<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزارHEC-FIAŸ در حوزه ي آبخيز قهرود
2
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزارHES-FIAŸ در حوزه آبخيز قمصر
3
ارزيابي اثرات نامتقارن نوسان¬هاي نرخ ارز بر جريان¬هاي تجاري صنايع در ايران
4
ارزيابي اثرات نواحي پريفرونتال بر نواحي سنسوري در تسك حافظه كاري با استفاده از سيگنال هاي EEG
5
ارزيابي اثرات و پايش توسعه باغداري در منطقه بهادران- مهدي آباد
6
ارزيابي اثرات واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع توسط شاخص چند منظوره
7
ارزيابي اثرات واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع توسط شاخص چند منظوره
8
ارزيابي اثراتاجرايي سيستم اطلاعات مديريت مالي بر عملكرد مديران مالي شركت هاي مخابرات ايران با استفاده از متد سلسله مراتبي تحليلي )AHP(
9
ارزيابي اثربخشي آموزش الكترونيكي حفظ و روخواني قرآن بر دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران)
10
ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي علمي-كاربردي سازمان فني و حرفه‌اي استان يزد با استفاده از مدل كرك پاتريك
11
ارزيابي اثربخشي استراتژيهاي آموزشي از طريق مدل دستاورد اجرا )execution premium( در پژوهشگاه سل و بيماريهاي ريوي
12
ارزيابي اثربخشي استفاده از فن آوري عامل هاي سيار در پياده سازي آزمايشگاه هاي مجازي
13
ارزيابي اثربخشي برون سپاري هاي انجام شده در شركت توزيع نيروي برق شيرازدر راستاي افزايش بهره وري سازمان
14
ارزيابي اثربخشي به كارگيريفناوري ردفاشگر درمديريت موجودي با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (موردكاوي:كالاهاي قابل اشتعال )
15
ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني صرفه جويي برق در شهر اصفهان
16
ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني و تأثير آن بر جذب حساب هاي قرض الحسنه بانك انصار در شهر اصفهان
17
ارزيابي اثربخشي توسعه بيمه الكترونيك با استفاده از بازاريابي سيار مورد كاوي ( شركت بيمه البرز استان بوشهر).
18
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره كل زندانهاي استان همدان
19
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزارشده براي شركت هاي تعاوني استان قم
20
ارزيابي اثربخشي راه كارهاي فناوري اينترنتي از اشياء در زنجيره تأمين صنعت پتروشيمي
21
ارزيابي اثربخشي سياست هاي حمايتي بر اندازه فقر در استان كردستان طي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب
22
ارزيابي اثربخشي طراحي داشبورد مديريت ديجيتالي شهري مبتني بر سيستم هوش تجاري با بكارگيري مدل سايمون
23
ارزيابي اثربخشي طرح تكريم ارباب رجوع در جهاد كشاورزي شهرستان كاشان
24
ارزيابي اثربخشي عملكرد تيم هاي كاري بر مبناي مدل رابينز در مديريت پروژه هاي شركت مپنا
25
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شركت فرودگاههاي كشور
26
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات )ICT( در توسعه پايدار روستايي
27
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات ﴿ICT﴾ در توسعه پايداري روستايي ﴿مورد مطالعه شهرستان آزادشهر﴾
28
ارزيابي اثربخشي مدرسان كارآفريني و بررسي رابطه آن با انگيزه كارآفريني دانشجويان
29
ارزيابي اثربخشي مدل كارت امتيازي متوازن در سنجش عملكرد مديريت زنجيرة تأمين در صنعت خودرو
30
ارزيابي اثربخشي مرز رشد شهري تهران ( در طرح جامع سوم ، 1396 - 1386 )
31
ارزيابي اثربخشي نظام آموزشي كاردانش رشته نقشه كشي ساختمان با تاكيد بر عناصر نه گانه فرانسيس كلاين
32
ارزيابي اثربخشي،ايمني و هزينه اثربخشي داروي آتوموكستين در مقايسه با داروي متيل فنيديت در درمان اختلال بيش فعالي /نفص توجه﴿ADHD﴾در كودكان و نوجوانان 6تا18 سال
33
ارزيابي اثربخشيآموزش الكترونيكي كارآفريني
34
ارزيابي اثرقيربرآرايش ساختارسنگدانه هاي مخلوط هاي آسفالتي باپردازش تصوير
35
ارزيابي اثرموج موضعي با استفاده از پردازش تصويري
36
ارزيابي اثرهاي باقي مانده آتش سوزي بر نفوذ آب، فرسايش پذيري و مقاومت برشي خاك در مراتع شهرستان فريدن
37
ارزيابي اثرهاي تابش دراز مدت پرتوهاي يوننده بر طول عمر انسان در منطقه‌هاي با تابش پس‌زمينه ي بالا در ايران
38
ارزيابي اجرا در برنامه توسعه شهري. مورد پژوهي : شهر جديد هشتگرد
39
ارزيابي اجرا در برنامه ريزي كاربري زمين مورد پژوهي شهر لواسان
40
ارزيابي اجراي برنامه استراتژيك از طريق كارت امتيازي متوازن در شركت تام ايران خود رو
41
ارزيابي اجراي طرح پيشگيري آنمي فقر آهن در سيستم مراقبت اطفال در شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان يزد
42
ارزيابي اجراي طرح تعادل بخشي بر منابع آب زيرزميني استان اصفهان با نگاه ويژه به دشت باد خالد آباد
43
ارزيابي اجراي طرح حاكميت باليني برارتقاء مستمر خدمات باليني در مركز ديابت و بيماري هاي متابوليك دانشگاه علوم پزشگي تهران
44
ارزيابي اجراي مديريت راهبردي دردانشگاه ملايربراساس مدل BSC
45
ارزيابي احتمال ريزش سنگين مجدد در معدن انگوران
46
ارزيابي احتمالاتي ايمني سير قطار تحت تاثير شرايط هندسي در قوس ها
47
ارزيابي احتمالاتي تيرها و دال‌هاي يكطرفه بتن‌آرمه تحت حمله عوامل كلريدي
48
ارزيابي احتمالاتي خسارت لرزه اي ساختمان هاي فولادي با احتساب اثر اندركنش خاك-سازه
49
ارزيابي احتمالاتي خطر لرزه اي شهر تهران با استفاده از پارامتر شدت Arias
50
ارزيابي احتمالاتي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بلند بتني با درنظرگرفتن بلندشدگي مجاز در حوزه نزديك و مقايسه ي آن با ضوابط طراحي آيين نامه
51
ارزيابي احتمالاتيATC در شبكه هاي تجديدساختاريافته
52
ارزيابي احتمالي خواص توده سنگ به منظور تحليل پايداري تونل انتقال آب در ساختگاه سد و نيروگاه پيرتقي
53
ارزيابي اختلاف ظاهري در پارچه‌هاي حاقوي بافته شده از نخ‌هاي رينگ تك‌لا و دولا و نخ سايرو
54
ارزيابي ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و رضايتمندي ايشان از گمرگ الكترونيكي
55
ارزيابي اراضي حاشيه شهري با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي ﴿مطالعه موردي: زرين شهر و مباركه﴾
56
ارزيابي ارتباط بين سطح PAPP-A در سه ماهه اول بارداري با سايز و ضخامت جفت در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در طي سال 97- 1396
57
ارزيابي ارتباط بين غلظت برخي عناصر كم مصرف عصاره گيري شده در خاك توسط عصاره گيري شيميايي مختلف و غلظت اين عناصر در درختان پسته در منطقه رفسنجان
58
ارزيابي ارتباط پارامترهاي ژئوتكنيكي سنگ‌هاي مسير تونل نوسود با پارامترهاي مرتبط با ماشين حفاري با استفاده از روش شبكه عصبي
59
ارزيابي ارتباط پارامترهاي مقاومتي خاك با حداقل عمق روباره براي ايجاد پديده قوس زدگي (مطالعه موردي تونل حكيم تهران)
60
ارزيابي ارتباط پلي مورفيسم بين ژن هاي لپتين و IGF-1 با خصوصيات باروري اسپرم ، جهت انتخاب قوچ هاي بارور برتردر برنامه هاي اصلاح نژادي گوسفند سنجابي
61
ارزيابي ارتباط پلي مورفيسن ژن هاي آروماتاز،گيرنده ملاتونين و GDF9 با خصوصيات باروري اسپرم جهت انتخاب قوچهاي بارور برتر در برنامه هاي اصلاح نژاد گوسفند سنجابي
62
ارزيابي ارتباط تنوع در توالي ژن DGAT با صفات كيفيت اسپرم در گوسفند سنجابي به منظور انتخاب قوچ برتر
63
ارزيابي ارتباط رفتار خستگي قير با خستگي مخلوط ‌آسفالتي براساس روش RDEC
64
ارزيابي ارتباط ساختار بازار ، كارائي و بازده سهام ﴿مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس﴾
65
ارزيابي ارتباط صنعت و دانشگاه
66
ارزيابي ارتباط ميان كيفيت ادراك شده خدمات موبايل بانك با تعهد مشتري با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت در موسسه مالي و اعتباري كوثر
67
ارزيابي ارتباط نتايج تحليل تكنيكال با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
68
ارزيابي ارتعاشات ناشي از ترافيك در پلها و روشهاي كنترل آن
69
ارزيابي ارتكاب جنايات جنگي در يمن
70
ارزيابي ارزش پيشگويي ميزان مرگ و مير بيمارستان بيماران جراحي بستري در بخش ICU بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت توسط سيستم هاي درجه بندي (APACHEII,MODS,TISS)در سال 2001
71
ارزيابي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تعيين موقعيت دندان كانين نهفته دائمي ماگزيلا
72
ارزيابي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تعيين موقعيت دندان كانين نهفته دائمي ماگزيلا
73
ارزيابي ارزش تشخيصي سطحIgMانتي كارديوليپين خون محيطي در موفقيت درمان بيماران مبتلا به سل ريوي مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت
74
ارزيابي ارزش تشخيصي سيستم امتيازبندي الوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد طي دوره 9 ماهه فروردين تا آبان 1387 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
75
ارزيابي ارزش تشخيصي سيستم امتيازبندي الوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد طي دوره 9 ماهه فروردين تا آبان 1387 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
76
ارزيابي ارزش تغذيه اي پوش كشمش فرايند شده با پلي اتيلن گليكول و اوره در جيره گوسفند سنجابي به روش In vivo و In vitro
77
ارزيابي ارزش تغذيه اي ده نمونه كشت يولاف با و بدون آنزيم براي طيور
78
ارزيابي ارزش در پروژه ساخت فولادسازي اردكان
79
ارزيابي ارزش در معرض ريسك بر مبناي تحليل موجكي نوسانات توأم قيمت نفت و بازار سرمايه
80
ارزيابي ارزش كسب و كاري تجزيه و تحليل كلان داده ها در سازمان ها
81
ارزيابي ارزش مشتريان در حوزه بيمه بدنه اتومبيل با استفاده از روش هاي داده كاوي (مطالعه موردي)
82
ارزيابي ارزش وي‍ژه برندبين بانك هاي خصوصي و دولتي
83
ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانك شهر و عوامل موثر بر آن از ديدگاه مشتريان
84
ارزيابي ارزش ويژه نام ونشان تجاري (برند)بر وفاداري مشتريان محصولات لوازم خانگي ال.جي
85
ارزيابي ارگونوميكي پوسچر حين كار به روش RULA و ارتباط آن با ميزان شيوع اختلالات اسكلتي - عضلاني ، در كاركنان اداري زن سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
86
ارزيابي استحكام اتصال سازه هاي كامپوزيتي در دو حالت چسب و جوش اولتراسونيك و تعيين روش اتصال بهينه به همراه ساخت فيكسچر برش
87
ارزيابي استحكام ايستايي اتصالات لوله اي با احتساب خوردگي حفره اي تحت نيروي محوري فشاري
88
ارزيابي استحكام برشي جوش لبه در جوشـكاري اصطكاكـي اغتشاشي كامپوزيت هاي زمينه آلومينيومي
89
ارزيابي استحكام عرضي رزين هاي گرماپخت توليد شده در داخل در مقايسه بادو نوع رزين گرما پخت وارداتي
90
ارزيابي استحكام نهايي يك فروند شناور ويژه حمل فرآورده هاي نفتي به كمك روش اجزا محدود
91
ارزيابي استحكم مخلوطهاي آسفالتي ساخته شده با مصالح آسفالتي بازيافت شده ﴿تراشه هاي خرده آسفالت RAP)
92
ارزيابي استراتژي پيشدستانه آمريكا در خاورميانه
93
ارزيابي استراتژي شركت ايساكو بر اساس كارت امتيازي متوازن
94
ارزيابي استراتژي ناحيه محوري در شهرداري تهران با مدل امتيازي متوازن BSC
95
ارزيابي استراتژي هاي مختلف كشت ذرت و گندم در اصفهان در دوره حاضر و آينده با استفاده از نرم افزار DSSAT
96
ارزيابي استراتژي هاي وظيفه اي دانشگاه علوم پزشكي در چار چوب برنامه ريزي استراتژيك كلان دانشگاه مطالعه موردي دانشگاه علوم پرشكي قزوين
97
ارزيابي استراتژي واگذاري مراكز تلفن تحت نظارت مخابرات مشهد به بخش خصوصي
98
ارزيابي استراتژي‌ها با رويكرد تلفيقي F-DEA و سناريوسازي
99
ارزيابي استراتژي‌هاي سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي ماتريس SWOT و تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه (مورد مطالعه: بانك ملت)
100
ارزيابي استراتژي‌هاي مديريت موجودي (VMI و CRP) در زنجيرة تأمين با ارائة يك مدل تحليلي
101
ارزيابي استراتژيك بهره وري نيروي انساني در شهرداري منطقه 2 شيراز
102
ارزيابي استراتژيك عملكرد با استفاده از رويكرد BSC و يك رويكرد تركيبي جديد MCDM مبتني بر طراحي آزمايش (مطالعه موردي شركت مپنا )
103
ارزيابي استراتژيك عملكرد و اولويت بندي ايتراتژي هاي منتخب با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي در صنايع نيروگاهي
104
ارزيابي استراتژيك عملكردي سازمان با به كارگيري كارت امتيازي متوازن پايدار و مجموع ساده وزين فازي (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
105
ارزيابي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي در ايران : مرور سيستماتيك
106
ارزيابي استعداد روانگرايي خاك به روش انرژي كرنشي با تأكيدي بر تخمين انرژي جذب شده ي زلزله در محل
107
ارزيابي استفاده از انرژي خورشيدي براي ساختمان هاي مسكوني مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
108
ارزيابي استفاده از تكنيك سنجش از دور در برآورد بار رسوب حوضه‌ها‌ي هيدرولوژيكي (مطالعه‌ي موردي: دو زير حوضه‌‌ي بالادست سد دز)
109
ارزيابي استفاده از سيستم اتوبوسراني سريع السير﴿B.R.T﴾در كلان شهر تهران
110
ارزيابي استفاده از سيستم هاي سرمايشي در ساختمانهاي مسكوني شهر يزد
111
ارزيابي استفاده از شبكه هاي عصبي براي مسئله طراحي سلولهاي توليدي با معيارهاي چندگانه
112
ارزيابي استفاده از منابع و مقاصد مجازي در كنترل ترافيك ABR
113
ارزيابي استفاده از نخاله هاي ساختماني درپروژه هاي عمراني
114
ارزيابي استقرار مديريت الكترونيك در مدارس متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز سال تحصيلي 89-88
115
ارزيابي استنباط آمار بصري و كاربرد آن در مدل‌هاي خطي
116
ارزيابي استنباط آمار بصري و كاربرد آن در مدل‌هاي خطي
117
ارزيابي اسكان موقت در شهر بم
118
ارزيابي اسيب پذيري محدوه طرح توسعه دانشگاه نهران با هدف ارتقا تاب آوري در برابر وقوع سوانح طبيعي (زلزله)
119
ارزيابي اشكال مختلف تخليه‌كننده‌ها و راندمان فلاشينگ از سدهاي مخزني
120
ارزيابي اصلاح سياست‌هاي مالياتي بر روند عرضه مسكن در استان اصفهان (1393-1370)
121
ارزيابي اضافه ولتاژهاي القاء شده در شبكه هاي توزيع ناشي از برخورد غير مستقيم صاعقه با استفاده از تكنيك معادله انتگرال ميدان الكتريكي وEMTP
122
ارزيابي اطلاعات حالت كانال درسيستم هاي چند ورودي چند خروجي با آنتن هاي انبوه
123
ارزيابي اطلاعاتي ويژگي هاي سيگنال الكترومايوگرام سطحي به منظور كنترل دست مصنوعي
124
ارزيابي اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي به روش CBR در يك بانك خصوصي
125
ارزيابي افزايش بارش حاصل از كاربرد امواج الكترومغناطيسي
126
ارزيابي افزايش سختي جانبي سازه هاي قاب -ديورا در ساختمانهاي بلند بوسيله سخت كردن يك يا چند طبقه در ترازهاي بهينه به كمك روشهاي محيط پيوسته و جزاي محدود
127
ارزيابي افزايش قيمت مواد غذايي بر رفاه خانوارهاي شهري در ايران .
