<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استاندارد سازي تجزيه
2
استاندارد سازي توليد آرد در جهت ارتقاء سطح يارانه
3
استاندارد سازي فرآيند طراحي ربات ﴿ تست هاي عملكردي﴾
4
استاندارد كردن نمونه هاي آرد و گندم و شير پاستوريزه
5
استاندارد مدارس درايران
6
استاندارد هاي مديريت محيط زيست ISO 14000
7
استاندارد و استانداردسازي در صنعت خودرو
8
استاندارد واحد اندازه گيري فازور
9
استانداردها و تكنولوژي ساخت موج برها
10
استانداردهاي ( توصيه ها) سازمان INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION )ITU( براي مراكز سوئيچ ديجيتال ( محلي ، مركب ، ترانزيت ، بين الملل ) در شبكه IDNSو ISDN
11
استانداردهاي انتخاب تسمه و ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي تسمه هاي انتقال قدرت با pascal Turbo
12
استانداردهاي انواع قايق نجات و طراحي سيستم نجات براي شناورهاي آسيب‌ديده
13
استانداردهاي بين المللي كشتي در حقوق دريايي
14
استانداردهاي سيستم تعليق خودروي سواري
15
استانداردهاي كاربردي دستگاههاي پمپ سرنگ و پمپ سرم و تدوين دستورالعمل تهيه و كاربرد
16
استانداردهاي لازم براي ارزيابي ذخاير شن و ماسه معدن سعيديه شهريار
17
استانداردهاي لجن فاضلاب شهري و صنعتي
18
استاندارها و مباني تكنولوژي شبكه مخابرات نوري دريايي
19
استانيسلاوسكي و اپرا تاريخچه ، شاخصه هاي بازيگري اپرا در سيستم و بررسي يك اجراي نمونه
20
استباط آماري مبتني بر داده هاي سانسور هيبريد فزاينده نوع 2 , statistical inference based on the type2 progressive hybrid censored data
21
استباط و طرح هاي سانسور شده بهينه در سانسور فزاينده نوع دوم براي توزيع بيرن بايوم- سوندرز
22
استباطهايي در مورد ميانگين توزيع هاي لگ نرمال با استفاده از پي مقدارهاي تعميم يافته و فواصل اطمينان تعميم يافته
23
استبيل هاي مينيماليستي با استفاده از بافت براي لابي هتل و رستوران
24
استتار البسه و تجهيزات نظامي در برابر امواج مريي و مادون قرمز نزديك
25
استتيك به روايت مارتين هايدگر
26
استحال انرژي خورشيدي بر پايه پانلهاي حرارتي تخت و متمركز كننده و تبديل آن به انرژي مكانيكي توسط موتورهاي استرلينگ
27
استحاله طبيعت
28
استحاله فازي در ساختكارهاي فلزي راكتورهاي هسته اي قدرت در اثر تشعشع و گرما
29
استحاله فرم در معماري ايراني
30
استحاله هاي جوانه زني و رشد در ساختارهاي آلياز Ti-6Al-4V توليد شده به وسيله پاشش پلاسمايي در خلاء
31
استحاله ي شخصيت از ديدگاه مكتب فرانكفورت و سينماي اكسپرسيونيسم
32
استحصال آب از وسايل خنك كننده در مناطق مرطوب ساحلي
33
استحصال انرژي از ارتعاشات ناشي از گردابه ها
34
استحصال انرژي الكتريكي با توجه به اطلس باد ايران
35
استحصال بيوهيدرومتالورژيكي روي از كنسانتره كم عيار فلوتاسيون باما در سيستم پيوسته و مقياس نيمه صنعتي
36
استحصال تيتانيم از اكسيد آن به روش اكسيژن زدايي الكتروليتي بر اساس فرآيند FFC
37
استحصال تيتانيم از اكسيد آن به روش اكسيژن-زدايي الكتروليتي بر اساس فرآيند FFC
38
استحصال حداكثر توان از آرايه‌هاي فتوولتائيك تحت اثر سايه جزئي با استفاده از الگوريتم فرهنگي
39
استحصال دو مرحله اي هيدرومتالورژيكي مس و طلا از كانسنگ هاي اكسيدي
40
استحصال روي از غبارهاي حاصل از توليد برنج به روش پيرو متالورژي
41
استحصال سرب از باتري هاي سرب-اسيد با روش هاي هيدرومتالورژيكي
42
استحصال سريع حداكثر توان از آرايه‌هاي خورشيدي تحت شرايط سايه اندازي جزئي
43
استحصال شيميايي مس با استفاده از چاپگر جوهر افشان
44
استحصال طلا از سنگهاي معدن مقاوم بروش اكسيداسيون ميكربي
45
استحصال ليتيوم از محلول هاي كم عيار با استفاده از روش جذب سطحي توسط چارچوب آلي فلزي ZIF-8
46
استحصال مستقيم سرب از گالن
47
استحصال نقره از كانه ي سرب و روي معدن كوه سرمه
48
استحصال نيكل از سولفيد نيكل به روش تبديل
49
استحصال هيدرومتالورژيكي تركيبات استرانسيوم از سنگ معدن گچ سرخه
50
استحكام باقيمانده سازه سكوي فراساحلي پس از برخوردهاي متناوب كشتي
51
استحكام باقيمانده صفحات كامپوزيتي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
52
استحكام بخشي به لايه‌هاي نانوليفي با استفاده از پلي وينيل استات
53
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستال
54
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستايل
55
استحكام بخشي ساختاري سنگهاي آهكي در بناهاي تاريخي و بررسي عوامل فرساينده
56
استحكام بخشي كامپوزيت هاي پليمري لايه اي متوسط ذرات نانو
57
استحكام بخشي لايه هاي جدا شده نقاشي تمپرا با استفاده از نانو ذرات هيدرو كسيد كلسيم سنتز شده به روش شيميايي
58
استحكام بخشي موضع اتصال از طريق سنتز درجاي آلومينيوم-كروم در حين فرآيند نقطه‌اي اصطكاكي اغتشاشي
59
استحكام بخشي يك نمونه كتيبه گچ بري مربوط به دوره قاجار واقع در بقعه چهار پادشاهان لاهيجان
60
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده آلومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
61
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده الومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
62
استحكام نهايي سازه كشتي‏ها‏‏‏ي كامپوزيتي با در نظر گرفتن اثر سوپراستراكچر
63
استحكام نهايي شاهتير جعبه¬اي تقويت¬شده و خورده¬شده تحت خمش خالص
64
استحكام نهايي ورقه هاي چهارگوشه با بازشدگي هاي چهارگوش داراي پخ دايره اي در گوشه ها تحت فشار محوري
65
استحكام واناديوم از سرباره كنورتر فولادسازي ذوب اصفهان
66
استحكام ورقهاي تقويت نشده / تقويت شده با خوردگي حفرهاي تحت اثر كشش
67
استخدام برخي آرايه هاي ادبي و پيوند آن با نقاشي
68
استخر دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
69
استخر سر پوشيده چيتگر
70
استخر سرپوشيده ناژوان
71
استخراج ، حلاليت و ويسكوزيته كيتين
72
استخراج ، شناسايي و بررسي اثر ضد اكسيداني و ضد ميكروبي روغن اسانسي برخي گونه هاي آرتميزيا در ايران
73
استخراج DNA از روغن هاي گياهي به منظور رديابي مواد تغيير يافته ژنتيكي(GMO ) در آنها
74
استخراج PCB ها توسط روشهاي سوكسله، مايكروويو و استخراج فاز جامد از خاك و اندزه گيري آنها با HPLC
75
استخراج Tio2 از معادن استان كرمان به منظور توليد رنگدانه
76
استخراج آراء نحوي زمخشري از كتاب تفسير كشاف و مقايسه آن با آراء وي در ديگر آثارش و آراء ديگر نحويان
77
استخراج آزمايشگاهي مانيتول از برگ درخت زيتون بادي اكسيد كربن فوق بحراني و آب زير بحراني
78
استخراج آزمايشگاهي معادله و ضريب نشتي ماسه سنگ و كاغذ صافي
79
استخراج آفلاتوكسين ها از مواد غذايي با بهره گيري از نانوذرات مغناطيسي عامل دارشده و تشكيل ميكرواموليسون با امواج فراصوت
80
استخراج آلاينده هاي آلي كلرداراز آب دريا به كمك نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با كامپوزيت نانو ذرات طلا گرافن
81
استخراج آلژينات از جلبك هاي منابع داخلي و استفاده از آن بعنوان پايه تثبيت سلول هاي ميكروبي
82
استخراج آلفا-سلولز از ضايعات پنبه تركمن صحرا و سنتز مشتقات آن (CMC)
83
استخراج آلومينا از بوكسسيت و مواد غيربوكسيتي و تهيه آلومينيم از آن
84
استخراج آنزيم پراكسيداز از منابع گياهي و كاربرد آن در آلاينده زدايي از پسابهاي آروماتيك
85
استخراج آنزيم پروتئاز از سوسپانسيون تخميري با استفاده از سيستم دوفازي آبي
86
استخراج آنزيم هموليزين از باسيلوس ها و بررسي خواص آن از طريق بيوانفورماتيك
87
استخراج آنزيمهاي اكسيداز از برگ چاي ايراني و بهينه سازي عوامل موثر بر فعاليت آنزيمها
88
استخراج آنزيمي روغن ازپسته كوهي
89
استخراج اتوماتيك نخ از كدهاي تك نخي با هدف توزيع بار متناسب بين هسته ها
90
استخراج اجزاء موثر آنغوزه با سيال فوق بحراني 2 coو شناسايي آنها
91
استخراج اراستمان و طبقه بندي نواحي اسناد چاپي فارسي
92
استخراج ارتباط ثابت‌هاي فرمول جادويي پشيكا با پارامترهاي فيزيكي تاير
93
استخراج ارتباط هستي‌شناسانه متون فارسي به كمك موجوديت‌هاي مرتبط
94
استخراج ارتباطات تاثيري بين نواحي مغز با روش هاي گرافيكي احتمالي و با استفاده از داده ي تصويربرداري عملكردي (IMRI)
95
استخراج ارتعاشات ديواره عروق با كمك فرا صوت
96
استخراج اسانس پونه به روش استخراج فوق بحراني و مقايسه آن با روش تقطير
97
استخراج اسانس روغني گياه اسطوخودوس با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته و روش پيشنهادي جديد استاتيك - ديناميك تناوبي
98
استخراج اسانس گياه نپتابينالودين جامزد و مطالعه ترپنوئيدهاي مربوطه توسط GC-MASS , EXTRACTION ESSENTIAL OIL FROM NEPETA BINALOUDENSIS JAMZAD AND GC-MASS STUDIES ON RELATED TERPENOIDES
99
استخراج اسانس ليموشيرين به روش cold press و تقطير و مقايسه نتايج آنها
100
استخراج اسانس هاي گياهي به روش حلال
101
استخراج اسانس و عصاره گياهي از دو گونه داتوره وتلخه وشناسايي تركيبات غعال شيميايي آنها
102
استخراج استانداردها و طراحي بافرهاي الاستيك جهت نگاشت اطلاعات آسنكرون به STM
103
استخراج استانداردهاي طراحي سامانه ارتباطي بين صنعت و بنگاه‌هاي آموزشي _ مطالعه كتابخانه‌اي: سامانه ارتباطي الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
104
استخراج استراتژيهاي بازاريابي فروشگا هها ي اينترنتي، مبتني بر بكارگيري الگوريتم تركيبيK-means رو شهاي متاهيوريستي ك
105
استخراج اسكلت خلاصه شده استخوان ران انسان از روي مدل سه بعدي آن، بر اساس نقاط و محورهاي پزشكي مرتبط
106
استخراج اسيد آمينه ي نوع آلفاي گليسين با استفاده از ميكرو و نانو غشاي مايع امولسيوني
107
استخراج اسيد سولفوريك توسط تري اكتيل آمين
108
استخراج اسيد سيتريك با روش كلاسيك
109
استخراج اسيدچرب ضد سرطان گامالينولنيك اسيد با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته از بذرگل گاوزبان
110
استخراج اسيدهاي چرب از بذر نيلوفر آبي
111
استخراج اسيدهاي چرب با كاربردهاي ويژه از دانه هاي روغني موجود در ايران (شاهدانه )
112
استخراج اسيدهاي فنلي از مرزنجوش و اثر آن بر روي باكتري‌هاي استرپتوكوكوس پنومونيه٬ كلبسيلا پنومونيه ، استافيلوكوكوس اورئوس، سودوموناس ائروژينوزا
113
استخراج اصطلاحات تركيبي پزشكي عربي و ترجمه آن به فارسي
114
استخراج اصول طراحي يك پرنده زمين به هوا با هدفياب گرمايي
115
استخراج اطلاات نسبي از مشخصه هاي اثر انگشت جهت تطبيق جزئي
116
استخراج اطلاعات از پاسخنامه هاي تستي به كمك پردازش تصوير
117
استخراج اطلاعات از سايت هاي راهنماي فروش كالا به صورت اينترنتي باweb scraping
118
استخراج اطلاعات با استفاده از تكنيك هاي متن كاوي
119
استخراج اطلاعات دست نوشته آماري از فرم هاي روزانه وضعيت بار در استان خوزستان
120
استخراج اطلاعات ديناميكي حاصله از آناليز حركت راه رفتن افراد قطع عضو از ناحيه ي زير مچ جهت طراحي پروتز مناسب با به كارگيري نتايج حاصل از حل ديناميك معكوس
121
استخراج اطلاعات سه بعدي دز جذبي با استفاده از روش تمام نگاري ديجيتال
122
استخراج اطلاعات نسبي از مشخصه هاي اثر انگشت جهت تطبيق جزئي
123
استخراج اكسايشي بهبود يافته¬ي تركيبات آلي گوگرد دار از سوخت ديزل توسط كاتاليست حلال يوني با عملكرد دوگانه به كمك تابش فرابنفش
124
استخراج الجينات از جلبك هاي قهوه اي و تهيه خمير چاپ از آن
125
استخراج الكتروغشايي نيتروفنل جهت اندازه گيري آن و بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر عملكرد غشا
126
استخراج الگوريتم طراحي آب شيرين كن med
127
استخراج الگوريتم طراحي مشعل متخلخل
128
استخراج الگوهاي ترافيكي شبكه‌هاي نظير به نظير جهت تشخيص بات‌نت
129
استخراج الگوهاي زماني و طيفي تصور حركتي مبتني بر تصاوير موج نگاري مغز با استفاده از شبكه¬هاي عصبي همگشتي توسط راهبرد الگوهاي مشترك مكاني چند مقياسي عميق
130
استخراج الگوهاي طراحي ار نرم افزارهاي شي گرا و سنجش كيفيت نرم افزار
131
استخراج الگوهاي طراحي از نرم افزارهاي شي گرا و سنجش كيفيت نرم افزار
132
استخراج الگوي اندازه گيري مدل محاسبات كوانتومي يك طرفه از روي مدار كوانتومي
133
استخراج الگوي حركتي كاربران وب سايت با استفاده از تكنيك خوشه بندي و ارائه ساختار ماشين پيشنهاد دهنده
134
استخراج الگوي مسكن روستايي جلگه شرق گيلان و توصيه اصول طراحي خانه در روستاي دستك
135
استخراج امضا براي نظارت سخت افزاري جهت ايمن سازي پردازش در سامانه هاي تعبيه شده
136
استخراج املاح با ارزش از آب درياچه اروميه
137
استخراج انتخابي گاليم از محلول اسيدي به روش فلوتاسيون يوني
138
استخراج انتخابي يون نقره توسط ليگان دي بنزو 18- كرون - 6 از ميان برخي از كاتيون هاي عناصر واسطه به روش استخراج نقطه ابري , Selective extractition of silver ion using dibenzo-81 crown-6 from a mixture of transition metal cations by cloud point extraction
139
استخراج انرژي امواج با استفاده از فرش دريايي انعطاف پذير
140
استخراج اورانيوم، هافنيوم ، زيركونيوم و كادميوم از پسماند صنعتي ﴿ضايعات جامد و پساب﴾ با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
141
استخراج با سيال فوق بحراني
142
استخراج با فاز جامد ريز توسط نانوذرات سديم وانادات با پوشش سيليكايي براي استخراج ديازينون و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه ي كرونا
143
استخراج با فاز جامد و اندازه گيريمقادير بسيار كم برخي از تركيبات آلاينده آلي در نمونه هاي آب با استفاده از نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
144
