<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
امكان سنجي استفاده همزمان چيلر و ايرواشر جهت تهويه مطبوع ساختمان هاي بدون هواي برگشتي
2
امكان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزاياي انعطاف پذير در پالايشگاه شيراز
3
امكان سنجي استقرار بانكداري اختصاصي در بانك تجارت
4
امكان سنجي استقرار بانكداري اختصاصي در بانك تجارت
5
امكان سنجي استقرار بانكداري شركتي در بانك اقتصاد نوين شيراز براساس مدل تعالي سازماني EFQM
6
امكان سنجي استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع پتروشيمي اصفهان
7
امكان سنجي استقرار خدمات موبايلي NFC در ايران ( مطالعه موردي :فروشگاه هاي رفاه تهران )
8
امكان سنجي استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار
9
امكان سنجي استقرار سيستم مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي جهت طراحي مجدد فرآيندها و بهبود عملكرد
10
امكان سنجي استقرار سيستم مديريت فرآيندهاي كسب¬و كار در بانك مهر اقتصاد
11
امكان سنجي استقرار سيستم مديريت كيفيت فراگير(TQM) در يك واحد نساجي
12
امكان سنجي استقرار صنايع : مطالعه موردي شعاع پنجاه كيلومتري شهر اصفهان
13
امكان سنجي استقرار صنايع روستايي ( تبديلي كشاورزي و دامي ) در استان ايلام
14
امكان سنجي استقرار صنايع روستايي ( تبديلي كشاورزي و دامي ) در استان ايلام
15
امكان سنجي استقرار مديريت بهره وري در سازمان آموزش و پرورش فارس
16
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره كل فرودگاههاي استان مازندران
17
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در بيمارستان قلب شهيد رجايي و پيشنهاد ساختار متناسب با آن
18
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در دانشگاه اصفهان از ديدگاه مجريان طرح هاي پژوهشي دانشگاه
19
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت فولاد مباركه اصفهان از ديدگاه مديران و كارشناسان شركت
20
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت هاي دارويي (اكسير، آريوژن ، سيناژن )
21
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز
22
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در كشتي سازي بندرعباس
23
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در كشتي سازي بندرعباس
24
امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در دانشگاه پيام نور سامان
25
امكان سنجي استقرارسيستم مديريت دانش درشركت آب وفاضلاب استان مركزي ازديدگاه معاونين ،مديران ،روئساوكارشناسان رسمي
26
امكان سنجي استقرارنرم افزاري پزشكي از راه دور با بهره گيري ازفناوري اطلاعات وارتباطات (.مطالعه موردي5 :بيمارستان دانشگاهي شهر اصفهان )
27
امكان سنجي اعمال شرايط مرزي تقارني در شبيه سازي ديناميك مولكولي
28
امكان سنجي افزايش انتقال حرارت مبدل زمين گرمائي مارپيچ مخروطي
29
امكان سنجي افزايش بازيابي شناورسازي مواد معدني درشت با استفاده از محيط واسطه سنگين
30
امكان سنجي افزايش ترانزيت كالاي آسياي مركزي و قفقاز از مبداء بندر امام خميني(ره) در مقايسه با بندر شهيد رجايي
31
امكان سنجي افزايش عيار عناصر نادر خاكي در كنسانتره آپاتيت معدن فسفات اسفوردي
32
امكان سنجي اقتصادي استفاده از آب دريا براي كشاورزي در سواحل جنوبي ايران
33
امكان سنجي اقتصادي توليد انرژي در نيروگاه هاي پراكنده
34
امكان سنجي اقتصادي و كمي و كيفي توليد توان و انرژي از زيست توده و پسماندهاي خشك واحد هاي كوچك شهري و روستايي
35
امكان سنجي اقتصادي و كمي و كيفي توليد توان و انرژي از زيست توده و پسماندهاي خشك واحد هاي كوچك شهري و روستايي
36
امكان سنجي اقليمي نصب توربين هاي بادي در استان هاي كرمانشاه و كردستان
37
امكان سنجي اكتشاف منابع زمين گرمايي با تلفيق روش هاي دورسنجي، ژئوفيزيك و استفاده از توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي عميق؛ مطالعه موردي محدوده ي گسل دهشير
38
امكان سنجي اكوتوريسم روستايي استان مركزي از طريق تشكل هاي تعاوني﴿1388﴾
39
امكان سنجي الگوهاي ممكن مداخله دربافت فرسوده ؛ ﴿ مطالعه موردي شهرقم حدفاصل خيابانهاي صدوق و سميه ازشمال و جنوب و خيابانهاي عباس آباد و دور شهر از شرق وغرب ﴾
40
امكان سنجي انتخاب پهنه هاي مطلوب براي ايجاد پايگاه هاي امداد و نجات در شرايط بحران ( نمونه موردي منطقه 8 شهرداري تهران )
41
امكان سنجي انتقال تصميم گيري مراكز كنترل صنعتي به پردازنده هاي محلي
42
امكان سنجي انتقال گاز به صورت هيدرات در يكي از ميادين گازي ايران
43
امكان سنجي انجام و بررسي توزيع محصولات واكنش متانول/اتانول و آمونياك در شرايط زير و فوق بحراني با استفاده از كاتاليزور اكسيد نيكل- اكسيد كبالت/گاما آلومينا
44
امكان سنجي اندازه گيري پهناي زماني تپ هاي ليزري فوق سريع به روش تك شات
45
امكان سنجي اندازه گيري ضريب اصطكاك به كمك سيگنال هاي اكوستيك اميشن
46
امكان سنجي اندازه گيري ميانگين ابعاد نانو ذرات معلق در مايع با استفاده از چيدمان پراكندگي ديناميك نورليزر
47
امكان سنجي انرژي هاي نو در استان يزد
48
امكان سنجي ايجاد بازارچه مرزي دربند دزلي
49
امكان سنجي ايجاد پوشش كامپوزيتي Fe-TiN/TiC بر فولاد ساده¬ي كربني با استفاده از فعالسازي مكانيكي و روش جوشكاري GTA
50
امكان سنجي ايجاد تاخير دهندگي شعله در الياف پلي پروپيلن از طريق پرتو هاي الكتروني
51
امكان سنجي ايجاد دهكده خلاق در راستاي گردشگري شهري: نمونه موردي: شهر ساري
52
امكان سنجي ايجاد دهكده هاي گردشگري ساحلي ﴿مطالعه موردي: ساحل درياچه كافتر﴾
53
امكان سنجي ايجاد زيرساخت هاي جايگاه سوخت رساني ال.ان.جي در بنادر خليج فارس ايران
54
امكان سنجي ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي در شهر اصفهان
55
امكان سنجي ايجاد فهرستگان الكترونيكي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران
56
امكان سنجي ايجاد كارگاه متمركز توليد فرش دستبافت در اردكان
57
امكان سنجي ايجاد كتابخانه ديجيتال سازمان كتابخانه ها موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي , FEASIBILITY OF CREATING A DIGITAL LIBRARY IN LIBRARIES,MUSEUMS DOCUMENTS CENTER OF ASTAN QUDS RAZAVI
58
امكان سنجي ايجاد كتابخانه ديجيتالي دانشگاه علوم اقتصادي
59
امكان سنجي ايجاد كتابخانه ديجيتالي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان
60
امكان سنجي ايجاد مجموعه توريستي فرهنگي سدكرخه انديمشك
61
امكان سنجي ايجاد نظام جامع اطلاع رساني در سازمان جهاد كشاورزي نمونه موردي خراسان رضوي , feasibility of creating a comprehensiv system of information on agriculture organization sample khorsen razavi
62
امكان سنجي ايده هاي تركيبي احيا در كاروانسراهاي نواحي گرم و خشك بر پايه ويژگي هاي كالبدي و سازمان فضايي آنها مطالعه موردي :كاروانسراهاي شهرستان سبزوار
63
امكان سنجي با زنده سازي فضاي شهري پيرامون بازار قيصريه لار
64
امكان سنجي بازيافت الياف پلي استر از ضايعات موكت هاي نمدي و بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي موكت هاي نمدي توليد شده از آن
65
امكان سنجي بازيافت پلي استايرن انبساطي (EPS)، بهبود و بررسي خواص محصول حاصل از آن با استفاده از نانو ذرات خاك رس
66
امكان سنجي بازيافت لجن حاصل از تصفيه ي فاضلاب صنايع شوينده در توليد سبك دانه مصنوعي و كمپوست
67
امكان سنجي برآورد غلظت آلاينده هاي نفتي خاك با استفاده از تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي و غلظت شكل هاي مختلف آهن در منطقه بختياردشت اصفهان
68
امكان سنجي براي استقرار نظام ارزيابي عملكردسازمان جهاد كشاورزي استان فارس بر اساس مدل EFQM
69
امكان سنجي برقراري پيوند هيدروژني ما بين بازهاي آلي پوريني و پيريميديني غير معمول در طبيعت
70
امكان سنجي برقراري نظام آموزش و پرورش غير متمركز در ايران از ديدگاه مديران و معلمان و كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب
71
امكان سنجي برنامه ريزي استراتژيك در آموزش متوسطه شهرهاي اصفهان و شيراز از ديدگاه مديران ستادي وصفي
72
امكان سنجي برنامه ريزي توسعه شهري اسلامشهر با رويكرد CDS
73
امكان سنجي بكارگيري پساب واحد مراكس پالايشگاه بجاي محلول شيميايي مورد استفاده در دباغي چرم
74
امكان سنجي بكارگيري ترمينال هاي هوشمند و تمام اتوماتيك كاتتينري در ايران﴿ترمينال كانتينري شهيد رجايي﴾
75
امكان سنجي بكارگيري توام روش تلفيقي شبكه عصبي فازي و تاپسيس در پتانسيل يابي كاني سازي سرب و روي در زون متالوژني اصفهان- خمين
76
امكان سنجي بكارگيري فناوري RFID درسيستم پاركينگ هوشمند (IPS) بادر نظر گرفتن يك پاركينگ نمونه
77
امكان سنجي بكارگيري لايه هاي نانو بعنوان جايگزين لايه نيمه تراوا در پوشاك ضد آب با قابليت تعريق
78
امكان سنجي بكارگيري معيارهاي مارشال در روابط عمومي توسط كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهرهاي اراك و اصفهان
79
امكان سنجي به كارگيري سياست تحمل صفر در در مسائل انضباطي از ديدگاه معلمان و كادر اجرايي مدارس متوسطه شهر سنندج
80
امكان سنجي به كارگيري سياست تحمل صفر در در مسائل انضباطي از ديدگاه معلمان و كادر اجرايي مدارس متوسطه شهر سنندج
81
امكان سنجي به كارگيري قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي.) در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران , the feasibility of implementing resource description and access ) RDA( in national library and archives of IR of iran
82
امكان سنجي بهبود عملكرد دفاتر مديريت پروژه با رويكرد چابكي در سازمانهاي پروژه محور ساخت
83
امكان سنجي بهره گيري از آموزش الكترونيكي و فناوري اطلاعات در مراكز آموزش فني و حرفه اي تهران
84
امكان سنجي بهره گيري از اصول و روش طراحي شهري حساس به آب در باز طراحي محور گلال مركزي رودخانه فصلي ايلام
85
امكان سنجي بهره گيري از سيستم هاي هوشمند در ساختمان هاي آموزشي دانشگاه پيام نور و راهكارهاي بهره وري مديريت انرژي
86
امكان سنجي بهره گيري از فناوري اطلاعات در راستاي نيل به آموزش الكترونيكي و اندازه گيري اثربخشي آن در سطح مدارس متوسطه (مطالعه موردي دبيرستان علامه )
87
امكان سنجي بهره گيري از نگارگري مكتب اصفهان از زيور آلات
88
امكان سنجي بهسازي كاربري هاي گردشگري شهري در بافت مركزي تهران ﴿ محدوده سي تير ﴾
89
امكان سنجي بومي سازي حكاكي سه بعدي ليزري شيشه
90
امكان سنجي بي خطرسازي PCBs ها (پلي كلرو بي فنيل) به عنوان پسماند خطرناك POPs (آلاينده هاي آلي پايدار) با استفاده از تكنولوژي نانو
91
امكان سنجي بيوليچينگ روي از باطله كارخانه فلوتاسيون سرب و روي كوشك
92
امكان سنجي پايداري محيط زيست شهري با استفاده از پساب تصفيه شده فاضلاب براي آبياري فضاي سبز براي مورد مطالعه : نسيم شهر
93
امكان سنجي پذيرش و استقرار آموزش آنلاين در اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد با تاكيد بر عوامل روانشناختي
94
امكان سنجي پرورش شترمرغ
95
امكان سنجي پروژه توسعه خوشه فرش دستباف در استان يزد
96
امكان سنجي پرينتر سه بعدي به روش لايه نشاني مذاب
97
امكان سنجي پرينتر سه بعدي به روش لايه نشاني مذاب
98
امكان سنجي پياده سازي ERP در مجتمع مس شهربابك
99
امكان سنجي پياده سازي آموزش هاي تركيبي با تاكيد بر ميزان آمادگي استادان و دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
100
امكان سنجي پياده سازي استاندارد مديريت پروژه با استفاده از تكنيك مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي عمراني: مطالعه موردي
101
امكان سنجي پياده سازي استراتژي مديريت دانش در سازمان آموزش فني وحرفه اي (موردمطالعه :استان كرمانشاه )
102
امكان سنجي پياده سازي برنامه ريزي راهبردي مديريت دانش در سازمان بازرسي كل كشور
103
امكان سنجي پياده سازي تجارت الكترونيك در شركت پيشگامان كوير يزد
104
امكان سنجي پياده سازي ديجيتالي جمعيت نورونهاي بيولوژيكي مدل ايژيكويچ برروي FPGA
105
امكان سنجي پياده سازي روش مديريت فروش از طريق تامين كننده در نظام تامين كالاي شهروند
106
امكان سنجي پياده سازي ساختمان هاي انرژي صفر در مناطق كويري ايران (مطالعه موردي: شهر ورزنه اصفهان)
107
امكان سنجي پياده سازي سخت افزاري حلزوني مصنوعي گوش
108
امكان سنجي پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي عصبي پالسي
109
امكان سنجي پياده سازي سخت افزاري مدل احتمالي نورون هاي بيولوژيكي
110
امكان سنجي پياده سازي سخت افزاري مدل نوروني ويلسون
111
امكان سنجي پياده سازي سخت افزاري مدل وقفي - نمايي نورون هاي بيولوژيكي
112
امكان سنجي پياده سازي سخت افزاري مكتنيزم هاي تعامل بين سلولهاي گليا و نورون ايژيكويچ
113
امكان سنجي پياده سازي سيستم مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با رويكرد تركيبي
114
امكان سنجي پياده سازي سيستم مديريت كيفيت 2008-ISO9001 در شركت صنايع غذايي تهران گوار
115
امكان سنجي پياده سازي مديريت ارزش فراگير در ساخت هواپيماي ايران 140
116
امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش و ارايه برنامه راهبردي در مجتمع آلومينيوم المهدي هرمزگان ‌ ○ ‌ ■ ‌امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش و ارائه برنامه راهبردي در مجتمع آلومينيوم المهدي هرمزگان
117
امكان سنجي پياده سازي مديريت عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي با تأكيد بر فرهنگ سازماني-اسلامي
118
امكان سنجي پياده سازي مفهوم مدل سازي اطلاعات ساختمان در پروژه هاي مرمت ساختمان هاي تاريخي تهران
119
امكان سنجي پياده سازي مهندسي مجدد در شركت گاز استان فارس با نظرسنجي از خبرگان و كاركنان
120
امكان سنجي پياده سازي نت ناب در شركت پالايش نفت اصفهان
121
امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت دانش و ارائه الگوي پياده سازي آن در سازمان حفاظت محيط زيست (مطالعه موردي در اداره كل حفاظت محيط زيست استان زنجان ).
