<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي مقايسه اي قابليت اعتماد سيستم برق اضطراري نيروگاه به روش PSA و ماركوف
2
ارزيابي مقايسه اي ميزان تكامل يافتگي سيستم كارست دردو دامنه شمالشرق وجنوبغربي كوه گرين
3
ارزيابي مقايسه اي ميزان مقبوليت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
4
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
5
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
6
ارزيابي مقايسه اي نظام قديم وجديد آموزش متوسطه در منطقه گنبد كاووس
7
ارزيابي مقايسه ايي اثر نانو جامدات و نانو مايعات بر اصلاح رفتار قير و مخلوطهاي آسفالتي
8
ارزيابي مقايسه¬اي عملكرد بنادر حوزه خليج فارس با استفاده از روش تحليل پوششي داده¬ ها(DEA)
9
ارزيابي مقايسه¬اي كارايي روش¬هاي اقتصادسنجي و شبكه¬هاي عصبي مصنوعي در پيش¬بيني ريسك بازار در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردي صنايع پتروشيمي
10
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت سال 1374
11
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت1374
12
ارزيابي مقدار وتوزيع تنش در عاج ريشه به روش آناليز اجزاي محدود با استفاده از سه نوع سيستم پست وكور
13
ارزيابي مقدماتي 8 جمعيت تثبيت شده جديد پنبه
14
ارزيابي مقدماتي حوضه هاي رسوبي محدوده استان يزد از نظر پتانسيل منابع نفت و گاز
15
ارزيابي مكان يابي تصفيه خانه هاي لوكال در شهر رشت
16
ارزيابي مكان يابي شهرك هاي صنعتي در استان قم
17
ارزيابي مكان يابي مجتمع هاي زيستي مسكن مهر شهر اردبيل
18
ارزيابي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه (نمونه موردي شهر اصفهان)
19
ارزيابي مكاني كاربري هاي حياتي و حساس شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي شهر نايين)
20
ارزيابي مكاني و زماني كيفيت رودخانه و استفاده از روش هاي داده كاوي در مدل سازي كيفي، مطالعه موردي: رودخانه كرخه
21
ارزيابي مكانيابي پل هاي عابر پياده مطالعه موردي از سه راه حكيميان تا ميدان شهداي محراب شهر يزد
22
ارزيابي مكانيابي جايگاههاي توزيع سوخت CNG منطقه 4 شهر تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS)
23
ارزيابي مكانيابي كاربريهاي آموزشي در طرحهاي جامع شهري با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي : طرح جامع شهر بوكان ﴾
24
ارزيابي مكانيزم آسيب در فولادهاي دوفازي استحكام بالا
25
ارزيابي مكانيزم پديده هاي ترك خوردن و جدايش در فولاد پرمنگنز آستنيتي حين جوشكاري مقاومتي نقطه اي
26
ارزيابي مكانيزم تشكيل ريزساختار در ريخته گري نيمه جامد آلياژهاي Al-Si و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند
27
ارزيابي مكانيزم ريزش ثقلي طي فرآيند تزريق گاز امتزاجي از طريق شبيه سازي به منظور ازدياد برداشت از مخازن شكافدار طبيعي
28
ارزيابي مكانيزم هاي احراز هويت در شبكه هاي نسل آينده
29
ارزيابي مكانيزم هاي توليد و تخمين ذخيره در مخازن اشباع با استفاده از موازنه ديناميكي ماده
30
ارزيابي مكانيزم هاي مختلف براي توزيع متعادل بار در خوشه كردن سرورها به روش DNS
31
ارزيابي مكانيزم و تاثير پوشش نانومتري طلا بر اندركنش ليزر با سطح آلومينيوم
32
ارزيابي مكانيزه كردن فرايندهاي گمركي بااستفاده از كارت امتيازي متوازن در گمركات تهران
33
ارزيابي ملاك‌هاي ارتقا در آيين‌نامه ارتقا از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان براساس نظريه زمينه‌اي
34
ارزيابي منابع آلودگي هاي غير نقطه اي كشاورزي با استفاده از GIS و RS
35
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمند سازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
36
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمندسازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
37
ارزيابي منابع اورانيم به روش نظريه مجموعه هاي فازي
38
ارزيابي منابع پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي و دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1385 تا 1390
39
ارزيابي منابع توليد آجر بارني در منطقه كهك قم
40
ارزيابي منابع هيدرات گازي درياي عمان با استفاده از روش هاي وارون سازي لرزه اي
41
ارزيابي منحني دبي- اشل در ايستگاه هاي آب سنجي با استفاده از برنامه ...
42
ارزيابي منحني محيط زيست كوزنتس در يك چهارچوب اقتصاد خرد، مطالعه موردي ايران
43
ارزيابي منحني هاي FLD فولادهاي فريت - مارتنزيت و بررسي عوامل موثر بر قابليت گشايش فولادهاي فريت - مارتنزيتي
44
ارزيابي منزلت اجتماعي مشاغل از ديدگاه دانش اموزان متوسطه دختر ناحيه 6 مشهد
45
ارزيابي منطقه 7 كلانشهر تهران بر اساس رويكرد شهر سالم
46
ارزيابي منطقه اي جريان هاي زيست محيطي رودخانه ها در ايران
47
ارزيابي منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
48
ارزيابي منظر شهري در مقياس خرد با تاكيد بر كيفيت هاي بصري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي﴾
49
ارزيابي مهار گلايكيشن DNA توسط رزمارينيك اسيدرزمارينيك‌اسيد و كوركومين، و تاثير رزمارينيك‌اسيد بربررسي بيان ايزوفرمهاي ژن Akt در هيپوكامپ موش‌هاي صحرايي ديابتي تيمار شده با رزمارينيك اسيد
50
ارزيابي مهارت تفكر انتقادي دانش آموزان ابتدايي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي (مطالعه موردي شهر زرين رود)
51
ارزيابي مهارت حركتي كودكان dcd دختر و پسر تهران و تاثير تصوير سازي بصري بر آن
52
ارزيابي مهارت ها و مجموعه دانش كاربردي مورد نياز مديران عملياتي شاغل در سازمان تربيت بدني
53
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
54
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
55
ارزيابي مهارت هاي مديريت انضباط كلاس درس معلمان مقطع دبيرستانهاي شهرستان بروجن
56
ارزيابي مهارتهاي عملي فارغ التحصيلان پزشكي ورودي 79 در دانشگاه علوم پزشكي گيلان
57
ارزيابي مهارتهاي مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس مدل بازخورد 360 درجه درسال 1387
58
ارزيابي مهارتهاي مديريتي مورد نياز مديران در صنعت برق استان مازندران
59
ارزيابي مهندسي نخ پنبه اي با استفاده از مدلهاي رگرسيون آماري و فازي
60
ارزيابي مواجهه پوستي مكانيك شهر يزد با هيدرو كربن هاي حلقوي آروماتيك
61
ارزيابي مواجهه شغلي اتاق عمل بيمارستان شهيد صدوقي يزد با گاز هوشبر ايزوفلوران با استفاده از روش استاندارد ومدل رياستاندارد ومدل رياضي همراه با شبيه سازي مونت كارلو
62
ارزيابي مواد اوليه پوزولانهاي سهند براي توليد سيمان
63
ارزيابي مواد مغذي و مواد فعال زيستي برخي گونه هاي ماكروچلبكي خليج فارس
64
ارزيابي موازين كنترل عفونت در بخشهاي عفوني بيمارستانهاي آموزشي و دولتي تهران
65
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
66
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
67
ارزيابي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر پاوه
68
ارزيابي موانع و چالش هاي فرايند خصوصي سازي شركت كشت و صنعت مغان
69
ارزيابي موتاسيون هاي هاي ژن MLH1 دربيماران مبتلا به سرطان كولون غيرپوليپي ارثي دراصفهان
70
ارزيابي موثر كلاس برنامه هاي بولي مبتني بر داده هاي 1-0 و كاربردهاي آن در شبكه هاي ژنتيك
71
ارزيابي مورفولوژيكي، فيتوشيميايي و مولكولي برخي گونه¬هاي جنس آليوم (Allium spp.) ايران
72
ارزيابي موفقيت بهره برداران سيستم هاي آبياري تحت فشار و عوامل موثر برآن در استان اصفهان
73
ارزيابي موفقيت پروژه هاي مشاركت دولتي و خصوصي در پروژه هاي راه و فرودگاه در ايران
74
ارزيابي موفقيت سيستم هاي مديريت دانش در حوزه بهداشت و سلامت (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي البرز)
75
ارزيابي موفقيت گلخانه هاي فلزي زير كشت سبزي و صيفي استان اصفهان و عوامل موثر بر آن
76
ارزيابي موقعيت استراتژيك و تدوين استراتژي هاي كلان شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از ماتريس SPACE
77
ارزيابي موقعيت كنديل در افراد با مورفولوژي و عملكرد نرمال مفصل گيجگاهي فكي با كمك CBCT
78
ارزيابي موقعيت مكاني كتيبه هاي سنگي ونقش شرايط هوازدگي درتخريب آنها (منطقه مورد مطالعه : استان هاي كرمانشاه وهمدان )
79
ارزيابي موقعيت مكاني واحدهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿منطقه 3 شهر اصفهان﴾
80
ارزيابي موقعيت و مسير كانال اينسايزيو منديبل در تصاوير CBCT
81
ارزيابي مولرهاي سوم نهفته كلاس C منديبل با Cone Beam Computed Tomography
82
ارزيابي مولفه كالبد هويت شهر جديد انديشه به منظور ارتقاء كيفيات محيطي آن
83
ارزيابي مولفه هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
84
ارزيابي مولفه هاي كيفيت خدمات با استفاده از مدل پنج بعدي Servqval شهرداري كرج
85
ارزيابي مولفه هاي مديريت دانش در مراكز پيام نوراستان يزد براساس مدل پايه هاي مديريت دانش .
86
ارزيابي مولكولي ميزان شيوع عوامل پروكاريوتيك محدود به آوند آبكشي پرتقال در جنوب كرمان
87
ارزيابي ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط انتقال انر‍‍‍زي الكتريكي از نگاه ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي
88
ارزيابي ميداني عملكرد پابندهاي فوق ارتجاعي در كاهش ارتعاشات محيطي )مطالعه موردي مترو اصفهان(
89
ارزيابي ميداني هيدروليك جريان و استهلاك انرژي در بازه هاي پله-گوداب رودخانه هاي كوهستاني
90
ارزيابي ميداني و آزمايشگاهي عملكرد روسازي بتني متخلخل
91
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
92
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
93
ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت فرسوده شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: برزن دولت آباد يزد)
94
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي فضاهاي عمومي شهرهاي بندري مطالعه موردي : نوار ساحلي شهر بندرعباس
95
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي ناشي از وقوع زلزله در منطقه 41 تهران
96
ارزيابي ميزان آسيب پذيري لرزه اي ناشي از عوامل انسان ساخت با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي « نمونه مورد مطالعه: حدفاصل بزرگراه شهداي گمنام و بلوارهاي كارگر و فاطمي، واقع در منطقه 6 شهرداري شهر تهران »
97
ارزيابي ميزان آسيب پذيري منابع آب زيرزميني با استفاده از مدل DRASTIC (مطالعه موردي: حوضه نكارود در استان مازندران)
98
ارزيابي ميزان آگاهي كاركنان از منابع ايجاد آرامش مطابق تعاليم اسلام و ديدگاه‌هاي مردم و تأثير آن بر عملكرد شغلي كاركنان در اورژانس‌هاي استان فارس
99
ارزيابي ميزان آگاهي، دانش كاربردي و دانش نظري مردم شهر يزد درخصوص ژنتيك پزشكي براساس چارچوب راجرز در سال هاي 1396-139
100
ارزيابي ميزان آلودگي رسوبات بستر درياچه مهارلو و امكان تبديل به كانون گرد و غبار
101
ارزيابي ميزان آمادگي به كار گيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش ahp
102
ارزيابي ميزان آمادگي به كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني )
103
ارزيابي ميزان آمادگي به‌كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني)
104
ارزيابي ميزان آمادگي پياده سازي مديريت دانش از بعد زير ساخت فناوري اطلاعات در شركت مگفا
105
ارزيابي ميزان آمادگي زير ساخت هاي لازم براي راه اندازي بورس الكترونيك در ايران
106
ارزيابي ميزان آمادگي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از مدل هولت
107
ارزيابي ميزان آمادگي شركت زعفران سحرخيز براي اجراي مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
108
ارزيابي ميزان آمادگي و اجراي روش كارت امتيازي متوازن (بررسي عملياتي شدن سه نسل اين روش)در سازمان هلدينك اتكا
109
ارزيابي ميزان آمادگي واحد فناوري اطلاعات شركت سايپا يدك، براي پياده سازي چارچوب ITIL و ارائه نقشه راه بهبود فرايندهاي مورد نظر با استفاده از آن
110
ارزيابي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور استان تهران .