استخراج با نظارتِ صفات و روابط مشخص براي موجوديت‌هاي اسميِ انساني از مقالات ويكي‌پدياي فارسي
145
استخراج با همزن ميله اي چرخان به عنوان يك روش تغليظ براي تعيين مقادير اندك پنتا كلروفنل در كاغذهاي بهداشتي تهيه شده از خمير بازيافتي
146
استخراج بازه هاي زماني راه رفتن از نتايج سنسورهاي نيروي مستقردر كف پا
147
استخراج بافت مجازي بر اساس پردازش تصاوير فراصوت درون‌رگي (IVUS)
148
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
149
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه‌گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
150
استخراج بتا كاروتن از منابع گياهي
151
استخراج بردارهاي شاخص در طرح هاي قالي دستباف ايران
152
استخراج برق از بدنه موتور خودور ( بررسي حرارتي بلوك موتور بعد از نصب المان هاي ترموالكتريك و ايجاد عايق در اطراف آنها )
153
استخراج بهينه كمي و كيفي اطلاعات حركتي از روي سيكنال الكترومايوگرام سطحي از جنبه الكترودگذاري
154
استخراج بهينه لينگنين ها با استفاده از روش ديوكسان و با بكارگيري حلالهاي يوني و بررسي مقايسه اي ساختار ها با استفاده از فنون شيميايي كروماتوگرافي و اسكتروسكوپي
155
استخراج بيوكاتاليست‌هاي آنزيمي و كاربرد آن‌ها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار در محيط آبي و محاسبات سينتيكي بعضي از واكنش‌ها
156
استخراج بيولوژيكي (آرايش ميكروبي ) مس و عناصر گرانبها از سنگهاي معدني مس ايران
157
استخراج پارابن ها از نمونه هاي آبي و محصولات آرايشي و بهداشتي توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
158
استخراج پارامتر هاي موثر صداي قلب و ايجاد بانك اطلاعاتي در تشخيص پزشكي
159
استخراج پارامترهاي LPC از روي سيگنال صوتي
160
استخراج پارامترهاي SPICE ترانزيستورهاي MOS
161
استخراج پارامترهاي االكترومغناطيسي موثر متامتريالهاي كايرال شبه صفحه اي و معرفي ساختارهاي جديد
162
استخراج پارامترهاي استحكامي ويلچر مايرا و مقايسه آن با ويلچراميران با به كارگيري روش المان محدود و ارائه نرم افزار مناسب آن
163
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در پرش طول
164
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در تعويض مفصل زانو
165
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در حركت يكضرب وزنه برداري
166
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي و مدلسازي سيستم اكسواسكلتون پايين تنه
167
استخراج پارامترهاي پارچه از تصوير آن با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري
168
استخراج پارامترهاي تحريك از روي نمونه هاي صحبت
169
استخراج پارامترهاي ترافيكي چهارراه جهت كنترل چراغ راهنمايي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
170
استخراج پارامترهاي دانه و مرز دانه در پلي كريستال ها به روش ديناميك مولكولي
171
استخراج پارامترهاي ديناميكي اجسام متحرك در زمينه ثابت با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
172
استخراج پارامترهاي ديناميكي وسائل نقليه با استفاده از هندسه پراجكتيو و روش هاي پردازش تصوير
173
استخراج پارامترهاي ذاتي مدار معادل سيگنال HEMT با استفاده از سبكه هاي عصبي مصنوعي
174
استخراج پارامترهاي طراحي در سيستم ارتز شامل دو مفضل زانو و مچ پا وسيله حاصل
175
استخراج پارامترهاي عملكردي توربين گاز از طريق اندازه گيري محدود پارامترهاي عملياتي
176
استخراج پارامترهاي كد گسترده كنندة طيف در گيرندة كور با به كارگيري روش هاي هوشمند
177
استخراج پارامترهاي مدل غير خطي ترانزيستورهاي فركانس بالا
178
استخراج پارامترهاي مرتبط با تغييرات فشارخون در بيماران دياليزي در حين فرآيند همودياليز
179
استخراج پارامترهاي مكاني از يك صحنه ترافيكي و تبديل آن به يك ضخنه ديد از بالا
180
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران ام اس
181
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران پاركينسوني
182
استخراج پارامترهاي نوع ترانزيستورهاي HBT , HEMT از نتيج اندازه گيري
183
استخراج پارامترهاي هندسي مقطع كمري ستون مهره از تصاوير مقطع نگاري
184
استخراج پاسخ ارتعاشي تير يكسرگير دار و پاسخ تير دو سر لولا به برخورد گلوله در شرايط مختلف مكانيك و هندسي
185
استخراج پالاديم از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند غشاي مايع تقويت شده
186
استخراج پتانسيل هاي برانگيخته تك ثبت به روش زير فضا
187
استخراج پتانسيلهاي برانگيخته توسط PCA
188
استخراج پكتين از پوست هندوانه (Citrullus lanatus) به كمك مايكروويو
189
استخراج پكتين از ضايعات كشاورزي و بررسي اثر تغليظ، PH و مقدار الكل بر روي بازده و كيفيت پكتين استخراج شده
190
استخراج پلاك اتومبيل از تصاوير
191
استخراج پيكره موازي دوزبانه انگليسي - فارسي جهت آموزش مدلهاي ترجمه ماشيني آماري
192
استخراج پيكره هاي موازي از روي اسناد قابل مقايسه وب به منظور بهبود كيفيت ترجمه در سيستم هاي ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي
193
استخراج پيوسته فلزات سنگين با استفاده از روش غشاء مايع امولسيوني
194
استخراج تابع تقاضاي خدمات پستي كشور با استفاده از رگرسيون فازي
195
استخراج تاج درخت منفرد با استفاده از ابرنقطه ي ليدار هوايي با تراكم نقطه ي بالا براي برآورد ويژگي هاي درختان فضاي سبز شهري
196
استخراج تتراسايكلين از خون وادرار توسط جاذب اختصاصي آپتامري و بررسي آلفاو بتاي هورمون گنادوتروپين جفتي انساني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
197
استخراج تركيب هايي با خواص استروژني از گياه رازيانه و دانه خرما و تجزيه كمي و كيفي به روش كرماتوگرافي
198
استخراج تركيبات زيست فعال به روش مايكروويو
199
استخراج تركيبات فنولي برگ زيتون با فناوري سبز امواج فراصوت وكاربرد نانوكپسوله آن دركنترل پايداري اكسيداتيو روغن سويا
200
استخراج تركيبات فنوليك موجود در برگ هاي گياهان نعناع، پونه و ريحان و مقايسه آنتي اكسيداني آنها در روغن آفتابگردان
201
استخراج تركيبات منگنز از محلول ليچينگ كانسنگ مانگانيت جيرفت
202
استخراج تركيبات موجود در پوست سبز پسته با سيال فوق بحراني CO2،جداسازي و شناسايي آنها
203
استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهري با استفاده از طبقه بندي و قطعه بندي تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا بر مبناي تحليل در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
204
استخراج توابع پايه تنومند از داده‌هاي طيفي
205
استخراج توربولانس هوا با استفاده از پارامترهاي پروازي و پردازش هاي لازم
206
استخراج تيتانيوم دي اكسيد از سنگ معدن ايلمنيت
207
استخراج جاده ها از تصاوير ماهواره اي با كيفيت بالا در مناطق شهري با استفاده از فيلترهاي بيز و روش هاي پردازش تصوير
208
استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT و كاربرد ان براي تحليل بخش نيروي انساني استان يزد
209
استخراج جذبي ميله همزن با كيتوسان و نانوالياف زيست‌تخريب‌پذير سلولزاستات براي اندازه‌گيري بيس‌‌فنول‌آ در نمونه‌هاي آب
210
استخراج جملات حكمت آميز از آثار ميخائيل نعيمه و تقسيم بندي موضوعي آنها
211
استخراج جنبه كالاها از نظرات كاربران
212
استخراج حالت تريم يك روتور الاستيك بالگرد به كمك مدل تير مخلوط
213
استخراج حركت چرخشي قلب و تحليل آن در افراد سالم و بيمار با استفاده از تصاوير نشان‌گذاري‌شده MRI
214
استخراج حلالي روي توسط حلال آلي DEHPA از محيط كلريدي
215
استخراج حلالي روي و كادميم توسط D2EHPA در حضور يون سيترات
216
استخراج حلالي سلنيوم توسط تري¬ايزوبوتيل فسفات
217
استخراج حلالي طلا از محلولهاي كلريدي
218
استخراج حلالي قلع توسط حلال آلي D2EHPA
219
استخراج حلالي كادميم توسط محلول D2EHPA
220
استخراج حلالي مس توسط EHPA D2 (طراحي و ساخت يك واحد استخراج حلالي آزمايشگاهي به روش هيدرومتالورژي)
221
استخراج حلالي موليبدن از محلول آبي
222
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي D2EHPA
223
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي LIX 984N
224
استخراج حلالي نيكل و كبالت بوسيله D2EHPAدر حضور عوامل كمباكس ساز
225
استخراج خصوصيات رفتار مكانيكي بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي بافرض نواحي ناهمگن
226
استخراج خطوط ساحلي از تصاوير ماهواره اي با استفاده از الگوريتم هاي زيرپيكسل (مطالعه موردي: بخش هايي از سواحل هرمزگان)
227
استخراج خواص ماكروسكوپيك از روش ديناميك مولكولي
228
استخراج خواص مكانيكي بافت نرم با استفاده از روش المان محدود معكوس
229
استخراج خودكار جملات موازي از متون مقايسه‌اي سياسي
230
استخراج خودكار جملات هم‌تراز فارسي/انگليسي متون علوم انساني از دانشنامه ويكي‌پديا
231
استخراج خودكار مبتني بر مدل حاشيه ي ساختمان ها با استفاده از پهپاد
232
استخراج خودكار ويژگي هاي مكاني و زماني از تغييرات موضعي بطن چپ جهت تشخيص بيماري هاي قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
233
استخراج داده از سيگنال هاي حياتي به وسيله تكنيك هاي هوشمند (مدل آزاد)
234
استخراج داده هاي ميدان دور يك آرايه استوانه اي به كمك اسكنر صفحه اي و اندازه گيري ميدان نزديك
235
استخراج داده‌هاي سرعت باد با استفاده از داده‌هاي ثبت شده طيف امواج
236
استخراج داروي تولترودين در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج قطره اي و اندازه گيري آن به روش اسپكتروفتومتري ماوراء بنفش-مرئي
237
استخراج داروي مگزيلتين از پلاسما و ادرار به وسيله ي تكنيك ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي، مشتق سازي پيش ستون و اندازه گيري توسط كروموتوگرافي مايع با آشكار ساز فلورسانس
238
استخراج دانش از سامانه‌هاي آنلاين فروش بليت سينما از طريق تجزيه و تحليل داده به همراه مطالعه موردي
239
استخراج دانش از يادداشت هاي يادگيرنده به منظور بهبود بخشيدن به مدل سازي كاربر در سيستم هاي يادگيري تطبيق پذير
240
استخراج دانش بقاي سازماني براساس شيوا قواعد انجمني در «شركت هاي كاني غيرفلزي» قلمرو مطالعه: بنگاه‌هاي صنعتي بالاي ده نفر فعال استان يزد بين سال‌هاي 89-1374
241
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني
242
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني مورچه ها
243
استخراج دانش فني ساخت شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
244
استخراج دانش و بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي از اطلاعات هويتي و بدهي كارگاهها و كارفرمايان سازمان تامين اجتماعي
245
استخراج دنباله ي اعداد تصادفي از منابع تصادفي ناقص
246
استخراج رابطه پارامترهاي هندسي در قوس ها با نامنظمي هاي هندسي با استفاده از روش هاي فازي و فازي عصبي
247
استخراج رابطه تئوري براي بررسي تاثر ساختار مواد فعال سطحي بر زاويه تماس قطره آب برروي سطوح ابر آب گريز
248
استخراج رابطه ضريب افت خم منيفولد ورودي موتور TU5 با مشخصات جريان از طريق شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان تراكم‌پذير
249
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه مبتني بر تحليل هسين در حوزه كرولت
250
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه و به دست آوردن سرعت خون در سرخرگ ها
251
استخراج رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم
252
استخراج رنگ از پوست انار و بررسي امكان استفاده از اين رنگينه در منسوجات
253
استخراج رنگ مصنوعي اسيدي سانست يلو در نوشيدني ميوه اي با استفاده از جاذب نانومگنتيت بوسيله ي دستگاه اسپكتروسكوپيvis-uv
254
استخراج رنگ ها از نمونه هاي آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي جاذب
255
استخراج رنگدانه هاي كاروتنوئيدي از مخمر Rhodotorula toruloides بر پايه روش مكانيكي سايشي
256
استخراج روابط تجربي براي تخمين استحكام نهايي بدنه شناورهاي كامپوزيتي
257
استخراج روابط تحليلي براي دمحاسبه ضرايب شدت تنش در مود هاي اول و تركيبي شكست براي پانل هاي تقويت شده و حاوي ترميم كامپوزيتي
258
استخراج روابط جايگزين براي زيردريايي در مدل سازي عددي با استفاده از تست مدل آزمايشگاهي
259
استخراج روابط ساده جهت تخمين استحكام نهايي كشتي هاي سالخورده
260
استخراج روابط مكمل موجود بين كالاها در يك آنتولوژي
261
استخراج روغن از انواع گوناگون هسته انگور و بررسي خواص آن و تاثير آن بر ميزان LDL و HDL
262
استخراج روغن از زيتون به روش ارگانيك
263
استخراج روغن بذرگل مغربي بادي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته
264
استخراج روغن پسته و آفلاتوكسين با سيال تحت فشار و اندازه گيري آفلاتوكسين و متادون با روش اسپكترومتري متحرك يوني
265
استخراج روغن دانه گلرنگ توسط سيال فوق بحرانيCO2
266
استخراج روغن سبوس برنچ به روش استخراج با مايع تحت فشار و بهينه كردن شرايط استخراج به وسيله طراحي فاكتوريل
267
استخراج روي از سرباره برنج
268
استخراج روي از طريق پيرومتالورژي
269
استخراج رويه‌ي سه‌بعدي طراحي ميكروسايكل تمرين با استفاده از منطق فازي
270
استخراج زير كونيا از زيركون به روش ذوبي
271
استخراج ساختار ارتباطات عملكردي شناختي از دادگان fMRI و شناسايي نشانگرهاي مرتبط با مراحل اوليه بيماري MS
272
استخراج ساختمان از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا به روش شي مبناي نظارت شده
273
استخراج سرب از كانه هاي سولفيدي معادن كوشك
274
استخراج سرب توسط فاز جامد نانوذرات اكسيد روي از نمونه هاي آبي
275