128
ارزيابي افزودن نانو لوله هاي كربني و ژلاتين بر خواص مكانيكي و زيستي سيمان منيزيم كلسيم فسفاتي
129
ارزيابي اقتصادي آزاد راه امير كبير
130
ارزيابي اقتصادي اجتماعي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از منظر توسعه پايدار
131
ارزيابي اقتصادي احداث بزرگراه زنجان- تبريز
132
ارزيابي اقتصادي احداث پروژه هاي عمران يريلي وجاده اي بااحتساب هزينه هاي دروني مطالعه طرح هاي ريلي و جاده اي محور تهران - ساوه – همدان
133
ارزيابي اقتصادي استفاده از تكميل چاه هوشمند در بهبود پروفايل توليد
134
ارزيابي اقتصادي استفاده از توربين بادي كوچك در كرمان
135
ارزيابي اقتصادي استفاده از توربين بادي كوچك در كرمان
136
ارزيابي اقتصادي استفاده از نيروگاه هاي هيبريد خورشيدي در ايران
137
ارزيابي اقتصادي اقدامات كاهش ريسك در گذرگاه هاي همسطح با استفاده از مدل ويليام فاين؛ مطالعه موردي راه آهن ج.ا.ايران
138
ارزيابي اقتصادي ايجاد يك واحد كك¬سازي تاخيري در يك پالايشگاه با استفاده از
139
ارزيابي اقتصادي بهره برداري از منابع آب ژرف تاثير آن بر توسعه اشتغال پايدار(مورد مطالعه معادن سنگ آهن سنگان)
140
ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي تزئيني
141
ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي قزل آلا به عنوان كشت دوم در اراضيي شاليزاري استان گيلان
142
ارزيابي اقتصادي پروژه با استفاده از نقشه هاي شناختي
143
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT – مدل مديريت ريسك هاي مالي
144
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
145
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT با استفاده از يكپارچه سازي روش هاي شبيه سازي پويايي سيستم و مدلسازي عامل - بنيان
146
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي تحقيقاتي شركت برق منطقه اي استان اصفهان
147
ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي حفاري ساحلي (با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تملك دستگاههاي حفاري پروژه)
148
ارزيابي اقتصادي تبديل پسماندهاي جامد به انرژي ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
149
ارزيابي اقتصادي توليد نانو ذرات فلزي
150
ارزيابي اقتصادي خدمات زيست محيطي پارك ناژوان اصفهان با استفاده از روش هزينه سفر فردي و مقايسه آن با روش ارزش‌گذاري مشروط
151
ارزيابي اقتصادي روشهاي رايج مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه با استفاده از تحليل پوش اور
152
ارزيابي اقتصادي زيست محيطي كارخانه فولاد مباركه براي ساكنين شهر اصفهان
153
ارزيابي اقتصادي ساخت سد سيمره بر درآمد كشاورزان و دامداران( منطقه مورد مطالعه استان ايلام- شهرستان بدره)
154
ارزيابي اقتصادي سه الگوي كشت برنج ، برنج برنج ، برنج رتون در شهرستان آمل
155
ارزيابي اقتصادي سه الگوي كشت برنج ،برنج-برنج،برنج-رتون در شهرستان آمل
156
ارزيابي اقتصادي طرح پرورش مرغ گوشتي
157
ارزيابي اقتصادي طرح توليد آنژوكت
158
ارزيابي اقتصادي طرح توليد پكتين
159
ارزيابي اقتصادي طرح توليد سم ترفلان
160
ارزيابي اقتصادي طرح جمعآوري و حمل مواد زائد توسط بخش خصوصي به جاي شهرداري تهران
161
ارزيابي اقتصادي طرح هاي هادي روستائي
162
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از داده‌هاي فازي
163
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي مرتعداري اجرا شده درمراتع قشلاقي شهرستان ابركوه
164
ارزيابي اقتصادي مالي طرح توليد زنجير غلطكي
165
ارزيابي اقتصادي مجتمع فولا د مباركه اصفهان
166
ارزيابي اقتصادي مصرف آب در كشاورزي شهرستان سلماس
167
ارزيابي اقتصادي و آناليز ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي ازدياد برداشت
168
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي توليد زعفران در استان خراسان جنوبي
169
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي طرح مناريد در روستاي كمكوئيه، شهرستان بهاباد، يزد
170
ارزيابي اقتصادي و بررسي جداسازي دي هيدروژن سولفيد از گاز طبيعي به روش غشايي در واحدهاي آمونياك واحد تصفيه گاز جديد پتروشيمي رازي
171
ارزيابي اقتصادي و بهره‌وري شبيه‌سازهاي پروازي در آموزش و ارائه مدلي به‌منظور سنجش و استفاده بهينه از اين شبيه‌سازها
172
ارزيابي اقتصادي و ريسك سرمايه گذاري پروژه تزريق گاز امتزاجي و غيرامتزاجي به يكي از ميادين زيراشباع جنوب ايران
173
ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فتوولتائيك:مطالعه موردي برج تجاري در كرمان
174
ارزيابي اقتصادي و فني صنايع شيميايي
175
ارزيابي اقتصادي و فني كاربرد ITS در سيستم حمل و نقل شهري
176
ارزيابي اقتصادي و فني كارخانه كولر آبي
177
ارزيابي اقتصادي و فني ليزر
178
ارزيابي اقتصادي و گسترش تكنولوژي توليد پوشش هاي محافظ NBC درايران
179
ارزيابي اقتصادي و مديريت كشت سيب زميني در شهرستان شهرضا
180
ارزيابي اقتصادي و مقايسه واحدهاي آب‌شيرين‌كن خورشيدي، اسمزي و تركيبي در سواحل مكران و فلات مركزي كشور به منظور فعاليت‌هاي كشاورزي و انتخاب نوع برتر
181
ارزيابي اقتصادي واجتماعي پروژه مونوريل كرمانشاه
182
ارزيابي اقتصادي واحد احياء مستقيم﴿زمزم 3﴾در شركت فولاد خوزستان
183
ارزيابي اقتصادي واحد خط توليد گاردريل و گالوانيزاسيون گرم
184
ارزيابي اقدامات آبخيزداري بر سيل خيزي با استفاده از مدل hec - hms ﴿مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد﴾
185
ارزيابي اقدامات صورت گرفته در محله باغ آذري در چارچوب رهيافت بازآفريني شهري پايدار ( بازه زماني 1396 - 1386 )
186
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري شهر گناباد و قوچان
187
ارزيابي اكتشافي نقش و مسئوليت هاي مدير ارشد فناوري اطلاعات در سازمان هاي ايراني
188
ارزيابي اكسيداسيون و خوردگي داغ سوپر آلياژ RENE 80 و تاثير پوشش هاي آلومينايد و كروم آلومينايد
189
ارزيابي اكولوژي جوانه زني بذر، فنولوژي و قدرت رقابت علفهاي هرز Centaura balsamita وCentaurea solstitialis
190
ارزيابي اكولوژيك )پراكنش ، تخمين جمعيت ،فراواني نسبي ، فنولوژي واپيدمي كايتريديومايكوزيس ( سمندر خال زرد (Neurergus microspilotus) درغرب ايران
191
ارزيابي الكتروشيميايي رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي آمورف و نانو كريستال كبالت- تنگستن توليد شده به روش رسوبدهي الكتروشيميايي
192
ارزيابي الگوريتم توازن انرژي سطحي زمين (SEBAL) براي تعيين تبخير و تعرق واقعي درختان پسته تحت شرايط شوري و خشكي
193
ارزيابي الگوريتم ژنتيك - برگشت حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان و ساير كاليبر اسيون هاي چند متغيره در اندازگيري همزمان اسپكتر و فتومتري مخلوط هاي دوتايي كافئين - بنزوئيك اسيد و سديم ساخارين - پتاسيم آسه سولفام .
194
ارزيابي الگوريتم ژنتيك در آشكارسازي تغييرات مناطق جنگلي به كمك تصاوير رادار با گشودگي تركيبي (SAR)
195
ارزيابي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در تشخيص الگوها
196
ارزيابي الگوريتم هاي پردازش تصوير در تشخيص لبه
197
ارزيابي الگوريتم هاي جديد پيشنهاد شده براي تشخيص جريان هجومي از شرايط خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت
198
ارزيابي الگوريتم هاي سنجش از دور sebs)و(sebsجهت محاسبه تبخيروتعرق با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
199
ارزيابي الگوريتم هاي طيف سنجي مبتني بر يادگيري ماشيني در سيستم هاي راديو شناختي
200
ارزيابي الگوريتم هاي محاسبه شاخص بادپناهي نقاط در حوضه هاي كوهستاني
201
ارزيابي الگوريتم هاي موجود چيدمان منابع مبتني بر الگوريتم ژنتيك و آتاماتاي يادگير
202
ارزيابي الگوريتم هاي هوشمند در مسيريابي شبكه هاي موبايل
203
ارزيابي الگوريتمهاي پردازش تصوير در تشخيص لبه
204
ارزيابي الگوريتمهاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده رابطه اي
205
ارزيابي الگوها و فرايندهاي لكه لكه شدن رويش درختي كاربري شاخص هاي تركيب دور نما بر بيشه هاي مقدس استان كرمانشاه
206
ارزيابي الگوهاي تجويز دارودرنسخه هاي مربوط به دندانپزشكان شهر يزد درسال۹۶
207
ارزيابي الگوهاي تفكر راهبردي از ديدگاه تطبيقي و تبيين الگوي اسلامي آن
208
ارزيابي الگوهاي جزاير حرارتي شهر بابل با رويكرد زيست محيطي با استفاده از (ار اس اند جي اي اس)
209
ارزيابي الگوهاي مختلف تقويت در اتصال تير قوي-ستون ضعيف با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
210
ارزيابي الگوهاي مكاني پوشش اراضي در منطقه مركزي اصفهان با استفاده از متريك هاي سيماي سرزمين
211
ارزيابي الگوي افتراقي بيان برخي ژن هاي القايي تحت تنش خشكي در ارقام سويا
212
ارزيابي الگوي بار جانبي CMP براي سازه هاي بلند فلزي تركيبي با پلان نامنقارن
213
ارزيابي الگوي تربيت جنسي در آموزش ابتدايي برمبناي الگوي swot از ديدگاه معلمان ومديران
214
ارزيابي الگوي حل مسأله در خانواده مبتلايان به سرطان
215
ارزيابي الگوي حل مسأله در خانواده مبتلايان به سرطان
216
ارزيابي الگوي حل مسئله در خانواده هاي داراي فرزند كم توان ذهني و عوامل اجتماعي موثر بر آن
217
ارزيابي الگوي حل مساله در خانواده كودكان مبتلا به سرطان , assessing model problem solving in the patients cancer family
218
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي انتخابي بخش جراحي عمومي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1389
219
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي قلب و انژيوپلاستي كرونر در بيمارستان حشمت رشت در سال 1394
220
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در بيماران سوختگي بستري شده در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت در سال 1396
221
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون و فرآورده هاي خوني در اعمال جراحي انتخابي بخش جراحي عمومي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1393
222
ارزيابي الگوي فضايي تحريك فيبرهاي عصبي با جريان هاي تداخلي از طريق يك مطالعه ي مبتني بر شبيه سازي
223
ارزيابي الگوي كاربري زمين با رويكرد اجتماعي پس از انقالب
224
ارزيابي الياف ساقه ارقام مختلف سورگوم دانه اي و شيرين جهت كاربرد در صنايع سلولزي
225
ارزيابي امكان ايجاد بسترهاي اشتراك دانش از ديدگاه متخصصين در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
226
ارزيابي امكان تحريك توسعه محله اي بر اساس رويكرد توسعه ميان افزا (مورد پژوهي : محله شش بادگيري يزد)
227
ارزيابي امكان توليد فولاد فوق ريز / نانو دانه با شروع از ساختار بينيتي از طريق فرايند ترمو مكانيكي
228
ارزيابي امكان نشاءكاري ذرت، آفتابگردان، چغندرقند و كدوآجيلي به صورت هرا كشت جهت صرفهجويي در مصرف آب
229
ارزيابي امكانات DEMبراي شناسايي زمين ريختهاوترسيم نقشه هاي زمين ريخت شناسي ،مطالعه موردي:توده پرآو
230
ارزيابي امنيت استاتيك به كمك روش درخت تصميم گيري
231
ارزيابي امنيت استاسيك به كمك روش: Support Vector Machine
232
ارزيابي امنيت اقتصادي و درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران
233
ارزيابي امنيت الگوريتم‌هاي رمز قطعه‌اي سبك‌وزن در مقابل تحليل خطي
234
ارزيابي امنيت در شبكه‏هاي هوشمند الكتريكي در حضور حملات تغيير داده
235
ارزيابي امنيت فركانسي ريزشبكه ها به كمك ANN و ارائه استراتژي كنترلي جهت بهبود پايداري فركانسي در شرايط جزيره اي شدن
236
ارزيابي امنيت قضايي متهم در رسيدگي هاي كيفري
237
ارزيابي امنيت كالبدي بافت فرسوده شهري با استفاده از روش C.P.T.E.D (مورد پژوهي: محله مهديه شهركرد)
238
ارزيابي امنيت يك الگوريتم رمز قطعه اي سبك وزن منتخب در مقابل حمله مكعبي
239
ارزيابي امنيتي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه
240
ارزيابي امنيتي سرويس دهنده هاي وب بر اساس روش ارائه شده در راهنماهاي 30-800 و 115-800 موسسه استاندارد آمريكا)NIST(
241
ارزيابي امواج ساليتاري در حضور الكترون با تابع توزيع هاي غيرماكسولي در پالسما
242
ارزيابي انتقادي از نسبت اخلاق و متافيزيك در فلسفة شوپنهاور
243
ارزيابي انتقادي مفهوم بازشناسي در فلسفه هگل
244
ارزيابي انتقال بيماري هاي فايتوپلاسمايي از طريق غده هاي بذري سيب زميني
245
ارزيابي انتقال تكنولوژي در پروژه هاي توسعه ي ميادين گازي پارس جنوبي – مطالعه موردي فازهاي دو و سه
246
ارزيابي انتقال همزمان حرارت و رطوبت در پارچه هاي تك لايه با استفاده از CFD
247
ارزيابي اندركنش بين تونل و سازه¬هاي سطحي به همراه مطالعه موردي تونل نيايش تهران
248
ارزيابي اندركنش رفتار سيال-سازه در مخازن استوانه اي بتني تحت بار لرزه اي توسط روش المان محدود(نرم افزار sap2000)
249
ارزيابي اندركنش رفتار سيال-سازه در مخازن استوانه اي بتني تحت بار لرزه اي توسط روش المان محدود(نرم افزار sap2000)
250
ارزيابي اندركنش عابر پياده و جريان ترافيكي وسايل نقليه در محل خطوط عابر پياده بدون چراغ راهنمايي
251
ارزيابي انرژي كارايي از طريق تحليل حساسيت متغيرهاي ساختماني نمونه موردي: بناهاي آموزشي اقليم معتدل و مرطوب ايران
252
ارزيابي انرژي موج در خليج فارس
253
ارزيابي انعطاف پذيري مديريت سود
254
ارزيابي انواع اتصال كوتاه در مزرعه هاي بادي
255
ارزيابي انواع قراردادها در پروژه هاي عمراني پتروشيمي به روش تصميم گيري چند معياره
256
ارزيابي اهداف آموزشي سرفصل آموزش زبان انگليسي در مقطع دكترا بر اساس طبقه بندي بلوم
257
ارزيابي اهميت مؤلفه هاي تأمين اعتماد در مشتريان الكترونيكي بانك پارسيان با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
258
ارزيابي اوليه آگاهي و عملكرد ورزشكاران پسر رشته هاي تيمي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
259
ارزيابي اويلري و لاگرانژي همزن آشوبناك مخزني با دو پره قوسي شكل
260
ارزيابي اويلري و لاگرانژي همزن آشوبناك مخزني با سه پره قوسي شكل
261
ارزيابي ايجاد مسير اصلاح معكوس در خيار (Cucumis sativus)
262
ارزيابي ايده پردازي در تبليغات محيطي تجاري شهرستان مشهد
263
ارزيابي ايمني جاده اي ازنگاه ژئومورفولوژي مطالعه موردي : محور كرمانشاه -ايلام ،ازشهر حميل تاروستاي شباب , `
264
ارزيابي ايمني ديوارهاي برشي هم بسته
265
ارزيابي ايمني و اثر بخشي داروي تيوتروپيوم(spiriva) در مقايسه با داروهاي B2 آگونيست در درمان بيماران مبتلا به بيماري انسداد ريوي مزمن
266
ارزيابي ايمني و قابليت اعتماد سيستم اينترلاكينگ كامپيوتري با افزونگي به روش ماركوف
267
