<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استفاده از پوزولانهاي طبيعي براي كنترل واكنش قليايي - سنگدانه در بتن
2
استفاده از پوست پسته اصلاج شيميايي شده با پلي آتيلن براي حذف رودامين بي از محصول هاي آبي
3
استفاده از پوشش اپوكسي آبگريز روي مقره هاي برق
4
استفاده از پوشش شيشه سراميك براي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم در كار گرم
5
استفاده از پوشش شيشه سراميك برلي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم
6
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
7
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
8
استفاده از پوششهاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
9
استفاده از پيش گرمايش فعال براي تسريع راه اندازي خطوط لوله ي ژل
10
استفاده از تئوري اطلاعات در فشروده سازي اطلاعات و شبيه سازي الگوريتم LZW
11
استفاده از تئوري فازي در تخمين قيمت تمام شده درمطالعات امكان سنجي اقتصادي
12
استفاده از تئوري گروه ها در تحليل ديناميكي و پايداري سازه هاي متقارن
13
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت
14
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت پروژه ها
15
استفاده از تابع پايه شعاعي و روش منظم سازي تيخانوف در حل يك مساله معكوس
16
استفاده از تابع موجك و پيش بيني كننده فازي در تشخيص خطاي روتور موتورالقائي
17
استفاده از تابع هدف چندگانه مبتني بر داده هاي مودال جهت شناسايي آسيب هاي سازه اي با به روزرساني مدل تحليلي
18
استفاده از تابع هزينه مبتني بر قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي سيستم هاي آشوب گونه زيستي
19
استفاده از تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در ورودي هاي شهرها
20
استفاده از تاپستري در دكوراسيون داخلي با الهام از ايل قشقائي
21
استفاده از تبديل پاره موج در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب
22
استفاده از تبديل چيرپلت به منظور آشكارسازي اهداف مدفون در زير زمين از طريق آرايه
23
استفاده از تبديل موجك در انتخاب ويژگي به منظور بهبود دسته بندي سيگنال هاي EEG نوزادان
24
استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس براي استخراج تصوير هدف از داده هاي رادارISAR
25
استفاده از تبديل ويولت در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
26
استفاده از تبديلات يكاني پيوسته براي توليد هاميلتوني موثر مدل هابارد
27
استفاده از تجزيه تقريبي در حلالهاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت
28
استفاده از تحليل بسته‌هاي شبكه براي شناسايي نشت حريم خصوصي دستگاههاي اندرويدي با هدف كاهش مصرف انرژي
29
استفاده از تحليل پوششي داده‌ها به ‌منظور بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر عملكرد صنايع پتروشيمي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
30
استفاده از تحليل خوشه بندي درمسئله مكان يابي- مسيريابي شبكه لجستيك حلقه بسته
31
استفاده از تحليل شبكه فازي به منظور توسعه متدلوژي ارزيابي عملكرد مراكز آموزش عالي با استفاده از BSC
32
استفاده از تحليل موجك در فرايندهاي ناايستا و فرايندهاي همبسته متناوب
33
استفاده از تخمين استوار و رگرسيون استوار در ساخت متامدل ها
34
استفاده از تخمين گرهاي مختلف در پهنه بندي وضعيت شوري و سديمي خاك هاي منطقه ي اسلاميه ي رفسنجان
35
استفاده از تخيل كودكان براي طراحي استيكراتاق كودك
36
استفاده از تراكم، آرايش كاشت و تنوع علف كش در مديريت تلفيقي علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي
37
استفاده از تركيب پرومازين-نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان الكتروكاتاليست جهت ساخت سنسور حساس براي اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي از قبيل هيدرازين و هيدروكسيل آمين
38
استفاده از تركيب خازن موازي با اينورتر منبع ولتاژ به منظور جبران تغييرات و نوسانات ولتاژ و جريان در شبكه توزيع 20 كيلوولت
39
استفاده از تركيب روش‌هاي نوار محدود و بدون شبكه گالركين براي حل مسائل ورق
40
استفاده از تركيب فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ﴿AOP﴾ و تصفيه زيستي در كاهش بار آلودگي پسابهاي حاوي تركيبات فنلي
41
استفاده از تركيب قالب هاي آلي در بهبود ساختار نانوكاتاليست ساپو-34 به روش القاي امواج ماوراي صوت
42
استفاده از تركيبات اوره كندانس به عنوان مواد تأخير دهنده اشتعال در پلاستيك‌ها
43
استفاده از تركيبات پريبيوتيكي استخراج شده از مغز بلوط براي ريزپوشاني لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 به روش خشك كردن پاششي
44
استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين به منظور افزايش كارايي چاپ ديجيتالي بر منسوجات
45
استفاده از تركيبات نانو كامپوزيت زئوليتي در مانع واكنشي نفوذ پذير به منظور حذف پساب رنگي نساجي از آب هاي زير زميني
46
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروزه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
47
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
48
استفاده از تعاملات و نفوذ اجتماعي در جهت حل چالش‌هاي شناخته‌شده در سيستم‌هاي پيشنهاددهنده
49
استفاده از تغيير فشار باد تاير جهت بهبود كيفيت حركت طولي و عرضي خودرو
50
استفاده از تغييرات بافت به منظور بخش‌بندي براساس آمارگان‌هاي مراتب بالاتر
51
استفاده از تفاله نيشكر براي سنتز نانو كامپوزيت Al2O3/SiC از طريق سنتز خود انتشار دماي بالا (SHS) و آسياب‌كاري
52
استفاده از تقريب پاده براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
53
استفاده از تقريبات تفاضلات متناهي براي حل عددي معادله انتقال-انتشار موج كسري
54
استفاده از تقريبات تفاضلي فشرده در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
55
استفاده از تقطير غشايي براي شيرين سازي آب خليج فارس
56
استفاده از تقويت‌كننده‌هاي اكسيد فلزي بر كاتاليست‌هاي حاوي كبالت در تبديل كاتاليستي كربن‌دي‌اكسيد به محصولات باارزش افزوده
57
استفاده از تك لايه هاي خود انباشته جهت جلوگيري از اكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترود طلا و كاربرد ان در تعيين دو پامين
58
استفاده از تكرار وزنه تا سر حد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه
59
استفاده از تكنولوژي بلاك‌چين جهت دستيابي به اهداف مديريت زنجيره تامين
60
استفاده از تكنولوژي پاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
61
استفاده از تكنولوژي پلاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
62
استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مدرن در حرارت هما
63
استفاده از تكنولوژي در كلاس هاي مهارت هاي شنيداري: ديدگاه اساتيد و دانشجويان مهندسي
64
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
65
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
66
استفاده از تكنولوژي فازي به منظور پيش‌بيني ارتباطات و روند انتشار مطالب در شبكه‌هاي اجتماعي
67
استفاده از تكنولوژي گلوگاهي (پينچ ) جهت طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي واحد جديد تقطير نفت خام سنگين ايران (000،081 بشكه در روز)
68
استفاده از تكنولوژي نانو در افزايش راندمان كلكتورهاي خورشيدي
69
استفاده از تكنيك DOE براي معضل گشايي نابالانسي تايرها و بررسي عوامل موثر بر روي آن در مجتمع صنايع لاستيك يزد
70
استفاده از تكنيك FANP در ارزيابي و انتخاب تامين كننده تجهيزات با لحاظ كردن عوامل داخلي
71
استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت پارچه هاي فاستوني
72
استفاده از تكنيك انفجار كولني براي اندازه گيري و محاسبه ي انرژي آزاد شده گاز سه اتمي كربن دي اكسيد در برهمكنش ليزر هاي پالس كوتاه
73
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه با يو پوست پسته
74
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه بايو پوست پسه
75
استفاده از تكنيك پيكسل بندي و روش بهينه سازي باينري به منظور طراحي ادوات آنتني و مايكروويوي
76
استفاده از تكنيك تحريك نوساني در استخراج برخي پارامترهاي مكانيكي سيستم تنفسي
77
استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري براي نظارت بر فرو نشست زمين ناشي از استخراج بي رويه آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان (1385-1390)
78
استفاده از تكنيك تداعي حافظه از طريق ارتباط بخش هاي تصويري و آوايي بر روي ميزان نگهداري و بازيابي واژگان زبان آموزان درونگرا و برونگراي ايراني
79
استفاده از تكنيك خشك كردن انجمادي در سنتز مواد متخلخل
80
استفاده از تكنيك خوشه بندي گوينده در تطبيق گوينده در سيستم بازشناسي گفتار
81
استفاده از تكنيك رزونانسي جهت بهبود بازده ميكرواينورترهاي خورشيدي
82
استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات براي ارائه يك مدل آمار به منظور بهينه كردن فرآيند توليد در يك واحد توليدي
83
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
84
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
85
استفاده از تكنيك كشت گندم و نجات جنين در بازيافت ژرم پلاسم گندم
86
استفاده از تكنيك مدلسازي بروش عناصر متناهي ﴿ finite element method ) براي بهبود نتايج حاصل از ويسكومترهاي cone&plate
87
استفاده از تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
88
استفاده از تكنيك مديريت كيفيتqfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري﴿باتاكيد بر طرح ونقش﴾
89
استفاده از تكنيك منبت و مشبك در جدا كننده هاي چوبي در منازل
90
استفاده از تكنيك هاي تلفيقي در انيميشن و موشن گرافيك
91
استفاده از تكنيك هاي جدا سازي به منظور پيش تغليظ و اندازه گيري اوراينم با روش اسپكتروفوتومتري
92
استفاده از تكنيك هاي چند شاخصه براي انتخاب پرتفوي بهينه سهام در بازار بورس تهران
93
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني در راستاي مديريت جامع منابع آب
94
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در تحليل ثبت هاي سرور وب جهت ساخت صفحات وب شخصي شده
95
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در صنعت پزشكي
96
استفاده از تكنيك هاي ريز استخراج با حلال همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكارساز شعله يونشي براي اندازه گيري حشره كش هاي پيروتيروئيدي در نمونه هاي آبي
97
استفاده از تكنيك هاي عكاسي در نقاشي
98
استفاده از تكنيك هاي كاوي براي تحليل داده هاي دوره گارانتي خودروي ريو شركت سايپا يدك
99
استفاده از تكنيك واهم آميخت در چاه آزمايي
100
استفاده از تكنيكهاي بهبود كارايي الگوريت مهايتخمين توزيع در طراحي شبكه انتقال گاز طبيعي
101
استفاده از تكنيكهاي چوب در طراحي داخلي
102
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي بمنظور طبقه بندي مشتريان
103
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي در حوزه تجارت الكترونيك
104
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي(خوشه بندي) در برنامه ريزي استراتژيك با تاكيد روي مدل مبنا در يك سازمان ايراني
105
استفاده از تكنيكهاي فازي جهت كشف بن بست در مسيريابي شبكه اتصالات چند پردازنده
106
استفاده از توابع B- اسپلاين درجه چهار در حل تقريبي مسائل مقدار مرزي مرتبه سه
107
استفاده از توابع پايه اي برنشتاين براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
108
استفاده از توابع پايه اي شعاعي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي وابسته به زمان
109
استفاده از توابع پايه اي شعاعي درونيابي وحل معادلات ديفرانسيل جزئي
110
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل
111
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل به كمك شبكه عصبي مصنوعي
112
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلژژژبه كمك شبكه عصبي مصنوعي
113
استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي معادلات ديفرانسيل چندبعدي در مكان و زمان
114
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل محيط هاي متخلخل اشباع
115
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادله ديفرانسيل الاستيسيته غير محلي
116
استفاده از توابع پايه هموار در حل برخي مسايل مقادير ويژه درمهندسي
117
استفاده از توابع پايه همواردرحل برخي معادلات ديفرانسيل حاكم بر مسائل مكانيك جامدات
118
استفاده از توابع پايه ي متعادل شده در روش اجزا محدود براي حل مسائل تكين مكانيك جامدات
119
استفاده از توابع پايه‌اي مناسب براي حل معادلات ديفرانسيل با تاكيد روي مسائل با دامنه‌ي بزرگ
120
استفاده از توابع زماني متعامد در حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن در مصرف سوخت خودرو هيبريد
121
استفاده از توابع كاردينال در روشهاي طيفي
122
استفاده از توابع كسري به منظور تصديق هويت بر پايه سيگنال الكتروانسفالوگرام افراد سالم
123
استفاده از توابع كوپلا براي يادگيري وابستگي متغيرها درالگوريتم هاي تخمين توزيع پيوسته
124
استفاده از توابع متعامد ثابت قطعه اي و توابع تركيبي در حل معادلات انتگرال
125
استفاده از توابع متعامد كسري براي حل مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل معمولي
126
استفاده از توابع متعامد گويا در روش‌هاي طيفي براي حل مسائل با دامنه نامتناهي
127
استفاده از توابع متعامد گويا در شناسايي سيستمها، تقريب توابع و روشهايي براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
128
استفاده از توابع مختلط ﴿ نگاشت ﴾ در تحليل توابع جريان و پتانسيل جريان
129
استفاده از توابع موجك در تطابق چندگانه تاريخچه مدل مخزن
130
استفاده از توابع والش براي حل معادلات انتگرالي
131
استفاده از توان اضافي نيروگاه هاي خورشيدي در شبكه برق جهت شيرين سازي آب دريا
132
استفاده از توربين بادي براي تامين انرژي شيرين سازي آب به روش اسمز معكوس و مقايسه آن با روش حرارتي بر پايه تقطير
133
استفاده از توربين بادي دز ايستگاه پمچاژ آب
134
استفاده از توربين در ايستگاههاي تقليل فشار شبكه آبرساني شهري
135
استفاده از توزيع هاي تركيبي در مدل بندي و مقايسه داده هاي زيان
136
استفاده از توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندانهاي نهفته ماگزيلايي كه تشخيص آنها از لحاظ كلينيكي مشكل است
137
استفاده از جاجيم در توليد پرده هاي عمودي با تكيه بر اصول دكوراسيون داخلي
138
استفاده از جاذب ارتعاش رزوناتور تأخيري براي كاهش نوسانات ناشي از تلاطم مايعات در قطارهاي باري
139
استفاده از جاذب امبرليت در جداسازي β-CD توليدي به روش آنزيمي در راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي: مطالعه بر نقش امولسيفايري β-CD توليدي