استخراج سموم كربامات از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
276
استخراج سه بافت اصلي مغز با استفاده از قطعه¬بندي تصاوير با تشديد مغناطيسي چندطيفي
277
استخراج سيگنال قلب جنين از ثبت هاي شكمي با استفاده از نمايش هاي تُنك
278
استخراج شاخص هاي محيط زيستي كليدي عملكرد صنعت ساختمان
279
استخراج شاخص هاي مناسب تصميم گيري و استفاده از شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني هزينه -سود در بيمه بدنه خودرو ( مورد كاوي :بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران )
280
استخراج شاخصهاي هارمونيكي كيفيت برق [قدرت] و كاربرد آن در يك شبكه نمونه توزيع
281
استخراج شرايط لازم و كافي همگرايي كمينه ساز متناوب براي شبكه هاي راديوشناختگر چند ورودي چند خروجي از طريق ادغام تداخل در ارتباط با همسونهي
282
استخراج شرايط مناسب اختلاط گاز در ميكسرهاي T شكل در سايز ميكرو
283
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي بر آن
284
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي برآن
285
استخراج ضرايب شكست و خاموشي لايه هاي نازك ژرمانيوم و فلوريد منيزيم در ناحيه فروسرخ مياني
286
استخراج ضرايب كاليبراسيون مدل شبه ابعادي توروبلانس براي موتور دوراني چرخه آتكينسون، با استفاده از شبيه سازي سه بعدي CFD
287
استخراج ضرايب هيدروديناميكي يك جسم زير سطحي
288
استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي با بهره‏ گيري از شيوه‏ هاي آماري
289
استخراج عبارت هاي موازي از دادگان نظير مبتني بر گراف تطابق متني
290
استخراج عروق شبكيه چشم
291
استخراج عصاره و ثبات رنگ روناس با روشهاي مختلف
292
استخراج علف كش تري فلورالين از نمونه هاي آبي به روش تركيبي ريز استخراج مايع-مايع پخشي و استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا ﴿CD-IMS﴾
293
استخراج عناصر فرهنگ ايراني - اسلامي در كتابهاي درسي﴿ فارسي و ديني مقاطع ابتدايي و راهنمايي﴾
294
استخراج عناصر مس و كادميم به روش استخراج حلالي
295
استخراج عوامل روانشناختي موثر بر شكل گيري اختلال وسواس فكري و عملي و تدوين مدل مبتني بر آن
296
استخراج عوامل موثر در پذيرش تجارت الكترونيك براي شركتهاي كوچك و متوسط كشور
297
استخراج عوامل موثر و پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
298
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد (TOPO) و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورسانس اشعه ايكس﴿XRF﴾
299
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورانس اشعه ايكس
300
استخراج فاز جامد بخشي مس توسط نانولوله كربني اصلاح شدهن با ليكند كوپفرون در نمونه هاي حقيقي و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتم
301
استخراج فاز جامد برخي از فلزات مانند مس و روي با استفاده از ليگاند (1E , 2E) - 1 ، 2 - بيس (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذاب اتمي شعله اي
302
استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال
303
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازه گيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
304
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازهگيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
305
استخراج فاز جامد روي از نمونه هاي آبي با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل تيول دار شده ي MCM-41 و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
306
استخراج فاز جامد قالب مولكولي به منظور جداشازي و اندازه گيري همزمان داروي هالوپريدول در سيال هاي بيولو‍ژيك با كروملتوگرافي مايه با كارايي بالا
307
استخراج فاز جامد كادميم با استفاده ازليگاند 2 و 2- (آزيو دي دي متيلن ) دي پيريدين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
308
استخراج فاز جامد مقادير بسيار كم كبالت و نيكل روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و اندازه گيري با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
309
استخراج فاز جامد مقادير كم از بعضي عناصر واسطه با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند بازشيف جديد گوگرددار
310
استخراج فاز جامد مقادير كم يون كادميوم با استفاده از ميان حفره اصلاح شده با گروه هاي تيول در نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
311
استخراج فاز جامد مقادير كم يون مس در نمونه هاي آبي با استفاده از نانولوله هاي كربني عامل دار شده با آمين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
312
استخراج فاز جامد مقادير كم يون نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني عامل دار شده با امين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
313
استخراج فاز جامد مقادير كم يون‌هاي آهن (III) با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند 2-آمينو-5-مركاپتو-1،3،4-تيادي آزول و اندازه‌گيري بوسيله‌ي دستگاه جذب اتمي
314
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك پرومتازين در سيال هاي بيولوژيكي
315
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك ناليديكسيك اسيد در سيال هاي بيولوژيكي
316
استخراج فاز جامد نانو مغناطيسي به منظور گونه شناسي آنتيموان به روش رنگ سنجي
317
استخراج فاز جامد و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي از قبيل مس و سرب با استفاده از مشتق جديدي از بازهاي شيف
318
استخراج فاز جامد و اندازه گيري مس در تمونه هاي غذايي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با طلا پلي تيونين
319
استخراج فاز جامد واندازه گيري مقادير بسيار كم رودامين B
320
استخراج فاز جامد يون هاي فلزات سنگين نيكل ، سرب و كاديم توسط خمير كاغذ باز يافتي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و تععين همزمان آنها توسط اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , SOlid phase extraction of )11(, cd)11(,pb)11( ions on the recycle paper pulp modified by multi-walled carbon nanotubes and their simulataneous determination by atomic absorbtion spectroscopy
321
استخراج فاز جامد يونهاي مس،روي،كادميم و سرب به وسيله نانو ذرات مغناطيسي اصلاح‌شده با ليگاند -N- استيل - L - سيستئين
322
استخراج فازجامد قالب مولكولي براي جدا سازي و اندازه گيري داروي ديلتيازم از سيال هاي زيستي
323
استخراج فاكتورهاي مËثر بر استفاده از بازيهاي شبيه سازي در آموزش مجازي
324
استخراج فرآيند پوشش دهي صفحه كامپوزيتي با روكشي از فلز به روش پاشش گرم و مدلسازي تنش هاي پسماند
325
استخراج فضاي سبز شهري با منحني‌هاي پويا از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا
326
استخراج فلزات سنگين با استفاده از غشاء مايع امولسيوني و كاربرد اين روش در تصفيه پساب صنعتي فولاد مباركه
327
استخراج فلزات طلا و پاديم به روش نقطه ابري شدن در حضور ليگاند 1و 8 دي آمينو-4 و 5- دي هيدروكسي آنتراكوئينون و اندازه گيري همزمان با استفاده از دستگاه طيف سنج نشري اپتيكي مجهز به اتم ساز پلاسماي القايي جفت شده و اندازه گيري هيدروكربنهاي حلقوي آروماتيك به روش استخراج مايع - مايع هموژن و كروماتوگرافي گازي با دتكتوريونيزاسيون شعله اي
328
استخراج فلزات گرانبها از لجن آندي مجتمع مس سرچشمه
329
استخراج فوق بحراني آنتول از بذر گياه رازيانه با دي اكسيد كربن فوق بحراني: بهينه سازي با روش تلفيقي تجربي و تئوري
330
استخراج فوق بحراني از گياه پرسياوشان
331
استخراج فوق‌بحراني ال-كارنيتين از قارچ صدفي با استفاده از كربن‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و متانول به‌عنوان سيال كمكي؛ مدل‌سازي و بهينه‌سازي
332
استخراج قاعده بندهاي همدماي جديد براي سيالات بر اساس نظريه ي اختلال و استفاده از پتانسيل هاي موثر جفت متفاوت
333
استخراج قواعد معاملاتي با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
334
استخراج قواعد معاملاتي سهام با استفاده از تبديل موجك و برنامه نويسي شبكه ژنتيك
335
استخراج قوانين انجمني با استفاده از سيستم ايمني منصنوعي
336
استخراج قوانين انجمني فازي از پايگاه داده هاي سريهاي زماني
337
استخراج قوانين معاملاتي در بازار بورس اوراق بهادارتهران
338
استخراج كافئين از ضايعات چاي و بهينه سازي روش آن
339
استخراج كانسارهاي سرب و پي آمدهاي زيست محيطي آن
340
استخراج كبالت از كيك هاي تصفيه گرم آرسنيكي كارخانجات استخراج روي و طراحي واحد پايلوت
341
استخراج كد كامپيوتري جهت حل مسايل گذراي هيدروليكي و ضربه به قوج در دو نوع سيستم تك شاخه اي و چند شاخه اي سري توسط نرم افزار MATLAB
342
استخراج كدهاي خوب كانولوشن LDPC از كدهاي بلوكي LDPC
343
استخراج كراتين از پشم به منظور تهيه هيدروژل
344
استخراج كربوكسيليك اسيدهاي توليد شده درفرآيندهاي تخمير بااستفاده ازحلال هاي آلي درميكروكانال
345
استخراج كروم توسط حلال
346
استخراج كنش از گراف شبكه اجتماعي با استفاده از ساختارهاي عِلّي با هدف افزايش قابليت اجراي كنش‌هاي استخراج شده
347
استخراج كننده بهبود يافته FCAجهت دسته بندي تصاوير چهره
348
استخراج كوارك سر از طريق برازش جنبشي مقيد
349
استخراج كيتين از استخوان ماهي مركب و تهيه مشتقات آن
350
استخراج گزينش پذير مالئيك اسيد و فتاليك اسيد به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحراني اشباع شده از تري اكتيل آمين
351
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پريميدون در پلاسما به كمك تكنيك جفت شده پليمر حكاكي شده- اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (MIP-ESI-IMS﴾
352
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پيوگليتازون در پلاسماي گاو با روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي- اسپكترومتروي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
353
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي ساليسيليك اسيد در پلاسما و ادرار انسان به كمك روش پليمر حكاكي شده مولكولي - طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
354
استخراج ليگنو سلولز از كاه برنج و كاربرد هاي آن
355
استخراج ليگنوسلولز از كاه برنج و كاربردهاي آن
356
استخراج مËلفه هاي مديريت مشاركتي و تطبيق آن با نهج البلاغه
357
استخراج ماتريس تزويج و كاربرد آن در تنظيم و عيب يابي فيلترهاي داراي تزويج چندگانه
358
استخراج ماتريس‌هاي كينزيولوژيكي در تست‌هاي چابكي فوتبال
359
استخراج مايع - مايع
360
استخراج مايع-مايع پروتئين با وزن مولكولي پايين با استفاده از سامانه ميسل معكوس
361
استخراج متون و تصاوير از وب سايت هاي خبري با استفاده از تكنيك web scraping و دسته بندي تصاوير براساس معياركيفيت تركيب و توازن رنگ ها
362
استخراج مختصات خودروها در دنياي واقعي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير براي تنظيم پارامترهاي مدل تعقيب خودرو
363
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت آناليز مودال كشتي
364
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي زير سازه اي و محلي
365
استخراج مدل ديناميكي شبكه‌ي برهم‌كنش پروتئيني در سلول‌ها
366
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
367
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
368
استخراج مدل سه بعدي جسم به روش Stereo Vision
369
استخراج مدل سه بعدي خودرو به منظور تشخيص نوع آن
370
استخراج مدل غيرخطي ادوات و مدارات مايكروويو به كمك پارامترهاي X
371
استخراج مدل گذراي تورك يك موتور بنزيني بر پايه نتايج حاصل از تست ديناميكي
372
استخراج مدل مناسب براي كوره هاي قوس الكتريكي موجود در صنايع فولاد يزد به منظور مطالعه پديده هاي كيفيت توان الكتريكي
373
استخراج مدل‌ ويژگي در خطوط توليد نرم‌افزار با استفاده از الگوريتم تكاملي
374
استخراج مرز ساختمان ها در نواحي شهري از تصوير برداري ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
375
استخراج مس از سرباره هاي حاوي آن
376
استخراج مس از غبار مس و تبديل به نانو ذرات ضد اكسايش مس
377
استخراج مس از كالكوپيريت توسط كار مكانيكي در حضور آهك و كربن
378
استخراج مس از كنسانتره سولفيدي از طريق تشويه در حضور آهك و انحلال در اسيد
379
استخراج مس از كنستانتره سولفيدي سرچشمه از طريق تشويه در حضور آهك و انحلا در اسيد سولفوريك
380
استخراج مس از نمونه كانسنگ مس درع زرشك به روش ليچينگ ستوني - استخراج حلالي
381
استخراج مس به وسيله انواع روش هاي ليچينگ
382
استخراج مس توسط حلال
383
استخراج مس و آرسنيك از خاك آلوده به وسيله كربن آلي محلوا تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و ليگاند
384
استخراج مسير حركت خودرو از توالي فريم هاي ويدئويي با استفاده از SIFT و Mean-shift
385
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتمهاي حسگري فشرده در حضور كلاتر
386
استخراج مشخصه هاي اثر انگشت بوسيله شبكه هاي عصبي
387
استخراج معادلات حاكم و مدلسازي سيستم كنترل توربين گازي نيروگاه يزد
388
استخراج معادلات حالت جديد براي سيالات
389
استخراج معادلات ديفرانسيل حركت در اندام تحتاني بدن انسان به‌منظور تحليل گيت در بيماران مبتلابه استئوآرتريت زانو
390
استخراج معادلات ديناميكي يك شناور زير آبي (ROV)و حل عددي آنها
391
استخراج معادلات ژايروسنتيكي
392
استخراج معادله GKM و تحليل نمادين آن توسط نرم افزار GVA
393
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
