<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي تاثير تركيبات دندريمري نانوساختار بر منسوجات با استفاده از بيني الكتريكي
2
ارزيابي تاثير تركيبات فسفاتي بر استحكام نسوزهاي ريختني كم سيمان همراه با ايجاد كريستال هاي اسپينل آلومين- منيزيتي نانو و مايكرو
3
ارزيابي تاثير تستوسترون برالقاء كلوني زايي اسپرماتوگوني گوسفند درمحيط آزمايشگاه
4
ارزيابي تاثير تغيير سوخت نيروگاه‌هاي شهر اصفهان بر پراكنش SO2 و NOX
5
ارزيابي تاثير تغييرات جوي بر قصد خريد: نقش تعديل كننده ويژگي هاي شخصيتي، سن و جنسيت (مورد مطالعه: فروشگاه هاي خرده فروشي منتخب در شهر اصفهان)
6
ارزيابي تاثير تفاوتهاي فرهنگي بر بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان صدا و سيما: مطالعه موردي: معاونت برون مرزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
7
ارزيابي تاثير توان مصرفي بر كارايي سيستم عامل در پردازنده هاي چندهسته اي با استفاده از شبيه ساز gem5
8
ارزيابي تاثير توانمندي هاي مديريت دانش بر اثربخشي سازماني مطالعه موردي: شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
9
ارزيابي تاثير توريسم تاريخي - فرهنگي بر توسعه پايدار شهر اصفهان
10
ارزيابي تاثير تونل زني بر عملكرد گروه شمع
11
ارزيابي تاثير جذب چندين منبع داده ماهواره‌اي در عملكرد مدل شبيه‌سازي هيدرولوژيكي SWAT
12
ارزيابي تاثير جمينگ و مقياس بهينه توان در سيستم هاي چند آنتني انبوه
13
ارزيابي تاثير جنس مواد و نوع دانه بندي آن بر خواص عملكردي آسفالت نيمه گرم اصلاح شده با نانو مواد (برپايه سيلان)
14
ارزيابي تاثير جوشكاري ليزر مشابه و غير مشابه آلياژ حافظه دار نيكل- تيتانيوم و عمليات حرارتي پس از آن بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار خوردگي اتصال
15
ارزيابي تاثير حجم و بزرك ترين بعد درشت دانه بر مقاومت و طول مهار موثر اتصال ورق FRP بر بتن به كمك آناليز ميدان كرنش با استفاده از تكنيك PIV
16
ارزيابي تاثير حفاظ آيروديناميكي براي موتورسيكلت هوندا‌‌ CG125 بر ميزان مصرف سوخت و اثر آن بر پايداري ديناميكي
17
ارزيابي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر فشار روانشناختي، رفتار شهروندي سازماني و عملكرد شغلي
18
ارزيابي تاثير حمل و نقل برتوسعه اقتصاد گردشگري نواحي روستايي (مطالعه موردي: محور ارتباطي ملاير، اراك)
19
ارزيابي تاثير خدمات خود اشتغالي و خود كفايي كميته امداد در توانمند سازي مددجويان (مطالعه موردي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)شهر قاين )
20
ارزيابي تاثير خدمات دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات آي سي تي روستايي در توسعه روستايي مطالعه موردي شهرستان شهركرد
21
ارزيابي تاثير خشكسالي هاي هواشناسي بر تغييرات سطح آبهاي زير زميني و رواناب هاي سطحي در حوضه دهكده سفيد استان فارس
22
ارزيابي تاثير خشكسالي و فعاليت هاي انساني بر منابع آب زيرزميني ﴿حوزه ي آبخيز زاينده رود﴾
23
ارزيابي تاثير خصوصي سازي در عملكرد شركت هاي دولتي ﴿مطالعه شركت هاي واگذار شده مطابق اصل 44 قانون اساسي كشور
24
ارزيابي تاثير خطا‌هاي نرم بر سيستم‌هاي نهفته مبتني بر LEON
25
ارزيابي تاثير خواص جريان شناختي آميزه استاندارد پلي اتيلن بر صافي سطح سيم هاي توليدشده در فرآيند اكستروژن سريع
26
ارزيابي تاثير خودروهاي سنگين بر خصوصيات ترافيكي جاده (مطالعه موردي محور هراز پارك جنگلي- سه راه سنگ چال)
27
ارزيابي تاثير داروهاي تامسولوسين و آملوديپين در كاهش درد و ناراحتي بيماران واجد استنت حالب مراجعه كننده به بخش اورولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
28
ارزيابي تاثير دانش ناشي ازتجربه مسافر برعملكرد سازماني با نقش ميانجي خلاقيت سازماني مطالعه موردي سازمان پايانه هاي شهر اصفهان
29
ارزيابي تاثير دانش و تجربه مشتري بر عملكرد نوآوري از طريق قابليت هاي پوياي بازاريابي (مورد مطالعه: شركت هاي تجهيزات پزشكي در ايران)
30
ارزيابي تاثير درجه باز بودن تجارت بر تورم ،كسري بودجه و رشد اقتصادي در ايران
31
ارزيابي تاثير درماني تزريق داخل زجاجيه‌اي متوتروكسات در بيماران ديابتي مبتلا به ادم مقاوم ماكولا
32
ارزيابي تاثير راهبردهاي تدافعي و آينده‌نگر كسب وكار بر ريسك سقوط قيمت سهام در شركت‌‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
33
ارزيابي تاثير رطوبت بر رفتار درزها در توده هاي سنگي و ارائه مدل رفتاري مناسب
34
ارزيابي تاثير رطوبت بر رفتار مكانيكي سنگ ها و تعيين شاخص هاي كمي موثر
35
ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبزبر مزيت رقابتي سبز
36
ارزيابي تاثير روش هاي مرسوم آماده سازي بستر بذر و تاريخ كاشت بر علف هاي هرز و توليد نخود ديم ( Cicer arietinum ) در منطقه ماهيدشت كرمانشاه
37
ارزيابي تاثير روشهاي انتقال و فشرده سازي گفتار در شبكه هاي كامپيوتري بر كارايي سيستمهاي بازشناسي گوينده
38
ارزيابي تاثير زمان تناوب توسعه يافته در تخمين ظرفيت فروريزش سازه ها در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديك
39
ارزيابي تاثير زيبايي بر پايداري محصول با مطالعه موردي فرمان خودرو
40
ارزيابي تاثير ساختار بازار بر بهره وري در بخش صنعت ايران با تاكيد بر سياستهاي رقابتي و حمايتي
41
ارزيابي تاثير ساختار بازار بر بهره وري در بخش صنعت ايران با تاكيد بر سياستهاي رقابتي و حمايتي
42
ارزيابي تاثير ساختار سرمايه و محدوديت مالي بر رابطه‌ي بين مازاد سرمايه‌گذاري در سرمايه در گردش و ارزش شركت
43
ارزيابي تاثير ساختار سني جمعيت بر مصرف انرژي بخش خانگي در ايران
44
ارزيابي تاثير سامانه اتوبوس تندرو بر حمل و نقل پايدار شهري ﴿ مطالعه موردي : خطوط اتوبوس تندرو شهر اصفهان﴾ Evaluation of Impacts or BRT on Urban Sustainable Transportatin Case Study of Isfahan BRT Routes
45
ارزيابي تاثير سبك شخصيتي افراد بر ترجيح برند داخلي و خارجي با نقش ميانجي درگيري ذهني مشتريان
46
ارزيابي تاثير سد كرخه بر مورفولوژي پايين دست رودخانه و مقايسه نتايج با مطالعات عددي
47
ارزيابي تاثير سرمايه گذاري بيمه در ايمني راه در تحقق اقتصاد مقاومتي
48
ارزيابي تاثير سرمايه گذاري شركت ها و نقدينگي سهام بر معكوس شدن بازده كوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران
49
ارزيابي تاثير سرمايۀ اجتماعي بر عملكرد شغلي: نقش ميانجي فرسودگي شغلي (مورد مطالعه: كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان)
50
ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق و شور بر كمك به تبخير و تعرق و عملكرد محصول گلرنگ﴿ŸŸcarthamus tinctorius l) در شرايط مزرعه با استفاده از لايسي متر
51
ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق وشوربر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول سياهدانه (nigella sativa l.) در شرايط لايسيمتري و...
52
ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق و آبياري تكميلي بر كمك به تبخير و تعريق و...
53
ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق وآبياري تكميلي بر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول سه رقم گندم (Triticumaestivum L.)در شرايط مزرعه با استفاده از لايسيمتر
54
ارزيابي تاثير سود تقسيمي بر اهرم مالي (نسبت بدهي به دارايي) در شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
55
ارزيابي تاثير سود سرمايه اي گرايشي و عدم نقدشوندگي بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1387)
56
ارزيابي تاثير سياستهاي برنامه ريزي توليد در عملكرد سيستم توليد بهنگام (JIT) با استفاده از روش شبيه سازي
57
ارزيابي تاثير شاخص هاي ساختار شهري براي ارتقاء كاركرد (متابوليسم) شهري مورد پژوهش منطقه 12 شهرداري شهر تهران
58
ارزيابي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري مشتريان و جذب مشتريان جديد در بانك مهر اقتصاد اصفهان با توجه به نقش ميانجي هويت برند و رضايت مشتري
59
ارزيابي تاثير طبقه برند ، شناخت برند و قيمت ، برارزش مورد انتظار و تمايلات رفتاري خريداران گوشي موبايل ﴿ مطالعه موردي : دانشجويان ﴾
60
ارزيابي تاثير عشق برند بر عدم تمايل به خريد برند لوكس تقلبي نقش ميانجي درگيري برند
61
ارزيابي تاثير عمليات ترموديناميكي بازگشت مارتيزيت بر تحولات ريزساختاري و خواص كششي فولاد دوفازي 16MnCr5 ريزدانه
62
ارزيابي تاثير عمليات ترموديناميكي بر ساختار ميكروسكوپي، خواص مكانيكي و رفتار حافظه داري يك آلياژ حافظه دار Ti - Ni- Cu
63
ارزيابي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار و خواص حافظه داري آلياژ Ti-50at.% Ni
64
ارزيابي تاثير عمليات حرارتي بر خستگي و خوردگي آلياژ برنز آلومينيوم نيكل دار (كارشده)
65
ارزيابي تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خستگي فولاد زنگ نزن
66
ارزيابي تاثير عمليات سه تايي نيتروژن دهي پلاسمايي آبكاري كروم سخت و نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص سطحي فولاد ابزار گرم كار H11
67
ارزيابي تاثير عمليات فيوزينگ بر رفتار افت تنش در ناحيه ي دوخت پارچه هاي فاستوني دوخته شده
68
ارزيابي تاثير عناصر آميخته رسانه هاي تبليغاتي بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركتهاي ايراني صنايع غذايي)
69
ارزيابي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر توسعه انساني در منطقه منا
70
ارزيابي تاثير عوامل تراتوژن بر بيان ايزوانزيم P1054A1 در كشت سلولهاي جوانه اندام حركتي
71
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر اندازه بهينه شهري با رويكرد اقتصادي به وسيله مدل سيستم پويا (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
72
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ﴿مورد مطالعه: مشتريان شعب بانك صنعت و معدن كشور﴾
73
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري: (مطالعه موردي شركت بيمه پارسيان در شهر تهران)
74
ارزيابي تاثير غلظت كلر بر مقاومت به خوردگي و شروع ترك خوردگي توام با تنش (SCC) فولادهاي زنگ‌نزن 304، 316 و 2205 در محيط متيل دي اتانول آمين فعال شده (αMDEA)
75
ارزيابي تاثير فاصله و زمان نوردهي دو نمونه از دستگاه هاي لايت كيور(هالوژن و LED) بر درصد پليمريزاسيون كامپوزيت Opallis
76
ارزيابي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در اداره كل تعاون استان اصفهان
77
ارزيابي تاثير فرهنگ سازماني و هويت برند بر عملكرد برند و وفاداري برند با توجه به نقش ميانجي شخصيت برند
78
ارزيابي تاثير فعاليتهاي نوزمينساختي بر سامانه زهكشي خرمآباد
79
ارزيابي تاثير كاربرد ماده باندينگ و ميزان سختي آمالگام بر ريز نشت محل اتصال آمالگام و كامپوزيت
80
ارزيابي تاثير كنتراست رنگ محرك هاي SSVEP در طبقه بندي سيگنال هاي EEG براي سيستم هاي واسط مغز و رايانه
81
ارزيابي تاثير كنترل پليس در افزايش ايمني در مقاطع ورودي شهرها مطالعه موردي محور تهران- شريف آباد
82
ارزيابي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر حاكميت شركتي و انتخاب هاي سرمايه گذاري
83
ارزيابي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان بانك ملي در اصفهان
84
ارزيابي تاثير كيفيت درك كننده وب سايت بر اقتصاد خرد مجدد مشتري از طريق رضايت مشتري مورد مطالعه ﴿ديجي كالا﴾
85
ارزيابي تاثير كيفيت نهادي بر توسعه مالي بخش غيربانكي ايران
86
ارزيابي تاثير گزارشگري الكترونيكي بر پارامترهاي گزارشگري مالي
87
ارزيابي تاثير گزارشگري الكترونيكي بر پارامترهاي گزارشگري مالي
88
ارزيابي تاثير متغيرهاي ترموديناميكي بر تشكيل ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي آلياژ حافظه دار NiTi نانو ساختار
89
ارزيابي تاثير متغيرهاي ريخته گري دقيق بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار سايشي آلياژ زيستي پايه كبالت F-75
90
ارزيابي تاثير متغيرهاي عمليات حرارتي رسوب سختي بر ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي سوپر آلياژ جهت دارGTD-111
91
ارزيابي تاثير متغيرهاي فرايند هيدروترمال بر خواص نانوذرات مغناطيسي مگنتايت جانشاني شده با روي براي كاربرد فراگرمايي مغناطيسي
92
ارزيابي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر رشد نقدينگي در اقتصاد ايران
93
ارزيابي تاثير متغيرهاي موثر در تعيين سطح سرويس عابرين پياده (مطالعه موردي شهر تهران)
94
ارزيابي تاثير مجسمه هاي شهري اصفهان بر باز توليد هويت فرهنگي ده ساله اخير
95
ارزيابي تاثير محافظه كاري شرطي وغير شرطي حسابداري بر سطح نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
96
ارزيابي تاثير محرك هاي منتخب تجارت اينترنتي بر موفقيت فروشگاه اينترنتي
97
ارزيابي تاثير مديريت دانش مشتري بر عملكرد سازماني: نقش ميانجي چابكي سازماني
98
ارزيابي تاثير مديريت مشاركتي بر اثربخشي كاركنان در شركت نفت بهران
99
ارزيابي تاثير مشاهدات ماهواره‏هاي GPS واقع در سايه‏ي زمين بر روي سري ‏زماني مختصات ايستگاه‏هاي دائم
100
ارزيابي تاثير مصالح پارچه گونه مورد استفاده در كنترل تركهاي روسازي
101
ارزيابي تاثير مقاوم سازي اتصالات تير ستون با ورق - FRP در پارامترهاي رفتار ديناميكي قاب هاي بتن مسلح
102
ارزيابي تاثير مقدار تأمين مالي بر بحران مالي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
103
ارزيابي تاثير منابع پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
104
ارزيابي تاثير منابع ذخيره ساز انرژي بر قابليت اطمينان سيستم توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
105
ارزيابي تاثير منحني دانه بنديوبررسي كنترل كيفيت و پذيرش بتن براساس آزمايش هاي مغزه گيري در ستون ها و دال هاي ساخته شده ازبتن خود تراكم سازگار با محيط زيست
106
ارزيابي تاثير ميانگين متحرك دوگانه متقاطع در تشخيص نقاط ورود و خروج معاملات طلاي جهاني
107
ارزيابي تاثير ميزان بهره‌وري ظرفيت بر قابليت اطمينان زمان‌بندي حركت قطارها در كريدورهاي ريلي شهري
108
ارزيابي تاثير ميزوپروستول واژينال بر ميزان بارداري پس از تلقيح داخل رحمي
109
ارزيابي تاثير نرم كن هاي شيميائي برخواص فيزيكي پارچه
110
ارزيابي تاثير نسبت بارهاي ثقلي به جانبي بر عملكرد اتصالات تيرهاي با مقطع كاهش
111
ارزيابي تاثير نوآئري بر عملكرد سازماني و اشتغال در اداره گاز شهرستان فارسان
112
ارزيابي تاثير نوسانات ناخواسته پارامترهاي بازنمايي ناشي از واك بر كيفيت باز شناسي مستقل از گوينده آواها و ارائه روش هاي مناسب براي رفع آنها
113
ارزيابي تاثير نوع و اندازه مواد افزودني در مقياس نانومتري و ميكرومتري در بهسازي خاك هاي رمبنده
114
ارزيابي تاثير نياز بر انگيزش كاركنان كميته امداد شهر فارسان
115
ارزيابي تاثير نيوبيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن آستنيتي 301 فوق ريز دانه / نانو ساختار شده توسط فرايند مارتنزيت
116
ارزيابي تاثير هندسه سطح تماس بر توزيع حرارت در پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از روش ترموگرافي مادون قرمز و آناليز عددي
117
ارزيابي تاثير هنر برروي ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي حاد ﴿زنان بالاي 40 سال﴾
118
ارزيابي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد مديران ادارات دولتي شهر تهران
119
ارزيابي تاثير ويتامين E بر القاء كلونيزايي اسپرماتوگوني گوسفند در محيط آزمايشگاه
120
ارزيابي تاثيرات اجتماعي احداث بزرگراه بر محله هاي اطراف آن (نمونه موردي محله هاي شارق غربي و نظام آباد)
121
ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح هاي آماده سازي زمين در شهر يزد در دهه هاي 1360 الي 1380 و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن نمونه هاي مورد مطالعه : طرح هاي آماده سازي منطقه 7 امام شهر، 17.5 هكتار پشت سيلو و 127 هكتاري صفائيه
122
ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح هاي تجميع در بافت تاريخي يزد
123
ارزيابي تاثيرات اجنماهعي ايستگاه هاي دوچرخه در منطقه سه اصفهان
124
ارزيابي تاثيرات احداث باند دوم گلپايگان / بزرگراه اصفهان بر اقتصاد حمل و نقل استان اصفهان
125
ارزيابي تاثيرات استراتژيك برنامه‌هاي بهبود عملكرد بر ابعاد عملكرد توليد صنعتي در شركت‌هاي كوچك و متوسط
126
ارزيابي تاثيرات انيميشن فركتال مولد بر فركتاليتي مغز كاربر مبتني بر ( واقعيت مجازي و رابط مغز كامپيوتر )
127
ارزيابي تاثيرات باز زنده سازي بافت فرسوده ساري با رويكرد نوشهرسازي انسان گرا بر ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان (نمونه موردي بافت آب انبار نو ساري)
128
ارزيابي تاثيرات بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQMدر حوزه منابع انساني در شركت هپكو.
