<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
افزايش مقاومت سايشي لاستيك به وسيله نانو ذرات
2
افزايش مقاومت سطحي لاستيك اتيلن ـ پروپيلن در مقابل روغن هاي غيرقطبي ، از طريق پرتو پيوندزني مونومرهاي متيل متاكريلات و آكريلونيتريل با پرتو گاما
3
افزايش مقاومت فشاري ملات سيمان پرتلند از طريق بهبود ناحيه انتقالي
4
افزايش مقاومت لايه الكتروكاتاليستي پيل سوختي پليمري دما بالا در مقابل ناخالصي مونوكسيدكربن
5
افزايش مقاومت مكانيكي پوسته معدني در نانوذرات هيبريدي آلي/معدني حاصل از پليمريزاسيون امولسيوني و كاربرد آنها به عنوان عايق حرارتي
6
افزايش مقياس توليد آنزيم تريپسين از پانكراس گاو
7
افزايش مقياس توليد پپتون توليد شده در آزمايشگاه
8
افزايش مقياس مخازن تركدار
9
افزايش مقياس نمودارهاي تراوايي نسبي از مقياس مغزه به مخزن
10
افزايش مقياس و بهينه سازي حلقه شيميايي ريفرمينگ
11
افزايش مقياس و توليد شبكه محاسباتي با استفاده از اطلاعات مدل استاتيك و ديناميك مخزن
12
افزايش مقياس و توليد شبكه محاسباتي ناهمسانگرد منطبق با جريان به منظور شبيه سازي تركيبي مخازن گاز ميعاني غير همگن
13
افزايش ميزان بزهكاري در فرزندان طلاق
14
افزايش نرخ تصويربرداري تصاوير پژواك نگاري قلب
15
افزايش نرخ قابل دسترس در شبكه هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي بين كاربران
16
افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه : چگونگي و چرايي آن
17
افزايش نفوذ پذيري آب در خاك
18
افزايش نقاط كوانتومي كربني به فوتوآند تهيه شده با روش لايه نشاني الكتروفورتيك به منظور افزايش بازده سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
19
افزايش هسته دوستي به نايترون، نيترواستايرن و نيترواپوكسايدها در محلول اتكتيك و بررسي نظري مكانيسم تشكيل تيواوره
20
افزايش همزمان قدرت تفكيك مكاني و زماني، براي تخمين رطوبت خاك با تلفيق داده‌هاي موديس و لندست-8
21
افزايش وضوح تصاوير چندطيفي بر اساس تصاوير همه‌طيفي با توجه به بافت تصاوير و با استفاده از موجك بسته‌اي و تبديل PCA
22
افزايش وضوح تصوير در شبكه حسگر دوربين
23
افزايش وضوح در لبه هاي تصوير
24
افزايش ولتاژ خطوط انتقال موجود
25
افزايش يادگيري با استفاده از تكنيك‌هاي نظريه بازي
26
افزودن ابزارهاي سطحي كار به زيرشكن به منظور بهبود نرم شدگي خاك در خاك ورزي عميق
27
افزودن بعد سوم به نگاشت جابجايي با استفاده از نشان گذاري CMR در مختصات قطبي
28
افزودن قابليت پروفايلينگ حافظه، ريسمان ها و فراخواني رويه در برنامه هاي++C/C به سيستم يكپارچه سازي مستمرJenkins
29
افزودن قابليت پويشگرايي به دايركتوري سرور Open LDAP
30
افزودن قابليت تحليل آسيب پذيري تزريق SQL به ابزار XKnight
31
افزودن ليتيم به آلياژ 0707 و بررسي اثر آن بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ حاصل
32
افزودن يك مدل رفتاري حالت بحراني براي ماسه‏ها به نرم‏افزار ABAQUS و بررسي عملكرد آن
33
افزودني هاي روغن موتور و روان كننده
34
افزودني‌هاي پليمري همراه با نانوذره به سيمان تزريقي در چاه نفت براي بهبود خواص آن
35
افزونگي
36
افساد في الارض در حقوق كيفري ايران با تكيه بر قانون مجازات اسلامي 1392
37
افسانه در ادبيات كودكان و نوجوانان
38
افسانه ديو و فرشته و بهره گيري انسان
39
افسانۀ هزار و يك شب از نگاه ناقدان معاصر عرب
40
افست يووي ورقي، تجهيزات، ملاحظات و كاربردها
41
افسردگي (شناخت علل و عوامل بروز افسردگي )مقايسه بين ميزان افسردگي دانش آموزان راهنمايي شبانه روزي با مدارس راهنمايي عادي
42
افسردگي در زنان ورزشكار و غير ورزشكار
43
افسردگي سالمندان در شهرستان گنبد كاووس
44
افسردگي كاربران اينترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانه معمول كاربري اينترنت
45
افسردگي، اضطراب و اختلاف رفتاري كودكان
46
افسردگي، اضطراب و استرس بين خانم هاي مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور ملارد
47
افسون افزارها: بررسي نقش و كاركرد اشياء در افسانه هاي ايراني
48
افشاي داوطلبانه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتي وكيفيت حاكميت شركتي در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
49
افعال مفرد فارسي و مشتقات و شرح آنها
50
افغانستان و ايران در عرصه نوسازي با مطالعه مقايسه اي دو كشور در دوره امان الهن خان و رضا شاه .(1320- 1298 ش)
51
افكار وعقايد ماكسيم گورگي
52
افكت هاي تاثيرگذار در آثار مارتين اسكورسيزي با تاكيد بر فيلم گاو خشمگين
53
افكت هاي تصويري در انيميشن
54
افكتهاي تصويري در انيميشن
55
افلاطون به روايت هگل
56
افلاطون گروي فرگه در حساب و رهيافت نوفرگه اي: بررسي نقادانه
57
افلاطون و ارسطو در موضع اختلاف "تحليل و بررسي ايرادهاي ارسطو به ايده هاي افلاطوني"
58
افلاطون: ترجمه قسمتي از (نوابغ الفكر الغربي) از عربي
59
اقاله
60
اقامتگاه
61
اقامتگاه بين راهي
62
اقامتگاه بين راهي
63
اقامتگاه بين راهي سرخه حصار
64
اقامتگاه تفريحي كويري واقع در بيابان ورزنه
65
اقامتگاه توريستي ﴿ گيلان - چابكسر ﴾
66
اقامتگاه توريستي تالاب چغاخور
67
اقامتگاه توريستي تفريحي كوهستان صفه
68
اقامتگاه توريستي جواهر ده
69
اقامتگاه جهانگردي
70
اقامتگاه خانوادگي ييلاقي﴿در روستاي بيد هند﴾
71
اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه و حقوق برخي كشورها
72
اقامتگاه ساحلي كيش
73
اقامتگاه كوهستاني شمشك مبتني بر فضاهاي منعطف و قابل تغيير براي استفاده چهار فصل
74
اقامتگاه گردشگري در همدان
75
اقامتگاه گردشگري روستاي فرحزاد
76
اقامتگاه ورزشهاي زمستاني
77
اقتباس
78
اقتباس ادبي براي سينما
79
اقتباس ادبي و نمايشي در آثار داريوش مهرجويي
80
اقتباس از داستان براي فيلمنامه
81
اقتباس از داستانهاي مصور﴿كاميك﴾ در هاليوود امروز
82
اقتباس از داستانهاي مصور﴿كاميك﴾ در هاليوود امروز
83
اقتباس از متون نمايشي در آثار سينمايي
84
اقتباس از متون نمايشي در آثار سينمايي
85
اقتباس روش¬هاي طراحي كاربرمحور براي مرحله تحليل نيازمندي¬هاي متدولوژي¬ چابك
86
اقتباس روشهاي برآورد BLUP، ML، REML براي مدلهاي خطي تعميم يافته آميخته
87
اقتباس كمپاني هاي انيميشن غربي و آمريكايي از داستان هاي شرقي ﴿مورد پژوهي"علاالدين" محصول كمپاني ديزني﴾
88
اقتباس و انتشار مصرف كننده از نو آوري هاي تكنولوژيكي موردي از تكنولوژي بانكداري الكترونيك
89
اقتباس و تلميح در صد قصيده از ديوان ناصرخسرو
90
اقتباس وارونه در هنرهاي تجسمي به ويژه در طراحي پوستر
91
اقتباسي از نمايشنامه يادداشتهاي روزانه يك ديوانه : اثر نيكلاي گوگول
92
اقتصاد آموزش عالي
93
اقتصاد آموزش و پرورش
94
اقتصاد آموزش و پرورش
95
اقتصاد آموزش و پرورش : رابطه وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي فرزندان
96
اقتصاد اسلامي، تكيه‌بر سرمايه داخلي يا خارجي و اقتصاد ايران
97
اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان
98
اقتصاد ايران
99
اقتصاد اينترنت
100
اقتصاد اينترنت
101
اقتصاد ترجمه: بررسي بازار كار مترجمانِ ايران به مثابه طبقة خلاق
102
اقتصـاد خراسـان و ماوراءَالنّـهر در عهد تيموريان
103
اقتصاد روستا
104
اقتصاد زراعي ـ تجاري يزد از قرن 8 تا 11 هجري.
105
اقتصاد زيرزميني ايران و رابطه آن با اقتصاد رسمي : آزمون عليت گرنجر
106
اقتصاد ژاپن
107
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و تعيين الگوي بهينه مصرف در بخش خانگي
108
اقتصاد سياسي انرژي و سياست خارجي و امنيتي روسيه در دورۀ پوتين
109
اقتصاد سياسي ايران از نگاه نظريه بازي (مورد مطالعه دوران دولت نهم)
110
اقتصاد سياسي ايران از نگاه نظريه بازي﴿ مورد مطالعه دوران دولت نهم﴾
111
اقتصاد سياسيِ تأثير ضريب نفوذ سياسي بر تحولاتِ توسعه منطقه اي در ايران
112
اقتصاد سياسي تداوم تعارض در روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
113
اقتصاد سياسي رانتيريسم و امكان سنجي تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
114
اقتصاد سياسي مبتني بر نفت و عدم شكل گيري رژيم امنيتي در خليج فارس
115
اقتصاد سياسي نظامي‌گري: مطالعه‌ي تطبيقي پاكستان، كره‌ي جنوبي، شيلي و برزيل
116
اقتصاد سينما
117
اقتصاد شهري در اصفهان دوره ي ايلخاني
118
اقتصاد صنعت كشت و نيشكر در ايران
119
اقتصاد كشاورزي وصنعت در ايران
120
اقتصاد كلان وبررسي گردشگري آن
121
اقتصاد مجرد
122
اقتصاد مقاومتي
123
اقتصاد مقاومتي
124
اقتصاد هنر﴿در پخش موسيقي﴾
125
اقتصاد و بانكداري
126
اقتصاد و حمل و نقل دريايي، فرصت ها و تهديدها
127
اقتصادسياسي توسعه دركره شمالي وكره جنوبي :يك تحليل تطبيقي
128
اقتصادمقاومتي بارويكرد حمايت ازصنعت داخلي
129
اقتصادمقاومتي راهكار يا چالش؟
130
اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در قوانين جزايي ايران و فرانسه
131
اقدامات جامعه بين المللي براي مقابله با تغييرات اقليمي در راستاي اهداف توسعه پايدار
132
اقدامات فرهنگي حزب توده در شيراز (1320-1332)
133
اقدامات فرهنگي واجتماعي ال بويه در گسترش تشيع , buyids social&cultural actions in expanding shiite
134
اقدامات كنترلي براي كاهش لجن‌زايي در حوضه بنادر در درياي خزر: مطالعه‌‌ي موردي پره‌سر
135
اقدامات موقتي در حقوق بين الملل : ديوان بين المللي دادگستري و ديوان بين المللي حقوق درياها
136
اقرار در بحث حقوقي و كيفري (چه اقراري نافذ است ؟)
137
اقرار غير لازم
138
اقرار ناشي از اجبار يا اكراه در فقه و حقوق كيفري ايران
139
اقسام حمايت هاي كيفري و اخلاقي اسلام از زنان
140
اقلام اساسي آماري مورد نياز در برنامه ريزي هاي فرهنگي ايران
141
اقلام اساسي آماري مورد نياز در برنامه ريزيهاي فرهنگي ايران
142
اقليت ها در پرتو حق تعيين سرنوشت
143
اقليم شناسي برنامه ريزي محيطي
144
اقليم شناسي دماي نقطه شبنم در ايران
145
اقليم كشاورزي حوضه آبخور زاينده رود با تاكيد بر كشت برنج
146
اقليم كشاورزي حوضه آبخور هراز با تاكيد بركشت ارقام پر محصول
147
اقليم كشاورزي حوضه رودخانه شور دهاقان
148
اقليم كشاورزي دشت كواربا تاكيد بر كشت گندم
149
اقليم كشاورزي شهرستان فيروز آباد با تاكيد بر كشت ذرت دانه اي
150
اقليم كشاورزي شهرستان گنبدكاووس با تاكيد بر كشت گندم ديم
151
اقليم كشاورزي شهرستان ممسني دررابطه با كشت برنج
152
اقليم كشاورزي لامرد با تاكيد بركشت گندم
153
اقليم كشاورزي منطقه فريدن
154
اقليم كشاورزي نيشكر در هفت تپه خوزستان
155
اقليم كشاوزي دشت برخوار با تاكيدبر كشت پسته
156
اقليم معماري جاذبه كيش
157
اقليم و كشاورزي دشت يزد- اردكان
158
اقناع در قرآن از منظر زبانشناسي: مطالعه موردي معاد
159
اقوال فقهاء پيرامون غنا ﴿ اماميه ﴾
160
اكتانيون ها در رياضي و فيزيك
161
اكتساب افزايشي مهارت در يادگيري تقويتي با معيارهاي شبكه هاي اجتماعي
162
اكتساب و ارزيابي مهارتها در يادگيري تقويتي با كمك انگيزش ذاتي
163
اكتشاف آب زير زميني در دشت سرابله با مطالعه داده هاي مقاومت ويژه
164
اكتشاف آب هاي زيرزميني درسازندهاي سخت بااستفاده ازروش هاي VLF وژئوالكتريك
165
اكتشاف تفضيلي و ارزيابي ذخيره رگه هاي باريت در منطقه نيق كاشان
166
اكتشاف تفضيلي و ارزيابي ذخيره زون Z.3.1 آهك هاي جاورتن، به عنوان مواد اوليه سيمان
167
اكتشاف ذخائر آب هاي زيرزميني در منطقه معدني سنگ آهن سنگان
168
اكتشاف رخداد آتش‌سوزي با استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي
169
اكتشاف ژئوالكتريكي IP-RS در كانسارمس جوزافسار
170
اكتشاف ژئوشيميايي مس - طلا و عناصر همراه در جنوب بوئين زهرا -استان قزوين
171