122
امكان سنجي پياده مداري در فاز چهار مهرشهر كرج با تآكيد بر رويكرد نوشهرسازي
123
امكان سنجي پيشگيري از جرم در فضاي سايبر
124
امكان سنجي پيوستن ايران به WTO از منظر معيارهاي آزادي اقتصادي
125
امكان سنجي تئوري استفاده از مولكول كرونين و مشتقات آن بعنوان حسگر مولكول زيستي DNA به روش نظريه ي تابعي چگالي
126
امكان سنجي تئوري و عملي استفاده از المان هاي پيزوالكتريك در توليد انرژي از حركت ريل ناشي از عبور قطار
127
امكان سنجي تئوريك تغيير سيكل توربين گاز به منظور كاهش تلفات اگزرژي
128
امكان سنجي تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشدآموزش علوم دردانشگاههاي كشور
129
امكان سنجي تبديل خيابان به پياده راه در بافت مركزي شهرهاي كوچك، نمونه مطالعه: شهر خوانسار
130
امكان سنجي تبديل خيابان به پياده راه و طراحي يك نمونه از خيابان هاي بررسي شده.نمونه موردي شهر بابل
131
امكان سنجي تبديل خيابان طالقاني شهر ايلام به يك فضاي شهري مطلوب
132
امكان سنجي تبديل موتور ديزل 22 به موتور نيم ديزل و گاز سوز
133
امكان سنجي تبديل ميدان عتيق اصفهان به يك فضاي شهري
134
امكان سنجي تجديد حيات و ساماندهي بافت قديم شهر خرم آباد: محله زيد بن علي
135
امكان سنجي تجزيه زيستي تركيبات(Polychlorinated biphenyls (PCBs در حضور بيوسورفكتانت
136
امكان سنجي تحديد توسعه افقي شهر كازرون با ساماندهي و احيا بافت قديم
137
امكان سنجي تحقق چشم انداز افق 1404 شركت فولاد مباركه از ديدگاه كاركنان
138
امكان سنجي تحقق معيارهاي موفقيت پروژه هاي نوسازي بافت هاي ناكارآمد شهري به واسطه بازيافت نخاله هاي ساختماني در جهت دستيابي به توسعه پايدار ؛ نمونه موردي : محله كلكجار سنندج
139
امكان سنجي تحقيق رويكرد محله محوري در مديريت شهري مورد پژوهي : شهر مشهد
140
امكان سنجي تحقيق رويكرد مديريت و برنامه ريزي محله مينا در محله ي بريانك تهران ﴿ بخشي از پروژه نواب ﴾
141
امكان سنجي تخمير مستقيم اتانول از سو بستراي نشاسته توسط سويه نوتركيب ساكارومايسس سرويزيه
142
امكان سنجي تدوين و بكارگيري استراتژي منابع انساني با مدل SRP در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
143
امكان سنجي تشخيص تغيير شكل سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تحليل پاسخ فركانسي
144
امكان سنجي تشكيل دولت هاي محلي در ايران و اثرات آن بر رشد اقتصادي
145
امكان سنجي تصفيه فاضلاب كارخانه صنايع غذايي آرميتا به روش انعقاد در لخته سازي (كو اگوليشن)
146
امكان سنجي تصفيه فاضلاب كارخانه صنايع غذايي آرميتا به روش انعقاد در لخته سازي (كو اگوليشن)(cd)
147
امكان سنجي تصفيه فاضلاب و گردش پساب در اجتماعات صنعتي كوچك ﴿چرمشهر مشهد﴾
148
امكان سنجي تصويرگري fMRI در مختصات قطبي با استفاده از تبديل Hankel
149
امكان سنجي تعيين نسبت هاي ايزوتوپي به وسيله ي بيناب سنجي ليزري
150
امكان سنجي تعيين نقش شهرهاي مياني (مطالعه موردي شهر بيجار)
151
امكان سنجي تغذيه مصنوعي در دشت تايباد با استفاده از رويكرد تلفيقي منطق بولين و مدل هاي تصميم گيري چند معياره
152
امكان سنجي تغيير سيستم خنك كن تر در يك نيروگاه بخار شامل تحليل فني، شيميايي، اقتصادي و زيست محيطي آن
153
امكان سنجي تغيير ظرفيت رنگي اسمي دستگاه چاپ منسوجات كروموجت
154
امكان سنجي تغيير ظرفيت رنگي اسمي دستگاه چاپ منسوجت كروموجت
155
امكان سنجي تفكيك كلاس هاي زهكشي خاك به كمك تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي در منطقه گندمان استان چهارمحال بختياري
156
امكان سنجي تقويت به روش MOPA در ليزر ديسك نازك و تاثير آن بر كيفيت باريكه
157
امكان سنجي تقويت ساختار محله اي در بافت قديم شهري با رويكرد توسعه ساختاري فضايي محلات بافت با ارزش مطالعه موردي محله نعلبندان گرگان
158
امكان سنجي تهيه آب با كيفيت مطلوب از پساب شهري با استفاده از هوادهي و تقطير و استفاده از آن در گلخانه
159
امكان سنجي تهيه لايه نازك TIO2
160
امكان سنجي تهيه و اجراي طرح هاي ساختاري - راهبردي در نظام برنامه ريزي شهري ايران
161
امكان سنجي توانهاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش صفاييه، شهرستان خوي﴾
162
امكان سنجي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان محمودآباد
163
امكان سنجي توسعه اكوتوريسم در شهرهاي ساحلي با تاكيد بر توسعه پايدار ،مطالعه موردي شهر بندر گز
164
امكان سنجي توسعه فرش دستبافت كاشان و ارائه راهكارهايي جهت بهبود زنجيره تامين
165
امكان سنجي توسعه گردشگري روستايي در بخش بندپي شرقي شهرستان بابل
166
امكان سنجي توسعه گردشگري روستايي در بخش بندي شرقي شهرستان بابل
167
امكان سنجي توسعه گردشگري روستايي در روستاهاي ييلاقي شهرستان علي آباد كتول
168
امكان سنجي توسعه گردشگري روستايي درروستاهاي ييلاقي شهرستان علي آبادكتول
169
امكان سنجي توسعه گياه روناس در استان يزد با رويكرد صادراتي
170
امكان سنجي توسعه ميان افزا در بافت فرسوده شهري با رويكرد رشد هوشمند(مطالعه موردي:محله هفتون اصفهان)
171
امكان سنجي توليد Mo-99 به كمك شكافت محلول اورانيل نيترات در راكتور MNSR
172
امكان سنجي توليد آب از رطوبت هوا در استان بوشهر
173
امكان سنجي توليد انرژي پاك از سيستم اينولاكس در شهرها
174
امكان سنجي توليد بخار از تفاله نيشكر در ايران
175
امكان سنجي توليد برق به وسيله انرژي خورشيدي و مقايسه آن با برق توليدي نيروگاه هاي آبي
176
امكان سنجي توليد برق بوسيله انرژي بادي در استان يزد
177
امكان سنجي توليد بستر كشت بدون خاك از بقاياي درختان توت و كاج
178
امكان سنجي توليد پلياستر پلي هيدروكسيآلكانوات توسط
179
امكان سنجي توليد ترشحي آنزيم لاكاز توسط ريشه هاي گياهان تراريخت تنباكو
180
امكان سنجي توليد چاي و دمنوش هاي كيسه اي
181
امكان سنجي توليد روكش هاي ژئوپليمري به منظور بهبود خواص مكانيكي و دوام بتن در مقابل نفوذ يون هاي كلرايد
182
امكان سنجي توليد سوخت زباله اي در استان يزد
183
امكان سنجي توليد سوخت گياهي در استان يزد
184
امكان سنجي توليد سيمانهاي پوزولاني از معدن كائولن كوشك نصرت
185
امكان سنجي توليد غشاء بر پايه منسوجات بي بافت جهت استفاده درفيلتر هاي آب تصفيه
186
امكان سنجي توليد قطعات خودرو به روش قالبگيري تزريقي فلز
187
امكان سنجي توليد كمپوست قارچ خوراكي از سرشاخه هاي هرس درختان مو و بادام
188
امكان سنجي توليد گازهاي غير هيدروكربوري در اثر تزريق آب و گاز به ميادين نفتي اهواز و دارخوين
189
امكان سنجي توليد گلوكز از ضايعات سلولزي
190
امكان سنجي توليد متاكائولين در ايران و بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي ساخته شده با دو متاكائولين داخلي
191
امكان سنجي توليد ملات هاي ژئوپليمري با مواد جايگزين سيمان
192
امكان سنجي توليد موتور سيكلت هاي الكتريكي براي ايران
193
امكان سنجي توليد ميكرو كپسول هاي مناسب براي كاربردهاي نساجي
194
امكان سنجي توليد نانو الياف نوري پليمري پلي متيل متاكريلات و بررسي خواص آن
195
امكان سنجي توليد نانو تيوب هاي كربني بر پايه NAP
196
امكان سنجي توليد نخ مغزي دار اكريليك(الياف استيپل بلند)در سيستم ريسندگي اصطكاكي(درف2)
197
امكان سنجي توليد همزمان مولدهاي گيزسوز، انرژي خورشيدي و انرژي باد
198
امكان سنجي توليد و بررسي خواص الياف مخلوط پلي اكريلر نيتريل و استات سلولز
199
امكان سنجي توليد و توسعه سوسوزن پلاستيك تجاري NE102A جهت استفاده در آشكارسازي پرتو گاما و ذرات بتا
200
امكان سنجي توليد يد-125 با استفاده از كدهاي ALICE و SRIM
201
امكان سنجي جانشيني صكوك به جاي اوراق قرضه در سياست پولي
202
امكان سنجي جايگزيني اكوتوريسم در راستاي كشاورزي در محدوده تالاب بين المللي گاوخوني
203
امكان سنجي جايگزيني چرخ طيار با باتري نيكل كادميوم قطارهاي متروي تهران
204
امكان سنجي جايگزيني فرئون 11 در فومهاي پلي اورتان سخت با جايگزين هاي جديد
205
امكان سنجي جايگزيني و يا كاهش سيانور سديم در فلوتاسيون كانسنگ سولفوره معدن كوشك
206
امكان سنجي جداسازي فلزات با ارزش مس، كبالت، نيكل از محلول هاي باطله غلظت پايين
207
امكان سنجي جرم انگاري و مباني فقهي جرايم عليه خانواده
208
امكان سنجي جرم‌انگاري انكار وقايع تاريخي در حقوق كيفري ايران
209
امكان سنجي جهت توليد داخلي كيف لپ تاپ
210
امكان سنجي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در صنايع دريايي و كاربردي كردن آن
211
امكان سنجي چاپ جوهر افشاني سنسور بيولوژيكي اندازه گيري قند خون
212
امكان سنجي چگونگي ورود شادي به عنوان تجربه يادگيري در محتواي برنامه درسي دوره ابتدايي پايه چهارم و پنجم دخترانه شهر تهران
213
امكان سنجي حذف آهن در آب ورودي به غشاء اسمز معكوس توسط روش جذب بيولوژيك
214
امكان سنجي حذف گازهاي سمي ) HCN ، C2N2 ، CO ، NO ، F2 ، PH3 از محيط زيست با استفاده از فن آوري نانو )شبيه سازي مونت كارلو(
215
امكان سنجي حذف گازهاي سمي HCN ، C2N2 ، CO ، NO ، F2 ، PH3از محيط زيست با استفاده از فن آوري نانو ﴿شبيه سازي مونت كارلو﴾
216
امكان سنجي حذف مركاپتان از بنزين توليدي واحد كاهش گرانروي با كاربرد فرآيند مراكس
217
امكان سنجي حذف نيتروفنل از پساب بااستفاده ازگونه سودوموناس پوتيدا دربيوراكتور هواگرد
218
امكان سنجي حركت نخ در ميدان الكترو استاتيك
219
امكان سنجي حمل زباله از طريق خطوط مترو و اثرات زيست محيطي آن
220
امكان سنجي دستگاه توليد آب از هوا
221
امكان سنجي راه آهن برقي در ايران محمور مورد مطالعه ﴿ تهران - قم ﴾
222
امكان سنجي راه اندازي دفاتر خدمات نوسازي در محلات بافت تاريخي (نمونه موردي: محله شيخداد شهر يزد)
223
امكان سنجي راهكارهاي ايجاد كسب و كار براي فارغ التحصيلان كارشناسي فرش گرايش رنگرزي در استان تهران
224
امكان سنجي روتور آكوستيكي
225
امكان سنجي روشهاي تغيير الگوي مصرف انرژي هيدروكربوري ﴿نفت و گاز ﴾و تعيين شاخصهاي صرفه جويي در آن
226
امكان سنجي ساخت ادوات تزريق سوخت در داخل ايران
227
امكان سنجي ساخت پنل خورشيدي دريك ميكروگريد دانشگاهي
228
امكان سنجي ساخت دستگاه توليد همزمان سرما، گرما و توان خانگي در كشور
229
امكان سنجي ساخت سلول هاي خورشيدي آلي با استفاده از پليمرهاي نيم رساناي تزويجي
230
امكان سنجي ساخت سلول هاي خورشيدي آلي با استفاده از پليمرهاي نيم رساناي تزويجي
231
امكان سنجي ساخت سيستم سيم پيچي مخازن تحت فشار
232
امكان سنجي ساخت لامپ UV جهت استراليزاسيون
233
امكان سنجي ساخت لاينر آلومينيومي مخازن CNG نوع سوم
234
امكان سنجي ساخت ماتريس ﴿ نگهدارنده ﴾ پيل سوختي كربنات مذاب به روش تزريق
235
امكان سنجي ساخت ميكرونيدل با كاربرد در دارورساني
236
امكان سنجي ساخت و مدل سازي و طراحي شاسي خودرو كارتينگ
237
امكان سنجي سنتز موليبدن دي سولفيد بر روي ساختار پايه سيليكايي مزوپور
238
امكان سنجي سنتز نانو پودر اورانيا-توريا با روش هيدروترمال مايكروويو و الكتروشيمي
239
امكان سنجي سنتز و خالص سازي داروي ريواستيگمين
240
امكان سنجي شخصيت پردازي در دفتر پنجم مثنوي معنوي و كاربرد آن در فيلمنامه هاي انيميشن
241
امكان سنجي شخصيت پردازي در دفتر پنجم مثنوي معنوي و كاربرد آن در فيلمنامه هاي انيميشن
242
امكان سنجي شكل گيري آيين دادرسي كيفري جهاني
243
امكان سنجي شناسايي منابع هيدروكربني به روش ....