140
استفاده از جاذب پريوديك مزوپروس اورگانوسيليكاي اصلاح شده با پروپيل آمين براي بهينه سازي شرايط حذف يون كادميوم از نمونه‌هاي آبي با روش سطح پاسخ
141
استفاده از جاذب نانو حفره اي NH2-MCM-41 براي جذب فلزات روي و نقره از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي و بررسي شرايط همدماي جذبي، سينتيكي، ترموديناميكي و واجذبي
142
استفاده از جاذب هاي شيميائي در خشك كن ها
143
استفاده از جاذب يا كاتاليست جهت كاهش گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز اتومبيل ها
144
استفاده از جاذب‌هاي مغناطيسي نانوساختار براي جداسازي DNA و پپتيدها و توسعه آپتاحسگرهاي نوري بر پايه نقاط كوانتومي كربني جهت اندازه‌گيري آدنوزين
145
استفاده از جايگشت ها براي تشخيص وابستگي موجود ميان سري هاي زماني
146
استفاده از جت هوا در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي برخي از خواص نخ توليدي
147
استفاده از جذب كننده ي نانو كامپوزيت Fe3O4 / CNT براي حذف رنگ زرد مستقيم 50 از محيط آبي به روش جذب سطحي و بررسي همدماي جذبي ، سينيتكي و ترموديناميكي
148
استفاده از جعبه ابزار STATE FLOW در پياده سازي سيستمهاي تصميم يار هوشمند ﴿DSS﴾
149
استفاده از جي پي اس براي تعيين وضعيت هواپيما
150
استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي متخلخل MOF-199 اصلاح شده و CuBDC براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
151
استفاده از چارچوب¬هاي فلزي-آلي در حذف فتوكاتاليستي رنگ¬هاي آلي از پساب صنعتي
152
استفاده از چرخ دنده هاي مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده به منظور كنترل توان اكتيو ژنراتورهاي مغناطيس دائم مورد استفاده در نيروگاه هاي بادي
153
استفاده از چند جمله اي ها و توابع نمايي در برآورد خطا بر مبناي بازيافت
154
استفاده از چندجمله اي هاي لوكاس براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
155
استفاده از چندجمله‌اي‌هاي ضعيفاً-محل خطاياب چندمتغيره براي كدگشايي كدهاي دوري تا حد مي‌نيمم فاصله واقعي
156
استفاده از حالات گذراي شبكه جهت تشخيص برخط خطاي اتصال¬كوتاه
157
استفاده از حسگرهاي افزونه در ساختار IMU به‌منظور افزايش صحت و دقت حسگرهاي مبنا
158
استفاده از حسگري فشرده براي توليد نمونه‌هاي فشرده در خروجي نمونه‌بردار و ارائه روشي نو براي بازسازي سيگنال فشرده
159
استفاده از حسگري فشرده در دستگاه‌هاي پايش سلامت سازه
160
استفاده از حصير (كپو بافي ) در تزئين اشياء كاربردي
161
استفاده از حلال‌هاي اتكتيك پايين به عنوان شكننده آزئوتروپ براي جداسازي مخلوط‌هاي آروماتيك - آليفاتيك
162
استفاده از خاك رس اصلاح شده با آمينواسيد لوسين و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي وينيل الكل
163
استفاده از خاك هاي فعال براي جداسازي واناديم از محلول هاي آبي
164
استفاده از خاكستر سبوس برنج براي توليد نانوذرات AIS2O/SIC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا و آسياكاري
165
استفاده از خاكستر لجن فاضلاب و آهك براي بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك رسي
166
استفاده از خرده سفال به منظور عمل آوري داخلي بتن و تاثيرآن بر مقاومت فشاري و پيوستگي بتن و آرماتور
167
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
168
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
169
استفاده از خودروهاي الكتريكي در مديريت توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
170
استفاده از خوردگي در براده برداري شيميايي آلياژ آلومينيوم 4202
171
استفاده از خوشنويسي در صفحه آرايي
172
استفاده از خوشه بندي سه بعدي در سامانه هاي پيشنهاد دهنده
173
استفاده از خوشه بندي و روش topsisبراي انتخاب تامين كنندگان با عرضه و تقاضاي محدود
174
استفاده از خياردريايي(Holothuria leucospilota) به عنوان شاخص زيستي آلودگي فلزات سنگين در خليج چابهار
175
استفاده از داده كاوي براي كشف تقلب در صنعت بيمه ﴿مطالعه موردي : بيمه شخص ثالث با استفاده از داده هاي چند شركت بيمه اي و پليس راهور﴾
176
استفاده از داده كاوي جهت تشخيص رفتار فراگيران آموزش الكترونيكي
177
استفاده از داده كاوي در برنامه ريزي استراتژيك (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان)
178
استفاده از داده كاوي در بهبود روشهاي استخراج شده
179
استفاده از داده كاوي در شهر هوشمند
180
استفاده از داده مغناطيس هوايي وسنجش از دور (Landsat) براي شناسايي زون هاي مناسب براي اكتشاف منطقه اي آبهاي زيرزميني مطالعه مورديك استان كرمانشاه
181
استفاده از داده هاي CPT در طبقه بندي رفتاري خاك هاي آلوده (SBC)
182
استفاده از داده هاي آزمايش فشارسنجي در بررسي پارامترهاي ژئوتكنيك خاكهاي ريزدانه
183
استفاده از داده هاي استخراجي به منظور تعديل خطا و بهينه سازي روش هاي تخمين در كانسار سنگ آهن چادرملو
184
استفاده از داده هاي توالي يابي نسل جديد در يافتن پاتوژن هاي تسريع كننده بيماري هاي انسان
185
استفاده از داده هاي رقومي سنجنده TM ماهواره لندست براي اكتشاف سيليس منطقه طارم زنجان
186
استفاده از داده هاي لرزه نگاري 4 بعدي در تطابق تاريخچه مخازن نفت و گاز
187
استفاده از داده‌كاوي براي پيش‌بيني پذيرش دانشجويان در مقطع تحصيلات تكميلي موردمطالعه : دانشجويان كارشناسي رشته‌هاي منتخب دانشگاه يزد
188
استفاده از داستان در سينما
189
استفاده از داستان هاي رباعيات خيام در طراحي فرش
190
استفاده از درخت تصميم فازي به منظور ارزيابي توان اكولوژيك منطقه نائين براي توسعه صنعت
191
استفاده از درگاه چاپگر براي اندازگيري فركانس ( طراحي و ساخت )
192
استفاده از درياچه داده براي بهبود نسل هوش تجاري
193
استفاده از دست بافته در لباس به شيوه نوين
194
استفاده از دستگاه ﴿DMA ﴾ Dynamic Mechanical Analysis در تعيين خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
195
استفاده از دستگاه اسكنر جهت تعيين يكدستي رنگي در مخلوط الياف رنگين
196
استفاده از دندريمرها براي اصلاح فرآيند رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو
197
استفاده از دو تكنيك كارت هاي امتيازي متوازن (BSC) و هوش تجاري (BI) براي ارزيابي عملكرد سازمان
198
استفاده از دوات FACTSموازي براي بهبود پايثداري نوسان اول
199
استفاده از دوربين ديجيتالي براي اندازه گيري رنگ و غلظت محلول هاي رنگي با استفاده از فيلتر
200
استفاده از دوربين فيلمبرداري و مدل RGB براي تعيين سنيتيكي واناديم V()
201
استفاده از دولابافي در تزئينات اتاق خواب
202
استفاده از دياگرام تاثير براي كاوش كنش
203
استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي جهت شبيه سازي كوره احياي مستقيم
204
استفاده از ذرات مس پوشش داده شده با فاز ساكن نانوساختار ابر آبگريز جهت اندازه گيري همزمان ميتل ايزوبوتيل كتون و 4- هپتانون با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
205
استفاده از ذرات نانو جهت بهبود تصفيه شيرابه با روش فتوفنتون
206
استفاده از ذرات نانو متخلخل Mg-MOF-74 به عنوان جاذب براي حذف فلزمس از محيط آبي
207
استفاده از ذرات نانونقره در ساخت غشاي اولترافيلتراسيون جهت استفاده در صنايع شير
208
استفاده از رادار نفوذي زمين (GPR) براي تعيين درجه كثيفي بالاست راه آهن
209
استفاده از راديو ديجيتال پر ظرفيت در شبكه آنالوگ تفاوتهاي اساسي در طراحي و مهندسي آنالوگ ديجيتال
210
استفاده از راكتور بستر سيال دو ناحيه اي در فرايندآروماتيك سازي پروپان بر روي كاتاليزورهاي زئوليتي ZSM-5
211
استفاده از رس سپيوليت ايراني براي شفاف سازي آب سيب و انار
212
استفاده از رهيافت توپولوژيكي در پيش بيني گذارهاي فاز
213
استفاده از روش BFGS در حل مسائل بهينه‌سازي نامقيد
214
استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
215
استفاده از روش Gappy POD روي داده هاي آزمايشگاهي لايه برشي براي تحليل ساختارهاي جريان توربولانسي
216
استفاده از روش LDA-1/2 و تابع شبه هيبريدي هابارد ACBNO براي بررسي ابتدا به ساكن برخي از بلورهاي نيم-رساناي دوبعدي و سه بعدي
217
استفاده از روش Matching-Mode براي آناليز ناپيوستگي در موجبرهاي فلزي مستطيلي : كاربرد در تست غيرمخرب
218
استفاده از روش PERT در زمان بندي پروژه ها
219
استفاده از روش آناليز برگشتي در طراحي سيستم نگهداري تونل دشت ذهاب
220
استفاده از روش آناليز مؤلفه هاي مستقل به منظور حذف اثر سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال مغزي الكتروانسفالوگرام
221
استفاده از روش اجزاء محدود در آناليز مقدماتي پوشش تونل ها
222
استفاده از روش اجزاء محدود در تحليل انتقال حرارت ناپايدار در سازه هاي دوبعدي و كاربرد آن در سدهاي وزني
223
استفاده از روش اجزاء محدود طيفي در تحليل ارتعاشي اجزاء سازه اي ، تحت اثر نيروهاي ضربه و بارهاي متحرك
224
استفاده از روش اختلالات كوچك براي بررسي ديناميك ژيروستات گشتاور صفر به كمك تبديل "لي "
225
استفاده از روش اسپكتروفتومتري در تشخيص اثرات ناشي از تنش شوري
226
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
227
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
228
استفاده از روش افزايش تدريجي ضريب شكست براي جهت دهي به امواج الكترومغناطيس در كاربردهاي لنزي و پنهان سازي
229
استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته براي حذف متاكرزول در پساب صنعتي
230
استفاده از روش الكتروشيميايي در تعيين مدت زمان مناسب كاربرد نمك راشل و سبسكويي كربنات سديم جهت پاكسازي و استخراج يون كلريد در اشياء برنزي تاريخي
231
استفاده از روش المان هاي محدود در تحليل شكست يك نمونه بتن
232
استفاده از روش انحناي خط جريان براي تحليل عملكرد توربوماشين ها
233
استفاده از روش اندازه گيري DIC براي بدست آوردن ضرايب شدت تنش براي قطعات ترك دار تحت بارگذاري مود اول
234
استفاده از روش اولتراسونيك براي سنتز نانوذرات تركيبات فسفازني و كمپلكس هاي فسفرآميدي جديد و كاربرد در رنگرزي
235
استفاده از روش باقي‌مانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن‌آرمه و بررسي اثر تنفس ترك بر انتشار موج محوري
236
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل ارتعاش اجباري تير تحت بارگذاري و جرم متحرك
237
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل زير ناحيه هاي متناهي و نامتناهي
238
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل مسئله ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي تير تيموشنكو تحت اثر انواع حالت هاي بارگذاري متحرك
239
استفاده از روش بدون مش در تحليل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان مبتني بر توابع پايه برداري
240
استفاده از روش بيع متقابل براي كشف و توسعه ميادين نفت و گاز در ايران از ابعاد مختلف
241
استفاده از روش پارامتر ثابت براي حل مسائل هندسه محاسباتي
242
استفاده از روش پايدار سازي / جامد سازي در مديريت پسماندهاي سمي
243
استفاده از روش پرتابي براي حل مسايل كنترل بهينه
244
استفاده از روش پردازش تصوير براي محاسبه ي تغيير شكل بافت نرم
245
استفاده از روش پليمريزاسيون زنده راديكالي و پليمريزاسيون درجا براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-سيليكات
246
استفاده از روش تاو در حل دستگاه معادلات انتگرال ديفرانسيل فردهلم
247
استفاده از روش تثبيت سلولي در حذف مشتقات نفتي
248
استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها به منظور اولويت‏بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي
249
استفاده از روش تحليل طيف جهت تشخيص خطاي مدارباز در مبدل‌هاي چندسطحي و برطرف‌سازي آن با روش شيفت فازي
250
استفاده از روش تحليل عاملي در شناسايي عوامل موثر بر ميزان شفافيت مالياتي در ايران
251
استفاده از روش تحليل معادله موج (WEAP) در طراحي شمعهاي كوبيدني
252
استفاده از روش تركيبي تصميم‌گيري چند هدفه به منظور انتخاب تامين‌كننده(مطالعه موردي: شركت حاير آسا)
253
استفاده از روش تركيبي مداري- ممان جهت مدل‌سازي سيگنال‌ها در خروجي پروب هم محور به هنگام جاروب يك قطعه فلزي شكاف‌دار
254
استفاده از روش ترموگرافي براي تشخيص و تعيين عيوب متداول در كامپوزت هاي شيشه اپوكسي
255
استفاده از روش ترموگرافي به منظور تعيين ويژگي‌هاي شكست قطعات مكانيكي
256
استفاده از روش تصوير سازي در SPH براي حل جريان هاي تراكم ناپذير
257
استفاده از روش تطبيق براي حل جريان غير دائم دوبعدي
258
استفاده از روش تفاضل متناهي فشرده در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي سهموي شبه خطي
259
استفاده از روش تفاضلات متناهي بر پايه توابع پايه اي شعاعي براي حل معادله موج با شرط مرزي انتگرالي
260
استفاده از روش تقريب كمترين مربعات چندجمله اي براي حل معادلات ديفرانسيل معمولي
261
استفاده از روش تك آزمودني براي تغيير رفتار چاقي
262
استفاده از روش تكميل ماتريس در تخمين زواياي ورودي در آنتن آرايه اي
263
استفاده از روش جداسازي متغيرها براي فرآيند بهسازي كيفي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد
264
استفاده از روش جواب هاي بنيادين براي حل چند دسته از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
265
استفاده از روش حالات شكست و تجزيه و تحليل اثرات آن (FMEA) براي ارزيابي ريسك و افزايش ايمني بيماران در اتاق عمل
266
استفاده از روش حسگري فشرده جهت بهبود كارآيي رادارهاي چند ورودي- چند خروجي
267
استفاده از روش حل خلاق مسئله در افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به بيمارن دربيمارستان شهيد رجائي قزوين
268
استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك
269
استفاده از روش رسوب دهي نوري براي نشاندن نانو ذرات كادميوم سولفيد، نقره، پلاتين و پالاديوم بروي سطح نانو لوله هاي هماتيت و بررسي ويژگي هاي نوري و مورفولوژي آن ها
270
استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينه سازي پيش تغليظ مقادير كم ديازينون توسط خاكستر برگ نخل در نمونه هاي آبي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
271
استفاده از روش سل- ژل براي اصلاح كارايي كاتاليست هاي هتروژن و بهبود روش بارگذاري داروهاي محلول در آب
272
استفاده از روش سندبلاست به منظور ايجاد ناهمواري سطحي در پارچه ي پلي استر
273
استفاده از روش سيلار و رسوبدهي نوري براي اصلاح سطح نانولوله هاي WO3-TiO2 با پروس آبي و نانوذرات نقره و پالاديوم و بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي آنها
274
استفاده از روش شبكه بولتزمن چند بلوكي در تحليل جريان سيال همراه با انتقال حرارت
275
استفاده از روش شبكه بولتزمن در تحليل جريان سه بعدي
276