394
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
395
استخراج معادله ساختاري براي رفتار مكانيكي قطعه كار در دماي بالا با استفاده از مقادير اندازه گيري شده در نورد گرم
396
استخراج معادله فريدمن از اصل تمام نگاري
397
استخراج معيارهاي تعيين كننده ميزان پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به پاركينسون، بر مبناي داده هاي حركتي اين افراد
398
استخراج معيارهاي جانمايي ايستگاه هاي راه آهن: مطالعه موردي ايستگاه مسافري همدان
399
استخراج مقادير بسيار كم داروهاي آترواستاتين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بر پايه ي انجماد قطره آلي شناور و اندازه گيري كمي بوسيله HPLC
400
استخراج مقادير بسيار كم يون جيوه﴿II﴾ با روش ميكرو استخراج حلال جامد و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري
401
استخراج مقادير كم كادميوم (II) از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوجاذب هيدروكسيد لايه اي دوگانه Fe-Cr به روش استخراج ريز فازجامد و اندازه‌گيري آن به روش طيف‌سنجي جذب اتمي شعله
402
استخراج مقادير ناچيز طلا با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره اصلاح شده و حذف يون هاي كروم ﴿vi) با استفاده از پوست انار
403
استخراج مقادير ناچيز يون پالاديم با استفاده از الوميناي اصلاح شده و حذف يون هاي كادميم و كروم با استفاده از پوست تنه درخت خرما
404
استخراج ملاحظات طراحي نمونه سامانه ي هوشمند سازي كنتورهاي خانگي (ديافراگمي)
405
استخراج منابع گفتار هدف با استفاده از الگوريتم جداسازي كور منابع در حوزه ي فركانس
406
استخراج منحني عملكرد كمپرسور محوري به روش تجربي تحت شرايط كاري مختلف
407
استخراج منحني هاي شدت - مدت - فراواني (IDF) در شرايط تغيير اقليم، مطالعه موردي : منطقه اصفهان
408
استخراج منحني هاي شكست بروش معيارهاي مربوط به چگالي انرژي كرنش
409
استخراج منيزيم از شورآبه درياچه قم به روش ترسيب
410
استخراج مواد موثره گياهان دارويي و صنعتي
411
استخراج مواد هيدروكربني سنگين از نفت خام با روش فوق بحراني در فرايند واحد آسفالت زدائي
412
استخراج مولفه P300 ازسيگنال برانگيخته ي مغزبه منظوراستفاده درسيستم هاي واسط مغزوكامپيوتر
413
استخراج مولفه هاي طراحي مركز خلاقيت كودكان با رويكرد رشد و ارتقاء مهارتهاي فردي
414
استخراج مولفه هاي كالبدي طراحي فضاي باز مجتمع هاي مسكوني بر اساس ترجيحات محيطي استفاده كنندگان مطالعه موردي سه مجتمع مسكوني در شهر اراك
415
استخراج مولفه هاي مستقل غيرخطي سيگنال گفتار
416
استخراج مونو كلروفنل ها از محلول هاي آبي به كمك غشاء مايع امولسيوني
417
استخراج ميدان حركت سه بعدي بطن چپ از تصاوير قلبي تشديد مغناطيسي براساس مدل فرم پذير
418
استخراج ميكربي فلزات ﴿bioleaching)
419
استخراج ميكروبي پخش كننده مايع - مايع و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم نيتريت
420
استخراج ميكروبي فلز روي از كنستانتره پر عيار اسفالريت معادن ايران
421
استخراج ميكروبي فلز روي به كمك باكتري هاي مزوفيل ( تطبيق باكتري)
422
استخراج نانو بلورهاي سلولز پوسته يولاف به منظور افزودن به بيو فيلم پروتئين آب پنير جهت افزايش مقاومت مكانيكي آن
423
استخراج نانو ويسكرهاي سلولز از منابع مختلف و مطالعه تاثير آن بر روي خواص فيلم هاي كامپوزيتي تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد بازيافتي
424
استخراج نانوسلولز و تهيه نانو كامپوزيت‌هاي پليمري
425
استخراج نت و سنتز موسيقي از روي ملودي صداي سوت انسان
426
استخراج نشاسته از گندم و ذرت و اصلاح آن و بررسي كاربرد آهاري آن
427
استخراج نفت با استفاده از روش هاي معدنكاري در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران
428
استخراج نفتالين از نفت هاي سوختي مجتمع هاي پتروشيمي با روش تقطير يا بخار آب و استخراج با حلال متانول
429
استخراج نقاط مسطح يا فرورفتگي از تصاوير هوايي با استفاده از بينايي دوگانه
430
استخراج نقره از محلول هاي آبي با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
431
استخراج نقشه خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس مفاهيم خوش نامي
432
استخراج نقشه عمق از تصاوير هوايي با استفاده از Stereovision
433
استخراج نقطه ابري برخي يون هاي فلزي از قبيل روي و منيزيم با استفاده از ليگاند 2 -متوكسي 1- هيدروژن ايندول -3- ايل فنيل متيل -1- ايندول و اندازه گيري به روش اسپكتروفوتومتري جذب اتمي
434
استخراج نقطه ابري تغليظ واندازه گيري اسپكتروفتومتري مس در حداكثر آثار
435
استخراج نقطه ابري رنگهاي سودان در زعفران و اندازگيري آن با اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
436
استخراج نقطه ابري و اندازه گيري اسپكتروسكوپي مرئي-ماوراء بنفش پنتوپرازول در نمونه هاي دارويي و بيولوژيكي
437
استخراج نقطه ابري،تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار اندك نيكل
438
استخراج نگاشت هاي متقارن سيمپلكتيك از روش هاميلتون- ژاكوبي
439
استخراج نماهاي لياپانوف از يك سيگنال زماني با طول محدود بوسيله شبكه‌هاي عصبي مصنوعي جلوسو چند متغيره و تقريب چند جمله‌اي و مقايسه نتايج آن در سيستم هاي پيچيده
440
استخراج نواحي شامل ضايعات MS از تصاوير MRI با استفاده از روشهاي هوشمند
441
استخراج نيكل )II( در پسابها با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري آن به كمك دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
442
استخراج نيكل از ذخيره لاتريتي بوانات فارس
443
استخراج نيمرخ سرعت موج برشي با استفاده از معكوس طيف H/V خردلرزه ها ، مطالعه موردي :شهر كرمانشاه
444
استخراج نيمرخ‌هاي انطباق‌پذيري مسير‌شغلي و ارتباط آن‌ها با انطباق‌خواهي و انطباق‌يابي
445
استخراج هارموني از ملودي در موسيقي ايراني بر اساس ديدگاه هاي : مرتضي حنانه ، شريف لطفي و داريوش طلايي
446
استخراج هارمونيك اصلي در تكنيك ديجيتالي حفاظت
447
استخراج هالواستيك اسيدها از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
448
استخراج هندسه بستر خارج سلولي گياه، ميوه و بافت حيواني به منظور مدل‌سازي ساختاري خواص الكتريكي بافت
449
استخراج هيدروكربن هاي فرار و نيمه فرار از ماسه هاي آغشته به نفت خام به روش استخراج گاز-جامد (sve)
450
استخراج و آناليز پكتين از ضايعات پرتقال و سيب و توليد بيواتانول و بيوگاز از باقيمانده آن‌ها
451
استخراج و ارزيابي مشخصه هاي جريان خون با استفاده از تصاوير پزشكي
452
استخراج و استريپ آهن توسط DEHPA
453
استخراج و استيلاسيون تريپسين استخراج شده از پانكراس گوساله و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي آن
454
استخراج و اعتبارسنجي شاخص هاي ارزيابي توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي:سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
455
استخراج و انتخاب ويژگي هاي بهينه براي آشكارسازي و دسته بندي اهداف در تصاوير ماهواره‌اي SAR
456
استخراج و اندازه گير ي متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
457
استخراج و اندازه گيري آدنوزين از ادرار توسط نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با آپتامر و آناليز دئوكسي نوكلئوتيد و اليگونو كلئوتيدهاي مختلف با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (ESI-IMS ﴾
458
استخراج و اندازه گيري آنتي بيوتيك‌هاي سفوروكسيم و سفتازيديم با غلظت ناچيز از نمونه هاي محلول در آب با استفاده از روش استخراج فاز جامد
459
استخراج و اندازه گيري اسپكتروفتومتري(بريليانت گرين ) توسط تكنيك ميكرو استخراج فاز مايع/جامد با فيب تو خالي و اسپكتروسكوبي فرا بنفش - مرئي , Sepectrophotometric determination of brilliant green )BG( with carbon nanotube reinforced hollow fiber liquid phase microextraction technique
460
استخراج و اندازه گيري بعضي گونه هاي فلزي و غيرفلزي و بررسي حلاليت 2- اتيل -1- اتيل هگزانوئيك اسيد در سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد
461
استخراج و اندازه گيري پلي سيكليك آروماتيك هيدروكربن ها (PAHs) در نمونه هاي محيطي جامد و سنتز AIPOs و SAPOs با روش مايكروويو
462
استخراج و اندازه گيري تركيب هاي شيميايي سه گونه دارويي بادرنجبويه )Melissa officinalis(، زوفا)Hyssopus angustifolius( و ترخون )Artemisia draconculus( به روش هاي مختلف تقطير و شناسايي تركيب هاي اسانس به وسيله دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي )GC( و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي )GC-MS(
463
استخراج و اندازه گيري تركيبهاي شيميايي دوگونه دارويي مريم نخودي بوته اي به روشهاي مختلف تقطير و شناسايي تركيبهاي اسانس بوسيله دستگاه كروماتوگرافي گاز جي سي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
464
استخراج و اندازه گيري داروي پروپرانولول توسط روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي و اسپكترومتر تحرك يوني و منبع يونيزاسيون الكترواسپري
465
استخراج و اندازه گيري داوري متادون در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي با استفاده از تكنيك طيف نور سنجي مرئي - ماورا بنفش , the methadone in the aqueous samples by extraction and determination of dispersive liquid - liquid microextraction method using UV - visible spectrophotometric techuique
466
استخراج و اندازه گيري رنگهاي مصنوعي رودامين B و رود امين 6G در زعفران به روش استخراج فاز ساكن و اسپكتروفتومتري UV-VIS , Detection and identification of aqrtificial Rhoadamine B&Rhodamine 6Gcolors in saffron by SPE method and spectroscopy UV-VIS
467
استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين با نانو لايه هاي گرافن پوشيده شده با سورفاكتانت 1- 2-P A -2 نفتول S D S در نمونه هاي آبي
468
استخراج و اندازه گيري كاتيون سرب در آبهاي جاري زيست محيطي با استفاده از تكنيك جديد ميكرو استخراج هيبريد سل - ژل نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و حمايت شده با فيبر متخلخل به كمك روش ولتامتري عاري سازي آندي , extraction and determination of lead in environmental waters by novel microextraction technique: hollowfiber protected hybrid sol-gel, modified carbon nanotube, using differential pulse anodic stripping voltammetry
469
استخراج و اندازه گيري كوئرستين و كامفرول در چهار گونه گياه دارويي از جنس بو مادران ،بابونه ،رازك و رازيانه
470
استخراج و اندازه گيري متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش-مرئي
471
استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن سيلان دار شده و اصلاح شده با چيتوسان - پلي نيوفن
472
استخراج و اندازه گيري منيزيم در كنسرو ماهي تن با استفاده از نانو مگنتيت عامل دار شده با سديم اسيد پيروفسفات و اسپكتروسكوپي UV-Vis
473
استخراج و اندازه گيري ميزان ويتامين سي در براسيكا اولراسي وارايتاليكا با استفاده از كراماتوگرافي مايع با كارايي بالا
474
استخراج و اندازه گيري نيتريت به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع توسط فيبرهاي توخالي به همراه سورفاكتانت و سيستم تزريق در جريان پيوسته -آشكار سازي مرئي
475
استخراج و اندازه گيري نيكوتين به روش ميكرواستخراج فاز جامد/ كروماتوگرافي گازي/ اسپكترومتر جرمي با جاذب فنيل تري متوكسي سيلان بافته شده
476
استخراج و اندازه گيري همزمان رنگ هاي متيلن بلو و متيل اورانژ با استفاده از نانو جاذب آهن توسط دستگاه اسپكتروفتومتري uv-vis
477
استخراج و اندازه گيري همزمان يون هاي كبالت و كادميم به روش ميكرواستخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
478
استخراج و اندازه گيري همزمان يونهاي كبالت و كادميم به روش ميكرو استخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , simultaneous extraction and determination of cobalt and cadmium by multiwalled carbon nanotube-surface coated hollow fiber-solid phase microextractionand flameatomic absorption spectroscopy
479
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك تك حلقه اي سبك (BTEX) در هواي شهري توسط نانواستخراج فاز جامد
480
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه ماءالشعير به روش استخراج جذبي با ميله چرخان مكانيكي
481
استخراج و اندازه گيري يون مس (11) در پساب ها بوسيله تكنيك جديد ميكرو استخراج ادغامي فاز هاي جامد / مايع : نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار در هالو فيبر و اسپكتروسكوپي جذب اتمي , extraction and determination of Cu )11( in wastewaters by new combinational solid/liquid microextraction technique functionalized MWCNTs in hollow fiber and flame atomic absorption spectroscopy
482
استخراج و اندازه‌گيري كاتيون سنگين Cd2+ از نمونه‌هاي زيست محيطي به وسيله مايعات يوني ويژه با كمك استخراج مايع- مايع پخشي
483
استخراج و اندازه‌گيري هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند‌حلقه‌اي توسط جاذب بافتني پلي‌استايرن به عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد ميكرو
484
استخراج و اندازه¬گيري هيدروكربن آروماتيك چندحلقه¬اي توسط نانوفيبر كامپوزيتي پلي آكريلونيتريل/زئوليت مغناطيسي به¬ عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد مغناطيسي
485
