<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استفاده از روشي شي مبنا در توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره Geo Eye1
2
استفاده از رويكرد اختيارات حقيقي در ارزشيابي و تصميمگيري هاي پروژه هاي زيربنايي
3
استفاده از رويكرد اقيانوس آبي در معرفي استراتژي‌هاي پژوهشي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان
4
استفاده از رويكرد بهينه سازي استوارتطبيق پذير در مسئله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
5
استفاده از رويكرد تصميم گيري تلفيقي پراميتي فازي و برنامه ريزي خطي براي حل مسائل تصميم گيري گروهي در محيطي پويا- مطالعه موردي مسئله انتخاب تامين كنندگان
6
استفاده از رويكرد تصميم گيري چندمعياره در فرآيند استخدام نيروي متخصص شركت هاي دانش بنيان
7
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در بهبود ويژگي هاي كيفي سيستم هاي مبتني بر وب
8
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در مدلسازي و ارزيابي نيازمندي هاي غيروظيفه مندي در طراحي سيستم هاي مبتني بر وب
9
استفاده از رويكرد داده‌كاوي در ارزيابي عملكرد كاركنان بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان، بخش نورد سرد)
10
استفاده از رويكرد شش سيگما جهت بهبود عملكرد اركستر موسيقي
11
استفاده از رويكرد نوين يادگيري عميق در تشخيص هويت با استفاده از تصاوير گوش افراد و كشف ارتباط ويژه ميان بيومتريك گوش و دست انسان ها
12
استفاده از رويه هاي كنترلي براي محدودسازي و حذف نوسانات فرورزونانسي آشوبگونه در چند سيستم نمونه فرورزونانسي
13
استفاده از ريزپردازنده Z80 جهت كنترل عمليات ماشين لباسشويي
14
استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت CTAB و ليگاند ديتيزون به عنوان جاذب براي پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي فلزي سرب و كادميوم
15
استفاده از زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور جهت محافظت زدايي تري متيل سيلين و تترا هيدروپيرانيل ....
16
استفاده از زئوليت هاي طبيعي و سنتزي اصلاح شده با تيتانيوم دي‌ اكسيد براي حذف هم زمان گازهاي مونوكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن
17
استفاده از زباله هاي كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي اثرآن، بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ملات
18
استفاده از زمانبندي كسب شده همراه با تكنيكهاي نمو هموار براي پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه در پروژه هاي مهندسي خريد ساخت (EPC) مطالعه موردي پروژه هاي فولادسازي
19
استفاده از زير اهداف براي بهبود كارايي يادگيري تقويتي در سيستم‌هاي چند عامله
20
استفاده از زيست سنج چهره براي تشخيص هويت افراد
21
استفاده از زيست صافي چكنده براي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي سنتزي
22
استفاده از زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa subgutturosa در پارك ملي كلاه قاضي﴾
23
استفاده از ژنراتورهاي شارمحور مغناطيس دائم چند فازه جهت كاهش خازن مدار واسط dc در ژنراتورهاي بادي محرك مستقيم
24
استفاده از ساختار فرامواد آكوستيكي در انباره اگزوز به منظور كاهش سطح نويز
25
استفاده از ساختار مولكولي، پارامترهاي ترموشيميايي و شبيه‌ سازي انفجار به منظور ارزيابي كارايي انفجار مواد پرانرژي نيترآميني جديد
26
استفاده از ساختار يكپارچه حرارت خارجي در برج هاي تقطير
27
استفاده از ساختارهاي شبكه عصبي مصنوعي در كاربرد شناسايي گوينده
28
استفاده از ساختارهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بازشناسي گفتار فارسي
29
استفاده از ساختارهاي كربني مانند گرافن در تهيه سنسورهاي گازي
30
استفاده از ساختارهاي گرافني اصلاح شده با نانوساختارهاي پلي اكسومتال و چهارچوب فلز-آلي به‌منظور اصلاح سطح الكترود و كاربرد آن‌ها در پيل‌هاي سوختي و ابرخازن‌ها
31
استفاده از سامانه اتوبوسراني جهت ارائه يك سرويس سريع پستي
32
استفاده از ستون هاي دوخت در بهسازي لرزه اي مهاربندهاي شورون
33
استفاده از سدهاي هيدروليكي براي جلوگيري از نفوذ آب شور در آبخوان‌هاي ساحلي
34
استفاده از سراميك پيزوالكتريك براي جراحي گرمايي در عمق كم
35
استفاده از سرباره فولاد در فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي كاهش بار آلي پساب هاي صنعتي
36
استفاده از سري هاي زماني ناايستا براي تخمين احتمال سرمازدگي در رفسنجان
37
استفاده از سطوح بزيه در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
38
استفاده از سطوح كنترلي ميكروتب در هواپيماهاي بدون سرنشين
39
استفاده از سطوح گسترده جهت بهبود عملكرد خنك كاري باتري ليتيم - يون توسط مواد با قابليت تغيير فاز
40
استفاده از سنتز ميو و كنترل مقاوم در طراحي كنترل كننده براي موشك باليستيك
41
استفاده از سولفون ‌هاي باقي مانده در فاز آبي گوگردزدايي اكسيداسيوني براي سنتز پلي سولفون
42
استفاده از سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾ به عنوان عامل هاي اصلاح كننده دوستدار محيط زيست براي پوشش سطح نانو ذراتCuOŸŸŸ, و كاربرد آنها براي تهيه نانو كامپوزيت هاي جديد پلي﴿آميد-ايميد﴾ حاوي اتصالات آمينواسيد L- والين
43
استفاده از سيستم عدم تمركز در خدمات دهي به وسايط نقليه شهرداري اهواز
44
استفاده از سيستم VIMS براي افزايش كارائي ماشين آلات معدني
45
استفاده از سيستم استنتاج فازي بر پايه شبكه عصبي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ صحت مدل سازي سري هاي زماني چند متغيره هيدرولوژيكي
46
استفاده از سيستم الكتروشيميايي ميكروبي براي استحصال فلزات سنگين ( پلاتين) از خروجي يك فرآيند فروشويي زيستي
47
استفاده از سيستم پايش ناحيه گسترده و PMU براي مديريت و كنترل سيستم تغذيه تركشن
48
استفاده از سيستم ترمزگيري كمكي الكترومغناطيسي در كنار ترمز اصطكاكي مرسوم به منظور كاهش آلايندههاي ترمزي
49
استفاده از سيستم تصميم گيري تركيبي هوشمند جهت بدست آوردن نقاط غير پست مسئله تصميم گيري چند معياره
50
استفاده از سيستم تصويربرداري رقمي در تجزيه كمّي غلظت رنگزا در مقطع يك استوانه
51
استفاده از سيستم خبره در انتخاب شرايط بهينه ماشينكاري براي عمليات تراشكاري فرزكاري و سوراخكاري
52
استفاده از سيستم ريسندگي پشمي جهت توليد نخهاي نيمه فاستوني
53
استفاده از سيستم فازي جهت ارزيابي عملكرد تيم پروژه‌هاي عمراني
54
استفاده از سيستم هاي كاتاليستي مس (I) و (II) در واكنش هاي جفت شدن و حلقه زايي و بررسي مكانيسم واكنش ها با روش هاي محاسباتي
55
استفاده از سيستم هاي نوين دارو رساني براي داروهاي گياهي
56
استفاده از سيستم هاي هوشمند براي پيش بيني ميزان رسوب آسفالتين
57
استفاده از سيستمهاي با دو جريان برخوردكننده در تهيه امولسيون هاي آب - روغن
58
استفاده از سيستمهاي چند طبقه بندي كننده به منظور تحليل سيگنالهاي EEG مغز براي طراحي سيستمهاي واسط مغز - كامپيوتر
59
استفاده از سيستمهاي ليگنينوليتيك قارچي در آلاينده زدايي پسابهاي رنگي
60
استفاده از سيستمهاي هوشمند براي بهبود پروتكل مسيريابي AODV
61
استفاده از سيكل ارگانيك رانكين در بازيافت حرارت اتلافي و تحليل پارامتريك بازده قانون اول و دوم ترموديناميك
62
استفاده از سيگنال چند سطحي در فلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
63
استفاده از سيگنال چند‌سطحي درفلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
64
استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG) به منظور ارزيابي سطح تنگي آئورت
65
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دار شده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده به منظور اندازه گيري يون ساماريم به روش پتانسيومتري
66
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دارشده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده براي اندازه گيري يون به روش پتانسيومتري
67
استفاده از سينرژي اجزاي عضلاني جهت بهبود كنترل سيستم ركاب‌زني FES در كاربردهاي توانبخشي
68
استفاده از شاخص فيبوناچي در تحليل فني سهام در سازمان بورس اوراق بهادار
69
استفاده از شاخص لپتين جهت بررسي فعاليت توليدي و توليد مثلي در گاو
70
استفاده از شاخصهاي پايداري در ارزيابي جامع روشهاي نوين جمع آوري/ تصفيه/ استفاده مجدد فاضلابهاي صنعتي – مطالعه موردي
71
استفاده از شبكه بيزي جهت ارزيابي قابليت اطمينان و رتبه بندي اهميت عناصر در سيستم هاي قدرت مركب
72
استفاده از شبكه جابجا شده براي حل جريان تراكم ناپذير به روش المان محدود - حجم محدود
73
استفاده از شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته در خوشه بندي زير كلمات متون چاپي فارسي
74
استفاده از شبكه عصبي براي مدلسازي استحكام نخ و بهينه سازي مصرف مواد اوليه با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك
75
استفاده از شبكه عصبي در پيش بيني اثرات پارامترهاي حاكم بر انتقال گرما در جريان نانوسيال در كانال هاي مستطيلي و مثلثي
76
استفاده از شبكه عصبي در تبديل متن فارسي به گفتار و ارائه يك مدل ماركوف پنهان
77
استفاده از شبكه عصبي در ساخت مدل معاملات هوشمند (معاملات الگوريتميك) براي پيش بيني شاخص در بازار بورس ارز
78
استفاده از شبكه عصبي كانولوشن در احراز هويت افراد از طريق خطوط كف دست
79
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي براي مدل سازي چيدمان دمايي ماشين اكسترودر توليد لوله‌هاي پلي‌اتيلن پرچگال
80
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در اختصاص بهينه امكانات مخابراتي
81
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني خستگي كامپوزيتها
82
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در تعيين بهينه نيروي نورد فولاد
83
استفاده از شبكه عصبي و آناليز تصاوير در پيش بيني نرخ اكسايش پيريت و توليد آلاينده ها در دمپ باطله كارخانه زغالشويي البرز شرقي
84
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي سودآوري خدمات بانكي در بانك تجارت
85
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن روي روبات
86
استفاده از شبكه هاي عصبي براي مدل سازي مولد بخار هسته اي و طراحي كنترل كننده عصبي - فازي جهت كنترل سطح آب آن
87
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور آشكار سازي مولفه هاي شناختي سيگنال اكترو انسفالوگرام
88
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور تحليل پارامترهاي مناقصه
89
استفاده از شبكه هاي عصبي جهت تخمين شكل و ابعاد تركهاي سطحي ناشي از خستگي در فلزات فرومغناطيس در روش FM SM
90
استفاده از شبكه هاي عصبي در بهينه سازي ساخت ديرگدازهاي منيزيا گرافيت و تعيين ميزان بهينه گرافيت
91
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
92
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
93
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانيسل
94
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي منسوجات
95
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي نمونه هاي فلورسنت
96
استفاده از شبكه هاي عصبي در طبقه بندي عيوب پارچه هاي تاري - پودري
97
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پارامترهاي انتقال حرارت جابجايي
98
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي 4-﴿ 2- تيازوليل آزو ﴾ - رزورسينول و تعيين همزمان يدات و پريدات به روش اسپكتروفوتومتري
99
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش به كمك روش فليملت آرام
100
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل فليملت آرام جهت مدل سازي احتراق گستره اي قابل توجه از شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش
101
استفاده از شبكه ويولت و ويونت در استخراج پتانسيلهاي برانگيخته
102
استفاده از شبكه‌هاي عميق براي رمزگشايي پيوسته پارامتر‌هاي حركتي از روي سيگنال‌هاي عصبي
103
استفاده از شبكه‌هاي مولد تخاصمي شرطي در خلاصه‌سازي متن
104
استفاده از شبيه ساز واقعيت مجازي جراحي مغز به منظور برآورد تأثير خونريزي بر عملكرد جراح مبتني بر تحليل سيگنال‌هاي حياتي
105
استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي براي مطالعه خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفئونيوم آلانينات و تترابوتيل فسفونيوم گلايسينات
106
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
107
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
108
استفاده از شبيه سازي مولكولي جهت تحليل سيستم هاي دارورساني
109
استفاده از شبيه‏سازي خطوط جريان و يك مدل پراكسي در يك مخزن نفتي تحت سناريوي تزريق آب جهت آناليز ريسك
110
استفاده از شرايط معيار سطوح برابر در حوزه زمان براي حفاظت خروج از سنكرون
111
استفاده از شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين
112
استفاده از شنود و كدگذاري بدون‌نرخ در انتشار پيام‌هاي متفاوت درشبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
113
استفاده از شيرين كننده هاي پر قدرت به جاي ساكارز در فرمولاسيون شربت آلبالو و بررسي خواص حسي و زمان ماندگاري
114