ارزيابي ايمني وپايداري سدهاي خاكي دردوران بهره برداري (مطالعه موردي: سد تبارك آباد)
268
ارزيابي ايمني،اثر بخشي وهزينه اثر بخشي ايمنو گلوبولين وريدي(IVIG)
269
ارزيابي ايمونوبيوشيميايي تاثير متابوليت صناعي نايتريك اكسايد )S-Nitrate( بر مالارياي ناشي از Plasmodium berghei در مدل حيواني
270
ارزيابي ايمونو-بيوشيميايي نقش پروستاگلاندين ونايتريك اكسايد در فيزيوپاتولوژي موشهاي حساس آلوده به ليشمانيا ماژور
271
ارزيابي ايمونولوژيكي آنتي سرم منواسپاسفيك Pichia Pastoris بعنوان فاز جامد در روش الايزا جهت تشخيص آلودگي احتمالي به سلول ميزبان در واكسن نوتركيب هپاتيت B
272
ارزيابي با استفاده از سيستم تبريد جذبي در خودروهاي سواري
273
ارزيابي بار كمانشي در ستون هاي تقويت شده فولادي جعبه اي
274
ارزيابي بار كمانشي ستون هاي تقويت شده فولادي
275
ارزيابي بار وارده از سينه كار به دستگاه حفاري TBM -- (مطالعه موردي: خط 2 متروي مشهد)
276
ارزيابي بار وارده از سينه¬كار به دستگاه حفاري TBM
277
ارزيابي بارهاي وارد بر شاه تير بدنه كشتي در شرايط بارگذاري مختلف بر اساس قوانين آيين‏ نامه اي
278
ارزيابي بازسازي كاربريهاي خدمات عمومي پس از زلزله ﴿روستاي زلزله زده آوج شهرستان بوئين زهرا﴾
279
ارزيابي بافت شناسي اثرات اسيد چرب امگا 6 و اكسيد روي بر روي زخم هاي تمام ضخامت پوست موش بزرگ ديابتي و موش كئچك و مقايسه آنها
280
ارزيابي بافت فرسوده جاجرم با تاكيد بر كيفيت محيط زندگي (نمونه موردي:شهر جاجرم)
281
ارزيابي بافت فرسوده در راستاي باز زنده سازي (نمونه موردي: بافت فرسوده شاهرود)
282
ارزيابي بافت فرسوده وتوسعه دروني شهري 0(مطالعه شهر اروميه )
283
ارزيابي باليني اثربخشي دهانشويه تهيه شده از تنتور گياه باباآدم بر درمان موكوزيت متعاقب كموراديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان ناحيه سر و گردن
284
ارزيابي باليني درمان افتادگي پا از طريق انتقال عصب به عضله تيبياليس قدامي از ارديبهشت 94 تا ارديبهشت 95
285
ارزيابي باليني شدت بيماري پانكراتيت حاد بر اساس معيارهاي باليني و مقايسه سيستمهاي نمره دهي شدت بيماري شامل:RANSON,APACHE2,BISAP
286
ارزيابي بايندرهاي مناسب جهت استفاده در جرم پاششي كوره هاي صنعت مس
287
ارزيابي بتن هاي خودمتراكم كم سيمان اليافي
288
ارزيابي بدون مرجع كيفيت تصوير
289
ارزيابي برآورد درستنمايي پارامترهاي مرتب شده توزيع نرمال با تابع زيان لينكس
290
ارزيابي برتري و كاستي¬هاي روش تحليل ديناميكي افرايشي (IDA)سنتي
291
ارزيابي برخي از علف‌كش‌ها در كنترل علف‌هاي هرز موسير
292
ارزيابي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي گلرنگ به آلودگي كادميوم در شرايط آبكشت
293
ارزيابي برخي خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك در ارقام تتراپلوئيد و ديپلوئيد پنبه
294
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي گواوا در استان هرمزگان با استفاده از ماركر مورفولوژيكي
295
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي محلي آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور توليد و فرآوري آبميوه و كنسانتره
296
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي عروس ماهي زاينده رود" Petroleuciscus esfahani" در پاسخ به تركيبات مخرب سيستم اندوكرايني در رودخانه زاينده رود
297
ارزيابي برخي شاخص‌هاي فيزيكي كيفيت خاك با استفاده از تكنيك‌هاي زمين‌آماري و منطق فازي در اراضي كشاورزي شهرستان بافت
298
ارزيابي برخي علفكشها در كنترل شيميايي علفهاي هرز گياهان زينتي، جعفري، اطلسي، ابري، شب بو و بنفشه
299
ارزيابي برخي ويژگي هاي فيزيكي ابر در جنوب ايران به كمك داده هاي ماهواره اي در دوره ي 2012-2008
300
ارزيابي برش استخوان به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
301
ارزيابي برشي تيرهاي بتن‌آرمه تقويت شده با پوشش‌هاي كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري ضربه با سرعت پايين
302
ارزيابي برنامه آموزشي تئوري محور بر اتخاذ شده از سيستم بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوسيدگي دندان در مادران باردار شهر رشت
303
ارزيابي برنامه استراتژيك در حوزه صنعت فولاد با استفاده از تكنيك B S C (مطالعه موردي: مجتمع فولاد اسفراين)
304
ارزيابي برنامه استراتژيك در حوزه صنعت فولاد با استفاده از تكنيك BSC(مطالعه موردي: مجتمع فولاد اسفراين)
305
ارزيابي برنامه درسي كتاب هديه هاي آسمان كلاس دوم ابتدايي بر پايه رويكرد عقلاني در تربيت ديني
306
ارزيابي برنامه درسي مدارس استعدادهاي درخشان در دوره راهنمايي و فرآيند فعلي شناسايي دانش آموزان تيزهوش به منظور ارائه يك الگوي مطلوب
307
ارزيابي برنامه طرح آماده سازي شهرك رزمندگان
308
ارزيابي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس استاندارد بين المللي ايزو 10015
309
ارزيابي برنامه هاي اصلاحي و تغييرات ژنتيكي صفات توليد شير در گله هاي گاو شيري اصفهان
310
ارزيابي برنامه هاي تست نيروگاه هسته اي جهت شروع به كار
311
ارزيابي برنامه هاي توسعه تامين كننده سبز با استفاده از روش تلفيقي DEMATEL فازي و ANP (مطالعه موردي شركت آرتين طب پليمر)
312
ارزيابي برنامه هاي شهرداري اصفهان در خدمت رساني به حاشيه نشينان از ديدگاه ساكنان محله زينبيه
313
ارزيابي برنامه‌هاي جامع توسعه شهري تهران با رويكرد تعيين الزامات برنامه پايتخت
314
ارزيابي برند (Brand) در صنعت پوشاك ايران
315
ارزيابي برند شهري در راستاي ارتقاي هويت شهرهاي جديد؛ مورد پژوهي: شاهين شهر
316
ارزيابي برندسازي مشاركتي در جوامع برند در رسانه‌هاي اجتماعي براساس پارادايم محرك_ سازماندهي_ پاسخ
317
ارزيابي برون تني ضخامت ميلين با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي
318
ارزيابي برون داد علمي اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي و بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني مشهدازطريق اندازه گيري شاخصي هيرش
319
ارزيابي بروندادهاي پژوهشي حوزه اخلاق پزشكي با استفاده از مدل نفوذ علمي
320
ارزيابي بسته بندي به عنوان عاملي موثر در گسترش صادرات محصولات كشاورزي باغي
321
ارزيابي بصري فضاهاي مراكز آموزشي پيش دبستاني قم بر اساس الگوي امنيت محيطي
322
ارزيابي بقا، رشد و چسبندگي سلول هاي فيبروبلاست Neonatal بر روي نانوساختارهاي اسفنجي ايجاد شده از ماتريكس خارج سلولي پرده آمنيوتيك فاقد سلول براي بيماران دچارسوختگي III,II
323
ارزيابي بقاي بدون بيماري در بيماران مراحل اوليه سرطان پستان بين ساب تايپهاي مولكولار بين سالهاي 89- 1380
324
ارزيابي بقاي لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس و لاكتوباسيلوس رامنوسوس در بستني و بررسي اثر آنها بر خصوصيات شيميايي، فيزيكي و حسي فرآورده
325
ارزيابي بلادرنگ پايداري ولتاژ استاتيكي ريزشبكه مجزا از شبكه بر اساس جايابي بهينه PMU در آن
326
ارزيابي بلع و صوت بعد از عمل تيروئيدكتومي
327
ارزيابي بلوغ سازماني مديران دانشگاه علوم پزشكي تهران براساس . IS/IT
328
ارزيابي بلوغ سازماني مديريت پروژه شركت تاسيسات دريايي ايران طبق مدل OPM3 نگارش 8002
329
ارزيابي بلوك دهي معادن سنگ ساختماني با استفاده از خواص ژئومكانيكي توده سنگ
330
ارزيابي به روش PCLPF و ارائه يك وش جديد جهت حل مشكل dc offset در كنترل برداري مستقيم موتورهاي القايي
331
ارزيابي بهبود عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن مسلح با ارتفاع مختلف، بهسازي شده با سامانه جداگر لرزه اي
332
ارزيابي بهبود عملكرد لرزه‌اي قاب خمشي بتني با استفاده از مواد هوشمند
333
ارزيابي بهره گيري از قابليتهاي مزيتي مشتري محور و رابطه ان با نام تجاري در صنايع بهداشتي
334
ارزيابي بهره وري انرژي در سيستم هاي تهويه مطبوع با فرآيند شبيه سازي ساختمان
335
ارزيابي بهره وري سيستم هايCAD|CAMدر صنايع خودرو سازي ايران و ارائه مدلي براي بهبود بهره وريشان
336
ارزيابي بهره وري شركت هاي اتوبوسراني كلان شهرهاي ايران
337
ارزيابي بهره وري مجتمع فسفات اسفوردي بر اساس چرخهMEPI
338
ارزيابي بهره وري مرغداري هاي تخم گذار استان اصفهان و عوامل موثر بر آن Factors Affecting Productivity of Lying Farms in Isfshsn Province
339
ارزيابي بهره وري منابع انساني در صنعت ساخت - بررسي و مقايسه روش هاي نوين اندازه گيري بهره وري پايه در چند كارگاه عمراني شهر تهران ييبيببق
340
ارزيابي بهره وري نيروي انساني در سازمان﴿مطالعه موردي:اداره بهزيستي شهرستان فردوس﴾
341
ارزيابي بهره وري نيروي انساني در كارخانه نساجي شهرستان فردوس
342
ارزيابي بهره‌وري سيستم ترابري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش‌هاي كنترل آماري
343
ارزيابي بهره‌وري نيروي انساني در راه‌آهن ج.ا. ايران با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله‌ مراتبي و تحليل پوششي داده‌ها
344
ارزيابي بهسازي لرزه اي قابهاي بتن آرمه به روش اجزا محدود غير خطي
345
ارزيابي بهسازي لرزه اي قابهاي خمشي بتن مسلح با اتصالات تقويت شده توسط پوشش هاي پليمريFRP
346
ارزيابي بوي منسوجات با رايحه هاي مختلف
347
ارزيابي بيابان زايي در شرق اصفهان با استفاده از مدل مدالوس و منطق فازي
348
ارزيابي بيابانزايي در شرق اصفهان با استفاده از مدل مدالوس
349
ارزيابي بيان miR-376a و بررسي هدف‌هاي پيش بيني شده‌ي آن در سلول‌هاي SH-SY5Y
350
ارزيابي بيان ژن ... باكتري اكسيد كننده آهن و گوگرد به روش ...
351
ارزيابي بيان ژن CCRL1 انساني در سطح سلول‎هاي كليه‎ي جنين انسان
352
ارزيابي بيروني گروه آموزشي ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل، و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت
353
ارزيابي بيلان آب زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي براي بررسي امكان تغذيه مصنوعي در آبخوان دشت كنگاور
354
ارزيابي بيواقليمي آسايش حرارتي انسان در شهر يزد با استفاده از چندين شاخص حرارتي - بيواقليمي
355
ارزيابي بيوفيزيكي سواحل استان هرمزگان براي مكان يابي پرورش ماهي در قفس
356
ارزيابي پارامتر ها، كيفيت كروماتين و ميزان آپوپتوز اسپرم در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع دو
357
ارزيابي پارامترهاي تاثيرگذار بر واحد كاهش گرانروي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
358
ارزيابي پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد لجامگير با تاكيد بر پديده كارست
359
ارزيابي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد شهيد واقع در جنوب سميرم
360
ارزيابي پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ ساختگاه سد چم شير
361
ارزيابي پارامترهاي ژئومكانيكي ساختگاهسد خراسان 2 ﴿ جنوب باختري لردگان﴾
362
ارزيابي پارامترهاي طراحي شمع با استفاده از آزمايش و تحليلهاي ديناميكي
363
ارزيابي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل جديد ﴿NGN﴾
364
ارزيابي پارامترهاي لرزه اي سازه هاي مهاربندي برون محور فولادي
365
ارزيابي پارامترهاي لرزه‌اي سيستم لرزه‌بر خمشي ويژه بتني به كمك روش تحليل ديناميكي افزايشي و پوش‌آور
366
ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر طيف طراحي حوزه نزديك
367
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برشي خاك¬ها در محدوده¬اي از سواحل مركزي خزر با استفاده از نتايج CPTu
368
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برضي زباله هاي با سن بالا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بسرگ مقياس ذبلبلقبل
369
ارزيابي پارامترهاي مقاومتي خاك رسي مسلح شده با الياف پلي پروپيلن و تثبيت شده با پليمر
370
ارزيابي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي پودر پلي اتيلن، با مواد افزودني، در راكتور بستر سيال
371
ارزيابي پارامترهاي موثر بر دوام فرش هاي دستباف پشمي با استفاده از مدل هاي رگرسيوني آماري
372
ارزيابي پارامترهاي موثر بر ظرفيت باربري خاك‌هاي مسلح به وسيله‌ي ژئوسل در زير پي‌هاي دايره‌اي
373
ارزيابي پارامترهاي موثر بر موفقيت دانشپذيران با استفاده از رگرسيون لجستيك
374
ارزيابي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده نيترات با استفاده از فرآيند تركيبي انعقاد الكتريكي / جذب در آب زيرزميني
375
ارزيابي پارامترهاي موثر در سنتز نانوذرات سراميكي به روش پاشش حرارتي شعله
376
ارزيابي پارامترهاي موثر در طراحي و عملكرد مطلوب توربوفن ها
377
ارزيابي پارامترهاي موثر در عملكرد اندودهاي نفوذي امولسيوني و بهينه‌سازي آن‌ها
378
ارزيابي پارامترهاي نوع الگوي ترافيكي و پهناي باند جهت كاهش توان مصرفي پوياي شبكه هاي بر روي تراشه
379
ارزيابي پارامتري تشخيص جنسيت افراد با استفاده ازالگوريتم تصاوير اكتسابي از چهره افراد
380
ارزيابي پاسخ ايمني غير فعال پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ B سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
381
ارزيابي پاسخ به كالوس زايي ژنوتيپ هاي ايراني واروپايي جو ازطريق كشت جنين
382
ارزيابي پاسخ بيوشيميايي و مطالعه بيان ژن هاي PGIP و كيتيناز كلاس 3 گياه خيار در پاسخ به كاتوژن قارچيRhizoctonia solani
383
ارزيابي پاسخ بيوشيميايي و مطالعه بيان ژن هاي PGIP و كيتيناز كلاس3 گياه خيار در پاسخ به گاتوژن قارچي Rhizoctonia solani
384
ارزيابي پاسخ دو گونه ارزن زراعي به تنش شوري و كمبود نيتروژن در شرايط افزايش دي اكسيد كربن
385
ارزيابي پاسخ ديناميكي تونل‌هاي مترو تحت‌اثر انفجار سطحي به روش شبيه سازي عددي، مطالعه موردي
386
ارزيابي پاسخ ديناميكي قاب خمشي خرپايي با ميراگر اصطكاكي در مقايسه با حالت بدون ميراگر
387
ارزيابي پاسخ ژنوتيپ هاي جو به تنش شوري در سطوح مختلف نيتروژن
388
ارزيابي پاسخ لرزه اي پل تحت زلزله حوزه نزديك با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
389
ارزيابي پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي بلند با نامنظمي در ارتفاع به كمك تحليل بار افزون مودال
390
ارزيابي پاسخگويي سيستم سلامت از ديدگاه مشتريان بيروني در شهرستان مراغه
391
ارزيابي پايائي توليد و انتقال برق منطقه اي تهران با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو
392
ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته ي صنايع دستي دانشگاه هنر براساس آيين نامه ها ي مصوب دانشگاه؛ مورد پژوهي: پايان نامه هاي داوري شده از مهرماه 1391 تا مهرماه 1396
393
ارزيابي پاياني ورواني فهرست علائم ضربه رواني (TSCC - A ) در گروه كودكان آزارديده ( فراري ) ومقايسه با كودكان آزارنديده ( عادي )