استفاده از روش شبكه عصبي براي پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك آزادراه ها
277
استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در حل معادلات حاكم برذرات درميدان جريان
278
استفاده از روش شبه طيفي براي حل مسائل كنترل بهينه سوئيچ دار
279
استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان براي تعيين محل چاه تزريقي و توليدي جديد در يكي از ميدان‌هاي در حال توسعه
280
استفاده از روش شيارزني به جاي آماده سازي سطحي متداول جهت جلوگيري از جداشدگي صفحات تقويتي FRP در برش
281
استفاده از روش صريح نقاط محدود براي تحليل جريان آب زير زميني با مثال موردي از دشت مهيار منطقه اصفهان
282
استفاده از روش طراحي آزمايشها در بهبود كيفيت ظروف بسته بندي شيشه اي مطالعه موردي شركت شيشه سازي مينا
283
استفاده از روش عدم قطعيت براي محاسبه ي خطاها در پارامترهاي مهم فيزيك شتاب دهنده ها
284
استفاده از روش فازي - عصبي در طبقه بندي و شناسايي اطلاعات بدست آمده از يك توپك ﴿ پيك ﴾ هوشمند
285
استفاده از روش فازي احتمالي اعداد Z در پيش بيني وضعيت هزينه و زمان در پروژه
286
استفاده از روش فازي احتمالي در ارزيابي ريسك سيستم حذف گرماي اضافي قلب راكتور در فشار پايين در نيروگاه هسته اي راكتور آب تحت فشار
287
استفاده از روش فازي به منظور طبقه بندي لندفرم ها در ارتفاعات زاگرس
288
استفاده از روش فاصله كمينه در محاسبه محمدوده پايداري متغيرهاي غير قطعي يك وسيله نقليه زيرآبي
289
استفاده از روش كانتروويچ توسعه يافته در حل خمش ورق هاي قطاعي
290
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مسائل ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي يك بعدي
291
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مساله ارتعاش اجباري عضو يك بعدي با مقطع متغير
292
استفاده از روش گلرگين بر اساس موجك لژاندر براي حل معادلات انتگرال تصادفي غير خطي
293
استفاده از روش لب خواني در مدارس استثنايي و عملكرد آن بر دانش آموزان
294
استفاده از روش ماتريس انتقال و كاهش ابعاد آن براي محاسبه دماي بحراني در شبكه هاي دو و سه بعدي آيزينگ و دو بعدي پاتس
295
استفاده از روش ماكزيم انتروپي در تشخيص سيگنال طيف گسترده
296
استفاده از روش مايسل معكوس براي استخراج و خالص سازي مخلوط آنزيمي
297
استفاده از روش محاسباتي الگوريتم ژنتيك درمحاسبات تعادلات فازي محلولهاي پليمري
298
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آْنتن هاي سيمي قرار گرفتن در محيط هاي چند لايه
299
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آنتن هاي سيمي قرارگرفته در محيطهاي تلفاتي
300
استفاده از روش مغناطيس سنجي درتعيين مرز و عمق ساختارهاي زمين شناسي در منطقه طبس
301
استفاده از روش ملكولي سريع مبتني بر تشخيص عناصر تكراري درو ن ژني )ERIC-PCR( جهت تايپ بندي شيگلاسونئي
302
استفاده از روش مودال بوش اور دو درجه آزادي ﴿2dmpa﴾ در طراحي بر اساس تغيير مكان براي سازه هاي نامتقارن با ديوار برشي بتن آرمه
303
استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي جهت تغليظ مقادير خيلي كم يون جيوه درنمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به وسيله طيف سنج نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي
304
استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده توسط سرما جهت جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل در نمونه آبهاي طبيعي اندازه گيري آن بوسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
305
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
306
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع–مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
307
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در استخراج ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي
308
استفاده از روش نقاط محدود در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
309
استفاده از روش نمونه مورچگان اصلاح شده براي مسئله مسيريابي تعميم يافته
310
استفاده از روش نوار محدود بر اساس تئوري اصلاح شده براي كمانش ورق هاي ضخيم
311
استفاده از روش نوار محدود در تحليل كمانش و ارتعاش آزاد نانوورق هاي نازك و ضخيم FGM واقع بر بستر ارتجاعي بر پايه ي تئوري هاي محلي و غيرمحلي
312
استفاده از روش هاي آماري براي تشخيص فعال يا غير فعال بودن صدا
313
استفاده از روش هاي آماري و تركيبي در رمزنگاري تصوير
314
استفاده از روش هاي آناليز داده در تشخيص و شناسايي خرابي تجهيزات سيگنالينگ (ماشين سوزن)
315
استفاده از روش هاي ابتكاري در بازسازي داده هاي طيفي
316
استفاده از روش هاي الكترو شيميايي همراه با روش هاي كمومتريس به منظور اندازه گيري كاتيون هاي فلزي مس، موليبدن، سيموت، واناديوم و اورانيوم به صورت همزمان يا مجزا
317
استفاده از روش هاي بازنمايي برداري پيوسته در توالي يابي ژنوم
318
استفاده از روش هاي بازنمايي برداري پيوسته در توالي يابي ژنوم
319
استفاده از روش هاي بدون شبكه در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
320
استفاده از روش هاي بدون مش در حل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان
321
استفاده از روش هاي بدون مشتق جريمه اي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
322
استفاده از روش هاي بهبود يافته ي زمين آماري در مدل سازي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي كانسار گزستان بافق
323
استفاده از روش هاي بهينه سازي غير خطي جهت طراحي شبكه هاي زمين
324
استفاده از روش هاي پايش پروفايل در سيستم كنترل فرايند آماري يكواحد صنعتي
325
استفاده از روش هاي پردازش تصوير جهت تحليل پارامترهاي هندسي توده سنگ هاي درزه دار
326
استفاده از روش هاي پيش بينانه براي كشف موارد نادر در سري هاي زماني پزشكي
327
استفاده از روش هاي تامين رضايت مشتري بر اساس استاندارد2008/ISO9001 در شركت اصفهان كفريز
328
استفاده از روش هاي تركيب تصميم در بهبود طبقه بندي هاي سري زماني
329
استفاده از روش هاي تركيبي براي تقطيع مهره هاي ستون فقرات در تصاوير ام آرآي بر مبناي برش فازي گراف و روش هاي مورفولوژي
330
استفاده از روش هاي تصحيح خودكار كد به منظور ارتقاي قابليت نگهداري نرم افزار
331
استفاده از روش هاي تصويري در حل مسائل كنترل بهينه معادلات انتگرالي
332
استفاده از روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
333
استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع در مكان يابي چند منبع صوتي
334
استفاده از روش هاي چند گامي مبتني بر منحني هاي بزير در حل ارتعاشات كابل
335
استفاده از روش هاي حذف تداخل براي افزايش گذردهي در شبكه هاي بي سيم
336
استفاده از روش هاي داده كاوي در ظرفيت باربري شمع براساس داده هاي جمع آوري شده و مقايسه با نتايج قبلي
337
استفاده از روش هاي دنباله اي براي به دست آوردن فواصل اطمينان مولفه هاي واريانس در مدل آناليز واريانس يك طرفه با اثرهاي تصادفي
338
استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي در تعيين نفوذ آب از سدهاي باطله : مطالعه موردي معدن مس ميدوك
339
استفاده از روش هاي عددي مناسب براي حل ديفرانسيلي و مسائل كنترل بهينه بازي هاي مينيماكس با عدم قطعيت
340
استفاده از روش هاي عددي و آماري در بهينه سازي اجزاء مكانيكي
341
استفاده از روش هاي فازي در بيومتريك اثر انگشت
342
استفاده از روش هاي فراابتكاري براي مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه با رويكرد تنظيم پارامترها
343
استفاده از روش هاي فرازآوري مصنوعي جهت مايع زدايي در چاه هاي گاز ميعاني
344
استفاده از روش هاي كمومتري در حذف عوامل مداخله گر در شناسيايي بست ديوار نگاره هاي غير تصويري صفوي اصفهان ﴿ بررسي موردي : كليساي بيت لحم ، خانه ي سوكياس ، عمارت هشت بهشت و عالي قاپو﴾
345
استفاده از روش هاي كمومتريكس و ميكرو استخراج فاز مايع جهت اندازه گيري اسپكترومتري گونه هاي مهم زيست محيطي
346
استفاده از روش هاي گراديان مزدوج سه جمله اي با همگرايي سراسري براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
347
استفاده از روش هاي گرادياني براي حل مسائل كمينه سازي فيزيك
348
استفاده از روش هاي گرادياني براي حل مسائل كمينه¬سازي فيزيك
349
استفاده از روش هاي گراف تئوريكي براي بهبود خوش وضعي ماتريسهاي سازه اي
350
استفاده از روش هاي مبتني بر پردازش آماري سيگنال در آشكار سازي مولفه P300 سيگنال مغزي
351
استفاده از روش هاي مسير مزدوج براي دستگاه هاي خطي متقارن در بهينه سازي
352
استفاده از روش هاي نوين به منظور جلوگيري و رفع رسوب آسفالتين
353
استفاده از روش هاي نوين پردازش سيگنال در سيستم دبي سنج اولتراسونيك سيال به منظور بهبود نتايج
354
استفاده از روش هاي هوش محاسباتي براي پيش بيني بازار سهام
355
استفاده از روش هاي هوش مصنوعي براي پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار
356
استفاده از روش هاي هوشمند براي تعيين قيمت آتي طلا در بازار ايران
357
استفاده از روش هاي ياد گيري ماشين براي پيش بيني آنزيم فوسفوليپازآركيايي
358
استفاده از روش هاي يادگيري عميق براي توليد تصوير
359
استفاده از روش هاي يادگيري ماشين در تشخيص نفوذ در رايانش ابري
360
استفاده از روش هاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص تومور تصاوير ماموگرافي
361
استفاده از روش هم مجلي سينك هار براي حل معادله نفوذ زمان كسري
362
استفاده از روش هم‌مكاني بي‌اسپلاين در حل عددي معادلات با مشتقات جزيي سهموي شبه خطي
363
استفاده از روش همگام سازي مجازي براي شناسايي سازه‌هاي نامنظم پيچشي
364
استفاده از روش‌هاي پرتودهي به منظور بهبود نظم در ساخت نانوسيم‌ها
365
استفاده از روش‌هاي تجزيه تنسوري براي بهينه‌سازي توليد مبتني بر ساختار مشخصه ميدان فشار و توزيع اشباع
366
استفاده از روش‌هاي تركيبي نوردي در تغيير شكل‌هاي شديد فلزات
367
استفاده از روش‌هاي تصويربرداري فروسرخ حرارتي و طيف‌سنجي مرئي فروسرخ نزديك جهت تشخيص تنش‌هاي شوري و خشكي در دو ژنوتيپ از گياه كنجد
368
استفاده از روش‌هاي تطبيق به گوينده سريع در سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مبتني بر HMM
369
استفاده از روش‌هاي عددي در حل استاتيكي و ديناميكي مسائل الاستيسيته غيرمحلي انتگرالي و ارائه روشي جديد در مدل‌سازي گسترش ترك
370
استفاده از روش‌هاي مبتني بر محاسبات نرم در حل مسائل ژئوتكنيك: مطالعه موردي روانگرايي
371
استفاده از روش‌هاي محاسباتي براي طراحي تركيبات مؤثر در درمان بيماري آلزايمر و بررسي دارورساني نانوساختارهاي مختلف براي عبور اين تركيبات از سد خوني- مغزي
372
استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق و خوشه بندي در خلاصه‌سازي متن
373
استفاده از روش¬هاي مبتني بر بهينه¬سازي در مصرف انرژي قطار(PSO)
374
استفاده از روشهاي Eswm . FRSبراي تخمين ضخامت لايه كدر ناشي از جريانهاي گل آلود و مقايسه نتايج دو روش مطالعه موردي سد دز
375
استفاده از روشهاي استخراج نقطه ابري در تغليظ و اندازه گيري مقادير خيلي كم عناصر كبالت و نيكل
376
استفاده از روشهاي بدون المان در تحليل خمش ورقهاي ارتوتروپيك
377
استفاده از روشهاي پردازش تصوير در تعيين خودكار تمركز ويروس در تصاوير plaque assays
378
استفاده از روشهاي تجزيه اي غيرتخريبي در بررسي اثر اتفون در رسيدگي گوجه فرنگي , the use of non-destructive analytical methods in study the effect of ethephon on ripening of tomato
379
استفاده از روشهاي تدريس فعال درس علوم در مقاطع ابتدايي
380
استفاده از روشهاي جديد متعادل سازي جهت بهبود عملكرد تكنيك SC-FDMA
381
استفاده از روشهاي داده كاوي براي تحليل تصاوير پزشكي چند مده
382
استفاده از روشهاي داده كاوي براي يادگيري عاملها در محيط هاي چند عامله
383
استفاده از روشهاي غير خطي در مطالعه تحولات بافتي وخنمون هاي سيليسي -طلادار ناحيه شرف آباد- هيزه جان (استان آذربايجان شرقي )
384
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد اول ﴾
385
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد دوم﴾
386
استفاده از روشهاي محاسبات ديناميكي سيال براي بهبود انتقال حرارت درلوله ها
387
استفاده از روشهاي نيمه نظارتي در خلاصه سازي استخراجي گفتار
388
استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در مدلسازي فرآيند كاهش ويسكوزيته نفت خام از طريق افزودن رقيق كنندهها
389
استفاده از روشهاي يادگيري ماشين و وارون سازي براي آناليز داده هاي توليدي
390
استفاده از روشي براي زمانبندي پروژه هاي ساخت با فعاليت هاي تكراري و متناوب با لحاظ كردن بهره وري سطح فعاليت ها
391
استفاده از روشي جديدبراي توليد توزيع ها وكاربردهاي ان
392
استفاده از روشي شي مبنا در توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره Geo Eye1
393
استفاده از رويكرد اختيارات حقيقي در ارزشيابي و تصميمگيري هاي پروژه هاي زيربنايي
394
استفاده از رويكرد اقيانوس آبي در معرفي استراتژي‌هاي پژوهشي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان
395
استفاده از رويكرد بهينه سازي استوارتطبيق پذير در مسئله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
396
استفاده از رويكرد تصميم گيري تلفيقي پراميتي فازي و برنامه ريزي خطي براي حل مسائل تصميم گيري گروهي در محيطي پويا- مطالعه موردي مسئله انتخاب تامين كنندگان
397
استفاده از رويكرد تصميم گيري چندمعياره در فرآيند استخدام نيروي متخصص شركت هاي دانش بنيان
398
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در بهبود ويژگي هاي كيفي سيستم هاي مبتني بر وب
399
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در مدلسازي و ارزيابي نيازمندي هاي غيروظيفه مندي در طراحي سيستم هاي مبتني بر وب
400
استفاده از رويكرد داده‌كاوي در ارزيابي عملكرد كاركنان بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان، بخش نورد سرد)
401
استفاده از رويكرد شش سيگما جهت بهبود عملكرد اركستر موسيقي
402
استفاده از رويكرد نوين يادگيري عميق در تشخيص هويت با استفاده از تصاوير گوش افراد و كشف ارتباط ويژه ميان بيومتريك گوش و دست انسان ها
403
استفاده از رويه هاي كنترلي براي محدودسازي و حذف نوسانات فرورزونانسي آشوبگونه در چند سيستم نمونه فرورزونانسي
404
استفاده از ريزپردازنده Z80 جهت كنترل عمليات ماشين لباسشويي
405
استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت CTAB و ليگاند ديتيزون به عنوان جاذب براي پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي فلزي سرب و كادميوم
406
استفاده از زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور جهت محافظت زدايي تري متيل سيلين و تترا هيدروپيرانيل ....