استفاده از صافي سيگنال تحليلي ومشتقات آن در تحليل داده هاي مغناطيسي منطقه بندر عباس
115
استفاده از صمغ جاوشير به عنوان منبع جديد تهيه فيلم خوراكي و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آن
116
استفاده از ضايعات آهكي كارخانه هاي سنگ بري براي حذف دي اكسيد گوگرد
117
استفاده از ضايعات اليافي در تقويت شاتكريت
118
استفاده از ضايعات كارخانجات شهرك صنعتي بيرجند جهت تسليح و بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي
119
استفاده از ضايعات كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
120
استفاده از ضربه قوچ در مكانيابي محل نشت در لوله ها
121
استفاده از طراحي Box-behnken به منظور استخراج نقطه ابري يونهاي Ni+2 و CU+2 در نمونه هاي روغن نباتي توسط طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
122
استفاده از طراحي پارچه در دكوراسيون داخلي كلينيك هاي هنر درماني ( traphy Art )
123
استفاده از طراحي حروف در پيوند با فرم و محتوا ﴿در تصوير سازي﴾
124
استفاده از طراحي در روش هاي نوين آموزش سمعي و بصري
125
استفاده از طراحي زايشي جهت سفارشي‌سازي محصول
126
استفاده از طرح خلاصه براي يافتن نقطه تغيير به صورت متوالي
127
استفاده از طرح هايبهينهابر مكعب لاتين در بهبود روش سطح پاسخ تطبيقي
128
استفاده از طيف سنجي فتوآكوستيكي با استفاده از انحراف اشعه ليزر متمركز شده در مد عرضي اصلي به منظور اندازه گيري غلظت برخي تركيبات در نمونه هاي جامد
129
استفاده از طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك در برآورد برخي از ويژگي هاي شيميايي و كاني شناسي رسي خاك هاي سطحي استان اصفهان
130
استفاده از طيف سنجي نيرويي در اندازه گيري چسبندگي به وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
131
استفاده از ظرفيت هاي نمايش ايراني براي رسيدن به هنر پرفورمنس
132
استفاده از عامل ها در سيستم مديريت گردش كار سازمان ها توزيع شده
133
استفاده از عصاره باكتري لاكتوباسيلوس لاكتيس جهت يافتن تركيبات ضد توموري و ارزيابي بيان ژن آي پي سي
134
استفاده از عكس به عنوان سندي براي احراز هويت با تمركز بر دوره پهلوي اول
135
استفاده از عمليات تراوش تبخيري در فرايندتخميراتانول
136
استفاده از عناصر فرمي ايراني در طراحي زيورآلات براي ايرانيان 25 تا 35 سال مقيم خارج از كشور
137
استفاده از عناصر مينياتور ايراني در طراحي جواهر
138
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
139
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
140
استفاده از غشاها به منظور تصفيه ثانويه آب نمك اشباع در فرايند كلر آلكالي
141
استفاده از غشاهاي نانو ساختار با كمك هيدروژل‌ها در سامانه هاي هيدروپونيك از طريق زيست الهام پذيري از رگ هاي خوني
142
استفاده از غلظت دهنده ايندالكا در مخلوط با آلجينات به منظور افزايش تيزي خطوط مرزي(Sharpness Countor)
143
استفاده از فانروكائيت كرايسو سپوريوم در تخمير بستر جامد پوسته نرم بيروني پسته و ارتباط آن با نوسانات محتوايي فنوليك و ابراز فعاليت پراكسيد از ها
144
استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته UV/S2O8 در متيل دي اتانول آمين از پساب پالايشگاه گاز
145
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي در كارت امتيازي متوازن ﴿ مطالعه موردي : گروه صنعتي آذين خودرو ﴾
146
استفاده از فرآيند هاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاهاي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
147
استفاده از فرآيند هاي نمك زدايي در رابطه با كمك به حل بحران آب در ايران
148
استفاده از فرآيندهاي احتمالي در ارزيابي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
149
استفاده از فرآيندهاي تركيبي در شيرين سازي گاز ) غشا - آمين (
150
استفاده از فرآيندهاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاها ي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
151
استفاده از فرآيندهاي كاتاليستي در تصفيه روغن موتور
152
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش - تيا - مايكل براي سنتز B-آريل-B-مركاپتو كتون ها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي اتوكسي ) آمونيوم فرمات (HEAF)
153
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش¬-تيا-مايكل براي سنتز β-آريلβ-مركاپتوكتونها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي¬اتوكسي)آمونيوم¬فرمات (HEAF)
154
استفاده از فرايند ترسيب ميكروبي كلسيم كربنات به منظور ترميم بتن
155
استفاده از فرايند تفكرTPدر شناسايي محدوديتهاي اساسي در شركت مهركام پارس
156
استفاده از فرايند كاوي در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان
157
استفاده از فرايندهاي تصادفي و آشوب جهت تعيين نوع رفتار قيمت (بازده) سهام
158
استفاده از فرم محلي اصلاح شده روش توابع پايه نمايي در تحليل دوبعدي سيال داراي سطح آزاد
159
استفاده از فرم و نقوش اسطرلاب در ساخت وسايل چوبي كاربردي
160
استفاده از فرمول هاي Kolosove-Muskhelishvili براي حل مسا‍ئل سه بعدي الاستيسيته
161
استفاده از فضاهاي بصري ايل بختياري
162
استفاده از فضولات خشك شده طيور در مكمل سازي سيلوي علوفه ذرت و اثر آن بر افزايش وزن زنده ، خصوصيات هضمي و ابقاي نيتروژن در گوسفند سنجابي
163
استفاده از فلش ولتاژ براي تعيين محل خطا در سيستم هاي توزيع
164
استفاده از فن آوري دورسنجي براي تÊمين منابع مورد نياز صنايع سيمان دورود لرستان
165
استفاده از فناوري RTO براي بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي نفتا (CCR)
166
استفاده از فناوري بي سيم در شبكه هاي صنعتي ‎Foundation ‏فيلدباس
167
استفاده از فناوري بيم در طرح معماري
168
استفاده از فناوري پردازش گفتار در آموزش زبان خارجي به كمك كامپيوتر
169
استفاده از فناوري چاه هاي هوشمند
170
استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه آب و فاضلاب
171
استفاده از فناوري هيدروليز آب زيربحراني براي توليد آمينوكلات روي از يك پسماند آلي
172
استفاده از فنيل‌فلورن به عنوان عامل كي‌ليت‌دهنده براي جداسازي و پيش‌تغليظ برخي از يون‌هاي فلزي
173
استفاده از فوتوآند اكسيد تيتانيوم جهت تصفيه آب با استفاده از روش فوتوالكتروشيميايي
174
استفاده از فيلتر Kalman-Consensus و الگوريتم EM براي رديابي اهداف در شبكه هاي سنسوري
175
استفاده از فيلتر اكتيو جهت حذف هارمونيك ها در بارهاي غير خطي تك فاز
176
استفاده از فيلتر شكافي تطبيقي به منظور كنترل جبرا ن ساز يكپارچه كيفيت توان
177
استفاده از فيلتر كالمن به عنوان اكولايزر براي ارتباطات موبايل
178
استفاده از فيلترهاي ذره اي براي رديابي هدف در شبكه هاي بيسيم [بي سيم] با رويكرد مشاركتي
179
استفاده از قاب ها در روش بيشترين كاهش براي حل معادلات عملگري
180
استفاده از قاب ها و روش هاي مينيمم سازي در پردازش تصوير
181
استفاده از قاب و قاب هاي همجوشي براي حل عددي معاملات عملگري
182
استفاده از قارچ اندوميكوريز ﴿Piriformospora indica﴾ در القاء مقاومت عليه بيماري بلاست برنج ﴿Magnaporthe oryzae﴾
183
استفاده از قواعد اختلاط و تركيب در معادله حالت LIRجهت محاسبه دانسيته مخلوط سيالات چگال
184
استفاده از قواعد انجمني در حوزه سلامت _ مطالعه موردي آزمايشگاه الزهرا
185
استفاده از قواعد باهم آيي داده كاوي براي تفسير خوشه‌هاي مشتريان پايانه فروش بانك (مورد مطالعه: بانك صادرات)
186
استفاده از قوانين اختلاط متفاوت ﴿همراه با معادلات درجه سوم ،تعيين ضريب بر هم كنش در محاسبات ترموديناميكي مخلوطها ﴾
187
استفاده از كائولن در اندازه گيري ACTجهت تعيين ميزان هپارين خون و كنترل اثر هپارين طي CPB در حين جراحي قلب باز
188
استفاده از كائولن منطقه آب ترش براي توليد سيمان ژئوپليمري
189
استفاده از كائولين در آميزه هاي پليمري
190
استفاده از كاتاليزگرهاي نانو ذرات اكسيد كبالت و نانو ذرات اكسيد كبالت نشانده شده بر روي نانولوله هاي كربني براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
191
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نو آرايي فريز فنيل استرها و آلكيل دار كردن فنون ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روش هاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
192
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نوآرايي فريز فنيل استرها آلكيل دار كردن فنول ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
193
استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم آهن زير كونيم فسفات4 ( Zr ( HSO4 در واكنش آليكلاسيون فريدل - كرافتس وسنتز a - آمينونيتريل ها و همچنين استفاده از مايع يوني اسيدي درسنتز برخي از تركيب هاي آلي
194
استفاده از كاتاليزورهاي زيستي بر پايه كيتوزان و آلژنيك اسيد و نانوكامپوزيتهاي زيستي صدف فرآوري شده در سنتز تركيبات 4H- پيران و 4،1-دي هيدرو پيريدين و پيريميدونها
195
استفاده از كاتاليزورهاي سبز روي و پالاديم در سنتز a- آمينونيتريل ها و بي فنيل ها
196
استفاده از كاتاليست MnOx بر پايهتركيبي ZrO2−CeO2 جهت اكسايش مونواكسيدكربن
197
استفاده از كاتاليست اسيدي جديد كافئين-فسفريك اسيد در سنتز مشتقات تك ظرفي4،4-(آريل متيلن) بيس(H1-پيرازول-5ال) و بيس(4-هيدروكسي كومارين-3-ايل) متان ها تحت شرايط بدون حلال
198
استفاده از كاتاليست دو فلزي نيكل-كبالت روي پايه دوگانه TiO2-SiO2 در ريفرمينگ خشك متان
199
استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه در سنتز زانتن ها، دي هيدرو پيريميدينون ها و كوينازولين ها
200
استفاده از كاتاليست هاي حاوي نيكل بر روي پايه تركيبي در تبديل CO2 به محصولات با ارزش
201
استفاده از كاتاليستهاي بر بستر اسكلت فلز- آلي حاوي زيركونيم جهت سنتز بيوديزل با استفاده از روغن سويا
202
استفاده از كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شعب بانك پارسيان
203
استفاده از كارت امتيازي متوازن و سيستم هاي ديناميكي در بررسي عملكرد صنعت كاشي و سراميك ايران
204
استفاده از كارتهاي RFID جهت شناسايي بيمار مورد نظر در زمينه تهيه داروي خاص
205
استفاده از كاشي هاي ايلخاني در ساخت وسايل چوبي
206
استفاده از كامپوزيت نقره - اكسيدكادميم در ساخت كنتاكتهاي الكتريكي
207
استفاده از كامپوزيت هاي frc در كاربرد هاي شكستگي استخواني
208
استفاده از كامپوزيتها در طراحي پانل هاي مورد استفاده در ديواره ها، سقف و كف واگن مسافري قطار وتحليل استاتيكي آنها
209
استفاده از كامپيوتر PC جهت راهنمايي در انجام آزمايشات و حذف دستور كار كتبي آزمايشگاه ماشين DC
210
استفاده از كامپيوتر پست براي فاصله يابي خطا در خطوط انتقال نيرو
211
استفاده از كامپيوتر در اداره امور بيمارستان
212
استفاده از كامپيوتر در طراحي و برداشت و تحليل فضاهاي شهري
213
استفاده از كامپيوتر در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
214
استفاده از كانال هاي قسمتي ‌هم ‌پوشان جهت بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي ‌سيم
215
استفاده از كاه غني شده با پساب تقطيري ملاس در جيره و تاثير آن بر عملكرد توليدي و برخي فراسنجه هاي خوني بزهاي شيرده
216
استفاده از كايت و تاثير آن بر رانش و كاهش انرژي مصرفي در كشتي
217
استفاده از كدهاي كانولوشن به هم پيوسته در سيستم هاي ذخيره اطلاعات نوع RAID
218
استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني به عنوان حلال در سنتز و جداسازي استرهاي گليسرول استات به روش پيوسته
219
استفاده از كربن فعال حاصل از پوست استخواني پسته در حذف هيدرازين از پساب صنعتي
220
استفاده از كربوكسيليك اسيدهاي N- تري مليتيل ايميدو-L- آمينواسيدها به عنوان يك عامل جفت شونده بر سطح نانو ذرات زير كونيا و كاربرد آن براي توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ مشتق شده از آمينواسيد لوسين و دي آمين سولفون
221
استفاده از كروفيل متر براي توصيه نيتروژن گندم در شرايط گلخانه اي
222
استفاده از كشت آغازگر لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC1896 و فايكوسيانين استخراج شده از ريزجلبك اسپيرولينا پلاتنسيس براي توليد ماست نوشيدني با طعم بلوبري
223
استفاده از كشت درون شيشه اي و القاي تنوع سوماكلوتال از طريق توليد كالوس جهت ايجاد گياهچه هاي متحمل به سرما در چهار رقم انگور
224
استفاده از كف ﴿foam﴾ در روش هاي EOR و مطالعه ساختاري كف براي افزايش راندمان روبش
225
استفاده از كلوني مورچه ها و اتوماتاهاي يادگير توزيع شده براي خوشه بندي اسناد در كتابخانه هاي ديجيتال
226
استفاده از كلينكر سيمان پرتلند بجاي ماسه در ملات با هدف اصلاح يا حذف ناحيه انتقالي
227
استفاده از كلينوپتيلوليت تغيير شكل يافته با دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از محلول هاي آبي
228
استفاده از كمپلكسهاي بي تيازول جهت تهيه نانو ساختار كبالت اكسيد و كبالت سولفيد وبررسي برخي از خواص آنها
229
استفاده از كمومتريكس در تعيين اسپكتروفتومتري ثابت هاي تفكيك اسيدي كافئيك اسيد در مخلوط آب و اتانول
230
استفاده از كمومتريكس، الكتروشيمي و اسپكتروفتومتري جهت شناسايي تركيبات آنتي‌اكسيدان گياهان دارويي بومي ايران و بررسي برهم‌كنش آن‌ها با آلبومين سرم گاوي و آنزيم زانتين اكسيداز