استخراج و بازيافت آمينواسيدها با استفاده از غشاءهاي مايع امولسيوني
486
استخراج و بررسي تركيبات عصاره برگ تمشك توسط GC/MS و برآورد خواص آنتي اكسيداني آن به روش الكترواكسيداسيون در سطح الكترودهاي كربن شيشه اي و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني
487
استخراج و بررسي تركيبهاي شيميايي موجود در روغن اسانسي پوست گريپ فروت و بهينه سازي آن
488
استخراج و بررسي تغييرات پروتئازها در بافت ماهي هاي سرد آبي ﴿قزا آلاي رنگين كمان﴾، گرم آبي ﴿ آمور﴾ و ارتياط آن با برخي خصوصيات فيزيكوشيمايي
489
استخراج و بررسي سينرجي هاي ماهيچه اي در حركات رسنده ي دست
490
استخراج و بررسي شاخص هاي موثر بيروني در انتخاب بازارهاي هدف خارجي توسط صادركنندگان موفق ايراني (دربخش صادرات زعفران )
491
استخراج و بررسي نقوش پارچه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري بر اساس نسخ مصور
492
استخراج و بررسي ويژگي هاي آنزيم تايروزيناز از ضايعات چاي
493
استخراج و بهينه سازي پوسته بذر گياه اسفرزه و مطالعه باليني آن در افراد مبتلا به بيماري چاقي
494
استخراج و پايدارسـازي ماده رنگي از گلبرگ زعفران
495
استخراج و پياده سازي قواعد تفسيرگر حركت به كمك زبان C در دست سيبرنتيكي تهران
496
استخراج و پيش تغليظ خودكار مقادير كم سرب و كادميوم از نمونه هاي آبي بوسيله كربن فعال پوشيده شده با زايلنول نارنجي و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
497
استخراج و پيش تغليظ داروجداسازي و تعيين دارويي دفراسيروكس بهاز روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
498
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
499
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
500
استخراج و پيش تغليظ علف كش‌ها به روش ريز استخراج الكترو غشايي
501
استخراج و پيش تغليظ مقادير جزئي تركيبات اورگانو فسفره توسط نانو ذره اكسيد آهن با پوشش نانو لوله هاي كربن
502
استخراج و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - متوكسي بنزيليدن ايمين ) تيوفنول
503
استخراج و پيش تغليظ همزمان يونهاي سرب و مس يا بكار گيري نانو كامپوزيت گرافن / روي اكسيد قبل از اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
504
استخراج و پيش تغليظ يون As+5 توسط چارچوب فلزي – آلي نانو ساختار بر پايه Zn
505
استخراج و پيش تغليظ يون هاي سرب ،نيكل ،آهن و روي به روش استخراج در فاز جامد با آلوميناي پوشيده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاندبيس (2-هيدروكسي استوفنون )-1و3-پروپان دي ايمين و استخراج پيش تغليظ يونهاي روي و سرب با استفاده از ليگاند[(4-برموفنيل )(1-H-ايندن-3-ايل )متيل ] -1-H-ايندن به روش استخراج در نقطه ابري شدن
506
استخراج و پيش تغليظ يون هاي مس و روي به روش فاز جامد باآلوميناي پوشيده شده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاند 3 - (( -1H-ايندول - -3 ايل ))( 3، 4،-5 - تري متيل ) 1-H- ايندول و حذف رنگ متيل روت با استفاده از كربن فعال
507
استخراج و پيش‌تغليظ آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي با روش ميكرواستخراج با جاذب پر شده به كمك جاذب كربني متخلخل توليد شده از پوسته فندق
508
استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف Achillea nobilis
509
استخراج و تحليل شبكه اجتماعي داده هاي خدمات كتابخانه دانشگاه
510
استخراج و تحليل شبكه روابط اجتماعي افراد از روي آگهي هاي روزنامه رسمي كشور
511
استخراج و تعيين مشخصات آنزيم پلي فنل اكسيداز از بادام زميني شمال ايران
512
استخراج و تعيين مقدار باقيمانده سه داروي ضد قارچ ايميدازولي در شير
513
استخراج و تغليظ كاتيونها با استفاده ازنقطه ابريشدن موادفعال سطحي (سورفاكتانت )
514
استخراج و تغليظ كادميم در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج فاز مايع و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
515
استخراج و جدا سازي اجزاء اصلي گياهان دارويي Tanacetum , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum به روش كروماتوگرافي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها , Extraction and separation of chemical composition of , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum
516
استخراج و جداسازي نانو الياف سلولزي ساقه گندم و تهيه نانو كامپوزيت پلي اتيلن سبك - نشاسته گرمانرم
517
استخراج و جداسازي هيرودين از بزاق زالو
518
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
519
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
520
استخراج و خالص سازي (نيمه خالص سازي) آنزيم تيروزيناز از قارچ خوراكي و مطالعه سينتيكي آنزيم جهت زاهبرد واكنش تا تبديل تيروزين به L-DOPA
521
استخراج و خالص سازي آنزيم لاكتوپر اكسيد از وكپسوله كردن آنزيم خالص شده با استفاده از آلژينات كلسيم , Etraction and purification of lactoperoxidase and encapsulation of purified lactoperoxidase with calcium alginate
522
استخراج و خالص سازي كلاژن از عروس دريايي جنس Aurelia sp در سواحل درياي خليج فارس بوشهر
523
استخراج و خالص‌سازي تانن از گياه بومادران
524
استخراج و دسته بندي پيشران هاي داخلي كارآفريني سازماني در بيمارستان ها
525
استخراج و دسته بندي و تحليل ﴿امثال سائره﴾ در قرآن و روايات
526
استخراج و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي تداركات الكترونيكي در سازمان ها (بررسي موردي شركت راه آهن ج .اا)
527
استخراج و شناسايي اگزوپلي ساكاريد آركئي نمك دوست Halorubrum sp. TBZ112 و بررسي تأثير آن بر روي تكثير سلول هاي سرطان معده، رده ي سلولي MKN-45
528
استخراج و شناسايي تركيب ژوگلون به روش گروماتوگرافي از برگگ و پوست ميوه گردوي ايراني (REGIAL JUGLANS)
529
استخراج و شناسايي تركيب هاي رنگي و خوراكي زعفران از گونه SATIVUS1 CROCUS به روش كروماتوگرافي (CC,HPLC)
530
استخراج و شناسايي تركيبات روغن اسانسي گياه چوچاق
531
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي ... خار مريم موجود در گياه
532
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در عصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
533
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود درعصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
534
استخراج و شناسايي تركيبات غذايي و دارويي پوست سه رقم انار معروف ايران
535
استخراج و شناسايي كيفي و كمي اساسي گياهان deodra Cedrus ,Cupressaceae با روشهاي تقطير وسيال فوق بحراني دياكسيد كربن (SFE)
536
استخراج و شناسايي گونه هاي شيميايي موثر موجود در زعفران با استفاده از تركيب روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا-آشكارساز آرايه ديودي با تكنيك هاي چندمتغيره ي كمومتريكس
537
استخراج و شناسايي متابوليت هاي ثانويه از جمله رنگ توسط باكتري سراشيا و كاربرد آن ها در صنعت نساجي
538
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
539
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
540
استخراج و شناسايي مواد موثر دو گياه
541
استخراج و طبقه بندي الگوهاي تارسازي ايران
542
استخراج و غني سازي آنزيم آلفا آميلاز از محلول آبي با استفاده از جدا سازي پيوسته با كف
543
استخراج و غني سازي آنزيم ال- آسپاراژيناز از جگر مرغ با بكارگيري نانو و ميكرو حباب ﴿Aphrons﴾
544
استخراج و غني سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز از جگر مرغ با بكارگيري افرون كلوئيدي گازي
545
استخراج و غني سازي اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع نانو امولسيوني
546
استخراج و غني سازي الكل دي هيدروژناز از جگر مرغ با بكار گيري ميكروحباب ها﴿ Aphron﴾
547
استخراج و غني سازي تركيبات رنيوم از محلول رنيوم كلريد در آب و محلول كنسانتره موليبدنيت مس سرچشمه در تيزاب سلطاني با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
548
استخراج و غني سازي فلز هافنيم از محلول آبي شبيه سازي شده با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
549
استخراج و غني سازي يون زيركونيوم از محلول آبي مصنوعي با استفاده از جداسازي پيوسته با كف
550
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف سلولز از ساقه ي برنج و استفاده از آن در تهيه ي نانو كامپوزيت بر پايه ي نشاسته ي ترموپلاستيك
551
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف كيتين از قارچ موكور اينديكوس و بررسي اثر اين نانوالياف بر روي خواص بيو كامپوزيت بر پايه نشاسته
552
استخراج و مطالعه ي مشخصات انتشار امواج الاستيك در سازه هاي با مقياس نانو
553
استخراج وپيش تغليظ مقادير بسيار كم مس . كادميم . طلا و نقره و اندازه گيري انها توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
554
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
555
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
556
استخراج وظايف مديران از نامه امام علي (ع ) به مالك اشتر نخعي
557
استخراج ويتامين‌هاي محلول در چربي به روش ميكرواستخراج فاز مايع با انجماد قطره مايع يوني ته نشين شده
558
استخراج ويژگي به منظور بهبود روش‎هاي شناسايي موسيقي
559
استخراج ويژگي جهت كلاسه بندي متغيرهاي يك ريز شبكه OFF-GRID ، جهت تعيين كنترلر هاي موثر بر پايداري فركانسي
560
استخراج ويژگي ها و دسته بندي سلول ها در تصاوير تست پاپ اسمير سرطان دهانه رحم
561
استخراج ويژگي ها و طبقه بندي عصبي - فازي سيگنال EMG سوزني ، براي تشخيص بيماري هاي عصبي عضلاني
562
استخراج ويژگي هاي حريق
563
استخراج ويژگي هاي صورت انسان به منظور كدكردن آن
564
استخراج ويژگي هاي فركانسي الكترومايوگرام سطحي جهت بكارگيري در تشخيص كلينيكي
565
استخراج ويژگي هاي مرتبط با صفحات لمسي جهت تحليل رفتار كاربر
566
استخراج ويژگي هاي مقاوم براي تائيد هويت گوينده
567
استخراج ويژگي هاي مقاوم گفتار كاربرد در تشخيص گفتار فارسي
568
استخراج ويژگي و شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايشهاي انجام شده بر مدل سيم پيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي
569
استخراج ويژگي و مدلسازي حركات اندامهاي صورت و به كارگيري آن جهت تعقيب اندامهاي صورت و تشخيص احساسات
570
استخراج وي‍ژگي و مدلسازي رفتاري نمونه ي موش 6-OHDA بعد از اعمال تحريك عمقي مغز
571
استخراج ويژگي‌هاي شخصيتي از داده‌هاي متني به‌منظور هدفمندسازي تبليغات
572
استخراج ويژگي‌هاي مبتني بر الگوهاي زماني در بازشناسي گفتار
573
استخراج ويژگي‌هاي متمايز‌كننده از سيگنال‌هاي باند مياني رادارها و طبقه‌بندي رادارهاي مشابه
574
استخراج ويژگيهاي سيگنالهاي EEG براي به‌كارگيري در سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
575
استخراج ويژگيهاي گفتاربااستفاده ازتبديل موجك
576
استخراج ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي هويت با استفاده از سيگنال ECG
577
استخراج ويژه‌گي‌هاي تمايزگر در بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از بسته موجك‌ها
578
استخراج يد از محلول هاي آبي با استفاده از روش جديد BLM
579
استخراج يد از محلولهاي آبي با كربن فعال
580
استخراج يديد به روش ريز استخراج سه فازي مايع-مايع-مايع با فيبر توخالي و اندازه گيري آن با سيستم تزريق در جريان پيوسته - واكنش فتو شيميايي - آشكار سازي مرئي
581
استخراج يك رابطه تجربي براي تعيين حداقل و حداكثر فشار براساس مشخصات هندسي جام پرتابي و هيدروليكي به منظور طراحي بهينه جام پرتابي
582
استخراج يون طلا از محلول هاي آبي به كمك سيستم غشاء مايع امولسيوني
583
استخراج يون كروم شش ظرفيتي توسط تكنولوژي غشاء مايع توده اي
584
استخراج، تشكيل و تحليل شبكه روابط علمي و هم نويسندگي
585
استخراج، خالص سازي وتعيين ساختمان تركيب شبه دارويي﴿drug- like)ريشه كماي بياباني﴿ferula foetida regel)
586
استخرلج معادلات ديناميكي ربات n درجه آزادي سري داراي مفاصل دوراني با استفاده از ديناميك كين و لاگرانژ و مقايسه با روش گيبس-اپل
587
استخوان از مرحله حفاري ، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
588
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
589
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
590
استخوان شناسي مقايسه اي گونه هاي نازك ماهي (.Chondrostoma spp) ايران
591
استخوان، مهندسي بافت، كيتوسان، ژلاتين، تري فسفات كلسيم، پلي ﴿لاكتيك اسيد- گليكو ليك اسيد﴾، سلول بنيادي، استئوبلاست، ژل شدن انجمادي، زدايش ذره اي
592
استدلال پيرامون انتقال كنترل
593
استدلال قاضي از منظر فقه و حقوق
594
استدلال قضائي و نسبت آن با منطق در مراحل مختلف دادرسي
595
استدي كم
596
استر
597
استرا تژي منابع انساني
598
استراتزي منابع انساني
599
استراتزي منابع انساني
600
استرات‍زي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي
601
استراتزي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي1
602
استراتژي‏ اتحاديه اروپا در حفظ و ارتقاء حقوق بشر با تأكيد بر سلاح‏هاي بيولوژيكي
603
استراتژي افزايش بهره وري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
604
استراتژي الگوي مكانيابي صنايع تبديلي زعفران
605
استراتژي انتخاب خودرو الكتريكي مناسب با توجه به موقعيت ايستگاه هاي شارژ در شبكه حمل و نقل ايران و با در نظر گرفتن پروفيل بار شبكه برق
606
استراتژي انرژي هاي تجديدپذير جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر امنيت ملّي