111
ارزيابي ميزان آمادگي، دانش، مهارت، نگرش و دسترسي معلمان در كاربرد ابزارهاي يادگيري الكترونيكي در فرايند ياددهي- يادگيري مدارس ابتدايي شهركرد
112
ارزيابي ميزان آنتي بادي اختصاصي بر عليه آنتي ژن نو تركيب مايكوباكتريا توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل
113
ارزيابي ميزان آهن و روي دانه جمعيتهاي گندم اينكورن غرب ايران
114
ارزيابي ميزان ابتكار ونوآوري شغلي در كارشناسان آموزشي ،كارشناسان پژوهشي وكارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد
115
ارزيابي ميزان اثر گذاري بازار گرايي بر عملكرد كسب و كار در شركت ايران خودرو
116
ارزيابي ميزان ارتباط الكترونيكي در بانك كشاورزي و تاثير آن ب ر رضايت مشتريان
117
ارزيابي ميزان اضطراب در طي مراحل درمان ريشه در بين دندانپزشكان عمومي و متخصص شهرستان رشت در سال 96-97
118
ارزيابي ميزان اعتبار روش آناليز توپيرامات در سرم انسان بوسيله HPLC پس از مشتق سازي با FMOC با روش LC_MS/MS
119
ارزيابي ميزان امادگي اجزا مدل كسب و كار جهت انطباق با اكوسيستم در كسب و كارهاي اشتراكي تحت عصر ديجيتاليزيشن
120
ارزيابي ميزان انطباق دو مارك تجاري روكش استنلس استيل موجود در بازار ايران با اندازه دندانهاي مولر شيري كودكان شهر رشت
121
ارزيابي ميزان انطباق عملكرد سازماني با استراتژي سازماني با رويكرد زنجيره ارزش پورتر
122
ارزيابي ميزان انطباق محله ناژوان شهر اصفهان با اصول انرژي كارايي
123
ارزيابي ميزان انگيزه بكارگيري ابتكار ونو آوري شغلي ،كارشناسان آموزشي پژوهشي و كارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي-درماني شهيدصدوقي يزد در سال 1388
124
ارزيابي ميزان ايمني تاسيسات و تجهيزات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل شهري
125
ارزيابي ميزان باقيمانده سموم‌اور گانو فسفره در آب آشاميدني مشهد‌
126
ارزيابي ميزان بهداشت در مدارس شهرستان آبادان
127
ارزيابي ميزان بيان ژن فاكتور H دخيل در پاتوژنز بيماري مولتيپل اسكلروزيس در فازهاي فروكش و برگشت بيماري در مدل حيواني آنسفالوميليت خودايمن تجربي (EAE)
128
ارزيابي ميزان پاسخگويي طراحي گزينه هاي پياده محور نمونه موردي؛ بافت مركزي شهر همدان
129
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و مديريتي بافت تاريخي شهر يزد
130
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي كالبدي و زيست محيطي بافت تاريخي شهر يزد
131
ارزيابي ميزان تأثير ارسوليك اسيد بر گلايكه شدن غير آنزيمي آلبومين سرم گاوي
132
ارزيابي ميزان تأثير تسهيم دانش بر عملكرد سازمان وزارت ارتباطات
133
ارزيابي ميزان تأثير شبكه ارتباطات بين خودرويي (VANETS) بر ايمني جريان ترافيك در آزادراه
134
ارزيابي ميزان تأثير طرح مطالعات جانمايي علائم وتجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده
135
ارزيابي ميزان تأثيرحس اعتماد و فاكتورهاي شناختي اجتماعي
136
ارزيابي ميزان تاب آوري اقتصادي ايران و تعيين عوامل موثر درآن: قبل و بعد از برجام
137
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
138
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
139
ارزيابي ميزان تاثير اعتماد مشتريان در بكارگيري بانكداري سيار بر پايه مدل پذيرش فناوري
140
ارزيابي ميزان تاثير بكارگيري مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتياز متوازن
141
ارزيابي ميزان تاثير زبان شناسي در آموزش زبان انگليسي در دبيرستانهاي استان مركزي
142
ارزيابي ميزان تاثير شناخت "آينده پژوهي" بر "نگاه راهبردي" بنگاه ها؛ مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعت ساختمان ايران
143
ارزيابي ميزان تاثير طرح مطالعات جانمايي علائم و تجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده اي
144
ارزيابي ميزان تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (مورد مطالعه :استانداري خراسان جنوبي )
145
ارزيابي ميزان تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي برخريد مجدد مشتري
146
ارزيابي ميزان تاثيرپذيري بهره وري سازمان از عدم امنيت شغلي كاركنان با نقش ميانجي ابعاد وسواس فكري
147
ارزيابي ميزان تاثيرگذاري نمايش چهره‌هاي آشنا در هنگام عضويت در گروه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي
148
ارزيابي ميزان تحقق اهداف مجتمعهاي آموزشي و پرورشي استان مازندران در سال 0931
149
ارزيابي ميزان تحقق اهداف و وظايف معين دهياري ها در شهرستان دلفان - لرستان
150
ارزيابي ميزان تحقق پذيري مولفه هاي شهر خلاق (بناب)
151
ارزيابي ميزان تحقق شاخص هاي حكمروايي خوب شهري بر اساس عملكرد شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر (مطالعه موردي: شهر حاجي آباد)
152
ارزيابي ميزان تحقق كاربري اراضي در طرح جامع شهر خلخال
153
ارزيابي ميزان تزريق پذيري ساختگاه سد شهيد مدني (ونيار) با تاكيد بر خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي
154
ارزيابي ميزان تكنولوژي هاي اطلاعاتي بر عملكرد سازمان با استفاده كارت امتياز متوازن
155
ارزيابي ميزان توسعه اجتماعي
156
ارزيابي ميزان توسعه پايدار روستايي
157
ارزيابي ميزان توسعه حرفه اي مديران مدارس شهرستان دلفان در سال تحصيلي 97-96
158
ارزيابي ميزان توليد سولفيد هيدروژن به منظور تعيين ضرايب مدل پومروي و راههاي كنترل آن
159
ارزيابي ميزان جذب و افت انتقال صدا توسط نانو كامپوزيت هاي مختلف
160
ارزيابي ميزان حاملگي بعد از IUI (تلقيح داخل رحمي اسپرم ) بر طبق سن و پارامترهاي اسپرم از فروردين ماه لغايت اسفند ماه سال 80 در مركز درمان فارابي مهر شهرستان رشت
161
ارزيابي ميزان حشره كشي چندين عصاره گياهي روي شته جاليز Aphis gossypii و پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
162
ارزيابي ميزان خسارت در دعواي مسئوليت مدني
163
ارزيابي ميزان خستگي شغلي وتعيين ارتباط آن با عملكرد و بهره وري در كارگران صنعت فولاد يزد در سال 1393
164
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
165
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
166
ارزيابي ميزان دز جذبي بافت هاي بدن در تشخيص پوكي استخوان﴿BMD) با استفاده از قرص هاي TLD و روش مونت كارلو
167
ارزيابي ميزان دز دريافتي بافت سالم وسرطاني مغز
168
ارزيابي ميزان دز دريافتي بيمار و كادر پزشكي در حين آنژيوگرافي با استفاده از روش مونت كارلو
169
ارزيابي ميزان دز دريافتي تومور و بافت سالم كبد در پروتون درماني
170
ارزيابي ميزان دز دريافتي قلب و بافت هاي اطراف آن در درمان گرفتگي عروق قلبي با چشمه ي 90Sr/90Y به روش مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
171
ارزيابي ميزان دز دريافتي كاركنان در شتابدهنده سيكلوترون با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
172
ارزيابي ميزان دز ناشي از توليد پوزيترون در حين پروتون درماني تومور مغز
173
ارزيابي ميزان راديواپسيته ترميم هاي تركيبي كامپوزيت در حفرات كلاس II عميق با سه روش راديوگرافي عادي،ديجيتال و CBCT
174
ارزيابي ميزان رضايت مشتريان از رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب
175
ارزيابي ميزان رضايت‌مندي شهروندان ازكيفيت پارك نمونه موردي: (شهرحميديا يزد)
176
ارزيابي ميزان رضايتمندي از محيط مسكوني در مسكن مهر شهرك منظريه شهركرد
177
ارزيابي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه به بخش هاي ترميمي، اندودانتيكس،پريودنتولوژي،پروتزهاي دنداني ودرمان جامع دانشكده دندانپزشكي صدوقي يزد در ساال ۱۳۹۷
178
ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري(نمونه موردي:شهر ايذه)
179
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي HSE در كشتي سازي ايزوايكو
180
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي بيهوشي (قبل ، حين ، خاتمه بيهوشي ) دراتاق عمل مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان درنيمه دوم سال 1383
181
ارزيابي ميزان زاويه TAPERING تراش پروتز ثابت در شهرستان رشت سال 1385
182
ارزيابي ميزان سنجش رضايت مشتريان بانك ملي استان سمنان بر اساس مدل مفهومي ادواردز
183
ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شركت پلي اكريل ايران در دو سطح علمي و كاربردي
184
ارزيابي ميزان سودمندي سي تي اسكن 64 اسلايس در تشخيص زودهنگام سكته مغزي در فاز حاد در بيمارستان دانشگاه سبو داكترز(فيليپين) در سال هاي 9- 2008/
185
ارزيابي ميزان شكست درمان و تحليل استخوان در آلوئولوپلاستي بعد از كاشت ايمپلنت فوري
186
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي بافت سالم و سرطاني پروستات در پروتون درماني با روش مونت كارلو
187
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي در پرتودرماني پروستات توسط چاقوي سايبر با روش مونت كارلو
188
ارزيابي ميزان غلظت كلسيم بزاقي در بيماران مبتلا به سندرم شوگرن
189
ارزيابي ميزان فرسايش خاك در حوضه ي آبريز مارون با استفاده از مدل F.A.O
190
ارزيابي ميزان فرسايش خاك در مناطق كارستي در ناهمواري هاي بيستون پرآو
191
ارزيابي ميزان فلزات سنگين سرب و كادميوم در شير خشك نوزادان و غذاي كودك
192
ارزيابي ميزان مشاركت پذيري طرح جامع (ساختاري- راهبردي) تهران
193
ارزيابي ميزان مشاركت شهرواندان در طرح هاي توسعه شهري با رويكرد حق به شهر
194
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در استفاده از حمل ‌و نقل همگاني (محور جنوب زاينده‌رود)
195
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بازآفريني بافت فرسوده شهري (نمونه موردي: شهر تربت جام)
196
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده شهري با هدف بازافريني محله سرچشمه گرگان با استفاده از معيارهاي الگوي حكمروايي خوب شهري
197
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
198
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
199
ارزيابي ميزان موافقت شهروندان شهر يزد با توافق هسته ايي ( برجام) و عوامل اجتماعي مرتبط با آن
200
ارزيابي ميزان موسين و آميلاز در مايع شيار لثه اي افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا شديد قبل از درمان پريودنتال و بعد از آن
201
ارزيابي ميزان موفقيت اجراي پروژه سيستم اطلاعات بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس )
202
ارزيابي ميزان موفقيت برنامه ريزي مشاركتي در طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ﴿نمونه مورد مطالعه: طرح بهسازي و نوسازي محله آبكوه مشهد﴾
203
ارزيابي ميزان موفقيت سيستم اطلاعات مديريت آموزشي گلستان با استفاده از مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دلون و مك لين
204
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني اب بران در مديريت وااستفاده بهينه از منابع اب(مطالعه موردي:شركت هاي اب بران تعاوني سد بيدواز اسفراين)
205
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان چهارمحال بختياري و عوامل مديريتي موثر بر آن
206
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي در استان آذربايجان غربي و تعيين عوامل موثر بر آنها
207
ارزيابي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني آب بران در مديريت واستفاده بهينه از منابع آب و......
208
ارزيابي ميزان موفقيت شهرهاي جديد در ايران ﴿شهر جديد سهند﴾
209
ارزيابي ميزان موفقيت طرح تكريم ارباب رجوع در نظام اداري استان فارس ( مطالعه موردي )
210
ارزيابي ميزان موفقيت مددكاران ترويجي زن و شناخت و بررسي عوامل موثر در موفقيت يا عدم موفقيت آنها در استان اصفهان بين سالهاي 1384-1364
211
ارزيابي ميزان موفقيت مديريت خصوصي سازي در خدمات پشتيباني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
212
ارزيابي ميزان نظارت پذيري فضاي شهري ﴿نمونه موردي: مادي چشمه باقرخان﴾
213
ارزيابي ميزان نقش رفتار شهروندي سازماني بر اساس مدل پادساكف
214
ارزيابي ميزان هماهنگي رنگ هاي به كار رفته در فضاي شهري سنتي و جديد و تاثير پذيري آن از فرهنگ عامه ﴿ضرب المثل﴾ ﴿نمونه موردي: خيابان آيت الله طالقاني و خيابان شهيدان كاظمي اصفهان﴾
215
ارزيابي ميزان همكاري بيماران مسلول شهر يزد در مصرف داروهاي ايزونيازيد، ريفامپين و پيرازين آميد
216
ارزيابي ميزان و چگونگي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب اميركبير
217
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
218
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
219
ارزيابي ميكرومكانيكي مدل هاي آسيب زمينه در مواد مركب پليمري تقويت شده با الياف پيوسته
220
ارزيابي ناپيوستگي‌هاي در معرض اثرات انفجار در فضاهاي زيرزميني با استفاده از پردازش تصوير
221
ارزيابي نانو تمپليتهاي خانواده پلي استايرن جهت استفاده در نانوسيم ها
222
ارزيابي نانوساختار در فرايند توليد غشاهاي الياف توخالي از محلول هاي پليمري شيشه اي با تكيه بر رفتار رئولوژيكي فاز غني از پليمر
223
ارزيابي ناهمساني ذاتي و القائي خاك‌هاي ماسه‌اي با استفاده از آزمايش پيچش استوانه توخالي
224
ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه هاي حلقوي به كمك روشهاي پردازش تصوير