231
استفاده از كنترل فرآيند آماري براي بهبود مديريت پروژه ارزش كسب شده
232
استفاده از كنترل كننده هوشمند و ژنراتور سوئيچ رلوكتانسي در نيروگاه بادي براي دستيابي به حداكثر توان
233
استفاده از كنتورهاي هوشمند در برنامه ريزي شبكه ي توزيع در حضور بارهاي خودروهاي الكتريكي با رويكرد بهينه سازي چند هدفه
234
استفاده از كوانتوم دات ها در رهگيري، تشخيص و درمان سرطان
235
استفاده از كويل بافل دار در بازاريابي هوشمند گرماي اتلافي از نانوايي ها، براي تامين آب گرم مصرفي
236
استفاده از كيتوسان به عنوان يك پوشش پليمري براي توليد سطح ابرآبگريز به روش كاهش انرژي سطح
237
استفاده از كيتوسان تثبيت شده بر روي مزوپروس هاي سيليكاتي به عنوان جاذب زيستي جهت حذف تركيبات گوگردي در صنعت نفت
238
استفاده از گرافن اكسيد در تركيبات هالوژن دار بيسموت اكسيد و روي و مس (II) اكسيد جهت حذف برخي از آلاينده هاي رنگي
239
استفاده از گرافن اكسيد مغناطيسي پوشيده شده با پليمرهاي قالب يوني براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
240
استفاده از گرافيك براي ورود داده ها در سيستم هاي اطلاعات سلامت
241
استفاده از گرانول هاي هوازي براي تصفيه پساب هاي صنعتي در راكتور ناپيوسته ترتيبي
242
استفاده از گرماي خروجي از اگزوز براي سرمايش كابين داخل خودرو با استفاده از سيكل جذبي
243
استفاده از گروههاي واژگاني در بخش هاي مقدمه و بحث مقالات علوم سياسي توسط زبان آموزان ايراني و انگليسي زبان ها , The Use of Lexical Bundles in the Introduction and Discussion Sections of Political Science )IDPS( Articles, Written by Iranian EFL Learners and English Native Speakers
244
استفاده از گل پنيرك به عنوان جاذب زيستي براي حذف سرب از محلول آبي و به عنوان بازدارندهي خوردگي آلياژ فولاد كربني در محلول كلريدريك اسيد
245
استفاده از گونه وشا (.Dorema ammoniacum D) جهت سنتز سبز نانوذرات نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
246
استفاده از گونه ي كما (Ferula ovina Boiss) جهت بيوسنتز سريع نانو ذرات كريستالي نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
247
استفاده از لاستيك ضايعاتي به همراه نانو رس در قير و بررسي تأثير آن بر ويژگي هاي رئولوژيكي قير
248
استفاده از لايه آلرون بذر جو به عنوان سيستم مدل جهت بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر الگوي ترشح و فعاليت پروتئيني
249
استفاده از لايه سطحي باسيلوس ها به عنوان داربست براي كشت سلول هاي ‍PC12
250
استفاده از لايه ي نانوالياف ضد ميكروب در پوشاك
251
استفاده از لايه‌هاي نانواليافي كامپوزيتي PU/PAMPS به‌عنوان لايه ي جايگزين نيمه‌تراوا در پوشاك ضدآب با قابليت تعريق
252
استفاده از لجن تصفيه خانه فاضلاب در توليد مصالح نوين ساختماني
253
استفاده از لوله گردابه اي (Vortex Tubes )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف (Carry Over )مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
254
استفاده از لوله هاي نانو كربني در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني
255
استفاده از لوله ي گردابه اي ( Vortex Tube )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف Carry Over (مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
256
استفاده از ليپوسوم جهت رنگرزي الياف پروتئيني در دماي 80C
257
استفاده از ليچينگ كپه اي جهت استحصال طلا از اسكت هاي خروجي آسياي مجتمع طلاي موته
258
استفاده از ليزر DVD ‌خوان كامپيوتر براي اندازه‌گيري جابه‌جايي در دستگاه كشش بافت نرم
259
استفاده از ليگاند نئو كوپرين در انتقال انتخابي مس و تهيه جاذب مناسب براي جداسازي و پيش تغليظ اين عنصر
260
استفاده از ليگاندهاي آلي چند دندانه پيريديل داربه منظور تغيير ساختار و خواص نوري نانو تركيبات آلي قلع
261
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانو كمپلكس هاي كادميوم (II)باليگاند آنتراسن-9-كربوكسيليك اسيد
262
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانوكمپلكسهاي كادميوم (اا) با ليگگاند آنتراسن -9- كربوكلسيليك اسيد
263
استفاده از لينگنين استيله شده به عنوان پوشش جهت توليد كودكندرهاي اوره در راكتور بستر سيال
264
استفاده از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني براي طراحي مدلي جهت بهبود تعادل ميان كار و خانواده
265
استفاده از ماتريس هاي عملگري براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن ها در رياضيات مالي
266
استفاده از ماتريس هاي عملگري برنولي براي حل معادلات انتگرال غيرخطي ولترا و فردهلم
267
استفاده از ماتريس هاي عملگري توابع پايه اي كلاهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مدل هاي مالي
268
استفاده از ماژول هاي ترموالكتريكي براى توليد برق از حرارت اتلافي موتور وبرسي تغييرات تنش هاى حرارتى
269
استفاده از ماشين‌هاي بردار پشتيبان ويولت در بازشناخت الگوي داده‌هاي بيولوژيكي
270
استفاده از مايع هاي يوني كولين كلرايد2 ﴿ZnCl2﴾ وN -متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز در سنتز چند جزئي 6-آمينو-4-آلكيل/آريل-3-متيل-2، 4- دي هيدروپيرانو [3،2-c] پيرازول-5-كربونيتريل ها
271
استفاده از مايع يوني -Bu4 N+ Hso4 براي يد دار كردن الكلها و محافظت كردن گروه كربونيل آلدهيدها وكتونها به صورت تيو استال و استال
272
استفاده از مايع يوني اسيدي متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات در واكنشهاي اكسايش سولفيدها، محافظت گروه هاي هيدروكسي و كربونيل، محافظت زدايي تيواستالها و همچنين سنتز تعدادي از تركيبات هتروسيكل
273
استفاده از مايع يوني براي اصلاح غشاي پلياتر بلاك آميد به منظور بهبود عملكرد جداسازي گازي
274
استفاده از مايع يوني مس- كولين كلرايد بدون حضور پالاديم در واكنش هاي سونوگاشيرا و همچنين استفاده از كاتاليزورهاي زير كونيوم فسفات روي و سريم زير كونيوم آهن در واكنش هاي آسيلاسيون فريدل- كرافتس
275
استفاده از مايعات يوني اسيدي و اسيدهاي جامد در تعدادي واكنشهاي اسيد - كاتاليز مانند بنزيلاسيون و سنتز دي و تري آريل متانها تحت شرايط ملايم
276
استفاده از مايعات يوني بنزيل پيريدينيوم كلريد جهت اكسايش الكل ها توسط k2s2o8، واكنش استري شدن نمك اسيدهاي كربو كسيليك و همچنين محافظت كردن الكل ها توسط دي هيدروپيران
277
استفاده از مايعات يوني عامل‌ دارشده جهت كاربرد در الكتروليت سلول‌هاي خورشيدي رنگ حساس
278
استفاده از مايعات يوني، نانو لوله هاي كربني و حد واسط كتكولي در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي جهت آناليز داروهاي ايزوپروترنول، متيل دوپا و بنزرازيد با استفاده از روش هاي ولتامتري
279
استفاده از مايكروداپلر سيگنال بازگشتي رادار در استخراج مشخصات بالگرد
280
استفاده از مايكروويو و بررسي پارامترهاي عملياتي مؤثر در سنتز نانو زئوليت X
281
استفاده از مباني فرآيندهاي ايستان گردشي در تخمين بهينه سيگنالها
282
استفاده از مبدل‌هاي خورشيدي متصل به شبكه به منظور جبران توان راكتيو و كنترل ولتاژ در شب
283
استفاده از متابوليت هاي گياهي به عنوان علف كش
284
استفاده از متاسرفيس هاي مهندس شده براي كاهش پهن باند سطح مقطع راداري
285
استفاده از مترواترنت براي زيرساخت شبكه WiMAX
286
استفاده از محاسبات نمادين براي حل معادله پواسون
287
استفاده از محاسبات نمادين در حل برخي از معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
288
استفاده از محيط متخلخل جهت بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي لوله سينوسي
289
استفاده از مخروطهاي محدب در حل مسائل چندمعيارهي گسسته
290
استفاده از مخلوط كيتوسان/ ژلاتين/ نانو رس براي كاربرد در زخم‌پوش‌ها و بررسي خاصيت آنتي‌باكتريايي آنژ
291
استفاده از مدار كلمپ اكتيو براي بالانس توان و كليدزني نرم در مدار اصلاح ضريب توان موازي
292
استفاده از مدل DEA براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه علم و صنعت ايران
293
استفاده از مدل DEA فازي براي تجزيه و تحليل عملكرد بانك هاي ايراني با توجه به مديريت ريسك ﴿مطالعه موردي بر روي شعب بانك ملي استان يزد﴾
294
استفاده از مدل SWAP به منظور شبيه سازي عملكرد محصول تحت مديريتهاي مختلف آبياري با آب شور در منطقه رودشت اصفهان
295
استفاده از مدل احساسي يادگيرنده براي تطبيق محتواي تمرينات آموزشي به منظور بهبود فرايند آموزش
296
استفاده از مدل الگوبرداري (Benchmark) جهت ارتقاء كيفيت محصولات كارخانه كاشي و سراميك زمرد
297
استفاده از مدل جايگزين در استراتژي تكاملي تطبيق ماتريس كوريانس
298
استفاده از مدل چند جسمي بدن انسان در نرم افزار LS - dYNA به منظور بررسي آسيب هاي وارده به بدن در تست هاي تصادف و جاده
299
استفاده از مدل خطر در سيستمهاي ايمني براي تشخيص نفوذ در سيستمهاي توزيع شده
300
استفاده از مدل داده كاوي تركيبي به منظور ارايه ي خدمات هدفمند به مشتريان جهت بهبود ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري استان فارس
301
استفاده از مدل ديتريسي در محاسبه خواص ترموفيزيكي توريوم
302
استفاده از مدل ديناميكي براي تجزيه و تحليل بيومكانيكي حركت سوكاهارا در ژيمناستيك
303
استفاده از مدل رياضي جهت تعين پروفيل سطح آب در جريان هاي فوق بحراني در پيچ كانال هاي دايره اي شكل
304
استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تحليل پوسته خارجي ساختمان از منظر توسعه پايدار
305
استفاده از مدل سازي پيشرفته PGM براي تشخيص ويژگي ها و مشكلات مخزني
306
استفاده از مدل سازي چندمقياسه جهت پيش بيني اثر پهناي دسته الياف بر خواص الاستيك لوله هاي كامپوزيتي
307
استفاده از مدل سازي رياضي به منظور بررسي عوامل مختلف در توليد گاز سنتز با استفاده از روش اكسيداسيون جزيي درجه حرارت پايين
308
استفاده از مدل سينتيكي فرآيند خردايش جهت تخمين توابع انتخاب و شكست و پيش بيني دانه بندي محصول
309
استفاده از مدل شبكه عصبي در نخهاي ريسيده شده رينگ ، جهت پيش بيني مويينگي نخ با استفاده از پارامتر هاي ماشين
310
استفاده از مدل كامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
311
استفاده از مدل معادلات ساختاري و تقسيم¬بندي بازار در مطالعه رضايت مسافران
312
استفاده از مدل هاي SWAT و DRASTIC به منظور بررسي آلودگي نيترات آب هاي زير زميني و ارائه راهكارهاي مديريتي در دشت همدان-بهار
313
استفاده از مدل هاي تحقيق در مليات جهت تخصيص منابع در سازمان هاي پروژه محور
314
استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها براي مسائل براي مسائل طبقه بندي , Using DEA approach for classification problems
315
استفاده از مدل هاي تحليلي كارايي در طراحي و پياده سازي وب سرورهاي با قابليت مديريت و پيكربندي خودكار
316
استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني ضرايب جذب نيكل در خاك مطالعه موردي استان مازندران
317
استفاده از مدل هاي عددي هواشناسي براي بهبود توابع نگاشت تروپوسفر در تعيين موقعيت مطلق دقيق
318
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر پلي‌كام معدن گل‌گهر و مقايسه با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت آب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريز تيكنر
319
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر هماتيت معدن گل‌گهر و مقايسه‌ با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت اب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريزتيكنر
320
استفاده از مدلهاي استوكاستيك براي پيش بيني حادثه و بررسي عدم قطعيت همراه آن
321
استفاده از مدولاسيون MSK در نگاشت سيگنال ورودي رله دوراهه با كد گذاري لايه فيزيكي شبكه
322
استفاده از مديريت دانش در ارتقاء كيفيت پروژه هاي مليمطالعه موردي مجتمع پتروشيمي الفين خارك ﴿پروژه الفين پنجم﴾
323
استفاده از مزوپروس MCM-14-SO3H به عنوان نانوكاتاليست در سنتز تعدادي از شيف بازهاي 2-آمينوتيوفن
324
استفاده از مشتقات تيوكربونيل در سنتز تركيبات آلي: كاربرد آن ها در ساخت حسگر و نانو حسگرهاي شيميايي جديد
325
استفاده از مشتقات گرافن اكسيد به عنوان جاذب جديد براي جداسازي و تغليظ بعضي از يونهاي فلزي
326
استفاده از مشتقات مرتبه كسري در تفسير داده هاي مغناطيسي
327
استفاده از مشخصات فيدينگ كانال و Watermarking در افزايش امنيت شبكه هاي بي سيم سيار Ad Hoc
328
استفاده از مضمون گنبد سرخ هفت پيكر نظامي در طراحي فرش
329
استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي براي شناسايي الگوي ناسازگار
330
استفاده از معادلات هاميلتون-ژاكوبي-بلمن (HJB)براي محاسبه بيمه هاي عمر وسهام
331
استفاده از معادله حالت SAFT وديگر معادلات مشابه در توصيف ترموديناميكي سيالاتي با قابليت تشكيل گونه هاي همبسته
332
استفاده از معادن متروكه تهران جهت توليد سنگهاي دكوراتيو
333
استفاده از معاملات خودكار براي پيش بيني قيمت، در بازار بورس ايران و انجام معاملات مالي
334
استفاده از معدل گيري در مسئله انشعاب هاپف تصادفي
335
استفاده از معماري مشاركتي در برنامه‌دهي و طراحي دبستان دخترانه ايرانشهر (استان سيستان و بلوچستان)