244
امكان سنجي شناسايي و اندازه گيري تركيبات آميني در تنفس با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
245
امكان سنجي شيارزني مينياتوري شيشه با استفاده از روش تخليه الكتروشيميايي و طراحي ميز دو محوره با پيشروي ميكروني
246
امكان سنجي صدور سند رسمي مالكيت فرش دستباف
247
امكان سنجي صنايع تبديلي و تكميلي خرما و تاثير آن بر توسعه روستايي آبادان
248
امكان سنجي طراحي انعطاف پذير هنرستان ها با هدف ارتقاي خلاقيت هنرجويان(نمونه موردي هنرستان هاي دخترانه شهر كرج
249
امكان سنجي طراحي سيستم پمپ خورشيدي
250
امكان سنجي طراحي لباس ملي بانوان به الهام از پوشاك كردستان
251
امكان سنجي طراحي مهدكودك براي كودكان داراي نقص توجه و بيش‌فعالي
252
امكان سنجي طراحي و ساخت داربست هاي استخواني به روش تركيبي ساخت افزودني FDM و الكتروريس نانوالياف ژلاتين - فورستريت
253
امكان سنجي طراحي و ساخت دستگاه تعيين ميزان زيري سطح ريل در سرعت كار كردي قطار
254
امكان سنجي طراحي و ساخت دستگاه ردياب چشم براساس تست هاي محدود آزمايشگاهي
255
امكان سنجي طراحي و ساخت ديجيتال مسكن موقت صفر انرژي
256
امكان سنجي طراحي و ساخت سامانه الكترو اپتيكي براي مدوله سازي ليزر ديودي
257
امكان سنجي طراحي يك سردخانه خورشيدي
258
امكان سنجي طرح تجميع روستاهاي درمعرض خطر سوانح طبيعي مناطق كوهستاني
259
امكان سنجي طرح توسعه دانشكده پرديس اصفهان در محله تبريزيها و طرح مرمت و احياء خانه هاي ايوبي واستپانيان
260
امكان سنجي طرح توسعه دانشكده پرديس اصفهان در محله تبريزيها و طرح مرمت واحياء خانه هاي ايوبي و استپانيان
261
امكان سنجي طرح ساخت ميكرو جت مدل Kj
262
امكان سنجي طيف سنجي جرمي زمان پرواز آمينواسيدها به روش جديد ليزري
263
امكان سنجي ظرفيت هاي توسعه محله اي جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: محله هاي شهر سيرجان)
264
امكان سنجي ظرفيت هاي توسعه محله اي جهت رسيدن به توسعه پايدارشهري (نمونه موردي محلات شهربابلسر)
265
امكان سنجي ظرفيت هاي گردشگري كشاورزي نواحي روستايي )مطالعه موردي: بخش دينور، شهرستان صحنه(
266
امكان سنجي عملكرد فني، زيست محيطي و اقتصادي سيستم‌هاي تجديدپذير با ارائهي روشي جديد براي كنترل سيستم و طراحي كنترل‌كننده فازي بهينه براي آن با بهره گيري از الگوريتم هوشمند
267
امكان سنجي فرآوري كانسنگ بوكسيت دوپلان﴿شهيد نيلچيان﴾
268
امكان سنجي فرآوري و انحلال فلزات موجود در بردهاي مدار چاپي كامپيوتر
269
امكان سنجي فضايي كريدور علم و فن آوري در حوزه هاي شهري و صنعتي اصفهان بزرگ
270
امكان سنجي فلوتاسيون تفريقي كاني‏هاي مس، سرب و روي از كانسنگ اكسيدي-سولفيدي مس معدن قوزلو (زنجان)
271
امكان سنجي فني قابليت زغال شويي پروده طبس
272
امكان سنجي فني و اقتصادي احداث واحد گازسازي نفت سنگين
273
امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از توربين هاي انبساطي در ايستگاههاي كاهش فشار گاز شهري
274
امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از سامانه‌ي Micro-chp در برج هاي نياوران
275
امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از فرايندهاي اكسي احتراقي گاز طبيعي در نيروگاه هاي توليد برق
276
امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از مخلوط هيدروكربن ها به عنوان مبرد در يك يخچال خانگي
277
امكان سنجي فني و اقتصادي توليد آنزيم شوينده در ايران
278
امكان سنجي فني و اقتصادي توليد چوب پلاستيك
279
امكان سنجي فني و اقتصادي توليد همزمان قدرت و انرژي ﴿سرمايش و گرمايش﴾ براي مجموعه اي از منازل مسكوني
280
امكان سنجي فني و اقتصادي نصب سلول هاي خورشيدي در شهر تهران
281
امكان سنجي فني و اقصادي اتصال منبع Dg-chp از نوع گاز سوزي احتراق داخلي به شبكه توزيع شهرك صنعتي فرامان كرمانشاه
282
امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات
283
امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل
284
امكان سنجي قابليت آمزش هنر در زندان باتاكيد بر اقتصاد زايي زندانيان پس از حبس
285
امكان سنجي قابليت استفاده از چاپ ديجيتالي پارچه در منسوجات مد ( Fast Fashion )
286
امكان سنجي قارچهاي زيگومايست براي توليد اسيدهاي چرب ضروري با استفاده از پسماندهاي روغنهاي خوراكي و بهينه سازي توليد توسط روشهاي مهندسي متابوليك
287
امكان سنجي كاربرد استانداردهاي ايزو 14000در كارخانجات شكر شركت توسعه نيشكر
288
امكان سنجي كاربرد الگوريتم كلوني زنبور مصنوعي در برنامه ريزي توليد معادن
289
امكان سنجي كاربرد الگوي ملزومات كاركردي داده هاي مستند( اف .آر.اي.دي. نام اشخاص حقيقي در پژوهشگر گوگل , feasibility study of functionalrequirements for authority data model )FRAD(for personal name authority control in googe scholar
290
امكان سنجي كاربرد انرژي هاي تجديد پذير
291
امكان سنجي كاربرد برخي رس هاي طبيعي و اصلاح شده ايران به عنوان جاذب و حامل علف كش 2, 4-D،
292
امكان سنجي كاربرد ترانسفور ماتورهاي كوچك در شبكه توزيع از ديدگاه فني و اقتصادي
293
امكان سنجي كاربرد روش GPR در بهينه سازي اكتشاف سنگ هاي ساختماني جهت تعيين محل مناسب بهره برداي بر مبناي ضريب كوپدهي
294
امكان سنجي كاربرد زغال زيستي حاصل از تبديل لجن فاضلاب در تثبيت آلاينده هاي خاك و استحصال انرژي
295
امكان سنجي كاربرد سپيوليت پوشش داده شده با نانو ذرات آهن در حذف كادميوم از فاضلا ب
296
امكان سنجي كاربرد شاخص هاي ارزيابي آموزش عالي كشور در ارزشيابي از برنامه درسي دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه هاي اصفهان و شهركرد بر مبناي الگوي سيپ
297
امكان سنجي كاربرد طرح و نقش قالي و زيراندازهاي آذربايجان در ديوارنگاري ايستگاه هاي مترو تبريز
298
امكان سنجي كاربرد طيف سنجي پس پراكندگي ليزري رامان در مطالعه تابلو مرعان بهشتي استاد محمود فرشچيان
299
امكان سنجي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش درس فيزيك و آزمايشگاه دوره متوسطه مدارس شهر اصفهان از ديدگاه دبيران فيزيك، مديران مدارس و كارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش
300
امكان سنجي كاربرد كامپوزيت هاي پليمري در مرمت بناهاي سنگي مطالعه موردي مسجد مورك دهدشت
301
امكان سنجي كاربرد مفهوم "حوزه ي عمومي" در مساجد شهر مشهد
302
امكان سنجي كاربرد مفهوم حوزه عمومي در مساجد شهر مشهد
303
امكان سنجي كاربرد مولفه هاي موثر بر بهره وري آب كشاورزي در استان خوزستان﴿مطالعه موردي شهرستان بهبهان﴾
304
امكان سنجي كاربرد نانو الياف علمدارشده با سيكلودكسترين در تصفيه پساب حاصل از رنگرزي كالاي سلولزي
305
امكان سنجي كاربست تعديل مجدد زمين به عنوان روشي در مديريت توسعه زمين شهري در نوسازي بافت فرسوده ( نمونه موردي : محله ابيوردي - شيراز )
306
امكان سنجي كاربست هندسه‌ي به كار رفته در تجارب معماري اسلامي در معماري امروز ايران در جهت تعامل فرم و سازه
307
امكان سنجي كاربست يادگيري سيار (ML) در آموزش كشاورزي
308
امكان سنجي كاهش فسفر و سيليس در كنسانتره هاي منيتيتي و هماتيتي كارخانه فرآوري چادرملو
309
امكان سنجي كاهش مصرف انرژي با استفاده از انتگراسيون فرايند و بهينه سازي شرايط عملياتي واحد هيدروژن شركت پالايش نفت اصفهان
310
امكان سنجي كاهش ميزان آبشستگي اطراف پايه پل مستطيلي با لبه گرد با زبري هاي مختلف سطح پايه
311
امكان سنجي كشت زعفران درشهرستان نطنز
312
امكان سنجي كشت زيتون در استان خوزستان با تاكيد بر شرايط اقليمي
313
امكان سنجي كنترل جريان در ناحيه ورودي فن لانه سنجابي با استفاده از نرم افزار محاسباتي
314
امكان سنجي گردشگري دريايي در خليج فارس و درياي عمان و شناور-هاي مورد نياز آن
315
امكان سنجي گسترش فضايي شهرهاي بزرگ با روش هاي تحليل مناسبت محيطي " گستره مطالعاتي شهر تهران"
316
امكان سنجي لايه نشاني فيزيكي PZT بر روي ويفر سيليسيومي
317
امكان سنجي لرزه نگاري چهاربعدي در يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
318
امكان سنجي محروميت همسر از ارث در فقه و حقوق موضوعه
319
امكان سنجي مدل سازي هدايت ويژه ي الكتريكي بتن
320
امكان سنجي مديريت دانش و ارايه برنامه در شركت پالايش نفت بندرعباس بر اساس مدل EFQM ‌ ○ ‌ ■ ‌امكان سنجي مديريت دانش و ارائه برنامه در شركت پالايش نفت بندرعباس بر اساس مدل EFQM
321
امكان سنجي مديريت كيفيت جامع TQM در مديريت مخابرات ناحيه كاشان
322
امكان سنجي مسائل انساني در بكارگيري ابزارهاي وب 0/2 در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
323
امكان سنجي مشاركت اجتماعي در توسعه شبكه معابر شهري مطالعه موردي : محور شهيد نيكزاد كرمان
324
امكان سنجي مشاركت شهروندان در طرح تفكيك زباله از مبدا (مطالعه موردي بابل)
325
امكان سنجي مشاركت شهروندان در طرح تفكيك زباله از مبدا (مطالعه موردي شهر بابل)
326
امكان سنجي مشاركت شهروندان در مديريت شهري ايلام
327
امكان سنجي مقدماتي بازيافت لاستيك و توليد كربن فعال از ضايعات لاستيك
328
امكان سنجي ميزان آمادگي ابعاد مديريت دانش در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور و ارائه راهكارهاي اجرايي پياده سازي مديريت دانش
329
امكان سنجي نصب سامانه توليد همزمان برق وگرما در موتورخانه ابوريحان دانشگاه صنعتي اميركبير
330
امكان سنجي نصب سيستم CHP بر روي يك ساختمان
331
امكان سنجي نظارت on-line عيوب دربرقگير پست به كمك امواج گذرا
332
امكان سنجي ﴿نظر سنجي﴾ توسعه ي الگوي روستا شهري در استان اصفهان مطالعه موردي روستاهاي عاشق آباد و نهضت آباد
333
امكان سنجي نظري مانور پذيري كامل حامل هاي فعال كروي
334
امكان سنجي نظريه منطقه بهينه پولي )ACO( براي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي)اكو(
335
امكان سنجي نظريه منطقه بهينه پولي )OCA( براي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