607
استرات‍ژي بازاريابي در واحد توليدي نساجي
608
استراتژي بازاريابي و بازاريابي استراتژِيك
609
استراتژي برد –برد در پروژه هاي مترو با مديريت كربن
610
استراتژي برداشت بهينه از چاههاي نفت
611
استراتژي بهبود بهره وري در شركت پاكديس
612
استراتژي بهينه تدارك مجدد كالاهاي فاسد شدني غيرآني با تقاضاي وابسته به سطح موجودي، قيمت و عمر محصول و با مجاز بودن تاخير در پرداخت
613
استراتژي بهينه در سيستم هاي توليد با خط مشي N تايي و راه اندازي زود هنگام و تعميم آن
614
استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با رويكرد اعتماد براي كليدهاي فشار قوي در نيروگاه ها و پست هاي فشار قوي
615
استراتژي بهينه همزمان برنامه ريزي توليد و بازار از طريق برنامه ريزي هندسي
616
استراتژي پاداش و تاثير آن بر انگيزش و عملكرد
617
استراتژي پذيرش در مذاكره چند وجهي چند جانبه با اطلاعات ناقص
618
استراتژي پيشنهاددهي براي عامل كارگزار در بازار برق
619
استراتژي پيشنهاددهي براي عاملها در حراج تركيبي دوسويه
620
استراتژي تاسيس و گسترش صنايع انفورماتيك در ايران
621
استراتژي تعمير و نگهداري هواپيماهاي غيرانتظامي در ايران
622
استراتژي توزيع الكترونيكي بهينه نيروي ترمزي براي خودروهاي الكتريكي چهار چرخ محرك
623
استراتژي توسعه الگوي مكان يابي صنعت پوست و چرم
624
استراتژي توسعه در صنعت شيلات ايران
625
استراتژي توسعه سهم بازار ايران در صنعت توريسم با تاكيد بر توريسم درماني
626
استراتژي توسعه شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك: مطالعه موردي شهر اروميه
627
استراتژي توسعه محصول بر اساس مدل اقيانوس آبي در شركت داروسازي كارخانجات داروپخش
628
استراتژي جامع تعويض دنده در گيربكس‌هاي اتوماتيك با درك رفتار راننده
629
استراتژي چندوجهي امريكا در مواجهه با بيداري اسلامي بحرين و سوريه
630
استراتژي حذف هارمونيك انتخابي براي اينورتر پنج سطحي تمام پل آبشاري با تقسيم دلخواه توان در ميان سلول ها
631
‍استراتژي در مدديريت بازار نساجي ايران
632
استراتژي راهبرد پراب و بهينه سازي مسير پراب در ماشين اندازه گيري مختصات CMM
633
استراتژي سرمايه گذاري در بازار سرمايه به منظور پوشش ريسك تورم با رويكرد پردازش سيگنال
634
استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات
635
استراتژي قرآن در برخورد با يهود
636
استراتژي قيمت دهي در بازار برق به روش پرداخت معادل پيشنهاد به كمك نظريه بازي ها
637
استراتژي قيمت گذاري و قيمت دهي در بازار برق ايران
638
استراتژي كليدزني فركانس پايه اينورترهاي چندسطحي طبقه اي متصل به شبكه جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان در PCC
639
استراتژي كنترل فرصت طلبانه ي توان در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس منطق فازي
640
استراتژي كنترلي خودروهاي برقي هيبريد موازي
641
استراتژي كنترلي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ-اين با بهينه‌يابي سطح شارژ مرجع در شرايط مختلف رانندگي
642
استراتژي مديريت توان در ريزشبكه با هدف كاهش تلفات در سيستم
643
استراتژي مديريت زنجيره تالمين در صنايع پوشاك مدي ايران
644
استراتژي منابع انساني
645
استراتژي منابع انساني
646
استراتژي ها در جهت برنامه ريزي و توسعه گردشگري داخلي و بين المللي استان قم با تاكيد بر گردشگري زيارتي
647
استراتژي هاي ارزيابي در بخش نتيجه گيري مقالات پژوهشي: گروه علوم نرم و علوم سخت
648
استراتژي هاي بازاريابي ، ريسك دريافتي و اعتماد مصرف كننده در رفتار خريد آنلاين
649
استراتژي هاي بازاريابي دربازارهاي اينترنتي
650
استراتژي هاي بهينه اجاره و نگهداري و تعميرات در تجهيزات استيجاري با در نظر گرفتن تخفيف
651
استراتژي هاي بهينه براي فعال نمودن دسته اي از ربات هاي خاموش
652
استراتژي هاي پايدار تكاملي در بيشينه سازي نفوذ در شبكه هاي اجتماعي
653
استراتژي هاي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر حكمروايي خوب و رشد هوشمند مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
654
استراتژي هاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
655
استراتژي هاي منتهي به راهكارهاي بازاريابي جهت جذب مشتري در شركت هاي كشتيراني و حمل ونقل بين المللي
656
استراتژي هاي نمونه گيري
657
استراتژي هم محلي موضعي و تسريع همگرايي روش هاي بدون شبكه مبتني بر توابع پايه اي شعاعي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
658
استراتژي‌هاي امام علي (ع) در جنگ نرم در دوره خلافت
659
استراتژي‌هاي توسعه شهري با تأكيد بر گردشگري (مطالعه موردي: شهر تهران)
660
استراتژيهاي توسعه اقتصادي از بعد جغرافيايي و كاربرد آن در ايران
661
استراتژيهاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
662
استراتژيهاي قوي تخصيص هزينه براي آزاد شده شبكه مسئله كارگماري مربوط به مسئله پوشش مجموعه
663
استراتژيهاي يادكيري لغات توسط دانش آموزان سوم دبيرستان در ايران , Strategies for Learning of Vocabulary Items by Iranian High school Student at Third Grade
664
استراتيگرافي سازند پابده در شرق كوهرنگ
665
استراليا تاليف هانري ريس
666
استراليا تاليف هانري ريس ﴿از صفحه 1 تا 150﴾
667
استربندبرگ وتحليل نمايشنامه پدر
668
استرداد اموال فرهنگي از ديدگاه حقوق بين‌الملل‌خصوصي
669
استرداد مجرمين
670
استرس شغلي وتاثير آن بر خصوصيات رواني افراد.
671
استرس ناشي از اثرات تشنگي بر برخي از پارامترهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
672
استرس ناشي از اثرات گرسنگي بر برخي از پارامترهاي خوني مقادير سديم وپتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
673
استرسهاي شغلي و نقش مديران در كاهش آنها: مورد خاص بيمارستان امام رضا (ع ) شهرستان اروميه
674
استري شدن آكريليك اسيد در حضور كاتاليست مايع هاي يوني اسيدي و سنتز نانوكامپوزيت پلي آكريلات / گرافن اكسيد به روش محلول
675
استري نمودن الكل ها،تتراهيدروپيرانيل اترهاومندليك اسيد،واكنش آمينوليز،متانوليزواستوليزاپوكسيدها،تري متيل سايليل سيانوليزآلدئيدهاو...
676
استري نمودن الكلها وحلقه گشايي اپوكسيدها بوسيله كمپلكس هاي بازشيف نگهداري شده روي سيليكا ژل
677
استريليزاسيون شير با استفاده از غشاء
678
استريليزه كردن مايعات با استفاده از ميدان هاي الكتريكي پالسي ولتاژ بالا
679
استريواسكوپي
680
استريوگرافي "عكاسي سه بعدي"
681
استشهاد به داستانها و افسانه ها در تاريخ بيهقي
682
استضعاف از نگاه فريقين و چگونگي حاكميت مستضعفان
683
استعاره :از متن تا گفتمان ﴿بررسي مقايسه اي مفهوم استعاره در فلسفه پل ريكو و ژاك دريدا﴾
684
استعاره در تبليغات
685
استعاره در ترجمه: نگرش هايي شناختي در مورد ترجمه ي رباعيات خيام به انگليسي و كردي
686
استعاره در ديوان فخرالدين عراقي
687
استعاره در زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبان شناسي شناختي
688
استعاره در گفتمان ديگربودگي: مطالعه انتقادي-شناختي استعاره در سفرنامه هاي فارسي و انگليسي
689
استعاره در معماري و ادبيات
690
استعاره گياهان و جانوران در مازندراني
691
استعاره مفهومي ومقايسه تطبيقي آن با بلاغت فارسي
692
استعاره هاي بدن مند در زبان تبري: رويكردي شناختي
693
استعاره هاي حوزه امپراتوري در اشعار جان دان: رويكرد بوطيقاي شناختي
694
استعاره هاي ساختاري ، جهتي و وجودي در كردي جافي
695
استعداد سنجي صنايع تبديلي كشاورزي استان كرمان
696
استعدادهاي درخشان
697
استعداديابي در ورزش تيراندازي با كمان به كمك تحليل ديناميكي
698
استعداديابي در ورزش دو سرعت به كمك تحليل ديناميكي
699
استعمال و اناديم از سرباره كنورتور فولاد سازي ذوب آهن اصفهان
700
استفاد ه از روش طراحي پينچ در بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي
701
استفاده ابزاري غرب از زن و راهكار اسلام براي مقابله با آن
702
استفاده ار تئاترعروسكي براي درمان بيماران رواني وعقب مانده ها
703
استفاده از "مسيريابي وسايل نقليه بر اساس توسعه مسئله خريدار دوره گرد" براي تعيين اندازه سفارش اقتصادي چند پريودي در محيط تخفيف و انتخاب بهترين تامين كنندگان
704
استفاده از ANTIMICROBIAL بر كالاي پنبه اي و بررسي اثرات آن
705
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت
706
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت مراكز تحقيقاتي
707
استفاده از CRM براي توليد آگاهي سازماني جهت بهبود عملكرد سازمان﴿مطالعه موردي: داده كاوي در بانك رفاه﴾
708
استفاده از DFT در مطالعات QSAR مشتقات والپروئيك اسيد به منظور مدل سازي فعاليت اين دسته از تركيبات
709
استفاده از DNA ، غشائ و جسم سلول باكتري به عنوان حسگر زيستي ، براي جذب فلزات سنگين
710
استفاده از DNA كلروپلاستي در بررسي روابط فيلوژنتيك جنس پسته
711
استفاده از DNA كلروپلاستي در تعيين فيلوژني انار
712
استفاده از DPL [دي. پي. ال] براي مدل سازي سيستم هاي قدرت
713
استفاده از Fuzzy Time Series براي بناي ميدان جريان خروجي روتور توربين گريز از مركز و تحليل اعتباري داده هاي بدست امده
714
استفاده از GPU درتسريع وافزايش كارايي الگوريتم هاي بخش بندي تصوير
715
استفاده از it در بهبود فرآيند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
716
استفاده از IT در بهبود فرايند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
717
استفاده از MPLS براي ساده سازي مهندسي ترافيك در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
718
استفاده از N,N,N,N-تترابروموبنزن-1و3-دي سولفون آميد(TBBDA ﴾وپلي-﴿N,N-دي برومو-N-اتيل بنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PBBS﴾بعنوان يك معرف جديددرواكنش افزايشي ايندول ،پيرول و تيول به a,B-كتونهاي غير اشباع وسنتزمشتقات كئينوكسالين
719
استفاده از PHEV در مساله كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه ها
720
استفاده از QFD براي پشتيباني از DFSS
721
استفاده از RFID در سيستمهاي اطلاعات مديريت
722
استفاده از SDMA در شبكه هاي Ad HOC سيار با بررسي بين لايه اي و تحليل عملكرد
723
استفاده از SPE_HPLC با كمك پليمرهاي قالب مولكولي و لوپ مونوليتيك براي جداسازي و اندازه گيري اتوماتيك داروهاي دكسترومتورفان، انسولين و ترامادول در سيال هاي بيولوژيك
724
استفاده از SSCC در كنترل پيوسته توان ركتيو خازني
725
استفاده از TDMA/DSI در مخابرات ماهواره اي
726
استفاده از آب دريا در فلوتاسيون مس
727
استفاده از آب شيشه براي سنتز سيليس آمورف به روش شيميايي
728
استفاده از آپتامر تثبيت شده در ظروف واكنش زنجيره‌اي پليمراز و روي سطح نقاط‌كربني براي اندازه‌گيري انسولين در پلاسما به روش طيف سنجي فلورسانس
729
استفاده از آزمايش كشش غير مستقيم در بررسي رفتار خستگي نمونه هاي آسفالتي
730
استفاده از آزمايش هاي آماري جهت بهبود طراحي محصولات با در نظر گرفتن چندين پارامتر طراحي و مشخصه كيفيت
731
استفاده از آستاگزانتين و نمك صفراوي در خوراك ماهي پرت خوني(♂Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ) در تنش با نانو ذرات نقره
732
استفاده از آشكارسازهاي ترتيبي براي آشكارسازي سيگنال هاي LPI
733
استفاده از آشوب در تشخيص ناهنجاري مبتني بر سيستم هاي ايمني مصنوعي
734
استفاده از آلومينيوم هيدروژن سولفات و قلع تتراكلرايد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل به عنوان كاتاليست در پيش برد واكنش هاي تراكمي آلي و بررسي يك كاتاليست مناسب براي سنتز صنعتي پلي اتيلن ترفتالات
735
استفاده از آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات مكاني
736
استفاده از آمارگان مرتبه بالا در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
737
استفاده از آموزش همزمان دو عامل با اشتراك گذاشتن دانش براي بهبود سرعت آموزش
738
استفاده از آناليز پارامترهاي راه رفتن اسبي به كمك مدل هاي هوشمند براي محدود كردن تشخيصهاي افتراقي در اين نوع راه رفتن
739
استفاده از آناليز تطبيقي در تعيين توپولوژي بهينه
740
استفاده از آناليز گذار براي به دست آوردن سيكل رانندگي اتوبوس
741
استفاده از آناليز گره اي براي شبيه سازي بهره برداري در چند چاه نمونه
742
استفاده از آناليز گره اي براي طراحي روش هاي فرازآوري مصنوعي (گاز و پمپ) در چاه نمونه
743
استفاده از آناليز مقادير ويژه براي مدل هاي غير خطي ازطريق بسط سري تيلور
744
استفاده از آناليزتطبيقي در روش نقاط محدود
745
استفاده از آنتي بادي منوكلونال ضد Bm68 بر عليه روده مياني كنه هاي مختلف به منظور شناسايي ساختارهاي مشابه در آنها با روشهاي ايمونولوژيكي
746
استفاده از آنزيم به عنوان بيوكاتاليست
747
استفاده از ابزار شبكه عصبي در داده كاوي
748
استفاده از ابزار علم‌سنجي براي تحليل پتنت جهت آينده‌نگاري فناوري (مورد مطالعه كليدواژه هاي خود ترميمي و زير سامانه چندرسانه‌اي آي پي )
749
استفاده از ابزار هاي برنامه ريزي طراحي محور در ارتقاء كيفيت عملكردي، فضاهاي عمومي نمونه موردي تاتر شهر و بهينه پيرامون آن
750
استفاده از اثر ميدان مغناطيسي و الكترود لايه نازك جيوه بر پايه گرافيت در ولتا متري عاري سازي و كاربرد آنها در اندازه گيري مقادير بسيار كم يونهاي ﴿Cd(II) ، PB(II) ،ZN(II
751
استفاده از اد وات FACTS در سيستم قدرت و بررسي تاثير آن برپا رامترهاي سيستم
752
استفاده از ادوات FACTS جهت بهبود پايداري گذراي شبكه قدرت هوشمند به وسيله ي كاهش اختلاف زاويه ي ولتاژ ترمينال ژنراتورهاي شبكه
753