129
ارزيابي تاثيرات به كارگيري مدل تعالي سازماني EFQM در عملكرد مراكز درماني بيمارستان شهيد رجائي قزوين
130
ارزيابي تاثيرات توسعه بر محيط زيست در حوزه آبخيز سد سفيد رود (حد فاصل بيجار و ديواندره ) به كمك الگوي تخريب و با تاكيد بر برنامه نويسي كامپيوتري براي الگو
131
ارزيابي تاثيرات رنگدانه هاي سبز مس بر ويژگي هاي چرم دباغي گياهي
132
ارزيابي تاثيرات سولفات كلسيم و كربنات كلسيم بر خصوصيات مهندسي مصالح ريزدانه هسته سد خاكي چشمه زنه
133
ارزيابي تاثيرات فرهنگي، فناوري و اطلاع رساني در پياده سازي و اجراي موفق جويشگر بومي (جامعه ي دانشگاهي كاركنان دانشگاه پيام نور و دانشگاه شهيد باهنر استان كرمان)
134
ارزيابي تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فعاليت هاي خدماتي (مطالعه موردي: تعدادي از فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي درماني )
135
ارزيابي تاثيرات متقابل ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات حقوقي تفكيك اراضي مسكوني در توسعه شهري ﴿نمونه موردي شهر شيراز ﴾
136
ارزيابي تاثيرات مجتمع گردشگري رايان بر ساختار سكونتگاهي روستاهاي منطقه طرقرود نطنز
137
ارزيابي تاثيرات مجموعه هاي بزرگ تجاري بر هويت محله اي با رويكرد آينده پژوهي (اطلس مال نياوران)
138
ارزيابي تاثيرات محيطي و اقتصادي – اجتماعي طرح احياي نخيلات (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان خور و بيابانك)
139
ارزيابي تاثيرات مورفومتري بر خان ها بر پايداري آنها ﴿مطالعه موردي: ريگ چاه جام﴾
140
ارزيابي تاثيرات ويژگي هاي سنگ شناسي و بافت سنگ بر روي شكل سنگدانه و ميزان ريزدانه توليدي
141
ارزيابي تاثيرپوشش پارالوئيد بركنترل خوردگي(بيماري برنز) دراشياء آلياژمس كلرزدايي شده
142
ارزيابي تاثيرتبليغات شركت صاايران در موردگوشيهاي تلفن همراه بر وفاداري فروشندگان در شهراصفهان
143
ارزيابي تاثيرتغييرساختارسني جمعيت بررشداقتصادي درايران
144
ارزيابي تاثيرتغييرمديريت درسازمان ها
145
ارزيابي تاثيررسانه‌هاي اجتماعي سازماني بر بهبود چابكي سازمان با در نظر گرفتن نقش پذيرش فناوري اطلاعات (مطالعه
146
ارزيابي تاثيرسطح ايستابي كم عمق وشور بر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول گشنيز ( coriandrum sativum l.) درشرايط ..
147
ارزيابي تاثيرفرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان درشركت قدس نجف اباد
148
ارزيابي تاثيرگذاري فرهنگ سازماني بر دوسوتواني و عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
149
ارزيابي تاثيرنظام هوشين كانري دراجراي استراتژي هاي شركت ساپكو
150
ارزيابي تاثيرنگرش برند و تبليغات دهان به دهان الكترونيكي برهويت برند- مصرف كننده و ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در صنعت بانكداري
151
ارزيابي تازگي آب پرتقال پاستوريزه شده با روش طيف‌سنجي مرئي – فروسرخ نزديك
152
ارزيابي تازگي ماهي قزل آلا با استفاده از نانو ذرات سيليكاي آغشته به شاخص رنگي حساس به PH در بسته بندي مواد غذايي
153
ارزيابي تازگي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان بر اساس رنگ چشم و آبشش آن با پردازش تصوير
154
ارزيابي تاسب مكاني - فضايي طرح مسكن مهر شهر يزد
155
ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين در شركت غدير
156
ارزيابي تامين كنندگان در فرآيند لجستيك شركت كاله
157
ارزيابي تامين مالي به روش مشاركت مالي بخش خصوصي و دولتي در پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده حريم رضوي شهر مشهد
158
ارزيابي تبديل سكونتگاههاي روستايي به شهر و اثرات آن بر كيفيت شرايط زندگي شهروندان مطالعه موردي شهر ربط سردشت
159
ارزيابي تبليغات موادغذايي با روش تحليل محتوايي، بررسي موردي تبليغات محصولات لبني بينالود
160
ارزيابي تبليغات موادغذايي با روش تحليل محتوايي، بررسي موردي تبليغات محصولات لبني بينالود
161
ارزيابي تثبيت خاك رس با افزودني دوستدار محيط زيست و دورريزِ ليگنوسولفونات كلسيم، با در نظر گرفتن روش هاي مختلف تركيب و عمل آوري
162
ارزيابي تجربه دموكراسي بر اساس دو الگوي نظريه گرا و عمل گرا در جمهوري اسلامي ايران
163
ارزيابي تجربي اثر جاسازي فوم فلزي درون مخزن حاوي مواد تغيير فاز دهنده در يك سيستم ذخيره ساز گرماي نهان
164
ارزيابي تجربي ارتباط متغير هاي حسابداري با قيمت سهام
165
ارزيابي تجربي بار حرارتي دستگاه‌ هاي برقي اداري به منظور برآورد سرمايش مورد نياز (مطالعه موردي مركز محاسبات دانشگاه يزد
166
ارزيابي تجربي پوشش هاي ضدخزه ي آب گريز
167
ارزيابي تجربي ديناميك خودروي شني دار كوچك با بازوهاي متفاوت
168
ارزيابي تجربي طول مهار موثر ورق هاي تقويتي FRP بر سطح بتن
169
ارزيابي تجربي عملكرد سيستم خورشيدي فتوولتاييك-حرارتي (PVT) با بهره‌گيري از مواد تغيير فازدهنده
170
ارزيابي تجربي عملكرد يك سيستم مديريت حرارتي مبتني بر مواد تغيير فاز دهنده براي يك سلول باتري ليتيومي مورداستفاده در خودروهاي الكتريكي
171
ارزيابي تجربي ماده تغيير فازدهنده اكتادكانِ نانوكپسوله شده مورداستفاده در سيستم‌هاي ذخيره‌سازي انرژي حرارتي
172
ارزيابي تجربي مدل اندازه گيري وفاداري به نام تجاري براي كالاهاي مصرفي بي دوام درصنعت لبنيات ايران
173
ارزيابي تجربي مشخصات مكانيكي پروفيل هاي كامپوزيتي و بررسي عملكرد اتصالات چسبي تير به ستون
174
ارزيابي تجربي مكانيزم اندازه گيري مشتقات هيدروديناميكي جريان
175
ارزيابي تجربي و شبيه سازي عددي جريان دو فاز گاز-مايع در ورودي جداساز جريان محوري
176
ارزيابي تجربي و عددي مشتقات هيدروديناميكي زيرسطحي خودكنترل
177
ارزيابي تجربي و نظري پارامترهاي موثر بر عملكرد سلول سوخت كربنات مذاب
178
ارزيابي تجربي و نظري ويژگي هاي سطوح زبر براي كاهش درگ اصطكاكي
179
ارزيابي تحريم‌هاي چندگانه عليه ايران از ديدگاه بنيادها و بايسته‌هاي امنيت انساني
180
ارزيابي تحريم‌هاي چندگانه عليه ايران از ديدگاه بنيادها و بايسته‌هاي امنيت انساني
181
ارزيابي تحقق اهداف كمي برنامه دوم توسعه در مورد كاهش آلودگي هواي تهران
182
ارزيابي تحقق طرح تفصيلي شهر فسا
183
ارزيابي تحقيقي طراحي و ساخت دستگاه تراپي چاقوي سايبر و شبيه سازي كامپيوتري طرح درمان اين دستگاه
184
ارزيابي تحقيقي طراحي و ساخت دستگاه تراپي هايفو و شبيه سازي كامپيوتري طرح درمان اين دستگاه
185
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ تكنيكال شركتهاي صنعت روي در بازار بورس اوراق بهادار ايران
186
ارزيابي تحليل خارجي شبيه سازي شده ي ريشه با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي: يك مطالعه آزمايشگاهي
187
ارزيابي تحليلي اثر سرعت بارگذاري وسايل نقليه برخرابي هاي روسازي آسفالتي بر اساس روشMEPDG
188
ارزيابي تحليلي الگوريتمهاي رمز قالبي با تاكيد بر جمله خطي
189
ارزيابي تحليلي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
190
ارزيابي تحليلي جدا شدگي ورق در تير تقويت شده براي برش با ورق FRP
191
ارزيابي تحليلي دو طرح اوليه و تجديد نظر شهرك قدس
192
ارزيابي تحليلي سطوح رضايتمندي كشتريان بانك پارسيان ازكيفيت خدمات ارائه شده بااستفاده از مدل سركوال (مطالعه موردي منطقه تهران )
193
ارزيابي تحليلي طرح هاي جامع شهري با رويكرد توسعه پايدار ﴿طرح جامع پيشنهادي شهر دماوند﴾
194
ارزيابي تحليلي و عددي ارتعاشات خطوط راه آهن
195
ارزيابي تحليلي و مقايسه اي اثرات الكترواپتيكي در مدولاتورهاي نوري خارجي
196
ارزيابي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو (Hirdum vulgare L.) بر اساس خصوصيات
197
ارزيابي تحمل به تنش خشكي در لاين هاي اينبرد نو تركيب گندم در شرايط مزرعه
198
ارزيابي تحمل به تنش در لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
199
ارزيابي تحمل به تنش رطوبتي در توده هاي بومي جو بهاره در شمال غرب ايران
200
ارزيابي تحمل به تنش شوري ارقام گندم در مجاورت ماده محافظتي اسيد آسكوربيك
201
ارزيابي تحمل به تنش شوري در لاينهاي دابل ها پلوئيد و لاينهاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
202
ارزيابي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گلرنگ در شرايط مزرعه
203
ارزيابي تحمل به تنش شوري و اسمزي در ژنوتيپ هاي جو در مرحله جوانه زني
204
ارزيابي تحمل به خشكي در توده هاي اسپرس
205
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گلرنگ تحت شرايط مزرعه
206
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از شاخص هاي مقاومت به خشكي در منطقه ايلام
207
ارزيابي تحمل به خشكي سه رقم ارزن علوفه اي در منطقه رفسنجان
208
ارزيابي تحمل به شوري درختچه پر (Cotinus coggygria) در بسترهاي كشت مختلف
209
ارزيابي تحمل به شوري گونه Aegilops cylindrica با استفاده از روش هاي فيزيولوژيك و مولكولي
210
ارزيابي تحمل به شوري و خصوصيات رشد رويشي ارقام زيتون تحت تاثير سطوح مختلف كلريد سديم
211
ارزيابي تحمل به شوري و خصوصيات رشد رويشي ژنوتيپ هاي آلبالو محلب ﴿Prunus mahaleb﴾ تحت تاثير سطوح كلريد سديم
212
ارزيابي تحمل به يخبندان در مرحله ساقه رفتن ژنوتيپ هاي گندم با توجه به برخي صفات مرفولوژيك
213
ارزيابي تحمل توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه ( portulaca Oleracea L.) به تنش خشكي
214
ارزيابي تحمل توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه (L. portulaca oleracea) به تنش خشكي
215
ارزيابي تحمل خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.)