336
امكان سنجي نظريه ي تحليلي دانگ هاي داريوش طلايي براي آموزش مقدماتي كمانچه براساس رديف موسيقي ايران
337
امكان سنجي نظريه ي دانك هاي داريوش طلايي براي آموزش مقدماتي كمانچه بر اساس رديف موسيقي ايران
338
امكان سنجي نقش كتابخانه هاي عمومي در توسعه و ترويج كارآفريني از ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان
339
امكان سنجي نقوش دستبافته اي سيرجان در زيور آلات
340
امكان سنجي نوآوري در طراحي سنگ هاي قيمتي
341
امكان سنجي نوآوري در طراحي سنگهاي قيمتي قيمتي ونيمه قيمتي ﴿با تاكيد بر نقوش گنبد علويان همدان﴾
342
امكان سنجي هم زمان سازي آرايه تصادفي آنتن ها براي جهت يابي يا توليد پرتوي سفارشي
343
امكان سنجي هيبريدي كردن سيستم انتقال قدرت خودروي سمند
344
امكان سنجي و آزمون شبكه آزمايشگاهي آنلاين جهت تسهيل ارتباط پزشك با بيمار
345
امكان سنجي و آسيب شناسي مطالعات باستان شناسي پيش از تاريخ حوضه ي زاينده رود
346
امكان سنجي و ارائه مدل هاي مختلف نصب كنتور التراسونيك با وجود شرايط بحراني و بهينه سازي طراحي مكانيكال به منظور كاهش اثرات نويز، در ايستگاه گاز پتروشيمي LABكرمانشاه
347
امكان سنجي و ارزيابي اجراي بام هاي سبز در مناطق گرم و خشك (با بررسي موردي يك ساختمان در تهران)
348
امكان سنجي و ارزيابي اقتصادي بنگاههاي كوچك و زودبازده در استان كردستان
349
امكان سنجي و ارزيابي بارورسازي ابرها در استان فارس
350
امكان سنجي و ارزيابي مشاركت مردمي در برنامه ريزي توسعه پايدار روستايي
351
امكان سنجي و ارزيابي مشاركت مردمي در برنامه ريزي توسعه پايدار روستايي (مورد مطالعه دهستان سلطانعلي بخش مركزي گنبد كاووس )
352
امكان سنجي و الويت بندي باززنده سازي مجموعه هاي فاميلي محله فهادان شهر يزد
353
امكان سنجي و انتخاب نرم افزارERP FEASIBILITY STUDY & SOFTWARE SELECTION ERP
354
امكان سنجي و اولويت بندي بهره برداري از انرژي زمين گرمايي جهت توليد هيدروزن در ايران
355
امكان سنجي و اولويت بندي مكاني سايتهاي مناسب نيروگاه خورشيدي در شمال استان اصفهان
356
امكان سنجي و اولويت بندي منابع درآمدي غير هوانوردي فرودگاه بندرعباس
357
امكان سنجي و بررسي استفاده از سوخت هاي پايه آلي گياهي در ايران
358
امكان سنجي و بررسي طرح افزايش بهره‌وري توليد بيواتانول از شيره نيشكر به روش كاهش زمان توليد
359
امكان سنجي و برنامه ريزي توسعه اكوتوريسم در تالاب چغاخور
360
امكان سنجي و پهنه بندي مديريت بحران شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي شهر درگز)
361
امكان سنجي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت عمليات معدني مطالعه موردي معادن شركت سنگ آهن
362
امكان سنجي و پياده سازي مدل سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: شركت توسعه دو مپنا ـ واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه ها)
363
امكان سنجي و توجيه اقتصادي هيبريدي سازي خودروي دنا
364
امكان سنجي و ساماندهي جاذبه هاي توريستي شهر اقليد با تاكيد بر چشمه رسول الله تا پارك انقلاب
365
امكان سنجي و ساماندهي سكونتگاه جديد حسنلو
366
امكان سنجي و شبيه سازي توليد EBTM از طريق تقطير واكنشي
367
امكان سنجي و طراحي آب سرد كن- آب جوش كن ترموالكتريك
368
امكان سنجي و طراحي پياده راه با تاكيد بر ارتقاي كيفيت حضورپذيري (نمونه موردي: شاهين شهر اصفهان)
369
امكان سنجي و طراحي فضاي معماري و شهري پشت گنبد مسجد امام اصفهان
370
امكان سنجي و طراحي كنفرانس هاي بين المللي
371
امكان سنجي و طراحي گيربكس با خروجي دوران دوجهته به منظور سوراخ كاري كامپوزيت ها
372
امكان سنجي و طراحي مفهومي ساخت باتري هسته‌اي بر مبناي مبدل پيزوالكتريك
373
امكان سنجي و طراحي مفهومي سامانه تهويه مطبوع خودرو با استفاده از تبريد جذبي
374
امكان سنجي و طراحي مفهومي سيستم micro chp با توان 100kw
375
امكان سنجي و طراحي واحد مهندسي صنايع در شركت پرليت (PERLIT)
376
امكان سنجي و طراحي يك وسيله پرنده با قابليت پرواز ايستا بدون استفاده از نيروهاي آْيروديناميكي
377
امكان سنجي و طرح ريزي واحدهاي صنعتي توليد بخاري گازي خانگي
378
امكان سنجي و مطالعات بازار برگزاري حراجي صنايع دستي در شهر اصفهان
379
امكان سنجي و مكان يابي احداث كمپينگ در روستاهاي هدف گردشگري ﴿مطالعه موردي: روستاي ابيانه﴾
380
امكان سنجي و مكان يابي صنايع تبديلي و تكميلي خرما در شهرستان كازرون
381
امكان سنجي و مكان يابي فضاهاي سبز شهري با استفاده از مدلهاي دلفي و سيستم اطلاعات جغرافيايي با رويكرد معماري پايدار
382
امكان سنجي و مكان يابي محورهاي پياده شهر ملاير و طراحي يك محور
383
امكان سنجي وتدوين برنامه استراتژي توسعه شهر زيار با تاكيد بر عوامل اقتصادي
384
امكان سنجي وضع مقرري براي زوجه خانه دار براساس فقه و حقوق موضوعه
385
امكان سنجي، ژتانسيل يابي و بررسي اثرات زيست محيطي منابع آب نامتعارف در استان گلستان
386
امكان شناخت خداوند از ديدگاه امام علي (ع)
387
امكان فرآوري آلومينا از آلونيت
388
امكان فرمولاسيون كوركومين از نانو ذرات
389
امكان فلسفه سينمايي با توجه به ديدگاه استنلي كاول﴿مطالعه موردي :فيلم پرسونا﴾
390
امكان كاهش شوري آب با استفاده از گياه آتريپلكس در بستر زئوليت
391
امكان گرايي يا بالفعل گرايي با تكيه بر آراء تيموتي ويليامسون
392
امكان و چگونگي علم ديني
393
امكان يابي و آناليز ديناميكي توربين هاي بادي فراساحلي در خليج فارس
394
امكان‌ ‌سنجي فني واقتصادي تايرESBR
395
امكان‌پذيري تبديل انرژي حرارتي به الكتريكي در لايه‌هاي نانوليفي
396
امكان‌پذيري توليد انرژي الكتريكي از لايه‌هاي نانو‌ليفي
397
امكان‌پذيري توليد لايي چسب‌دار پوشاك با رزين نانو ليفي و مقايسه خصوصيات آن با لايي چسب‌دار معمول
398
امكان‌سنجي آموزش درس كامپيوتر در دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان ابتدايي استان زنجان
399
امكان‌سنجي اجرا و پياده‌سازي CRM در كارگزاريهاي بورس اوراق بهادار فيروزه اسيا
400
امكان‌سنجي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه اصفهان
401
امكان‌سنجي ازدياد برداشت با روش ريزش ثقلي به كمك بخار
402
امكان‌سنجي استفاده از سامانه‌ي ماشين بويايي به منظور تعيين كهنگي ارقام برنج ايراني
403
امكان‌سنجي استقلال كردستان عراق وپيامدهاي آن برامنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
404
امكان‌سنجي ايجاد مسير يكپارچه دوچرخه در شبكه محورهاي وحيد – خاقاني – حكيم‌نظامي – محتشم كاشاني اصفهان
405
امكان‌سنجي برنامه‌ريزي توسعه گردشگري ادبي در شهر شيراز
406
امكان‌سنجي پايش خرابي فيزيكي سوزن به روش اسكن سه‌بعدي دوربين كينكت
407
امكان‌سنجي پياده‌راه سازي خيابان مدرس كرمانشاه
408
امكان‌سنجي تأسيس صندوق حمايت از كشاورزان آب اندوز (مطالعه موردي: باغات انار استان يزد)
409
امكان‌سنجي تبديل خيابان به پياده‌راه بر اساس پارامترهاي ترافيكي
410
امكان‌سنجيِ تدوين "مباني ديداري و تمرين‌هايِ مهندسي تايپ" در كاراكترهاي منفصل نوشتار فارسي
411
امكان‌سنجي تركيب دو سامانه ي (سرمايشي- گرمايشي) ايستا با هدف صرفه‌جويي در مصرف انرژي ساختمان‌هاي مسكوني يزد. نمونه ي موردي؛ تركيب بادگير و گلخانه ي جنوبي در ساختمان هاي مسكوني (1 تا 3 طبقه) يزد
412
امكان‌سنجي تطابق اصول نظري مرمت در كتيبه‌ها با اصول و قواعد خوشنويسي به منظور تماميت‌بخشي و حفظ اصالت، اسلوب و زيباشناخت خط كتيبه
413
امكان‌سنجي تعيين سهم تبخير از تبخير وتعرق پسته به كمك سنجش از دور و داده برداري زميني
414
امكان‌سنجي توليد همزمان دو نوع شلوار جورابي متفاوت در يك خط دوخت
415
امكان‌سنجي جرم‌انگاري خشونت عليه زنان در حقوق كيفري ايران با نگاهي به اسناد بين‌المللي
416
امكان‌سنجي دستيابي به شيوه مناسب بازسازي قسمت‌هاي كمبود آرايه‌هاي كپ‌بري كاخ هشت‌بهشت اصفهان
417
امكان‌سنجي روش فلوتاسيون در بررسي تغييرات ترشوندگي سنگ كربناته با استفاده از آب كم‌نمك و نانو سيال
418
امكان‌سنجي ساخت باتري رزونانسي هسته‌اي
419
امكان‌سنجي ساخت طيف‌سنج FTIR و كاربرد آن در سيستم‌هاي بيولوژيكي
420
امكان‌سنجي فني توليد حسگرهاي حرارتي منعطف قابل استفاده در پوشاك
421
امكان‌سنجي فني و اقتصادي استفاده از پنل‌هاي خورشيدي در قطارهاي سبك شهري با بهره‌گيري از روش‌هاي رديابي نقطه بيشينه توان به‌منظور كاهش ابعاد پنل‌هاي منصوبه و سرمايه
422
امكان‌سنجي كنترل فرسايش بادي خاك با استفاده از بيوپليمر زيست‌تخريب‌پذير
423
امكان‌سنجي نوآوري در طرح و نقش قالي‌هاي معاصر زنجان
424
امكان‌سنجي همكاري با بازيگران بين‌المللي و ارائه چارچوبي براي تركيب همكاري و رقابت در حوزه جويشگر ملي
425
امكان‌سنجي همكاري با بازيگران بين‌المللي و ارائه چارچوبي براي تركيب همكاري و رقابت در حوزه جويشگر ملي
426
امكان‌سنجي و طراحي مزرعه‌ي بادي با توان ثابت با استفاده از باتري‌هاي فلز مذاب و مدل‌سازي آن
427
امكان‌سنجي و مكان‌يابي پارك موضوعي با محوريت فرهنگ عامه ايراني در شهر اصفهان
428
امكان¬سنجي، توليد و كنترل¬كيفي راديو نوكليد 177Lu به صورت بدون حامل اضافه شده (NCA)
429
امكانات انديشيدن در رمان براساس ديدگاه ميلان كوندرا
430
امكانات انيميشن مستند در استفاده از فرمت فيلم مقاله در ابداع شيوه هاي بياني جديد
431
امكانات تصويري بافت سنتي دزفول
432
امكانات تصويري بافت سنتي دزفول
433
امكانات رهايي بخش تئاتر آگوستوبال،بر اساس نظريات ژاك رانسير
434
امكانات رهايي بخش تياتر آگوستوبوال، براساس نظريات ژاك رانسير
435
امكانات سالهاي اخير در زمينه پراش نوتروني در جهان
436
امكانات گرافيك جهت معرفي جاذبه هاي جهانگردي ايران
437
امكانات و تسهيلات مورد نياز معلولين جسمي- حركتي در سطح شهر اصفهان
438
امكانات و تنگنا هاي توسعه روستاي گليان از توابع شهرستان شيروان
439
امكانات و مشخصات و فرامين و كاربردهاي سيستم ...