اكتشاف ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار سرب و روي چاه ميربهاباد ﴿يزد) به همراه كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تخمين ذخيره اين كانسار
172
اكتشاف ژئوشيميايي و مطالعات زمين شناسي اقتصادي نيكل؛ كبالت و پلاتين در كاني سازي سولفيدي در پيروكسنيت هاي ناحيه سيخوران اسفندقه
173
اكتشاف ژئوفيزيكي (IP و RS) در محدوده‌ي كانسار آهن چيچك سلماس
174
اكتشاف ژئوفيزيكي (IP و RS) در محل كانسار مس نارباغي جنوبي ساوه
175
اكتشاف ساختارهاي زمين شناسي با روش VLF
176
اكتشاف كانسارهاي مس: با نگرشي ويژه به انديسهاي مس استان يزد
177
اكتشاف محدوده شماره 2 سرب و روي تفت با استفاده از روش‌هاي RS و IP
178
اكتشاف محدوده مس قلعه عليمرادخان با استفاده از روشهاي مقاومت ويژه الكتريكي و پلاريزاسيون القايي
179
اكتشاف محيط ناشناخته دوبعدي مسطح به وسيله ربات متحرك، مطالعه نظري و پياده سازي عملي
180
اكتشاف معادن
181
اكتشاف مقدماتي بوكسيت جهان آباد( كال جعفرآقا)
182
اكتشاف مقدماتي پوزولان آسيابر و پشت كلا
183
اكتشاف مقدماتي زئوليت سيخوران اسفند قد
184
اكتشاف مقدماتي سنگ چيني تزئيني (نما) منطقه طالقان
185
اكتشاف مقدماتي كانسار تالك منطقه قشلاق
186
اكتشاف مقدماتي كانسار سرب و روي و نقره صالح پيغمبر گلپايگان
187
اكتشاف مقدماتي كانسارهاي فلزي در محدوده برگه1:100000 فردوس به كمك داده هاي ژئوشيميايي در محيط GIS
188
اكتشاف مقدماتي و ارزيابي ذخيره كانسار بنتونيت طبس (عشق آباد)
189
اكتشاف منابع آب زيرزميني در دشت خرامه با استفاده از روش ژئوالكتريك
190
اكتشاف منابع توري به كمك اتوماتاي يادگير
191
اكتشاف مواد اوليه سيمان در ناحيه لوشان
192
اكتشاف نفت از روي داده‌هاي گراني‌سنجي مبتني بر روش شبكه‌هاي عصبي –فازي و مقايسه آن با نتايج NFG
193
اكتشاف نيمه تفصيلي ژئوشيميايي در منطقه شمال شكاب (آقدره )
194
اكتشاف نيمه تفصيلي كانسارهاي گرافيك ناحيه اراك به روشهاي ژئوفيزيكي و زمين شناسي معدني
195
اكتشاف و استخراج از منابع ماسه هاي نفتي
196
اكتشاف و بررسي پتانسيل بيتومين در غرب استان ايلام و امكان توليد كربن فعال از آن
197
اكتشاف و پهنه‌بندي مصالح سنگي در مسير خط راه‌آهن قزوين- رشت با استفاده از GIS
198
اكتشاف و مدلسازي ژئوشيميايي كانسار طلاـآنتيموان ارغش با استفاده از هاله هاي ثانويه (خاك ، رسوب رودخانه اي)
199
اكتشاف و نقشه برداري چند ربات براي نقشه هاي راه با استفاده از الگوريتم RRT
200
اكتشافات افقهاي فسفات كله سياه
201
اكتشافات اوليه و تعيين ژنز انديس طلا- مس ماربين (شمال زفره )، استان اصفهان
202
اكتشافات زمين شيميايي و مطالعه خاستگاه اثر معدني آهن- مس مأمونيه (شمال شرق ساوه)
203
اكتشافات ژئوتكنيكي ساختگاه سد صفا و سازه هاي وابسته
204
اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس محلي جهت ارائه الگوي مناسب اكتشافي براي آنومالي هاي كانسار طلاي موته
205
اكتشافات ژئوشيميائي كوچك مقياس براي اورانيوم در محدوده شيميايي 50000/1 كوشك و فرك ﴿محدوده ايران مركزي﴾
206
اكتشافات ژئوشيميائي و بررسي كاني زائي در دره سه هزار تنكابن
207
اكتشافات ژئوشيميائي و پتانسيل سنجي ذخيره مس اسماعيل آباد طارم سفلي
208
اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده برگه 000/50 : 1 چاه گل
209
اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده نقشه توپوگرافي 50000/1 حامدين
210
اكتشافات ژئوشيميايي سيتماتيك ناحيه اي رسوبات آبراهه اي كياسر
211
اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده برگه 000/100:1
212
اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي در جوشقان كاشان
213
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنز انديس آهن - مس زفره (شمال شرق اصفهان)
214
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنز معدن مس چوپانان (شرق استان اصفهان)
215
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنزانديس م- طلا شجاع آباد، جنوب نطنز
216
اكتشافات ژئوفيزيكي تفصيلي بروش هاي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي براي اكتشاف كانسار آنتيموان چليو منطقه كوه سرخ كاشهر
217
اكتشافات ژئوفيزيكي در ايستگاههاي شتابنگاري رشت ، آستانه و بندر انزلي
218
اكتشافات ژئوفيزيكي در ايستگاههاي شتابنگاري ناغان وزارت
219
اكتشافات ژئوفيزيكي در كانسار گرافيت خنادره اراك
220
اكتشافات ژئوفيزيكي طلا در زرشوران تكاب بروش IP و RS
221
اكتشافات ژئوفيزيكي كانسار منگنز چراگاه امير مرند
222
اكتشافات ژئوفيزيكي معدن طلاي چشمه زردارغش به روشهاي پلاريزاسيون القائي و مقاومت ويژه ظاهري
223
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميائي در برگه 1:100000 اسفوردي
224
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي در برگه 000/100:1 جيان
225
اكتشافات ليتوژئوشيميايي در ده سلم خراسان مقايسه 20000:1
226
اكتشافات مغناطيسي نا هنجاريهاي كم عمق با روش گراديان قائم
227
اكتشافات مقدماتي كانسار مس بار ملك اهر
228
اكتشافات ناحيه اي و تفصيلي كانسار منگنز و نارچ
229
اكتيو دايركتوري
230
اكتيواسيون كربن
231
اكراه در ايقاعات
232
اكراه در فقه اماميه و حقوق موضوضه
233
اكراه در قتل
234
اكراه در قتل
235
اكراه در قتل
236
اكراه در قتل از منظر روايات
237
اكريلبك وينيليك و كاربرد آن در هنرهاي تجسمي ﴿ نقاشي ﴾
238
اكسايتون در گرافن
239
اكسايتون هاي كندو در دو نقطه كوانتومي جفت شده سري با دو تراز انرژي
240
اكسايش 2، 6- دي ايزوپروپيل نفتالين به 2، 6- نفتالين دي كربوكسيليك اسيد در حلال استيك اسيد، توسط نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn، تثبيت شده بر استخوان كلسينه شده و چوب پيروليز شده
241
اكسايش 4،1 - دي هيدروپيريدين ها توسط DDQ تحت تابش امواج ريز موج
242
اكسايش اپي نفرين ،دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط الكترود خمير كربن اصلاح شده و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن ها
243
اكسايش الكترو كاتاليستي آسكوربيك اسيد و سوليفيت با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده
244
اكسايش الكتروشيميايي 4-اتيل كتكول در حضور استيل استون و سنتز الكتروشيميايي تركيبات مربوطه
245
اكسايش الكتروشيميايي فرميك اسيد بر روي الكترود طلا با ساختار نانوحفره و پوشيده شده با پالاديم
246
اكسايش الكتروكاتاليستي هيدرازين و هيدروكسيل آمين بر روي الكترودهاي سل - ژل و كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره حاوي مشتقي از ايندنديون
247
اكسايش الكل ها با استفاده از تري كلروملامين در حضور اسيدها و يا نمك هاي معدني
248
اكسايش الكل ها در حضور معرف تري كلرو ملامين در شرايط بدو ن حلال
249
اكسايش انتخابي الكل‌ها توسط ذرات نانو متخلخل پاميس ، Fe2O3/pumice و MnO2/pumice به‌عنوان كاتاليزورهاي سبز
250
اكسايش انتخابي و كاتاليتيكي الكل ها توسط كمپلكس منگنز 1-﴿﴿E-﴿دو-﴿﴿2-نيتروبنزيل﴾﴿2-﴿﴿E﴾-﴿2-هيدروكسي نفتالن -1-ايل﴾متيلن آمينو﴾اتيل﴾آمينو﴾اتيل ايمينو﴾متيل﴾نفتالن -2-ال
251
اكسايش انتخابي وكاتاليتيكي الكل هابه وسيله كمپلكس بازشيف منگنز N-(-آمينوفتيل آمينو﴾پروپان-2-يل﴾بنزن-1و2-دي آمين
252
اكسايش ايميدازولين‌‌ها با سديم پريدات در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي نانولوله‌هاي كربني چند ديواره‌
253
اكسايش ايميدازولين‌‌ها با سديم‌پريدات در حضور كاتاليست منگنزپورفيرين قرار گرفته بر روي نانولوله‌هاي‌كربني
254
اكسايش ايميدازولين‌ها با ترشيوبوتيل هيدروپراكسيد در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي سيليكاژل در آب‌
255
اكسايش برخي ازدي هيدروپيريميدينون ها تحت شرايط حرارتي و تابش امواج فرابنفش، امواج صوتي- فراصوتي و امواج ريزموج
256
اكسايش برخي تركيبات آلي در حضور كاتاليست باز شيفت منگنز (III) اتصال يافته به پلي استايرن به وسيله ي سديم پريدات
257
اكسايش برخي تركيبات زيست توده با استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه
258
اكسايش تركيبات 3، 4-دي هيدروپيريميدين-2 (1H)- اون ها به وسيله بنزوئيل پراكسايد تحت شرايط حرارتي و تابش امواج ريز موج
259
اكسايش تركيبات مختلف آلي با استفاده از تري اكسيد كروم درحضورآلومينيوم كلريد در حالت جامد وتحت تابش ريز موج
260
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط پتاسيم پراكسي دي سولفات در حضور مونتمور يلونيت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ريز موج
261
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط سديم برومات در حضور مونتمور....
262
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط سديم پريدات درحضورآلومينيم كلريددرفازجامدوتحت تابش ريزموج
263
اكسايش تركيبهاي آلي با استفاده از واكنشگر بنزيل تري فنيل فيفونيوم كلر و كرومات (BTPPCC)، تحت شرايط رفلاكس در حلال استونيتريل و يا تابش ريزموج در حلال دي كلرو متان و يا استفاده از پرمنگنات پتاسيم تثبيت شده روي سطح آلومينا
264
اكسايش تركيبهاي آلي با واكنشگرهاي جديد ( بنزيل تري فنيل فسفونيوم پرآيدات ، بنزيل تري فنيل فسفونيوم نيترات و بوتيل تري فنيل فسفونيوم پرمنگنات )
265
اكسايش تركيبهاي مختلف آلي توسط معرف جديد 1- بنزيل ، 4- آزو، 1- آزونيابي سيكلو [2، 2، 2] اكتان پرآيدات
266
اكسايش تولوئن، سيكلوهگزان و فورفورال به مواد با ارزش افزوده بالاتر با استفاده از كاتاليست‌هاي حاوي واناديوم بر روي KIT-6 و بررسي برهمكنش اسيدهاي كربوكسيليك با سطوح TiO2
267
اكسايش سولفيدها توسط سديم پريدات در حضور كاتاليست هاي منگنز پورفيرين ناهمگن تحت شرايط مختلف
268
اكسايش سولفيدها، آمين ها و سولفورزدايي اكسايشي با هيدروژن پراكسيد در حضور كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه نگهداشته شده روي سطح پليمرDowex
269
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين، متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي تكيه گاهها و كمپلكسهاي بازشيف و حلقه گشايي اپولسيدها با استفاده از متالوپورفيرينهاي با حالت اگسايش بالا
270
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كمپلكسهاي باز شيف محلول در آب و كمپلكسهاي باز شيف قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها
271
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها با سديم پريدات كاتاليز شده بوسيله ي روتنيم سالوفن قرار گرفته روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
272
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله منگنز(III) تترافنيل پورفيرين كلرايد و منگنزتتراكيس[4-(N,N دي متيل-3-N-سولفوناتو پروپيل)آمونيم] تترافنيل پورفيرين قرار گرفته روي نانولوله كربني چند ديواره
273
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله-ي متالوپورفيرين هاي قرار گرفته روي نانوذرات مغناطيسي عامل دار و همچنين تركيب هيبريدي جديد از پورفيرين- پلي اكسومتالات
274
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده بوسيله ي بازشيف منگنز قرار گرفته روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
275
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها در حضور كاتاليست هاي منگنزپورفيرين قرار گرفته روي سيليكاژل تحت شرايط عادي و فراصوت
276
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها كاتاليز شده با منگنز و كبالت فتالوسيانين قرارداده شده بر روي نگه دارندهي نانو سيليكا
277
اكسايش شبه حياتي هيدروكربونها توسط متالپور فيرينهاي قرار گرفته روي نگه دارنده هاي و بررسي ......