407
استفاده از زئوليت هاي طبيعي و سنتزي اصلاح شده با تيتانيوم دي‌ اكسيد براي حذف هم زمان گازهاي مونوكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن
408
استفاده از زباله هاي كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي اثرآن، بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ملات
409
استفاده از زمانبندي كسب شده همراه با تكنيكهاي نمو هموار براي پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه در پروژه هاي مهندسي خريد ساخت (EPC) مطالعه موردي پروژه هاي فولادسازي
410
استفاده از زير اهداف براي بهبود كارايي يادگيري تقويتي در سيستم‌هاي چند عامله
411
استفاده از زيست سنج چهره براي تشخيص هويت افراد
412
استفاده از زيست صافي چكنده براي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي سنتزي
413
استفاده از زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa subgutturosa در پارك ملي كلاه قاضي﴾
414
استفاده از ژنراتورهاي شارمحور مغناطيس دائم چند فازه جهت كاهش خازن مدار واسط dc در ژنراتورهاي بادي محرك مستقيم
415
استفاده از ساختار فرامواد آكوستيكي در انباره اگزوز به منظور كاهش سطح نويز
416
استفاده از ساختار مولكولي، پارامترهاي ترموشيميايي و شبيه‌ سازي انفجار به منظور ارزيابي كارايي انفجار مواد پرانرژي نيترآميني جديد
417
استفاده از ساختار يكپارچه حرارت خارجي در برج هاي تقطير
418
استفاده از ساختارهاي شبكه عصبي مصنوعي در كاربرد شناسايي گوينده
419
استفاده از ساختارهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بازشناسي گفتار فارسي
420
استفاده از ساختارهاي كربني مانند گرافن در تهيه سنسورهاي گازي
421
استفاده از ساختارهاي گرافني اصلاح شده با نانوساختارهاي پلي اكسومتال و چهارچوب فلز-آلي به‌منظور اصلاح سطح الكترود و كاربرد آن‌ها در پيل‌هاي سوختي و ابرخازن‌ها
422
استفاده از سامانه اتوبوسراني جهت ارائه يك سرويس سريع پستي
423
استفاده از سامانه بيني الكترونيكي به منظور تشخيص رب انار خالص از نوع تقلبي
424
استفاده از ستون هاي دوخت در بهسازي لرزه اي مهاربندهاي شورون
425
استفاده از سدهاي هيدروليكي براي جلوگيري از نفوذ آب شور در آبخوان‌هاي ساحلي
426
استفاده از سراميك پيزوالكتريك براي جراحي گرمايي در عمق كم
427
استفاده از سرباره فولاد در فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي كاهش بار آلي پساب هاي صنعتي
428
استفاده از سري هاي زماني ناايستا براي تخمين احتمال سرمازدگي در رفسنجان
429
استفاده از سطوح بزيه در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
430
استفاده از سطوح كنترلي ميكروتب در هواپيماهاي بدون سرنشين
431
استفاده از سطوح گسترده جهت بهبود عملكرد خنك كاري باتري ليتيم - يون توسط مواد با قابليت تغيير فاز
432
استفاده از سنتز ميو و كنترل مقاوم در طراحي كنترل كننده براي موشك باليستيك
433
استفاده از سولفون ‌هاي باقي مانده در فاز آبي گوگردزدايي اكسيداسيوني براي سنتز پلي سولفون
434
استفاده از سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾ به عنوان عامل هاي اصلاح كننده دوستدار محيط زيست براي پوشش سطح نانو ذراتCuOŸŸŸ, و كاربرد آنها براي تهيه نانو كامپوزيت هاي جديد پلي﴿آميد-ايميد﴾ حاوي اتصالات آمينواسيد L- والين
435
استفاده از سيستم عدم تمركز در خدمات دهي به وسايط نقليه شهرداري اهواز
436
استفاده از سيستم VIMS براي افزايش كارائي ماشين آلات معدني
437
استفاده از سيستم استنتاج فازي بر پايه شبكه عصبي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ صحت مدل سازي سري هاي زماني چند متغيره هيدرولوژيكي
438
استفاده از سيستم الكتروشيميايي ميكروبي براي استحصال فلزات سنگين ( پلاتين) از خروجي يك فرآيند فروشويي زيستي
439
استفاده از سيستم پايش ناحيه گسترده و PMU براي مديريت و كنترل سيستم تغذيه تركشن
440
استفاده از سيستم ترمزگيري كمكي الكترومغناطيسي در كنار ترمز اصطكاكي مرسوم به منظور كاهش آلايندههاي ترمزي
441
استفاده از سيستم تصميم گيري تركيبي هوشمند جهت بدست آوردن نقاط غير پست مسئله تصميم گيري چند معياره
442
استفاده از سيستم تصويربرداري رقمي در تجزيه كمّي غلظت رنگزا در مقطع يك استوانه
443
استفاده از سيستم خبره در انتخاب شرايط بهينه ماشينكاري براي عمليات تراشكاري فرزكاري و سوراخكاري
444
استفاده از سيستم ريسندگي پشمي جهت توليد نخهاي نيمه فاستوني
445
استفاده از سيستم فازي جهت ارزيابي عملكرد تيم پروژه‌هاي عمراني
446
استفاده از سيستم هاي كاتاليستي مس (I) و (II) در واكنش هاي جفت شدن و حلقه زايي و بررسي مكانيسم واكنش ها با روش هاي محاسباتي
447
استفاده از سيستم هاي نوين دارو رساني براي داروهاي گياهي
448
استفاده از سيستم هاي هوشمند براي پيش بيني ميزان رسوب آسفالتين
449
استفاده از سيستمهاي با دو جريان برخوردكننده در تهيه امولسيون هاي آب - روغن
450
استفاده از سيستمهاي چند طبقه بندي كننده به منظور تحليل سيگنالهاي EEG مغز براي طراحي سيستمهاي واسط مغز - كامپيوتر
451
استفاده از سيستمهاي ليگنينوليتيك قارچي در آلاينده زدايي پسابهاي رنگي
452
استفاده از سيستمهاي هوشمند براي بهبود پروتكل مسيريابي AODV
453
استفاده از سيكل ارگانيك رانكين در بازيافت حرارت اتلافي و تحليل پارامتريك بازده قانون اول و دوم ترموديناميك
454
استفاده از سيگنال چند سطحي در فلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
455
استفاده از سيگنال چند‌سطحي درفلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
456
استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG) به منظور ارزيابي سطح تنگي آئورت
457
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دار شده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده به منظور اندازه گيري يون ساماريم به روش پتانسيومتري
458
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دارشده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده براي اندازه گيري يون به روش پتانسيومتري
459
استفاده از سينرژي اجزاي عضلاني جهت بهبود كنترل سيستم ركاب‌زني FES در كاربردهاي توانبخشي
460
استفاده از شاخص فيبوناچي در تحليل فني سهام در سازمان بورس اوراق بهادار
461
استفاده از شاخص لپتين جهت بررسي فعاليت توليدي و توليد مثلي در گاو
462
استفاده از شاخصهاي پايداري در ارزيابي جامع روشهاي نوين جمع آوري/ تصفيه/ استفاده مجدد فاضلابهاي صنعتي – مطالعه موردي
463
استفاده از شبكه بيزي جهت ارزيابي قابليت اطمينان و رتبه بندي اهميت عناصر در سيستم هاي قدرت مركب
464
استفاده از شبكه جابجا شده براي حل جريان تراكم ناپذير به روش المان محدود - حجم محدود
465
استفاده از شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته در خوشه بندي زير كلمات متون چاپي فارسي
466
استفاده از شبكه عصبي براي مدلسازي استحكام نخ و بهينه سازي مصرف مواد اوليه با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك
467
استفاده از شبكه عصبي در پيش بيني اثرات پارامترهاي حاكم بر انتقال گرما در جريان نانوسيال در كانال هاي مستطيلي و مثلثي
468
استفاده از شبكه عصبي در تبديل متن فارسي به گفتار و ارائه يك مدل ماركوف پنهان
469
استفاده از شبكه عصبي در ساخت مدل معاملات هوشمند (معاملات الگوريتميك) براي پيش بيني شاخص در بازار بورس ارز
470
استفاده از شبكه عصبي كانولوشن در احراز هويت افراد از طريق خطوط كف دست
471
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي براي مدل سازي چيدمان دمايي ماشين اكسترودر توليد لوله‌هاي پلي‌اتيلن پرچگال
472
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در اختصاص بهينه امكانات مخابراتي
473
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني خستگي كامپوزيتها
474
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در تعيين بهينه نيروي نورد فولاد
475
استفاده از شبكه عصبي و آناليز تصاوير در پيش بيني نرخ اكسايش پيريت و توليد آلاينده ها در دمپ باطله كارخانه زغالشويي البرز شرقي
476
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي سودآوري خدمات بانكي در بانك تجارت
477
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن روي روبات
478
استفاده از شبكه هاي عصبي براي مدل سازي مولد بخار هسته اي و طراحي كنترل كننده عصبي - فازي جهت كنترل سطح آب آن
479
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور آشكار سازي مولفه هاي شناختي سيگنال اكترو انسفالوگرام
480
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور تحليل پارامترهاي مناقصه
481
استفاده از شبكه هاي عصبي جهت تخمين شكل و ابعاد تركهاي سطحي ناشي از خستگي در فلزات فرومغناطيس در روش FM SM
482
استفاده از شبكه هاي عصبي در بهينه سازي ساخت ديرگدازهاي منيزيا گرافيت و تعيين ميزان بهينه گرافيت
483
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
484
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
485
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانيسل
486
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي منسوجات
487
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي نمونه هاي فلورسنت
488
استفاده از شبكه هاي عصبي در طبقه بندي عيوب پارچه هاي تاري - پودري
489
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پارامترهاي انتقال حرارت جابجايي
490
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي 4-﴿ 2- تيازوليل آزو ﴾ - رزورسينول و تعيين همزمان يدات و پريدات به روش اسپكتروفوتومتري
491
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش به كمك روش فليملت آرام
492
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل فليملت آرام جهت مدل سازي احتراق گستره اي قابل توجه از شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش
493
استفاده از شبكه ويولت و ويونت در استخراج پتانسيلهاي برانگيخته
494
استفاده از شبكه‌هاي عميق براي رمزگشايي پيوسته پارامتر‌هاي حركتي از روي سيگنال‌هاي عصبي
495
استفاده از شبكه‌هاي مولد تخاصمي شرطي در خلاصه‌سازي متن
496
استفاده از شبيه ساز واقعيت مجازي جراحي مغز به منظور برآورد تأثير خونريزي بر عملكرد جراح مبتني بر تحليل سيگنال‌هاي حياتي
497
استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي براي مطالعه خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفئونيوم آلانينات و تترابوتيل فسفونيوم گلايسينات
498
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
499
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
500
استفاده از شبيه سازي مولكولي جهت تحليل سيستم هاي دارورساني
501
استفاده از شبيه‏سازي خطوط جريان و يك مدل پراكسي در يك مخزن نفتي تحت سناريوي تزريق آب جهت آناليز ريسك
502
استفاده از شرايط معيار سطوح برابر در حوزه زمان براي حفاظت خروج از سنكرون
503
استفاده از شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين
504
استفاده از شنود و كدگذاري بدون‌نرخ در انتشار پيام‌هاي متفاوت درشبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
505
استفاده از شيرين كننده هاي پر قدرت به جاي ساكارز در فرمولاسيون شربت آلبالو و بررسي خواص حسي و زمان ماندگاري
506
استفاده از صافي سيگنال تحليلي ومشتقات آن در تحليل داده هاي مغناطيسي منطقه بندر عباس
507
استفاده از صمغ جاوشير به عنوان منبع جديد تهيه فيلم خوراكي و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آن
508
استفاده از ضايعات آهكي كارخانه هاي سنگ بري براي حذف دي اكسيد گوگرد
509
استفاده از ضايعات اليافي در تقويت شاتكريت
510
استفاده از ضايعات كارخانجات شهرك صنعتي بيرجند جهت تسليح و بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي
511
استفاده از ضايعات كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
512
استفاده از ضربه قوچ در مكانيابي محل نشت در لوله ها
513
استفاده از طراحي Box-behnken به منظور استخراج نقطه ابري يونهاي Ni+2 و CU+2 در نمونه هاي روغن نباتي توسط طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
514
استفاده از طراحي پارچه در دكوراسيون داخلي كلينيك هاي هنر درماني ( traphy Art )
515
استفاده از طراحي حروف در پيوند با فرم و محتوا ﴿در تصوير سازي﴾
516
استفاده از طراحي در روش هاي نوين آموزش سمعي و بصري
517
استفاده از طراحي زايشي جهت سفارشي‌سازي محصول
518
استفاده از طرح خلاصه براي يافتن نقطه تغيير به صورت متوالي
519
استفاده از طرح هايبهينهابر مكعب لاتين در بهبود روش سطح پاسخ تطبيقي
520
استفاده از طيف سنجي فتوآكوستيكي با استفاده از انحراف اشعه ليزر متمركز شده در مد عرضي اصلي به منظور اندازه گيري غلظت برخي تركيبات در نمونه هاي جامد
521
استفاده از طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك در برآورد برخي از ويژگي هاي شيميايي و كاني شناسي رسي خاك هاي سطحي استان اصفهان
522
استفاده از طيف سنجي نيرويي در اندازه گيري چسبندگي به وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
523
استفاده از ظرفيت هاي نمايش ايراني براي رسيدن به هنر پرفورمنس
524
استفاده از عامل ها در سيستم مديريت گردش كار سازمان ها توزيع شده
525
استفاده از عصاره باكتري لاكتوباسيلوس لاكتيس جهت يافتن تركيبات ضد توموري و ارزيابي بيان ژن آي پي سي
526
استفاده از عكس به عنوان سندي براي احراز هويت با تمركز بر دوره پهلوي اول