225
ارزيابي نتايج 11 مورد عمل جراحي ازوفاگوميوتومي بلند بدون فوندو پليكاسيون در بيماران مبتلا به آشالازي مري
226
ارزيابي نتايج 53 مورد لاپاراسكوپي تشخيصي در مركز آموزشي درماني رازي
227
ارزيابي نتايج اجراي برنامه استراتژيك معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشكي همدان (1388-1386)براساس كارت امتيازي متوازن
228
ارزيابي نتايج استابولوپلاستي شلف در درمان بيماري لگ-كالو-پرتس(1389-1379) در سه رشت، اردبيل و كرمان
229
ارزيابي نتايج اعمال جراحي باي پس شرياني انجام شده در اندام تحتاني به علت ايسكمي مزمن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از مهر ماه 1384 لغايت مهر ماه 1389
230
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكار جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
231
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكال جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
232
ارزيابي نتايج حاصل از خودگشني و گرده افشاني آزاد در دو گونه Dactylis glomerata و Bromus inermis
233
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
234
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
235
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
236
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
237
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
238
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
239
ارزيابي نتايج درمان آرتروسكوپيك سندرم گير افتادگي انترولترال مچ پا به دنبال تروما دربيمارستان پورسينا رشت
240
ارزيابي نتايج درمان در بيماران مبتلا به بورگر سمپاتكتومي شده دربيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 1378-1373
241
ارزيابي نتايج درماني شيوه گچ گيري تغييريافته پونزتي در نوزادان مبتلا به كلاب فوت ايديوپاتيك در طي سالهاي 90-1388 در شهر رشت
242
ارزيابي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها در بيماران درمان شده در كلينيك ويژه پرديس بين الملل انزلي طي سال هاي 96-94
243
ارزيابي نتايج كوتاه مدت فانكشنال شكستگي داخل مفصلي كشكك بعد از عمل جراحي به كمك فيكساسيون تنشن باند واير در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال1393
244
ارزيابي نتايج مدل هاي سري زماني در پيش بيني تقاضاي كالاهاي دريابرد- مقايسه نتايج مدل ARDL با مدل هاي ARMA و ARIMA
245
ارزيابي نتايج معاينات باليني سريال تروماهاي نافذ قدامي شكم، ناشي از اصابت چاقو، در بيمارستان پورسينا رشت، از شهريور ماه 1389 تا شهريور ماه 1392
246
ارزيابي نتايج و عوارض حاصل از بازسازي جدار قفسه سينه در بيماران مبتلا به تومورهاي جدار قفسه سينه با استفاده از سيمان استخواني بامش و مش تنها در بيمارستانهاي رازي و آريا رشت از سال 1375 لغايت 1387
247
ارزيابي نحوه استقرار فضاهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿مدارس راهنمايي منطقه 14 تهران﴾
248
ارزيابي نرخ خرابي ناشي از صاعقه در خطوط انتقال هوايي
249
ارزيابي نرخ نفوذ ماشين تونل‌بري با اطلاعات ژئوتكنيكي و ژئوفيزيكي در تونل انتقال آب گلاب 2 (كيلومتر 10 تا 15 )
250
ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاكتيك ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان
251
ارزيابي نرم افزار متن باز كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
252
ارزيابي نرم افزارهاي دريايي
253
ارزيابي نرم افزارهاي معروف تحليل شبكه هاي آبرساني
254
ارزيابي نرم‌افزار چندرسانه اي آموزشي طرلان بر اساس اصول طراحي برنامه‌هاي چندرسانه‌اي ماير
255
ارزيابي نسبت پلاكت به لنفوسيت به عنوان فاكتور پيش بيني كننده پارگي زودرس كيسه آب در زنان باردار در بيمارستان الزهرا(س); يك مطالعه گذشته نگر
256
ارزيابي نسبت حداكثر تغيير مكان غير الاستيك به الاستيك مندرج در درستور العمل بهسازي لرزه اي
257
ارزيابي نشانگرهاي لرزه اي در تخمين تخلخل مخزن در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
258
ارزيابي نشت آب به تونل انتقال آب مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
259
ارزيابي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب نيروگاه تلمبه ذخيره¬اي سد آزاد كردستان
260
ارزيابي نشت آب زيرزميني به تونل خط 2 مترو تبريز
261
ارزيابي نشت آبزيرزميني به تونل بازيدراز با روشهاي تحليلي، عددي و SGR
262
ارزيابي نشست آني زبالههاي جامد شهري تحت اثر بارگذاري صفحه ﴿مطالعه موردي مركز دفن زباله كهريزك تهران﴾
263
ارزيابي نشست ريزشمع‌ها با استفاده از شبكه‌ي عصبي مصنوعي و رگرسيون
264
ارزيابي نشست زباله شهري در مقياس ميداني در نواحي گرم و خشك
265
ارزيابي نشست ناشي از بهسازي انفجاري در خاك هاي ماسه اي
266
ارزيابي نشست هاي الاستيك و پلاستيك پي هاي نواري تحت بارهاي سيكلي واقع بر خاك هاي مختلط با خرده لاستيك
267
ارزيابي نظام آموزش و توسعه كارمندان دانشگاه پيام نور با استفاده از مدل بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
268
ارزيابي نظام ارزش هاي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
269
ارزيابي نظام ارزشيابي مشاوران وپيمانكاران پروژه هاي عمراني دروزارت راه وترابري با روش تصميم گيري چندمعياره MCDM و روش تجزيه وتحليل آماري
270
ارزيابي نظام برنامه ريزي متمركز اقتصادي در كشورهاي سوسياليستي
271
ارزيابي نظام بين المللي حاكم بر حقوق مالكيت صنعتي از منظر كشورهاي در حال توسعه
272
ارزيابي نظام پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد با استفاده از الگوي بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
273
ارزيابي نظام جديد ارزشيابي عملكرد معلمان آموزش وپرورش ازديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران
274
ارزيابي نظان م ارتباطات و هماهنگي بيمارستان شهيد دكتر فقيهي شيراز(سعدي سابق )طبق الگوي بلوغ قابليتهاي انساني
275
ارزيابي نظر دندان پزشكان، تكنسين هاي دنداني و بيماران در رابطه با تاثير اندازه امبراژور اينسيزالي دندانهاي قدامي ماگزيلا بر روي زيبايي لبخند
276
ارزيابي نظر دندانپزشكان عمومي، تكنسين ها و مراجعين دانشكده دندانپزشكي در مورد تاثير شكل دندان¬هاي قدامي بر زيبايي لبخند
277
ارزيابي نظري نرخ بهره اسمي صفر در كوتاه مدت
278
ارزيابي نظري و تجربي كاواكزاي ديسكي همراه با ورودي آب در ميدان جاذبه
279
ارزيابي نظريه هاي دولت در تحليل شرايط سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
280
ارزيابي نظريه هكشر-اهلين-ونك (H-O-V) در توسعه و پايداري روابط تجاري ايران و شركاي تجاري
281
ارزيابي نظريه ي خود آييني هنر
282
ارزيابي نفوذ بازار تأمين اطمينان (بيمه) بر رشد اقتصادي در ايران
283
ارزيابي نفوذ پذيري بافت هاي مغزي با استفاده از تصوير نگاري تشديد مغناطيسي
284
ارزيابي نفوذپذيري لايه هاي اساس و زير اساس با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
285
ارزيابي نقاط آسي بپذير حاصل از سرريز بافرها و راه هاي مقابله با آنها
286
ارزيابي نقاط قوت وضعف نظام فني واجرايي كشور وارايه راهكارهاي اصلاحي
287
ارزيابي نقش آرامستان تخت فولاد در توسعه گردشگري شهر اصفهان از منظر گردشگري تاريخي-مذهبي
288
ارزيابي نقش ابعاد اجتماعي بهزيستي ذهني در پيشگيري مدرسه‌محور از سوء مصرف مواد؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان 18-14 ساله شهر تهران
289
ارزيابي نقش ابعاد ذرات در عملكرد مدار فلوتاسيون سرب و روي مجتمع معدني باما -ايرانكوه
290
ارزيابي نقش اجتماعي زنان روستايي شهرستان اصفهان و عوامل موثر بر آن
291
ارزيابي نقش بازرسي فني مبتني بر تكنولوژي هاي نوين در پيشگيري از بروز حوادث ( مطالعه موردي شركت هاي نفت و گاز منطقه عسلويه )
292
ارزيابي نقش باكتري هاي تقويت كننده رشد گياه بر ويژگي هاي بوم شناختي فيزيولوژيك سويا(Glycine max ( تحت شرايط رژيم هاي رطوبتي)
293
ارزيابي نقش بانكداري الكترونيك بر اثرگذاري سياست پولي با توجه به مجراي وام دهي بانك هاي تجاري (1391-1380)
294
ارزيابي نقش پيكتوگرام در حفاظت پيشگيرانه از آثار تاريخي (طراحي مدل پيشنهادي براي پيشگيري از آسيب‌هاي انتقال آثار)
295
ارزيابي نقش تأثير بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد كسب و كار استراتژيك با نقش ميانجي اعتماد الكترونيك (مورد مطالعه: شركت صنعتي پارس مينو)
296
ارزيابي نقش تبليغات و ترفيعات فروش در ايجاد ارزش ويژه برند از منظر مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (مطالعه موردي: فروشگاه زنجيره اي رفاه اصفهان
297
ارزيابي نقش تحقيق و توسعه دررشد اقتصادي ايران
298
ارزيابي نقش تعديل گر ظرفيت نوآوري در رابطه شايستگي فناوري اطلاعات و چابكي سازماني در بيمارستان‌هاي تابعه‌ي سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان
299
ارزيابي نقش تغييرات اقليمي بر منابع آب دشت فسا (1419-1391)
300
ارزيابي نقش تغييرات كاربري اراضي بر توسعه فرسايش آبكندي حوضه درخزينه
301
ارزيابي نقش حفاظ ثانويه در نيروگاه بوشهر
302
ارزيابي نقش دانه بندي ، ساختار جمعيتي ، شريان ها و تقاطع ها در كاهش آسيب پذيري ناشي از مخاطرات در محدوده ي طرح ﴿ محور بهشتي كرج ﴾
303
ارزيابي نقش دفاترICT روستايي در ارائه خدمات به نواحي روستايي استان اصفهان (مطالعه موردي : روستاهاي سين، مهرگان، مديسه و كبوترآباد)
304
ارزيابي نقش دولت در اجراي طرح مقاوم سازي مساكن روستايي با تاكيد بر وام مسكن (مورد دهستان آق آباد)
305
ارزيابي نقش زنان خانوار در توليدات كشاورزي ( نمونه موردي دهستان توسكاچشمه)
306
ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدأ (مورد پژوهي : ناحيه‌ي آزادشهر يزد)
307
ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدأ (مورد پژوهي : ناحيه‌ي آزادشهر يزد)
308
ارزيابي نقش ساماندهي بافت هاي فرسوده در توسعه شهرهاي كوچك اندام ، مطالعه موردي ، شهر محمودآباد - آذربايجان غربي
309
ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در برنامه‌ريزي توسعه نواحي روستايي (نمونه موردي: روستاي علي‌آباد از توابع شهرستان چادگان)
310
ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه محلات شهري زنجان با تاكيد بر كيفيت زندگي، نمونه موردي شهر زنجان
311
ارزيابي نقش سفير برند بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطالعه: نوين چرم)
312
ارزيابي نقش سياست هاي پولي بر عملكرد بازار سهام ايران
313
ارزيابي نقش سيستم اطلاعات مديريت مخابرات آذربايجانشرقي بر كارآيي دفاتر خدماتي ارتباطي استان آذربايجان شرقي
314
ارزيابي نقش شركت هاي سرب و روي انگوران در توسعه روستايي بخش انگوران
315
ارزيابي نقش شهرداريها در تحقق طرحهاي جامع شهري ( نمونه موردي: شهرزنجان)
316
ارزيابي نقش صندوق هاي خطرپذير بر بومي سازي تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و گاز در ايران
317
ارزيابي نقش طراحي و مهندسي (E) بر هزينه و زمان پروژه هاي EPC در صنايع پتروشيمي منطقه پارس جنوبي
318
ارزيابي نقش عناصر كالبدي نما در هويت بخشي منظر شهري نمونه موردي خيابان وليعصر تهران حدفاصل چهارراه وليعصر تا تقاطع خميني
319
ارزيابي نقش عناصر لانتانيم و اربيم بر ريز ساختار، رفتار فشاري دماي بالا و اكسيداسيون آلياژ آلومينايد تيتانيم بتا
320
ارزيابي نقش عوامل مدل 5Cs در توسعه صادرات شركت هاي سازنده تجهيزات و خدماتي صنايع نفت و گاز به بازارهاي جهاني
321
ارزيابي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر كارآفريني روستايي مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
322
ارزيابي نقش قابليت‌هاي بازاريابي پويا و الگوبرداري قابليت‌هاي بازاريابي بر عملكرد شركت (مورد مطالعه: شركت‌هاي عضو اتاق بازرگاني اصفهان)
323
ارزيابي نقش كارفرما و مجري در روند پيشرفت پروژه‌هاي عمراني
324
ارزيابي نقش كاركردي دهياري ها و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان نيشابور , the role of dehyari assessment of tasks , effective factors;case study :central district of neshabour township
325
ارزيابي نقش كاركردي دهياري ها وعوامل موثر بر ان
326
ارزيابي نقش كمك زينتر و بهينه سازي فرايند زينترينگ نانوكامپوزيت سراميكي يگ الومينا
327
ارزيابي نقش كميته امداد امام خميني (ره) در توسعه اقتصاد كشور
328
ارزيابي نقش گردشگري غذا در توسعه گردشگري منطقه اي با تأكيد بر مؤلفه هاي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي (مطالعه موردي : شهرستان قشم)
329
ارزيابي نقش لند فرمهاي كواترنر در آمايش سرزمين با تأكيد بر مواريث يخچالي؛ مطالعه موردي: حوضه صفاشهر-فارس
330
ارزيابي نقش مديريت دانش در رابطه بين انباشت سرمايه اجتماعي و ترويج كارآفريني مبتني بر مدل ليو و لي
331
ارزيابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي عملكرد سازماني از طريق نقش ميانجي رضايت مشتري مورد مطالعه: مشتريان شعب منتخب بانك صادرات شهر اصفهان
332
ارزيابي نقش مديريت در موفقيت تعاوني هاي كشاورزي استان اصفهان