440
امكانپذيري استخراج آنومالي شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان به روش روباز
441
امكانسنجي احداث تونل مشترك تأسيسات شهري در راستاي توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر مشهد
442
امكانسنجي استقرار تله مديسين در بيمارستان هاي آموزشي منتخب شهر يزد
443
امكانسنجي اقتصادي و فني احداث نيروگاه خورشيدي
444
امكانسنجي ايجاد فضاهاي اقامتي و تفريحي در محدوده شهر اصفهان با رويكرد احياي جاذبه¬هاي باغ¬هاي ايراني(مناطق 2، 5، 8، 9، 11 و13)
445
امكانسنجي بكارگيري استاندارد عمليات خوب كشاورزي ( GAP ) در محصول سيب زميني (مطالعه موردي: شهرستان كرمانشاه)
446
امكانسنجي بكارگيري سيستم هاي اندازه گير ليزري جهت اندازه گيري ‎‎پروفيل هاي هندسي خط ( ريل )
447
امكانسنجي جاذب‌هاي انرژي در سواحل جنوبي ايران
448
امكانسنجي سامانه مكانيزه كنترل اندازه در نظام پوشاك
449
امكانسنجي عملكرد فني، اقتصادي و زيست محيطي سيستمهاي انرژي تجديدپذير با ذخيره سازي هيدروژن براي كاربردهاي مسكوني در ايران
450
امكان‏سنجي كشت گياه دارويي اسطوخدوس
451
امكانسنجي موجوديت كالبدي گذر گلچينان جهت تجديد حيات عملكردي
452
امكانسنجي و شبيه سازي مبدل ماتريسي با استفاده از كليدهاي قدرتIGCT
453
امكانسنجي و طراحي سامانه مديريت تنظيم بازار گلخانهداران
454
امن سازي الگوريتم مسيريابي AODVدر شبكه هاي اقتضايي سيار با رويكرد توام رمز نگاري و تشخيص نفوذ
455
امن سازي پروتكل POP در كامپيوتر كارگزار
456
امن سازي پروتكلIMAP در كامپيوتر كارگزار
457
امن نمودن فرم هاي الكترونيكي با استفاد از منحني هاي بيضوي
458
امن نمودن فرم هاي الكترونيكي با استفاده از منحني هاي بيضوي
459
امنت در وب
460
امنيت IDS در شبكه هاي حسگر بي سيم
461
امنيت VOIP
462
امنيت VPN و الگوريتم هاي رمزنگاري
463
امنيت اجتماعي
464
امنيت اجتماعي از ديدگاه اسلام
465
امنيت اجتماعي ازديدگاه قرآن وروايات
466
امنيت اطلاعات
467
امنيت اطلاعات
468
امنيت اطلاعات
469
امنيت اطلاعات
470
امنيت اطلاعات
471
امنيت اطلاعات پروژه دوره كارشناسي
472
امنيت اطلاعات داده هاي پزشكي
473
امنيت اطلاعات در شبكه هاي كامپيوتري و بررسي آن در شبكه هاي بيسيم
474
امنيت اطلاعات و حفاظت داده در پايگاه داده
475
امنيت اقتصادي و تاثير آن برسرمايه گذاري در ايران
476
امنيت انساني در حقو ق بين الملل بشر با تاكيد بر تهديدات فرامرزي
477
امنيت بانك اطلاعاتي
478
امنيت بانك اطلاعاتي ايران
479
امنيت بانكداري الكترونيك
480
امنيت بي سيم
481
امنيت بي قيد و شرط سيستم هاي نهان نگاري
482
امنيت پايگاه داده
483
امنيت پايگاه داده
484
امنيت پايگاه داده//
485
امنيت تركيبي با استفاده از روشهاي زبان-مبنا در زبان مدلي براي جاوا
486
امنيت جاني از نظر فقه و حقوق
487
امنيت جريان اطلاعات در برنامه‌سازي چندريسه‌اي شيءگرا
488
امنيت خانه هاي هوشمند با رويكردي مبتني بر الگوريتم بلاكچين
489
امنيت خدمات بانكداري اينترنتي ورابطه آن با اعتماد كاربران : مطالعه موردي بانك پارسيان ايران- استان اصفهان وCIMB بانك مالزي- كوآلالامپور
490
امنيت داده در وب
491
امنيت داده ها
492
امنيت داده ها و مديريت رمز عبور امن با قابليت اطمينان و حداقل تلاش كاربر
493
امنيت در امضاي ديجيتال
494
امنيت در پايگاه داده
495
امنيت در پرداخت آن لاين
496
امنيت در تجارت الكترونيك
497
امنيت در تجارت الكترونيك
498
امنيت در تجارت الكترونيك
499
امنيت در تجارت الكترونيك
500
امنيت در تجارت الكترونيك 1
501
امنيت در تجارت الكترونيك و پرداخت هاي آنلاين
502
امنيت در تجارت الكترونيك و پرداخت هاي آنلاين
503
امنيت در تجارت الكترونيك و پرداختهاي آنلاين
504
امنيت در تجارت سيار
505
امنيت در تجميع داده مبتني بر شايعه
506
امنيت در رايانش ابري
507
امنيت در سرورهاي وب
508
امنيت در سوئيچ ها و روترهاي سيسكو
509
امنيت در سيستم عامل لينوكس
510
امنيت در سيستمهاي پرداخت الكترونيكي
511
امنيت در شبكه
512
امنيت در شبكه WiMAX و ارزيابي استانداردهاي ذيربط
513
امنيت در شبكه اينترنت
514
امنيت در شبكه بي سيم
515
امنيت در شبكه حسگر بيسيم
516
امنيت در شبكه هاي اجتماعي مكاني
517
امنيت در شبكه هاي ادهاك
518
امنيت در شبكه هاي اقتضايي با استفاده از هوش مصنوعي
519
امنيت در شبكه هاي بي سيم
520
امنيت در شبكه هاي بي سيم
521
امنيت در شبكه هاي بي سيم
522
امنيت در شبكه هاي بي سيم
523
امنيت در شبكه هاي بي سيم
524
امنيت در شبكه هاي بي سيم
525
امنيت در شبكه هاي بي سيم سنسوري
526
امنيت در شبكه هاي بين خودرويي
527
امنيت در شبكه هاي حس گر بي سيم
528
امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم و بررسي يك پروتكل امنيتي
529
امنيت در شبكه هاي كامپيوتري
530
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
531
امنيت در شبكه هاي مخابراتي برپايه محل فيزيكي كاربر و آگاهي از وضعيت كانال
532
امنيت در شبكه هاي موبايل
533
امنيت در فناوري NFC
534
امنيت در كد گذاري شبكه اي درون جرياني در شبكه هاي بي سيم
535
امنيت در محاسبات ابري
536
امنيت در محاسبات ابري
537
امنيت در محاسبات ابري
538
امنيت در محاسبات ابري
539
امنيت در محيط سايبري
540
امنيت در وب و شناخت هكرها و حملات آن ها
541
امنيت درتجارت الكترونيك وپرداخت هاي آنلاين
542
امنيت درشبكه بانگرشي به شبكه هاي بيسيم
543
امنيت درشبكه هاي حسگربي سيم مبتني بر ابزارهاي شبيه سازي
544
امنيت درشبكه هاي كامپيوتري
545
امنيت ديجيتال
546
امنيت ديجيتال
547
امنيت ديجيتال وSSL
548
امنيت ديجيتالي
549
امنيت ديجيتالي ﴿SSL )
550
امنيت روترهاي سيسكو
551
امنيت سايبر فيزيكي در پست هاي شبكه هوشمند
552
امنيت سرنشينان خودرو
553
امنيت سرويسهاي وب توسط سيستمهاي ids و ips
554
امنيت سيتم عامل
555
امنيت سيستم عامل LINUX
556
امنيت سيستم ها و شبكه هاي كامپيوتري
557
امنيت سيستم هاي شبكه
558
امنيت سيستم هاي علامت دهي تامين كيفيت درشبكه هاي سيار پيشا
559
امنيت سيستمهاي چندعاملي به كمك عامل هاي بي خبر و بي نشان
560
امنيت شبكه
561
امنيت شبكه
562
امنيت شبكه
563
امنيت شبكه
564
امنيت شبكه
565
امنيت شبكه
566
امنيت شبكه
567
امنيت شبكه
568
امنيت شبكه
569
امنيت شبكه - رمز نگاري در شبكه
570
امنيت شبكه 1
571
امنيت شبكه تهديدها وحملات هكرها
572
امنيت شبكه شركت بيمه ايران
573
امنيت شبكه هاي Wireless
574
امنيت شبكه هاي بي سيم
575
امنيت شبكه هاي بي سيم
576
امنيت شبكه هاي بي سيم
577
امنيت شبكه هاي بي سيم
578
امنيت شبكه هاي بي سيم
579
امنيت شبكه هاي بي سيم
580
امنيت شبكه هاي بي سيم
581
امنيت شبكه هاي بي سيم /
582
امنيت شبكه هاي بي سيم و پروتكل هايWEP و WAP
583
امنيت شبكه هاي بيسيم
584
امنيت شبكه هاي بيسيم و راهكارهاي استفاده امن از اين تكنو لوژي
585
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
586
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
587
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
588
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
589
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
590
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
591
امنيت شبكه هاي كامپيوتري /
592
امنيت شبكه هاي كامپيوتري جديد
593
امنيت شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر روشهاي يادگيرنده بدون نظارت
594
امنيت شبكه هاي كامپيوتري واصول هك
595
امنيت شبكه هاي موردي
596
امنيت شبكه و انواع حمايت و تهديدها و روش هاي مقابله با آنها
597
امنيت شبكه و راه كارها
598
امنيت شبكه و روشهاي جلوگيري از نفوذ در شبكه ازجمله فايروال
599
امنيت شبكه:تاريخچه،اهميت و آينده
600
امنيت شغلي با رويكرد ايمني و نقش آن در نگهداري كاركنان
601
امنيت صوت بر اينترنت تحليل و كاهش اثرات حمله اخلال در سرويس در شبكه تلفن اينترنتي
602
امنيت غذايي و ارتباط آن با عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي در جوامع روستايي (مطالعه موردي: منطقه اورامانات؛ شهرستان هاي شمال غربي استان كرمانشاه)
603
امنيت فرهنگي در قرآن و سنت
604
امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات
605
امنيت قضايي و رعايت موازين حقوق بشر
606
امنيت لايه انتقال
607
امنيت لايه فيزيكي در سيستم هاي موج ميليمتري با استفاده از شكل دهي پرتو هيبريدي
608
امنيت لايه فيزيكي كانال هاي مخابراتي خطوط قدرت MIMO در شبكه هاي هوشمند انرژي
609
امنيت مسير يابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي
610
امنيت مسيريابي با استفاده از منطق فازي
611
امنيت مسيريابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي
612
امنيت موتورهاي جستجو
613
امنيت هستي شناختي و استمرار مناقشه ي هسته اي ايران
614
امنيت و آسيب پذيري كاربران نهايي
615
امنيت و ابزارهاي امنيتي
616
امنيت و حريم خصوصي RFID
617
امنيت و حفظ حريم خصوصي در سيستم هاي RFID
618
امنيت و خصوصي سازي RFID
619
امنيت و خصوصي سازي RFID
620
امنيت و خصوصي سازي در RFID
621
امنيت و دسترسي به داده ها درشبكه
622
امنيت و مسير يابي شبكه هاي ادهاك
623
امنيت و مسير يابي شبكه هاي كامپيوتري
624
امنيت و مسيريابي در شبكه هاي ادهاك
625
امنيت و منافع ملي كشورها در پرتو منشور ملل متحد و رويه قضايي بين‌المللي
626
امنيت و هك
627
امنيت و هك در شبكه هاي بي سيم
628
امنيت وحريم خصوصي درسيستم هاي RFID
629
امنيت ورمزگذاري
630
امنيت ومسيريابي در شبكه هاي ادهاك
631
ام‍ن‍ي‍ت‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ چ‍ن‍د ع‍ام‍ل‍ه‌
632
امنيت،و فناوري اطلاعات و ارتباط آن با علم بيومتريك هوشمند
633
امنيتي سازي ورشد منازعات قومي ومذهبي در خاورميانه از سال 2000تا2016
634
امواج
635
امواج اسپيني كپه اي و امواج اسپيني سطحي در شبكه هاي SC وBCC
636
امواج الكتروستاتيك در پلاسماي نافزونور مغناطيده
637
امواج چگالي بار و ابر رسانايي در تركيبات ديكالكوژن- فلزات واسطه
638
امواج ريماني چند بعدي در سيالات تمام نسبيتي
639
امواج ساليتون در ليزر الكترون آزاد
640
امواج ضربه در سيالات
641
امواج غيرخطي در ليزر الكترون آزاد
642
امواج فرابنفش
643
امواج گرانشي
644
امواج منفرد و امكان استفاده از آن در مخابرات نوري
645
امواج و ارتعاشات
646
امواج يوني صوتي خطي در يك الكترون -پوزيترون - يون پلاسماي نسبتي ضعيف
647
امور بانكي و شبكه هاي كامپيوتري
648
اموزش از راه دور ورياضيات
649
اموزش الكترونيك
650
اموزش الكترونيكي
651
اموزش پيش دبستاني در مجتمع اموزشي وپرورشي امام هادي
652
آموزش زبان از طريق تشخيص شي در محيط با محوريت مدل بر روي نرم افزار موبايل
653
اموزش لغت از طريق بازي با الفاظ و عبارات در مقابل اموزش اغت به روش قديمي
654
اموزه هاي پزشكي در منطق الطير عطار نيشابوري
655
امولاتور 68000
656
امولاتور C31 80
657
امولسيون دوتايي W/O/W حاوي نمك آهن و كاردبرد آن در غني سازي آرد
658
امولسيون زدايي آب از نفت و راهكارهاي افزايش ميزان بازده آن به شيوه انعقاد الكترواستاتيكي دي الكتروفورز