394
ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه ها LCADL
395
ارزيابي پايدار سازي شيروانيهاي رسي توسط ستونهاي سنگي
396
ارزيابي پايداري اجتماعي انبوه سازي در ايران. مطالعه موردي: پروژه مسكن مهر
397
ارزيابي پايداري اجتماعي در محلات شهري با استفاده از روش AHP و ويكور: مقايسه تطبيقي سكونتگاه هاي غير رسمي مورد هدف توانمند سازي و مسكن مهر (نمونه موردي: محله زينبيه اصفهان و مسكن مهر فولاد شهر)
398
ارزيابي پايداري اجتماعي محله با تاكيد بر مفهوم سرمايه اجتماعي ﴿مورد مطالعه : محله نظام آباد تهران﴾
399
ارزيابي پايداري بوم نظام هاي توليد گندم ديم )مطالعه موردي منطقه دره صيدي استان لرستان(
400
ارزيابي پايداري پرتال ورودي تونل كيلومتر 74 مسير راه آهن چابهار - فهرج
401
ارزيابي پايداري پهنه هاي ناكارآمد شهر مراغه
402
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 59 مسير راهن قزوين - رشت با استفاده از نرم افزار SWEDG
403
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 61 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استرپونت و ضرايب ژئومكانيكي
404
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 72 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
405
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 75 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
406
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومترها مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريو نت و ضرايب ژئومكانيكي
407
ارزيابي پايداري ترموديناميكي مورفولوژي هاي مختلف كوپليمر بلوكي استايرن و بوتاد اي ان
408
ارزيابي پايداري توسعه شهري در مناطق ٧ و ٢٢ تهران
409
ارزيابي پايداري جناح راست مخزن سد سمازبن
410
ارزيابي پايداري در شهرهاي مرزي (مورد مطالعه: شهرهاي مرزي استان كردستان)
411
ارزيابي پايداري روش MPS در مدلسازي هيدروديناميك جريان ناشي از موج
412
ارزيابي پايداري زاويه هاي روتور در سيستمهاي چند ماشينه
413
ارزيابي پايداري زنجيره تامين با روش تحليل شبكه اي عدم قطعيت - مطالعه موردي در صنعت خودرو
414
ارزيابي پايداري ژنراتور سنكرون به كمك معيار سطح معادل و حل معادله سوئيچنيگ به كمك انيميشن
415
ارزيابي پايداري ژنوتيپ هاي نخود(Cicer arietinum) با روش هاي ژارامتري و ناپارامتري
416
ارزيابي پايداري ساختار فضايي شهر(مطالعه موردي شهر ساري)
417
ارزيابي پايداري ساختمان خاك به روش منحني مشخصه رطوبتي پر انرژي (HEMC) و پهنه بندي آن در خاك هاي سطحي استان اصفهان
418
ارزيابي پايداري سامانه هاي توليد گندم و ذرت بر پايه مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي( مطالعه موردي روستاهاي منطقه سنجابي استان كرمانشاه)
419
ارزيابي پايداري سكونت گاه هاي روستايي Ý مطالعه موردي :استان آذربايجان غربي ، شهرستان تكاب
420
ارزيابي پايداري شبكه هاي آبرساني شهري در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي
421
ارزيابي پايداري شهر از ديدگاه متابوليسم شهري مورد پژوهي : منطقه 20 شهر تهران
422
ارزيابي پايداري شهري برمبناي شاخص هاي پايداري بخش انرژي در كلان شهر تهران
423
ارزيابي پايداري شيب ترانشه بعد دو سنگ آهك منطقه بي بي شهربانو با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
424
ارزيابي پايداري شيب ترانشه خروجي تونل كيلومتر 187 مسير راه آهن صفحه - كرمانشاه بر مبناي سيستم رده بندي MRMR و روش هوك و براون
425
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در بلوك II معدن چغارت
426
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در جاده چالوس - كرج
427
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن چغارت
428
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن طلاي چاه خاتون
429
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن طلاي سنجده
430
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي معدن لاتريت - بوكسبت جنوب تهران
431
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي پيت نيروگاه سر چم شير و پيشنهاد سيستم نگهداري آن
432
ارزيابي پايداري شيب هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در محل تكيه گاه سمت راست سد ارداك مشهد
433
ارزيابي پايداري شيب هاي طبيعي در زلزله ( مطالعه موردي)
434
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 44 مسير راه آهن قزوين - رشت
435
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 29 مسير راه آهن قم - اصفهان
436
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 30 راه آهن سمنگان - كرمانشاه
437
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در مسير دورود - قارون ناحيه لرستان
438
ارزيابي پايداري شيرواني ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 1 مسير راه آهن عسلئويه-بوشهر-شيراز روشهاي تحليلي و عددي
439
ارزيابي پايداري شيرواني ترانشه ورودي و خروجي تونل شماره 2 مسير راه آهن چابهار- فهرج به روش هاي تحليلي و عددي
440
ارزيابي پايداري شيرواني كيلومتر 48 مسير راه آهن قزوين-رشت به روش تحليلي
441
ارزيابي پايداري عملكرد مديريت شهري در ايران ( مطالعه موردي شهرداري تهران )
442
ارزيابي پايداري عملكرد نظام حمكراني آب در حوضه زاينده رود
443
ارزيابي پايداري قوسهاي كم‏ عمق ساخته شده با استفاده از تكنولوژي چاپ سه بعدي
444
ارزيابي پايداري كاربري اراضي شهري دربافت قديم شهري (مورد مطالعه محدوده بازار تهران)
445
ارزيابي پايداري كاربري اراضي شهري دربافت قديم شهري : مورد مطالعه محدوده بازار تهران
446
ارزيابي پايداري كشاورزي در مزارع گندم كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب بر اساس الگوي DSR
447
ارزيابي پايداري لرزه‌اي ديوارهاي حائل مركب
448
ارزيابي پايداري و خواص انتقالي غشاي تبادل آنيون بر پايه ي پلي سولفون به عنوان پيل سوختي قليايي جامد
449
ارزيابي پايداري ولتاژ به كمك منحني P-V و پياده سازي آن درشبيه ساز بلادرنگ
450
ارزيابي پايداري ولتاژ در ريزشبكه‌ها
451
ارزيابي پايداري ولتاژ در سيستم قدرت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
452
ارزيابي پايش سلامت سازه ها با استفاده از توابع پاسخ فركانسي و موجك
453
ارزيابي پايگاه هاي اينترنتي بانك هاي كشور
454
ارزيابي پتانسيل آب‌هاي مازاد در شهر ساري با تأكيد بر بهسازي و نوسازي منطقه جديد شهري و بافت فرسوده
455
ارزيابي پتانسيل آب‌هاي مازاد در شهر ساريبا تأكيد بر بهسازي و نوسازي منطقه جديد شهري و بافتفرسوده
456
ارزيابي پتانسيل آسيب پذيري آلودگي آب هاي زيرزميني به روش SINTACS و DRASTIC با استفاده از GIS و تحليل حساسيت پارامترهاي كاربردي آن(مطالعه موردي دشت رخ)
457
ارزيابي پتانسيل آللوپاتي ﴿دگرآسيبي﴾ برخي از ژنوتيپ هاي گلرنگ زراعي
458
ارزيابي پتانسيل آلوده كنندگي لندفيل اصفهان بر منابع آب زيرزميني
459
ارزيابي پتانسيل انرژي باد جهت انتخاب اقتصادي توربين مناسب نيروگاه بادي با استفاده از توزيع ويبول (مطالعه موردي)
460
ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان فارس
461
ارزيابي پتانسيل انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
462
ارزيابي پتانسيل تجاري سازي طرح هاي تحقيق و توسعه با استفاده از سيستم خبره فازي مطالعه موردي: صنعت داروسازي
463
ارزيابي پتانسيل حذف فلزات سنگين از پسابهاي معدني با استفاده از نانو ذرات مگهميتي
464
ارزيابي پتانسيل رشد شعب بانك با استفاده از تحليل پوششي داده ها
465
ارزيابي پتانسيل روانگرايي با استفاده از روش طبقه بندي فازي
466
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از آزمايش CPT و Vs و دسته بندي داده هاي ناقص با استفاده از طبقه بندي ميانگين مركزي فازي( FCM)
467
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از آزمايش SPT و دسته بندي داده هاي ناقص با استفاده از طبقه بندي ميانگين مركزي فازي(FCM)
468
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ماسه اي لاي دار با استفاده از نمونه گيري به روش انجماد و نتايج CPT
469
ارزيابي پتانسيل روانگرايي در خاكها با استفاده ازروش نرو- فازي
470
ارزيابي پتانسيل روانگرايي و خصوصيات ديناميكي آبرفتهاي اشباع به كمك نتايج آزمون پيزوكن لرزه اي ﴿SCPTu﴾
471
ارزيابي پتانسيل زمين‌لغزش در اثر روانگرايي شيب‌ها (مطالعه‌ي موردي)
472
ارزيابي پتانسيل ژنتيكي 8 جامعه آزاد گرده افشان ذرت به روش تلاقي هاي دايآلل
473
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلو ط هاي آسفالتي با استخوانبندي سنگدانه اي با افزودني هاي پليمري و غير پليمري
474
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي با افزودني هاي پليمري
475
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي متخلخل با چسبنده هاي پليمري
476
ارزيابي پتانسيل عملكرد ارقام قديم و جديد يولاف و نقش برنامه هاي بهنژادي در افزايش عملكرد
477
ارزيابي پتانسيل فرسايش پذيري هسته سدهاي خاكي/سنگريزه‌اي در دره‌هاي تنگ با استفاده از تحليل عددي سه‌بعدي
478
ارزيابي پتانسيل كاهش حساسيت زايي پروتئين بتالاكتوگلوبولين شير گاو با استفاده از باكتري هاي لاكتيك اسيد محصولات لبني ايران
479
ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي توده سنگ در تونل انتقال آب كرمان
480
ارزيابي پتانسيل معدني محدوده 1:250000 انار با تلفيق داده ها ژئوفيزيك هوايي و دور سنجي
481
ارزيابي پتانسيل معدني محدوده ي سيلوارسنگستان همدان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
482
ارزيابي پتانسيل منابع آبهاي زيرزميني استان چهارمحال و بختياري با استفاده از منطق فازي و مدل تركيب خطي در محيط GIS
483
ارزيابي پتانسيل نفتي در ناحيه اردستان - زواره بوسيه روشهاي ژئوفيزيكي
484
ارزيابي پتانسيل هاي اكوتوريسمي شهرستان ايذه
485
ارزيابي پتانسيل هاي فرسايشي منطقه دستگن با استفاده از GIS و RS
486
ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري طبيعي مناطق حفاظت شده استان اصفهان و مكان يابي محلهاي مناسب تفرج در يكي از مناطق
487
ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سازند سرچشمه (كرتاسه پيشين) در حوضه كپه داغ با استفاده از روشهاي ژئوشيميايي و پتروگرافي آلي
488
ارزيابي پتانسيل هيدروكربورزايي سازند هاي دالان و كنگان در ميدان عسلويه شرقي و ميادين مجاور
489
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه تاريخي باغ شاه بر اساس مدل پرپرا
490
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه گردشگري شبه جزيره ميانكاله با استفاده از مدل پر الونگ
491
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه گردشگري عباس آباد با استفاده از مدل پرالونگ
492
ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي با استفاده از روش فازي-عصبي و پياده سازي در نرم افزار
493
ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي
494
ارزيابي پتروفيزيكي تعدادي از چاه هاي ميدان گازي خانگيران
495
ارزيابي پتروفيزيكي سازند كنگان دريكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ
496
ارزيابي پتروفيزيكي مخازن كنگان و دالان در ميدان گازي تابناك
497
ارزيابي پتروفيزيكي و شناسايي شكستگي‌هاي يكي از چاه‌هاي جنوب غرب ايران با استفاده ازمجموعه‌ي نمودارهاي الكتريكي، هسته اي و تصويرگر سازند
498
ارزيابي پتروفيزيكي و محاسبه نفوذپذيري از تكنيك شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي از سازند فهليان در ميدان درود- خارك
499
ارزيابي پتروفيزيكي يكي از مخازن نفتي جنوب ايران با استفاده از نگارهاي سنتي و نگار تشديد مغناطيسي هسته با هدف تخمين تخلخل و تراوايي و مقايسه با اطلاعات مغزه
500
ارزيابي پترولوژي توده ي نفوذي در روستاي ملاطالب شمال اليگودرز زون سنندج- سيرجان
501
ارزيابي پخش بار بهينه به كمك نرم افزارهاي MATPOWER, ETAP, PASHA و مقايسه قابليتهاي آنها
502
ارزيابي پديده توالي لرزه اي بر قاب هاي مهاربندي داراي سيستم strongback
503
ارزيابي پديده تورم و آثار درازمدت آن بر دوام نانوكامپوزيت پلي استر غيراشباع
504
ارزيابي پديده روانگرايي ماسه هاي كربناته غير سيمانه با استفاده از آزمايش هاي تناوبي – مطالعه موردي
505
ارزيابي پراكنش فضايي - مكاني خدمات بهداشتي - درماني ﴿بيمارستان ها﴾ بر اساس فرآيند تحليل شبكه فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : شهر يزد
506
ارزيابي پراكنش و توزيع فضايي پاركها و فضاي سبز شهري با استفاده از GIS ﴿نمونه موردي : شهر اروميه﴾
507
ارزيابي پردازه بوم شناختي و ژنتيكي هوبره در منطقه حفاظت شده دق پترگان و پناهگاه حيات‌وحش نايبندان، استان خراسان جنوبي
508
ارزيابي پرليت جهت حذف رنگ هاي نساجي از محلول هاي آبي
509
ارزيابي پروتكل هاي آب درماني موجود براي كمر درد، آرتروز زانو و چاقي و معرفي مناسب ترين آنها بر اساس استاندارد هاي تاييد شده
510
ارزيابي پروتكل هاي لايه انتقال در شبكه هاي بي سيم و ارائه يك پروتكل بهبود يافته
511
ارزيابي پروتكل هاي مسيريابي پويا در شبكه هاي حسگر بي سيم
512
ارزيابي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم از جهت مصرف توان
513
ارزيابي پروژه آبياري سد درودزن
514
ارزيابي پروژه ساخت سيستم فاضلاب تهران از ديدگاه مديريت
515
ارزيابي پروژه طراحي شهري بافت قديم يزد (محور لب خندق)از نظر بهبود كالبدي بافت قديم يزد
516
ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي صنعت برق بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره
517
ارزيابي پروژه هاي شهر سالم تهران (كوي سيزده آبان)
518
ارزيابي پروژه‌هاي انتقال بين المللي فناوري – مطالعه موردي خودروي پارس تندر
519
ارزيابي پروژه‌هاي معدني تحت شرايط عدم قطعيت هزينه‌هاي عملياتي
520
ارزيابي پروفايل توليدي چاه با استفاده از نمودارگيري توليد
521
ارزيابي پروفايل هاي خوني مدل موشي نشانگان متابوليك :يك رويكرد فيزيولوژيك
522
ارزيابي پرونده هاي پروستاتكتومي از نظر كامل بودن در بخش اورلوژي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 81- 1379
523
ارزيابي پريود بنيادي وشاخص آسيب پذيري تعدادي از پل هاي شهر مشهد بااستفاده از مايكروترمور
524
ارزيابي پلاسماي الكتروليتي براي ايجاد و دوپ پوشش گرافني
525
ارزيابي پلاك هاي مالتيپل اسكلروزيس در MRI با پروتكل Diffusion Weighted imaging (DWI) در مقايسه با پروتكل Fluid attenuation inversion recovery (flair )
526