333
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
334
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
335
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
336
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان در راستاي توسعه پايدار فضاي سبز شهري نمونه موردي شهر بهشهر
337
ارزيابي نقش مشاركت مردمي در مديريت پسماند شهري با محوريت تفكيك از مبدا(مطالعه موردي: شهر رشت منطقه 5)
338
ارزيابي نقش موتورهاي احتراق داخلي در آلودگي هوا
339
ارزيابي نقش ميانجي پذيرش موبايل بانك و رضايت مشتريان از بانكداري الكترونيكي در تاثير اعتماد به تكنولوژي بر وفاداري مشتريان به بانكداري الكترونيكي
340
ارزيابي نقش نظارتي دولت در بازار سهام (رهيافت كنترل بهينه)
341
ارزيابي نقش هويت شهر اصفهان در ساخت برند گردشگري از نگاه ذينفعان
342
ارزيابي نقش و تاثير رسانه هاي نوشتاري (چاپي،الكترونيكي) در بازاريابي گردشگري شهر اصفهان
343
ارزيابي نقش و جايگاه كالبدي- كاركردي فضاهاي عمومي در ارتقاء كيفيت زندگي شهري (پارك هاي منطقه شش كلانشهر تهران)
344
ارزيابي نقش واسطه اي ا هرم مالي در ارتباط بين مديريت سرمايه گذاري و ريسك تجاري در بورس اوراق بهادار تهران
345
ارزيابي نقشه مفهومي بر پايه داده كاوي به منظور توصيه منابع آموزشي به يادگيرنده
346
ارزيابي نقشي برقگيرها در كاهش اضافه ولتاژ ناشي از سوئيچينگ در خطوط انتقال به كمك مدل دقيق شبكه
347
ارزيابي نقطه عملكرد سازه‌هاي دريايي برمبناي نيروي موج
348
ارزيابي نقطه نظرات متخصصين ارتوپدي نسبت به مشكلات و بيماري¬هاي مفصل شانه در ايران
349
ارزيابي نگارهاي پتروفيزيكي يكي از ميادين هيدروكربوري ايران به منظور تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي
350
ارزيابي نگرش شهروندان در بهره مندي از مزاياي اقتصادي طرح هاي موضعي شهري(نمونه مطالعاتي:5طرح منتخب شهر مشهد)
351
ارزيابي نگرش‌هاي كارآفرينانه در مؤسسات آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان)
352
ارزيابي نمايندگي هاي شركت هاي تهيه و توزيع قطعات يدكي با تاكيد بر ارزش مشتري و روش promethee (مطالعه موردي شركت سايپا يدك )
353
ارزيابي نمايه هاي پايان كتابهاي چاپي و الكترونيكي فارسي حوزه علوم پايه منتشر شده در سال 1380-1388 , an evalution of the back of the book indexes of persian basic sience books during 2002-0102
354
ارزيابي نمونه هاي مشكي به منظور تعيين مشكي ترجيح داده شده
355
ارزيابي نوآوري بر مولفه هاي كليدي سازمان و ارائه چارچوب جهت استقرار نظام خلاقيت و نوآوري ﴿مطالعه موردي پژوهشكده الكترواپتيك صاايران﴾
356
ارزيابي نوآوري درشركت هاي كوچك ومتوسط درپارك علم وفناوري اهواز
357
ارزيابي نواحي مستعد لغزش در حوضه آبريز پشت تنگ
358
ارزيابي نوان اكولوژيك براي كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي ... مطالعه موردي حوزه آبخيز ازندريان شهرستان ملاير
359
ارزيابي نوان اكولوژيكي منطقه حفاظت شده آبشار شيرگاه از منظر اكوتوريسم
360
ارزيابي نوع بيو سراميك بر مورفولوژي آپاتيت تشكيل شده در محلول زيستي
361
ارزيابي نوع تغذيه در دوران شيرخوارگي بر ايجاد عادات دهاني كودكان6-3 ساله
362
ارزيابي نوع و ضخامت بهينه غلاف¬هاي موجود براي يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
363
ارزيابي نويز سري هاي زماني تغيير شكل حاصل از روش تداخل سنجي راداري
364
ارزيابي نياز برنامه احيا بدنه شرقي چهارباغ اصفهان
365
ارزيابي نياز بهاره سازي و مطالعه صفات مورفوفيزيولوژيك برخي ارقام گندم اقليم معتدل تحت خشكي انتهاي فصل
366
ارزيابي نياز پروژه مسكن خيرين زينبيه اصفهان
367
ارزيابي نياز زمين لرزه اي سازه هاي نزديك گسل بر اساس روش IDA با استفاده از زلزله هاي توليد شده
368
ارزيابي نياز لرزه اي سازه ها بر اساس روش IDA با در نظر گرفتن اثرات غير خطي خاك در زلزله هاي توليدي
369
ارزيابي نيازهاي آبي در شهرهاي جديد استان تهران (محل مورد مطالعه : شهر جديد پرديس )
370
ارزيابي نيتراسيون فولاد ۱.۸۵۰۹ به دو روش گازي و پلاسما
371
ارزيابي نيروگاه هاي خورشيدي
372
ارزيابي نيروهاي عرضي وارد بر نخ در محل تماس با حلقه هاي بالون گير در ريسندگي رينگ با استفاده از پردازش سيگنال
373
ارزيابي نيروي پيشران مورد نياز حفاري در TBMهاي سپري با توجه به نرخ پيشروي در شرايط مچاله شوندگي (مطالعه موردي تونل انتقال آب بهشت آباد)
374
ارزيابي هزينه تمام شده حمل كالا توسط سيستم حمل و نقل جاده اي در كشور
375
ارزيابي هزينه چرخه سوخت PU/U بدون بازگرداني پلوتونيوم در راكتور 1300 مگاواتي PWR
376
ارزيابي هزينه هاي اقتصادي، كيفيت زندگي و رفاه بيماران مبتلا به بيماري ام اس (با تأكيد بر استان تهران)
377
ارزيابي هزينه هاي ايجاد شده از بيماريهاي مرتبط با ويروس HPV در مقايسه با طرح واكسيناسيون اين ويروس
378
ارزيابي هزينه هاي چرخه عمر و بهينه سازي طرح در فاز اوليه طراحي بر پايه مدل سازي اطلاعات ساختمان
379
ارزيابي هزينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي فرار مغزها از ايران
380
ارزيابي هزينه-فايده ي قاب هاي مهاربندي فولادي همگراي ويژه طراحي شده بر مبناي تغيير مكان مستقيم
381
ارزيابي هم خانواده هاي نفوذ جديد در آبياري جويچه اي
382
ارزيابي همانند سازي بافتار تصاوير به روش هاي روان فيزيكي
383
ارزيابي همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي ،سود خالص و سود عملياتي با ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
384
ارزيابي همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي كسب و كار بر اساس مدل لوفتمن(مطالعه موردي در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ)
385
ارزيابي همكاري آموزش پرورش ايران با يونسكو
386
ارزيابي همكاري دندانپزشكان در ترغيب بيماران به ترك دخانيات
387
ارزيابي هوش تجاري حاصل از سيستم هاي سازماني با رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي
388
ارزيابي هوش سازماني با استفاده از مدل آلبرخت؛ مورد مطالعه دانشكده مهندسي پيشرفت و صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
389
ارزيابي هوش سازماني در ديوان محاسبات كشور و رابطه آن با عملكرد كاركنان
390
ارزيابي هوش معنوي در كاركنان و مديران آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
391
ارزيابي هوش معنوي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بندرتركمن
392
ارزيابي هوشمند در تشخيص فتوگرافي ضايعات سفيد و قرمز مخاط دهان
393
ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر ياسوج در سال تحصيلي 1392-1391
394
ارزيابي هيبريد بين گونه اي پسته P. vera × P. atlantica به تنش شوري و خشكي
395
ارزيابي هيدروديناميكي دو پروانه با تعداد پره هاي متفاوت
396
ارزيابي هيدروليكي جريان غيردارسي از منسوجات مختلف به منظور جذب آلاينده هاي نفتي از منابع آب
397
ارزيابي و آناليز تكنيك هاي شبكه حسگري بي سيم همراه با بررسي تحليلي قابليت اطمينان ذيربط در تجميع داده ها
398
ارزيابي و آناليز ريسك هاي سيستم ساخت صنعتي با مطالعه موردي در ايران به روش منطق فازي
399
ارزيابي و آناليز نوكلئوپروتئين استخراجي از ويروسهاي انفلوانزاي كشت شده در كشت سلولي MDCK و تخم مرغ جنين دار
400
ارزيابي و ارائه راهكارهاي توانمند سازي كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاثير آن بر عملكرد وزارت متبوع
401
ارزيابي و ارائه مناسب ترين الگوريتم در آشكارسازي گستره طوفان هاي گردوغبار
402
ارزيابي و ارائه ي الگوي مناسب پهنه بندي فضاي سبز شهري سالم متناسب با نياز كودكان،سالمندان و معلولين )نمونه ي موردي: منطقه ي 4 اهواز، گلستان(
403
ارزيابي و ارايه راه حلي براي مكانيزمهاي دفاعي توزيع شده در مقابل حملات انكار سرويس توزيع شده
404
ارزيابي و ارتقاء اتصالات خمشي تير به ستون فولادي با استفاده از ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
405
ارزيابي و ارتقاء تحليل استاتيكي غيرخطي با روش دريفت پوش آور براي سازه‌هاي بلند نامتقارن
406
ارزيابي و ارتقاء سطح رضايتمندي گردشگران از كيفيت خدمات صنعت حمل و نقل : رويكرد تركيبيAHP – SERVQUAL فازي
407
ارزيابي و ارزش ويژه نام تجاري ايران خودرو
408
ارزيابي و اصلاح ترك‌هاي ايجاد شده حين عمليات كوئنچ فولاد EN 1.7227D
409
ارزيابي و اصلاح چسب گياهي سريش ﴿ ارمروس استنوفيلوس ﴾ براي اهداف مرمت اسناد و كتب فرهنگي
410
ارزيابي و اصلاح چسب گياهي سريش (ارمروس استنو فيلوس ) براي اهداف مرمت اسناد و كتب فرهنگي
411
ارزيابي و اصلاح مدل SCS - CN در حوضه آبريز چلگرد - قلعه شاهرخ
412
ارزيابي و الويت بندي استراتژي هاي منابع انساني شركت توزيع برق استان قم با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهاي عملياتي نمودن آن
413
ارزيابي و الويت بندي عملكرد گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور گيلان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA)
414
ارزيابي و امكان سنجي كاربرد خواص فيزيكي مكانيكي زيست نانوكامپوزيت الياف سلولز به منظور استحكام بخشي آثار كاغذي
415
ارزيابي و امكان كاربرد آلياژ زيركونيوم-5/2 نايوبيوم به عنوان ايمپلنت دنداني
416
ارزيابي و امكان‌سنجي استقرارساختار ماتريسي بر مديريت دارو و ملزومات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
417
ارزيابي و انتخاب استراتژي مناسب خدمات پس از فروش با استفاده از تكنيك تلفيقي TOWS و LINMAP (مطالعه موردي : سازمان خدمات پس از فروش جايگاههاي CNG )
418
ارزيابي و انتخاب بهترين تركيب والدين براي توليد واريته ساختگي در گياه فسكيو ي بلند﴿Festuca aurondinace Schreb.﴾
419
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در حوزه بهداشت و درمان و تعيين الگوي تخصيص سفارش به آنان با استفاده از تكنيك هاي ﴿مورد مطالعه : بيمارستان منتخب يزد﴾
420
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان لارج با استفاده از رويكرد تلفيقي HOQ و تابع زيان تاگوچي( مطالعه موردي: شركت اسنوا)
421
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در مديريت زنجيره تامين در محيط عدم قطبيعت (مطالعه موردي صنايع دارويي كشور )
422
ارزيابي و انتخاب تامين كننده بر اساس مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي شركت هاي دارويي
423
ارزيابي و انتخاب توزيع‌كننده دارو با ايجاد يك سيستم استنتاج فازي (مورد مطالعاتي : داروخانه ‌هاي شهر مشهد)
424
ارزيابي و انتخاب سبد پروژه با رويكرد تركيبي شبكه‌هاي عصبي و ويكور فازي (مورد مطالعه: شركت برق منطقه‌اي يزد)
425
ارزيابي و انتخاب سيستم هاي مديريت فرآيند كسب و كار با روش هاي تصميم گيري چند شاخصه
426
ارزيابي و انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از روش‌هايتصميم‌گيري چند معياره براي انواع روش‌هاي مختلف استحصال حرارت
427
ارزيابي و انتخاب مصالح ساخت خانه مبتني بر پايداري در شهر يزد : رويكرد تركيبي تصميم گيري چند معياره و مدل بهينه سازي با در نظر گرفتن چرخه عمر
428
ارزيابي و انتخاب مناسب تامين كننده با استفاده از روش بهترين – بدترين (BWM) (مطالعه موردي :شركت فولادسازان جم)
429
ارزيابي و اهميت ارتباط باند پهن در ارايه خدمات پزشكي و سلامت
430
ارزيابي و اولويت بندي ابعاد كيفيت خدمات در هتل هاي چهار ستاره شهر اصفهان بر اساس تحليل شكاف كيفيت خدمات با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي
431
ارزيابي و اولويت بندي استراتژي هاي سازماني با استفاده از فرايند تحليل سلسه مراتبي شركت سايپا پرس
432
ارزيابي و اولويت بندي تعمير و نگهداري روسازي معابر شهريبا استفاده از سيستم مديريت روسازي
433
ارزيابي و اولويت بندي تكميل پروژه هاي نيمه تمام ريلي با رويكرد ارتقاء بهره وري
434
ارزيابي و اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري براي توسعه گردشگري شهري بر اساس مدل هاي تصميم گيري چند متغيره مطالعه موردي﴿شهر بلداجي﴾
435
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي توسعه پايدار در مديريت پروژه با در نظر گيري اندر كنش بين آن ها – مطالعه موردي شركت هاي پروژه محور
436
ارزيابي و اولويت بندي شاخص‌هاي موثر بر كنترل هزينه‌هاي چرخه عمر در پروژه‌هاي عمراني بر اساس ديدگاه توسعه پايدار
437
ارزيابي و اولويت بندي طرح شبكه كارآمد راههاي استان تهران در سال طرح
438
ارزيابي و اولويت بندي طرح شبكه كارآمد راههاي جاده اي استان تهران در سال طرح
439
ارزيابي و اولويت بندي عملكرد سيستم مديريت دانش شركت توزيع برق استان گيلان بر اساس كارت امتيازي متوازن و با استفاده از روش ارزيابي جامع فازي
440
ارزيابي و اولويت بندي عوامل موثر بر پيشگيري از جرم با استفاده از رويكرد طراحي محيطي براي كاه ش جرم
441
ارزيابي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري سهام با روش DANP فازي
442
ارزيابي و اولويت بندي مناطق نمونه گردشگري ﴿ مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري﴾
443
ارزيابي و اولويت بندي مولفه هاي اثرگذار بر خريد الكترونيكي مشتريان ايراني در فضاي اينترنت .