659
امولسيون زدايي زيستي سيستم دوفازي آب-نفت توسط ميكروارگانيسم ها
660
امولسيون سازي رزين آلكيد در آب
661
امولسيون سازي مستقيم نيترو سلولز در آب و بررسي اثر عوامل تسهيل كننده تشكيل فيلم
662
امولسيون هاي چندگانه و كاربرد آن ها در صنايع غذايي
663
امولسيون هاي مواد غذايي
664
امولسيونسازي نيتروسلولز به سامانه پايه آبي پايدار و حاوي نانو ذرات تك اندازه از طريق ترآوايي غشايي
665
امي بودن پيامبر (ص ) در منابع تفسيري و حديثي و نقد ديدگاه خاورشناسان
666
امي بودن پيامبر )ص ( در منابع تفسيري و حديثي و نقد ديدگاه خاورشناسان
667
اميد به آينده و عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه يزد
668
اميد به زندگي با نگاهي نو ﴿موسسه حمايت از كودكان سرطاني﴾
669
اميد در زندگي
670
اميد رياضي تعداد ريشه هاي حقيقي و انواع تقاطع هاي چند جمله ايهاي تصادفي
671
اميد رياضي تعداد ريشه هاي حقيقي يك چند جمله اي تصادفي
672
اميد رياضي مشروط و قاعده بيز براي متغيرهاي تصادفي و اندازه با مقادير عملگرهاي مثبت روي فضاهاي هيلبرت
673
امين
674
ان تقال وظايف با آگاهي از زمينه در محيط هاي محاسبات فراگير
675
اناطه : ماهيت ، آثار و وظايف
676
اناليز احتمالاتي سيلاب گرفتگي سواحل خليج چابهار تحت اثر امواج سونامي ناشي از گسل مكران
677
اناليز ترانسكريپتوم در حين مراحل تشكيل گل براي حداسازي ژن هاي كانديداي واسطه شده در متابوليسم دلفينيدين در گياه هيدرانژيا ماكروفيلا
678
اناليز جريانو زمان اقامت در نيدر مدوك
679
اناليز ساختاري همصورتهاي تركيب دي كر بالدهيد فسفين و بررسي اثر هترواتم فسفر و روي پايداري همصورتها پيوند هيدروزني و عدم استقرار الكتروني در فاز گازي
680
آناليز شبكه هاي اجتماعي از طريق نظريه گراف و شبكه
681
اناليز طيفي سكوي اسپار تحت اثر موج نامنظم در شش درجه ازادي
682
اناليز كامپوتري سيكل جذبي يك اثره و چند اثره
683
اناليز كواريانس
684
اناليز كيفي مكمل هاي ورزشي غير مجاز استان خوزستان با دستگاه كرماتوگرافي مايع با عملكرد بالا در سال 2016-2015
685
اناليز منطقه اي سيلاب بر اساس گشتاور هاي خطي
686
اناليز هيدروديناميكي لوله هاي شناور دريايي
687
اناليز و طراحي فيلترهاي ديجيتالي
688
اناليز‎3D ‏يك صفحه مستطيلي با نرم افزار انسيس
689
اناليزميدان هاي نزديك انتن
690
انبار آنلاين با برنامه نويسي ASP
691
انبارداري
692
انبارداري
693
انبارداري
694
انبارداري
695
انبارداري (شركت پروفيل صفا)
696
انبارداري در دلفي
697
انبارداري در دلفي
698
انبارداري سايت كامپيوتر
699
انبارداري شركت بلال
700
انباشت لايه هاي نازك نانومتري Tio2 و بررسي اثر پارامترهاي انباشت بر روي خواص آب دوستي آنها
701
انباشتگي ،اختلاط و انتقال حرارت در برجهاي حبابدار
702
انبساط رطوبتي بدنه هاي متخلخل
703
انبساط همدماي پلاسماي اندركنشي در ميدان قوي ليزري در فرآيند گداخت هسته اي
704
انبوه سازي و نقش آن در تغيير الگوي سكونت مردم
705
انتخاب ، طراحي و بهينه سازي موتور هوائي توربوفن
706
انتخاب آگاه-به-زمينه تأمين كنندگان زنجيره هاي تأمين
707
انتخاب آلياژ قالب جهت كشش فولاد ضد زنگ و بررسي آلياژهاي برنز جهت استفاده در اين قالبها
708
انتخاب آميخته بازاريابي انار جهت صادرات با استفاده از روش AHP...
709
انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك A H P بارويكرد برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي :شركت كاشي مرجان
710
انتخاب آميخته بازاريابي مناسب در صنايع غذايي پرديس با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (مورد مطالعه شعب استان مازندران)
711
انتخاب آنتن انتقال بهينه براي كانال هاي استراق سمع MIMO عظيم
712
انتخاب آنتن در سيستم‌هاي چندآنتني انبوه با همبستگي فضايي
713
انتخاب آنتن مبتني بر يادگيري عميق در امنيت لايه فيزيكي
714
انتخاب ابزار فرزكاري به كمك كامپيوتر
715
انتخاب ابزار فرزكاري قطعات ماشين كاري به كمك كامپيوتر
716
انتخاب ابزار مناسب تامين مالي نوآوري با تاكيد بر ساز و كار سرمايه گذاري خطرپذير
717
انتخاب ابزار و پارامترهاي ماشينكاري در ماشينهاي فرز با استفاده از كامپيوتر
718
انتخاب اسپرم بر اساس قابليت اتصال آن به اسيد هيالورونيك جهت انجام تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم
719
انتخاب استراتژي بازاريابي مناسب براي شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري
720
انتخاب استراتژي بهينه با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره (MCDM) در محيط فازي (مطالعه موردي: شركت بازار گستر پگاه كرمان)
721
انتخاب استراتژي بهينه با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره (MCDM) در محيط فازي (مطالعه موردي: شركت بازار گستر پگاه كرمان)
722
انتخاب استراتژي بهينه سرمايه گذاري با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن
723
انتخاب استراتژي پابرجا در برنامه‌ريزي بلند‌مدت
724
انتخاب استراتژي تجارت الكترونيك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي﴿ مورد مطالعه شركت فولاد آلياژي اصفهان﴾
725
انتخاب استراتژي مناسب رقابتي شركت كالبر براساس پورتر
726
انتخاب استراتژي مناسب قراردادي در پروژه هاي توسعه ميادين نفت و گازي در ايران با استفاده از تصميم گيري گروهي فازي
727
انتخاب استراتژي مناسب مديريت دانش با رويكرد پويا بر اساس مدل نوناكاوتاكوچي ﴿مطالعه موردي : شركت برق منطقه اي خراسان﴾
728
انتخاب استراتژيك تامين كنندگان بر اساس رويكرد فازي و با در نظر گرفتن ريسك تامين كنندگان
729
انتخاب استراتژيهاي بهينه نگهداري و تعميرات با رويكرد كمي - كيفي
730
انتخاب اعضاي تيم تحقيقاتي كارا در شبكه همكاري محققان
731
انتخاب الگو، تدوين و ارزيابي اثر بخشي برنامه استراتژيك فناوري اطلاعات با روش كارت هاي اعتباري متوازن )BSC( در شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران
732
انتخاب الگوريتم داده‌كاوي مناسب براي تشخيص دلايل ترك تحصيل دانش‌آموزان (موردكاوي: مدارس استان اردبيل)
733
انتخاب الگوريتم مناسب پياده سازي مدولاسيون SVPWM در اينورتر چند فازه و ساخت يك نمونه اينورتر 5 فازه بر اساس آن
734
انتخاب الگوريتم مناسب جهت ارتقاء سطح تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور در آموزش الكترونيك با استفاده از داده كاوي
735
انتخاب الگوريتم مناسب جهت ارتقاء سطح تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور درآموزش الكترونيك با استفاده از داده كاوي
736
انتخاب الگوريتم يادگيرنده مناسب براي مكان‌يابي درون ساختماني و پياده‌سازي سيستم كاربردي آن
737
انتخاب الگوريتمي بهينه براي ارائه دروس دانشگاه پيام نور
738
انتخاب الگوي مناسب برنامه ريزي توسعه مقاصد گردشگري
739
انتخاب الگوي مناسب تصميم گيري در شرايط بحران سازماني با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري
740
انتخاب امكان دريچه خروجي هواي سالن امتحانات دانشگاه صنعتي سيرجان با استفاده از برنامه فلوئنت
741
انتخاب انباره ها در سامانه هيدروليك
742
انتخاب اندازه ي هادي در شبكه هاي توزيع شعاعي
743
انتخاب اهداف عملياتي يك نقشه استراتژيك سناريومبنا با استفاده از تكنيك سيستم ديناميك (مطالعه موردي: توليد كننده محصولات چوبي صدف)
744
انتخاب اوليه فرايند ساخت به كمك كامپيوتر
745
انتخاب اوليه‌هاي بهينه در مواد رنگزاي نساجي با استفاده از روش‌هاي ابتكاري
746
انتخاب ايرفويل توربينهاي بادي براي بادهاي كم سرعت
747
انتخاب اين ويوو واين ويترو براي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان
748
انتخاب براساس معياركولبك -ليبر براي 2k>مدل غيرآشيانه اي
749
انتخاب براي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از شاخص هاي زراعي فيزيولوژيكي و متابوليكي
750
انتخاب بهترين پيش شرط براي حل دستگاههاي معادلات خطي از برخي معادلات ديفرانسيل پاره اي
751
انتخاب بهترين تركيب ويژگي هاي فركانس براي تفكيك حالت هاي ذهني
752
انتخاب بهترين حلال ، جهت حاليت و ويسكوزيته كيتين
753
انتخاب بهترين روش ارتباطات بازاريابي يكپارچه به روش AHP در برج تجاري يادمان استان البرز
754
انتخاب بهترين روش ارتباطات بازاريابي يكپارچه به روش AHP در برج تجاري يادمان استان البرز
755
انتخاب بهترين روش بازيابي پايه هاي معدن زير زميني رو مرمر
756
انتخاب بهترين روش دفع زباله¬هاي واحدهاي درماني كوچك با استفاده از مدل تصميم-گيري چند معياره AHP
757
انتخاب بهترين سطح مقطع براي قلاب جرثقيل با استفاده از نرم افزار ABAQUS
758
انتخاب بهترين سناريوي توليد با در نظر گرفتن عدم قطعيت
759
انتخاب بهترين مدل براي نوسازي وبهسازي بافت فرسوده شهر تهران به روش پروموته
760
انتخاب بهينه افزونگي ها در سيستم هاي K ‐از‐ n
761
انتخاب بهينه پارامترهاي آيروديناميكي يك كمپرسور چندمرحله و ارائه ابعاد آن توسط بسته نرم افزاري
762
انتخاب بهينه پارامترهاي ماشينكاري با استفاده از روش GONNS
763
انتخاب بهينه پروژه با استفاده از روش تجزيه و تحليل حالات شكست و اثرات آن و برنامه ريزي چندهدفه ، مطالعه ي موردي : شركت بهسازان صنايع خاورميانه درشركت فولاد هرمزگان
764
انتخاب بهينه پهناي نوار در هموار سازي هسته اي دوره نگار
765
انتخاب بهينه تعداد، نوع و محل وسايل حفاظتي و كليدزني جهت حفاظت شبكه هاي توزيع
766
انتخاب بهينه روش حفاري با ارايه يك رويكرد مقايسه اي تصميم گيري (topsis,ahp,Matrix Risk) به منظور حداقل نمودن ريسك عمليات حفاري
767
انتخاب بهينه زير فضاهاي رنگي در سيستم هاي خودكار بازشناسي چهره
768
انتخاب بهينه سبد سهام بكمك شبكه عصبي بر روي گريد
769
انتخاب بهينه صنايع
770
انتخاب بهينه قاب صلب يا مهاربندي براي مقاومت در برابر زلزله در ساختمانهاي فولادي متعارف
771
انتخاب بهينه ماشين آلات با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي مطالعه موردي: حفر تونل محور مشهد -سرخس
772
انتخاب بهينه ماشين آلات با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي) مطالعه موردي: حفر تونل محور مشهد- سرخس(
773
انتخاب بهينه مصالح نوين ساخت بر اساس پارامترهاي موثر در ساختمان هاي متداول
774
انتخاب بهينه مقطع كابلهاي در شبكه هاي قدرت توزيع و فوق توزيع
775
انتخاب بهينه مكان چاه با استفاده از الگوريتم تخمين تصادفي اختلال هم‌زمان
776
انتخاب بهينه ناوگان ماشين آلات عمليات خاكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و نظريه صف
777
انتخاب بهينه ي شبكه در شبكه هاي بي سيم ناهمگون
778
انتخاب بهينه¬ي روش اجرا (PDS) در پروژه ساختمان¬هاي بلندمرتبه
779
انتخاب پارامتر شدت مناسب براي تحليل IDA در محدوده ي خطي و غيرخطي مصالح: مطالعه موردي يك قاب خمشي فولادي يك درجه آزادي
780
انتخاب پارامتر شكل در روش‌هاي تقريب مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي
781
انتخاب پارامترهاي تاثيرگذار درشبيه سازي مخزن بوسيله پروكسي مدل با استفاده از اناليز حساسيت
782