527
استفاده از عمليات تراوش تبخيري در فرايندتخميراتانول
528
استفاده از عناصر فرمي ايراني در طراحي زيورآلات براي ايرانيان 25 تا 35 سال مقيم خارج از كشور
529
استفاده از عناصر مينياتور ايراني در طراحي جواهر
530
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
531
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
532
استفاده از غشاها به منظور تصفيه ثانويه آب نمك اشباع در فرايند كلر آلكالي
533
استفاده از غشاهاي نانو ساختار با كمك هيدروژل‌ها در سامانه هاي هيدروپونيك از طريق زيست الهام پذيري از رگ هاي خوني
534
استفاده از غلظت دهنده ايندالكا در مخلوط با آلجينات به منظور افزايش تيزي خطوط مرزي(Sharpness Countor)
535
استفاده از فانروكائيت كرايسو سپوريوم در تخمير بستر جامد پوسته نرم بيروني پسته و ارتباط آن با نوسانات محتوايي فنوليك و ابراز فعاليت پراكسيد از ها
536
استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته UV/S2O8 در متيل دي اتانول آمين از پساب پالايشگاه گاز
537
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي در كارت امتيازي متوازن ﴿ مطالعه موردي : گروه صنعتي آذين خودرو ﴾
538
استفاده از فرآيند هاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاهاي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
539
استفاده از فرآيند هاي نمك زدايي در رابطه با كمك به حل بحران آب در ايران
540
استفاده از فرآيندهاي احتمالي در ارزيابي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
541
استفاده از فرآيندهاي تركيبي در شيرين سازي گاز ) غشا - آمين (
542
استفاده از فرآيندهاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاها ي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
543
استفاده از فرآيندهاي كاتاليستي در تصفيه روغن موتور
544
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش - تيا - مايكل براي سنتز B-آريل-B-مركاپتو كتون ها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي اتوكسي ) آمونيوم فرمات (HEAF)
545
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش¬-تيا-مايكل براي سنتز β-آريلβ-مركاپتوكتونها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي¬اتوكسي)آمونيوم¬فرمات (HEAF)
546
استفاده از فرايند ترسيب ميكروبي كلسيم كربنات به منظور ترميم بتن
547
استفاده از فرايند تفكرTPدر شناسايي محدوديتهاي اساسي در شركت مهركام پارس
548
استفاده از فرايند كاوي در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان
549
استفاده از فرايندهاي تصادفي و آشوب جهت تعيين نوع رفتار قيمت (بازده) سهام
550
استفاده از فرم محلي اصلاح شده روش توابع پايه نمايي در تحليل دوبعدي سيال داراي سطح آزاد
551
استفاده از فرم و نقوش اسطرلاب در ساخت وسايل چوبي كاربردي
552
استفاده از فرمول هاي Kolosove-Muskhelishvili براي حل مسا‍ئل سه بعدي الاستيسيته
553
استفاده از فضاهاي بصري ايل بختياري
554
استفاده از فضولات خشك شده طيور در مكمل سازي سيلوي علوفه ذرت و اثر آن بر افزايش وزن زنده ، خصوصيات هضمي و ابقاي نيتروژن در گوسفند سنجابي
555
استفاده از فلش ولتاژ براي تعيين محل خطا در سيستم هاي توزيع
556
استفاده از فن آوري دورسنجي براي تÊمين منابع مورد نياز صنايع سيمان دورود لرستان
557
استفاده از فناوري RTO براي بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي نفتا (CCR)
558
استفاده از فناوري بي سيم در شبكه هاي صنعتي ‎Foundation ‏فيلدباس
559
استفاده از فناوري بيم در طرح معماري
560
استفاده از فناوري پردازش گفتار در آموزش زبان خارجي به كمك كامپيوتر
561
استفاده از فناوري چاه هاي هوشمند
562
استفاده از فناوري زنجيره‌ي بلوكي و قراردادهاي هوشمند براي ارتقاي حريم خصوصي در اطلاعات سلامت
563
استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه آب و فاضلاب
564
استفاده از فناوري هيدروليز آب زيربحراني براي توليد آمينوكلات روي از يك پسماند آلي
565
استفاده از فنيل‌فلورن به عنوان عامل كي‌ليت‌دهنده براي جداسازي و پيش‌تغليظ برخي از يون‌هاي فلزي
566
استفاده از فوتوآند اكسيد تيتانيوم جهت تصفيه آب با استفاده از روش فوتوالكتروشيميايي
567
استفاده از فيلتر Kalman-Consensus و الگوريتم EM براي رديابي اهداف در شبكه هاي سنسوري
568
استفاده از فيلتر اكتيو جهت حذف هارمونيك ها در بارهاي غير خطي تك فاز
569
استفاده از فيلتر شكافي تطبيقي به منظور كنترل جبرا ن ساز يكپارچه كيفيت توان
570
استفاده از فيلتر كالمن بر روي داده هاي GPS ، براي بهبود دقت در تعيين مشخصات ديناميكي يك پرنده بدون سرنشين
571
استفاده از فيلتر كالمن به عنوان اكولايزر براي ارتباطات موبايل
572
استفاده از فيلترهاي ذره اي براي رديابي هدف در شبكه هاي بيسيم [بي سيم] با رويكرد مشاركتي
573
استفاده از قاب ها در روش بيشترين كاهش براي حل معادلات عملگري
574
استفاده از قاب ها و روش هاي مينيمم سازي در پردازش تصوير
575
استفاده از قاب و قاب هاي همجوشي براي حل عددي معاملات عملگري
576
استفاده از قارچ اندوميكوريز ﴿Piriformospora indica﴾ در القاء مقاومت عليه بيماري بلاست برنج ﴿Magnaporthe oryzae﴾
577
استفاده از قواعد اختلاط و تركيب در معادله حالت LIRجهت محاسبه دانسيته مخلوط سيالات چگال
578
استفاده از قواعد انجمني در حوزه سلامت _ مطالعه موردي آزمايشگاه الزهرا
579
استفاده از قواعد باهم آيي داده كاوي براي تفسير خوشه‌هاي مشتريان پايانه فروش بانك (مورد مطالعه: بانك صادرات)
580
استفاده از قوانين اختلاط متفاوت ﴿همراه با معادلات درجه سوم ،تعيين ضريب بر هم كنش در محاسبات ترموديناميكي مخلوطها ﴾
581
استفاده از كائولن در اندازه گيري ACTجهت تعيين ميزان هپارين خون و كنترل اثر هپارين طي CPB در حين جراحي قلب باز
582
استفاده از كائولن منطقه آب ترش براي توليد سيمان ژئوپليمري
583
استفاده از كائولين در آميزه هاي پليمري
584
استفاده از كاتاليزگرهاي نانو ذرات اكسيد كبالت و نانو ذرات اكسيد كبالت نشانده شده بر روي نانولوله هاي كربني براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
585
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نو آرايي فريز فنيل استرها و آلكيل دار كردن فنون ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روش هاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
586
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نوآرايي فريز فنيل استرها آلكيل دار كردن فنول ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
587
استفاده از كاتاليزور نانو ذرات هسته-پوسته مغناطيسي MnFe2O4@Cuدرسنتز تك ظرفي كليك β -تيولو بنزيل 1‚2‚3 -تري آزولها از تيرانها
588
استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم آهن زير كونيم فسفات4 ( Zr ( HSO4 در واكنش آليكلاسيون فريدل - كرافتس وسنتز a - آمينونيتريل ها و همچنين استفاده از مايع يوني اسيدي درسنتز برخي از تركيب هاي آلي
589
استفاده از كاتاليزورهاي زيستي بر پايه كيتوزان و آلژنيك اسيد و نانوكامپوزيتهاي زيستي صدف فرآوري شده در سنتز تركيبات 4H- پيران و 4،1-دي هيدرو پيريدين و پيريميدونها
590
استفاده از كاتاليزورهاي سبز روي و پالاديم در سنتز a- آمينونيتريل ها و بي فنيل ها
591
استفاده از كاتاليست MnOx بر پايهتركيبي ZrO2−CeO2 جهت اكسايش مونواكسيدكربن
592
استفاده از كاتاليست اسيدي جديد كافئين-فسفريك اسيد در سنتز مشتقات تك ظرفي4،4-(آريل متيلن) بيس(H1-پيرازول-5ال) و بيس(4-هيدروكسي كومارين-3-ايل) متان ها تحت شرايط بدون حلال
593
استفاده از كاتاليست دو فلزي نيكل-كبالت روي پايه دوگانه TiO2-SiO2 در ريفرمينگ خشك متان
594
استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه در سنتز زانتن ها، دي هيدرو پيريميدينون ها و كوينازولين ها
595
استفاده از كاتاليست هاي حاوي نيكل بر روي پايه تركيبي در تبديل CO2 به محصولات با ارزش
596
استفاده از كاتاليستهاي بر بستر اسكلت فلز- آلي حاوي زيركونيم جهت سنتز بيوديزل با استفاده از روغن سويا
597
استفاده از كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شعب بانك پارسيان
598
استفاده از كارت امتيازي متوازن و سيستم هاي ديناميكي در بررسي عملكرد صنعت كاشي و سراميك ايران
599
استفاده از كارتهاي RFID جهت شناسايي بيمار مورد نظر در زمينه تهيه داروي خاص
600
استفاده از كاشي هاي ايلخاني در ساخت وسايل چوبي
601
استفاده از كامپوزيت نانوذره آهن صفر ظرفيتي اصلاح شده با كيتوسان جهت حذف نيترات و كاهش هيوميك اسيد بهطور همزمان از منابع آبي
602
استفاده از كامپوزيت نقره - اكسيدكادميم در ساخت كنتاكتهاي الكتريكي
603
استفاده از كامپوزيت هاي frc در كاربرد هاي شكستگي استخواني
604
استفاده از كامپوزيتها در طراحي پانل هاي مورد استفاده در ديواره ها، سقف و كف واگن مسافري قطار وتحليل استاتيكي آنها
605
استفاده از كامپيوتر PC جهت راهنمايي در انجام آزمايشات و حذف دستور كار كتبي آزمايشگاه ماشين DC
606
استفاده از كامپيوتر پست براي فاصله يابي خطا در خطوط انتقال نيرو
607
استفاده از كامپيوتر در اداره امور بيمارستان
608
استفاده از كامپيوتر در طراحي و برداشت و تحليل فضاهاي شهري
609
استفاده از كامپيوتر در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
610
استفاده از كانال هاي قسمتي ‌هم ‌پوشان جهت بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي ‌سيم
611
استفاده از كاه غني شده با پساب تقطيري ملاس در جيره و تاثير آن بر عملكرد توليدي و برخي فراسنجه هاي خوني بزهاي شيرده
612
استفاده از كايت و تاثير آن بر رانش و كاهش انرژي مصرفي در كشتي
613
استفاده از كدهاي كانولوشن به هم پيوسته در سيستم هاي ذخيره اطلاعات نوع RAID
614
استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني به عنوان حلال در سنتز و جداسازي استرهاي گليسرول استات به روش پيوسته
615
استفاده از كربن فعال حاصل از پوست استخواني پسته در حذف هيدرازين از پساب صنعتي
616
استفاده از كربن فعال مغناطيسي شذه با نانو ذرات كبالت بعنوان كاتاليزور موثر دراكسايش متانول و اتانول و كاربرد ان در پيلهاي سوختي الكلي
617
استفاده از كربوكسيليك اسيدهاي N- تري مليتيل ايميدو-L- آمينواسيدها به عنوان يك عامل جفت شونده بر سطح نانو ذرات زير كونيا و كاربرد آن براي توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ مشتق شده از آمينواسيد لوسين و دي آمين سولفون
618
استفاده از كروفيل متر براي توصيه نيتروژن گندم در شرايط گلخانه اي
619
استفاده از كشت آغازگر لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC1896 و فايكوسيانين استخراج شده از ريزجلبك اسپيرولينا پلاتنسيس براي توليد ماست نوشيدني با طعم بلوبري
620
استفاده از كشت درون شيشه اي و القاي تنوع سوماكلوتال از طريق توليد كالوس جهت ايجاد گياهچه هاي متحمل به سرما در چهار رقم انگور
621
استفاده از كف ﴿foam﴾ در روش هاي EOR و مطالعه ساختاري كف براي افزايش راندمان روبش
622
استفاده از كلوني مورچه ها و اتوماتاهاي يادگير توزيع شده براي خوشه بندي اسناد در كتابخانه هاي ديجيتال
623
استفاده از كلينكر سيمان پرتلند بجاي ماسه در ملات با هدف اصلاح يا حذف ناحيه انتقالي
624
استفاده از كلينوپتيلوليت تغيير شكل يافته با دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از محلول هاي آبي
625
استفاده از كمپلكسهاي بي تيازول جهت تهيه نانو ساختار كبالت اكسيد و كبالت سولفيد وبررسي برخي از خواص آنها
626
استفاده از كمومتريكس در تعيين اسپكتروفتومتري ثابت هاي تفكيك اسيدي كافئيك اسيد در مخلوط آب و اتانول
627
استفاده از كمومتريكس، الكتروشيمي و اسپكتروفتومتري جهت شناسايي تركيبات آنتي‌اكسيدان گياهان دارويي بومي ايران و بررسي برهم‌كنش آن‌ها با آلبومين سرم گاوي و آنزيم زانتين اكسيداز
628
استفاده از كنترل فرآيند آماري براي بهبود مديريت پروژه ارزش كسب شده
629
استفاده از كنترل كننده هوشمند و ژنراتور سوئيچ رلوكتانسي در نيروگاه بادي براي دستيابي به حداكثر توان
630
استفاده از كنتورهاي هوشمند در برنامه ريزي شبكه ي توزيع در حضور بارهاي خودروهاي الكتريكي با رويكرد بهينه سازي چند هدفه
631
استفاده از كوانتوم دات ها در رهگيري، تشخيص و درمان سرطان
632
استفاده از كويل بافل دار در بازاريابي هوشمند گرماي اتلافي از نانوايي ها، براي تامين آب گرم مصرفي
633
استفاده از كيتوسان به عنوان يك پوشش پليمري براي توليد سطح ابرآبگريز به روش كاهش انرژي سطح
634
استفاده از كيتوسان تثبيت شده بر روي مزوپروس هاي سيليكاتي به عنوان جاذب زيستي جهت حذف تركيبات گوگردي در صنعت نفت
635
استفاده از گرافن اكسيد در تركيبات هالوژن دار بيسموت اكسيد و روي و مس (II) اكسيد جهت حذف برخي از آلاينده هاي رنگي
636
استفاده از گرافن اكسيد مغناطيسي پوشيده شده با پليمرهاي قالب يوني براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
637
استفاده از گرافيك براي ورود داده ها در سيستم هاي اطلاعات سلامت
638
استفاده از گرانول هاي هوازي براي تصفيه پساب هاي صنعتي در راكتور ناپيوسته ترتيبي
639
استفاده از گرماي خروجي از اگزوز براي سرمايش كابين داخل خودرو با استفاده از سيكل جذبي
640
استفاده از گروههاي واژگاني در بخش هاي مقدمه و بحث مقالات علوم سياسي توسط زبان آموزان ايراني و انگليسي زبان ها , The Use of Lexical Bundles in the Introduction and Discussion Sections of Political Science )IDPS( Articles, Written by Iranian EFL Learners and English Native Speakers