336
استفاده از معيارهاي ايمني جانشين براي ارزيابي ايمني در تقاطع هاي شهري
337
استفاده از مفاهيم يادگيري حركتي به وسيله معلمان تربيت‌بدني
338
استفاده از مفهوم گواهينامه هاي وكالتي براي بهبود عملكرد امضاي ديجيتال در دستگاه هاي سيار
339
استفاده از مكانيسم هاي دفاعي در افراد معتاد و غير معتاد
340
استفاده از ملاحظات مهندسي در مكان‌يابي محل دفن زباله
341
استفاده از ملامين تري سولفونيك اسيد در نيتراسيون فنل ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
342
استفاده از منابع آب زيرزميني به عنوان مخزن ذخيره انرژي
343
استفاده از منابع انرژي پراكنده به منظور كنترل غير متمركز ولتاژ در شبكه هاي هوشمند با استفاده از اطلاعات محلي
344
استفاده از منابع انرژي پراكنده جهت كنترل ولتاژ در شبك ههاي هوشمند
345
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه گيري تي ان تي استخراج شده به ريز استخراج مايع مايع پخشي
346
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه‌گيري داروي ايميپرامين در نمونه هاي بيولوژيكي با روش ريز استخراج مايع مايع پخشي
347
استفاده از منحني هاي بي اسپيلاين در حل معادلات ديفرانسيل شرط اوليه
348
استفاده از منسوجات آرايشي - بهداشتي جهت ترميم چروك پوست
349
استفاده از منسوجات مندرس به عنوان جاذب رنگزاهاي رآكتيو و مستقيم انتخابي در پساب واحدهاي رنگرزي
350
استفاده از منطق فارسي در كنترل برداري ماشين سنكرون مغناطيسي دائم
351
استفاده از منطق فازي براي تركيب برخي داده هاي شيميايي خاك جهت تهيه نقشه حاصلخيزي اراضي: مطالعه موردي منطقه لنجانات اصفهان
352
استفاده از منطق فازي در اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي كاربر جهت مديريت ترافيك در شبكه IP
353
استفاده از منطق فازي در كنترل حركت مفصل به روش MPIC
354
استفاده از منطق فازي در مديريت ساخت
355
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش
356
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش ژژ
357
استفاده از منطق فازي، الگوريتم ژنتيك در كنترل برداري و اسكالر موتور القائي
358
استفاده از منطق كنترل فازي ﴿FLC﴾ براي محاسبه مقدار اقتصادي سفارش ﴿EOQ﴾
359
استفاده از مهندسي سازمان جهت همسوسازي و هماهنگي بين واحدها و فعاليت هاي سازمان هاي ايراني
360
استفاده از مهندسي كانسي و فناوري واقعيت مجازي در ارزيابي تاثير رنگ بر احساس مخاطبان در برابر ليفت خودرو « سايپا كوئيك »
361
استفاده از مواد افزودني جهت بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساسشده با نقاط كوانتومي
362
استفاده از مواد بازدارنده به منظورتاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده papilionacea
363
استفاده از مواد تغيير فاز دهنده غير آلي همراه با پارچه
364
استفاده از مواد رنگزاي طبيعي جهت كاربرد در توليد لوازم آرايش
365
استفاده از مواد رنگزاي طبيعي جهت كاربرد در توليد لوازم آرايش
366
استفاده از مواد زيست تخريب پذير در بسته بندي مواد غذايي از جمله پليمر هايي بر پايه نشاسته ذرت
367
استفاده از مواد فوق جاذب در تهيه بانداژ داراي مشخصات موثر در بهبود زخم
368
استفاده از مواد كمكي در كنترل گرفتگي غشا به منظور كاربرد در بيوراكتورهاي غشايي
369
استفاده از موازنه نش در شبكه جريان هاي زماني
370
استفاده از موجك ها د تفسير داده هاي آزمايشات صحرايي
371
استفاده از مولفه هاي اصلي در براورد مدل هاي رگرسيون لوژستيك براي داده هايي با هم خطي و بعد بالا , using ]rincipal components for estimating logistic regression with high-dimensional multicollinear data
372
استفاده از مولكول نگاري در بازشناسي پروتئينهاي ليزوزيم و آلفا لاكتالبومين
373
استفاده از ميانيابي كريجينگ در روش هاي بدون المان
374
استفاده از ميكرو كانال هاي مستطيلي جاذب حرارت جهت خنك كاري يك صفحه با توزيع شار حرارتي غير يكنواخت
375
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل
376
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل كليه عمليات ماشين لباسشوئي ( طراحي و ساخت )
377
استفاده از ناخن به عنوان يك دزيمتر فردي گذشته‌نگر با بهره‌‌گيري از روش بيناب نمايي EPR
378
استفاده از نانو بيو مواد در عامل دار كردن الياف اكريليك در فرش ماشيني
379
استفاده از نانو پليمرهاي قالب مولكولي مغناطيسي (MAG-MIP) با بكارگيري منومر متاكريليك اسيد براي حذف آلاينده رنگي مالاشيت گرين
380
استفاده از نانو جاذب ها در تصفيه پساب هاي شيميايي
381
استفاده از نانو در افزايش مقاومت پلاستيك ها و كامپوزيت ها
382
استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در ساخت غشا تركيبي لايه نازك اسمز معكوس به منظور كاهش گرفتگي
383
استفاده از نانو ذرات براي رهايش كنترل شده ژن ها
384
استفاده از نانو ذرات براي ساخت مواد پر كننده درزهاي انبساط و انقباض كانال هاي شني انتقال آب
385
استفاده از نانو ذرات پالاديم نشانده شده بر بستر پلي استاترين شبكه اي شده به عنوان كاتاليست ناهمگن در واكنش هاي جفت شدن و اكسايش الكل: كاربرد كمپلكس اورتوپالاديت به عنوان كاتاليست همگن در واكنش هاي جفت شدن
386
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
387
استفاده از نانو ذره آلوميناي اصلاح شده براي پيش تغليظ مس و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
388
استفاده از نانو سيال در مبدل هاي حرارتي
389
استفاده از نانو سيالات در انتقال حرارت
390
استفاده از نانو فناوري در ارتقاء چسب گياهي سريش براي حفاظت و مرمت نسخ خطي
391
استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي/SO42- Fe3O4.SnO2 در سنتز مشتقات-آمينو¬فسفونات¬ها
392
استفاده از نانو كاتاليست Hydroxyapatite/FeCl3 براي سنتز تولوئن و زايلن و سنتز و شناسايي نانو كاتاليست II) Husk rice/CuS/Ni ) و بررسي رفتار فتو كاتاليستي آنها در جهت حذف رنگ هاي آزو
393
استفاده از نانو كاتاليست هاي Hydroxyapatite /Co-Mn و Hydroxyapatite /FeCl3 و براي سنتز بنزوفنون و دي فنيل متان و بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليستHydroxyapatite /TiO2/ZnO براي حذف رنگ هاي آرزو
394
استفاده از نانو كربن در ساختار آجرهاي ديرگداز منيزيا - كربن و تاثير آن بر خواص نهايي ديرگداز
395
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گير ي آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
396
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
397
استفاده از نانو لوله هاي كربني ، پليمريزاسيون الكترو شيميايي و نانو آرايه هاي DNA جهت آناليز دارو ها و ژن سرطان خون با تكنيك هاي ولتامتري
398
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و اصلاحگرهاي تري كلرو ﴿ترپريدين﴾ روتنيم ﴿III﴾ و پرومازين هيدروكلريد در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري گلوتاتيون و سيستامين
399
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند لايه مغناطيسي شده براي استخراج سموم فسفره واندازگيري با كروماتوگرافي گازي-طيف-سنجي جرمي
400
استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو - 3 و 4 - دي متيل - بي فنيل - 2- ال در اصلاح الكترود خمير كربن و استفاده از ان در اندازه گيري برخي گونه هاي مهم زيستي مانند اپي نفرين . نورا 1ي نفرين . دوپامين . ايزوپروترنول و اسكوربيك اسيد
401
استفاده از نانو لوله هاي كربني و لايه هاي هيدروكسيد مضاعف آلومينيم- منيزيم- گرافن اسيد در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه گيري پاپاورين در بافت هاي بيولوژيكي
402
استفاده از نانو مواد در آب هاي هوشمند در عمليات سيلابزني جهت افزايش ضريب بازيافت
403
استفاده از نانو مواد و روش هاي جديد استخراج براي جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز برخي از يون هاي فلزي
404
استفاده از نانوامولسيون اسانس هاي آويشن شيرازي و زنيان براي افزايش انبارماني آب سيب
405
استفاده از نانوپركننده هاي معدني سيليكاي متخلخلMCM-41 و تيتانيوم اكسيد در تهيه نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري بر پايه كاراگينان و پلي(متيل متاكريلات) و بررسي كاربرد آنها در جذب كاتيون مس از محلول آبي
406
استفاده از نانوجاذب SBA-15 به همراه ليگاند ديتيزون به عنوان حسگر نوري جيوه و جاذب براي حذف همزمان يون‌هاي جيوه، مس و كادميوم
407
استفاده از نانوذرات آهن ظرفيت صفر براي كاهش آلودگي فلزي محلول هاي آبي
408
استفاده از نانوذرات اصلاح شده در سيستمهاي دوفازي آبي جهت بهبود جداسازي بيومولكول ها
409
استفاده از نانوذرات مس اكسيد نشانده شده بر روي بستر آگار مغناطيسي شده به عنوان كاتاليزگر در سنتز تركيبات تري-آزولي
410
استفاده از نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با متيل سيلان به عنوان جاذب استخراج فاز جامد جهت تعيين مقدار ويتامين هاي محلول در چربي در فرآورده هاي دارويي به وسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
411
استفاده از نانوساختارهاي كربني براي ساخت آپتاحسگر انسولين
412
استفاده از نانوساختارهاي ليپوزومي براي رسانش موثر دارو در درمان سرطان سينه و بررسي اثر سميت دارويي
413
استفاده از نانوسيال در راكتورهاي آب تحت فشار
414
استفاده از نانوسيال در سيستم تبريد يخچال ها
415
استفاده از نانوكاتاليست ها در اكسيداسيون پيشرفته اتيلن دي كلرايد در تصفيه محلول هاي آبي
416
استفاده از نانوكامپوزيت ها براي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
417
استفاده از نانوكيتوسان و ژل آلوئه ورا بعنوان پوشش حفاظت كننده سالم و طبيعي در ميوه شليل به منظور افزايش ماندگاري و حفظ خواص فيزيكي و شيميايي
418
استفاده از نانولوله كربني اصلاح شده با نانوكامپوزيت بيسموت تنگستات به عنوان حسگرالكتروشيميايي به منظور اندازه گيري متوتريكسات و ايميداكلوپريد
419
استفاده از نانولوله هاي كربني و پلي‌اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در اصلاح الكترود خمير كربن و بررسي كاربرد آن در اندازه‌گيري استامينوفن در حضور آسكوربيك‫اسيد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
420
استفاده از نانولوله‌كربني به عنوان قالب در ساخت سونوشيميايي نانوكاتاليست ساپو-34 همراه با مدلسازي و بهينهسازي عملكرد آن در فرايند MTO توسط روشهاي هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
421
استفاده از نخاله هاي ساختمان هاي تخريب شده به عنوان سنگ دانه در مخلوط آسفالتي گرم
422
استفاده از نرم افزار ABAQUS در تحليل برخورد به صفحه كامپوزيتي
423
استفاده از نرم افزار EES در مدل كردن سيكل تبريد هوايي
424
استفاده از نرم افزار GISBaseبراي تعيين ظرفيت در شبكه ريلي ايران
425
استفاده از نرم افزار LAMMPS در حل جريان مولكولي ساده
426
استفاده از نرم افزار MATLAB [مطلب] در محاسبات تحليل پينچ
427
استفاده از نرم افزار PSPICE براي آموزشي حالات گذرا در شبكه قدرت در آزمايشگاه فشار قوي
428
استفاده از نرم افزار Wire ACQ در تونل باد
429
استفاده از نرم افزار تجاري براي تفكيك جريان گاز از مايع در جريان دوفاز
430
استفاده از نرم افزار شبيه ساز پرواز فلايت گير در بعد آموزشي و طراحي
431
استفاده از نرم افزار مطلب در رياضيات
432
استفاده از نرم افزارSASبراي داده هاي چندمتغيره گسسته
433
استفاده از نشاسته در آميزه هاي الاستومري
434
استفاده از نشانگر AFLP براي بررسي تنوع ژنتيكي بين بعضي از ارقام و گونه هاي پسته
435
استفاده از نشانه ها و تصويرسازي ذهني در آموزش موسيقي به كودك
436
استفاده از نظريه بازي ها در مديريت ردگيري چند هدفي
437
استفاده از نظريه گراف در مسائل چيدمان تسهيلات چند معياره
438
استفاده از نظريه ي مجموعه هاي فازي در تعيين عمق بهينه خاك در تعيين عمق بهينه ي خاك به منظور ارزيابي كمّي تناسب اراضي براي كشت آبي گندم
439
استفاده از نقش ابروباد براي پارچه پيراهني
440
استفاده از نقش مايه هاي ساساني در جواهر سازي امروز(معاصر)
441
استفاده از نقش مايه هاي سفال نيشابور در وسايل كاربردي چوبي
442
استفاده از نقش مايه هاي سنتي و تلفيق شيشه و فلز در ساخت وسايل روشنايي
443
استفاده از نقش هاي آفريقايي در ساخت ايينه - كنسول - جعبه - تابلو با استفاده از تكنيك منبت و معرق چوب
444
استفاده از نقشمايه هاي دستبافت هاي تركمن در ساخت وسايل كاربردي با تلفيق چوب و چرم
445
استفاده از نقشمايه هاي ساساني در طراحي قالي
446
استفاده از نقشه مفهومي در آموزش مفهوم حد
447
استفاده از نقشه هاي مفهومي براي شناخت افراد خبره و حوزه تبحر آنها در محيط آموزش الكترونيكي
448
استفاده از نقطه‌ي كوانتومي استوانه‌اي چهارترازي مدل W در پديده¬ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي به عنوان مواد با ضريب شكست منفي
449
استفاده از نقوش آرامگاه خواجه ربيع و الهام از آن در طراحي فرش
450
استفاده از نقوش اصيل ايراني در پيكره بندي مبلمان و متعلقات
451
استفاده از نقوش ايران باستان در طراحي كاشي
452
استفاده از نقوش بافته هاي عشاير قشقايي فارس در وسايل كاربردي نوري معاصر
453
استفاده از نقوش بختياري و شيوه ي بافت گليم در بافت تابلوهاي تزييني مدرن
454
استفاده از نقوش تمدن عيلام در ساخت وسايل روشنايي