ارزيابي پلاك هاي مالتيپل اسكلروزيس در MRI با پروتكل Diffusion Weighted imaging (DWI) در مقايسه با پروتكل Fluid attenuation inversion recovery (flair )
527
ارزيابي پهنه اطراف ايستگاه هاي راه آهن درون شهري بر اساس رويكرد TOD
528
ارزيابي پهنه اطراف ايستگاه هاي شبكه ريلي برون شهري بر اساس رويكرد TOD
529
ارزيابي پهنه بندي فضاي سبز شهري و ارائه ي الگوي متناسب با نياز شهروندان با تاكيد بر( كودكان، سالمندان و معلولان نمونه موردي: منطقه 4اهواز، گلستان)
530
ارزيابي پوشش هاي محافظ بتن سازه هاي ساحلي خليج فارس
531
ارزيابي پوشش‌هاي خوراكي صمغ عربي و موم عسل بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي رقم گلدي
532
ارزيابي پويائي تغذيه اي و تعيين سطح تغذيه اي گونه سپر ماهي پروانه اي در آبهاي پيرامون جزيره هرمز
533
ارزيابي پوياي ريسك پروژه با استفاده از شبكه بيزي مبتني بر يادگيري
534
ارزيابي پوياي قابليت اطمينان منابع در محيط گريد
535
ارزيابي پويايي هاي كوتاه مدت و بلند مدت قيمت سكه طلا با استفاده از الگو دو عاملي قيمت گذاري قراردادهاي آتي
536
ارزيابي پياده سازي ERP شركت ذوب آهن اصفهان بر اساس عوامل كليدي موفقيت
537
ارزيابي پياده سازي سيستم هوش تجاري در سازمانهاي دولتي (مورد كاوي: شهرداري ساري)
538
ارزيابي پياده‌راه سازي محور چهارباغ عباسي اصفهان
539
ارزيابي پيامد افزايش غلظت كربن دي اكسيد و دماي هوا بر تخصيص ماده خشك و نيتروژن در گياه گندم
540
ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي ) انفجار، آتش سوزي و نشت مواد سمي ( در واحد انتخابي پتروشيمي فجر با استفاده از نرم افزار فست
541
ارزيابي پيامد دو تكنيك برشهاي متعدد دورا و استفاده از دورال پچ در بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال حاد(مركز تحقيقات تروماي گيلان ، رشت 1386-1381)
542
ارزيابي پيامد سه روش درماني متوتروكسات (MTX) هفتگي، رژيم هشت روزه تركيب MTX و فولينيك اسيد (MTX-CF) و اكتينومايسينD (ACTD) هر دو هفته يك بار در درمان ارزيابي پيامد سه روش درماني متوتروكسات (MTX) هفتگي، رژيم هشت روزه تركيب MTX و فولينيك اسيد (MTX-CF) و اكتينومايسينD (ACTD) هر دو هفته يك بار در درمان فرم كم خطر تومور تروفوبلاستيك حاملگي (LRGTN
543
ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر يك حوضه آبريز با استفاده از مدل ريزمقياس كننده SDSM
544
ارزيابي پيامدهاي كوتاه مدت آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيشمايي خاك مراتع در منطقه فريدن
545
ارزيابي پيش سازها و تركيبات رنگي در طي فرآيند شربت چغندر قند در سيستم هاي مدل با استفاده از كروماتوگرافي ژل تراوايي
546
ارزيابي پيش نيازهاي لازم جهت پياده سازي كارت امتيازي متوازن﴿BSC)﴿مورد مطالعه:ستاد مركزي بانك انصار﴾
547
ارزيابي پيش‌آيندهاي خريد ناگهاني در شبكه اجتماعي اينستاگرام مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني
548
ارزيابي پيشرفت علمي مطالعات اقتصاد اسلامي ايران در دوره 94- 1380
549
ارزيابي پيشرفت مطالعات اقتصاد كلان ايران در دوره 86-1379: يك رويكرد روش شناختي
550
ارزيابي پيشرفت و ترقي تجارت اجتماعي در بازارهاي نوظهور، مورد مطالعاتي كاربران ايراني فيسبوك و اينستاگرام
551
ارزيابي پيمانكاران جزء (دست دوم﴾ EPC در شركتهاي پيمانكار عمومي فولاد
552
ارزيابي پيوستگي نشانگرهاي مولكولي EST-SSR در بزرك (.Linum usitatissimum L)
553
ارزيابي پيوندي آدرنالين و مشتق سنتزي آدرنالين بر پايه ي آراچيدونيل با نانو ذرات بتاكازئين: يك مطالعه ي كمومتري و مدل سازي مولكولي
554
ارزيابي تأثير آميخته بازاريابي اجتماعي بر كاهش تمايل به جراحي‌هاي زيبايي غيرضروري با استفاده از تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده (مورد مطالعه: كلينيك‌هاي خصوصي منتخب شهر همدان)
555
ارزيابي تأثير آميخته ترفيع بر قصد خريد داروهاي گياهي با توجه به نقش دو متغير آگاهي از برند و كيفيت درك‌شده (مورد مطالعه: مصرف‌كنندگان محصولات شركت داروسازي سينافرآور)
556
ارزيابي تأثير ابعاد سكوت سازماني بر ارتباطات يكپارچه بازاريابي در ايجاد ارزش ويژه برند
557
ارزيابي تأثير ارتباط بر اعتماد بين گره هاي شبكه حسگر بي سيم
558
ارزيابي تأثير استفاده از منطق فازي در بهينه سازي چندهدفه در صنعت ساخت
559
ارزيابي تأثير افزودن بور بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ بين فلزي Ti-48AI-2Cr-2Nb
560
ارزيابي تأثير افزودن تيتانيوم بر تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد دوفازي فوق ريزدانه/نانو ساختار شده به‌ وسيله عمليات ترمومكانيكي
561
ارزيابي تأثير افزودن خرده لاستيك هاي فرسوده در پايداري شيرواني ها توسط مدل فيزيكي آزمايشگاهي تحت بارگذاري استاتيكي
562
ارزيابي تأثير افزودن نيتروژن بر ريزساختار و خواص مكانيكي دما بالاي آلياژ آلومينايد تيتانيم Ti-48Al-2Cr-2Nb (at.%)
563
ارزيابي تآثير اقتصادي - اجتماعي پروژه هاي آبياري تحت فشار در استان يزد
564
ارزيابي تأثير ايزو14001، قابليت تكنولوژي و بين المللي سازي بر عملكرد شركت پتروشيمي اصفهان با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازگار با محيط زيست
565
ارزيابي تأثير بازاريابي دروني بر تعهد سازماني و رضايت شغلي و رابطه آن با كيفيت خدمات )مطالعة موردي: بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان(
566
ارزيابي تأثير بانكداري الكترونيك بر وفاداري با توجه به نقش ارزش درك شده، رضايت و اعتماد مشتري (مورد مطالعه شعب بانك ملت جنوب شهر اصفهان)
567
ارزيابي تأثير به كارگيري فناوري اينترنتي از اشيا بر بهبود مديريت موجودي (مطالعه موردي فروشگاه هاي زنجيره اي مازندران)
568
ارزيابي تأثير بي مسئوليتي اجتماعي سازمان بر نفرت از برند و پيامدهاي رفتاري آن
569
ارزيابي تأثير پارامترهاي فرآيند شكل دهي بر دانسيته و ريزساختار نانو كامپوزيت هسته – پوسته ي آلومينا/ آلوميناي آمورف
570
ارزيابي تأثير پرورش گل محمدي در توسعه اقتصاد روستائي ﴿نمونه موردي: لاله زار كرمان﴾
571
ارزيابي تأثير پزشكي از راه دور بر اقتصاد سلامت و نظام ارائه خدمات بهداشتيدرماني در استان هرمزگان
572
ارزيابي تأثير پوشش گياهي، كاربري اراضي و عمليات بيولوژيك بر ميزان فرسايش خاك در حوضه‌ي آبخيز قرغن گلپايگان
573
ارزيابي تأثير تجربه مشتري، كيفيت ادراك شده و ارزش ادراك شده بر شهرت برند (مورد مطالعه: مشتريان مجموعه اصفهان سيتي سنتر سپاهان شهر)
574
ارزﻳﺎﺑﻲ تأﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
575
ارزيابي تأثير تركيب و توزيع لكه هاي سبز شهري بر ويژگي هاي جزاير حرارتي شهر با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ي موردي: شيراز)
576
ارزيابي تأثير تصوير و تجربه برند بر وفاداري نگرشي و رفتاري برند به واسطه نقش ميانجي اعتماد برند و رابطه با برند
577
ارزيابي تأثير تغيير ساختار سني جمعيت بر پس انداز ملي در ايران
578
ارزيابي تأثير ثبات مالي دولت بر نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب منا
579
ارزيابي تأثير جنسيت و مقطع تحصيلي بر ساختار مدل تفكيك سفر تحصيلي
580
ارزيابي تأثير حزب دولت حاكم بر بازدهي بورس اوراق بهادار تهران
581
ارزيابي تأثير حمل و نقل بار درون‌شهري بر شاخص هاي حمل و نقل پايدار (مطالعه موردي: شهر اهواز)
582
ارزيابي تأثير خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك بر منابع آب زيرزميني(دشت فسا)
583
ارزيابي تأثير خصوصيات زمين شناسي مهندسي توفل بلند زاگرس ﴿قطعه يك-الف﴾ بر روي نرخ پيشروي دستگاه TBM
584
ارزيابي تأثير درصد الياف بر سرعت موج برشي Vs و مدول برشي Gmax زباله جامد شهري
585
ارزيابي تأثير ذخيره‌سازهاي انرژي الكتريكي بر سياست جداسازي مجازي مالي دارايي‌هاي توليد در بازار برق
586
ارزيابي تأثير رهبري پدرسالارانه بر فرسودگي شغل:نقش ميانجي تاب‌آوري (موردمطالعه: دبيران منطقه مباركه)
587
ارزيابي تأثير روش استفاده مجدد كسري از فركانس در كارايي شبكه هاي فمتوسل
588
ارزيابي تأثير روشهاي ارتقا شايستگي بر روي بهرهوري منابع انساني در پروژههاي ساختماني
589
ارزيابي تأثير ريسك هاي سياسي و بازرگاني بر صادرات غيرنفتي ايران به عمده ترين كشورهاي هدف صادرات(با تأكيد بر يارانه بيمه اعتبار صادراتي)
590
ارزيابي تأثير ساختار سبز شهري بر كيفيات طراحي شهري در دو الگوي شهري سنتي و جديد (نمونه موردي: شهرضا-اصفهان)
591
ارزيابي تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني با متغير ميانجي چابكي كاركنان (مورد مطالعه سازمان تأمين اجتماعي اصفهان)
592
ارزيابي تأثير سرمايه فكري بر تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه و بهره وري در كاركنان بنگاه هاي كوچك و زود بازده شهر خرم آباد
593
ارزيابي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده
594
ارزيابي تأثير سطح بلوغ مديريت دانش بر روي قابليت چابكي سازمان با متغير ميانجي چابكي نيروي انساني (مورد مطالعه: صنعت كاشي و سراميك)
595
ارزيابي تأثير سياست هاي ارزي بر تورم : مطالعه موردي ايران دوره
596
ارزيابي تأثير شبكه هاي تلويزيوني ماهواره بر استراتژي هاي نفوذ نوجوانان در تصميم گيري خريد خانواده (مورد مطالعه: دانش آموزان منتخب دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر اصفهان)
597
ارزيابي تأثير شرايط تكيه‌گاه بر رفتار ديناميكي خط‌‌‌‌آهن بالاستي
598
ارزيابي تأثير شرايط مختلف اقليمي بر تصادفات و ايمني حمل‌ونقل درراه‌هاي دوخطه با استفاده از مدل خطي تعميم‌يافته (GLM)
599
ارزيابي تأثير شيوه هاي تأمين حقوق مالكانه در رضايتمندي مالكين (مطالعه موردي : مناطق 7 و8 شهرداري اصفهان)
600
ارزيابي تأثير عصاره ميوه هاي انار، ليموترش و شلغم بر كيفيت پس از برداشت ميوه برش خورده كيوي
601
ارزيابي تأثير عناصر آميخته بازاريابي بر قصد خريد از طريق آگاهي برند مورد مطالعه: محصولات نان صنعتي در شهر اصفهان به سفارش شركت آزاد توشه سپاهان
602
ارزيابي تأثير عوامل فردي بر نگرش مصرف كننده نسبت به تبليغات موبايلي از طريق ارزشمندي تبليغات (مورد مطالعه: كاربران گوشي هوشمند در بين دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان)
603
ارزيابي تأثير عيوب اوليه و خوردگي بر استحكام نهايي شاهتير بدنه كشتي ها
604
ارزيابي تأثير قابليت مقايسه حسابداري و سطح افشاي داوطلبانه بر مديريت سود تعهدي و واقعي
605
ارزيابي تأثير قيمت سوخت بر تفكيك ترافيك و تجهيز ناوگان حم ل ونقل عمومي درو ن شهر ي ققبقف
606
ارزيابي تأثير قيمت سوخت بر تفكيك ترافيك و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري
607
ارزيابي تأثير كاني‌شناسي در ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي و انحلال‌پذيري مصالح ژيپسي سازند گچساران
608
ارزيابي تأثير كمبود فسفر بر مسير سيگنالينگ Quorum sensing در همزيستي گياه Medicago truncatula Gaertn. با باكتري Sinorhizobium meliloti
609
ارزيابي تأثير كيفيت آموزش بر چابكي سازمان مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان
610
ارزيابي تأثير كيفيت خدمات سنتي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان (مطالعه موردي: مشتريان شعب بانك ملت شهر اصفهان)
611
ارزيابي تأثير كيفيت سيستم يادگيري الكترونيكي بر تمايل به استمرار استفاده از آن با شيوه مدل‌سازي معادلات ساختاري
612
ارزيابي تأثير متنوع‌سازي منابع درآمدي بر عملكرد بانك‌ها: مطالعه موردي بانك‌هاي ايراني
613
ارزيابي تأثير مديريت ارتباطات پروژه بر عملكرد پروژه‌هاي عمراني شهرداري اصفهان با توجه به نقش تعديل گر استراتژي‌هاي كاهش ريسك
614
ارزيابي تأثير مديريت دانش و چابكي سازماني بر بهره‌وري كاركنان
615
ارزيابي تأثير مشخصات مسلح كننده در عملكرد لرزه اي ديوارهاي مسلح به كمك مدل‌سازي فيزيكي با ميله‌هاي فولادي
616
ارزيابي تأثير مصالح پارچه گونه مورد استفاده در كنترل تركهاي رو سازي
617
ارزيابي تأثير معاينه فني خودرو بر كاهش تصادفات در تهران
618
ارزيابي تأثير ميلگردهاي طولي بر مقاومت پيچشي نهايي تيرهاي بتني
619
ارزيابي تأثير ناهمسانگردي ريزساختاري بر خواص مكانيكي دماي محيط و دما بالاي سوپرآلياژ IN718 توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزري
620
ارزيابي تأثير نهادها بر عملكرد اقتصاد ايران
621
ارزيابي تأثير نوآوري، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و باز بودن تجاري
622
ارزيابي تأثير هوش هيجاني بر چابكي نيروي انساني با نقش ميانجي كيفيت زندگي كاري
623
ارزيابي تأثير ويژگي هاي تبليغات شبكه هاي اجتماعي بر درگيري ذهني برند
624
ارزيابي تأثير ويژگي هاي تبليغات شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده (مورد مطالعه: شبكه اجتماعي اينستاگرام)
625
ارزيابي تأثيرات اجتماعي پارك هاي شهري (مطالعه موردي : پارك بانوان محله آزادشهر يزد)
626
ارزيابي تأثيرات اجتماعي و زيست محيطي كوره‌هاي آجرپزي (مطالعه موردي شهر يزد)
627
ارزيابي تأثيرات احساسات سرمايه گذاران و ارزش ويژه برند بر عملكرد
628
ارزيابي تأثيرات تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي در منطقه حوضه آبخيز شمال شهر تهران
629
ارزيابي تأثيرات ديوارهاي ميان قابي بر تخريب پيش‌رونده در قاب¬هاي خمشي فولادي متوسط
630
ارزيابي تأثيرات روش احيا و استحكام بندي در بافت فرسوده براي دستيابي به پايداري اجتماعي با رويكرد شهر فشرده در بافت قديم مطالعه موردي: شهر ساري
631
ارزيابي تأثيرات فروش مازاد تراكم ساختماني بر توسعه شهري مطالعه موردي:منطقه 3 تهران
632
ارزيابي تأثيرات مديريت ايمني در پروژه هاي ساخت ﴿راه و ترابري﴾
633
ارزيابي تأثيرات مديريت فناوري و دانش بر نوآوري در سازمان‌هاي پروژه محور
634
ارزيابي تأثيرسرمايه‌هاي فكري بر خوداثربخشي منابع انساني در ساختارهاي آينده‌نگر(موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشكي البرز)
635
ارزيابي تاب آوري آب شهرستان يزد با توجه به تحولات توسعه فضايي، صنعتي و كشاورزي
636
ارزيابي تاب آوري اجتماعي محلات شهر اروميه دربحران هاي سياسي -اجتماعي
637
ارزيابي تاب آوري خدمات اكولوژيكي در محيط زيست شهري (مطالعه موردي شهر يزد)
638
ارزيابي تاب آوري در سطح نواحي شهري با رويكرد كاهش خطرپذيري در برابر مخاطرات طبيعي(زلزله)؛ مطالعه موردي: شهر زنجان
639
ارزيابي تاب آوري محلات شهري كلانشهر مشهد در مواجهه با سوانح طبيعي(زلزله)
640
ارزيابي تاب آوري محله اوين در برابر زلزله احتمالي تهران
641
ارزيابي تاب آوري معيشتي بهره برداران زراعي در برابر تغييرات و نوسانات اقليمي )مطالعه موردي دهستان ماهيدشت(