216
ارزيابي تحمل خشكي و تنوع ژنتيكي لاين هاي جو
217
ارزيابي تحمل شوري جو وحشي (Hordeum vulgare spp. spontaneum) و نسل هاي حاصل از تلاقي با جو زراعي
218
ارزيابي تحمّل به تنش كم آبي اكوتيپ هاي شبدر ايراني (Trifolium resupinatum L.) در مراحل مختلف رشد
219
ارزيابي تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد زنگ نزن دوفازي فاقد نيكل نانو/فوق ريز دانه شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي بازگشت مارتنزيت
220
ارزيابي تخريب پذيري اراضي نسبت به فرسايش بادي با استفاده از روش هاي نوين در باغ هاي پسته كبوترخان رفسنجان
221
ارزيابي تخريب داروهاي مترونيدازول و ديفن هيدرامين از آب‌هاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست‌هاي اكسيد تيتانيوم/ اكسيد آهن و اكسيد روي/ اكسيد آهن بر پايه زئوليت طبيعي (كلينوپتيلولايت)
222
ارزيابي تخريب داروهاي مترونيدازول و سفالكسين از آب‌هاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست‌ N-TiO2/ZnFe2O4/Zeolite در حضور نور مرئي و ازن
223
ارزيابي تخريب‌پذيري اراضي نسبت به آلودگي ناشي از مصرف سموم و كودهاي شيميايي با استفاده از روش‌هاي نوين در باغ‌هاي پسته كبوترخان رفسنجان
224
ارزيابي تخلخل مخازن هيدروكربوري كربناته با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و شبكه هاي عصبي
225
ارزيابي تخمين رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونك از حوزه آبخيز كارون شمالي
226
ارزيابي تراتوژنسيته ماده مشتق از ماتريكس ميناي دندان بر روي كشت سلول هاي تاج عصبي جنين موش صحرايي
227
ارزيابي تراتوژنسيته ماده مشتق از ماتريكس ميناي دندان برروي كشت سلول هاي تاج عصبي موش صحرايي
228
ارزيابي تراز پايه در ساختمانهاي بلند در اثر زلزله حوزه نزديك گسل با استفاده از روش اندركنش خاك و سازه
229
ارزيابي تراكم ماشك گل خوشه اي (vicia villosa l.)درتك كشتي وكشت مخلوط باجو(hordeum vulgarel)برعملكردكمي وكيفي علوفه درشرايط ديم
230
ارزيابي تربيت نيروي انساني شناورهاي غير كنوانسيوني در منطقه چابهار
231
ارزيابي ترجيح ميزباني زنجرك Arboridia kermanshah D. و اثر تنش رطوبتي بر نوسانات جمعيت آن و Empoasca decipiens paoli و دشمن طبيعي آن ها روي برخي ارقام مو
232
ارزيابي ترجيحات بيمه شدگان شهر يزد براي بيمه پايه سلامت با استفاده از رويكرد تحليل توأمان
233
ارزيابي ترجيحات و برآورد تمايل شهروندان يزدي در استفاده از پارك‌ هاي شهري يزد (مطالعه موردي : پارك‌ هاي آزادگان، غدير، هفت‌ تير و كوهستان)
234
ارزيابي ترسيب كربن فضاي سبز كشت شده و پوشش گياهي طبيعي در منطقه خشك ﴿مطالعه موردي: جنگل ها و فضاي سبز دانشگاه صنعتي اصفهان﴾
235
ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي زنان خانه دار شهر تبريز و تهيه ي هنجارهاي مربوطه
236
ارزيابي تركيب پذيري لاين هاي ذرت حاصل از ژرم پلاسم سيميت در تلاقي با لاين هاي مناطق معتدله در دو رژيم رطوبتي
237
ارزيابي تركيب درآمد عملياتي بانك رفاه استان خراسان رضوي
238
ارزيابي تركيب درصدهاي مختلف تراشه آسفالت (RAP) در ارائه مدل پيش‌بيني عملكرد مخلوط آسفالتي با استخوان‌بندي سنگدانه‌ايگرم(WSMA)
239
ارزيابي تركيب شيميايي ، تجزيه پذيري به روش in situواندازه ذرات سيلوهاي ذرت
240
ارزيابي تركيب مناسب منابع درآمدي شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري خرم آباد)
241
ارزيابي تركيبات پليمري بر خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم (HMA) و تحليل نتايج با استفاده از روش‌هاي آماري
242
ارزيابي تركيبات شيميايي و فعاليت ضد ميكروبي اسانس هاي سير، پياز، و فلفل قرمز بر تعدادي از ميكروارگانيسم هاي بيماري زا در شرايط آزمايشگاهي و مقايسه آن با آنتي بيوتيك هاي رايج درماني
243
ارزيابي ترموديناميكي تركيب سيكل يكپارچه گازسازي مازوت و توربين گاز با آب شيرين كن قشم
244
ارزيابي ترموديناميكي تركيب سيكل يكپارچه گازسازي مازوت و توربين گاز با آبشيرينكن قشم
245
ارزيابي ترموديناميكي و بهينه‌سازي سامانه توليد چندگانه يكپارچه شده با انرژي خورشيدي و سوخت گاز طبيعي توسط معيارهاي اقتصادي و زيست محيطي‌؛ مطالعه موردي: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر)
246
ارزيابي تروماي قفسه سينه دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 92
247
ارزيابي تزايدژن HEP2 توسط تكنيك FISH در بيماران مبتلا به سرطان سينه
248
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ سد شفارود با تكيه بر مطالعات زمين شناسي مهندسي
249
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي كمندان
250
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي مروك در استان لرستان
251
ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد مخزني كوار
252
ارزيابي تزريق پرده آب بند سد كارون 3
253
ارزيابي تسهيل كننده هاي داخلي و خارجي مËثر بر موفقيت ERP و عملكرد سيستم در سازمانهاي ايراني
254
ارزيابي تسهيلات حمل و نقلي نسبت به پراكندگي جمعيت (مطالعه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)
255
ارزيابي تشخيصي دليريوم با استفاده از ابزار عيني و ذهني در بيماران بستري در بخش اي مراقبت ويژه در سال 93-1392
256
ارزيابي تشخيصي معيارهاي باليني جهت انجام سي تي اسكن در بيماران با آسيب خفيف به سر مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1395
257
ارزيابي تشخيصي معيارهاي غربالگري توصيه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تشخيص بيماران ROP نيازمند درمان مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني
258
ارزيابي تصادفات به كمك روش آناليز درخت خطا
259
ارزيابي تصادفات جاده اي بر اساس فاكتورهاي موثرشناخته شده(در غالب عوامل اقتصادي)و ارايه راه كار مناسب در جهت كاهش معنادار ان
260
ارزيابي تصميم هاي سرمايه گذاري با استفاده از سيستم دايناميك و اختيار سرمايه گذاري- با مطالعه موردي در شركت توليد باطري
261
ارزيابي تصوير برند با استفاده از روش BCM
262
ارزيابي تضمين كيفيت در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور بر اساس استاندارد ايزو 9126 با استفاده از روش GQM(مطالعه موردي)
263
ارزيابي تطبيقي اثرات زيست محيطي بلند مرتبه سازي بر كيفيت محيط ( مورد پژوهي : ناحيه هفت منطقه يك و ناحيه چهار منطقه 22 )
264
ارزيابي تطبيقي بخش مجموعه سازي نرم افزارهاي كتابخانه اي موجود در ايران جهت ارائه الگويي مناسب , heuristic evaluation of collection management section of iranian library softwares to provide an appropriate model
265
ارزيابي تطبيقي تاثير ويژگي هاي كالبدي بر نوع وقوع جرم و عدم امنيت شهروندان (مورد مطالعه : محلات كيانپارس و منبع آب اهواز)
266
ارزيابي تطبيقي ترمينال كاوه و صفه اصفهان به لحاظ توسعه حمل‌ونقل عمومي محور (TOD) و ارائه راهبردهاي بهبود بخشي
267
ارزيابي تطبيقي تناسب اراضي با معيار آگرواكولوژي در جنوب ساري
268
ارزيابي تطبيقي توزيع كاربري اراضي مناطق 6 و 22 شهر تهران با استفاده از مدل مقايسه اي و LQ در محيط GIS
269
ارزيابي تطبيقي روشهاي توليد طرحواره هاي معمارانه درمراحل اوليه فرايند طراحي " مقايسه كارآيي طراحي كامپيوتري (نرم افزار SketchUp) و روشهاي طراحي اسكيس دستي"
270
ارزيابي تطبيقي روشهاي رگرسيون فازي با مدلهاي رگرسيون معمولي
271
ارزيابي تطبيقي صفات فيزيو - مورفولوژيك ژنوتيپ هاي پنبه در شرايط عادي و تنش شوري
272
ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي بهره برداران كشاورزي سنتي ومدرن(شهرستان نورآباد دلفان استان لرستان)
273
ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي در بافت‌ هاي فرسوده و برنامه ريزي شده (مطالعه موردي : بافت قديم و محله زمين شهري فاز يك، شهر فيروزآباد فارس)
274
ارزيابي تطبيقي كيفيت محيط زيست شهري و نقش آن در ارتقاء مشاركت شهروندي در مناطق 2و12كلانشهر تهران
275
ارزيابي تطبيقي موفقيت شركتهاي تعاوني توليد روستايي با ديگر نظامهاي بهره برداري كشاورزي در شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل
276
ارزيابي تطبيقي ميزان انطباق سازمان فضايي و سازمان اجتماعي در بافت هاي قديمي و برنامه ريزي شده شهر يزد (مطالعه ي موردي: پشت باغ و فاز يك آزاد شهر)
277
ارزيابي تعالي پروژه‌ها بر پايه مدل PEM با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره
278
ارزيابي تعالي سازمان در شركت نفت با استفاده از مدل مالكوم بالدريچ
279
ارزيابي تعامل سياست هاي زيست محيطي و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي مطالعه موردي كشورهاي منتخب منطقه اتحاديه اروپا و خليج فارس
280
ارزيابي تعامل سيوطي درباره آيات نازله در شأن اهل بيت (عليهم السلام)
281
ارزيابي تعاملات ميان ذينفعان در نظام نوآوري منطقه اي (مطالعه موردي: منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي تبريز)
282
ارزيابي تعداد دفاتر پستي ايران بر اساس شاخص هاي جهاني
283
ارزيابي تغذيه اي پلت چسبان پروتئيني و تعيين بهترين سطح جايگزيني آن با پودر ماهي در جيره جوجه هاي گوشتي
284
ارزيابي تغميم پذيري تغيير تدريجي در هدايت و كنترل مكان سازانۀ فرم
285
ارزيابي تغيرات تراكم ساختماني بر كيفيت منظر شهري (مطالعه موردي: منطقه 2، محله 5 شهر قائمشهر)
286
ارزيابي تغيرات تراكم ساختماني بر كيفيت منظر شهري (مطالعه موردي: منطقه 2، محله 5 شهرقائمشهر)
287
ارزيابي تغيير اقليم آينده با استفاده از مدل هاي اقليمي در استان هاي كرمان و يزد
288
ارزيابي تغيير شكل تونل و سربار آن تحت جابه جايي ناشي از گسلش )با اعمال گسل معكوس(
289
ارزيابي تغيير شكل هاي دراز مدت نمونه هاي استوانه اي بتني فشاري تقويت شده با الياف پليمري مركب
290
ارزيابي تغيير مقاومت خاك بندرجاسك تحت تاثير بهسازي بيولوژيكي
291
ارزيابي تغييرات اقليمي در منطقه خاورميانه در بازه زماني 1979 تا 2014
292
ارزيابي تغييرات انساج پريودنتال زيرين پروتزهاي پارسيل انتهاي آزاد بدنبال از دست دادن دندانهاي پايه
293
ارزيابي تغييرات بارش، دما و دبي طي دوره 1439-1393 (حوضه آبخيز سراب)
294
ارزيابي تغييرات بهره وري در ساخت و ساز مسكن مهر با استفاده از روشي ناپارامتريك
295
ارزيابي تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه چمخاله با آزمايش برش ساده و مقايسه آن با نتايج آزمايش سه محوري
296
ارزيابي تغييرات پارامترهاي كمي و كيفي رودخانه در اثر تغييراقليم تحت سناريوهاي واداشت تابشي
297
ارزيابي تغييرات پروفايل بافت نرم به دنبال درمان هاي رايج مال اكلوژن كلاس III و بررسي رضايت بيماران از نتيجه درمان
298
ارزيابي تغييرات خواص مكانيكي سلولهاي اندوتليال كشت داده شده تحت
299
ارزيابي تغييرات در پارامترهاي كارديوواسكولار و گازهاي خوني طي جراحي آرتروپلاستي با سيمان گذاري مفصل لگن
300
ارزيابي تغييرات در كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در بيماران داراي دنچر كامل قبل و يك ماه بعد از قرار دادن دنچر با استفاده از پرسشنامه OHIP-14 در سال تحصيلي 96-1395
301
ارزيابي تغييرات دوره اي توان اكولوژيك در حوضه ي آبخيز سقز چي چاي براي كاربري مرتع داري
302
ارزيابي تغييرات سيتولوژي مغز استخوان با گريد آپوپتوز و بررسي همبستگي با ميزان بيان CD34,P53,Bc12 در سگ هاي مبتلا به پاروويروس 2 (CPV2)
303
ارزيابي تغييرات ضريب رفتار ساختمان¬هاي بتن¬آرمه مقاوم-سازي شده با قاب¬هاي خمشي محيطي
304
ارزيابي تغييرات ظاهري نخ هاي فاستوني در اثر سايش با استفاده از پردازش تصوير
305
ارزيابي تغييرات عمودي و افقي چانه در نماي پروفايل از ديدگاه ارتودنتيست، جراح فك و صورت و فرد عادي
306
ارزيابي تغييرات عيار در مواد اوليه سيمان جوين سبزوار با استفاده از منطق فازي
307
ارزيابي تغييرات كارايي نيروگاههاي برق حرارتي ايران و بررسي رابطه تجديد ساختار برق آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
308
ارزيابي تغييرات كارايي نيروگاههاي برق حرارتي ايران و بررسي رابطه تجديد ساختار برق با آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
309
ارزيابي تغييرات كيفي وكمي ضايعات سفيد وقرمز در مجاورت ترميم هاي آمالگام پس از جايگزيني آنها باترميم كامپوزيت
310
ارزيابي تغييرات ميزان توليد زيست توده ميكروجلبك در معرض انواع نور تابشي
311
ارزيابي تغييرات نيروي چسبندگي سلولهاي سرطاني با اعمال فاكتورهاي شيميايي
312
ارزيابي تفكراستراتژيك درهتلهاي بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي براساس الگوي گري هامل
313
ارزيابي تقارن مورفولوژي ريشه و كانال ريشه در دندان هاي پره مولار ماگزيلا و منديبل در دو سمت چپ و راست با استفاده از Cone Beam Computed Tomography در جمعيت گيلان در سال 1394
314
ارزيابي تقاضاي تفرجي و ظرفيت برد باغ دلگشاي شيراز
315
ارزيابي تكنولوژي پزشكي و ارائه مدل مديريتي مناسب در اين زمينه
316
ارزيابي تكنولوژي سلامت غربالگري (بيماري يابي) سرطان پستان با استفاده از داده كاوي در تكينك هاي تصويربرداري در جهت پيشگيري و كاهش هزينه ها
317
ارزيابي تكنولوژي هاي توليد برق با تلفيق مدلهاي ANP و QFD
318
ارزيابي تكنولوژي هاي مبدل انرژي امواج دريا و مدلسازي و ارائه راهكار به منظور بهبود عملكرد مبدل نوسانگر حركتي
319
ارزيابي تكنيك هاي زمين آمار در تحليل فضايي شاخص هاي خشكسالي EDI و SPI ، استان بوشهر
320
ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي شهر تهران براي گيرنده هاي ديجيتالي در طرح تلويزيون ديجيتال ملي
321
ارزيابي تمايل به پرداخت محصولات غذايي تراريخته(مطالعه‌ي موردي برنج ترا ريخته در منطقه‌ي جيرفت)
322
ارزيابي تمايل به خريد الكترونيكي توسط مشتري با اسستفاده از مدل پذيرش فناوري
323
ارزيابي تمايل بهره برداران به مشاركت در يكپارچه سازي اراضي زراعي و بررسي عوامل موثر بر آن در بخش ميمه
324
ارزيابي تمايل مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك
325
ارزيابي تناسب اراضي سطح زيركشت گندم با استفاده از تكنيك سنجش از دور و تحليل تصميم-گيري چند معياره در دشت كوهپايه - سجزي
326
ارزيابي تناسب اراضي شهري جهت توسعه فيزيكي بر پايه فاكتورهاي طبيعي و با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ،نمونه موردي:شهر بجنورد(AHP)
327
ارزيابي تناسب سرزمين جهت توسعه شهري در شهرستان فسا با دو روش مقايسه ايEMOLUP و تركيب خطي وزن دار WLC
328
ارزيابي تناسب كيفي و كمي اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه براآن شمالي (اصفهان )
329
ارزيابي تناسب مكاني كاربري آموزشي بر اساس معيارهاي مكان يابي با استفاده از تلفيق مدلهاي AHP و FDAHP در محيط GIS (مطالعه موردي: دبيرستان هاي منطقه 2 و 4 شهر اهواز)
330
ارزيابي تناسب مكاني كاربري آموزشي براساس معيارهاي مكان يابي با استفاده ازتلفيق مدل هاي AHp و FDAHp درمحيط gis
331
ارزيابي تنش در محدوده هاي متفاوت از عمق يك قطعه فولاد زنگ نزن استنيتي توسط امواح طولي منكسر شده بحراني
332
ارزيابي تنش هاي پسماند در نمونه هاي داراي اتصال جوشي از جنس فولاد زنگ نزن آستنيتي به كمك امواج Lcr
333
ارزيابي تنش هاي حرارتي در كابل ها زير زميني به كمك نرم افزار LABVIEW
334