278
اكسايش شبه‌حياتي سولفيدها با سديم‌پريدات در حضور كاتاليست‌منگنزپورفيرين قرارگرفته برروي نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره‌
279
اكسايش شبه‌حياتي مشتقات ايميدازولين به ايميدازول‌هاي مربوطه به وسيله سديم پريدات در حضور كاتاليست‌هاي همگن منگنز پورفيرين‌
280
اكسايش كاتاليتيكي 1- بوتانل بر روي كاتاليست هاي Ru - Zno - Al2o3
281
اكسايش مشتقات مختلف 1، 4- دي هيدروپيريدين توسط تترابوتيل آمونيوم پراكسي دي سولفات تحت شرايط حرارتي و امواج زيرموج
282
اكسايش نوري و اكسايش نوري راديكال آزاد 3 و 4 -دي هيدروپيريميدينون ها
283
اكسايش هيدروكربن ها به وسيله ي سديم پريدات تحت تابش فراصوت، كاتاليز شده با منگنز (III) باز - شيفت اتصال يافته به پلي استايون
284
اكسايش هيدروكربن هاي بنزيلي به وسيله 3 - كربوكسي پيريدينيوم كلروكرومات در حضور كاتاليست آهن (III) روي سطح جامد رئوليت در حلال هاي آلي ودر حالت جامد
285
اكسايش هيدروكربن هاي بنزيلي و بنزيل هاليدها با استفاده از پتاسيم پرمنگنات در حضور زئوليت طبيعي تعويض يوني شده با آهن﴿III)
286
اكسايش هيدروكربن‌ها با استفاده از متالوپورفيرين‌ها در سيستم‌هاي ناهمگن
287
اكسپرسيونيسم
288
اكسپرسيونيسم انتزاعي و هنرمندان شاخص آن جكسون پالاك، واسيلي، كاندينسكي و ...
289
اكسپرسيونيسم جوهره وجودي انسان
290
اكسپرسيونيسم در تاتر با تاكيد بر مسائل مربوط به بازيگري و كارگرداني اين شيوه واختصاصا معرفي وتحليل نمايشنامه ماشين حساب اثر المررايس
291
اكسپو علم و تكنولوژي ايران 2020 با رويكرد مصالح جديد و فناوري نوين
292
اكستروژن آلومينيوم
293
اكستروژن آلياژ آلومينيم AA2029
294
اكستروژن سرد پينيون استارت خودرو با قالب مخروطي : مدل سازي پارامتريك ، تحليل به روش تعادل نيروها و شبيه سازي حجم محدود
295
اكستروژن فوم پيزوالكتريك پلي پروپيلن نانو كربنات كلسيم با استفاده از گاز نيتروژن به عنوان عامل فوم زا
296
اكستروژن مقاطع توپر و توخالي مس و آلياژهاي آن
297
اكسي نيتراسيون چدن داكتيل
298
اكسي نيتروكربوراسيون آستنيني فولاد 45 ck و بررسي مقاومت به خوردگي آن
299
اكسي نيتروكربوراسيون فريتي فولاد CK45 و بررسي مقاومت به خوردگي آن
300
اكسي نيتروكريورانيرينگ فولاد CK45 در حمام نمك مذاب با استفاده از جريان الكتريسته
301
اكسيپيانهاي مدرن در پمارها و شيافها (از نظر فارماكولژي)
302
اكسيد اسيون شبه حياتي آمين هاي آروماتيك ودكربوكسيلاسيون اسيدهاي كربوكسيليك با استفاده از كاتاليزورهاي بازشيف
303
اكسيد اسيون شبه حياتي آمين هاي آروماتيك ودكربوكسيلاسيون اسيدهاي كربوكسيليك توسط متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي نگه دارنده ها
304
اكسيد زير كونيم و خواص آن ، تثبيت فازي در زير كونيا و سراميكهاي زير كونيائي و مكانيزمهاي افزايش چغرمگي در سراميكها و تاثير تثبيت در افزايش چغرمگي
305
اكسيداسيون آلكنها و آلكانها با استفاده از كاتاليزورهاي پلي اكسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه
306
اكسيداسيون اكسيم ها به تركيبات كربونيلي با استفاده از كمپلكس منگنز (II)با ليگاند(7 E)-N1-(2-((پيريدين-2- ايل) متيل انامينو) اتيل)-N2-((پيريدين-2-ايل)متيلن)اتان-1و2-دي آمين، در حضور هيدروژن پراكسايد
307
اكسيداسيون اكسيم ها به تركيبات كربونيلي با استفاده از كمپلكس منگنز ﴿II﴾با ليگاند﴿E7﴾-ان 1-﴿2-﴿﴿پيريدين -2-ايل ﴾متيل انامينو﴾﴿اتيل﴾-N2﴿پيريدين -2-ايل﴾متيلن ﴾اتان -1و2-دي آمين،در حضور هيدروژن پراكسايد
308
اكسيداسيون الكتروشيميايي 1،4- دي هيدروپيريدين ها در حضور N- هيدروكسي فتالايميد با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانوذرات نيكل
309
اكسيداسيون الكتروشيميايي داروي دي پيريميدامول در حضور و غياب2_مركاپتوبنزوتيازول
310
اكسيداسيون الكتروشيميايي متانول در سطح الكترود كربن‌شيشه‌اي اصلاح‌شده توسط نانوكامپوزيت‌گرافن-نيل‌بلو-پلاتين
311
اكسيداسيون الكتروشيميايي متانول روي الكترود طلا با ساختار نانو حفره و پوشيده شده با پالاديم
312
اكسيداسيون الكتروكاتاليستي و اندازه گيري مرفين
313
اكسيداسيون الياف پلي پروپيلن به روش پلاسما جهت تقويت بتن
314
اكسيداسيون انتخابي الكل هاي نوع اول و دوم به آلدئيدها و كتون هاي مربوطه توسط كربنات نقره ساپورت شده روي سيليكاژل
315
اكسيداسيون انتخابي الكلهاي نوع اول ودوم به آلدئيدوكتونهاي مربوطه با استفاده از تاليوم نيترات﴿III﴾ساپورت شده روي آلومينادرحضورآلومينيوم كلريد
316
اكسيداسيون بيولوژيك بي هوازي تركيب گوگردي مدل
317
اكسيداسيون پساب رنگرزي حاوي يك رنگينه ديسپرس با استفاده از سيستم فنتون
318
اكسيداسيون تركيبات آلي با استفاده از پتاسيم دي كرومات در حضور آلومينيوم ...
319
اكسيداسيون حفاظتي فولادها
320
اكسيداسيون داخلي آلياژ ريخته گري شده نقره - قلع
321
اكسيداسيون شبه حياتي آمين ها با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين
322
اكسيداسيون شبه حياتي برخي از تركيبات آلي نظير اكسيم ها، هيدرازونها و الكلها با استفاده ار كاتاليزوري هاي متالوپورفيرين
323
اكسيداسيون شبه حياتي هيدروكربن ها با استفاده از NaIO4 در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
324
اكسيداسيون شبه حياتي هيدروكربنها با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين قرارگرفته روي نگهدارنده ها
325
اكسيداسيون شيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور 2_مركاپتو بنز و تيازول
326
اكسيداسيون شيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور ايندول
327
اكسيداسيون مشتقات 1، 4ـ دي هيدروپيريدين با استفاده از دي كروماتها
328
اكسيداسيون مشتقات مختلف1،4-دي هيدروپيريدين توسط تترابوتيل فسفونيم دي كرومات تحت شرايط حرارتي وامواج ريزموج
329
اكسيداسيون هوازي بنزيل‌الكل‌ها بوسيله كاتاليزور نانو متخلخلMCM-41-SO3H
330
اكسيداسيون هيدروكربنهاي C4 به انيدريد مالئيك
331
اكسيداسيون و آموكسيداسيون هيدروكربورها
332
اكسيداسيون يا كاهش شيميايي كلروفنول ها با پتاسيم نيتروزو دي سولفونات , selective oxidation or reduction of chlorophenols by pottasiumnitros odisolfonate
333
اكلوژن و بيماريهاي پريودنتال
334
اكو موزه در اشوراده
335
اكو ميكسر ديجيتال
336
اكوتاكسيكولوژي رودخانه گاماسياب
337
اكوتوريسم تالاب چغاخور
338
اكوتوريسم در استان فارس : نقش زنان عشايري در توسعه توريسم عشايري
339
اكوتوريسم و ساماندهي روستا (نمونه موردي: روستاي بوژان)
340
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار شهري
341
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار ناحيه اي(مورد مطالعه:شهرستان كلات)
342
اكوتوريسم وتوسعه پايدار روستايي
343
اكوتوريسم ونقش ان در توسعه روستايي (دهستان كل بي بي)
344
اكوفيزيولوژي گياه Cleome heratensis bunge et bien. FX boiss, گونه بومي سرپنتين ايران
345
اكوكمپ كويري شهداد با استفاده از سيستم هاي نوين ساخت در جهت بكارگيري معماري غيرفعال خورشيدي
346
اكولژي انساني در علم جغرافيا: متدلژي از طريق مثال Geography As Human Ecology: Methodology by Exampel
347
اكولوژي اطلاعات در حوزه بيوانفورماتيك با تأكيد بر روابط موضوعي
348
اكولوژي بز وحشي ﴿Capra aegagrus﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
349
اكولوژي و جهان زيست
350
اكولوژي و كاربرد آن در حفظ محيط زيست
351
اكيرا كوروساوا: دنياي پنهان و نمايان
352
اكيسد اسيون تركيب هاي آلي توسط واكنشگر جديد متيل تري فنيل فسفو نيوم دي كرومات ﴿ MTPPDC ) و احيا تركيبهاي كربونيل دار توسط واكنش گر جديد تترامتيل آمونيوم بروهيدريد ﴿ TMABH )
353
اگزرژي اقتصادي توليد همزمان برق و حرارت پيل سوختي براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري كوچك
354
اگزرژِي: انرژي، محيط زيست، پيشرفت پايدار
355
اگزيستانسياليسم و بررسي آن در آثار فرانسيس بيكن، آلبرتوجاكومتي و ژان دوبوفه
356
اگوست استربندبرگ
357
ال جي - توپولوژي
358
ال نينو و اثرات آن
359
الإتجاه الديني في شعر إيليا أبو ماضي
360
الإمام الحسين (ع) في أدب المسيحيين العرب اللبنانيين المعاصرين
361
الاخلاق عند ابي العلاء المعري في اللزوميات
362
الاستعاره في الشعر المهجري
363
الاستلهام الاسطوري من سيره الانبياء في شعر محمود درويش و سميح القاسم
364
الاستوگرافي بافت نرم از منظر فانتوم هاي الاستيك و هايپرالاستيك
365
الاستوگرافي گذراي بافت نرم با امواج آلتراسوند
366
الاستيسيته محيط كسرات دو بعدي
367
الاسلام دين و حياه تاليف محسن حكيم طباطبايي
368
الاصول الاخلاقيه القرآنيه في شعر الزهاد في العصر العباسي
369
الاغتراب عند بلند الحيدري
370
الالتزام في شعر محمد مهدي الجواهري
371
الامام المهدي ﴿عليه السلام﴾ في الشعر العربي ﴿منذ العصر الاسلامي حتي عصر الانحطاط﴾
372
الامام علي ( ع ) في الشعر العباسي ( تحليل و تطبيق )
373
البرز ﴿ قطعه اي براي اركستر سمفونيك ﴾
374
البيبيسشش
375
الترادف في نهج البلاغه ﴿التقوي و مترادفاقا﴾
376
الترادف في نهج البلاغه محددا بالالفاظ الطبيعيه
377
التزام در اشعار معروف الرصافي
378
التزام نهادهاي غيردولتي به رعايت موازين حقوق بشردوستانه
379
التشبيه و الاستعاره في ثلاثه كتب لطه حسين : الايام - علي هامش السيره - اسلاميات
380
التصاق رنكيانو روي منيفلدهاي ريماني و فينسلري
381
التصاق روي الجبروئيدهاي لي و هندسهي ناجابهجايي براساس دريويشن
382
التصاق ها روي كلاف مماس تعميم يافته از يك خمينه ي ريماني
383
التصاق هاي تعميم يافته روي كلاف هاي آفين
384
التصاق هاي خطي متريك پذير و ساختار پواسن روي كلاف هاي مماس گونه
385
التصاق هاي غيرخطي و شبه اسپري روي منيفلدهاي مماسي
386
التصاق هاي غيرخطي و مترهاي وابسته
387
التصاق و شبه اسپري
388
التصاقها و ساختارهاي تقريبا مختلط روي TM
389
التصاقهاي غير استاندارد در مكانيك كلاسيك
390
التعبير الفني و البلاغي عن الجبال في الشعر الجاهلي و في القرآن الكريم ﴿دراسه فنيه- موضوعيه﴾
391
التعددية الدلالية لأفعال الحركة في القرآن الكريم )رؤية إدراكية(
392
التفاول في شعر ايلياابي ماضي و محمد حسين شهريار
393
التفسير و المسفرون عندالشيعه : تفاسير الاثني عشريه .......