641
استفاده از گل پنيرك به عنوان جاذب زيستي براي حذف سرب از محلول آبي و به عنوان بازدارندهي خوردگي آلياژ فولاد كربني در محلول كلريدريك اسيد
642
استفاده از گونه وشا (.Dorema ammoniacum D) جهت سنتز سبز نانوذرات نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
643
استفاده از گونه ي كما (Ferula ovina Boiss) جهت بيوسنتز سريع نانو ذرات كريستالي نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
644
استفاده از لاستيك ضايعاتي به همراه نانو رس در قير و بررسي تأثير آن بر ويژگي هاي رئولوژيكي قير
645
استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 و لاكتوباسيلوس فرمنتوم PTCC 1744 براي توليد سوسيس تخميري بدون نيتريت
646
استفاده از لايه آلرون بذر جو به عنوان سيستم مدل جهت بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر الگوي ترشح و فعاليت پروتئيني
647
استفاده از لايه سطحي باسيلوس ها به عنوان داربست براي كشت سلول هاي ‍PC12
648
استفاده از لايه ي نانوالياف ضد ميكروب در پوشاك
649
استفاده از لايه‌هاي نانواليافي كامپوزيتي PU/PAMPS به‌عنوان لايه ي جايگزين نيمه‌تراوا در پوشاك ضدآب با قابليت تعريق
650
استفاده از لجن تصفيه خانه فاضلاب در توليد مصالح نوين ساختماني
651
استفاده از لوله گردابه اي (Vortex Tubes )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف (Carry Over )مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
652
استفاده از لوله هاي نانو كربني در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني
653
استفاده از لوله ي گردابه اي ( Vortex Tube )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف Carry Over (مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
654
استفاده از ليپوسوم جهت رنگرزي الياف پروتئيني در دماي 80C
655
استفاده از ليچينگ كپه اي جهت استحصال طلا از اسكت هاي خروجي آسياي مجتمع طلاي موته
656
استفاده از ليزر DVD ‌خوان كامپيوتر براي اندازه‌گيري جابه‌جايي در دستگاه كشش بافت نرم
657
استفاده از ليگاند نئو كوپرين در انتقال انتخابي مس و تهيه جاذب مناسب براي جداسازي و پيش تغليظ اين عنصر
658
استفاده از ليگاندهاي آلي چند دندانه پيريديل داربه منظور تغيير ساختار و خواص نوري نانو تركيبات آلي قلع
659
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانو كمپلكس هاي كادميوم (II)باليگاند آنتراسن-9-كربوكسيليك اسيد
660
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانوكمپلكسهاي كادميوم (اا) با ليگگاند آنتراسن -9- كربوكلسيليك اسيد
661
استفاده از لينگنين استيله شده به عنوان پوشش جهت توليد كودكندرهاي اوره در راكتور بستر سيال
662
استفاده از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني براي طراحي مدلي جهت بهبود تعادل ميان كار و خانواده
663
استفاده از ماتريس هاي عملگري براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن ها در رياضيات مالي
664
استفاده از ماتريس هاي عملگري برنولي براي حل معادلات انتگرال غيرخطي ولترا و فردهلم
665
استفاده از ماتريس هاي عملگري توابع پايه اي كلاهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مدل هاي مالي
666
استفاده از ماژول ESP32 در پياده سازي سيستم امنيتي اماكن
667
استفاده از ماژول هاي ترموالكتريكي براى توليد برق از حرارت اتلافي موتور وبرسي تغييرات تنش هاى حرارتى
668
استفاده از ماشين‌هاي بردار پشتيبان ويولت در بازشناخت الگوي داده‌هاي بيولوژيكي
669
استفاده از مايع هاي يوني كولين كلرايد2 ﴿ZnCl2﴾ وN -متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز در سنتز چند جزئي 6-آمينو-4-آلكيل/آريل-3-متيل-2، 4- دي هيدروپيرانو [3،2-c] پيرازول-5-كربونيتريل ها
670
استفاده از مايع يوني -Bu4 N+ Hso4 براي يد دار كردن الكلها و محافظت كردن گروه كربونيل آلدهيدها وكتونها به صورت تيو استال و استال
671
استفاده از مايع يوني اسيدي متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات در واكنشهاي اكسايش سولفيدها، محافظت گروه هاي هيدروكسي و كربونيل، محافظت زدايي تيواستالها و همچنين سنتز تعدادي از تركيبات هتروسيكل
672
استفاده از مايع يوني براي اصلاح غشاي پلياتر بلاك آميد به منظور بهبود عملكرد جداسازي گازي
673
استفاده از مايع يوني مس- كولين كلرايد بدون حضور پالاديم در واكنش هاي سونوگاشيرا و همچنين استفاده از كاتاليزورهاي زير كونيوم فسفات روي و سريم زير كونيوم آهن در واكنش هاي آسيلاسيون فريدل- كرافتس
674
استفاده از مايعات يوني اسيدي و اسيدهاي جامد در تعدادي واكنشهاي اسيد - كاتاليز مانند بنزيلاسيون و سنتز دي و تري آريل متانها تحت شرايط ملايم
675
استفاده از مايعات يوني بنزيل پيريدينيوم كلريد جهت اكسايش الكل ها توسط k2s2o8، واكنش استري شدن نمك اسيدهاي كربو كسيليك و همچنين محافظت كردن الكل ها توسط دي هيدروپيران
676
استفاده از مايعات يوني عامل‌ دارشده جهت كاربرد در الكتروليت سلول‌هاي خورشيدي رنگ حساس
677
استفاده از مايعات يوني، نانو لوله هاي كربني و حد واسط كتكولي در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي جهت آناليز داروهاي ايزوپروترنول، متيل دوپا و بنزرازيد با استفاده از روش هاي ولتامتري
678
استفاده از مايكروداپلر سيگنال بازگشتي رادار در استخراج مشخصات بالگرد
679
استفاده از مايكروويو و بررسي پارامترهاي عملياتي مؤثر در سنتز نانو زئوليت X
680
استفاده از مباني فرآيندهاي ايستان گردشي در تخمين بهينه سيگنالها
681
استفاده از مبدل‌هاي خورشيدي متصل به شبكه به منظور جبران توان راكتيو و كنترل ولتاژ در شب
682
استفاده از متابوليت هاي گياهي به عنوان علف كش
683
استفاده از متاسرفيس هاي مهندس شده براي كاهش پهن باند سطح مقطع راداري
684
استفاده از مترواترنت براي زيرساخت شبكه WiMAX
685
استفاده از محاسبات نمادين براي حل معادله پواسون
686
استفاده از محاسبات نمادين در حل برخي از معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
687
استفاده از محيط متخلخل جهت بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي لوله سينوسي
688
استفاده از مخروطهاي محدب در حل مسائل چندمعيارهي گسسته
689
استفاده از مخلوط كيتوسان/ ژلاتين/ نانو رس براي كاربرد در زخم‌پوش‌ها و بررسي خاصيت آنتي‌باكتريايي آنژ
690
استفاده از مدار كلمپ اكتيو براي بالانس توان و كليدزني نرم در مدار اصلاح ضريب توان موازي
691
استفاده از مدل DEA براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه علم و صنعت ايران
692
استفاده از مدل DEA فازي براي تجزيه و تحليل عملكرد بانك هاي ايراني با توجه به مديريت ريسك ﴿مطالعه موردي بر روي شعب بانك ملي استان يزد﴾
693
استفاده از مدل SWAP به منظور شبيه سازي عملكرد محصول تحت مديريتهاي مختلف آبياري با آب شور در منطقه رودشت اصفهان
694
استفاده از مدل احساسي يادگيرنده براي تطبيق محتواي تمرينات آموزشي به منظور بهبود فرايند آموزش
695
استفاده از مدل الگوبرداري (Benchmark) جهت ارتقاء كيفيت محصولات كارخانه كاشي و سراميك زمرد
696
استفاده از مدل جايگزين در استراتژي تكاملي تطبيق ماتريس كوريانس
697
استفاده از مدل چند جسمي بدن انسان در نرم افزار LS - dYNA به منظور بررسي آسيب هاي وارده به بدن در تست هاي تصادف و جاده
698
استفاده از مدل خطر در سيستمهاي ايمني براي تشخيص نفوذ در سيستمهاي توزيع شده
699
استفاده از مدل داده كاوي تركيبي به منظور ارايه ي خدمات هدفمند به مشتريان جهت بهبود ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري استان فارس
700
استفاده از مدل ديتريسي در محاسبه خواص ترموفيزيكي توريوم
701
استفاده از مدل ديناميكي براي تجزيه و تحليل بيومكانيكي حركت سوكاهارا در ژيمناستيك
702
استفاده از مدل رياضي جهت تعين پروفيل سطح آب در جريان هاي فوق بحراني در پيچ كانال هاي دايره اي شكل
703
استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تحليل پوسته خارجي ساختمان از منظر توسعه پايدار
704
استفاده از مدل سازي پيشرفته PGM براي تشخيص ويژگي ها و مشكلات مخزني
705
استفاده از مدل سازي چندمقياسه جهت پيش بيني اثر پهناي دسته الياف بر خواص الاستيك لوله هاي كامپوزيتي
706
استفاده از مدل سازي رياضي به منظور بررسي عوامل مختلف در توليد گاز سنتز با استفاده از روش اكسيداسيون جزيي درجه حرارت پايين
707
استفاده از مدل سينتيكي فرآيند خردايش جهت تخمين توابع انتخاب و شكست و پيش بيني دانه بندي محصول
708
استفاده از مدل شبكه عصبي در نخهاي ريسيده شده رينگ ، جهت پيش بيني مويينگي نخ با استفاده از پارامتر هاي ماشين
709
استفاده از مدل كامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
710
استفاده از مدل معادلات ساختاري و تقسيم¬بندي بازار در مطالعه رضايت مسافران
711
استفاده از مدل هاي SWAT و DRASTIC به منظور بررسي آلودگي نيترات آب هاي زير زميني و ارائه راهكارهاي مديريتي در دشت همدان-بهار
712
استفاده از مدل هاي تحقيق در مليات جهت تخصيص منابع در سازمان هاي پروژه محور
713
استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها براي مسائل براي مسائل طبقه بندي , Using DEA approach for classification problems
714
استفاده از مدل هاي تحليلي كارايي در طراحي و پياده سازي وب سرورهاي با قابليت مديريت و پيكربندي خودكار
715
استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني ضرايب جذب نيكل در خاك مطالعه موردي استان مازندران
716
استفاده از مدل هاي عددي هواشناسي براي بهبود توابع نگاشت تروپوسفر در تعيين موقعيت مطلق دقيق
717
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر پلي‌كام معدن گل‌گهر و مقايسه با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت آب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريز تيكنر
718
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر هماتيت معدن گل‌گهر و مقايسه‌ با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت اب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريزتيكنر
719
استفاده از مدلهاي استوكاستيك براي پيش بيني حادثه و بررسي عدم قطعيت همراه آن
720
استفاده از مدولاسيون MSK در نگاشت سيگنال ورودي رله دوراهه با كد گذاري لايه فيزيكي شبكه
721
استفاده از مديريت دانش در ارتقاء كيفيت پروژه هاي مليمطالعه موردي مجتمع پتروشيمي الفين خارك ﴿پروژه الفين پنجم﴾
722
استفاده از مزوپروس MCM-14-SO3H به عنوان نانوكاتاليست در سنتز تعدادي از شيف بازهاي 2-آمينوتيوفن
723
استفاده از مشتقات تيوكربونيل در سنتز تركيبات آلي: كاربرد آن ها در ساخت حسگر و نانو حسگرهاي شيميايي جديد
724
استفاده از مشتقات گرافن اكسيد به عنوان جاذب جديد براي جداسازي و تغليظ بعضي از يونهاي فلزي
725
استفاده از مشتقات مرتبه كسري در تفسير داده هاي مغناطيسي
726
استفاده از مشخصات فيدينگ كانال و Watermarking در افزايش امنيت شبكه هاي بي سيم سيار Ad Hoc
727
استفاده از مضمون گنبد سرخ هفت پيكر نظامي در طراحي فرش
728
استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي براي شناسايي الگوي ناسازگار
729
استفاده از معادلات هاميلتون-ژاكوبي-بلمن (HJB)براي محاسبه بيمه هاي عمر وسهام
730
استفاده از معادله حالت SAFT وديگر معادلات مشابه در توصيف ترموديناميكي سيالاتي با قابليت تشكيل گونه هاي همبسته
731
استفاده از معادن متروكه تهران جهت توليد سنگهاي دكوراتيو
732
استفاده از معاملات خودكار براي پيش بيني قيمت، در بازار بورس ايران و انجام معاملات مالي
733
استفاده از معدل گيري در مسئله انشعاب هاپف تصادفي
734
استفاده از معماري مشاركتي در برنامه‌دهي و طراحي دبستان دخترانه ايرانشهر (استان سيستان و بلوچستان)
735
استفاده از معيارهاي ايمني جانشين براي ارزيابي ايمني در تقاطع هاي شهري
736
استفاده از مفاهيم يادگيري حركتي به وسيله معلمان تربيت‌بدني
737
استفاده از مفهوم گواهينامه هاي وكالتي براي بهبود عملكرد امضاي ديجيتال در دستگاه هاي سيار
738
استفاده از مكانيسم هاي دفاعي در افراد معتاد و غير معتاد
739
استفاده از ملاحظات مهندسي در مكان‌يابي محل دفن زباله
740
استفاده از ملامين تري سولفونيك اسيد در نيتراسيون فنل ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
741
استفاده از منابع آب زيرزميني به عنوان مخزن ذخيره انرژي
742
استفاده از منابع انرژي پراكنده به منظور كنترل غير متمركز ولتاژ در شبكه هاي هوشمند با استفاده از اطلاعات محلي
743
استفاده از منابع انرژي پراكنده جهت كنترل ولتاژ در شبك ههاي هوشمند
744
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه گيري تي ان تي استخراج شده به ريز استخراج مايع مايع پخشي
745
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه‌گيري داروي ايميپرامين در نمونه هاي بيولوژيكي با روش ريز استخراج مايع مايع پخشي
746
استفاده از منحني هاي بي اسپيلاين در حل معادلات ديفرانسيل شرط اوليه
747
استفاده از منسوجات آرايشي - بهداشتي جهت ترميم چروك پوست
748
استفاده از منسوجات مندرس به عنوان جاذب رنگزاهاي رآكتيو و مستقيم انتخابي در پساب واحدهاي رنگرزي
749
استفاده از منطق فارسي در كنترل برداري ماشين سنكرون مغناطيسي دائم
750
استفاده از منطق فازي براي تركيب برخي داده هاي شيميايي خاك جهت تهيه نقشه حاصلخيزي اراضي: مطالعه موردي منطقه لنجانات اصفهان
751