ارزيابي تنشهاي الكتريكي روي عايقهاي كامپوزيت خط انتقال با استفاده از روش المان محدود
335
ارزيابي تنوع درختان چنار ﴿Platanus orientalis﴾ با استفاده از خصوصيات موفولوژيك و نسانگر SRAP
336
ارزيابي تنوع ژنتيكي آفتابگردان آجيلي با استفاده از نشانگرهاي SSR
337
ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام محلي ليموترش بااستفاده با استفاده از نشانكرهاي ريز ماهواره )ssr(
338
ارزيابي تنوع ژنتيكي انجيرهاي وحشي غرب ايران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي
339
ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي اكوتيپهاي گياه گاودانه براساس خصوصيات فيزيولوژيكي-زراعي در شرايط اقليمي رفسنجان
340
ارزيابي تنوع ژنتيكي برنج هاي ايراني با استفاده از دو روش مولكولي RAPD وALP
341
ارزيابي تنوع ژنتيكي بين و درون توده هاي مختلف اسپرس ايراني ﴿Onobrychis vicifolia﴾ با استفاده از نشانگر SRAP
342
ارزيابي تنوع ژنتيكي بين و درون فاميل¬هاي F5 بزرك در تلاقي CAN106 × KO37 از نظر صفات زراعي
343
ارزيابي تنوع ژنتيكي جدايه هاي باكتري Solanacearum‏‏ Ralstonia‏ درمناطق مهم سيب زميني كاري ايران
344
ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي وحشي گندم اينكورن درغرب ايران
345
ارزيابي تنوع ژنتيكي حاصل از القاي جهش با اشعه ي گاما در كلزا با استفاده از نشانگر مولكولي ريز ماهواره و صفات مورفولوژيك
346
ارزيابي تنوع ژنتيكي در لاينهاي خالص گندم دوروم از لحاظ صفات مورفولوژيك ، فيزيولوژيك و عناصر شيميائي
347
ارزيابي تنوع ژنتيكي درون جمعيتي ژنوتيپ هاي پسته ايراني با استفاده از ريز ماهواره ها
348
ارزيابي تنوع ژنتيكي درون و بين چند توده تره ايراني با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و اندازه گيري فعاليت آنتي اكسيداني
349
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم برنج ايراني براي تحمل به شوري و مكان يابي QTL هاي مرتبط با آن
350
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي سيب گلاب ايران با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره ISSR و SSR
351
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط ديم با استفاده از پارامتر هاي ژنتيكي وGGE biplot
352
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مقدماتي گندم نان از نظر مقادير آهن و روي در شرايط ديم
353
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي دستنبوي ايران (Cucumis melo L. var. Dudaim) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي RAPD
354
ارزيابي تنوع ژنتيكي صفات زراعي -مرفولوژيك فاميل هاي F4 حاصل از تلاقي هاي بين گونه اي گلرنگ (.Carthamus spp) در دو رژيم آبياري
355
ارزيابي تنوع ژنتيكي عامل سوختگي معمولي لوبيا ﴿ Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli﴾ در ايران
356
ارزيابي تنوع ژنتيكي گياه بومي سرخاب در مازندران با استفاده ز نشانگر مولكولي
357
ارزيابي تنوع ژنتيكي و تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان تحت شرايط نرمال رطوبتي و خشكي آخر فصل
358
ارزيابي تنوع ژنتيكي و خصوصيات كمي و كيفي گندم نان دررابطه با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا از طريق روش‌هاي آماري چند متغيره
359
ارزيابي تنوع ژنتيكي و خصوصيات كمي و كيفي گندم نان دررابطه با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا از طريق روش‌هاي آماري چند متغيره
360
ارزيابي تنوع ژنتيكي و سازگاري توده هاي بومي اسپرس
361
ارزيابي تنوع ژنتيكي و شناسايي برخي ناخالصي هاي زعفران با استفاده از روش هاي مبتني بر PCR
362
ارزيابي تنوع ژنتيكي و شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي در گندم دو روم
363
ارزيابي تنوع ژنتيكي و شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي در گندم نان
364
ارزيابي تنوع ژنتيكي و فيتوشيميايي برخي كلون هاي ترخون
365
ارزيابي تنوع ژنتيكي ومقاومت به خشكي درگندم نان (triticum aestivum) بااستفاده ازخصوصيات زراعي فيزيولوژيكي وملوكلي
366
ارزيابي تنوع ژنتيكي وواكنش به كشت بافت ارقام ولاين هاي مختلف گندم ايراني
367
ارزيابي تنوع ژنتيكي يولاف از نظر مقادير آهن وروي درشرايط آبي وديم
368
ارزيابي تنوع ژنتيكي يونجه با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي ، شيميايي و بيوشيميايي
369
ارزيابي تنوع ژنتيكي يونجه دائمي با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي ، سيتوژنتيكي ، شيميايي ، بيوشيميايي و بررسي پارامترهاي مقاومت به خشكي
370
ارزيابي تنوع ژنوتيپ هاي يولاف در پاسخ به تنش سرما
371
ارزيابي تنوع سيتوژنتيكي و كاريوتايپي توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه
372
ارزيابي تنوع سيتوژنتيكي و كاريوتايپي توده‌هاي مختلف گياه دارويي خرفه
373
ارزيابي تنوع مورفولوژي و ملكولي ارقام برنج و تجزيه ژنتيكي خصوصيات مهم زراعي با روش داي آلل
374
ارزيابي تنوع مورفولوژيك، فيتوشيميايي و سيتوژنتيك جمعيت هاي آويشن و بررسي ژن گاماترپينن سنتاز (TPS2) در بين گونه هاي مختلف
375
ارزيابي تنوع مورفولوژيكي، بيماري زايي و ژنتيكي گونه هاي Alternaria شايع در برخي مناطق سيب زميني كاري ايران
376
ارزيابي تنوع و تحمل نسبت به علف كش هاي مختلف در لاين هاي موتانت نخود زراعي ( Cicer arietinum ( رقم بيونيج از طريق كاربرد اتيل متان سولفونات
377
ارزيابي توأم رفتار خطي و غيرخطي مصالح لايه ها بر عمر روسازي هاي آسفالتي در روش مكانيستيك – تجربي
378
ارزيابي توئيست ساب آندوكارد ، ساب اپيكارد و گراديان توئيست بطن چپ در بيماران مبتلا به CAD در مقايسه با افراد نرمال
379
ارزيابي توابع نگاشت مختلف با استفاده از رديابي اشعه سه بعدي
380
ارزيابي توان اكو توريسم پناهگاه حيات وحش بوروئيه خاتم با استفاده از روش تصميم گيري جند معياره و كاربرد تكنيك ﴿GIS﴾
381
ارزيابي توان اكواوژيكي حوزه ده بالا و اسلاميه با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS
382
ارزيابي توان اكوتوريسم استان اصفهان با استفاده از روش ارزيابي چند معياره
383
ارزيابي توان اكوتوريسم حوزه آبخيز حبله رود با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (AHP) با كمك GIS و ارزشگذاري اقتصادي آن
384
ارزيابي توان اكوتوريسم منطقه دناكوه (پادنا عليا) با استفاده از تحليل چندمعياره
385
ارزيابي توان اكوتوريسم و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري طبيعت در شهرستان خوانسار
386
ارزيابي توان اكولوزيك منطقه نايين جهت توسعه شهري
387
ارزيابي توان اكولوژيك براي اكوتوريسم با روش هاي تصميم گيري چند معياره
388
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربري هاي تفرج گسترده و متمركزحوضه آبخيز بلغور سد كارده مشهد با استفاده از روش AHP FUZZY
389
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربري هاي تفرج گسترده ومتمركز حوضه آبخيز بلغور سد كارده مشهد بااستفاده از روش...
390
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربريهاي كشاورزي و مرتع داري با اسفتاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي اي اچ پي مطالعهن موردي حوزه آبخيز گز دراز لاور ساحلي استان بوشهر
391
ارزيابي توان اكولوژيك پارك جنگلي آبيدر براي بوم گردي با استفاده از مدل تحليل شبكه...
392
ارزيابي توان اكولوژيك پارك جنگلي چيتگر براي گردشگري با روش تحليل سلسله مراتبي
393
ارزيابي توان اكولوژيك پارك لويزان با استفاده از روش ...
394
ارزيابي توان اكولوژيك تفرج ﴿گسترده ومتمركز﴾در منطقه حفاظت شده هفتاد قله اراك با استفاده از فن آوري هاي نوين
395
ارزيابي توان اكولوژيك تفرج﴿گسترده ومتمركز﴾درمنطقه حفاظت شده هفتاد ‌قله اراك با استفاده ازفن‌آوري‌هاي نوين
396
ارزيابي توان اكولوژيك جنگلهاي منطقه حفاظت شده ارسباران باروشهاي ارزيابي چند معياره بولين وتركيب خطي وزني...
397
ارزيابي توان اكولوژيك حوضه آبخيز سد تاجيار براي كاربردهاي كشاورزي-مرتعداري وتفرج بااستفاده از روش تجزيه وتحليل سلسله مراتبي
398
ارزيابي توان اكولوژيك شهر فردوس براي كاربري گردشگري با استفاده از روش آ اچ پي
399
ارزيابي توان اكولوژيك شهر ماكلوان به منظور توسعه پايدار شهري با استفاده از روش AHP
400
ارزيابي توان اكولوژيك شهر ماكلوان به منظور توسعه پايدار شهري با استفاده از روش AHP
401
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان جيرفت جهت كاربري كشاورزي با استفاده از جي آي اس
402
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان كنگاور جهت تعيين نقاط مستعد توسعه فيزيكي شهر
403
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان ماكو به منظور توسعه كاربري اكوتوريستم با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي
404
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان مهاباد براي توسعه شهرك هاي صنعتي
405
ارزيابي توان اكولوژيك منطق شمشك و ديزين براي كاربرد اكوتوريسم با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
406
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه تنگه واشي براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش AHP
407
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه تنگه واشي براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش آ اچ پي
408
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده ارسباران جهت كاربري گردشگري با استفاده از روش آ اچ پي
409
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده باشكل براي گردشگري وحفاظت بااستفاده از ...
410
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده باشگل براي گردشگري و حفاظت با استفاده ازGIS
411
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه شكار ممنوع مرور
412
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه ماهنشان جهت كشت گياهان دارويي با استفاده از روش فازي
413
ارزيابي توان اكولوژيك و زون بندي منطقه شكار ممنوع كاوه ده در استان تهران به منظور ارتقاي سطح به يكي از مناطق چهارگانه
414
ارزيابي توان اكولوژيك و زون بندي منطقه شكار ممنون كاوه ده در استان تهران به منظور ازتقاي سطح به يكي از مناطق چهارگانه
415
ارزيابي توان اكولوژيكي بخشي از منطقه حفاظت شده كالمند بهادران: فرسايش و رسوب - اقتصادي اجتماعي و كشاورزي - حيات وحش - تلفيق و ارزيابي
416
ارزيابي توان اكولوژيكي بخشي از منطقه حفاظت شده كالمند بهادران: فيزيوگرافي - هيدرولوژي - زمين شناسي - پوشش گياهي - خاكشناسي
417
ارزيابي توان اكولوژيكي به منظور توسعه جنگل
418
ارزيابي توان اكولوژيكي به منظور توسعه جنگل با استفاده از آ اچ پي
419
ارزيابي توان اكولوژيكي توسعه شهري در شهرستان بستك با استفاده از مدل AHP محيط GIS
420
ارزيابي توان اكولوژيكي توسعه شهري شهرستان دهدشت با بهره گيري از فرايند تحليل سلسله مراتبي
421
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه ده بالا و اسلاميه: پوشش گياهي، حيات وحش - محيط انسان ساخت - فرسايش و رسوب - تلفيق و ارزيابي
422
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه ده بالا و اسلاميه: فيزيوگرافي - زمين شناسي - هوا شناسي - خاك شناسي - هيدرولوژي
423
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه نصرآباد زير حوزه همت آباد با كمك GIS
424
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه بهارستان توز با...
425
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه حفاظت شده ميانجنگل براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي آ اچ پي
426
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور ميبد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
427
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي
428
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش پوشش گياهي
429
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش حيات وحش
430
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش خاكشناسي و هوا و اقليم شناسي
431
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش زمين شناسي
432
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش فيزيوگرافي
433
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش هيدرولوژي
434
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه عصمت آباد ﴿ بخشي از منطقه حفاظت شده كالمند - بهادران استان يزد ﴾
435
ارزيابي توان اكولوژيكي و توسعه گردشگري شهرستان سيريك
436
ارزيابي توان انرژي امواج در خليج فارس با مدل سازي عددي
437
ارزيابي توان بالقوه توليد انرژي زيست توده از ضايعات برنج در عرصه هاي شاليزاري استان مازندران
438
ارزيابي توان خودپالايي رودخانه تجن و شناسايي تاثير سازه‌هاي كنترل جريان بر بهبود آن با استفاده از مدل‌هاي Qual-2K و CCHE-2D
439
ارزيابي توان رقابت هزينه اي صنعت فولاد كشور در برابر الحاق ايران به WTOمورد مطالعه : مجتمع فولاد مباركه
440
ارزيابي توان رقابتي ذرت با علف هرز تاج خروس در تراكم ها و آرايش هاي مختلف كاشت ذرت
441
ارزيابي توان زيست محيطي حوزه سد ايلام براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
442
ارزيابي توان زيست محيطي حوزه سد ايلام براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي آ اچ پي
443
ارزيابي توان زيست محيطي حوضه آبخيز كمال آباد
444
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بافق: خاك شناسي - فرسايش و رسوب - اقتصادي و اجتماعي - حيات وحش - تلفيق - ارزيابي
445
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بافق: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي - زمين شناسي - پوشش گياهي - ضميمه GIS
446
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه تنگ چنار: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي - زمين شناسي - پوشش گياهي - خاك شناسي
447
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه تنگ چنار: منابع و قابليت اراضي - فرسايش و رسوب- اقتصادي و اجتماعي - حيات وحش - تلفيق و ارزيابي
448
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه كالمند: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي، زمين شناسي، پوشش گياهي و خاك شناسي
449
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه كالمند: منابع و قابليت اراضي، فرسايش و رسوب، اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي، حيات وحش، تلفيق و ارزيابي
450
ارزيابي توان زيستگاهي كوه ميامي به منظور معرفي آن به عنوان منطقه شكار ممنوع با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
451
ارزيابي توان زيستگاهي كوه ميامي به منظور معرفي ان به عنوان منطقه شكار ممنوع با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي
452
ارزيابي توان ژئوتوريسمي تالابهاي استان گلستان (آلاگل، آلماگل، آجي گل)
453
ارزيابي توان سرزمين به منظور كاربري كشاورزي با استفاده از ارزيابي چند معياره
454
ارزيابي توان سنجي صرفه جويي گاز طبيعي در بخش تجاري شهر اصفهان
455
ارزيابي توان كشاورزي منطقه بيداخويد
456
ارزيابي توان گردشگري حوضه بن رود قمصر با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾
457
ارزيابي توان نفت زائي سازندهاي چمن بيد و كشف رود در كپه داغ
458
ارزيابي توان هاي ژئومورفوتوريسمي لندفرم ها به منظور ارائه راهبرد-هاي استراتژيكي جهت توسعه گردشگري انديمشك
459
ارزيابي توان هاي گردشگري شهرستان بهشهر با استفاده از مدل SWOT
460
ارزيابي توان هاي گردشگري شهرستان تكاب به منظور ارائه راهبردهاي توسعه با استفاده از مدل swot
461
ارزيابي توان هاي گردشگري منطقه اسكو و كندوان با استفاده از مدل SWOT
462
ارزيابي توان هاي محيطي در عمران روستايي ، نمونه موردي حوضه ي رود قلعه چاي عجبشير
463
ارزيابي توان هيدروكربن‌زايي سازند كژدمي در بخش ايراني خليج فارس و تطبيق آن با مخازن نفتي منطقه
464
ارزيابي توان هيدروكربورزايي سازند سرچاهان در منطقه فارس ساحلي
465
ارزيابي توان و برنامه توسعه گردشگري مناطق روستايي سواحل جنوب شرقي درياي خزر، گلستان
466
ارزيابي توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهري
467
ارزيابي توان وبرنامه توسعه گردشگري مناطق روستايي سواحل جنوب شرقي درياي خزر،گلستان
468
ارزيابي توانايي داده هاي حسابداري تعهدي در مقايسه با داده هاي جريان هاي نقدعملياتي در پيش بيني جريان هاي نقدي درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
469
ارزيابي توانايي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در تشخيص رنگ كلي دندان توسط رايانه در سال 1385-1384
470
ارزيابي توانايي دندانپزشكان شهر رشت در تشخيص رنگ دندان توسط رايانه در سال 1385-1384
471
ارزيابي توانايي شنيداري دانشجويان مهندسي از طريق توصيفگر هاي سطح بندي شده چارچوب اروپايي مشترك مرجع براي زبان ها و فعاليتهاي شنيداري عمومي و آكادميك
472
ارزيابي توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غير عادي و تعيين ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
473
ارزيابي توانمندي توريسم در منطقه رودشت و تالاب گاوخوني و راهكارهاي ساماندهي آن ( با تاكيد بر اكوتوريسم)
474
ارزيابي توانمندي فعاليتهاي غير كشاورزي براي ايجاد اشتغال روستايي در شهرستان اصفهان
475
ارزيابي توانمندي هاي اكوتوريسم در شهرستان رودسر
476
ارزيابي توانمندي هاي گردشگري روستايي دهستان چم كوه
477
ارزيابي توانمندي هاي محيط طبيعي و چالش هاي آن در راستاي پايدارسازي كشاورزي شهرستان فريدونشهر
478
ارزيابي توانمندي واحدهاي توليد در زنجيره تأمين شكر در ايران
479
ارزيابي توانمندي‌هاي گردشگري سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان خور و بيابانك
480
ارزيابي توانمنديها و محدوديت هاي اقليم كشاورزي بارش گندم ديم در استان چهارمحال و بختياري
481
ارزيابي توانهاي اكوتوريسم و ژئوتوريسم در سواحل شمالي خليج فارس در راستاي توسعه گردشگري
482
ارزيابي توانهاي محيطي به منظور توسعه كشاورزي در دشت كوار شهرستان شيراز
483
ارزيابي توانهاي محيطي دهستان حسين اباد در توسعه پايدار بخش مركزي شهرستان شوش
484
ارزيابي توپوگرافي ارب اسكن درز افراد ميوپ
485
ارزيابي توپوگرافي ارب اسكن درز افراد ميوپ
486
ارزيابي توجيه اقتصادي احداث سد قره آقاچ با در نظر گرفتن تاثير آن بر كاركردهاي اكوسيستمي
487
ارزيابي توريستي و گردشگري و تاثير آن در روستاي كندوان
488
ارزيابي توزيع برش پايه در ارتفاع ساختمانهاي جداسازي شده توسط جداگر هاي الاستومريك
489
ارزيابي توزيع دوز در راديوتراپي با ذرات باردار از طريق تصويربرداري همزمان PET با استفاده از مدل سازي در كد Geant4
490
ارزيابي توزيع فضايي خدمات شهري با رويكرد عدالت اجتماعي مورد پژوهي : منطقه 3 بندرعباس
491
ارزيابي توزيع فضايي شاخص هاي كيفيت زندگي در نواحي شهر اسدآباد
492
ارزيابي توزيع فضايي شكل پذيري در سازه‌‌هاي بتن‌آرمه‌ي نامنظم در پلان با استفاده از تحليل استاتيكي غير‌خطي جهت‌دار
493
ارزيابي توزيع مجدد خاك در اراضي تپه ماهوري كشت شده با استفاده از تكنيك هاي سزيم-137 و پذيرفتاري مغناطيسي در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختياري
494
ارزيابي توسعه پايدار حومه‌هاي شمال تهران 90-1385 نمونه موردي: شهرستان شميرانات
495
ارزيابي توسعه پايدار روستايي
496
ارزيابي توسعه شهري با تاكيد بر منظر فرهنگي ( نمونه موردي : شهر باميان ، افغانستان )
497
ارزيابي توسعه فيزيكي شهر خمين و تعيين جهات توسعه آتي آن
498
ارزيابي توسعه ي پايدار شهرهاي استخراجي جنوب ايران (مورد مطالعه: شهر عسلويه)
499
ارزيابي توكوفرول در حفاظت و مرمت فيلم هاي سينماتوگراف نيترات سلولز
500
ارزيابي توليد بيومس و اسيد لاكتيك توسط لاكتو باسيلوس كازئي تحت شرايط مختلف محيطي
501
ارزيابي توليد و انتشار هارمونيك ها و تحليل تجميع هارمونيك ها مبتني بر مدل سازي متوسط در نيروگاه بادي و برهم كنش آن با شبكه
502
ارزيابي تيمار بيولوژيكي انو كسيك - هوازي در حذف مواد آلي بر پايه كربن، ازت و فسفر
503
ارزيابي ثبات شستشويي منسوجات با استفاده از اسكنر
504
ارزيابي جاذبه هاي اكوتوريستي حوضه آبخيز درياچه زريوار با استفاده از ارزيابي چندمعياره و الگوريتم ژنتيك چندهدفه (NSGA-II)
505
ارزيابي جاذبه هاي اكوتوريسم پناهگاه حيات وحش عباس آباد
506
ارزيابي جامع قابليت اطمينان سيستم بادي به روش شبيه‌سازي مونت‌كارلو
507
ارزيابي جامع گزينه هاي مختلف استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده شهري در مناطق نيمه خشك
508
ارزيابي جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر يزد بر اساس مدل SWOT مبتني بر ANPفازي
509
ارزيابي جامع و به‮هنگام امنيت سيستمهاي قدرت با ابعاد وسيع
510
ارزيابي جامع و به‮هنگام امنيت سيستمهاي قدرت با ابعاد وسيع
511
ارزيابي جايگاه دفاتر ICT روستايي در ارائه خدمات دولت الكترونيك (مطالعه موردي: استان چهارمحال بختياري)
512
ارزيابي جايگاه سازمان هاي غيردولتي (NGO’s) در ساختار سازماني مديريت بحران تهران
513
ارزيابي جايگاه گردشگري تاريخي يزد با تاكيد بر خانه‌هاي سنتي
514
ارزيابي جذابيت هاي سرمايه گذاري در بازار توليد و فروش محصول آجر در كشور قزاقستان
515
ارزيابي جذب ژن خارجي توسط اسپرم خروس به روش مگنتوفكشن
516
ارزيابي جريان نشتي در اينورترهاي متصل به شبكه براي سيستم هاي خورشيدي
517
ارزيابي جريانات كم تحت تاثير تغيير كاربري اراضي با استفاده از مدل بارش - روانات
518
ارزيابي جعد نخ هاي فريز هيت ست شده به روش سه بعدي
519
ارزيابي جمعيت‌هاي پرتوليد چچم چندساله و فسكيوي بلند در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
520
ارزيابي جنبه هاي آسيب شناختي طرح هاي حمل و نقل درون شهري (نمونه موردي: طرح بزرگراه شهيد زين الدين در منطقه 4 تهران )
521
ارزيابي جنبه هاي بارز زيست محيطي كارخانه گوگردسازي به روش EFMEA و نيازسنجي آموزشي پرسنل بر اساس جنبه هاي فوق الذكر (مطالعه موردي فاز يك مجتمع گاز پارس جنوبي)
522
ارزيابي جنبه هاي بارز زيست محيطي كارخانه گوگردسازي به روش EFMEAو نيازسنجي آموزشي پرسنل بر اساس جنبه هاي فوق الذكر
523
ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي معدن سنگ آهن و فولاد گل كهر سيرجان
524
ارزيابي جنبه‌هاي محيط زيستي كارخانه كنسانتره خطوط 5 و 6 صنايع معدني گل گهر شهر سيرجان
525
ارزيابي جنس لوله هاي شبكه آبرساني شهري از ديدگاه مديريت ريسك (مطالعه موردي : شهرستان گلبهار)
526
ارزيابي جو اخلاقي كار بر تعهد كاركنان و كيفيت خدمات مشتري با نقش ميانجي سلامت سازماني
527
ارزيابي جوانه زني گياه قره داغ Nitraria schoberi تحت تنش شوري با بگار گيري سوپر جاذب در بستر كشت
528
ارزيابي جوانه زني و برخي خصوصيات بيوشيميايي دو رقم كنجد در شرايط تنش قليائيت
529
ارزيابي جوانه زني و بنيه ي بذر به وسيله روش هاي پرايمينگ براي دو گونه آويشن (Thymus kotschyanus) و كاكوتي (Ziziphora capitata)
530
ارزيابي جوانه زني و بينه بذر به وسيله روش هاي پرايمينگ براي دو گونه آويشن و كاكوتي
531
ارزيابي جوانه زني و يتيمي بذر به وسيله روش هاي پرايمينگ براي دو گونه آويشن و كاكوتي
532
ارزيابي چابكي در زنجيره تامين با منطق فازي در بيمارستان هاي دولتي شهر رشت
533
ارزيابي چابكي در زنجيره تامين با منطق فازي در بيمارستان هاي دولتي شهر رشت
534
ارزيابي چابكي سازمان با استفاده از منطق فازي
535
ارزيابي چابكي و انعطاف پذيري سازمانها
536
ارزيابي چارچوبي براي تكنيك هاي تبديلي در طراحي سيستم هاي محاسباتي تحمل پذير خطا
537
ارزيابي چالش هاي موثر بر پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (E-CRM) در نظام بانكي با رويكرد (MADM) فازي ﴿شعب بانك هاي تجارت شهر شيراز﴾
538
ارزيابي چراغهاي روشنايي و نورپردازي در پاركهاي شهر تهران
539
ارزيابي چرخه حيات (LCA ) نيروگاه سيكل تركيبي يزد با تأكيد بر انتشار دي اكسيد كربن
540
ارزيابي چرخه حيات پسته (مطالعه ي موردي : شهرستان رفسنجان)
541
ارزيابي چرخه حيات تصفيه¬خانه فاضلاب بهداشتي و صنعتي پژوهشگاه صنعت نفت تهران
542
ارزيابي چرخه حيات توليد داروهاي گياهي (مطالعه موردي : شركت داروسازي باريج اسانس كاشان)
543
ارزيابي چرخه حيات فرآيند توليد الكتريسيته با استفاده از سيستم فتوولتاييك
544
ارزيابي چرخه حيات فناوري هاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
545
ارزيابي چرخه حيات فناوري هاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
546
ارزيابي چرخه حيات فناوريهاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
547
ارزيابي چرخه حيات مديريت پسماندهاي جامد در شهر يزد
548
ارزيابي چرخه ي عمر لوله هاي انتقال آب مدفون در خاك با هدف حداكثر نمودن ميانگين زمان بين خرابي ها: مطالعه ي موردي در شهر اصفهان (منطقه مورد مطالعه: منطقه 2 استان اصفهان)
549
ارزيابي چروك پارچه بااستفاده ازروش پردازش تصويري
550
ارزيابي چسبندگي الياف پلي وينيل الكل به ماتريس سيماني ﴿Ecc﴾
551
ارزيابي چسبندگي پوشش هاي پلي يورتان با استفاده از رفتار صوتي
552
ارزيابي چسبندگي ناشي از سيما نتاسيون خاك هاي محدوده شمالي تهران با انجام آزمايشات صحرائي
553
ارزيابي چقرمگي شكست فولادهاي 3Cr-1Mo با استفاده از نتايج تست كشش و سختي سنجي ويكرز
554
ارزيابي چقرمگي شكست مرتبط با الياف طولي در مواد مركب لايه اي
555
ارزيابي چگونگي تأثير نوع و ميزان چند ماده اوليه شاخص بر خواص اصلي رزين‌هاي پلي‌استر اشباع
556
ارزيابي چگونگي توزيع فضايي مراكز آموزشي در راستاي عدالت فضايي مطالعه موردي شهر بابلسر
557
ارزيابي چگونگي توزيع فضايي مراكز آموزشي در راستاي عدالت فضايي(مطالعه موردي شهر بابلسر)
558
ارزيابي چند BOX-S و چند روش طراحي BOX-S هاي مطلوب در رمزنگاري
559
ارزيابي چند الگوريتم طبقه بندي فضايي و طيفي در تهيه نقشه كلربري و پوشش زميني از اطلاعات سنجش از دور
560
ارزيابي چند بعدي عملكرد شركت مخابرات اصفهان با استفاده از تلفيقAHP و BSC
561
ارزيابي چند شاخص خشكسالي در منطقه آذربايجان (مطالعه موردي آذربايجان غربي)
562
ارزيابي چند شاخص خشكسالي در منطقه آذربايجان ﴿مطالعه موردي آذربايجان غربي﴾
563
ارزيابي چند شكلي ژن TLR4 و ارتباط آن با صفات توليدي و امتياز سلول هاي بدني شير در گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
564
ارزيابي چند شكلي ژن كاپا كازئين با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات توليدي مهم گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
565
ارزيابي چند شكلي ژن لاكتوفرين با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
566
ارزيابي چند شكلي ژنتيكي بين برخي ژنوتيپ هاي گل محمدي بر اساس نشانگر SRAP و آناليز ريز ماهواره اي كلروپلاستي
567
ارزيابي چند ويژگي در ساختار هاي مورد استفاده در رمزنگاري قطعه اي
568
ارزيابي چندسطحي از رابطه‌ي فرم شهر و سلامت عمومي، با تاكيد ويژه بر فعاليت‌بدني، نمونه مطالعاتي: شهر رشت
569
ارزيابي چندمعياره استفاده مجدد از آب خاكستري با رويكرد توسعه پايدار
570
ارزيابي چيدمان بهينه‌ي سوخت براي يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
571
ارزيابي حاكميت ‌فناوري‌ اطلاعات و كارايي مديريت ITبا استفاده از مدلهاي COBIT و كارت امتيازي متوازن و شناسايي رابطه بين آنها در شركت برق منطقه‌اي تهران
572
ارزيابي حالت ديناميك موتور سنكرون و آسنكرون در نرم افزار MATLAB
573
ارزيابي حجم آب مجازي مبادلاتي محصولات عمده زراعي در كرمانشاه
574
ارزيابي حداكثر اضافه ولتاژهاي ناش
575
ارزيابي حداكثر اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه در طول يك كابل محافظت شده با برقگير
576
ارزيابي حذف نانوكاتاليستي داروهاي ونلافاكسين و ديفن هيدرامين از آب‌هاي بدون يون و آشاميدني به وسيله نانو كاتاليست تيتانيوم دي‌اكسيد/ نقره تثبيت شده روي شيشه در حضور نور مرئي
577
ارزيابي حذف همزمان هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي و فلزات سنگين از خاك ماسه اي رسي با روش شستشوي ستوني
578
ارزيابي حذف همزمان هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه‌اي و فلزات سنگين از خاك طبيعي آلوده شده به روش شستشوي ستوني
579
ارزيابي حساسيت پارامترهاي كنترلي توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از آناليز حساسيت مسير
580
ارزيابي حساسيت تحليل خطر احتمالي زلزله بر حسب پارامترهاي لرزه خيزي منطقه
581
ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي بر پايه ي پردازش تصوير
582
ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي نيمه گرم حاوي RAP
583
ارزيابي حساسيت مقاطع جوشكاري شده آلياژ آلومينيم 3805در برابر خوردگي توام با تنش در آب دريا (منطقه بوشهر)
584
ارزيابي حساسيت مقاطع جوشكاري شده ورق دريائي 51 ch SNDدر برابر خوردگي توام با تنش در آب خليج فارس به انضمام ساخت ماشين كشش سرعت كرنش آهسته
585
ارزيابي حساسيت و ويژگي روش LAMP-PCR براي تشخيص ويروس JC در بيماران دريافت كننده پيوند كليه
586
ارزيابي حشره كشي چندين اسانس گياهي و تركيب فرموله شده آنها در كنترل شته جاليز Aphis gossypii
587
ارزيابي حضور ژن SIX1در شناسايي جدايه هاي قارچ Fusarium. oxysporum از ميزبان گوجه فرنگي در استان اصفهان
588
ارزيابي حقوقي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران در قالب كنسرسيوم
589
ارزيابي حمل و نقل ترانزيت كانتينري در كريدورهاي مهم كشور
590
ارزيابي حمل ونقل پايدار در شهرها مطالعه موردي متروي شهر تهران
591
ارزيابي حوضه نفتي رودان بندرعباس و مدلسازي محدود سنگ كف با استفاده از داده هاي گراني و مغناطيسي
592
ارزيابي خاصيت آنتي استاتيك هاي مختلف در صنعت بر پلي استر
593
ارزيابي خاصيت ايزوتروپ در ژئوتكستايل نبافت
594
ارزيابي خاصيت خودترميمي قيرهاي اصلاح شده با استفاده از آزمايش ميكروسكوپ اتمي (AFM)
595
ارزيابي خاصيت محافظت كليوي عصاره هيدروالكلي گياه خنجوك برسميت كليوي ناشي از جنتامايسين در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
596
ارزيابي خاموش سازي ژن rpoD و بررسي اثرات ضدميكروبي نانوذرات سلولز كونژوگه شده با مولكول هاي آنتي سنس و آپتامر در سوش هاي استافيلوكوكوس اورئوس استاندارد و باليني مقاوم به متي سيلين
597
ارزيابي خدمات ارتباطي به گردشگران خارجي در راستاي برنامه‌ريزي حمل‌ونقل توريسم‌مبنا(مطالعه موردي، شهر اصفهان)
598