394
التهاب ها و عفونت هاي گوش مياني
395
التهاب ها و عفونت هاي گوش مياني
396
الحاق ايران به كنواسيون ايكسيد: ضرورت ها و پيامدهاي حقوقي
397
الحاق ايران به كنوانسيون 1979 منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و پيامد هاي آن
398
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورت ها و پيامدهاي حقوقي
399
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورت‌ها و پيامدهاي حقوقي
400
الحاق تركيه به اتحاديه اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
401
الحاق عملگرهاي تركيبي روي فضاي هيلبرت توابع تحليلي
402
الحاق مجتمع هاي سادكي باضريب تانسوري
403
الحال في العربيه و الفارسيه: دراسه تحليليه تقابليه
404
الحب الادب الاندلس
405
الحب و التشاوم عند اب القاسم الشابي
406
الحروف المستزاده في القرآن الكريم:عرضا و تحليلا
407
الحوار في القرآن الكريم: بلاغه، اهدافه، اقسامه، اطرافه
408
الخطاب القرآني ازاء الاتجاهات الفكريه
409
الدلالة الصوتية في آيات الوعد و الوعيد القرآنية
410
الدلاله الصوتيه في القرآن الكريم
411
الدلاله الصوتيه في خطب نهج البلاغه
412
الرمز في ادب المهجر الشمالي
413
الرمزيه في شعر عبد الوهاب البياتي
414
الزام به ابراز دليل يا كشف دليل در دادرسي هاي مدني
415
الزامات استراتژيك در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي
416
الزامات بكارگيري پروژه مهندسي مجدد فرايندها در شركت برق منطقه اي تهران
417
الزامات حفاظتي در استفاده از شيوه هاو ابزار هاي مهندسي (تبيين رويكرد ميان رشته اي حفاظت مهندسي)
418
الزامات حقوق بشري پليس در مواجهه باافراد مظنون و متهم
419
الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان
420
الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان
421
الزامات حوادث و سوانح هوايي از ديدگاه پيمان نامه شيكاگو و ضمائم آن: مطالعه موردي ، بررسي انكس شماره 13 ايكائو در برخي از كشورهاي توسعه يافته و ايران
422
الزامات زيست محيطي و مسئوليت كشورها در استفاده از فضاي ماوراء جو در حقوق بين‌الملل
423
الزامات طراحي بردهاي الكترونيك روبات هاي صنعتي وساخت نمونه آزمايشگاهي
424
الزامات طراحي يك مدل مفهومي براي باشگاه مشتريان قطارهاي مسافري
425
الزامات طراحي يك مدل مفهومي براي باشگاه مشتريان قطارهاي مسافري
426
الزامات لازم براي مديريت دانش در چهارچوب ويرايش جديد ISO(بررسي سازمان آب)
427
الزامات محتوايي و رويه اي برنامه ريزي چند فرهنگي به منظور كاربست آن در ارزيابي طرح هاي ساماندهي اسكان غير رسمي ( مورد پژوهي : تنگك دو )
428
الزامات مطالعۀ تاريخ معماري ايران با رويكردهاي انسان شناسي معماري
429
الزامات معمارانه براي مشاغل خانگي
430
الزامات نظام پيشنهادها براي نيل به اثر بخشي
431
الزامات و كاركردهاي ايجاد دفاتر مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور Project Management Office
432
الزهد في شعر ابي العتاهيه و ناصرخسرو القبادياني دراسه تقابليه
433
الزهد في نهج البلاغه و ديوان الشريف الرضي
434
الزهراء﴿سلام الله عليها﴾ في الشعر العراقي المعاصر ﴿الازري، كاشف الغطاء، الوائلي، القزويني، الحاج محمد علي الحلاق﴾
435
السلطة والثراء والتضاد الطبقي في الأدب الروائي ليوسف القعيد (تركيزاً علي روايتي الحرب في برّ مصر وما يحدث في مصر الآن.)
436
الصابئة قديماً و حديثاً بقلم السيد عبدالرزاق الحسني
437
الصاقها و شكافنده ها در روي سوپر منيفلدها
438
الصاقهاي تصويري مرتبط با معادلات ديفرانسيل معمولي مرتبه دوم
439
الصو رة الشعرية في ديوان السيد مصطفى جمال الدين )دراسة وصفية(
440
الصور البيانية للإنسان و أعماله في القران الكريم
441
الصور القرآنية في نهج البلاغة معني و بلاغة﴿من خطبة128الي230﴾
442
الصور القرآنيه في رسائل نهج البلاغه معني و بلاغة
443
الصور القرآنيه في نهج البلاغه معني و بلاغه ﴿ من خطبه 1 الي 120﴾
444
الصوره الفنيه في شعر ابراهيم ابي زيد
445
الطعن بطريق الأعتراض على الحكم الغيابي (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأيراني)
446
الف - بررسي كامپيوتري حوضچه خورشيدي ؛ ب - بررسي كامپيوتري كلكتورهاي خورشيدي
447
الف ) تجزيه و تحليل ايزوترمهاي پيوندي بر همكنش SDS ... ب ) تجزيه و تحليل منحني هاي تيتراسيون ليزوزيم در حضور مقادير مختلف SDS
448
الف ) خواص فيزيكوشيميايي و پيوند شدن به DNA يكدسته از پورفيرين هاي كاتيوني مزوتتراكيس ( 1 - متيل پيريدينيوم 4 - ايل ) پورفيرين پنتا استات ب ) ارائه يك روش جديد جهت تجزيه و تحليل فرآيند پيوند شدن ليگاند به بيوما كرومولكولها بر اساس كميت هاي ترموديناميكي ذاتي متوسط
449
الف ) مطالعه پديده ميل شدن ستيل تري متيل آمونيم بر ميوه با استفاده از روش بهبود نشر فلورانس و هدايت سنجي ب ) بررسي پيوند شدن در دياب فلورسانس پيرن به BSA و ليزوريم
450
الف ) مطالعه پيوندي و ترموديناميكي برهمكنش كمپلكس 2و2- بي پريدين گلايسيناتوپالاديم ...
451
الف )ارائه يك روش كار آمد براي سنتز- آريل نوكلئوز بازها ب )سنتز بدون كاتاليزوربيس (ايندوليل )متانهاو-سولفونيل ايمينها ج )سنتز آسيلالها
452
الف )ارائه يك روش كارامد براي سنتز آريل نوكلئوزبازها ب )سنتز بدون كاتاليزور بيس (ايندوليل )متانها
453
الف : بررسي اثر غير فعال سازي سطح نانو ذرات تيتانيوم‌ دي ‌اكسيد بر كارايي سلول‌ هاي خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگدانه
454
الف : سنتز كيتين ايمين ها و سيكلوپنتادي ان ها از مسير واكنش هاي سه جزئي بر پايه ايزوسيانيد ب : كاربرد نانو سيليكا سولفوريك اسيد و منيزيم پركلرات آبدار در سنتز بعضي از تركيبات هتروسيكل و آميدوآلكيل نفتول ها
455
الف- بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي به وسيله الكترودهاي اصلاح شده با تك لايه هاي خودآراي جديد ب- بررسي اثر افزودني هاي (additives) مختلف به الكتروليت در عملكرد سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
456
الف- بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاح گر و نانو مواد ب- به كارگيري نقاط كوانتومي در ساخت سلول هاي خورشيدي
457
الف﴾ روشهاي جديد براي سنتز تيواسترها از تيوآميدها در شرايط بدون حلال و در محيط آبي ب﴾روشي اصلاح شده براي سنتز تيوفن استيك اسيدها از تيوآميدها
458
الف- ساخت نانو زيست حسگرها براي تشخيص گونه هاي زيستي بر اساس نانو الياف هايي نظير تيتانيوم دي اكسيد ب- بررسي اثر نانو الياف، پليمرها و افزودني هاي كينازوليني در سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
459
الف﴾ سنتز مستقيم مشتقات تيواستر از الكل ها در شرايط بدون حلال ب﴾ سنتز كارآمد s-2-اكسو تيواسترها از a-هالو كربونيل ها در شرايط بدون حلال
460
الف- سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوساختارهاي مس آهن اكسيد: اثرات پيش ماده، پايداركننده و دماي عمليات گرمايي بر خواص. ب- مطالعه محاسباتي برخي خواص فيزيكي اكسيد سه تايي مس كروم آهن اكسيد.
461
الف) بررسي كارايي آلبومين و نانوكاتاليست هاي بر پايه نانوسلولز يا نانوسيليكاژل در سنتز تركيبات حلقوي پنج عضوي ب) طراحي و سنتز تركيبات جديد مهاركننده آنزيم استيل‌كولين‌استراز
462
الف) برهمكنش نارينجنين و برخي از انتقال‌دهنده‌هاي عصبي با بتالاكتوگلوبولين به عنوان نانوحامل و گيرنده‌هاي آدرنرژيك: يك مطالعه طيف‌سنجي، داكينگ مولكولي و ديناميك مولكولي
463
الف) تعيين مناسب ترين روش استخراج مواد موثره گياه دارويي كدوي پوست كاغذي (Cucurbita pepo) ب) تهيه و استفاده نانو Fe3O4@γFe2O3-SO3H در سنتز آسيلال ها
464
الف) خواص پيوندي و پايداري ساختاري گونه هاي مختلف ژنتيكي B- لاكتوگلوبولين ب) تجزيه و تحليل منحني هاي پيوندي اكسيژن - هموگلوبين براساس كميتهاي ترموديناميكي متوسط ذاتي
465
الف) سنتز تركيبات هتروسيكل شش‌ عضوي در حضور صمغ‌عربي يا نانوكاتاليست‌هاي حامل لوييس‌ اسيد ب) طراحي و سنتز تركيبات جديد مهاركننده استيل‌كولين‌استراز
466
الف) طراحي و سنتز تركيبات با پتانسيل مهار كنندگي استيل كولين استراز بر پايه كومارين ب)كاربرد نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي در تشكيل پيوندهاي كربن-كربن و كربن-هترواتم
467
الف: توسعه روش هاي كمومتريكس در اندازه گيري برخي پارامتر هاي ترموديناميكي و سينتيكي ب: ساخت زيست حسگرهاي الكترو شيميايي اصلاح شده با نانو مواد براي اندازه گيري مواد مختلف زيستي
468
الفبا بر اساس خط كوفي
469
الفباي تصويري تجسمي هنر كودكان
470
الفباي تصويري تجسمي هنر كودكان
471
الفباي فراموش شده
472
الفرائد الشمسيه في شرح الفوائد الصمديه
473
الفرائد الشمسيه في شرح الفوائدالصمديه
474
الفرائدالبهيه في الشرحالفوائدالصمديه
475
الفكر الديني في الشعر الجاهلي
476
القاء ابررسانائي گرم در فلز بهنجار در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
477
القاء تكثير در كپور كوي (Cyprinus carpio) با استفاده از هورمون hCG و تركيب Ovaprim
478
القاء تنوع سوماكلونال از طريق توليد كالوس تحت شرايط درون شيشه به منظورانتخاب واريانتهاي متحمل به تنش خشكي درسه واريته تجاري نيشكر (Saccharum officinarum L.)
479
القاي پرآوري شاخساره و ريشه زايي درمحيط اين ويترو به منظور ريزازديادي .Juniperuspolycarposc.koch
480
القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين با استفاده از برخي القاءكننده ها
481
القاي تشكيل فيبر هاي آميلوئيدي در ليزوزيم سفيده تخم مرغ و بررسي نقش تركيبات آلي سنتتيك بيس ايندولي در تشكيل يا مهار آ ن در محيط اسيدي , induction of amyloid fidril formation in hen egg white iysozyme and assessing the role of bis- indoie synthetic compounds on its formayion or inhibition in acidic environment
482
القاي تشكيل فيبرهاي آميلوئيدي برليزوزيم و بررسي نقش پلي فنلها در تشكيل يامهار آنها , induction of amyloid fibrils in lysozyme and, assessing the role of polyphenols in its formation or inhibition
483
القاي جنين زايي سوماتيكي و باززايي درون شيشه اي در گياه دارويي عدس الملوك .