انتخاب پارامترهاي مناسب در حيطه الگوريتم هاي پارامترثابت براي برخي از مسائل هندسه محاسباتي
783
انتخاب پاسخ به نفوذ مبتني بر تصميم گيري فازي و با كمك ارزيابي ريسك
784
انتخاب پذيري برخي گرافهاي چند بخشي كامل و حدس اهبا
785
انتخاب پرتفوليو بهينه با استفاده از مدل هاي خطي و مدل شارپ ﴿مطالعه موردي : 50 شركت پرتر در بورس اوراق بهادار تهران﴾
786
انتخاب پرتفوي با استفاده از تئوري تصميم گيري گروهي فازي در شركتهاي پذيرته شده در بورس اوراق بهادار تهران﴿1384-1380﴾
787
انتخاب پرتفوي بهينه بااستفاده از مدل مبتني بر حسابداري ذهني
788
انتخاب پرتفوي بهينه بر اساس قواعد فازي (مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
789
انتخاب پرتفوي بهينه سرمايه گذار با قيد ارزش در معرض ريسك
790
انتخاب پروژه هاي توسعه ي خيابان هاي شهري با توجه به رويكرد عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
791
انتخاب پروژه هاي حفاري اكتشافي چاه نفتي با در نظر گرفتن ريسك در اين پروژه‌ها
792
انتخاب پروژه هاي خياباني جهت تعريض در شبكه هاي شهري
793
انتخاب پروژه هاي مطلوب در بنگاههاي اقتصادي(مطالعه موردي شركتهاي حمل ونقلي )
794
انتخاب پهناي باند در برآورد چگالي كرنل
795
انتخاب پورتفوليو پروژه NPD در محيط رقابتي با در نظر گرفتن ريسك انتخاب پروژه ها
796
انتخاب پورتفوليوي بهينه پروژه ها با توجه به اهداف استراتژيك سازمان، مطالعه موردي: راه آهن ج.ا.ا
797
انتخاب پورتفوليوي پروژه با در نظر گرفتن تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي
798
انتخاب پورتفوليوي پروژه با درنظرگرفتن وابستگي بين پروژه‌ها
799
انتخاب پورتفوليوي تاب آور پروژه بر اساس نظريه سازمان هاي با قابليت اطمينان بالا
800
انتخاب پورتفوي قراردادهاي معاوضه نكول اعتباري و قيمت گذاري آن با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك
801
انتخاب پوشش مناسب براي فولاد ST-37در محيط هاي دريايي
802
انتخاب پوشش مناسب براي فولادST-37 در محيط هاي دريايي
803
انتخاب پوشش مناسب جهت جلوگيري از خوردگي
804
انتخاب پوشش مناسب در خط لوله فولادهاي حاوي گاز ترش
805
انتخاب پيش‌رونده‌ي گره‌هاي نامزد ارسال در مسيريابي فرصت‌طلبانه شبكه‌هاي بي‌سيم موردي با درنظرگرفتن انرژي
806
انتخاب پيمانكاران جزء با رويكرد مديريت ريسك
807
انتخاب پيمانكاران عمراني تحت فاكتورهاي ريسك پروژه با استفاده از تلفيق تكنيك هاي تئوري خاكستري،ديمتل و اي ان پي GREY THEORY & DEMATEL & ANP
808
انتخاب تأمين كننده با در نظر گرفتن ريسك انقطاع در زنجيره تأمين
809
انتخاب تأمين كننده در زنجيره ي تأمين با رويكرد خوشه بندي فازي و روش تاگوچي (مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران- يزد)
810
انتخاب تأمين كننده سبز با استفاده از روش هاي تصميم گيري گروهي فازي VIKOR-GRA-Topsis
811
انتخاب تأمين‌كنندگان بر مبناي ريسك آن‌ها با استفاده از روش خوشه بندي DBSCAN
812
انتخاب تأمين‌كنندگان و حداقل نمودن تعداد عمليات همراه با تأخير در زنجيره تأمين ساخت بر اساس سفارش
813
انتخاب تأمين‌كننده براي چهارچوب هاي قراردادي در امداد بشردوستانه
814
انتخاب تامين كنندگان به استفاده از تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس منطبق بر منطق فازي
815
انتخاب تامين كنندگان در سازمانهاي پروژه محور با استفاده از روش الكتره III
816
انتخاب تامين كنندگان و تخصيص سفارش به آنها تحت شرايط پويا در زنجيره هاي تامين
817
انتخاب تامين كننده
818
انتخاب تامين كننده با استفاده از آنتروپي شانون و تاپسيس فازي در زمينه مديريت ريسك زنجيره تامين(مطالعه موردي شركت فراوردههاي لبني كاله)
819
انتخاب تامين كننده با استفاده از روشهاي TCO و AHP
820
انتخاب تامين كننده با استفاده از رويكرد تصميم گيري گروهي چندمعياره براساس مجموعه هاي فازي شهودي با مقادير بازه ايي (مطالعه موردي در يك سازمان پروژه محور)
821
انتخاب تامين كننده با استفاده از يكپارچه سازي تصميمات استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي تحت محدوديت هاي CAPQU با تقاضاي احتمالي
822
انتخاب تامين كننده با درنظرگرفتن شكست تحويل
823
انتخاب تامين كننده با روش تحليل سلسله مراتبي
824
انتخاب تامين كننده بر اساس اشتراك گذاري اطلاعات با ملاحظه مديريت ريسك. مطالعه موردي:ايران خودرو
825
انتخاب تامين كننده بر اساس بهينه سازي سبد محصول
826
انتخاب تامين كننده به همراه تامين ميزان سفارش
827
انتخاب تامين كننده به همراه تعيين ميزان سفارش
828
انتخاب تامين كننده در شرايط تخفيف و با تقاضاي وابسته به قيمت
829
انتخاب تامين كننده سبز با درنظر گرفتن تخصيص سفارش در زنجيره تامين حلقه بسته و مطالعه موردي ايران خودرو
830
انتخاب تامين كننده سبز در شرايط عدم قطعيت با استفاده از بهينه سازي استوار
831
انتخاب تامين كننده مقيد به اصول زنجيره تامين سبز ( موردكاوي : صنعت كاشي)
832
انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش در محيط ارائه طرح هاي تخفيف و پيشنهاد تسهيم درآمد در شرايط محدوديت منابع تامين كننده ها
833
انتخاب تبديلات بهينه در رگرسيون
834
انتخاب تركيب سبد تسهيلات اعطايي براي موسسات مالي با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي
835
انتخاب تركيب سبد تسهيلات اعطايي براي موسسات مالي با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي
836
انتخاب تركيب وب سرويس ها به طور ديناميك با توجه به كيفيت سرويس دهي
837
انتخاب ترمينال وتست الارمهاي ماكس
838
انتخاب تصادفي وابسته
839
انتخاب تعداد ، توان نامي و استراتژي عملكرد بهينه محرك اوليه در سيستم هاي توليد همزمان برق و گرما
840
انتخاب تعداد و نوع محركهاي اوليه در سيستمهاي توليد همزمان كوچك با استفاده از تحليل اگزرژي - اقتصادي
841
انتخاب تعدادكمينه لايه ها و ترتيب آن‌ها در لباس محافظ براي هواي فوق سرد مناسب با شرايط جوي مناطق شمال غرب كشور
842
انتخاب تكنولوژي مناسب خط نورد و توليد لوله (ارزيابي فني -اقتصادي)
843
انتخاب تكنولوژي مناسب و ارائه مدل با توجه به محدوديتهاي صنايع نساجي پنبه‌اي با مطالعه موردي دركارخانه چيت ري
844
انتخاب تكنولوژي نيروگاهي با استفاه از روش AHP
845
انتخاب توأم رله و جمر در شبكههاي امن رله دوسويه
846
انتخاب توپولوژي مناسب جهت بهبود عملكرد مبدل‌هاي واصل توربين‌هاي بادي دريايي به خطوط HVDC
847
انتخاب جهت بهينه حفاري در مخازن شكاف دار با توجه به جهت شكستگي هاي منطقه (همراه با مطالعه موردي﴾
848
انتخاب چيدمان بهينه الياف بر مبناي معكوس شدن سطوح كنترل روي يك بال كامپوزيتي داراي سوييپ
849
انتخاب حالت تبادل اطلاعات و انتساب كانال براي ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي نسل پنجم بيسيم با در نظر گرفتن كيفيت سرويس
850
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻼل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاى ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻰ
851
انتخاب خصوصيات بيزي براي رگرسيون خطي پررتبه از طريق تقريب آيزينگ با كاربردهايي براي ژنوم ها
852
انتخاب خلا در نظريه ميدان هاي كوانتومي
853
انتخاب خودكار پاسخ به نفوذ با آگاهي از تابع هزينه
854
انتخاب خوشه بندي تركيبي مبتني بر بهينه سازي رياضي و اجتماعي
855
انتخاب دانش پيشگام ﴿پيشران ﴾ درعصر اقتصاد دانش بنيان ، ضرورت ها ومعيارها
856
انتخاب دنباله آموزشي به منظور تخمين كانال سيستم مخابراتي MIMO-OFDM با استفاده از تجزيه به عاملهاي تكين
857
انتخاب راهبردهاي مناسب بازاريابي اينترنتي در شركتهاي توليد برتر ايران بر اساس مدل سه C
858
انتخاب ركورد مناسب جهت انجام تحليل ديناميكي با استفاده از طيف ميانگين شرطي
859
انتخاب رله در شبكه بي سيم مشاركتي دو پرشي به كمك پروتكل تخمين و ارسال
860
انتخاب رله در شبكه هاي راديوشناختي مشاركتي مبتني بر نظريه بازي ها
861
انتخاب رله و اختصاص توان در شبكه هاي بي سيم به كمك تئوري بازي
862
انتخاب رله و كنترل توان همزمان همزمان در شبكه هاي مخابرات مشاركتي
863
انتخاب رله و مديريت تداخل در شبكه هاي راديوي شناختي مشاركتي
864
انتخاب رهبر در سيستم‌هاي چند عاملي مبتني بر همكاري با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي، هيجاني و شناختي با رويكرد فازي
865
انتخاب روتور مولد بادي
866
انتخاب روش استخراج زير زميني كانسارهاي فلزي با استفاده از مدلسازي عددي
867
انتخاب روش استخراج معادن كوچك مقياس با در نظر گرفتن معيارهاي مديريتي دريك مجموعه واحد مطالعه موردي معدن آي قلعه سي
868
انتخاب روش استخراج معدن بنتونيت عشق آباد طبس وابسته به شركت درين كاشان
869
انتخاب روش استخراج مناسب با توجه به هندسه ذخيره
870
انتخاب روش استخراج و طراحي كانسار مس دره زرشك در استان يزد
871
انتخاب روش بهينه اندازه گيري جريان دوفازي (مايع-جامد، مايع-مايع) و ساخت نمونه آزمايشگاهي
872
انتخاب روش بهينه اندازه گيري جريان دوفازي مايع- گاز و ساخت نمونه آزمايشگاهي
873
انتخاب روش بهينه تأمين مالي پروژه‌هاي مشاركت بخش دولتي با بخش خصوصي در بزرگراه‌ها
874
انتخاب روش بهينه جهت توليد نقشه شاهد ژئوشيمي در تهيه نقشه پتانسيل معدني: مطالعه موردي برگه 1:100000 ورزقان
875
انتخاب روش بهينه ساخت با رويكرد ردپاي كربن در پروژه هاي ساختماني شهر تهران
876
انتخاب روش حفاري مناسب براي ايستگاه S مترو اصفهان با استفاده از مدل سازي عددي
877
انتخاب روش حفاري و پايدارسازي تونل در زمين هاي سست شهري ﴿مطالعه موردي تونل دسترسي كردستان﴾
878
انتخاب روش ساخت قطعات به كمك كامپيوتر
879
انتخاب روش مناسب ازدياد برداشت از ميادين نفتي بر اساس الگوريتم تصميم گيري چند معياره
880
انتخاب روش مناسب هوشمندي تكنولوژي با استفاده از روش دلفي فازي و تجزيه و تحليل تناظر چندگانه -مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه
881
انتخاب روشهاي استخراج مناسب معادن به كمك كامپيوتر
882
انتخاب روشي مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي در تشخيص بيماري اسكيزوفروني
883
انتخاب رويكرد مناسب سناريونگاري با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره‌ي فازي
884
انتخاب زلزله جهت تحليل تاريخچه زماني در ساختگاه نزديك به گسل
885
انتخاب زيرمجموعه هاي مناسب از راهكارهاي موجود با در نظر گرفتن محدوديتها و با استفاده از تصميم گيري گروهي مطالعه موردي در شركت ايران خودرو
886
انتخاب زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa﴾ در منطقه حفاظت شده كالمند، استان يزد
887
انتخاب زيستگاه توسط آهوي ايراني در پناهگاه حيات وحش موته
888
انتخاب زيستگاه خفاش Pipistrellus Kuhlii در شهر كرمانشاه و خرم آباد
889
انتخاب زيستگاه و برآورد فراواني گورخر ايراني (Equns hemionus onager) در پارك ملي قطرويه
890
انتخاب زيستگاه و تفكيك آشيان بوم شناختي گونه هاي مارمولك همبوم در پارك ملي كلاه قاضي
891
انتخاب زيستگاه و تنوع ژنتيكي رودك عسلخوار (Mellivora capensis) در ايران
892