444
ارزيابي و اولويت‌بندي پارامترهاي جاده‌اي مؤثر بر تصادفات، جهت بهبود ايمني با استفاده از فاكتور اصلاح تصادفات (CMF) و مقايسه با مدل رياضي بهينه‌شده (مطالعه موردي: بزرگراه قزوين-آبيك)
445
ارزيابي و اولويت‌بندي جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان نايين با تاكيد بر جاذبه‌هاي تاريخي- فرهنگي
446
ارزيابي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي ايمني پروژه‌هاي مخازن نفتي (مطالعه موردي انبارهاي نفت تهران)
447
ارزيابي و اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه شبكه ريلي راه‌آهن‌ج.ا.ايران با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره
448
ارزيابي و اولويت‌بندي كيفيت خدمات خطوط هوايي با استفاده از تكنيك هاي تصميم‌گيري چندمعياره فازي
449
ارزيابي و اولويت‌بندي معيارها و روش‌هاي بهينه مديريت پسماند شهري با توجه به مدل ويكور (مطالعه موردي: رودسر)
450
ارزيابي و اولويت¬بندي ريسك¬هاي ساخت و بهره¬برداري يك شبكه
451
ارزيابي و باز طراحي طرح ساماندهي مجموعه اميرچخماق ؛ با تأكيد بر پيمايش مفهوم حضورپذيري
452
ارزيابي و بازتواني حافظه در بيماران صرع لوب گيجگاهي مقاوم به درمان
453
ارزيابي و برآورد اجزاء بيلان آبي در حوزه هاي مناطق خشك با بكارگيري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد يزد ﴾
454
ارزيابي و برآورد ميزان شناخت روستاييان ﴿دانش آموزان، معلمان، والدين﴾ از محيط زيست ﴿مطالعه موردي : روستاهاي منطقه جي ﴿شش﴾ اصفهان﴾
455
ارزيابي و بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري بانك ملت
456
ارزيابي و بررسي پديده واگرايي در خاك هاي ريزدانه با استفاده از آزمون هاي آزمايشگاهي ﴿مطالعات موردي﴾
457
ارزيابي و بررسي تاثير عوامل روانشناسي زبان بر مهارت انگليسي گفتاري
458
ارزيابي و بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات گردشگري و رضايت گردشگران استان مازندران
459
ارزيابي و بررسي رد پاي اكولوژي در شهركرد براساس شاخص EF
460
ارزيابي و بررسي روشهاي تجزيه پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (.Avena sativa L )
461
ارزيابي و بررسي ظرفيت هاي كالبدي و زمينه هاي فرهنگي- اجتماعي استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان يك وسيله ي حمل و نقل ﴿ مورد مطالعه : منطقه ي 3 شهر اصفهان﴾
462
ارزيابي و بررسي كاربرد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه در شركت‌هاي پيمانكاري نفت و گاز بر اساس OPM3
463
ارزيابي و بررسي مشكلات زمستاني منتخبي از محورهاي برفگير استان خراسان و ارائه راه حل براي بهبود آنها
464
ارزيابي و بررسي نشست سطح زمين بر اثر حفر تونل به روش EPB، در خاك هاي نرم در طرح قطار شهري شيراز
465
ارزيابي و برنامه ريزي فضاي سبز شهر لامرد
466
ارزيابي و برنامه ريزي محيط دوستداركودك در محور چهارباغ اصفهان
467
ارزيابي و به كارگيري روش هاي جبر خطي عددي در كاهش بعد داده ها
468
ارزيابي و بهبود پايداري سيگنال كوچك يك ريز شبكه با در نظر گرفتن مدل دقيق توربين بادي مجهز به ژنراتور القائي دو تغذيه و مدل دقيق بار
469
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسير يابي مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم
470
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه زيگبي
471
ارزيابي و بهبود روش كنترل نرخ ارسال مبتني بر بازخورد از مسيرياب در شبكه هاي موردي سيار
472
ارزيابي و بهبود عملكرد روش هاي مبتني بر نمايش تنك در مسائل پيچيده طبقه بندي داده ها
473
ارزيابي و بهبود عملكرد زنجيره‌هاي تامين بلادرنگ با رويكرد تطبيق‌پذيري
474
ارزيابي و بهبود فرآيند خريد خدمات منتخب- مطالعه ي موردي شركت فولاد مباركه ي اصفهان
475
ارزيابي و بهبود فضاي شهري با رويكرد تامين آسايش حرارتي براي شهروندان از منظر تابش خورشيدي و باد نمونه موردي فضاي شهري روبروي ارگ كريمخاني
476
ارزيابي و بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي خياباني تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير
477
ارزيابي و بهبود كارايي پروتكل TCP بر روي ارتباطات بي سيم با استفاده از روشهاي AQM
478
ارزيابي و بهبود نظام مالي در راستاي مشاركت مردم درسرمايه گذاريهاي صنعتي
479
ارزيابي و بهبود يك تكنيك تحمل پذير اشكالات وا‍ژگوني تك رخ دادي در پردازنده هاي چند هسته هاي
480
ارزيابي و بهينه سازي آناستوموز روده بزرگ به روش المان محدود
481
ارزيابي و بهينه سازي اتكاپذيري در سيستم هاي تعبيه شده مبتني بر CAN
482
ارزيابي و بهينه سازي انرژي در حمل و نقل بين شهري
483
ارزيابي و بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر عملكرد پيشران يوني اثر هال
484
ارزيابي و بهينه سازي پارامترهاي ذوب و انجماد مجدد در پوشش NiCrBSiايجاد شده به روش پاشش شعله اي
485
ارزيابي و بهينه سازي چرخه حيات عايق هاي حرارتي در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران
486
ارزيابي و بهينه سازي سيستم هاي عامل مورد استفاده در شبكه هاي حس گر بي سيم
487
ارزيابي و بهينه سازي شرايط تخمير خمير نان تافتون
488
ارزيابي و بهينه سازي عايق هاي صوتي و حرارتي
489
ارزيابي و بهينه سازي قراردادهاي شركتهاي خرده فروش در يك بازار رقابتي برق با استفاده از يادگيري تقويتي
490
ارزيابي و بهينه سازي موزه مردم شناسي استان ايلام
491
ارزيابي و بهينه‌سازي بيوليچينگ منگنز در كانسنگ و پسماندهاي ليچينگ روي مهدي‌آباد يزد
492
ارزيابي و بهينه‌سازي عملكرد منعقدكننده‌هاي نامتعارف با منشأ طبيعي (مطالعه موردي: تصفيه‌خانه آب اصفهان)
493
ارزيابي و پايش تخريب اراضي در جنوب اصفهان بكمك تكنيك هاي سنجش از دور و زمين آمار ﴿ مطالعه موردي شهرستان سميرم اصفهان﴾
494
ارزيابي و پايش سلامت روان كاركنان يك سازمان صنعتي ﴿با استفاده از آزمونهاي AVEM و MMPI﴾
495
ارزيابي و پتانسيل يابي كاني سازي فلزات پايه در برگه خنداب، واقع در غرب استان مركزي به كمك تكنيك تلفيق دانش محور لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS
496
ارزيابي و پهنه بندي پايداري شيبها با توجه به عوامل ناپايدار كننده
497
ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در مخزن سد بهشت آباد
498
ارزيابي و پهنه‌ بندي تاثير نيروگاه‌ ها بر آلودگي هواي شهر مشهد
499
ارزيابي و پهنه‌بندي وضعيت اقليم دفاعي در نيمه غربي كشور
500
ارزيابي و پهنهبندي امنيت آب در روستاهاي شهرستان كرمانشاه
501
ارزيابي و پياده سازي پروتكل هاي ارسال اطلاعات از ايستگاه زميني به ماهواره هاي leo
502
ارزيابي و پيش ب يني پتانسيل آلودگي آب زير زميني دشت ماهيدشت با روش دراستيك
503
ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي استنت هاي كرونري با استفاده از روش آناليز پتنت
504
ارزيابي و پيش بيني توسعه فيزيكي شهرها و تاثيرات آن بر تغييرات كاربري اراضي پيرامون ﴿مورد مطالعه شهر بناب در مقطع زماني 1335 تا 1391﴾
505
ارزيابي و پيش بيني خشكسالي با شاخص هاي RDI و SPEI و روش آماري زنجيره ماركف مطالعه موردي : خوضه طشك، بختگان و مهارلو
506
ارزيابي و پيش بيني روند تغييرات پوشش اراضي شهر پاكدشت و اراضي پيرامون آن با استفاده از سنجش از راه دور و مدل زنجيره اي ماركوف
507
ارزيابي و پيشبيني خشكساليهاي غرب و شمال غرب ايران با شبكه عصبي مصنوعي
508
ارزيابي و تاثير پارامترهاي دستگاه سنجش نايكنواختي فتيله و نيمچه نخ بر نتايج آزمايشات
509
ارزيابي و تبيين نظام تجاري عصر صفوي از ديدگاه سفرنامه نويسان اورپايي
510
ارزيابي و تحليل آسيب پذيري بافت شهري در برابر زلزله
511
ارزيابي و تحليل ابعاد تاب آوري شهري با رويكرد مخاطرات طبيعي (مورد مطالعه: شهر شهركرد )
512
ارزيابي و تحليل ابعاد جغرافيايي افتراق فضايي در دسترسي به تسهيلات عمومي شهري(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
513
ارزيابي و تحليل بهره وري با استفاده از AHP ﴿ مطالعه موردي: مراكز دولتي آموزش فني و حرفه اي استان قم ﴾
514
ارزيابي و تحليل پديده نوسان ولتاژ - فليكر ولتاژ
515
ارزيابي و تحليل پوستر تئاتر استان گيلان
516
ارزيابي و تحليل پيامدهاي تبديل روستا به شهر ﴿مطالعه موردي: شهرستانهاي جنوبي استان اصفهان﴾
517
ارزيابي و تحليل تغييرات كاربري اراضي با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي چند زمانه مطالعه موردي شهرستان ابيك استان قزوين
518
ارزيابي و تحليل تغييرشكل ها و نشست هاي سد گتوند با استفاده از داده هاي ابزاردقيق
519
ارزيابي و تحليل تناسب زمين براي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري، كشاورزي و صنعتي در سناريوهاي مختلف (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان اروميه)
520
ارزيابي و تحليل توانهاي جاذبه هاي اكوتوريستي در شهرستان اشنويه
521
ارزيابي و تحليل چگونگي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر لامرد با تاكيد به مدلswot
522
ارزيابي و تحليل راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي سيمين شهر)
523
ارزيابي و تحليل رفتار آنتي‌كُكينگ، اكسيداسيون و كربوره‌شدن پوشش هاي آلومينايدي اعمال شده روي آلياژ HP-Micro به روش آلومينايزينگ فاز گازي
524
ارزيابي و تحليل رفتار حرارتي و اكسيداسيون پوشش هاي آلومينيوم فسفات آمورف- نانوكريستال
525
ارزيابي و تحليل ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري در ايران
526
ارزيابي و تحليل ريسك در صنايع ريلي كشور(مطالعه موردي در مترو تهران)
527
ارزيابي و تحليل ريسك در معادن زيرزميني(مطالعه موردي معدن سرب نخلك)
528
ارزيابي و تحليل ريسك معادن زغال سنگ (مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس)
529
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس ) جهت بهينه و اصلاح مدل هاي متداول
530
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس) جهت بهينه و اصلاح مدلهاي متداول
531
ارزيابي و تحليل شاخصهاي توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تنگستان
532
ارزيابي و تحليل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير آرايش مصالح سنگي
533
ارزيابي و تحليل عددي ناهمساني مقاومت برشي خاك ها و اثر آن بر پايداري سازه هاي خاكي
534
ارزيابي و تحليل عددي و مطالعه روشهاي پايدار سازي بستر سنگي قلعه فلك الافلاك
535
ارزيابي و تحليل عملكرد چرخ دنده مغناطيسي در حالات مانا و گذرا
536
ارزيابي و تحليل عملكرد زنجيره تامين شركت آهن مركزي ايران با استفاده از مدل SCOR
537
ارزيابي و تحليل فرآيند هاي كسب و كار ﴿مطالعه موردي در يك شركت قطعه ساز خودرو﴾
538
ارزيابي و تحليل فني نتايج حاصل از آزمون هاي كنترل كيفي و تست كاليبراسيون تجهيزات پزشكي ( ونتيلاتور ، الكتروشوك قلبي ، الكترو كارديوگراف و الكتروسرجري) در مركز آموزشي درماني شهداي عشاير خرم آباد
539
ارزيابي و تحليل فني و اقتصادي روسازي بتن غلتكي و روسازي آسفالتي
540
ارزيابي و تحليل قابليت اطمينان زمان سفرها با رويكرد افزايش قابليت اطمينان برنامه زماني قطارها و ظرفيت شبكه
541
ارزيابي و تحليل كارايي پروتكل مسيريابي DSR ، AODV و TORA در شبكه هاي ويژه
542
ارزيابي و تحليل مباني نظري و آزمايشگاهي آزمايش قلعه ماسه اي
543
ارزيابي و تحليل محدودساز جريان خطاي ابررسانايي مبتني بر توربين هاي بادي و بهينه سازي چندهدفه آن
544
ارزيابي و تحليل مزيت نسبي و رقابتي توليد و صادرات مواد شوينده مطالعه موردي شامپو، خميردندان، صابون و پودر شوينده در ايران
545
ارزيابي و تحليل مقايسه اي استراتژي توسعه شهري (CDS) با طرح جامع شهر شهركرد
546
ارزيابي و تحليل منابع آب كشاورزي، اثرات تغييرات آن در مناطق روستايي استان قم و راهكارهاي ساماندهي آن
547
ارزيابي و تحليل مولفه هاي محيطي موثر بر بازاريابي گردشگري
548
ارزيابي و تحليل نقش اعتبارات خرد در وسعه پايدار سكونتگاههاي كوچك و مياني نواحي كوهستاني
549
ارزيابي و تحليل وب سايت كتابخانه هاي تخصصي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ايران , evaluation and analysis of websites of special libraries of iranian ministries and governmental organizations
550
ارزيابي و تحليل وضعيت پايداري محله اي با تاكيد بر عملكرد مديريت شهري در بافت تاريخي شهر يزد
551
ارزيابي و تحليلي راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي: سيمين شهر)
552
ارزيابي و تخمين اندازه صرفه هاي مقياس و صرفه هاي تنوع در نظام بانكي ايران(91-1380)
553
ارزيابي و تخمين هزينه‌‌هاي پروژه‌‌هاي عمراني با يكپارچه سازي مدلسازي اطلاعات ساخت (BIM) و شبيه سازي
554
ارزيابي و تشخيص برخي از ضايعات سيستم عصبي عضلاني به كمك مدلسازي و بررسي الگو هائي از سيستم حركت دست انسان
555
ارزيابي و تعيين حداكثر تراكم ساختماني در مقياس قطعات مسكوني نمونه موردي : محله صفائيه يزد
556
ارزيابي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كردستان
557
ارزيابي و تعيين راهبردهاي توسعه پايدار شهر ياسوج با روش ANP – S
558
ارزيابي و تعيين شاخص جامع خشكسالي منابع آب زيرزميني، مطالعه موردي : حوضه آبريز زاينده رود
559
ارزيابي و تعيين شرايط رشد بهينه سلول لاين كليه ميمون بر روي ميكروكرير به عنوان بستر مناسب براي توليد واكسن فلج اطفال تيپ 1
560
ارزيابي و تعيين محدوده مناسب روشهاي نوين پوش آور
561
ارزيابي و تعيين ميزان تأثير خاك هاي مختلف بر انتشار ارتعاشات محيطي مترو
562
ارزيابي و تعيين نيروي لغزشي بهينه در ميراگرهاي اصطكاكي بر اساس ظرفيت كمانشي مهاربند هاي همگرا در قاب‌ هاي فولادي
563
ارزيابي و تقويت قاب هاي بتني بر مبناي شاخص خسارت
564
ارزيابي و توزيع تكنسيوم m 99- انكسين v در حيوانات آزمايشگاهي
565
ارزيابي و توصيف مخزن با استفاده از حفاري فروتعادلي
566
ارزيابي و رتبه بندي ادعاهاي موجود بين پيمانكاران ساخت و ساز و شهرداري با استفاده از روش ويكور(مطالعۀ موردي شهرداري شهر قزوين)
567
ارزيابي و رتبه بندي استراتژيهاي تأثير گذار در شهر هوشمند
568
ارزيابي و رتبه بندي اهميت نسبي الزامات طراحي محصول با تلفيق تكنيكهايQFdوdea.﴿ مطالعه موردي:صنايع كاشي و سراميك ﴾
569
ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شبكه ي بيزين
570
ارزيابي و رتبه بندي تاميين كنندگان در فرايند تصميم گيري خريد با استفاده از روش fuzzy-ahp (مطالعات موردي شركت پيشرانه)
571
ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه هاي ايران از منظر ارائه خدمات رفاهي براساس شاخص هاي صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري به دانشجويان با تكنيك تحليل پوششي داده هاي فازي.