484
القاي ريشه هاي نابجا در گياه خشخاش ايراني
485
القاي كالوس، باززايي و تحمل به شوري در سطح سلولي در گلرنگ﴿ Carthamus tinctorius)
486
القاي موتاسيون با موتاژن هاي شيميايي و اشعه گاما و شناسايي موتانت هاي مفيد در كلزا
487
القضايا الاجتماعيه و نقدها عند روادالشعر الكلاسيكي الحديث في العراق
488
القيم الاخلاقيه في شعر الصعاليك
489
الكان بكارگيري پيچ سنگ در پايدار سازي تونل ها ﴿مطالعه موردي؛ تونل آبرساني تهران - كرج﴾
490
الكترت ها و فروالكترت هاي پليمري ؛ روش هاي ساخت و خواص
491
الكترو پليمريزاسيون پيرول بر آلياژ نانو كريستالين niti تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
492
الكترو ريسي و سنتز نانو الياف كيتوزان - پلي وينيل الكل به همراه نانو ذرات مغناطيسي آهن به منظور رهايش هدفمند پروتئين
493
الكترو سرجري
494
الكترو سنتز پالسي نانو ذرات اكسيد نقره و كاربرد آن به عنوان ماده كاتدي در باتري روي - اكسيد نقره
495
الكترو سنتز پالسي نانو ذرات ليتيم آهن فسفات (ماده كاتدي باتريهاي يون ليتيمي)
496
الكترو سنتز پالسي نانوذرات روي و كاربرد آن بعنوان ماده فعال آندي در باتري هاي روي- هوا
497
الكترو سنتز پالسي نانوذرات روي و كاربرد آن بعنوان ماده فعال آندي در باتري هاي روي- هوا
498
الكترو سنتز پالسي نانوذرات مس اكسيد
499
الكترو سنتز پالسي نانوذرات مس اكسيد
500
الكترو سنتز نانو ذرات اكسيد آهن و اكسيد كبالت و كاربرد آنها
501
الكترو سنتز نانو ذرات روي اكسيد به روش جريان پالسي و كاربرد آن به عنوان حسگر گازي حالت جامد
502
الكترو سنتز نانو كامپوزيتهاي بر پايه پليمرهاي هادي / كربن نانو تيوب و بررسي برخي از كاربردهاي الكترو شيميايي آن
503
الكترو وينينگ كبالت در مقايس نيمه صنعت كوچك
504
الكترو وينينگ نيكل در مقايس نيمه صنعتي كوچك
505
الكترواستاتيك در ابعاد نانو
506
الكترواكسيداسيون فلوكستين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات كربني جهت اندازه گيري در فرمولاسيون دارويي
507
الكتروبسپارش و مشخصه يابي پلي آنيلين حاوي نانوذرات طلا روي الكترود مغز مدادي/كاربرد الكترود اصلاح شده با اكسيدآهن و اكسيد منگنز جهت اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروژن پراكسيد
508
الكتروپاشي مواد نانو با پليمرهاي مختلف بر روي سطح كالاي ورزشي به منظور ابر آبگريز كردن
509
الكتروپليتينگ آلياژي نيكل- كبالت بر روي صفحات مسي
510
الكتروپليمر شدن پيرول بروي فولاد ساده كربني و ارزيابي رفتار خوردگي
511
الكتروپليمريزاسيون اورسينول در سطح الكترودهاي جامد و بررسي خواص الكترو كاناليزي آن
512
الكتروپليمريزاسيون پلي‌پيرول و تهيه حسگر حساس به يون مس .اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلم نانولوله‌هاي كربني- مايع يوني- نفيون و مطالعه رفتار آن در تعيين مقدار ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين‌
513
الكتروپليمريزاسيون پلي‌پيرول و تهيه حسگر حساس به يون مس. اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلم نانولوله‌هاي كربني- مايع يوني- نفيون و مطالعه رفتار آن در تعيين مقدار ولتامتري همزمان آسكوربيك‌اسيد و دوپامين
514
الكتروپليمريزاسيون دوپامين در سطح الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي تجزيه اي آن
515
الكتروتهاي آلي Organic Electrets
516
الكترود اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با نانو ذرات پالاديم براي اكسيداسيون اتاتول ومتانول در محيطهاي قليايي در پيلهاي سوختي
517
الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو لوله هاي كربني براي بررسي گونه هاي بيولوژيكي دوپامين آسكوربيك اسيد
518
الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با نقره براي تعيين سيانيد در فاضلاب
519
الكترود خمير كربني اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن آنيلين پالاديمبراي الكترو اكسيد اسيون اتانول و متانول در پيلهاي سوختي
520
الكترود خمير كربني اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند جداره ومزوپورهاي سيليكاتي عاملدار شده با كلريد مس براي اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پر اكسيد
521
الكترود فعال مدولاتور جريان دو-سيمه براي ثبت سيار سيگنال‌هاي حياتي
522
الكترود گرافيتياصلاح شده با آلياژهاي مس و نمك هاي نامحلولمس در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و فركتوز
523
الكترود مغز مداد اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي جهت اندازه گيري گزينش پذير داروي كاربامازپين و استفاده از اصلاحگر نانو ذرات كبالت و نيكل بر روي بستر اكسيد گرافن كاهش يافته جهت آزاد سازي گاز هيدروژن
524
الكترود يون گزين سرب با استفاده از گلي اكسال بيس 2 - هيدروكسي آنيل به عنوان يونوفور
525
الكترودهاي اصلاح شده شيميايي
526
الكترودهاي يون گزين نقره و يديد- استفاده از نوراپي نفرين در سنجش الكتروكاتاليستي اسكوربيك اسيد
527
الكتروديناميك كوانتومي در فضا-زمان ناجابه جايي و در فضاي تهي از ماده
528
الكتروريسي PAA/PVA حاوي نانوذرات و اسانس آويشن و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصله
529
الكتروريسي PCL/آلوئه¬ورا و بررسي خصوصيت ضدميكروبي نانوالياف حاصله
530
الكتروريسي PCL/ژلاتين/گرافن و بررسي خواص نانوالياف حاصله
531
الكتروريسي PVDF-كتيرا و بررسي خواص حاصل از آن
532
الكتروريسي آلجينات حاوي نانوكريستال سلولز سنتز شده و عامل دار شده توسط گروه‏هاي آمين
533
الكتروريسي آلياژ پلي لاكتيك اسيد/ پليمرپرشاخه با گروه انتهايي آمين
534
الكتروريسي پلي اپرولاكتون/ژلاتين حاوي هيدروژل هاي بارگذاري شده با دارو
535
الكتروريسي پلي اكريلونيتريل - ايتاكونيك اسيد (P (AN - IA
536
الكتروريسي پلي كاپرولاكتم / نانو ذرات معدني و بررسي تاثير پارامترهاي توليدي روي خواص نانو الياف حاصله
537
الكتروريسي پلي كاپرولاكتون براي مهندسي بافت عصب
538
الكتروريسي پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات پوست سخت گردو و بررسي خواص نانو الياف كامپوزيتي حاصل
539
الكتروريسي پلي وينيل الكل و بررسي تاثير قطر نانو الياف بر ميزان جذب و نگهداري آب
540
الكتروريسي پلي¬كاپرولاكتون/ پلي¬لاكتيك اسيد به همراه عصاره گياهي و بررسي خواص بيولوژيكي آن
541
الكتروريسي سامانه ‍‍‍ژلاتين/PCL/نانوذرات كوركومين و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصله
542
الكتروريسي سلولز استات و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصل از آن
543
الكتروريسي غشاء نانو ليفي پلي‌اكريلونيتريل با استفاده از نانو ذرات سيليكا اصلاح‌شده با تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
544
الكتروريسي كوپليمراكريليك و بررسي تاثير عوامل موثر بر اندازه‌ي تخلخل الياف نانو حاصل
545
الكتروريسي كيتين و بررسي خواص زيست سازگاري الياف نانو حاصله
546
الكتروريسي لايه‌هاي نانوكامپوزيتي حاوي نانو كريستال سلولز و ماده حاجب به منظور استفاده در پدهاي جراحي
547
الكتروريسي محلول هاي پليمري حاوي سيليكا-پلي(كاپرولاكتون)
548
الكتروريسي مخلوط دوجزئي يك پروتئين طبيعي و پلي‌آميد 6
549
الكتروريسي مخلوط كوپليمر (اكريلونيتريل-كربوكسيليك اسيد) و سيكلودكسترين
550
الكتروريسي مخلوط نايلون/ تركيبات درختساني با گروه انتهايي آمين به عنوان سيستم حامل عصاره هاي معطر
551
الكتروريسي مذاب PLA/TPU : بررسي تاثير شرايط فرآيندي بر قطر و كيفيت سطح الياف
552
الكتروريسي مشتقات كيتوسان و بررسي خواص ضد ميكروبي نانوالياف حاصل
553
الكتروريسي نانو الياف آلجينات/پلي وينيل الكل و بررسي خواص بيولوژيكي نانو الياف حاصله
554
الكتروريسي نانو الياف پلي وينيل الكل - كربو كسي متيل سلولز به منظور استفاده در كاربردهاي دارورساني
555
الكتروريسي نانو الياف كامپوزيتي پلي كاپرولاكتان با نانو ذرات روي و بررسي خواص ضد ميكروبي آنها
556
الكتروريسي نانو‌الياف ظريف چند جزئي از مشتقات زيست سازگار كيتوسان
557
الكتروريسي نانوالياف پلي كاپرولاكتان-پلي وينيل الكل بصورت پوسته-مغزي و استفاده از آويشن در مغزي و بررسي خواص ضدميكروبي شبكه ي نانوليفي حاصل
558
الكتروريسي نانوالياف پلي‌استر مغناطيسي حاوي نانوذره‌هاي مغناطيسي آهن و نيكل
559
الكتروريسي نخ PEG-PLA-PCL با ويژگي رهايش كنترل شده داروي كوركامين به عنوان نخ بخيه
560
الكتروريسي و توليد ساختارهاي نانوليفي PANيا PEGبه همراه يك ماده تغيير فاز دهنده
561
الكتروريسي و مشخصه‌يابي نانوالياف پلي‌كاپرولاكتون- كيتوسان و پلي‌وينيل‌الكل- جنتامايسين به منظور پوشش دهي مش هاي جراحي
562
الكتروريسي وبررسي عملكرد نانوكامپوزيت (N - ايزوپروپيل اكريل آميد)/ اكسيدگرافن در چرخه تورم و واتورم آب
563
الكتروسنتز آديپونيتريل در سل غشايي
564
الكتروسنتز پالسي هم زمان نانوذرات آهن و اكسيد آهن در حضور ميدان مغناطيسي و كاربرد آنها در حذف برخي از آلاينده هاي شيميايي نظير يونهاي فلزات سنگين و تركيبات آلي از آب
565
الكتروسنتز تركيبات آلي با استفاده از كربن دي‌اكسيد
566
الكتروسنتز كوپليمر قالب مولكولي اوتوآمينوفنل آنيلين بر الكترود گرافيت براي تشخيص متانول
567
الكتروسنتز نانو كامپوزيت پليمر پلي پيرول و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن
568
الكتروسنتز نانو كامپوزيتهاي بر پايه پليمرهاي هادي / كربن نانو تيوب و بررسي برخي از كاربردهاي الكترو شيميايي آن
569
الكتروسنتز و بررسي رفتار ابرخازني نانو كامپوزيت پليمر هادي با مايعات يوني و اكسيد گرافن عامل‌دارشده
570
الكتروسنتز و بررسي عملكرد ضدخوردگي پوشش هاي پليمري در حضور نانوذرات حاوي موليبدات و تأثير بازدارندگي بازهاي شيف روي خوردگي استيلها
571
الكتروسنتز و بررسي فعاليت الكتروشيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي تيرامين با ساختارهاي كربني
572
الكتروسنتز و مطالعه فعاليت الكتروكاتاليتيكي نانو كامپوزيت پلي متا آمينوفنول اكسيد روي نسبت به اكسايش متانول
573
الكتروشيمي
574
الكتروفرمينگ
575
الكتروفرمينگ آلياژ نيكل - كبالت با ماندرل پلاستيكي
576
الكتروفرمينگ ريخته گري سرد
577
الكتروفرمينگ مس در ميدان هاي امواج اولتراسونيك
578
الكتروكاتاليز همگن اكسايش - N استيل - L- سيستئين توسط استامينوفن در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره براي اندازه گيري الكتروشيميايي آن
579
الكترولس نيكل
580
الكترولس نيكل و بررسي خواص آن
581
الكتروليچينگ كانه سولفيدي روي
582
الكتروليز آب
583
الكتروليز سرب از محلول حاوي اسيد تترا فلوئورو بوريك
584
الكتروليز قلع در الكتروليت حاوي اسيد فلوئوروبوريك(HBF4)
585
الكترومغناطيس وكاربرد آن در علوم مختلف
586
الكترومغناطيسي آن و كاربرد آن در طراحي شنل نامرئي¬ساز در ناحيه ميكروموج
587
الكترونيك اسپيني
588
الكترونيك پيوسته
589
الكترونيك مولكولي
590
الكترونيك مولكولي
591
الكترووينينگ آهن
592
الكترووينينگ نقره از محلول ليچينگ بدست آمده از لجن آندي مس
593
الكترووينينگ نيكل از محلول سولفاتي با عيار پائين
594
الكترووينينگ نيكل در شرايط پيوسته
595
الكترويسي كيتوسان و بررسي خواص الياف نانو حاصله
596
الكتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيكي
597
الكوريتم بهينه سازي بيد ليلي
598
الكوريتم كلوني مورچگان
599
الكيل دار كردن موقعيت 3 در ايندول با استفاده از كاتاليزور مايع يوني N,N-دي متيل اتانول آمونيوم استات [DMEA][AC]
600
الگو پذيري و نقش آن در تربيت از ديدگاه قرآن
601
الگو سازي تعيين جهات توسعه فيزيكي شهر : نمونه موردي شهر اراك
602
الگو سازي نظري و عددي انتقال حرارت لوله پوشيده از محيط متخلخل بدون تعادل حرارتي
603
الگوئي جديد جهت طراحي معماري سيستم هاي سازماني با هدف تسهيل خودكار كد
604
الگوبرداري با استفاده از مدل EFQM در شركت پالايش نفت اصفهان
605
الگوبرداري و بومي سازي فرآيندهاي برنامه ريزي و زمانبندي در مديريت پروژه ساخت كشتي در ايران
606
الگودهي فيلم هاي گرافن و اكسيد آن با ليزرهاي Ti:Sa و KrF به منظور كاربري در حوزه ي ميكروالكترونيك و اسپينترونيك
607
الگودهي نانو و ميكرو بر داربست‌هاي الكتروريسي شده بر پايه PVDF با ليزر براي مهندسي بافت عصبي
608
الگوريتم CAMShift مبتني بر ناحيه براي رديابي اشياء بر روي تصاوير دوربين متحرك
609
الگوريتم EM توزيع شده بهبود يافته براي تخمين چگالي و دسته بندي داده ها در شبكه هاي سنسوري
610
الگوريتم FDTD با شرط پايداري بهبوديافته براي محيط‌هاي غير همسانگرد پاشنده فركانسي به‌منظور مدل‌سازي گرافن
611
الگوريتم ICP و عملكرد مراحل انتخاب همسايگي و تطبيق نقطه در اين الگوريتم
612
الگوريتم MCL در خوشه‌بندي گراف
613
الگوريتم PSB غيريكنوا براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد وبررسي همگرايي آن
614
الگوريتم pso براي حل مساله زمان بندي گروهي flow shop
615
الگوريتم آزاد سازي و تجزيه لاگرانژ درمساله مكان يابي و مسيريابي برنامه هاي ويديويي
616
الگوريتم آناليز سيگنال بزرگ و حالت پايدار مبدل هاي قدرت DC/DC
617
الگوريتم ابداعي براي سريهاي زماني ايستاي دوره اي
618
الگوريتم ارتباطات داده اي ميان خودرويي در يك بزرگراه
619
الگوريتم انرژي آگاه براي تشخيص حمله گودال در اينترنت اشيا
620
الگوريتم بهبود يافته ي نقطه دروني براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي همراه با قيود نامساوي
621
الگوريتم بهبوديافته براي تحليل مودال تجربي خودكار
622
الگوريتم بهينه برنامه ريزي توليد محصولات متنوع
623
الگوريتم بهينه تعيين توالي عمليات در مسئله يك ماشين با مجموع بيشينه زودكرد و بيشينه ديركرد و بيكاري مجاز
624
الگوريتم بهينه سازي اجزاي گروه بهبود يافته و كاربرد آن در طبقه بندي كننده ها
625
الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات پويا و نامنظم براي بهينه سازي توابع عددي
626
الگوريتم بهينه سازي پوشش حسي در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك به كمك نمودارهاي VORONOI
627
الگوريتم بهينه سازي چندهدفه الكترونيزاسيون در مديريت كميت و كيفيت رواناب شهري
628
الگوريتم بهينه سازي سراسري براي برنامه ريزي كسري خطي
629
الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان
630
الگوريتم بهينه يابي مورچگان وكاربرد هاي آن
631
الگوريتم بهينه‌‌ي دسته‌بندي نوع بي‌نظمي‌هاي تپش قلب
632
الگوريتم بيومتريك
633
الگوريتم پخش بار بهينه با استفاده از برنامه نويسي تكاملي
634
الگوريتم پخش بارگوس - سايدل با در نظر گرفتن اثر تزويج بين خطوط دو مداره
635
الگوريتم پنهان سازي يك پيام در يك تصوير
636
الگوريتم پولاك - ريبير تصادفي براي مسائل بهينه سازي سراسري
637
الگوريتم پيش‌بين براي توزيع منعطف ريز‌سرويس‌ها در ابرك براي كاربردهاي اينترنت اشياء
638
الگوريتم پيشنهادگر موثر مبتني بر رفتار كاربر براي سيستم هاي معرفي كسب و كار
639
الگوريتم پيشنهادي جديد زمانبندي براي سيستم هاي توزيع شده گريد به كمك الگوريتم ژنتيك
640
الگوريتم پيشنهادي جهت بهبود سرعت سرويس ذخيره وبازار يابي اطاعات در محاسبات ابري .مطالعات موردي :منطقه ويژه پارسجنوبي در عسلويه .