استفاده از منطق فازي در اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي كاربر جهت مديريت ترافيك در شبكه IP
752
استفاده از منطق فازي در كنترل حركت مفصل به روش MPIC
753
استفاده از منطق فازي در مديريت ساخت
754
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش
755
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش ژژ
756
استفاده از منطق فازي، الگوريتم ژنتيك در كنترل برداري و اسكالر موتور القائي
757
استفاده از منطق كنترل فازي ﴿FLC﴾ براي محاسبه مقدار اقتصادي سفارش ﴿EOQ﴾
758
استفاده از مهندسي سازمان جهت همسوسازي و هماهنگي بين واحدها و فعاليت هاي سازمان هاي ايراني
759
استفاده از مهندسي كانسي و فناوري واقعيت مجازي در ارزيابي تاثير رنگ بر احساس مخاطبان در برابر ليفت خودرو « سايپا كوئيك »
760
استفاده از مواد افزودني جهت بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساسشده با نقاط كوانتومي
761
استفاده از مواد بازدارنده به منظورتاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده papilionacea
762
استفاده از مواد تغيير فاز دهنده غير آلي همراه با پارچه
763
استفاده از مواد رنگزاي طبيعي جهت كاربرد در توليد لوازم آرايش
764
استفاده از مواد رنگزاي طبيعي جهت كاربرد در توليد لوازم آرايش
765
استفاده از مواد زيست تخريب پذير در بسته بندي مواد غذايي از جمله پليمر هايي بر پايه نشاسته ذرت
766
استفاده از مواد فوق جاذب در تهيه بانداژ داراي مشخصات موثر در بهبود زخم
767
استفاده از مواد كمكي در كنترل گرفتگي غشا به منظور كاربرد در بيوراكتورهاي غشايي
768
استفاده از موازنه نش در شبكه جريان هاي زماني
769
استفاده از موجك ها د تفسير داده هاي آزمايشات صحرايي
770
استفاده از مولفه هاي اصلي در براورد مدل هاي رگرسيون لوژستيك براي داده هايي با هم خطي و بعد بالا , using ]rincipal components for estimating logistic regression with high-dimensional multicollinear data
771
استفاده از مولكول نگاري در بازشناسي پروتئينهاي ليزوزيم و آلفا لاكتالبومين
772
استفاده از ميانيابي كريجينگ در روش هاي بدون المان
773
استفاده از ميكرو كانال هاي مستطيلي جاذب حرارت جهت خنك كاري يك صفحه با توزيع شار حرارتي غير يكنواخت
774
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل
775
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل كليه عمليات ماشين لباسشوئي ( طراحي و ساخت )
776
استفاده از ناخن به عنوان يك دزيمتر فردي گذشته‌نگر با بهره‌‌گيري از روش بيناب نمايي EPR
777
استفاده از نانو بيو مواد در عامل دار كردن الياف اكريليك در فرش ماشيني
778
استفاده از نانو پليمرهاي قالب مولكولي مغناطيسي (MAG-MIP) با بكارگيري منومر متاكريليك اسيد براي حذف آلاينده رنگي مالاشيت گرين
779
استفاده از نانو جاذب ها در تصفيه پساب هاي شيميايي
780
استفاده از نانو در افزايش مقاومت پلاستيك ها و كامپوزيت ها
781
استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در ساخت غشا تركيبي لايه نازك اسمز معكوس به منظور كاهش گرفتگي
782
استفاده از نانو ذرات براي رهايش كنترل شده ژن ها
783
استفاده از نانو ذرات براي ساخت مواد پر كننده درزهاي انبساط و انقباض كانال هاي شني انتقال آب
784
استفاده از نانو ذرات پالاديم نشانده شده بر بستر پلي استاترين شبكه اي شده به عنوان كاتاليست ناهمگن در واكنش هاي جفت شدن و اكسايش الكل: كاربرد كمپلكس اورتوپالاديت به عنوان كاتاليست همگن در واكنش هاي جفت شدن
785
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
786
استفاده از نانو ذره آلوميناي اصلاح شده براي پيش تغليظ مس و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
787
استفاده از نانو سيال در مبدل هاي حرارتي
788
استفاده از نانو سيالات در انتقال حرارت
789
استفاده از نانو فناوري در ارتقاء چسب گياهي سريش براي حفاظت و مرمت نسخ خطي
790
استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي/SO42- Fe3O4.SnO2 در سنتز مشتقات-آمينو¬فسفونات¬ها
791
استفاده از نانو كاتاليست Hydroxyapatite/FeCl3 براي سنتز تولوئن و زايلن و سنتز و شناسايي نانو كاتاليست II) Husk rice/CuS/Ni ) و بررسي رفتار فتو كاتاليستي آنها در جهت حذف رنگ هاي آزو
792
استفاده از نانو كاتاليست هاي Hydroxyapatite /Co-Mn و Hydroxyapatite /FeCl3 و براي سنتز بنزوفنون و دي فنيل متان و بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليستHydroxyapatite /TiO2/ZnO براي حذف رنگ هاي آرزو
793
استفاده از نانو كربن در ساختار آجرهاي ديرگداز منيزيا - كربن و تاثير آن بر خواص نهايي ديرگداز
794
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گير ي آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
795
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
796
استفاده از نانو لوله هاي كربني ، پليمريزاسيون الكترو شيميايي و نانو آرايه هاي DNA جهت آناليز دارو ها و ژن سرطان خون با تكنيك هاي ولتامتري
797
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و اصلاحگرهاي تري كلرو ﴿ترپريدين﴾ روتنيم ﴿III﴾ و پرومازين هيدروكلريد در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري گلوتاتيون و سيستامين
798
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند لايه مغناطيسي شده براي استخراج سموم فسفره واندازگيري با كروماتوگرافي گازي-طيف-سنجي جرمي
799
استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو - 3 و 4 - دي متيل - بي فنيل - 2- ال در اصلاح الكترود خمير كربن و استفاده از ان در اندازه گيري برخي گونه هاي مهم زيستي مانند اپي نفرين . نورا 1ي نفرين . دوپامين . ايزوپروترنول و اسكوربيك اسيد
800
استفاده از نانو لوله هاي كربني و لايه هاي هيدروكسيد مضاعف آلومينيم- منيزيم- گرافن اسيد در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه گيري پاپاورين در بافت هاي بيولوژيكي
801
استفاده از نانو مواد در آب هاي هوشمند در عمليات سيلابزني جهت افزايش ضريب بازيافت
802
استفاده از نانو مواد و روش هاي جديد استخراج براي جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز برخي از يون هاي فلزي
803
استفاده از نانوامولسيون اسانس هاي آويشن شيرازي و زنيان براي افزايش انبارماني آب سيب
804
استفاده از نانوپركننده هاي معدني سيليكاي متخلخلMCM-41 و تيتانيوم اكسيد در تهيه نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري بر پايه كاراگينان و پلي(متيل متاكريلات) و بررسي كاربرد آنها در جذب كاتيون مس از محلول آبي
805
استفاده از نانوجاذب SBA-15 به همراه ليگاند ديتيزون به عنوان حسگر نوري جيوه و جاذب براي حذف همزمان يون‌هاي جيوه، مس و كادميوم
806
استفاده از نانوذرات آهن ظرفيت صفر براي كاهش آلودگي فلزي محلول هاي آبي
807
استفاده از نانوذرات اصلاح شده در سيستمهاي دوفازي آبي جهت بهبود جداسازي بيومولكول ها
808
استفاده از نانوذرات مس اكسيد نشانده شده بر روي بستر آگار مغناطيسي شده به عنوان كاتاليزگر در سنتز تركيبات تري-آزولي
809
استفاده از نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با متيل سيلان به عنوان جاذب استخراج فاز جامد جهت تعيين مقدار ويتامين هاي محلول در چربي در فرآورده هاي دارويي به وسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
810
استفاده از نانوساختارهاي كربني براي ساخت آپتاحسگر انسولين
811
استفاده از نانوساختارهاي ليپوزومي براي رسانش موثر دارو در درمان سرطان سينه و بررسي اثر سميت دارويي
812
استفاده از نانوسيال در راكتورهاي آب تحت فشار
813
استفاده از نانوسيال در سيستم تبريد يخچال ها
814
استفاده از نانوكاتاليست ها در اكسيداسيون پيشرفته اتيلن دي كلرايد در تصفيه محلول هاي آبي
815
استفاده از نانوكامپوزيت ها براي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
816
استفاده از نانوكيتوسان و ژل آلوئه ورا بعنوان پوشش حفاظت كننده سالم و طبيعي در ميوه شليل به منظور افزايش ماندگاري و حفظ خواص فيزيكي و شيميايي
817
استفاده از نانولوله كربني اصلاح شده با نانوكامپوزيت بيسموت تنگستات به عنوان حسگرالكتروشيميايي به منظور اندازه گيري متوتريكسات و ايميداكلوپريد
818
استفاده از نانولوله هاي كربني و پلي‌اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در اصلاح الكترود خمير كربن و بررسي كاربرد آن در اندازه‌گيري استامينوفن در حضور آسكوربيك‫اسيد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
819
استفاده از نانولوله‌كربني به عنوان قالب در ساخت سونوشيميايي نانوكاتاليست ساپو-34 همراه با مدلسازي و بهينهسازي عملكرد آن در فرايند MTO توسط روشهاي هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
820
استفاده از نخاله هاي ساختمان هاي تخريب شده به عنوان سنگ دانه در مخلوط آسفالتي گرم
821
استفاده از نرم افزار ABAQUS در تحليل برخورد به صفحه كامپوزيتي
822
استفاده از نرم افزار EES در مدل كردن سيكل تبريد هوايي
823
استفاده از نرم افزار GISBaseبراي تعيين ظرفيت در شبكه ريلي ايران
824
استفاده از نرم افزار LAMMPS در حل جريان مولكولي ساده
825
استفاده از نرم افزار MATLAB [مطلب] در محاسبات تحليل پينچ
826
استفاده از نرم افزار PSPICE براي آموزشي حالات گذرا در شبكه قدرت در آزمايشگاه فشار قوي
827
استفاده از نرم افزار Wire ACQ در تونل باد
828
استفاده از نرم افزار تجاري براي تفكيك جريان گاز از مايع در جريان دوفاز
829
استفاده از نرم افزار شبيه ساز پرواز فلايت گير در بعد آموزشي و طراحي
830
استفاده از نرم افزار مطلب در رياضيات
831
استفاده از نرم افزارSASبراي داده هاي چندمتغيره گسسته
832
استفاده از نشاسته در آميزه هاي الاستومري
833
استفاده از نشانگر AFLP براي بررسي تنوع ژنتيكي بين بعضي از ارقام و گونه هاي پسته
834
استفاده از نشانه ها و تصويرسازي ذهني در آموزش موسيقي به كودك
835
استفاده از نظريه بازي ها در مديريت ردگيري چند هدفي
836
استفاده از نظريه گراف در مسائل چيدمان تسهيلات چند معياره
837
استفاده از نظريه ي مجموعه هاي فازي در تعيين عمق بهينه خاك در تعيين عمق بهينه ي خاك به منظور ارزيابي كمّي تناسب اراضي براي كشت آبي گندم
838
استفاده از نقش ابروباد براي پارچه پيراهني
839
استفاده از نقش مايه هاي ساساني در جواهر سازي امروز(معاصر)
840
استفاده از نقش مايه هاي سفال نيشابور در وسايل كاربردي چوبي
841
استفاده از نقش مايه هاي سنتي و تلفيق شيشه و فلز در ساخت وسايل روشنايي
842
استفاده از نقش هاي آفريقايي در ساخت ايينه - كنسول - جعبه - تابلو با استفاده از تكنيك منبت و معرق چوب
843
استفاده از نقشمايه هاي دستبافت هاي تركمن در ساخت وسايل كاربردي با تلفيق چوب و چرم
844
استفاده از نقشمايه هاي ساساني در طراحي قالي
845
استفاده از نقشه مفهومي در آموزش مفهوم حد
846
استفاده از نقشه هاي مفهومي براي شناخت افراد خبره و حوزه تبحر آنها در محيط آموزش الكترونيكي
847
استفاده از نقطه‌ي كوانتومي استوانه‌اي چهارترازي مدل W در پديده¬ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي به عنوان مواد با ضريب شكست منفي
848
استفاده از نقوش آرامگاه خواجه ربيع و الهام از آن در طراحي فرش
849
استفاده از نقوش اصيل ايراني در پيكره بندي مبلمان و متعلقات
850
استفاده از نقوش ايران باستان در طراحي كاشي
851
استفاده از نقوش بافته هاي عشاير قشقايي فارس در وسايل كاربردي نوري معاصر
852
استفاده از نقوش بختياري و شيوه ي بافت گليم در بافت تابلوهاي تزييني مدرن
853
استفاده از نقوش تمدن عيلام در ساخت وسايل روشنايي
854
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
855
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
856
استفاده از نقوش سفالينه هاي سيلك در ساخت وسايل چوبي كاربردي
857
استفاده از نقوش سنتي وكاربرد آن در گرافيك محيطي
858
استفاده از نقوش طاق بستان براي طراحي لباس مردان
859
استفاده از نقوش گروه در نقاشي پشت آينه و ساخت قاب آينه
860
استفاده از نقوش موجود در نباتات در طراحي پارچه لباسي
861
استفاده از نقوش نگاره هاي (مينياتور) ايراني در طراحي پارچه
862
استفاده از نگار تشديد مغناطيسي هسته اي در برآورد فشار موئينگي
863
استفاده از نگارگري و تصويرسازي معاصر در طراحي نقوش لباس با محوريت داستانهاي شاهنامه
864
استفاده از نگاشت ورودي كنترلي ﴿ PIM ﴾ براي كنترل سيستم هاي تحت شبكه با تاخير
865
استفاده از نگرش مدل رانده جهت توسعه ي بازي هاي دوبعدي چندنفره ي مبتني بر اندرويد
866
استفاده از نماد پرنده در بافت و كاربرد آن در تئاتر
867
استفاده از نمادهاي بصري وزيبايي شناسي در بيان اختلافات قالي دستباف مناطق مختلف ايران (مورد مطالعه قالي هاي روستايي عشايري بختياري وقشقايي)
868
استفاده از نمادهاي بصري وزيبايي شناسي در بيان اختلافات قالي دستباف مناطق مختلف ايران (مورد مطالعه قالي هاي روستايي عشايري بختياري وقشقايي)
869
استفاده از نمايشگر تلويزيون بجاي مونيتور كامپيوتر
870
استفاده از نمك هاي آمونيوم به عنوان كاتاليست در سنتز 2-آمينو پيران ها
871
استفاده از نمكهاي آمونيوم اشباع در فرايند اكسايش الكلهاي بنزيليك و تهيه اكسيم تحت تابش ريز موج ، سنتز مايع يوني اسيدي 3- متيل ايميدازوليوم
872
استفاده از نمودارهاي چند متغيره ي T2 هتلينگ در كارخانه پلي اكريل با استفاده از داده هاي غير دقيق
873
استفاده از نور طبيعي در طراحي يك ساختمان اداري در اصفهان
874
استفاده از نورون هاي بازگشتي آشوب گونه در بازشناسي مقاوم ارقام دست نوشتار مجزاي انگليسي