455
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
456
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
457
استفاده از نقوش سفالينه هاي سيلك در ساخت وسايل چوبي كاربردي
458
استفاده از نقوش سنتي وكاربرد آن در گرافيك محيطي
459
استفاده از نقوش طاق بستان براي طراحي لباس مردان
460
استفاده از نقوش گروه در نقاشي پشت آينه و ساخت قاب آينه
461
استفاده از نقوش موجود در نباتات در طراحي پارچه لباسي
462
استفاده از نقوش نگاره هاي (مينياتور) ايراني در طراحي پارچه
463
استفاده از نگار تشديد مغناطيسي هسته اي در برآورد فشار موئينگي
464
استفاده از نگارگري و تصويرسازي معاصر در طراحي نقوش لباس با محوريت داستانهاي شاهنامه
465
استفاده از نگاشت ورودي كنترلي ﴿ PIM ﴾ براي كنترل سيستم هاي تحت شبكه با تاخير
466
استفاده از نگرش مدل رانده جهت توسعه ي بازي هاي دوبعدي چندنفره ي مبتني بر اندرويد
467
استفاده از نماد پرنده در بافت و كاربرد آن در تئاتر
468
استفاده از نمادهاي بصري وزيبايي شناسي در بيان اختلافات قالي دستباف مناطق مختلف ايران (مورد مطالعه قالي هاي روستايي عشايري بختياري وقشقايي)
469
استفاده از نمادهاي بصري وزيبايي شناسي در بيان اختلافات قالي دستباف مناطق مختلف ايران (مورد مطالعه قالي هاي روستايي عشايري بختياري وقشقايي)
470
استفاده از نمايشگر تلويزيون بجاي مونيتور كامپيوتر
471
استفاده از نمك هاي آمونيوم به عنوان كاتاليست در سنتز 2-آمينو پيران ها
472
استفاده از نمكهاي آمونيوم اشباع در فرايند اكسايش الكلهاي بنزيليك و تهيه اكسيم تحت تابش ريز موج ، سنتز مايع يوني اسيدي 3- متيل ايميدازوليوم
473
استفاده از نمودارهاي چند متغيره ي T2 هتلينگ در كارخانه پلي اكريل با استفاده از داده هاي غير دقيق
474
استفاده از نور طبيعي در طراحي يك ساختمان اداري در اصفهان
475
استفاده از نورون هاي بازگشتي آشوب گونه در بازشناسي مقاوم ارقام دست نوشتار مجزاي انگليسي
476
استفاده از هستي شناسي در استخراج دقيق عوارض از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
477
استفاده از هلمهولتز استريوپسيز در بازسازي بهبود يافته‌ي تصاوير سه بعدي
478
استفاده از هنر نگارگري در گرافيك معاصر ﴿نمونه موردي: تقويم ديواري﴾
479
استفاده از هوش محاسباتي براي پيش بيني نرخ تورم
480
استفاده از هوش مصنوعي براي تحليل فني بازار سهام بر اساس الگوهاي نمودارهاي شمعي ژاپني
481
استفاده از هوش مصنوعي براي مدل‌سازي تركيبي و بهينه‌سازي سيلاب زني در مخازن هيدروكربوري
482
استفاده از هوش مصنوعي در شبيه سازي عملكرد مچ پا
483
استفاده از هيپوكريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
484
استفاده از هيپوكلريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
485
استفاده از هيدروكسيد سديم و اتيلن دي آمين (A D E) بمنظور كاهش وزن پارچه پلي استر و بررسي تاثيرات آنها در عمليات رنگرزي
486
استفاده از ورق هاي فولادي قوس دار در قاب مهاربندي به عنوان فيوز لرزه اي
487
استفاده از ورقهاي FRP براي تامين ظرفيت خمشي در اتصالات پيش ساخته بتن آرمه
488
استفاده از ويژگي هاي آشوبگونه در پردازش سيگنال گفتار به منظور تشخيص ناهنجاري هاي صوتي
489
استفاده از ويژگي هاي آماري در دسته بندي تصاوير طبيعي
490
استفاده از ويژگي هاي انتشار و تركيب اعتماد براي محاسبه اعتماد در شبكه هاي اجتماعي
491
استفاده از ويژگي‌هاي ديناميكي و استاتيكي در پردازش گفتار بيماران گفتاري و مقايسه آنها با يكديگر
492
استفاده از ويژگي‌هاي ساختاري در بهبود تخمين موقعيت منابع ارسال سيگنال
493
استفاده از يادگيري تقويتي در كنترل آرايش منظم عامل‌ها
494
استفاده از يادگيري عميق در تخمين حجم بطن چپ در تصاوير تشديد مغناطيسي قلب
495
استفاده از يادگيري ماشين جهت ‎پيش بيني سرعت باد
496
استفاده از يادگيري ماشين در مدل سازي رفتار ترموديناميكي مخلوط هاي زئوتروپيك
497
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
498
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
499
استفاده از يك الگوريتم بتري نتدر مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
500
استفاده از يك الگوريتم بهينه سازي الهام گرفته شده از طبيعت در حل مسائل زيستي
501
استفاده از يك تكنيك كنترلي جديد براي سيستم هاي شارژ بي سيم
502
استفاده از يك حلگر جريان مبتني بر شبكه هيبريد براي بهينه سازي ايرفويل به روش تكاملي
503
استفاده از يك روش ALE تطبيقي براي شبيه سازي انفجار زير آب با در نظر گرفتن فرايند كاويتاسيون
504
استفاده از يك روش BFGS مقياس بندي شده طيفي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
505
استفاده از يك معادله حالت اختلالي جديد براي محاسبه خواص ترموديناميكي آلكان هاي خطي زنجيري
506
اﺳﺘﻔﺎده از يك ﻣﻌﺎدﻟﻪ ديفراﻧﺴيل ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮔﺮﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬينه ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻓﺎيل
507
استفاده از يك مكانيزم مذاكره بين عامل ها براي مقابله با حمله جمينگ در بازار برق شبكه هوشمند
508
استفاده از يك يا چند روش RESOLUTION HIGH آشكارسازي سيگنالهاي باند باريك PLC
509
استفاده از يكالگوريتم گاوس-نيوتن كارا براي تقريب ماتريس حاصل ضرب رتبه-پايين متقارن
510
استفاده از.. تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
511
استفاده ازپوسته باقلا عمل آوري نشده و عمل آوري شده بامواد قليائي در گوسفند نژاد سنجابي
512
استفاده ازتنوع چندكاربري درسيستم هاي بي سيم با شرط رعايت عدالت
513
استفاده ازتيمارهاي فيزيكوشيميايي واكسيداسيون پيشرفته در كاهش باركدينگي پاب هاي صنعتي
514
اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﺪاﮔﺮﻫﺎيﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽاﻓﻘﯽوﻋﻤﻮدي درﻣﺨﺎزن اب
515
استفاده ازحصير (كپوبافي ) درتزئين اشياء كاربردي
516
استفاده ازدو روش تبديل فوريه ي سريع وهمتافتگي براي مطالعه ي توزيع شدت غربال فوتوني
517
استفاده ازروش بوت استرپ براي يافتن واحدهاي تصميم گيري موثر در تحليل پوششي داده ها
518
استفاده ازروش تخفيف موج براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
519
استفاده ازرويكرد مهندسي نرم افزار عامل گرا به منظور بهينه سازي تركيب داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
520
استفاده ازسنسور اولتراسونيك براي محاسبه‌ي حجم سيال
521
استفاده ازشبكه عصبي پيشرو و الگوريتم ژنتيك در برآورد تابع ارزشي چند شاخه
522
استفاده ازشبكه هاي عصبي به منظورارزيابي طبقات شغلي بيمه حوادث انفرادي باهدف ارائه يك نظام طبقه بندي بهينه درشركت بيمه دانا
523
استفاده ازفرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته فنتن براي تصفيه پسابهاي صنعتي
524
استفاده ازقابليت سازماني براي افزايش مشتري
525
استفاده ازكيتوزان اصلاح شده در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسي تأثير آن بر رشد و برخي از پارامترهاي ايمني
526
استفاده ازكيتوزان و امولسيون جديد آب در روغن حاوي روغنهاي طبيعي در توليد ادجوانت واكسني , copability if chitosan and new water in oil emulsionn )natural oils ( in production of adjuvant for vaccine application
527
استفاده ازلرزش موضعي درافزايش بازدهي پيل هاي سوختي
528
استفاده ازمدل ظاهر رنگي CIECAM 79sبه منظور پيش بيني رنگ ظاهر شده منسوجات در شرايط مشاهده مختلف
529
استفاده ازمنطق فازي درمذاكره دوجانبه چند وجهي بين عاملهاي خودمختارخريداروفروشنده
530
استفاده ازموادمعدني متخلخل درمخازن ذخيره گاز
531
استفاده ازنبتونيت براي حذف codاز فاضلاب شهري
532
استفاده ازنسبت مشتقات داده هاي گراني سنجي وادامه فراسو براي تعيين عمق مدل هاي مصنوعي
533
استفاده ازيك مدل تحليلي جهت بهينه سازي نويز درطراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ CMOS بااستفاده از الگوريتم هاي تكاملي وشبكه هاي عصبي كوانتومي
534
استفاده استراتژيك از سيستم هاي سازماني در شركت هاي توليدي شهرستان بابل
535
استفاده امروزي از خط كوفي بنائي در طراحي نشانه
536
استفاده بهينه از ظرفيت ساختمان هاي بتني با در نظر گرفتن توزيع مناسب مقاومت و سختي به روش طراحي بر اساس عملكرد
537
استفاده بهينه از ظرفيت قابهاي خمشي بتني در برابر نيروهاي ناشي از زلزله
538
استفاده بهينه از فضاي شهري با تبديل به كاربري چند منظوره ( نمونهموردي پاركينك لاهور)
539
استفاده تركيبي از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) با برنامه ريزي رياضي جهت انتخاب پروژه هاي راه‌آهن
540
استفاده داز شبكه عصبي در انتقال وراثت موجودات
541
استفاده دوباره از لاستيك هاي فرسوده خودرو در فضا ي پارك هاي شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
542
استفاده رطوبت در بهبود عملكرد توربين گاز
543
استفاده ز آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستمهاي اطلاعات مكاني
544
استفاده سوخت هاي كمكي SRF حاصل از پسماندهاي جامد شهري در صنايع سيمان ، مطالعه موردي شهركرمان
545
استفاده فلاونوئيدها در كموسيستماتيك جنس Matricaria L در ايران
546
استفاده قانوني از مجوزهاي نرم افزاري كامپيوتري
547
استفاده كاربردي از نقوش مرقع گلشن در طراحي زيور آلات با جنسيت استخوان
548
استفاده مؤثر از شبكه اجتماعي تلگرام براي طراحي سيستم هاي نرم افزاري حوزه تجارت الكترونيك
549
استفاده مجدد از پساب رنگينه هاي راكتيو
550
استفاده مجدد از پساب هاي شهري در تغذيه سفره هاي آ ب زيرزميني
551
استفاده مجدد از سپاب تصفيه پالايشگاه در برج هاي خنك كننده
552
استفاده مجدد قوانين سنتي مينياتور در مينياتور مدرن
553
استفاده مفيد از پساب كارخانجات پنيرسازي در ايران و جهان
554
استفاده منفردوتوام مراحل پيشرفته لاروي كفشدوزك (Hippodamia Variegata (Goeze و بالتوري (.Chrysoperla carnea (Steph در كنترل بيولوژيكي شته جاليز Apfis gossypii Glover
555
استفاده مولوي از اصطلاحات علمي رايج زمان خود در رمزسازيهاي عرفاني دز مثنوي
556
استفاده نامناسب از اراضي در سالهاي مختلف و تاثير آن برميزان رسوب دهي ، خصوصيات فيزيكي و فرسايش پذيري آنها در حوزه آبخيز بازفت در استان چهارمحال و بختياري
557
استفاده و امكانات نور در تئاتر
558
استفاده و بررسي كاتاليزور اسيدي قابل بازيافت كافئين-فسفريك اسيد در سنتز چند جزئي تك ظرفي مشتقات پلي هيدروكينولين ها و بيس ايندوليل متان ها در شرايط بدون حلال و التراسونيك
559
استفاده و توسعه مدل SERVQUAL جهت ارزيابي كيفيت و درجه بندي خدمات تعميرگاههاي مركزي سايپا يدك
560
استفاده ي بهينه از عدد موج محلي در تفسير ميدانهاي پتانسيلي
561
اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ي‌ در ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ازن‍دران‌
562
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ اطلاح‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و غ‍ذاي‍ي‌
563
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ ن‍ان‍و ورق‍ه‌ ه‍اي‌ اك‍س‍ي‍د گ‍راف‍ن‌/ ك‍ي‍ت‍وس‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود خ‍واص‌ ال‍ك‍ت‍روك‍ات‍ال‍ي‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رود ك‍رب‍ن‌ ش‍ي‍ش‍ه‌ اي‌ و ك‍ارب‍رد آن‌ ب‍راي‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ روت‍ي‍ن‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌
564
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ور ت‍اب‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ Ru (Phen)3 - Ce(IV( و روش‌ ه‍اي‌ آم‍اري‌ ب‍راي‌ آن‍ال‍ي‍ز ب‍رخ‍ي‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ داروي‍ي‌ ض‍د ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ، آل‍ك‍ال‍وئ‍ي‍دي‌ و ض‍د درد
565
استفاده‌ي همزمان از پيش‌بيني تحرك وسيله‌ي نقليه و پيش‌بيني رفتار كاربران اصلي به منظور بهبود كيفيت سرويس شبكه‌هاي نقليه‌اي شناختگر
566
استفادهازنانوكاتاليزورهاي اصلاح شدهB-MCM-41وMCM-41-SO3Hدر واكنش بيجينلي و سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل
567
استفاه از مدل هاي حمل و نقل در طراحي شبكه هاي ارتباط شهري
568
استقاده و يهينه سازي مقطع نگاري ماره اي براي مشخصه يابي ميكروساختارها
569
استقراء در استدلال حقوقي
570
استقرار استانداردهاي Iso/TS10004:2010 و ISO10015:1999 در سازمان ها و صنايع
571
استقرار بخشي از سيستم وديريت كيفيت ISO9C01/2000 در شركت سادرو گستر
572
استقرار بخشي از نظام مديريت كيفيت خودروسازان 1999:16949 TS/ISO
573
استقرار بهينه ايستگاه‌هاي پايه پيكو در شبكه‌هاي ناهمگن LTE-پيشرفته
574
استقرار تله مديسين در آمبولانسهاي امدادي
575
استقرار چرخه مديريت بهره وري در شركت كاشي و سراميك رباط
576
استقرار سپر دفاع ضد موشكي آمريكا در شرق اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
577
استقرار سيستم 5s در سازمان ها و كارخانجات ﴿ نظام آراستگي محيط كار ﴾
578
استقرار سيستم اطلاعات مديريتي در واحد برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
579
استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2009در كارخانجات كاشي نيلو
580
استقرار سيستم كارآمد اطلاعات شهري
581
استقرار سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات يزدگل - سالن مهتاب پلاستيك
582
استقرار سيستم مديريت كيفيت 2000 :9000 ISO در شركت دانا صنعت فيروز
583
استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس جديدترين ويرايش استاندارد2008.ISO9001
584
استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع دركارخانه كاشي كوير يزد
585
استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنايع توليد كننده قطعات خودرو
586
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت اره آموزش مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
587
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت در مركز صنايع فولاد گزين
588
استقرار سيستم نگهداري، تعميرات و كاليبراسيون در شركت رخسار يزد
589
استقرار فرايندهاي مديريت ادعا در شركت STS
590
استقرار فعاليت صنعتي و گردش سرمايه درفضا مطالعه موردي شهرك خادم القرآن شهر بروجن
591
استقرار مدل تعالي پروژه (PEM) در شركت پارس شار بارز
592
استقرار نظام TQM بانگرش بر روش بهبود مستمر در شركت ايران كاوه
593
استقرار نظام جامع hse در مراكز مديريت پسماند صنعتي
594
استقرار نظام مديريت زيست محيطي در شركت دي ام تي براساس استاندارد 14000-ISO
595
استقرار نگهداري ذهني اعداد در كودكان 5 تا 9سال
596
استقرار يك سيستم مستقل براي اندازه گيري قدرت راكتور تحقيقاتي تهران از طريق تابش نوترون هاي تاخيري , Installation of a new safty channal bassed on 71 n detection in tehran research reactor
597
استقرار5S ( آراستگي در محيط كار) در واحد پستي
598
استقرارسيستممديريتموجوديتوسطفروشندهدرزنجيرهتامينباتاكيدبرفناورياطلاعاتوارتباطات
599
استقلال (راي ،عمل )در خانواده و جامعه
600
استقلال اقتصادي زن ﴿زوجه﴾ در خانواده
601
استقلال حرفه اي همشهري محله
602
استقلال ديوان كيفري بين المللي از منظر اساسنامه ديوان و منشور ملل متحد
603
استقلال هيات مديره وعملكرد شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
604
استقلال و وابستگي ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر و نيمه ماهر و در مقايسه با افراد عادي
605
استگانوگرافي در ويدئوي فشرده با استاندارد Motion JPEG
606
استگانوگرافي و بررسي ابزار هاي مربوطه
607
استلزام محاوره اي
608
استمرار تفكر ذن بوديسم در هنرهاي تصويري معاصر ژاپن، ﴿باتكيه بر نقاشي﴾
609
استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان در ايران
610
استناد به نهج‌البلاغه در صدور احكام فقهي و بررسي سير تتبع تاريخي آن
611
استنادپذيري ادله الكترونيك در حقوق كيفري ايران
612
استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب سال 1393
613
استنباط آماري
614
استنباط آماري بر اساس توابع درستنمايي مركب
615
استنباط آماري بر اساس نمونه‌هاي سانسور شده فزاينده و كاربرد آن در طرح‌هاي نمونه‌گيري پذيرشي
616
استنباط آماري بر روي توزيع هاي دو متغيره بر اساس داده هاي كامل و سانسورشده
617
استنباط آماري براساس داده هاي سانسور شده فزاينده نوعII تطبيقي تحت برخي توزيع هاي آماري
618
استنباط آماري براساس فاصله‌ها
619
استنباط آماري براي پارامترهاي توزيع لاپلاس تحت سانسور نوع دوم
620
استنباط آماري براي توزيع نمايي بر مبناي آماره ي برداز ركوردهاي بالا(بيزي و كلاسيك )
621
استنباط آماري پيرامون توزيع طول عمر مولفه هاي سيستم
622
استنباط آماري در انواع ركوردهاي توزيع وايبول با استفاده از انتروپي
623
استنباط آماري در توزيع وايبول با استفاده از انتروپي
624
استنباط آماري در محيط فازي
625
استنباط آماري در مدل گام - تنش ساده با توزيع طول عمرنمايي تحت داده هاي سانسور شده
626
استنباط آماري در مدل هاي سري زماني تحت توزيع هاي رقابتي غير آشياني بد-توصيف شده
627
استنباط آماري در مدل هاي شرطي نا همسان واريانس
628
استنباط آماري در مدلهاي تنش - مقاومت با نگرشي بر توزيع وايبل
629
استنباط آماري در مورد مدل هاي اندازه هاي تكراري تحت نابرابري واريانس
630
استنباط آماري درباره ضريب تغيير
631
استنباط آماري روي پارامترهاي توزيع نمايي تعميم يافته تحت داده هاي سانسوريده نوع دوم دو طرفه
632
استنباط آماري غير مستقيم از داده هاي ميكرو آرايه
633
استنباط آماري ناپارامترهاي بر اساس اطلاعات نادقيق
634
استنباط آماري و برآورد بيز پارامترهاي توزيع نمايي بر ميناي ركورد و زمان هاي بين ركورد
635
استنباط آماري و فواصل اطمينان براي P) Y1<Y2 ( در مدل هاي خطي با برآمدهايي از توزيع نرمال
636
استنباط استوار در مدل رگرسيون لجستيك
637
استنباط بر روي توزيع بر نوع سوم بر اساس سانسور هيبريد نوع دوم
638
استنباط براي توزيع لاگ نرمال
639
استنباط برروي توزيع برنوع سوم نمايي تحت داده هاي سانسوريده نوع دوم
640
استنباط بيز ناپارامتري براي تابع متوسط عمر باقيمانده در تحليل بقا
641
استنباط بيزنا پارامتر با استفاده از مدل هاي رگرسيوني در تحليل بقا
642
استنباط بيزي براساس مقادير ركورد
643
استنباط بيزي براي بخش بندي تصاوير چند طيفي بر پايه مدل خوشه بندي درختي
644
استنباط بيزي براي برآورد فاصله اي پارامترهاي توزيع نرمال
645
استنباط بيزي براي توزيع هاي پايدار
646
استنباط بيزي براي مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته
647
استنباط بيزي تغييرات در مدل هاي رگرسيوني
648
استنباط بيزي توزيع‌هاي آميخته‌ي پايدار
649
استنباط بيزي در مدل تحليل واريانس يكطرفه
650
استنباط بيزي روي توزيع گاماي چند متغييره ي تعميم يافته
651
استنباط بيزي فازي
652
استنباط بيزي فرآيندهاي تلاطم تصادفي از نشتاين-النبك غير گاووسي
653
استنباط بيزي و پيشگويانه آماره هاي ترتيبي براي توزيع وايبل معكوس داده هاي سانسور شده نوع II
654
استنباط بيزي و پيشگويانه آماره هاي ترتيبي براي توزيع وايبل معكوس داده هاي سانسورشده نوع
655
استنباط بيزي و پيشگويي توزيع وارون وايبل و كاربرد آن در داده هاي سانسور شده
656
استنباط پارامتري براساس نمونه هاي قضاوتي پساطبقه بندي
657
استنباط پيرامون پارامترهاي دو جامعه وايبول تحت سانسور پيش رونده نوع دوم توام كلي
658
استنباط تعميم يافته در اندازه گيري هاي مكرر روشهاي دقيق تحليل واريانس چندمتغيره ومدل هاي آميخته
659
استنباط در باره ميانگين توزيع نرمال لگاريتمي
660
استنباط دقيق MCMC براي مدلهاي رگرسيون لجستيك دو و چندجمله اي
661
استنباط دقيق پيرامون پارامتر هاي توزيع نمايي مكان-مقياس تحت سانسور تلفيقي پيش رونده نوع اول
662
استنباط قوانين بهره برداري از مخزن از نتايج مدلهاي بهينه سازي احتمالي ضمني
663
استنباط مدل Step-StreSS توسط داده هاي مخاطره رقابتي
664
استنباط مدل فشار مرحله اي ساده با قيد زمان , statistical infrence for step-stress accelerated life test model under time constraint
665
استنباط مقايسه اي استحكام-تنش در قابليت اطمينان براي توزيع هاي لوي - پايدار
666
استنباط ميانگين توزيع لگ نرمال با استفاده از P- مقدارها و فاصله هاي اطمينان تعميم يافته
667
استنباط ناپارامتري استوار براي ميانه
668
استنباط نيم-پارامتري بر روي مدل درمان آميخته با نرخ خطر متناسب
669
استنباط هاي آماري استوار براي مدل هاي خطي
670
استنباط هاي پالئواقليمي و پالئوژئومورفولوژيكي لس هاي جنوبي خزر با تأكيد بر دشت گرگان ﴿مطالعه موردي علي آباد كتول﴾
671
استنباط هاي تعميم يافته بر روي ميانگين مشترك چندين جامعه نرمال
672
استنباط هاي تعميم يافته دراندازه گيري هاي مكرر
673
استنباط‌ هاي نوين دراقتصاد سنجي براي تحليل داده‌ هاي پانل
674
استنتاج اعتماد مبتني بر زمينه در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از روش هاي داده كاوي
675
استنتاج بي‌ناظر ظرفيت فعل در زبان فارسي بر مبناي دستور وابستگي
676
استنتاج خواص آماري جريانها از روي بسته هاي نمونه برداري شده از شبكه
677
استنتاج شبكه هاي زماني بيان ژن با استفاده از سريهاي زماني بيان ژن
678
استنتاج فازي بر اساس نگرش فازي مشبكه
679
استنتاج فازي بوسيله شبكه هاي عصبي fuzzy interence by neural networks
680
استنتاج گرامر به روش تجزيه داده گرا در زبان فارسي
681
استنتاج وزن هاي مؤثر از ماتريس هاي مقايسه زوجي
682
استندارد و اهميت شبكه ي ISMS
683
استنصار و استنقاذ در حقوق بين‌الملل اسلام و حقوق بين‌الملل مدرن
684
استهلاك نيروي انساني در يك شركت صنايع پمپ سازي در ايران
685
استوار سازي معادلات بر آورد گر تعميم يافته
686
استوارسازي اندازه هاي چولگي
687
استوارسازي رگرسيون خطي چندكي براي مشاهدات سانسورشده
688
استوارسازي مولفه هاي اصلي با الگوريتم سريع زير مجموعه هاي همگن با بعد بالا
689
استواري طرح هاي بلوكي دودويي تحت معيار همبندي و كارايي
690
اُستواري مسائل بهينه‌سازي چندهدفه
691
استوديو ايده هاي خلاق
692
استوديوماه عسل
693
استوديوي جيبلي و هايائو ميازاكي
694
استوديوي جيبلي و هايائو ميازاكي
695
استيفاي ناروا در حقوق ايران و فرانسه
696
استيل دار كردن نشاسته در محيط آبي
697
استيل كلرايد
698
استيلاسيون نانو الياف به دست آمده از كنف
699
اسحق بن ابراهيم موصلي
700
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت زمين ﻟﺮزه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻧﺰديك ﺑﻪ ﮔﺴﻞ
701
اسرائيليات در مثنوي
702
اسرار اعداد و تطبيق آن با عوالم هستي در انديشه ي علامه سيد حيدر آملي ﴿ره﴾
703
اسطورة اسفنديار؛ تبارشناسي، نقدها و تحليل‌ها
704
اسطورة همزادان در رمان‌هاي معاصر فارسي (با تكيه بر رمان‌هاي «بوف كور»، «يكليا و تنهايي او»، «ملكوت» و «پيكر فرهاد»)
705
اسطوره ، طرح
706
اسطوره ، نقش برجسته ي معاصر
707
اسطوره از آيينه نگاه من
708
اسطوره اسفنديار: تبارشناسي، نقدها و تحليل ها
709
اسطوره در طراحي احساسگرا
710
اسطوره زن در هنرايران (پيش از اسلام )
711
اسطوره زن و گياه
712
اسطوره سازي نوين و عملكرد آن در رسانه هاي تصويري
713
اسطوره شناسي آثار امير كوستوريكا
714
اسطوره هاي ايراني و بيان تصويري آن
715
اسطوره هاي رويايي من
716
اسطوره همزادان در رمان هاي معاصر فارسي (با تكيه بر رمان هاي "بوف كور" ،‌"يكليا و تنهايي او" ،‌"ملكوت" و "پيكر فرهاد")
717
اسطوره و انيميشن
718
اسطوره و انيميشن: كاربست الگوي اسطوره اي در فيلمنامه نويسي
719
اسطوره و نمودهاي اسطورهاي در ضرب المثل ها
720
اسطوره وانيميشن
721
اسطوره وفرهنگ عاميانه درادبيات نثر كودك دهه هفتاد وهشتاد باتكيه بركتب منتشره كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
722
اسطوره‌كاويِ آثار عكاسانِ صحنه‌پردازِ معاصر آمريكا (مورد‌پژوهي آثار آرتور تِرِس ، جوئل-پيتر ويتكين ، گرگوري كرودسون)
723
اسطوره‌هاي همسان ايران و يونان: اسفنديار و آشيل
724
اسكالرسازي در بهين هسازي چندهدفه نسبت به مخروط هاي چندوجهي
725
اسكالرسازي در مسائل بهينه سازي مجموعه-مقدار با معيارهاي مجموعه اي
726
اسكالرسازي مسايل بهينه سازي برداري با بكارگيري روشهاي تركيبي
727
اسكالري كردن مسائل بهينه سازي برداري مجموعه مقدارومسائل نابرابري تغييراتي برداري
728
اسكان سفري
729
اسكان غير رسمي و چگونگي استفاده از فضاي شهري ، قابليت ها و محدوديت ها ﴿ نمونه موردي : جداره ي شرقي بزرگراه چمران ، حد فاصل پل ملاصدرا و پل مديريت ﴾
730
اسكان و ساماندهي عشاير دشت شيبلو (استان آذربايجان غربي)
731
اسكان و ضرورت آن در توسعه زندگي عشاير
732
اسكرام
733
اسكرام(چارچوب يا فريم ورك براي توليد نرم افزار)
734
اسكلت بندي عروسك مفصلي ﴿بررسي مزايا و معايب شيوه هاي مختلف﴾
735
اسكلت بندي عروسك مفصلي ﴿بررسي مزايا و معايب شيوه هاي مختلف﴾
736
اسكلت بندي، ابزاري هموتوپيك در تحليل تصوير
737
اسكله واريان
738
اسكنر سه بعدي ليزري
739
اسكيس بهسازي محله هاي سرپره و سلطان ميراحمد كاشان و طراحي مركز پژوهشهاي معماري و شهرسازي
740
اسكيم هاي شركت پذير، طرح ها و گروه هاي جايگشتي
741
اسكين بهسازي محله هاي سرپره و سلطان ميراحمد كاشان طراحي مركز پژوهشهاي معماري و شهرسازي
742
اسلاري ها
743
اسلام در ماوراء النهر از آغاز تا سامانيان
744
اسلام سياسي در روند جهاني شدن در غرب
745
اسلام هنجارگرايانه و حقوق بين‌الملل مدرن؛ با تأكيد بر نقش فتوا در صلح و امنيت بين‌المللي
746
اسلام هنجارگرايانه و حقوق بين‌الملل مدرن؛ با تأكيد بر نقش فتوا در صلح و امنيت بين‌المللي
747
اسلام و تبعيض نژادي
748
اسلام و جهاني شدن با تاكيد بر آيات و روايات
749
اسلام و حقوق كودك
750
اسلام و مسيحيت در آفريقاي سياه
751
اسلمينگ شناورها با تاكيد براسلمينگ كف شناور پروازي
752
اسلوب استفهام در خطبه هاي نهج البلاغه ﴿از ديدگاه بلاغي﴾
753
اسلوب الالتفات في القرآن الكريم
754
اسلوب تاكيد در پنج جزءآخر قران
755
اسلوب هجو در شعر حطيئه
756
اسم مشترك
757
اسم مصدر و حاصل مصدر در زبان فارسي
758
اسم نكره و زيبايي شناسي كاربرد آن در قرآن كريم (جزء بيست و يكم تا سي ام) با تكيه بر دو تفسيركشّاف و مجمع البيان في تفسير القرآن
759
اسم نكره و زيبايي شناسي كاربرد آن در قرآن مجيد( جز يازدهم تا بيستم) با تكيه بر دو تفسير كشاف و مجمع البيان
760
اسم نمايش نامه: فقط بگو نه !