641
الگوريتم تبديل متن به فونم
642
الگوريتم تجزيه ي بندرز بهبوديافته و كاربرد آن در مديريت بحران
643
الگوريتم تخصيص عادلانه ي منابع به منظور بهبود كارايي در شبكه فمتوسل
644
الگوريتم تخمين فازور همسان وقفي رله ديستانس بر مبناي DFT
645
الگوريتم ترتيبي جهت حل مسائل تخصيص فركانس ثابت
646
الگوريتم تركيبي جستجوي همسايگي براي مساله مسيريابي وسايل نقليه با ظرفيت محدود در ابعاد بزرگ
647
الگوريتم تسخيص وزن عروضي شعر فارسي با تكيه بر ويژگي هاي توزيعي آواهاي فارسي و محاسبه ظرفيت كانال تشخيص
648
الگوريتم تشخيص موقعيت موتور سوئيچ رلو كتانسي با قابليت همزمان تعيين خطاي عدم تقارن در بار مكانيكي
649
الگوريتم تشخيص نوع دوربين بر اساس SPN و با استفاده از SVD/PCA و طبقه‌بندي كننده SVM
650
الگوريتم تعيين ماتريسهاي وزن در روش LQR با هدف بهبود عملكرد پاسخ
651
الگوريتم تكاملي تركيبي بر مبناي رتبه بندي براي مسايل زمانبندي پروژه با منابع محدود با چند حالت اجرايي
652
الگوريتم تكرار داده آبشاري چند تايي بر اساس كمينه سازي بار كاري در گريد داده
653
الگوريتم تكرار نزديك ترين نقطه و مراحل‬ ‫عملكرد‬ ‫آن‬ ‫در‬ همسايگي و‬ ‫‫ ‫تطبيق ‬نقطه‬
654
الگوريتم تكراري براي مسايل تعادلي تركيبي تعميم يافته و نقاط ثابت نيم گروههاي غيرانبساطي
655
الگوريتم تكراري هيبريدي براي مسائل تعادل تركيبي و مسائل نقطه ثابت
656
الگوريتم جايابي مبتني بر تراكم اتصالات و نويز همشنوايي
657
الگوريتم جديد براي تحليل مولفه هاي مستقل با استفاده از معيارهاي وابستگي مفصل - مبنا
658
الگوريتم جديد براي سنكرون سازي سيستم هاي UWB-IR با استفاده از شكل موج گوسي
659
الگوريتم جديد براي كنترل سيستم هاي داراي تاخير زماني
660
الگوريتم جديد براي مديريت تحرك با هند اوور كمينه در شبكههاي سلول كوچك متراكم با محاسبات لبه موبايل
661
الگوريتم جديد هيوريستيك مسيريابي در شبكه حمل و نقل پست كشور
662
الگوريتم جديدي جهت براورد ضرايب سري زماني چندمتغيره خطي
663
الگوريتم جستجوي گرانشي در بهره‌برداري بهينه از سيستم مخازن سد‌ها
664
الگوريتم جستجوي ممنوع براي حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه همراه با پنجره زماني و چندين متصدي تحويل
665
الگوريتم جستجوي هدايت بصري به عنوان يك بهينه ساز جديد و كاربرد آن در كنترل بازوي انعطاف پذير
666
الگوريتم جهان‌هاي موازي : يك رويكرد فرا اكتشافي براي حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه
667
الگوريتم چكه اب هاي هوشمند
668
الگوريتم چند جمله اي براي آزمون اول بودن
669
الگوريتم حساب انديسي در مساله لگاريتم گسسته روي خم هاي بيضوي
670
الگوريتم حل عددي معادلات با مشتقات جزئي سهموي و هذلولوي يك بعدي و دو بعدي
671
الگوريتم خطايابي در طراحي هاي VLSI به ياري شبكه هاي عصبي
672
الگوريتم خوشه بندي براي شبكه هاي حسگر سه بعدي با نودهاي چندگانه .
673
الگوريتم خوشه بندي جديد در پايگاه داده رابطه اي و پياده سازي SQL
674
الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي چند گانه
675
الگوريتم داده كاوي،مفاهيم وكاربرد
676
الگوريتم رديابي هدف هاي چندگانه مبتني بر RTI در محيط هاي بسته
677
الگوريتم رقابت استعماري
678
الگوريتم رمز نگاري و رمز گشايي
679
الگوريتم روش طيفي تاو براساس ماتريس عملياتي ژاكوبي براي حل عددي معادلات انتشار موج كسري وابسته به زمان
680
الگوريتم زمان بندي مبتني بر اطمينان پذيري در ساختار ابر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
681
الگوريتم زنبورعسل
682
الگوريتم ژنتيك
683
الگوريتم ژنتيك
684
الگوريتم ژنتيك
685
الگوريتم ژنتيك
686
الگوريتم ژنتيك
687
الگوريتم ژنتيك
688
الگوريتم ژنتيك
689
الگوريتم ژنتيك
690
الگوريتم ژنتيك
691
الگوريتم ژنتيك
692
الگوريتم ژنتيك
693
الگوريتم ژنتيك
694
الگوريتم ژنتيك
695
الگوريتم ژنتيك
696
الگوريتم ژنتيك
697
الگوريتم ژنتيك
698
الگوريتم ژنتيك
699
الگوريتم ژنتيك 1
700
الگوريتم ژنتيك ابزار بهينه سازي
701
الگوريتم ژنتيك اصلاح شده مبتني بر تئوري گراف براي بازآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق
702
الگوريتم ژنتيك با MATLAB
703
الگوريتم ژنتيك حريصانه براي مساله تخصيص مربعي
704
الگوريتم ژنتيك دربهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها
705
الگوريتم ژنتيك و تحليل رويكرد هاي نوين در طراحي جدول زمانبندي دروس دانشگاه
706
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي فرايند مديريت
707
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
708
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در طراحي كنترل كننده هاي فازي
709
الگوريتم ژنتيك و كاربرد هاي آن در تشخيص بيماري
710
الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن
711
الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن .
712
الگوريتم ژنتيك وكاربردآن در حل مسايل NP
713
الگوريتم ژنتيك﴿1﴾
714
الگوريتم ژنتيكي با حفظ حريم خصوصي براي مسائل زمان بندي
715
الگوريتم سلسله مراتبي براي مسائل مقيد چند منبعي
716
الگوريتم سيمپلكس شبكه براي مساله جريان برابر عمومي
717
الگوريتم شبكه متحرك براي جواب عناصر متناهي مسائل تغييراتي
718
الگوريتم طبقه بندي جريان هاي داده ي مفهوم متغير
719
الگوريتم طراحي برج هاي خنك كن دو گانه
720
الگوريتم طراحي بهينه محدود سازي ابر رسانايي جريان خطا با استفاده از تصميم گيري چند معياره
721
الگوريتم طراحي توربين گازي كلاس متوسط
722
الگوريتم طرح نمونه گيري وارون و كاربرد آن در برآورد واريانس
723
الگوريتم عددي براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه ي كسري به كمك ماتريس عملياتي توابع كلاهي تعميم يافته
724
الگوريتم عنكبوت اجتماعي براي بهينه سازي سيستم ديناميكي
725
الگوريتم فرااكتشافي تركيبي موازي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد
726
الگوريتم فراكاوشي جديد براي بهينه سازي مسائل مهندسي
727
الگوريتم فيلتر براي مسائل بهينه سازي با قيود تساوي
728
الگوريتم كارا براي روش توابع پايه شعاعي-تفاضلات متناهي با استفاده از پارامترشكل وابسته به نقاط گره اي متغير
729
الگوريتم كلني مورچه و توسيعهاي آن براي حل مسئله TSP
730
الگوريتم كلوني مورچگان
731
الگوريتم كنترل ازدحام بين لايه اي براي شبكه هاي تركيبي باسيم و بي سيم LTE
732
الگوريتم لبه يابي تصاوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير پزشكي
733
الگوريتم لندوبر در حل مسايل شدني خطي و كاربرد آن در بازسازي تصوير
734
الگوريتم ليپ فراگ براي حل مسايل بهينه سازي با كنترل نامقيد
735
الگوريتم مجموعه‌ي فعال براي مسائل برنامه‌ريزي غيرخطي با استفاده از برنامه‌ريزي خطي پارامتريك
736
الگوريتم محاسبه ي پايه ي گربنر يك ايده آل چند جمله اي روي يك حلقه با مقسوم عليه صفر
737
الگوريتم محاسبه ي تجزيه ي مثلثي دستگاه هاي چند جمله اي
738
الگوريتم مخروط ديناميك سه بعدي براي شيب هاي مختلف
739
الگوريتم مديريت توان و پايش ريزشبكه DC مبتني بر ايستگاه هاي شارژ
740
الگوريتم مسير يابي زنبور عسل
741
الگوريتم مسير يابي شبكه هاي بي سيم ادهاك
742
الگوريتم مسـيريابي بهينه براي كاهـش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر دوبعدي.