استفاده از ادوات FACTS موازي براي بهبود پايداري نوسان اول
754
استفاده از ارتباط بين خصيصه‌ها در بهبود رده‌بندهاي مبتني بر درخت‌هاي تصميم يادگيرنده از داده‌هاي جرياني
755
استفاده از ارتقا دهنده هاي قليايي و قليايي خاكي و لانتانيدها در كاتاليزور Ni/SiO2 در ريفرمينگ بخار پروپان
756
استفاده از ارتقاء دهنده هاي فلزات واسطه و لانتانيد ها در كاتاليزور Ni/Al2O3 در ريفورمينگ بخار پروپان
757
استفاده از ارزن و چربي حيواني در جيره مرغهاي تخمگذار
758
استفاده از ازن براي بهينه سازي هزينه هاي تصفيه آب برج هاي خنك كننده پالايشگاه
759
استفاده از ازن در كنترل سوسك چهارنقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus F در لوبيا چشم بلبلي و بيد گندم .Sitotroga cerealella O
760
استفاده از اسپكترو فتومتر در استخراج قوانين حاكم بر كالريمتر ديسك
761
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي دستگاه مسائل مقدار مرزي
762
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه ي چهارم
763
استفاده از استخراج فاز جامد به كمك نانو ذرات آلومينا و روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي به وسيله التراسونيك در جداسازي و پيش تغليظ فلزات سنگين كبالت، كادميوم و نيكل و اندازگيري آنها به وسيله طيف سنجي جذب اتمي شعله‌اي‌
764
استفاده از اسيد آمينه تريپتوفان به عنوان جايگزين مواد مرجع، در آزمون كيفي سنجش داروهاي پپتيدي صناعي
765
استفاده از اسيدهاي جامد در اكسايش يورازول ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
766
استفاده از اشياء مجازي در بررسي توسعه مهارتي حركت ارادي
767
استفاده از اصلاح كننده هاي سطحي در سنتز نانو ذرات اكسي روي به روش احتراقي
768
استفاده از اصلاحگر 5- امينو 2- اتيل - بي فنيل - 2- ال و نانو لوله هاي كربني در اصلاح الكترود خمير كربن بررسي رفتار الكتروشيمياي ان و استفاده از اين الكترود در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و لوودوپا
769
استفاده از اصول نو شهر سازي در احياء بافت هاي فرسوده
770
استفاده از اصول نو شهرسازي در احياء بافت هاي فرسوده﴿ NEW URBANISM)﴿محله چهارسوچوبي تهران﴾
771
استفاده از اطلاعات اضافي در سيگنال هاي تنك و ماتريس هاي كم رتبه
772
استفاده از اطلاعات تصويري كامپيوتري جهت محاسبات توليد قالي
773
استفاده از اطلاعات حركت لب ها براي جداسازي صدا
774
استفاده از اطلاعات زباني در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
775
استفاده از اطلاعات متقدم در كنترل فعال ارتعاشات بدنه قطار
776
استفاده از اطلاعات هاپلوتايپ در تشكيل ماتريس روابط ژنومي و محاسبه ضريب هم خوني در گاوشيري
777
استفاده از افزودني ها براي بهبود ليچينگ كالكوپيريت؛ مطالعه موردي : استفاده از پراكسيد دي سولفات سديم براي ليچينگ كنسانتره كالكوپيريت مس سرچشمه
778
استفاده از اقلام چهارگانه خوشنويسي
779
استفاده از اكسيژن در مشعلهاي صنعتي
780
استفاده از الجينات بعنوان غليظ كننده در صنعت نساجي
781
استفاده از الگوريتم CRF براي تشخيص و تصحيح چسبيدگي كلمات در زبان فارسي
782
استفاده از الگوريتم بيشنيه جريان و كمينه برش در بهبود تشخيص سبك يادگيري
783
استفاده از الگوريتم پتري نت در مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
784
استفاده از الگوريتم ديكسترا جهت بهينه كردن طرح هاي توسعه شبكه انتقال HVAC با خطوط HVDC
785
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه جهت شناسايي گسل ها
786
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه در شناسايي گسل هاي موجود در داده هاي لرزه اي
787
استفاده از الگوريتم رمزنگاري AES سبك وزن جهت بهبود امنيت ويدئو و تصاوير متحرك در كاربردهاي بلادرنگ و سريع
788
استفاده از الگوريتم ژنتيك براي مدل سازي غربالگري بيماري هاي غير واگير مزمن در مطالعات كوهورت
789
استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي موقعيت قرارگيري يدك كش هاي پاك سازي نفت در منطقه خليج فارس
790
استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي براي زمانبندي پروژه با منابع محدود ﴿مطالعه موردي: شركت فن انديش﴾
791
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت تشخيص جهت نگاه كاربر
792
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت حل مسائل تخصيص كانال
793
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي قطر لوله، پمپ و ارتفاع مخزن شبكه هاي توزيع آب با در نظر گرفتن الگوي مصرف متغير در شبانه روز
794
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي گروه شمع ها
795
استفاده از الگوريتم ژنتيك در مديريت تخصص آب با توجه به معيارهاي كمي و كيفي
796
استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي در تهيه طرح بافت پارچه هاي تاري و پودي ساده
797
استفاده از الگوريتم ژنتيك موازي براي تجزيه ماتريس در سامانه هاي پيشنهاددهنده
798
استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي در نظارت بر ارتعاشات يك جعبه دنده
799
استفاده از الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي با رويكرد وب كاوي در تشخيص آنومالي وب
800
استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان براي حل مسائل مديريت اختلالات خطوط هواپيمايي
801
استفاده از الگوريتم ماكزيمم سازي مشاهدات و فيلترذره اي در شناسايي روي خط و كاربرد آن در كنترل سيستم هاي فضاي حالت
802
استفاده از الگوريتم هاي الهام گرفته از كلوني مورچه ها در مسير يابي شبكه هاي كامپيوتري
803
استفاده از الگوريتم هاي تكاملي جهت انتخاب سهام بازار بورس اوراق بهادار با معيار ارزش در معرض ريسك و ارزيابي آن
804
استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك براي تطبيق داده هاي آزمايشگاهي PVT در مخازن نفتي
805
استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري و دانش داده كاوي در يافتن الگوي مناسب براي حل يك مساله زمانبندي كارگاه گردش كاري
806
استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر معادله حالت براي محاسبه حداقل فشار امتزاج پذيري
807
استفاده از الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در شناسايي و تشخيص وظايف
808
استفاده از الگوريتم هاي هندسي در مساله تعقيب و گريز
809
استفاده از الگوريتم ويتربي وقفي جهت مقابله با تداخل بين حاملي در گيرنده CDMA چند حاملي
810
استفاده از الگوريتم يادگيري آستانه ي تطبيق (ATL) براي تعليم شبكه اي از نورون ها (STEN)
811
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي سرطان به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
812
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي نورون به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
813
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در مدلسازي حركت جسم چند لينكه
814
استفاده از الگوريتمهاي هوشمند جهت مكان يابي صاعقه هاي از نوع ابر به زمين بر اساس مدلهاي الكترومغناطيسي كانال صاعقه
815
استفاده از الگوهاي ميكرو پروزوديك جهت تقطيع كلمات
816
استفاده از الگوي آيروديناميك غيرخطي در معادلات آيروالاستيك بال هاي با نسبت منظري بالا
817
استفاده از الگوي پروتييني به منظور تشخيص منابع ژرم پلاسم زيتون ايران
818
استفاده از الگوي توسعه ميان افزا در احياء بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله دردشت اصفهان)
819
استفاده از الگوي مشاركتي در بازتعريف و طراحي مدارس
820
استفاده از الگوي مكتب شهرسازي اصفهان در افزايش خوانايي شهرك هاي جديد ( نمونه موردي شهرك ولي عصر اصفهان)
821
استفاده از المانهاي تيري براي حل سازه هاي پوسته اي
822
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﺵ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﯼ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ
823
استفاده از الياف هاي پليمري تقويت كننده (FRP) براي اصلاح مشخصات اجزاء بتني
824
استفاده از امكانات كامپيوتر و يك مدار واسط بعنوان دستگاه تلفن
825
استفاده از امواج التراسونيك فركانس بالا جهت حذف آمونياك از پساب هاي صنعتي
826
استفاده از امواج فراصوت به منظور سنتز نانو كامپوزيت هاي كايرال جديد بر پايه پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات L- فنيل آلانين با بكارگيري نانو ذرات آلومينا اصلاح شده به وسيله تركيب هاي زيست سازگار همانند سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾
827
استفاده از امواج فراصوت در بهبود هيدروليز آنزيمي ساكاروز به كمك آنزيم اينوتاز
828
استفاده از امواج فراصوت در فرايند خاكسترزدايي قير طبيعي با استفاده از فلوتاسيون ستوني
829
استفاده از امواج مافوق صوت همراه روش سولفورزدايي اكسايشي جهت حذف گوگرد از نفت خام
830
استفاده از انرژي باد در سيستم هاي حفاري
831
استفاده از انرژي خورشيدي با استفاده از نماي هوشمند به منظور تنظيم دماي خانه
832
استفاده از انرژي خورشيدي براي پيش گرم كردن آب بويلر نيروگاه بخار
833
استفاده از انرژي خورشيدي براي حركت يك فروند قايق ماهيگيري در آبهاي خليج فارس
834
استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه مطبوع ساختمان
835
استفاده از انرژي خورشيدي در طراحي پمپ ها
836
استفاده از انرژي خورشيدي و باد به منظور تامين انرژي ازدياد برداشت از مخازن نفتي
837
استفاده از انرژي ريز موج در برخي از سنجش هاي بيولوژيك خاك
838
استفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد برق
839
استفاده از انرژي نو در كولر آبي
840
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در جهت خشك كردن مصولات صنايع غذايي وارائه روش بهينه فرايند با ديدگاه هاي اقتصادي
841
استفاده از اولتر اسوند براي افزايش بيان و توليد اسيد سيتريك توسط آسپرژيلوس نيجر
842
استفاده از ايروژل آلي- فلزي براي حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
843
استفاده از بازپس گيري انرژي حاصل از ترمز دوچرخه جهت شارژ باتري روشنايي و استفاده آن در برق مفيد دوچرخه
844
استفاده از بازتابنده هاي موج سطحي براي ايجاد آنتن هاي هولوگرافي پهن باند
845
استفاده از بازخوردهاي غيرمستقيم كاربران وب در الگوريتم هاي يادگيري براي رتبه دهي
846
استفاده از بازي هاي قيمت گذاري شبكه براي ترافيك خودمحور
847
استفاده از بازيهاي سابماژولار در مديريت خودگردان سمت تقاضا
848
استفاده از باطله هاي معادن سنگ با روش حل خلاق مسئله در معدن سنگ گدار سياوش
849
استفاده از باكتري ها براي كاهش گرد و غبار در فعاليت هاي معدني
850
استفاده از باكتري ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واكسي در تركيبات نفتي همراه واكس زياد
851
استفاده از بايندرهاي پليمري زيست سازگار در ساخت قطعات كلسيم فسفاتي به روش چاپگر سه بعدي بايندر جت
852
استفاده از بايودوغاب ها جهت تحكيم و بهسازي زمين در مقياس آزمايشگاهي و عملي با تكيه بر تثبيت شن هاي روان
853
استفاده از بتن هاي با نفوذپذيري كم در ساخت مخازن نفتي بتني
854
استفاده از برخي توابع مفصل و توزيع هاي دو متغيره در مدل بندي تخصيص سرمايه
855
استفاده از برخي ژن هاي كلروپلاستي دخيل در فتوسنتز و باركدهاي گياهي براي تجزيه و تحليل روابط فيلوژني انار
856
استفاده از برداشتهاي تك ايستگاهي خردلرزه هاي محيطي در استخراج بيضويت امواج رايلي
857
استفاده از برگ چاي در توليد آنزيم پراكسيداز قارچي
858
استفاده از برنامه ارزيابي خودكار نگارش
859
استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالي SDP در بهره برداري بهينه از مخازن آبي سد كرج
860
استفاده از برنامه ريزي چند هدفه در برنامه ريزي دروس دانشگاه
861
استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح مختلط در سيستم حمل و نقل خودكار چمدان
862
استفاده از برنامه كامپيوتري FLUSH
863
استفاده از برنامه نويسي ژنتيك و خوشه بندي بر اساس سري هاي زماني براي ايجاد قوانين معاملاتي در بازار آتي تهران
864
استفاده از بسترهاي زئوليتي براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي و جداسازي ايزوبوتن از مخلوط اولفين ها و آلكان هاي چهار كربنه
865
استفاده از بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در كاهش رشد كپك و مخمر در پنير سفيد ايراني در طول زمان نگهداري
866
استفاده از بسته نرم افزاري DSSAT به منظور ارائه بهترين راهكارهاي مديريتي آبياري و كود نيتروژني براي گندم و ذرت در زمان حال و آينده
867
استفاده از بطري هاي پلي استر بازيافتي در توليد الياف نساجي و بررسي خواص مكانيكي الياف توليدي از آن
868
استفاده از بمب عليه غير‌ نظاميان در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
869
استفاده از بهينه سازي فازي چند هدفه به منظور تسطيح منابع چندگانه در مديريت پروژه
870
استفاده از بيان تنك براي تشخيص بيماري ايسكمي از تصاوير اكوكارديوگرافي
871
استفاده از بيان تنك و داده‌هاي fMRI براي پيش‌بيني طبقه اشياء
872
استفاده از بيوتكنولوژي در توليد نهال عاري از ويروس ارقام انگور
873
استفاده از بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي
874
استفاده از پارچه گونه ها در كاهش ترك هاي روسازي و كاربرد آن در راهسازي
875
استفاده از پاسخگويي بار براي تنظيم فركانس در ريزشبكه هاي جزيره اي
876
استفاده از پايگاه دانش براي جريان هاي كاري سيستم هاي يكپارچه توزيع شده به كمك الگوريتم پيشنهادي با مكانيزم داده كاري
877
استفاده از پايه هاي سينك و هارتلي در روشهاي طيفي
878