761
اسما و صفات حضرت حق در متون تفسيري صدر المتالهين
762
اسماء الحسني در اصول كافي با تكيه بر آراء ملاصدرا و ملا صالح مازندراني
763
اسماء و صفات حق تعالي در نهج البلاغه
764
اسماعليان در قهستان از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري , Ismailis hn qohestan from the 5 to the 8 centuries
765
اسماو صفات حضرت حق درمتون تفسيري صدرالمتالهين
766
اسمش را بگذاريم!....... ﴿چهره غمگين من﴾
767
اسمهاي مركب مستخرجه از فرهنگ معين
768
اسمهاي مركب مستخرجه از فرهنگ معين (جلد دوم)
769
اسناد مجازي در شعر پروين اعتصامي
770
اسناد مجازي در شعر پروين اعتصامي
771
اسنـاد مجازي در شعر خـاقـانــي
772
اسناد مجازي در شعر خاقاني
773
اسناد هدايت طراحي نماي شهري در راستاي منظر مطلوب مطالعه موردي: خيابان شهيد رجايي كاشان، حدفاصل ميدان پانزده خرداد و چهارراه آيتالله كاشاني
774
اسناد و فرامين ايل بختياري
775
اسنفاده از ذرات نانو در فيلم هاي پليمري در بسته بندي مواد غذايي
776
اسهال مزمن در اطفال
777
اسيب شناسي اشتغال مادران و تاثير ان بر افسردگي فرزندان
778
اسيب شناسي تربيت ديني درنظام اموزش وپرورش كشور
779
اسيب شناسي جرم
780
اسيب شناسي كاركردي مديريت منابع انساني در اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
781
اسيب شناسي مد گرايي
782
اسيد زدايي آثار چوبي تاريخي با استفاده از نانو ذرات هيدرو كسيد كلسيم سنتز شده به روش شيميايي
783
اسيد، اسيدكاري و شبيه سازي آن
784
اسيدزدايي و لكه برداري در بافته هاي قديمي و بررسي مقاومت هاي فيزيكي آنها
785
اسيدزدايي و لكه بري در بافته هاي قديمي و بررسي مقاومت فيزيكي آنها
786
اسيدها و نمكهاي صفراوي
787
اسيدهاي چرب
788
اسيلاتورها
789
اسيلاتورهاي كنترل شونده با ولتاژ CMOS با نويز فاز پايين
790
اسيلوسكوپ جيبي
791
اسيلوسكوپ ديجيتال با نمايشگر LCD
792
اسيلوسكوپ ديجيتال به كمك ميكرو كنترلر AVR، ICD گرافيكي
793
اشارات اجتماعي در مثنوي مولوي
794
اشارات اساطيري و تاريخي و ديني در خاوران نامه
795
اشارات اساطيري و تلميحات در شعر شاعران كرد(مطالعه موردي: عبدالله گوران و شيركو بيكس )
796
اشارات تاريخي در ديوان صائب تبريزي
797
اشارات و تغييرات عاميانه در ديوان پروين اعتصامي
798
اشارات و تلميحات در ديوان سليم تهراني
799
اشاعه فرهنگ حفظ ميراث فرهنگي
800
اشاعه فرهنگ حفظ ميراث فرهنگي
801
اشباع در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيسي و كانال يوني
802
اشباع زيرمدول ها
803
اشباع نقشه پيوستگي ريزماهواره اي گندم با استفاده ازنشانگرهاي AFLP
804
اشتباه
805
اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ايران و فرانسه
806
اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي
807
اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي
808
اشتباه در موضوع معامله
809
اشتباه قاضي ونحوه جبران خسارت درفقه اسلامي وحقوق موضوعه
810
اشتباه و تخلفات قاضي
811
اشتراك داده امن در ارتباطات دستگاه-به-دستگاه (D2D)
812
اشتراك دانش در سيستم هاي چندعاملي هوشمند با استفاده از سرويس دهنده آنتولوژي پويا
813
اشتراك گذاري فايل بين كاربران اينترنتي به وسيله نكنولوژي تورنت
814
اشتراك گذاري مقالات با در نظر گرفتن جامعيت اطلاعات
815
اشتراك گذاري منابع براي كاربرد جريان‌سازي ويديو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت مبتني بر توكن و يادگيري چند عامله
816
اشتغال پذيري دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته تربيت بدني براساس مدل راث ول
817
اشتغال زن و تحكيم خانواده؛ موانع و راهكارها؛ با مروري بر نظريات اسلام در مقايسه با برخي از نظريات جنبش هاي فمينيستي (مطالعه موردي زنان شاغل شهرضا)
818
اشتغال زنان و تاثير آن بر خانواده در شهر نطنز و بادرود
819
اشتغال زنان و تاثير آن بر هرم قدرت خانواده ‍مطالعه شهر اهواز‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌اشتغال زنان و تاثير آن بر هرم قدرت خانواده (مطالعه شهر اهواز)
820
اشتغال زنان وتأثير آن برروي روابط خانوادگي
821
اشتغال زنان وتاثير آن بر رضايت همسران از زندگي مشترك
822
اشتغال زنان وتاثير آن در خانواده
823
اشتغال زنان وحمايت شغلي از آنها
824
اشتغال غيررسمي و رقابت پذيري فعاليتهاي صنعتي ايران در فرآيند جهاني شدن
825
اشتغال گرايي زنان وتاثير آن بر خانواده
826
اشتغال و انتخاب شغل پس از اتمام تحصيلات
827
اشتغال‌ زايي خالص و عوامل موثر بر آن در صنايع توليدي ايران
828
اشتقاق جردن و اشتقاق چپ جردن بر جبرهاي باناخ , Jordan derivations and jordan left derivations of banach algebras
829
اشتقاق در ديوان ارزقي هروي
830
اشتقاق در ديوان سوزني سمر قندي
831
اشتقاق در ديوان منوچهري دامغاني
832
اشتقاق در شعر فرخي سيستاني
833
اشتقاق دركردي سوراني
834
اشتقاق روي جبرهاي باناخ , Derivtion on banach algebra
835
اشتقاق فازهاي صرفي و نحوي افعال مركب در زبان فارسي
836
اشتقاق ها در جب رهاي باناخ , on derivations in banach algebras
837
اشتقاق هاي ... پيوسته روي توسيع مدولي جبرهاي باتاخ دوگاني
838
اشتقاق هاي ... پيوسته روي توسيع هاي مدولي جبرهاي باناخ دوگاني
839
اشتقاق هاي ازدوگان دوم به دوگان جبرهاي باناخ آرنز منظم
840
اشتقاق هاي سه تايي لي روي جبرهاي گسترش مدولي
841
اشتقاقها واشتقاقهاي مدرج جبر هاي خارجي
842
اشتقاقهاي مكرر دوكان جبر باناخ
843
اشراق از نظر اگوستين
844
اشعار سعدي در آثار باستاني پاريزي
845
اشعه ايكس
846
اشعه هاي L ماتريس هاي جايگشت و ماتريس هاي تصادفي مضاعف
847
اشكار سازي بي درنگ چهره باديدهاي گوناگون
848
اشكال نوين تحريم در پرتو نظام حقوق بشر
849
اشكال هندسي در فضاي دو بعدي و سه بعدي و فرمولهاي مثلثاتي
850
اشكالات غزالي بر فيلسوفان مسلمان در مساله معاد و پاسخهاي فيلسوفان پيش از ملاصدرا
851
اشكاليات الترجمة الشفوية من اللغة الفارسية إلي اللغة العربية بالاعتماد علي القواعد النحوية والصرفية
852
اشكاليه تعريب الشعر الفارسي المعاصر﴿اعمال محمد عبد المنعم و محمد منصور نموذجا﴾
853
اشنايي با رمز نگاري و انواع روش هاي ان
854
اشنايي با سيستم رانش واترجت
855
اشنايي با نرم افزار STATA
856
اشنايي با نرم افزارهاي رياضي
857
اشنايي با واحدهاي توليد كننده وپرورش قارج در استان اصفهان
858
اشياء تصويري گرنشتاين در رسته هاي مثلثي
859
اشياء سنگي در مرمت
860
اشياء سنگي در مرمت: روايت تصويري از تاريخ، آسيب شناسي، شناسائي ساختار، و حفاظت
861
اشياء هاپفي و كوهاپفي
862
اصالت ايمان در نظر پاسكال
863
اصالت بخشي با تاكيد بر طبقه خلاق
864
اصالت منفعت در اخلاق از ديدگاه جرمي بنتام و جان استوارت ميل و نقد آن
865
اصالت و نقش آن در حفاظت و مرمت ميراث فرهنگي
866
اصحاب اميرالمومنين علي﴿ع﴾ در نهج البلاغه
867
اصطلاح خواص سطحي فيلم هاي پلي اتيلني گلخانه اي با استفاده از مواد ضد قطره مناسب
868
اصطلاح شناسي تطبيقي ادبيات عرفاني از قرن سوم تا هفتم
869
اصطلاح شناسي تطبيقي ادبيات عرفاني از قرن سوم تا هفتم
870
اصطلاح شناسي تطبيقي ادبيات عرفاني از قرن سوم تا هفتم
871
اصطلاح نامه پزشكي دوره اسلامي بر اساس تحليل محتوايي و واژگاني كتاب الاغراض الطبيه
872
اصطلاح نامه پزشكي دوره اسلامي براساس تحليل محتوايي و واژگاني نسخه خطي خوارزمشاهي (پنج كتاب اول )
873
اصطلاحات زبانشناسي ﴿ عربي، انگليسي، فارسي﴾
874
اصطلاحات عرفاني حديقه الحقيقه
875
اصطلاحات فني و مهندسي عربي و بررسي معادل‌هاي آن به فارسي و انگليسي همراه با تصاوير برخي از آنها
876
اصطلاحات هنرهاي سنتي در آثار شعراي سبك هندي با تكيه بر ديوان صائب تبريزي
877
اصطلاحات و اشارات فقهي در كليات سعدي
878
اصطلاحات و لغات كتاب گرشاسبنامه اسدي الطوسي و تطبيق آن با زبان پهلوي ( صاد تا ياء)
879
اصطلاحات و لغات كتاب گرشاسبنامه اسدي الطوسي و تطبيق آن با زبان پهلوي (از الف تا شين)
880
اصطلاحنامه پزشكي بر اساس تحليل محتوايي و واژگاني كتاب هدايه المتعلمين في الطب نوشته ابوبكر بخاري.