743
الگوريتم مسيريابي تحمل پذير در برابر اشكال براي شبكه هاي داخل تراشه
744
الگوريتم مسيريابي جهت كاهش مصرف انرژي وتاخير درشبكه هاي حسگر بي سيم
745
الگوريتم مسيريابي چند مسيري مطمئن با مصرف كارآمد انرژي و توزيع بار ترافيكي در شبكه هاي حسگر بيسيم
746
الگوريتم مسيريابي زنبور عسل Bee Hive
747
الگوريتم مسيريابي قابل اطمينان و آگاه از كيفيت سرويس براي شبكه هاي حس گر بي سيم
748
الگوريتم مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي جهت شبكه هاي بي سيم AD HOC
749
الگوريتم مسيريابي مورچه ها
750
الگوريتم مقياس پذير براي شناسايي فعاليتهاي انساني مبتني بر سنسور، با استفاده از يادگيري عميق
751
الگوريتم منظم سازي توافقي مكعبي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد وآناليز پيچيدگي بدترين حالت آن
752
الگوريتم مورچگان
753
الگوريتم مورچگان
754
الگوريتم مورچگان در طراحي كارخانه
755
الگوريتم مورچه مقيد براي بهينه سازي مسائل مقيد سريالي: كاربرد بهره برداري بهينه از مخازن سدها
756
الگوريتم نقطه تقريبي براي مسائل بهينه سازي چند معياره محدب و كاربرد در مديريت ريسك زنجيره تامين
757
الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
758
الگوريتم نگاشت مجدد تكنولوژي با هدف كاهش تراكم مسيريابي
759
الگوريتم نوبت دهي پاركنيگ مبتني بر اينترنت اشيا
760
الگوريتم هاي با حافظه ي محدود براي مسائل هندسي در چند ضلعي
761
الگوريتم هاي بهينه سازي
762
الگوريتم هاي بهينه سازي در مساله پخش بار اقتصادي در سيستم قدرت
763
الگوريتم هاي بهينه سازي مسير ابزار در سيستمهاي CAD/CAM
764
الگوريتم هاي پيش بيني ژن
765
الگوريتم هاي تجزيه مطلق چند جمله اي
766
الگوريتم هاي تغييرات كل و بازسازي تصوير با استفاده از روش هاي مرتبه اول
767
الگوريتم هاي تفكيك مواد در سيستم هاي تصوير برداري پرتوايكس با طيف انرژي دوگانه
768
الگوريتم هاي تقريب براي مسائل بهينه سازي چند هدفه
769
الگوريتم هاي تقريبي براي مسائل پوشش هندسي با ظرفيت
770
الگوريتم هاي تقريبي مساله فروشنده دوره گرد
771
الگوريتم هاي تكراري بلوكي براي مسائل خطي شدني
772
الگوريتم هاي توزيع شده براي آماده سازي شبكه هاي حسگر بزرگ
773
الگوريتم هاي جديد براي مسائل پيدا كردن"دو درخت كمينه"
774
الگوريتم هاي چيدمان گره هاي هوايي در شبكه هاي حسگر پيشآ
775
الگوريتم هاي حساب انديسي در خم هاي بيضوي روي ميدان هاي دودويي
776
الگوريتم هاي خوشه بندي V3COCA و MRCPS و كاربرد آن ها در تحقيقات سرطان سينه
777
الگوريتم هاي داده كاوي وكاربرد داده كاوي درپزشكي
778
الگوريتم هاي دست به دست شدن مبتني برشناسايي الگو
779
الگوريتم هاي رتبه بندي در موتورهاي جستجو
780
الگوريتم هاي رمز نگاري
781
الگوريتم هاي ژنتيك
782
الگوريتم هاي سريع براي توليد طرح هاي انفرادي در مدل انتخاب لوجيت آميخته
783
الگوريتم هاي سريع براي گراف هاي H - كهاد آزاد
784
الگوريتم هاي شبكه در بهينه سازي زمان بندي چراغ راهنما و تخصيص ترافيك و توسعه روشهاي فازي
785
الگوريتم هاي عددي در آناليز انشعاب هاي سيستم هاي ديناميكي پيوسته با استفاده از MATCONT
786
الگوريتم هاي فرا ابتكاري
787
الگوريتم هاي فرا اكتشافي حستجو الگوريتم هاي ژنتيك
788
الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آن ها در حل معادلات تابعي
789
الگوريتم هاي فراكاوشي و كاربرد آنها در مكانيك سازه ها
790
الگوريتم هاي فشرده سازي صدا و تصوير
791
الگوريتم هاي كارا براي حداقل كردن انتشار اطلاعات نامطلوب در شبكه هاي اجتماعي
792
الگوريتم هاي كارا براي حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري
793
الگوريتم هاي كاراي ترميم در سيستم هاي توزيع شده با در نظر گرفتن تاخير در تشخيص خطا
794
الگوريتم هاي كوتاهترين مسير ديد نقاط در چندضلعي ها
795
الگوريتم هاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي حل مسئله مكان بيشينه پوشش تصادفي با توزيع هاي نامشخص
796
الگوريتم هاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي كاهش زمان دسترسي در وب
797
الگوريتم هاي مساله زمان بندي
798
الگوريتم هاي مسير يابي شبكه
799
الگوريتم هاي مسيريابي AODV و ZRP در شبكه هاي AD - HOC و شبيه سازي آنها توسط شبيه ساز شبكه NS - 2
800
الگوريتم هاي موازي براي حل عددي معادله ديفرانسيل جزئي هذلولوي
801
الگوريتم هاي ناهموار براي حل مسائل بهينه سازي نامحدب
802
الگوريتم هاي نگاشت در شبكه روي تراشه
803
الگوريتم هاي هوشمند انتساب كانال در سيستمهاي سيار سلولي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
804
الگوريتم هايي براي تخصيص اولويت در شبكه هاي صف و كاربرد آن ها در شبكه هاي شناختي مبتني بر بسته
805
الگوريتم هايي براي يافتن زوج بهترين تقريب دو مجموعه محدب و بسته در فضاي هيلبرت
806
الگوريتم هايي مبتني بر برنامه ريزي چند پارامتري براي حل مسائل دو سطحي با متغيرهاي صحيح محض و آميخته
807
الگوريتم هرس خودكار تجميعي مبتني بر خوشه بندي
808
الگوريتم هيورستك حذفي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي
809
الگوريتم‌هاي اوليه و دوگان برنامه‌ريزي چندهدفه خطي براي برنامه‌هاي ضربي خطي
810
الگوريتم‌هاي تعيين زير مجموعه‌هاي نشدني مينيمال(MIS)
811
الگوريتم‌هاي جديد در روتوش تصاوير
812
الگوريتم‌هاي كارا براي مسائل تطابق هندسي
813
الگوريتم‌هاي كارا و پايدار در تقريب گويا
814
الگوريتم‌هاي محاسباتي براي رگرسيون استوار
815
الگوريتم‌هايي براي مسائل پوششِ حداكثري هندسي
816
الگوريتمهاي انتساب ايستاي كانال در شبكه هاي مخابراتي سلولي مبتني بر اتوماتاي يادگيرنده سلولي
817
الگوريتمهاي تكاملي و كاربرد آنها جهت طراحي كنترل كننده هاي عصبي برگشتي
818
الگوريتمهاي جامع FOM و GMRES براي حل معادلات ماتريسي
819
الگوريتمهاي رمز گذاري گفتار
820
الگوريتمهاي رمز نگاري و رمز گشايي
821
الگوريتمهاي سيمپلكس نقطه خارجي و سيمپلكس دوگان اوليه اصلاح شده جهت بهينه سازي مسائل برنامه ريزي خطي چگالي وتنك
822
الگوريتمهاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي شناسايي اجتماعات چندلايه در شبكههاي اجتماعي سيار و آگاه به موقعيت
823
الگوريتمهاي مقابله با بسته هاي گم شده در ارتباطات بلادرنگ صوتي تحت شبكه هاي كامپيوتري
824
الگوريتمي بر حل مسأله پراكندگي معكوس دوبعدي و پياده سازي آن بر روي اجسام مختلف
825
الگوريتمي بر حل مساله پراكندگي معكوس دو بعدي و پياده سازي آن بر روي اجسام مختلف
826
الگوريتمي براي بازسازي شكل و فيلترينگ نمونه ها
827
الگوريتمي براي بهبود عملكرد توليد با كاهش زمان هاي آماده سازي
828
الگوريتمي براي بهينه‌سازي روي مجموعه مؤثر ضعيف از يك مسأله برنامه‌ريزي چند‌هدفه غير‌خطي
829
الگوريتمي براي تحليل چگونگي انتشار داده هاي فضايي با استفاده از روشهاي ابتكاري
830
الگوريتمي براي تحليل نظرسنجي هاي متني در پايگاه داده هاي فيلم
831
الگوريتمي براي حل مسئله برنامه ريزي خطي
832
الگوريتمي براي زمانبندي بي درنگ در سيستمهاي مديريت جريان داده چندپردازه اي
833
الگوريتمي براي زمانبندي قابل اطمينان توزيع شده در محيط پردازش ابري
834
الگوريتمي براي محاسبه ناورداهاي ديفرانسيل گروه هاي تقارني معادلات ديفرانسيل
835
الگوريتمي براي مسائل بهينه‌سازي مقيد غيرخطي بر حسب هموارسازي تابع جريمه
836
الگوريتمي براي مسائل حمل و نقل نيم نامتناهي
837
الگوريتمي براي يادگيري درخت تصميم اريب از داده‌هاي بزرگ
838
الگوريتمي براي يافتن تركيب بهينه سرويس ها براساس شبكه هاي عصبي
839
الگوريتمي تركيبي براي تشخيص خطاهاي موتور با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
840
الگوريتمي جديد براي تشخيص زودهنگام وام‌هاي بدون بازگشت بر پايه اعتبارسنجي مشتريان در صنعت بانكداري با تركيب تكنيك‌هاي داده‌كاوي و يادگيري عميق
841
الگوريتمي جديد براي فشرده‌سازي شاخص‌هاي معكوس در موتورهاي جستجو
842
الگوريتمي جديد، مقياس پذير و مقاوم براي بيشينه سازي تاثير در شبكه هاي اجتماعي
843
الگوريتمي دروني براي برنامه ريزي خطي چند هدفه
844
الگوريتمي سريع جهت محاسبه¬ي نزديك¬ترين نقطه تبديل
845
الگوريتمي نوين براي مساله كلاسيك مسيريابي وسايل نقليه
846
الگوريتهاي هندسي براي اشياء متحرك
847
الگوسازي براي مكان يابي كاربري هاي امداد شهري با بهره گيري از منطق فازي مطالعه موردي : منطقه 4 شهر كرج
848
الگوسازي پيامدهاي فضايي در مناطق بواسطه ي تحليل تغيير حالت حمل و نقل از هوايي به ريلي در محورهاي اصلي ارتباطي كشور
849
الگوسازي تجربي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي با بكارگيري مواد متخلخل و فيتيله اي
850
الگوسازي جريان تجاري ايران: بكارگيري رهيافت¬هاي شبكه و جاذبه ساختاري
851
الگوسازي رياضي رايانه اي پوياييك آويزش ليف هاي خم شو
852
الگوسازي عدالت سازماني وتعهد سازماني ورابطه آنبا رضايت شغلي در بين اعضاي هئيت علمي وكاركنان دانشگاه پيام نور
853
الگوسازي عددي جريان حلقوي سه‌ فاز در خم‌هاي لوله انتقال گاز طبيعي و بررسي نرخ سايش
854
الگوسازي عوامل اصلي موثر بر مصرف سوخت ديگ هاي بخار نيروگاهي
855
الگوسازي عوامل موثر بر ارتباط با مشتري در بخش پشتيباني خدماتي بر اساس مدل AHPفازي
856
الگوسازي نظري و بررسي آكوستيكي جريان عبوري از حنجره
857
الگوسازي همزماني چرخه هاي تجاري و بحران مالي در چارچوب تحليل طيفي
858
الگوشناسي بلوك شهري سازگار با اقليم با بهره گيري از طراحي پارامتريك ( نمونه موردي : ناحيه 2 منطقه 22 )
859
الگوشناسي داده هاي نگهداري وتعميرات با استفاده از روش هاي داده كاوي مطالعه موردي: نيروگاه اسلام آباد اصفهان
860
الگوشناسي موكب هاي پياده راه كربلا با رويكرد طراحي معناگرا و بر پايه ملاحظات اجرايي
861
الگوكاوي درپايگاه هاي داده تراكنش بسيار بزرگ بااستفاده ازرويكردتقسيم و حل
862
الگوها و راهكارهاي قرآني و روايي در مديريت زمان
863
الگوها و مكانيسم بر هم كنش هوا-دريا در درياي خزر
864
الگوهاي آمار گسسته و استفاده از آن در تحليل پرسشنامه سلامت عمومي
865
الگوهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر تغذيه با شير مادر
866
الگوهاي پايدار در طراحي مجموعه هاي اقامتي تفريحي
867
الگوهاي تحليل براي مهندسي هوش عامل
868
الگوهاي تعميم يافته مدل پاسخ تصادفي شده
869
الگوهاي جانشيني در عهد ميانه و جديد تاريخ ايران
870
الگوهاي چينش اپيزودها (داستان در داستان ) وپيوند آن با ساختار و محتوي در مثنوي مولوي
871
الگوهاي خطي تعميم يافته با پاسخ گاما
872
الگوهاي رشد درونزا و كاربرد آنها در اقتصاد ايران
873
الگوهاي سينماي وحشت امريكا از 1990 تا 2016
874
الگوهاي طراحي
875
الگوهاي طراحي فضاهاي عمومي و نيمه عمومي با هدف تسهيل فعاليت هاي اجتماعي بر پايه ارزشهاي اسلامي طراحي مركز محله تهرانپارس غربي
876
الگوهاي مؤثر پديدآورنده ي سبك شخصي در انيميشن: مطالعه ي موردي آثار جهار فيلمساز تجربي از هيئت ملي فيلم كانادا
877
الگوهاي مختلف تحديد حدود فلات قاره ايران در خليج فارس
878
الگوهاي مكث توسط گويندگان تركي زبان (زبان اول) و فارسي زبان (زبان دوم) فراگير زبان انگليسي (زبان سوم) به عنوان زبان خارجه
879
الگوهاي موثر و پديدآورنده ي سبك شخصي در انيميشن،مطالعه ي موردي آثار چهار فيلمساز تجربي از هيئت ملي فيلم كانادا﴿NFBC)