572
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي كليدي موفقيت در برونسپاري بلند مدت پروژه هاي نرم افزاري
573
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي در موسسه توسعه خدمات فناوري تا بازار
574
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش با استفاده از توپسيس
575
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت پياده سازي يادگيري سيار از ديدگاه معلمين آموزش و پرورش منطقه پشت آب زابل با استفاده از مدل فعاليت مستدل
576
ارزيابي و رتبه بندي محيط زيست شهري با استفاده از شاخص هاي شهر بيوفيليك (مطالعه موردي شهر يزد)
577
ارزيابي و رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي فلزي
578
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي از لحاظ شاخص هاي توسعه
579
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي از لحاظ شاخص هاي توسعه
580
ارزيابي و رتبه بندي منطقه هاي تجاري بين المللي جهت صادرات غير نفتي با توجه به روش هاي تصميم گيري چند معياره: مطالعه موردي(وزارت بازرگاني)
581
ارزيابي و رتبه بندي نرم افزارهاي سنجش و ديداري سازي علم : الگويي براي سنجش علم در ايران
582
ارزيابي و رتبه‌بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت
583
ارزيابي و رتبه‌بندي عوامل موثر در اشتراك‌گذاري دانش امنيت اطلاعات بر اساس مدل ترايانديس ) مطالعه موردي شركت ملي نفتكش ايران)
584
ارزيابي و رتبه‎بندي شركت ‏ها بر اساس شاخص‏ هاي كارآفريني سازماني با استفاده از رويكرد تركيبي DEA/AHP (مطالعه موردي: هجده شركت‎ فعال در صنعت خودرو منطقه آذربايجان‎)
585
ارزيابي و روشهاي مختلف تحليل آسيب پذيري براي ساختمان هاي فلزي
586
ارزيابي و روند توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر تغيير الگوي كاربري كشاورزي
587
ارزيابي و ساماندهي حمل و نقل جاده ايي بمنظور كاهش تلفات تصادفات جاده اي برون شهري
588
ارزيابي و ساماندهي مبلمان شهري شهر شهركرد ( محدوده مورد مطالعه: خيابان سعدي و فردوسي شمالي)
589
ارزيابي و ساماندهي ميدان توپخانه تهران به عنوان محله فرهنگي
590
ارزيابي و سنتز داربست هاي نانو هيدروكسي آپاتيت و كيتوسان براي كاربردهاي بافت سخت
591
ارزيابي و سنجش ارتباط ميزان آگاهي و استفاده از فاوا در مدارس فني منطقه 7 تهران و ارائه راهكارهاي رشد آن
592
ارزيابي و سنجش بهره وري و عوامل موثر برآن در صنايع آجر استان گلستان
593
ارزيابي و سنجش پايداري زيست محيطي كلان شهر اصفهان
594
ارزيابي و سنجش تحقق پذيري طرحهاي توسعه شهري در شهرهاي قديمي ايران نمونه مورد مطالعه شهر بندرعباس
595
ارزيابي و سنجش چابكي سازمانهاي توليدي مطالعه موردي : شركت توليدي ورق خودرو سفيددشت
596
ارزيابي و سنجش كيفيت خدمات آموزشي در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
597
ارزيابي و شبيه سازي پديده هاي الكتريكي در خطوط انتقال انرژي و ايجاد مدولي براي برنامه PASHA
598
ارزيابي و شبيه سازي نقش SVC هوشمند در تاسيسات صنعتي حاوي بارهاي موتوري و غيرمتعارف
599
ارزيابي و شناسايي خطاهاي انساني در اتاق كنترل نيروگاه سيكل تركيبي توسط متد SHERPA
600
ارزيابي و شناسايي لحظه نواري شدن در بوبين پيچي نامشخص توسط آناليز تصوير
601
ارزيابي و طبقه بندي بيابان زايي با تكنيك RS و GIS در منطقه خشك شمال اصفهان
602
ارزيابي و طراحي پارك جنگلي كوهستان ﴿ شمال شهر نجف آباد ﴾
603
ارزيابي و طراحي پدافند غيرعامل در محيط هاي شهري مطالعه موردي: مسيرهاي هشت گانه راهپيمايي شهر اصفهان
604
ارزيابي و طراحي عرصه هاي همگاني محله دردشت با تاكيد بر معيارهاي كالبدي بصري توسعه پايدار شهري
605
ارزيابي و طراحي مبدل ماتريسي اسپارسي جهت كاربرد جذب حداكثر توان در سيستم هاي بادي
606
ارزيابي و طراحي مجدد يك خرمنكوب برنج
607
ارزيابي و طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك آموزش فني و حرفه اي كشور
608
ارزيابي و ظرفيت سنجي ساختار فضايي- كالبدي منطقه سيزده كلانشهر تهران با رويكرد تكويني به شهر دوستدار كودك
609
ارزيابي و عملكرد ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي در فرآيند پاك‌سازي رباتيكي هوشمند مقره‌هاي شبكه انتقال حين كار بر روي خط گرم
610
ارزيابي و قابليت سنجي ژئومورفوسايتها جهت حفظ ميراث ژئومورفولوژيك، توسعه ژئومورفوتوريسم و ثبت ژئوپارك ملي – جهاني (مطالعه موردي: منطقه اورامانات)
611
ارزيابي و كارايي نسبي شعبات بانك سپه استان مازندران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿DEA)
612
ارزيابي و كاربرد سه تبديل موجك در شبيه سازي دبي رودخانه با روش آناليز موجك ﴿مطالعه موردي: رودخانه زال﴾
613
ارزيابي و كاربرد مدل بلوغ مديريت پروژه كرزنر ، به منظور عارضه يابي و ارائه روشهاي بهبود. مطالعه موردي پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران)
614
ارزيابي و كاليبره نمودن آبپاش MZ-03ساخت داخل كشور
615
ارزيابي و كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع بر اساس عمر آنها
616
ارزيابي و كاهش تلفات در شبكه توزيع برق با استفاده از روش هاي هوشمند
617
ارزيابي و كنترل ريسك خسارت سيلاب شهري با استفاده از روش درخت خطا
618
ارزيابي و كنترل ضوابط آيين نامه UBC در مورد سازه هاي ايزوله شده
619
ارزيابي و محاسبه دز دريافتي جنين در تصويرگيريPET/CT بافت هاي ناحيه شكم مادر در 3، 6 و 9 ماهگي بارداري
620
ارزيابي و محاسبه ي توزيع دز در پروتون درماني چشم با روش مونت كارلو و مقايسه ي نتيجه ها با داده هاي شبيه سازي
621
ارزيابي و مدلسازي فرآيندهاي غشايي جهت جداسازي تركيبات قطبي
622
ارزيابي و مديريت ريسك زيست محيطي صنايع فولاد به روش EFMEA (مطالعه موردي: كارخانه ذوب و فولاد اردكان)
623
ارزيابي و مديريت ريسك هاي محيط زيستي در صنايع پتروشيمي با استفاده از روش FMEA و FTA (مطالعه موردي : مجتمع پتروشيمي كرمانشاه)
624
ارزيابي و مشخصه يابي ادوات استاندارد الكترونيك ميرا
625
ارزيابي و مطالعات كاني شناسي دگرساني هاي گرمابي در معدن پلي متال (Cu-Pb) سبرز، افيوليت انارك ﴿ايران مركزي﴾
626
ارزيابي و مطالعه چسبندگي در فصل مشترك چسب رزور سينول فرمالدهايد لاتكس و نخ پلي اتيلن ترفتالات
627
ارزيابي و مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي
628
ارزيابي و مقايسة ضريب رفتار ناشي از تغييرات زمان تناوب ، شكل پذيري و افزايش درجات آزادي در سيستمهاي بادبندي واگرا
629
ارزيابي و مقايسه اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و واردات كالاهاي سرمايه‌اي بر شدت انرژي در بخش‌هاي اقتصاد ايران
630
ارزيابي و مقايسه ارزش اقتصادي توليد علوفه و محصولات فرعي مرتع (مطالعه موردي: منطقه زارچوئيه، جيرفت)
631
ارزيابي و مقايسه ارقام ايراني و اروپايي جو(.Hordeum vulgare L)در شرايط مزرعه و آزمايشگاه
632
ارزيابي و مقايسه تحليل ديناميكي فزاينده قائم، استاتيكي غيرخطي قائم و روش زمان دوام قائم در پديده گسيختگي پيش رونده براي قاب خمشي فولادي دوبعدي
633
ارزيابي و مقايسه تحليل غير خطي سازه ها به روش عملكردي و تحليل ديناميكي
634
ارزيابي و مقايسه تغييرشكلهاي سدهاي خاكي با هسته رسي مختلط و هسته رسي خالص بهنگام زلزله (مطالعه موردي سذ كرخه)
635
ارزيابي و مقايسه توليدات علمي گروههاي دانشگاهي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني ايران با گروههاي دانشگاهي كشورهاي منتخب : تركيه ، چين ، مالزي و هند در پايگاه اطلاعات web of science طي سالهاي 2009-2005 , evaluation of scientific productivity groups of university library and information science of iran with groups of university of selective countries:turkey, china,malaysia and indian in databases of web of science in 5002-9002
636
ارزيابي و مقايسه دو الگوريتم محاسبه موازي crc
637
ارزيابي و مقايسه دو روش پاستاكيا (ارزيابي سريع اثرات ) و آيكولد در سدهاي بزرگ (مطالعه موردي: سد شيروان )
638
ارزيابي و مقايسه دو روش رگرسيون چند متغيره﴿MR﴾ و تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ در پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از تكنيك GIS ﴿ مطالعه موردي: پادناي سميرم﴾
639
ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي بهسازي شده با سيستم هاي مهاربند فولادي هم محور،ديوار برشي بتن‎آرمه و قاب پيراموني بتن‎آرمه
640
ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي بهسازي شده با سيستم هاي مهاربندي هم محور، برون محور و كمانش‌گريز
641
ارزيابي و مقايسه رفتار موتورهاي القايي سه فاز به كمك نرم افزارهاي MATLAB, DIgSILENT , PSCAD, PASHA
642
ارزيابي و مقايسه روش عملكردي استاتيكي و ديناميكي در سيستمهاي MRF
643
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق مرجع ﴿ بر پايه درجه حرارت ﴾ در اقليم هاي متفاوت و پهنه بندي آن در ايران با GIS
644
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق مرجع با استفاده از روش هاي تابش و پهنه بندي آن در ايران باGIS
645
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير-تعرق مرجع...
646
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآوردتبخير و تعرق مرجع بر اساس روش هاي تبخير از تشتك در ايران و پهنه بندي آن با استفاده از GiS
647
ارزيابي و مقايسه روش‌هاي استخراج ويژگي مبتني بر سيگنال مرجع در واسط‌هاي مغز رايانه مبتني بر SSVEP
648
ارزيابي و مقايسه روشهاي مختلف طراحي آبياري شياري و انتخاب روش بهينه
649
ارزيابي و مقايسه ريسك احتمال يكنواخت فروريزش ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در حوزه نزديك و دور از گسل
650
ارزيابي و مقايسه سه روش آبياري در رفيوژهاي فضاي سبز اصفهان
651
ارزيابي و مقايسه طرح هاي بهينه در مدل هاي خطي تعميم يافته
652
ارزيابي و مقايسه عددي ضريب رفتار سيستم تركيبي قاب خمشي فولادي و مهاربند همگرا با مقادير پيشنهادي آيين نامه به كمك تحليل پوش اور و تحليل ديناميكي
653
ارزيابي و مقايسه عملكرد شعب منتخب بانك اقتصاد نوين با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها و معيار سنجش رضايت مشتريان
654
ارزيابي و مقايسه عملكرد مدل هاي شبكه بولتزمن انرژي آزاد وشان - چن در شبيه سازي جريان چند فازي
655
ارزيابي و مقايسه عملكرد مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر و دسته اول فوتبال ايران از ديدگاه كارشناسان فوتبال و مدرسان AFC
656
ارزيابي و مقايسه عملكرد موتورهاي جستجوي كليدواژه‌اي، معنايي و تخصصي در بازيابي تصاوير
657
ارزيابي و مقايسه عوارض و نتايج روش آپاندكتومي لاپاراسكوپيك با جراحي باز در بيماران با آپانديسيت غير عارضه دار
658
ارزيابي و مقايسه عوارض و نتايج روش آپاندكتومي لاپاراسكوپيك با جراحي باز در بيماران با آپانديسيت غير عارضه دار
659
ارزيابي و مقايسه فني- اقتصادي روشهاي ليچينگ تراوشي و همزندار كانسنگ اكسيده روي مهدي¬آباد
660
ارزيابي و مقايسه كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي ايران بر اساس الگوهاي فدراسيون كتابخانه هاي ديجيتالي , evaluation and comparison islamic of iran digital libraries based on patterns of digital library fedration
661
ارزيابي و مقايسه كيفيت تصوير در سيستم هاي مختلف راديوگرافي ديجيتال مراكز آموزشي درماني استان يزد با استفاده از فانتوم Pehamed FLOURAD30 A+D
662
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
663
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
664
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات شهرداري باقرشهر از ديدگاه مردم و كاركنان بر اساس مدل سروكوال
665
ارزيابي و مقايسه گزينه هاي مختلف فرآوري و استحصال روي و محصولات جنبي داراي توجيه فني و اقتصادي از كانسنگ غيرسولفيدي روي مهدي آباد
666
ارزيابي و مقايسه مدولاسيونهاي ديجيتال براي مخابرات اكوستيك در آب هاي كم عمق
667
ارزيابي و مقايسه مكانيزم هاي رسوب دهي و پسيواسيون پوشش هاي رسوب الكتريكي Ni ميكرو كريستالي و نانو كريستالي
668
ارزيابي و مقايسه نشست پي هاي پوسته اي در مدلسازي فيزيكي كوچك مقياس و مدلسازي عددي
669
ارزيابي و مقايسه نقش همدلي نيروهاي فروش در تمايل خريد مشتريان از طريق مهارت هاي گوش دادن همدلانه فعال و افزايش كيفيت روابط با مشتري. مورد مطالعه : برندهاي ايراني و خارجي يخچال فريزر در شهر اصفهان
670
ارزيابي و مقايسه نيمرخ مهارت‌هاي رواني بازيكنان نخبه فوتبال و كشتي ايران
671
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكاملي و پارامترهاي رشدي﴿وزن، قد و دورسر﴾ كودكان حاصل تكنولوژي هاي كمك باروري با كودكان حاصل حاملگي در سن پنج سالگي
672
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكاملي و پارامترهاي رشدي﴿وزن، قد و دورسر﴾ كودكان حاصل تكنولوژي هاي كمك باروري با كودكان حاصل حاملگي در سن پنج سالگي
673
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكنولوژي در شركت فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
674
ارزيابي و مقايسه ي دو روش اصلاح تضعيف (MRI-based , Chang ) در كمي سازي تصاوير Brain SPECT براي بيماران تروماي مغزي جهت تشخيص آنوسميا با روش هاي Standard Uptake Value و Activity Concentration
675
ارزيابي و مقايسه ي عوامل تركيب بدني دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني مرد شهرستان اردبيل
676
ارزيابي و مكان گزيني اماكن ورزشي و فرهنگسراها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿ منطقه پنج شهرداري تهران ﴾
677
ارزيابي و مكان گزيني فضاي سبز درون شهري منطقه 1 شهرداري يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
678
ارزيابي و مكان گزيني مراكز آموزشي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: شهرك معلم كرمانشاه )
679
ارزيابي و مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
680
ارزيابي و مكان يابي محدوده‌هاي پر تقاضاي دوچرخه با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
681
ارزيابي و مكانيابي فضاي سبز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿پاركهاي درون شهري منطقه 3﴾ شهرداري كرج
682
ارزيابي و مكانيابي مراكز خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي منطقه پنج شهر تهران
683
ارزيابي و نقد ديدگاه رورتي در باب عقلانيت
684
ارزيابي و نقش فناوري هاي اطلاعات در سيستم مديريت و توسعه شهري (نمونه موردي،سيستم هاي هوشمند حمل و نقل كلانشهر تبريز)
685
ارزيابي و واسنجي مدل HEC-HMS در برخي حوزه هاي شمال غرب ايران
686
ارزيابي واحدهاي آموزشي با استفاده از DEA فازي (مثال موردي : آموزش پرورش منطقه 6 تهران)
687
ارزيابي واحدهاي روابط عمومي در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان به منظور ارائه يك الگوي ملي
688
ارزيابي وارائه الگوي بهينه احداث بندر خشك درحمل ونقل چند وجهي
689
ارزيابي واكنش به كشت بساك وتنوع ژنتيكي ارقام جو ايراني واروپايي ﴿hordeum vugare l﴾
690
ارزيابي واكنش هاي اقتصاد جهاني در فرآيند جهاني شدن مالي با تاكيد بر رشد اقتصادي، تجارت و همگرايي درآمدي
691
ارزيابي وانتخاب مناسبترين سيستم برنامه ريزي منابع سازمان )ERP(دربانك صنعت ومعدن بااستفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره MCDA(
692
ارزيابي واندازه گيري ميزان تنهايي كودكان تنها و گوشه گير و نارضايتي آنها از موقعيت هايي اجتماعي دانش آموزان سال ششم ابتدايي ﴿12سال﴾ شهرستان بهشهر
693
ارزيابي وب سايت دانشگاه هاي پيام نور استاني و مركز استانها بر اساس شاخص هاي و بومتريك
694
ارزيابي وبررسي امكانات بخش امانت درنرم افزارهاي كتابخانه اي و ميزان آشنايي وبهره گيري كتابداران از اين امكانات موجود در نرم افزارها , studying and evaluating the features of circulation module of iranian integrated libraries systems and librarians familiarity and use of them
695
ارزيابي وتحليل توانمندي ها و جاذبه هاي ژئوتوريستي مناطق روستايي شهرستان اروميه
696
ارزيابي وتحليل زهكشي راهها با استفاده از شبكه عصب مصنوعي
697
ارزيابي وتحليل نقش اعتبارات خرددر توسعه پايدار سكونتگاه هاي كوچك ومياني نواحي كوهستاني
698
ارزيابي وتوزيع تكنسيوم 99-انكسين در حيوانات آزمايشگاهي
699
ارزيابي وجود ميان لايه هاي مسئله دار در اعماق سطحي در سواحل شمالي كشور و بررسي مخاطرات ژئوتكنيكي آن
700
ارزيابي ورتبه بندي ابعاد كيفيت خدمات وبخش هاي بستري بيمارستان هاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي با استفاده از تكنيكهاي TOPSIS,DEMATEL در محيط فازي در سال 1392
701
ارزيابي وضعيت HBsAbدر دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان واكسينه شده شهر يزد
702
ارزيابي وضعيت HBsb در دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان واكسينه شده شهر يزد.