642
ارزيابي تاب آوري مناطق شهري مشهد در برابر آلودگي هوا
643
ارزيابي تاب‌آوري شهر در برابر زلزله، نمونه مورد مطالعه: مراكز درماني شهر رفسنجان
644
ارزيابي تاب‌آوري مناطق شهر تهران در برابر زلزله در سه دهه اخير
645
ارزيابي تابع قابليت اعتماد نانوسيستم ها و ريز مولفه ها
646
ارزيابي تاثير FSH بر القاء كلونيزايي سلولهاي اسپرماتوگوني بز در محيط آزمايشگاهي
647
ارزيابي تاثير آموزش درا فزايش كارايي وسايل حفاظت شنوايي
648
ارزيابي تاثير آموزش درا فزايش كارايي وسايل حفاظت شنوايي
649
ارزيابي تاثير احساس محق بودن روانشناختي بر تسهيم دانش: نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
650
ارزيابي تاثير احساس محق بودن روانشناختي بر طفره روي اينترنتي: نقش ميانجي عدالت سازماني ادراك شده
651
ارزيابي تاثير ارتقاي كيفيت محيطي بر احساس تعلق ساكنين بافت كهن ساري با رويكرد دستيابي به محيط مطلوب انساني)نمونه موردي :امامزاده عباس ساري)
652
ارزيابي تاثير ارزش ويژه برند بر تغييرات ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
653
ارزيابي تاثير استراتژيهاي اشتراك دانش بر بهبود مديريت ارتباط با مشتري)CRM( در سازمانهاي بيمه گر ايراني با استفاده از چارچوب )CKSM( (موردكاوي: سازمان بيمه دي-شهرتهران )
654
ارزيابي تاثير استفاده از خاك مختلط با خرده لاستيك اطراف لولههاي مدفون در كاهش اثر ارتعاشات
655
ارزيابي تاثير استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در پاسخ ديناميكي كابلهاي پل هاي معلق
656
ارزيابي تاثير استقرار مديريت كيفيت در دستيابي به اهداف استراتژيك بانك رفاه
657
ارزيابي تاثير اسيدي كردن تجربي ادرار بر ميزان تشكيل بلورهاي اگزالات كلسيم در گربه ها
658
ارزيابي تاثير اعتماد مصرف كنندگان بر پذيرش بازاريابي ويروسي بر مبناي مدل TAM ﴿موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان﴾
659
ارزيابي تاثير اعتياد به شبكه هاي اجتماعي بر رفتار خريد كاربران بر اساس مدل AIDA (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني)
660
ارزيابي تاثير افزدون آلومينيوم بر رفتار سايشي و مقاومت به اكسيداسيون فولاد مقاوم به حرارت DIN 1.4837
661
ارزيابي تاثير افزودن بنتونيت بر خواص مهندسي خاك رسي در هسته سد خاكي چشمه زنه
662
ارزيابي تاثير افزودن خرده لاستيك بر خواص مكانيكي ماسه‌هاي كربناته
663
ارزيابي تاثير افزودن ذرات پلي استايرن انبساطي (EPS) روي رفتار مكانيكي ماسه
664
ارزيابي تاثير افزودن ذرات پلي استايرن انبساطي و اندازه آن ها بر رفتار ماسه كربناته بوشهر با استفاده از آزمايش سه محوري
665
ارزيابي تاثير افزودن موتد جاذب رطوبت بر ظرفيت نگهداشت آب در اراضي آبخيز اردستان
666
ارزيابي تاثير افزودن نانو لوله كربني بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت استرانسيم
667
ارزيابي تاثير افزودن نيتروژن بر نانو / فوق ريزدانه كردن فولاد آستنتي شبه پايدار Fe4Cr16Mn0.1C به روش ترموديناميكي بازگشت مارتنزيت
668
ارزيابي تاثير افزودن نيوبيم بر تحولات ريز ساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد دوفازي فوق ريزدانه/نانو ساختار شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي
669
ارزيابي تاثير افزودن نيوبيم بر فوق ريز دانه/نانو ساختار كردن فولاد كم كربن از طريق فرايند ترمومكانيكي مارتنزيت
670
ارزيابي تاثير افزودن واناديم بر تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد دوفازي فوق ريزدانه/نانوساختار شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي
671
ارزيابي تاثير افزودني‌هاي نيمه‌گرم بر خصوصيات رئولوژيكي قير لاستيكي و عملكرد خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك
672
ارزيابي تاثير امتداد قطري زلزله بر نيروهاي وارده بر اعضاء سازه ها
673
ارزيابي تاثير املاح مختلف بر روي خاك‌ها در ايجاد پوسته مقاوم در برابر فرسايش بادي و ريز‌گردها
674
ارزيابي تاثير اندازه دانه‌هاي پلي استايرن انبساطي بر پارامترهاي مقاومتي خاك با استفاده از آزمايش سه محوري و سانتريفيوژ
675
ارزيابي تاثير ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شرق استان گلستان)
676
ارزيابي تاثير ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي در توسعه روستايي (مطالعه مورديك روستاهاي شرق استان گلستان )
677
ارزيابي تاثير بازاريابي حسي بر رضايت و وفاداري مشتري با توجه به نقش ميانجي ادراك از كيفيت خدمات در محيط نمايشگاه(مطالعه موردي: شركت نمايشگاهي بين المللي استان اصفهان)
678
ارزيابي تاثير بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك صادرات شهر تهران
679
ارزيابي تاثير برخي عوامل محيطي بر توان دگرآسيبي يونجه ، برگ گردو، سورگوم جارويي و توتون در كنترل علف هاي هرز غالب مزرعه گوجه فرنگي
680
ارزيابي تاثير برنامه تحول اداري دولت در سلامت سازماني (مطالعه موردي:دانشگاه گلستان)
681
ارزيابي تاثير بهره برداري و مصرف انرژي بر رشد اقتصادي تعديل شده با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي آن ﴿CO2﴾ در ايران
682
ارزيابي تاثير پارامترها در سيستم هاي بهبود تصاوير ديجيتال مبتني بر منطق فازي
683
ارزيابي تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي سازند آغاجاري در نرخ پيشروي TBM، پروژه قطار شهري اهواز
684
ارزيابي تاثير پارامترهاي فرآيند بر دانسيته و اندازه دانه آلوميناي توليدي به روش ريخته گري دوغابي پودر نانو
685
ارزيابي تاثير پارامترهاي مكانيكي بر تمايز، مورفولوژي و ساختار اسكلتي سلول هاي بنيادي در مسير تمايز به سلول عضله صاف با استفاده از روش هاي تجربي
686
ارزيابي تاثير پروتكل ارتباطي كلينيسين - بيمار در كنترل علايم حياتي (نبض وفشارخون)بيماران اورژانس درمان ريشه
687
ارزيابي تاثير پروتكل ارتباطي كلينيسين - بيمار در كنترل علايم حياتي (نبض وفشارخون)بيماران اورژانس درمان ريشه
688
ارزيابي تاثير پروژه هاي نوسازي در بافت فرسوده شهري بر زيست پذير نمودن محلات شهري ﴿ نمونه موردي محله مقدم تهران ﴾
689
ارزيابي تاثير پروژه‌ هاي پخش سيلاب بر ويژگي‌ هاي خاك، پوشش گياهي و تغذيه آبخوان در مناطق خشك و نيمه‌ خشك (مطالعه موردي : استان يزد)
690
ارزيابي تاثير پروژه‌هاي پيشگام و محرك توسعه در بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد شهري و ارائه راهبردهاي بهبودبخشي (مورد پژوهي: محله منارجنبان اصفهان)
691
ارزيابي تاثير پياده سازي نظام مديريت محيط زيست بر اساس استاندارد ايزو 14001در صنعت برق كشور
692
ارزيابي تاثير پيرشدگي قير بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي
693
ارزيابي تاثير پيش بيني سود مديريت بر ريسك و ارزش شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
694
ارزيابي تاثير پيش خنك سازي بر روي خواص فيزيكي ، مكانيكي وشيميايي توت فرنگي به روش هاي آماري وهوش مصنوعي
695
ارزيابي تاثير تامل ميان انسان و كامپيوتر HCI بر افزايش رضايت مشتريان و پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي ﴿مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين
696
ارزيابي تاثير تبليغات بازرگاني بر ميزان جذب مشتريان حسابهاي قرض الحسنه بانك ملت وبه منظور اثر بخشي تبليغات از مدل AIDA شهرستان كرج
697
ارزيابي تاثير تحريكات الكتريكي بر تكثير سلولي در سلول هاي استخواني و بهينه سازي رژيم سيگنالينگ با و بدون داربست حاوي نانو لوله هاي كربني
698
ارزيابي تاثير ترتيبات ارزي بر توزيع درآمد دركشورهاي سازمان همكاري و توسعه¬ي اقتصادي (OECD) و كشورهاي عضو اُوپك (OPEC)
699
ارزيابي تاثير تركيبات دندريمري نانوساختار بر منسوجات با استفاده از بيني الكتريكي
700
ارزيابي تاثير تركيبات فسفاتي بر استحكام نسوزهاي ريختني كم سيمان همراه با ايجاد كريستال هاي اسپينل آلومين- منيزيتي نانو و مايكرو
701
ارزيابي تاثير تستوسترون برالقاء كلوني زايي اسپرماتوگوني گوسفند درمحيط آزمايشگاه
702
ارزيابي تاثير تغيير سوخت نيروگاه‌هاي شهر اصفهان بر پراكنش SO2 و NOX
703
ارزيابي تاثير تغييرات جوي بر قصد خريد: نقش تعديل كننده ويژگي هاي شخصيتي، سن و جنسيت (مورد مطالعه: فروشگاه هاي خرده فروشي منتخب در شهر اصفهان)
704
ارزيابي تاثير تفاوتهاي فرهنگي بر بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان صدا و سيما: مطالعه موردي: معاونت برون مرزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
705
ارزيابي تاثير توان مصرفي بر كارايي سيستم عامل در پردازنده هاي چندهسته اي با استفاده از شبيه ساز gem5
706
ارزيابي تاثير توانمندي هاي مديريت دانش بر اثربخشي سازماني مطالعه موردي: شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
707
ارزيابي تاثير توريسم تاريخي - فرهنگي بر توسعه پايدار شهر اصفهان
708
ارزيابي تاثير تونل زني بر عملكرد گروه شمع
709
ارزيابي تاثير جمينگ و مقياس بهينه توان در سيستم هاي چند آنتني انبوه
710
ارزيابي تاثير جنس مواد و نوع دانه بندي آن بر خواص عملكردي آسفالت نيمه گرم اصلاح شده با نانو مواد (برپايه سيلان)
711
ارزيابي تاثير جوشكاري ليزر مشابه و غير مشابه آلياژ حافظه دار نيكل- تيتانيوم و عمليات حرارتي پس از آن بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار خوردگي اتصال
712
ارزيابي تاثير حجم و بزرك ترين بعد درشت دانه بر مقاومت و طول مهار موثر اتصال ورق FRP بر بتن به كمك آناليز ميدان كرنش با استفاده از تكنيك PIV
713
ارزيابي تاثير حفاظ آيروديناميكي براي موتورسيكلت هوندا‌‌ CG125 بر ميزان مصرف سوخت و اثر آن بر پايداري ديناميكي
714
ارزيابي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر فشار روانشناختي، رفتار شهروندي سازماني و عملكرد شغلي
715
ارزيابي تاثير حمل و نقل برتوسعه اقتصاد گردشگري نواحي روستايي (مطالعه موردي: محور ارتباطي ملاير، اراك)
716
ارزيابي تاثير خدمات خود اشتغالي و خود كفايي كميته امداد در توانمند سازي مددجويان (مطالعه موردي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)شهر قاين )
717
ارزيابي تاثير خدمات دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات آي سي تي روستايي در توسعه روستايي مطالعه موردي شهرستان شهركرد
718
ارزيابي تاثير خشكسالي هاي هواشناسي بر تغييرات سطح آبهاي زير زميني و رواناب هاي سطحي در حوضه دهكده سفيد استان فارس
719
ارزيابي تاثير خشكسالي و فعاليت هاي انساني بر منابع آب زيرزميني ﴿حوزه ي آبخيز زاينده رود﴾
720
ارزيابي تاثير خصوصي سازي در عملكرد شركت هاي دولتي ﴿مطالعه شركت هاي واگذار شده مطابق اصل 44 قانون اساسي كشور
721
ارزيابي تاثير خطا‌هاي نرم بر سيستم‌هاي نهفته مبتني بر LEON
722
ارزيابي تاثير خواص جريان شناختي آميزه استاندارد پلي اتيلن بر صافي سطح سيم هاي توليدشده در فرآيند اكستروژن سريع
723
ارزيابي تاثير خودروهاي سنگين بر خصوصيات ترافيكي جاده (مطالعه موردي محور هراز پارك جنگلي- سه راه سنگ چال)
724
ارزيابي تاثير داروهاي تامسولوسين و آملوديپين در كاهش درد و ناراحتي بيماران واجد استنت حالب مراجعه كننده به بخش اورولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
725
ارزيابي تاثير دانش ناشي ازتجربه مسافر برعملكرد سازماني با نقش ميانجي خلاقيت سازماني مطالعه موردي سازمان پايانه هاي شهر اصفهان
726
ارزيابي تاثير دانش و تجربه مشتري بر عملكرد نوآوري از طريق قابليت هاي پوياي بازاريابي (مورد مطالعه: شركت هاي تجهيزات پزشكي در ايران)
727
ارزيابي تاثير درجه باز بودن تجارت بر تورم ،كسري بودجه و رشد اقتصادي در ايران
728
ارزيابي تاثير درماني تزريق داخل زجاجيه‌اي متوتروكسات در بيماران ديابتي مبتلا به ادم مقاوم ماكولا
729
ارزيابي تاثير راهبردهاي تدافعي و آينده‌نگر كسب وكار بر ريسك سقوط قيمت سهام در شركت‌‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
730
ارزيابي تاثير رطوبت بر رفتار درزها در توده هاي سنگي و ارائه مدل رفتاري مناسب
731
ارزيابي تاثير رطوبت بر رفتار مكانيكي سنگ ها و تعيين شاخص هاي كمي موثر
732
ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبزبر مزيت رقابتي سبز
733
ارزيابي تاثير روش هاي مرسوم آماده سازي بستر بذر و تاريخ كاشت بر علف هاي هرز و توليد نخود ديم ( Cicer arietinum ) در منطقه ماهيدشت كرمانشاه
734
ارزيابي تاثير روشهاي انتقال و فشرده سازي گفتار در شبكه هاي كامپيوتري بر كارايي سيستمهاي بازشناسي گوينده
735
ارزيابي تاثير زمان تناوب توسعه يافته در تخمين ظرفيت فروريزش سازه ها در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديك
736
ارزيابي تاثير زيبايي بر پايداري محصول با مطالعه موردي فرمان خودرو
737
ارزيابي تاثير ساختار بازار بر بهره وري در بخش صنعت ايران با تاكيد بر سياستهاي رقابتي و حمايتي
738
ارزيابي تاثير ساختار بازار بر بهره وري در بخش صنعت ايران با تاكيد بر سياستهاي رقابتي و حمايتي
739
ارزيابي تاثير ساختار سرمايه و محدوديت مالي بر رابطه‌ي بين مازاد سرمايه‌گذاري در سرمايه در گردش و ارزش شركت
740
ارزيابي تاثير ساختار سني جمعيت بر مصرف انرژي بخش خانگي در ايران
741
ارزيابي تاثير سامانه اتوبوس تندرو بر حمل و نقل پايدار شهري ﴿ مطالعه موردي : خطوط اتوبوس تندرو شهر اصفهان﴾ Evaluation of Impacts or BRT on Urban Sustainable Transportatin Case Study of Isfahan BRT Routes
742
ارزيابي تاثير سبك شخصيتي افراد بر ترجيح برند داخلي و خارجي با نقش ميانجي درگيري ذهني مشتريان
743
ارزيابي تاثير سد كرخه بر مورفولوژي پايين دست رودخانه و مقايسه نتايج با مطالعات عددي
744
ارزيابي تاثير سرمايه گذاري بيمه در ايمني راه در تحقق اقتصاد مقاومتي
745
ارزيابي تاثير سرمايه گذاري شركت ها و نقدينگي سهام بر معكوس شدن بازده كوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران
746
ارزيابي تاثير سرمايۀ اجتماعي بر عملكرد شغلي: نقش ميانجي فرسودگي شغلي (مورد مطالعه: كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان)
747
ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق و شور بر كمك به تبخير و تعرق و عملكرد محصول گلرنگ﴿ŸŸcarthamus tinctorius l) در شرايط مزرعه با استفاده از لايسي متر
748
ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق وشوربر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول سياهدانه (nigella sativa l.) در شرايط لايسيمتري و...
749
ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق و آبياري تكميلي بر كمك به تبخير و تعريق و...