ارزيابي خدمات اكوسيستم با تأكيد بر توليد و حفاظت (مطالعه موردي: زير حوضه لنجانات در حوضه آبريز گاوخوني)
599
ارزيابي خدمات الكترونيكي وب سايت هاي صنعت فولاد ايران با تاكيد بر خدمات كتابخانه ديجيتالي
600
ارزيابي خرابي خستگي روسازي آسفالتي راه آهن با رويكرد VECD
601
ارزيابي خسارات زلزله سناريو بر مساكن روستايي شهرستان گرگان
602
ارزيابي خسارت در قابهاي سه بعدي با استفاده از خواص ارتعاشي
603
ارزيابي خسارت زلزله سناريو بر مساكن روستايي شهرستان گرگان
604
ارزيابي خسارت زلزله سناريو بر مساكن روستايي شهرستان گرگان
605
ارزيابي خسارت سازه هاي بتن مسلح تحت انهدام پيش رونده
606
ارزيابي خسارت سازه هاي جداسازي شده مستقر بر TCFP با در نظر گرفتن اندركنش غيرخطي سازه و خاك تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
607
ارزيابي خسارت سيل در رودخانه هروچاي شهرستان خلخال با استفاده از مدل HEC - FIA
608
ارزيابي خسارت ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC- FDA در حوضه آبريز گلپايگان
609
ارزيابي خسارت ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC-FDA در حوضه آبخيز خوانسار
610
ارزيابي خسارت و مقاوم سازي ساختمان هاي بتن آرمه متداول در برابر زلزله (ازطريق تقويت اتصالات )
611
ارزيابي خستگي جوش تحت بارگذاري چند محوره با مدل سازي فرآيند جوش كاربرد آن در خودرو
612
ارزيابي خستگي سكوي دريايي جاكت فلزي باتوجه به اندركنش شمع-خاك-سازه تحت بار امواج تصادفي
613
ارزيابي خستگي لايه هاي تثيت شده
614
ارزيابي خستگي مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از روش انرژي آزاد سطحي
615
ارزيابي خشك كردن چند مرحله اي ارقام دانه بلند و كوتاه شلتوك به روش بستر سيال
616
ارزيابي خشك‌سالي با استفاده از شاخص‌هاي هواشناسي و سنجش از دور (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)
617
ارزيابي خشك‌سالي هواشناسي و هيدرولوژيكي و تأثير آن بر كيفيت آب (مطالعه موردي: رودخانه گدارخوش)
618
ارزيابي خشكسالي استان كردستان با استفاده از تحليل فضايي مولفه هاي اصلي
619
ارزيابي خشكسالي هاي استان كرمانشاه با استفاده از شاخص خشكسالي استاندارد شده ي چند متغيره
620
ارزيابي خشكسالي هواشناسي استان يزد با استفاده از شاخص‌هاي گياهي حاصل از تصاوير ماهواره‌اي و مدل زنجيره ماركوف
621
ارزيابي خصوصيات آبخوان دشت مشهد- چناران و نقش آن در فرونشست زمين
622
ارزيابي خصوصيات آگروفيزيولوژيكي لاينهاي اصلاحي‏ گندم دوروم در شرايط ديم
623
ارزيابي خصوصيات آگروفيزيولوژيكي لاينهاي اصلاحي‏ گندم دوروم در شرايط ديم
624
ارزيابي خصوصيات باند زخم توليدشده از منسوج سوزني بي بافت حاوي هيدروژل سويا
625
ارزيابي خصوصيات تكنولوژيكي پشم گوسفند ناييني براي مصارف قالي و نساجي
626
ارزيابي خصوصيات جريان در سرريز-كالورت كرامپ
627
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي تكيه گاه چپ سوگرمي چاي ( ميانه ) با تاكيد بر خواص مهندسي شيستها
628
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل گردنه رخ و بررسي پايداري شيب دهانه خروجي آن ( جاده اصفهان - شهركرد )
629
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگهاي مسير تونل انتقال آب خدنگستان با تكيه بر پيش بيني حائلهاي آن
630
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي زون گسلي شهرياري ازتونل سوم كوهرنگ با تاكيد بر توسعه كارست وتزريق پذيري آن
631
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد بلطاق واقع در بويين و مياندشت با تاكيد بر تراوايي پي و تكيه گاه ها
632
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنكاب واقع در دشت سميرم
633
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد خركش
634
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سرداب با تاكيد بر آبگذري و تزريق پذيري ساختگاه
635
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كوچري با تاكيد برنفوذپذيري و تزريق پذيري پي و تكيه گاههاي آن
636
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد ميدانك واقع در جنوب فريدون شهر
637
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ بكر و توده سنگ در محل سد بهشت آباد
638
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل شماره 4 سامانه انتقال آب سد آزاد به دشت روانسرا با نگاه ويژه پديده لهيدگي
639
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئومكانيكي توده سنگ هاي بستر سد خرسان 2 با تأكيد بر آزمون ديلاتومتري
640
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و طراحي پرده آب بند ساختگاه سد خاكي با هسته رسي تنگه سرخ ﴿بشار﴾
641
ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد خرسان 3 با تاكيد بر آبگذري
642
ارزيابي خصوصيات زمين¬شناسي مهندسي و تحليل پايداري دامنه¬هاي مارني منطقه ويژه پارس جنوبي به روش¬هاي تعادل حدي
643
ارزيابي خصوصيات ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي محدوده شهرستان رودبار- استان گيلان جهت مكان يابي محل دفن پسماند با استفاده از روشهاي AHP، ANP،TOPSIS و شكل فازي آنها
644
ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي سنگ هاي ساختماني كربناته با استفاده ازآزمونهاي غيرمخرب
645
ارزيابي خصوصيات سنگدانه هاي مورد استفاده در روسازي با استفاده از روش مقطع نازك و نقش آن در عملكرد لغزندگي رويه هاي راه
646
ارزيابي خصوصيات سيلوي ارزن تهيه شده در آزمايشگاه و اثر افزودني ها و نگهدارنده بر كيفيت تخمير آن
647
ارزيابي خصوصيات شيميايي ، فيزيكي و بيولوژيكي خاك اراضي فضاي سبز كارخانه فولاد مباركه آبياري شده با پساب صنعتي تصفيه شده
648
ارزيابي خصوصيات فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي شكلات و پوشش هاي شكلاتي شيري سينبيوتيك رژيمي
649
ارزيابي خصوصيات فيزيكي و ضد ميكروبي نانو كامپوزيت حاوي اتيلن وينيل الكل ﴿EVOH﴾، كيتوزان و ذرات نانو اكسيد روي
650
ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش شوري در ژنوتيپ هاي Aegilops cylindrica
651
ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيكي و متابوليت هاي ثانويه هيبريدهاي جديد آفتابگردان (Helianthus annus L) در پاسخ به تنش كم آبي
652
ارزيابي خصوصيات كاني شناسي و پتروگرافي بر مقاومت كششي سنگ هاي كربناته
653
ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پنبه تحت شرايط ديم و ديم با آبياري تكميلي
654
ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي گندم نان در رابطه با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا از طريق روشهاي آماري چند متغيره
655
ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي والگوهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا در لاين هاي اصلاحي ، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل هاي چند متغيره
656
ارزيابي خصوصيات مورفو-فيزيولوژيك لاين دابل هاپلوئيد كلزا ﴿ .Brassica napus L)
657
ارزيابي خصوصيات مورفو-فيزيولوژيك لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله
658
ارزيابي خصوصيات مورفولوژيكي ، اگرونوميكي و سيتوژنتيكي و مطالعه همبستگي آنها در پيازهاي بومي ايران
659
ارزيابي خصوصيات و پتانسيل زلزله هاي القايي در درياچه سد مخزني كرخه
660
ارزيابي خصوصيت زيردست پارچه با استفاده از سيستم حس لامسه مصنوعي
661
ارزيابي خط توليد كارخانه سيمان به منظور بازيابي انرژي اتلافي
662
ارزيابي خط مشي خصوصي سازي بر كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش SFA و DEA
663
ارزيابي خطاي انساني به روش HEART در مشاغل اتاق هاي عمل بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان گلپايگان و ارائه ي راهكارهاي اولويت بندي شده
664
ارزيابي خطر پذيري شبكه معابر و تعيين مسير بهينه براي امداد رساني و تخليه اضطراري مناطق آسيب پذير پس از زلزله مطالعه موردي: محدوده مركزي شهرداري اصفهان
665
ارزيابي خطر پذيري لرزه اي تهران بزرگ
666
ارزيابي خطر پذيري لرزه‎اي شهر مشهد
667
ارزيابي خطر پذيري لرزه‎اي شهر مشهد
668
ارزيابي خطر پذيري لرزه‎اي شهر همدان
669
ارزيابي خطر سرب، كادميم و روي وارد شده به بدن انسان از طريق خوردن، استنشاق و تماس پوستي خاك هاي استان بابل عراق
670
ارزيابي خطر فرسايش خاك با استفاده از روش CORINE اصلاح شده ﴿مطالعه موردي حوضه آبي جهرم﴾
671
ارزيابي خطر فلزات سنگين در برخي سبزيجات، غلات و گرد و غبار شهر اهواز
672
ارزيابي خطر گرمايش جهاني در منطقه خاور ميانه
673
ارزيابي خطر وقوع آتش سوزي در مجموعه حفاظت شده جاجرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
674
ارزيابي خطرات مراقبت هاي باليني بخش هاي اورژانس مركز آموزشي-پژوهشي و درماني پورسينا با روش تجزيه و تحليل حالات نقص و اثرات آن(FMEA)سال 1394
675
ارزيابي خطرپذيري لرزه اي شهر لواسان
676
ارزيابي خطرپذيري لرزه اي شهر لواسان
677
ارزيابي خطرپذيري لرزه‌اي قاب ستون-پيوند (LCF) با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي ناشي از اثر توأم لرزه‌ اصلي و پس‌لرزه
678
ارزيابي خوابگاه هاي دانشجويي نمونه موردي خوابگاه شماره يك دانشگاه يزد
679
ارزيابي خواص آنتي اكسيدان برخي از سبزيجات مصرفي ياسوج
680
ارزيابي خواص آنتي اكسيداني برخي از سبزيجات مصرفي شهر ياسوج
681
ارزيابي خواص اتصال غيرمشابه سوپرآلياژاينكونل617 به فولاد زنگ ‌نزن آستنيتي 310 به روش‌ جوشكاري پرتو الكتروني
682
ارزيابي خواص پارچه با استفاده از روش عبور از نازل رنگي
683
ارزيابي خواص پتروفيزيكي در يك مخزن نامتعارف با استفاده از ماشين برداري پشتيبان
684
ارزيابي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي TiSiN و TiSiCN به روش رسوب فيزيكي بخار براي قالب هاي شكل دهي
685
ارزيابي خواص تربيولوژيكي پوشش TiN اعمال شده بر روي فولاد گرمكار ﴿H13﴾ بوسيله ي رسوب شيميايي بخار ﴿CVD﴾
686
ارزيابي خواص ترموالكتريك پارچه پنبه اي پوشش داده‌شده با دولايه پلي پيرول و پلي وينيل پيروليدون حاوي نانوذراتCuO و MWCNT توسط سيستم الكترواسپري گريز از مركز
687
ارزيابي خواص خاك ماسه‌اي پس از رفع آلودگي نفتي توسط منسوجات
688
ارزيابي خواص سايكومتريك آزمون فاگرشتروم براي وابستگي به نيكوتين (FTND) در افراد سيگاري مراجعه كننده به درمانگاه درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان شفا شهر رشت
689
ارزيابي خواص ضد حشره اي عصاره برخي گونه هاي گياهان دارويي بومي ايران عليه شپشه ي برنج
690
ارزيابي خواص ضد حشره اي عصاره برخي گونه هاي گياهان دارويي بومي ايران عليه شپشه ي برنج (Sitophilus oryzae)
691
ارزيابي خواص ضد ميكروبي اسانس هاي گياهان رازيانه (vulgare Foeniculum )، و زيره سياه (Carum carui) بر روي دو قارچ Penicillium, Botrytis تحت شرايط درون شيشه
692
ارزيابي خواص ضد ميكروبي اسانس¬هاي گياهان رازيانه (vulgare Foeniculum )، و زيره سياه (Carum carui) بر روي دو قارچ Penicillium, Botrytis تحت شرايط درون شيشه
693
ارزيابي خواص فيزيكي پوشش هاي مس ايجاد شده به روش پاشش حرارتي جهت كاربردهاي هدايت حرارتي و الكتريكي
694
ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي بنتونيت هاي مورد استفاده در صنعت ريخته گري و تاثير فعال سازي قليايي
695
ارزيابي خواص فيزيكي وشيميايي فرآيندهاي پتروشيميايي به روش تئوري وتجربي و بررسي رفتار فازي آنها با استفاده از ترموديناميك شيميايي و معادلات حالت
696
ارزيابي خواص كامپوزيت آلومينيوم باذرات تقويت كننده برنج ساخته شده به روش نورد پيوند تجمعي
697
ارزيابي خواص گندله شوندگي سنگ آهن معادن خصوصي ايران
698
ارزيابي خواص مخزن با استفاده از داده هاي چاه پيمايي و مدلسازي استاتيكي در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
699
ارزيابي خواص مخزني با استفاده از تفسير لاگ NMR در يكي از ميادين ايران
700
ارزيابي خواص مكانيكي آئورت‌هاي گشاد بيش از 45 ميلي‌متر در بيماران با و بدون اختلال در بافت همبندي
701
ارزيابي خواص مكانيكي بتن سبك خودمتراكم كم سيمان
702
ارزيابي خواص مكانيكي بتن مسلح‌شده با الياف فولادي
703
ارزيابي خواص مكانيكي جوش‌ فولاد HSLA ايجادشده توسط روش‌هاي SMAW و FSW با افزودن ذرات ميكرونانومتري اكسيد تيتانيوم
704
ارزيابي خواص مكانيكي سنگ و توده سنگ با روش مقاومت ويژه ي الكتريكي در آنومالي 6 سنگ آهن مركزي ايران
705
ارزيابي خواص مكانيكي فولاد دوفازي نايبيوم دار با ساختار زير ميكرون شده توسط فرايند مارتنزيتي
706
ارزيابي خواص مكانيكي قطعات توليد شده به روش تف جوشي انتخابي به كمك ليزر به وسيله رژيم حرارتي درون محفظه ساخت
707
ارزيابي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن - شيشه نهيه شده از پارچه هاي حلقوي پودي تك محوري و هيبريد
708
ارزيابي خواص مكانيكي و بافت مس نانو ساختار توليد شده فرايند ECAP
709
ارزيابي خواص مكانيكي و خمش پذيري در ورقهاي تيتانيومي
710
ارزيابي خواص مكانيكي و خوردگي آلياژ حافظه دار نيكل- تيتانيوم- موليبدن توليد شده به روش ريخته گري
711
ارزيابي خواص مكانيكي و خوردگي ماده مركب 5707-TiB2 در شرايط كار شده
712
ارزيابي خواص مكانيكي و خوردگي منطقه ي جوش نقطه اي IF
713
ارزيابي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي حاوي سيمان آميخته دوده سيليسي در برابر حمله يون هاي كلرايد و كربناسيون
714
ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري آلياژ Al-Li8090 فوق ريز دانه شده توسط فرايند ECAP
715
ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فولاد IF و كامپوزيت IF/SiC نانو ساختار توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
716
ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري كامپوزيت نانو ساختار Ti-SiC توليد شده به وسيله فرايند نورد پيوندي تجمعي
717
ارزيابي خواص منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 6061 با ساختار دوگانه (نانو و ميكرو) حين فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي
718
ارزيابي خواص منطقه جوش ليزر فولاد زنگ نزن آستنيتي ALSL 304L با ساختار دوگانه / فوق ريزدانه توليد شده به روش مكانيكي - حرارتي مارتنزيت
719
ارزيابي خواص نوار مسي نانوساختار توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي (ARB)
720
ارزيابي خواص و بررسي الكتروشيميايي جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان
721
ارزيابي خواص و جوش‌پذيري اتصال غيرمشابه سوپر‌آلياژ اينكولوي 825 به فولاد زنگ‌نزن 321 AISI به روش جوشكاري قوسي تنگستن - گاز
722
ارزيابي خودپنداره پسر بچه هاي خياباني (10 تا 18 سال )
723
ارزيابي خودكار سيستم هاي ترجمه ي ماشيني، رويكرد بهبود روش هاي مبتني بر N-gram
724
ارزيابي خودكار ميزان رضايت كاربر از كيفيت مكالمه صوتي
725
ارزيابي خوردگي تحت عايق با استفاده از الياف نوري و نشر صوتي
726
ارزيابي خوردگي تنشي مقاطع جوش آلياژهاي Ti-6Al-4V و CP-Ti پس از جوشكاري اصطكاكي همزني
727
ارزيابي خوردگي حفره اي فولاد زنگ نزن دو فازي 2205 در محيط اسيد استيك و تاثير آنيون هاي مهاجم كلريد/برميد و بازدارنده نيتريت
728