703
ارزيابي وضعيت استقرار سيستم مديريت ايمني فرآيند در واحد تقويت ‏فشار سيري و آناليز عدم انطباق¬ها بر اساس الگوي ‏CCPS
704
ارزيابي وضعيت اطلاع رساني و تبليغات گردشگري شهر مقدس مشهد
705
ارزيابي وضعيت اقتصادي صنعت زنبورداري در مراتع (مطالعه موردي: تنگ صياد چهارمحال و بختياري)
706
ارزيابي وضعيت انتقال تكنولوژي در صنايع لاستيك ايران
707
ارزيابي وضعيت بار كاري ذهني و ارتباط آن با احتمال بروز خطاي شغلي به روش HEART در يكي از بيمارستانهاي شهرستان رفسنجان در سال 1397
708
ارزيابي وضعيت بدني، ظرفيت عملكردي و سلامت عمومي كارمندان زن دانشگاه اصفهان
709
ارزيابي وضعيت برخورداري و محروميت در شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدلهاي تركيبي تحليل عاملي
710
ارزيابي وضعيت پايداري گذرا پس از وقوع اغتشاش با استفاده از تحليل فضاي فاز فازورهاي سنگرون
711
ارزيابي وضعيت پريودنتال در بيماران ديابتي تيپ 2 بر اساس هموگلوبين گليكوزيله ((HbA1c و CRP) C-Reactive protein)
712
ارزيابي وضعيت پناهجويان در اقامتگاه هاي اجباري از منظر حقوق بشر و مسئوليت بين المللي ناشي از آن
713
ارزيابي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت هاي كمپلكس قورباغه مردابي و...
714
ارزيابي وضعيت ترويج تغذيه با شير مادر در مراكز زايماني بيمارستانهاي دوستدار كودك استان گيلان در سال 1377
715
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در شركت فروسيليس ايران
716
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در صنايع شيلات تاكيد بر صنايع صيد و عمل آوري ماهي كيلكا
717
ارزيابي وضعيت توسعه پايدار شهري؛ مطالعه موردي شهر اشكنان
718
ارزيابي وضعيت توليد علم در كشور با معيارهاي برآمده از سياست‌هاي كلي علم و فناوري با استفاده از روش فن‌كاوي
719
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
720
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
721
ارزيابي وضعيت خدمات عمومي در شهر جديد صدرا از منظر شاخص هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي شهري نمونه موردي : شهر جديد صدرا
722
ارزيابي وضعيت ذخيره آهن در بيماران همودياليزي مركز آموزش درماني رازي رشت
723
ارزيابي وضعيت راهبري فناوري اطلاعات به كم كارت امتيازي متوازن در يك شركت (مطالعه موردي:شركت بيمه پارسيان )
724
ارزيابي وضعيت رشد و تكامل نوزادان كم وزن بستري شده در NICU شهيد صدوقي در سن 6 و 12 ماهگي
725
ارزيابي وضعيت رشد و تكامل نوزادان كم وزن بستري شده در NICU شهيد صدوقي در سن 6 و 12 ماهگي
726
ارزيابي وضعيت زمان درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس دو اسكلتي باشاخص تكاملي مهره هاي گردن (CVMS)
727
ارزيابي وضعيت زيست پذيري محلات شهر نور آباد
728
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي اداري شهراصفهان به منظوربرنامه‌ريزي ومديريت بحران شهري
729
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري
730
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي فرهنگي – مذهبي شهر اصفهان به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري
731
ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران وبررسي نقش اهميت در رشد اقتصادي
732
ارزيابي وضعيت عملكردايمني صنعت فولاد سامان يزد با استفاده از شاخص پيش بيني كننده ريسك در سال 1393
733
ارزيابي وضعيت عوامل آموزشي در مدارس خصوصي رسالت هرات افغانستان و ارائه راهكارهاي بهبود آن
734
ارزيابي وضعيت فضاهاي سبز پيشنهادي شهر بندر امام خميني نسبت به طرح تفصيلي قديم و جديد شهر و نحوه پراكنش جمعيت موجود
735
ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي در خراسان جنوبي با استفاده از روش مدالوس ﴿مطالعه موردي منطقه طبس مسينا- شهرستان درميان﴾
736
ارزيابي وضعيت كار آفريني شركتي شهرستان يزد با رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهايي جهت بهبود كارآفريني در شركت هاي تعاوني شهرستان يزد ﴿مطالعه موردي: شركت هاي تعاوني منتخب شهرستان يزد﴾
737
ارزيابي وضعيت كنوني مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) در ايران و ارائه پيشنهاداتي در جهت توسعه و بكارگيري آن
738
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
739
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
740
ارزيابي وضعيت مديريت دانش بر اساس ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﻮ و ﺗﺎﻛﻮﭼﻲ - مطالعه¬ي موردي شركت ذوب‌آهن اصفهان و شركت همسو
741
ارزيابي وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني سازمان زيباسازي شهر تهران بر اساس مدل مديريت عملكرد بالا
742
ارزيابي وضعيت موجود و بررسي روش هاي بهبود جريان حركت بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از پويائي سيستم
743
ارزيابي وضعيت ورزش درسيما
744
ارزيابي وضعيت ويتامين D دركودكان 11-9 ساله شهر تهران در سال 1386با استفاده از دو روش كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا و شنجش پيوند رقابتي پروتئين و مقايسه دو روش
745
ارزيابي وضعييت بهداشت محيط مدارس
746
ارزيابي وقوع پديده سوزباد در استان لرستان
747
ارزيابي ولتاژ شكست و خواص احتراقي در مخلوط پيروتكنيك منيزيم/باريم پراكسيد/باريم نيترات/گرافيت/رزين فنول فرمالدهيد
748
ارزيابي ومدل سازي برخي ازسيستم هاي دفاعي براي اصلاح تحمل خشكي درگندم
749
ارزيابي ومدل سازي روند تغييرات كاربري اراضي بااستفاده از سنجش از دوروشبكه خودكار ماركف﴿مطالعه موردي:محدوده شهر ياسوج﴾
750
ارزيابي ومقايسه دوروش پاستا كيا﴿ارزيابي سريع اثرات﴾وآيكولددر سدهاي بزرگ﴿مطالعه موردي:سد شيروان﴾
751
ارزيابي ومقايسه روانشناختي دانش اموزان فاقد پدر با دانش اموزان داراي پدر در منطقه اموزش وپرورش تبادكان مقطع دبيرستان
752
ارزيابي ومقايسه شخصيت روساي جمهوري وسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ﴿آقاي محمد خاتمي وآقاي محمود احمدي نژاد﴾
753
ارزيابي ويپگي هاي ايمونوفنوتايپي انفوسيتهاي تي در بيماران مبتلا به سيل قبل از درمان
754
ارزيابي ويژگي پروتئوم ورشد سلول ...در شرايط متفاوت كشت طي پارساژهاي مختلف
755
ارزيابي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغالتحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 88-1384
756
ارزيابي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغالتحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 88-1384
757
ارزيابي ويژگي هاي ايمونوفنو تايپي لنفوسيتهايT در بيماران مبتلا به سل قبل و بعد از درمان
758
ارزيابي ويژگي هاي بافت تصاوير به منظور تعيين شكستگي استخوان
759
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي خاك هاي مسئله دار مسير بزرگراه حرم تا حرم در محدوده پيشوا
760
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد مسعودآباد در شمال غرب ازنا
761
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد نازلو﴿اروميه﴾ با تاكيد بر تزريق پذيري آن
762
ارزيابي ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
763
ارزيابي ويژگي هاي سازمانهاي ياد گيرنده در آموزش و پرورش شهر تهران
764
ارزيابي ويژگي هاي شخصي كارافريني در دانشجويان
765
ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاوس
766
ارزيابي ويژگي هاي كارآفريني زنان روستايي شهرستان اصفهان و تاثير سرمايه اجتماعي بر آن
767
ارزيابي ويژگي هاي كالبدي فني شهر جديد هشتگرد در چهارچوب الزامات پدافند غير عامل
768
ارزيابي ويژگي هاي كالبدي فني شهر جديد هشتگرد در چهارچوب الزامات پدافند غير عامل
769
ارزيابي ويژگي هاي مدل سيستمي سازمان يادگيرنده در بانك ملي ايران
770
ارزيابي ويژگي‌هاي كالبدي و كاركردي محور چهارباغ عباسي به لحاظ رويكرد پياده مداري و ارائه راهبردهاي بهبود بخشي
771
ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي گوشت مرغ با استفاده از روش‌هاي غير مخرب فراصوت و اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
772
ارزيابي ويژگيها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پژشكي شهيد صدوقي يزد
773
ارزيابي ويژگيها وساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1377 الي 1383
774
ارزيابي ويژگيهاي آنتروپومتريكي ، زيست حركتي و زيست انرژيك تكواندوكاران نخبه مرد ايراني و تعيين ارتباط اين ويژگيها با موفقيت آنها
775
ارزيابي ويژگيهاي پيكري كودكان 8 تا 10 ساله و ارائه الگوي پيشنهادي جهت تناسب تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي در كرج
776
ارزيابي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد تالوار با تاكيد بر تزريق پذيري آن
777
ارزيابي ويژگيهاي ژئومكانيكي توده سنگ هاي مسير قطعه جنوبي مترو( صفه - آزادي) اصفهان
778
ارزيابي ويژگيهاي محتوايي و ساختاري سيستم هاي ارسال الكترونيك مقالات در نشريات كتابداري نمايه شده ISIوISCبا انطباق بر شاخص معيار , Evaluaton of content and structure features of online submission systemsin the journal of library science indexed at ISI&ISCwith adaption to criterioh index
779
ارزيابي يائسگي و ارتباط آن با فاكتورهاي التهابي در زنان مبتلا به سندرم ايكس قلبي , assessof menopause status and its relation with inflammatory factor in women with cardiac syndromex )CSX (
780
ارزيابي يادگيري سازماني در دانشگاه صنعتي مالك اشتر
781
ارزيابي يادگيري سازماني در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا
782
ارزيابي يافته هاي سونوگرافي در بيماران تروماي غيرنافذ شكم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
783
ارزيابي يافته هاي كالر داپلر اولتراسوند در تشخيص بيماري آرتريت سلول ژانت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از 1/ 1/ 91 الي 1/ 1/ 92
784
ارزيابي يك پياده راه شهري (نمونه موردي : محور 17 شهريور تهران)
785
ارزيابي يك حسگر نوري جديد تنگستن بر اساس تثبيت تولوييدن بلو بر روي غشاي تري استيل سلولز از طريق سنتز جفت يون
786
ارزي‍اب‍ي‌ پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍اي‍ي‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍ر(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ده‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‍خ‍رپ‍ش‍ت‌)
787
ارزي‍اب‍ي‌ ظرف‍ي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر پ‍ذي‍ري‌ ش‍ب‍ه‌ ج‍زي‍ره‌ م‍ي‍ان‍ك‍ال‍ه‌
788
ارزيابي‌ عملكرد شعب بانك ايران‌زمين با استفاده از تكنيك تحليل پوششي‌ داده‌ها (مطالعه موردي: شعب استان تهران در سال‌هاي 93 و 94)
789
ارزيابي‌تأ ثيرات افت سطح آب زيرزميني بر فرونشست دشت ماهيدشت
790
ارزيابي، انتخاب و زمان بندي پروژه هاي ساخت خيابان هاي شهري با رويكرد يكپارچه در يك چارچوب چند هدفه
791
ارزيابي، تحليل كارايي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
792
ارزيابي، تحليل و مدل سازي فرآيند تزريق در ارتباط با ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي پي هاي سنگي در سدها(مطالعه ي موردي، سدهاي سيمره و آغ چاي)
793
ارزيابي، تحليل و مقايسه كانون هاي اسكان عشايري استان هاي اصفهان و فارس با تأكيد بر توسعه پايدار
794
ارزيابي، رتبه بندي و مقايسه كارايي نمايندگي هاي فروش باني چاو ايرانيان در شمال كشور با استفاده از روش تحليل پوششي دادها
795
ارزيابي، شبيه‌سازي و پياده‌سازي تكنيك هاي برداشت انرژي در سطح مدار
796
ارزيابيانتقال فناوري نانو از مركز رشد دانشگاه اميركبير به صنعت در ايران
797
ارزيابيب مدلهاي مختلف CRMو توسعه يك مدل Swotبراي اجراي CRM در فروشگاههاي زنجيره اي
798
ارزيابيپتانسيل روانگرايي در خاكها با استفاده ازروشنرو- فازي
799
ارزيابيتأثير فن‎آوري‎اطلاعات مبتني بر ابربربهبود عملكرد سازماني در صنعت بانكداري
800
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
801
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
802
ارزيابيكاربرد مواد كمپلكسساز در حذف همزمان كروم و فنل از خاكبا روشالكتروكينتيك
803
ارزيابينويز هدايتي مدارهاي چاپي شامل منبع تغذيه سوييچينگ : شبيه سازي و ساخت
804
ارزياتي حاشيه نشينهاي شهر سنندج تراساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري
805
ارزيالي نتايج توتال تيروئيدكتومي در بيماران مبتلا به گواتر مولتي ندولر مراجعه كننده به درمانگاه جراحي بيمارستان رازي رشت طي سال 1390 و 1391
806
ارسال SMS از طريق يك WEB سايت
807
ارسال اطلاعات بصورت غير همزمان ( ا تي ام )
808
ارسال اطلاعات بيسيم
809
ارسال اطلاعات ذخيره شده در حافظه از طريق شبكه هاي حسگر بيسيم
810
ارسال ايميل از طريق دستگاه فاكس
811
ارسال بلادرنگ داده بر روي كانال صوت شبكهGSM
812
ارسال بهينه همزمان اطلاعات و توان در كانال رله
813
ارسال پروپوزال
814
ارسال پيام از طريق خط تلفن براي ناشوايان
815
ارسال پيام كوتاه همراه ازطريق وب
816
ارسال تون از طريق خط تلفن و آشكارسازي آن
817
ارسال داده از طريق پورت صوتي و شبكه صوتي گوشي تلفن همراه
818
ارسال داده از كنتور ديجيتال به موبايل با آلارم مصرف
819
ارسال ديتا از طريق خط منبع تغذيه
820
ارسال ديتاي ديجيتال و دريافت آن با ميكروكنترلر خانواده ...