750
ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق وآبياري تكميلي بر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول سه رقم گندم (Triticumaestivum L.)در شرايط مزرعه با استفاده از لايسيمتر
751
ارزيابي تاثير سود تقسيمي بر اهرم مالي (نسبت بدهي به دارايي) در شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
752
ارزيابي تاثير سود سرمايه اي گرايشي و عدم نقدشوندگي بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1387)
753
ارزيابي تاثير سياستهاي برنامه ريزي توليد در عملكرد سيستم توليد بهنگام (JIT) با استفاده از روش شبيه سازي
754
ارزيابي تاثير شاخص هاي ساختار شهري براي ارتقاء كاركرد (متابوليسم) شهري مورد پژوهش منطقه 12 شهرداري شهر تهران
755
ارزيابي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري مشتريان و جذب مشتريان جديد در بانك مهر اقتصاد اصفهان با توجه به نقش ميانجي هويت برند و رضايت مشتري
756
ارزيابي تاثير طبقه برند ، شناخت برند و قيمت ، برارزش مورد انتظار و تمايلات رفتاري خريداران گوشي موبايل ﴿ مطالعه موردي : دانشجويان ﴾
757
ارزيابي تاثير عشق برند بر عدم تمايل به خريد برند لوكس تقلبي نقش ميانجي درگيري برند
758
ارزيابي تاثير عمليات ترموديناميكي بازگشت مارتيزيت بر تحولات ريزساختاري و خواص كششي فولاد دوفازي 16MnCr5 ريزدانه
759
ارزيابي تاثير عمليات ترموديناميكي بر ساختار ميكروسكوپي، خواص مكانيكي و رفتار حافظه داري يك آلياژ حافظه دار Ti - Ni- Cu
760
ارزيابي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار و خواص حافظه داري آلياژ Ti-50at.% Ni
761
ارزيابي تاثير عمليات حرارتي بر خستگي و خوردگي آلياژ برنز آلومينيوم نيكل دار (كارشده)
762
ارزيابي تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خستگي فولاد زنگ نزن
763
ارزيابي تاثير عمليات سه تايي نيتروژن دهي پلاسمايي آبكاري كروم سخت و نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص سطحي فولاد ابزار گرم كار H11
764
ارزيابي تاثير عناصر آميخته رسانه هاي تبليغاتي بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركتهاي ايراني صنايع غذايي)
765
ارزيابي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر توسعه انساني در منطقه منا
766
ارزيابي تاثير عوامل تراتوژن بر بيان ايزوانزيم P1054A1 در كشت سلولهاي جوانه اندام حركتي
767
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر اندازه بهينه شهري با رويكرد اقتصادي به وسيله مدل سيستم پويا (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
768
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ﴿مورد مطالعه: مشتريان شعب بانك صنعت و معدن كشور﴾
769
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري: (مطالعه موردي شركت بيمه پارسيان در شهر تهران)
770
ارزيابي تاثير غلظت كلر بر مقاومت به خوردگي و شروع ترك خوردگي توام با تنش (SCC) فولادهاي زنگ‌نزن 304، 316 و 2205 در محيط متيل دي اتانول آمين فعال شده (αMDEA)
771
ارزيابي تاثير فاصله و زمان نوردهي دو نمونه از دستگاه هاي لايت كيور(هالوژن و LED) بر درصد پليمريزاسيون كامپوزيت Opallis
772
ارزيابي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در اداره كل تعاون استان اصفهان
773
ارزيابي تاثير فرهنگ سازماني و هويت برند بر عملكرد برند و وفاداري برند با توجه به نقش ميانجي شخصيت برند
774
ارزيابي تاثير فعاليتهاي نوزمينساختي بر سامانه زهكشي خرمآباد
775
ارزيابي تاثير كاربرد ماده باندينگ و ميزان سختي آمالگام بر ريز نشت محل اتصال آمالگام و كامپوزيت
776
ارزيابي تاثير كنتراست رنگ محرك هاي SSVEP در طبقه بندي سيگنال هاي EEG براي سيستم هاي واسط مغز و رايانه
777
ارزيابي تاثير كنترل پليس در افزايش ايمني در مقاطع ورودي شهرها مطالعه موردي محور تهران- شريف آباد
778
ارزيابي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر حاكميت شركتي و انتخاب هاي سرمايه گذاري
779
ارزيابي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان بانك ملي در اصفهان
780
ارزيابي تاثير كيفيت درك كننده وب سايت بر اقتصاد خرد مجدد مشتري از طريق رضايت مشتري مورد مطالعه ﴿ديجي كالا﴾
781
ارزيابي تاثير كيفيت نهادي بر توسعه مالي بخش غيربانكي ايران
782
ارزيابي تاثير گزارشگري الكترونيكي بر پارامترهاي گزارشگري مالي
783
ارزيابي تاثير گزارشگري الكترونيكي بر پارامترهاي گزارشگري مالي
784
ارزيابي تاثير متغيرهاي ترموديناميكي بر تشكيل ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي آلياژ حافظه دار NiTi نانو ساختار
785
ارزيابي تاثير متغيرهاي ريخته گري دقيق بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار سايشي آلياژ زيستي پايه كبالت F-75
786
ارزيابي تاثير متغيرهاي عمليات حرارتي رسوب سختي بر ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي سوپر آلياژ جهت دارGTD-111
787
ارزيابي تاثير متغيرهاي فرايند هيدروترمال بر خواص نانوذرات مغناطيسي مگنتايت جانشاني شده با روي براي كاربرد فراگرمايي مغناطيسي
788
ارزيابي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر رشد نقدينگي در اقتصاد ايران
789
ارزيابي تاثير متغيرهاي موثر در تعيين سطح سرويس عابرين پياده (مطالعه موردي شهر تهران)
790
ارزيابي تاثير مجسمه هاي شهري اصفهان بر باز توليد هويت فرهنگي ده ساله اخير
791
ارزيابي تاثير محافظه كاري شرطي وغير شرطي حسابداري بر سطح نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
792
ارزيابي تاثير محرك هاي منتخب تجارت اينترنتي بر موفقيت فروشگاه اينترنتي
793
ارزيابي تاثير مديريت دانش مشتري بر عملكرد سازماني: نقش ميانجي چابكي سازماني
794
ارزيابي تاثير مديريت مشاركتي بر اثربخشي كاركنان در شركت نفت بهران
795
ارزيابي تاثير مشاهدات ماهواره‏هاي GPS واقع در سايه‏ي زمين بر روي سري ‏زماني مختصات ايستگاه‏هاي دائم
796
ارزيابي تاثير مصالح پارچه گونه مورد استفاده در كنترل تركهاي روسازي
797
ارزيابي تاثير مقاوم سازي اتصالات تير ستون با ورق - FRP در پارامترهاي رفتار ديناميكي قاب هاي بتن مسلح
798
ارزيابي تاثير مقدار تأمين مالي بر بحران مالي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
799
ارزيابي تاثير منابع پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
800
ارزيابي تاثير منابع ذخيره ساز انرژي بر قابليت اطمينان سيستم توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
801
ارزيابي تاثير منحني دانه بنديوبررسي كنترل كيفيت و پذيرش بتن براساس آزمايش هاي مغزه گيري در ستون ها و دال هاي ساخته شده ازبتن خود تراكم سازگار با محيط زيست
802
ارزيابي تاثير ميانگين متحرك دوگانه متقاطع در تشخيص نقاط ورود و خروج معاملات طلاي جهاني
803
ارزيابي تاثير ميزان بهره‌وري ظرفيت بر قابليت اطمينان زمان‌بندي حركت قطارها در كريدورهاي ريلي شهري
804
ارزيابي تاثير ميزوپروستول واژينال بر ميزان بارداري پس از تلقيح داخل رحمي
805
ارزيابي تاثير نرم كن هاي شيميائي برخواص فيزيكي پارچه
806
ارزيابي تاثير نسبت بارهاي ثقلي به جانبي بر عملكرد اتصالات تيرهاي با مقطع كاهش
807
ارزيابي تاثير نوآئري بر عملكرد سازماني و اشتغال در اداره گاز شهرستان فارسان
808
ارزيابي تاثير نوسانات ناخواسته پارامترهاي بازنمايي ناشي از واك بر كيفيت باز شناسي مستقل از گوينده آواها و ارائه روش هاي مناسب براي رفع آنها
809
ارزيابي تاثير نوع و اندازه مواد افزودني در مقياس نانومتري و ميكرومتري در بهسازي خاك هاي رمبنده
810
ارزيابي تاثير نياز بر انگيزش كاركنان كميته امداد شهر فارسان
811
ارزيابي تاثير نيوبيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن آستنيتي 301 فوق ريز دانه / نانو ساختار شده توسط فرايند مارتنزيت
812
ارزيابي تاثير هندسه سطح تماس بر توزيع حرارت در پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از روش ترموگرافي مادون قرمز و آناليز عددي
813
ارزيابي تاثير هنر برروي ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي حاد ﴿زنان بالاي 40 سال﴾
814
ارزيابي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد مديران ادارات دولتي شهر تهران
815
ارزيابي تاثير ويتامين E بر القاء كلونيزايي اسپرماتوگوني گوسفند در محيط آزمايشگاه
816
ارزيابي تاثيرات اجتماعي احداث بزرگراه بر محله هاي اطراف آن (نمونه موردي محله هاي شارق غربي و نظام آباد)
817
ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح هاي آماده سازي زمين در شهر يزد در دهه هاي 1360 الي 1380 و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن نمونه هاي مورد مطالعه : طرح هاي آماده سازي منطقه 7 امام شهر، 17.5 هكتار پشت سيلو و 127 هكتاري صفائيه
818
ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح هاي تجميع در بافت تاريخي يزد
819
ارزيابي تاثيرات اجنماهعي ايستگاه هاي دوچرخه در منطقه سه اصفهان
820
ارزيابي تاثيرات احداث باند دوم گلپايگان / بزرگراه اصفهان بر اقتصاد حمل و نقل استان اصفهان
821
ارزيابي تاثيرات استراتژيك برنامه‌هاي بهبود عملكرد بر ابعاد عملكرد توليد صنعتي در شركت‌هاي كوچك و متوسط
822
ارزيابي تاثيرات انيميشن فركتال مولد بر فركتاليتي مغز كاربر مبتني بر ( واقعيت مجازي و رابط مغز كامپيوتر )
823
ارزيابي تاثيرات باز زنده سازي بافت فرسوده ساري با رويكرد نوشهرسازي انسان گرا بر ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان (نمونه موردي بافت آب انبار نو ساري)
824
ارزيابي تاثيرات بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQMدر حوزه منابع انساني در شركت هپكو.
825
ارزيابي تاثيرات به كارگيري مدل تعالي سازماني EFQM در عملكرد مراكز درماني بيمارستان شهيد رجائي قزوين
826
ارزيابي تاثيرات توسعه بر محيط زيست در حوزه آبخيز سد سفيد رود (حد فاصل بيجار و ديواندره ) به كمك الگوي تخريب و با تاكيد بر برنامه نويسي كامپيوتري براي الگو
827
ارزيابي تاثيرات رنگدانه هاي سبز مس بر ويژگي هاي چرم دباغي گياهي
828
ارزيابي تاثيرات سولفات كلسيم و كربنات كلسيم بر خصوصيات مهندسي مصالح ريزدانه هسته سد خاكي چشمه زنه
829
ارزيابي تاثيرات فرهنگي، فناوري و اطلاع رساني در پياده سازي و اجراي موفق جويشگر بومي (جامعه ي دانشگاهي كاركنان دانشگاه پيام نور و دانشگاه شهيد باهنر استان كرمان)
830
ارزيابي تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فعاليت هاي خدماتي (مطالعه موردي: تعدادي از فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي درماني )
831
ارزيابي تاثيرات متقابل ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات حقوقي تفكيك اراضي مسكوني در توسعه شهري ﴿نمونه موردي شهر شيراز ﴾
832
ارزيابي تاثيرات مجتمع گردشگري رايان بر ساختار سكونتگاهي روستاهاي منطقه طرقرود نطنز
833
ارزيابي تاثيرات مجموعه هاي بزرگ تجاري بر هويت محله اي با رويكرد آينده پژوهي (اطلس مال نياوران)
834
ارزيابي تاثيرات محيطي و اقتصادي – اجتماعي طرح احياي نخيلات (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان خور و بيابانك)
835
ارزيابي تاثيرات مورفومتري بر خان ها بر پايداري آنها ﴿مطالعه موردي: ريگ چاه جام﴾
836
ارزيابي تاثيرات ويژگي هاي سنگ شناسي و بافت سنگ بر روي شكل سنگدانه و ميزان ريزدانه توليدي
837
ارزيابي تاثيرپوشش پارالوئيد بركنترل خوردگي(بيماري برنز) دراشياء آلياژمس كلرزدايي شده
838
ارزيابي تاثيرتبليغات شركت صاايران در موردگوشيهاي تلفن همراه بر وفاداري فروشندگان در شهراصفهان
839
ارزيابي تاثيرتغييرساختارسني جمعيت بررشداقتصادي درايران
840
ارزيابي تاثيرتغييرمديريت درسازمان ها
841
ارزيابي تاثيررسانه‌هاي اجتماعي سازماني بر بهبود چابكي سازمان با در نظر گرفتن نقش پذيرش فناوري اطلاعات (مطالعه
842
ارزيابي تاثيرسطح ايستابي كم عمق وشور بر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول گشنيز ( coriandrum sativum l.) درشرايط ..
843
ارزيابي تاثيرفرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان درشركت قدس نجف اباد
844
ارزيابي تاثيرگذاري فرهنگ سازماني بر دوسوتواني و عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
845
ارزيابي تاثيرنظام هوشين كانري دراجراي استراتژي هاي شركت ساپكو
846
ارزيابي تاثيرنگرش برند و تبليغات دهان به دهان الكترونيكي برهويت برند- مصرف كننده و ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در صنعت بانكداري
847
ارزيابي تازگي آب پرتقال پاستوريزه شده با روش طيف‌سنجي مرئي – فروسرخ نزديك
848
ارزيابي تازگي ماهي قزل آلا با استفاده از نانو ذرات سيليكاي آغشته به شاخص رنگي حساس به PH در بسته بندي مواد غذايي
849
ارزيابي تازگي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان بر اساس رنگ چشم و آبشش آن با پردازش تصوير
850
ارزيابي تاسب مكاني - فضايي طرح مسكن مهر شهر يزد
851
ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين در شركت غدير
852
ارزيابي تامين كنندگان در فرآيند لجستيك شركت كاله
853
ارزيابي تامين مالي به روش مشاركت مالي بخش خصوصي و دولتي در پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده حريم رضوي شهر مشهد
854
ارزيابي تبديل سكونتگاههاي روستايي به شهر و اثرات آن بر كيفيت شرايط زندگي شهروندان مطالعه موردي شهر ربط سردشت
855
ارزيابي تبليغات موادغذايي با روش تحليل محتوايي، بررسي موردي تبليغات محصولات لبني بينالود
856
ارزيابي تبليغات موادغذايي با روش تحليل محتوايي، بررسي موردي تبليغات محصولات لبني بينالود
857
ارزيابي تثبيت خاك رس با افزودني دوستدار محيط زيست و دورريزِ ليگنوسولفونات كلسيم، با در نظر گرفتن روش هاي مختلف تركيب و عمل آوري
858
ارزيابي تجربه دموكراسي بر اساس دو الگوي نظريه گرا و عمل گرا در جمهوري اسلامي ايران
859
ارزيابي تجربي اثر جاسازي فوم فلزي درون مخزن حاوي مواد تغيير فاز دهنده در يك سيستم ذخيره ساز گرماي نهان
860
ارزيابي تجربي ارتباط متغير هاي حسابداري با قيمت سهام
861
ارزيابي تجربي بار حرارتي دستگاه‌ هاي برقي اداري به منظور برآورد سرمايش مورد نياز (مطالعه موردي مركز محاسبات دانشگاه يزد
862
ارزيابي تجربي پوشش هاي ضدخزه ي آب گريز
863
ارزيابي تجربي ديناميك خودروي شني دار كوچك با بازوهاي متفاوت
864
ارزيابي تجربي طول مهار موثر ورق هاي تقويتي FRP بر سطح بتن
865
ارزيابي تجربي عملكرد سيستم خورشيدي فتوولتاييك-حرارتي (PVT) با بهره‌گيري از مواد تغيير فازدهنده
866
ارزيابي تجربي عملكرد يك سيستم مديريت حرارتي مبتني بر مواد تغيير فاز دهنده براي يك سلول باتري ليتيومي مورداستفاده در خودروهاي الكتريكي
867
ارزيابي تجربي ماده تغيير فازدهنده اكتادكانِ نانوكپسوله شده مورداستفاده در سيستم‌هاي ذخيره‌سازي انرژي حرارتي
868
ارزيابي تجربي مدل اندازه گيري وفاداري به نام تجاري براي كالاهاي مصرفي بي دوام درصنعت لبنيات ايران
869
ارزيابي تجربي مشخصات مكانيكي پروفيل هاي كامپوزيتي و بررسي عملكرد اتصالات چسبي تير به ستون
870
ارزيابي تجربي مكانيزم اندازه گيري مشتقات هيدروديناميكي جريان
871
ارزيابي تجربي و شبيه سازي عددي جريان دو فاز گاز-مايع در ورودي جداساز جريان محوري
872
ارزيابي تجربي و عددي مشتقات هيدروديناميكي زيرسطحي خودكنترل
873
ارزيابي تجربي و نظري پارامترهاي موثر بر عملكرد سلول سوخت كربنات مذاب
874
ارزيابي تجربي و نظري ويژگي هاي سطوح زبر براي كاهش درگ اصطكاكي
875
ارزيابي تحريم‌هاي چندگانه عليه ايران از ديدگاه بنيادها و بايسته‌هاي امنيت انساني
876
ارزيابي تحريم‌هاي چندگانه عليه ايران از ديدگاه بنيادها و بايسته‌هاي امنيت انساني
877
ارزيابي تحقق اهداف كمي برنامه دوم توسعه در مورد كاهش آلودگي هواي تهران
878
ارزيابي تحقق طرح تفصيلي شهر فسا
879
ارزيابي تحقيقي طراحي و ساخت دستگاه تراپي چاقوي سايبر و شبيه سازي كامپيوتري طرح درمان اين دستگاه
880
ارزيابي تحقيقي طراحي و ساخت دستگاه تراپي هايفو و شبيه سازي كامپيوتري طرح درمان اين دستگاه
881
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ تكنيكال شركتهاي صنعت روي در بازار بورس اوراق بهادار ايران
882
ارزيابي تحليل خارجي شبيه سازي شده ي ريشه با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي: يك مطالعه آزمايشگاهي
883
ارزيابي تحليلي اثر سرعت بارگذاري وسايل نقليه برخرابي هاي روسازي آسفالتي بر اساس روشMEPDG
884
ارزيابي تحليلي الگوريتمهاي رمز قالبي با تاكيد بر جمله خطي
885
ارزيابي تحليلي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
886
ارزيابي تحليلي جدا شدگي ورق در تير تقويت شده براي برش با ورق FRP
887
ارزيابي تحليلي دو طرح اوليه و تجديد نظر شهرك قدس
888
ارزيابي تحليلي سطوح رضايتمندي كشتريان بانك پارسيان ازكيفيت خدمات ارائه شده بااستفاده از مدل سركوال (مطالعه موردي منطقه تهران )
889
ارزيابي تحليلي طرح هاي جامع شهري با رويكرد توسعه پايدار ﴿طرح جامع پيشنهادي شهر دماوند﴾
890
ارزيابي تحليلي و عددي ارتعاشات خطوط راه آهن
891
ارزيابي تحليلي و مقايسه اي اثرات الكترواپتيكي در مدولاتورهاي نوري خارجي
892
ارزيابي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو (Hirdum vulgare L.) بر اساس خصوصيات
893
ارزيابي تحمل به تنش خشكي در لاين هاي اينبرد نو تركيب گندم در شرايط مزرعه
894
ارزيابي تحمل به تنش در لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
895
ارزيابي تحمل به تنش رطوبتي در توده هاي بومي جو بهاره در شمال غرب ايران
896
ارزيابي تحمل به تنش شوري ارقام گندم در مجاورت ماده محافظتي اسيد آسكوربيك
897
ارزيابي تحمل به تنش شوري در لاينهاي دابل ها پلوئيد و لاينهاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
898
ارزيابي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گلرنگ در شرايط مزرعه
899
ارزيابي تحمل به تنش شوري و اسمزي در ژنوتيپ هاي جو در مرحله جوانه زني
900
ارزيابي تحمل به خشكي در توده هاي اسپرس
901
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گلرنگ تحت شرايط مزرعه
902
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از شاخص هاي مقاومت به خشكي در منطقه ايلام
903
ارزيابي تحمل به خشكي سه رقم ارزن علوفه اي در منطقه رفسنجان
904
ارزيابي تحمل به شوري گونه Aegilops cylindrica با استفاده از روش هاي فيزيولوژيك و مولكولي
905
ارزيابي تحمل به شوري و خصوصيات رشد رويشي ارقام زيتون تحت تاثير سطوح مختلف كلريد سديم
906
ارزيابي تحمل به شوري و خصوصيات رشد رويشي ژنوتيپ هاي آلبالو محلب ﴿Prunus mahaleb﴾ تحت تاثير سطوح كلريد سديم
907
ارزيابي تحمل به يخبندان در مرحله ساقه رفتن ژنوتيپ هاي گندم با توجه به برخي صفات مرفولوژيك
908
ارزيابي تحمل توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه ( portulaca Oleracea L.) به تنش خشكي
909
ارزيابي تحمل توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه (L. portulaca oleracea) به تنش خشكي
910
ارزيابي تحمل خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.)