875
استفاده از نيروي هدف بجاي تغيير مكان هدف در تحليل استاتيك غير خطي
876
استفاده از هستي شناسي در استخراج دقيق عوارض از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
877
استفاده از هلمهولتز استريوپسيز در بازسازي بهبود يافته‌ي تصاوير سه بعدي
878
استفاده از هنر نگارگري در گرافيك معاصر ﴿نمونه موردي: تقويم ديواري﴾
879
استفاده از هوش محاسباتي براي پيش بيني نرخ تورم
880
استفاده از هوش مصنوعي براي تحليل فني بازار سهام بر اساس الگوهاي نمودارهاي شمعي ژاپني
881
استفاده از هوش مصنوعي براي مدل‌سازي تركيبي و بهينه‌سازي سيلاب زني در مخازن هيدروكربوري
882
استفاده از هوش مصنوعي در شبيه سازي عملكرد مچ پا
883
استفاده از هيپوكريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
884
استفاده از هيپوكلريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
885
استفاده از هيدروكسيد سديم و اتيلن دي آمين (A D E) بمنظور كاهش وزن پارچه پلي استر و بررسي تاثيرات آنها در عمليات رنگرزي
886
استفاده از ورق هاي فولادي قوس دار در قاب مهاربندي به عنوان فيوز لرزه اي
887
استفاده از ورقهاي FRP براي تامين ظرفيت خمشي در اتصالات پيش ساخته بتن آرمه
888
استفاده از ويژگي هاي آشوبگونه در پردازش سيگنال گفتار به منظور تشخيص ناهنجاري هاي صوتي
889
استفاده از ويژگي هاي آماري در دسته بندي تصاوير طبيعي
890
استفاده از ويژگي هاي انتشار و تركيب اعتماد براي محاسبه اعتماد در شبكه هاي اجتماعي
891
استفاده از ويژگي‌هاي ديناميكي و استاتيكي در پردازش گفتار بيماران گفتاري و مقايسه آنها با يكديگر
892
استفاده از ويژگي‌هاي ساختاري در بهبود تخمين موقعيت منابع ارسال سيگنال
893
استفاده از يادگيري تقويتي در كنترل آرايش منظم عامل‌ها
894
استفاده از يادگيري چند وظيفه اي و فاكتورگيري نامنفي ماتريس براي دسته بندي چند برچسبي تصاوير
895
استفاده از يادگيري عميق براي دسترسي پويا به طيف به صورت عادلانه در شبكه هاي بيسيم Heterogeneous توزيع شده
896
استفاده از يادگيري عميق به منظور استخراج روابط معنايي در داده‌هاي متني
897
استفاده از يادگيري عميق در تخمين حجم بطن چپ در تصاوير تشديد مغناطيسي قلب
898
استفاده از يادگيري ماشين جهت ‎پيش بيني سرعت باد
899
استفاده از يادگيري ماشين در مدل سازي رفتار ترموديناميكي مخلوط هاي زئوتروپيك
900
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
901
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
902
استفاده از يك الگوريتم بتري نتدر مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
903
استفاده از يك الگوريتم بهينه سازي الهام گرفته شده از طبيعت در حل مسائل زيستي
904
استفاده از يك تكنيك كنترلي جديد براي سيستم هاي شارژ بي سيم
905
استفاده از يك حلگر جريان مبتني بر شبكه هيبريد براي بهينه سازي ايرفويل به روش تكاملي
906
استفاده از يك روش ALE تطبيقي براي شبيه سازي انفجار زير آب با در نظر گرفتن فرايند كاويتاسيون
907
استفاده از يك روش BFGS مقياس بندي شده طيفي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
908
استفاده از يك معادله حالت اختلالي جديد براي محاسبه خواص ترموديناميكي آلكان هاي خطي زنجيري
909
اﺳﺘﻔﺎده از يك ﻣﻌﺎدﻟﻪ ديفراﻧﺴيل ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮔﺮﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬينه ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻓﺎيل
910
استفاده از يك مكانيزم مذاكره بين عامل ها براي مقابله با حمله جمينگ در بازار برق شبكه هوشمند
911
استفاده از يك يا چند روش RESOLUTION HIGH آشكارسازي سيگنالهاي باند باريك PLC
912
استفاده از يكالگوريتم گاوس-نيوتن كارا براي تقريب ماتريس حاصل ضرب رتبه-پايين متقارن
913
استفاده از.. تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
914
استفاده ازپوسته باقلا عمل آوري نشده و عمل آوري شده بامواد قليائي در گوسفند نژاد سنجابي
915
استفاده ازتنوع چندكاربري درسيستم هاي بي سيم با شرط رعايت عدالت
916
استفاده ازتيمارهاي فيزيكوشيميايي واكسيداسيون پيشرفته در كاهش باركدينگي پاب هاي صنعتي
917
اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﺪاﮔﺮﻫﺎيﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽاﻓﻘﯽوﻋﻤﻮدي درﻣﺨﺎزن اب
918
استفاده ازحصير (كپوبافي ) درتزئين اشياء كاربردي
919
استفاده ازدو روش تبديل فوريه ي سريع وهمتافتگي براي مطالعه ي توزيع شدت غربال فوتوني
920
استفاده ازروش بوت استرپ براي يافتن واحدهاي تصميم گيري موثر در تحليل پوششي داده ها
921
استفاده ازروش تخفيف موج براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
922
استفاده ازرويكرد مهندسي نرم افزار عامل گرا به منظور بهينه سازي تركيب داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
923
استفاده ازسنسور اولتراسونيك براي محاسبه‌ي حجم سيال
924
استفاده ازشبكه عصبي پيشرو و الگوريتم ژنتيك در برآورد تابع ارزشي چند شاخه
925
استفاده ازشبكه هاي عصبي به منظورارزيابي طبقات شغلي بيمه حوادث انفرادي باهدف ارائه يك نظام طبقه بندي بهينه درشركت بيمه دانا
926
استفاده ازفرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته فنتن براي تصفيه پسابهاي صنعتي
927
استفاده ازقابليت سازماني براي افزايش مشتري
928
استفاده ازكيتوزان اصلاح شده در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسي تأثير آن بر رشد و برخي از پارامترهاي ايمني
929
استفاده ازكيتوزان و امولسيون جديد آب در روغن حاوي روغنهاي طبيعي در توليد ادجوانت واكسني , copability if chitosan and new water in oil emulsionn )natural oils ( in production of adjuvant for vaccine application
930
استفاده ازلرزش موضعي درافزايش بازدهي پيل هاي سوختي
931
استفاده ازمدل ظاهر رنگي CIECAM 79sبه منظور پيش بيني رنگ ظاهر شده منسوجات در شرايط مشاهده مختلف
932
استفاده ازمنطق فازي درمذاكره دوجانبه چند وجهي بين عاملهاي خودمختارخريداروفروشنده
933
استفاده ازموادمعدني متخلخل درمخازن ذخيره گاز
934
استفاده ازنبتونيت براي حذف codاز فاضلاب شهري
935
استفاده ازنسبت مشتقات داده هاي گراني سنجي وادامه فراسو براي تعيين عمق مدل هاي مصنوعي
936
استفاده ازيك مدل تحليلي جهت بهينه سازي نويز درطراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ CMOS بااستفاده از الگوريتم هاي تكاملي وشبكه هاي عصبي كوانتومي
937
استفاده استراتژيك از سيستم هاي سازماني در شركت هاي توليدي شهرستان بابل
938
استفاده امروزي از خط كوفي بنائي در طراحي نشانه
939
استفاده بهينه از ظرفيت ساختمان هاي بتني با در نظر گرفتن توزيع مناسب مقاومت و سختي به روش طراحي بر اساس عملكرد
940
استفاده بهينه از ظرفيت قابهاي خمشي بتني در برابر نيروهاي ناشي از زلزله
941
استفاده بهينه از فضاي شهري با تبديل به كاربري چند منظوره ( نمونهموردي پاركينك لاهور)
942
استفاده تركيبي از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) با برنامه ريزي رياضي جهت انتخاب پروژه هاي راه‌آهن
943
استفاده داز شبكه عصبي در انتقال وراثت موجودات
944
استفاده دوباره از لاستيك هاي فرسوده خودرو در فضا ي پارك هاي شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
945
استفاده رطوبت در بهبود عملكرد توربين گاز
946
استفاده ز آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستمهاي اطلاعات مكاني
947
استفاده سوخت هاي كمكي SRF حاصل از پسماندهاي جامد شهري در صنايع سيمان ، مطالعه موردي شهركرمان
948
استفاده فلاونوئيدها در كموسيستماتيك جنس Matricaria L در ايران
949
استفاده قانوني از مجوزهاي نرم افزاري كامپيوتري
950
استفاده كاربردي از نقوش مرقع گلشن در طراحي زيور آلات با جنسيت استخوان
951
استفاده مؤثر از شبكه اجتماعي تلگرام براي طراحي سيستم هاي نرم افزاري حوزه تجارت الكترونيك
952
استفاده مجدد از پساب رنگينه هاي راكتيو
953
استفاده مجدد از پساب هاي شهري در تغذيه سفره هاي آ ب زيرزميني
954
استفاده مجدد از سپاب تصفيه پالايشگاه در برج هاي خنك كننده
955
استفاده مجدد قوانين سنتي مينياتور در مينياتور مدرن
956
استفاده مفيد از پساب كارخانجات پنيرسازي در ايران و جهان
957
استفاده منفردوتوام مراحل پيشرفته لاروي كفشدوزك (Hippodamia Variegata (Goeze و بالتوري (.Chrysoperla carnea (Steph در كنترل بيولوژيكي شته جاليز Apfis gossypii Glover
958
استفاده مولوي از اصطلاحات علمي رايج زمان خود در رمزسازيهاي عرفاني دز مثنوي
959
استفاده نامناسب از اراضي در سالهاي مختلف و تاثير آن برميزان رسوب دهي ، خصوصيات فيزيكي و فرسايش پذيري آنها در حوزه آبخيز بازفت در استان چهارمحال و بختياري
960
استفاده و امكانات نور در تئاتر
961
استفاده و بررسي كاتاليزور اسيدي قابل بازيافت كافئين-فسفريك اسيد در سنتز چند جزئي تك ظرفي مشتقات پلي هيدروكينولين ها و بيس ايندوليل متان ها در شرايط بدون حلال و التراسونيك
962
استفاده و توسعه مدل SERVQUAL جهت ارزيابي كيفيت و درجه بندي خدمات تعميرگاههاي مركزي سايپا يدك
963
استفاده ي بهينه از عدد موج محلي در تفسير ميدانهاي پتانسيلي
964
اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ي‌ در ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ازن‍دران‌
965
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ اطلاح‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و غ‍ذاي‍ي‌
966
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ ن‍ان‍و ورق‍ه‌ ه‍اي‌ اك‍س‍ي‍د گ‍راف‍ن‌/ ك‍ي‍ت‍وس‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود خ‍واص‌ ال‍ك‍ت‍روك‍ات‍ال‍ي‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رود ك‍رب‍ن‌ ش‍ي‍ش‍ه‌ اي‌ و ك‍ارب‍رد آن‌ ب‍راي‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ روت‍ي‍ن‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌
967
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ور ت‍اب‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ Ru (Phen)3 - Ce(IV( و روش‌ ه‍اي‌ آم‍اري‌ ب‍راي‌ آن‍ال‍ي‍ز ب‍رخ‍ي‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ داروي‍ي‌ ض‍د ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ، آل‍ك‍ال‍وئ‍ي‍دي‌ و ض‍د درد
968
استفاده‌ي همزمان از پيش‌بيني تحرك وسيله‌ي نقليه و پيش‌بيني رفتار كاربران اصلي به منظور بهبود كيفيت سرويس شبكه‌هاي نقليه‌اي شناختگر
969
استفادهازنانوكاتاليزورهاي اصلاح شدهB-MCM-41وMCM-41-SO3Hدر واكنش بيجينلي و سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل
970
استفاه از مدل هاي حمل و نقل در طراحي شبكه هاي ارتباط شهري
971
استقاده و يهينه سازي مقطع نگاري ماره اي براي مشخصه يابي ميكروساختارها
972
استقراء در استدلال حقوقي
973
استقرار استانداردهاي Iso/TS10004:2010 و ISO10015:1999 در سازمان ها و صنايع
974
استقرار بخشي از سيستم وديريت كيفيت ISO9C01/2000 در شركت سادرو گستر
975
استقرار بخشي از نظام مديريت كيفيت خودروسازان 1999:16949 TS/ISO
976
استقرار بهينه ايستگاه‌هاي پايه پيكو در شبكه‌هاي ناهمگن LTE-پيشرفته
977
استقرار تله مديسين در آمبولانسهاي امدادي
978
استقرار چرخه مديريت بهره وري در شركت كاشي و سراميك رباط
979
استقرار سپر دفاع ضد موشكي آمريكا در شرق اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
980
استقرار سيستم 5s در سازمان ها و كارخانجات ﴿ نظام آراستگي محيط كار ﴾
981
استقرار سيستم اطلاعات مديريتي در واحد برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
982
استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2009در كارخانجات كاشي نيلو
983
استقرار سيستم كارآمد اطلاعات شهري
984
استقرار سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات يزدگل - سالن مهتاب پلاستيك
985
استقرار سيستم مديريت كيفيت 2000 :9000 ISO در شركت دانا صنعت فيروز
986
استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس جديدترين ويرايش استاندارد2008.ISO9001
987
استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع دركارخانه كاشي كوير يزد
988
استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنايع توليد كننده قطعات خودرو
989
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت اره آموزش مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
990
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت در مركز صنايع فولاد گزين
991
استقرار سيستم نگهداري، تعميرات و كاليبراسيون در شركت رخسار يزد
992
استقرار فرايندهاي مديريت ادعا در شركت STS
993
استقرار فعاليت صنعتي و گردش سرمايه درفضا مطالعه موردي شهرك خادم القرآن شهر بروجن
994
استقرار مدل تعالي پروژه (PEM) در شركت پارس شار بارز
995
استقرار نظام TQM بانگرش بر روش بهبود مستمر در شركت ايران كاوه
996
استقرار نظام جامع hse در مراكز مديريت پسماند صنعتي
997
استقرار نظام مديريت زيست محيطي در شركت دي ام تي براساس استاندارد 14000-ISO
998
استقرار نگهداري ذهني اعداد در كودكان 5 تا 9سال
999
استقرار يك سيستم مستقل براي اندازه گيري قدرت راكتور تحقيقاتي تهران از طريق تابش نوترون هاي تاخيري , Installation of a new safty channal bassed on 71 n detection in tehran research reactor
1000
استقرار5S ( آراستگي در محيط كار) در واحد پستي
بازگشت