821
ارسال زنگ توسط خط سريال براي مجتمعهاي برزگ و امكان ارتباط هر واحد با يكديگر
822
ارسال سيگنالهاي PAM ديجيتال از طريق كانالهاي AWGN
823
ارسال صوت با استفاده از كد گذاري چند توصيفي در شبكه اي از چند ارائه دهنده ي GPRS
824
ارسال صوت به صورت بي سيم
825
ارسال عكس كنترلي از طريق mms
826
ارسال كدهاي كامپيوتري بصورت بي سيم
827
ارسال مادون قرمز ديتا از Keypad به LCD به وسيله ميكرو 8051
828
ارسال نمرات دانشجويان
829
ارسال هم زمان بي سيم اطلاعات و توان در سيستم رله MIMO چند كاربره مبتني بر همترازي تداخل سبز
830
ارسال همزمان VOICE و DATA
831
ارسال همزمان اطلاعات و گفتار بر روي كانال صوتي شبكه GSM از طريق پنهان نگاري و استفاده از لحظات سكوت
832
ارسال و دريافت اطلاعات به صورت بي سيم به كمك ماژول راديويي NRF24L01
833
ارسال و دريافت امواج مادون قرمز
834
ارسال و دريافت پيام هاي متني با ماژول هاي RF
835
ارسال و دريافت داده با استفاده از مدولاسيون BFSK مبتني بر راديوي نرم افزاري
836
ارسال و دريافت داده بين يك سيستم نهفته گوشي هوشمند از طريق WIFI
837
ارسال و دريافت ديتا از طريق يك ترانسيور FSK بين دو كامپيوتر
838
ارسال و دريافت صوت از طريق فيبر نوري
839
ارسال ودريافت پيام كوتاه از طريق وب ﴿وكاربردهاي ان در سيستم دانشگاهي﴾
840
ارش گذاري اقتصادي آپشار سميرم
841
ارشد 1
842
ارشد 2
843
ارشد 3
844
ارشد 4
845
ارشد10
846
ارشد11
847
ارشد12
848
ارشد13
849
ارشد14
850
ارشد15
851
ارشد16
852
ارشد17
853
ارشد18
854
ارشد19
855
ارشد20
856
ارشد5
857
ارشد6
858
ارشد7
859
ارشد8
860
ارشد9
861
﴿﴿ارفئوس﴾﴾
862
اركان اساسي تعليم وتربيت در اسلام و ويژگيهاي مديران خلاق.
863
اركان طراحي اتومبيل
864
اركان طراحي اتومبيل
865
اركان مديريت جامعه ﴿حكومت﴾ در قصص قرآن
866
اركان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
867
اركان وقف در فقه و حقوق
868
اركستريشن خودكار براي دسترس پذيري بالا در محيط محاسبات ابري با استفاده از ابزارهاي متن باز
869
ارگ تاريخي تهران - طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان .
870
ارگ تاريخي تهران :"طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان "
871
ارگ ميكروپروسوري
872
ارگانيسم حياتي ﴿چاپ برروي امولسيون دست ساز﴾
873
ارگتيو در زبان كردي (كرمانجي (باديني )، سوراني ، هورامي )
874
ارگوديسيتي در ژئومورفولوژي
875
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
876
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
877
ارگونومي در صنعت پوشاك
878
ارگونومي در محيط اداري
879
ارگونومي و بررسي بيماريهاي اسكلتي عضلاني در كارگران صنعت مبلمان
880
ارمانگرايي در واقع گرايي جلال ال احمد
881
ارنز- منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
882
اروپا
883
اروپا و اروپائيان از ديدگاه ايرانيان عصر صفوي(با تكيه بر سفر نامه ها)
884
اريابي پتانسيل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از تست مقاومت كشتي غير مستقيم
885
اريابي دانه بلوط به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي Evaluation of Oak Seed as Dye Adsorbent from Aqueous Solution
886
اريابي سرمايه گذاري بر روي گلوگاههاي توليد به كمك شبيه سازي
887
اريابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع مجهز به سيستم اتوماسيون
888
اريابي كاهش كيفيت صوت در اثر گم شدن بسته ها در سيستمهاي VOIP
889
اريگامي
890
اريه روش نوين در طراحي مفهومي ريز پرنده هاي بالزن و ساخت يك نمونه بر مبناي روش ارايه شده
891
اريوكروم بلكتي(EBT)به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذيردرتعيين كاتيون Ni+2وكمپلكس بدست آمده براي تعيين آنيون سيانيدباروش رنگ سنجي درمحيط DMSO/H2Oبانسبت 1:9
892
از آيين به اجرا - از اجرا به آيين مطالعه تئاتر ايراني ﴿تعزيه﴾ با تاكيد براجرا
893
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
894
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
895
از اسليمي به طراحي نوين درباتيك و چاپ دستي
896
از اين ور به آن ور
897
از برج بابل تا برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني: تحليل آسيب شناسانه استثناگرايي در عملكرد قوم يهود و نومحافظه كاران آمريكايي در چارچوب نظريه شالوده شكني دريدا
898
از پراكندگي ناكشسان ژرف تا تشكيل سيستمهاي هادروني، مطالعه و بررسي
899
از پرده خواني به پرده سينما
900
از پولشويي متعارف تا پولشويي الكترونيكي در اسناد بين المللي
901
از تئاتر تا معماري ﴿ طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي در اصفهان ﴾
902
از تئاتر تا معماري ( طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي)
903
از تجارت الكترونيك به تجارت اجتماعي
904
از تجربه موسيقي تا فضا
905
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
906
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
907
از جامعه پذيري تا انحراف اجتماعي ( بحثي در خصوص ناهنجاريهاي اجتماعي )
908
از چند گوناهاي جبري به هم-چند گوناهاي هم-جبري
909
از حقوق طبيعي تا اثبات گرايي حقوقي: تبيين نقش ارزش و واقعيت در ايجاد قاعده حقوقي با تاكيد بر نظام حقوقي ايران
910
از خانه ديروز تا خانه امروز بانگاهي به معناي كالبد حيات در خانه
911
از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
912
از خود‌آييني كانتي تا خود‌آفريني فوكويي
913
از دلالت تا تداعي بيان انديشه و شكل گيري معنا در موسيقي آييني فرقه اهل حق
914
از دوران ايلخاني تا صفويه سير تحول طراحي ورنگبندي فرش ايران بر اساس منابع تصويري نگارگري
915
از دياگرام تا الگو، شفاف سازي و تجربه سير تكوين الگوها در آثار كريستفر الكساندر
916
از ديالوگ تا حركت
917
از ذهنيت تا عينيت (دلالت ضمني در عكسهاي تبليغاتي )
918
از رادكان تا گنبد( نگرشي برآثار باستاني استان گلستان )
919
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
920
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
921
از رنگ تا بي رنگي
922
از روستا تاشهر
923
از روياي كودكي تا فضاي كودكي
924
از زندگي تا قضاوت
925
از سرمايه اقتصادي تا اقتصاد سرمايهها تحليل جامعهشناختي سبك زندگي دانش آموزان استعداد درخشان شهرستان رشت با تأكيد بر مفاهيم سرمايه و ذائقه
926
از سنگ تا سايش به آسمان
927
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
928
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
929
از صفر تا صد گيم وانيميشن
930
از طبيعت تا اسطوره
931
از طبيعت تا انتزاع " در اروپا"
932
از طبيعت تا ذهن نقاش در نگارگري ايران
933
از طبيعت تاذهن نقاش در نگارگري ايران
934
از فضاهاي گفتماني تا فرايند شكل‌گيري آن: نه شرقي نه غربي در برابر ليبراليسم و ماركسيسم
935
از فيزيك تا خدا
936
از كتاب Introduction to Geography از صفحه (1) تا (202)
937
از كتاب ايران IRAN
938
از كتاب: The Earth Sciences (علوم زميني) (فصل 26 تا 32)
939
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
940
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
941
از مرگ تا شهادت : تحليل فرهنگي عناصر بصري قطعه ي شهداي بهشت زهراي تهران
942
از مفهوم متافيزيكي عدالت تا مفهوم اجتماعي آن (مطالعه ي موردي: قانون كار ايران)
943
از مهرگان تا سيمره ( بررسي تحولات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ناحيه مهرگان كدك از ورود اسلام تا سال 350 ه.ق )
944
از نانو معماري تا پايداري طراحي مچتمع تجاري مسكوني
945
از نستعليق تا تايپو گرافي
946
از نفت تا پليمر، نقش حساس و كليدي پليمرها در عكاسي
947
از نمايشنامه تا فيلم با نگاهي به نمايشنامه و فيلم "چه كسي از ويرجينيا ولف مي ترسد"
948
از واقعيت تا توهم زيبايي
949
از ياد رفته
950
ازبازاريابي تابازاريابي دراقتصاد نوين
951
ازحدوث تاهژمونيك شدن گفتمان اصلاحات (باتاكيدبرسوژگي سياسي طبقه متوسط جديد)
952
ازدواج از ديدگاه قرآن
953
ازدواج با بيگانگان در اسلام
954
ازدواج با بيگانگان در اسلام
955
ازدواج با زناكار
956
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
957
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
958
ازدواج در ايران از قديمترين ايام تا عصر حاضر
959
ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني
960
ازدواج سنت و مدرنيته در معماري خانه هاي ايراني
961
ازدواج كودكان، حق بر امنيت انساني و چالش هاي حقوقي آن در نظام بين الملل حقوق بشر
962
ازدواج مجدد و شرايط آن در فقه اسلامي و حقوق
963
ازدواج موقت از ديدگاه زنان
964
ازدواج موقت در فقه اماميه
965
ازدواج موقت وبررسي علل وپيامدهاي آن
966
ازدواج و بررسي مقايسه اي موانع آن از نظر دختران و پسران دانشجوي سال آخر دانشگاه پيام نور مركز فردوس سال تحصيلي 82-81
967
ازدواج و تابعيت زن ايراني از ديدگاه فقهي و حقوق موضوعه ايران
968
ازدواج و تضمين تداوم در زندگي زناشويي
969
ازدواج و طلاق بيمار در مذاهب اسلامي
970
ازدواج ومعيارهاي همسرگزيني
971
ازدولت الكترونيك تا حكمراني الكترونيك : مطالعه دستگاه هاي دولتي شهر كرمان
972
ازدياد برداشت مخازن نفت سنگين ،ارزيابي يك دوره عمر عامل هاي آلوده كننده ي مربوطه
973
ازدياد برداشت ميكروبي
974
ازدياد برداشت نفت با تزريق سورفكتانت توليدي به روش ميكروبي
975
ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
976
ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي در محيط مدل
977
ازديالوگ تا حركت
978
ازريابي ذخيره معدن باريت فنراآن متعلق به شركت درين كاشان .K.D
979
ازريابي روش هاي انتقال در سينماتيك چرخشي اجسام پرنده
980
ازريابي ويژگيهاي غيروظيفه مندي در سيستمهاي تحت وب مدلسازي و طراحي شده با استفاده از تكنولوژي جنبه گرا، با كمك روش تحليل جنبه گراي معماري نرم افزار )ASAAM(
981
ازشيابي اقتصادي و اجتماعي پروژه هاي عمراني (شبكه راه روستايي ) در منطقه انزل شمالي شهرستان اروميه
982
ازصخره تا پارچه
983
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
984
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
985
ازواقع گرايي تا انتزاع
986
ازواقع گرايي تا انتزاع
987
ازيابي پاسخ لرزه اي تونلها در محيط خاكي به كمك نرم افزار اجزاي محدود
988
اژن يونسكو
989
اس اس ال و امنيت ديجيتالي
990
اساس فلسف ه اخلاقي سقراط
991
اساس كار سي تي اسكن
992
اساس كار مايكروفر و امواج مايكرووير
993
اساطير در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
994
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا في قسم المفعول فيه و الاستثناء و المعفول معه
995
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبر الجمله و الخبر شبه الجمله
996
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبرالمفرد
997
اساليب بيان ( نحوي ) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبيه به ليس
998
اساليب بيان العدد في اللغتين العربية و الفارسية
999
اساليب بيان در نهج البلاغه (بخش حروف مشبهه بالفعل و
1000
اساليب و ابعاد بيان عشق در قرآن كريم
بازگشت