استفاده از پايه هاي موجك در روش پتروف -گالركين براي حل عددي معادلات انتگرالي از نوع همرشتين
879
استفاده از پتانسيل هاي موجود در بافت فرسوده محدوده امام زاده دو خاتون شهركرد جهت بازآفريني محدوده
880
استفاده از پديده Twinkling Artifact به منظور كمي نمودن اثر روش درماني High Intensity Focused Ultrasound
881
استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي در پيش بيني غلظت برخي فلزات سنگين در برگ درختان چنار و اقاقيا در شهر كرمانشاه
882
استفاده از پرتوهاي گاماي آني حاصل از فعالسازي نوتروني براي تشخيص مواد منفجره
883
استفاده از پردازش تصاوير در تعيين ويژگي هاي نخ‌هاي تكسچره با تاب مجازي
884
استفاده از پردازش تصوير براي اندازهگيري جابهجايي
885
استفاده از پرمنگنات پتاسيم به منظور اصلاح خواص سطح الياف پشم و پلي پروپيلن
886
استفاده از پروتكل زمان شيار‌بندي شده با پرش فركانسي در شبكه‌هاي حسگر بدني و تحليل اثر تداخلي بين اين شبكه‌ها
887
استفاده از پساب تصفيه شده براي فرآيند پخت و سفيدگري كالاي پنبه‌اي و بررسي عملكرد آن در مقايسه با مرجع
888
استفاده از پساب حمام رمق كشي شده در رنگرزي پشم با رنگزاي اسيدي
889
استفاده از پساب فرايند توليد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب براي كشت ريزجلبك دوناليلا سالينا
890
استفاده از پسماندهاي گياهي براي توليد بيو - نانو ذرات روي جهت تغذيه گوجه فرنگي
891
استفاده از پلاسماي ليزري به عنوان آنتن پلاسما و مولد پالس هاي الكترومغناطيس
892
استفاده از پلي سديم اكريلات در تكميل نانوكامپوزيتي پارچه هاي پنبه‌اي و بررسي برخي خواص فيزيكي آنها
893
استفاده از پلي فنولهاي گياهي جهت كند رها كردن اوره
894
استفاده از پلي مورفيسم طولي نواحي ITS1 و ITS2 موجود در DNA ريبوزومي جهت تعيين گونه ي مخمرهاي بيماريزاي انسان براساس الگوي الكتروفورزي محصولات PCR
895
استفاده از پلي يورتان هاي بر پايه ي منابع طبيعي جهت بهره گيري در سامانه هاي دارورساني
896
استفاده از پليمر پر شاخه‌ي آميني براي بهبود خواص رنگ‌پذيري، جذب رطوبت و خواص فيزيكي الياف پلي‌آميد
897
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي CdTe براي شناسايي و اندازه گيري داروي سولفاسالازين
898
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي گرافن براي تشخيص و اندازه گيري مولكول هاي ساده زيستي
899
استفاده از پليمرهاي قالب يوني بر پايه نانولوله هاي كربني چند جداره مغناطيسي براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
900
استفاده از پنلهاي فتوولتاييك براي شارژ خودرو الكتريكي با بهكارگيري پيل سوختي
901
استفاده از پورتال هاي مديريت پروژه براي يكپارچه سازي
902
استفاده از پوزولانهاي طبيعي براي كنترل واكنش قليايي - سنگدانه در بتن
903
استفاده از پوست پسته اصلاج شيميايي شده با پلي آتيلن براي حذف رودامين بي از محصول هاي آبي
904
استفاده از پوشش شيشه سراميك براي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم در كار گرم
905
استفاده از پوشش شيشه سراميك برلي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم
906
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
907
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
908
استفاده از پوششهاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
909
استفاده از پيش گرمايش فعال براي تسريع راه اندازي خطوط لوله ي ژل
910
استفاده از تئوري اطلاعات در فشروده سازي اطلاعات و شبيه سازي الگوريتم LZW
911
استفاده از تئوري فازي در تخمين قيمت تمام شده درمطالعات امكان سنجي اقتصادي
912
استفاده از تئوري گروه ها در تحليل ديناميكي و پايداري سازه هاي متقارن
913
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت
914
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت پروژه ها
915
استفاده از تابع پايه شعاعي و روش منظم سازي تيخانوف در حل يك مساله معكوس
916
استفاده از تابع موجك و پيش بيني كننده فازي در تشخيص خطاي روتور موتورالقائي
917
استفاده از تابع هدف چندگانه مبتني بر داده هاي مودال جهت شناسايي آسيب هاي سازه اي با به روزرساني مدل تحليلي
918
استفاده از تابع هزينه مبتني بر قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي سيستم هاي آشوب گونه زيستي
919
استفاده از تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در ورودي هاي شهرها
920
استفاده از تاپستري در دكوراسيون داخلي با الهام از ايل قشقائي
921
استفاده از تبديل پاره موج در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب
922
استفاده از تبديل چيرپلت به منظور آشكارسازي اهداف مدفون در زير زمين از طريق آرايه
923
استفاده از تبديل موجك در انتخاب ويژگي به منظور بهبود دسته بندي سيگنال هاي EEG نوزادان
924
استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس براي استخراج تصوير هدف از داده هاي رادارISAR
925
استفاده از تبديل ويولت در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
926
استفاده از تبديلات يكاني پيوسته براي توليد هاميلتوني موثر مدل هابارد
927
استفاده از تجزيه تقريبي در حلالهاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت
928
استفاده از تحليل پوششي داده‌ها به ‌منظور بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر عملكرد صنايع پتروشيمي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
929
استفاده از تحليل خوشه بندي درمسئله مكان يابي- مسيريابي شبكه لجستيك حلقه بسته
930
استفاده از تحليل موجك در فرايندهاي ناايستا و فرايندهاي همبسته متناوب
931
استفاده از تخمين استوار و رگرسيون استوار در ساخت متامدل ها
932
استفاده از تخمين گرهاي مختلف در پهنه بندي وضعيت شوري و سديمي خاك هاي منطقه ي اسلاميه ي رفسنجان
933
استفاده از تراكم، آرايش كاشت و تنوع علف كش در مديريت تلفيقي علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي
934
استفاده از تركيب پرومازين-نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان الكتروكاتاليست جهت ساخت سنسور حساس براي اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي از قبيل هيدرازين و هيدروكسيل آمين
935
استفاده از تركيب خازن موازي با اينورتر منبع ولتاژ به منظور جبران تغييرات و نوسانات ولتاژ و جريان در شبكه توزيع 20 كيلوولت
936
استفاده از تركيب روش‌هاي نوار محدود و بدون شبكه گالركين براي حل مسائل ورق
937
استفاده از تركيب فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ﴿AOP﴾ و تصفيه زيستي در كاهش بار آلودگي پسابهاي حاوي تركيبات فنلي
938
استفاده از تركيب قالب هاي آلي در بهبود ساختار نانوكاتاليست ساپو-34 به روش القاي امواج ماوراي صوت
939
استفاده از تركيبات اوره كندانس به عنوان مواد تأخير دهنده اشتعال در پلاستيك‌ها
940
استفاده از تركيبات پريبيوتيكي استخراج شده از مغز بلوط براي ريزپوشاني لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 به روش خشك كردن پاششي
941
استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين به منظور افزايش كارايي چاپ ديجيتالي بر منسوجات
942
استفاده از تركيبات نانو كامپوزيت زئوليتي در مانع واكنشي نفوذ پذير به منظور حذف پساب رنگي نساجي از آب هاي زير زميني
943
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروزه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
944
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
945
استفاده از تعاملات و نفوذ اجتماعي در جهت حل چالش‌هاي شناخته‌شده در سيستم‌هاي پيشنهاددهنده
946
استفاده از تغيير فشار باد تاير جهت بهبود كيفيت حركت طولي و عرضي خودرو
947
استفاده از تغييرات بافت به منظور بخش‌بندي براساس آمارگان‌هاي مراتب بالاتر
948
استفاده از تفاله نيشكر براي سنتز نانو كامپوزيت Al2O3/SiC از طريق سنتز خود انتشار دماي بالا (SHS) و آسياب‌كاري
949
استفاده از تقريب پاده براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
950
استفاده از تقريبات تفاضلي فشرده در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
951
استفاده از تقطير غشايي براي شيرين سازي آب خليج فارس
952
استفاده از تك لايه هاي خود انباشته جهت جلوگيري از اكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترود طلا و كاربرد ان در تعيين دو پامين
953
استفاده از تكرار وزنه تا سر حد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه
954
استفاده از تكنولوژي بلاك‌چين جهت دستيابي به اهداف مديريت زنجيره تامين
955
استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مدرن در حرارت هما
956
استفاده از تكنولوژي در كلاس هاي مهارت هاي شنيداري: ديدگاه اساتيد و دانشجويان مهندسي
957
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
958
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
959
استفاده از تكنولوژي فازي به منظور پيش‌بيني ارتباطات و روند انتشار مطالب در شبكه‌هاي اجتماعي
960
استفاده از تكنولوژي گلوگاهي (پينچ ) جهت طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي واحد جديد تقطير نفت خام سنگين ايران (000،081 بشكه در روز)
961
استفاده از تكنولوژي نانو در افزايش راندمان كلكتورهاي خورشيدي
962
استفاده از تكنيك DOE براي معضل گشايي نابالانسي تايرها و بررسي عوامل موثر بر روي آن در مجتمع صنايع لاستيك يزد
963
استفاده از تكنيك FANP در ارزيابي و انتخاب تامين كننده تجهيزات با لحاظ كردن عوامل داخلي
964
استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت پارچه هاي فاستوني
965
استفاده از تكنيك پيكسل بندي و روش بهينه سازي باينري به منظور طراحي ادوات آنتني و مايكروويوي
966
استفاده از تكنيك تحريك نوساني در استخراج برخي پارامترهاي مكانيكي سيستم تنفسي
967
استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري براي نظارت بر فرو نشست زمين ناشي از استخراج بي رويه آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان (1385-1390)
968
استفاده از تكنيك تداعي حافظه از طريق ارتباط بخش هاي تصويري و آوايي بر روي ميزان نگهداري و بازيابي واژگان زبان آموزان درونگرا و برونگراي ايراني
969
استفاده از تكنيك خشك كردن انجمادي در سنتز مواد متخلخل
970
استفاده از تكنيك خوشه بندي گوينده در تطبيق گوينده در سيستم بازشناسي گفتار
971
استفاده از تكنيك رزونانسي جهت بهبود بازده ميكرواينورترهاي خورشيدي
972
استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات براي ارائه يك مدل آمار به منظور بهينه كردن فرآيند توليد در يك واحد توليدي
973
استفاده از تكنيك كشت گندم و نجات جنين در بازيافت ژرم پلاسم گندم
974
استفاده از تكنيك مدلسازي بروش عناصر متناهي ﴿ finite element method ) براي بهبود نتايج حاصل از ويسكومترهاي cone&plate
975
استفاده از تكنيك منبت و مشبك در جدا كننده هاي چوبي در منازل
976
استفاده از تكنيك هاي جدا سازي به منظور پيش تغليظ و اندازه گيري اوراينم با روش اسپكتروفوتومتري
977
استفاده از تكنيك هاي چند شاخصه براي انتخاب پرتفوي بهينه سهام در بازار بورس تهران
978
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني در راستاي مديريت جامع منابع آب
979
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در تحليل ثبت هاي سرور وب جهت ساخت صفحات وب شخصي شده
980
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در صنعت پزشكي
981
استفاده از تكنيك هاي ريز استخراج با حلال همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكارساز شعله يونشي براي اندازه گيري حشره كش هاي پيروتيروئيدي در نمونه هاي آبي
982
استفاده از تكنيك هاي عكاسي در نقاشي
983
استفاده از تكنيك هاي كاوي براي تحليل داده هاي دوره گارانتي خودروي ريو شركت سايپا يدك
984
استفاده از تكنيك واهم آميخت در چاه آزمايي
985
استفاده از تكنيكهاي بهبود كارايي الگوريت مهايتخمين توزيع در طراحي شبكه انتقال گاز طبيعي
986
استفاده از تكنيكهاي چوب در طراحي داخلي
987
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي بمنظور طبقه بندي مشتريان
988
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي در حوزه تجارت الكترونيك
989
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي(خوشه بندي) در برنامه ريزي استراتژيك با تاكيد روي مدل مبنا در يك سازمان ايراني
990
استفاده از تكنيكهاي فازي جهت كشف بن بست در مسيريابي شبكه اتصالات چند پردازنده
991
استفاده از توابع B- اسپلاين درجه چهار در حل تقريبي مسائل مقدار مرزي مرتبه سه
992
استفاده از توابع پايه اي برنشتاين براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
993
استفاده از توابع پايه اي شعاعي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي وابسته به زمان
994
استفاده از توابع پايه اي شعاعي درونيابي وحل معادلات ديفرانسيل جزئي
995
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل
996
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل به كمك شبكه عصبي مصنوعي
997
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلژژژبه كمك شبكه عصبي مصنوعي
998
استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي معادلات ديفرانسيل چندبعدي در مكان و زمان
999
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل محيط هاي متخلخل اشباع
1000
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادله ديفرانسيل الاستيسيته غير محلي
بازگشت