880
الگوهاي نوين تدريس 2000
881
الگوهاي همكاري و تضاد در روابط ايران -اروپا و تاثير آن برامنيت انرژي اروپا
882
الگوي ارتباط غيركلامي معلمان برتر ايران
883
الگوي ارزيابي خرده فروشان در زنجيره تأمين پخش لوازم آرايشي
884
الگوي ارزيابي عناصر شايسته سالاري مديران دولتي (شعب بانك ملي شهر تهران)
885
الگوي استقراري دوره ي مس و سنگ منطقه ي قدرودخانه : رابر كرمان ﴿ بر پايه ي داده هاي سفالي ﴾
886
الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت در انديشه امام خميني ﴿ره﴾
887
الگوي انتخاب سيستم نگهداري اوليه براي تونل هاي بزرگ مقطع در محيط هاي خاكي
888
الگوي بارگذاري جانبي در ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در آناليز استاتيكي غير خطي
889
الگوي باززنده‌سازي هسته‌ي تاريخي اصفهان (محله‌ي جويباره)مبتني بر بهبود زندگي در مسكن كم‌هزينه
890
الگوي برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر فناوري اطلاعات سيستم هاي فايلينگ مسكن و مستغلات (مطالعه موردي: تهران بزرگ )
891
الگوي بكارگيري بلاكچين درزنجيره تامين شركت پارس ژنراتور مپنا
892
الگوي بلند مدت ساختاري اقتصاد ايران ﴿ با تكيه بر بخش پولي در اقتصاد بازار﴾
893
الگوي بهينه تجهيز منابع در بانكداري اسلامي با استفاده از مدل بهينه سازي پوياي تصادفي
894
الگوي بهينه توليد اقتصادي پالايشگاه تهران
895
الگوي بهينه كشت محصولات استراتژيك در ايران
896
الگوي بهينه مديريت و ساختار سازماني شركت سهامي مخابرات استان يزد
897
الگوي بومي دهكده شهري نمونه موردي: محله ارزنان اصفهان
898
الگوي پراكنش سنگفرش بياباني ناشي از جريان آبراهه اي در دشت ، ايران مركزي
899
الگوي پراكنش مكاني تجديدحيات و تاج پوشش درختان در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره)
900
الگوي پراكنش مكاني تنوع زيستي ماكروفون خاك در ارتباط با تاج پوشش درختان در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي:جنگل هاي گهواره، استان كرمانشاه)
901
الگوي پراكنش مكاني گونه هاي درختي غالب در جنگل فريادرس استان كرمانشاه
902
الگوي پياده سازي اثر بخش مديريت دانش در اداره كل تعاون استان گيلان
903
الگوي پياده‌سازي نظام مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
904
الگوي پياده‌سازي نگهداري و تعميرات الكترونيكي در نيروگاه‌هاي كشور
905
الگوي پيش بيني رفتار شهروند زيست محيطي براساس الگوهاي ارتباطي خانواده و معنويت در ميان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان شهركرمان
906
الگوي پيوند سورفكتانت آنيوني و نقش نيروي آبگريز در نحوه پيوند با پروتئين ليزوزيم , anionicsurfactant binding to iysozyme and hydrophobic interactions effect to the binding ;A novel binding model
907
الگوي تثبيت شده بلاغت اجرا ( رتوريك ) در نوازندگي پيانو : مطالعه موردي فوك BWV.870 اثر يوهان سباستيان باخ
908
الگوي تجارت الكترونيك در صادرات فرش دستباف
909
الگوي تصميم گيري دانش محور جهت ارزيابي شايستگي تكنولوژي و انتخاب واحد برتر صنعتي با استفاده از رويكرد MCDM هيبريدي در محيط فازي
910
الگوي تصميم گيري راهبردي جهت ورود به كسب و كارهاي جديد در بنگاههاي پيمانكاري پروژه محور چند كسب و كاره در ايران﴿ مورد مطالعه شركت تام ايران خودرو ﴾
911
الگوي تعيين قيمت تمام شده در كارخانه مواد غذايي
912
الگوي توانمندسازي سكونت گاههاي غير رسمي در شهر زابل مطالعه موردي محلات سه قلعه و محمدآباد
913
الگوي توزيع بار در مخازن فولادي زميني تحت آناليز استاتيكي غيرخطي
914
الگوي توزيع دارواش در جنگل هاي زاگرس در استان كرمانشاه (مطالعه موردي جنگل هاي گهواره)
915
الگوي توزيع رطوبت در پروفيل خاك از منبع نقطه اي تحت رژيم جريان منقطع
916
الگوي توزيع، تشكيل و پايداري كاني هاي فيبري در خاك هاي تشكيل شده بر روي برخي رسوبات دوران سوم زمين شناسي و مواد مادري آنها در بخشي از ايران مركزي و زاگرس
917
الگوي توسعه شهري - منطقه اي شهرهاي كوچك غرب كلان منطقه زاگرس
918
الگوي توسعه فوليكول هاي تولييدكننده الياف در بز مرخز
919
الگوي توسعه مسكن در شهرهاي كوچك مطالعه موردي شهر خمام
920
الگوي توسعه معماري امنيت اطلاعات درسازمان
921
الگوي توسعه يافته جهت ارزيابي بلوغ مديريت دانش در بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: گروه توليدي نيلبافت سپاهان)
922
الگوي جامع پيش‌آيندها و پس‌آيندهاي سياست‌زدگي در سازمان‌هاي اطلاعاتي
923
الگوي جديد نحوه استفاده از ظرفيت هاي مورد نياز حمل و نقل در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
924
الگوي جديد نظام استخدامي در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر بهره وري كاركنان
925
الگوي جريان در تقاطعات T شكل با مقاطع عرضي متفاوت
926
الگوي جوانه زني بذر، استقرار دانه رست و رشد سه گونه لگوم
927
الگوي راهبردي طراحي فضاي همگاني امن شهري ﴿نمونه موردي: محله خاك سفيد تهران﴾
928
الگوي رفتار مديران از ديدگاه حضرت علي ﴿عليه السلام ﴾ ﴿بر اساس طبقه بندي مينتزبرگ ﴾
929
الگوي رفتاري روسيه در مديريت بحرانهاي منطقه اي پس از 8002)
930
الگوي رفتاري مديريت بحران آمريكا در عراق و تحليل فرصت هاي امنيت ملي ايران
931
الگوي رهاسازي مس و روي از ماتريكس هاي آلجينات- زئوليت
932
الگوي رياضي هيدروليز آنزيمي ضايعات سلولزي صنعتي و كشاورزي به قندهاي تخميرپذير
933
الگوي ساختاري روابط ادراك از ساختاركلاس ، اهداف پيشرفت ، هيجانات پيشرفت و درگيري تحصيلي : مطالعه تطبيقي نظام آموزشي سنتي و مجازي
934
الگوي ساختاري روابط ادرك از ساختار كلاس ،اهداف پيشرفت ،هيجانات پيشرفت و درگيري تحصيلي :مطالعه تطبيقي نظام آموزشي سنتي و مجازي
935
الگوي ساختاري روابط بين سبك دلبستگي، نگرش به ازدواج، كيفيت زناشويي و تمايل به خيانت زناشويي
936
الگوي سرمايه و تعيين اولويتها در توزيع گاز طبيعي كشور
937
الگوي سرمايه‌گذاري براي مديريت ايمني كارگاه‌هاي ساختماني
938
الگوي سكونت خارج از مسكن ﴿طراحي نمونه موردي: محله جلفا﴾
939
الگوي سكونت، طراحي در حاشيه مادي نياصرم
940
الگوي سيستماتيك توسعه روستا(مطالعه موردي دهستان عقيلي از توابع شهرستان شوشتر)
941
الگوي شكلي و ساختار فضايي عمارت هاي قاجاري شهرستان بهشهر
942
الگوي طراحي جديد براي تركيب واقعيت افزوده و آگاهي به زمينه در تعامل با اشياء هوشمند
943
الگوي طراحي شهري حوزه ورودي شهر همدان ورودي تهران با رويكرد مكان پايدار
944
الگوي طراحي فضاهاي واسط شهري نمونه موردي : ايستگاه هاي متروي تهران
945
الگوي طراحي فضاي سبز شهري ازگل با بررسي رفتارهاي حرارتي درختان
946
الگوي طراحي مسكن با تأكيد بر نقش كاربر در فرآيند طراحي
947
الگوي علي ساختار هدف كلاس و تقلب : بررسي نقش واسطه اي خود كارآمدي و خود ناتوان سازي تحصيلي
948
الگوي علي نقش كمال گرايي و باورهاي مذهبي در اختلال بدشكلي بدن و اضطراب اجتماعي
949
الگوي فصلي فعاليت فوليكولهاي توليدكننده و رشد الياف در دو جنس نر و ماده بز مرغز
950
الگوي فضايي احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر بندرعباس
951
الگوي فضايي حكمروايي خوب روستايي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي (مورد مطالعه: منطقه كلان شهري كرج)
952
الگوي كلي سيتم مديريت ايمني راهها در ايران
953
الگوي گفتگوي مناسب با نگاهي بر مكالمات حضرت موسي (ع) در قرآن
954
الگوي مديريت تامين مسكن با رويكرد صنعتي سازي سفارشي
955
الگوي مديريت ريسك در فاز طراحي تونل هاي نيروگاهي
956
الگوي مسكن آمل با توجه به شيوه ي زندگي در گذر زمان
957
الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
958
الگوي مسكن بيرجند با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
959
الگوي مسكن پايدار قابل استطاعت در شهر قم
960
الگوي مسكن در توسعه اصفهان
961
الگوي مسكن سازگار با اقليم در شهر ورزنه
962
الگوي مسكن سازگاربا اقليم در شهر ورزنه
963
الگوي مسكن شهر بجنورد با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
964
الگوي مسكن شهر رشت با توجه به شيوه ي زندگي در گذر زمان
965
الگوي مسكن شهر زواره با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
966
الگوي مسكن شهرتالش با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
967
الگوي مسكن طبيعت گرا
968
الگوي مسكن محله علي قلي آقاي اصفهان
969
الگوي مسكن مراغه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
970
الگوي مصرف اسلامي (محدوديت ها ومفروضات )
971
الگوي مصرف در قرآن و حديث
972
الگوي مصرف موسيقي مردم پسند كردي در كردستان ايران
973
الگوي مطلوب بين اللمللي سازي برنامه درسي آموزش از راه دور در نظام آموزش عالي ايران
974
الگوي مطلوب توانمندسازي روانشناختي كاركنان معاونت سياسي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
975
الگوي معماري ايراني- اسلامي پيشرفت: طراحي مدرسه در محدوده بافت تاريخي آستانه شيراز با هدف ارائه الگوي آموزشي متناسب با موضوع
976
الگوي مفهومي آموزش‌وپرورش عشاير ايران با تكيه‌بر ديدگاه آموزشي بهمن بيگي
977
الگوي مكان يابي شعب موسسه اعتباري ثامن جهت حصول مزيت رقابتي در بازار مالي
978
الگوي مكاني تجديدحيات درختان در خردزيستگاههاي جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره)
979
الگوي مناسب براي شناسايي شاخصهاي موثر در توسعه پايدار
980
الگوي مناسب مسكن شهر ايلام
981
الگوي نظري- تجربي توليد گرما و بررسي اثرات بر خصوصيات ماشينكاري در فرآيند سنگ‌زني خزشي خشك با كمك ارتعاشات التراسونيك
982
الگوي نوسازي بافت فرسوده تهران با روش¬هاي صنعتي ساختمان
983
الگوي ‏هماهنگي ‏در‏ سازمان ‏ها با استفاده ‏از نقاط ‏مرجع ‏استراتژيك ‏و پايگاه داده ‌فازي
984
الگوي واردات محصولات كشاورزي با تاكيد بر معيار كلي حمايت از ايران
985
الگويابي تخصيص پايدار كاربري زمين در نواحي روستايي شرق گيلان
986
الگويابي تخصيص پايدار كاربري زمين در نواحي روستايي شرق گيلان
987
الگويابي معماري خانه در بستر تحولات فرهنگ (پژوهش موردي خانه هاي روستايي دهستان مصعبي در دوره معاصر)
988
الگويابي نقش مولفه‌هاي شناختي و توانمندي روانشناختي در خلاقيت و نوآوري سازماني كاركنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان
989
الگويابي و مقايسه اسناد محدثان و رجاليان به كتاب زراره بن اعين و محمد بن مسلم
990
الگويي براي آموزش بداهه نوازي در موسيقي ايراني
991
الگويي براي ارزيابي توسعه كشاورزي دهستان هاي شهرستان كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
992
الگويي براي پياده سازي سيستم يكپارچه مديريت پروژه
993
الگويي جهت ارزيابي شركتها ي مادر ﴿هولدينگ﴾
994
الگويي در خوانش قرآن كريم بر پايه تحليل «بيان» در تفسير الميزان
995
الگويي ساختاري از رابطه بين انگيزش تحصيلي، ميزان و نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي، خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
996
المان هاي مرزي و كاربرد آن در مسئله الاستوديناميك يك بعدي
997
المانهاي سلسله مراتبي و محاسبه خطا در روش اجزاء محدود
998
المپياد
999
المدائح النبويه في عصر الانحطاط
1000
المدارس الخمريه الشعر العربي و الفارسي
بازگشت