881
اصفهان Isfahan
882
اصفهان از ديدگاه جمعيت 1335-1365
883
اصفهان در آستانه يورش افاغنه
884
اصفهان در ايام صفويان (بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اصفهان 1037-1000 ه. ق)
885
اصفهان در طول تاريخ
886
اصفهان در عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي (1077ه.ق ـ 1135ه.ق)
887
اصفهان در عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي(1077ه.ق ـ 1135ه.ق)
888
اصفهان در يك نگاه : همراه با مصاحبه استاد اكبر مهدي ئي
889
اصفهان و واقعه رژي , rejie incident in isfahan
890
اصفهان، موزاييك، عكس
891
اصل اكلند براي مسائل تعادلي پاديكنوا دوري
892
اصل اول نظريه مرجع گزيني در گويش لري خرم آبادي
893
اصل برابري سلاح ها در حقوق كيفري ايران در پرتو لايحه آئين دادرسي كيفري
894
اصل تغييراتي اكلند براي مسايل تعادل روي فضاهاي توپولوژيك
895
اصل تغييراتي اكلند مجموعه مقدار در بهينه سازي برداري
896
اصل تغييراتي اكلند و كاربردها
897
اصل تغييراتي اكلند و كاربردهاي آن
898
اصل تغييراتي اكلند و كاربردهاي آن
899
اصل تغييراتي بروين - پريس و كاربردهاي آن
900
اصل تغييراتي در جفت دوگان فضاي هيلبرت هسته ي باز توليد
901
اصل تفاضل اجتماعي در قرآن با تكيه بر سيره نبوي(ص) در مواجهه با طبقات اجتماعي
902
اصل حاكميت اراده در حقوق مدني و فقه
903
اصل حاكميت اراده در داوري داخلي و بررسي تطبيقي آن يا داوري تجاري بين المللي
904
اصل سراسري موضعي براي پوچسازي هاي مدول هاي كوهمولوژي موضعي تعميم يافته , Local global principale for annihilation of general local cohomology modules
905
اصل شخصي بودن مجازات و نسبت آن با مسئوليت عاقله
906
اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري
907
اصل عدم قطعيت در مكانيك كوانتوم
908
اصل عليت از نظر ابن سينا و دكارت
909
اصل عليت در فيزيك كوانتوم
910
اصل ماكزيمم براي معادلات ديفرانسيل تصادفي تاخيري ميانگين- ميدان و پرش- انتشار و كاربرد آن در انتخاب پورتفوي
911
اصل ماكزيمم روي منيفلدهاي فينسلري كامل
912
اصلاح آب بندي موتوروانكل modification seals engine Wankel
913
اصلاح آبدوست سطح ابزار پزشكي به كمك نانوذرات اكسيد فلزي
914
اصلاح آلجينات به منظور كپسول سازي سلول ها و بهبود چسبندگي سلولي به آن ها با استفاده از تركيب آلجينات با يكي از پليمرهاي طبيعي نظير كايتوسان يا كلاژن يا ژلاتين
915
اصلاح اتصال خمشي تير به ستون دوبل از طريق تقويت صفحه روپوش ستون
916
اصلاح اتصالات ممان بر متعارف براي تير I شكل و ستون دوبل با استفاده از صفحات كناري
917
اصلاح استحكام مذاب پلي لاكتيك اسيد از طريق اكستروژن واكنشي براي بهبود فرآيند پذيري اين پليمر در حضور يك نانو ذره
918
اصلاح استنت استيل ضدزنگ به منظور ايجاد قابليت زهايش كنترل شده دارو جهت كاربرد در گرفتگي عروق
919
اصلاح اكسيد گرافن مغناطيسي با دي فنيل كاربازيد وكاربرد آن به عنوان نانو جاذبي حساس وگزينش پذير براي پيش تغليظ واستخراج يون هاي فلزات سنگين
920
اصلاح الكترود خميركربن با استفاده ازآمارانت تثبيت شده روي نانولوله هاي كربني چند ديواره و نفيون و كاربرد آن دراندازه گيري استامينوفن درحضور غلظت هاي بالاي آسكوربيك اسيد
921
اصلاح الكترود شيشه‌اي كربن به وسيله مايعات يوني بر پايه نمك ايميدازوليم براي اندازه‌گيري چند ماده مهم بيولوژيكي و داروئي‌
922
اصلاح الكترود كربن شيشه اي با استفاده از نانولولههاي كربني، 1- بوتيل- 3- متيل ايميدازوليم تترا فلوئورو بورات و كمپلكس باز شيف 3- سيس دي اكسو موليبدن(VI) مشتق شده از ايزونيازيد و بررسي كاربرد آن
923
اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلمي از نانولوله‌هاي كربين و كمپلكس باز شيف مشتق شده از 5- برمو ساليسيدآلدهيد با مس و كاربري آن در اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسد و استامينوفن
924
اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با كمپلكس‌هاي باز شيف مس، نانولوله‌هاي كربني و نفيون و كاربرد آن در اندازه‌گيري همزمان بعضي از تركيبات بيولوژيكي
925
اصلاح الكترود‌كربن شيشه‌اي با آنزيم گلوكز‌اكسيداز تثبيت شده روي كربن مزو‌متخلخل
926
اصلاح الكترودهاي خنثي طلا يا پلاتين با نانو تيوپهاي كربن و بررسي رفتار الكترو شيميايي آن
927
اصلاح الكتروشيميايي الكترود كربن شيشه اي به وسيله تشكيل فيلم ديانيكس آبي و نانو لوله هاي كربني: كاربرد آن براي اندازه‌گيري همزمان الكتروشيميايي لوودوپا، آسكوربيك و اوريك اسيد
928
اصلاح الگوريتم PSO [پي. اس. ا.] با استفاده از الگوريتم ژنتيك = Particle swarm optimization based genetic algorithm
929
اصلاح الگوريتم بهينه سازي فاخته براي حل مساله برنامه ريزي توسعه توليد
930
اصلاح الگوي جريان و انتقال حرارت در مبدلهاي پوسته - لوله با استفاده از بافل هاي غير هم سطح
931
اصلاح الگوي مصرف آب دربخش خانگي وارائه راهكارهاي كاهش مصرف دراستان قم
932
اصلاح الياف الكتروريسي شده و فيلم پلي لاكتيك اسيد با پليمرهاي پرشاخه
933
اصلاح الياف پلي آكريلونيتريل با دي آمينهاي مختلف و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي
934
اصلاح انتقال ژن توسط سامانه كيتوزان با استفاده از رتينوئيك اسيد و پكتين به سلول HepG2
935
اصلاح انرژي و فعاليت سطحي پودرلاستيك ضايعاتي از طريق بر همكنش ترمومكانيكال گرافتينگ اكسيد سيليس بكمك سيلانها و مقايسه باگپسوله كردن لاتكس
936
اصلاح انزيمي سلولز بازيافته جهت تهيه داربست هاي ‏زيستي
937
اصلاح بر خط مسير و كنترل ربات دوپا با هدف عبور از سطوح ناهموار ناشناخته
938
اصلاح برخي پيگمنت هاي آلي و معدني با مايعات يوني جهت توليد جوهر الكتروفورتيك و تهيه ميكروكپسول از آن با استفاده از روش الكترواسپري
939
اصلاح بستر تعدادي از درختان فضاي سبز شهر اصفهان با استفاه از روش چالكود
940
اصلاح بنتونيت خام با مواد فعال سطحي و بررسي خواص رئولوژيكي و ‏كاربردي در پوشش سطوح
941
اصلاح بيوپليمر كيتوسان با نانوساختار دندريمر و بررسي قابليت رنگزدايي و خواص ضدميكروبي آن بر روي الياف نساجي
942
اصلاح بيولوژيكي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
943
اصلاح بيولوژيكي سطح بيومواد بعنوان "پوست مصنوعي "
944
اصلاح پارچه اكريليكي با سديم هيدروكسيد
945
اصلاح پارچه پلي استر با ساختار هيبريدي گرافن، اكسيد قلع و نقره به روش سنتز درجا و ارزيابي هدايت الكتريكي و فعاليت فتوكاتاليستي
946
اصلاح پارچه پلي استري آماده سازي شده با سنتز در محل نانو ذرات اكسيدروي/نقره به روش پرس داغ با نانو ذرات كربن سياه
947
اصلاح پارچه كربني با كبالت اكسيد و پالاديوم جهت توليد الكتروشيميايي هيدروژن
948
اصلاح پارچه كربني با نانوساختارهاي نيكل اكسيد و نانوذرات پالاديم به عنوان آند براي اكسايش متانول، اتانول و اتيلن گليكول در پيل‌هاي سوختي الكل مستقيم
949
اصلاح پتانسيل هاي با مغز سخت به منظور كاربرد آنها در سيالات واقعي
950
اصلاح پروتكل زمان بندي توان پويا با افزودن مسير يابي آگاه از توان
951
اصلاح پلي آكريليك به منظور افزايش قطبيت و تبدبل آن به نانو الياف
952
اصلاح پلي اتيلن توليد داخل كشور به منظور استفاده در توليد لوله هاي آبياري قطره اي
953
اصلاح پلي اتيلن موجود كشور جهت استفاده در لوله هاي آبياري تحت فشار
954
اصلاح پلي استر با تركيبات اتانول آمين به همراه سنتز نانو تركيب مس
955
اصلاح پلي كاپرولاكتون با دندريمر با گروه انتهايي آمين و بررسي پارامترهاي موثر روي خواص نانوالياف حاصله به منظور كاربرد در مهندسي بافت
956
اصلاح پلي وينيل الكل به منظور سنتز كوپليمرهاي فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد L- فنيل آلانين و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل الكل/تيتانيوم دي اكسيد و بيو نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/تيتانيوم دي اكسيد حاوي آمينو اسيد L- ايزولوسيون
957
اصلاح پلي(اترسولفون) و غشاي تخم شترمرغ جهت حذف آلاينده هاي آب و عملكرد كاتاليزوري غشاي تخم شترمرغ اصلاح شده با پلي(آليل تري متيل آمونيوم يديد) در واكنش هاي حلقه زايي دي اكسيدكربن با اپوكسيدها
958
اصلاح پليمر طبيعي كيتوسان با تركيب آلي سيانوريل كلرايد و كاربرد آن بر روي كالاي پشمي
959
اصلاح تارشدگي تصاوير
960
اصلاح ترك در تير تيموشنكوي دوار با استفاده از اتصالات پيزوالكتريك
961
اصلاح تناسبات كالبدي - فضايي بافت مجاور ابنيه ي طرح نواب
962
اصلاح جاذب زئوليتي براي جداسازي پروپيلن- پروپان
963
اصلاح جدهر ليتوگرافي بوسيله ي پنتااريتريتول
964
اصلاح جذب رنگ پارچه پنبه اي از طريق پيوند دهي با نانوساختار دندريمر پلي پروپيلن ايمين
965
اصلاح جريان خروجي از فن دمنده بصورت تجربي در تونل باد دو فازي
966
اصلاح چند خاك آلوده به كادميوم و سرب جنوب شهر كرمانشاه با دو نوع بايوچار
967
اصلاح چيتوسان با استفاده از پليمريزاسيون RAFT وتهيه ي نانوكامپوزيت هاي چيتوسان اصلاح شده
968
اصلاح خاك شور با استفاده از پسماندهاي صنعتي شامل سرباره فولاد، پودر تاير و ويناس
969
اصلاح خاك هاي واگرا با افزودني هاي مختلف و مقايسه آنها
970
اصلاح خرمنكوب برنج مدل تي-25
971
اصلاح خصوصيات شيميايي كالاي پنبه اي با به كارگيري نانودندريمرهاي پلي پروپيلن ايمين
972
اصلاح خطا در نگارش زبان دوم : يك تحقيق مقايسه اي بين واكنش مستقيم و غيرمستقيم در ميان دانش آموزان زبان انگليسي در ايران
973
اصلاح خطاي ناوبري اينرسي به كمك فيلتر كالمن
974
اصلاح خطاي نرم افزاري ماشين هاي CNC سه محوره به كمك منحني هاي نربز
975
اصلاح خطوط نوري
976
اصلاح خواص الياف پلي استر توسط پيوندهي با اكريليك اسيد
977
اصلاح خواص بتن سبك با استفاده از ضايعات پلي استايرين منبسط شده
978
اصلاح خواص جذب و نگهداري رطوبت لينتر پنبه به منظور كاربرد در كالاهاي بهداشتي
979
اصلاح خواص روانكار SN500 با نانوذرات ZnO ، CuO ، Fe3O4
980
اصلاح خواص سطحي PET براي بهبود خون سازگاري آن به وسيله پلاسماي RF و پيوند زني با اكريليك اسيد و هپارين
981
اصلاح خواص سطحي الاستومر EPR با كمك ليزر ضربه اي گاز كربنيك
982
اصلاح خواص سطحي الكترودهاي نانو ساختار بهمنظور بهبود عملكرد فرآيند يونزدايي خازني
983
اصلاح خواص سطحي پوشش هاي نانو ساختار اكسيد آلومينيوم آندي با افزودن لايه روانكار جامد
984
اصلاح خواص سطحي غشاي پلي يورتان/كيتوسان برق ريسي شده با روش پلاسما مورد استفاده در التيام زخم
985
اصلاح خواص سطحي نانوكامپوزيت هيبريدي بر پايه پلي يورتان با روش پلاسما، براي بهبود خون سازگاري آن
986
اصلاح خواص سيستم پوزولان -آهك ساخت سيمان بنايي ارزان قيمت
987
اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي قير با استفاده از نانو ذرات جامد و روغن هاي حاصل از پيروليز تايرهاي فرسوده
988
اصلاح خواص قير خالص با استفاده از پليمر پلي‌بيت و پودر لاستيك براي استفاده به عنوان قير درزگير
989
اصلاح خواص قير و آسفالت گرم با پليمر پودر لاستيك »
990
اصلاح خواص مكانيكي رزين هاي اپوكسي و سنتز روغن هاي گياهي اپوكسيده شده
991
اصلاح خواص نانو ساختاري مونت موريلونيت سديم به كمك نمك اسيدهاي چرب
992
اصلاح خواص و فرايند پلي پروپيلن توليد پتروشيمي هاي داخل براي ساخت لوله
993
اصلاح خواص و مطالعه سازگاري PET ضايعاتي بالاستومر NBR
994
اصلاح خودكار نرم افزار با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك و بررسي مدل
995
اصلاح داربست‌ نانوليفي بر پايه پلي‌يورتان به منظور بهبود چسبندگي سلول‌هاي اندوتليال براي كاربرد در مهندسي بافت رگ
996
اصلاح رزين هاي پلي وينيل با تركيبات آمين نوع سوم براي كاربرد در پوشش هاي خزه خود صيقل
997
اصلاح رزينهاي اكريليك با تركيبات آلي روي جهت كاربرد در پوششهاي ضدخزه خود صيقل
998
اصلاح رس با كيتوسان و تهيه هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي كريلي
999
اصلاح رفتار اتصالات خمشيRBS از طريق تقويت جان تير
1000
اصلاح رفتار ريولوژيكي پلي پروپيلن توسط پراكسيد در اكستر و درهاي واكنشي
بازگشت