ارزيابي خوردگي فوم كامپوزيتي پايه آلومينيوم با ذرات تقويت كننده SiC و عامل حباب زاي CaCO3 درمحلول آب دريا
729
ارزيابي داده هاي بارش دورسنجي GPM در مقابل داده هاي مشاهده اي (موردمطالعه: غرب ميانه ايران)
730
ارزيابي داده هاي سنجنده ASTERجهت تهيه نقشه تاج پوشش جنگل ﴿مطالعه موردي : جنگل هاي استان لرستان﴾
731
ارزيابي داربست نانوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون/نانوذرات شيشه زيست فعال 45S حاوي استرانسيوم با پوشش كيتوسان براي كاربرد مهندسي بافت استخوان
732
ارزيابي داربست هاي پليمري بر پايه PGA به روش الكترواسپينينگ در مهندسي بافت عروق
733
ارزيابي دامنه كاربرد فونداسيون راديه شمع در خاك هاي خيلي نرم تا متوسط رسي
734
ارزيابي دانش سازماني با رويكرد تحليل سلسله مراتبي گروهي مطالعه موردي پرس شاب شماره سه شركت ايران خودرو
735
ارزيابي دبي نشت در سد هاي خاكي با فرض توزيع تصادفي مشخصات مصالح با استفاده از روش اجزاء محدود
736
ارزيابي در دريافتي ساكنان اطراف نيروگاه در زمان عملكرد عادي نيروگاه اتمي بوشهر
737
ارزيابي درجه بلوغ مواد آلي واحدهاي سنگ چينه اي يالئوزونيك با استفاده از پارامترهاي TAL و RO در حوضه زاگرس واقع در جنوب ايران
738
ارزيابي درجه تحقق دولت الكترونيك بر مبناي مدل پنج مرحله¬اي سازمان ملل در وزارت صنايع و معادن
739
ارزيابي درجه رقابت پذيري صنعت ترانسفورماتورايران و اتخاذ استراتژيهاي مناسب جهت افزايش رقابت پذيري آن
740
ارزيابي درجه سيمان شدگي و اشباع آب سازند با استفاده از داده هاي آزمايشگاه آناليز مغزه در مخازن كربناته
741
ارزيابي درك خطر اشخاص درگير در كارگاه‌هاي ساختماني شهر تهران
742
ارزيابي درك دانشجويان رشته دندانپزشكي از محيط آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
743
ارزيابي درك كاركنان از ارگونومي مشاركتي در سازمان
744
ارزيابي درمان 125 بيمار تالاسمي ما‍‍ژور براساس پروتكلW. H. O و بررسي عوارض قلبي اين بيماران بر اساس اكوكارديوگرافي در مركز آموزشي- درماني هفده شهريور
745
ارزيابي درمان شكستگي هاي باز داخل مفصلي ديستال فمور، ديستال و پروگزيمال تيبيا به روش اليزارف در بيمارستان پورسينا رشت
746
ارزيابي درمان هاي انجام شده در بيماران مسموميت با سرب مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در نيمه ي اول سال 1395
747
ارزيابي دروني ،شناخت فرصتها و تحديدها،نقاط قوت و ضعف دروندادها و فرآيندها و بروندادهاي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان بوكان
748
ارزيابي دروني كيفيت دانشگاه به منظور ارائه الگويي جهت عملكرد بهتر﴿مطالعه موردي :دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد﴾
749
ارزيابي دز جذبي در عمق هاي مختلف بافت، در پرتودرماني توسط LINAC با روش مونت كارلو و مقايسه با داده هاي تجربي
750
ارزيابي دز دريافتي تومور در پروتون تراپي سرطان معده
751
ارزيابي دزيمتري الگوريتم محاسبه‌ي دز الكترون در سيستم طراحي درمان TiGRT به روش مونت كارلو
752
ارزيابي دزيمتري سيستم طراحي درمان TiGRT
753
ارزيابي دستور آموزشي كتاب هاي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
754
ارزيابي دقت اپكس ياب Root ZX در تعيين طول كانال دندان هاي قدامي شيري
755
ارزيابي دقت اپكس ياب Root ZX در تعيين طول كانال دندان هاي قدامي شيري
756
ارزيابي دقت تصاوير پري اپيكال داراي شيفت، بدون شيفت و توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در تشخيص ضايعات استخواني اطراف ايمپلنت
757
ارزيابي دقت داده‌هاي ماهواره GRACE در تخمين تغييرات منابع آب زيرزميني در شش حوضه‌ آبريز اصلي كشور
758
ارزيابي دقت دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكده دندانپزشكي رشت در تشخيص وجود پوسيدگي پروگزيمال در كليشه هاي بايت وينگ
759
ارزيابي دقت روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي پيشرفته در بررسي تقاضاي لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده
760
ارزيابي دقت موقعيت كوليماتورهاي چند برگي با استفاده از EPID و فيلم راديوكروميكEBT3 در شتاب دهنده¬ي خطي ONCOR مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد
761
ارزيابي دقت ميدان باد مدل JRA-55 در خليج فارس با استفاده از اندازه گيري هاي ميداني باد ماهواره اي و سينوپتيك
762
ارزيابي دقت واحد ترياژ بيمارستان پورسيناي رشت در ترياژ بيماران مراجعه كننده با استفاده ازمعيار پنج سطحي ESI در آبان و آذر ماه سال 1396
763
ارزيابي دقيق ويژگي هاي آماري و غيركلاسيكي يكميدان تك مد همدوس پس از عبور متوالي دو اتم سه ترازي نوع Λ از يك كاواك در يك رژيم غيرخطي
764
ارزيابي دلايل كناره گيري از ورزش قهرماني در ورزشكاران نخبه ايراني: روان سنجي فهرست دلايل تصميم به بازنشستگي ورزشكاران ﴿َARDI﴾
765
ارزيابي دنباله هاي شبه تصادفي و طراحي مولدهاي آشوبي
766
ارزيابي دو سويۀ ناسازگار در فلسفۀ ويتگنشتاين و تلاش براي برون‌رفت از آن با نظر به خوانش‌هاي گوناگون
767
ارزيابي دوام بتن در سواحل و جزاير جنوب كشور
768
ارزيابي دوام خستگي مخلوط هاي آسفالتي حاوي قيرهاي آميخته با گيلسونايت و SBS
769
ارزيابي دوره تربيت دبير زبان انگليسي در استان گيلان با استفاده از روش تلفيقي
770
ارزيابي دوره هاي آموزشي كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان براساس الگوي انتقالي هالتون در سال1393
771
ارزيابي دوره هاي كوتاه مدت دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران
772
ارزيابي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي در سال 1392
773
ارزيابي دوز بيمار در آزمون هاي رايج سي تي اسكن در مراكز تصوير برداري استان خوزستان و مقايسه با استاندارد هاي بين المللي
774
ارزيابي دوز بيمار در آزمون هاي رايج سي تي اسكن در مراكز تصويربرداري استان خوزستان و مقايسه با استانداردهاي بين المللي
775
ارزيابي دوز پرتو دريافتي كودكان زير 15 سال در آزمون راديوگرافي قفسه سينه بيمارستان آموزشي دزفول سال 1395
776
ارزيابي دوز دريافتي جنين در تصويربرداري SPECT-CT نواحي شكم مادر با روش مونت كارلو
777
ارزيابي ديپلماسي زيست‌ محيطي جمهوري اسلامي ايران (1396-1392) با استفاده از مدل swot
778
ارزيابي ديدگاه اساتيد دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به نحوه ارزشيابي پايان نامه دانشجويي و عوامل مرتبط با آن
779
ارزيابي ديدگاه بهره برداران و كارشناسان در خصوص اثرات اجراي طرح هاي مرتع داري شهرستان شاهين شهر و ميمه
780
ارزيابي ديدگاه والدين از دسترسي و موانع دسترسي به خدمات سلامت دهان و دندان در كودكان مدارس ابتدايي شهرستان رشت در سال1398
781
ارزيابي ديناميك ژنراتور سنكرون با بارهاي موتوري توسط شبكه عصبي
782
ارزيابي ديناميكي امنيت براي خودترميمي شبكه انتقال هوشمند
783
ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس
784
ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس شاخص تركيبي
785
ارزيابي ديناميكي سازه‌هاي مجهز به جداگر پايه اصطكاكي به همراه ميراگر ويسكوز
786
ارزيابي ديوارهاي آجري تقويت شده با ورق كامپوزيت FRP
787
ارزيابي ديوارهاي بنايي مسلح شده با چوب
788
ارزيابي ذخاير آب زيرزميني در سازند سخت شتري و آبرفت هاي منطقه طبس و بررسي ضرايب هيدروديناميكي آنها
789
ارزيابي ذخاير فسفات منطقه وهملاي شاهرود
790
ارزيابي ذخيره آهن در معدن قروه
791
ارزيابي ذخيره اورانيوم بلوك 1 از آنومالي 3 ناريگان با استفاده از روشهاي شبيه سازي و تخمين هاي زمين آماري
792
ارزيابي ذخيره بلوك هاي 1 تا 4 منطقه زو، معدن بوكسيت جاجرم
793
ارزيابي ذخيره به روش زمين آمار، بلوك بندي و طراحي معدن باريت دره كاشان
794
ارزيابي ذخيره كانسار آهن جزه متعلق به شركت درين كاشان
795
ارزيابي ذخيره كانسار آهن چادرملو به روش هاي كلاسيك
796
ارزيابي ذخيره كانسار باريت كهلو به روش كلاسيك
797
ارزيابي ذخيره كانسار رس سيمان فارس ـ شيراز و بلوك بندي آن براساس عيار
798
ارزيابي ذخيره كانسار سونگون با استفاده از روش هاي كلاسيك
799
ارزيابي ذخيره كانسار مس آسيا ديو به دو روش مقاطع و مثلث
800
ارزيابي ذخيره كانسار مس دره زرشك به روش هاي كلاسيك و زمين آماري
801
ارزيابي ذخيره كانسار مس سونگون توسط مقاطع اكتشافي
802
ارزيابي ذخيره كانسار مس هفت چشمه ورزقان به روش هاي مقاطع قائم، چندضلعي، مثلث و عكس مجذور فاصله
803
ارزيابي ذخيره معدن سرب دونا
804
ارزيابي ذخيره معدن سرب و روي انگوران با استفاده ازروش هاي زمين آماري كريجينگ و شبيه سازي گوسي ترتيبي
805
ارزيابي ذخيره منطقه زغالي گليران و بهينه سازي تامين خوراك كارخانه زغالشويي زغال سنگ البرز مركزي
806
ارزيابي ذخيره و تعيين عيار حد بهينه كانسار سونگون
807
ارزيابي ذخيره ي كانسار مس چاه فيروزه به روش مدلسازي آماري
808
ارزيابي رابطه بين پذيرش فناوري )TR(انعطاف پذيري فناوري اطلاعات )ITF( واثربخشي فناوري اطلاعات )ITE( در كاركنان واحدهاي ستادي بانك صادرات فارس
809
ارزيابي رابطه بين تورم ورشد اقتصادي طي سالهاي 75-91
810
ارزيابي رابطه بين فشار ناشي از وزن نواحي مختلف بدن بر قابليت حفظ گرماي آن در كيسه خواب
811
ارزيابي رابطه بين كارايي هزينه و موجودي سرمايه در بانك هاي تجاري ايران با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
812
ارزيابي رابطه بين كيفيت محيط شهري و سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي : محلات شهر يزد﴾
813
ارزيابي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام شركت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
814
ارزيابي رابطه جايگاه مهار﴿دروني و بيروني﴾با عزت نفس
815
ارزيابي رابطه خودشيفتگي مديران و سقف شيشه اي با نقش واسطه اي رفتار ماكياوليگري مديران )مطالعه موردي: كاركنان علوم پزشكي(
816
ارزيابي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
817
ارزيابي رابطه عدم‌اطمينان جريان وجه نقد و كيفيت اقلام تعهدي با هزينه حقوق صاحبان سهام
818
ارزيابي رابطه محتواي استراتژي و عملكرد سازماني در شركت هاي توليدي استان اصفهان
819
ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
820
ارزيابي رابطه مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مشتري با ميانجي كيفيت رابطه و تأثير آن بر وفاداري، حفظ و اعتماد مشتريان هتل هاي شهر اصفهان
821
ارزيابي رابطه وضعيت رويشي دندان عقل نهفته فك تحتاني و پوسيدگي هاي سرويكال مولر دوم مجاور در مراجعين به دانشكده و بخش خصوصي
822
ارزيابي رابطه وضعيت رويشي دندان عقل نهفته فك تحتاني و پوسيدگي هاي سرويكال مولر دوم مجاور در مراجعين به دانشكده و بخش خصوصي
823
ارزيابي رابطه ولي - فرزندي در نوجوانان شهر ساري و مقايسه آن با ترسيم تصويرA آزمون بندر گشتالت
824
ارزيابي رابطه ي عملكرد بخش فروش و بازاريابي در ارتقا اعتماد و استمرار وفاداري مشتريان شركت كاله آمل(مطالعه موردي: ساري- بابل- آمل)
825
ارزيابي راديوگرافي و كلينيكي دو تا سه ساله ترميمهاي آمالگام دندانهاي خلفي انجام شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان
826
ارزيابي راندمان الگوريتمهاي جستجو در شبكه هاي P2P
827
ارزيابي راندمان تصفيه فاضلاب شهري بوسيله سيستم ورمي فيلتر در مقياس آزمايشگاهي
828
ارزيابي راندمان تله اندازي رسوب در سدهاي كوچك (منطقه چهارمحال و بختياري)
829
ارزيابي راندمان مصرف توان پروتكل هاي كنترل دسترسي به رسانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
830
ارزيابي راندمانهاي سيستم آبياري شياري در اراضي يكپارچه و پراكنده در استان چهارمحال و بختياري
831
ارزيابي راندمانهاي سيستم آبياري نواري در استان كهكيلويه و بويراحمد
832
ارزيابي رانش ديناميكي خاك تحت اثر سربارهاي سيكلي
833
ارزيابي راه هاي شرياني محدوده طرح بزرگراه نواب با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
834
ارزيابي راهبرد‌ها با رويكرد اعداد دي در چارچوب مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: صنعت برق)
835
ارزيابي راهبردهاي حفاظت از آهوان در مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوي با استفاده از روش AHP - SWOT
836
ارزيابي راهبردهاي موثر بر صادرات ماهي و ميگو در استان هرمزگان بر اساس مدل تحليل شكاف
837
ارزيابي راهبردهاي موثر بر صادرات ماهي و ميگو در استان هرمزگان براساس مدل تحليل شكاف
838
ارزيابي راهبردي توسعه شهري (CDS ) نمونه موردي طرح راهبردي CDS شهر قزوين به منظور ارائه راهبردهاي ساختاري و كالبدي
839
ارزيابي راهبردي محيط زيستي طرح انتقال آب بين حوضه اي بر اساس تفكر تاب آوري (مطالعه موردي : يزد)
840
ارزيابي راهكار هاي توسعه سواحل گردشگري
841
ارزيابي راهكارهاي كاهش آب مصرفي و پساب خروجي ساختمان هاي مسكوني و تأثير آن بر سيستم تأمين آب و دفع پساب شهري با رويكرد ارزيابي چرخه عمر
842
ارزيابي راهكارهايي مديريتي جهت جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها
843
ارزيابي رتبه بندي چند معياري جايگزينه ها، يك روش نو
844
ارزيابي ردپاي اكولوژيك در انواع وسيله نقليه شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
845
ارزيابي ردپاي اكولوژيكي و ظرفيت زيستي شهرستان يزد
846
ارزيابي رزضايتمندي شهروندان از خدمات شهري
847
ارزيابي رسوب وارد شده به درياچه سد زاينده رود
848
ارزيابي رسوبگذاري در شبكه آبياري سد سپيدرود
849
ارزيابي رشته مهندسي پروژه و نقش آن در كنترل مديريت پروژه هاي عمراني
850
ارزيابي رشته هاي اسپايك قشر موتوري در موش صحرايي
851
ارزيابي رضايت از كيفيت خدمات الكترونيك در دانشگاه پيام نور كرج با استفاده از مدل SERVQUAL
852
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان شركت اطلس كوپكو ايران آ.ب
853
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان صدا و سيما مركز مازندران و عوامل اجتماعي موثر بر آن
854
ارزيابي رضايت شغلي مديران آموزشي شهرستانهاي استان تهران سال تحصيلي 90-1389
855
ارزيابي رضايت مشتريان با استفاده از مدل سروكوال در سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي- مورد مطالعاتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تهران
856
ارزيابي رضايت مندي پرسنل در كارخانه تابريسان كاشان
857
ارزيابي رضايتمندي اساتيد، دانشجويان و دستياران دندانپزشكي از وضعيت آموزش باليني دانشكده دندانپزشكي در سال تحصيلي 1394-1393
858
ارزيابي رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري، مورد پژوهي: شهر جيرفت
859
ارزيابي رضايتمندي مردم از عملكرد حمل و نقل عمومي مطالعه موردي : منطقه 3 شهر يزد
860
ارزيابي رضايتمندي مشتري در صنعت هتلداري با استفاده از تحليل محتوا
861
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن
862
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن در طي يك دوره يكساله
863
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
864
ارزيابي رعايت اندازه ها به كمك پردازش تصوير در حروف الفباي خط نستعليق
865
ارزيابي رفتار آلومينيوم خالص تجاري تحت تغيير شكل پلاستيك شديد به روش اكستروژن پيچشي
866
ارزيابي رفتار ابرمومسان آلياژ Ti-6Al-4V پس از ECAP و اكستروژن داغ
867
ارزيابي رفتار اتصال پيچي تير به ستون جعبه اي
868
ارزيابي رفتار اتصالات قابهاي خمشي بتن مسلح در انهدام پيشرونده
