ي انگيزشي و منابع كسب اعتماد به نفس در كشتي گيران نخبه و عادي رشته (كشتي فرنگي ) استان كردستان
952
ارتباط بين جهت گيري هدفي ، فضاي ادراك شده ي انگيزشي و منابع كسب اعتماد به نفس در واليباليست هاي شركت كننده در مسابقات قهرماني نوجوانان كشور
953
ارتباط بين جو اخلاقي سازماني و سكوت كاركنان سازمان امور مالياتي استان گيلان
954
ارتباط بين جو انگيزشي و اهداف پيشرفت با انگيزش خودمختاري
955
ارتباط بين جو سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر بجنورد
956
ارتباط بين خط و فرم
957
ارتباط بين خلاقيت فردي كاركنان با سبك رهبري جامعه پرستاران فردوس
958
ارتباط بين خواص رئولوژيكي جوهرهاي چاپ جوهرافشان باخواص بصري فيلم چاپ شده روي سطح
959
ارتباط بين خواص مكانيكي ديناميكي و مقاومت در برابر ضربه پلي وينيل الكل
960
ارتباط بين خوانايي و سـرعت نوشتن با عمـلكردهاي ادراكي- حركتي در دانشآموزان فارسـي زبان
961
ارتباط بين خود پنداره با اضطراب در دانش آموزان پسر مقطع ششم ابتدايي در شهرستان جهرم در سال 1393-1392
962
ارتباط بين خود پنداره بدني با عملكرد ورزشي دانشجويان دختر هفتمين المپياد ورزشي
963
ارتباط بين خودپنداري و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع متوسطه
964
ارتباط بين خودكار آمدي معلم با سوالات ارجاعي و نمايشي
965
ارتباط بين خودكارآمدي مربيگري با شايستگي ادراك شده و رضايت از مربي در بين ورزشكاران زن رزمي كار
966
ارتباط بين خودمختاري، جامعه مداري و سبك هاي شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان نظام آموزش از راه دور
967
ارتباط بين در دسترس بودن اطلاعات مالي با عملكرد و تغيير مديرعامل بعد از اصلاحيه اجباري افشاي اطلاعات شركتهاي بورسي مورخ89/6/27 مصوب مجلس شوراي اسلامي
968
ارتباط بين درصد چربي ) BF( شاخص توده بدن )BMI( و نسبت محيط كمر به لگن )WHR( زنان 15 سال به بالاي استان يزد
969
ارتباط بين درصد چربي بدن ) BF( و چربي خون دانش آموزان پسر ورزشكار و غيرورزشكار 15 تا 18 سال
970
ارتباط بين درك برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشي استان خوزستان
971
ارتباط بين درك برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشي استان خوزستان
972
ارتباط بين درونگرائي - برونگرائي و ميزان استفاده زبان آموزان سطح متوسط از راهكارهاي ارتباطي و جبراني در نوشتار
973
ارتباط بين دستگاههاي بارگيري و باربري در معادن روباز و بهينه سازي سيستم اختصاص و توزيع در ناوگان ترابري
974
ارتباط بين دو كامپيوتر از طريق RF
975
ارتباط بين دوره تصدي مدير عامل شركت،حاكميت شركتي و محافظه كاري حسابداري مشروط
976
ارتباط بين رابطه ي تحصيلي و موقعيت اجتماعي دانش آموز
977
ارتباط بين رشد اجتماعي با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم ابتدايي شهرستان جهرم در سال 1393-1392
978
ارتباط بين رشد اقتصادي،كيفيت محيط زيست و سلامت عمومي در ايران
979
ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در معلمان تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
980
ارتباط بين رفتار ادراك شده مربي با رفتارهاي اجتماعي وضد اجتماعي ورزشكاران
981
ارتباط بين رفتارهاي رهبري مربيان با تعهد ورزشي بازيكنان هندبال شركت كننده در مسابقات قهرماني ايران
982
ارتباط بين رقابت بازار محصول و ساختار سرمايه صنايع مختلف در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
983
ارتباط بين رگه‌هاي شخصيت و سبك‌هاي تصميم‌گيري با پاسخ‌هاي فيزيولوژيك ناشي از ناهماهنگي شناختي
984
ارتباط بين روابط زناشويي و ويژگي شخصيتي دانشجويان پيام نور اه
985
ارتباط بين روش يادگيري و رشته تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
986
ارتباط بين روشهاي گسسته سازي به طور موضعي پايدار با ضرايب ناپيوسته
987
ارتباط بين روشهاي مديريت كلاس درس ،‌حس خودكارآمدي و نوع شخصيت معلمان زبان انگليسي
988
ارتباط بين روشهاي مديريت كلاس درس، حس خودكارآمدي و نوع شخصيت معلمان زبان انگليسي
989
ارتباط بين ريز ساختار و خواص الكتريكي ترميتور PTCR بر پايه تيتانات باريم La-Dpcd-BaTl03
990
ارتباط بين ريزساختار با خواص هدايت الكتريكي ومكانيكي سامانه نانوكامپوزيتي پخت ديناميكي شده بر پايه PLA/PU/GR
991
ارتباط بين زيردست و خواص فيزيكي پارچه و ساخت دستگاه آويزش پارچه
992
ارتباط بين ساختار سازماني و كارآفريني سازمان مديران ستادي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
993
ارتباط بين ساختار و خواص الكتريكي ترميستور NTMN204
994
ارتباط بين سايش پارچه هاي شبه فاستوني باخصوصيات ساختاري پارچه
995
ارتباط بين سبك اسناد و اضطراب حالت و صفت در ورزشكاران حرفه اي
996
ارتباط بين سبك رهبري تحول گرا و عمل گرا با رضايت شغلي كاركنان تربيت بدني استان سمنان
997
ارتباط بين سبك رهبري مديران تربيت بدني با خلاقيت معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز
998
ارتباط بين سبك رهبري مربيان با پويايي تيمي بازيكنان زن ليگ برتر هاكي ايران
999
ارتباط بين سبك رهبري مربيان باارضانيازهاي رواني وتحليل رفتگي بازيكنان ليگ برتر كبدي مردان ايران
1000
ارتباط بين سبك رهبري ومنابع قدرت در مديران ادارات تربيت بدني استان گلستان از ديدگاه كاركنان واعضاي اين ادارات
بازگشت