انتخاب ژن هاي مرتبط با استفاده از روش طيفي
893
انتخاب ساختار براي شناسايي سيستم هاي غيرخطي
894
انتخاب سازه نگهبان مناسب با رويكرد تصميم گيري چند معياره و منطق فازي استاد
895
انتخاب سبد بهينه پروژه هاي سرمايه گذاري خطرپذير
896
انتخاب سبد بهينه پروژه هاي عمراني شهري با استفاده از رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي فازي و كوپراس مطالعه موردي : سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
897
انتخاب سبد پروژه با استفاده از تصميم گيري چندمعياره و برنامه ريزي عدد صحيح با در نظر گرفتن شاخص هاي توسعه پايدار
898
انتخاب سبد پروژه با رويكرد مديريت استراتژيك
899
انتخاب سبد پروژه ها با استفاده از مدل برنامه ريزي دوسطحي
900
انتخاب سبد پروژه هاي ساختماني با رويكرد مديريت ريسك
901
انتخاب سبد سرمايه در بازارهاي تصادفي با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
902
انتخاب سبد سرمايه گذاري با درنظرگرفتن معيارهاي مالي و اخلاقي
903
انتخاب سبد سهام از طريق خوشه بندي در شبكه هاي مالي مبتني بر همبستگي
904
انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه ها
905
انتخاب سبد سهام با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
906
انتخاب سبد سهام با معيارهاي ريسك VaR-CVaR
907
انتخاب سبد سهام رديابي كننده شاخص به صورت تنك و متنوع با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي
908
انتخاب سبد سهام مبتني بر سناريو با بازده فازي: رويكرد بهينه سازي پايدار ملوي
909
انتخاب سبدسهام با مدل تركيبي مبتني بر سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
910
انتخاب سبدي از طرح ها و پروژه ها براي توسعه ي مبتني بر دانش در ايران با استفاده از شاخص پيچيدگي اقتصادي و شاخص هاي اقتصاد دانش بنيان
911
انتخاب سرويس براي اشياي هوشمند در حوزه اينترنت اشياء
912
انتخاب سرويس ذخيره ساز ابري مناسب براي جرياني از كاربردهاي اينترنت اشياء
913
انتخاب سرويس مناسب بر اساس اعتماد در رايانش ابري سيار
914
انتخاب سنجه شدت مناسب براي بررسي عملكرد لرزه‌اي سازه‌ها
915
انتخاب سهام برتر با بكارگيري استراتژي كانسيلم و كاربرد ابر ايچيموكو در تشخيص زمان ورود و خروج به اين سهام (نمونه مورد مطالعه:كليه شركت هاي توليد كننده مواد پايه در بورس و فرابورس تهران)
916
انتخاب سويه هايي از باكتري هاي اسيد لاكتيك با توانايي بهينه توليد GABA و پپتيدهاي بازدارنده ACE به منظور توليد يك فرآورده شير تخميري فراسودمند
917
انتخاب سياست نگهداري و تعميرات به وسيله ي مدل هاي مدرن و كارا براي صنعت فرش ماشيني(مطالعه موردي)
918
انتخاب سيال حفاري مناسب براي حفاري در آبهاي عميق درياي خزر
919
انتخاب سيستم سازه اي ساختمان با معيارهاي توسعه ي پايدار
920
انتخاب سيستم مناسب آبياري تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
921
انتخاب سيستم مناسب حمل و نقل همگاني در مجموعه شهري تهران
922
انتخاب سيمان با نفوذ پذيري كم، جهت بهينه سازي سيمانكاري چاههاي گازي
923
انتخاب سينتيك غيرفعال شدن كاتاليست هيدروژناسيون انتخابي استيلن
924
انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد براي واحدهاي سازماني شركت‌هاي پروژه ‌محور
925
انتخاب شكل مناسب شفت براي ورودي دستگاه TBM با استفاده از مدلسازي عددي (مطالعه موردي خط 7 ،متروي تهران)
926
انتخاب صحيح ابزار و طراحي مكانيزم مناسب و روش بهينه براي داخل تراشي لوله هاي طويل
927
انتخاب صحيح نقطه جداري گذاري و طراحي بهينه ي آن جهت دست يابي به افق هاي پايين گروه دهرم در يكي از چاه هاي اكتشافي ميادين جنوبي كشور
928
انتخاب طراحي و بهينه سازي موتور هوايي توربوفن
929
انتخاب طرح سانسور فزاينده بهينه در آزمون هاي طول عمر
930
انتخاب طرح مفهومي سيستم هشدار و بوق
931
انتخاب طرح هندسي بهينه براي تقاطع هاي غير همسطح با كمك مدلهاي كامپيوتري
932
انتخاب طول افقي بهينه در يك چاه افقي
933
انتخاب عصاره گير مناسب جهت ارزيابي ازت قابل جذب خاكهاي آهكي استان اصفهان و تعيين حد بحراني ازت براي گياه ذرت
934
انتخاب عصاره گير مناسب جهت استخراج پتاسيم قابل جذب براي گياه ذرت در خاكهاي منطقه مركزي استان اصفهان
935
انتخاب عصاره گير مناسب جهت استخراج فسفر قابل جذب و تعيين حد بحراني فسفر براي گياه ذرت در خاكهاي آهكي منطقه اصفهان
936
انتخاب فاز بهينه نمونه بردار در گيرنده هاي ديجيتال
937
انتخاب فرآيند بهينه ارتقاء كيفيت بنزين با استفاده از برنامه ريزي خطي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي
938
انتخاب فرآيند توليد و انتخاب ماشين ابزار به كمك كامپيوتر
939
انتخاب فرايند بهبنه بهره برداري از مايعات گازي و شبيه سازي واحد توليد آن
940
انتخاب فرم بدنه مناسب از لحاظ مقاومت حركتي براي كشتي مسافربري كاتاماران
941
انتخاب فرمولاسيون منايب و تهيه ژئوممبران ها براي حوضچه هاي آب شور به منظور افزايش طول عمر آن ها ﴿مرتبط با كارخانه پتاس خور و بيابانك﴾
942
انتخاب كارآمد حالت براي ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي بي سيم
943
انتخاب كاربران همكار در سنجش طيف شبكه هاي راديو شناختگر مبتني بر نظريه ماتريس هاي تصادفي
944
انتخاب كانال‌هاي لجستيك معكوس به كمك روش‌هاي تصميم‌گيري در فضاي قطعي، فازي و فازي-فاصله‌اي
945
انتخاب كانال‌هاي لجستيك معكوس به كمك روش‌هاي تصميم‌گيري در فضاي قطعي، فازي و فازي-فاصله‌اي
946
انتخاب كلكتور مناسب براي فلوتاسيون ايلمنيت
947
انتخاب كمپرسور براي تونل باد مافوق صوت
948
انتخاب كيفيت مناسب محيط زيست آبي مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
949
انتخاب گزينه بهينه روش اجرا براي سيستم اجرايي ديوار آب بند در پروژه هاي سد و نيروگاه
950
انتخاب گزينه هاي پايان عمر محصول در شرايط عدم قطعيت براي محصولات الكترونيكي
951
انتخاب گونه هاي درختي مناسب جهت جنگلكاري در حوزه آبخيز كلوچه )شهرستان بيجار استان كردستان(
952
انتخاب لاين سلولي متحمل به شوري ذركالوس گياه سيب زميني (Solanum tuberosum E.) رقم و اين دزيره با استفاده از تابش پرتوگاما
953
انتخاب ماده منعقد كننده مناسب براي واحد بازيافت پساب پالايشگاه اصفهان
954
انتخاب ماشين آلات اصلي معادن روباز با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ مطالعه موردي معدن مس سونگون
955
انتخاب ماشين آلات معادن روباز با هدف كمينه كردن هزينه ها و در نظر گرفتن قابليت اعتماد ماشين آلات و عدم قطعيت توليد
956
انتخاب ماشين حفاري باتوجه به شرايط ژئومكانيكي موجود در خط شمالي - جنوبي تونل قطار شهري اصفهان
957
انتخاب متغير براي داده هاي ژنومي با ابعاد بالا با استفاده از لاسو گروهي
958
انتخاب متغير در رگرسيون چندك مركب با خطاي وابسته
959
انتخاب متغير در مدل‌هاي نقطه‌ تغيير
960
انتخاب متغيربيزي در مدل‌هاي رگرسيوني با استفاده از پيشين‌هاي ميخ و تخته
961
انتخاب مته هاي حفاري نفت و گاز
962
انتخاب مته ي بهينه با توجه به پارامترهاي چاه هاي حفر شده
963
انتخاب مجموعه داده‌هاي آزمون موثر در آزمون نرم‌افزار مبتني بر جهش
964
انتخاب محتواهاي آموزشي در محيط آموزشي مبتني بر گريد بر اساس معيارهاي اقتصادي
965
انتخاب محرك و سيال عامل بهينه در سيكل ارگانيك رنكين به همراه بازياب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
966
انتخاب محل نصب مناسب توليد پراكنده در يك شبكه توزيع
967
انتخاب مد و تخصيص منابع انرژي-كارآمد بصورت مشترك براي ارتباطات D2D تحت Cloud-RAN مبتني بر شبكه هاي LTE-A
968
انتخاب مدل ارزيابي عملكرد كارا در سازمان هاي خدماتي ﴿ مطالعه موردي : شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان﴾
969
انتخاب مدل بر اساس آزمون وونگ تحت تابع درستنمايي نيم رخي
970
انتخاب مدل بر اساس معيار كولبك - ليبلر براي مشاهدات سانسوريده
971
انتخاب مدل براساس رتبه آميخته
972
انتخاب مدل براساس مدل هاي آميخته متناهي
973
انتخاب مدل براساس معياركولبك -لبيلروكاربردآن درمدل هاي رگرسيوني خطي غيرتودرتو
974
انتخاب مدل براي داده هاي با بعد بالا
975
انتخاب مدل برنامه جامع فناوري اطلاعات و بكارگيري آن در بخشي از اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات كتابخانه ملي ايران
976
انتخاب مدل بين مدلهاي نيم -پارامتري ومدل هاي خطرهاي متناسب بر اساس روش اعتبار سنجي متقابل
977
انتخاب مدل غير آشياني براي مدل هاي رگرسيوني شمارشي فضايي
978
انتخاب مدل مناسب پيش بيني فروش براي پوشاك فصلي با استفاده از داده هاي نقطه فروش
979
انتخاب مدل مناسب و تخمين پارامترهاي حالت گذراي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور با استفاده از شبكه هاي عصبي
980
انتخاب مدل مناسب و سنجش بهبود مستمر عملكرد سازمان با رويكرد مديريت استراتژيك منابع انساني(مطالعه موردي:شركت تكين كو)
981
انتخاب مدل مناسب و طراحي برنامه راهبردي به‌منظور رونق، گسترش و انسجام فعاليت‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي (مطالعه موردي استان خراسان جنوبي)
982
انتخاب مدل هاي مناسب كوره قوس الكتريكي و سيستم هاي كنترل STATCOM به منظور كاهش فيلكر
983
انتخاب مدول هاي تركيبي خطي تعميم يافته با استفاده از اعتبار سنجي متقابل پيشگويانه
984
انتخاب مدولاسيون مناسب براي كانالهاي راديوئي تغيير پذير با زمان
985
انتخاب مديران با استفاده از AHP
986
انتخاب مرتبه مدل اتورگرسيو بر اساس معيار اطلاع كانوني
987
انتخاب مسكن بر اساس رابطه جايگزيني بين ويژگيهاي مكان مسكوني و مسكن (خصوصيات واحد مسكوني)از ديدگاه خانوار مالك‌نشين (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
988
انتخاب مشعل براي كوره هاي صنعتي
989
انتخاب مقادير پارامترهاي تنظيمي ماشين تزريق قطعات پلاستيك و رفع عيوب ظاهري به كمك كامپيوتر
990
انتخاب مكان مناسب براي فرود اضطراري وسايل نقليه ي هوايي بدون سرنشين با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين و پردازش تصوير
991
انتخاب مناسب ترين روش استخراج كانسار با استفاده از روش امتيازدهي نيكلاس اصلاح شده و UBC و ارائه الگوي جديد؛مطالعه موردي معدن شماره 4 گل گهر
992
انتخاب مناسب ترين روش براي بهبود قابليت اعتماد سيستم با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
993
انتخاب مناسب ترين روش پوشش تونل راه آهن شيبلي
994
انتخاب مناسب ترين روش توليد پارچه هاي سبك پنبه اي بوسيله مدلهاي AHP,ANP
995
انتخاب مناسب ترين سايت جهت دفن پسماند با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند متغيره در سامانه ي اطلاعات جغرافيايي
996
انتخاب مناسب ترين ماشين حفاري بر اساس شرايط و اطلاعات موجود در سايت توسط نرم افزار كامپيوتري
997
انتخاب مناسبترين روش استخراج به كمك روش تحليل
998
انتخاب مناسبترين عصاره گير براي تعيين مقدار روي قابل جذب گياه ذرت در خاكهاي آهكي منطقه اصفهان
999
انتخاب مواد و تهيه سيم جوش برنجي
1000
انتخاب موتور براي يك موشك و تعيين تاثيرات آيروديناميكي آن
بازگشت