911
ارزيابي تحمل خشكي و تنوع ژنتيكي لاين هاي جو
912
ارزيابي تحمّل به تنش كم آبي اكوتيپ هاي شبدر ايراني (Trifolium resupinatum L.) در مراحل مختلف رشد
913
ارزيابي تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد زنگ نزن دوفازي فاقد نيكل نانو/فوق ريز دانه شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي بازگشت مارتنزيت
914
ارزيابي تخريب پذيري اراضي نسبت به فرسايش بادي با استفاده از روش هاي نوين در باغ هاي پسته كبوترخان رفسنجان
915
ارزيابي تخريب داروهاي مترونيدازول و ديفن هيدرامين از آب‌هاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست‌هاي اكسيد تيتانيوم/ اكسيد آهن و اكسيد روي/ اكسيد آهن بر پايه زئوليت طبيعي (كلينوپتيلولايت)
916
ارزيابي تخريب داروهاي مترونيدازول و سفالكسين از آب‌هاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست‌ N-TiO2/ZnFe2O4/Zeolite در حضور نور مرئي و ازن
917
ارزيابي تخريب‌پذيري اراضي نسبت به آلودگي ناشي از مصرف سموم و كودهاي شيميايي با استفاده از روش‌هاي نوين در باغ‌هاي پسته كبوترخان رفسنجان
918
ارزيابي تخلخل مخازن هيدروكربوري كربناته با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و شبكه هاي عصبي
919
ارزيابي تخمين رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونك از حوزه آبخيز كارون شمالي
920
ارزيابي تراتوژنسيته ماده مشتق از ماتريكس ميناي دندان بر روي كشت سلول هاي تاج عصبي جنين موش صحرايي
921
ارزيابي تراتوژنسيته ماده مشتق از ماتريكس ميناي دندان برروي كشت سلول هاي تاج عصبي موش صحرايي
922
ارزيابي تراز پايه در ساختمانهاي بلند در اثر زلزله حوزه نزديك گسل با استفاده از روش اندركنش خاك و سازه
923
ارزيابي تراكم ماشك گل خوشه اي (vicia villosa l.)درتك كشتي وكشت مخلوط باجو(hordeum vulgarel)برعملكردكمي وكيفي علوفه درشرايط ديم
924
ارزيابي تربيت نيروي انساني شناورهاي غير كنوانسيوني در منطقه چابهار
925
ارزيابي ترجيح ميزباني زنجرك Arboridia kermanshah D. و اثر تنش رطوبتي بر نوسانات جمعيت آن و Empoasca decipiens paoli و دشمن طبيعي آن ها روي برخي ارقام مو
926
ارزيابي ترجيحات و برآورد تمايل شهروندان يزدي در استفاده از پارك‌ هاي شهري يزد (مطالعه موردي : پارك‌ هاي آزادگان، غدير، هفت‌ تير و كوهستان)
927
ارزيابي ترسيب كربن فضاي سبز كشت شده و پوشش گياهي طبيعي در منطقه خشك ﴿مطالعه موردي: جنگل ها و فضاي سبز دانشگاه صنعتي اصفهان﴾
928
ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي زنان خانه دار شهر تبريز و تهيه ي هنجارهاي مربوطه
929
ارزيابي تركيب پذيري لاين هاي ذرت حاصل از ژرم پلاسم سيميت در تلاقي با لاين هاي مناطق معتدله در دو رژيم رطوبتي
930
ارزيابي تركيب درآمد عملياتي بانك رفاه استان خراسان رضوي
931
ارزيابي تركيب درصدهاي مختلف تراشه آسفالت (RAP) در ارائه مدل پيش‌بيني عملكرد مخلوط آسفالتي با استخوان‌بندي سنگدانه‌ايگرم(WSMA)
932
ارزيابي تركيب شيميايي ، تجزيه پذيري به روش in situواندازه ذرات سيلوهاي ذرت
933
ارزيابي تركيب مناسب منابع درآمدي شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري خرم آباد)
934
ارزيابي تركيبات پليمري بر خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم (HMA) و تحليل نتايج با استفاده از روش‌هاي آماري
935
ارزيابي تركيبات شيميايي و فعاليت ضد ميكروبي اسانس هاي سير، پياز، و فلفل قرمز بر تعدادي از ميكروارگانيسم هاي بيماري زا در شرايط آزمايشگاهي و مقايسه آن با آنتي بيوتيك هاي رايج درماني
936
ارزيابي ترموديناميكي تركيب سيكل يكپارچه گازسازي مازوت و توربين گاز با آب شيرين كن قشم
937
ارزيابي ترموديناميكي تركيب سيكل يكپارچه گازسازي مازوت و توربين گاز با آبشيرينكن قشم
938
ارزيابي ترموديناميكي و بهينه‌سازي سامانه توليد چندگانه يكپارچه شده با انرژي خورشيدي و سوخت گاز طبيعي توسط معيارهاي اقتصادي و زيست محيطي‌؛ مطالعه موردي: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر)
939
ارزيابي تروماي قفسه سينه دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 92
940
ارزيابي تزايدژن HEP2 توسط تكنيك FISH در بيماران مبتلا به سرطان سينه
941
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ سد شفارود با تكيه بر مطالعات زمين شناسي مهندسي
942
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي كمندان
943
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي مروك در استان لرستان
944
ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد مخزني كوار
945
ارزيابي تزريق پرده آب بند سد كارون 3
946
ارزيابي تسهيل كننده هاي داخلي و خارجي مËثر بر موفقيت ERP و عملكرد سيستم در سازمانهاي ايراني
947
ارزيابي تسهيلات حمل و نقلي نسبت به پراكندگي جمعيت (مطالعه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)
948
ارزيابي تشخيصي دليريوم با استفاده از ابزار عيني و ذهني در بيماران بستري در بخش اي مراقبت ويژه در سال 93-1392
949
ارزيابي تشخيصي معيارهاي باليني جهت انجام سي تي اسكن در بيماران با آسيب خفيف به سر مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1395
950
ارزيابي تشخيصي معيارهاي غربالگري توصيه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تشخيص بيماران ROP نيازمند درمان مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني
951
ارزيابي تصادفات به كمك روش آناليز درخت خطا
952
ارزيابي تصادفات جاده اي بر اساس فاكتورهاي موثرشناخته شده(در غالب عوامل اقتصادي)و ارايه راه كار مناسب در جهت كاهش معنادار ان
953
ارزيابي تصميم هاي سرمايه گذاري با استفاده از سيستم دايناميك و اختيار سرمايه گذاري- با مطالعه موردي در شركت توليد باطري
954
ارزيابي تصوير برند با استفاده از روش BCM
955
ارزيابي تضمين كيفيت در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور بر اساس استاندارد ايزو 9126 با استفاده از روش GQM(مطالعه موردي)
956
ارزيابي تطبيقي اثرات زيست محيطي بلند مرتبه سازي بر كيفيت محيط ( مورد پژوهي : ناحيه هفت منطقه يك و ناحيه چهار منطقه 22 )
957
ارزيابي تطبيقي بخش مجموعه سازي نرم افزارهاي كتابخانه اي موجود در ايران جهت ارائه الگويي مناسب , heuristic evaluation of collection management section of iranian library softwares to provide an appropriate model
958
ارزيابي تطبيقي تاثير ويژگي هاي كالبدي بر نوع وقوع جرم و عدم امنيت شهروندان (مورد مطالعه : محلات كيانپارس و منبع آب اهواز)
959
ارزيابي تطبيقي ترمينال كاوه و صفه اصفهان به لحاظ توسعه حمل‌ونقل عمومي محور (TOD) و ارائه راهبردهاي بهبود بخشي
960
ارزيابي تطبيقي تناسب اراضي با معيار آگرواكولوژي در جنوب ساري
961
ارزيابي تطبيقي توزيع كاربري اراضي مناطق 6 و 22 شهر تهران با استفاده از مدل مقايسه اي و LQ در محيط GIS
962
ارزيابي تطبيقي روشهاي توليد طرحواره هاي معمارانه درمراحل اوليه فرايند طراحي " مقايسه كارآيي طراحي كامپيوتري (نرم افزار SketchUp) و روشهاي طراحي اسكيس دستي"
963
ارزيابي تطبيقي روشهاي رگرسيون فازي با مدلهاي رگرسيون معمولي
964
ارزيابي تطبيقي صفات فيزيو - مورفولوژيك ژنوتيپ هاي پنبه در شرايط عادي و تنش شوري
965
ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي بهره برداران كشاورزي سنتي ومدرن(شهرستان نورآباد دلفان استان لرستان)
966
ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي در بافت‌ هاي فرسوده و برنامه ريزي شده (مطالعه موردي : بافت قديم و محله زمين شهري فاز يك، شهر فيروزآباد فارس)
967
ارزيابي تطبيقي كيفيت محيط زيست شهري و نقش آن در ارتقاء مشاركت شهروندي در مناطق 2و12كلانشهر تهران
968
ارزيابي تطبيقي موفقيت شركتهاي تعاوني توليد روستايي با ديگر نظامهاي بهره برداري كشاورزي در شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل
969
ارزيابي تطبيقي ميزان انطباق سازمان فضايي و سازمان اجتماعي در بافت هاي قديمي و برنامه ريزي شده شهر يزد (مطالعه ي موردي: پشت باغ و فاز يك آزاد شهر)
970
ارزيابي تعالي پروژه‌ها بر پايه مدل PEM با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره
971
ارزيابي تعالي سازمان در شركت نفت با استفاده از مدل مالكوم بالدريچ
972
ارزيابي تعامل سياست هاي زيست محيطي و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي مطالعه موردي كشورهاي منتخب منطقه اتحاديه اروپا و خليج فارس
973
ارزيابي تعامل سيوطي درباره آيات نازله در شأن اهل بيت (عليهم السلام)
974
ارزيابي تعداد دفاتر پستي ايران بر اساس شاخص هاي جهاني
975
ارزيابي تغذيه اي پلت چسبان پروتئيني و تعيين بهترين سطح جايگزيني آن با پودر ماهي در جيره جوجه هاي گوشتي
976
ارزيابي تغميم پذيري تغيير تدريجي در هدايت و كنترل مكان سازانۀ فرم
977
ارزيابي تغيرات تراكم ساختماني بر كيفيت منظر شهري (مطالعه موردي: منطقه 2، محله 5 شهر قائمشهر)
978
ارزيابي تغيرات تراكم ساختماني بر كيفيت منظر شهري (مطالعه موردي: منطقه 2، محله 5 شهرقائمشهر)
979
ارزيابي تغيير اقليم آينده با استفاده از مدل هاي اقليمي در استان هاي كرمان و يزد
980
ارزيابي تغيير شكل تونل و سربار آن تحت جابه جايي ناشي از گسلش )با اعمال گسل معكوس(
981
ارزيابي تغيير شكل هاي دراز مدت نمونه هاي استوانه اي بتني فشاري تقويت شده با الياف پليمري مركب
982
ارزيابي تغييرات اقليمي در منطقه خاورميانه در بازه زماني 1979 تا 2014
983
ارزيابي تغييرات انساج پريودنتال زيرين پروتزهاي پارسيل انتهاي آزاد بدنبال از دست دادن دندانهاي پايه
984
ارزيابي تغييرات بارش، دما و دبي طي دوره 1439-1393 (حوضه آبخيز سراب)
985
ارزيابي تغييرات بهره وري در ساخت و ساز مسكن مهر با استفاده از روشي ناپارامتريك
986
ارزيابي تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه چمخاله با آزمايش برش ساده و مقايسه آن با نتايج آزمايش سه محوري
987
ارزيابي تغييرات پارامترهاي كمي و كيفي رودخانه در اثر تغييراقليم تحت سناريوهاي واداشت تابشي
988
ارزيابي تغييرات پروفايل بافت نرم به دنبال درمان هاي رايج مال اكلوژن كلاس III و بررسي رضايت بيماران از نتيجه درمان
989
ارزيابي تغييرات خواص مكانيكي سلولهاي اندوتليال كشت داده شده تحت
990
ارزيابي تغييرات در پارامترهاي كارديوواسكولار و گازهاي خوني طي جراحي آرتروپلاستي با سيمان گذاري مفصل لگن
991
ارزيابي تغييرات در كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در بيماران داراي دنچر كامل قبل و يك ماه بعد از قرار دادن دنچر با استفاده از پرسشنامه OHIP-14 در سال تحصيلي 96-1395
992
ارزيابي تغييرات دوره اي توان اكولوژيك در حوضه ي آبخيز سقز چي چاي براي كاربري مرتع داري
993
ارزيابي تغييرات سيتولوژي مغز استخوان با گريد آپوپتوز و بررسي همبستگي با ميزان بيان CD34,P53,Bc12 در سگ هاي مبتلا به پاروويروس 2 (CPV2)
994
ارزيابي تغييرات ضريب رفتار ساختمان¬هاي بتن¬آرمه مقاوم-سازي شده با قاب¬هاي خمشي محيطي
995
ارزيابي تغييرات ظاهري نخ هاي فاستوني در اثر سايش با استفاده از پردازش تصوير
996
ارزيابي تغييرات عمودي و افقي چانه در نماي پروفايل از ديدگاه ارتودنتيست، جراح فك و صورت و فرد عادي
997
ارزيابي تغييرات عيار در مواد اوليه سيمان جوين سبزوار با استفاده از منطق فازي
998
ارزيابي تغييرات كارايي نيروگاههاي برق حرارتي ايران و بررسي رابطه تجديد ساختار برق آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
999
ارزيابي تغييرات كارايي نيروگاههاي برق حرارتي ايران و بررسي رابطه تجديد ساختار برق با آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
1000
ارزيابي تغييرات كيفي وكمي ضايعات سفيد وقرمز در مجاورت ترميم هاي آمالگام پس از جايگزيني آنها باترميم كامپوزيت
بازگشت