869
ارزيابي رفتار بار در شبكه هاي توزيع به كمك اندازه گيري هاي انجام شده توسط واحد هاي اندازه گيري فازور ‎pmu
870
ارزيابي رفتار بتن حاوي براده آلومينيم ضايعاتي
871
ارزيابي رفتار پل هاي بتني با قطعات پيش تنيده و فرآيند تخريب آن ها تحت بارگذاري ناشي از انفجار بر روي عرشه
872
ارزيابي رفتار پل هاي قوسي فولادي تحت بارهاي لرزه اي و ارائه روش تقويت آنها ﴿مطالعه عوردي پل اهواز﴾
873
ارزيابي رفتار تربيولوژيكي پوشش استلايت 6 بر روي زير لايه اينكونل
874
ارزيابي رفتار ترموديناميكي فولاد زنگ نزن 17 -4 PH
875
ارزيابي رفتار تغيير شكل دائم آسفالت متخلخل پليمري
876
ارزيابي رفتار تغيير شكل داغ فولاد‌هاي زنگ‌‌نزن آستنيتي فاقد نيكل نيتروژن‌دار
877
ارزيابي رفتار تير بتن آرمه تحت اثر بارگذاري با نرخ كرنش بالا
878
ارزيابي رفتار تيرهاي داراي بازشو در جان به همراه سخت كننده
879
ارزيابي رفتار جزء قاب بتن‌آرمه تحت بارگذاري با نرخ كرنش بالا
880
ارزيابي رفتار چسبندگي و بارپذيري پوشش نانوساختار چندلايه CrAlN
881
ارزيابي رفتار حرارتي مصالح ساختماني در ساختمان هاي اداري به منظور دستيابي به آسايش حرارتي در اقليم معتدل و مرطوب
882
ارزيابي رفتار خستگي و خوردگي فولاد ۱۷-۴PH توسط نيتروژن دهي پلاسمايي همزمان با پيرسازي
883
ارزيابي رفتار خمشي سيستم پلهاي خميده متشكل از تيرورقهاي I شكل فولادي در حين ساخت
884
ارزيابي رفتار خمشي كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي الياف كربن و بررسي چسبندگي در فصل مشترك ليف-ماتريس
885
ارزيابي رفتار خمشي و برشي دال هاي يك طرفه و دو طرفه بتني تقويت شده با پوششهاي پليمري FRP و بررسي مكانيزم هاي گسيختگي
886
ارزيابي رفتار خوردگي آلومينيوم 1050 به عنوان آند باتري آلومينيوم-هوا در حضور عصاره گياه سير به عنوان ممانعت كننده سبز
887
ارزيابي رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم 7075 پس از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي
888
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش چند لايه نانوساختار CrN/CrAlN ايجاد شده به روش رسوب فيزيكي بخار قوس كاتدي
889
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي بين فلزي نيكل- سيليسيم اعمال شده به روش پاشش حرارتي HVOF
890
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي پاشش پلاسمايي سرعت WC-Co
891
ارزيابي رفتار خوردگي داغ آلياژهاي زير كونيوم در نمك هاي نيترات مذاب
892
ارزيابي رفتار خوردگي داغ و سايش دما بالاي پوشش Ni/Al-Cr ايجاد شده سطح فولاد 310 به روش روكش كاري جوشي
893
ارزيابي رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 در حضور عصاره سير به عنوان ممانعت كننده سبز
894
ارزيابي رفتار خوردگي كامپوزيت هاي WC- FeAl-B در دماي محيط
895
ارزيابي رفتار خوردگي و زيست فعالي پوشش نانوكامپوزيتي كيتوسان– شيشه ي زيست فعال 58S ايجاد شده با روش رسوبدهي الكتروفورتيك بر زيرلايه Ti-Al-4V و بدون پوشش اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي
896
ارزيابي رفتار خوردگي و زيستي پوشش نانوكامپوزيتي سه جزيي كيتوسان - هيدروكسي آپاتيت - اكسيد گرافن برروي زيرلايه تيتانيوم به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
897
ارزيابي رفتار ديناميكي ابركاواك به روش معكوس
898
ارزيابي رفتار ديناميكي تاسيسات صنعتي به كمك شبكه هاي عصبي
899
ارزيابي رفتار ديناميكي و گذراي مزارع بادي نزديك به ساحل (OFFSHORE) در هنگام حضور بارهاي سنتي و موتوري با استفاده از سيستم انتقال توان HVDC
900
ارزيابي رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار
901
ارزيابي رفتار ديوار برشي فولادي نيمه مقيد
902
ارزيابي رفتار ديوارهاي بنايي مسلح شده با ورق هاي لاستيكي
903
ارزيابي رفتار ريز شبكه¬ها در شرايط مختلف بهره برداري به كمك شبكه¬هاي عصبي
904
ارزيابي رفتار ژئوتكنيكي مخلوط ماسه كربناته - خرده تاير با استفاده از آزمايش سه محوري
905
ارزيابي رفتار ساختمان هاي بتني با سيستم ديوار برشي كوپله شده با ستون هاي كناري
906
ارزيابي رفتار ساختمان‌هاي بتني با ديوار برشي بتني در برابر خرابي پيش‌رونده
907
ارزيابي رفتار سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي در طبقات تحت اثر حذف ستون
908
ارزيابي رفتار سايشي پوشش تركيب بين فلزي پاشش حرارتيMOSi فعال سازي شده توسط آسيابكاري مكانيكي
909
ارزيابي رفتار سايشي غلتك در فرايند نورد گرم ورق و تعيين اثر پارامترهاي موثر با استفاده از شبكه هاي عصبي
910
ارزيابي رفتار سايشي كامپوزيت آلومينيوم سري 5000 در مقادير مختلف فاز تقويت كننده
911
ارزيابي رفتار ستون بتن مسلح كوتاه مربعي با آرماتورهاي طولي وعرضي (تنگ بسته ) ازجنس آلياژهاي حافظه دار شكلي
912
ارزيابي رفتار سد رودبار لرستان در شرايط وقوع زلزله
913
ارزيابي رفتار سدهاي خاكي با استفاده از اندازه گيريهاي محلي
914
ارزيابي رفتار سلول هاي بنيادي پالپ دندان برروي بستر سيليكون ويفر اصلاح سطح شده توسط نانوساختار تنيك اسيد- ZIF-8
915
ارزيابي رفتار سه بهدي ديوارهاي ميخ كوبي شده به كمك سانتريفيوژ
916
ارزيابي رفتار سيلان گرم و تحولات ريز ساختاري فولاد يوتكتوييدي بدون و با واناديم به منظور ايجاد ذرات سمنتيت كروي نانو متري
917
ارزيابي رفتار عناصر پست در قبال اضافه ولتا‍ژهاي گذراي ناشي از كليد زني يا برخورد صاعقه در خطوط منتهي به پست با استفاده از نرم افزار EMTP
918
ارزيابي رفتار غير خطي بادبندهاي واگرا و همگرا در مقايسه با رفتار خطي آنها ﴿تعيين ظريب رفتار R )
919
ارزيابي رفتار غير خطي قاب هاي دو بعدي با بادبندهاي واگرا در زلزله هاي دور و نزديك گسل براي سازه هاي كوتاه و متوسط
920
ارزيابي رفتار غيرخطي ساختمان‌هاي پانلي با لحاظ نمودن طبقه پاركينگ در قبال بارگذاري ديناميكي
921
ارزيابي رفتار كششي اتصالات مختلف در پارچه هاي تاري پودي كشسان و غير كشسان
922
ارزيابي رفتار كمانشي ، استحكام نهايي اعضاي لوله اي معيوب پيش تنيده در سازه هاي فراساحلي تحت بارهاي ضربه اي
923
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اتصالات لوله اي چند صفحه اي با احتساب اثرات خوردگي عمومي
924
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي با احتساب خرابي ناشي از خوردگي تحت اثر بارهاي فشاري و ضربه اي
925
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي معيوب پيش تنيده در سازه هاي فراساحلي تحت اثر برخورد با احتساب اشكال گوناگون برخورد كننده و زاويه هاي مختلف برخورد
926
ارزيابي رفتار گلخانه داران استان اصفهان در چگونگي تشخيص و مبارزه با آفت كنه دولكه اي و سنجش عوامل موثر بر آن
927
ارزيابي رفتار لرزه اي اتصال مقاوم خمشي پيچ و مهره اي با پيوند فولادي در ساختمان هاي بتني بااعضاءپيش ساخته به روش اجزاء محدود
928
ارزيابي رفتار لرزه اي پل هاي شبه-جداسازي شده توسط تكيه گاه هاي الاستومري
929
ارزيابي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي كوپله با در نظر گرفتن توالي تسليم تير پيوند و ورق فولادي
930
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلند جداسازي شده توسط جداگر لرزه اي اصطكاكي سه قوسي
931
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلندمرتبه با سيستم دال و ديوار
932
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي دو گانه اي قاب خمشي بادبندي واگرا
933
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با مقطع كاهش يافته داراي نا منظمي جرمي در ارتفاع با استفاده از منحني هاي شكنندگي
934
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي در سه حالت با شكل پذيري معمولي، متوسط و وي‍ژه با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطي افزايشي IDA
935
ارزيابي رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي تركيبي قاب‌خمشي بتني و ديوار برشي با درنظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
936
ارزيابي رفتار لرزهاي ﴿تحليل گسيختگي﴾ سدهاي خاكي به كمك نرم افزار تفاضل محدود
937
ارزيابي رفتار لرزه‏اي قاب‏هاي داراي مهاربند كمانش‏ناپذير واگرا و سيستم‏هاي دوگانه متشكل از آنها
938
ارزيابي رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستيك در راه آهن
939
ارزيابي رفتار مقاومت برشي پسماند جامد شهري در شرايط زهكشي شده
940
ارزيابي رفتار مقاومتي مخلوط خاك رس با پلاستيسيته بالا و ضايعات لاستيك
941
ارزيابي رفتار مقاومتي مخلوط خاك رس دشت جنوب تهران و ضايعات لاستيك
942
ارزيابي رفتار مكانيكي سلولهاي بنيادي مزانشيمال حين تمايز به سلول هاي ماهيچه اي عضله صاف
943
ارزيابي رفتار مكانيكي مخلوط هاي ماسه - تاير در بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي
944
ارزيابي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت CP Ti/NanoTiO2 توليد شده به روش ARB
945
ارزيابي رفتار مكانيكي و پيزورسيستيو PDMS همراه با نانو پركننده‌هاي زيست سازگار
946
ارزيابي رفتار موتور القايي سه فاز به كمك نرم افزار LADVIEW جهت مقاصد آموزشي
947
ارزيابي رفتار نيمه هادي لايه رويين فولاد زنگ نزن 304 در محيط قليايي
948
ارزيابي رفتار و خواص مكانيكي داخلي پارچه تافته با استفاده از مدل تعادل نيروها
949
ارزيابي رفتار و مقاوم سازي برج پالايشگاهي تحت بارگذاري ديناميكي و حرارتي
950
ارزيابي رفتار ورق تقويتي FRP بر سطح بتن تحت بارگذاري با زاويه ي اوليه
951
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بلندمرتبه، مهاربندي شده بابادبندهاي كمانش ناپذير(BRB) ومقايسه آن باسيستم مهاربندهاي هم محور (CBF) تحت بارسيكليك
952
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بلندمرتبه،مهاربندي شده با بادبندهاي كمانش ناپذير(BRB) و مقايسه آن باسيستم مهاربندهاي هم محور(CBF) تحت بارسيكليك
953
ارزيابي رفتارهاي حفاظت محيط زيستي باشگاه‌هاي ورزشي شهر اصفهان (مطالعه موردي: اماكن باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب‌آهن اصفهان )
954
ارزيابي رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور با رويكرد عضويت در سازمان جهاني تجارت ( مطالعه ي موردي: صنايع الكترونيك و مدار چاپي پارس قم)
955
ارزيابي رقابت پذيري شبكه بانكي با استفاده از روش پانزار- رز
956
ارزيابي رقابت، انحصار و تمركز در صنعت پتروشيمي ايران (1392 -1380)
957
ارزيابي رقومي كيس خوردگي درز با استفاده از تكنولو‍ژ‍ي ليزر
958
ارزيابي رنگ زدايي زيستي رنگ هاي آزوي ريمازول يلو وآرياپرس به وسيله باكتري نمك دوست Halomonas. PTCC1714
959
ارزيابي رهايش عصاره گياهي (زنجبيل و زردچوبه) از داربست‌هاي الكتروريسي شده جهت مهندسي بافت غضروف
960
ارزيابي رهايش كنترل شده ويتامين د از كامپوزيت هوشمند سه جزئي ژلاتين/هيدروكسي آپاتيت/ نانوگرافن اكسايد و اثرآن بر تمايز و استخوان سازي
961
ارزيابي رهيافت شهر سالم نمونه موردي شهر ري ( منطقه 20 شهر تهران)
962
ارزيابي رهيافت هاي مديريت توان در مراكز داده ابري سبز
963
ارزيابي رهيافت هاي مديريت توان در مراكز داده ابري سبز
964
ارزيابي روابط تجربي برآورد دبي اوج لحظه هاي سيلاب در حوضه هاي آبخيز غرب ايران
965
ارزيابي روابط تجربي سرعت موج برشي خاكهاي غير اشباع با مطالعات لرزه اي ساختگاه
966
ارزيابي روابط خويشاوندي برخي ژنوتيپ هاي بومي شمال ايران با برخي از ارقام تجارتي گلابي آسيايي ) Pyrus pyrifolia Nakai.( با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره .
967
ارزيابي روابط ورتبه بندي معيارهاي مديريت كيفيت سازمانهابااستفاده ازرويكردتصميم گيري چندمعياره درشركت ايران خودرو
968
ارزيابي روانكاري پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار سرب - قلع
969
ارزيابي روانكاري و بافت پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار سرب واينديم
970
ارزيابي روش SGR در رده بندي تونلها ازنقطه نظرخطر نشت آب زيرزميني با نگرش به تونل البرز
971
ارزيابي روش اجراي مغار نيروگاه طرح سد طالقان و سازه هاي وابسته
972
ارزيابي روش بستن آرچ بار بدون نياز به دستياردر درمان شكستگي هاي فكين
973
ارزيابي روش پوش‌آور مودي متوالي(CMP) براي سازه‌هاي فلزي بلند با سيستم تركيبي قاب خمشي و مهاربند هم‌محور
974
ارزيابي روش تحليل آماري انرژي (SEA) در پيش بيني نويز ناشي از حركت قطار (مطالعه موردي متروي تهران)
975
ارزيابي روش تحليل مستقيم در طراحي سازههاي سنگين نفتي
976
ارزيابي روش تخمين زمان‌سفر با استفاده از تبادل اطلاعات مكاني ميان تلفن همراه كاربران جاده‌اي و دكل‌هاي BTS مخابراتي
977
ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي فازي تطبيق پذير - ( ANFIS ) در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
978
ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي- فازي تطبيق پذير (ANFIS) در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
979
ارزيابي روش تست ميدان الكتريكي در شرايط محيطي مختلف و بهبود ابعاد سنسور اندازه گيري در تشخيص مقره معيوب براي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
980
ارزيابي روش جديد براي عملكرد شوينده ها
981
ارزيابي روش جراحي اندواستريپينگ وريد صافن بزرگ در مقايسه با روش راديوفر كوئنسي در بيماران مبتلا به واريس مراجعه كننده به مراكز درماني عروق دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سالهاي 1388 و 1389
982
ارزيابي روش حذف يون كلريد براي اندازه گيري COD آب توليدي سنتزي با نمك بالا
983
ارزيابي روش سوراخ زني خارج از مركز در اندازه گيري تنش پسماند
984
ارزيابي روش طراحي مستقيم مبتني بر تغييرمكان براي ساختمان‌‌هاي بتن‌آرمه‌‌ي مجهز به مهاربند كمانش‌تاب
985
ارزيابي روش نانودندانهگذاري در تعيين خواص مكانيكي كانيها و سنگها
986
ارزيابي روش هاي افزايش گذردهي با استفاده از تكنيك هاي تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم
987
ارزيابي روش هاي انتخاب پيمانكار در سازمان هاي پروژه محور ايران
988
ارزيابي روش هاي اندازه گيري نفوذ در سيستم هاي آبياري باراني و ارائه توابع انتقالي آن
989
ارزيابي روش هاي بهسازي عميق در خاك هاي دانه اي
990
ارزيابي روش هاي تامين مالي غير مستقيم وانتخاب روش بهينه براي يك شركت ﴿مطالعه موردي براي شركت مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران-مپنا﴾
991
ارزيابي روش هاي تجربي تبخير و تعرق در استان يزد
992
ارزيابي روش هاي تحليل استاتيكي غير خطي پيشرفته در بررسي تقاضاي لرزه اي سازه هاي سه بعدي نامتقارن بتني
993
ارزيابي روش هاي تحليل غيرخطي سازه هاي بلند نامتقارن با درنظرگيري اثر اندركنش خاك و سازه
994
ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﺎر
995
ارزيابي روش هاي تست نفوذ وبسايت ها
996
ارزيابي روش هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي بي سيم
997
ارزيابي روش هاي تقويت قاب ها خمشي بتني از نقطه نظر اجرايي و اثر آنها بر ضريب رفتار سازه
998
ارزيابي روش هاي تناظريابي به¬منظور تشكيل موزائيك عكسي تصاوير پهپاد
999
ارزيابي روش هاي حذف خطاهاي سيستماتيك در مكان يابي ربات به روش ادومتري, در قبال خطاهاي كنترلر
1000
ارزيابي روش هاي حفاظت از سازه هاي فولادي در مقابل خوردگي در خليج فارس
بازگشت